Tekniske bindinger knyttet til kontorsoftware

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekniske bindinger knyttet til kontorsoftware"

Transkript

1 Tekniske bindinger knyttet til kontorsoftware - samt mellem kontorsoftware og andre produkter 24. maj 2009 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter aftale med Devoteam Consulting.

2 Indholdsfortegnelse 1. Resumé Opsummering af de væsentligste enkeltstående tekniske bindinger Kobling af tekniske bindinger forstærker effekten Hovedkonklusion Indledning og baggrund Læsevejledning Centrale begreber Metode Generelle tekniske bindinger Specifikke tekniske bindinger Centrale begreber Software kontorpakke, operativsystem, serversoftware, hostede løsninger og andet software Programmer Kontorpakker Operativsystem Hostede løsninger Andet software Platform It-landskab Tekniske bindinger Definition Overordnet praktisk betydning Metode Afgrænsning af analysen Fremgangsmåde for analysen Etablering af analyse- og beskrivelsesmodel De analyserede softwareprodukter og udvalgte scenarier Generelle tekniske bindinger Overblik over de forskellige tekniske bindinger Bindinger i kontorpakken Tilpasninger af kontorpakken Udvidelser til kontorpakken Dokumentformater Snitflade / API Bindinger mellem kontorpakker og operativsystemer Bindinger i operativsystemet D M 5 _ D O C N U M - v D M 5 _ D M 5 D O C V E R S I O N

3 Bindinger i rammeværk Omfang og virkning af bindinger i relation til operativsystemet Bindinger mellem kontorpakker og andet software Integration via API eller software kald Integration via 3. partsprodukter og/eller plug-in s Mulige årsager til tekniske bindinger - sammenfatning Specifikke bindinger i udvalgte scenarier - Analysen Introduktion af typiske it-landskaber Fuldt Microsofthus Fagsystemstyrede Hospitalet Rådhuset Arkitektfirmaet Skolen SaaS / outsourcing Delanalyse 1 Tekniske bindinger for kontorpakker Bindinger i forhold til selve kontorpakken Fuldt Microsoft hus Fagsystemstyrede Hospitalet Rådhuset Arkitektfirmaet Skolen SaaS Omfang og virkning af kontorpakkens bindinger Delanalyse 2 Operativsystemers tekniske binding til kontorpakken Platforme for udvalgte kontorpakker Virkning af tekniske bindinger ved skift af operativsystem Fuldt Microsoft hus Fagsystemstyrede Hospitalet Kombi (Rådhuset) Arkitektfirmaet Skolen SaaS Omfang og virkning af operativsystemets bindinger til kontorpakken Delanalyse 3 anden softwares tekniske binding til kontorpakken Kort om Lotus Notes, Exchange og SharePoint Mailklienters tekniske bindinger til kontorpakken Arkivsoftwarens tekniske binding til kontorpakken Omfang og virkning af anden softwares bindinger til kontorpakker Konklusion Bindinger i kontorpakker Tekniske bindinger vedr. makroer

4 Tekniske bindinger vedr. skabeloner Tekniske bindinger vedr. brugertilpasninger Tekniske bindinger vedr. dokumentformatet Kontorpakkens binding til operativsystemet og operativsystemets binding til kontorpakken Forhold vedrørende Java og.net Kontorpakkens binding til anden software Kontorpakkens binding til arkivsoftware Kontorpakken binding til kommunikationssoftware Kontorpakkens binding til fagsystemer Kontorpakkens binding til ESDH Anden softwares binding til kontorpakken Opsummering af de væsentligste enkeltstående tekniske bindinger Flere tekniske bindinger forstærker effekten Hovedkonklusion

5 1. Resumé Folketinget har truffet to beslutninger, som indebærer, at Konkurrencestyrelsen skal undersøge konkurrencen på kontorsoftware. I den forbindelse har Konkurrencestyrelsen bestilt tre rapporter vedr. konkurrencen på kontorsoftware med emnerne interoperabilitet, tekniske bindinger og juridiske bindinger. Denne rapport omhandler emnet tekniske bindinger, og har til formål at analysere og vurdere de væsentligste tekniske bindinger knyttet til kontorpakker med henblik på, at Konkurrencestyrelsen efterfølgende kan anvende denne rapport til sine vurderinger. Der er primært tale om en teknisk vurdering, som tager afsæt i den sammenhæng kontorpakker normalt indgår i. Denne sammenhæng kan variere på tværs af forskellige virksomheder og brugergrupper, men tæller andre programmer og platforme og operativsystemer, som kontorpakken udvikles på. Undersøgelsen har taget sit afsæt i den erhvervsmæssige anvendelse af kontorsoftware, og har opfattet begrebet teknisk binding bredt. En vigtig pointe der går forud for analysen er, at en binding i sig selv ikke nødvendigvis er noget negativt. Om bindingen opfattes som positiv eller negativ afhænger som oftest af den situation ejeren af kontorpakken står i. I nogle tilfælde vil bindingen eksempelvis betyde, at brugeren oplever en bedre sammenhæng og overensstemmelse mellem kontorpakken og andre typer af software, mens bindingen i andre tilfælde kan betyde, at brugeren bliver fastlåst og f.eks. har svært ved at opnå ønskede forandringer. Nogle af bindingerne er en følge af den måde, leverandørerne har udviklet eller dokumenteret løsningerne på, og andre bindinger er som følge af de investeringer i form af integrationer, specialudviklinger eller tilpasninger, som brugeren selv har introduceret i sit it-miljø. I analysen er der primært kigget på den situation, hvor en bruger har ønsket at skifte kontorpakke eller andre programmer, som en kontorpakke typisk samarbejder med, da det er i disse tilfælde, at de tekniske bindinger kommer klarest til udtryk. Idet kontorpakkerne Microsoft Office 2003 og 2007 er at finde på mindst 90% af alle pc er til erhvervsmæssig brug i Danmark, er det denne kontorpakke, det er mest interessant at undersøge. For at perspektivere og sammenligne, og for at skabe referencepunkter, har vi betragtet en række andre produkter. Det har dels handlet om at gå ind i et andet forholdsvis udbredt it-økomiljø, nemlig Apple s Mac-verden, dels handlet om at inddrage referencepunkter i forhold til kontorsoftware, der udvikles efter OpenSource principper og sidst, dels handlet om at inddrage referencepunkter i forhold til 4

6 noget, der kunne være fremtiden, nemlig det at levere den samme ydelse som man kan få fra en kontorpakke, som en service over internettet, gennem en internetbrowser. Udvælgelsen af de typiske it-landskaber er gjort ud fra en faglig vurdering af, hvilke produkter og kombinationer af disse, som findes i markedet. Konkret betyder det, at undersøgelsen har kigget på følgende produkter: Kontorpakker o Microsoft Office 2003/2007 o OpenOffice.org version 3 o iworks o Zoho Writer, Sheet, Show Operativsystemer o Microsoft Windows XP/Vista o Linux o Mac OS X Mailklienter o Outlook o Linux SMTP o Lotus Notes o Zoho Mail Arkivsoftware o SharePoint o Lotus Domino o Microsoft filserver o Samba filserver o Zoho Share Mere generelt har undersøgelsen også berørt danske ESDH-leverandørers produkter samt KMD s fagsystemer. Analysen har vist, at der er mange forskellige former for tekniske bindinger. Disse tæller bl.a. helt konkrete bindinger mellem kontorpakker og operativsystemer, samt en række reelle integrationsudfordringer, som følger af de tilpasninger af kontorpakker og andre programmer, som virksomheder ofte har investeret i. Herudover er der identificeret en række andre tekniske bindinger af varierende karakter, som er relateret til den måde forskellige programmer samarbejder på. 5

7 Analysens fokusområder og vægtning er valgt for at kunne bidrage bedst muligt til Konkurrencestyrelsens vurdering af konkurrencesituationen for kontorpakker Opsummering af de væsentligste enkeltstående tekniske bindinger De væsentligste enkeltstående tekniske bindinger, omhandler alle tekniske bindinger, der gør det svært at udskifte Microsoft Office eller Microsoft Windows. Det skyldes overordnet set tre forhold: Microsoft Office og Microsoft Windows er begge at finde på mere end 90% af alle pc er til erhvervsmæssig brug. En teknisk binding relateret til et skift væk fra Microsoft Office eller Microsoft Windows, vil derfor altid have et stort omfang. Microsoft Office kan mere end de andre kontorpakker. Et skift væk fra Microsoft Office vil derfor altid medføre tab af funktioner. Der er flere tilpasninger og integrationer til Microsoft Office end til nogen anden kontorpakke, fordi uafhængige softwareleverandører næsten altid vil udvikle til Microsoft Office, før de udvikler til andre kontorpakker, hvis de overhovedet udvikler til andre kontorpakker. De væsentligste enkeltstående bindinger er: Makroer er stærkt bundet til kontorpakker. Ved skift af kontorpakke, skal udviklede makroer genudvikles. 1 Tid og ressourcer brugt på at tilpasse den tidligere kontorpakke til den specifikke erhvervsmæssige brug, kan ikke direkte genanvendes. Dokumenter og skabeloner er bundet til kontorpakker. Som det fremgår af rapporten Interoperabilitet (der er udarbejdet parallelt med denne rapport), så er der en række konverteringsudfordringer når man udskifter kontorpakke. Dette er ofte en stor opgave. Man kan ikke udskifte operativsystemet Microsoft Windows, hvis man vil fastholde at bruge kontorpakken Microsoft Office. Fagsystemer er stærkt bundet til kontorpakker. Ved udskiftning af Microsoft Office, vil integration til langt de fleste fagsystemer ikke længere være mulig, uden at der skal udvikles en ny integration der passer til den nye kontorpakke. 1 Dette kan også være nødvendigt i mindre omfang ved opgradering fra én version af en specifik kontorpakke til en nyere version af samme kontorpakke. 6

8 ESDH-systemer er stærkt bundet til kontorpakker. Ved udskiftning af Microsoft Office med OpenOffice.org kan man finde fortsat integrationsunderstøttelse, men denne understøttelse er ikke afprøvet i praksis, da ingen af ESDH-leverandørernes kunder efterspørger det Kobling af tekniske bindinger forstærker effekten Som det er fremgået, så er det generelt sværere, eller mere omstændeligt, at udskifte en Microsoft Office kontorpakkeløsning end andre kontorpakkeløsninger. Det skyldes dog ikke, at de tekniske bindinger i Microsoft Office er anderledes end andre leverandørers bindinger. Det skyldes sammenfaldet af en række forhold: Microsoft Office er den mest udbredte kontorpakke og findes på mere end 90% af pc er til erhvervsmæssig brug. Microsoft Windows er det mest udbredte operativsystem til pc er og findes på mere end 90% af pc er til erhvervsmæssig brug. Da Microsofts operativsystemer og Microsoft Office er de mest udbredte hhv. operativsystemer og kontorpakker, vælger de fleste uafhængige softwareleverandører hellere at udvikle til Microsofts produkter, end til de mindre udbredte operativsystemer og kontorpakker. Disse tre forhold, har givet Microsoft en meget gunstig situation. Det betyder, at man kan mere og at man får flere udvidelsesmuligheder, hvis man som erhvervskunde har Microsoft Windows og Microsoft Office. Langt størstedelen af erhvervskunder, vil skulle igennem en meget stor forandring, hvis man vil udskifte Microsoft Office med en anden kontorpakke. Man skal: Konvertere dokumenter og skabeloner Oversætte makroer Finde erstatningstilpasninger til kontorpakken Sikre og teste integration mellem den nye kontorpakke og en række andre programmer. Den samlede effekt forstærkes, jo flere bindinger der kobles sammen. Det sker, hvis erhvervskunderne i stigende grad vælger at anvende Microsoft SharePoint som det produkt, hvor dokumenter gemmes og deles blandt medarbejderne og/eller, hvis de uafhængige softwareleverandører i stigende grad vælger at basere 7

9 deres produkter på.net rammeværket 2, samtidig med, at Microsoft udvider egenskaberne ved.net rammeværket. Når man desuden har mange programmer fra samme leverandør som kontorpakken, har man ofte en række muligheder, der i det daglige kan give en høj grad af sammenhæng og synergi mellem programmerne. Dette forstærker også den tekniske binding, fordi leverandøren har mulighed for at optimere fordelingen af opgaver mellem de forskellige programmer, i forhold til at løse specifikke arbejdsopgaver. Dvs. at de funktionelle snitflader mellem to eller flere programmer er optimeret, så de funktionsmæssigt hænger sammen. Også dette kan give udfordringer, når andre produkter ikke har den samme opdeling Hovedkonklusion Kontorpakker er udviklet på forskellig vis med forskellige teknologier og sammensætning af funktioner, hvilket skaber udfordringer ved teknologiskift. Dette gælder, uanset hvilken kontorpakke man har. De tekniske bindinger er således ikke fundamentalt forskellige på tværs af forskellige kontorpakker. Uanset hvilken kontorpakke man allerede har og hvilken kontorpakke man ønsker at skifte til, vil der altid være mindst én teknisk binding, der gør det besværligt at skifte kontorpakke. De identificerede bindinger er typisk en følge af den sammenhæng, som skabes mellem beslægtede teknologier og platforme. Det er generelt sværere, eller mere omstændeligt, at udskifte en Microsoft Office kontorpakkeløsning end andre kontorpakkeløsninger. Hvis man som erhvervskunde har udnyttet muligheder for tæt integration mellem Microsofts produkter og samtidig har et eller flere andre softwareprodukter fra uafhængige softwareleverandører, så er denne erhvervskunde bundet meget stærkt til Microsoft Office, og vil reelt ikke have mulighed for at skifte væk fra Microsoft Office (dette fænomen kaldes også for lock-in ). Når det er vanskeligt at skifte fra Microsoft Office til andre kontorpakker, skyldes det i høj grad også, at kunderne ikke i tilstrækkeligt omfang efterspørger integration til de andre kontorpakker. Det betyder, at leverandører af anden software ikke 2.NET er et rammeværk som udvider funktionaliteten af operativsystemet Microsoft Windows. 8

10 udvikler integrationer til kontorsoftware, som ikke efterspørges. Et eksempel på dette er de danske ESDH-leverandører. En række adspurgte leverandører på det danske marked tilkendegiver, at deres produkter kan integrere til OpenOffice.org, men at der ikke er nogen af de aktuelle kunder, der efterspørger denne integrationsmulighed. Sammenhængen mellem teknologierne gør også, at det er nemmere at sætte sig ind i nye produkter fra Microsoft, når man allerede har sat sig ind i et af deres produkter 3. Alt i alt, så koster det noget for den enkelte erhvervskunde at ændre alle disse bindinger til Microsoft Office. Prisen er ikke ubetydelig, og der er sjældent vundet nye, bedre eller flere funktioner ved et skift væk fra Microsoft Office. 3 Denne observation har også et stærkt element af en kognitiv binding (en binding der knytter sig brugernes tillærte adfærd og forventning, når de arbejder med kontorpakker). Det handler både om brugergrænseflader (at lignende opgaver, kan gøres på samme måde i de forskellige Microsoft programmer) og om den måde, hvorved produkterne er sammentænkt. Den kognitive binding handler om, at en stor brugergruppe er blevet fortrolig med Microsoft produkternes univers, og at Microsoft derved sætter standarden for hvordan noget bestemt skal gøres. 9

11 2. Indledning og baggrund Folketinget har truffet to beslutninger, som indebærer, at Konkurrencestyrelsen skal undersøge konkurrencen på kontorsoftware. Kontorsoftware (eller som vi kalder det i denne rapport kontorpakker ) er computerprogrammer til brug for kontoropgaver, som udbydes i samlede pakker, der som minimum omfatter programmer til tekstbehandling, regneark og præsentationer. De to folketingsbeslutninger er hhv. beslutning B103 fra 2006 og V45 fra Beslutningerne indebærer bl.a., at Konkurrencestyrelsen skal undersøge de konkurrencemæssige konsekvenser ved manglende interoperabilitet og vurdere konkurrencen inden for kontorsoftware baseret på ODF og/eller OOXML, herunder tekniske og juridiske bindinger knyttet til kontorsoftware. Formålet med rapporten om tekniske bindinger er at analysere og vurdere de væsentligste tekniske bindinger knyttet til kontorpakker med henblik på, at Konkurrencestyrelsen efterfølgende kan anvende denne rapport til sine vurderinger.. Der er primært tale om en teknisk vurdering, som tager afsæt i den sammenhæng, kontorpakken normalt indgår i. Denne sammenhæng kan variere på tværs af forskellige virksomheder og brugergrupper, men tæller andre programmer, platforme og operativsystemer, som kontorpakken udvikles på. Da sammenhængen er kompleks, har det været nødvendigt at foretage forskellige afgrænsninger i analysen, og endvidere har det ikke været muligt at skaffe, endsige gennemgå, al dokumentation fra de forskellige leverandører på markedet. Derfor tages generelt forbehold for, at der kan være tekniske bindinger, som ikke er identificeret via analysen Læsevejledning Nedenfor følger en kort læsevejledning til denne rapports kapitler Centrale begreber I denne rapport har vi søgt at forklare teknisk komplicerede forhold, så de kan tilgås af folk, der ikke har dyb it-faglig viden eller erfaring. Vi har derfor forenklet beskrivelsen, og den mere it-kyndige læser vil kunne være nødt til at oversætte tilbage til et mere it-professionelt sprog. Både til brug for novicen og for eksperten kan man i kapitel 3 læse, hvordan diverse begreber er anvendt i denne rapport. 1 0

12 Metode Før denne rapport blev udarbejdet, fandtes der ikke nogen kendt metode for, hvordan en undersøgelse af tekniske bindinger for kontorpakker kan gennemføres. Det har derfor været nødvendigt at udvikle en metode tilpasset behov, ressource og tidsramme for gennemførelse af undersøgelsen om tekniske bindinger for kontorpakker. Kapitel 4 beskriver den anvendte metode og er medtaget for at dokumentere, hvordan vi er kommet frem til vores resultater. Rapportens øvrige kapitler kan i al væsentlighed læses uden at sætte sig ind i kapitel 4 først Generelle tekniske bindinger I kapitel 5 er de generelle tekniske bindinger beskrevet. Selv om der er gjort meget for at fremme forståelsen, så er det i dette kapitel, at den tekniske komplekse virkelighed slår til. Det kan, med andre ord, være svært at forstå. Kapitlet gennemgår de forskellige former for tekniske bindinger, der findes, og forsøger at forklare de tekniske årsager til, at disse bindinger opstår Specifikke tekniske bindinger I kapitel 6 er gengivet undersøgelsens resultater mht. tekniske bindinger, der knytter sig til specifikke produkter. 1 1

13 3. Centrale begreber I det følgende gennemgås de væsentligste begreber i analysen, herunder det centrale begreb teknisk binding samt de væsentligste kategorier af software, som bindingerne kan være relateret til, herunder kontorpakke, operativsystem, serversoftware, hostede løsninger og andet software Software kontorpakke, operativsystem, serversoftware, hostede løsninger og andet software I det følgende gives en kort beskrivelse af de begreber, som anvendes i analysen Programmer På en pc (computer) kører en række programmer. Disse programmer afvikles på et operativsystem. Operativsystemet giver de enkelte programmer mulighed for at kommunikere med en række fysiske ressourcer i computeren (tastatur, skærm, netkort, harddisk, etc.) Programmer kaldes også for software eller applikationer. Der findes mange forskellige typer af software. I denne analyse er der fokuseret på de typer af software, som har relationer til kontorpakken, herunder operativsystem, hostede løsninger og andet software, og som indgår som en del af en virksomheds it-landskab, idet tekniske bindinger typisk optræder i denne sammenhæng Kontorpakker Kontorpakker er computerprogrammer til brug for kontoropgaver, som udbydes i samlede pakker, der som minimum omfatter programmer til tekstbehandling, regneark og præsentationer Operativsystem Et operativsystem 4 gør det muligt for programmer at anvende en pc s forskellige fysiske enheder. Det er en væsentlig del af den platform, som kontorpakken og andet software afvikles på i situationen med afvikling af kontorpakken på en pc. Platform er defineret nedenfor. 4 Termen operativsystem er synonym med termen styresystem. Igennem denne rapport er termen operativsystem anvendt. 1 2

14 Hostede løsninger Hostede løsninger er software, der tilbydes som en service. Dvs. en service, der ikke afvikles på en pc, men har samme funktionalitet som produkter, der afvikles på en pc. Der er typisk tale om en service, der leveres via internettet. Det vil sige, at det virker som en kontorpakke på internettet, hvor hver bruger får adgang til kontorpakken ved hjælp af internetadgangen Andet software Andet software er i denne undersøgelse betegnelsen for software, som integrerer til kontorpakken, herunder arkivsoftware og kommunikationssoftware, og som indgår i digital produktion og samarbejde Platform Platform er i denne undersøgelse betegnelsen for et operativsystem 5, som muliggør afvikling af kontorpakken og andet software. Til en platform hører også en række programmeringssprog, -værktøjer og softwarebiblioteker, der anvendes i udviklingen af software til den pågældende platform. Platforme, som nævnes i denne rapport betegnes med det operativsystem, som udgør platformen: Microsoft Windows Mac Linux It-landskab It-landskab er i denne undersøgelse betegnelsen for den totale samling programmer, som er installeret og er i brug i en given virksomhed, herunder kontorpakken, operativsystem, serversoftware, hostede løsninger og andet software. 5 En platform er generelt defineret som en kombination af en type af hardware arkitektur og operativsystem, som tilsammen muliggør afvikling af software. Hardwarearkitekturen, hvorpå operativsystemet afvikles, er i denne analyse ikke relevant, hvorfor det ikke er nævnt yderligere. 1 3

15 3.2. Tekniske bindinger Definition En teknisk binding er en relation eller et afhængighedsforhold, der findes i en veldefineret samling af programmer. Nogle af programmerne i samlingen er for selv at kunne fungere afhængig af eksistensen og funktionen af andre programmer i samlingen. Andre programmer er ikke på samme måde afhængig af andre programmer i samlingen, men giver mulighed for en bruger eller organisation at skabe en sådan afhængighed. Et program kan have en teknisk binding i sig selv, hvis en bruger har lavet udvidelser til programmet alene med værktøjer som findes i programmet. Afviklingen af udvidelsen er afhængig af programmet gennem den af brugeren skabte tekniske binding. En teknisk binding vil oftest være mellem to eller flere programmer, men effekten - eller virkningen - af bindingen er sjældent den samme for alle programmer. Således er det ofte, at selv om der er tale om en binding mellem to programmer, så kan det ene program være nemmere at udskifte end det andet. En teknisk binding karakteriseres som stærk, hvis bindingen ikke kan brydes uden væsentligt forbrug af ressourcer (tid, penge). En teknisk binding karakteriseres som havende en stor virkning, hvis der er en stor installeret base af de programmer, som indgår i bindingen. En given teknisk binding karakteriseres som væsentlig hvis den er både stærk og har stor virkning Overordnet praktisk betydning En teknisk binding kan være til stede i et givet it-landskab, men det er først, når der ønskes forandringer i it-landskabet, at bindingen træder frem og evt. bliver et problem. En teknisk binding kan være nødvendig for at sikre et gnidningsfrit samspil mellem to eller flere programmer. Den samme tekniske binding kan også være en væsentlig hindring for at foretage en ønsket ændring, idet den ikke kan fjernes uden forbrug af ressourcer (tid, penge). Den tekniske binding kan være skabt implicit i form af investering i teknologi eller tilpasninger i kontorpakkens omgivelser. En 1 4

16 sådan investering vil ikke kunne omgøres uden økonomiske, tids- eller ressourcemæssige konsekvenser. Endelig kan relationen være af praktisk betydning for brugen i hverdagen, f.eks. i form af tillært adfærd, tillagte vaner eller opbyggede procedurer, som er en følge af den tekniske binding. Det vil sige, at selvom en teknisk binding typisk vil være en negativ egenskab, der opleves når man vil udskifte et produkt med et andet, så kan bindingen være effekten af en positiv egenskab i selve anvendelsen af produktet. Der sondres ikke mellem, hvorvidt en teknisk binding er af positiv eller negativ betydning, da dette er bestemt af den ønskede ændring i en given sammenhæng, hvori den tekniske binding vurderes. I analysen skelnes mellem generelle tekniske bindinger, som er de typer af bindinger, der principielt kan eksistere mellem kontorpakken og andre typer software, og specifikke tekniske bindinger, som er de bindinger, som kan konstateres i sammenhæng med konkrete softwareprodukter fra forskellige leverandører eller andre udbydere af software. 1 5

17 4. Metode I det følgende beskrives afgrænsningen af analysen samt den metode, som anvendes i analysen Afgrænsning af analysen Analysen af de tekniske bindinger undersøger de tekniske bindinger, der er for kontorpakker, og mellem kontorpakker og nært relateret andet software som operativsystemer, arkivsoftware (software til lagring af dokumenter), kommunikation ( ), fagsystemer og ESDH-systemer. Der er således ikke medtaget andre typer af software i analysen. For at sikre, at undersøgelsen har fokus på de væsentligste tekniske bindinger, er det prioriteret at undersøge specifikke programmer, der enten repræsenterer en stor markedsudbredelse, eller repræsenterer forskellige former for alternativer til de mest udbredte produkter på markedet. Endvidere er det primært valgt at analysere den erhvervsmæssige brug af kontorpakker, som den kan genfindes i private og offentlige virksomheder, idet det typisk er i disse komplekse it-miljøer at de tekniske bindinger og problemstillinger opstår. Nogle af de bindinger, som identificeres i analysen, vil imidlertid også gælde for privatbrugere. Analysen undersøger ikke de driftsmæssige konsekvenser og deraf følgende økonomiske konsekvenser som følge af skift af elementer i virksomhedernes itlandskab. Det er valgt at gennemføre analysen uden gennemførelse af praktiske pilot- eller laboratorieforsøg. Analysen er derfor tilvirket på baggrund af viden og indsigt hos Devoteam Consulting, eksterne skriftlige informationskilder samt afholdelse af møder og interviews samt mailkorrespondancer med leverandører og brugere af kontorpakker. Den afgrænsning, som er foretaget i analysen, har endvidere krævet en række konkrete valg af specifikke softwareprodukter, som der er redegjort for i afsnit Fremgangsmåde for analysen Målet med denne analyse er at kortlægge tekniske bindinger i relation til kontorpakker, som evt. kan have en konkurrencemæssig betydning, samt at give en vur- 1 6

18 dering af disse. Gennem analysen karakteriseres de tekniske bindinger og de vurderes ift. omfang og virkning. Da der ikke findes en generel anvendelig model for beskrivelse og analyse af bindinger i relation til kontorpakker, er en sådan model udviklet til formålet. Modellen adresserer alene kontorpakker, operativsystem og andet software, samt de tekniske bindinger, som findes eller opstår imellem disse. Analysen frembringer et overblik over de forskellige typer af tekniske bindinger, som kan findes i et givet it-landskab. Modellen anvendes som udgangspunkt for en analyse af konkrete softwareprodukter og dermed de reelle tekniske bindinger, som eksisterer i markedet. Dette er med til at konkretisere, hvad der ligger i de forskellige typer af bindinger og hvor stærke bindingerne er i og mellem forskellige softwareprodukter. Gennem denne analyse får vi et billede af problemstillingerne og et overblik over de primære årsager til de tekniske bindinger. De tekniske bindinger kommer til udtryk, når man vil udskifte et program (kontorpakke, operativsystem etc.) med et andet tilsvarende produkt. Da markedet for software er meget stort, har det været nødvendigt at udvælge specifikke softwareprodukter, som både er relevante, repræsentative for markedet og de forskellige typer af tekniske bindinger. De valgte softwareprodukter og kriterierne for udvælgelse af disse fremgår sidst i dette kapitel. For at kunne konkretisere, hvad bindingerne reelt betyder, og hvad deres omfang og virkning i praksis er, har vi valgt at opstille syv forskellige, arketypiske itlandskaber, som repræsenterer forskellige typer af virksomheder med forskellig sammensætning af de valgte softwareprodukter. Eksempelvis er det beskrevet, hvorledes en typisk grafisk kreativ arbejdsplads som f.eks. en arkitektvirksomhed vil opleve de tekniske bindinger til forskel fra en offentlig myndighed, som arbejder med mange fagsystemer. Den gennemgående metode for analysen, er skitseret i figur 1. Etablering af analyseog beskrivelsesmodel Analyse af generelle bindinger Etablering af itlandskaber Analyse af specifikke bindinger Figur 1 Trin i metoden I det følgende gennemgås de enkelte elementer i metoden. 1 7

19 Etablering af analyse- og beskrivelsesmodel Den udviklede analyse- og beskrivelsesmodel er udviklet med henblik på at dække de væsentligste relationer og dermed potentielle bindinger i relation til kontorpakker. En forsimplet version af modellen, er grafisk gengivet i figur part Andre programmer Dokument Kontorpakke Operativsystem Figur 2 Forsimplet analyse- og beskrivelsesmodel Modellen rummer følgende tre hovedelementer: 1. En kontorpakke, der som minimum indeholder de tre typiske kontorprogrammer til fremstilling hhv. tekstdokumenter, regneark og præsentationer. 2. Et operativsystem, som udgør afviklingsplatformen. 3. En række andre programmer, som er af følgende type: a. Kommunikationssystemer (typisk mail). b. Produktionssystemer (f.eks. fagsystemer eller ESDH-systemer) c. Arkiv eller dokumentopbevaringssystemer (f.eks. portaler eller filservere 6 ). 6 En filserver er en computer, der kan tilgås af flere pc er, og som bruges til at gemme dokumenter og andre filer, man som bruger producerer på sin pc. En filserver optræder typisk som et eller flere netværksdrev som er kendt fra forskellige kontormiljøer). 1 8

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

Markedet for kontorsoftware. Konkurrencesituationen og betydningen af åbne standarder. Konkurrenceanalyse 03/2009

Markedet for kontorsoftware. Konkurrencesituationen og betydningen af åbne standarder. Konkurrenceanalyse 03/2009 Markedet for kontorsoftware Konkurrencesituationen og betydningen af åbne standarder Konkurrenceanalyse 03/2009 August 2009 Markedet for kontorsoftware August 2009 Oplag 500 Pris: Kr. 200,00 inkl. Moms

Læs mere

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor 1 I Lexmark -programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede scripts, der omfatter arbejdsprocessen for papir. Kombiner disse brugerdefinerede scripts med scanningsindstillinger (format,

Læs mere

Document Distributor oversigt

Document Distributor oversigt Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

WHITEPAPER DokumentBroker

WHITEPAPER DokumentBroker WHITEPAPER DokumentBroker Copyright 2013 DokumentBrokeren er en selvstændig arkitekturkomponent, som uafhængigt af forretningsapplikation og kontorpakke, genererer dokumenter af forskellige typer og formater,

Læs mere

Gemmer I på skjulte data i Office-filer? Vejledning om risici ved skjulte data i Office-filer

Gemmer I på skjulte data i Office-filer? Vejledning om risici ved skjulte data i Office-filer > Gemmer I på skjulte data i Office-filer? Vejledning om risici ved skjulte data i Office-filer Publikationen kan hentes på It- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12

Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12 Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12 Andreas Johannsen Communications Manager & Co-founder andreas@synkron.dk www.synkron.dk Om Synkron Synkron har lavet CMS siden '97 Markedsledende

Læs mere

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Født til jobbet microsoft.com/da-dk/mobile/business/lumia-til-erhverv/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_danish.indd 1 19.11.2014 14.43 Office 365 på arbejde Giv dine medarbejdere

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur

Service Orienteret Arkitektur Service Orienteret Arkitektur Datalogisk Institut 22. november 2004 v/ Vidensleverandør Henrik Hvid Jensen, SOA Network henrikhvid@soanetwork.dk (c) SOA Network, 2004 1 Indførelse af et servicelag (c)

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6 2.4 Fysiske

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Produktbemærkninger SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Lidt om disse produktbemærkninger Disse produktbemærkninger opsummerer funktionerne i SMART Notebook 11.3 samarbejdsbaserede

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Kunsten at have fuldkommen kontrol

Kunsten at have fuldkommen kontrol Kunsten at have fuldkommen kontrol ProArc giver dig fuldkommen kontrol over dine informationer under alle tekniske projekters faser lige fra planlægning og konstruktion til drift og vedligeholdelse uanset

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU)

Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU) Foranalyse Projekt: PDM-kerne Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU) Projektdeltagere: 1. Indledning og baggrund Mogens Sandfær (MS), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Jørgen

Læs mere

Om denne CD og 10 anvendelser af den

Om denne CD og 10 anvendelser af den Om denne CD og 10 anvendelser af den Denne CD er en lettere modificeret udgave af KNOPPIX 5.0.1 CD'en fra www.knoppix.net. Den er lavet sommeren 2006 af Claus Gårde Henriksen fra Skåne Sjælland Linux User

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System De sidste par år er internettet gået fra at være endnu en marketingaktivitet for de fleste organisationer til at blive et strategisk og forretningskritisk

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads

Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Version 1.0 23-02-2015 INDHOLD 1. VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2. INDLEDNING... 3 2.1 STANDARD PC... 3 2.2 KONTORSTØTTE OG PRINT... 3 2.3 KOMMUNIKATION... 4 3. IT-ARBEJDSPLADS...

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Tak for tilliden af valget af et af vore podcast kompatible produkter. Denne fremragende software og hardware pakke muliggør produktion af podcasts af

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU IT-CENTRET PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil Vi udbyder korte kurser indenfor følgende: Start din PC - Tekstbehandling

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

OpenOffice introduktion

OpenOffice introduktion OpenOffice introduktion Kan også anvendes til LibreOffice Version: August 2012 Indholdsfortegnelse OpenOffice 3.0...5 Denne manual...5 OpenOffice (OO) vs Microsoft Office (MSO)...5 Hjælp!...5 Hent programmet...6

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007

Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007 Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007 høringssvar Jens Mikael Jensen Document: Høringssvar vedr- revision af tekniske standarder I OIO-kataloget 2007 Page 1 of 5 1. Resumé IT & Telestyrelsen

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Udarbejdet af Jesper Rønnov og Morten Hougaard Sidst revideret d. 13/01/11 Sammenfatning af foranalysen... 2 Mulige veje frem for projektet... 2 A. Fujitsu

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

KAPITEL 1 Introduktion

KAPITEL 1 Introduktion KAPITEL 1 Introduktion ZoomText 9.1 er et specialdesignet computer program der hjælper svagsynede med at se skærmbilledet på computeren. Ved at benytte både skærmforstørrelse og skærmlæsning giver ZoomText

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

Artikel om... Digital signatur. OpenOffice.org

Artikel om... Digital signatur. OpenOffice.org Artikel om... Digital signatur OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne, som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere og/eller ændre det

Læs mere

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for IT Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for Boulevarden 19D DK - 7100 Vejle tel: +45 7216 2830 www.campusvejle.dk GRUNDLÆGGENDE KURSER ER DU NYBEGYNDER, BØR DU OVERVEJE

Læs mere

Ondisplay - Digitalt informationssystem

Ondisplay - Digitalt informationssystem Ondisplay - Digitalt informationssystem Instore TV, Infoskærme eller digital skitning Instore TV blev fra den spæde begyndelse i USA introduceret som en ny mediekanal primært i detailforretninger. Et faktum

Læs mere

Kravspecifikation for bibos1

Kravspecifikation for bibos1 Oktober 2011 Projekt for Århus Kommunes Biblioteker i samarbejde med Odense Centralbibliotek og Silkeborg Bibliotekerne Indhold 1. Baggrund for projektet... 2 1.1 Projektets formål... 2 2. Tilbud... 3

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU AMU IT-CENTRET Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo Vi udbyder korte kurser i følgende programmer: Tekstbehandling - Regneark Præsentation og DTP - Internet og E-mail Database - Start din PC IT

Læs mere

Lightroom 3. 1. Nyhederne i version 3

Lightroom 3. 1. Nyhederne i version 3 Lightroom 3 Lightroom er et fantastisk program, hvis ellers nogen er i tvivl om det. Det er først og fremmest et fotografens program al fokus er på en hurtig, fleksibel og effektiv behandling af digitale

Læs mere

Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade

Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade Denne note er skrevet frit efter Peter Huber, som på et kursus i Efteruddannelsescenteret fortalte om supermarkedsmodellen til design af brugergrænseflader.

Læs mere

Succes med intranet til Office 365

Succes med intranet til Office 365 Succes med intranet til Office 365 Agenda 8.30 9.00 Morgenmad og registrering 9.00 9.10 Præsentation af Webtop 9.10 9.45 Hvad er Office 365? 9.45 10.15 Hvad skal et moderne intranet kunne? 10.15 10.30

Læs mere

FarmOnline EPM. Enterprise Performance Management. Teknisk info

FarmOnline EPM. Enterprise Performance Management. Teknisk info Enterprise Performance Management Teknisk info 3 Teknisk info PRODUKTBESKRIVELSE Opdræt af slagtekyllinger er en produktionsform, som kræver omhyggelig styring og tæt opfølgning. Kyllingerne er meget

Læs mere

Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse

Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse November 2008 Microsoft Danmark Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup www.microsoft.dk The Nielsen Company ACNielsen Denmark Strandvejen 70 2900 Hellerup

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Hvad er Input Management?

Hvad er Input Management? XP Input Management 2 Hvad er Input Management? På jævnt dansk betyder Input Management indsamling, håndtering og lagring af papirdokumenter. Det omfatter alle typer dokumenter, som f.eks. breve fra kunder

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

GetOrganized for SharePoint

GetOrganized for SharePoint GetOrganized for SharePoint Case: Forsikring & Pension, Effektive sagsgange og smidig formidling af information på én platform Michael Ekegren Manager mek@netcompany.com Søhuset, Hørsholm 11.11.2008 Version

Læs mere

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål Agenda Muligheder for anvendelse Komponenter Features Restore muligheder DR og TSM integration Repository Demo Spørgsmål Muligheder for anvendelse Data Center dmsave/lokal TSM Remote Office Application

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Forms Composer. Document Producer 1. Document Producer

Forms Composer. Document Producer 1. Document Producer 1 I Lexmark TM, version 3.1, kombineres softwaren til udformning af e-formularer med et serverprogram for e-formularer. Du kan nu oprette dine egne formularer og kombinere dem med scripts og på den måde

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Miniprojekt2011. Formålet er at lære og indlære god objektorienteret programudvikling og programmering med Java, samt undervejs at opfylde studiekrav.

Miniprojekt2011. Formålet er at lære og indlære god objektorienteret programudvikling og programmering med Java, samt undervejs at opfylde studiekrav. Miniprojekt2011 Projektbeskrivelse Der skal fremstilles en lille java application på PC, hvor brugeren kan foretage interaktioner med en simpel database på disken via et grafisk brugerinterface. Formålet

Læs mere

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE vp.online 2011 01-10-2011 Indholdsfortegnelse 1 PROBLEMER MED AT SE VP.ONLINE... 3 2 BROWSER KONFIGURATION... 6 3 SKRIVEADGANG TIL DREV... 7 4 SESSION TIMEOUT

Læs mere

OS2dagsorden - release notes

OS2dagsorden - release notes OS2dagsorden - release notes Version 2.1 release notes maj 2015 Indholdsfortegnelse OS2dagsorden 2 Hvad er OS2dagsorden? 2 Alle fordelene 2 Teknologien 3 Dagsordensproduktionssystemer 3 Github (koden)

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

360 Digital Styringsreol

360 Digital Styringsreol 360 Digital Styringsreol OPNÅ BEDRE STYRING, OPFØLGNING, OVERBLIK SAMT DOKUMENTATION AF ORGANISATIONENS PROCESSER Mange organisationer oplever et voksende pres for på samme tid at skulle levere højere

Læs mere

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland.

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. www.jta-jylland.dk 1. Introduktion til JTA-DynamicsPDF. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 er et ekstra modul, som er udviklet

Læs mere

Fuld installation af Jit-klient

Fuld installation af Jit-klient Fuld installation af Jit-klient Indholdsfortegnelse Systemkrav til afvikling af Jit-klienten...3 Opsætning af firewall...4 Om installationsfilen...5 Installation af MSI-filen...6 Om SSL-certifikater...13

Læs mere

I dybden med L A T E X

I dybden med L A T E X I dybden med L A T E X Peter Mølgaard 13.08.2011, version 1.0 Indhold 1 I dybden med LATEX 2 Fra L A TEX til udskrift............................. 2 Matematik med L A TEX............................ 2

Læs mere

Fujitsu Siemens Computer

Fujitsu Siemens Computer Ivan Warrer Kongsager 12 2620 Albertslund Tlf. 43 64 44 13 Erhvervserfaring genereret indenfor IT over 20 år. Profilresume: Jeg har mere end 20 års erhvervs erfaring indenfor IT som havde sin begyndelse

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravliste. Høringsversion. Opdateret 21-10-2014 Indhold Indhold... 1 Typer af krav... 4 1. Sprog... 5 Krav [1.1]: Sprog... 5 Krav [1.2]: Sprog - Menusprog...

Læs mere

Gratis kontorpakke til din tablet

Gratis kontorpakke til din tablet OPRET, REDIGER OG LÆS DOKUMENTER PÅ DIN TABLET: Gratis kontorpakke til din tablet DET FÅR DU OVERBLIK SVÆRHEDSGRAD Let Middel Svær Tekstbehandling Præsentation Regneark FOR ENHEDER MED Android ios (Apple)

Læs mere

Øvelse 6. Modeller 81 6.1 Oprettelse af og arbejde med modeller 82 6.2 Videre øvelser 87 6.3 Øvelser i eget projekt 87

Øvelse 6. Modeller 81 6.1 Oprettelse af og arbejde med modeller 82 6.2 Videre øvelser 87 6.3 Øvelser i eget projekt 87 Indhold Indledning 7 Øvelse 1. Introduktion til NVivo 11 1.1 NVivos skærmbillede og funktioner 12 1.2 Sources 13 1.3 Nodes 15 1.4 Classifications 17 1.5 Queries 18 1.6 Models 19 1.7 Videre øvelser 19 Øvelse

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Softwaretest. - også af "ikke testbar" software. DAPUG erfamøde 7. marts 2012 Thomas Vedel, Thomas Vedel Consult email: thomas@veco.

Softwaretest. - også af ikke testbar software. DAPUG erfamøde 7. marts 2012 Thomas Vedel, Thomas Vedel Consult email: thomas@veco. Softwaretest - også af "ikke testbar" software DAPUG erfamøde 7. marts 2012 Thomas Vedel, Thomas Vedel Consult email: thomas@veco.dk Hvorfor softwaretest? Software er sjældent fejlfri Test sikrer at softwaren

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7 2011 Indhold Hosted løsning... 3 Hosted produkter... 4 Dedikeret server hosting... 5 Virtuel server hosting... 6 Shared Office hosting... 7 Exchange hosting... 8 Remote Backup... 9 Hosted løsning Hosting

Læs mere

Lidt orientering om, hvad en computer består af

Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af...1 Introduktion...2 Skærm...2 Printer...2 Tastatur...2 Mus...3 CPU...3 Bundkort...4 Strømforsyning...4 RAM/

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 19. september 2006 Agenda Udfordringer overvejelser om SOA Visionen driver

Læs mere

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1 Succes med intranet til Office 365 Webtop A/S s. 1 Hvem er jeg https://twitter.com/jeslas http://www.linkedin.com/in/jesslassen Webtop A/S s. 2 Hvad er Office 365 Office pakken (Word, Excel..) Skyudgaver

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur Cloud i brug Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur 02 Indhold > Executive Summary............................................................... 03 Digitaliser.dk.....................................................................

Læs mere

Dynamicweb Quickguide

Dynamicweb Quickguide Brugervejledning Dynamicweb Quickguide Version: 1.1 2012.03.15 Dansk JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2012 Dynamicweb Software A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument eller dele heraf må på ingen

Læs mere

Wizdom med forretningsapplikation. Wizdom Business Apps

Wizdom med forretningsapplikation. Wizdom Business Apps Wizdom med forretningsapplikation 1 Wizdom Business Apps Dan Thomsen 1 Dan Thomsen Har arbejdet med forretnings applikationer til SharePoint med store danske og internationale virksomheder Har arbejdet

Læs mere

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber v/ Mads Holm-Petersen, COWI 1 Baggrund Miljøstyring indgår i dag som et naturlig element i ledelses- og produktionsplanlægningen. Mange virksomheder har

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Udnyt dine dokumenter bedre Simpelt og effektivt Konvertering, arkivering og distribution har aldrig været så enkelt AUTOSTORE

Udnyt dine dokumenter bedre Simpelt og effektivt Konvertering, arkivering og distribution har aldrig været så enkelt AUTOSTORE Udnyt dine dokumenter bedre Simpelt og effektivt Konvertering, arkivering og distribution har aldrig været så enkelt AUTOSTORE Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 2620 Albertslund

Læs mere

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev NY Input Management-Løsning! Indhold: LaserNet v6.6 LaserNet Webinars NY LaserNet Input Management-løsning Nyt Produkt: LaserNet Client Nye Features & Functions Ny medarbejder

Læs mere

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta h Produktion ll til Microsoft Navision Axapta introducerer begrebet rutestyring, som gør det muligt at udnytte ressourcer mere effektivt. Fordele Valg af den bedste rute til en operation på en given dag.

Læs mere

Projekt: VAX NemHandel 4.0

Projekt: VAX NemHandel 4.0 Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX NemHandel 4.0 Emne: Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX NemHandel 4.0 samt krav til miljøet, herunder hardware og software, hvori VAX NemHandel

Læs mere