Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012"

Transkript

1 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold Placering og udformning... 6 Budget og finansiering... 6 Anlægsbudget... 6 Driftsbudget... 7 Organisation og ejerforhold... 8 Bygherre og ejer Tidsplan... 8 Side 2 af 8

3 Forord I bestræbelserne på at gøre landdistrikterne mere attraktive og styrke idræt, forenings- og fritidslivet i de små landsbysamfund har en gruppe af borgere med repræsentanter fra bl.a. idræts-, borger og kulturforeningerne, på tværs af byerne Østrup, Vestrup, Vognsild, Nyrup og Gislum, nedsat en projektgruppe med det formål at opføre en minihal beliggende i Vestrup. Der er stor enighed om, at et aktivt kultur-, idræts- og fritidsliv er afgørende, hvis man ønsker at fastholde og udbygge områdets bosætning og erhvervsliv, og at netop den centrale placering i Vestrup, vil give det optimale udbytte af en sådan investering og vil være til gavn for hele området. Hos os er der ingen tvivl om, at kun vi selv kan gøre noget for at vores lokalsamfund forbliver et levende sted med lys og luft. Arbejdsgruppen for Baggrund. I landsbyen Vestrup i Vesthimmerlands Kommune arbejdes der med planer om at opføre en minihal/multihal i direkte tilknytning til den eksisterende skole. Projektet er et eksempel på, hvordan mindre nabo-landsbyer, der tidligere typisk har konkurreret ( bekriget ) hinanden nu står sammen om at skabe en fælles base for læring, sundhedsfremme, idræt og socialt samvær. Vestrup Skole, der er opført i 1963, har været den hjørnesten, hvorpå samarbejdet mellem landsbyerne Østrup, Vognsild, Nyrup og Gislum blev indledt, og som nu har udviklet sig i en grad, der har gjort ønsket om en minihal til en fælles sag for alle de berørte landsbysamfund. Det forhold, der har ført til dette fællesskab, er baseret på, at der i kredsen om skolen og områdets foreninger og enkeltpersoner har været både et ønske om og en vilje til at løfte hele egnen kulturelt og socialt med udgangspunkt i skolen, herunder at få alle borgergrupper involveret uanset, om man har børn i skolen eller ej. Man har formået at gøre skolen til hele egnens base, der benyttes af alle uanset alder og social baggrund, hvorved det også har været muligt at integrere de socialt udsatte. Midlet hertil har ikke mindst været, at de lokale foreninger har benyttet skolen til sportslige, kulturelle og sociale aktiviteter for alle aldersgrupper, herunder gymnastik, dans, foreningsmøder, koncerter og foredrag samt fællesspisning for områdets beboere. Det er et kendt forhold, at skolerne specielt i de mindre lokalområder - spiller en væsentlig rolle som samlingspunkt for mennesker på tværs af alder og baggrund. Dette forhold er Vestrup et lysende eksempel på. Aktiviteterne her er dag og aften så omfattende, at de er ved at sprænge alle rammer. Og rammerne er små; Gymnastiksalen er lav og måler kun 7,5x15m. Der er kun ét omklædningsrum. Der er ingen mulighed for at hænge ud før og efter idræt. Der er ingen mødelokale. Det er der planer om at lave om på. Side 3 af 8

4 Derfor har en gruppe mennesker gennem et par år arbejdet på et projekt, der skal skabe nye og forbedrede pladsforhold. Borgerne har simpelthen erkendt, at de berørte landsbyer er for små til at klare sig selv, og at man kun kan skabe attraktive tilbud ved at arbejde sammen som en helhed. Dette understreges kraftigt af, at den proces, der har ført til udviklingen af projektet for en minihal, har omfattet afholdelse af 3 møder med områdets foreninger og 2 borgermøder, hvor alle har kunnet deltage, og hvor fremmødet har været stort. Den store lokale opbakning om skolen og den nu planlagte minihal er også baggrunden for, at Vesthimmerlands Kommune har besluttet at støtte projektet meget markant. Vision, mission og mål Vision Mission At styrke lokalområdet med optimale muligheder for læring, sundhedsfremmende aktiviteter, idræt og socialt samvær, at fastholde og udbygge det meget aktive foreningsliv i Vestrup og omegnsbyerne til glæde for lokalsamfundet med henblik på at udvikle kulturog fritidslivet og dermed skabe et godt fundament for fastholdelse og vækst i bosætning og erhvervsliv og til glæde for en større del af Vesthimmerlands Kommune. At skabe nye fysiske rammer der ikke blot vil kunne sikre en fastholdelse af de nuværende mange aktiviteter, men at de også vil inspirere og motivere til nye udfoldelsesmuligheder, som inkluderer både elever, foreninger og selvorganiserede brugere således, at skolen, SFOen og børnehaven i samspil med Minihallen også i fremtiden vil summe af liv og aktivitet både dag og aften. Mål At skabe en minihal, der kan fungere som et moderne forsamlingshus, og som er så fleksibel, at den kan rumme en mangfoldighed af aktiviteter, der henvender sig til mennesker i alle aldre. At opføre en minihal, der er fremstillet i gode solide materialer med minimal vedligeholdelse. At opføre en Minihal som en nulenergi løsning. At opføre en minihal, der vil være et naturligt samlingspunkt mange år fremover. Side 4 af 8

5 Projekt indhold. Projektet, der omfatter en minihal på ca m 2, skal give plads til en stor del af de folkelige aktiviteter, som i dag er presset ind i skolens gymnastiksal og lærerværelse, men derudover skal der også være plads til at igangsætte nye aktiviteter, der har været et ønske om i lokalbefolkningen, men som hidtil ikke har været plads til på skolen. De nuværende aktiviteter, der ud over folkeskolens undervisning - for tiden finder sted i skolens gymnastiksal og lærerværelse, og hvoraf hovedparten fremover skal foregå i den nye hal, er: Dans (3 hold), Sumba, mor/barn gymnastik, spilopperne, juniorgymnastik, seniorgymnastik, bankospil, pensionistmøder, bestyrelsesmøder, ungdomsklub, juniorklub, badminton (8 hold), volleyball, springgymnastik, legestue, familieleg, koncerter, foredrag, filmfremvisning, teater og fester. Af nye aktiviteter, som den kommende hal skal give mulighed for at tilbyde, er billard og bordtennis samt indendørs håndbold og fodbold, basketball, mere dans, motorisk gymnastik spinning og fitness. Selve hallen, er opbygget med et idrætsareal mod syd, og en 2 etagers zone mod nord. Der er indgang til Minihallen fra det øvre niveau via et overdækket areal samt direkte fra skolen. På indgangsniveauet er der åbne aktivitets- og tilskuerbalkon, med udsigt til hal og omgivelser. Balkonen er tænkt som et multianvendeligt område med f.eks. café, bordtennis, pool og tilskuerfunktion. Indgangsniveauet indeholder desuden et mødelokale. Desuden er der et lille thekøkken og et handicaptoilet. For at komme til det nedre niveau er der en handicaplift og en kombineret trappe og tilskuer-sidde-trappe. På det nedre niveau er der indrettet omklædnings- og badefaciliteter med direkte adgang udefra og til multihallen. Her er også arkivplads til lokalhistorisk forening, depot, samt et areal til aktiviteter, som ikke kræver stor lofthøjde. Det kan være scene, fitness, motorik eller andet. Projektet skal dog ikke alene skabe rum for aktiviteter, der foregår i selve hallen, men den skal også være støttepunkt og base for en række ude-aktiviteter, såvel organiserede som uorganiserede. Det kan være i form af adgang til omklædnings- og bademuligheder og/eller depoter for tur-gængere, cykelentusiaster, motionscyklister, løbere, dyrkere af polefitness og kroketspillere m.fl. Det er forventningen, at et sådant mødested og støttepunkt vil medvirke til, at mulighederne for ude-aktiviteter vil blive yderligere udviklet, eksempelvis ved at eksisterende cykel- og gangstier og trampestier i terrænet forbindes, således at motivationen til at gå, løbe og cykle fremmes mest muligt. Den eksisterende multibane, legelads og boldbane bliver samtidig mere attraktive, fordi disse aktiviteter nu knyttes til de aktiviteter som foregår inde i hallen. Side 5 af 8

6 Placering og udformning Minihallen udformes og placeres, så den danner en naturlig overgang mellem Kernehuset og Vestrup Skoles hovedbygning. Budget og finansiering Anlægsbudget Anlægsbudgettet beløber sig til kr , og det er baseret på Arkitektfirma N. Krogh Omkostninger. (ex. Moms) Madsens beregning, samt prisoverslag fra to entreprenører. Anlæg 446 Totalentreprise kr Ekstraordinære Energitiltag kr I alt kr Bygherre rådgivning 50% Arkitekt og Ingeniør kr I alt kr Diverse omkostninger Geotekniske undersøgelser kr Forsikring kr Byggetilladelse kr Tryk af tegninger mv kr Tilslutningsafgifter kr Energimærkning kr Bestyrelsesomkostninger kr Ekstern rådgivning kr I alt kr I anlægsbudgettet er der taget højde for øgede udgifter i forbindelse med etablering af vedvarende energianlæg (VE-anlæg) med det formål at reducere driftsudgifterne mest muligt. Uforudsete udgifter kr Udgift Total kr Finansiering Vesthimmerlands kommune kr Side 6 af 8

7 Finansiering Vesthimmerlands kommune kr LAG kr " 17 kompensation" VHK kr Servicebidrag 2014 kr Servicebidrag 2015 kr Lånefinansiering til energitiltag kr LOA-fonden kr Lokalfinsnsiering kr Egenfinansiering kr Frivilligt arbejde kr Finansiering Total kr Driftsbudget Indtægter I alt Driftstilskud, skoleforvaltningen kr Driftstilskud, Kultur og fritidsfrovaltningen kr Idrætsforeninger jf. folkeoplysningsloven (nuværende aktivitet overført) kr Idrætsforeninger jf. folkeoplysningsloven (forventet meraktivitet) kr Øvrige foreninger kr Anden udlejning kr I alt kr Udgifter I alt Rengøring (timer/uger) kr El (kwh) kr Varme (kwh/vg) kr Vand- og vandafledningsafgift (m 3 ) kr Renovation kr Vedligeholdelse kr Forsikringer kr Revision og regnskab kr Finansielle omkostninger (20 år) kr Hensættelse kr Diverse kr I alt kr Side 7 af 8

8 Organisation og ejerforhold Bygherre og ejer. Til gennemførsel af projektet omkring etablering af er der stiftet en forening, CVR-nr , Tidsplan Fundraising... Vinter > 2014 Projektering af bygning... Forår 2014 Første spadestik... Efterår 2014 Indvielse... Sommer 2015 Side 8 af 8

Korinth aktivitetscenter

Korinth aktivitetscenter Korinth aktivitetscenter - Mødestedet vi er fælles om i Korinth. Ambitionen er at udvikle de fysiske rammer, så de favner bredde og elite, høj puls og hvilepuls, inde og ude, organiseret og selvorganiseret

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

PROJEKT MERE FOR FLERE

PROJEKT MERE FOR FLERE PROJEKT MERE FOR FLERE Den østlige del af Vejle kommune er et typisk boområde, hvor mange mennesker flytter til, for at bo i et attraktivt miljø med masser af natur og alligevel tæt på storbyerne Vejle,

Læs mere

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Nuværende forhold - Billedregistrering Hadsten hallen og de udendørs arealer DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Indhold

Læs mere

Bold & Bevægelse. leg bevægelse sundhed - sport. børn unge voksne seniorer. hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år

Bold & Bevægelse. leg bevægelse sundhed - sport. børn unge voksne seniorer. hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år Bold & Bevægelse leg bevægelse sundhed - sport børn unge voksne seniorer hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år Projektbeskrivelse Bold & bevægelse på Herlufsholm Idrætscenter Der etableres

Læs mere

Idrætspolitik og strategi

Idrætspolitik og strategi Idrætspolitik og strategi Forord Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre sig, og det øger sundheden og giver os derved et længere og bedre

Læs mere

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012 KRAFTCENTER KORSHØJ JUNI 2012 Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet Det handler om at skabe VISIONER og transformationsoplevelser... REEHOLM & BREDAHL

Læs mere

MASTERPLAN - FOR KULTUR- OG IDRÆTSFACILITETER I LOLLAND KOMMUNE:

MASTERPLAN - FOR KULTUR- OG IDRÆTSFACILITETER I LOLLAND KOMMUNE: MASTERPLAN - FOR KULTUR- OG IDRÆTSFACILITETER I LOLLAND KOMMUNE: Denne del af masterplanen er udarbejdet med henblik på præsentation for politikere og et efterfølgende borgermøde i høringsprocessen INDHOLD:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY

BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY Som mange andre landsbyer er Barrit i disse år udfordret af manglende tilflytning, stagnerende hussalg, lukning af butikker og faldende børnetal i skole og børnehave.

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Idrætsfaciliteter. i Gentofte Kommune 2003

Idrætsfaciliteter. i Gentofte Kommune 2003 Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2003 En analyse af idrætten og dens faciliteter i 6 dele af kommunen samt bud på elementer i en idræts- og bevægelsespolitik Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2003

Læs mere

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011 PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG 1 Frederiksbjergbyggeriet August - december 2011 2 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4 Byrådsindstilling...6 Pædagogisk

Læs mere

PLAYSPOTS. PETER HOLST ARKITEKTUR & LANDSKAB Peter Holst, Lasse Flies Madsen, Paule Ducourtial, Line-Kathrine Birkemose

PLAYSPOTS. PETER HOLST ARKITEKTUR & LANDSKAB Peter Holst, Lasse Flies Madsen, Paule Ducourtial, Line-Kathrine Birkemose PLAYSPOTS 1 PLAYSPOTS PLAYSPOTS Peter Holst Arkitektur & Landskab Dette katalog til Playspots er udarbejdet til Lokale- og Anlægsfonden ved Peter Holst Arkitektur & Landskab, februar 2011 PETER HOLST

Læs mere

Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport

Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport Danmarks mest fysisk aktive og lærende fællesskab Baggrund En række forhold øger behovet for at styrke tilbuddet til borgere, studerende og besøgende

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 28-06-2011 Kl. 15:45 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 28-06-2011 Kl. 15:45 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 28062011 Kl. 15:45 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, LiseLotte Tilsted, Jesper

Læs mere

I N G E N K A N A L E N E A L T

I N G E N K A N A L E N E A L T EN BLOMST TIL ÅRRE 2 INDBLIK 3 UDSYN 5 NETVÆRK & SAMMENHOLD 7 FORENINGSLIV 9 ORGANISATION 12 BILAG 1 - EGENVURDERING 14 BILAG 2 LOVE FOR ÅRRE BORGERFORENING 15 En blomst til Årre Årre er stolt af at kunne

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD Foreløbig helhedsplan for Gadehavegård 2008-2011. Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte afdelinger INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER Til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Dokument type Notat Date Januar, 2013 VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

Læs mere

TVÆRHUSET ET MULTIFUNKTIONSHUS PÅ CHRISTIANSHAVN

TVÆRHUSET ET MULTIFUNKTIONSHUS PÅ CHRISTIANSHAVN CHRISTIANSHAVNS GYMNASIUM. CHRISTIANSHAVNS DØTTRESKOLE. VO R F R E L S E R S K I R K E 1 INDHOLD VISION 3 VIRKELIGGØRELSE AF PROJEKTET 5 INSTITUTIONERNE - HVEM ER VI OG HVAD VIL VI 6 Vor Frelsers Kirke

Læs mere

Formidlingscenter i Ulbjerg

Formidlingscenter i Ulbjerg Formidlingscenter i Ulbjerg Natur, geologi og kulturmiljøer Projektbeskrivelse 22. dec. 2004 Ulbjerg Klint 1 Indledning Med etableringen af et formidlingscenter ønsker borgerne og foreningerne i Ulbjergområdet

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune Halanalyse 2014 Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune 2011 Side 2 af 36 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 3 Indledning og metodisk fundament... 5 Befolkningsgrundlag

Læs mere

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET 2013-14 Udviklingsplan for Asperup og Roerslev sogne Asperup og Roerslev sogne ligger naturskønt på og omkring Baaring banke på Nordvestfyn, ud til Båring Vig. Området

Læs mere

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige INTRO... 1 OM BRED SPILLET UD... 3 UDSATTE OG FORENINGSUVANTE BØRN... 5 PÆDAGOGISK IDRÆT... 8 Pædagogiske bagdøre... 9 Legitim perifer deltagelse... 10 Fælles afsæt... 10 SAMARBEJDE MELLEM SFO OG FORENINGER...

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere