Rustfrit stål og korrosion. Claus Qvist Jessen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rustfrit stål og korrosion. Claus Qvist Jessen"

Transkript

1 Rustfrit stål og korrosion Claus Qvist Jessen

2 RustfRit stål og korrosion af Claus Qvist Jessen

3 Rustfrit stål og korrosion af Claus Qvist Jessen 1. udgave, 1. oplag Damstahl a/s All rights reserved Redaktion Claus Qvist Jessen og Damstahl a/s Layout og illustrationer Rune Bøttzauw Foto Claus Qvist Jessen Omslagsfoto Claus Qvist Jessen / Damstahl a/s Omslag Lia Johnsson / KAN AB Tryk Forlaget Møller & Nielsen Sats og ombrydning Forlaget Møller & Nielsen Gengivelse eller reproduktion af indholdet er ikke tilladt, medmindre der foreligger skriftlig tilladelse fra Damstahl a/s ISBN Printed in Denmark 2011

4 Forord For de fleste mennesker er rustfrit stål et brugsmetal med en masse fine egenskaber. Det er smukt og blankt, det er let at rengøre, det giver en aura af kvalitet, og så er det lige så rustfrit, som navnet siger. Eller er det? Desværre ikke altid, for selvom rustfrit stål i langt de fleste tilfælde forbliver både smukt og rustfrit, går det af og til galt, og stålet begynder at ruste. Og hvorfor så det? Graver man i litteraturen for at finde en forklaring, havner man gerne i en tung og kryptisk ingeniørverden fuld af kedelige ligninger og triste formler, mens det er ret begrænset, hvad der findes, som også kan læses af almindelige mennesker. Denne bog er et forsøg på at lappe hullet, for modsat næsten alle andre værker om rustfrit stål, korrosion og metallurgi er den ikke skrevet til færdiguddannede ingeniører. I stedet henvender bogen sig til den faglærte håndværker, der ønsker at udvide sin rustfri horisont. Uanset målgruppen bliver ingen bog skrevet i et vakuum, og især skal lyde en stor tak til Damstahls adm. direktør, Mikael Sthaalros, som lider af samme smitsomme sygdom som jeg selv: Teknisk viden er både spændende og interessant, og spændende viden skal deles og helst på en lidt sprællende måde, så læserne ikke falder i søvn undervejs. Viden er ikke meget værd, hvis ikke den spredes de rette steder. På det faglige plan skylder jeg stor tak til især Erik-Ole Jensen, Arla Foods amba, og professor Per Møller fra MEK, DTU, og også Torben Henriksen, Migatronic A/S, Jesper Nielsen, Preben Z. Jensen A/S, Jon Kold, Stålcentrum, har leveret værdifulde input til bogen. Ydermere vil jeg gerne takke mine gamle kolleger på FORCE Technology og Cleanodan A/S / Steel-Tech ApS, begge Brøndby, for godt og konstruktivt fagligt pingpong. Det er svært at være ekspert inden for alt, og jeg bliver aldrig for gammel til at lære. Oveni skal der lyde en stor tak til alle mine gode kolleger hos Damstahl samt Damstahls mange kunder og kursister, som gennem de seneste fire år har bombarderet mig med så mange konstruktive spørgsmål, at der nu er kommet en hel bog ud af svarene. Det er ikke nogen skade til at bygge bro mellem videnbegærlige kunder og Damstahls rustfri hjerneceller. Sidst, men ikke mindst, fortjener min kone, Annette, stor tak for grænseløs tålmodighed med det seneste års skrivermæssige udskejelser. Ikke nok med at det rustfri skriveri har trukket på de hjemlige og til tider meget natlige veksler Annette har også måttet leve med at få sit private køkkenbord besat af solide mængder af rustfrit stål udsat for dekorative korrosionsangreb. Der er intet som et flot angreb af grubetæring eller spændingskorrosion mellem hakket kød, salat og løg. Skanderborg, marts 2011 Claus Qvist Jessen III

5 Rustfrit stål og korrosion Mikael SthaalroS IV

6 Værs go Nogle sidder måske med bogen i hånden og tænker: Hvorfor koncentrerer Damstahl sig ikke bare om at sælge stål i stedet for at udgive en bog? Svaret er enkelt: Fordi vi vil være verdens bedste til at have kunder! Og det kræver: At vi bidrager maksimalt til vores kunders konkurrenceevne og indtjening. At vi som samarbejdspartnere vil meget mere end bare køb og salg. At vi stiller vores store talentmasse til rådighed for vores kunder - Damstahl er fyldt med spændende, vidende og erfarne mennesker. Jeg er glad for, at Claus påtog sig opgaven at tømme sit lyse hoved og dele sin store og omfattende viden med os alle. Generøst. Jeg er taknemmelig for, at Claus har skrevet på sit levende og inspirerende sprog, så også jeg kan forstå det. Jeg er stolt over hermed at overdrage bogen til dens brugere - alle med interesse for rustfrit stål. I vind og vejr Mikael Sthaalros adm. koncerndirektør, CEO Damstahl a/s V

7 Rustfrit stål og korrosion Per Møller VI

8 Pas godt på den! Rustfrit stål og korrosion er en bog, der er værd at eje, hvad enten man er håndværker, studerende, arkitekt, ingeniør eller måske endda materialeforsker. Bogen starter med et indblik i de rustfri ståls hovedgrupper og anvendelser. Dernæst bevæger bogen sig over i metallurgien, hvor bl.a. Schäffler-diagrammet introduceres. Efter en beskrivelse af de mekaniske egenskaber for de forskellige ståltyper gennemgår bogen de enkelte legeringselementers rolle. Naturligvis med særligt fokus på legeringselementet nikkel, hvis pris de seneste år har fået priserne på rustfrit stål til at himmelflugte. Når noget sådant sker, spørger mange: behøver man nikkel i rustfrit stål? dette spørgsmål besvarer bogen på en ganske god og nuanceret måde. Så kommer vi til korrosion. Korrosion koster rigtig mange penge og udgør i størrelsesordenen 5 % af et lands nationalprodukt. Helt undgå korrosionsskader kan man næppe, men undersøgelser viser, at omkostninger til korrosion kan reduceres med signifikante beløb, helt op mod 30 %, hvis den nødvendige viden er til stede. Forfatteren har derfor god grund til at dedikere tæt ved en tredjedel af bogen til dette problem. Her er nemlig bogstavelig talt penge at hente ved den rigtige indsats. Kapitel 8 giver hjælp til alle, der har behov at komme sikkert gennem junglen af Werkstoff- Numre og EN-betegnelser. Kapitlet følges op af en gennemgang af leveringsformerne for rustfrit stål med fokus på alt fra overfladetilstand for plader og coils over rør til fittings. Bearbejdning er næste naturlige fokusområde. Bogen illustrerer nemlig klart, at man selv efter indkøb af det optimale materiale hurtigt kan møde nye problemer. Det gælder ikke mindst, hvis materialet skal svejses men også simple operationer som klipning, savning og skæring byder på udfordringer. Efter bearbejdningen kommer man til overfladebehandlingen, hvad enten den udføres mekanisk, kemisk eller elektrokemisk. Her berører bogen alt fra slibning over bejdsning og passivering til elektropolering. Helt symbolsk har kapitel 13 fået overskriften Når ulykken er sket. Et kapitel, der efterfølges af tips og gode råd til kontrol ved både forebyggelse og helbredelse af korrosionsskader. Til slut er bogen forsynet med ordbog og ordforklaringer samt nyttige henvisninger - en god hjælp til det fuldstændige overblik. Bogen er skrevet i et underholdende sprog. Det er næsten som at høre forfatteren selv tale. Han forsøger at holde læseren fanget og lader ikke denne gå, før budskabet er afleveret. Det er svært at lægge bogen fra sig den er spækket med nyttig information, information som alle bør have adgang til. Der bør dog lyde en advarsel til nybagte ejere af bogen: Pas godt på den! Det er den slags bøger, man ikke skal låne ud. Man får den aldrig igen! Per Møller Professor i korrosion og overfladeteknologi Institut for Mekanisk Teknologi (MEK) Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby VII

9 IndholdsFortegnelse IndlednIng 1 1.rustFrItstålshIstorIe Harry Brearlys riffelløb Tyske austenitter og storpolitiske manganstål Nordsøolie og superstål Nutidens nikkelfri ferritter 10 2.typeroganVendelseraFrustFrItstål Austenitisk, rustfrit stål Martensitisk, rustfrit stål Ferritisk, rustfrit stål Duplex, rustfrit stål Udskillelseshærdende, rustfrit stål 22 3.rustFrItstålsmetallurgI Rustfri strukturer Schäffler-diagrammet Hærdningsmekanismer Martensithærdning Andre hærdemekanismer Styrke og hårdhed Styrkeforhold for forskellige legeringer Styrke kontra temperatur Sejhed og sprødhed Termiske forhold 38 4.rustFrItstålslegerIngselementer Legeringselementer Legeringselementer, sammenfatning 49

10 5.KorrosIongenerelt Hvad er korrosion? Elektronoverførsel Spændingsrækken Ædle og uædle metaller Korrosionspotentialet / blandingspotentialet Mediets betydning for spændingsrækken Mediets elektriske ledningsevne Galvanisk kobling Arealforhold og katodisk beskyttelse Elektrolytten galvanisk kobling over og under vandlinjen Passivitet Korrosion af passiverbare legeringer Når passiviteten slår fejl Fiskelinesyndromet 70 6.rustFrItstålsKorrosIonsForhold Generel korrosion Isokorrosionsdiagrammer Miljøfaktorer i syrer Legeringselementernes effekt på generel korrosion Generel korrosion i stærkt alkaliske medier Transpassivitet og vagabonderende strømme Grubetæring Miljøfaktorer ved grubetæring Kritisk pittingtemperatur (CPT) Korrosionspotentialet og ph Urenheder, salte og andre ukendte faktorer Legeringselementernes effekt mod grubetæring Pitting Resistance Equivalent, PREN Flyverust Ferritiske rustfri stål og nikkellegeringer Spaltekorrosion Mikrobielt induceret korrosion (MIC) Bekæmpelse af spaltekorrosion Spændingskorrosion Mekaniske trækspændinger Miljøfaktorer ved spændingskorrosion Legeringselementernes indflydelse på spændingskorrosion 113

11 6.5 Interkrystallinsk korrosion TTS-diagrammer og stålets kulstofindhold Titanstabiliserede, rustfri stål Interkrystallinsk korrosion hvilke medier? Tid Kan man stoppe et korrosionsangreb i rustfrit stål? Rustfrit stål i kontakt med andre metaller Rustfrit stål og andre metaller over vandlinjen Rustfrit stål til fødevarer Ståltyper til fødevarer Registrering og godkendelse Hygiejnisk design og drift KorrosIonoVerVandlInjen Miljøet over vandlinjen Grubetæring over vandlinjen Kontakttiden Konstruktions- og vejrmæssige forhold Inddampning og kritisk luftfugtighed Indendørs forhold Spændingskorrosion over vandlinjen rustFrIstandarder EN/W.Nr.-systemet Kurznahmen Legeringstabel, EN-systemet W.Nr. til EN AISI-systemet UNS-systemet Det svenske SS-system Sammenligning af standarder Sammenligning af syrefaste stål Støbelegeringer Standarder for bolte og skruer leVerIngsFormerog standarder Plader og coils Overfladetilstand, plader Mønstervalsede og farvede rustfri plader 174

12 9.2 Rør HF-svejste og Super Dairy-rør Sømløse rør Profilrør og emnerør Lange produkter Fittings Pressfittings Normoversigt Certifikater BearBejdnIngaFrustFrIstål 191 -Konsekvenserforkorrosionsbestandigheden 10.1 Svejsning, de korrosionsmæssige konsekvenser Svejsemetallet / valg af tilsatstråd Svejsning af materialekombinationer Geometriske problemer ved svejsning Opvarmning, karbiddannelser og intermetalliske faser Anløbninger Referenceatlas Baggas: Argon og formier Forbehandling af rør Anløbninger kontra bejdsning De fysiske forhold for svejseren Svejsning og bukning af ferritiske, rustfri stål Klipning, savning og andre skæremetoder Vinkelslibere og svejsesprøjt Håndtering, transport og risikoen for jernafsmitninger Designmæssige forhold og korrosionsbestandighed Drænbarhed At undgå spalter Varmetransmission Kuldebroer og kondens meKanIsKoVerFladeBehandlIng Slibning, børstning og polering Slibetips og fiduser Ulemper ved slibning Overfladeruhed og ruhedsprofiler Blæsning og slyngrensning 236

13 12.KemIsKogeleKtroKemIsKoVerFladeBehandlIng Bejdsning Sammensætning af bejdsebadet Flussyre vs. saltsyre Dyppe- og badbejdsning Spray- og pastabejdsning Bejdsning i praksis; fordele, ulemper og staldfiduser Elektrolytisk bejdsning Passivering Passiveringsbadet Dekontaminering Bade til dekontaminering Jernafsmitninger og rouge Elektropolering Bade og virkemåde Hvilke ståltyper og emner kan elektropoleres? Fordele og ulemper ved elektropolering Anvendelser af elektropolering Kemisk overfladebehandling, sammenfatning Elektrolytisk pålægning af metaller nårulyKKenersKet 277 -bestemmelseogreparationafkorrosionsskaderirustfritudstyr 13.1 Bestemmelse af årsagen til korrosionen Reparation af korrosionsskader, hvornår? Korrosionsskader, generel korrosion Reparation af korrosionsskader, generel korrosion Korrosionsskader, grubetæring Reparation af korrosionsskader, grubetæring Korrosionsskader, spaltekorrosion Reparation af korrosionsskader, spaltekorrosion Korrosionsskader, spændingskorrosion Reparation af korrosionsskader, spændingskorrosion Korrosionsskader, interkrystallinsk korrosion Reparation af korrosionsskader, interkrystallinsk korrosion 292

14 14.Kontrol Materialekontrol PMI Molybdæntest Kontrol af forarbejdning; optiske metoder Visuel inspektion og endoskopi Kapillar- og penetrantprøvning Kontrol af forarbejdning; elektriske og radiografiske metoder 304 ordforklaring 307 dansk-engelskordbog 317 engelsk-danskordbog 319 referencer 323 FIgurlIste 327 tabelliste 333 stikordsregister 335 ForFatterBesKrIVelse 357

15 IndlednIng Rustfrit stål er ideelt til kritiske anvendelser Rustfrit stål er en stor gruppe af passiverbare legeringer, der alle sammen har det til fælles, at hovedelementet er jern (Fe), og at det indeholder mindst % krom (Cr). Selvom Cr som udgangspunkt er mere uædelt end jern, bevirker de % Cr, at stålet flytter sig fra at være en normal, aktiv legering, der passer ind i spændingsrækken, til at være en effektivt passiverbar legering med langt bedre korrosionsegenskaber. Netop passiviteten gør rustfrit stål til et herligt materiale! Kombinationen mellem en god korrosionsbestandighed, en rimelig pris, et attraktivt udseende og en høj grad af bearbejdelighed har for længst gjort rustfrit stål til den hyppigst anvendte materialegruppe inden for alle mulige kritiske anvendelser. Rustfrit stål er et globalt hit, og det er ikke nogen tilfældighed, at netop rustfrit stål er ekstremt populært inden for mejerier, slagterier, medicinalindustrien, den kemiske industri, husholdninger, raffinaderier, byggeri og design. Kort sagt alle steder, hvor man ønsker et attraktivt, blankt look kombineret med god korrosionsbestandighed og rengøringsvenlighed. Rustfrit stål må være det tætteste, man kommer på et korrosionsbestandigt universalmateriale til alt fra postkasser til gigantiske bygninger. Figur 0.1: Atomium er Bruxelles vartegn og viser jernatomets kubisk rumcentrerede struktur (BCC). Kunstværket er 105 meter højt og blev oprindeligt lavet i aluminium til Verdensudstillingen i I 2005 blev beklædningen ændret til syrefast 4404 (1,2 mm plader) leveret af Aperam. Foto: Thomas Pauly, Euro-Inox [11]. 1

16 Rustfrit stål og korrosion Global produktion af rustfrit stål Rustfrit ståls fantastiske potentiale ses på både produktionen og forbruget. Verdensproduktionen (målt som smeltet stål) lå i 2001 på 19,2 mio. tons og i 2006 helt oppe på 28,4 mio. tons. Den globale afmatning i medførte ganske vist en opbremsning af både forbrug og produktion, og de tilsvarende tal for hhv. 2007, 2008 og 2009 ligger på 27,6, 25,9 og 24,6 mio. tons [6], men i løbet af 2010 steg produktionen igen. Alene de tre første kvartaler i 2010 lå den på tilsammen godt 23 mio. tons, så der er ingen tvivl om, at rustfrit stål er og bliver fremtidens materiale. Mens verdensproduktionen altså har været langsomt stigende gennem de seneste 10 år, er der i den grad blevet rørt rundt i bøtten med hensyn til produktionslandene. I 2001 stod Vesteuropa for 8,21 mio. tons, mens Americas (verden vest for Atlanten!) og Asien lå på hhv. 2,29 og 8,40 mio. tons. I 2009 lå de tilsvarende tal på hhv. 6,44, 1,96 og 7,13 mio. tons, mens Kina alene var spurtet op til 8,81 mio. tons, så Asien totalt lå på 15,94 mio. tons. Selv den rustfri verden peger mod øst, og der er ikke mange tegn på, at denne udvikling stopper lige med det samme. Figur 0.2: Produktionen af fittings er de senere år nærmest eksploderet i Kina. Både 45 mejeribøjningen (venstre) og t-stykket (højre) er fremstillet i netop Kina. Foto: Kenneth Stig Mortensen, Damstahl a/s. Rustfrit stål er kun betinget rustfrit Desværre er selv ikke rustfrit stål 100 % sikkert. Trods sit forpligtende navn er stålet nemlig langt fra rustfrit under alle tænkelige forhold. Rustfrit stål er kun betinget rustfrit og skal behandles med omtanke, for at man kan få det bedste ud af det. Rustfrit stål minder på den måde meget om en god bil, for selvom en spritny Rolls Royce har masser af fine egenskaber, er den stadig ikke immun over for skader. Det hjælper gevaldigt på levetiden, hvis man behandler den korrekt, og sådan er det også med metaller og legeringer. De skal behandles korrekt. 2

17 Indledning Rustfrit stål er et enten-ellermateriale Dette gælder også rustfrit stål. Man skal vælge det rigtige stål til det rigtige formål, man skal bruge den rigtige metode til sammenføjning, og man skal bruge den rigtige mekaniske og den rigtige kemiske efterbehandling. Og selv når alt dette er opfyldt, skal brugeren af udstyret sikre sig, at stålet ikke udsættes for noget, det ikke kan tåle. I modsat fald kan stålet let gå hen og blive langt mindre rustfrit, end det var tilsigtet. For folk, der er vant til at arbejde med lavtlegeret, sort stål, kan overgangen til rustfrit være lidt af et kulturchok. Brugen af sort og galvaniseret stål indebærer oftest en kalkuleret risiko, idet ens udstyr langsomt vil nedbrydes af korrosion, og man kan beregne levetiden, hvis man kender korrosionshastigheden. Rustfrit stål derimod er i meget højere grad et enten-eller-materiale. Enten går det godt, og udstyrets levetid er nærmest uendelig. Eller også går det skidt, og levetiden bliver meget, meget kort. Denne enten-eller-opførsel gør også, at konsekvenserne for fejlbehandling er langt større ved rustfrit stål end ved sort eller galvaniseret stål. Laver man en fejl ved en galvaniseret konstruktion, betyder det måske en reduktion i levetiden fra 20 til 15 år, mens en fejl i en rustfri konstruktion kan reducere levetiden fra evigheder til få måneder. Rustfrit stål er et mere krakilsk materiale end galvaniseret eller sort stål, og kravene til de forskellige led i kæden bliver tilsvarende større. For at få det maksimale ud af rustfrit stål er det derfor en stor fordel at vide noget om det materiale, man sysler med. F.eks.: Hvorfor er syrefast stål bedre end almindeligt rustfrit? Findes der stål, der er mere korrosionsbestandige end syrefast? Hvorfor kan man ikke tillade blålige anløbninger omkring svejsningerne? Hvorfor er rodfejl og bindingsfejl alvorlige, korrosionsmæssige svækkelser? Hvorfor er begroninger ikke heldige? Hvorfor er almindeligt havsalt så pokkers korrosivt? Hvorfor opstår der revner lige ved siden af svejsningerne i stedet for midt i dem? Hvorfor er det en fordel at bruge lavkulstofstål? Hvorfor er jernafsmitninger ikke kun kosmetisk uheldige? Hvorfor er grove slibninger værre end fine? Hvad indebærer en bejdsning, og hvorfor bør man bejdse efter svejseprocessen? 3

18 Rustfrit stål og korrosion Figur 0.3: Med sine 828 meter fordelt på 162 etager er Burj Khalifa i Dubai verdens højeste bygning og samtidig en af planetens mest imponerende konstruktioner. Grundet risikoen for salt fra havet er store dele af bygningen lavet af syrefast, rustfrit stål af typen Konstruktiv dovenskab: Lav tingene rigtigt første gang Rustfrit stål er en videnskab, som rummer masser af spørgsmål. Jo mere man ved om det materiale, man arbejder med, desto lettere er det dog at undgå alvorlige fejltagelser, og jo lettere er det at have tilfredse kunder. Konstruktiv dovenskab er at lave tingene rigtigt første gang, og de følgende kapitler skulle meget gerne være et godt skub i den rigtige retning. Næsten alle bøger, der er lavet omkring emnerne rustfrit stål og/eller korrosion, er lavet til ingeniører eller ingeniørstuderende, mens det kan være svært at finde noget læsbart for mere praktisk orienterede håndværkere. For at råde bod på dette har forfatteren forsøgt at undgå alt for mange, alenlange formler og i stedet krydret teksten lystigt med en syndflod af mere eller mindre dekorative korrosionsskader. Eksemplets magt er ikke at foragte, og man kan så udmærket lære af tidligere tiders fejltagelser. 4

19 Indledning Rustfrit og rustfast Inden vi går videre med det rustfri stål, skal lige falde et par ord om navngivning. Om man kalder vores hovedemne, rustfrit stål, for rustfrit eller rustfast, synes mest at være et geografisk spørgsmål. Øst for Storebælt er stålet rustfrit, og det samme gælder det meste af Fyn og store dele af Jylland, men så snart vi bevæger os nordpå, begynder stålet at være rustfast. Om det skal hedde rustfrit eller rustfast, vil redaktionen overlade til teoretikerne, men for ikke at skulle jonglere med alt for mange betegnelser har vi valgt at holde os til det rustfri. Stort undskyld til Nordjylland og andre rustfaste regioner i landet. Oveni er det jo for de fleste smede og mange ingeniører sådan, at rustfrit stål er mere eller mindre synonymt med type 304 eller syrefast type 316. Begge navne der er hentet fra det antikke, men ualmindeligt sejlivede AISI-system, som i bedste fald må anses for at være ude af trit med virkeligheden. Det er lidt som stadigvæk at omtale en knallert som cykel med hjælpemotor, for AISI har ikke klassificeret nogen nye ståltyper siden en gang i 60 erne. At mange fagfolk stadig anvender AISI-betegnelserne, er i bedste fald lidt gammeldags og i værste fald misvisende. I stedet for AISI-numrene anvender redaktionen derfor som hovedregel de europæiske EN-numre, der i sin tid blev bygget på grundlag af de gamle, tyske Werkstoff Numre, W.-Nr. Et rustfrit stål klassificeret efter EN-systemet vil hedde f.eks. EN , men for en nemheds skyld har vi i de fleste tilfælde udeladt EN 1. og nøjes med at kalde stålet Til læsere, der savner en slags oversættelse mellem de klassiske AISI-numre, er der hjælp at hente i Tabel 8.3 side

20 Rustfrit stål og korrosion 6.3 Spaltekorrosion Figur 6.16: Alle snævre steder i en konstruktion kan fungere som spalter. Al transport sker ved diffusion, og miljøet i spalten kan let blive langt mere korrosivt end udenfor. I rørvarmevekslere er risikoen for spalter mellem endebund og de isvejste rør kritisk og noget, man skal tage højde for ved valg af stål. Spaltekorrosion skyldes dårlige transportforhold Spaltekorrosion (engelsk: crevice corrosion) minder meget om grubetæring, og sammen kaldes de ofte lokalkorrosion. Forskellen er, at mens grubetæring finder sted på de fri flader, opstår spaltekorrosion i spalter, flangesamlinger, under bolte, gevind, porer eller andre snævre steder, hvor der ikke er omrøring, og hvor vandet derfor er helt stillestående. Al transport sker ved diffusion, og sådanne steder har det rustfri stål det med af sig selv at danne et miljø, der er betydeligt mere korrosivt end de fri flader udenfor. Den svage passivstrøm, der skal til for at opretholde stålets beskyttende lag af kromoxider, giver anledning til en meget, meget svag afgivelse af positive og sure metalioner. De skal balanceres ladningsmæssigt, hvilket giver en vis diffusion af negative kloridioner ind i spalten. Kombinationen af stigende klorid og faldende ph gør mediet inde i spalten markant mere korrosivt end bulk-mediet udenfor. I ekstreme tilfælde kan man inde i spalten få en fortyndet saltsyre (HCl), mens mediet udenfor kun er almindeligt brugsvand, og den slags har naturligvis stor betydning for korrosionsforholdene inde i spalten. På et tidspunkt brister boblen, og korrosionen starter, og når dette sker, fungerer spalten som anode, mens resten af stålet er katode. Det er den samme, uheldige, galvaniske kobling, man oplever ved grubetæring, men ved spaltekorrosion er mekanismen geometrisk betinget. 100

21 Kapitel 6 - Rustfrit ståls korrosionsforhold O 2 O 2 O 2 O 2 O 2 Cl Cr3+ H + Fe 3+ Cl O 2 O 2 H + + Cl Cl H + O 2 Figur 6.17 : Øverst: Opretholdelsen af passivfilmen medfører en ultra svag udsivning af positive metalioner til væsken i spalten. Midten: De positivt ladede metalioner kræver ladningsbalance, og tiltrækker derfor negativt ladede ioner især det korrosive klorid. Nederst: Klorid nedbryder stålets beskyttende oxidfilm, og spalten aktiveres. Spalten bliver herved anode, mens området uden for spalten fungerer som katode. Spaltekorrosion er en større risiko end grubetæring Grundet mekanismen, hvor det yderst korrosive klorid trækkes ind fra en stor væskefase, kan spaltekorrosion kun finde sted ved fuldt neddykkede forhold. Til gengæld betyder den kraftige opkoncentrering af klorid i spalten, at risikoen for spaltekorrosion altid er større end risikoen for grubetæring. En gammel tommelfingerregel for austenitiske stål siger således, at den kritiske spaltekorrosionstemperatur (CCT) ligger C lavere end den tilsvarende kritiske pittingtemperatur ( CPT). Dette betyder med andre ord, at man kan risikere spaltekorrosion ved en temperatur, der er C under temperaturen for grubetæring, hvilket man især skal holde sig for øje ved design af konstruktioner. Ligger ens stål tæt på den korrosionsmæssige smertegrænse (ifølge f.eks. Figur 6.10), skal det med vold og magt sikres, at der ikke er nogen spalter i systemet. Kan dette ikke sikres, skal man vælge et mere korrosionsbestandigt stål, hvor der er indlagt en ekstra stor sikkerhedsmargin mere end 25 C. 101

22 Rustfrit stål og korrosion Denne tommelfingerregel gælder for de austenitiske stål, mens de nikkelfri ferritter (f.eks. 4509, 4521, etc.) repassiverer ringere og derfor må forventes at have større afstand mellem spaltekorrosion og grubetæring. Ved de ferritiske stål vil man derfor forvente større følsomhed over for spaltekorrosion end for de tilsvarende austenitter. CPT [ C] Uden spalter (CPT) Med spalter (CCT) 4301 Figur 6.18: 0 0,01 0,02 0,05 0,1 0,2 0,5 1,0 2,0 Cl [%] CPT-kurven for rustfrit stål 4301 (efter Figur 6.10) samt en tilsvarende simuleret CCT-kurve fratrukket 25 C. Den nederste kurve simulerer bestandigheden over for spaltekorrosion. Bemærk, at spaltekorrosion altid vil opstå før grubetæring. Spaltegeometri Ikke alle spalter er lige korrosive. Ud over de involverede materialer har selve geometrien af spalten stor betydning, og jo dybere, spalten er, jo mere kritisk bliver den. Tilsvarende er meget snævre spalter mere kritiske end mere åbne, ganske enkelt fordi omrøring bliver mere besværlig, så transporten bliver mere og mere diffusionsafhængig. Alene derfor er metal-gummi-spalter som regel mere kritiske end metal-metalsamlinger. Pakninger er jo til for at gøre samlingerne mere tætte, men har altså den ulempe, at spalterne bliver potentielt mere følsomme over for korrosion. Talrige andre faktorer kan også påvirke spalternes farlighed, og i det hele taget er spaltekorrosion en korrosionsform, der er yderst svær at simulere og dermed at forudse. Dels har spaltegeometrien som nævnt stor indflydelse, og dels tager det lang tid at få dannet det korrosive miljø. Sidstnævnte gør, at det næsten er umuligt at lave nogle enkle og hurtige korrosionsforsøg, der kan simulere forholdene i et laboratorium. I stedet vælger man ofte at måle bestandigheden over for grubetæring (f.eks. CPT-forsøg) og derpå trække 25 C fra, som det er sket i Figur Metoden er bestemt ikke 100 % sikker, men dur til et hurtigt materialevalg. 102

23 Kapitel 6 - Rustfrit ståls korrosionsforhold Figur 6.19: Spaltekorrosion i svejsenippel af 4404 udsat for en vandig opløsning af kobberklorid (CuCl 2 ). Bemærk, at korrosionen er koncentreret til pakningssporet. Spalter er grosteder for mikroorganismer Mikrobielt induceret korrosion (MIC) En om muligt endnu mere uforudsigelig side af sagen er forekomsten af mikroorganismer. Bitre erfaringer har vist, at netop mikroorganismer kan påvirke det rustfri ståls korrosionsforhold i særdeles uheldige retninger, dels ved at lave egentlige begroninger, der kan fungere som spalter, og dels ved at danne biofilm, der ændrer miljøet lokalt. En af de målelige effekter af visse bakterietyper er, at de kan øge stålets korrosionspotentiale til niveauer langt over det, der ellers ses i rent brugsvand (typisk mv SCE i brugsvand; over 400 mv i renset spildevand se Figur 6.20). Resultatet er, at CPT-kurverne i Figur 6.10 skubbes radikalt nedad, og betingelserne derved bliver langt værre for stålet. Oveni vil eksisterende spalter bedre end de fri flader kunne fungere som grosted for mikroorganismerne, hvorfor mikrobielt aktive miljøer ofte vil gøre stålet langt mere følsomt over for netop spaltekorrosion end over for grubetæring. Som beskrevet ovenfor er der normalt en temperaturdifference mellem spaltekorrosion og grubetæring på C (se Figur 6.18), men i mikrobiologisk aktive medier kan denne temperaturgrænse blive langt større. Der kendes således eksempler fra især renseanlæg, hvor syrefast 4404 er blevet angrebet af galoperende spaltekorrosion i C koldt vand med under 100 mg/l klorid, selvom kurverne siger, at CPT burde være pænt over 100 C. I så fald burde spaltekorrosion traditionelt først kunne ske ved temperaturer over 80 C, men det sker altså ved langt lavere temperaturer. 103

Kemisk overfladebehandling af rustfrit stål

Kemisk overfladebehandling af rustfrit stål www.damstahl.dk Damstahl - a member of the NEUMO Ehrenberg-Group Al bearbejdning af rustfrit stål medfører en risiko for svækkelse af stålets naturlige korrosionsbestandighed. Er denne svækkelse større,

Læs mere

Bearbejdning af rustfrit stål

Bearbejdning af rustfrit stål www.damstahl.dk Damstahl - a member of the NEUMO Ehrenberg-Group Kun de færreste anvender rustfrit stål uden at bearbejde det. Stålet skal klippes, bukkes, svejses, slibes eller på anden måde udsættes

Læs mere

Korrosion i praksis. Troels Mathiesen. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk

Korrosion i praksis. Troels Mathiesen. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk Korrosion i praksis Troels Mathiesen Specialist, civ.ing., ph.d. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk Kundeopgaver: 50% Skadesopklaring 50% Rådgivning, korrosionstest, R&D Specialer: rustfrit

Læs mere

Rustfrit stål i husholdningen

Rustfrit stål i husholdningen www.damstahl.dk Damstahl - a member of the NEUMO Ehrenberg-Group Rustfrit stål er det tætteste, man kan komme på en standardlegering til kritiske formål, og vore hjemlige køkkener er ingen undtagelser.

Læs mere

Rustfrie stål. af Carsten Jensen Afdelingen for Korrosion og Metallurgi FORCE Technology. CSJ / 2009.01.22 rev. 01

Rustfrie stål. af Carsten Jensen Afdelingen for Korrosion og Metallurgi FORCE Technology. CSJ / 2009.01.22 rev. 01 Rustfrie stål af Carsten Jensen Afdelingen for Korrosion og Metallurgi FORCE Technology CSJ / 2009.01.22 rev. 01 FORCE Forretningskoncept Industri og samfund Undervisning og formidling Integrity Management

Læs mere

Hvad er forskellen på EN 1.4404 og EN 1.4571?

Hvad er forskellen på EN 1.4404 og EN 1.4571? Hvad er forskellen på EN 1.4404 og EN 1.4571? Af Ebbe Rislund, Troels Mathiesen og J. Vagn Hansen Afdelingen for Korrosion og Metallurgi, FORCE Technology Indledning De to stål EN 1.4404 og EN 1.4571 er

Læs mere

Videreuddannelse indenfor rustfrit stål Hvem, hvad, hvor, hvorfor og hvordan?

Videreuddannelse indenfor rustfrit stål Hvem, hvad, hvor, hvorfor og hvordan? Videreuddannelse indenfor rustfrit stål Hvem, hvad, hvor, hvorfor og hvordan? Claus Qvist Jessen, Damstahl a/s Damstahl a/s: Rustfri stålgrossist Danmarks største Medlem af Neumo-Ehrenberg-gruppen: Sterile

Læs mere

Ferritisk, rustfrit stål

Ferritisk, rustfrit stål www.damstahl.dk Damstahl - a member of the NEUMO Ehrenberg-Group For kun få år siden var nikkelfrit, ferritisk, rustfrit stål noget, man grinede af. Ringe korrosionsbestandighed, ringe svejsbarhed og ringe

Læs mere

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut Vandkvalitet og risiko for korrosion Leon Buhl Teknologisk Institut Leon Buhl, Teknologisk Vandkvalitet og risiko for korrosion 1. Korrosion generelt Leon Buhl, Teknologisk Bygningsreglementerne 8.4 Vand-

Læs mere

Hvad er rustfrit? i 1. Rustfrit stål

Hvad er rustfrit? i 1. Rustfrit stål Hvad er rustfrit? i 1 Rustfrit stål Rustfrit stål er en fælles betegnelse for en mængde stål med den fællesnævner, at de indeholder mindst 11,5% chrom. Når jern legeres med mindst 11,5% chrom, reagerer

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Aluminium i levnedsmiddelindustrien Fremtidens metal?

Aluminium i levnedsmiddelindustrien Fremtidens metal? Aluminium i levnedsmiddelindustrien Fremtidens metal? v. Lektor, kemiingeniør Birgit Kjærside Storm Aalborg Universitet Esbjerg Roskilde 27.januar 2010 1 Aluminium Aluminium findes i store mængder i jordskorpen.

Læs mere

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1.

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Kun til erhvervsmæssigt brug. I-systemdatablad nr. DK / SYS_PT950.8 / 00 An Axalta Coating Systems Brand

Læs mere

Grønbech. Stål & Metaldivisionen Rustfrit program

Grønbech. Stål & Metaldivisionen Rustfrit program Grønbech Stål & Metaldivisionen Rustfrit program Rustfrie plader Rustfrie coils og båndstål Rustfrit stangstål Rustfrie rør Mønstervalsede plader Rustfrie dørkplader Plasmaskæring, Vandskæring Profiler

Læs mere

Lader du ozon angribe dit helbred?

Lader du ozon angribe dit helbred? 3 ODOROX MISON beskyttelsesgas odorized oxygen Lader du ozon angribe dit helbred? 02 MISON beskyttelsesgas Undgå skadelig ozon. brug MISON beskyttelsesgas hver gang du svejser. Hver gang du svejser, udvikles

Læs mere

Kom tæt på muligheder & udfordringer i et spændende metal KURSUSKATALOG

Kom tæt på muligheder & udfordringer i et spændende metal KURSUSKATALOG KURSUSKATALOG 2014 Danmarks aluminiumsklynge Skolegade 2D 6000 Kolding +45 73743040 Tidssvarende kurser af høj faglighed Udtrykket at lære for livet gælder også inden for aluminiumsbranchen. Hvert år sker

Læs mere

2013 Produktoversigt

2013 Produktoversigt Produktoversigt 2013 DST-DEGREEZ/2 ph 7,1 Kan anvendes på alle metaller og legeringer og neutrale olier. DST-DEGREEZ/3 ph 10,6 Kan anvendes på de fleste metaller og legeringer. Gode resultater med renoveringsgods.

Læs mere

Alt om galvanisk tæring

Alt om galvanisk tæring Alt om galvanisk tæring For de fleste har galvanisk tæring været et begreb forbundet med noget totalt uforståeligt. Vi forklarer hvorfor og hvordan galvanisk korrosion sker, hvordan du kan måle det, og

Læs mere

Efteruddannelse i Materialeteknologi Kursus R 1. Materialekendska b. Rustfrit stål, nikkel & titan

Efteruddannelse i Materialeteknologi Kursus R 1. Materialekendska b. Rustfrit stål, nikkel & titan Efteruddannelse i Materialeteknologi Kursus R 1 Materialekendska b Rustfrit stål, nikkel & titan Kursusmateriale udviklet under lov 271 om efteruddannels e i et samarbejde melle m Danmarks Ingeniørakademi,

Læs mere

For øjeblikkelig frigivelse

For øjeblikkelig frigivelse For øjeblikkelig frigivelse Kontakt: Seco Tools A/S Park Allé 350A 2605 Brøndby Jannie CHRISTIANSEN Telefon: +45-23453464 E-mail: jannie.christiansen@secotools.com www.secotools.com Nøglefaktorer ved bearbejdning

Læs mere

Vejledning om metalliske materialer til vandinstallationer

Vejledning om metalliske materialer til vandinstallationer Vejledning om metalliske materialer til vandinstallationer Frank Fortenay, Asbjørn Andersen og Kate Nielsen Force Technology Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 12 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

System information. Forbehandling af undergrunde til lakering

System information. Forbehandling af undergrunde til lakering System information. Forbehandling af undergrunde til lakering Storvogne har i dag, udover deres egentlige funktion, en stadig større betydning som reklameblikfang; de repræsenterer firmaet og fungerer

Læs mere

AB. SVEJSETEKNIK ApS.

AB. SVEJSETEKNIK ApS. AB 1770 AC-DC Med den nye Dual Flow coatning er det kun nødvendigt at svejse 2/3 af godstykkelsen. Støbejern. Støbejern bruges meget i industrien på grund af prisen, samt at det er et stabilt og bearbejdeligt

Læs mere

Et holdbart samarbejde

Et holdbart samarbejde Et holdbart samarbejde Off-shore Marine Industri Food - I Hele Europa Underleverandører af stålkonstruktioner og engineering Beregning Konstruktion Produktion Dokumentation KAMI der består af KAMI STÅL

Læs mere

God etik og rustfrit stål To sider af samme sag. Dialog med perspektiv Vi deler vores viden med dig

God etik og rustfrit stål To sider af samme sag. Dialog med perspektiv Vi deler vores viden med dig stainless steel solutions God etik og rustfrit stål To sider af samme sag Dialog med perspektiv Vi deler vores viden med dig Uddannelse og rådgivning Få mere ud af den gode handel Videndeling om rustfrit

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

John christensen. 10 år i rådgivende ingeniørfirma. 2 år i Boligselskabet Baldersbo 9 år i Boligselskabet VIBO

John christensen. 10 år i rådgivende ingeniørfirma. 2 år i Boligselskabet Baldersbo 9 år i Boligselskabet VIBO John christensen 10 år i rådgivende ingeniørfirma 20 år i AAB, København 2 år i Boligselskabet Baldersbo 9 år i Boligselskabet VIBO Varmt vand Før og nu. Hvordan Hvilke udfordringer Denne metode har vi

Læs mere

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden:

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden: IONER OG SALTE INDLEDNING Når vi i daglig tale bruger udtrykket salt, mener vi altid køkkensalt, hvis kemiske navn er natriumchlorid, NaCl. Der findes imidlertid mange andre kemiske forbindelser, som er

Læs mere

Rustfrit stål i levnedsmiddelindustrien en introduktion

Rustfrit stål i levnedsmiddelindustrien en introduktion Rustfrit stål i levnedsmiddelindustrien en introduktion Forfattere: Foged, Jens Nielsen; A1 Steel Consulting ApS Folkmar Andersen, Jens; Alfa Laval Kolding A/S Jepsen, Elisabeth; APV Nordic A/S Løvstad,

Læs mere

Kom tæt på muligheder & udfordringer i et spændende metal KURSUSKATALOG

Kom tæt på muligheder & udfordringer i et spændende metal KURSUSKATALOG KURSUSKATALOG 2013 Danmarks aluminiumsklynge. Tidssvarende kurser af høj faglighed Udtrykket at lære for livet gælder også inden for aluminiumsbranchen. Hvert år sker der udvikling inden for materialet,

Læs mere

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling AquaCoat En nyhed i overfladebehandling Her er beviset: Fantastisk holdbarhed AquaCoats helt enestående holdbarhed og evne til at beskytte mod korrosion er blevet testet igen og igen af uafhængige testinstitutter.

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

NETTOSKRUER.DK. Skrueguide

NETTOSKRUER.DK. Skrueguide NETTOSKRUER.DK Skrueguide www.nettoskruer.dk info@nettoskruer.dk I denne skrueguide findes forskellige skruetyper med trægevind. De mest almindelige træskruer kaldes også spånpladeskruer. Skruernes skarpe,

Læs mere

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER STØBEGODS SVEJSNING SMEDEGODS CNC PLADEBEARBEJDNING MONTAGE STØBEGODS SVEJSNING Der er mange oplagte fordele for dig ved at vælge

Læs mere

Muehlhan A/S og ALUCROM AB. Skandinaviens stærkeste hold inden for overfladebehandling af stål

Muehlhan A/S og ALUCROM AB. Skandinaviens stærkeste hold inden for overfladebehandling af stål Muehlhan A/S og ALUCROM AB Skandinaviens stærkeste hold inden for overfladebehandling af stål Muehlhan En af verdens største entreprenører inden for overfladebehandling Grundlagt i 1881 Med hovedsæde i

Læs mere

Efteruddannelse i Materialeteknologi Kursus R 3. Overfladebehandling. Rustfrit stål, nikkel og titan

Efteruddannelse i Materialeteknologi Kursus R 3. Overfladebehandling. Rustfrit stål, nikkel og titan Efteruddannelse i Materialeteknologi Kursus R 3 Overfladebehandling Rustfrit stål, nikkel og titan Kursusmateriale udviklet under lov 271 om efteruddannelse i et samarbejde melle m Danmarks Ingeniørakademi,

Læs mere

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse Materiale og konstruktionsbeskrivelse 2014 Generelt om konstruktion og materialer Alle MONSTRUMs legeredskaber er konstrueret af tømmer i miljøvenlig, PEFC certificeret, gennemimprægneret, nordisk SUPERWOOD,

Læs mere

Innovationsprojekt. elementer af matematik (økonomi, besparelser, lån osv) og fysik (bølgelængder og lys)

Innovationsprojekt. elementer af matematik (økonomi, besparelser, lån osv) og fysik (bølgelængder og lys) Innovationsprojekt Gruppen Emma, Frida, Isabella, Martin & Sabine Ideen Vores ide går ud på at nytænke lyskurven. Lyskurven blev opfundet for over 150 år siden og har ikke skiftet design siden, selvom

Læs mere

Generelt om Husets vedligehold, om og tilbygning

Generelt om Husets vedligehold, om og tilbygning Generelt om Husets vedligehold, om og tilbygning Dette lille skrift henvender sig især til dem, der står over for at købe fritidshus i Sverige. Der er to hovedemner: Dels er der forskellige advarsler til

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Viden om plast forpligter...

Viden om plast forpligter... Viden om plast forpligter... Vink Plast A/S en del af verdens største plastleverandørnetværk! Vink i Randers beskæftiger mere end 100 ansatte og er en del af verdens største netværk af plastleverandører

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

Korrosion i vvs-installationer. Erik Brandt (red.)

Korrosion i vvs-installationer. Erik Brandt (red.) Korrosion i vvs-installationer Erik Brandt (red.) SBi-anvisning 227 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Korrosion i vvs-installationer Serietitel SBi-anvisning 227 Udgave 1.

Læs mere

Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvem er vi? Peter Skovgaard, FMS Lene Rosenlund, FMS

Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvem er vi? Peter Skovgaard, FMS Lene Rosenlund, FMS Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvem er vi? Peter Skovgaard, FMS Lene Rosenlund, FMS Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvor er de ude i virksomhederne? Vi giver et bud på dette og sammenholder

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Fig. 1. Oversigtsfoto af Istedløven. Skulpturen fremstår irret med sorte områder og pletter.

Fig. 1. Oversigtsfoto af Istedløven. Skulpturen fremstår irret med sorte områder og pletter. Tilstandsrapport Kort om Istedløven Skulpturen Istedløven blev skabt af billedhugger H. W. Bissen til minde om de faldne danske soldater i krigen 1848 1850. Den blev afsløret den 25. juli 1862 på Sankt

Læs mere

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Kikkertoptik Kikkertteknologi Optiske specifikationer Kikkertegenskaber At købe en kikkert Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Generel beskrivelse: En kikkert er et optisk præcisionsinstrument,

Læs mere

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400 2. G e n e r a t i o n LEVERES NU OP TIL DN400 Optimal tolerance pr. dimension & fuld trækfasthed G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R VAFOS Vand- og afløbsprodukter 2. generation

Læs mere

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer TOP RAILING Glasværn Gelændersystemer MAB TOP RAILING SYSTEM -en rigtig løsning til ethvert formål! Top Railing Systemerne er det rigtige produkt valg, til alle værn løsninger, hvor æstetik, flot udseende,

Læs mere

Hygiejne validering af Integralventil Delrapport 1

Hygiejne validering af Integralventil Delrapport 1 Hygiejne validering af Integralventil Delrapport 1 Dato Oktober 2013 Rekvirent Gellert Innovation ApS Rapport nr. 8001-050-01 Per Væggemose Nielsen IPU Bio- og FødevareTeknologi Søltofts Plads, Bygning

Læs mere

Anmeldelse af fjernelse af drivhus - BBR bygningsnr. 2 - Marbækvej 15A, 4050 Skibby, matrikelny. 12h Skibby.

Anmeldelse af fjernelse af drivhus - BBR bygningsnr. 2 - Marbækvej 15A, 4050 Skibby, matrikelny. 12h Skibby. 13260025404E85129 Annette Elsberg og Peter Busk-Jensen Skuldelevvej 21 C, 4050 Skibby Frederikssund Kommune Indge. =t den 1 6 SEP. 2013 Sag nr. Skibby den 6. september 2013 17.09.2013 Frederikssund Kommune

Læs mere

Brombærsolcellen - introduktion

Brombærsolcellen - introduktion #0 Brombærsolcellen - introduktion Solceller i lommeregneren, solceller på hustagene, solceller til mobiltelefonen eller solceller til den bærbare computer midt ude i regnskoven- Solcellen har i mange

Læs mere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 April 2003 Erstatter At-anvisning nr. 2.1.3.3 af januar 1996 Vejledningen giver nærmere retningslinjer

Læs mere

Certificering af svejsere og svejseoperatører

Certificering af svejsere og svejseoperatører Certificering af svejsere og svejseoperatører Revideret 20-3-2014 Indhold Anvendelse af denne guide til gyldighed for svejsercertifikater... 3 Svejsning af prøveemne... 4 NDT og mekanisk prøvning... 4

Læs mere

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk dubo- og exkoschweitzer produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Dubo- og Exkoschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer med indvendig sekskant

Læs mere

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis LASERSKÆRING REVOLVERSTANSNING Den foretrukne underleverandør Med mange års erfaring, en bred og alsidig maskinpark og ikke mindst en professionel

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp.

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. EKSPANSIONSMUFFEN: Indvendig foring, der gør at kloakmesteren nemt og hurtigt løser opgaver f.eks. ind under sokler

Læs mere

RØRINDUSTRI PULVERLAKERING MONTAGE

RØRINDUSTRI PULVERLAKERING MONTAGE RØRINDUSTRI PULVERLAKERING MONTAGE 2 Multilak står på tre ben Multilak er en virksomhed, som står på tre ben. Med kompetencer inden for maskinfabrik, overfladebehandling og montage er virksomheden blevet

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

Følg vores metode til at omdanne en rå overflade til en spejlblank finish

Følg vores metode til at omdanne en rå overflade til en spejlblank finish tyrolit premium POLERINGSPROGRAM Følg vores metode til at omdanne en rå overflade til en spejlblank finish PREMIUM Lamelrondel SCM PREMIUM Forpolerings Rondel PREMIUM Polerings Rondel og polerings pasta

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

Mundtlige eksamensopgaver

Mundtlige eksamensopgaver Mundtlige eksamensopgaver Kemi C 3ckecmh11308 Grundstoffer og det periodiske system Øvelse: Kobber + dibrom Spørgsmål 1 Forklar hvordan et atom er opbygget og hvad isotoper er. Grundstofferne er ordnet

Læs mere

ENERGIOPSAMLER. Vores produkt består af: NICKLAS FREDERIKSEN MATHIAS SKIFTER ANDERSEN RASMUS KEIWE 8.B Antvorskov Skole

ENERGIOPSAMLER. Vores produkt består af: NICKLAS FREDERIKSEN MATHIAS SKIFTER ANDERSEN RASMUS KEIWE 8.B Antvorskov Skole ENERGIOPSAMLER ) Vores produkt består af: - Rapport, 23 sider - 3D printet vandmølle - En Energiopsamler - Poster NICKLAS FREDERIKSEN MATHIAS SKIFTER ANDERSEN RASMUS KEIWE 8.B Antvorskov Skole Energiopsamler

Læs mere

Dansk Betonreparationsdag, 18 november 2008. Betonskader, forundersøgelser, årsager, strategi, D&V m.m.

Dansk Betonreparationsdag, 18 november 2008. Betonskader, forundersøgelser, årsager, strategi, D&V m.m. Dansk Betonreparationsdag, 18 november 2008 Betonskader, forundersøgelser, årsager, strategi, D&V m.m. Birit Buhr Jensen (bbu@cowi.dk) COWI 1 Konklusion Undersøgelser - ikke mindst NDT - er et must for

Læs mere

Oste-kemi. Størstedelen af proteinerne i mælken findes som små kugleformede samlinger, kaldet miceller.

Oste-kemi. Størstedelen af proteinerne i mælken findes som små kugleformede samlinger, kaldet miceller. Man behøver ikke at sætte sig ind i de mere tekniske eller kemiske forhold for at lave ost selv, men for dem som gerne vil vide mere om hvad der grundlæggende sker ved forvandlingen af mælk til ost, så

Læs mere

THE QUEST FOR OIL. Game Guide

THE QUEST FOR OIL. Game Guide Game Guide THE QUEST FOR OIL Et computerspil der har som generelt mål at give en detaljeret indføring i geografiske forhold og den globale olieindustri. Sådan vinder du i Quest for Oil Du kan både spille

Læs mere

Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler?

Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler? Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler? På den følgende liste skal du finde de emotionelle sætninger og udsagn,

Læs mere

Alcoa smedede aluminiumsfælge. Fakta & Tal

Alcoa smedede aluminiumsfælge. Fakta & Tal Alcoa smedede aluminiumsfælge Fakta & Tal VIDSTE DU? Alcoa fælge er de stærkeste fælge Hver fælg starter som en hel blok meget stærk og korrosionsbestandig aluminiumslegering. Med et tryk på 8000 ton bliver

Læs mere

Eksamensopgaverne offentliggøres selvfølgelig med det forbehold, at censor kan komme med ændringsforslag.

Eksamensopgaverne offentliggøres selvfølgelig med det forbehold, at censor kan komme med ændringsforslag. VUC Århus, 17. maj. 2011 Kære alle kursister på holdene ke02da1c (kemi C flex, helårsholdet) og ke05da1c (kemi C flex, halvårsholdet) På de næste mange sider vil I kunne se Jeres kommende eksamensopgaver

Læs mere

SKRUEGUIDE SKRUEGUIDE Materialer.dk .beslaco SKRUEGUIDE Nummer i beskrivelsen www 48 37-05 10 48 52-05 50 48 52-75 58 48 46-35 50 48 50-31 10

SKRUEGUIDE SKRUEGUIDE Materialer.dk .beslaco SKRUEGUIDE Nummer i beskrivelsen www 48 37-05 10 48 52-05 50 48 52-75 58 48 46-35 50 48 50-31 10 I denne skrueguide er der 50 forskellige skruetyper med trægevind. De mest almindelige træskruer kaldes også spånpladeskruer. Skruernes skarpe dybe gevind sikrer en høj udtræksværdi i alle materialer.

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Energirigtig Brugeradfærd

Energirigtig Brugeradfærd Energirigtig Brugeradfærd Rapport om konklusioner fra fase 1 brugeradfærd før energirenoveringen Rune Vinther Andersen 15. april 2011 Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Institut

Læs mere

SafeShower klordioxid i sikkerhedskabinet

SafeShower klordioxid i sikkerhedskabinet SafeShower klordioxid i sikkerhedskabinet 1. Firmapræsentation. 2. Klordioxid hvorfor, hvordan, virkemåde. 3. SafeShower klordioxid i sikkerhedskabinet. 1 Dansk Svømmebadsteknisk Forening. ERFA-møde i

Læs mere

1 Atomets opbygning. Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom.

1 Atomets opbygning. Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom. 1 Atomets opbygning Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom. Kernepartikler og elektronstruktur Periodisk system - hovedgrupper

Læs mere

Salte, Syre og Baser

Salte, Syre og Baser Salte, Syre og Baser Fysik/Kemi Rapport 4/10 2011 MO Af Lukas Rønnow Klarlund 9.y Indholdsfortegnelse: Formål s. 2 Salte og Ioner s. 3 Syrer og Baser s. 5 phværdi s. 5 Neutralisation s. 6 Kunklusion s.

Læs mere

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB).

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer 4 Redoxreaktioner, spændingsrækken

Læs mere

VMZINC regnvandssystemer

VMZINC regnvandssystemer REGNVANDSSYSTEMER VMZINC regnvandssystemer - zink til vand Sådan køber du regnvandssystemerne fra VMZINC: Er du nu blevet inspireret til at montere regnvandssystemerne fra VMZINC på dit hus, så kontakt

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Når man anbringer et barn II Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Signe Hald Andersen og Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark,

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

C3 2 Magnesium. 1 Oparbejdning af magnesiumklorid

C3 2 Magnesium. 1 Oparbejdning af magnesiumklorid C3 2 Magnesium 1 Oparbejdning af magnesiumklorid Inden magnesium kan udvindes ved hjælp af elektrolyse skal de forskellige magnesiumforbindelser omdannes til magnesiumklorid. I industrien anvendes hovedsageligt

Læs mere

PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com

PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR www.dstchemicals.com Pure Performance Et helstøbt koncept som bygger på grundig forberedelse, fra problemafdækning over løsning til after-sales. Vores

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

Varmebehandling af Aluminiumbronze med fokus på Nikkel-Aluminiumbronze. DS/EN 1982:2008 (E) CC333G

Varmebehandling af Aluminiumbronze med fokus på Nikkel-Aluminiumbronze. DS/EN 1982:2008 (E) CC333G 1 Varmebehandling af Aluminiumbronze med fokus på Nikkel-Aluminiumbronze. DS/EN 1982:2008 (E) CC333G Af Uffe Andersen Frese Metal- & Stålstøberi A/S Indlæg ved FMV s årsmøde den 27. januar 2011 1.0 Indledning

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

TRANSFORMINGWATERCARE

TRANSFORMINGWATERCARE TRANSFORMINGWATERCARE Indhold 2 Visioner for vand 4-5 Eksperter i vandbehandling 6-7 Teknologier til kamp mod korrosion 8-9 Sundt og rent vand naturligvis 10-11 Procesindustri Vand til øl eller vand til

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

Membranventiler til VVS

Membranventiler til VVS Membranventiler til VVS Saunders Bispebjerg Hospital - Foto: Claus Peuckert Indholdsfortegnelse 3 Tekniske fordele 4 Rødgods (Brugsvand) 5 Syrefast rustfrit stål (Brugsvand) 6 Galvaniseret (Brugsvand)

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

att. Carsten Melchiors Brøndby, den 8. marts 2011 Projekt 2006-26 Svejserobot til skibsbygning - afsluttende rapport

att. Carsten Melchiors Brøndby, den 8. marts 2011 Projekt 2006-26 Svejserobot til skibsbygning - afsluttende rapport Den Danske Maritime Fond Amaliegade 33 1256 København K att. Carsten Melchiors Brøndby, den 8. marts 2011 Projekt 2006-26 Svejserobot til skibsbygning - afsluttende rapport I det følgende fremlægges de

Læs mere

Vakuumlodning. Peter H. Gundel

Vakuumlodning. Peter H. Gundel Vakuumlodning Peter H. Gundel s Industrielt anvendt de sidste 50 år Sker ved smeltning af lod i vakuum Flusfri proces Smeltning af loddet ved over 800ºC slide number 1 Vakuum ovne. Ovne Består af en vakuum

Læs mere