Deltagere: Ca. 50 deltagere samt personale fra Stofa og Brabrand Boligforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deltagere: Ca. 50 deltagere samt personale fra Stofa og Brabrand Boligforening"

Transkript

1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Hotel Scandic, Rytoften 3, 8210 Århus V onsdag, 12. november 2008 kl Deltagere: Ca. 50 deltagere samt personale fra Stofa og Brabrand Boligforening Torben Overgaard bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrectsen som dirigent. 1. Valg af dirigent Keld Albrechtsen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne. Dagsordenen blev oplæst, og der var ingen indvendinger imod den. 2. Beretning for det forløbne år. Torben Overgaard fremlagde bestyrelsens beretning og nævnte bl.a.: Året der gik Det forgangne år har været et år, hvor alle i bestyrelsen har brugt mange timer på debatter og møder, herunder bestyrelsesmøder, favoritgruppemøder, medieudvalgsmøder, FDA, AN-TV (antenneforening i Aalborg), 3 heldagsarrangementer med AN-TV, Aalborg og Stofa. Bestyrelsen har deltaget i 3 møder med direktionen i Stofa samt i en stribe møder med programleverandører. Der har virkelig været megen aktivitet. Forhandlinger om ny struktur og organisation Hvad er vores fremtid som forening? Det er ikke noget formål blot at eksistere men alene at gøre en forskel i markedet. Kan vi så det? Antenneforeningen Aarhus og AN-TV, Aalborg er de eneste, der er brugerstyrede. Vi mener, at vi stadig har et formål. Programleverandørerne vil gerne tale med os. Ejerskabet til anlæggene ligger i foreningerne, eftersom det er blevet betalt via en leasingmodel. Der ligger en værdi som medlemmerne ejer, men kun hvis der er nogen, der vil betale. Kan vi bruge denne værdi til at skabe bedre vilkår? Kan vi finde en ny måde at samarbejde på? Evt. sælge os selv sende og pengene ud til forbrugerne. Kan vi købe noget? Kan vi f.eks. købe Stofa? Vi har stukket fingeren i jorden og haft hemmelige møder med direktionen Telia i Sverige. Oplægget gik på, hvad Stofas værdi er. Hvad vil vi få af merværdi, hvis Antenneforeningen Aarhus og AN-TV, Aalborg Ref.generalforsamling Antennefore 2008.doc Side 1 af 6

2 blev en del af det og blev medejere af Telia. Den svenske stat meldte ud, at de overvejede, om de overhovedet ville skille sig af med Telia, og dermed blev sagen stillet i bero. Tanken var en fælles indkøbsforening til indkøb af programmer. I øjeblikket har vi en agentlignende aftale med Stofa, som køber programmer til vores forening og AN-TV, Aalborg. Alle aftaler skal være hemmelige, hvilket bestyrelsen synes er problematisk. Kan vi organisere os anderledes? AN-TV har foreslået et fælles driftsselskab, hvilket endnu ikke har været drøftet i bestyrelsen. Som antenneforening må vi på længere sigt forlade det frivillige princip og udbetale honorar til bestyrelsen samt evt. få eksperter ind i bestyrelsen f.eks. en jurist. AN-TV, Aalborg har lagt op til at udbyde programmerne, men det koster at lave et udbud, og der er kun én udbyder. Der ligger et stort arbejde i at ændre på vilkårene. Priser og leverancer Torben Overgaard gennemgik pris på henholdsvis basispakke og stor pakke sammenlignet med andre udbydere, f.eks. Profiber og Fibernet. Antenneforeningen ligger godt prismæssigt og leverer det, medlemmerne efterspørger. Der er udmeldt voldsomme prisstigninger. Næste år bl.a. en fordobling af prisen på TV2-programmerne. Medlemmerne er villige til at betale temmelig meget for det, de vil se. Sammen med Stofa arbejder bestyrelsen på at se, om prisen kan fastholdes hen over året Prisen har kørt op og ned ingen forstår det, og ingen kan forklare det. Bestyrelsen arbejder for en fast pris for 2009, som så reguleres senere. Det kan forklares, og det kan forstås. TV3 og TV3+ har meldt ud, at hvis vi vil acceptere en stigning nu, vil prisen ikke stige så meget næste år og næste år igen. Uanset hvilke fantastiske tilbud der kommer, vil bestyrelsen vælge det, der er billigst for medlemmerne nu. Nye samarbejdsrelationer Det er vigtigt at fortælle, at vi er åbne overfor alle muligheder. Vi vil gerne samarbejde på kryds og tværs. Status på ny hjemmeside Torben Overgaard omtalte den nye hjemmeside og roste de personer, der har arbejdet med at lave den nye hjemmeside. Nyt punkt på forsiden med sidste nyt og link til et nyhedsbrev. Torben Overgaard opfordrede til at benytte sig af muligheden for at få nyhedsbrevet. Helhedsplanen for Gellerupparken og Toveshøj har valgt at bruge TVAarhus til information. Det fungerer fint i forhold til Brabrand Boligforening, men der er plads til forbedringer i forhold til Århus Kommune. Hjemmesiden gik i luften 10. januar De første 10 måneder har der været besøgende. Normalt er der ca besøgende/uge. Alene i uge 26 og 27 var der besøgende. I forbindelse med omlægningen af Tv-kanalerne pr. 1. juli var der besøgende. I de tilfælde, hvor der fjernes programmer fra sendefladen, er der mange Ref.generalforsamling Antennefore 2008.doc Side 2 af 6

3 henvendelser på mail, men hvis der lægges nye programmer på, er der stort set ingen henvendelser. Brugerundersøgelse om programmer. Formålet med brugerundersøgelserne er at belyse medlemmernes syn på programudbuddet. Hvilke programmer de vil se, og hvilket beløb de er villige til at betale for at se dem. Undersøgelsen er gennemført i perioden september Konklusion på brugerundersøgelsen: TV3 er ligesom tidligere år den kanal, der scorer højest. Efter TV3 følger TV2Zulu og dernæst TV3+. Næstefter kommer de øvrige TV2-kanaler Charlie, Film og News. De øvrige kanaler i toppen af rangordenen er alle store og velkendte kanaler (Discovery, National Geografic og Animal Planet). Mindre danske kanaler som Kanal 5. Nogle kanaler er meget vigtige. En lang række kanaler følger med i tv-pakken. Få kanaler stjæler en meget stor del af den samlede score. De 6 kanaler, som vurderes vigtigst, har tilsammen 56,4 point ud af 100 mulige. TV- og fladskærme I hjem med flere fjernsyn et det mere sandsynligt, at man har minimum 1 fladskærm. Der er f.eks. kun 24 % af familier med 5 fjernsyn, der ikke har en fladskærm. I familier med 2 fjernsyn, er det f.eks. 47 %, der ingen fladskærm har. Alt i alt er der 1 fladskærm i 49 % af husstandene. Beretning for Medieudvalget Anders Andersen fremlagde beretningen og nævnte bl.a.: Medieudvalget arbejder med hjemmesiden, tekst-tv, infosiden og ikke mindst med TV- Aarhus. Formålet med TVAarhus er at hjælpe de små lokale Tv-stationer. TVAarhus har ingen selvstændig produktion, men arbejder sammen med TV3 Østjylland og Mediehus Århus. Der er ingen ansatte. Programmerne kører i sløjfe. Man arbejder på at opgradere udstyret. Herefter kan sløjfen brydes, og der kan sendes direkte programmer. Bestyrelsen er meget spændt på at få det i gang. TVAarhus vil gerne sende fra byrådsmøderne, men det kniber med at få Magistraten med. Vi afventer en rapport. Vi har forsøgt at få et samarbejde i gang med Århus Elite, men det er endnu ikke lykkedes. Vi arbejder stadig på sagen. Torben Overgaard omtalte opgaven at formidle helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj via TVAarhus, så hele byen får ejerskab til planen, så det ikke kun bliver en Århus Vest ting. Indtægterne til arbejdet kommer fra reklamer samt overspilning af bånd for fremmede. Ref.generalforsamling Antennefore 2008.doc Side 3 af 6

4 Spørgsmål: Ole Pedersen: Har man prøvet at arbejde med, at medlemmerne selv kan sammensætte programpakker efter eget ønske. Medlem: Hvordan vil det foregå med boks, som vi får brug for? Finn Kaiser: Vedr. Zaptor boks. Tilbud om fordelagtigt tilbud. For dårligt at vi får tilbud, og så kommer der en ny type 1 ½ måned efter. Hvad sker der med de forskellige temapakker, som vi fik at vide, vi kunne vælge imellem. Khaled Mansour: Kan der komme børneprogrammer i basispakken? Torben Overgaard: Alle børnekanaler er betalingskanaler, og bestyrelsen har truffet beslutning om, at alle programmer i basispakken skal være uden afgift. Individuelle programvalg: Programmerne pakkes sammen, fordi indtægterne kommer fra reklamer. Zaptorboks: bestyrelsen er ikke bekendt med, at en ny Zaptorboks er på vej. Når programmer digitaliseres, lægges det på hjemmesiden. Endnu engang en opfordring til at tilmelde sig nyhedsbrevet. Anders Andersen: bestyrelsen vil melde hurtigt ud vedr. digitalisering. Der laves en løsning, så Tv-apparater ikke skal skiftes. Lars Eg: Digitalisering giver plads til flere kanaler. Kan Astra-kanalerne lægges på. Kurt Andersen: Ikke alle har Pc. Kan TVAarhus tekst-tv lægges på Zaptorboks. Min Zaptorboks har kun givet problemer siden januar. I Aalborg har man fået en Zaptorboks gratis. Er sur over at have givet kr for den. Medlem: spørgsmål om betalingsprogrammer i basispakken. Keld Albrechtsen: kan det indgå i overvejelserne at lade billige programmer indgå i basispakken. Torben Overgaard: Det er bestyrelsens holdning, at der ikke skal betalingskanaler i basispakken. Bestyrelsen vil drøfte, hvad den ekstra plads, der opstår, når vi digitaliserer, skal bruges til, ligesom bestyrelsen vil se på, om der findes nogle gratis børnekanaler. Ved godt der har været problemer med Zaptorboksen. Bestyrelsen har valgt at holde sig neutral i.f.t. Zaptor. Antenneforeningen vil ikke tage penge op af kassen til Zaptorbokse til medlemmerne. Aalborg har valgt at tage stilling og give medlemmerne en Zaptorboks. Antenneforeningen blander sig ikke i Stofas kampagner, men kan sagtens forstå synspunktet. Den børnekanal, der har været på i 3 måneder, har været på prøvekanalen og har ikke kostet noget i den periode. Der har ikke været betalingskanaler i basispakken. Prøvekanalen er gratis. Ref.generalforsamling Antennefore 2008.doc Side 4 af 6

5 Kurt Andersen: beder om hjælp i Antenneforeningen. Heidi Thorsen: RTL er ikke længere på. Medlem: vedr. brugerundersøgelsen. Der er spurgt 739, Hvor repræsentativt er det? Hvad er i Stofa-regi og hvad er i Antenneforeningens regi? Medlem: reklamer irriterer meget. Kan man ikke ændre, så de kun vises før og efter Udsendelserne? Medlem: Ny fladskærm (Sony) er perfekt med kort. Kan man spole tilbage på sådan et kort? Tallene i brugerundersøgelsen er vel kun for Århus? Torben Overgaard: Har haft en drøftelse med Viasat, om man kan købe sig fri af reklamerne. Tror ikke det bliver bedre. Der arbejdes på tekniker, så man ikke kan spole over reklamerne. Anders Andersen: Der er begrænsninger på anlægget. Det betyder, at noget skulle væk. De sidste brugerundersøgelser har vist, at RTL var en af de mindst sete kanaler, hvorfor det var den, der måtte væk. Medlem: hvordan kan man få børnekanalen fra prøvekanalen i basispakken? Hvordan kan principperne ændres? Torben Overgaard: Det er bestyrelsen, der beslutter, hvad der skal være i basispakken. Lars Eg: Stofa lovede på et møde i Holmstrup, at RTL ikke ville forsvinde. Det er lidt mærkeligt, at man så ikke vil stå ved det. Beretningen blev godkendt. 3. Aflæggelse af regnskab 4. a. Antenneforeningen Aarhus René Frandsen gennemgik og kommenterede det omdelte regnskab, som udviser et overskud på kr ,00. Foreningens egenkapital er på kr ,00. Rene Frandsen gennemgik og kommenterede herefter det omdelte regnskab for TVAarhus, som udviser et overskud på kr ,00. Spørgsmål: Hvordan kan man lave en seerundersøgelse, som kun koster kr. 1,50 pr. deltager? Hvor står værdien af anlægget på kr. 325 mio., som Torben Overgaard omtalte? Hvad er SBS-sagen? Torben Overgaard: SBS har meddelt, at der skulle betales for SBS-radio. Bestyrelsen mener ikke, det er rimeligt, da YouSee ikke betaler. Alle antenneforeninger i Favoritsamarbejdet var enige om at støtte Stofa i at tage en sag. Stofa tabte sagen. SBS forlanger, at der skal betales for hele perioden, hvor kanalen er sendt ca. 6 mio. kr. Hvis SBS vil fastholde, vil bestyrelsen ikke opkræve beløbet hos medlemmerne, hvilket betyder, at SBS-TV vil blive taget af programfladen, indtil beløbet er betalt/sparet hjem. SBS er i Ref.generalforsamling Antennefore 2008.doc Side 5 af 6

6 mellemtiden overtaget af Pro7 som fastholder. Der er indgået et forlig om, at SBS tager 50 %, Stofa 25 % og Antenneforeningen 25 %. Seerundersøgelsen er betalt af Stofa og har derfor kun kostet kr ,00. Egenkapital: Hvis vi får brug for værdierne, er de der, men det vil være forkert at tage kabler i jorden med i regnskabet. Regnskabet blev godkendt. 5. Indkomne forslag. Ingen forslag indkommet. 6. Valg af bestyrelse a. formand Torben Overgaard b. 3 bestyrelsesmedlemmer Anders Andersen Morten Glud Aase Christensen 7. Valg af revisor Kurt Stabell 8. Valg af suppleanter for bestyrelse og revisor a. 2 bestyrelsessuppleanter Dan Christensen 1. suppleant Keld Albrechtsen 2. suppleant b. 1. revisorsuppleant Kurt Hou 9. Eventuelt Næste års generalforsamling holdes tirsdag den 10. november Det blev nævnt fra salen, at der muligvis er kommunalvalg denne dag. Bestyrelsen lægger den endelige dato på hjemmesiden. Efter mødet: Generalforsamlingen er fastlagt til onsdag den 11. november Lars Eg: TV2 skulle smides af pakken. De fortjener at gå fallit. Torben Overgaard takkede for fremmødet, takkede medarbejderne fra Stofa og Brabrand Boligforening og takkede bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år. Takkede for valget på alle de valgtes vegne. Ref.generalforsamling Antennefore 2008.doc Side 6 af 6

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede.

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Generalforsamling Afholdt torsdag 30. april 2015 i Tune Menighedscenter Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Formand Bernt Freiberg bød de fremmødte

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, onsdag den 26. marts 2008 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 44 stemmeberettigede

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

MEDLEMSBUTIKKEN MEDLEMSBLAD. - er kommet godt fra start NU BLIVER TV-VALGET HELT FRIT SIDE 9 DET ANALOGE SIGNAL LUKKER OG SLUKKER SIDE 5

MEDLEMSBUTIKKEN MEDLEMSBLAD. - er kommet godt fra start NU BLIVER TV-VALGET HELT FRIT SIDE 9 DET ANALOGE SIGNAL LUKKER OG SLUKKER SIDE 5 - for alle os med Stofa tv og bredbånd nummer 2 // 1. årgang // september 2015 MEDLEMSBLAD MEDLEMSBUTIKKEN - er kommet godt fra start NU BLIVER TV-VALGET HELT FRIT SIDE 9 DET ANALOGE SIGNAL LUKKER OG SLUKKER

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Antennelauget FLIMMER

Antennelauget FLIMMER Antennelauget FLIMMER Referat fra generalforsamling Torsdag den 31. marts 2005 kl. 19.00 i storrum 1A på Havdrup skole. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Beretning om antennelavets virksomhed (bilag vedlagt).

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Eriksminde Antenneforening

Eriksminde Antenneforening Eriksminde Antenneforening Digitalt og analogt TV Hurtig og billig bredbånd IP-telefoni Digital nabohjælp Denne medlemsinformation er udsendt til alle husstande i Eriksminde. Der kan findes mere information

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

VELKOMMEN MEDLEMSBLAD I ANTENNEFORENINGEN AARHUS NYE MEDLEMSBUTIK TVAARHUS FLYTTER MED TV-PAKKER 2015 OG FRIT VALG

VELKOMMEN MEDLEMSBLAD I ANTENNEFORENINGEN AARHUS NYE MEDLEMSBUTIK TVAARHUS FLYTTER MED TV-PAKKER 2015 OG FRIT VALG Af Thomas Møller // Foto Thomas Bjørn 1 MEDLEMSBLAD NUMMER 1 // 1. ÅRGANG // JANUAR 2015 VELKOMMEN I ANTENNEFORENINGEN AARHUS NYE MEDLEMSBUTIK TVAARHUS FLYTTER MED SIDE 8 TV-PAKKER 2015 OG FRIT VALG SIDE

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 Odder Antenneforening, Generalforsamling onsdag den 4. marts 2015 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 2014 har været endnu et travlt år for Odder Antenneforening. Det har været et år, hvor bestyrelsen har

Læs mere

Disney Channel og Toon Disney er helt fri for reklamer og unødig vold. Sender dagligt 06.00-22.00.

Disney Channel og Toon Disney er helt fri for reklamer og unødig vold. Sender dagligt 06.00-22.00. FEBRUAR Toon Disney viser udelukkende tegnefilm fra Disney. Her kan du bl.a. se Aladdin, Timon og Pumba, Chip og Chap, Mickey Mouse, Anders And, Fedtmule og mange flere. Disney Channel er tv-kanalen med

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014 Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014 Til stede repr. Fra Himmerland afd. 19-23-24-40-42-51, Bohrparken, C.W. Obel kollegiet, Esbjergparken, Højlundsparken, Mjel, Møllegaarde, Rebildparken,

Læs mere