Forstå nationalsocialisme. Oversat fra engelsk og portugesisk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forstå nationalsocialisme. Oversat fra engelsk og portugesisk"

Transkript

1 Forstå nationalsocialisme Oversat fra engelsk og portugesisk

2 Indledning Denne artikel opstod ud fra behovet for at præcisere nationalsocialismen over for de, der allerede anser sig selv som værende nationalsocialister, men som samtidig har et begrænset kendskab til dens lære, og især for de, som er imod nationalisocialismen - de, der aldrig har haft mulighed for at studere den grundigt og kende til den gennem en version, der ikke har været fjendens, og dermed ikke har været i stand til at drage retfærdige og fornuftige konklusioner. Netop det er en mulighed for vores modstandere, som ofte blev manipuleret til at forstå sandheden om os for ubevidst at bekæmpe os og samarbejde med det selv samme system, der har til formål at ødelægge os. Mange af vores fjender er blevet nationalsocialister, fordi de i os ser en hensigtsmæssig løsning samt for at slippe af med alle fordommene skabt af massemediernes propaganda, hvilke har til formål at bagvaske os. Nærværende artikel er et forsøg på at belyse og præcisere sandheden om den nationalsocialistiske verdensanskuelse, som i årtier blev smædet og forfulgt af folk, der søgte at beskytte pengenes magt og diktaturinteressen mod folkets oprør. Nationalsocialister er gennem det tyvende århundrede aldrig blevet givet retten til forsvar eller mulighed for en retfærdig og demokratisk debat. Vi blev forfulgt i mange lande rundt om i verden; vores idéer er blevet fordrejet til at synes frastødende og manipulerede. Historiske data blev forfalsket for at forhindre folk i at kende de faktiske omstændigheders karakter. Vores bøger blev brændt, konfiskeret og forbudt. Vores forfattere blev forfulgt, fordømt, eksponeret og indespærret. Således beviste vores inkvisitorer, at vi er en trussel mod regeringen, mod den internationale zionisme, mod systemet, mod kapitalens magt og mod den borgerlige individualistiske mentalitet. Alle har forsøgt at lukke munden på os, indespærre os og endda slå os ihjel, men de kan dog aldrig fængsle eller ødelægge en idé. Det er tid til oprør, en revolution mod den Moderne Verden, tidspunktet for vores frihedsråb. Det er tid til, at kneblen falder til jorden. Denne tekst er opdelt i seks grundlæggende emner, som er årsager til en væsentlig fordrejning af sandheden om nationalsocialismen - emner, som mange, der kalder sig selv nationalsocialister, ikke har en klar forståelse for - samt ét emne til personlig refleksion. 1. Er nationalsocialisme højreorienteret? 2. Er nationalsocialisme kapitalistisk? 3. Er nationalsocialisme racistisk? 4. Er nationalsocialisme fascistisk? 5. Er nationalsocialisme lig et diktatur? 6. Hvad med Holocaust? 7. Kunne jeg være nationalsocialist?

3 1. Er nationalsocialismen højreorienteret? Det er nødvendigt at begynde med dette emne, fordi det er en af de mest almindelige fordrejninger af, hvad nationalsocialismen i virkeligheden er. Talrige nationalsocialister mener, at nationalsocialisme er højreorienteret, men uden at forstå, hvad de korrekte betydninger af "højre"- og "venstreorienteret" er. Begrebet stammer fra det præ-revolutionære Frankrig, hvor de, der ønskede at bevare den daværende styreform, sad i den højre side af forsamlingen, mens dem, der kæmpede for radikale ændringer, sad til venstre. Således er udtrykket "højre" blevet brugt til at definere de reaktionære og konservative, og "venstre" til at definere de revolutionære. Klassificeringen "venstre" blev hovedsageligt brugt af marxistiske og anarkistiske grupper, fordi de som regel beskæftigede sig med revolutionær kamp. Men disse betegnelser gælder ikke i henhold til den enkelte doktrins natur, men derimod med tiden og øjeblikkets politiske situation. Et eksempel kan nævnes under tiderne med det tsaristiske Rusland - her passede bolsjevikkerne ind til venstre, fordi de repræsenterede en revolutionær bevægelse. Men da marxisterne tog magten i 1917, repræsenterede de ikke længere nogen revolution vedrørende den aktuelle situation; og således ville al slags opposition mod regimet blive defineret som konservative af marxisterne. På grund af disse libertære marxistisk-leninistisk orienterede gruppers hyppige brug af klassificeringen af "venstre", blev det almindelig praksis for enhver anden doktrin i modstrid med dem at blive defineret som "højre", og mange nationalsocialister accepterede denne etiket, selvom den er fejlagtig. En revolutionær kraft "(...) Nationalsocialismen er en ny opfattelse af verden, der er intensiv i forhold til at være i opposition mod den nuværende verden med kapitalisme og borgerlige marxister og deres satellitter." - Gottfried Feder - Det Nationalsocialistiske Program af Det Tyske Arbejderparti Det store problem for den Nationalsocialistiske Bevægelse efter 1945 var at ignorere de ændringer, der fandt sted i samfundet og at fortsætte med at leve i fortiden. Mens andre bevægelser voksede, udvikledes og tilpassede sig til tidens behov og problemer, forblev andre stagnerende og fortsatte med at leve i den første halvdel af århundredet. De færreste indså, hvor mange af vores situationer, der havde ændret sig, og at samfundet i dag ikke er det samme som for 30 år siden. Det er nødvendigt at fokusere på problemerne og den aktuelt foreliggende politik, tilpasse os og gøre noget konkret. Vi anser den moderne verden og den nuværende vestlige "civilisation" som vores største fjender. Den består af et fuldstændig materialistisk og kapitalistisk samfund med en borgerlig og individualistisk filosofi. Et imperium bygget på egeninteresse og egoisme. Et imperium, der ikke er bygget for folket, ikke et kulturelt eller spirituelt imperium, men et imperium dannet af systemoligopoler, monopoler, store virksomheder og massemedier usundt finansieret af en umoralsk og anti-national stat, der beskytter de magtfuldes og zionismens interesser. Dermed søger nationalsocialismen den totale tilintetgørelse af den moderne verden. Vi ønsker at afslutte denne æra af dekadence og ønsker samtidig begyndelsen af en ny. Vi ønsker at bevare vores kultur og genskabe vores rødder, men vi er ikke, på nogen måde, politisk konservative. Vi ønsker ikke at bevare de aktuelle degenerative værdier, vi ønsker ikke at bevare et kapitalistisk system eller en korrupt regering, der går imod folkets interesser og ikke gør noget for at bevare vores kulturarv og bevare vores race. Vi ønsker ikke en stat, der gør alt for at lukke munden på og fremmer ødelæggelsen af en årtusind gammel kultur.

4 Vi går ikke ind for den nuværende (u)orden, men for kampen mod den. Vores mål er deres totale udslettelse. Opgiv den perverterede og egoistiske mentalitet, der er uforenlig med vores kollektivistiske natur. Vi går ind for en voldelig kamp mod systemet, der vil føre til dets tilintetgørelse, og implementeringen af noget nyt og retfærdigt. Vi vil implementere den sande nationalsocialistiske orden. Vi er dem, der kæmper for opbygningen af menneskets spirituelle storhed og uddriver den materialistiske og selviske ånds interesser. Vi kæmper ikke blot for befrielse, men for kreativitet og frihed. Man bør indse, at årsagen til vor nuværende tilstand og forfølgelse er de vestlige regeringer. De hader os, beskytter kun de stores interesser og vil gøre alt for at forbyde og fængsle os. For dem, betyder kultur og race intet, kun økonomiske emner. På nogen måde at støtte sådanne regeringer er at forhindre og forsinke den nationalsocialistiske revolution. "...Det er blevet glemt, at den betingelse, der må gå forud for enhver handling er viljen og modet til at sige sandheden - og det ser vi i dag hverken til højre eller venstre." - Adolf Hitler Hitler's Speeches, Baynes. Vol 1 The Institute of International Affairs, 1942 Nationalsocialismen hævdede aldrig at være "højreorienteret". Dette begreb blev anvendt om os af de fjendtlige medier, enkeltpersoner, der dårligt forstod det, og et enkelte par rockbands bruger det stadig. Samarbejde med politiske partier, som er "højreorienterede" er et totalt spild af tid og også en stor selvmodsigelse. De fleste af dem hader os og vil være de første til at bekæmpe et nationalsocialistisk oprør. Partier repræsenteres ikke af nationalsocialisterne, fordi de ikke får tilladt nogen plads inden for det såkaldte "demokrati". Vi er i total opposition mod pengdiktatur og de internationale zionistiske krætfter. "Højre"- og "venstreorienteret" betyder intet for os. Vi overvinder sådanne etiketter. Vi samarbejder med grupper, der tager sigte på tilintetgørelsen af vores system og regering. Selv hvis sådanne organisationer har forskellige idéer eller endda er i strid med vores, har vi en fælles fjende: Systemet. Vi marcherer seperat, men vi angriber sammen. Når vi har interne stridigheder, styrker dette Systemet. Nationalsocialisme er enden på en æra med dekadence og derved begyndelsen på en æra med velstand.

5 2. Er nationalsocialisme kapitalistisk? Vi kræver derfor: 11. At enhver ikke-tjent indkomst, og enhver indkomst der ikke udspringer af arbejde, skal afskaffes. 12. Eftersom enhver krig påfører folket frygtelige ofre i blod og koster, må alle personlige profitter udspringende af krigen anses for forædderi mod folket. Vi kræver derfor den totale konfiskation af alle krigsprofitter. 13. Vi kræver nationaliseringen af alle fonde. 14. Vi kræver profitdeling i alle større industrier. 15. Vi kræver generøs forøgelse af alle folkepensioner. 17. Vi kræver en landbrugsreform i overensstemmelse med vore nationale fordringer, og vedtagelsen af en lov om ekspropriation af ejerne uden kompensation for noget land behøvet i det fælles formål. Ophævelsen af ejendomsskatter og forbud mod al spekulation i land. 18. Vi kræver hensynsløs krig ført mod dem, der arbejder på at skade den fælles velfærd. Foræddere, ågerkarle, profitmagere, og så videre, skal straffes med døden, uanset tro eller race. 19. Vi kræver at Romersk Lov, der tjener verdens materialistiske orden, skal erstattes med tysk præcedenslov. (...) Den fælles interesse før egeninteressen! Adolf Hitler and Gottfried Feder Det Tyske Nationalsocialistiske Arbejderpartis 25-punkts program (1920) Blod mod guld Nationalsocialisme forstår, at velfærden i samfundet kommer før enhver anden gruppes individuelle interesser. For nationalsocialisme, er penge blot en faktor for udveksling af materielle goder, en måde til matematisk at vurdere menneskeligt arbejde i forhold til realiseringen af fremtidige udvekslinger - det vi kalder handel. Alle har ret til at høste fordelene fra deres arbejde, forudsat at det er produktivt og ærligt. I nationalsocialisme er der ingen forskel mellem manuelt og intellektuelt arbejde - ingen arbejdsdeling, når arbejdet er ærligt. Vi er totalt imod store selskaber, der sigter mod ramponerende at profitere gennem brug af grusomme og uetiske metoder mod det, der er bedst for folket. Vi er imod virksomheder, der ødelægger miljøet, fordi de er mere bekymrede om penge end om fremtiden og verdensvelfærden. Vi nationalsocialister var de første miljøforkæmpere i historien!

6 Globalisering er et fænomen, som understreger styrken af åger og egoisme. Det er afskaffelsen af grænserne, hvilket vil føre til indsættelsen af et globalt økonomisk system, der udelukkende begunstiger de store eliter og ikke er rettet mod kulturel bevarelse eller folket, men derimod kun er rettet mod profit. Internationalismen ødelægger, ved at overvinde grænserne, den nationale kultur og fremmer en forbrugerisk Yankee-antikultur, helt à la McDonald's. Fjernsynet, et fremmedgørende instrument, beskriver denne materialistiske livsstil og lammer samfundet med formålsløs og åndssvag underholdning, hvilket afleder samfundets opmærksomhed fra virkelighedens henfald. Systemet fremmer, som en kapitalistisk agent, masseindvandring for at opnå tilvejebringelse af arbejdskraft til de arbejdsgivere, der har til hensigt at reducere omkostningerne og øge fortjenesten uden at bekymre sig om arbejderne. Fordomme mod indenlandske arbejdere devaluerer arbejdskvaliteten, forarmer arbejderklassen, øger kriminalitet og udruller fremmede kulturer i nationer, der bør værnes om og bevares. Kampen mod den internationale finansverden og lånekapital er blevet det vigtigste punkt i nationens kamp for sin uafhængighed og frihed. - Gottfried Feder Finansiel spekulation er ikke beregnet til produktion, blot uhæmmet fortjeneste uden noget form for bidrag til samfundet. I nationalsocialisme kan selve jobbet være en kilde til rigdom. Penge kan ikke skabe penge, penge er ikke produktet; det er udvekslingsfaktoren. Kapitalen opfylder kun rollen som mellemled, den har ingen værdi alene. Nationalsocialisme understøtter det frie initiativ, forudsat at det anvendes i overensstemmelse med nationalsocialistiske principper. I modsætning hertil vil store kapitalister anvende billig arbejdskraft fra folk uden for fællesskabet - hvilket skader det - for at opnå en omkostningsreduktion. Vi tøver ej heller med at give arbejderne deres retmæssige rettigheder. Nationalsocialismen mener, at den ærlige arbejdsgiver og medarbejder kan arbejde sammen i gensidig respekt i et sundt og afbalanceret miljø. Marxister bestrider kultur og race som uforanderlig identitet og erstatter disse med sociale klasser, men der findes ingen sådan ting som international klassesolidaritet. Arbejderen er ikke og har aldrig været en internationalist af natur, han er patriotisk - han lever i et samfund og har et bånd til det land, hvori han arbejder. Internationalister er agenter for globalisering - bankfolk, forretningsfolk, opdagelsesrejsende, der er blinde for land eller nation og kun kan se penge. Nationalsocialismens ånd er en voldelig og radikal modstand mod kapitalismens ånd. Den er den kreative ånds oprør, og den oprigtige menneskelige natur mod udnyttelsen af magt og penge. Vi er involveret i en kamp mod kapitalen og den finansielle spekulation. Nationalsocialisme er en følelse af spirituelt fællesskab og kulturel identitet imod kræfterne grådighed og egoisme.

7 Den Sociale Revolution Jeg var og er stadig et barn af Folket. Det var ikke med kapitalister, jeg begyndte denne kamp, men med tyske arbejdere, hvem påtog sig min holdning". - Adolf Hitler Den nationalsocialistiske Tyske Regering forøgede betydeligt ferien for arbejdere, reducerede arbejdsdagen til otte timer og indførte en politik om, at velfærdsembedesmænd skulle give arbejdere 2 hviletimer om dagen med rekreative områder. På ét regeringsår, blev fabrikker og butikker ombygget efter de højeste standarder for renlighed og hygiejne. Arbejdsløshed i millioner (Bemærk: Hitler tog magt i 1933) Over tre år, blev mere end butikker renoveret, og sportsanlæg, toiletter og kantiner blev bygget. Mere end 6 millioner arbejdspladser blev skabt på kun 4 år, og arbejdsløshedsproblemet blev løst fuldstændigt. Hver eneste tysker skulle betale et års samfundstjeneste for at genopbygge nationen. Inflationen blev kontrolleret. Spekulative institutioner blev lukket, og bankfolks uretfærdige overskud blev konfiskeret. Den historiske nationalsocialisme har vist sig at være på arbejdernes side. Vi repræsenterer et verdenssyn, som tror på mennesket, som tror på ærligt og produktivt arbejde, i civilisationens forstand - hvor den enkelte forstår, at han eller hun er en del af folket og arbejder sammen med det for eftertiden. Den afgørende faktor er den enkeltes karakter, indsats, viljestyrke og arbejde, og ikke bankkontoen. Borte er de tider, som tolererer de store chefer og aktionærer, der har vores livs skæbne i deres hænder. Nationalsocialisme er menneskets oprør mod pengenes magt. Nationalsocialisme er arbejderklassens sande stemme! Nationalsocialisme er socialistisk!

8 3. Er nationalsocialisme racistisk? Fjenderne af nationalsocialismen gjorde alt for at skabe et billede af os som værende uvidende og fordomsfulde og vedhæfte dette til os. De etablerede politikker for "racehad" i vores egne nationer samt den løgn, at vi er "frastødende" som en undskyldning for at lukke munden på os. Under dette påskud blev vi forfulgt, fængslet og korsfæstet af systemet, og vi fik aldrig retten til at svare tilbage. Hvad fjenderne af nationalsocialismen ønsker, er, at den brede offentlighed ikke kender til sandheden om vores ideer og forstår vores verdenssyn. Faktisk er vores modstandere rædselsslagne for, at folk forstår sandheden om nationalsocialismen, og at vi står for højere værdier. Deres store frygt er, at folket gør oprør mod pengenes magt, mod regeringen og mod et synkefærdigt system. Race- og naturlove For nationalsocialismen er racerne manifestationen af årtusinders naturlig udvikling og skabelse af den menneskelige mangfoldighed. Race er den måde, hvorpå naturen manifesterer i os. At tilintetgøre og sammensmelte racer - hvilken som helst race - ville ødelægge al naturens arbejde. Vi bør bevare og kultivere vores egen herkomst, vores forfædres arv, vores historie og kultur. Ved at bevare blodet, vokser, samarbejder og udvikler vi os med naturen. Vi ønsker ikke, og mener ikke vi har ret til, at ødelægge, udrydde eller forringe nogen anden race. Nationalsocialismen følger begrebet personlig ære og respekt for andre mennesker. Vi ønsker, at vores folk, samt alle andre, skaber en gensidig respekt og er stolte af deres egen kultur, deres traditioner og historie. Blod og jord Eksistensen af de forskellige racer, der udgør de menneskelige arter, kan ikke benægtes. Når vi studerer historien, ser vi, at mange forskellige kulturer afspejler forskellige racer. Argumentet om, at racer ikke findes, er oftest en myte, der i øjeblikket fremmes af regeringer og systemer, som profiterer ved oprettelsen af multikulturelle samfund. Nationalsocialismen går ind for princippet om Blod og Jord. Blod er den kulturelle arv, som vi skylder vores forfædre, og det medie, der forener vores etniske tilhørsforhold. Når folk deler den samme oprindelse, skabelse og traditioner, når de har et fælles grundlag, et land, for hvilket deres forældre kæmpede og dyrkede for fremtiden, har værdier og en lignende opfattelse af verden, så tænker og reagerer de på samme måde. Hvis den frigjorte, individualistiske sindsstemning er til for en følelse af fællesskab; så har folk en tendens til at passe på hinanden og er ikke isolerede individer, men medlemmer af det samme folk. Dette skaber en følelse af identitet og sammenhold. Denne følelse er ubestrideligt menneskelig og naturlig. Når den findes, arbejder folk sammen om at skabe civilisationen. Den moderne verden er baseret på den materialistiske og kapitalistiske verden. Den har intet at gøre med tanken om fællesskabet eller kulturel bevarelse; den styres af en forbrugsfikseret og individualistisk antikultur. Der er intet forsøg på at opretholde eller øge de naturlige grupper. Moralen i moderne samfund er forfølgelsen af personlig lykke, som kun ville kunne opnås ved akkumulering af kapital og materielle goder. Der er ingen overordnet værdi eller spiritualitet som i nationalsocialisme.

9 Da vi fødes ind i et bestemt miljø og skabes i en given kultur, tænker vi sjældent over oprindelsen bag og årsagen til, at der findes fællesskaber, samfund og nationer, og hvor de stammer fra (hvilket strækker sig ud over historien), og hvad der virkelig forener os alle. Fællesskabet er den naturlige og historiske konsekvens af dannelsen af enhver befolkning, der, over tid, gennem ægteskab mellem personer, naturligt vil udvikle en kultur, et sæt principper, en måde at anskue verden, en reaktion på visse ting, og, som konksekvens heraf en fælles historie, hvilket skaber en identitet og et bånd. Disse to ting er naturlige og har altid eksisteret i alle stammer og samfund i alle kulturer i hele menneskets historie. Dette forhold skaber en pligt og det at have en interesse i de mennesker, som vi lever sammen med. Det skaber målet om at arbejde for almenvellet af det, man holder af. Den primære pointe med dette spørgsmål er at prøve at forstå essensen af det multikulturelle samfund. Naturligvis er intet samfund multikulturelt fra begyndelsen, så hvad er årsagen til ophobing af mennesker fra forskellige kulturer, racer og principper for at lade dem bo på det samme område? Hvad forener dem? Er det en kultur eller unik identitet? Hvad ville det fælles tilhørsforhold være mellem disse millioner af mennesker? Svaret er enkelt: penge. Det eneste, der holder det hele sammen, er ordningen bestående af produktion-arbejdskraft-forbrug. Disse er samfund, hvor essensen er materialisme og personlig vinding. Der er intet bånd eller fælles interesse. Invandrere er mennesker, der forlader deres hjemland for at tage til et andet for at gøre det godt, tjene penge og bruge mere ("et bedre liv", som sociologer ville sige). Kan du forestille dig en indianer forlade sin stamme og opgive sit folk for at tage til en anden? Udelukkende moderne samfund forsøger at erstatte følelsen af fællesskabsværdier med eksempelvis den evige søgen efter personlig fortjeneste samt det, at penge er vigtigere end mennesker. Den eneste grund til, at der foreligger multikulturelle samfund, er handel og penge. Intet mere. Derfor, vil enhver, selv anti-kapitalister, der angriber "racisme" hvilket blot er en naturlig reaktion for at forsvare sit område og kultur støtte op om ethvert multiracialt samfund, og multiracialisme i sig selv, og dermed gå ind for et samfund uden nogen essens, historie, kultur eller menneskeligt bånd, men udelukkende et system, der gør sit eget folk til produktet som rent kapitalistiske interesser. Der er ingen grund til eksistensen af multikulturalisme. Kun kapitalisterne profiterer fra materialistiske og individualistiske samfund. Udnyttelse forekommer kun i multikulturelle samfund, ikke i organiske fællesskaber hvor der blandt folket findes en fælles interesse. Det er helt naturligt, at hver race har sin egen nation og territorium, og at den kan leve i overensstemmelse med sine love, kulturer og værdier. Derfor er de nuværende samfund multikulturelle, og alle multikulturelle samfund er fundamentalt individualistiske, materialistiske og dekadente. Den multiraciale idé, der fremmes af dekadente sociologer, sociale ingeniører og af de fleste vestlige regeringer, er, at lande og nationer eksisterer med det ene formål, at enkeltpersoner skal leve for jagten efter penge til deres individuelle selvrealisering.

10 Mødet med virkeligheden Sandheden er, at racemæssige konflikter ikke opstår i etniske samfund. Krige og kulturelle sammenstød forekommer kun i multiraciale samfund. Det er selvopholdelsesdriftens instinkt, der skaber had og splid, men dette takket være multikulturalisme, der placerer forskellige folk i de samme lande. Den barske virkelighed er, at multikulturelle samfund ikke virker. Selvom der findes grupperinger af mennesker med værdier, religioner og kultur på ét sted, dvs. et verdenssyn, reagerer de forskelligt på visse ting. Der vil være had, diskrimination, fordomme og krig. Det er menneskelig natur at identificere sig med sin nabo. Båndene dannet af oprindelsen, skabelsen og traditionen er en reflektion af blodets kraft, og dette udgør vores verdensbillede. Forskellige mennesker og kulturer har forskellige synspunkter. Ideelt set, har hver etnisk gruppe sit eget territorium og nation til at leve i overensstemmelse med sine egne love, skikke og kulturelle landbrug. Ordet "racisme" kan have mange forskellige betydninger. Nogle bruger det om én races had til en anden. Andre mener, at det er selvopholdelsesdrift og tilbedelse af etnicitet og kultur. Pointen er, at nationalsocialismen er en doktrin af kærlighed, stolhed og ære. Vi mener, at alle racer bør udvikle deres egne kulturer, og at blandingen af disse skaber konflikter og ødelægger dem. Vi ønsker ikke udslettelsen af nogen race, og ej heller nogen races underlegenhed, men derimod bevarelsen og udviklingen af den menneskelige mangfoldighed og racernes forskelligeheder. For mere om dette, see: 4. Er nationalsocialisme fascistisk? Der findes meget misinformation, hvad fascisme angår, og på grund af dette har de fleste mennesker, der taler om det, ingen idé om, hvad det egentlig handler om. Udtrykket bruges ofte til at beskrive de europæiske nationalistiske bevægelser og antikommunistisk karakter - især i første halvdel af det tyvende århundrede. Faktisk synes udtrykket "fascisme" ikke at have nogen enkelt forklaring, da folk bruger det til, hvad end de forstår, samt mod nationalistiske bevægelser, eller enhver politisk side som er modsat - på nedsættende vis. Nationalsocialisme sættes næsten altid i forbindelse med 1920'ernes fascistiske bevægelse og betragtes også af mange som en "fascistisk ideologi". Det siges ofte, at nationalsocialismen er en gren af Mussolinis bevægelse, eller at den på én eller anden måde blev påvirket af denne, eller selv en racialistisk fascisme med anvendte principper. Alle er falske påstande bestående af bagvaskelse og spekulation.

11 Stammer nationalsocialismen fra fascisme? Hvor nationalsocialismen opstod fra dannelsen af et verdensbillede, opstod fascimen som en anti-ideologisk bevægelse, som udelukkende var baseret på den post-marxistiske unionisme. Fascismen viste sig som et system af omstændighed, en reaktion på kommunistisk og anarkistisk fremgang i Italien. Fascismen havde ikke en bestemt doktrin som nationalsocialismen, blot en plan i forhod til Det Rødes kontrarevolutionære bevægelser. I Mussolinis manifest var der intet spor af doktrinær eller spirituel inspiration, blot pure politiske krav, såsom kvinders valgret, omorganisering af transportsektoren, reducering af pensionsalderen, afskaffelse af Senatet osv. - næsten ingen revolutionære foranstaltninger sammenlignet med den Nationalsocialistiske bevægelses. I 1922, forekom Marchen mod Rom, hvor tusindvis af Sortskjorter satte Mussolini til magten. Den 9. november 1923 forsøgte nationalsocialisterne det samme i München og mislykkedes, hvilket resulterede i massearrestationer, herunder af Adolf Hitler selv. Hvis på nogen måde nationalsocialismen blev inspireret af fascismen, var det i denne sammenhæng. Nationalsocialismen var idéen om et kup og dannelsen af paramilitære grupper, såsom Sortskjorterne og SA. I 1920 havde Adolf Hitler og Gottfried Feder formuleret de 25 punkter i NSDAP, og i 1925 blev bogen Mein Kampf udgivet i Tyskland, mens Mussolini ikke havde andet end nationalistisk og antikommunistisk diskurs. Det fascistiske partis resultater var blot politiske og administrative og manglede en doktrin eller et komplet verdensbillede som i nationalsocialismen. Så i 1932 viste udtrykket "fascisme" sig på den italienske encyklopædi og fyldte 37 sider med fotos og grafik. Dette var Mussolinis eneste forsøg - ti år efter at være kommet til magten - på at medtage et doktrinært og filosofisk aspekt i sin bevægelse. Selvom teksten er underskrevet af Ducen, er det kendt, at den blev skrevet næsten udelukkende af Giovanni Gentile. Denne samme tekst udgives derefter i bogform i ti år efter udgivelsen af Mein Kampf. Skønt Hitler og Mussolini havde et venskab i flere år, lod ingen af dem rive sig med af hinandens meninger, som næsten udelukkende var politiske og økonomiske. De havde fortalt for en vision om en helt ny verden. Hvis den fascistiske bevægelse inspirerede Hitler og nationalsocialismen, var det udelukkende på det praktiske plan: idéen om kuppet - som senere blev droppet af Hitler - og oprettelsen af SA. Det er dog langt mere sandsynligt, at det nationalsocialistiske verdensbillede havde inspireret det fascistiske forsøg på at skabe en doktrin. En række foranstaltninger og idéer affødt fra en korporativ og fascistisk stat Den fascistiske filosofi havde aldrig haft nogen racemæssig karakter før sin kontakt med nationalsocialismen. Rent faktisk forekom den første bølge af anti-zionistiske fascister ikke før fem år efter Hitler kom til magten, og 16 år efter Mussolini kom til magten. Det mest overraskende er, at der var en rimelig mængde jøder i fascistiske bevægelser - som ofte sad på vigtige positioner i disse - og selv efter 1938 mistede kun meget få af disse jøder deres poster i den "italienske" stat. Den fascistiske stat erklærede, at udenlandske jøder over 65 år, der inden 1938 havde indgået ægteskab med italienere - dvs. den samme raceblanding som nationalsocialisterne forsøgte at FORHINDRE med Nürnberglovene - nu selv blev betragtet som italienere. Jøderne assimilerer sig ikke; de infiltrerer en stat indefra og bliver parasitære. Jøderne kan aldrig betragtes som europæiske. Udelukkende stater med fascistiske politiske visioner, samt andre aktuelle "demokratier", kan acceptere zionister i deres hjemland og stadig kalde dem nationale!

12 Er det muligt at være fascist og nationalsocialist på samme tid? Næsten ingen kender til lighederne mellem fascismen og nationalsocialismen, men deres forskelle er langt mere afgørende. "Staten er et middel til et mål. Dens formål er bevarelse og udvikling af et samfund med udgangspunkt i fysisk og spirituelt syn." "Den menneskelige ret overskriver statens lovgivning." - Adolf Hitler Med nationalsocialismen er staten et middel til at bevare racen for at forbedre mennesket som organisk instrument skabt af mennesket til mennesket. I den nationalsocialistiske opfattelse eksisterer staten kun, som folket accepterer den, da den eksisterer for folket. Kun racer skaber kultur, værdier og civilisation. Staten bevarer. Staten er den politiske og administrative gennemførelse af en række værdier, der er udviklet naturligt over tid af folket selv. Alt inden for staten, intet uden for staten, intet imod staten. - Benito Mussolini I fascismens øjne er staten alt. Staten formulerer og implementerer menneskets liv. Individuelle behov undertrykkes, mens formålet ALTID er staten. Staten eksisterer ikke for mennesket, men mennesket eksisterer for staten. Staten producerer; staten skaber nationen og folket. Fascismen gik aldrig ind for et naturligt og organisk samfund og havde ingen overvejelser om blodet, eller endda folket selv. Fascismen var blot en model af en statslig politik i et afgrænset geografisk område. Fascisme adskiller sig ikke meget fra de nuværende "demokratier", som blot er politiske tilstande og ikke bevarer race eller kultur eller indeholder nogen reel moral eller værdi. Europæiske regeringer accepterer nu ikke-ariske indvandrere, ligesom den fascistiske stat accepterede dem og stadig betragter dem som legitime borgere. Den fascistiske opfattelse af staten er i princippet rent politisk og administrativ. Den er således helt unaturlig og derfor anti-nationalsocialistisk. Det fascistiske verdenssyn er i evig konflikt med vores, så der kunne aldrig eksistere en stat, der både var fascistisk og nationalsocialistisk. Flere af de, der proklamerer sig som værende nationalsocialister, betragter også sig selv som fascister - som regel fordi de er af italiensk oprindelse - men dette er blot en påvisning af uvidenhed, og de undersøger ikke, hvad fascisme i virkeligheden er. Det er absolut umuligt at være fascist og nationalsocialist på samme tid, for de to ideologier og doktriner er radikalt modsat hinanden på afgørende punkter. Nationalsocialismen præsenterer et verdenssyn baseret på naturlovene og bevæges af ædle idealer, hvor bevaring og udvikling af folket er målet med livet, og gennem staten opnås dette mål. I fascismen er folket intet, staten er alt, og folk er blot tal. Vi har intet at gøre med den fascistiske "doktrin". En nationalsocialist er nationalsocialistisk.

13 5. Er nationalsocialisme lig et diktatur?? På grund af årtiers fjendtlig propaganda, blev billedet, hvormed den nationalsocialistiske regering blev portrætteret, besudlet med løgne om undertrykkende rædsel, undertrykkelse af frihed og et barskt og diktatorisk regime. Fjenderne af nationalsocialismens incitament til at skabe dette billede var at skræmme folk og skabe et forkert indtryk af de sande mål med en nationalsocialistisk stat. Det hævdes, at et diktatur skabes ved blot at opløse det siddende parlament og afskaffe tidspunktets "repræsentative demokrati". Sandheden er, at det tyske parlament dannedes af politikere, som udelukkende repræsenterede de rige og magtfuldes interesser, og at de havde lagt nationens skæbne i hænderne på bankfolk og alle former for skrupelløse kapitalister, hvilket førte landet ud i en af de største økonomiske kriser nogensinde set. Magten var - på yderst uredelig vis - opdelt mellem talrige politikere med forskellige politiske ideologier, hvilket skabte en regering uden ansvar, moral eller personlighed. Nationalsocialisme erstatter dette system af falsk demokrati og følger princippet om naturligt lederskab, hvor en repræsentant accepteres af folket og arbejder for dets interesser. Adolf Hitler, som var en ung mand og var frivilligt kæmpende i krigen for deres nation, tog det fulde ansvar for Tyskland og tyskernes skæbne. Han havde hele befolkningens tillid til fuldt ud at reformere landet og forbedre socioøkonomiske forhold, og han endte på kort tid arbejdsløshedskrisen. Han skabte også nye institutioner som Deutsche Arbeitsfront (DAF) og Hitler Jugend for at genoprette ædle værdier og så opbygge et nyt samfund. Sandt demokrati Der findes den illusion, at det repræsentative demokrati er den bedst kendte og mest retfærdige styreform for en regering. Det er tanken, at man, ved blot at stemme, vil sikre sig en mulighed for at vælge kanditater, der afspejler ens personlige interesser, og dermed have kontrol over sin egen skæbne. Sandheden er, at de valgte repræsentanter ikke nødvendigvis repræsenterer samfundets interesser - især når dette samfund er stiftet i henhold til et individualistisk ideal. Demokrati handler i sin sande forstand ikke om at stemme til et valg i en given periode. Demokrati og frihed er uadskillelige, og består ikke i noget så egoistisk som blot at stemme. Demokrati er et ansvar for fællesskabet og det at samarbejde med det på en ærlig og positiv måde. Hitler var en mand, der stod foran sit folk og agerede drivkraft for masserne. Han blev givet tilliden til at inkorporere nationens følelser og reelle ønsker, og således samtidig det fulde ansvar for dens handlinger og udeladelser. Adolf Hitler var højt elsket og beundret. Han blev givet det tyske folks (som altid blev hørt), tillid, og den tillid blev - uanset hvad Hollywood har forsøgt at vise - aldrig forrådt, og Hitler handlede aldrig imod nationens vilje. På trods af, at der findes snesevis af film om "tysk modstand", vides det, at forræderne og modstanderne af staten ikke udgjorde mere end 10% af befolkningen. Den 29. marts 1936, lidt over tre år efter Hitler kom til magten, fik det tyske folk en mulighed for at godkende eller afvise den nationalsocialistiske regering. Dette var ikke et valg baseret på ren progapanda, som det er normen i dag, men en forespørgsel til folket vedrørende de tiltag og ændringer, der allerede var blevet iværksat. Afstemningen fandt sted uden nogen form for tvang, magtanvendelse eller trusler, hvilket alle de tilstedeværende selv har påpeget stemte for den nationalsocialistiske regering, og dette udgør 98,8% af stemmerne. Et valgresultat aldrig før set i historien.

14 I 1938 havde folk i Østrig og Tyskland muligheden for at stemme for eller imod foreningen af de to lande. 99,73% af østrigerne stemte for, og det samme gjorde 99,02% af tyskerne. Tager man disse hidtil usete stemmeresultater i betragtning, hvordan kan Hitler så være den grusomme diktator og monster, han portrætteres til at være i tv, Hollywood film, og som alle andre former for propaganda hævder, han er? Det er himmelråbende indlysende, at nationalsocialismens modstandere har en profil og en række interesser, som de ønsker at skjule. Det var trods alt bankerne og kapitalisterne, der blev ekspropieret af staten. Det var de nådesløse chefer, der blev tvunget til at reformere deres fabrikker og virksomheder og sikre flere rettigheder for arbejderne. Derfor afspejlede den nationalsocialistiske regering den ægte form for demokrati. Den nationalsocialistiske regering var ikke resultatet af kandidater med flere penge og flere ressourcer til at reklamere for sig selv, og som udelukkende var drevet af egeninteresse og blev finansieret af profitmagere, men derimod et ægte demokrati - en sand folkelig vedtagelse. Nationalsocialisme er et en reel demokratisk dannelse af en organisk stat, der repræsenterer folkets sande følelser og interesser. Der er ansvar og gensidig tillid. Staten er ikke dannet af løgne, valgpropaganda eller endda blot 50% af stemmerne, men af en næsten total enighed blandt befolkningen, der ikke har historisk fortilfælde. Den nationalsocialistiske stat dannes af nationens tillid og ved dens vilje. 6. Hvad med holocaust? Hundredvis af bøger og snesevis af film opfindes konstant med nye datoer til at huske og "fejre" Holocaust - det påståede folkemord på seks millioner jøder, som skulle være blevet begået af nazisterne - i en semi-religiøs fest. Af al bagvaskelsen, er dette det mest anvendte af nationalsocialismens fjender. Det er løgne, spredt af dem, der har til hensigt at ødelægge ethvert forsøg på at reorganisere den nationalsocialistiske bevægelse. Historikere, der ofte er partiske og inkompetente, og bruger de samme argumenter som deres forgængere - udelukkende baseret på hadpropaganda og løgne - sætter ikke spørgsmålstegn ved og undersøger ikke selv, hvad der er blevet skrevet, og arbejder derfor videre i blinde som rene propagandamaskiner. De behandler historien som en eksakt videnskab, uden at tillade de anklagede et eneste svar eller nogen form for forsvar. Og forekommer dette dog alligevel, offentliggøres det ikke af frygt for den zionistiske lobby. Alle versioner af historien om begivenhederne under Anden Verdenskrig blev opdigtet af sejrherrerne. Nationalsocialisterne fik aldrig lov til i det mindste at forsvare sig imod anklagerne. Desværre er historien blevet skrevet baseret på had, propaganda og løgne - ikke fakta. Forfattere og oprigtige historikere, der vovede at sætte spørgsmålstegn ved den officielle historie, som er resultatet af mange års zionistisk propaganda, såsom David Irving, Ernst Zundel, Robert Faurisson, Paul Rassinier og andre fik forbud, og deres værker blev konfiskeret og underlagt forbud i flere lande, og nogle af dem er blevet fængslet af et regime, hvis metoder svarer til de brugt under middelalderen.

15 Løgnene om folkedrab Den primære metode til at udføre det påståede folkedrab var brugen af gassen "Zyklon-B" i gaskamrene. Brugen af denne gas har vist sig at være videnskabeligt umulig i henhold til Leuchter-rapporten, der blev foretaget af en ingeniør, som havde arbejdet med gaskamre i forbindelse med faktiske dødsstraffe i amerikanske fængsler. Gaskamrene blev faktisk bygget af sovjetterne og amerikanerne efter deres overtagning af koncentrationslejrene, og deres konstruktion gjorde det absolut umuligt at eksekvere nogen form for udryddelse, da de er fuld af åbenlyse og patetiske fejl. De videnskabelige prøver, der danner grundlag for Leuchter-rapporten, blev taget i hemmelighed, da disse former videnskabelige analyser er blevet forbudt, hvilket beviser, at regeringen har noget at skjule. Der er overhovedet heller ingen dokumentation for, at der fandtes nogen politik for udryddelse eller nogen mundtlig eller skriftlig ordre til folkedrab af jøderne. Det blev besluttet, at de skulle udvises fra Tyskland og om muligt fra Europa. Resten er ren forvrængning, bagvaskelse og spekulation. Historisk revisionisme Holocaust-revisionisternes hensigt er ikke er retfærdiggøre eller foretage politiske og filosofiske debatter om, hvad nationalsocialismen er, men derimod en retfærdig og nøjagtig historisk analyse af, hvad der virkelig skete, og hvad der ikke skete under anden verdenskrig. Takket være den påståede Holocaust historie, blev jøderne givet et stykke jord i Mellemøsten kaldet Palæstina, som nu kaldes Israel. Staten Israel modtager i dag milliarder af dollars i erstatning for Tysklands påståede forbrydelser, som de bruger til at bevæbne sig mod den palæstinensiske stat. Jøderne er blevet uangribelige, fordi de, der fordømmer den jødiske stat, stemples som "fascister" eller "nazister". Og DET HELE afhænger af myten om det jødiske Holocaust-overgreb. Forsvarere af den officielle historie har aldrig haft en retfærdig debat med revisionister, men forbyder og fængsler dem i stedet, fordi de er bange for, at sandheden får lov at se lyset. Vi agter ikke at dykke ned i revisionismen her, men her er nogle pejlemærker for de, der er mere interesseret i den historiske sandhed: Forfattere som Arthur Butz, David Irving, Carlos Porter, SE Castan, Sérgio Oliveira, Ernst Zundel, Paul Rassinier, Robert Faurisson samt Leuchter rapporten. vho.org/dl/deu.html

16 7. Kunne jeg være nationalsocialist? Efter at have opnået en klar forståelse af, hvad nationalsocialisme i virkeligheden er, er det nødvenigt at opgive de årtier gamle og løgnagtigt producerede forestillinger og formidlede oplysninger, der har til formål at bagvaske os. Artiklen præsenteret her er blot et svar på de falske idéer og samtidig en kort introduktion til den nationalsocialistiske doktrin uden fordrejning eller tendentiøse fortolkninger. Personlig revolution En ægte født nationalsocialist er forudbestemt til at være nationalsocialist. Det er ikke nok at erhverve sig en grundlæggende viden, men også at besidde en hæderlig persons godmodige og anstændige instikt. Det er nytteløst at lære og læse, hvis den personlige essens er uforenlig med nationalsocialismens essens. Mange mennesker, hvis idéer og verdensbillede var fuldstændig i strid med nationalsocialismen, har dog formået at vågne op, fordi de var født nationalsocialister. Nationalsocialisten er en idealist, der stræber efter perfektion og kæmper for at skabe et nyt samfund baseret på ædle værdier. Livet er ikke længere en søgen efter personlig lykke og fornøjelser men bliver en kamp for det rette. Vi opgiver den individualistiske, egoistiske og borgerlige mentalitet for at leve på en værdig og hæderlig måde. Vi må indset, at vi er en del af den største kamp i historien. Vi kæmper ikke for penge, sociale eller territoriale erobringer, men for at bevare selve livet. Nationalsocialismens kamp er for en ny levemåde, et hæderligt og ærligt liv. Vi kæmper for noget, der er rent og ret. Det er nødvendigt at gennemgå en personlig revolution; tilintetgørelsen af gamle idéer og falske værdier samt forståelsen og accepten af de nye. Nationalsocialisten accepterer og forstår naturlovene. Vi er en manifestation af Naturen og en del af et miljø, hvor vores handlinger påvirker alle omkring os. Vi bør kende til og være stolte af vores forfædres kultur, da de er en del af os, ligesom vi er en del af vores børn. Hvad vi har i dag er et produkt af vores tidligere generationer. Vores myter og vores kultur afslører vores races verdenssyn. Den ariske race har en ædel krigerånd - en sovende ånd, men en ånd, der nu vækkes. Vores frelse ligger i vores egen kultur, vores egne værdier og vores eget blod. Ved færdiggørelsen af den personlige revolution finder vi vores frelse gennem selverkendelse. Vi finder svarer, når vi ser ind i os selv.

17 Konklusion Den nationalsocialistiske levevis er at vælge vejen med personlig ære og bevidsthed om, hvad der er rigtigt og retfærdigt. Nationalsocialisten er et eksempel på den ærefulde person og ædle ånd. Vi søger at skabe et Nyt Menneske - et frit menneske, villigt til at forfølge sin skæbne for at opnå personlig udvikling. Nationalsocialismen er en søgen efter det optimale i perfekt forstand og det at skabe et bedre og mere retfærdigt samfund. Vores hænder er bundet, og vi undertrykkes af vores egne regeringer. Det er umuligt for en nationalsocialist ikke at gøre oprør mod den nuværende situation, hvor verden udgør en syg virkelighed. Vi bestræber os på at nå vores egen frihed. Frihed, hvor vi styrer vores egen skæbne. Vi er i krig mod tiden. Er du villig til at stå ansigt til ansigt med vores fjender og forræderes had og deres forfølgelse? Er du vilig til at udfordre tyranni og frigøre dig selv fra det slaveri, som vi står over for? Vil du give afkald på nyttesløse fornøjelser for at kæmpe for noget, som du med hele dit hjerte tror på og ved er rigtigt? Kan du se livet som en kamp for vores egen frihed? Hvor længe skal vi acceptere undertrykkelse og tie? Det er tid til at vågne op; det er tid til at gøre noget! Det er tid til at rejse sig op og hæve sin højre arm! Oprindelig tekst på portugisisk af Ação Nacional Socialista, 2006

Fascismen og nazismen

Fascismen og nazismen Fascismen og nazismen Fascismen og nazismen opstod begge i kølvandet på Første Verdenskrig. Men hvad er egentlig forskellen og lighederne mellem de to ideologier, der fik meget stor betydning for Europa

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

Indledning. kapitel i

Indledning. kapitel i kapitel i Indledning 1. om samfundsfilosofi Når min farfar så tilbage over et langt liv og talte om den samfundsudvikling, han havde oplevet og været med i, sagde han tit:»det er i de sidste ti år, det

Læs mere

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede?

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Innleg på Fritt Nordens konferanse under Nordisk Råds sesjon i Oslo 31.10.2007 KOLBRÚN HALLDÓRSDÓTTIR: Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Vil

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 01. JANUAR 2016 Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 1. Starten på nytårstalen. God aften. I december deltog jeg i et arrangement på

Læs mere

Nationalsocialisme i Danmark

Nationalsocialisme i Danmark Historiefaget.dk: Nationalsocialisme i Danmark Nationalsocialisme i Danmark Nationalsocialisme er en politisk strømning, der opstod i mellemkrigstidens Europa og Danmark. Den regnes ofte for en slags international

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Farvel til de røde undtagelser

Farvel til de røde undtagelser En artikel fra KRITISK DEBAT Farvel til de røde undtagelser Skrevet af: Line Barfod Offentliggjort: 14. april 2010 Ellen Brun og Jaques Hersh rejser i sidste nummer af kritisk debat en vigtig debat om

Læs mere

SOCIAL KONSTRUKTION - ind i samtalen

SOCIAL KONSTRUKTION - ind i samtalen Kenneth & Mary Gerken (2005) SOCIAL KONSTRUKTION - ind i samtalen den 09-03-2012 kl. 8:31 Søren Moldrup side 1 af 5 sider 1. Dramaet i socialkonstruktionisme En dramatisk transformation finder sted i idéernes

Læs mere

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Ideologier Indhold Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Liberalisme I slutningen af 1600-tallet formulerede englænderen John Locke de idéer, som senere

Læs mere

Den seksuelle problematik

Den seksuelle problematik Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 Den seksuelle problematik

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(2000)21 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 5: BEKÆMPELSE AF INTOLERANCE OG DISKRIMINATION OVERFOR MUSLIMER VEDTAGET

Læs mere

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes.

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. PDMWDOH 7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU ) OOHGSDUNHQ (Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. I dag bliver vi rost fra alle sider for vores fleksible arbejdsmarked og vores sociale

Læs mere

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Oprettet: 16. december 2005 Som ung mand søgte Brigham Young flittigt en religion, i hvilken alle evangeliets

Læs mere

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00 Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten - UgebrevetA4.dk 28-01-2016 22:45:42 NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar

Læs mere

Lige muligheder for mænd og kvinder

Lige muligheder for mænd og kvinder Lige muligheder for mænd og kvinder På trods af flere årtiers kamp for ligestilling har kvinder stadig ikke de samme muligheder som mænd, når det kommer til job og karriere. Herudover er det stadig kvinderne,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

INATSISARTUT OG DEMOKRATI

INATSISARTUT OG DEMOKRATI INATSISARTUT OG DEMOKRATI Om parlamentarisk demokrati i Grønland for unge FORORD Nu skal du læse en historie om et muligt forbud mod energi drikke. Nogle mener, at energidrikke er sundhedsfarlige og derfor

Læs mere

Økonomer, med sympati for Basic Income tanken Gunnar Adler-Karlsson, 1933-

Økonomer, med sympati for Basic Income tanken Gunnar Adler-Karlsson, 1933- Kort biografi Svensk økonom. Adler-Karlsson var fra 1974 til 1988 professor i samfundsvidenskab på Roskilde Universitetscenter. Siden 1989 har han opholdt sig på øen Capri, hvor han har grundlagt et internationalt

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Den ubehagelige alliance

Den ubehagelige alliance ANMELDELSE Maj 2008 Den ubehagelige alliance Jakob Egholm Feldt Ny bog viser, at antisemitisme var et betydningsfuldt fællestræk hos toneangivende arabiske nationalister og nazismen, og at alliancen mellem

Læs mere

Er nationalsocialisme racistisk?

Er nationalsocialisme racistisk? Er nationalsocialisme racistisk? Fjenderne af nationalsocialismen gjorde alt for at skabe et billede af os som værende uvidende og fordomsfulde og vedhæfte dette til os. De etablerede politikker for "racehad"

Læs mere

1. maj-tale LO-sekretær Marie-Louise Knuppert

1. maj-tale LO-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj-tale LO-sekretær Marie-Louise Knuppert I dag er det vigtigt at huske, at 1. maj er arbejdernes internationale kampdag. I Danmark er 1. maj både en kampdag og en festdag! Men rundt om i verden ser

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112 Åbningshilsen Vi fejrer jul. Vi er i Julen. Vi fester. Igen. Jul betyder

Læs mere

4. søndag efter påske II Salmer: 754, 494, 478, 670, 492, 412, 722

4. søndag efter påske II Salmer: 754, 494, 478, 670, 492, 412, 722 4. søndag efter påske II Salmer: 754, 494, 478, 670, 492, 412, 722 Teksten som vi hørte for et øjeblik siden handler om frihed, et ord som de fleste nok har en positiv mening om. Men hvad er frihed egentlig?

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

12-10-2015 Trin 1 Psykologi og kommunikation / lof 2015

12-10-2015 Trin 1 Psykologi og kommunikation / lof 2015 12-10-2015 Trin 1 Psykologi og kommunikation / lof 2015 Faget Psykologi og kommunikation Trin 1 Skoleperiode 2: 22 lektioner Skoleperiode 3: 18 lektioner 12-10-2015 Lof / 2015 Emner og indhold Kultur Kommunikation

Læs mere

Septuagesima 24. januar 2016

Septuagesima 24. januar 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Brug dine talenter! Salmer: 744, 263, 276; 714, 209,1 373 Evangelium: Matt. 25,14-30 "Godt, du gode og tro tjener" Gud har i dåben givet os nogle meget store gaver: genfødslen

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR SAMFUNDSFAG 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR SAMFUNDSFAG 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR SAMFUNDSFAG 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål, som beskrevet i Fælles Mål 2009 for faget. Formål Samfundsfag skal give eleverne viden om samfundet og dets udvikling, udvikle

Læs mere

Hvis man for eksempel får ALS

Hvis man for eksempel får ALS Artikel fra Muskelkraft nr. 2, 1993 Hvis man for eksempel får ALS Ser man bort fra det fysiske, tror jeg faktisk, at jeg i dag har det bedre, end hvis jeg ikke havde sygdommen. Det lyder mærkeligt, men

Læs mere

10 E N T O R N I K Ø D E T

10 E N T O R N I K Ø D E T Forord Lige fra det første afsnit i indledningen til denne bog har jeg kunnet identificere mig med dens formål: at tilbyde mennesker styrke og håb gennem svar på nogle af livets sværeste spørgsmål. Jeg

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

- Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede?

- Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede? Synopsis i Etik, Normativitet og Dannelse. Modul 4 kan. pæd. fil. DPU. AU. - Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede? 1 Indhold: Indledning side 3 Indhold

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: De lange knives nat Vejledning Lærer Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer De lange knives nat Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS- Hitlers elite Udsendelse 1: De lange knives nat ----------------------------------------------------------------

Læs mere

6. Politiet militariseret - et police force, der bekæmper befolkningen og beskytter magthavere

6. Politiet militariseret - et police force, der bekæmper befolkningen og beskytter magthavere 1. Velkomst / tak 2. Hvad I brug for, ved jeg jo ikke. Ikke lyde som Radioavisen: 3. Min verden - og så videre til militariseringen: 4. Guatemala - politi - 60-70 % af al tortur - i virkeligheden paramilitære

Læs mere

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958.

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958. Det var en stor glæde for både min kone og mig Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958 Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958 Dornendreher 117 Fru Lilian Harvey

Læs mere

Jeg har ingen forventninger om, at alle flygtninge eller immigranter bliver kerne danske på den måde som etniske danskere er det.

Jeg har ingen forventninger om, at alle flygtninge eller immigranter bliver kerne danske på den måde som etniske danskere er det. Kære Konservative venner! Jeg mødte en kvinde i Maribo i denne uge, som jeg tror altid har stemt mere til venstre for midten end konservativt. Hun havde mødt en syrisk familie og ville gerne byde velkommen

Læs mere

Bag om. God fornøjelse.

Bag om. God fornøjelse. Bag om Dette materiale har til formål at give dig et indblik i hvem kulturmødeambassadørerne er og hvad Grænseforeningen er for en størrelse, samt et overblik over relevante historiske fakta og begreber.

Læs mere

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme Danmark på rette kurs et troværdigt og stærkt forsvar danmark

Læs mere

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR mellem mennesker opfattes normalt som et samfundsmæssigt gode. Den gensidige tillid er høj i Danmark, men ofte ses dette som truet af indvandringen.

Læs mere

kraghinvest.dk Marxisme var det relevant? Jean Michel te Brake Marts 2014 Resumé

kraghinvest.dk Marxisme var det relevant? Jean Michel te Brake Marts 2014 Resumé Marxisme var det relevant? Marts 2014 Resumé Marx er kendt for sin berømte tekst, Det Kommunistiske Manifest, som beskriver hvordan arbejderne, kaldet proletariatet, vil tage land og fabrikker tilbage

Læs mere

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os.

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Kim Simonsen tale 1. maj Det talte ord gælder. I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Men måske skulle vi ikke kun kalde det en kampdag. Måske skal vi også

Læs mere

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Vanen tro er der igen i år et boom af skilsmisser efter julen. Skilsmisseraad.dk oplever ifølge skilsmissecoach og stifter Mette Haulund

Læs mere

Hvad er socialkonstruktivisme?

Hvad er socialkonstruktivisme? Hvad er socialkonstruktivisme? Af: Niels Ebdrup, Journalist 26. oktober 2011 kl. 15:42 Det multikulturelle samfund, køn og naturvidenskaben. Konstruktivisme er en videnskabsteori, som har enorm indflydelse

Læs mere

Bog 1. Indledningen Hvad var anledningen til, at Sokrates denne dag var i Piræus? Hvem var Sokrates sammen med denne dag?

Bog 1. Indledningen Hvad var anledningen til, at Sokrates denne dag var i Piræus? Hvem var Sokrates sammen med denne dag? Arbejdsspørgsmål til Staten af Platon side 1 Anvendt udgave Spørgsmålene nedenfor henviser til: Platon, Staten, Platonselskabets Skriftserie, Oversat af Otto Voss med et essay af Egil A. Wyller, Museum

Læs mere

SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00

SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00 SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00 Del: 4 ud af 10 danskere er begyndt at se med større bekymring

Læs mere

VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET

VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET MARTINUS VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET Copyright by Martinus 1963 1. KAPITEL Kristi væremåde Kristus udtalte engang: "Jeg er vejen, sandheden og livet". Hvorfor udtalte han dette?

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

Landet, hvor specialundervisningen

Landet, hvor specialundervisningen Lasse Rydberg / Foto Lasse Rydberg, København I de fire følgende artikler tager Lasse Rydberg læseren med på en rejse i en del af det italienske skolesystem, som har afskaffet specialskoler, og som har

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Forudsætningen for fred

Forudsætningen for fred 1 Forudsætningen for fred Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Forudsætningen for fred Af Erik Ansvang Når samfundet mister troen på sin egen fremtid, skabes der forestillinger om undergang. Ønske og virkelighed

Læs mere

Landsmøde 2009. Den danske drøm og 10 konkrete mål

Landsmøde 2009. Den danske drøm og 10 konkrete mål Landsmøde 2009 Den danske drøm og 10 konkrete mål 2 Den danske drøm og 10 konkrete mål På Venstres Landsmøde i november 2009 talte Venstres formand, statsminister Lars Løkke Rasmussen, om den danske drøm

Læs mere

Metadon fortsat den modvillige hjælp?

Metadon fortsat den modvillige hjælp? STOF nr. 3, 2004 TEMA Modsætninger Metadon fortsat den modvillige hjælp? Narkotikapolitikkens og behandlingssystemets forhold til metadon og behandling er ikke uden indbyggede modsætninger. Metadonbrugeres

Læs mere

Dobbelt eller enkelt forudbestemmelse? 1. Oversættelse af Rom 9,6-24

Dobbelt eller enkelt forudbestemmelse? 1. Oversættelse af Rom 9,6-24 Dobbelt eller enkelt forudbestemmelse? I en calvinsk/reformert tradition opererer man med en dobbelt forudbestemmelse. Gud har suverænt og frit udvalgt nogle til frelse, og Gud har suverænt og frit udvalgt

Læs mere

Kapitel 27 - At lære gennem studium og tro

Kapitel 27 - At lære gennem studium og tro Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 27 - At lære gennem studium og tro Oprettet: 16. december 2005 Selvom præsident Brigham Young kun havde gået i skole i 11 dage, forstod han behovet for at lære,

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

Dialog nr. 3 Ransagelse og genoprettelse

Dialog nr. 3 Ransagelse og genoprettelse Dialog nr. 3 Ransagelse og genoprettelse Nærværende materiale er kun nogle hovedtræk af den ransagelses og genoprettelsestrinene og dets intention er hverken at erstatte eller stå i stedet for: a. omhyggelig

Læs mere

Tillykke med, at Roskilde har fået en plads for anstændighed. Tillykke med det enorme arbejde,

Tillykke med, at Roskilde har fået en plads for anstændighed. Tillykke med det enorme arbejde, Indvielsen af Anstændighedens Plads i Roskilde. Tale af Sara Glerup 16.04.16. Intro: Anstændigheden mangler plads Tillykke! Tillykke med, at Roskilde har fået en plads for anstændighed. Tillykke med det

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut KOSMISKE GLIMT Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Livsoplevelsens kontraster Ligesom menneskene kan komme ind i ulykkelige situationer og opleve sorgens og lidelsens mørke øjeblikke,

Læs mere

Det er måske lidt for tamt. Med tilsidesætte fastholdes vel en skarphed i konflikten?

Det er måske lidt for tamt. Med tilsidesætte fastholdes vel en skarphed i konflikten? Jesu foregribelse af invitationen til livets fest som et fripas prædiken til 2. s. e. trin. efter 2. tekstrække: Luk 14,25-35 den 29/6 2014 i Ølgod Kirke. Barnedåb. Ved Jens Thue Harild Buelund. I Bibelen

Læs mere

Socialisme og kommunisme

Socialisme og kommunisme Forskellen Socialisme og kommunisme Socialismen og kommunismen er begge ideologier, der befinder sig på den politiske venstrefløj, og de to skoler har også en del til fælles. At de frem til 1870'erne blev

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 10,23-37

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 10,23-37 1 13. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 30. august 2015 kl. 10.00. Salmer: 298/434/208/164//365/439/192/613 Åbningshilsen Den sidste søndag i august, sensommerens næstsidste dag, første søndag

Læs mere

SÅDAN EN SOM DIG - Når voksne konstruerer og typificerer børn

SÅDAN EN SOM DIG - Når voksne konstruerer og typificerer børn SÅDAN EN SOM DIG - Når voksne konstruerer og typificerer børn Af: Anne-Lise Arvad, 18 års erfaring som dagplejepædagog, pt ansat ved Odense Kommune. Han tager altid legetøjet fra de andre, så de begynder

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Hvordan man omhyggeligt plejer

Hvordan man omhyggeligt plejer Hvordan man omhyggeligt plejer en person med meget alvorlig ME Denne brochure er oversat fra engelsk med tilladelse fra forfatteren Greg Crowhurst www.stonebird.co.uk - 2013 Dansk ME Forening 2013 www.dmef.dk

Læs mere

Tolerancens kulturnaivitet

Tolerancens kulturnaivitet Kapitel 5 Tolerancens kulturnaivitet I den modsatte ende i forhold til konservatismen finder man det, man i mangel af bedre kunne kalde kulturnaivitet. Her ses alt som et udtryk for kultur. I det mindste

Læs mere

Er det uetisk at flygte fra sociale og kulturelle problemer?

Er det uetisk at flygte fra sociale og kulturelle problemer? ANALYSE November 2010 Er det uetisk at flygte fra sociale og kulturelle problemer? Mehmet Ümit Necef Hvordan skal man f.eks. som forælder, som beboer eller blot som privat individ agere i forhold til de

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Lønsamtalen et ledelsesværktøj

Lønsamtalen et ledelsesværktøj Lønsamtalen et ledelsesværktøj Indholdsfortegnelse 1.Introduktion 2 2. Generelt om lønsamtalen. 2 3. Løntilfredshed..2 4. Samtalens 3 faser 3 4.1 Forberedelse..3 4.1.1 Medarbejdervurdering 3 4.2 Gennemførsel.4

Læs mere

Kompetenceafklaring. (www-adresse på vej) 109

Kompetenceafklaring. (www-adresse på vej) 109 Kompetenceafklaring Der er næppe tvivl om, at det både er nemmest og mest interessant at tjene penge, hvis man benytter sine stærkeste kompetencer. Det skulle man tro, alle gjorde, men det ser ikke ud

Læs mere

Lægge sit liv i Guds hånd og samtidig være herrer over den måde, hvorpå vi bruger den tid, vi har

Lægge sit liv i Guds hånd og samtidig være herrer over den måde, hvorpå vi bruger den tid, vi har Lægge sit liv i Guds hånd og samtidig være herrer over den måde, hvorpå vi bruger den tid, vi har prædiken til Nytårsdag fredag den 1/1 2016 II: Matt 6,5-13 i Ølgod Kirke. Ved Jens Thue Harild Buelund.

Læs mere

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan?

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? Indhold INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? 14 INDFØRING Filosofi 16 Filosofi spørgsmål og svar

Læs mere

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Prædiken til 2.påskedag Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Lad os bede! Herre, kald os ud af det mørke, som vi fanges i. Og kald os ind

Læs mere

MÅNEN - dit indre barn?

MÅNEN - dit indre barn? 1 MÅNEN - dit indre barn? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 MÅNEN - dit indre barn? Af Kenneth Sørensen Den udviklingsorienterede astrologi betragter Månens placering i horoskopet, som et symbol

Læs mere

Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække.

Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 3. marts 2013 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække. Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448,1-3 DDS 448,4-6

Læs mere

Skrevet af: Anders Lundkvist Offentliggjort: 01. november 2009

Skrevet af: Anders Lundkvist Offentliggjort: 01. november 2009 En artikel fra KRITISK DEBAT Det politiske spil Skrevet af: Anders Lundkvist Offentliggjort: 01. november 2009 Gennem lang tid har det stået nogenlunde fifty-fufty mellem blå blok og rød blok, som det

Læs mere

Historiebrug. Historiekultur og -brug. Date : 1. oktober 2014

Historiebrug. Historiekultur og -brug. Date : 1. oktober 2014 HistorieLab http://historielab.dk Historiebrug Date : 1. oktober 2014 I en række blogindlæg vil Jens Aage Poulsen præsentere de tre hovedfokusområder for de nye læringsmål i historiefaget. Det første indlæg

Læs mere

Det autentiske liv 15. marts 2007.

Det autentiske liv 15. marts 2007. 1 Det autentiske liv 15. marts 2007. Jeg har i aften været så letsindig at love at holde et foredrag over emnet Det autentiske Liv. Det var i hvert fald sådan det føltes for nogle måneder siden, da jeg

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter trinitatis, Luk 16,19-31. 1. tekstrække.

Prædiken til 1. søndag efter trinitatis, Luk 16,19-31. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 2. juni 2013 kl. 9.30 Bodil Raakjær Jensen Prædiken til 1. søndag efter trinitatis, Luk 16,19-31. 1. tekstrække. Salmer. DDS 722 Nu blomstertiden komme2 DDS 447 Herren strækker

Læs mere

Bruger Side 1 24-01-2016 Prædiken til septuagesima søndag 2016. Tekst. Matt. 25,14-30.

Bruger Side 1 24-01-2016 Prædiken til septuagesima søndag 2016. Tekst. Matt. 25,14-30. Bruger Side 1 24-01-2016. Tekst. Matt. 25,14-30. Troen er en formue. Man kan stille sig det spørgsmål, hvad er den vigtigste ressource vi mennesker har til at klare livet med? Her vil vi nok måske først

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG TIL ELEV E N DANMARK I DEN KOLDE KRIG ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg 1 ELEVARK 1 INTRODUKTION Du skal arbejde med emnet Danmark i den kolde krig

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016 Kl. 9.00 Ravsted Kirke 745, 616; 680, 672 Kl. 10.00 Burkal 745, 680, 616; 534, 672 Tema: Rigdom Evangelium: Luk. 12,13-21 Rembrandt: Lignelsen om den rige mand (1627) "Spis, drik og vær glad!" Det var

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden Historien bag FIA-metoden Baggrund: Drivkræfter i den videnskabelige proces Opfindermyten holder den? Det er stadig en udbredt opfattelse, at opfindere som typer er geniale og nogle gange sære og ensomme

Læs mere

Indhold i [ klammer ] er udeladt af redaktionen efter ønske fra Karin.

Indhold i [ klammer ] er udeladt af redaktionen efter ønske fra Karin. August 2006 - helt ind i hovedet på Karin Der er gået to måneder, siden Karin fik at vide, at hun er donorbarn. Det er august 2006, og hun sender denne mail til en veninde. Indhold i [ klammer ] er udeladt

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 2 INNOCENT NDUGO

MANUSKRIPT TIL PROFIL 2 INNOCENT NDUGO MANUSKRIPT TIL PROFIL 2 INNOCENT NDUGO PROFIL 2 INNOCENT NDUGO MAND 45 ÅR FLYGTNING FRA KENYA BOET HER I DK I 20 ÅR BLIND PGA. ARBEJDSULYKKE KAN DANSK BLINDSKRIFT TALER FLYDENDE DANSK OG KISWAHILI OMSKOLET

Læs mere

Landsstyreformandens nytårstale 1. januar 2001

Landsstyreformandens nytårstale 1. januar 2001 Landsstyreformandens nytårstale 1. januar 2001 Kære landsmænd. Allerførst vil jeg gerne ønske jer alle et hjerteligt og velsignet godt nytår. Sidste år på denne tid sagde vi farvel til det gamle årtusinde

Læs mere

Aldring i et fremtidsperspektiv Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.

Aldring i et fremtidsperspektiv Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk. Aldring i et fremtidsperspektiv Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk http://www.lyon-confluence.fr Alder og Alderdom Alle vil leve

Læs mere

Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen

Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen De fleste danskere behøver bare at høre en sætning som han tog sin hat og gik sin vej, før de er klar over hvilken sprogligt

Læs mere

Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret. Lisa Duus duuslisa@gmail.com

Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret. Lisa Duus duuslisa@gmail.com Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret Lisa Duus duuslisa@gmail.com Baggrund og erfaringer Mødet mellem sundhedsprofessionelle og etniske minoritetspatienter/borgere

Læs mere