Antennelauget FLIMMER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Antennelauget FLIMMER"

Transkript

1 Antennelauget FLIMMER Referat fra generalforsamling Torsdag den 31. marts 2005 kl i storrum 1A på Havdrup skole. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Beretning om antennelavets virksomhed (bilag vedlagt). 3 Aflæggelse af årsregnskab Indkommende forslag Forslag fra bestyrelsen, vedrørende ombygning af kabelnettet med returvej samt indførelse af bredbånd og internet Afstemning om TV2 Charlie s fremtid i nettet Forslag fra medlem Jørgen Svendsen: Ønske om tilføjelse af TV kanalen Hallmark Entertainment Ændringsforslag fra de fire andelsboligforeningers formænd til flimmers bestyrelses forslag (se bilag) Forslag fra de fire andelsboligforeningers formænd: Ønske om at andelsboligerne kan betale udgiften for ombygningen som én separat opkrævning. 5 Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af årskontingent, tilslutningsafgifter og rykkergebyr. 6 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter Gert Poulsen, Karsten H. Larsen Michael Jantunen er på valg. Alle modtager genvalg Nuværende suppleanter, Ole Schou overtager Ove Halfdans plads bestyrelsen, da Ove har valgt at udtræde af bestyrelsen. Peter Kristiansson modtager genvalg. Der søges en villig kandidat til den ledige suppleantpost. 7 Valg af 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant Bestyrelsen foreslår genvalg af de nuværende revisorer Michael Christiansen og Søren Tvede, samt Jan Priess som revisorsuppleant. Alle modtager genvalg. 8 Eventuelt. 1

2 1: Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Bjarne Juel Pedersen, som blev valgt. Bjarne fastslog herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ifølge Vedtægterne. 2: Beretning om antennelavets virksomhed. Formanden berettede om årets begivenheder. (Beretningen var forinden offentliggjort på flimmers webside, samt til uddeling ved generalforsamlingen.). Spørgsmål: Kunne man ikke få andre gratis-kanaler end de to valgte? Svar: Bestyrelsen valgte ud fra den seneste brugerundersøgelse, de to højst rangerede kanaler. Kommentar fra salen: Stor anerkendelse til bestyrelsen for den smertefri udskiftning af hovedstationen. Beretningen blev herefter godkendt af forsamlingen. 3: Aflæggelse af årsregnskab for Regnskabet blev gennemgået. Spørgsmål: Skulle man ikke opgive værdien af den nye hovedstation som et aktiv. Kan det give problemer med forsikring mv.? Svar: Da den er betalt over afsatte midler, er dette ikke nødvendigt Det fremgår af regnskabet, at vi har en hovedstationen, så derfor vil dette ikke give anledning til forsikringsproblemer. Regnskabet blev derefter godkendt af forsamlingen. 4: Indkommende forslag: Før dette punkt behandles, vil bestyrelsen beklage den manglende opdatering af vedtægterne på vores hjemmeside, vedrørende afstemning via fuldmagt. Opdateringen er blevet foretaget, efter vi er blevet gjort bekendt med fejlen. 4.1 Forslag fra bestyrelsen vedrørende ombygning af kabelnettet med returvej samt indførelse af bredbånd og internet. Formanden oplæste det omdelte forslag. Spørgsmål: Vil det blive muligt, at man i fremtiden, selv kan vælge helt individuelt sammensætning af kanaler? Svar: Systemet vil kunne give mulighed for en hvis individuel tilvalgsmulighed af digitale kanaler, f.eks. at købe kanaler enkeltvis fra en udbyder, osv. Antenneforeninger er dog underlagt lovkrav om udsendelse af bestemte kanaler, så fuld valgfrihed er ikke muligt. Spørgsmål: Vil der være grundpakker, eller kan man helt individuelt bestemme. Svar: Det er fortsat generalforsamlingen der beslutter hvordan udbuddet skal være sammensat. Opsummering af Bjarne: - Hvad får vi af løsning i de forskellige tilbud. - Er der Interesse for Internet, bredbånd, digitale pakkeløsninger, osv. - Skal bestyrelsen have lov til at indgå en sådan aftale - Det er vigtigt at forstå, at en eventuel aftale vil være betinget af, at generalforsamlingen efterfølgende godkender den. Spørgsmål: Er der mulighed for IP-telefoni 2

3 Svar: Ja, IP-telefoni (telefoni via Internettet), kan man foretage over sin computer, via en særlig IPtelefon, eller ved hjælp af en lille boks, som man tilslutter sin helt almindelige telefon. Man vil så kunne telefonere til en meget billig takst og internt i foreningen for 0,- kr. IP-telefoni kan f.eks. foretages vha. gratisprogrammer eller som abonnement hos en valgfri udbyder. Spørgsmål: Den individuelle pakkeløsning er måske ikke individuel alligevel. Er internet med? Og hvad er prisen? Svar: Internet-opkobling er ikke med i de ca kr. som opdateringen af anlægget koster. Foreningen vil kunne få en digital overbygning, dvs. man f.eks. erstatte analoge kanaler og eller udvider, med digitale, og derved få flere og bedre kanaler. Opdateringen vil give Dig mulighed for frivilligt og individuelt at abonnere på højhastigheds Internet til en meget favorabel pris, dog kun gennem foreningens valgte udbyder. Spørgsmål: Returvej: er det kun for Internet. Er der to ting i forslaget Svar: Nye forstærkere med returvej giver ud over en bedre billedkvalitet mulighed for Internet, IPtelefoni og digital tv oma. Spørgsmål: Hvad er sikkerheden i IP-telefonien, ved strømsvigt Svar: Ved strømsvigt virker IP-telefonen ikke, og sådan er det også for andre. Backup for denne slags systemer kan så være mobiltelefonen. Spørgsmål: Hurtigt bredbånd over vores net? Hvad koster det i forhold til telefonnettets? Svar: Dette kan vi ikke komme konkret ind på nu, da denne pris afhænger af valg af udbyder! Ideen i alt dette er selvfølgelig, at det skal være betydelig billigere. Spørgsmål: Vil der kunne være high resolution (HDTV) i TV signalerne. Svar: ja, dog kun i begrænset omfang. Spørgsmål: Vedrørende finansieringen, indgår egenkapitalen også. Svar: Ja, den kommer til at indgå. Husk, at det også vil være muligt for hver enkelt medlem at betale det hele på en gang, hvis man ønsker det. Spørgsmål: I siger, at der er flere tilbud. Vi har kun hørt om 2. Der må være mange flere. Alle bør kunne se de indkommende forslag. Svar: Vi som bestyrelse er valgt til at drive, herunder indhente tilbud og træffe beslutninger for at varetage foreningens medlemmers interesser på bedste måde. Forslag: Vi kunne fjerne hele egenkapitalen til betaling, og kun låne det mindst nødvendige, og starte forfra med opbygning af ny egenkapital. Svar: Det mener vi i bestyrelsen er en dårlig ide, da vi altid bør være beredte til andre ting også. Bjarne: Vil nu gerne tage fat i ændringsforslaget (punkt 4.4 fra dagsordenen), da det har indflydelse på bestyrelsens fremsatte forslag og oplæste derfor ændringsforslaget. Forskellen er, at der i dette forslag KRÆVES en uvildig konsulent til at vurdere tilbudene. Ove, (medforslagsstiller): Bestyrelsen betragter medlemmerne som for dumme til at kunne forstå, hvad vi får for de forskellige løsninger. Tilbuddene indeholder forskellige værdier for medlemmerne, eg. IP-telefoni af forskellig kvalitet.vi bør derfor have en uvildig vurdering af tilbudene, som skal præsenteres for alle medlemmerne. Vi kan godt vurdere, hvad der tjener os bedst. Spørgsmål: Hvad koster en konsulentbistand. Ove: ca , og det er en konsulent, som FDA anbefaler. Kommentar: Enig med bestyrelsen om, at det er bestyrelsens opgave at finde det bedste tilbud. Vi bør have tillid til, at bestyrelsen sørger for at der bliver fremsat det bedste tilbud for foreningen. Spørgsmål til Ove: Er forslaget fra alle i andelsforeningerne, som en generalforsamlingsbeslutning, eller fra fire enkeltpersoner? 3

4 Ove: Fire enkeltpersoner, og vi handler ud fra pligt overfor andelsboligforeningen, som formænd. Nu er det fastlagt, at vi vil have bredbånd, hvilket ikke er til debat efterfølgende. Kommentar til Gert: Vi (medlemmerne) kan godt forholde os til hvad produkt vi får. Vi vil gerne se flere forslag, af forskellig værdi. Svar: Vi finder ikke vurdering af komplicerede tilbud, med et højt teknisk indhold egnet til behandling på en generalforsamling, men ønsker at kunne præsenterer et nøje overvejet projekt. Vi er bestemt ikke interesseret i at tilbyde et dyrt eller et discount produkt. Spørgsmål: Er bestyrelsen i stand til at vurdere de forskellige tilbud? Spørgsmål: Hvilke kriterier vælger bestyrelsen ud fra, det vil vi gerne vide? Spørgsmål: Hvad har bestyrelsen af tekniske eksperter? Svar: Bestyrelsen besidder selv noget teknisk ekspertise. Der ud over, har vi adgang til eksperter via FDA, eller vi kan hente oplysninger eksternt, i form af konsulentbistand hvis dette skønnes nødvendigt. Spørgsmål: Hvad er det der kommer senere? Svar: Bestyrelsens endelige valg. Der er mange timers arbejde endnu, konsulent eller ej. Generalforsamlingen har fortsat mulighed for at stemme nej til det fremlagte forslag senere. Spørgsmål: Kommunen har bundet os ind i foreningen. Hvorfor bliver flimmer valgt fra i nye udstykninger? Svar: Vores forening kan ikke tilbyde anlæg gratis, hvilket visse andre er i stand til. Deres pris for signaler er til gengæld efterfølgende væsentlig højere (dog for lidt flere kanaler). Men vi hører jævnligt om mange nye i udstykningerne som er utilfredse. Bjarne: Vi afslutter debatten, og går til afstemning om de to forslag. Vi stemmer i tre omgange! - Arbejde videre med returvej osv? Resultat: der er meget stort flertal. - Arbejde videre som bestyrelsen foreslår? Resultat: For: 28. Imod: 22 - Arbejde videre som formændene fra andelsboligforeningen foreslår? Resultat: For: 24. Imod: ikke optalt, da dette ikke opnår flertal Resultat: Der arbejdes videre ud fra bestyrelsens forslag. Pause. Efter pausen: Bjarne: Vi er blevet gjort opmærksom på, at der er foregået en procedurefejl i forb. med afstemningen, idet man ikke ved, om 2 fra en husstand har stemt dobbelt. Omafstemning accepteres ikke fra salen, da nogle allerede har forladt mødet. Bestyrelsen bliver i princippet nødt til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling eller sende ud til skriftlig afstemning senere. Bjarne: Spørger generalforsamlingen om den kan fortsætte? Eller den skal afsluttes nu, hvorefter en ny indkaldelse, og hvor alle bliver checket ved indgangen. Kommentar fra salen: Dette er ved at gå ud af proportioner, jeg har ikke mistet tilliden. Kan vi ikke fortsætte resten af afstemningerne. Dette også af nødvendigheden for at kunne få besluttet et budget. Efter en lille summen i bestyrelsen, kundgør Bjarne: Bestyrelsen vil gerne fortsætte, hvis forsamlingen vil stemme resten af aftenen ud fra gældende regler. Ingen i forsamlingen protesterede. Bestyrelsen har derfor til opgave at finde en vej fremad vedrørende forslagene om Returvej, internet osv. 4.2 Afstemning om TV2 Charlie s fremtid i nettet. Bestyrelsen: Vi har haft Charlie i nettet som prøve i ca. 4 måneder. Hvis den forbliver i anlægget, skal vi betale fra 1/ kr. pr. medlem for i år Spørgsmål: Kan vi få en anden gratiskanal i stedet? Svar: I princippet nej, da vi så skal indkøbe en ny receiver (ekstra ca. kr ) Kommentar: Hvad er det de sender, genudsendelser? Det bliver bare dyrere og dyrere hele tiden! 4

5 Bjarne: Afstemning Resultat: For Charlie: 9. Imod: stort flertal Forslaget er nedstemt af forsamlingen. TV2 Charlie udtages af programudbuddet. 4.3 Forslag fra medlem Jørgen Svendsen: Ønske om tilføjelse af TV kanalen Hallmark Entertainment. Jørgen Svendsen: Vi har før haft den som en prøvekanal, de sender nye film. Formanden: Info vedr. Hallmarks sendeflade: De køber og sender almindelige spillefilm, samtidigt har de en egen produktion med kendte skuespillere, som kun udsendes på Hallmark. Spørgsmål: Hvorfor ikke stille forslag om at fjerne andre kanaler? Svar: Noget sådant kan ikke besluttes uden en udsendelse som forslag før en generalforsamlingen. Michael: Er forslaget som en delt kanal, hvilket også er en mulighed? Svar: Nej. Kommentar: Andre kanaler sender også nye film ind imellem. Bjarne: Afstemning Resultat: 12 For. Stort flertal imod. Forslaget er forkastet. 4.4 Forslag fra formændene for de fire andelsboligforeninger: Ændring til bestyrelses forslag. Dette punkt blev behandlet samtidig med bestyrelsens forslag, se referat under punkt Forslag fra formændene for de fire andelsboligforeninger: Anmodning om at kunne betale udgiften for opdatering af nettet som én ydelse. Kommentar fra Gert: Alle vil ha mulighed for at betale kontant. De der ønsker en finansieret ordning kan få det. Muligheden eksisterer allerede i vort forslag. Vi anbefaler derfor at nedstemme ændringsforslaget. Ove: Andelsforeningen er at betragte som én. Bjarne: Det er ikke nødvendig at stemme, da alle selv kan vælge, hvordan man vil betale. 5: Budget Lis foretog en gennemgang af budgetforslaget for Årets kontingent blev således: kr. Uændret rykkergebyr: 100,- kr. og tilslutningsafgift på kr. Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget. 6: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter. De tre bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev genvalgt uden modkandidater. Suppleant Peter Kristiansson blev genvalgt. Som ny suppleant blev valg Jørgen Svendsen.. 7: Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant. Revisorer og revisorsuppleant blev genvalgt uden modkandidater. 8: Eventuelt. Spørgsmål: Kan man stemme ved fuldmagt ved ekstraordinære generalforsamlinger. Svar: Ja Spørgsmål: Vil man blive registreret ved indgangen næste gang 5

6 Svar: JA! Generalforsamlingen sluttede herefter. Tak for et stort fremmøde! Oversigt over bestyrelsen Formand Næstformand Kasserer Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Suppleant Suppleant Gert Poulsen Fåreløkke 14 Karsten Larsen Bistrupvang 29 Lis Larsen Køgeløkke 5 Michael H. Jantunen Svenstrupvang 19 Ole Schou Byløkke 4 Peter Krisjansson Grønløkke Jørgen Svendsen Horseløkke FLIMMER s egen web adresse Telefonnummer til vagttelefonen for fejlmelding

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Antennelauget Flimmer Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Antennelaugets virksomhed 3. Aflæggelse

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling Budgetspecifikation: Programafgifter i 2006. Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i 2006. Revideret regnskab

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr 1 2 0 0 4 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Tirsdag, den 30. marts 2004 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kirkebakkeskolens

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt:

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt: Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn afholdt: Onsdag den 17. Marts 2010 kl. 19.00 Egholmskolens Festsal Egholmvej, Vallensbæk Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2010:

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 4 2 0 1 3 Referat fra den ekstraordinære generalforsamling Tirsdag den 29. oktober 2013 Nye vedtægter Bestyrelsen samt kontakter Med venlig hilsen Bestyrelsen

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Fredensborg Søparks Antenneforening www.fsanet.dk mit.fsanet.dk

Fredensborg Søparks Antenneforening www.fsanet.dk mit.fsanet.dk Fredensborg Søparks Antenneforening indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 30.4.2014 kl. 19.30 i Fredensborghusene, Bakkedraget 43, 3480 Fredensborg. Tlf. 4848 3202 (tidligere annonceret til

Læs mere