Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd"

Transkript

1 Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej Hedehusene Tlf.: Fax:

2 Velkommen til Charlotteskolen. Kære forældre og elever! Med denne håndbog vil vi forsøge at gøre det nemt at finde information om emner der kan være relevante for dit barns skolegang på Charlotteskolen. Hvis du har spørgsmål eller hvis du savner oplysninger i håndbogen er du velkommen til at kontakte skolens kontor på tlf.: eller på mail: Vi ser frem til et godt samarbejde. Med venlig hilsen Skolebestyrelsen Sundhedsplejen: Der er tilknyttet to sundhedsplejersker til Charlotteskolen. Sundhedsplejerskerne er på skolen onsdag og fredag kl Sundhedsplejerskerne varetager blandt andet følgende opgaver: Indskolingsundersøgelse i børnehaveklassen (sammen med forældrene), sundhedssamtale, vægt og højde (uden forældre) og pubertetsundervisning i 5. klasse. I det tidsrum hvor sundhedsplejerskerne er på skolen er I velkommen til at ringe eller kigge forbi. Der er også mulighed for at sende en . Kontaktoplysninger: Sundhedsplejerske Lisa Kvist, tlf.: , mail: Sundhedsplejerske Catrine Hansen, tlf.: , mail: Sygdom: Ved sygdom skal forældrene skrive i kontaktbogen eller på forældrintra når barnet er tilbage i skole. Ved fravær i mere end tre dage kontaktes klasselæren. Talepædagog: Skolens tale-hørelærer kan yde bistand til elever med kommunikationsvanskeligheder, tale- eller høreproblemer. Denne bistand vil efter en faglig vurdering blive givet i form af undervisning og/eller vejledning til lærere og forældre. Kontakten til tale-hørelæreren formidles via den enkelte elevs klasselærer. Tandplejen: Alle børn og unge fra 0-18 år som bor i Høje- Taastrup Kommune, kan gå gratis til tandlæge hos kommunens børnetandlæger. Charlotteskolens Tandklinik har åben hver dag 8-15, mandag Tandklinikken kan kontaktes på telefon For yderligere information om Høje -Taastrup Kommunes børnetandlæger henvises til Tolk: Hvis der er behov for en tolk i forbindelse med møder eller andre arrangementer på skolen kontaktes klasselæreren. UU-Vestegnen: UU-Vestegnen tilbyder og forestår uddannelsesvejledning for elever på klassetrin. For yderligere information se venligst

3 Ramadan: Der henvises til Charlotteskolens principper på SFO: Charlottebo og Charlottely er de to skolefritidsordninger, der er tilknyttet Charlotteskolen. For yderligere information herunder kontaktoplysninger og åbningstider se Skole-hjem-samarbejde: Charlotteskolens elever udvikler sig bedst i et samarbejde mellem skolen og forældrene. Derfor er det vigtigt, at forældre og lærere har et tæt og tillidsfuldt samarbejde om den enkelte elev. Forældre og lærere har løbende kontakt efter behov, men der afholdes som minimum et klasseforældremøde og to skole-hjemsamtaler om året. Ønskes tolk aftales dette med klasselæreren. Skolebestyrelsen: Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrådsrepræsentanter. Desuden deltager skoleinspektøren og souschefen i skolebestyrelsesmøderne. Hvis du har behov for at kontakte et medlem af skolebestyrelsen, kan du finde medlemslisten på Skolemælk: Man har mulighed for at tilmelde sig skolemælkeordningen via Børnene får udleveret deres mælk hver i spisepausen. Skoleportalen: Skolestruktur: Skolen er opdelt i fire afdelinger: Indskoling, mellemtrin, udskoling og specialklasser. Lærerne er primært tilknyttet en afdeling og eleverne skifter derfor lærere når de skifter afdeling. Specialklasser: Elever fra kommunens skoler, som er visiteret til specialklasse, tilbydes en individuelt tilrettelagt undervisning på Charlotteskolen. Specialklassernes lokaler er alle placeret i egen afdeling. Eleverne er opdelt i to trin: indskoling fra kl. og udskoling fra 8. 9./10. kl. Transporten til og fra skolen for kl. foregår med skolebus. Fra 4. kl. og opefter får eleverne udleveret et buskort og skal selv sørge for at møde på skolen. Der lægges stor vægt på et tæt skole hjemsamarbejde skolemad: Charlotteskolen samarbejder med skolemad. For yderligere information se venligst: Aflevering af børn: Af sikkerhedsmæssige årsager henstiller vi til at forældre der kører deres barn til skole parkerer i en parkeringsbås, når barnet afleveres eller sættes af. Arrangementer: Vi forventer at forældre bakker op om de aktiviteter, der arrangeres af skolen, eleverne eller andre forældre. Børn kan føle sig udenfor, hvis de eller deres forældre, ikke deltager i de samme arrangementer som deres klassekammerater. Der bør som minimum altid svares på invitationer til arrangementer, uanset om man deltager eller ej. Biblioteket: På biblioteket kan eleverne låne bøger til brug i undervisningen og til fritidslæsning. De kan også låne andre undervisningsmidler som f. eks. et kamera eller en diktafon til brug i undervisningen. Lånetiden er en måned. Der er mulighed for at printe opgaver ud og færdiggøre dem, idet der er et elevarbejdsbord med diverse hjælpemidler. I bibliotekets åbningstimer kan man få hjælp af en skolebibliotekar. Eleverne er altid velkomne på biblioteket i frikvartererne, hvor de kan låne bøger, hygge sig med et blad eller et spil eller sidde og snakke med vennerne. Dialog: Skolebestyrelsen ønsker, at der er en løbende dialog mellem skole og hjem. Dette kan ske gennem forældremøder, skole-hjem samtaler, kontaktbog og forældreintra. Elevintra: Eleverne fra 3. klasse og opefter, har mulighed for at benytte elevintra. Det kan bruges til at sende beskeder til de andre elever og lærere, til at se klassernes skemaer og sætte ting på opslagstavlen. Elevråd: Elevrådet består af elevrådsrepræsentanter fra klasse, som mødes en gang om måneden. Her drøfter man de ting, som optager eleverne i deres hverdag på skolen. Der er en elevrådsformand og næstformand, der sammen med de 2 kontaktlærere forbereder og styrer møderne med eleverne. Elevrådsformanden deltager også en gang om måneden i møderne med skolebestyrelsen.

4 Ferieplan: Charlotteskolens feriekalender : Skolestart: 11/8 (børnehaveklasserne den 17/8) Efterårsferie: 13/10 17/10 Juleferie: 23/12 2/1 Vinterferie: 16/2 20/2 Påskeferie: 30/3 6/4 Bededagsfri: 1/5 Kristi Himmelfart: 14/5 15/5 Pinseferie: 25/5 Grundlovsdag: 5/6 Sommerferie: 26/6 Forkortelser på skemaer: BIO Biologi DAN Dansk ENG Engelsk F/K Fysik/Kemi GEO Geografi HIS Historie MAD Madkundskab HDM Håndværk og Design IDR Idræt KRI Kristendom MAT Matematik MUS Musik N/T Natur og teknik SAM Samfundsfag SLØ Sløjd SVØ Svømning TEM Tema TYS Tysk USU Understøttende undervisning Forældreintra: Du kan finde forældreintra via Her kan du kommunikere med lærerne og de øvrige forældre fra dit barns klasse. Skolebestyrelsen har besluttet, at alle meddelelserne til forældrene skal sendes via forældreintra. Har du mistet din kode se under Login. Mad og måltidspolitik: Børnenes grundlæggende daglige kost er et forældreansvar. Skolen forventer at børnene har spist morgenmad, inden de kommer i skole. Ligeledes forventes det, at de til dagligt har en madpakke med. Det er en god ide, hvis børnene også har en mad med til 10 frikvarteret, da de fleste børn har behov for mellemmåltider i løbet af en dag. Skolen tilbyder som supplement en kantineordning. Sodavand og energidrikke må ikke medbringes på skolen. På skolen er der opsat vandkølere, men eleverne skal selv medbringe drikkedunke. Skolen læner sig i øvrigt op ad kommunens mad og måltidspolitik. Find mere på Mistrivsel blandt skolebørn: Det er vigtigt, at forældre, lærere, kammerater og fagfolk er opmærksomme på betydningen af god trivsel. Hvis du oplever tegn på, at et barn mistrives opfordrer vi til, at du kontakter klasselæreren, således at skolen har mulighed for at tage hånd om problemerne. Du kan læse yderligere om mistrivsel blandt børn på rapp-downl.htm Mobning: På Charlotteskolen accepterer vi ikke mobning. Drillerier er, når begge parter synes, det er sjovt. Mobning er, når det gang på gang gør ondt på den ene, og de andre synes, det er sjovt. Drillerier er en del af den daglige omgangsform både blandt voksne og børn, og at tackle drillerier er en væsentlig del af de sociale kompetencer, som børn skal tilegne sig. En person (børn som voksne) bliver mobbet, når han eller hun gentagne gange over en periode udsættes for negative handlinger, såvel fysiske som psykiske, direkte eller via mobiltelefon eller internet fra én eller flere personer. Hvis du har kendskab til, at et barn mobbes, opfordrer vi til at du kontakter klasselæreren, således at skolen kan tage hånd om problemerne. Målsætning for Charlotteskolen: Forældrene, elever, skolen og SFO har sammen ansvaret for, at der på Charlotteskolen skabes et miljø, hvor eleverne gives mulighed for at udvikle evner og personlighed, som øger deres selvværd, og hvor de får færdigheder og kundskaber, som har værdi for hele livet. Læs mere på skoleintra/brugerinformation/skolensmålsætning

5 Kantinen: Charlotteskolens kantine har åbent hver dag mellem kl og kl Her kan der købes varme retter, brød, drikkevarer og frugt. Varme retter skal bestilles i 10-frikvarteret til udlevering kl Hvis kantinen er lukket, gives besked via forældreintra. Konflikter: Ved konflikter mellem børn i klassen henviser vi til, at der tages kontakt til klasselæreren. Kontaktbog: Alle elever får udleveret en kontaktbog. Det er forældrenes ansvar at skrive i kontaktbogen, hvis eleven har været fraværende på grund af sygdom eller af anden årsag. Hvis eleverne skal have fri udover skolens ferie, skal det stå i kontaktbogen, som skal underskrives af ledelsen. Ledelsen: Minna Thøgersen, Skoleinspektør. Erik Dahl, Souschef. XX, Afdelingsleder. Rikke Haahr, SFO-leder. Legepatruljen: Legepatruljen er en gruppe af elever, primært i udskolingen, som planlægger og afholder frikvartersaktiviteter for børnene i Indskolingen. Find mere information om Legepatruljen på Lektier: Det er forældrenes ansvar, at der bliver lavet lektier. Login: For at logge på forældre- og elevintra skal man bruge et login. Det uddeles ved første skoledag (alternativt af klasselæreren). Hvis man mister sit login, kan klasselæreren være behjælpelig med et ny login. Lov om folkeskolen: R0710.aspx?id= Lus: Kun ved fælles hjælp kan vi komme lusene til livs. Vi anbefaler, at man kæmmer sit barn en gang ugentligt. Ved lus skal barnet i behandling, inden barnet kan komme i skole igen, og der skal gives besked til klasselæreren og SFO. Hvis der findes levende lus på en elev, bliver forældrene kontaktet og eleven skal gå hjem. Lån af lokaler: Hvis forældrerådet i en klasse har et ønske om, at benytte skolens lokaler til et arrangement, skal der rettes henvendelse til lederen af Teknisk Service senest 3 uger i forvejen. Forældreråd: Hver klasse vælger et forældreråd. Forældrerådet kan i samarbejdet med klasselæreren indgå i planlægningen af skole-hjemsamtaler, forældremøder og andre aktiviteter, der medvirker til at styrke samarbejdet mellem forældre og skole. Forældrerådet er desuden med til at løse de praktiske opgaver i forbindelse med forældremøder, klassefester, administration af klassekasse. Charlotteskolen har udarbejdet en folder, der kan fås ved henvendelse til klasselæreren. Frivillig forældrerådgivning: Forældrerådgivningen er uvildig og giver råd og vejledning til forældre, hvis børn har problemer i skolen. Rådgivningen vejleder også andre omkring folkeskolen. Rådgivningen er oprettet af landsforeningen for forældre til børn i folkeskolen - Skole og Forældre. For yderligere information se venligst Fødselsdage: Mange elever på Charlotteskolen vil gerne holde fødselsdag for klassekammeraterne. Som princip inviteres alle drengene, alle pigerne eller hele klassen, så ingen kammerater føler sig udenfor. At være sammen og besøge hinanden udenfor skolen skaber fællesskab, så det er vigtigt, at alle børn deltager, så vidt det er muligt. Ingen behøver at føle sig forpligtet til at invitere til fødselsdag, selvom man har deltaget i andres fødselsdage. Såvel på skolen som til private arrangementer tages der hensyn til de elever, der har behov for særlig kost. (F.eks. elever med sukkersyge, muslimske elever, der ikke spiser svinekød osv.) Få teksten læst op: Charlotteskolen har meget fokus på, at kommunikationen mellem forældrene og skolen foregår elektronisk via forældreintra. Hvis man har behov for det, er der mulighed for at få teksten læst højt via hjemmesiden Idrætsundervisning: Idræt er et obligatorisk fag på lige fod med andre fag i folkeskolen. Det vil sige, at alle elever skal deltage i idrætsundervisningen. Elever kan fritages fra aktiv deltagelse i idrætsundervisningen, hvis de medbringer seddel med underskrift fra forældrene. Eleverne skal da overvære undervisningen. Ved længerevarende fritagelse kræves lægeerklæring. Badning er en integreret del af idrætsundervisningen jf. Fælles Mål for Idræt.

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

Friskolens forældrehåndbog

Friskolens forældrehåndbog Friskolens forældrehåndbog Adresseændring m.v. Det er vigtigt, både for skolens administration og medarbejderne, at elevernes adressekartotek er opdateret. Husk derfor altid at meddele eventuel adresseændring,

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Værd at vide om dit barns skole

Værd at vide om dit barns skole Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen. Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE Udgivet af Carolineskolen oktober 2008 1 Kære forældre på Carolineskolen Her i folderen har vi samlet en række praktiske informationer om

Læs mere

Å r s i n f o r m a t i o n 2 0 1 5 GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN 2015-2016 B I L L E S B O R G S K O L E N. D K

Å r s i n f o r m a t i o n 2 0 1 5 GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN 2015-2016 B I L L E S B O R G S K O L E N. D K Å r s i n f o r m a t i o n 2 0 1 5 GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN 2015-2016 B I L L E S B O R G S K O L E N. D K G E N E R E L I N F O R M AT I O N B I L L E S B O R G S K O L E N Andagter & Fællessamlinger

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Andelsforeningen Fabrikken... 3 Arbejdsweekend... 3 Arrangementer... 3 Bank... 4 Befordringstilskud... 4 Bestyrelsen... 4 Besøg... 4 Betalingsprocedurer... 4 Betalingsservice... 6 Børnefødselsdag...

Læs mere

Velkommen til. Gudumholm Skole

Velkommen til. Gudumholm Skole Velkommen til Gudumholm Skole 2014/2015 Indhold Forord... 3 Vision... 3 Mission... 3 Indledning... 4 Principper for en ny skoledag... 5 Lov og Rammer... 7 Aalborg rammen... 7 Elevernes timetal... 9 Skolens

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Virksomhedsplan 2001 2003

Virksomhedsplan 2001 2003 Virksomhedsplan 2001 2003 Februar 2002 Indholdsfortegnelse 1 SKOLENS PROFIL 3 2 SKOLENS MÅLSÆTNING 4 2.1 MÅLSÆTNING FOR UNDERVISNINGSDELEN 4 2.2 MÅLSÆTNING FOR SFO EN 5 3 INDSATSOMRÅDER FÆLLES 6 3.1 SELVSTYRENDE

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang

LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang UDGIVET AF BIBLIOTEKSSTYRELSEN, KOMMUNERNES SKOLEBIBLIOTEKSFORENING SAMT STATSBIBLIOTEKET/BIBLIOTEKSCENTER FOR INTEGRATION LEKTIECAFÉER: ET SPRINGBRÆT

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Kreativ. Kreativ. UngFredericia Mosegårdsvej 2D DK-7000 Fredericia Tlf. 72 10 56 90 ungfredericia@fredericia.dk www.ungfredericia.

Kreativ. Kreativ. UngFredericia Mosegårdsvej 2D DK-7000 Fredericia Tlf. 72 10 56 90 ungfredericia@fredericia.dk www.ungfredericia. VÆRD AT VIDE OM 10 ENDE 15/16 Kreativ Kreativ UngFredericia Mosegårdsvej 2D DK-7000 Fredericia Tlf. 72 10 56 90 ungfredericia@fredericia.dk www.ungfredericia.dk INDHOLD Navne og telefonnumre 3 Personaleoversigt

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 Til skolens elever og deres forældre Hensigten med dette hæfte er at give alle, der har tilknytning til skolen en idé om, hvad Løgstør Skole står for. Hæftets hensigt er

Læs mere