NYT BYLIV I BYRUMMET OMKRING GULDBERG SKOLE I SJÆLLANDSGADE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT BYLIV I BYRUMMET OMKRING GULDBERG SKOLE I SJÆLLANDSGADE"

Transkript

1 Tarzanbanen Organic 2944 armgang Elverdal A/S Risbyvej 24 D DK 2765 Smørum Tel CVR Hoppeområde: Den runde trampolin "Pi Den udvendig diameter er 1,74 m. med en hoppeflade på 1,20 m i diameter. Trampolinens hoppeflade er hårdt. Hærværkssikret. Eksempel: 4 x firkantet trampolin. Man hopper sammen ved siden af hinanden, på hver sin trampolin. Elverdal A/S Risbyvej 24 D DK 2765 Smørum Tel CVR NYT BYLIV I BYRUMMET OMKRING GULDBERG SKOLE I SJÆLLANDSGADE AUGUST 2010 PROJEKT

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 01/ FORUDSÆTNINGER S. 1 02/ OMRÅDER OG FELTER S. 2 03/ BANER OG FORLØB S. 3 04/ VERTIKALT LEGEOMRÅDE S. 4 05/ HORISONTALT LEGEOMRÅDE S. 6 06/ NÆROMRÅDER S. 15 SJÆLLANDSGADE GULBERGSGADE 07/ TAGTERRASSE S / TERRÆN OG AFVANDING S / BELYSNING S. 14 SJÆLLANDSGADE NØRREBROGADE PRINCESSE CHARLOTTESGADE GULDBERG SKOLE FRITIDS HJEMMET UNIVERSET DE GAMLES BY Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Projekt August 2010 Udarbejdet af: NORD Arkitekter Meinungsgade 8D, 2.th DK-2200 København N I samarbejde med følgegruppen og SBS byfornyelse Yderligere oplysninger: Kurt Kj. Christensen Chefkonsulent, arkitekt maa SBS Byfornyelse Ny Kongensgade København K t: e: w: ASSISTENS KIRKEGÅRD Luftfoto af det indre Nørrebro. MEINUNGSGADE

3 Sjællan 1 01/ FORUDSÆTNINGER Nærværende projektforslag er en videreudvikling af et dispositions forslag som blev udarbejdet, færdiggjort og godkendt i juni Baggrunden for projektet er et større områdefornyelsesprojekt der bl.a. omfatter sammnlægning af de to skoler Guldberg Skole og Skole. Herudover er der igangsat en omfattende trafik og byrumsplan for hele kvarteret, som dette projekt føjer sig til. Dispositionsforslaget, som har dannet grundlag for dette projektforslag, blev til i en løbende dialog med repræsentanter fra et omfattende udvalg af brugere og naboer som dannede en styregruppe bestående af: -Repræsentanter fra Fritidshjemmet Universet -Repræsentanter fra Guldberg Skole -Præsten fra Simeon Kirke -Forældre samt beboere i området - Chefkonsulent fra sbs - NORD Arkitekter Denne dialog har i projektforslagsfasen været fortsat i vidt omfang. Projektet har desuden været udsat for løbende granskning på en række stjernemøder med representanter fra Københavns Kommune herunder bla. representanter fra Center for Bydesign, Børne og Ungdomsforvaltningen, Center for vej og trafik samt Center for Park og Natur. Den løbende dailog har udover en kvalificering af af dispositionsforslagets intentioner betydet en række ændringer af nogle af forslagets dispositioner. Mest omfattende har været den videre udvikling af muren omkring skolens områder, som udover at skulle rumme de funktioner som det var intentionen, også skulle optage terræn og desuden skåne de eksisterende træers rødder mest muligt. Heldigvis ser det ud til at vi med nærværende forslag, har fundet en god løsning på dette komplekse problem. Desuden har især nærarealerne omkring skolebygningerne været genstand for en omfattende revidering. Her har behovet, dels for mere stille ophold været i fokus, men også et ønske om at genskabe nogle af bunkerlandskabets terrænmæssige kvaliteter er blevet ytret og tilgodeset. Der er reduceret i nogle af de mange aktivitetsfelter og udtrykket ud mod den kommende byplads er blevet mere ensartet, samtidig med at skolen markeres med et guldbjerg. Tagterrassen over fritidshjemmet har taget form og en boldmur er blevet tilføjet på gymnastiksalens gavl. Alle øvrige aktiviteter er desuden detaljeret yderligere, og der er taget stilling til materialer og konstruktioner i en sådan grad at et kvalificeret budget er tilvejebragt. Vi har i denne fase været i tæt samarbejde med flere leverandører af legepladsudstyr, tømrer og smedearbejde for at gøre projektet så kvalificeret som muligt, såvel sikkerhedsmæssigt som prismæssigt. Byplads Kuperet landskab Skole bygning Meinungsgade Boldbane Gymnastiksal Fritidshjem Aktivitetsfelter NORD // PROJEKT/ AUGUST 2010 / GULDBERG SKOLE UDEAREALER Princesse Charlottesgade

4 2 02/ OMRÅDER OG FELTER Området er delt op i 4 hovedzoner: BYPLADSEN, NÆROMRÅDERNE, HO- RISONTAL LEG og VERTIKAL LEG. Der er i projektforslaget skabt fysisk, funktionel og visuel sammenhæng mellem zonerne, og de rummer tilsammen en variation af aktiviteter og karakteristika. Bypladsen er betegnelsen for det byrum, som ligger foran Simeon Kirke, Badet og Guldberg Skole. Denne nye plads har Ramøll været rådgivere på i projektforslagsfasen, mens NORD Arkitekter har udarbejdet forslaget til de resterende områder. Nærområderne placeres umiddelbart omkring skolens bygninger. En del af dette område er for få år siden blevet renoveret og fremstår i dag både funktionelt og i god stand. I dispositionsforslaget er der derfor lagt vægt på det stykke af zonen, som ligger ud til Prinsesse Charlottes gade og det som vender mod bypladsen. Området understøtter de lege og aktiviteter, der fordrer en plan og hård flade. Det kan f.eks. være boldspil og cykling eller lege med kridt, sjippetorv, rulleskøjter, skateboard m.m. Den horizontale zone kan også bruges til at opstille flytbare legeredskaber som byggeklodser, kegler eller lignende. Mod øst - i samme ende som det nye fritidshjem - placeres zonen for vertikal leg. Området danner ramme om bevægelse og leg der går i højden. Her kan man klatre, rutsche, balancere, hoppe, gynge, kure og svinge. Den vertikale zone indeholder en række redskaber og vil blive belagt med materialer, der egner sig som faldunderlag. Fritidshjemsbygningen bliver aktiveret i forhold til stedets tema og både tagfladen samt området under bygningens udhæng bliver sat i spil. Nærområderne henvender sig primært til de mindste skolebørn. Det er her leg i mindre grupper foregår. Her kan man bl.a. finde ro, udfordringer, skjulesteder og redskaber til aktiviteter, der ikke er særlig pladskrævende. Der opstår et shared space på området foran skolens hovedbygning. Stedet vil i dagtimerne primært være tilknyttet skolens legeplads, mens det i eftermiddags- og aftentimerne vil have et nært slægtskab til bypladsen. Mod vest placeres zonen med horisontal leg. Zonen tager udgangspunkt i den eksisterende boldbanes beliggenhed, og består primært af en åben sammenhængende flade, der er fri for kanter og barrierer. BYPLADS NÆROMRÅDER Zonerne skal opfattes som en overordnet disposition og overlapper derfor mange steder: Junglestiens vertikale legemuligheder bevæger sig eksempelvis langs boldanen der tilgengæld også giver plads til opholdssteder. -Det horisontale baneforløb og det vertikale jorden er giftig forløb bevæger sig overalt på hele området. AKTIVITETSFELTERNE Områderne opdeles desuden i en række aktivitetsfelter, som tilbyder en varieret række af aktiviteter, der særligt knytter sig til den zone, de er placeret i. Felterne adskiller sig klart fra hinanden i farve materialevalg og funktion. De er forskellige i størrelse, udformning og belægning og indeholder forskellige redskaber. Felterne udformes således at de vil opfattes som 3-dimisionelle enheder af redskaber, underlag og materialer. Nuværende legeområde i nærområderne Den eksisterende boldbane ved Princesse Charlottes Gade HORISONTAL LEG VERTIKAL LEG Områdets 4 hovedzoner: Byplads, Nærområder, Horisontal leg og Vertikal leg Aktivitetsfelter NORD // PROJEKTFORSLAG / MARTS 2010 / GULDBERG SKOLE UDEAREALER

5 3 03/ BANER OG FORLØB Områdets disposition tager udgangspunkt i de 4 zoner. For at skabe sammenhæng -primært på skolens område- og for at understøtte den måde børn leger på introduceres 2 forløb. Det ene, banen, relaterer sig til den horisontale leg, mens det andet, jorden er giftig, er forbundet til den vertikale leg. Begge forløb strækker sig over hele skolens areal og indeholder en række mindre lokale loops. Banen Består primært af asfalt og bugter sig som et forløb med sving og mindre bakker. Den er beregnet til et gå, løbe, cykle, køre mooncar, skate og stå på rulleskøjter på. Banen er udviklet således at den kommer til at fremstå som et varieret forløb med forskellig karakteristika. Der arbejdes med differentiering i belægning, vejbredde og niveauer. Eksempelvis afbrydes asfalten visse steder af der i næste fase vil detaljeres således at de frenstår som chikanemarkeringer. Jorden er giftig -forløbet strækker sig ligeledes over det meste af skolens område.undervejs markeres det af malede cirkler og stubbe der forbinder de forskellige aktiviteter. Det bliver Danmarks længste jorden er giftig bane, der med sine loops og forskelligartede aktiviteter kan splittes op i mindre baner. Forløbet indeholder bl.a. en junglesti, klatrenet og balancebomme. Man skal bruge sin fantasi, for at komme hele vejen rundt om skolen. Nogle steder vil der være klare markerede redskaber eller felter at træde på, mens man andre steder er nød til at benytte sig af eksempelvis bænke og siddeplinte. Flere steder på legepladsen krydser jorden er giftig -forløbet banen. Det gør den på forskellige måder. Der vil eksempelvis være en bro, trædefelter og reb. Banen har et hovedforløb der løber langs kanten af skolens område - det store loop. Dette er markeret af en påmalet stribe i rødt og hvidt inspireret af motorsportens baner. På dette forløb kobler der sig mindre loops, som gør det muligt for børnene at benytte banen på et mindre område af legepladsen. Hovedforløbet kan bruges i undervisningen, eksempelvis som løbe- eller cykelbane. Banen er inspireret af motorsportens formsprog Jorden er giftig forløbet markeres af stubbe undervejs i forløbet Banens forløb Jorden er giftig forløbet med med malede markeringer, stubbe og legeredskaber NORD // PROJEKT/ AUGUST 2010 / GULDBERG SKOLE UDEAREALER

6 4 04/ VERTIKALT LEGEOMRÅDE Fortov Cykelparkering 5 cykler Cykel-parkering 15 cykler Orange felt: I dette felt under fritidshjemmets udhæng opstilles 2 doppeltgynger, en enkeltgynge og klatrestænger som de viste. Redskaberne er her i pulverlakeret stålrør, mens gulvet er et faldunderlag. Malet stribe Plantekasse Gynger Rutsjebane fra brandtrappe Jorden er giftig Stammepyramide Grøn ophold på bænke Orange gynger/klatrestænger faldunderlag Balanceklodser Stenmel Gul klatrenet faldunderlag11.80 Bro Linieafvanding Gynge Rullebom Grønt opholdsfelt: Til junglestien knytter der sig et grønt felt primært til ophold. Her plantes træer i runde plinte og der opstilles borde og bænke, så man i umiddelbar nærhed af seven eleven funktionen og fritidshjemmet kan sidde under mindre træer. Cykelparkering 20 cykler Grøn klatrejungle faldsand Klatretårn m. klatrenet og rutsjerør Grøn jungle/klatresti: Langs det nye grønne panelhegn mod naboerne som forsynes med klatreplantebed, placeres en junglesti bestående af forskellige forhindrings og balanceaktiviteter. Disse er bla.:plateeauer, marksten, klatrenet, balanceklodser, balancestammer, stylter og tårn m. rutsjerør, alle i robiniestammer og med faldgrus som underlag. Dette felt forsynes desuden med en snoet rør rutsjebane fra en af reposerne på trappen op til fritidshjemmet N Gult og blåt klatrefelt: Har klatring som den primære aktivitet. Her opstilles klatrenet i hver deres felt forbundet med en bro. Nettene skal så vidt muligt udfylde hele feltet og indeholde muligheder for ophold i huler og plateauer undervejs i klatringen. Under begge består belægningen af faldunderlag i farver der matcher nettene. Det er vigtigt at felterne fremstår som enheder hvor alt er i samme farve. Stenmel Det vertikale legeområde fordeler sig på 5 aktivitetsfelter, primært omkring fritidshjemmet universet: Vandret klatrenet Malet stribe Lys i belægning Balancebom Mørkegrå grafitti/tegneflade asfalt Lyssegrå grafitti/tegneflade asfalt Blå klatrenet faldunderlag Malet stribe Hinke Sjippe kanonbold Frederik VII Stenmel Bordtennis Balancestammer Siddeplinte Basketmål Rød boldbane (støbe)asfalt Balancestamme Stenmel Illustrationsplan vertikalt legeområde 1:250 NORD // PROJEKTFORSLAG / MARTS 2010 / GULDBERG SKOLE UDEAREALER Stubbe/marksten Kravlenet Fodboldmål Fodboldmål Fortov

7 5 Tarzanbanen Udstyr som det junglestien forsynes med Organic 2944 armgang Klatrnet med bro som det foreslaede Klatre/ balancestænger som opstilles under fritidshjem sammen med gynger Rør-rutsjebane som den der opstilles ved fritidshjemmets brandtrappe Elverdal A/S Risbyvej 24 D DK 2765 Smørum Tel CVR Tagterrasse med nye funktioner Fritidshjemmet Universet Højt panelhegn med klatrbeplantning Lavt panelhegn med klatrbeplantning Mur mod Meinungsgade Robiniestamme med trin Balancebom Længdesnit m. opstalt af junglesti 1:250 Stylter Stubbe/ marksten Trekantplateau Vandret klatrenet Rullebom Balancebomme Stammepyramide Gynger under fritidshjemmets udhæng Balanceklodser NORD // PROJEKT/ AUGUST 2010 / GULDBERG SKOLE UDEAREALER

8 Grøn klatrejungle faldsand 6 Klatretårn m. klatrenet og rutsjerør Gynge 05/ HORISONTALT LEGEOMRÅDE Jorden er giftig Det horisontale legeområde eller sportspladsen placeres primært der, hvor den eksisterende boldbane ligger i dag. Sportspladsen vil bestå af to overlappende hovedfelter. En regulær boldbane, der efter DBU s anvisninger måler 24 x 30 meter samt en aflang flade der måler 20 x 40 meter, og som kan bruges til aktiviteter, der kræver noget længde, f.eks. rundbold. Pladsen deles ligesom de øvrige arealer op i felter til forskellige former for bold og hinke/sjippe aktivitet. Nogle felter er i grå nuancer og vil kunne buges til at tegne f.eks hinkeruder på. I feltet som vil bestå af rød asfalt vil der stribes op til volley, basket og fodbold og dette vil desuden forsynes med mål til de respektive sportsgrene. I dette felt vil der desuden opstilles plinte til ophold og et fast bordtennisbord. Gavlen på gymnastiksalen aktiveres som boldmur med malede ringe, paneler med huller og minibasket i højde til mindre børn. Langs boldbanens to korte sider mod vejen og mod naboerne opstilles panelhegn i 4,20 m. højde til at fange bolde Stammepyramide Grøn ophold på bænke Stenmel Gul klatrenet faldunderlag11.80 Rullebom Orange gynger/klatrestænger faldunderlag Balanceklodser Bro Linieafvanding Vandret klatrenet Lyssegrå grafitti/tegneflade asfalt Malet stribe Lys i belægning Balancebom Mørkegrå grafitti/tegneflade asfalt Blå klatrenet faldunderlag Malet stribe Hinke Sjippe kanonbold Frederi Stenmel Bordtennis Siddeplinte Balancestammer Basketmål Rød boldbane (støbe)asfalt Stenmel Balancestamme Stubbe/marksten Kravlenet Fodboldmål Fortov Fodboldmål SJÆLLANDSGADE Stylter Plantekasse Fladt areal til horisontal leg 20 x 40 m. Rundbold, sjipning, rulleskøjteløb, skateboard, cykle, hinke m.m. Stubbe/marksten N Bane til boldspil 24 x 30 m: Fodbold, basket, volley, håndbold, tennis, hockey badminton m.m. Balancebom Linieafvanding MEINUNGSGADE SJÆLLANDSGADE Robiniebalancestamme m. trin Boldmur Jungle sti Grøn "kaninhøj" kunstgræs/pilekrat N Eksit. anlagt legeplads Depoter Cykel-parkering 5 cykler Illustrationsplan horisontalt legeområde 1:250 NORD // PROJEKTFORSLAG / MARTS 2010 / GULDBERG SKOLE UDEAREALER Jorden er giftig PRINSESSE CHARLOTTES GADE Net bag boldbane Basketmål Eksisterende træ 10,80 Trædæk

9 7 Den nuværende boldbane og gymnastiksalens gavl Nye felter giver mulighed for hinkeruder og andre tegninger Boldbanen vil med sin røde asfalt gives et sportsligt udtryk Gavlmuren aktiveres med paneler, huller, påmalinger og minibasket Snit og opstalt af Boldmur 1:250 Tagterrasse med nye funktioner Fritidshjemmet Universet Panelhegn bag boldbaner Klatrenet Gymnastiksal Cykelparkering opad mur e integreret i mur til fritidshjem Længdesnit mod princesse Charlottes Gade 1:250 NORD // PROJEKT/ AUGUST 2010 / GULDBERG SKOLE UDEAREALER

10 Stubbe/marksten N 8 Balancebom Robiniebalancestamme m. trin Net bag boldbane Basketmål Linieafvanding Boldmur Jungle sti Jorden er giftig Grøn "kaninhøj" kunstgræs/pilekrat 06/ NÆROMRÅDER N Cykel-parkering 5 cykler Eksit. anlagt legeplads Nærområderne fordeler sig mellem områderne foran skolebygningen mod og den nye byplads og området foran gymnastiksalen mod Princesse Charlottesgade. Her rives bunkere og eksisterende skure ned for at give plads til roligere aktiviteter og opholdsmuligheder. Omkring disse bygninger findes desuden nyligt etablerede eksisterende legeområder som ikke berøres af projektet. Depoter Eksisterende træ 10,80 Trædæk Jorden er giftig Cykel-parkering 20 cykler Skulpturfelt Foran gymnastiksalen etableres to felter: Plantekasse Gymnastksal Et grønt Kaninhøjsfelt bestående af et skrånende område med kunstgræs med gryder til ophold. Bag denne findes åbne gange og huler mellem pilekrat hvor man kan gemme og opholde sig i. Malet stribe I det andet felt vil der etableres en skulptur i fiberbeton med gryder og huller til ophold i en organisk struktur udført af Hans Henrik Øhlers. Jorden er giftig Plantekasse Umiddelbart foran skolebygningen etableres en grøn opholdszone med runde bede, runde betonbænke og runde trædefliser i en bund af grus. Cykelparkering 50 cykler Foran dette ud mod pladsen vil et kuperet terræn vokse op. Her vil et guldbjerg i med en kæmperutsjebane og en kalot i gylden stål markere sig. Herudover vil der være høje med runde trampoliner Skolebygning Affald 6 containere Affald 8 containere Grus Eksist. brandadgang Runde bede Skolebygning Runde fliser Legestubbe Runde bede Klatre knopper Stål kalot Sjællandsbadet "Guld bjerg" Rutsjebane kæmperutsjebane siddetrin/klatreknopper/reb stålkalot Reb Runde betonbænke Grus Runde fliser Runde fliser Jorden er giftig Trappe Legestubbe Grus Malet stribe Trampoliner faldunderlag Eks. Birk Plantekasse Cykel-p 10 stk. Plantekasse Cykel-p 10 stk. Cykel-p 30 stk. Chaussesten Mur Mulighed for cykel-p 20 stk. Illustrationsplan horisontalt legeområde 1:250 NORD // PROJEKTFORSLAG / MARTS 2010 / GULDBERG SKOLE UDEAREALER Tretorn gleditsia Pullert

11 Hoppeområde: Den runde trampolin "Pi d l " Den udvendig diameter er 1,74 m. med en hoppeflade på 1,20 m i diameter. Trampolinens hoppeflade er hårdt. p pp med integrerede rutsjebaner g Hoppeområde: Bjerg - Barcelona Hærværkssikret. Legeskulpturer af Hans Henrik Øhlers Trampolinleg Eksempel: 4 x firkantet trampolin. Man hopper sammen ved siden af hinanden, på hver sin trampolin. Elverdal A/S Risbyvej 24 D DK 2765 Smørum Tel CVR Trampolinleg Snit af guldbjerg m. rutsjebane og trampolinhøje 1:250 Snit i kaninhøj Opstalt mod bypladsen 1:250 NORD // PROJEKT/ AUGUST 2010 / GULDBERG SKOLE UDEAREALER Den runde trampolin "Pi d l " Den udvendig diameter er 1,74 m. med en hoppeflade på 1,20 m i diameter. p pp g Trampolinens hoppeflade er hårdt. Hærværkssikret. pilekrat Snit i kaninhøj Kunstgræs Snit gennem kaninhøj 1:250 Eksempel: 4 x firkantet trampolin. Man hopper sammen ved siden af hinanden, på hver sin trampolin.

12 10 07/ TAGTERRASSE På tagterrassen over fritidshjemmet vil det eksisterende trædæk rejse sig i en formation af plinte og vægge i træ, der vil danne ramme om en række nye aktiviteter. Bag elevatortårnet danner de et perkour landskab af plinte i forskellig højde omkring et solidt arbejdsbord der ligesom alt det øvrige er i træ. På den anden side af tårnet danner plintene vægge, siddepladser og bander omkring en mindre bane på 10x12 m. til f.eks. softball og hockey. Denne forsynes med et sport Court gulv af plast der egner sig til boldspil, og der etableres desuden et boldnet over og omkring banen. Tribunerne og væggen her vil også kunne anvendes til mindre teaterforestillinger eller open air forevisninger af film. I kunstruktionen er der mulighed for depotobevaring. Mulighed for open air forestillinger Sport Court plastbane til hockey og soft ball Tagterrassen og elevatortårnets nuværende udformning Snit og plan af tagterasse NORD // PROJEKTFORSLAG / MARTS 2010 / GULDBERG SKOLE UDEAREALER

13 / TERRÆN OG AFVANDING et former sig idag som en række plateauer der falder fra fritidshjemmet ned mod skolebygningerne. Fritidshjemmet står på en høj der danner skråninger mod de tilstødende gader. Boldbanen skærer sig ind i terrænet og danner terrænspring nedad mod gymnastiksalen og opad mod fritidshjemmet. Disse terrænspring tænkes udjævnet, således at terrænnet vil falde jævnt på hele grunden. Faldet vil ikke være større end at der kan spilles bold på det. På boldfladen vil afvandingen ske ved linieafvanding, mens en række vandrender med tilørende riste vil afvande langs mueren. Bunkere Skole bygning Gymnastiksal 18 oo/o Boldbane linieafvandinding Fritidshjem Desuden vil bunkernes kuperede landskab genopstå som et landskab af høje mod bypladsen. Her og i området foran gymnastiksalen vil afvandingen ske som punktafvanding. Nuværende terrænforhold Gymnastiksal Boldbane Fritidshjem Snit af nuværende og fremtidige terrænforhold Kuperet landskab Skole bygning Gymnastiksal Linie afvanding Boldbane Linie afvanding Fritidshjem Diagram over fremtidige terræn og afvandingsforhold NORD // PROJEKT/ AUGUST 2010 / GULDBERG SKOLE UDEAREALER

14 12 09/ BELYSNING Den eksisterende belysning på bygninger og over gaderne supleres med flere forskellige nye typer belysning. I nærarealet foran skolebygningen etableres en række pullertlys mellem bænke og bede. Disse markerer desuden brandvejens grænse mod bygningen. Langs det meste af grundens grænser etableres uplights i muren og i bede, der benytter træernes kroner som skærme. Langs hegnet vil disse oplyse det ellers skumle hjørne på pladsen. Tre master med passende armaturer vil oplyse banerne natten igennem uden at lyset vil genere naboer. Mastebelysning Effektbelysning Uplights under træer Herudover vil der i visse af aktiviterne etableres effektbelysning. eksempelvis kan skulpturen og klatrenet oplyses og gløde i natten. Uplights i bede under træer mod naboer Række af lys pullerter Skole bygning Belysningsmast Boldbane Effektbelysning på bane Belysningsmast Effektbelysning omkring klatrenet Gymnastiksal Fritidshjem Effektbelysning omkring skulptur Belysningsmast Uplights i mur under træer mod gaden Eksisterende wirwophængte belysningsarmaturer over gade NORD // PROJEKTFORSLAG / MARTS 2010 / GULDBERG SKOLE UDEAREALER Belysningsdiagram

15 NORD // PROJEKT/ AUGUST 2010 / GULDBERG SKOLE UDEAREALER 13

Move@School LEGEKATALOG

Move@School LEGEKATALOG Move@School LEGEKATALOG Legekataloget er udgivet af Move@School, Folkesundhed København December 2006 For yderligere information eller spørgsmål kontakt: Glen Nielsen Projektleder Projekt Move@School E-mail:

Læs mere

Rebæk Søpark Hvidovre kommune Forslag og tilbud på legeredskaber

Rebæk Søpark Hvidovre kommune Forslag og tilbud på legeredskaber Rebæk Søpark Hvidovre kommune Forslag og tilbud på legeredskaber Dato: 2013.09.03 Kontaktoplysninger: Elverdal A/S CVR nr. 30732596 Risbyvej 24 2765 Smørum Tel: 35133222 Kontaktperson: Per Mejer Johansen

Læs mere

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 BAGGRUND Østerbro lokaludvalg har i vinteren 2009-2010 igangsat en proces for at udvikle en ny lommepark omkring pladsen på Carls Nielsens Allé ud mod Østerbrogade

Læs mere

DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014

DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014 DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014 DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014

Læs mere

Indledning. Arkitektonisk udtryk

Indledning. Arkitektonisk udtryk Uglegårdsskolen Uglehuset - Nyt indskolingshus PROJEKTFORSLAG Indledning Arkitektonisk udtryk Nærværende projektforslag for Uglehuset er en viderebearbejdning og detaljering af konkurrenceprojektet fra

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

1. Boldbane, firbold Den eksisterende boldbane påføres en firboldbane i termoplast. Basketnet bevares.

1. Boldbane, firbold Den eksisterende boldbane påføres en firboldbane i termoplast. Basketnet bevares. 1 FORSLAG TIL NY LEGEPLADS O.H. Bærentzens Fritidshjem, Grækenlandsvej 76, 2300 Københavns S Tallene herunder henviser til tegn. nr. 1 A dateret 30.03.2013 Eksisterende forhold Rydning Eksisterende småhuse

Læs mere

Uderum for alle og til alle

Uderum for alle og til alle Uderum for alle og til alle Udearealer skal have forskellige rum Udearealerne skal (ligesom vi gør i vores boliger) indrettes i forskellige rum alt efter vores behov for ophold, aktivitet og opbevaring.

Læs mere

LABLAND ARKITEKTER DISPOSITIONSFORSLAG 23. APRIL 2015 EN NATURLIG FORBINDELSE DET GODE BOLIGLIV PROJEKTNR. 3B-18-2

LABLAND ARKITEKTER DISPOSITIONSFORSLAG 23. APRIL 2015 EN NATURLIG FORBINDELSE DET GODE BOLIGLIV PROJEKTNR. 3B-18-2 LABLAND ARKITEKTER DISPOSITIONSFORSLAG 23. APRIL 2015 EN NATURLIG FORBINDELSE DET GODE BOLIGLIV PROJEKTNR. 3B-18-2 EN NATURLIG FORBINDELSE Dispositionsforslag 23. april 2015 udarbejdet for Andelsboligforeningen

Læs mere

Skovshoved Skole SKUB-projektet

Skovshoved Skole SKUB-projektet Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole August 2008 Gentofte Kommune: Peter Boris Damsgaard Telefon 3998 0924 pbd@gentofte.dk Lene Jensby Lange Telefon 3998 0954 lejl@gentofte.dk

Læs mere

3. gårdgruppemøde Gl. Kalkbrænderivej 10. oktober 2011. Charlotte Skibsted landskabsarkitekt mdl.maa

3. gårdgruppemøde Gl. Kalkbrænderivej 10. oktober 2011. Charlotte Skibsted landskabsarkitekt mdl.maa 3. gårdgruppemøde Gl. Kalkbrænderivej 10. oktober 2011 DIAGRAMMER SKITSEFORSLAG SK02 1 1. Ny samlende belægning langs niveaukant og vandrende 3 2 Gårdens 3 niveauer 2. Skure fortrinsvist til cykler indpasses.

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Kirkevænget Karréen

FÆLLES GÅRDHAVE Kirkevænget Karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Kirkevænget Karréen Gl. Jernbanevej 1-11, Valby Langgade 21A-B, Kirkevænget 2-6. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 24.2.2014 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Kirkevænget

Læs mere

Copla prisliste 2011 Alle priser er ekskl. moms og fragt

Copla prisliste 2011 Alle priser er ekskl. moms og fragt Copla prisliste 2011 Alle priser er ekskl. moms og fragt Varenr Vare Produkt oversigt - MOTORISK LEGEOMRÅDE Varepris Montagepris Borg i enkeltdele Stk 05-010 Borg 97 (faldhøjde 0,97 m) 26.900 kr 4.000

Læs mere

Æblehuset s bevægelsespolitik

Æblehuset s bevægelsespolitik s s Hovedformål: I ønsker vi at gøre bevægelse til en integreret del af børn og voksnes dagligdag. Det skal være et tilbud som en aktivitet på lige fod med de andre tilbud som gives i både inde og ude.

Læs mere

BYRUMSANALYSE OG FRITIDSHJEM I MEINUNGSGADE DISPOSITIONSFORSLAG //18.04.07

BYRUMSANALYSE OG FRITIDSHJEM I MEINUNGSGADE DISPOSITIONSFORSLAG //18.04.07 BYRUMSANALYSE OG FRITIDSHJEM I MEINUNGSGADE DISPOSITIONSFORSLAG //18.04.07 s.3 BYRUMSANALYSE s.5 SITUATIONSPLAN s.7 s.9 s.11 FRITIDSHJEMMETS OPBYGNING PLANER 1:200 MULIG ETAPEDELING/FLEKSIBILITET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LUFTFOTO. SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs

LUFTFOTO. SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs LUFTFOTO SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs SITUATIONSPLAN Det opdaterede nye forslag til legepladsen SITUATIONSPLAN Det opdaterede nye forslag til legepladsen Gynge Slack-line

Læs mere

Sdr. Felding Hallen - DET LEGENDE HUS 28.01.2014

Sdr. Felding Hallen - DET LEGENDE HUS 28.01.2014 Sdr. Felding Hallen - DET LEGENDE HUS 28.01.2014 KONTEKST INDUSTRI Vardevej MARKER MARKER VILLAER Solsikkevej get ILLAER VILLAER Vestergade Skjernvej GÅRD BØRNEHAVEN, SOLSIKKEN GRØNT OMRÅDE NYT PARKE-

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Vendersgade Karréen

FÆLLES GÅRDHAVE Vendersgade Karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Vendersgade Karréen Vendersgade 8-12, Nørre Farimagsgade 64-72, Frederiksborggade 23-27 og Rømersgade 15-19. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 24.2.2014 at sende dette forslag

Læs mere

Lokal bevægelsespolitik for Børnehuset Arken

Lokal bevægelsespolitik for Børnehuset Arken Lokal bevægelsespolitik for Børnehuset Arken Med udgangspunkt i Roskilde Kommunes bevægelsespolitik har bestyrelsen i Børnehuset Arken vedtaget følgende lokale bevægelsespolitik: Det vil vi (vores mål

Læs mere

GÅRDHAVE Otto Mallings Gadekarréen Otto Mallings Gadekarréen

GÅRDHAVE Otto Mallings Gadekarréen Otto Mallings Gadekarréen Beslutning beslutning FÆLLES FÆLLES GÅRDHAVE Otto Mallings Gadekarréen Otto Mallings Gadekarréen Otto Mallings Gade 2-12, Lange Müllers Gade 20- Otto 22, Landskronagade Mallings Gade 2-12, 57-67 Lange

Læs mere

HELLERUP SKOLE NYE UDEAREALER MATR. 11D

HELLERUP SKOLE NYE UDEAREALER MATR. 11D HELLERUP SKOLE NYE UDEAREALER MATR. 11D 2 UDEAREALER TIL HELLERUP SKOLE (MATR. 11D) Gentofte Ejendomme har sammen med Arkitema Architects stået for dette oplæg til forberedelse af byggesagen vedrørende

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Hothers Plads karreen Mimersgade 100-118, Midgårdsgade 1-15, Hothers Plads 1-35 og Borgmestervangen 8-22

FÆLLES GÅRDHAVE Hothers Plads karreen Mimersgade 100-118, Midgårdsgade 1-15, Hothers Plads 1-35 og Borgmestervangen 8-22 FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Hothers Plads karreen Mimersgade 100-118, Midgårdsgade 1-15, Hothers Plads 1-35 og Borgmestervangen 8-22 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 6. juni 2011 at sende dette forslag

Læs mere

dbu multibaner i samarbejde med uno koncept a/s

dbu multibaner i samarbejde med uno koncept a/s dbu multibaner i samarbejde med uno koncept a/s FREMTIDENS MULTIBANE For at fastholde og tiltrække medlemmer, er boldklubber nødt til at tænke i nye alternativer for at modsvare de forventninger til et

Læs mere

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010 ESTER Skitseforslag 02.09.2010 BY Udarbejdet af og NORD arkitekter TRAFIKSANERING AF SVENDBORGVEJ I VESTER AABY Skitseforslag Udarbejdet af Vejdirektoratet og NORD Arkitekter 02.09.2010 Yderligere oplysninger:

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

FREDENSBORG SKOLE VED VILHELMSRO Aktivitetszoner og nedslagspunkter langs 1 kilometer stien

FREDENSBORG SKOLE VED VILHELMSRO Aktivitetszoner og nedslagspunkter langs 1 kilometer stien FREDENSBORG SKOLE VED VILHELMSRO Aktivitetszoner og nedslagspunkter langs 1 kilometer stien INDHOLDSFORTEGNELSE DET AKTIVE LIV BÆREDYGTIG PROCES HOVEDGREB & NEDSLAG LANGS STIEN HOVEDPLAN MED SAMTLIGE

Læs mere

Projektet skal, når det fuldt udbygget, henvende sig til alle aldersgrupper, både turister, sejlere og fastboende.

Projektet skal, når det fuldt udbygget, henvende sig til alle aldersgrupper, både turister, sejlere og fastboende. Notat Sag 12.014 - Rudkøbing Multibane 17.06.2013 Vedr. Tilrettet skitseprojekt Perler på en snor Arkitektur Udgangspunktet for projektet har været at lave et parkområde, som kan udbygges over tid. Et

Læs mere

VALSETORVET FREDERIKSVÆRK

VALSETORVET FREDERIKSVÆRK VALSETORVET FREDERIKSVÆRK Revideret Dispositionsforslag Juni 2015 SLETH A/S ERIK BRANDT DAM Arkitekter INDHOLD Beskrivelse Opgaven Analyse Projekt Materialer BESKRIVELSE Set fra oven er Frederiksværk

Læs mere

SKOVVANGSKOLENS SFO. Side 1 af 12

SKOVVANGSKOLENS SFO. Side 1 af 12 Side 1 af 12 VELKOMMEN TIL SKOVVANGSKOLENS SFO Skovvangskolens SFO (skole-fritids-ordning) er rammen om børnenes fritidsliv på Skovvangskolen. Børnene har mulighed for et aktivt fritidsliv efter skoletid,

Læs mere

PROJEKTFORSALG - GRF. GRØNAGERVEJ

PROJEKTFORSALG - GRF. GRØNAGERVEJ PROJEKTFORSALG - GRF. GRØNAGERVEJ 6. april 2016 LEGE- OG OPHOLDSOMRÅDET Grundejerforeningens Legeplads på Grønagervej er at af ældre dato, og lever på flere måder ikke og til EN1176, standarderne for legepladssikkerhed.

Læs mere

HASLE OMRÅDEFORNYELSE

HASLE OMRÅDEFORNYELSE HASLE OMRÅDEFORNYELSE REVITALISERING AF HASLE FÆLLED SKITSEFORSLAG FOR BØRNE/UNGE GRUPPEN 9.SEPTEMBER 2009 ALGREEN ARKITEKTER MAA OVERSIGTSKORT HASLE FÆLLED M.M. Overordnet for område skal man være varsom

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

Øvelser til større børn

Øvelser til større børn som bedrer bevægelse, styrke, balance og stabilitet i fødderne. KONTAKT OG MERE VIDEN Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Kontakt Fysio- og Ergoterapi Tlf. 97 66 42 10 SÅDAN GØR DU ØVELSE

Læs mere

BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE

BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE Center for Bydesign Arkitektur og Byrum marts 2009 gadehjørner fortov busgade Nørrebrogade projektets fase 1 lagde sit

Læs mere

1. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN IDRÆT

1. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN IDRÆT 2015-16 Lærer: Sussi Sønnichsen Forord til idræt i 1. klasse Hovedvægten af idrætsundervisningen lægges på at bevæge sig alsidigt og indgå i forskellige idrætsaktiviteter. Undervisningen vil især omfatte:

Læs mere

Udvikling af Skjern svømmesø. Kontor for landskab og arkitektur. Visualisering

Udvikling af Skjern svømmesø. Kontor for landskab og arkitektur. Visualisering Visualisering Udvikling af Skjern svømmesø Kontor for landskab og arkitektur Dette materiale er produceret af KLAR Aps Vesterbrogade 69 D 1. 1620 Kbh V Kontaktperson: Dorte Børresen og KRADS Mejlgade 51a

Læs mere

Ansøgning til LAG Randers. Q. 1. Etablering af rekreativt område i Lem.

Ansøgning til LAG Randers. Q. 1. Etablering af rekreativt område i Lem. Ansøgning til LAG Randers. Q. 1. Etablering af rekreativt område i Lem. 2. Ansøger er Lem Borgerforening, 8930 Randers. Lem Borgerforening er en 5 år gammel Forening, som blev stiftet af byens borgere

Læs mere

GÅRDHAVEPROJEKT ET GRØNT PUST

GÅRDHAVEPROJEKT ET GRØNT PUST GÅRDHAVEPROJEKT ET GRØNT PUST Udarbejdet af Kristian Mousten, bachelor i landskabsarkitektur for A/B Tagenshave, Tagensvej 30-38, 2200 København N, matrikel 5863 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Side 3

Læs mere

VEJ- OG STIKATALOG. Boligvænge. Boligvej. Boligvej. Boligvænge. Boligvej med plads mål 1:300

VEJ- OG STIKATALOG. Boligvænge. Boligvej. Boligvej. Boligvænge. Boligvej med plads mål 1:300 S Ø N D E R G Å R D VEJ- OG STIKATALOG Boligvej Boligvænge Boligvænge Boligvej Boligvej med plads mål 1:300 1 HAVEBOLIGOMRÅDET mellem Søndergårds Allé og søen SØNDERGÅRDS ALLE (fordelingsvej) Sydvest for

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Frederiksgård Karréen

FÆLLES GÅRDHAVE Frederiksgård Karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Frederiksgård Karréen Frederikssundsvej 36 A-B, 38, 40, 42. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 24. februar 2014 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Frederiksgård Karréen

Læs mere

Grovmotorik. Jorden er giftig

Grovmotorik. Jorden er giftig Fra 5 år Grovmotorik Gå på forskellige måder på tæer/hæle/m. lange skridt/små trin forlæns/sidelæns/sidelæns Gå balance på en streg, kantsten, træstamme m.v. Stå på ét ben statueleg stå trold Løbe på forskellige

Læs mere

STORE TORV OG J.P. JACOBSENS PLADS.

STORE TORV OG J.P. JACOBSENS PLADS. STORE TORV OG J.P. JACOBSENS PLADS. Fra Bedre Byrum til det aktuelle projekt. Fonden Realdania støtter projekt Byen efter gågaden med 200.000 kr. med henblik på den videre bearbejdning til Bedre Byrum.

Læs mere

Det mindede os om, hvilken elendig stand, vores fortove efterhånden er i.

Det mindede os om, hvilken elendig stand, vores fortove efterhånden er i. Beretning 2014/15 Grundejerforeningen Kløverbladet Vejene For et års tid siden, lige efter sidste generalforsamling blev bestyrelsen underrettet om seks grundejere, der havde fået påbud fra kommunen om

Læs mere

Notat. Noter og resume af følgegruppe møde for Kanalgadeprojektet den 13.03.14. Resume af Følgegruppens holdninger

Notat. Noter og resume af følgegruppe møde for Kanalgadeprojektet den 13.03.14. Resume af Følgegruppens holdninger Notat Noter og resume af følgegruppe møde for Kanalgadeprojektet den 13.03.14 Resume af Følgegruppens holdninger Især fire forhold blev nævnt af følgegruppen: 1. Gruppen efterspørger en bedre løsning for

Læs mere

Udfoldelses og Læringsmuligheder fra legeplads til uderum i Furesø Kommune

Udfoldelses og Læringsmuligheder fra legeplads til uderum i Furesø Kommune Udfoldelses og Læringsmuligheder fra legeplads til uderum i Furesø Kommune SKEMA Stedets navn: Antal børn: Alderstrin: Uderummets størrelse (kvm): Samlet legeværdi Sanser/Æstetiske oplevelser. Følesans,

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent 28 Mere end en multibane Udvikling I De klassiske multibaner til boldspil har været en stor succes, men har brug for at blive redefineret. Det første realiserede bud på en ny form for multibane og aktivitetsplads

Læs mere

LEGEN. Vi vil gerne slå fast, at leg ikke bare er tidsfordriv.

LEGEN. Vi vil gerne slå fast, at leg ikke bare er tidsfordriv. LEGEN. Legen er barnets allervigtigste aktivitet. Gennem legen lærer barnet virkeligheden at kende. Ikke bare om de genstande der omgiver det, men også om de menneskelige relationer, der eksisterer. Vi

Læs mere

BOLDSPILBANER. giv bolden op til nye aktiviteter

BOLDSPILBANER. giv bolden op til nye aktiviteter BOLDSPILBANER giv bolden op til nye aktiviteter kun n sæ f sie anta ser n græ r e t t 1 Få Ikadan og JE med på holdet Panna, street soccer, freestyle der er gået sport i nye former for boldspil. Derfor

Læs mere

NÆSTVED STIRÅD 1. NOVEMBER 2009

NÆSTVED STIRÅD 1. NOVEMBER 2009 Velkommen til strækningen Næstved til Harrested Å NÆSTVED STIRÅD 1. NOVEMBER 2009 1 Indledning Utallige forslag undervejs - har forsøgt at samle så mange som muligt af dem. Formålet med Fodsporet er Motion

Læs mere

Hvad er artscapes? fiber beton, glasfiber, beton, og rustfri stål.

Hvad er artscapes? fiber beton, glasfiber, beton, og rustfri stål. artscapes Hvad er artscapes? Inden for artscapes skaber vi elementer og miljøer ud fra en unik kunstnerisk proces, der baner vejen for fantasifuld interaktion mellem mennesker. Produkterne kan med deres

Læs mere

Øvrige bemærkninger: èn gruppe ønsker mange stikkontakter inkl. jordstik.

Øvrige bemærkninger: èn gruppe ønsker mange stikkontakter inkl. jordstik. workshop 1 - inspirationsark - INDRETNING Generelt ønskes der forberedt for VM og TT i alle lejligheder. Det skal dog være op til den enkelte, om man ønsker at installere egen VM og TT i boligen. Det er

Læs mere

BYLIVSPROJEKTER I MIDTBYEN SOMMEREN 2013

BYLIVSPROJEKTER I MIDTBYEN SOMMEREN 2013 BYLIVSPROJEKTER I MIDTBYEN SOMMEREN 2013 Lys Siddemøbel Wifi Trampoliner Wifi Balance klodser Gynger Drivhuse Forskellige aktiviteter Wifi Wifi Leg og ophold - under opførelse Boldbur Forslag til placering

Læs mere

Status - Vallerødskolens SFO. Vallerødskolens SFO1 og 2 s brug af lokaler

Status - Vallerødskolens SFO. Vallerødskolens SFO1 og 2 s brug af lokaler Status - Vallerødskolens SFO Vallerødskolens SFO1 og 2 s brug af lokaler SFO s lokaler ligger i skolens bygninger, og alle lokaler bruges af både SFO og skole i større eller mindre omfang. SFO1: SFO1 s

Læs mere

Skolen på Strandbouldevarden Forslag og tilbud til indretning af legepladsen omkring Fritidshjemmet

Skolen på Strandbouldevarden Forslag og tilbud til indretning af legepladsen omkring Fritidshjemmet Skolen på Strandbouldevarden Forslag og tilbud til indretning af legepladsen omkring Fritidshjemmet Att. Projektleder Mai Hammer og Kaj Mortensen Dato: 2014.02.25 Rev. A Kontaktoplysninger: Elverdal A/S

Læs mere

Odense Å ud i det blå

Odense Å ud i det blå Odense Å ud i det blå Myndighedsprojekt 4 projekter langs Odense Å 1. Ellesumpen 2. Munke Mose 3. De hemmelige haver 4. Kulturbotanisk Have De hemmelige haver 10. oktober 2015 Charlotte Skibsted Landskabsarkitekter

Læs mere

Lege- og aktivitetshæfte

Lege- og aktivitetshæfte Lege- og aktivitetshæfte 1 Indhold Som at være i trafikken -lege...3 Den korteste vej...3 Vejkryds...3 Bussen...4 Tandemcykel...4 Rundt om institutionen...4 Trafiklege med hop og dans...5 Rød/grøn stopdans...5

Læs mere

Børn med særlige behov Metode I både Hestehaven og Naturbørnehaven har vi ansat pædagoger med motorikuddannelse,

Børn med særlige behov Metode I både Hestehaven og Naturbørnehaven har vi ansat pædagoger med motorikuddannelse, KROP OG BEVÆGELSE Vores dagligdag Almene læringsmål Almen pædagogisk metode Læringsrum I Hestehaven bliver de indendørs arealer brugt på lige fod med de udendørs arealer, som er en stor uopvarmet hal og

Læs mere

Bristet akillessene med operation (Øvelsesprogram)

Bristet akillessene med operation (Øvelsesprogram) Bristet akillessene med operation (Øvelsesprogram) DE FØRSTE 3 UGER Når din akillessene er syet sammen i lokalbedøvelse, får du en støvle (Rom Walker) på foden, så din fod sidder i spidsfods stilling.

Læs mere

HORSENSGADE 1-11, SILKEBORG PLADS 2-8, VEJLE- GADE 2-12 OG STRANDBOULEVARDEN 71-75

HORSENSGADE 1-11, SILKEBORG PLADS 2-8, VEJLE- GADE 2-12 OG STRANDBOULEVARDEN 71-75 BILAG 3 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Vejlegadekarréen HORSENSGADE 1-11, SILKEBORG PLADS 2-8, VEJLE- GADE 2-12 OG STRANDBOULEVARDEN 71-75 Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens

Læs mere

GRÅSTEN SKOLE. Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Johnny Andersen, tlf 28 18 37 38 mail: johnny@nikostine.dk

GRÅSTEN SKOLE. Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Johnny Andersen, tlf 28 18 37 38 mail: johnny@nikostine.dk 18.juni 2015 NIKOSTINE LEGEPLADS GRÅSTEN SKOLE Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Johnny Andersen, tlf 28 18 37 38 mail: johnny@nikostine.dk 18. juni 2015 NIKOSTINE LEGEPLADS Gråsten Skole Degnevænget

Læs mere

PROJEKTFORSLAG IDÉ OG KONCEPT

PROJEKTFORSLAG IDÉ OG KONCEPT PROJEKTFORSLAG IDÉ OG KONCEPT VESTBYENS SAMLINGSPUNKT Viborg Sport & Vandforum er den nye attraktor i Vestbyen, som skaber gode rammer for motion, bevægelse og fællesskab i bydelen på tværs af alder, køn

Læs mere

Fra Solbjergs legeplads

Fra Solbjergs legeplads Den gode legepladspraksis,, inspirationsmateriale for 0-6 års området i Furesø Kommune IInsspiirraattiionssmaatteerriiaallee ttiill beesskrriiveellssee aaff omrråådeettss lleegeepllaadssprraakssiiss Noveembeerr

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen Nøddebogade 1-5, Sjællandsgade 33-55, Refnæsgade 28-34 og Fensmarksgade 23-27. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 24.2.2014 at sende dette forslag om fælles

Læs mere

Antvorskov Skole. Tilbud på nye legearealer Februar Att. Britta Thomsen. Dato: 3/ Niels Bolt - Elverdal A/S

Antvorskov Skole. Tilbud på nye legearealer Februar Att. Britta Thomsen. Dato: 3/ Niels Bolt - Elverdal A/S Antvorskov Skole Tilbud på nye legearealer Februar 2009 Att. Britta Thomsen Dato: 3/3 2009 Niels Bolt - Elverdal A/S 1. Den store plads 2. Den gamle legeplads 3. Ved Holmegårdstenen 4. Multibanen 5. Mini

Læs mere

TÅSINGE PLADS. En lokal grøn oase, hvor regnvand skaber rammer for leg, ophold og nye møder.

TÅSINGE PLADS. En lokal grøn oase, hvor regnvand skaber rammer for leg, ophold og nye møder. TÅSINGE PLADS En lokal grøn oase, hvor regnvand skaber rammer for leg, ophold og nye møder. TÅSINGE PLADS første byrum i KLIMAkvarter Borgerdrevet byfornyelse Københavns Kommunes første klimatilpassede

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG. Østbanegadekarréen. Bilag 2 Østbanegade. Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47.

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG. Østbanegadekarréen. Bilag 2 Østbanegade. Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47. Bilag 2 Østbanegade FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Østbanegadekarréen Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den xx.xx.2015 at sende dette forslag om

Læs mere

Ansøgning til. Legepladspuljen. for Åby Skole og SFO

Ansøgning til. Legepladspuljen. for Åby Skole og SFO Ansøgning til Legepladspuljen for Åby Skole og SFO Begrundelse for ansøgningen Åby Skole er en skole i tre spor med 700 elever. Børnene kommer primært fra den del af Åbyhøj, der ligger syd for Silkeborg

Læs mere

ØSTERMARIE_forslag til nyt torv

ØSTERMARIE_forslag til nyt torv ØSTERMARIE_forslag til nyt torv SITUATIONSPLAN_samlet forslag baseret på de tre skitser fra workshop i marts PLANUDSNIT_sydlig del Torvet PLANUDSNIT_nordlig del Fritidshuset FUGLEPERSPEKTIV_torvet set

Læs mere

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE Klatreribbe HURLUMHEJHUS med masser af muligheder 10 Af Søren Stensgård. Idé: Birgitte Matthiesen. Foto: Lasse Hansen. Tegninger: Christian Raun Gør Det Selv 10/2004 Det flotte legehus

Læs mere

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven.

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven. Som udgangspunkt for vores arbejde med læreplaner ligger vores værdigrundlag og dermed troen på, at udvikling bedst sker, når barnet trives, og er tryg ved at være i institutionen. Værdigrundlaget er derfor

Læs mere

Formål Forøvelser til kolbøtter, salto, vejrmålle, Formål Træne styrke i arme og skuldre. kraftspring, flikflak Materiale Materiale

Formål Forøvelser til kolbøtter, salto, vejrmålle, Formål Træne styrke i arme og skuldre. kraftspring, flikflak Materiale Materiale Nr.5623 Alder: 2-80 år - Tid: 10 min. Nr.5487 Alder: 6-80 år - Tid: 5 min. Skråtstillet springbord Forøvelser til kolbøtter, salto, vejrmålle, Abegang i bomme Træne styrke i arme og skuldre. kraftspring,

Læs mere

Børnemiljøvurdering Lørslev Friskole & Børnecenter Børnehaven Mariehuset

Børnemiljøvurdering Lørslev Friskole & Børnecenter Børnehaven Mariehuset Børnemiljøvurdering Lørslev Friskole & Børnecenter Børnehaven Mariehuset Forord I 2006 blev der vedtaget en ny Børnemiljølov. Alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering, BMV. En børnemiljøvurdering

Læs mere

- En cykellegebane i byen med fokus på leg og læring. Cirkuspladsen i Varde

- En cykellegebane i byen med fokus på leg og læring. Cirkuspladsen i Varde - En cykellegebane i byen med fokus på leg og læring Cirkuspladsen i Varde Koncept: Cirkuspladsen fyldes ud med forskellige brikker med hvert sit indhold. Alle brikkerne behøves ikke at lægges på een gang

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

1 Bevægelsespolitik 2012 for Børnehuset Ved Søerne

1 Bevægelsespolitik 2012 for Børnehuset Ved Søerne 1 Bevægelsespolitik 2012 for Børnehuset Ved Søerne Denne bevægelsespolitik er udarbejdet på tværs af afdelingerne i institutionen. Alle medarbejdere har deltaget i udarbejdelsen på et fælles personalemøde.

Læs mere

PLAYSPOTS SCT. JACOBI SKOLE GRÅSTEN SKOLE ENGLYSTSKOLEN GØRDING SKOLE OTTERUP SKOLE. ...udendørs klasseværelser til bevægelse

PLAYSPOTS SCT. JACOBI SKOLE GRÅSTEN SKOLE ENGLYSTSKOLEN GØRDING SKOLE OTTERUP SKOLE. ...udendørs klasseværelser til bevægelse GRÅSTEN SKOLE SCT. JACOBI SKOLE idekatalog udarbejdet af: peter holst arkitektur & landskab, december 2010 ENGLYSTSKOLEN GØRDING SKOLE OTTERUP SKOLE PLAYSPOTS...udendørs klasseværelser til bevægelse englystskolen

Læs mere

MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK

MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK 10. april 2013 STEDET STEDET Malmparken station ligger i et større erhvervsområde. Industri på tre sider og to større boligbebyggelser hvis arealer grænser op til stationsarealet.

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

VITUS BERINGS PLADS OG KONGENSGADE SKITSEFORSLAG

VITUS BERINGS PLADS OG KONGENSGADE SKITSEFORSLAG VITUS BERINGS PLADS OG KONGENSGADE SKITSEFORSLAG SLA HORSENS - VITUS BERINGS PLADS OG KONGENSGADE - SKITSEFORSLAG 15.11.2011 1 NOVEMBER 2011 15.11.2011 SLA Carl Jacobsens Vej 29 A DK 2500 Valby Copenhagen

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Mols Masterplan. Fremtidige forhold - landskabet. Juni 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Mols Masterplan. Fremtidige forhold - landskabet. Juni 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Mols Masterplan Fremtidige forhold - landskabet Juni 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en

Læs mere

UDEAREALER VED SUKKERFABRIKKEN

UDEAREALER VED SUKKERFABRIKKEN Keinicke & Overgaard Arkitekter TILLÆG TIL SKITSEFORSLAG 12.05.2010 UDEAREALER VED SUKKERFABRIKKEN VISSENBJERGHALLERNE...Oplevelser og Mangfoldighed KOLLOFON: TILLÆG TIL SKITSEFORSLAG FOR UDVIKLING AF

Læs mere

KAMPAGNEKATALOG 2015. Legepladser, gummiunderlag, gynger og unikke udemiljøer UNIKKE LØSNINGER MED OP TIL 40 % RABAT _ 1

KAMPAGNEKATALOG 2015. Legepladser, gummiunderlag, gynger og unikke udemiljøer UNIKKE LØSNINGER MED OP TIL 40 % RABAT _ 1 KAMPAGNEKATALOG 2015 Legepladser, gummiunderlag, gynger og unikke udemiljøer UNIKKE LØSNINGER MED OP TIL 40 % RABAT 1 KONCEPT Vi udarbejder altid en løsning ud fra jeres behov og budget. Vores rådgivning

Læs mere

Lærkevej. Lækre familieboliger i København

Lærkevej. Lækre familieboliger i København Lærkevej Lækre familieboliger i København Afdeling 107-0 Lejerbo København Gammel Køge Landevej 26 18 nyrenoverede boliger med altaner eller private haver i København NV 2500 Valby Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

SKRÆNTEN UDEAREALER. www.algreenarkitekter.dk

SKRÆNTEN UDEAREALER. www.algreenarkitekter.dk SKRÆNTEN UDEAREALER RESUME Indgreb 2b 5 Forslaget går i korthed ud på gradvist at renovere og forny beplantning og aktiviteter i takt med at der er økonomisk råderum. Forslaget er ikke fuldstændigt, men

Læs mere

FREMTIDENS LEGEPLADSER I KØGE KOMMUNE

FREMTIDENS LEGEPLADSER I KØGE KOMMUNE FREMTIDENS LEGEPLADSER I KØGE KOMMUNE UDARBEJDET AF TT+ LANDSKABSARKITEKTER ApS JUNI 2015 1 INTRODUKTION FREMTIDENS LEGEPLADSER I KØGE KOMMUNE Børn og unge anvender mere og mere tid i institution og skole,

Læs mere

IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE. Projektnummer 3631400077. Vejprojekt Interne veje. Rødovre Kommune.

IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE. Projektnummer 3631400077. Vejprojekt Interne veje. Rødovre Kommune. IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE Projekt IrmaByen Projektnummer 3631400077 Emne Til Fra Vejprojekt Interne veje Rødovre Kommune Rikke Høy Eskedal Udgivet 06-01-2016 Revideret 09-02-2016 I

Læs mere

FARUM HOVEDGADE I REMA 1000

FARUM HOVEDGADE I REMA 1000 FARUM HOVEDGADE I REMA 1000 27.03-14 Sagsnr. 10.3939 FACADE OPLÆG FARUM HOVEDGADE I BESKRIVELSE Nyt byggeri i Farum På Farum Hovedgade foreslås opførsel af nyt byggeri indeholdende både butikker og boliger.

Læs mere

Stimulering af børn socialt, sansemæssigt, motorisk og mentalt Tekst & fotos: landskabsarkitekt Helle Nebelong, Akademisk Arkitektforening

Stimulering af børn socialt, sansemæssigt, motorisk og mentalt Tekst & fotos: landskabsarkitekt Helle Nebelong, Akademisk Arkitektforening Stimulering af børn socialt, sansemæssigt, motorisk og mentalt Tekst & fotos: landskabsarkitekt Helle Nebelong, Akademisk Arkitektforening 1. Legeredskaber Har man sagt legeplads, har man også sagt legeredskaber.

Læs mere

Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning om indretning af en fælles gårdhave.

Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning om indretning af en fælles gårdhave. BILAG 2 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Alsgadekarréen ALSGADE 2-4, DANNEVIRKEGADE 1-13, NY CARLSBERGVEJ 27-29 OG ENGHAVEVEJ 56-64 Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens

Læs mere

INDHOLD HVAD ER MOTORIK? 4 HVAD ER MOTORISK LEG? 4 HVORFOR LEGE MOTORIK? 5 HVORDAN BRUGER JEG MOTORIKSKEMAET? 6 MOTORIKSKEMA FOR BØRN PÅ 1½ ÅR 7

INDHOLD HVAD ER MOTORIK? 4 HVAD ER MOTORISK LEG? 4 HVORFOR LEGE MOTORIK? 5 HVORDAN BRUGER JEG MOTORIKSKEMAET? 6 MOTORIKSKEMA FOR BØRN PÅ 1½ ÅR 7 til 1½ og 3½ år INDLEDNING Dette motorikhæfte er ment som en rettesnor for, hvad man kan forvente, at børn på 1½ år og 3½ år kan motorisk. Hæftet kan give dig en god fornemmelse for hvilke af børnene i

Læs mere

Udkast til TMU Anlægsoversigt 2014. Anlægsaktivitet Overslags- Projektbeløb

Udkast til TMU Anlægsoversigt 2014. Anlægsaktivitet Overslags- Projektbeløb 1. Veje og pladser 1.42 Udskiftning af busskure 375 LL Ved flere stoppesteder trænger busskuret til at blive skiftet ud og i nogle tilfælde vil et skifte fra et træskur til et glasskur være pænest. I bymæssige

Læs mere

Hvordan har du det i børnehaven?

Hvordan har du det i børnehaven? Børnehaven 44 børn 1. Kan du lide at gå i børnehave? Hvordan har du det i børnehaven? 44 børn svarer ja = 100 % 2. Har du det godt i din børnehave? 43 børn svarer ja og et barn nej =97,72 % 3. Hvad er

Læs mere

H E L H E D S P L A N F O R S K O L E R N E I D R A G Ø R M A J 2 0 1 5

H E L H E D S P L A N F O R S K O L E R N E I D R A G Ø R M A J 2 0 1 5 H E L H E D S P L A N F O R S K O L E R N E I D R A G Ø R M A J 2 0 1 5 får mulighed for at lære i det tempo og med de forskellige undervisningsformer, der bedst kellige undervisningsformer, imødekommer

Læs mere

HVIDOVRE KIRKEPLADS ETABLERING AF NY GANGVENLIG BELÆGNING

HVIDOVRE KIRKEPLADS ETABLERING AF NY GANGVENLIG BELÆGNING HVIDOVRE KIRKEPLADS ETABLERING AF NY GANGVENLIG BELÆGNING HOVEDFORSLAG /MARTS 2015 HVIDOVRE KOMMUNE 1100015209 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KIRKEFORPLADS ETABLERING AF NY GANGVENLIG BELÆGNING HOVEDFORSLAG

Læs mere

AMAGER FÆLLED SKOLE. Workshop - Procesopstart for udviklingen af nye udearealer //Uredigeret opsamling - BY X

AMAGER FÆLLED SKOLE. Workshop - Procesopstart for udviklingen af nye udearealer //Uredigeret opsamling - BY X AMAGER FÆLLED SKOLE Workshop - Procesopstart for udviklingen af nye udearealer //Uredigeret opsamling - BY X 2 // AMAGER FÆLLED SKOLE AMAGER FÆLLED SKOLE// Udgivet af BY X 2010 Lay-out: BY X Fotos: BY

Læs mere

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling KAB Vester Voldgade 17 1552 København V 03-03-2015 Sagsnr. 2015-0044911 Dokumentnr. 2015-0044911-7 22496298 Naboorientering vedrørende Islands

Læs mere

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser VELKOMMEN TIL HESTESKOEN Hesteskoen er tegnet af Årstiderne Arkitekter og opføres, som en 5-11 etagers bebyggelse i de skønneste naturomgivelser. Byggeriet

Læs mere