Korinth aktivitetscenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Korinth aktivitetscenter"

Transkript

1 Korinth aktivitetscenter - Mødestedet vi er fælles om i Korinth. Ambitionen er at udvikle de fysiske rammer, så de favner bredde og elite, høj puls og hvilepuls, inde og ude, organiseret og selvorganiseret idræt. Citat fra Korinth Hallens Udviklingsplan,

2 Indhold Om dette dokument... 3 Visionen for Korinth Hallen... 3 Baggrund for projektet... 3 Et socialt ansvarligt projekt der involverer hele landsbyen... 5 Projektets ansvarlige... 5 Projektets delelementer Delelement 1 Motionscenter Delelement 2 Forbedret køkken og caféområde Delelement 3 Multifunktionelt halgulv Projektøkonomi Korinth Hallen i dag Bilag 1: 3D modeller og tegninger

3 Om dette dokument Dette dokument beskriver projektet Transformering af Korinth Hallen til Korinth aktivitetscenter. Projektet består af flere deleelementer. Projektet i sin helhed handler om at virkeliggøre Korinth Hallens udviklingsplan under titlen Korinth Aktivitetscenter. Visionen for Korinth Hallen Korinth aktivitetscenter tidligere kendt som Korinth Hallen bliver det nye centrum for fysiske og sociale aktiviteter i landsbyen Korinth. Sammen med naboen Korinth Kulturhus skaber vi tilsammen en bred vifte af tilbud inden for kultur, fysiske aktiviteter og socialt samvær på Vinkelvej midt i Korinth. Det er unikt at kunne tilbyde biograf, teater, musik, sport, bespisning af 100 mennesker, multifunktionel hal, fitness, start på 75km ridesti og 16 km cykel-natursti, boldbaner, petanque mv. inden for 100 meters afstand af hinanden. Det bliver i den grad et center for samvær i Korinth. Vores ambition er at udvikle og tilbyde præcis det, som borgerne i vores lokalsamfund efterspørger ikke mere end det. Vi er realistiske og ønsker ikke at skyde over målet. Vi vil levere aktivitetsmuligheder til en familie som kommer i samlet flok. Nogle går måske i kulturhuset, andre går i hallen. Det bliver stærkt! Korinth aktivitetscenter bliver et mødested for socialt samvær og fysisk aktivitet for Korinth og oplandets familier, børn, seniorer, foreninger, institutioner, virksomheder og deres medarbejdere i princippet hele dagen, hele ugen, året igennem. Baggrund for projektet Visionen om Korinth hallen som det nye mødested i Korinth er udstukket i udviklingsplanen for Korinth Hallen fra 2013, og det er den vision Korinth Hallens bestyrelse med dette projekt ønsker at konkretisere og realisere i samarbejde med en stribe aktører i lokalområdet. Realiseringen af udviklingsplanen for Korinth Hallen er blevet endnu mere relevant med de fremtidsscenarier, der er fremlagt for Faaborg Midtfyn Kommune. I udkast til Faaborg- Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi vil fremtidige kommunale investeringer blive koncentreret i de 4 kraftcentre i kommunen. Som det fremlægges i udviklingsstrategien, så vil det være den udprægede grad af frivillighed, der skal bære landsbyer og 3

4 landområder igennem og sikre at der stadig er liv også i disse områder i fremtiden. Dette vil være et vilkår også for Korinth - som allerede er blevet ramt i form af en skolelukning og en mulig lukning af børnehave. Men som det også fremgår af udkast til udviklingsstrategien, så vil Faaborg Midtfyn Kommune støtte op om lokalt initiativ med økonomisk støtte eller andre ressourcer. Nærværende projekt er netop et bredt funderet lokalt initiativ, der endog sigter imod fremtidig øget uafhængighed af kommunale tilskud. Projektet støtter også op om Faaborg Midtfyn Kommunes turismesatsning ved at kunne tilbyde overnatning (stueetagen, delelement 3) og bespisning (forbedrede køkkenog caféfaciliteter, delelement 2) lige som et vandrehjem. Korinth aktivitetscenter bliver Korinths nye uformelle mødested, som skal bidrage til at give folk oplevelsen af en fælles lokal identitet, fordi vi bor det samme sted. Social ansvarlighed over for grupper uden den store mobilitet eller de store ressourcer har høj bevågenhed i vores projekt. Foreningsliv og individuelle aktiviteter skal gå hånd i hånd. Det kræver tilpasning af de eksisterende rammer for at kunne tilfredsstille begge scenarier. Fra udviklingsplanen Frem for at udvikle en hal, der skaber rammer om traditionen, er ambitionen i Korinth Hallen at rammesætte fremtidens og nutidens aktiviteter på en måde, der sikrer fleksibilitet og mulighed for løbende tilpasning til dem, som det hele drejer som om - nemlig borgerne i Korinth og omegn. Ambitionen er at udvikle de fysiske rammer, så de favner bredde og elite, høj puls og hvilepuls, inde og ude, organiseret og selvorganiseret idræt. Korinth Hallen skal være rammen om aktiviteter, der kan dyrkes fleksibelt, året rundt. Hallen skal ikke bare være fysiske rammer, men en erkendelse af, at man ved at sammentænke de fysiske rammer, konkrete aktiviteter og navnlig det aktuelle idrætsbillede skal kunne fremme bevægelse og sundhed for flest mulige. Aktiviteterne i huset skal på samme tid kunne dyrkes organiseret og uorganiseret og i dynamiske fællesskaber. Korinth Hallen skal være forum for aktivitet, året rundt. Fleksibilitet skal være omdrejningspunktet, både hvad angår aktivitetstyper og lokaler. Korinth Hallen skal gennem inkluderende aktiviteter fremme engagement og bevægelse, ikke bare hos de i forvejen aktive, men også hos de motions-uvante. Samtidig skal hallen facilitere en udvikling af aktiviteter, der på en og samme tid matcher udviklingen i borgenes ønsker og behov og sætter nye standarder for samspillet mellem idræt, motion, sundhed og kultur. 4

5 Udearealer skal bringes i spil og nye tendenser understøttes, udbredes og samtænkes med resten af byen. Korinth Hallen er ikke kun aktivitet og høj puls. Korinth Hallen er også sted for hvilepuls og opladning. Hallen skal være ramme for oplevelser og samvær på tværs af generationer, traditioner og kulturer - med aftryk i lokalområdet. Et socialt ansvarligt projekt der involverer hele landsbyen Korinth aktivitetscenter bliver Korinths chance for at holde sammen på fællesskabet i landsbyen som et samarbejdsprojekt for en lang række aktører, og hvor målet er at få alle i landsbyen med. Alle beboere, institutioner og virksomheder i Korinths opland er dermed i målgruppen, da projektet har et dobbelt sigte. De konkrete leverancer som kommer ud af projektet målretter sig i særlig grad børnefamilier, børn før skolealderen og i indskolingen, samt seniorer. Det er grupper som har særlige lokale behov, og hvor mobiliteten er mindre. Det er de grupper, som i særlig grad skal nyde godt af projektets konkrete leverancer. Projektets andet sigte er en lokal mobilisering, som har til hensigt at samle alle gode kræfter i Korinth om et fælles projekt. Her er udkommet mere diffust, men handler om at løfte i flok og give følelsen at være fælles om noget i hele Korinth. Opbakningen i lokalbefolkningen til projektet er dokumenteret: Medio januar 2015 afholdt projektgruppen et borgermøde for at sondere interessen for projektet og ønsket om at bidrage til det i et eller andet omfang. Opbakningen var overvældende. Ca. 100 personer mødte frem og over 60 personer registrerede deres interesse for at deltage i det videre forløb. Man oplevede en imponerende gejst på borgermødet som bekræftede projektgruppen i, at der er grundlag for, at det kan lykkes. Projektets ansvarlige Projektet gennemføres af Korinth Hallens bestyrelse v/ Formand Jan Hansen, Vinkelvej 5, 5600 Faaborg i samarbejde med en række aktører i Korinth og opland. Parterne i projektet Projektet er organiseret således: Projektejer er Korinth Hallen. 5

6 Korinth Hallen har nedsat en projektgruppe, som består af 3 personer som repræsenterer både Korinth Hallen og Korinth Kulturhus. Bestyrelsesformand Jan Hansen Rådgivende ingeniør Kurt Christensen fra Korinth Kulturhus Bestyrelsesmedlem Lars Frandsen. Denne gruppe udfører arbejdet indenfor de rammer projektet udstikker. Det er projektgruppen som sikrer fremdrift og koordinerer med aktørerne. Korinth aktivitetscenter udvikles i dialog med en række aktører i og omkring Korinth indenfor idræt, uddannelse, kultur, natur, turisme mv. Alle aktørerne ser væsentlige synergieffekter ved at deltage i projektet og ser positive effekter for dem selv ved en opgradering af hallens palette af aktiviteter og muligheder. Nedenfor oplistes de aktører som har bekræftet deres støtte til og interesse i projektet og som bidrager med input til den videre proces. Korinth Kulturhus Korinth Kulturhus er repræsenteret i projektgruppen. Når skolen forsvinder, vil kulturhuset og hallen være de to centre, der skal samle Korinths borgere til kultur, sport og socialt samvær centralt i Korinth. Kulturhuset ser stærke synergieffekter af en multifunktionel hal, som også kan levere og være rammen om forplejning til større forsamlinger. Korinth Kulturhus ser et stærkt koncept i den forestående udvidelse af Korinth Hallens faciliteter, og specielt den større forsamlingsenhed med køkken vil give Kulturhuset mulighed for at gennemføre større arrangementer end vores nuværende rammer tillader, og som man indtil nu har måttet takke nej til. De planlagte familieaktiviteter i hallen kan endvidere maksimeres til også at omfatte teater, biograf, spil på storskærm, computerarbejde m.v. i et omfang, så endnu flere familier får mulighed for at blive aktiviteret samtidig. Kulturhusets nuværende børne- og ungefilmkoncept, hvor man laver et arrangement inden filmen kan nu udvides til at indeholde spil, motion og sport sammen med filmen, og nuværende arrangementer som børneloppemarked m.v. 6

7 kan afholdes i større lokaler. Korinth Efterskole (Spejderskolen) Spinning, motionscenter, aktiviteter på halvgulvet eller på boldbanerne vil være oplagte mål for skolens elever. Der er allerede påbegyndt samarbejde i 2014 om brug af ledige haltimer og spinninglokale. Her er også en fødekanal til de lokale boldklubber. Som efterskole vil vi kunne få stor gavn af de mange muligheder for fysisk udfoldelse som Korinth aktivitetscenter vil være garant for. Idræt er nu blevet prøvefag, og derfor er det en nødvendighed for os som efterskole, at der er en bred vifte af motionsmuligheder. Det vil også styrke vores profil mht. et større udbud af valgfag. Vi har også elever, som er deltagere i det uformelle og formelle idrætsmiljø i Korinth. Vi er en spejderskole og har derfor tit mange aktiviteter, kurser og camps, hvor deltagerantallet er Korinth aktivitetscentret vil give os større fleksibilitet iht. afvikling af div. kurser. Viceforstander Klaus Wiinberg. Aktivitetsgruppe i Korinth I samarbejde med en spontant opstået aktivitetsgruppe i Korinth har Korinth Hallen taget initiativ til at lave fællesarrangementer, hvor vi åbner hallen op og indbyder alle byens borgere til brunch m.m. Flere aktiviteter er på vej. Muligheden for generelt at kunne understøtte sådanne initiativer hos uorganiserede vil fremmes væsentligt med forbedrede køkken- og caféfaciliteter samt det multifunktionelle halgulv. Det vil gøre Korinth Aktivitetscenter til den oplagte ramme for uorganiserede brugere. Et område som er i vækst og hvor spontant initiativ og ordentlige rammer kan skabe nogle gode synergivirkninger. Korinth Lægehus Et motionscenter i Korinth Aktivitetscenter giver mulighed for et samarbejde omkring råd og vejledning i forbindelse med sundhed, korrekt træning og sund kost. Et samarbejde med rabatter på henvisninger fra lægehuset var en nærliggende mulighed. 7

8 Korinth KFUM Spejderne Spejderne bor nærmeste nabo til Korinth Hallen på Spejdermarken lige ved siden af hallen. Der er allerede etableret samarbejde om primitiv overnatning i shelter og adgang til hallens faciliteter for lejere begyndende fra foråret Muligheden bliver skabt sammen med Trente Mølle Naturskole, der driver en online shelterudlejning. Spejderne og brugerne af shelter vil kunne gå op i hallen og bruge køkken- og caféfaciliteter til samvær og det multifunktionelle halgulv til aktiviteter udover adgang til bade- og toiletfaciliteter. Trente Mølle Naturskole Mulighed for at understøtte naturturisme vil blive forstærket med bedre faciliteter i Korinth Aktivitetscenter. Korinth Aktivtitetscenters beliggenhed klos op ad Korinth Ringe naturstien og Riderute Sydfyn giver gode samarbejdsmuligheder. Landsbycenteret som et holdt på ruten, servering eller måske endda primitiv overnatning. Sidstnævnte er allerede aftalt og bliver etableret i foråret Dertil kommer potentialet i at benytte hallen som et vandrehjem. Korinth IF Korinth IF vil kunne tilbyde sine medlemmer forbedrede faciliteter i forhold til styrke- og kredsløbstræning i motionscenter, spinninglokale og på halgulv. Det sociale aspekt vil blive styrket i foreningslivet med mere tidssvarende caféfaciliteter. Hele familien vil kunne være aktiv i hallen på samme tid. Senioridrætten i Korinth IF er centrale aktører, da denne gruppe er en af kernemålgrupperne for hele projektet. Korinth Aktivitetscenter skal derfor i endnu højere grad være mødestedet for denne gruppe end Korinth Hallen er i dag. Lokalrådet for Korinth og Øster Hæsinge Lokalrådet ser forbedrede muligheder for de borgere, de repræsenterer i lokalområdet ved at gennemføre projektet. Derudover er direkte fordele ved de muligheder et forbedret køkken- og cafeområde giver for at samle byen ved større fælles begivenheder, som lokalrådet står bag fx Korinth Kulturdage. Korinth Dagpleje 8

9 Korinth Landsbycenter vil være et oplagt mål for de daglige udflugter med de helt små børn. Halgulv, leg, måtter, redskaber etc er til rådighed i dagens tidlige timer. Vi vil meget gerne kunne benytte os af de fremtidige faciliteter og bakker gerne op om hele projektet. Pt bruger vi både hallen og skolens gymnastik sal, men salen er jo snart slut, så vi vil helt klart se frem til nye og, lyder det helt sikkert til, meget lækre tiltag. Vi har været inviteret i kulturhuset en formiddag for at se film med vores børn, det var helt klart en succes, som gerne må gentages. Den største drøm vi kan have fra dagpleje siden er, at der med i planerne blev tænkt på lokaler, som vi kunne bruge til heldagslegestue, det kræver en del godkendelse fra kommunen, men hvor kunne det være lækkert! Dagplejer Britta Falk Faaborg ØH Faaborg ØH vil kunne tilbyde sine medlemmer forbedrede faciliteter i forhold til styrke- og kredsløbstræning i motionscenter, spinninglokale og på halgulv. Det sociale aspekt vil blive styrket i foreningslivet med mere tidssvarende caféfaciliteter. Korinth Handel- og håndværkerforening Korinths virksomheder er oplagte brugere af et Aktivitetscenter med forbedrede faciliteter og dermed tilbud til medarbejdere (motionscenter, spinning), mødeaktivitet og sociale begivenheder (forbedrede køkken- og caféfaciliteter) Dalum Landbrugsskole (Afd. Korinth) Spinning, motionscenter, aktiviteter på halvgulvet eller på boldbanerne vil være oplagte mål for skolens elever. Her er også en fødekanal til de lokale boldklubber. Aktørerne er alle gået sammen om projektet ud fra denne fælles grundholdning: Vil man understøtte et blomstrende lokalområde med lokalt engagement, så skal man styrke hallen. Lokal identitet, frivillighed og foreningsarbejde skal fastholdes og 9

10 forstærkes ved at sikre rammerne om det lokale idræts- og foreningsliv for især børnefamilier og seniorer. Projektets delelementer Transformeringen af Korinth Hallen til Korinth aktivitetscenter består af disse konkrete delementer, som kan realiseres over flere etaper afhængig af muligheden for finansiering: 1. Indretning af et motionscenter organiseret som en forening under Foreningsfitness konceptet, som lejer sig ind i hallen. Delelement Indretning af et professionelt udstyret køkken og modernisering af caféfaciliteteter for at understøtte tanken om et lokalt samlingssted. Delelement Multifunktionelt halgulv med mulighed for opdeling af halvgulvet i mindre områder, så leg, aktiviteter og socialt samvær kan smelte sammen på det eksisterende halgulv og fungere parallelt på samme tid. Påkobling af depotrum på siden af hallen til let adgang til rekvisitter så hallen kan bruges multifunktionelt Delelement Tilbygning til hallen for at understøtte punkt 1-3. Ombygningen kan ske i etaper. De ovenfor beskrevne delelementer i projektet stiller krav om en ombygning af hallen. Ombygningen kan foregå i etaper, således at etaperne i ombygningen følger delementerne i projektet. I nedenstående bilag vises den fuldt ombyggede hal på en 3D visualisering af de arkitekttegninger. Bygningerne udføres med et gedigent og velprøvet materialevalg, som i almindelighed er prisbillig og meget vedligeholdelsesvenlig, og konstruktionsudformningen udføres efter velprøvede principper med en optimal mulighed for fremtidige forandringer af indretning og anvendelse. I projektet er indtænkt et miljøvenligt aspekt i form af muligheden for at reducere energiudgifter ved at introducere solvarme/-celle på den nye tagkonstruktion. 10

11 Da projektet endnu ikke er færdigprojekteret/-indrettet, er om- og tilbygningen angivet som overslagspriser ud fra et godt og grundigt kendskab til det aktuelle prisniveau, og med gode muligheder for tilpasning til den økonomiske formåen. Delelement 1 Motionscenter På 1. salen indrettes et motionscenter under Foreningsfitness konceptet. Indretning af et motionscenter er etape 1 i det samlede projekt. Et motionscenter vurderes af projektgruppen som nøglen til at kunne fortsætte til de næste delelementer, idet et motionscenter vil kunne give driftsindtægter til hallen, som kan bidrage til driften af elementerne 2 og 3 og gøre hallen mere økonomisk uafhængigt af kommunalt driftstilskud. I arbejdet med korinth Hallens udviklingsplan viste en spørgeskemaundersøgelse blandt oplandets borgere, at over 50% af de udspurgte ville bruge et motionscenter i hallen. De adspurgte var både aktive brugere af hallen og ikke-aktive. Dette resultat blev bekræftet på det nyligt afholdte borgermøde, hvor formålet primært var at undersøge interessen for et motionscenter i Korinth Hallen og ønsket om aktiv deltagelse i processen. Et motionscenter favner bredt i målgruppen, er indtægtsgivende og kan understøtte centertanken og ønsket om multifunktonalitet, idet forældre kan være aktive i motionscenteret, mens deres børn spiller bold eller andet på halgulvet. På sigt kan der forventes en brugerkreds på medlemmer til et motionscenter i et opland af Korinths størrelse, dog lidt mindre i starten. Der skal bruges mindst 100 m2 plads til et motionscenter. Disse kvadratmeter er ikke til rådighed i dag. Motionscenteret bliver baseret på Foreningsfitness konceptet, som betyder at: Foreningen er selvstændig og bygger på direkte medlemsindflydelse. Overskud kan alene gå til fitnessforeningen altså non-profit-princippet. Foreningen lejer sig ind i hallen Alle har medlemskab af foreningen (minimum 3 måneders medlemskab) Foreningen er åbent for alle Grundpakke af kvalitetsudstyr til funktionel træning Instruktører er ulønnede 11

12 Organisering herunder evt. uddannelse af frivillige instruktører og daglig drift Foreningsfitness uddanner instruktører. Der vil blive brug for ca. 14 frivillige instruktører ved 200 medlemmer svarende til 2-3 timer ugentlig pr instruktør. Der er indkaldt til stiftende generalforsamling for fitness foreningen d. 5. februar Bygningsmæssige behov i relation til delelement 1 Førstesalen udvides over den lave del mod syd hen til flugt med halsiden og ud over den underliggende bygning frem til front med den øvrige 2 etagers del, og derimellem udføres en ny adgangstrappe udefra til såvel parterreniveau som overetagen. Rummet udføres med høj rejsning for at give gode rumlige forhold og mulighed for etablering af ventilation og solvarme/-celle installationer. Udvidelsen skal give plads for den påtænkte indretning af motionscenter. Parterreniveau får niveaufri adgang fra nordøstsiden og 1. salen får niveaufri adgang som anvist under del 3. Anlægssum: Byggearbejder: 0,65 mill - Inventar: 0,35 mill. Delelement 2 Forbedret køkken og caféområde Korinth Hallen og Korinth Kulturhus begge beliggende på Vinkelvej - vil sammen udgøre et centrum for kulturelle, fysiske og sociale aktiviteter i Korinth. Der vil ikke være udbudsmæssige overlap, men derimod udelukkende gensidigt supplement og synergieffekter. Der mangler i udpræget grad et socialt mødested i Korinth med plads til mange spisende gæster og et tilhørende køkken, der har tilladelse til at tilberede varm mad til så mange mennesker. Korinth Kulturhus mangler et sted at bespise rigtig mange mennesker i forbindelse med kulturelle arrangementer. Projektgruppen ser forbedrede køkken- og caféfaciliteter i hallen som et bidrag til at gøre Korinth Hallen til et socialt samlingssted, hvor omdrejningspunktet for samværet er fysisk aktivitet i en eller anden form. Der kan afholdes selskaber med servering og i den forbindelse brug af hallens øvrige faciliteter. Køkkenfaciliteterne vil familier, institutioner og virksomheder kunne leje til private arrangementer. 12

13 De forbedrede caféfaciliteter vil bidrage til, at aktivitetscenteret er et sted, der summer af liv året rundt. Om det så er i caféen til en kop kaffe, legende børn, omklædning, forberedelse af en vandretur, en børnefødselsdag, et pitstop på rideturen, spinning, et let aftensmåltid efter træning eller noget helt andet. Dette er delelement 2 i projektet. Bygningsmæssige ændringer i relation til delelement 2 Den øvrige 2 etagers bygning forbedres med høj tag-/loftrejsning for forøget rumvolumen og mulighed for udvidet etablering af ventilation og solvarme, -solcelle anlæg. Café/kiosk området udvides ud til fuld halbredde ligesom loftet hæves og gulvet tilpasses til samme niveau. Dermed bliver der eet stort plant 1. salsområde indeholdende stort aktivitets/selskabsrum, professionelt køkken samt det under del 1 omtalte motionscenter. Anlægssum: Byggearbejder: 0,9 mill - Inventar: 0,2 mill Delelement 3 Multifunktionelt halgulv Mindre pladskrævende aktiviteter og få brugere til en aktivitet behøver ikke nødvendigvis at lægge beslag på hele halgulvet. Men halrummet som ét stort rum begrænser muligheden for samtidig anvendelse af halgulvet til flere aktiviteter samtidig. Korinth Hallen vil gerne gøre halgulvet attraktivt for flere brugergrupper, fx dageplejebørn til leg i en afgrænset del af hallen, bordtennis for seniorer i et andet, og socialt samvær i en tredje del af hallen samtidig. Dette multibrug af hallen kræver en løsning til fleksibel rumopdeling og en let mobil adgang til hallen for rekvisitter (redskaber, borde/stole etc.). Dette er delelement 3 i projektet. Bygningsmæssige ændringer i relation til delelement 3 Parterreniveau udvides frem til fronten mod adgangsområdet og bagud langs med hallen, med små funktions og opbevaringsrum, som skal gøre hovedhallen multifunktionel med mobile redskaber, møbler og afskærmning, som hurtigt kan rulles i depot og tilbage igen. Endvidere udbygges 1. salen ud på den sidste del at den lave bygning, med personale- 13

14 og handicaptoilet samt en rampe/sti til adgangsvejen for niveaufri adgang med kørestol og varer til 1. salen. Anlægssum: Byggearbejder: 1,1 mill - Inventar: er ikke indeholdt i nærværende anlægsarbejder. 14

15 Projektøkonomi Den samlede estimerede projektøkonomi forventes at se således ud: Forventede samlede etableringsomkostninger inkl. byggeri og inventar til motionscenter og køkken Kr Finansieringen forventes sammensat således: Rentefrit lån foreningsfitness* Kr Lokale- og anlægsfonden Kr Øvrige fonde Kr Faaborg Midtfyn Kommune Kr Værdi af eget arbejde Kr Egen finansiering Kr Samlet finansiering Kr * Foreningsfitness lånemulighed Foreningsfitness kan give et rentefrit lån på maksimalt kr. over 10 år, hvis der er tale om bygninger. Hvis det er lån til udstyr ydes samme beløb, men med en tidshorisont på 5 år. For begge lån gælder, at Korinth Hallen skal komme med tilsvarende medfinansiering. Vi skal forvente at maskinerne skal afskrives over en periode på mellem 5 10 år afhængig af udstyr m.m 15

16 Korinth Hallen i dag Korinth Hallen, som den ser ud i dag, er en rundbuehal fra Siden grundlæggelsen er hallen i 1991blevet udbygget med en toetagers tilbygning i sten, der huser 2 ekstra omklædningsrum i stueplan samt klubhus/mødelokale på 1. salen. Hallen benyttes i dag hovedsageligt af områdets to idrætsforeninger Korinth IF og Faaborg ØH selve hallen til de indendørs aktiviteter i sæsonen og af skolen i skoleåret (skolen lukkes fra sommeren 2015) og som klubhus for den lokale idrætsforening Korinth IF. Hallens faciliteter er i dag meget begrænsede. I forbindelse med et nyt tilbud om spinning i halregi i 2014, er der inddraget et mødelokale som foreningerne ellers har brugt. Udover at ovennævnte klublokale bruges som klubhus, bruges det i dag også som mødelokale og selskabslokale. Det nuværende køkken er af ældre dato, meget småt og ikke godkendt til fremstilling af varm mad. Korinth Hallen er i december 2014 blevet energimærket i klasse C. Korinth Hallen i dag 16

17 Bilag 1: 3D modeller og tegninger 3D model efter fuld ombygning. 17

18 3D model efter ombygning taget løftet af 18

19 Snit af ombygningen 19

20 Stueetage efter ombygning 20

21 1. sal efter ombygning 21

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Strategi 2015. Korinth Hallen

Strategi 2015. Korinth Hallen Strategi 2015 Korinth Hallen Fokus på 1. En modernisering af vedtægterne for Korinth Hallen. 2. En interessentgruppe der skal fungere som sparringspartner og tænketank for bestyrelsen og talerør for brugerne.

Læs mere

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc.

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Lejre Bevægelsesanlæg Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Inde- og udendørs Cafe Styrketræning/ spinning Fitness Motorikbane/Crossfit Ankomstplads Projektoplæg til styrkelse

Læs mere

Jetsmark Idrætscenter Borgermøde 10. september 2015

Jetsmark Idrætscenter Borgermøde 10. september 2015 Jetsmark Idrætscenter Borgermøde 10. september 2015 Simon Rømer Roslyng Indhold i oplæg Ganske kort om bagtæppet ændrede tendenser En række konkrete anbefalinger med fokus på at kunne skabe mere aktivitet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Ansøgningsskema til udviklingspuljen

Ansøgningsskema til udviklingspuljen cc? - 524/(2 - - Ansøgningsskema til udviklingspuljen Dato 03-08-2016 15:56:50 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (456a 31865683-4225-6183-8eed 34fabbeb) 03-08.2016 1556:50 Side 1 af 7 Ansøger Ansøgningens

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Udviklingsplan Faaborg Fritidscenter 2011

Udviklingsplan Faaborg Fritidscenter 2011 Udviklingsplan 2010-2013 Udviklingsplan Faaborg Fritidscenter 2011 Denne udviklingsplan for Faaborg Fritidscenter tager udgangspunkt i dialog forløb i bestyrelsen i 2010. Centerets udvikling er baseret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Fritidspolitik - udkast til høring

Fritidspolitik - udkast til høring Fritidspolitik - udkast til høring 1 2 Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Renoveringsprojekt. for Auning Idræts- og Kulturcenter

Renoveringsprojekt. for Auning Idræts- og Kulturcenter Renoveringsprojekt for Auning Idræts- og Kulturcenter Ansøgning til fase 1 i en samlet udviklingsplan for et moderne idrætscenter til gavn for kommunens borgere og til profilering af Norddjurs Kommune

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Eksempelprojekter. Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012

Eksempelprojekter. Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012 Eksempelprojekter Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012 1 Udendørs mødested for ældre X X X I dag er tanken om et udendørs samlingssted med motion i fokus, hvor specielt

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 2016-2019 Folkeoplysningspolitik 2016-2019 1 Indhold Folkeoplysningspolitik...3 Folkeoplysningsudvalget...3 Indsatsområder 2016-2019...4 Årlige handleplaner...4 Frivillighed og aktivt

Læs mere

På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne

På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne Ingen har det hele tilsammen har vi alt - som centrale aktører på Mols ønsker vi at skabe et tæt samarbejde mellem skole, børnehave, hal og foreningsliv

Læs mere

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Foto: BOGO Projektbeskrivelse I Hovedgård ønsker vi at udvikle Hovedgård Hallen til et aktivt og imødekommende samlingssted for alle byens borgere

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Idræt og motion i Faaborg-Midtfyn - udfordringer og muligheder i en landkommune

Idræt og motion i Faaborg-Midtfyn - udfordringer og muligheder i en landkommune Idræt og motion i Faaborg-Midtfyn - udfordringer og muligheder i en landkommune Lene Høsthaab (V), Kultur- og lokalsamfundsudvalget KL Kultur- og fritidskonference, Århus, 9. maj 2017 Faaborg-Midtfyn fakta

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet IDRÆTSPOLITIK Vejle Kommunes Idrætspolitik 2013-2016 Frivillige - Fællesskab - Aktivitet INDHOLD 14 3 Forord 4 Indledning 5 Temaer 6 Frivillige 10 8 Idrætsfaciliteter 10 Breddeidræt 16 14 Eliteidræt I

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark

Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark Fælles klubhus som nabo til BK Frems gamle klubhus Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark Vi søger om tilskud til projektarbejde. Vi er syv klubber med fælles interesse

Læs mere

Notat. Oversigt/status over udviklingsplaner i idrætsfaciliteter Sag: P Theis Bavnhøj Hansen Plan og kultur

Notat. Oversigt/status over udviklingsplaner i idrætsfaciliteter Sag: P Theis Bavnhøj Hansen Plan og kultur Oversigt/status over udviklingsplaner i idrætsfaciliteter Sag: 04.04.00-P20-12-13 Theis Bavnhøj Hansen Plan og kultur 15-04-2013 Notat Under Breddeidrætsprojektet fik de første seks haller lavet en udviklingsplan.

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

SKIBBILD-NØVLING OPSTART AF MULTICENTERPROJEKT I INFORMATIONER OM ØNSKER TIL EN. Information til Herning Kommune

SKIBBILD-NØVLING OPSTART AF MULTICENTERPROJEKT I INFORMATIONER OM ØNSKER TIL EN. Information til Herning Kommune Information til Herning Kommune OPSTART AF MULTICENTERPROJEKT I SKIBBILD-NØVLING INFORMATIONER OM ØNSKER TIL EN FREMTIDIG OMBYGNING OG UDVIDELSE AF HALLEN I SKIBBILD-NØVLING. Projektgruppe for hallen,

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT 1 FYSISKE RAMMER Hvordan udvikler vi bygninger og offentlige rum, så de understøtter og bidrager til fritids-

Læs mere

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter Oversigt over puljer Dette notat orienterer om øvrige udviklingspuljer kommunen råder over udover den eksterne udviklingspulje. Oversigten orienterer om puljernes formål, økonomi, samt hvilket udvalg,

Læs mere

Vedr. projekt Måbjerg Idrætshus

Vedr. projekt Måbjerg Idrætshus Side 1/1 Dato: 26-10-2015 Sagsnr.: 04.08.09-P21-1-13 Henv. til: Henrik Schou Zacko Bibliotek og Fritid Direkte tlf.: 9611 6801 Afdeling tlf.:9611 7585 Kultur.Sundhed@Holstebro.dk www.holstebro.dk Vedr.

Læs mere

Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune

Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune 72 byer og landsbyer at tage vare på Faaborg-Midtfyn Kommune er Fyns største rent geografisk. 51.735 indbyggere ca. 75 % af dem bor i kommunens mindre byer og landsbyer

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Idrættens medborgerhus Ansøger

Idrættens medborgerhus Ansøger Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Klubhuspuljen Ansøgningsskema Projekttitel Projektets navn Idrættens medborgerhus Ansøger Forening Boldklubben

Læs mere

Svar Korinthhallen Svar Ryslingehallerne

Svar Korinthhallen Svar Ryslingehallerne Plan Kultur 20. marts 2011 Version 1.0 Spørgsmål Svar Svanninge Svar Broby Fritidscenter, Allested-Vejle Hallen Brobyværkhallen Hvorfor vil I gerne lave en udviklingsplan? Hallen står overfor en større

Læs mere

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Årsberetning 2013-14 AVGIF gymnastik Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Vi er takket være vores 29 kompetente og succesfulde

Læs mere

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Baggrunden for temaet Oksenvad Aktivitets Center (OSA) blev dannet umiddelbart efter skolen lukkede i 1992, og har siden været en væsentlig del af kulturog fritidslivet

Læs mere

Sjællands Odde Aktivitetshus

Sjællands Odde Aktivitetshus Plejehjemmet Oddenvej 296, omkring 1950 Projektbeskrivelse: Udnyttelse af ejendommen Oddenvej 296 til Sjællands Odde Aktivitetshus Fremsendt af: Foreningen Kontaktperson: Telefon: Email: 1 Titel - er tænkt

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes Idrætspolitik

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes Idrætspolitik KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN Horsens Kommunes Idrætspolitik December 2006 Indholdsfortegnelse 1. Mission... 3 2. Vision... 3 3. Målsætninger og indsatsområder... 3 3.1 Breddeidræt:... 3 3.1.1 Målsætning...

Læs mere

Hvordan forholder det sig til de opstillede kriterier. Budget i alt

Hvordan forholder det sig til de opstillede kriterier. Budget i alt Fordeling af 1.400.000 kr. i Puljen til modernisering af lokale aktivitetscentre 2015 Kritrierne: 1. at moderniseringen skaber nye aktiviteter som vil gavne mange borgere enten lokalt eller via et stort

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Udbygningsplan for Idrætsfaciliteterne i Tuse-området. Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Planens fokus: Denne plan ønsker primært at sætte fokus på at etablere nogle motions- og bevægelsesspor

Læs mere

Byens Hus det kreative samlingssted

Byens Hus det kreative samlingssted Konsensuspapir for Byens Hus side 1 af 5 Byens Hus det kreative samlingssted Baggrund Byens Hus har løbende været på den politiske dagsorden siden revitaliseringen af Kokkedal i 1999. Ved budgetforliget

Læs mere

FREMTIDENS IDRÆTSANLÆG I GRØNLAND

FREMTIDENS IDRÆTSANLÆG I GRØNLAND FREMTIDENS IDRÆTSANLÆG I GRØNLAND Potentialer - mellem drømme og virkelighed Jakob Færch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden Oversigt Lokale og Anlægsfondens STØTTEområde Grønlandske DRØMME og ønsker

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

DM i foreningsudvikling

DM i foreningsudvikling DM i foreningsudvikling - en ikke helt tilfældig begivenhed Dorte With Formand for DM i Foreningsudvikling Medlem af DGI s hovedbestyrelse Formand for DGI Gymnastik og Fitness Situationsanalyse oktober

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Fremtidens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune. - udviklingsproces! 24. August 2015 Brugerworkshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter

Fremtidens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune. - udviklingsproces! 24. August 2015 Brugerworkshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter Fremtidens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune - udviklingsproces! 24. August 2015 Brugerworkshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter Aftenens program 18.00 Velkomst v. Kultur- og fritidsudvalgsformand

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

MULTIHUS VED IDRÆTSHALLEN I STENSTRUP. November 2012

MULTIHUS VED IDRÆTSHALLEN I STENSTRUP. November 2012 ,ngafdhalkjæshfdjakældshfkaljshfdkljajshdfkljs MULTIHUS VED IDRÆTSHALLEN I STENSTRUP November 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD VIL VI HVORDAN SKAL MULTIHUSET INDRETTES OVERSIGTSPLAN OG SNIT MULTIHUSET STUEPLAN

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Tidsplan vandfaldsmodel. Hvad er det første der skal gøres? Dialogmøde med Trim hvor vores planer og ideer diskuteres.

Tidsplan vandfaldsmodel. Hvad er det første der skal gøres? Dialogmøde med Trim hvor vores planer og ideer diskuteres. Samarbejde med foreningerne Få et mere åbent center. Vi ønsker et tættere samarbejde med Trim, for at få åbnet motionscenteret op for flere brugere. (klippekort, ugepris, sommerhus kort mm) Vi ønsker et

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

Voel Multihus og Aktivitetsområde - plads til alle!

Voel Multihus og Aktivitetsområde - plads til alle! NATUR LEG SAMVÆR KULTUR Voel Multihus og Aktivitetsområde - plads til alle! LÆRING SUNDHED IDRÆT MILJØ Intro Voel ligger midt i det smukke Søhøjland ca. 10 km fra Silkeborg. Med Sil-keborgmotorvejen er

Læs mere

Dispositionsforslag til fremtidens Sport & Fritid i Tarp. Forslaget er udarbejdet i samarbejde med Bryndum Sogn Lokalråd og de tilknyttede foreninger

Dispositionsforslag til fremtidens Sport & Fritid i Tarp. Forslaget er udarbejdet i samarbejde med Bryndum Sogn Lokalråd og de tilknyttede foreninger Dispositionsforslag til fremtidens Sport & Fritid i Tarp Forslaget er udarbejdet i samarbejde med Bryndum Sogn Lokalråd og de tilknyttede foreninger REV. 08.05.2015 Indholdsfortegnelse DISPOSITIONSFORSLAG

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning forsamlingshuse I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Faxe Kommune Oplæg den 25. september 2014

Faxe Kommune Oplæg den 25. september 2014 Faxe Kommune Oplæg den 25. september 2014 Simon Rømer Roslyng Agenda 1. DGI og udvikling af idrætsfaciliteter 2. Aktuelle udfordringer/muligheder for idrætsfaciliteter og foreninger 3. Hvordan skaber vi

Læs mere

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Tendenser og fremtiden Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet, åbenhed og fremtiden Sundhed og tilfredshedsanalyse Specialister & specialfaciliteter Vejen april

Læs mere

Den Blå Foreningsby på Amager Strand

Den Blå Foreningsby på Amager Strand Den Blå Foreningsby på Amager Strand Januar 2013 Den Blå Foreningsby Øresund bådebro Jollerampe Fremtidig byggemulighed Til Helgoland Øresundsstien Udarbejdet af JJW arkitekter med støtte fra Amager Øst

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Dagens program 1. Inspirationsoplæg v/ Louise Fredbo Nielsen. Mail louise@futurenavigator.dk Fremtidsscenarie

Dagens program 1. Inspirationsoplæg v/ Louise Fredbo Nielsen. Mail louise@futurenavigator.dk Fremtidsscenarie [1] Vojens d. 25. oktober 2014 Vision for breddeidrætten i Haderslev Kommune Dagens program 1. Inspirationsoplæg v/ Louise Fredbo Nielsen. Mail louise@futurenavigator.dk Fremtidsscenarie 2. Indsatsområder

Læs mere

Baggrund. Ønsket er at forholde sig til følgende generelle forandringer:

Baggrund. Ønsket er at forholde sig til følgende generelle forandringer: GET TOGETHER Gethsemane blev bygget for at bringe kirken til folket i det tætbefolkede Vesterbro. Nu lukkes den som kirke, og tilbage står Gethsemane i forlængelse af Litauens Plads som et hus med højt

Læs mere

Forenings- aktivitets & facilitetsudvikling Als

Forenings- aktivitets & facilitetsudvikling Als Forenings- aktivitets & facilitetsudvikling Als Faciliteter & Lokaludvikling Ole Brændgaard, konsulent i Uddannelse, drift og organisation Hvorfor snakke sammenlægning? Hvad er visionen Hvad er målet?

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010 FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af forsamlingshuse? LOKALE-OG ANLÆGSFONDEN: Hvem, hvad og hvordan? FORSAMLINGSHUSET I FREMTIDEN: Modernisere og udvikle, i stedet for at afvikle? LOKALE-

Læs mere

28/03/14 KICK-OFF KONFERENCE. Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG

28/03/14 KICK-OFF KONFERENCE. Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG KICK-OFF KONFERENCE Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG 1 KEND DIN SKOLE Det er et vigtigt udgangspunkt for enhver omdannelse at kende potentialer og udfordringer ved den konkrete skoles rumligheder,

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Velkommen til Gymnastikkens Hus!

Velkommen til Gymnastikkens Hus! Velkommen til Gymnastikkens Hus! Gymnastikkens Hus er Fredensborg Kommunes kommende gymnastik- og motorikhal. Her er der mulighed for at lege, lære og dyrke motion og socialt samvær uanset alder og niveau.

Læs mere

Cykelhuset et fælles mødested for cyklister 38

Cykelhuset et fælles mødested for cyklister 38 38 Cykelhuset et fælles Lokale og Anlægsfonden har sammen med NORD Architects udarbejdet et forslag til, hvordan Cykelhuset kan se ud. Forslaget tager udgangspunkt i en bygmødested for cyklister Udviklingsprojekt

Læs mere

Projektbeskrivelse. Øster Snede Aktivitetspark

Projektbeskrivelse. Øster Snede Aktivitetspark Projektbeskrivelse Øster Snede Aktivitetspark Sole IF Aktivitetspark Missionshus Skole, SFO og børnehave 1. Projekttitel Øster Snede Aktivitetspark Placering: Ribevej 65, Øster Snede, 8723 Løsning i Hedensted

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Tirstruphallen tilbygning og ombygning Marts 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010.

Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010. Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010. 5 temaer Borgeren i centrum Frivillige vs. professionelle De frivillige skal støttes i deres initiativer. Der skal være opbakning fra

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr.

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr. s indstilling Oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Keld Jakobsen Lokalrådet for Horne Land Formål Lokalportalen.dk - én indgang til

Læs mere

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende.

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende. Demensdagene 2013 Sjov Motion - Motionscaféer for demente med pårørende. Et 3-årigt projekt i Slagelse Kommune. Projektperiode 1. oktober 2012 30. september 2015. Præsentation projektkonsulent Bente Nørgaard

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

Fremtidens spejderbyggeri

Fremtidens spejderbyggeri Fremtidens spejderbyggeri Indhold Om Lokale- og Anlægsfonden Spejderliv og friluftsliv To eksempelprojekter Spejderhytte Spejder lejr Spørgsmål Lokale- og Anlægsfonden skaber flere og bedre fritidsfaciliteter.

Læs mere

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune)

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Sejlsport har været en væsentlig del af fritidslivet i Fjordkommunen Frederikssund gennem mange årtier.

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere