Korinth aktivitetscenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Korinth aktivitetscenter"

Transkript

1 Korinth aktivitetscenter - Mødestedet vi er fælles om i Korinth. Ambitionen er at udvikle de fysiske rammer, så de favner bredde og elite, høj puls og hvilepuls, inde og ude, organiseret og selvorganiseret idræt. Citat fra Korinth Hallens Udviklingsplan,

2 Indhold Om dette dokument... 3 Visionen for Korinth Hallen... 3 Baggrund for projektet... 3 Et socialt ansvarligt projekt der involverer hele landsbyen... 5 Projektets ansvarlige... 5 Projektets delelementer Delelement 1 Motionscenter Delelement 2 Forbedret køkken og caféområde Delelement 3 Multifunktionelt halgulv Projektøkonomi Korinth Hallen i dag Bilag 1: 3D modeller og tegninger

3 Om dette dokument Dette dokument beskriver projektet Transformering af Korinth Hallen til Korinth aktivitetscenter. Projektet består af flere deleelementer. Projektet i sin helhed handler om at virkeliggøre Korinth Hallens udviklingsplan under titlen Korinth Aktivitetscenter. Visionen for Korinth Hallen Korinth aktivitetscenter tidligere kendt som Korinth Hallen bliver det nye centrum for fysiske og sociale aktiviteter i landsbyen Korinth. Sammen med naboen Korinth Kulturhus skaber vi tilsammen en bred vifte af tilbud inden for kultur, fysiske aktiviteter og socialt samvær på Vinkelvej midt i Korinth. Det er unikt at kunne tilbyde biograf, teater, musik, sport, bespisning af 100 mennesker, multifunktionel hal, fitness, start på 75km ridesti og 16 km cykel-natursti, boldbaner, petanque mv. inden for 100 meters afstand af hinanden. Det bliver i den grad et center for samvær i Korinth. Vores ambition er at udvikle og tilbyde præcis det, som borgerne i vores lokalsamfund efterspørger ikke mere end det. Vi er realistiske og ønsker ikke at skyde over målet. Vi vil levere aktivitetsmuligheder til en familie som kommer i samlet flok. Nogle går måske i kulturhuset, andre går i hallen. Det bliver stærkt! Korinth aktivitetscenter bliver et mødested for socialt samvær og fysisk aktivitet for Korinth og oplandets familier, børn, seniorer, foreninger, institutioner, virksomheder og deres medarbejdere i princippet hele dagen, hele ugen, året igennem. Baggrund for projektet Visionen om Korinth hallen som det nye mødested i Korinth er udstukket i udviklingsplanen for Korinth Hallen fra 2013, og det er den vision Korinth Hallens bestyrelse med dette projekt ønsker at konkretisere og realisere i samarbejde med en stribe aktører i lokalområdet. Realiseringen af udviklingsplanen for Korinth Hallen er blevet endnu mere relevant med de fremtidsscenarier, der er fremlagt for Faaborg Midtfyn Kommune. I udkast til Faaborg- Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi vil fremtidige kommunale investeringer blive koncentreret i de 4 kraftcentre i kommunen. Som det fremlægges i udviklingsstrategien, så vil det være den udprægede grad af frivillighed, der skal bære landsbyer og 3

4 landområder igennem og sikre at der stadig er liv også i disse områder i fremtiden. Dette vil være et vilkår også for Korinth - som allerede er blevet ramt i form af en skolelukning og en mulig lukning af børnehave. Men som det også fremgår af udkast til udviklingsstrategien, så vil Faaborg Midtfyn Kommune støtte op om lokalt initiativ med økonomisk støtte eller andre ressourcer. Nærværende projekt er netop et bredt funderet lokalt initiativ, der endog sigter imod fremtidig øget uafhængighed af kommunale tilskud. Projektet støtter også op om Faaborg Midtfyn Kommunes turismesatsning ved at kunne tilbyde overnatning (stueetagen, delelement 3) og bespisning (forbedrede køkkenog caféfaciliteter, delelement 2) lige som et vandrehjem. Korinth aktivitetscenter bliver Korinths nye uformelle mødested, som skal bidrage til at give folk oplevelsen af en fælles lokal identitet, fordi vi bor det samme sted. Social ansvarlighed over for grupper uden den store mobilitet eller de store ressourcer har høj bevågenhed i vores projekt. Foreningsliv og individuelle aktiviteter skal gå hånd i hånd. Det kræver tilpasning af de eksisterende rammer for at kunne tilfredsstille begge scenarier. Fra udviklingsplanen Frem for at udvikle en hal, der skaber rammer om traditionen, er ambitionen i Korinth Hallen at rammesætte fremtidens og nutidens aktiviteter på en måde, der sikrer fleksibilitet og mulighed for løbende tilpasning til dem, som det hele drejer som om - nemlig borgerne i Korinth og omegn. Ambitionen er at udvikle de fysiske rammer, så de favner bredde og elite, høj puls og hvilepuls, inde og ude, organiseret og selvorganiseret idræt. Korinth Hallen skal være rammen om aktiviteter, der kan dyrkes fleksibelt, året rundt. Hallen skal ikke bare være fysiske rammer, men en erkendelse af, at man ved at sammentænke de fysiske rammer, konkrete aktiviteter og navnlig det aktuelle idrætsbillede skal kunne fremme bevægelse og sundhed for flest mulige. Aktiviteterne i huset skal på samme tid kunne dyrkes organiseret og uorganiseret og i dynamiske fællesskaber. Korinth Hallen skal være forum for aktivitet, året rundt. Fleksibilitet skal være omdrejningspunktet, både hvad angår aktivitetstyper og lokaler. Korinth Hallen skal gennem inkluderende aktiviteter fremme engagement og bevægelse, ikke bare hos de i forvejen aktive, men også hos de motions-uvante. Samtidig skal hallen facilitere en udvikling af aktiviteter, der på en og samme tid matcher udviklingen i borgenes ønsker og behov og sætter nye standarder for samspillet mellem idræt, motion, sundhed og kultur. 4

5 Udearealer skal bringes i spil og nye tendenser understøttes, udbredes og samtænkes med resten af byen. Korinth Hallen er ikke kun aktivitet og høj puls. Korinth Hallen er også sted for hvilepuls og opladning. Hallen skal være ramme for oplevelser og samvær på tværs af generationer, traditioner og kulturer - med aftryk i lokalområdet. Et socialt ansvarligt projekt der involverer hele landsbyen Korinth aktivitetscenter bliver Korinths chance for at holde sammen på fællesskabet i landsbyen som et samarbejdsprojekt for en lang række aktører, og hvor målet er at få alle i landsbyen med. Alle beboere, institutioner og virksomheder i Korinths opland er dermed i målgruppen, da projektet har et dobbelt sigte. De konkrete leverancer som kommer ud af projektet målretter sig i særlig grad børnefamilier, børn før skolealderen og i indskolingen, samt seniorer. Det er grupper som har særlige lokale behov, og hvor mobiliteten er mindre. Det er de grupper, som i særlig grad skal nyde godt af projektets konkrete leverancer. Projektets andet sigte er en lokal mobilisering, som har til hensigt at samle alle gode kræfter i Korinth om et fælles projekt. Her er udkommet mere diffust, men handler om at løfte i flok og give følelsen at være fælles om noget i hele Korinth. Opbakningen i lokalbefolkningen til projektet er dokumenteret: Medio januar 2015 afholdt projektgruppen et borgermøde for at sondere interessen for projektet og ønsket om at bidrage til det i et eller andet omfang. Opbakningen var overvældende. Ca. 100 personer mødte frem og over 60 personer registrerede deres interesse for at deltage i det videre forløb. Man oplevede en imponerende gejst på borgermødet som bekræftede projektgruppen i, at der er grundlag for, at det kan lykkes. Projektets ansvarlige Projektet gennemføres af Korinth Hallens bestyrelse v/ Formand Jan Hansen, Vinkelvej 5, 5600 Faaborg i samarbejde med en række aktører i Korinth og opland. Parterne i projektet Projektet er organiseret således: Projektejer er Korinth Hallen. 5

6 Korinth Hallen har nedsat en projektgruppe, som består af 3 personer som repræsenterer både Korinth Hallen og Korinth Kulturhus. Bestyrelsesformand Jan Hansen Rådgivende ingeniør Kurt Christensen fra Korinth Kulturhus Bestyrelsesmedlem Lars Frandsen. Denne gruppe udfører arbejdet indenfor de rammer projektet udstikker. Det er projektgruppen som sikrer fremdrift og koordinerer med aktørerne. Korinth aktivitetscenter udvikles i dialog med en række aktører i og omkring Korinth indenfor idræt, uddannelse, kultur, natur, turisme mv. Alle aktørerne ser væsentlige synergieffekter ved at deltage i projektet og ser positive effekter for dem selv ved en opgradering af hallens palette af aktiviteter og muligheder. Nedenfor oplistes de aktører som har bekræftet deres støtte til og interesse i projektet og som bidrager med input til den videre proces. Korinth Kulturhus Korinth Kulturhus er repræsenteret i projektgruppen. Når skolen forsvinder, vil kulturhuset og hallen være de to centre, der skal samle Korinths borgere til kultur, sport og socialt samvær centralt i Korinth. Kulturhuset ser stærke synergieffekter af en multifunktionel hal, som også kan levere og være rammen om forplejning til større forsamlinger. Korinth Kulturhus ser et stærkt koncept i den forestående udvidelse af Korinth Hallens faciliteter, og specielt den større forsamlingsenhed med køkken vil give Kulturhuset mulighed for at gennemføre større arrangementer end vores nuværende rammer tillader, og som man indtil nu har måttet takke nej til. De planlagte familieaktiviteter i hallen kan endvidere maksimeres til også at omfatte teater, biograf, spil på storskærm, computerarbejde m.v. i et omfang, så endnu flere familier får mulighed for at blive aktiviteret samtidig. Kulturhusets nuværende børne- og ungefilmkoncept, hvor man laver et arrangement inden filmen kan nu udvides til at indeholde spil, motion og sport sammen med filmen, og nuværende arrangementer som børneloppemarked m.v. 6

7 kan afholdes i større lokaler. Korinth Efterskole (Spejderskolen) Spinning, motionscenter, aktiviteter på halvgulvet eller på boldbanerne vil være oplagte mål for skolens elever. Der er allerede påbegyndt samarbejde i 2014 om brug af ledige haltimer og spinninglokale. Her er også en fødekanal til de lokale boldklubber. Som efterskole vil vi kunne få stor gavn af de mange muligheder for fysisk udfoldelse som Korinth aktivitetscenter vil være garant for. Idræt er nu blevet prøvefag, og derfor er det en nødvendighed for os som efterskole, at der er en bred vifte af motionsmuligheder. Det vil også styrke vores profil mht. et større udbud af valgfag. Vi har også elever, som er deltagere i det uformelle og formelle idrætsmiljø i Korinth. Vi er en spejderskole og har derfor tit mange aktiviteter, kurser og camps, hvor deltagerantallet er Korinth aktivitetscentret vil give os større fleksibilitet iht. afvikling af div. kurser. Viceforstander Klaus Wiinberg. Aktivitetsgruppe i Korinth I samarbejde med en spontant opstået aktivitetsgruppe i Korinth har Korinth Hallen taget initiativ til at lave fællesarrangementer, hvor vi åbner hallen op og indbyder alle byens borgere til brunch m.m. Flere aktiviteter er på vej. Muligheden for generelt at kunne understøtte sådanne initiativer hos uorganiserede vil fremmes væsentligt med forbedrede køkken- og caféfaciliteter samt det multifunktionelle halgulv. Det vil gøre Korinth Aktivitetscenter til den oplagte ramme for uorganiserede brugere. Et område som er i vækst og hvor spontant initiativ og ordentlige rammer kan skabe nogle gode synergivirkninger. Korinth Lægehus Et motionscenter i Korinth Aktivitetscenter giver mulighed for et samarbejde omkring råd og vejledning i forbindelse med sundhed, korrekt træning og sund kost. Et samarbejde med rabatter på henvisninger fra lægehuset var en nærliggende mulighed. 7

8 Korinth KFUM Spejderne Spejderne bor nærmeste nabo til Korinth Hallen på Spejdermarken lige ved siden af hallen. Der er allerede etableret samarbejde om primitiv overnatning i shelter og adgang til hallens faciliteter for lejere begyndende fra foråret Muligheden bliver skabt sammen med Trente Mølle Naturskole, der driver en online shelterudlejning. Spejderne og brugerne af shelter vil kunne gå op i hallen og bruge køkken- og caféfaciliteter til samvær og det multifunktionelle halgulv til aktiviteter udover adgang til bade- og toiletfaciliteter. Trente Mølle Naturskole Mulighed for at understøtte naturturisme vil blive forstærket med bedre faciliteter i Korinth Aktivitetscenter. Korinth Aktivtitetscenters beliggenhed klos op ad Korinth Ringe naturstien og Riderute Sydfyn giver gode samarbejdsmuligheder. Landsbycenteret som et holdt på ruten, servering eller måske endda primitiv overnatning. Sidstnævnte er allerede aftalt og bliver etableret i foråret Dertil kommer potentialet i at benytte hallen som et vandrehjem. Korinth IF Korinth IF vil kunne tilbyde sine medlemmer forbedrede faciliteter i forhold til styrke- og kredsløbstræning i motionscenter, spinninglokale og på halgulv. Det sociale aspekt vil blive styrket i foreningslivet med mere tidssvarende caféfaciliteter. Hele familien vil kunne være aktiv i hallen på samme tid. Senioridrætten i Korinth IF er centrale aktører, da denne gruppe er en af kernemålgrupperne for hele projektet. Korinth Aktivitetscenter skal derfor i endnu højere grad være mødestedet for denne gruppe end Korinth Hallen er i dag. Lokalrådet for Korinth og Øster Hæsinge Lokalrådet ser forbedrede muligheder for de borgere, de repræsenterer i lokalområdet ved at gennemføre projektet. Derudover er direkte fordele ved de muligheder et forbedret køkken- og cafeområde giver for at samle byen ved større fælles begivenheder, som lokalrådet står bag fx Korinth Kulturdage. Korinth Dagpleje 8

9 Korinth Landsbycenter vil være et oplagt mål for de daglige udflugter med de helt små børn. Halgulv, leg, måtter, redskaber etc er til rådighed i dagens tidlige timer. Vi vil meget gerne kunne benytte os af de fremtidige faciliteter og bakker gerne op om hele projektet. Pt bruger vi både hallen og skolens gymnastik sal, men salen er jo snart slut, så vi vil helt klart se frem til nye og, lyder det helt sikkert til, meget lækre tiltag. Vi har været inviteret i kulturhuset en formiddag for at se film med vores børn, det var helt klart en succes, som gerne må gentages. Den største drøm vi kan have fra dagpleje siden er, at der med i planerne blev tænkt på lokaler, som vi kunne bruge til heldagslegestue, det kræver en del godkendelse fra kommunen, men hvor kunne det være lækkert! Dagplejer Britta Falk Faaborg ØH Faaborg ØH vil kunne tilbyde sine medlemmer forbedrede faciliteter i forhold til styrke- og kredsløbstræning i motionscenter, spinninglokale og på halgulv. Det sociale aspekt vil blive styrket i foreningslivet med mere tidssvarende caféfaciliteter. Korinth Handel- og håndværkerforening Korinths virksomheder er oplagte brugere af et Aktivitetscenter med forbedrede faciliteter og dermed tilbud til medarbejdere (motionscenter, spinning), mødeaktivitet og sociale begivenheder (forbedrede køkken- og caféfaciliteter) Dalum Landbrugsskole (Afd. Korinth) Spinning, motionscenter, aktiviteter på halvgulvet eller på boldbanerne vil være oplagte mål for skolens elever. Her er også en fødekanal til de lokale boldklubber. Aktørerne er alle gået sammen om projektet ud fra denne fælles grundholdning: Vil man understøtte et blomstrende lokalområde med lokalt engagement, så skal man styrke hallen. Lokal identitet, frivillighed og foreningsarbejde skal fastholdes og 9

10 forstærkes ved at sikre rammerne om det lokale idræts- og foreningsliv for især børnefamilier og seniorer. Projektets delelementer Transformeringen af Korinth Hallen til Korinth aktivitetscenter består af disse konkrete delementer, som kan realiseres over flere etaper afhængig af muligheden for finansiering: 1. Indretning af et motionscenter organiseret som en forening under Foreningsfitness konceptet, som lejer sig ind i hallen. Delelement Indretning af et professionelt udstyret køkken og modernisering af caféfaciliteteter for at understøtte tanken om et lokalt samlingssted. Delelement Multifunktionelt halgulv med mulighed for opdeling af halvgulvet i mindre områder, så leg, aktiviteter og socialt samvær kan smelte sammen på det eksisterende halgulv og fungere parallelt på samme tid. Påkobling af depotrum på siden af hallen til let adgang til rekvisitter så hallen kan bruges multifunktionelt Delelement Tilbygning til hallen for at understøtte punkt 1-3. Ombygningen kan ske i etaper. De ovenfor beskrevne delelementer i projektet stiller krav om en ombygning af hallen. Ombygningen kan foregå i etaper, således at etaperne i ombygningen følger delementerne i projektet. I nedenstående bilag vises den fuldt ombyggede hal på en 3D visualisering af de arkitekttegninger. Bygningerne udføres med et gedigent og velprøvet materialevalg, som i almindelighed er prisbillig og meget vedligeholdelsesvenlig, og konstruktionsudformningen udføres efter velprøvede principper med en optimal mulighed for fremtidige forandringer af indretning og anvendelse. I projektet er indtænkt et miljøvenligt aspekt i form af muligheden for at reducere energiudgifter ved at introducere solvarme/-celle på den nye tagkonstruktion. 10

11 Da projektet endnu ikke er færdigprojekteret/-indrettet, er om- og tilbygningen angivet som overslagspriser ud fra et godt og grundigt kendskab til det aktuelle prisniveau, og med gode muligheder for tilpasning til den økonomiske formåen. Delelement 1 Motionscenter På 1. salen indrettes et motionscenter under Foreningsfitness konceptet. Indretning af et motionscenter er etape 1 i det samlede projekt. Et motionscenter vurderes af projektgruppen som nøglen til at kunne fortsætte til de næste delelementer, idet et motionscenter vil kunne give driftsindtægter til hallen, som kan bidrage til driften af elementerne 2 og 3 og gøre hallen mere økonomisk uafhængigt af kommunalt driftstilskud. I arbejdet med korinth Hallens udviklingsplan viste en spørgeskemaundersøgelse blandt oplandets borgere, at over 50% af de udspurgte ville bruge et motionscenter i hallen. De adspurgte var både aktive brugere af hallen og ikke-aktive. Dette resultat blev bekræftet på det nyligt afholdte borgermøde, hvor formålet primært var at undersøge interessen for et motionscenter i Korinth Hallen og ønsket om aktiv deltagelse i processen. Et motionscenter favner bredt i målgruppen, er indtægtsgivende og kan understøtte centertanken og ønsket om multifunktonalitet, idet forældre kan være aktive i motionscenteret, mens deres børn spiller bold eller andet på halgulvet. På sigt kan der forventes en brugerkreds på medlemmer til et motionscenter i et opland af Korinths størrelse, dog lidt mindre i starten. Der skal bruges mindst 100 m2 plads til et motionscenter. Disse kvadratmeter er ikke til rådighed i dag. Motionscenteret bliver baseret på Foreningsfitness konceptet, som betyder at: Foreningen er selvstændig og bygger på direkte medlemsindflydelse. Overskud kan alene gå til fitnessforeningen altså non-profit-princippet. Foreningen lejer sig ind i hallen Alle har medlemskab af foreningen (minimum 3 måneders medlemskab) Foreningen er åbent for alle Grundpakke af kvalitetsudstyr til funktionel træning Instruktører er ulønnede 11

12 Organisering herunder evt. uddannelse af frivillige instruktører og daglig drift Foreningsfitness uddanner instruktører. Der vil blive brug for ca. 14 frivillige instruktører ved 200 medlemmer svarende til 2-3 timer ugentlig pr instruktør. Der er indkaldt til stiftende generalforsamling for fitness foreningen d. 5. februar Bygningsmæssige behov i relation til delelement 1 Førstesalen udvides over den lave del mod syd hen til flugt med halsiden og ud over den underliggende bygning frem til front med den øvrige 2 etagers del, og derimellem udføres en ny adgangstrappe udefra til såvel parterreniveau som overetagen. Rummet udføres med høj rejsning for at give gode rumlige forhold og mulighed for etablering af ventilation og solvarme/-celle installationer. Udvidelsen skal give plads for den påtænkte indretning af motionscenter. Parterreniveau får niveaufri adgang fra nordøstsiden og 1. salen får niveaufri adgang som anvist under del 3. Anlægssum: Byggearbejder: 0,65 mill - Inventar: 0,35 mill. Delelement 2 Forbedret køkken og caféområde Korinth Hallen og Korinth Kulturhus begge beliggende på Vinkelvej - vil sammen udgøre et centrum for kulturelle, fysiske og sociale aktiviteter i Korinth. Der vil ikke være udbudsmæssige overlap, men derimod udelukkende gensidigt supplement og synergieffekter. Der mangler i udpræget grad et socialt mødested i Korinth med plads til mange spisende gæster og et tilhørende køkken, der har tilladelse til at tilberede varm mad til så mange mennesker. Korinth Kulturhus mangler et sted at bespise rigtig mange mennesker i forbindelse med kulturelle arrangementer. Projektgruppen ser forbedrede køkken- og caféfaciliteter i hallen som et bidrag til at gøre Korinth Hallen til et socialt samlingssted, hvor omdrejningspunktet for samværet er fysisk aktivitet i en eller anden form. Der kan afholdes selskaber med servering og i den forbindelse brug af hallens øvrige faciliteter. Køkkenfaciliteterne vil familier, institutioner og virksomheder kunne leje til private arrangementer. 12

13 De forbedrede caféfaciliteter vil bidrage til, at aktivitetscenteret er et sted, der summer af liv året rundt. Om det så er i caféen til en kop kaffe, legende børn, omklædning, forberedelse af en vandretur, en børnefødselsdag, et pitstop på rideturen, spinning, et let aftensmåltid efter træning eller noget helt andet. Dette er delelement 2 i projektet. Bygningsmæssige ændringer i relation til delelement 2 Den øvrige 2 etagers bygning forbedres med høj tag-/loftrejsning for forøget rumvolumen og mulighed for udvidet etablering af ventilation og solvarme, -solcelle anlæg. Café/kiosk området udvides ud til fuld halbredde ligesom loftet hæves og gulvet tilpasses til samme niveau. Dermed bliver der eet stort plant 1. salsområde indeholdende stort aktivitets/selskabsrum, professionelt køkken samt det under del 1 omtalte motionscenter. Anlægssum: Byggearbejder: 0,9 mill - Inventar: 0,2 mill Delelement 3 Multifunktionelt halgulv Mindre pladskrævende aktiviteter og få brugere til en aktivitet behøver ikke nødvendigvis at lægge beslag på hele halgulvet. Men halrummet som ét stort rum begrænser muligheden for samtidig anvendelse af halgulvet til flere aktiviteter samtidig. Korinth Hallen vil gerne gøre halgulvet attraktivt for flere brugergrupper, fx dageplejebørn til leg i en afgrænset del af hallen, bordtennis for seniorer i et andet, og socialt samvær i en tredje del af hallen samtidig. Dette multibrug af hallen kræver en løsning til fleksibel rumopdeling og en let mobil adgang til hallen for rekvisitter (redskaber, borde/stole etc.). Dette er delelement 3 i projektet. Bygningsmæssige ændringer i relation til delelement 3 Parterreniveau udvides frem til fronten mod adgangsområdet og bagud langs med hallen, med små funktions og opbevaringsrum, som skal gøre hovedhallen multifunktionel med mobile redskaber, møbler og afskærmning, som hurtigt kan rulles i depot og tilbage igen. Endvidere udbygges 1. salen ud på den sidste del at den lave bygning, med personale- 13

14 og handicaptoilet samt en rampe/sti til adgangsvejen for niveaufri adgang med kørestol og varer til 1. salen. Anlægssum: Byggearbejder: 1,1 mill - Inventar: er ikke indeholdt i nærværende anlægsarbejder. 14

15 Projektøkonomi Den samlede estimerede projektøkonomi forventes at se således ud: Forventede samlede etableringsomkostninger inkl. byggeri og inventar til motionscenter og køkken Kr Finansieringen forventes sammensat således: Rentefrit lån foreningsfitness* Kr Lokale- og anlægsfonden Kr Øvrige fonde Kr Faaborg Midtfyn Kommune Kr Værdi af eget arbejde Kr Egen finansiering Kr Samlet finansiering Kr * Foreningsfitness lånemulighed Foreningsfitness kan give et rentefrit lån på maksimalt kr. over 10 år, hvis der er tale om bygninger. Hvis det er lån til udstyr ydes samme beløb, men med en tidshorisont på 5 år. For begge lån gælder, at Korinth Hallen skal komme med tilsvarende medfinansiering. Vi skal forvente at maskinerne skal afskrives over en periode på mellem 5 10 år afhængig af udstyr m.m 15

16 Korinth Hallen i dag Korinth Hallen, som den ser ud i dag, er en rundbuehal fra Siden grundlæggelsen er hallen i 1991blevet udbygget med en toetagers tilbygning i sten, der huser 2 ekstra omklædningsrum i stueplan samt klubhus/mødelokale på 1. salen. Hallen benyttes i dag hovedsageligt af områdets to idrætsforeninger Korinth IF og Faaborg ØH selve hallen til de indendørs aktiviteter i sæsonen og af skolen i skoleåret (skolen lukkes fra sommeren 2015) og som klubhus for den lokale idrætsforening Korinth IF. Hallens faciliteter er i dag meget begrænsede. I forbindelse med et nyt tilbud om spinning i halregi i 2014, er der inddraget et mødelokale som foreningerne ellers har brugt. Udover at ovennævnte klublokale bruges som klubhus, bruges det i dag også som mødelokale og selskabslokale. Det nuværende køkken er af ældre dato, meget småt og ikke godkendt til fremstilling af varm mad. Korinth Hallen er i december 2014 blevet energimærket i klasse C. Korinth Hallen i dag 16

17 Bilag 1: 3D modeller og tegninger 3D model efter fuld ombygning. 17

18 3D model efter ombygning taget løftet af 18

19 Snit af ombygningen 19

20 Stueetage efter ombygning 20

21 1. sal efter ombygning 21

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Hvordan forholder det sig til de opstillede kriterier. Budget i alt

Hvordan forholder det sig til de opstillede kriterier. Budget i alt Fordeling af 1.400.000 kr. i Puljen til modernisering af lokale aktivitetscentre 2015 Kritrierne: 1. at moderniseringen skaber nye aktiviteter som vil gavne mange borgere enten lokalt eller via et stort

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Baggrunden for temaet Oksenvad Aktivitets Center (OSA) blev dannet umiddelbart efter skolen lukkede i 1992, og har siden været en væsentlig del af kulturog fritidslivet

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Tendenser og fremtiden Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet, åbenhed og fremtiden Sundhed og tilfredshedsanalyse Specialister & specialfaciliteter Vejen april

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende.

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende. Demensdagene 2013 Sjov Motion - Motionscaféer for demente med pårørende. Et 3-årigt projekt i Slagelse Kommune. Projektperiode 1. oktober 2012 30. september 2015. Præsentation projektkonsulent Bente Nørgaard

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010 FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af forsamlingshuse? LOKALE-OG ANLÆGSFONDEN: Hvem, hvad og hvordan? FORSAMLINGSHUSET I FREMTIDEN: Modernisere og udvikle, i stedet for at afvikle? LOKALE-

Læs mere

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Hvad er et partnerskab? Hvad er et partnerskab? Et partnerskab er et ligeværdigt, forpligtende og tillidsbaseret

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - ET SOCIALØKONOMISK PROJEKT - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP VISION

FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - ET SOCIALØKONOMISK PROJEKT - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP VISION VISION UDKAST Landsbyerne Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup og Svejstrup samt tilhørende opland, er et lokalområde med mange tilgængelige ressourcer og et socialt overskud. Vi erkender, at fremtidig udvikling

Læs mere

Anlægsemner multikulturhuse idrætsfaciliteter m.v.

Anlægsemner multikulturhuse idrætsfaciliteter m.v. Anlægsemner multikulturhuse idrætsfaciliteter m.v. 00.30.08P20 08 1676 I forbindelse med budgetlægningen for 2009-2012 foreligger der en lang række anlægsønsker på kultur- og fritidsområdet. Nogle af disse

Læs mere

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED Information til Region Midtjylland - Psykiatrien OPSTART AF INNOVATIONSCENTER PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED FOKUS PÅ LOKALOMRÅDET REGION OG KOMMUNE.

Læs mere

Fremtidens spejderbyggeri

Fremtidens spejderbyggeri Fremtidens spejderbyggeri Indhold Om Lokale- og Anlægsfonden Spejderliv og friluftsliv To eksempelprojekter Spejderhytte Spejder lejr Spørgsmål Lokale- og Anlægsfonden skaber flere og bedre fritidsfaciliteter.

Læs mere

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr.

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr. s indstilling Oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Keld Jakobsen Lokalrådet for Horne Land Formål Lokalportalen.dk - én indgang til

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

SVANNINGE HALLEN I FORANDRING

SVANNINGE HALLEN I FORANDRING SVANNINGE HALLEN I FORANDRING Fra hal til idræts og aktivitets center. Sekundære haller i kommunerne er nød til at tænke i forandring. Svanninge hallen er en traditionel rundbue hal fra midt 70 erne med

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune)

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Sejlsport har været en væsentlig del af fritidslivet i Fjordkommunen Frederikssund gennem mange årtier.

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Hold på hestene og tænk ud af boksen

Hold på hestene og tænk ud af boksen Hold på hestene og tænk ud af boksen Rideanlæg I Faciliteter til ridning er præget af en ensidig brugergruppe og praktiske løsninger, som de kendes fra landbrug. Men det er muligt at tiltrække nye brugergrupper

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Ejerforhold og økonomi Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet og åbenhed Sundhed Tilfredshedsanalyser Specialister & specialfaciliteter 25. maj 2011 Vejen 1 Faciliteter

Læs mere

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven.

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Næstved Kommune Teknik og miljøforvaltningen Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Pjojekt omfatter etablering af bålhus med integreret shelters, hæk mod Møllegårdsvej,

Læs mere

Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt

Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt Et aktivitetscenter med tilhørende fitnesscenter, cafe og muligheder for at dyrke idræt og aktiviteter på nye og fleksible måder vil skabe et nyt fælles mødested i

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

ETABLERING AF HANDICAPTOILET I ALSLEV FORSAMLINGSHUS

ETABLERING AF HANDICAPTOILET I ALSLEV FORSAMLINGSHUS ETABLERING AF HANDICAPTOILET I ALSLEV FORSAMLINGSHUS OPLYSNINGER OM ANSØGER Alslev er beliggende mellem Esbjerg og Varde i et område med øget bosætning/nybygning/tilflytning. Forsamlingshuset er et centralt

Læs mere

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter , som et centralt punkt for organiserede- og uorganiserede idrætsgrene Fokusområde som foreslået i Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune 2009 Vision At fremstår som Danmarks bedst drevne

Læs mere

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger.

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. INDLEDNING Dette dokument beskriver mulige scenarier for ejerforhold for skolebygningerne i Skibbild-Nøvling. Scenarierne skal ses i

Læs mere

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel UDKAST FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - et socialøkonomisk projekt - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Delprojekt Alken Købmandshandel Foreningen Liv i Landsbyen Foreningen Alken Mejeri Alken,

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne

Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne LYNE HALLEN KLOSTERVEJ 3 6880 TARM Tlf. 7525 0383 www.lynehallen.dk hallen@lyne.dk Indhold Beskrivelse af projektet... 2 Formålet med projektet...

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

28/03/14 KICK-OFF KONFERENCE. Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG

28/03/14 KICK-OFF KONFERENCE. Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG KICK-OFF KONFERENCE Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG 1 KEND DIN SKOLE Det er et vigtigt udgangspunkt for enhver omdannelse at kende potentialer og udfordringer ved den konkrete skoles rumligheder,

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo Slagelse Kommune Fritidspolitik Fritidslivet - en kommunal dynamo Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 1. Fritidspolitikkens områder visioner, opgaver og mål... s. 4 Samspil og medspil... s. 4 Visionen Fritidslivet

Læs mere

Velkommen til Gymnastikkens Hus!

Velkommen til Gymnastikkens Hus! Velkommen til Gymnastikkens Hus! Gymnastikkens Hus er Fredensborg Kommunes kommende gymnastik- og motorikhal. Her er der mulighed for at lege, lære og dyrke motion og socialt samvær uanset alder og niveau.

Læs mere

BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY

BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY Som mange andre landsbyer er Barrit i disse år udfordret af manglende tilflytning, stagnerende hussalg, lukning af butikker og faldende børnetal i skole og børnehave.

Læs mere

Punkt 5. Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag?

Punkt 5. Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag? Punkt 5 Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag? Masterplan hvad er de konkrete planer, og hvordan kan de realiseres? Økonomi, finansiering Drøftelse,

Læs mere

Cykelhuset et fælles mødested for cyklister 38

Cykelhuset et fælles mødested for cyklister 38 38 Cykelhuset et fælles Lokale og Anlægsfonden har sammen med NORD Architects udarbejdet et forslag til, hvordan Cykelhuset kan se ud. Forslaget tager udgangspunkt i en bygmødested for cyklister Udviklingsprojekt

Læs mere

Café Pavillonen. 9. december 2012 Tilføj titel i sidehoved / sidefod 1

Café Pavillonen. 9. december 2012 Tilføj titel i sidehoved / sidefod 1 Café Pavillonen Tilføj titel i sidehoved / sidefod 1 Illustration: Nick Pedersen 2 Cafe initiativet Efter Kinorevuens generalforsamling i foråret 2012 var vi 3 herrer der stak hovederne sammen. Vi havde

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Borgerforeningens Hus fremtidig anvendelse og organisering

Borgerforeningens Hus fremtidig anvendelse og organisering Borgerforeningens Hus fremtidig anvendelse og organisering Proces i 5 faser: Fase 1: Præsentation af huset Interesserede foreninger og borgere indbydes til et åbent hus arrangement, hvor huset vises frem.

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Successtrategier for moderne idrætsanlæg

Successtrategier for moderne idrætsanlæg Successtrategier for moderne idrætsanlæg Idrættens rum og rammer Frederikshavn, onsdag den 25. februar 2009 Indhold 1. Konkurrencesituationen 2. Behov for strategier 3. Metode i strategiarbejdet 4. Case

Læs mere

Udvidelse af Gormshallen i Jelling Nyt bevægelsescenter med fokus på springgymnastik og motorisk udvikling

Udvidelse af Gormshallen i Jelling Nyt bevægelsescenter med fokus på springgymnastik og motorisk udvikling Udvidelse af Gormshallen i Jelling Nyt bevægelsescenter med fokus på springgymnastik og motorisk udvikling Gormshallen og Jelling forenede Sportsklubber arbejder i øjeblikket på at afdække mulighederne

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur I kan blive aktive medspillere og være med til at sætte dagsordenen for fremtidens idrætshaller. Søg om at blive Fyrtårn eller

Læs mere

APPENDIKS TIL KORINTH HALLENS UDVIKLINGSPLAN. Strategi 2015

APPENDIKS TIL KORINTH HALLENS UDVIKLINGSPLAN. Strategi 2015 APPENDIKS TIL KORINTH HALLENS UDVIKLINGSPLAN Strategi 2015 Udarbejdet af bestyrelsen for Korinth Hallen i samarbejde med DGI huse og haller og med stor hjælp fra hallens interessenter Vingsted Skovvej

Læs mere

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9 9 Nivå Gymnastikforening Version 1.0 22/7/2015 Beskrivelse af løsningen Nivå Gymnastikforening ønsker at optage lejemål af en industrihal på Møllevej 9 i Nivå og ombygge den til gymnastikhal. Nivå Gymnastikforening

Læs mere

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Store forventninger til partnerskaber mellem den offentlige og den frivillige

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling.

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk Hus på Odense Havn inviterer hermed interesserede restauratører til at byde

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Løvel Kulturcenter, Hvorfor?

Løvel Kulturcenter, Hvorfor? Løvel Kulturcenter, Hvorfor? Udvikle Løvel Gøre Løvel til en attraktiv bosætningsby Samlende projekt Understøtte forenings og kulturliv Understøtter samvær 6/8 2014: Styregruppen repræsenterer Løvels borgere

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter?

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Jens Høyer-Kruse Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet 2014 Odsherred Kommune (62 ud af 93 ifølge DIF-rapport) Ros til DIF for at forsøge

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank

Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank Indsamlermappe Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank Indbetalingsvejledning kontant En ny hal Hvorfor?

Læs mere

PROJEKT MERE FOR FLERE

PROJEKT MERE FOR FLERE PROJEKT MERE FOR FLERE Den østlige del af Vejle kommune er et typisk boområde, hvor mange mennesker flytter til, for at bo i et attraktivt miljø med masser af natur og alligevel tæt på storbyerne Vejle,

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

Høringsvar ang.sagsfremstilling til Kultur og Fritidsudvalget marts 2012 om Hillerslev landsbycenter.

Høringsvar ang.sagsfremstilling til Kultur og Fritidsudvalget marts 2012 om Hillerslev landsbycenter. Faaborg-midtfyn kommune Hillerslev den 23/2 12 Job og Aktiv Kultur og Fritids udvalgt, Fagsekretariatet Plan og Kultur. Høringsvar ang.sagsfremstilling til Kultur og Fritidsudvalget marts 2012 om Hillerslev

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN Idé Dette projekt omhandler en udbygning/ombygning af den eksisterende Jebjerg-Lyby hal. Det har været ønsket fra arbejdsgruppens side at skabe et

Læs mere

Møde 4 i udviklingsgruppen

Møde 4 i udviklingsgruppen Møde 4 i udviklingsgruppen Målgrupper og aktiviteter Vejen, den 30. juni 2014 Tidsplan for udviklingsgruppens arbejde Møde Mål Dato Møde 1 Formål og tidsplan Marts Møde 2 Konkretisering April Møde 3 Møde

Læs mere

1. Projektskitse for udvikling og modernisering af feriekolonien Bøtø Strandpark

1. Projektskitse for udvikling og modernisering af feriekolonien Bøtø Strandpark 1. Projektskitse for udvikling og modernisering af feriekolonien Bøtø Strandpark 2. Institutionens/Afdelingens navn: Skole & Unge Adresse: Projektejer: Dorrit Christensen Projektleder: Erik Vestergaard

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET.

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. Vi kan ikke få armene ned, da vi ser rigtig mange muligheder i forhold til dette projekt. Vi ser en mangfoldighed og en fornyelse, som vil

Læs mere

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks Sammenligning af Fitness Centre Den 20. August 2015, var repræsentanter fra Mariagerfjord Kommunes Haller på tur tre steder, for at hører noget om forskellige måder at drive Fitness Center på. Dette er

Læs mere