Tekniske bindinger knyttet til kontorsoftware

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekniske bindinger knyttet til kontorsoftware"

Transkript

1 Tekniske bindinger knyttet til kontorsoftware - samt mellem kontorsoftware og andre produkter 24. maj 2009 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter aftale med Devoteam Consulting.

2 Indholdsfortegnelse 1. Resumé Opsummering af de væsentligste enkeltstående tekniske bindinger Kobling af tekniske bindinger forstærker effekten Hovedkonklusion Indledning og baggrund Læsevejledning Centrale begreber Metode Generelle tekniske bindinger Specifikke tekniske bindinger Centrale begreber Software kontorpakke, operativsystem, serversoftware, hostede løsninger og andet software Programmer Kontorpakker Operativsystem Hostede løsninger Andet software Platform It-landskab Tekniske bindinger Definition Overordnet praktisk betydning Metode Afgrænsning af analysen Fremgangsmåde for analysen Etablering af analyse- og beskrivelsesmodel De analyserede softwareprodukter og udvalgte scenarier Generelle tekniske bindinger Overblik over de forskellige tekniske bindinger Bindinger i kontorpakken Tilpasninger af kontorpakken Udvidelser til kontorpakken Dokumentformater Snitflade / API Bindinger mellem kontorpakker og operativsystemer Bindinger i operativsystemet D M 5 _ D O C N U M - v D M 5 _ D M 5 D O C V E R S I O N

3 Bindinger i rammeværk Omfang og virkning af bindinger i relation til operativsystemet Bindinger mellem kontorpakker og andet software Integration via API eller software kald Integration via 3. partsprodukter og/eller plug-in s Mulige årsager til tekniske bindinger - sammenfatning Specifikke bindinger i udvalgte scenarier - Analysen Introduktion af typiske it-landskaber Fuldt Microsofthus Fagsystemstyrede Hospitalet Rådhuset Arkitektfirmaet Skolen SaaS / outsourcing Delanalyse 1 Tekniske bindinger for kontorpakker Bindinger i forhold til selve kontorpakken Fuldt Microsoft hus Fagsystemstyrede Hospitalet Rådhuset Arkitektfirmaet Skolen SaaS Omfang og virkning af kontorpakkens bindinger Delanalyse 2 Operativsystemers tekniske binding til kontorpakken Platforme for udvalgte kontorpakker Virkning af tekniske bindinger ved skift af operativsystem Fuldt Microsoft hus Fagsystemstyrede Hospitalet Kombi (Rådhuset) Arkitektfirmaet Skolen SaaS Omfang og virkning af operativsystemets bindinger til kontorpakken Delanalyse 3 anden softwares tekniske binding til kontorpakken Kort om Lotus Notes, Exchange og SharePoint Mailklienters tekniske bindinger til kontorpakken Arkivsoftwarens tekniske binding til kontorpakken Omfang og virkning af anden softwares bindinger til kontorpakker Konklusion Bindinger i kontorpakker Tekniske bindinger vedr. makroer

4 Tekniske bindinger vedr. skabeloner Tekniske bindinger vedr. brugertilpasninger Tekniske bindinger vedr. dokumentformatet Kontorpakkens binding til operativsystemet og operativsystemets binding til kontorpakken Forhold vedrørende Java og.net Kontorpakkens binding til anden software Kontorpakkens binding til arkivsoftware Kontorpakken binding til kommunikationssoftware Kontorpakkens binding til fagsystemer Kontorpakkens binding til ESDH Anden softwares binding til kontorpakken Opsummering af de væsentligste enkeltstående tekniske bindinger Flere tekniske bindinger forstærker effekten Hovedkonklusion

5 1. Resumé Folketinget har truffet to beslutninger, som indebærer, at Konkurrencestyrelsen skal undersøge konkurrencen på kontorsoftware. I den forbindelse har Konkurrencestyrelsen bestilt tre rapporter vedr. konkurrencen på kontorsoftware med emnerne interoperabilitet, tekniske bindinger og juridiske bindinger. Denne rapport omhandler emnet tekniske bindinger, og har til formål at analysere og vurdere de væsentligste tekniske bindinger knyttet til kontorpakker med henblik på, at Konkurrencestyrelsen efterfølgende kan anvende denne rapport til sine vurderinger. Der er primært tale om en teknisk vurdering, som tager afsæt i den sammenhæng kontorpakker normalt indgår i. Denne sammenhæng kan variere på tværs af forskellige virksomheder og brugergrupper, men tæller andre programmer og platforme og operativsystemer, som kontorpakken udvikles på. Undersøgelsen har taget sit afsæt i den erhvervsmæssige anvendelse af kontorsoftware, og har opfattet begrebet teknisk binding bredt. En vigtig pointe der går forud for analysen er, at en binding i sig selv ikke nødvendigvis er noget negativt. Om bindingen opfattes som positiv eller negativ afhænger som oftest af den situation ejeren af kontorpakken står i. I nogle tilfælde vil bindingen eksempelvis betyde, at brugeren oplever en bedre sammenhæng og overensstemmelse mellem kontorpakken og andre typer af software, mens bindingen i andre tilfælde kan betyde, at brugeren bliver fastlåst og f.eks. har svært ved at opnå ønskede forandringer. Nogle af bindingerne er en følge af den måde, leverandørerne har udviklet eller dokumenteret løsningerne på, og andre bindinger er som følge af de investeringer i form af integrationer, specialudviklinger eller tilpasninger, som brugeren selv har introduceret i sit it-miljø. I analysen er der primært kigget på den situation, hvor en bruger har ønsket at skifte kontorpakke eller andre programmer, som en kontorpakke typisk samarbejder med, da det er i disse tilfælde, at de tekniske bindinger kommer klarest til udtryk. Idet kontorpakkerne Microsoft Office 2003 og 2007 er at finde på mindst 90% af alle pc er til erhvervsmæssig brug i Danmark, er det denne kontorpakke, det er mest interessant at undersøge. For at perspektivere og sammenligne, og for at skabe referencepunkter, har vi betragtet en række andre produkter. Det har dels handlet om at gå ind i et andet forholdsvis udbredt it-økomiljø, nemlig Apple s Mac-verden, dels handlet om at inddrage referencepunkter i forhold til kontorsoftware, der udvikles efter OpenSource principper og sidst, dels handlet om at inddrage referencepunkter i forhold til 4

6 noget, der kunne være fremtiden, nemlig det at levere den samme ydelse som man kan få fra en kontorpakke, som en service over internettet, gennem en internetbrowser. Udvælgelsen af de typiske it-landskaber er gjort ud fra en faglig vurdering af, hvilke produkter og kombinationer af disse, som findes i markedet. Konkret betyder det, at undersøgelsen har kigget på følgende produkter: Kontorpakker o Microsoft Office 2003/2007 o OpenOffice.org version 3 o iworks o Zoho Writer, Sheet, Show Operativsystemer o Microsoft Windows XP/Vista o Linux o Mac OS X Mailklienter o Outlook o Linux SMTP o Lotus Notes o Zoho Mail Arkivsoftware o SharePoint o Lotus Domino o Microsoft filserver o Samba filserver o Zoho Share Mere generelt har undersøgelsen også berørt danske ESDH-leverandørers produkter samt KMD s fagsystemer. Analysen har vist, at der er mange forskellige former for tekniske bindinger. Disse tæller bl.a. helt konkrete bindinger mellem kontorpakker og operativsystemer, samt en række reelle integrationsudfordringer, som følger af de tilpasninger af kontorpakker og andre programmer, som virksomheder ofte har investeret i. Herudover er der identificeret en række andre tekniske bindinger af varierende karakter, som er relateret til den måde forskellige programmer samarbejder på. 5

7 Analysens fokusområder og vægtning er valgt for at kunne bidrage bedst muligt til Konkurrencestyrelsens vurdering af konkurrencesituationen for kontorpakker Opsummering af de væsentligste enkeltstående tekniske bindinger De væsentligste enkeltstående tekniske bindinger, omhandler alle tekniske bindinger, der gør det svært at udskifte Microsoft Office eller Microsoft Windows. Det skyldes overordnet set tre forhold: Microsoft Office og Microsoft Windows er begge at finde på mere end 90% af alle pc er til erhvervsmæssig brug. En teknisk binding relateret til et skift væk fra Microsoft Office eller Microsoft Windows, vil derfor altid have et stort omfang. Microsoft Office kan mere end de andre kontorpakker. Et skift væk fra Microsoft Office vil derfor altid medføre tab af funktioner. Der er flere tilpasninger og integrationer til Microsoft Office end til nogen anden kontorpakke, fordi uafhængige softwareleverandører næsten altid vil udvikle til Microsoft Office, før de udvikler til andre kontorpakker, hvis de overhovedet udvikler til andre kontorpakker. De væsentligste enkeltstående bindinger er: Makroer er stærkt bundet til kontorpakker. Ved skift af kontorpakke, skal udviklede makroer genudvikles. 1 Tid og ressourcer brugt på at tilpasse den tidligere kontorpakke til den specifikke erhvervsmæssige brug, kan ikke direkte genanvendes. Dokumenter og skabeloner er bundet til kontorpakker. Som det fremgår af rapporten Interoperabilitet (der er udarbejdet parallelt med denne rapport), så er der en række konverteringsudfordringer når man udskifter kontorpakke. Dette er ofte en stor opgave. Man kan ikke udskifte operativsystemet Microsoft Windows, hvis man vil fastholde at bruge kontorpakken Microsoft Office. Fagsystemer er stærkt bundet til kontorpakker. Ved udskiftning af Microsoft Office, vil integration til langt de fleste fagsystemer ikke længere være mulig, uden at der skal udvikles en ny integration der passer til den nye kontorpakke. 1 Dette kan også være nødvendigt i mindre omfang ved opgradering fra én version af en specifik kontorpakke til en nyere version af samme kontorpakke. 6

8 ESDH-systemer er stærkt bundet til kontorpakker. Ved udskiftning af Microsoft Office med OpenOffice.org kan man finde fortsat integrationsunderstøttelse, men denne understøttelse er ikke afprøvet i praksis, da ingen af ESDH-leverandørernes kunder efterspørger det Kobling af tekniske bindinger forstærker effekten Som det er fremgået, så er det generelt sværere, eller mere omstændeligt, at udskifte en Microsoft Office kontorpakkeløsning end andre kontorpakkeløsninger. Det skyldes dog ikke, at de tekniske bindinger i Microsoft Office er anderledes end andre leverandørers bindinger. Det skyldes sammenfaldet af en række forhold: Microsoft Office er den mest udbredte kontorpakke og findes på mere end 90% af pc er til erhvervsmæssig brug. Microsoft Windows er det mest udbredte operativsystem til pc er og findes på mere end 90% af pc er til erhvervsmæssig brug. Da Microsofts operativsystemer og Microsoft Office er de mest udbredte hhv. operativsystemer og kontorpakker, vælger de fleste uafhængige softwareleverandører hellere at udvikle til Microsofts produkter, end til de mindre udbredte operativsystemer og kontorpakker. Disse tre forhold, har givet Microsoft en meget gunstig situation. Det betyder, at man kan mere og at man får flere udvidelsesmuligheder, hvis man som erhvervskunde har Microsoft Windows og Microsoft Office. Langt størstedelen af erhvervskunder, vil skulle igennem en meget stor forandring, hvis man vil udskifte Microsoft Office med en anden kontorpakke. Man skal: Konvertere dokumenter og skabeloner Oversætte makroer Finde erstatningstilpasninger til kontorpakken Sikre og teste integration mellem den nye kontorpakke og en række andre programmer. Den samlede effekt forstærkes, jo flere bindinger der kobles sammen. Det sker, hvis erhvervskunderne i stigende grad vælger at anvende Microsoft SharePoint som det produkt, hvor dokumenter gemmes og deles blandt medarbejderne og/eller, hvis de uafhængige softwareleverandører i stigende grad vælger at basere 7

9 deres produkter på.net rammeværket 2, samtidig med, at Microsoft udvider egenskaberne ved.net rammeværket. Når man desuden har mange programmer fra samme leverandør som kontorpakken, har man ofte en række muligheder, der i det daglige kan give en høj grad af sammenhæng og synergi mellem programmerne. Dette forstærker også den tekniske binding, fordi leverandøren har mulighed for at optimere fordelingen af opgaver mellem de forskellige programmer, i forhold til at løse specifikke arbejdsopgaver. Dvs. at de funktionelle snitflader mellem to eller flere programmer er optimeret, så de funktionsmæssigt hænger sammen. Også dette kan give udfordringer, når andre produkter ikke har den samme opdeling Hovedkonklusion Kontorpakker er udviklet på forskellig vis med forskellige teknologier og sammensætning af funktioner, hvilket skaber udfordringer ved teknologiskift. Dette gælder, uanset hvilken kontorpakke man har. De tekniske bindinger er således ikke fundamentalt forskellige på tværs af forskellige kontorpakker. Uanset hvilken kontorpakke man allerede har og hvilken kontorpakke man ønsker at skifte til, vil der altid være mindst én teknisk binding, der gør det besværligt at skifte kontorpakke. De identificerede bindinger er typisk en følge af den sammenhæng, som skabes mellem beslægtede teknologier og platforme. Det er generelt sværere, eller mere omstændeligt, at udskifte en Microsoft Office kontorpakkeløsning end andre kontorpakkeløsninger. Hvis man som erhvervskunde har udnyttet muligheder for tæt integration mellem Microsofts produkter og samtidig har et eller flere andre softwareprodukter fra uafhængige softwareleverandører, så er denne erhvervskunde bundet meget stærkt til Microsoft Office, og vil reelt ikke have mulighed for at skifte væk fra Microsoft Office (dette fænomen kaldes også for lock-in ). Når det er vanskeligt at skifte fra Microsoft Office til andre kontorpakker, skyldes det i høj grad også, at kunderne ikke i tilstrækkeligt omfang efterspørger integration til de andre kontorpakker. Det betyder, at leverandører af anden software ikke 2.NET er et rammeværk som udvider funktionaliteten af operativsystemet Microsoft Windows. 8

10 udvikler integrationer til kontorsoftware, som ikke efterspørges. Et eksempel på dette er de danske ESDH-leverandører. En række adspurgte leverandører på det danske marked tilkendegiver, at deres produkter kan integrere til OpenOffice.org, men at der ikke er nogen af de aktuelle kunder, der efterspørger denne integrationsmulighed. Sammenhængen mellem teknologierne gør også, at det er nemmere at sætte sig ind i nye produkter fra Microsoft, når man allerede har sat sig ind i et af deres produkter 3. Alt i alt, så koster det noget for den enkelte erhvervskunde at ændre alle disse bindinger til Microsoft Office. Prisen er ikke ubetydelig, og der er sjældent vundet nye, bedre eller flere funktioner ved et skift væk fra Microsoft Office. 3 Denne observation har også et stærkt element af en kognitiv binding (en binding der knytter sig brugernes tillærte adfærd og forventning, når de arbejder med kontorpakker). Det handler både om brugergrænseflader (at lignende opgaver, kan gøres på samme måde i de forskellige Microsoft programmer) og om den måde, hvorved produkterne er sammentænkt. Den kognitive binding handler om, at en stor brugergruppe er blevet fortrolig med Microsoft produkternes univers, og at Microsoft derved sætter standarden for hvordan noget bestemt skal gøres. 9

11 2. Indledning og baggrund Folketinget har truffet to beslutninger, som indebærer, at Konkurrencestyrelsen skal undersøge konkurrencen på kontorsoftware. Kontorsoftware (eller som vi kalder det i denne rapport kontorpakker ) er computerprogrammer til brug for kontoropgaver, som udbydes i samlede pakker, der som minimum omfatter programmer til tekstbehandling, regneark og præsentationer. De to folketingsbeslutninger er hhv. beslutning B103 fra 2006 og V45 fra Beslutningerne indebærer bl.a., at Konkurrencestyrelsen skal undersøge de konkurrencemæssige konsekvenser ved manglende interoperabilitet og vurdere konkurrencen inden for kontorsoftware baseret på ODF og/eller OOXML, herunder tekniske og juridiske bindinger knyttet til kontorsoftware. Formålet med rapporten om tekniske bindinger er at analysere og vurdere de væsentligste tekniske bindinger knyttet til kontorpakker med henblik på, at Konkurrencestyrelsen efterfølgende kan anvende denne rapport til sine vurderinger.. Der er primært tale om en teknisk vurdering, som tager afsæt i den sammenhæng, kontorpakken normalt indgår i. Denne sammenhæng kan variere på tværs af forskellige virksomheder og brugergrupper, men tæller andre programmer, platforme og operativsystemer, som kontorpakken udvikles på. Da sammenhængen er kompleks, har det været nødvendigt at foretage forskellige afgrænsninger i analysen, og endvidere har det ikke været muligt at skaffe, endsige gennemgå, al dokumentation fra de forskellige leverandører på markedet. Derfor tages generelt forbehold for, at der kan være tekniske bindinger, som ikke er identificeret via analysen Læsevejledning Nedenfor følger en kort læsevejledning til denne rapports kapitler Centrale begreber I denne rapport har vi søgt at forklare teknisk komplicerede forhold, så de kan tilgås af folk, der ikke har dyb it-faglig viden eller erfaring. Vi har derfor forenklet beskrivelsen, og den mere it-kyndige læser vil kunne være nødt til at oversætte tilbage til et mere it-professionelt sprog. Både til brug for novicen og for eksperten kan man i kapitel 3 læse, hvordan diverse begreber er anvendt i denne rapport. 1 0

12 Metode Før denne rapport blev udarbejdet, fandtes der ikke nogen kendt metode for, hvordan en undersøgelse af tekniske bindinger for kontorpakker kan gennemføres. Det har derfor været nødvendigt at udvikle en metode tilpasset behov, ressource og tidsramme for gennemførelse af undersøgelsen om tekniske bindinger for kontorpakker. Kapitel 4 beskriver den anvendte metode og er medtaget for at dokumentere, hvordan vi er kommet frem til vores resultater. Rapportens øvrige kapitler kan i al væsentlighed læses uden at sætte sig ind i kapitel 4 først Generelle tekniske bindinger I kapitel 5 er de generelle tekniske bindinger beskrevet. Selv om der er gjort meget for at fremme forståelsen, så er det i dette kapitel, at den tekniske komplekse virkelighed slår til. Det kan, med andre ord, være svært at forstå. Kapitlet gennemgår de forskellige former for tekniske bindinger, der findes, og forsøger at forklare de tekniske årsager til, at disse bindinger opstår Specifikke tekniske bindinger I kapitel 6 er gengivet undersøgelsens resultater mht. tekniske bindinger, der knytter sig til specifikke produkter. 1 1

13 3. Centrale begreber I det følgende gennemgås de væsentligste begreber i analysen, herunder det centrale begreb teknisk binding samt de væsentligste kategorier af software, som bindingerne kan være relateret til, herunder kontorpakke, operativsystem, serversoftware, hostede løsninger og andet software Software kontorpakke, operativsystem, serversoftware, hostede løsninger og andet software I det følgende gives en kort beskrivelse af de begreber, som anvendes i analysen Programmer På en pc (computer) kører en række programmer. Disse programmer afvikles på et operativsystem. Operativsystemet giver de enkelte programmer mulighed for at kommunikere med en række fysiske ressourcer i computeren (tastatur, skærm, netkort, harddisk, etc.) Programmer kaldes også for software eller applikationer. Der findes mange forskellige typer af software. I denne analyse er der fokuseret på de typer af software, som har relationer til kontorpakken, herunder operativsystem, hostede løsninger og andet software, og som indgår som en del af en virksomheds it-landskab, idet tekniske bindinger typisk optræder i denne sammenhæng Kontorpakker Kontorpakker er computerprogrammer til brug for kontoropgaver, som udbydes i samlede pakker, der som minimum omfatter programmer til tekstbehandling, regneark og præsentationer Operativsystem Et operativsystem 4 gør det muligt for programmer at anvende en pc s forskellige fysiske enheder. Det er en væsentlig del af den platform, som kontorpakken og andet software afvikles på i situationen med afvikling af kontorpakken på en pc. Platform er defineret nedenfor. 4 Termen operativsystem er synonym med termen styresystem. Igennem denne rapport er termen operativsystem anvendt. 1 2

14 Hostede løsninger Hostede løsninger er software, der tilbydes som en service. Dvs. en service, der ikke afvikles på en pc, men har samme funktionalitet som produkter, der afvikles på en pc. Der er typisk tale om en service, der leveres via internettet. Det vil sige, at det virker som en kontorpakke på internettet, hvor hver bruger får adgang til kontorpakken ved hjælp af internetadgangen Andet software Andet software er i denne undersøgelse betegnelsen for software, som integrerer til kontorpakken, herunder arkivsoftware og kommunikationssoftware, og som indgår i digital produktion og samarbejde Platform Platform er i denne undersøgelse betegnelsen for et operativsystem 5, som muliggør afvikling af kontorpakken og andet software. Til en platform hører også en række programmeringssprog, -værktøjer og softwarebiblioteker, der anvendes i udviklingen af software til den pågældende platform. Platforme, som nævnes i denne rapport betegnes med det operativsystem, som udgør platformen: Microsoft Windows Mac Linux It-landskab It-landskab er i denne undersøgelse betegnelsen for den totale samling programmer, som er installeret og er i brug i en given virksomhed, herunder kontorpakken, operativsystem, serversoftware, hostede løsninger og andet software. 5 En platform er generelt defineret som en kombination af en type af hardware arkitektur og operativsystem, som tilsammen muliggør afvikling af software. Hardwarearkitekturen, hvorpå operativsystemet afvikles, er i denne analyse ikke relevant, hvorfor det ikke er nævnt yderligere. 1 3

15 3.2. Tekniske bindinger Definition En teknisk binding er en relation eller et afhængighedsforhold, der findes i en veldefineret samling af programmer. Nogle af programmerne i samlingen er for selv at kunne fungere afhængig af eksistensen og funktionen af andre programmer i samlingen. Andre programmer er ikke på samme måde afhængig af andre programmer i samlingen, men giver mulighed for en bruger eller organisation at skabe en sådan afhængighed. Et program kan have en teknisk binding i sig selv, hvis en bruger har lavet udvidelser til programmet alene med værktøjer som findes i programmet. Afviklingen af udvidelsen er afhængig af programmet gennem den af brugeren skabte tekniske binding. En teknisk binding vil oftest være mellem to eller flere programmer, men effekten - eller virkningen - af bindingen er sjældent den samme for alle programmer. Således er det ofte, at selv om der er tale om en binding mellem to programmer, så kan det ene program være nemmere at udskifte end det andet. En teknisk binding karakteriseres som stærk, hvis bindingen ikke kan brydes uden væsentligt forbrug af ressourcer (tid, penge). En teknisk binding karakteriseres som havende en stor virkning, hvis der er en stor installeret base af de programmer, som indgår i bindingen. En given teknisk binding karakteriseres som væsentlig hvis den er både stærk og har stor virkning Overordnet praktisk betydning En teknisk binding kan være til stede i et givet it-landskab, men det er først, når der ønskes forandringer i it-landskabet, at bindingen træder frem og evt. bliver et problem. En teknisk binding kan være nødvendig for at sikre et gnidningsfrit samspil mellem to eller flere programmer. Den samme tekniske binding kan også være en væsentlig hindring for at foretage en ønsket ændring, idet den ikke kan fjernes uden forbrug af ressourcer (tid, penge). Den tekniske binding kan være skabt implicit i form af investering i teknologi eller tilpasninger i kontorpakkens omgivelser. En 1 4

16 sådan investering vil ikke kunne omgøres uden økonomiske, tids- eller ressourcemæssige konsekvenser. Endelig kan relationen være af praktisk betydning for brugen i hverdagen, f.eks. i form af tillært adfærd, tillagte vaner eller opbyggede procedurer, som er en følge af den tekniske binding. Det vil sige, at selvom en teknisk binding typisk vil være en negativ egenskab, der opleves når man vil udskifte et produkt med et andet, så kan bindingen være effekten af en positiv egenskab i selve anvendelsen af produktet. Der sondres ikke mellem, hvorvidt en teknisk binding er af positiv eller negativ betydning, da dette er bestemt af den ønskede ændring i en given sammenhæng, hvori den tekniske binding vurderes. I analysen skelnes mellem generelle tekniske bindinger, som er de typer af bindinger, der principielt kan eksistere mellem kontorpakken og andre typer software, og specifikke tekniske bindinger, som er de bindinger, som kan konstateres i sammenhæng med konkrete softwareprodukter fra forskellige leverandører eller andre udbydere af software. 1 5

17 4. Metode I det følgende beskrives afgrænsningen af analysen samt den metode, som anvendes i analysen Afgrænsning af analysen Analysen af de tekniske bindinger undersøger de tekniske bindinger, der er for kontorpakker, og mellem kontorpakker og nært relateret andet software som operativsystemer, arkivsoftware (software til lagring af dokumenter), kommunikation ( ), fagsystemer og ESDH-systemer. Der er således ikke medtaget andre typer af software i analysen. For at sikre, at undersøgelsen har fokus på de væsentligste tekniske bindinger, er det prioriteret at undersøge specifikke programmer, der enten repræsenterer en stor markedsudbredelse, eller repræsenterer forskellige former for alternativer til de mest udbredte produkter på markedet. Endvidere er det primært valgt at analysere den erhvervsmæssige brug af kontorpakker, som den kan genfindes i private og offentlige virksomheder, idet det typisk er i disse komplekse it-miljøer at de tekniske bindinger og problemstillinger opstår. Nogle af de bindinger, som identificeres i analysen, vil imidlertid også gælde for privatbrugere. Analysen undersøger ikke de driftsmæssige konsekvenser og deraf følgende økonomiske konsekvenser som følge af skift af elementer i virksomhedernes itlandskab. Det er valgt at gennemføre analysen uden gennemførelse af praktiske pilot- eller laboratorieforsøg. Analysen er derfor tilvirket på baggrund af viden og indsigt hos Devoteam Consulting, eksterne skriftlige informationskilder samt afholdelse af møder og interviews samt mailkorrespondancer med leverandører og brugere af kontorpakker. Den afgrænsning, som er foretaget i analysen, har endvidere krævet en række konkrete valg af specifikke softwareprodukter, som der er redegjort for i afsnit Fremgangsmåde for analysen Målet med denne analyse er at kortlægge tekniske bindinger i relation til kontorpakker, som evt. kan have en konkurrencemæssig betydning, samt at give en vur- 1 6

18 dering af disse. Gennem analysen karakteriseres de tekniske bindinger og de vurderes ift. omfang og virkning. Da der ikke findes en generel anvendelig model for beskrivelse og analyse af bindinger i relation til kontorpakker, er en sådan model udviklet til formålet. Modellen adresserer alene kontorpakker, operativsystem og andet software, samt de tekniske bindinger, som findes eller opstår imellem disse. Analysen frembringer et overblik over de forskellige typer af tekniske bindinger, som kan findes i et givet it-landskab. Modellen anvendes som udgangspunkt for en analyse af konkrete softwareprodukter og dermed de reelle tekniske bindinger, som eksisterer i markedet. Dette er med til at konkretisere, hvad der ligger i de forskellige typer af bindinger og hvor stærke bindingerne er i og mellem forskellige softwareprodukter. Gennem denne analyse får vi et billede af problemstillingerne og et overblik over de primære årsager til de tekniske bindinger. De tekniske bindinger kommer til udtryk, når man vil udskifte et program (kontorpakke, operativsystem etc.) med et andet tilsvarende produkt. Da markedet for software er meget stort, har det været nødvendigt at udvælge specifikke softwareprodukter, som både er relevante, repræsentative for markedet og de forskellige typer af tekniske bindinger. De valgte softwareprodukter og kriterierne for udvælgelse af disse fremgår sidst i dette kapitel. For at kunne konkretisere, hvad bindingerne reelt betyder, og hvad deres omfang og virkning i praksis er, har vi valgt at opstille syv forskellige, arketypiske itlandskaber, som repræsenterer forskellige typer af virksomheder med forskellig sammensætning af de valgte softwareprodukter. Eksempelvis er det beskrevet, hvorledes en typisk grafisk kreativ arbejdsplads som f.eks. en arkitektvirksomhed vil opleve de tekniske bindinger til forskel fra en offentlig myndighed, som arbejder med mange fagsystemer. Den gennemgående metode for analysen, er skitseret i figur 1. Etablering af analyseog beskrivelsesmodel Analyse af generelle bindinger Etablering af itlandskaber Analyse af specifikke bindinger Figur 1 Trin i metoden I det følgende gennemgås de enkelte elementer i metoden. 1 7

19 Etablering af analyse- og beskrivelsesmodel Den udviklede analyse- og beskrivelsesmodel er udviklet med henblik på at dække de væsentligste relationer og dermed potentielle bindinger i relation til kontorpakker. En forsimplet version af modellen, er grafisk gengivet i figur part Andre programmer Dokument Kontorpakke Operativsystem Figur 2 Forsimplet analyse- og beskrivelsesmodel Modellen rummer følgende tre hovedelementer: 1. En kontorpakke, der som minimum indeholder de tre typiske kontorprogrammer til fremstilling hhv. tekstdokumenter, regneark og præsentationer. 2. Et operativsystem, som udgør afviklingsplatformen. 3. En række andre programmer, som er af følgende type: a. Kommunikationssystemer (typisk mail). b. Produktionssystemer (f.eks. fagsystemer eller ESDH-systemer) c. Arkiv eller dokumentopbevaringssystemer (f.eks. portaler eller filservere 6 ). 6 En filserver er en computer, der kan tilgås af flere pc er, og som bruges til at gemme dokumenter og andre filer, man som bruger producerer på sin pc. En filserver optræder typisk som et eller flere netværksdrev som er kendt fra forskellige kontormiljøer). 1 8

Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware

Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware 25-09-2009 TIF 4/0106-0200-0010 /FIB Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware IT- og Telestyrelsen har anmodet Konkurrencestyrelsen om en udtalelse

Læs mere

Bilag 1 Konkurrencestyrelsens spørgeskemaundersøgelse

Bilag 1 Konkurrencestyrelsens spørgeskemaundersøgelse Bilag 1 Konkurrencestyrelsens spørgeskemaundersøgelse INDLEDNING Konkurrencestyrelsen har i foråret 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse til brug for styrelsens rapport om konkurrencen markedet for

Læs mere

DOKUMENTBROKER Koncept

DOKUMENTBROKER Koncept DOKUMENTBROKER Koncept Copyright 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvad er DokumentBrokeren?...1 1.1 Formål...1 1.2 Fordele...1 1.3 Baggrund...2 2 Komponenter...3 2.1 Dataflet...4 2.2 Platform og teknologi...4

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Bilag 1 Vurdering af økonomiske konsekvenser af beslutningsforslag B 103 1. Indhold i beslutningsforslag B 103 Det overordnede

Læs mere

OpenOffice.org forberedelser

OpenOffice.org forberedelser OpenOffice.org forberedelser Leif Lodahl Talsmand for OpenOffice.org i Danmark Medstifter af The Document Foundation / LibreOffice Projektleder for Magenta ApS Skift kontorpakke Flavors Hvad er motivationen?

Læs mere

Markedet for kontorsoftware. Konkurrencesituationen og betydningen af åbne standarder. Konkurrenceanalyse 03/2009

Markedet for kontorsoftware. Konkurrencesituationen og betydningen af åbne standarder. Konkurrenceanalyse 03/2009 Markedet for kontorsoftware Konkurrencesituationen og betydningen af åbne standarder Konkurrenceanalyse 03/2009 August 2009 Markedet for kontorsoftware August 2009 Oplag 500 Pris: Kr. 200,00 inkl. Moms

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor 1 I Lexmark -programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede scripts, der omfatter arbejdsprocessen for papir. Kombiner disse brugerdefinerede scripts med scanningsindstillinger (format,

Læs mere

IT- og Telestyrelsens vurdering af ODF og OOXML

IT- og Telestyrelsens vurdering af ODF og OOXML Oktober 2011 IT- og Telestyrelsens vurdering af ODF og OOXML 1. Indledning I folketingssamling 2005/06 besluttede Folketinget, at regeringen med henblik på at fremme konkurrencen, skal sikre, at det offentliges

Læs mere

Document Distributor oversigt

Document Distributor oversigt Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede

Læs mere

ESDH og cloud computing

ESDH og cloud computing ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Gemmer I på skjulte data i Office-filer? Vejledning om risici ved skjulte data i Office-filer

Gemmer I på skjulte data i Office-filer? Vejledning om risici ved skjulte data i Office-filer > Gemmer I på skjulte data i Office-filer? Vejledning om risici ved skjulte data i Office-filer Publikationen kan hentes på It- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Automatisering af manuelle processer Dybdescreeningworkshop Slides til workshop 1 Oktober 2017

Automatisering af manuelle processer Dybdescreeningworkshop Slides til workshop 1 Oktober 2017 Automatisering af manuelle processer Dybdescreeningworkshop Slides til workshop 1 Oktober 2017 Indhold Værktøj Output Screeningsprocessen Oversigt over forløb 1. Forberedelse 2. Ledelsesworkshop 3. Dybdescreening

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

WHITEPAPER DokumentBroker

WHITEPAPER DokumentBroker WHITEPAPER DokumentBroker Copyright 2013 DokumentBrokeren er en selvstændig arkitekturkomponent, som uafhængigt af forretningsapplikation og kontorpakke, genererer dokumenter af forskellige typer og formater,

Læs mere

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN WWW.JCD.DK HVAD ER CLOUD COMPUTING? Cloud er en fælles betegnelse for en række netbaserede løsninger løsninger du tidligere har

Læs mere

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro.

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. InfoPro 2i Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. Mission MaCom's mission er at sikre og skabe struktur i vores kunders

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere

Tænk ud af boksen med Microsoft Dynamics NAV og kig på Microsoft Dynamics NAV 2016

Tænk ud af boksen med Microsoft Dynamics NAV og kig på Microsoft Dynamics NAV 2016 INDLÆG 02 DYNAMICS NAV Tænk ud af boksen med Microsoft Dynamics NAV og kig på Microsoft Dynamics NAV 2016 Peter G. Tranders 04.11.2015 CGI Group Inc. 2015 Peter G. Tranders Uddannelse Rolle Certificeringer

Læs mere

Ny generation ESDH Konfigurerbare procesplatforme

Ny generation ESDH Konfigurerbare procesplatforme Behov for gearskifte Ny generation ESDH Konfigurerbare procesplatforme Løbende tilpasning af systemerne giver stor værdi men er systemerne og myndighederne klar? Der er potentiale i konfigurerbare standardsystemer

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Open- og LibreOffice tegning

Open- og LibreOffice tegning Open- og LibreOffice tegning Et alternativ til MS PublisherTM Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Generelt om OpenOffice tegning...4 OpenOffice tegning kontra Publisher og lignende...4 Mangler...5

Læs mere

\ \ Computerens Anatomi / /

\ \ Computerens Anatomi / / HTX Roskilde - mat-it-prog, 1.4 \ \ Computerens Anatomi / / Introduktion En PC ( personlige computer ) eller computer er bygget op af forskellige komponenter. Vi vil hermed gennemgå størstedelen af computerens

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6 2.4 Fysiske

Læs mere

Bilag 1: Teknisk dialogmøde for udformningen af Digital Post

Bilag 1: Teknisk dialogmøde for udformningen af Digital Post Bilag 1: Teknisk dialogmøde for udformningen af Digital Post Næste generation Digital Post, 2016 Indhold Indledning... 2 Kap. 1 Formelle rammer... 3 Kap. 2 Vision og formål... 3 Kap. 3 Næste generation

Læs mere

Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12

Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12 Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12 Andreas Johannsen Communications Manager & Co-founder andreas@synkron.dk www.synkron.dk Om Synkron Synkron har lavet CMS siden '97 Markedsledende

Læs mere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Produktbemærkninger SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Lidt om disse produktbemærkninger Disse produktbemærkninger opsummerer funktionerne i SMART Notebook 11.3 samarbejdsbaserede

Læs mere

Analyse om interoperabilitet

Analyse om interoperabilitet Analyse om interoperabilitet - interoperabilitet mellem kontorsoftware og dokumentformater 26. maj 2009 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6

Læs mere

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Født til jobbet microsoft.com/da-dk/mobile/business/lumia-til-erhverv/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_danish.indd 1 19.11.2014 14.43 Office 365 på arbejde Giv dine medarbejdere

Læs mere

05-05-2014. Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads

05-05-2014. Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads 05-05-2014 Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Version 0.9 05-05-2014 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Side

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer)

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Klik her for at angive tekst. Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Krav og vejledning til

Læs mere

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation Fredericia Kommune Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation København den 26. oktober 2005 Peter Møller Projektchef Fredericia Kommune Tlf.: 7210 7730 sfpt@fredericiakom.dk

Læs mere

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S Velkommen Acadre nyheder Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S 1 Spor 1 ESDH Perspektiver Acadre nyheder Ved Jørgen Hedegård IMPULS 2015 2 Acadre nyheder Agenda Integration til SAPA Meetings Plus 3.0

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

Microsoft Pinpoint Guide

Microsoft Pinpoint Guide Microsoft Pinpoint Guide Indhold: 01 Kom på Pinpoint Opret en ny profil Rediger din profil 02 Opret en annonce 03 Brug dit dashboard 04 Optimer din Pinpoint profil Kundevurderinger 05 Søgning på Pinpoint

Læs mere

Om denne CD og 10 anvendelser af den

Om denne CD og 10 anvendelser af den Om denne CD og 10 anvendelser af den Denne CD er en lettere modificeret udgave af KNOPPIX 5.0.1 CD'en fra www.knoppix.net. Den er lavet sommeren 2006 af Claus Gårde Henriksen fra Skåne Sjælland Linux User

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

IT Support Guide. Indledning. Program: Microsoft Office Outlook 2007. Publikationsnr.: 281208.01.03. Udgivet af: Michael Spelling 2008

IT Support Guide. Indledning. Program: Microsoft Office Outlook 2007. Publikationsnr.: 281208.01.03. Udgivet af: Michael Spelling 2008 IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Microsoft Office Outlook 2007 Program sprogver.: Guide emne: ENG (US) Opsætning af POP3 e mail accounts Publikationsnr.: 281208.01.03 Udgivet af:

Læs mere

LEVERANCE 1.3. Model for kvalitetssikring

LEVERANCE 1.3. Model for kvalitetssikring LEVERANCE 1.3 Model for kvalitetssikring Udarbejdelse af kvalitetssikringsmodel, krav til open source kode og dokumentation og godkendelsesprocedurer m.v. Samt fokus på understøttelse af CE-mærkning. 1

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

Deling i Windows. - via NetBIOS eller Hjemmegruppe! Netteknik 1

Deling i Windows. - via NetBIOS eller Hjemmegruppe! Netteknik 1 Deling i Windows - via NetBIOS eller Hjemmegruppe! Netteknik 1 NetBIOS historisk set NetBIOS - Network Basic Input Output System Giver - på en simpel og nem måde - mulighed for at dele ressourcer (filer,

Læs mere

TEAMSHARE ESDH VIDENDELING PROJEKTRUM EN STANDARDLØSNING FRA LECTOR BASERET PÅ MICROSOFTTEKNOLOGIER

TEAMSHARE ESDH VIDENDELING PROJEKTRUM EN STANDARDLØSNING FRA LECTOR BASERET PÅ MICROSOFTTEKNOLOGIER TEAMSHARE ESDH VIDENDELING PROJEKTRUM EN STANDARDLØSNING FRA LECTOR BASERET PÅ MICROSOFTTEKNOLOGIER Lector er en dansk IT-virksomhed, som gennemfører udviklings og integrationsopgaver for kunder inden

Læs mere

Skifte til Access 2010

Skifte til Access 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Access 2010 ser meget anderledes ud end Access 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Deling i Windows. Netteknik 1

Deling i Windows. Netteknik 1 Deling i Windows - via Net eller Hjemmegruppe! Netteknik 1 Net historisk set Net - Network Basic Input Output System Giver - på en simpel og nem måde - mulighed for at dele ressourcer (filer, printere

Læs mere

Enterprise Search fra Microsoft

Enterprise Search fra Microsoft Enterprise Search fra Microsoft Sådan kommer du i gang med search i Microsoft SharePoint Server 2007 Simon Tange Mortensen Solution Sales Specialist Microsoft Danmark simontm@microsoft.com Flere grænseflader

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

QGIS Brugermde 9. marts Diaspora*: twitter.com/soerenbc soerenbredlundcaspersen.

QGIS Brugermde 9. marts Diaspora*: twitter.com/soerenbc soerenbredlundcaspersen. QGIS Brugermde 9. marts 2017 e-mail: soeren-b-c@ubuntu.com Diaspora*: sbc@diasp.de twitter.com/soerenbc soerenbredlundcaspersen.dk s historie Hvorfor / Prøv / Hvem er jeg? Gymnasielærer (matematik & fysik)

Læs mere

CAMSS analysen vurderer standarder inden for følgende 4 kategorier og et antal subkategorier.

CAMSS analysen vurderer standarder inden for følgende 4 kategorier og et antal subkategorier. Bilag 4a CAMSS 1 vurdering af GS1-standarder til implantatregisteret 1. Baggrund Det er aftalt i økonomiaftalen for 2016 mellem Regeringen og Danske Regioner, at der skal etableres et nationalt implantatregister.

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Tak for tilliden af valget af et af vore podcast kompatible produkter. Denne fremragende software og hardware pakke muliggør produktion af podcasts af

Læs mere

Advanceret dokument- og sagshåndtering med SharePoint Server 2007. Michael Ekegren Manager - Netcompany A/S

Advanceret dokument- og sagshåndtering med SharePoint Server 2007. Michael Ekegren Manager - Netcompany A/S Advanceret dokument- og sagshåndtering med SharePoint Server 2007 Michael Ekegren Manager - Netcompany A/S Omkring denne session.. Bruger du SharePoint til reel dokumenthåndtering? Bruger du SharePoint

Læs mere

Microsoft Project 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Microsoft Project 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft Project 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Værktøjslinjen Hurtig adgang Tilpasse dette område så dine

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur

Service Orienteret Arkitektur Service Orienteret Arkitektur Datalogisk Institut 22. november 2004 v/ Vidensleverandør Henrik Hvid Jensen, SOA Network henrikhvid@soanetwork.dk (c) SOA Network, 2004 1 Indførelse af et servicelag (c)

Læs mere

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD.

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD. Brug af eget it-udstyr i skolen Generel vejledning til forældre April 2015 Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS

Læs mere

Spm.2: Ordregiver bedes bekræfte at tilbuddet skal afleveres den og ikke som angivet i Bilag A den 31.8 kl. 10.

Spm.2: Ordregiver bedes bekræfte at tilbuddet skal afleveres den og ikke som angivet i Bilag A den 31.8 kl. 10. Senest opdateret d. 21.8.2015 Dokumentet indeholder alle til dato offentliggjort spørgsmål og svar. I tilfælde af, at Silkeborg Kommune finder det nødvendigt at foretage ændringer eller supplere oplysningerne

Læs mere

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011 IT handleplan Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Bjedstrup Skole & Børnehus. Efter hvert skoleår evaluerer de ansatte på skolen IT-handleplanen på form og indhold, og den tilpasses

Læs mere

Leverancebeskrivelse - Bilag 1

Leverancebeskrivelse - Bilag 1 Leverancebeskrivelse - Bilag 1 Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 17-07-2008 Kontor: Udviklingsenhed J.nr.: I4148 Sagsbeh.: CHS Fil-navn: Leverancebeskrivelse bilag

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Version 1.04 (23. januar 2017) Udarbejdet af Mette Valbjørn, MBU Digitalisering

Version 1.04 (23. januar 2017) Udarbejdet af Mette Valbjørn, MBU Digitalisering Vejledning til registrering på Office online portalen og mulighed for download af Office 365 til privat PC for medarbejdere med en az-ident i Aarhus Kommune, Børn og Unge Version 1.04 (23. januar 2017)

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Styring af testmiljøer almindelig god praksis

Styring af testmiljøer almindelig god praksis White paper Styring af testmiljøer almindelig god praksis Søren Beyer Nielsen Ph.D., M.Sc. Pragmatic Consult A/S v. 1.2 Pragmatic Consult A/S Stadagervej 42 2730 Herlev Danmark Tel: 44 92 23 77 Fax: 44

Læs mere

Visma Rappor tering og Analyse Rapporter der dækker hele virksomhedens behov

Visma Rappor tering og Analyse Rapporter der dækker hele virksomhedens behov Visma Rappor tering og Analyse Rapporter der dækker hele virksomhedens behov Et webbaseret værktøj som gør informationerne og tallene i virksomhedens forretningssystemer tilgængelige for alle ansatte Visma

Læs mere

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE vp.online 2011 01-10-2011 Indholdsfortegnelse 1 PROBLEMER MED AT SE VP.ONLINE... 3 2 BROWSER KONFIGURATION... 6 3 SKRIVEADGANG TIL DREV... 7 4 SESSION TIMEOUT

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Office-pakke... Opgradering til Office 2013. KAPITEL ET... 7 Fælles funktioner i Office 2013

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Office-pakke... Opgradering til Office 2013. KAPITEL ET... 7 Fælles funktioner i Office 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne Office-pakke... Opgradering til Office 2013 KAPITEL ET... 7 Fælles funktioner i Office 2013 Velkomstopsætningen... 8 Det nye look... 9 Startskærmen... 10 Skabeloner...

Læs mere

KAPITEL 1 Introduktion

KAPITEL 1 Introduktion KAPITEL 1 Introduktion ZoomText 9.1 er et specialdesignet computer program der hjælper svagsynede med at se skærmbilledet på computeren. Ved at benytte både skærmforstørrelse og skærmlæsning giver ZoomText

Læs mere

360 Digital Styringsreol

360 Digital Styringsreol 360 Digital Styringsreol OPNÅ BEDRE STYRING, OPFØLGNING, OVERBLIK SAMT DOKUMENTATION AF ORGANISATIONENS PROCESSER Mange organisationer oplever et voksende pres for på samme tid at skulle levere højere

Læs mere

Bilag 2 Kundens IT-miljø

Bilag 2 Kundens IT-miljø Bilag 2 Kundens IT-miljø Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 2. KU S SYSTEMLANDSKAB OG INTEGRATIONEN TIL DETTE... 3. DATATILGANG... 4. SSO... 5. ADMINISTRATION AF BRUGERE OG BRUGERRETTIGHEDER... Side 2/5

Læs mere

CAREArkiv. -Pligtaflevering af arkivdata fra RAMBØLL CARE.

CAREArkiv. -Pligtaflevering af arkivdata fra RAMBØLL CARE. -Pligtaflevering af arkivdata fra AMBØLL CAE. Pligtaflevering af CAE arkivdata hvorfor det? Da ambøll CAE er omfattet af lov om behandling af personoplysninger og endvidere opfylder kriterier for aflevering,

Læs mere

Computerens Anatomi. Kom/IT C - Computer Anatomi - Daniel og Fie - 3/3 2015. Planlægning af kommunikationsvalg og medieprodukt.

Computerens Anatomi. Kom/IT C - Computer Anatomi - Daniel og Fie - 3/3 2015. Planlægning af kommunikationsvalg og medieprodukt. Computerens Anatomi Planlægning af kommunikationsvalg og medieprodukt. Vi startede med at snakke om modtager, afsender og budskab og blev enige om at det skulle være simpelt for at få modtagernes interesse.

Læs mere

Om ONEBox... 2 Faciliteter i ONEBox... 2 Overordnet teknisk overblik... 2 Multiple servere... 3 Backup... 4 Sikkerhed... 5 Domæner... 6 Web...

Om ONEBox... 2 Faciliteter i ONEBox... 2 Overordnet teknisk overblik... 2 Multiple servere... 3 Backup... 4 Sikkerhed... 5 Domæner... 6 Web... Om ONEBox... 2 Faciliteter i ONEBox... 2 Overordnet teknisk overblik... 2 Multiple servere... 3 Backup... 4 Sikkerhed... 5 Domæner... 6 Web... 7 Mail... 8 Fildeling... 9 Brugere og grupper...10 Teknisk

Læs mere

Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads

Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Version 1.0 23-02-2015 INDHOLD 1. VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2. INDLEDNING... 3 2.1 STANDARD PC... 3 2.2 KONTORSTØTTE OG PRINT... 3 2.3 KOMMUNIKATION... 4 3. IT-ARBEJDSPLADS...

Læs mere

Brugergrænseflader i VSU

Brugergrænseflader i VSU 28-10-09 Side 1/5 Brugergrænseflader i Dette notat giver et praktisk eksempel på, hvordan brugergrænsefladen kan håndteres i. Notatet er en konsekvens af en lidt overfladisk beskrivelse i [B&D00] samt

Læs mere

Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007

Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007 Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007 høringssvar Jens Mikael Jensen Document: Høringssvar vedr- revision af tekniske standarder I OIO-kataloget 2007 Page 1 of 5 1. Resumé IT & Telestyrelsen

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform

Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform INDLÆG 16 DIGITAL TRANSFORMATION Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform Shila Henriksen 03.11.2015 CGI Group Inc. 2015 Shila Henriksen Uddannelse Civiling, Software Eng.

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

SQL ny front-end

SQL ny front-end SQL 2016 - ny front-end Overblik De største nyheder i SQL Server 2016 finder vi på front-enden, hvor en helt ny og redesignet rapporteringsplatform i Reporting Services er den fremadrettede grundstamme

Læs mere

PROJEKT IT-ARBEJDSPLADSEN PROJEKTLEDERE: LARS SØNDERGAARD OG SØREN JUHL

PROJEKT IT-ARBEJDSPLADSEN PROJEKTLEDERE: LARS SØNDERGAARD OG SØREN JUHL PROJEKT IT-ARBEJDSPLADSEN PROJEKTLEDERE: LARS SØNDERGAARD OG SØREN JUHL SPARTO: HANNE ØSTERBY IT FORMÅL MED PROJEKTET Rettighedsstyring, fil, print og udrulning understøtter ikke s nuværende organisering.

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

Kom i gang med Course Tool 1.2

Kom i gang med Course Tool 1.2 Kom i gang med Course Tool 1.2 Indhold Indledning...2 Pris beregning...2 Anvendelse...2 Open Source...2 Anbefalinger...2 Installation...3 USB-Pen...3 Download Libre Office (Draw)...3 Indstil makrosikkerhed...4

Læs mere

Vejledning til screeningsværktøj. Projekt: Automatisering af manuelle processer

Vejledning til screeningsværktøj. Projekt: Automatisering af manuelle processer Vejledning til screeningsværktøj Projekt: Automatisering af manuelle processer Version pr. 2. oktober 2017 1 Introduktion Som en del af det fælleskommunale projekt Automatisering af manuelle processer

Læs mere

Hvordan starter man ActivBoard op og tilslutter PC mv... 3 Hvordan tilslutter jeg min bærbare PC til ActivBoard?... 4

Hvordan starter man ActivBoard op og tilslutter PC mv... 3 Hvordan tilslutter jeg min bærbare PC til ActivBoard?... 4 ACTIVBOARD Table of Contents Hvordan starter man op og tilslutter PC mv.... 3 Hvordan tilslutter jeg min bærbare PC til?... 4 Promethean s i samspil med andre programmer... 6 Samspil med Office pakken

Læs mere

Softwaretest. - også af "ikke testbar" software. DAPUG erfamøde 7. marts 2012 Thomas Vedel, Thomas Vedel Consult email: thomas@veco.

Softwaretest. - også af ikke testbar software. DAPUG erfamøde 7. marts 2012 Thomas Vedel, Thomas Vedel Consult email: thomas@veco. Softwaretest - også af "ikke testbar" software DAPUG erfamøde 7. marts 2012 Thomas Vedel, Thomas Vedel Consult email: thomas@veco.dk Hvorfor softwaretest? Software er sjældent fejlfri Test sikrer at softwaren

Læs mere

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur Cloud i brug Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur 02 Indhold > Executive Summary............................................................... 03 Digitaliser.dk.....................................................................

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU IT-CENTRET PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil Vi udbyder korte kurser indenfor følgende: Start din PC - Tekstbehandling

Læs mere

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen Web services i brug Anvendelse uden for biblioteksverdenen Agenda Visionen bag webservices Tre cases Et kig fremad Nordija Etableret i marts 1998 Udviklingsprojekter Forretningskritiske applikationer Komponenter

Læs mere

Microsoft Inspirationsseminar

Microsoft Inspirationsseminar Microsoft Inspirationsseminar Dansk Byggeri effektiviserer dokumenthåndtering med TeamShare Thomas Bargholz Produktansvarlig for TeamShare Lector Mikkel Faarup Projektleder på Dansk Byggeri Lector Hvad

Læs mere