Fredsoperationer gennem FN eller EU?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredsoperationer gennem FN eller EU?"

Transkript

1 Fredsoperationer gennem FN eller EU? Et notat om den FN-tilknyttede fredsstyrke SHIRBRIG og EU s kampgrupper (Battle Groups) Analyse, kritik og alternativer Af Rune Lund og Lave K. Broch Juni

2 Indledning Den 7. juni er der som bekendt valg til EU-parlamentet. Og den 30. juni skal FN s fredsstyrke SHIRBRIG lukke, selv om styrken er en velfungerende hurtigtudrykkende styrke, som kan operere neutralt i modsætning til både NATOs og EU's militære styrker. Men spørgsmålet om fred og sikkerhed fylder ikke meget i valgkampen på trods af, at Danmarks regering ønsker at afskaffe alle de danske undtagelser i EU, inklusiv Danmarks undtagelse overfor EU s forsvarspolitik. Tænketanken NyAgenda håber derfor, at dette notat, sammen med en videofilm om den FN-tilknyttede fredsstyrke SHIRBRIG (som kan ses på kan være med til at skabe mere debat om fred og sikkerhed i valgkampen op til den 7. juni. Tidligere folkeafstemninger har vist, at befolkningen i en række tilfælde har været uenig med Folketingets flertal. I valget til EU-parlamentet har vælgerne mulighed for at stemme på Folkebevægelsen mod EU og JuniBevægelsen, som arbejder for alternativer til EU s udvikling ikke mindst på det sikkerhedspolitiske område. God læselyst! Rune Lund & Lave K. Broch 2

3 FN eller EU? Tænketanken NyAgenda sætter med dette notat fokus på den FN-tilknyttede fredstyrke SHIRBRIG og EU s såkaldte kampgrupper (Battle Groups). De spørgsmål som vi sætter fokus på er: 1) Om styrken er upartisk og neutral. 2) Om styrken vil handle på baggrund af et FN-mandat og altså i tråd med FN-pagten. 3) De praktiske forhold. Når konfliktforebyggelse ikke er nok Indledningsvis vil vi understrege, at vi helst havde set, at konfliktforebyggelse kunne forhindre alle væbnede konflikter og krige på samme måde som vi også helst ser, at brandforebyggelse forhindrer alle brande. Men historien og nutiden viser desværre, at væbnede konflikter og krige opstår. Vi ønsker ikke at nedtone betydningen af forebyggelse, men vi mener samtidigt, at der alligevel opstår situationer, hvor der er brug for et brandvæsen, også når det gælder væbnede konflikter og krige. Derfor er det afgørende at forholde sig til hvordan et sådant brandvæsen mod væbnede konflikter og krig, bedst muligt, kan skrues sammen. 3

4 Den FN-tilknyttede styrke SHIRBRIG På dansk initiativ oprettede Danmark, Norge og Sverige i 1996 sammen med Canada, Østrig, Polen, og Nederlandene den såkaldte Multinational Standby High Readiness Brigade for UN Operations, bedre kendt som SHIRBRIG. Fredsstyrken skulle med kort varsel kunne indsættes i globale FNfredsoperationer SHIRBRIG s placering blev Høvelte Kaserne i Nordsjælland og første chef var den danske general Finn Særmark Thomsen. Medlemslandene har dog besluttet at nedlægge SHIRBRIG den 30. juni Kort beskrevet så kom der en kortfattet meddelelse den 7.august 2008 om SHIRBRIG s nedlæggelse fra forsvarsminister Søren Gade i et svar til Folketingets Forsvarsudvalg. Danmark havde sammen med andre nordiske lande besluttet at forlade SHIRBRIG, som man i øvrigt fandt, burde nedlægges. Ingen nærmere redegørelse, ingen henvisning til mislykkede operationer eller til de i øvrigt i forsvaret så velkendte økonomiske fejldispositioner. Ingen offentlig debat overhovedet, men en politisk beslutning midt i sommerferien. Der er ingen tvivl om at den danske regering arbejdede ihærdigt for at lukke SHIRBRIG, og når host nation tager et sådant initiativ så har det en særlig betydning. SHIRBRIG har været det tætteste eksempel på en på en permanent FNfredsstyrke. SHIRBRIG - en neutral og upartisk fredsstyrke Når der skal vurderes hvorvidt en fredsstyrke er neutral og upartisk, er det relevant at se på kredsen af medlemslande. SHIRBRIG er en organisation, der er åben for alle verdens lande. 4

5 SHIRBRIG nåede at få 16 medlemsstater: Østrig, Canada, Danmark, Italien, Nederlandene, Norge, Polen, Rumænien, Spanien, Sverige, Argentina, Finland, Litauen, Slovenien, Irland og Portugal samt 7 observatørstater: Chile, Kroatien, Tjekkiet, Ægypten, Letland, Jordan og Senegal. Andre lande nåede også at vise interesse for SHIRBRIG bl.a. Japan, Australien og New Zealand. SHIRBRIG s åbenhed for medlemmer fra forskellige kontinenter, samt at medlemskredsen ikke kun er forbundet til en politisk og økonomisk sammenslutning, sikrer en opfattelse af SHIRBRIG som en neutral og upartisk organisation. SHRIBRIG opererer kun med FN-mandat SHIRBRIG er den eneste fredsstyrke i verden, der permanent opererer under FN-flag. Idéen bag SHIRBRIG bygger på FN-pagtens artikel 45 om en etablering af en permanent militær styrke til rådighed for FN s sikkerhedsråd. Folkedrabene i Rwanda (1994) og Srebenica (1995) medvirkede til at der blev taget initiativ til fredsstyrken. SHIRBRIG er dog en selvstændig organisation, men fredsstyrken har kun én arbejdsgiver: FN. Styrken kan derfor kun operere med FN-mandat og handler primært inden for FN-pagten kapitel 6 (fredsbevarende opgaver). SHIRBRIG s praktiske forhold SHIRBRIG... Has already proven its utility in the deployment of the UN Mission in Ethiopia and Eritrea. There, a force that had trained together and developed a high degree of coherence was able to arrive and establish itself quickly in the theatre of operation, thereby sending a message of competence and commitment. Secretary General Kofi Annan (January 2002). 5

6 SHIRBRIG kan være hurtigt på plads efter at en politisk beslutning er truffet. Der er et 7 dages beredskab. Hovedkvarteret kan være klart i løbet af 30 dage. Alt personel har FN-erfaring fra missionsområder. SHIRBRIG samarbejder med FN-myndigheder som f.eks. UN Logistics Base i Brindisi, Italien, hvorfra alt FN-materiel til missioner udsendes. SHIRBRIG holder tæt kontakt til FNmissioner og besøger dem regelmæssigt for at lære nyt. SHIRBRIG har deltaget i følgende missioner: UNMEE i Eritrea i 2000 UNOCI på Elfenbenskysten i 2003 UNMIL i Liberia i 2003 UNAMIS i Sudan 2004 UNMIS i Sudan i 2005 Darfur Planning Team i 2006 AMISOM Planning Team i 2007 (African Union Mission in Somalia) MINURCAT i Tchad i 2008 SHIRBRIG er en billig fredsstyrke. Et medlemsland betaler kroner i årligt kontingent. Eneste undtagelse er Host Nation (Danmark), som desuden betaler omkring 5 millioner kroner i form af fri husleje, fri transport osv. 6

7 EU s kampgrupper Ved EU's topmøde i Helsingfors i 1999 blev der sat skub i EU's militære ambitioner. Unionen besluttede, at den i 2003 skulle være i stand til at udsende en militær styrke på op til soldater i mindst 1 år, og der blev lavet en særlig note om en hurtig reaktions kapacitet ( rapid reaction capability. ). På EU-topmødet i juni 2004 fulgte stats- og regeringscheferne op på Helsingfors-styrkemålene under strategien Headline Goal De vedtog nye konkrete 2010-målsætninger, som blandt andet omfatter oprettelse af EU's kampgrupper. Medlemsstaterne gav løfter om oprettelsen af 13 kampgrupper. Med en kampgruppe menes der er en mindre militær enhed på 1500 soldater, hvoraf ca. halvdelen er støttepersonel, mens den anden halvdel er deciderede kamptropper. Det blev besluttet, at to af de 13 kampgrupper skulle være på standby i perioder af seks måneder således, at EU kan sende dem ud til to forskellige militæroperationer. Kampgrupperne indgår i en større militær udvikling af EU og udover beslutningen om at oprette kampgrupper, besluttede EU også i 2004, at der f.eks. skulle være et hangarskib til rådighed for EU s militære styrker, og at EU s forsvarsagentur skulle oprettes med henblik på at stå i spidsen for at forbedre de militære kapaciteter i EU s medlemslande, samt være spydspids for et indre marked i EU for våbenhandel. EU har efterfølgende iværksat flere militære operationer, men EU s kampgrupper har aldrig været i aktion, selvom kampgrupperne har været fuldt operationelle siden januar Danmark deltager på grund af forsvarsundtagelsen ikke i EU s kampgrupper. 7

8 EU s kampgrupper er ikke neutrale og upartiske EU's kampgrupper er underlagt den Europæiske Union. EU er en regional organisation, der kun er åben for europæiske lande og EU's kampgrupper er åbne for EU-lande og europæiske NATO-lande, der ikke er med i EU. Norge er således tilknyttet EU's kampgrupper. Men dette ændrer ikke ved det faktum, at der er tale om eksklusiv organisation, der er en del af EU, og som har et tæt samarbejde med NATO. EU har aldrig valgt at blive en regional FN-organisation i henhold til FNpagtens artikel VIII, og det er ikke muligt at opfatte EU, som en neutral og upartisk organisation i den globale sammenhæng. F.eks. er mange af EU's medlemslande tidligere kolonimagter og lande, som stadigvæk har stærke politiske og økonomiske interesser i andre verdensdele, og da organisationen ikke er åben for at lande fra andre verdensdele end Europa kan være med i organisationen, er det ikke muligt at tale om en organisation med global legitimitet, der varetager globale interesser. EU kan derfor ikke opfattes som en neutral og upartisk aktør i forhold til verdens konflikter. EU's kampgrupper vil måske operere uden FN-mandat Som det er beskrevet i Ny Agenda-rapporten Militære operationer med eller uden FN-mandat, stiller EU s traktatgrundlag ikke krav om at militære operationer forudsætter et mandat fra FN s sikkerhedsråd. Den nuværende Nicetraktat, samt Lissabon-traktaten, taler mere løst om, at EU skal overholde principperne i De Forenede Nationers pagt. Spørgsmålet om EU's kampgrupper og kravet om FN-mandater har ført til, at vort naboland Finland har ændret sin lovgivning således, at landet i dag kan operere militært uden FN-mandater. Lovændringen blev vedtaget af den finske Riksdag i

9 I den finske regeringsbegrundelse for den nye lov fremgår det, at hovedårsagen til den nye lov er at gøre Finland klar til at kunne deltage i EU s militære operationer: Det centrala syftet med propositionen är att förnya lagstiftningen så att Finland kan delta i verksamheten inom Europeiska unionens beredskapsstyrkor. Efter ændringen af den finske lov er der kun et EU-land, som i dag har et lovkrav om FN-mandater og det er Irland. Derudover har Norge, der er tilknyttet EU's kampgrupper, en regering der har skrevet det ind i sit regeringsgrundlag, at landet ikke kan deltage i militære operationer uden FN-mandat. Forskeren Joachim Koops har også slået fast, at FN ikke regner med, at EU vil underlægge sig FN i forbindelse med militære operationer: The EU reserves the right to decide on a case by case basis whether to reinforce UN undertakings or launch an autonomous operation irrespective of prior UN Security Council authorization. This confronts the UN with the same kind of dilemma it is already facing in its relations with NATO: a high level of uncertainty as to when the UN can rely on another organisation s support and as to whether the principles, authority, and legitimacy of the UN system and international law will be respected. ( UN SHIRBRIG and EU Battlegroups Recommendation to the European Union the United Nations by Joachim Koops, The Oxford Council on Good Governance, Juni 2007, s. 3). Ifølge Koops kan der komme situationer, hvor EU vil operere i modstrid med FN. 9

10 I den danske DIIS-rapport om Danmarks undtagelser i EU slås det også fast, at unionen ikke har underlagt sig kravet om FN-mandater for unionens militære operationer:... EU [har] været tilbageholdende med at acceptere FN som mandatgivende organisation og dermed underlægge EU-beslutninger et eventuelt veto i Sikkerhedsrådet. (De Danske Forbehold over for Den Europæiske Union. Udviklingen siden Danske Institut for Internationale Studier s. 112). På denne baggrund må det konkluderes, at der er risiko for, at EU's kampgrupper vil ende med at blive brugt til militære operationer, selvom der ikke er FN-mandater. Den irske og norske holdning vil dog besværliggøre brug af de kampgrupper, som disse lande har styrker i, såfremt der ikke er et FNmandat. Men det er nok urealistisk at forestille sig et irsk veto af en EUoperation, såfremt Irland ikke selv deltager. EU's kampgruppers praktiske forhold En EU kampgruppe skal kunne rykke ud inden for 15 dage, skal kunne være udsendt op til 30 dage, og skal kunne forlænge sin militære operation med op til 120 dage. En kampgruppe skal kunne modtage forstærkninger på op til 1000 soldater inden for søværn, luftvåben, transport og logistik og specialstyrker. EU s ambition er at have to kampgrupper på stand by i 6 måneder ad gangen. Foreløbigt er der tilsagn om kampgrupper helt indtil 2013, men der er flere huller i vagtskemaet. Deltagelse af EU-lande er frivillig, og landene melder ind, hvornår de ønsker at deltage. En udsendelse af kampgrupper bygger på enstemmighed. Den nordiske kampgruppe stod på standby i første halvdel af 2008 og bestod af ikke-eu-landet Norge sammen med EU-landene Sverige, Finland, Estland og 10

11 Irland. Sverige stod i spidsen for denne kampgruppe, og har indtegnet sig for en ny omgang i Socialdemokraterne i Sverige har dog modsat sig Sveriges deltagelse i 2011, da omkostningerne ved den første omgang var meget store for en styrke, som ikke lavede andet end at stå stand by. De svenske udgifter var i ,2 milliarder svenske kr. (ca. en milliard danske kroner). Hvilken vej gavner freden? Mange tilhængere af opbygningen af EU som en militærmagt gør opmærksom på, at FN har udtrykt ønske om opbygning af regionale styrker f.eks. EUstyrker - som kan handle i FN-regi. Det er også rigtigt. Det er bare også mindst lige så rigtigt, at FN roser alle, der støtter FN's fredsbevarende arbejde, og at hvis FN selv kunne vælge, så ville man formentlig vælge en udrykningsstyrke, der er tilknyttet FN. Det ville for FN sikre, at disse styrker var til stede, når der var brug for dem. Samtidig ville FN være sikker på, at disse styrker, kun vil kunne gå i aktion, når der er afgivet et mandat i FN s Sikkerhedsråd, og at styrken ikke deltager i en militær operation i modstrid med FN-pagten. En styrke som SHIRBRIG er derfor uden tvivl førstevalget fra FN s side. Samtidigt viser det historiske eksempel, at et land som Danmark kan tage førertrøjen på, og at der er andre lande, som vil være interesserede i, at der oprettes en global hurtigudrykningsstyrke. Den danske forsvarsundtagelse i EU forhindrer ikke et dansk engagement i fredsarbejde gennem FN. SHIRBRIG blev jo rent faktisk oprettet efter, at Danmark havde fået sin forsvarsundtagelse i EU, og da den danske befolkning er meget kritisk overfor militære operationer uden FNmandat, vil det desuden være i tråd med befolkningens ønske, at Danmark satsede på en FN-fredsstyrke, i stedet for at gå andre veje. 11

12 EU-styrker, og andre styrker, der ikke er FN-styrker, har desuden en meget vigtig ulempe, som FN-styrker ikke har: De bliver ikke betragtet som neutrale. FN-styrker derimod bliver betragtet som neutrale, og de har derfor helt andre muligheder for at påvirke en situation i den rigtige retning. Når der skal tages stilling til, om EU's kampgrupper er anvendelige for freden, er det afgørende at se på, om der er risiko for, at styrkerne kan blive sammenblandede med EU-landes styrker. Det er således ikke uproblematisk, at EU-landet Frankrig har stærke militære, politiske og økonomiske interesser i Afrika, herunder i forhold til adgang til naturressourcer. Det er f.eks. ingen hemmelighed, at Tchads præsident Idriss Deby ikke sad på magten, hvis ikke Frankrig holdt hånden over ham. Dette sker på trods af, at Idriss Deby er en diktatorisk og brutal leder. F.eks. bliver menneskerettighedsaktivister og journalister ifølge menneskerettighedsorganisationen Amnesty International forfulgt, og civile bliver henrettet uden rettergang. I stedet for at sende franske soldater ud under EU-flag, kunne FN-soldater have spillet en rolle i at udføre den fredsbevarende mission, som der faktisk var brug for på grænsen til Darfur. Den største udfordring for freden er politisk vilje - ikke kun i global sammenhæng, men også i Danmark. Manglen på politisk vilje og manglen på neutrale og upartiske redskaber for freden har været årsag til mange lidelser i verden. At bare sige nej til EU's kampgrupper er dog heller ikke et optimalt svar, set fra et fredsperspektiv. Verden har brug for en neutral og upartisk hurtig udrykningsstyrke. Nedlæggelsen af SHIRBRIG den 30. juni i år er derfor den forkerte vej, hvis man ønsker en mere fredelig verden. Desværre skete beslutningen uden aktiv modstand fra Socialdemokraterne og Det Radikale 12

13 Venstre. Udelukkende SF, Enhedslisten og de tværpolitiske organisationer FNforbundet og Folkebevægelsen mod EU forsøgte at fastholde dansk støtte til SHIRBRIG. Men regeringen fik sin beslutning igennem, og nu vil de forsøge at sælge EU's kampgrupper som det eneste alternativ for dem, der vil have et globalt ansvarligt Danmark. Dette er endnu et eksempel på at Danmark svigter sit globale ansvar. Der findes ingen anledning til at gå omveje for at hjælpe FN i fredsarbejdet. Vi anbefaler på det varmeste at SHIRBRIG genopfindes. Hvem er NyAgenda NyAgenda-Fonden har til formål at fremme analyser og debat omkring EU s virke og juridiske rammer ud fra et demokrati- og medborgerperspektiv. Fonden skal bidrage til at give et forbedret fundament for den danske og den internationale debat om samfundsudviklingen, set ud fra et centrum-venstre perspektiv. Herunder igangsætter og formidler Fonden kritiske analyser af det europæiske samarbejde i et globalt perspektiv. Fonden arbejder ud fra en åben og dybdeborende tilgang, der gør den i stand til at sætte spørgsmålstegn ved etablerede og fastlåste tankemønstre. Gennem udredninger og debatskabende arrangementer er Fonden med til at danne modmagt i et samfund, som i stigende grad er præget af konformitet og mangel på nytænkning. 13

14 Om forfatterne Rune Lund Medlem af Tænketanken NyAgendas bestyrelse. Cand. scient. pol fra Københavns Universitet. Tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, hvor han har været både Europa-ordfører og forsvarsordfører. Lave K. Broch Medlem af Tænketanken NyAgendas bestyrelse. Cand. scient. pol fra Københavns Universitet. Bestyrelsesmedlem i FN-forbundet og næstformand i Danmarks Fredsråd. Medlem af Det Radikale Venstre og ordfører for Radikalt EU-kritisk Netværk. Ansat som kampagnekoordinator for Folkebevægelsen mod EU. Officer af reserven i Beredskabsstyrelsen. Tidligere ansættelser: Kampagnekoordinator for FN s år imod racisme (ansat af FN-forbundet) og informationsmedarbejder for FN s nordiske informationskontor (UNIC). 14

15 Links og kilder SHIRBRIG s hjemmeside Side med artikler og andet materiale om SHIRBRIG Svensk artikel om EU s kampgrupper PANA - Peace and Neutrality Alliance om EU s kampgrupper Finsk lovforslag: "Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om militär krishantering och vissa lagar som har samband med den" Rapport udgivet af Tænketanken NyAgenda Militære EU-operationer med eller uden FN-mandat (November 2007). Af Lave K. Broch og Trine Pertou Mach Rapport udgivet af Dansk Institut for Internationale Studier De Danske Forbehold over for Den Europæiske Union. Udviklingen siden (Juli 2008). Af Ian Manners, Catharina Sørensen, Maja Kluger Rasmussen mfl. Rapport udgivet af: The European Union Institute for Security Studies (EUISS) Chaillot Paper n 97 Enter the EU Battlegroups (Februar 2007). Af Gustav Lindstrom 15

Findes der er en vej ud af EU for Danmark? - at være med eller ikke være med - det er spørgsmålet

Findes der er en vej ud af EU for Danmark? - at være med eller ikke være med - det er spørgsmålet Findes der er en vej ud af EU for Danmark? - at være med eller ikke være med - det er spørgsmålet Af Lave K. Broch, kampagnekoordinator for Folkebevægelsen mod EU Findes der er en vej ud af EU for Danmark?

Læs mere

EU's militære historie: Militær hammer med vokseværk

EU's militære historie: Militær hammer med vokseværk EU's militære historie: Militær hammer med vokseværk Analyse, kritik og alternativer Af Rune Lund Januar 2010 1 EU's militære historie: Militær hammer med vokseværk Formålet med dette historiske rids af

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Den europæiske union

Den europæiske union Den europæiske union I de næste uger skal du arbejde med din synopsis om den europæiske union. Mere konkret spørgsmålet om unionens historie og dens formål. Der er tre hovedspørgsmål. Besvarelsen af dem

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

Den europæiske union

Den europæiske union Den europæiske union I de næste uger skal du arbejde med din synopsis om den europæiske union. Mere konkret spørgsmålet om unionens historie og dens formål. Der er tre hovedspørgsmål. Besvarelsen af dem

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

PGI 2. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1

PGI 2. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1 Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0900 (NLE) 2013/0900 (NLE) EUCO 7/1/18 REV 1 INST 92 POLGEN 23 CO EUR 8 RETSAKTER Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅDS AFGØRELSE

Læs mere

Internationale processtrategier og lovvalg

Internationale processtrategier og lovvalg Internationale processtrategier og lovvalg Internationale processtrategier og lovvalg Korruption International regulering af rets- og voldgiftssager Lex mercatoria og retssager samt voldgift Unidroits

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Retsudvalget L 24 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Retsudvalget L 24 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Retsudvalget 2015-16 L 24 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 16. november 2015 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. marts 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen Skiftedag i EU EU - en kort introduktion til skiftedagen Et fælles europæisk energimarked, fælles europæiske løsninger på klimaudfordringer, fælles europæiske retningslinjer for statsstøtte, der skal forhindre

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R 10 9 8 7 5 2 Andet Finland Sverige Norge Holland Tyskland Frankrig Storbritannien USA 2017 2018 I meget lav

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse

Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse Felter med en skal udfyldes. Navn E-mailadresse Indledning 1 Hvis en virksomhed lovligt sælger et produkt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS VEJ TIL #EP19dk

EUROPA-PARLAMENTETS VEJ TIL #EP19dk EUROPA-PARLAMENTETS VEJ TIL #EP19dk Anne Mette Vestergaard, Europa-Parlamentets kontor i Danmark Den næste time 1. Udfordringen 2. EU-valg 2019 3. Kampagnen 4. Q&A Eurobarometer 2018 Valgets temaer

Læs mere

Denne gang stemmer jeg for europæisk demokrati

Denne gang stemmer jeg for europæisk demokrati Denne gang stemmer jeg for europæisk demokrati Thomas Jørgensen, Europa-Parlamentets kontor i Danmark 29. januar 2019 Europa-Parlamentets kontor i Danmark 2 Tendenser for valgdeltagelse ved EU-valg 65

Læs mere

Hvad er Den Europæiske Union?

Hvad er Den Europæiske Union? Hvad er Den Europæiske Union? Den er europæisk fordi den ligger i Europa Den er en union fordi den forener lande og folk Lad os se nærmere på: Hvad har europæerne tilfælles? Hvordan opstod EU? Hvad laver

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 242 final BILAG 1.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 242 final BILAG 1. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. maj 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. maj 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for

Læs mere

Debat om de fire forbehold

Debat om de fire forbehold Historiefaget.dk: Debat om de fire forbehold Debat om de fire forbehold Rollespil hvor modstandere og tilhængere af Danmarks fire EUforbehold diskuterer fordele og ulemper ved dansk EU-medlemskab uden

Læs mere

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International 1 Mersalg til eksisterende kunder Flemming Dufke Mercuri International En kort introduktion Ansat i Mercuri International siden 1993 Administrerende Direktør/Partner Sælger, Konsulent, Træner, Salgsleder

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

KLIMA OG ØKONOMI DELER EUROPA I NORD OG SYD

KLIMA OG ØKONOMI DELER EUROPA I NORD OG SYD KLIMA OG ØKONOMI DELER EUROPA I NORD OG SYD Kontakt: Ph.d.-studerende, Karsten Tingleff Vestergaard +45 26 70 52 25 ktv@thinkeuropa.dk RESUME: Markante geografiske skillelinjer gennemløber EU, når det

Læs mere

Den Europæiske Union. Historien bag EU Piotr Michalak Mahsun Kizilkaya

Den Europæiske Union. Historien bag EU Piotr Michalak Mahsun Kizilkaya Den Europæiske Union Historien bag EU Piotr Michalak Mahsun Kizilkaya INDHOLDSFORTEGNELSE: Baggrunden for EU.side 1 Hvad er EU? Kul og stålunionen EF EU Institutioner.side 2-3 Kommissionen Parlamentet

Læs mere

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5 USA USA betyder United States of Amerika, på dansk Amerikas Forenede Stater. USA er et demokratisk land, der består af 50 delstater. USA styres af en præsident, som bor i Det hvide Hus, som ligger i regeringsområdet

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder AF SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr.

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 EU - et indblik i hvad EU er Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 Dagens program 10:40-10:45 Velkomst 10:45-11:15 Oplæg om EU 11:15-11:25 Introduktion til dilemmaspil

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R. Mio. kr. 160 Freds- og Stabiliseringsfonden 140 120 100 80 60 40 20 0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Mio.

Læs mere

DIIS-redegørelsen om de danske EU-undtagelser er mangelfuld

DIIS-redegørelsen om de danske EU-undtagelser er mangelfuld Notat fra Folkebevægelsen mod EUs sekretariater i København og Bruxelles (juli 2008) DIIS-redegørelsen om de danske EU-undtagelser er mangelfuld Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) har udarbejdet

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

FORELØBIG DAGSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Europabygningen, Bruxelles 3. og 4. juli 2019 (10.00, 9.00)

FORELØBIG DAGSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Europabygningen, Bruxelles 3. og 4. juli 2019 (10.00, 9.00) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. juli 2019 (OR. en) 10824/19 OJ CRP2 25 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. Europabygningen, Bruxelles 3. og 4. juli 2019 (10.00, 9.00)

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK Ikke-medlem af Europarådet (Hviderusland) MEDLEMSSTATER HOVEDSÆDE OG KONTORER BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Belgien, Bosnien-Herzegovina,

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. november 2015 Suverænitet, tilvalgsordning og folkeafstemninger

Læs mere

Hvorfor vil danskerne ikke være iværksættere?

Hvorfor vil danskerne ikke være iværksættere? ANALYSE Hvorfor vil danskerne ikke være iværksættere? Resumé Selvom danskerne beundrer iværksætterne i det danske samfund, vælger overraskende få danskere livet som iværksætter. Det viser en ny befolkningsundersøgelse,

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Danmarks. fire. EU-undtagelser

Danmarks. fire. EU-undtagelser Danmarks fire EU-undtagelser Den Danske Europabevægelse Den Danske Europabevægelse er en tværpolitisk, landsdækkende medlemsorganisation, der laver oplysningsarbejde om Europa. Vi har mere end 60 års erfaring

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Somalia, som Rådet vedtog på samling den 18. juli 2016.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Somalia, som Rådet vedtog på samling den 18. juli 2016. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) 11238/16 COAFR 220 CFSP/PESC 618 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 18. juli 2016 til: delegationerne

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

flygtninge & migranter

flygtninge & migranter Fakta om flygtninge & migranter i Danmark Indhold Forord................................................ 3 Hvor kommer flygtninge og migranter fra?...4 Hvor mange hjælper Danmark sammenlignet med andre

Læs mere

NOTAT Udenrigsministeriet Nordgruppen Til: Udenrigspolitisk nævn J.nr.: SP, 500.K.1-1

NOTAT Udenrigsministeriet Nordgruppen Til: Udenrigspolitisk nævn J.nr.: SP, 500.K.1-1 Forsvarsudvalget, Europaudvalget (2. samling) FOU alm. del - Bilag 94,EUU alm. del - Bilag 230 Offentligt NOTAT Udenrigsministeriet Nordgruppen Til: Udenrigspolitisk nævn J.nr.: SP, 500.K.1-1 Fra: Udenrigsministeriet

Læs mere

40.000 33.500 33.400 30.000 23.600 20.000. Danmark Finland Norge Sverige

40.000 33.500 33.400 30.000 23.600 20.000. Danmark Finland Norge Sverige Notat: DANMARK HAR DOBBELT SÅ HØJ SU SOM SVERIGE, FINLAND OG NORGE 01-06-2016 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Den danske SU er den højeste

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom.

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom. Forsvarsudvalget 2014-15 (2. samling) FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Samråd D, E og F i Forsvarsudvalget 17. september 2015 Emne: Grundlaget for Irak-krigen og nedlæggelse af Irak-

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 16.10.2007 ARBEJDSDOKUMENT om ændring af forretningsordenens artikel 29 - Dannelse af politiske grupper Udvalget om Konstitutionelle

Læs mere

VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET 2009

VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET 2009 Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR STATISTIK 15/09/2008 VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET 2009 Eurobarometer, Standard (EB 69) Foråret 2008 Første bruttoresultater: Europæisk gennemsnit og overordnede

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1

(EØS-relevant tekst) Artikel 1 L / 8..8 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 8/7 af. maj 8 om tekniske oplysninger til brug for beregningen af forsikringsmæssige hensættelser og basiskapitalgrundlag med henblik på indberetning

Læs mere

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri tænketanken europa Danskerne og EU En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri Om undersøgelsen Danskerne og EU Rapportens konklusioner

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2018 COM(2018) 475 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond Den Europæiske Udviklingsfond (EUF): prognoser

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995 Historiefaget.dk: Udenrigspolitik i 1990'erne Udenrigspolitik i 1990'erne Kosovo (copy 1) Den danske udenrigspolitik blev mere aktiv efter den kolde krig. Danmarks nabolande blev med ét venlige i stedet

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet BEK nr 1454 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-1626437 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) L 118/18 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/704 af 8. maj 2018 om overensstemmelsen af enhedsraterne for afgiftszoner med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013 i

Læs mere

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017 Danskernes suverænitetsopfattelser Tænketanken EUROPA, maj 2017 BASE: 2056 EU KØN ALLE KVINDER MÆND Høj grad blive 36 32 40 64 62 Nogen grad blive 28 30 26 66 Nogen grad forlade 15 15 14 27 25 Høj grad

Læs mere

Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder

Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder Island Finland Norge Sverige Rusland Estland Irland Storbritannien Nederlandene Belgien Bruxelles Danmark Luxembourg Schweiz Tyskland Strasbourg

Læs mere

EU stemmehensigt og holdning til FN-mandat

EU stemmehensigt og holdning til FN-mandat EU stemmehensigt og holdning til FN-mandat Prepared for Prepared by Job Number Date Ny Agenda Synovate Denmark 15180 Oktober, 2007 Indhold Metode Spørgeskema Tabeller Metode Metode Spørgeskema Tabeller

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om International Handel 2018/0384(NLE) 3.1.2019 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af de relevante aftaler i henhold til artikel

Læs mere

ATV-konference 2. november 2017 på Christiansborg Anders Bjarklev, rektor, DTU. 1 DTU det bli r til noget

ATV-konference 2. november 2017 på Christiansborg Anders Bjarklev, rektor, DTU. 1 DTU det bli r til noget ATV-konference 2. november 2017 på Christiansborg Anders Bjarklev, rektor, DTU 1 DTU det bli r til noget Leiden 2017 1 15 41 109 Norden På virksomhedssamarbejder i verden Europa Verden Antal studerende

Læs mere

REKORDHØJ TILLID TIL EU BLANDT DANSKERNE

REKORDHØJ TILLID TIL EU BLANDT DANSKERNE REKORDHØJ TILLID TIL EU BLANDT DANSKERNE Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk RESUME: Danskernes tillid til EU har aldrig været stærkere. Det viser en sammenligning,

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

A8-0321/78. Andrzej Grzyb Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 C8-0393/ /0291(COD))

A8-0321/78. Andrzej Grzyb Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 C8-0393/ /0291(COD)) 17.10.2018 A8-0321/78 Ændringsforslag 78 Keith Taylor for Verts/ALE-Gruppen Betænkning Andrzej Grzyb Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 C8-0393/2017 2017/0291(COD))

Læs mere

Internationale læseundersøgelser og PIRLS

Internationale læseundersøgelser og PIRLS Internationale læseundersøgelser og PIRLS 1991 2000 2000 2003 2006 2006 2009 2010 2011 Programme for International Student t Assessment PISA 2006 PISA 2006 resultatet PISA 2006 Læsning H N K 600 Korea

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta.

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta. Historiefaget.dk: Danmark i verden i velfærdsstaten Danmark i verden i velfærdsstaten foto Perioden efter 2. verdenskrig var præget af fjendskabet mellem USA og Sovjetunionen. For Danmarks vedkommende

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

2012/1 BTB 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 15. januar 2013. Betænkning.

2012/1 BTB 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 15. januar 2013. Betænkning. 2012/1 BTB 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 15. januar 2013 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER Den Europæiske Unions L 172 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 61. årgang 9. juli 2018 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/963 af

Læs mere

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre?

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? Plan arbejder på verdensplan for at opnå varige forbedringer for børn, der lever under fattige

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Artiklerne kan findes ved hjælp af Infomedia. Eller de kan lånes hos TWP ved henvendelse på mailadressen

Artiklerne kan findes ved hjælp af Infomedia. Eller de kan lånes hos TWP ved henvendelse på mailadressen Tekster om Irak før krigen TEKSTERNE er overvejende kronologisk ordnet. [Annoteringer ved TWP i skarp parentes. Titler, der forklarer indholdet tilstrækkeligt, er ikke annoteret.] Artiklerne kan findes

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak university of copenhagen University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak Henriksen, Anders; Rytter, Jens Elo; Schack, Marc Publication date: 2014 Citation for published version

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 16 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 16 Offentligt Retsudvalget 2017-18 REU Alm.del Bilag 16 Offentligt LOVSEKRETARIATET FAKTAARK OM EUROPARÅDET MV. TIL REU HØRING 11. OKTOBER 2017 1. Baggrund Dette dokument er udarbejdet til brug for Retsudvalgets høring

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 8. november 2012 (09.11) (OR. en) 15867/12 ENV 838 ENER 444 IND 186 COMPET 672 MI 700 ECOFIN 920 TRANS 381 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget:

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere