JEG ER ARKÆOLOG. Evalueringsrapport Udarbejdet af Ann Bodilsen, Holstebro Museum Merete Essenbæk, Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JEG ER ARKÆOLOG. Evalueringsrapport 2014. Udarbejdet af Ann Bodilsen, Holstebro Museum Merete Essenbæk, Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev"

Transkript

1 JEG ER ARKÆOLOG Evalueringsrapport 2014 Udarbejdet af Ann Bodilsen, Holstebro Museum Merete Essenbæk, Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev

2 Afrapportering Jeg er arkæolog -spillet Mål og baggrund Målet med projektet var gennem en digitalt forankret formidling at fortælle om arkæologi som videnskabeligt fag og arbejdsmetode. Et formidlingsprojekt, som fortæller, hvorfor og hvordan museerne arbejder med den ældste del af den danske historie, og sætter fokus på arkæologi som gevinst og ikke blot som en samfundsopgave, der koster penge, uden at man får noget igen. Det skulle tydeliggøres, at arkæologi er interessant, nødvendig og i høj grad bidrager med ny viden om samfundet. Der var følgende delmål: At fortælle, at arkæologi er en arbejdsmetode, der samarbejder med flere naturvidenskabelige metoder. At vise, at museets udstillinger kun er slutproduktet og en lille del af en lang proces. At øge forståelsen for, at arkæologiske udgravninger til stadighed bidrager til historien og vores forståelse for, at fortid, nutid og fremtid hænger sammen og ændrer sig i takt med tiden og vores indsamlede viden. Metoden, som anvendes, er interaktiv formidling ved hjælp af trykskærme i udstillingen. På skærmen kan man spille sig gennem en arkæologisk udgravning. I løbet af spillet stilles man overfor en række valgmuligheder disse valg skal være begrundede valg, hvilket vil sige, at man i spillet har mulighed for at søge viden på forskellige områder, inden man foretager sit valg. Er man enten for ung til denne vidensøgning eller for doven, kan spillet fortsættes via trial and error ; på denne måde udvides målgruppen betragteligt, men det er ikke hensigten med spillet, ligesom det heller ikke er sikkert, at man så gennemfører spillet. Strategisk er formidlingsprojektet Jeg er arkæolog en naturlig forlængelse af det formidlingsarbejde, som begge museer hidtil har fulgt, hvor arkæologi som en videnskab har været et væsentligt fokus i arbejdet med skolerne. Med den digitale formidling af emnet udvides målgruppen nu til også at omfatte den almindelige museumsgæst, og gæsten sættes i centrum og er den aktive i vidensøgningen. Da begge museer arbejder på at omforandre de eksisterende permanente udstillinger, er projektet samtidig et eksperiment i forhold til at anvende og teste brugen af digitale formidlingsformer i udstillingssammenhæng. Forberedelse til projektet Idéen og startskuddet til projektet Jeg er arkæolog kom i forbindelse med en studietur arrangeret af MID i efteråret 2009 til London og et besøg på Darwin Centers The Cocoon. I Darwin Center går de i deres formidling bag om genstandene og forskningen og fortæller mere om hvordan viden tilvejebringes og hvorfor forskere arbejder som de gør. Yderligere forberedelse og inspiration til projektet var at afholde forholdsvis mange møder med spiludviklere for at udvikle ideen med spillet men ikke mindst også for at lære hinanden og vores fagligheder bedre at kende. Kendskabet til hinandens fagligheder dels spilverden og museumsverden suppleredes med en fællestur til Londons museer i januar 2012 for at se deres udbud af digitale løsninger i udstillingerne. Her var der på forhånd truffet aftale med medarbejdere på Natural History Museum for at erfaringsudveksle omkring brugen af digitale spil i udstillingen samt at høre om erfaringerne fra formidlingen i Darwin Center. Det var yderst udbytterigt.

3 Desuden deltog de to projektledere i Animatede Learning Conference i Viborg 2012 og fik dermed et lille indblik i, hvordan spil produceres og fungerer set fra spilproducenternes side. Projektets udførelse Jeg er arkæolog er et digitalt spil til ipad og web, som tager udgangspunkt i strategigenren. I spillet sætter spilleren sig i arkæologens sted og spiller sig gennem en arkæologisk udgravning. I løbet af spillet stilles man overfor en række valgmuligheder disse valg kan være begrundede valg, hvilket vil sige, at man i spillet har mulighed for at søge viden på forskellige områder, inden man foretager sit valg. Men er enten for ung til denne vidensøgning eller for doven, kan spillet fortsættes via trial and error. Man kan dog fejle, så man ikke er sikret en gennemførelse af spillet. Følgende grundprincipper blev vedtaget ved arbejdets begyndelse: Hændelsesforløbene skal være ægte - altså udgravninger der har fundet sted, genstande som findes osv. Skærmene skal være på museerne, og indholdet skal have relation til de genstande, der findes på det enkelte museum. Spillet skal inddrages i museets øvrige formidling som en introduktion til museets samlinger og arkæologien som arbejdsområde Indholdet skal også kunne ses og spilles på www og her bruges som en del af et undervisningsforløb før, under eller efter et museumsbesøg Det er en klar intention i udviklingsforløbet at gøre så stor en del af spillet (eksempelvis 80 %) generelt, og en mindre del (20 %) specifikt, således at spillet for relativt få midler kan gøres interessant for andre museer; ikke blot indholdsmæssigt, men også økonomisk Alle grundprincipper er overholdt. Spilleren er arkæologen selv, og en afgørende faktor er, som i virkelighedens verden, penge. Spillet er bygget op omkring fire hovedlokationer: kontoret, udgravningen, laboratoriet og rekonstruktionen. Kontoret Kontoret er her, hvor man bliver budt velkommen i sit nye job. På kontorets interaktive skrivebord kan man vælge mellem seks forskellige udgravninger tre fra Haderslev Museums område og tre fra Holstebro Museums område. Udgravningerne har forskellig sværhedsgrad, som er markeret med graveskeer (1 som det letteste og 4 som det sværeste).

4 I kontorets bogreoler kan man søge viden i to opslagsværker: Arkæologens ABC og Naturvidenskabelige discipliner. Opslagene i de to bøger er en blanding af tekst, billeder og korte videofilm. Det er ligeledes i bogreolerne, man kan se resultaterne af de udgravninger, man allerede har afsluttet. Her er endvidere en opslagstavle, hvor man kan se avisudklip, billeder og sjove notater relateret til de seks udgravninger. Der er en kontorlignende lydkulisse i lokationen, og man kan eksempelvis tænde og slukke for radioen, hvis man går på opdagelse i kontoret. Udgravningen Udgravningen er her, hvor man som spiller tilbringer mest tid, og derfor er denne del også vægtet højt visuelt/grafisk og med en behagelig lydside. Udgravningen begynder på en mark, men undersøger man set-uppet, så foregår spillet fortsat på det interaktive skrivebord på kontoret. Som en hjælp til spilleren, og inspireret af luftfotoarkæologien, kan udgravningens placering ses som en skygge eller som mørke stolpehuller i marken. Fra et enkelt ikonbaseret menusystem igangsætter spilleren forskellige handlinger: indsæt gravemaskine, indsæt skovlende arkæolog, indsæt arkæolog med graveske, eller brug metaldetektor. Det hele styres let med en finger. Små tekstflag hjælper spilleren på vej undervejs og fortæller også om, hvilke fund der gøres undervejs, og hvilke fund der tages med tilbage i laboratoriet. Økonomien er det styrende princip, og man skal være meget opmærksom på, hvordan man bruger sine ressourcer, ellers løber man tør for penge, længe inden man har færdigudgravet lokaliteten. Hvis man bruger for grove redskaber, kan man ødelægge sine fund. Spilleren kan øverst i billedet hele tiden følge brugen af midler samt se, hvor mange fund der er gjort. Fra brugerfladen kan man søge spilinformation samt blive vejledt ved at kigge i Arkæologens ABC. Udgravningen slutter, når man er løbet tør for midler, eller når alle fund er gjort. Herfra kan spillet udvikle sig i forskellig retning: o Hvis man har sløset, brugt alle penge og intet fundet, så slutter spillet, og man ønskes bedre held næste gang. o Har man gjort blot nogle af fundene, men ikke alle, kan der ske to ting: Hvis der er tale om fund, der kan analyseres i laboratoriet, fortsætter man dertil. Hvis ingen af fundene, kan analyseres, fortsætte man direkte til rekonstruktionen. o Har man udgravet alt, fortsætter man til laboratoriet.

5 Laboratoriet I laboratoriet kommer man i kontakt med de videnskabsfolk, som man arbejder sammen med, og det er også her, man får resultaterne af de undersøgelser, man har igangsat. Der kan laves følgende analyser i laboratoriet: o Dendrokronologi o C14 analyse o Typologisk analyse, af flere forskellige fundtyper o Pollenanalyse Der kan også fejles i analysen. Man har tre forsøg til at lave den rette analyse. Laboratoriet er her, hvor der er leget meget med virkeligheden, og hvor rammen, laboratoriet, både visuelt og lydmæssigt er opbygget næsten lidt klichéagtigt. Spilleren har været i gang med spillet længe nu, og der skal være lidt sjov i læringen. Når alle analyser er foretaget, uanset resultat, fortsætter man til rekonstruktionen. Rekonstruktionen I rekonstruktionen kan man nyde frugten af det hårde arbejde. Rekonstruktionen er resultatet af udgravningen og analyserne i laboratoriet. Har spilleren gjort alt rigtig, kan man her se en visualisering af det udgravede anlæg, og der kan søges information om det samlede fund samt om de enkelte genstandsfund og prøver. Der redegøres naturligvis også for den rigtige udgravningssituation og fundkonteksten. Har spilleren kun delvist fået udgravet anlægget eller misset nogle af prøverne, gives der kun information om de genstande, der er fundet. Der er altså et incitament til at spille gravningen igennem igen for at få det samlede antal oplysninger om den pågældende udgravning.

6 Visualiseringen lægger sig som en rapport i reolen på kontoret, så man kan gå tilbage i udgravningsresultaterne. Selve drejebogen for spillet har undervejs i forløbet ændret sig. Ikke afgørende, og ikke så det har indflydelse på udkommet eller ønsket om udkommet af spillet. Ændringerne er sket for at gøre spillet så interessant og spilbart som muligt. Den faktiske udførelse af spillet ligger meget tæt op ad den oprindelige projektbeskrivelse. Eneste større ændring er, at de trykfølsomme skærme i museets udstilling er ændret fra store touchskærme til ipads. Det skyldes, at de vurderes at være mere tidssvarende, brugervenlige og fleksible, og at spillet kan downloades gratis fra AppStore har gjort det langt mere tilgængeligt. Jeg er arkæolog kan desuden spilles via web fra museernes hjemmeside samt spilles i de to museers udstillinger på ipads. Lancering af spillet og implementering af spillet på museerne Spillet blev lanceret ved en åbning på Holstebro Museum den 4. oktober Ved samme lejlighed åbnede Holstebro Museum en særudstilling, som bygger på spillet JEG ER ARKÆOLOG. Udstillingen kan ses på museet til og med den 21. april Når udstillingen lukkes, flyttes spillene op i et nyopbygget ungdomshjørne i museets café.

7 Ligeledes var vinterferieaktiviteten 2014 på Holstebro Museum knyttet tæt op ad udstillingen og spillet Jeg er arkæolog. Her besøgte knap 800 gæster museet og en stor del af de besøgende børn og unge kastede sig ivrige over spillet. Holstebro Museums planer om nye semi-permanente udstillinger omfatter ligeledes spillet Jeg er arkæolog. Det er tanken at have et studerekammer i udstillingen, et sted til fordybelse og et sted, hvor man kan gå bag om den viden, der tilgængeliggøres i selve udstillingen. Her er spillet Jeg er arkæolog en af vejene til fordybelse. På Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev blev spillet lanceret i forbindelse med efterårsferieaktivteterne 2013, hvor der dels var en mindre udstilling om de udgravninger, man kan udgrave i spillet, mulighed for at spille spillet i museets café og aktiviteter omkring den arkæologiske metode. Publikum kunne bl.a. udgrave genstande i en til lejligheden etableret udgravning, og herefter i museets laboratorium undersøge, registrere og finde mere viden om det, de havde fundet. Efter efterårsferien er der etableret et spilhjørne i museet café. I efterårsferien blev museet besøgt af knap 500 gæster. Det er endvidere planen, at der i løbet af efteråret 2014 etableres en slags arkæolog-kontor i museets permanente udstilling, hvor brugerne dels kan spille Jeg er arkæolog, fordybe sig i relevante bøger og tidsskrifter og snuse til arkæologien bag udstillingen. Brugerinddragelse og eksperimenter For at få mere at vide om kommende brugeres viden om arkæologi og deres mening om, hvad et godt digitalt spil er, gennemførtes i maj og juni 2012 følgende: En digital brugerundersøgelse på 10 spørgsmål via Monkey Survey Et gruppeinterview med en 9. klasse fra Haderslev. I Survey - undersøgelsen, som dels blev delt på facebook og på de to museers hjemmesider, deltog desværre ikke mere end 33 personer. Hvilket naturligvis ikke er validt på nogen måder. Det gav dog et lille fingerpeg i retning af, hvilke kriterier der skal være til stede i et godt spil: supergod grafik, tilgængeligt på ipad, ligne virkeligheden, god stemning, flere baner. Elementer, som vi inden for vores tids- og økonomiske ramme, har forsøgt at opfylde. Spillet er løbende fra den spæde start til offentliggørelsen i november 2013 blevet testet for tekniske fejl, mangler og ændringer af os selv, spildesignere, kollegaer, børn, voksne og ikke mindst i efterårsferien 2013 på begge museer. Brugerne blev dels direkte spurgt om deres mening om spillet, og om de kunne finde ud

8 af det. Desuden har brugerne kunnet skrive deres mening i fremlagte kinabøger, og endelig er brugerne blevet observeret, mens de spillede. Perspektiver, læring og videndeling For at informere kollegaer i museumsverden og brugerne om projektet og det endelig spil er der blevet videndelt ved møder, temadage og i artikler: Deltagelse i Den internationale Formidlingskonference i marts 2012 i Horsens - på markedet Deltagelse i Kultur-, naturhistorisk og kunstfagligt orienteringsmøde i Kolding november oplæg i temagruppen udstilling og design Arrangør af temadag i Digitale spil i Museumsverden i september 2013 i Haderslev i samarbejde med MID - museumsformidlere i Danmark Artikel Jeg er arkæolog- et strategispil om arkæologi i Danske Museer nr. 6, 2013 Artikel i Falihos forening af lærere i historie og samfundsfag (endnu ikke publiceret) samt omtale på falihos.dk Omtale af projektet på MMEX.dk - Meaning Making Experience Desuden har der været og er fortsat en videndeling af projektet overfor udddannelseinstitutioner i museernes ansvarsområde dvs. Holstebro Kommune og Sønderjylland samt Kolding Kommune. Videndelingen sker her i form af plakater, postkort og tilbud om museumsundervisning i arkæologi. Erfaringerne fra projektet er løbende blevet videndelt systematisk med Museum Østjylland i forbindelse med dette museums projekt Oldtidsspillet eller Opdagelse i jernalderlandsbyen. Videndelingsgruppen består af Ann Bodilsen, Holstebro Museum; Merete Essenbæk, Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev; Helle Lebahn og Benita Clemmensen, Museum Østjylland Kulturhistorisk Museum Randers. Spillet er brugt og omtalt i artiklen: Muligheder for relevans. Arkæologien og den arkæologiske kulturarvs relevans for det nutidige danske samfund. Artiklen er blevet forhåndsgodkendt til det engelske tidsskrift Public Archaeology. Desuden har specialestuderende Morten V. Rasmussen, Middelalderarkæologi ved Aarhus Universitet brugt spillet og udstillingen på Holstebro Museum som case i sit speciale om formidling af den arkæologiske proces. Spillet fortsætter som en integreret del i de to museers fremadrettede arbejde. På Holstebro Museum flyttes spillene op i et nyopbygget ungdomshjørne i museets café, når den nuværende særudstilling Jeg er arkæolog slutter. Og på sigt indgår det i museets planer for nye semi-permanente udstillinger. På Haderslev Museum etableres der i løbet af efteråret 2014 en slags arkæolog-kontor i museets permanente udstilling, hvor brugerne dels kan spille Jeg er arkæolog, fordybe sig i relevante bøger og tidsskrifter og snuse til arkæologien bag udstillingen. Desuden vil spillet for begge museer fortsat være et aktivt tilbud til skolerne og deres undervisning. Hele grundidéen i formidlingsprojektet er, at så mange som muligt skal kunne få glæde af projektet. I udviklingen af spillet er det derfor tilstræbt at gøre så store spildele som muligt generelle, og så få som

9 muligt specifikke for det enkelte museum. Det betyder, at det er relativt let, også omkostningsmæssigt, at lægge andre udgravninger ind i spillet og dermed implementere spillet til andre museer. Det er vanskeligt at lave en kvantitativ afrapportering af spillet. Eneste målbare parameter er antallet af downloads fra itunes. Pr. 20. februar 2014 er spillet downloadet herfra 843 gange. Det er ikke muligt at vurdere antal af spil via Internettet eller antal besøgende, som spiller spillet på de to museer. Samarbejdspartnere, ydelser og medarbejdere på projektet Projektet har involveret utroligt mange samarbejdspartnere og mange forskellige fagligheder. Idé og projektledelse Ann Bodilsen, museumsinspektør, arkæolog, Holstebro Museum og Merete Essenbæk, museumsinspektør og arkæolog, Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev Projektets styregruppe Helle Meldgaard, projektleder UNIC; Steen Chr. Steensen Formidlingschef Muse um; Mads Leen Jensen, arkæolog, Arkæologi Haderslev; Niels Therkildsen, arkæolog og afdelingsleder, Holstebro Museum; Rune Clausen, webudvikler, Statens Arkiver Spiludvikler Picaro v/ Claus Bjerre Jacobsen og Mads Mosbæk Pedersen Projektet er økonomisk støttet af Kulturstyrelsen, Region Syddanmark, Bikubenfonden og Max og Jensine Schaumanns Fond Faglige tekster Ann Bodilsen, museumsinspektør og arkæolog, Holstebro Museum; Helle Henningsen, museumsinspektør og arkæolog, Holstebro Museum; Merete Boel Essenbæk, museumsinspektør og arkæolog, Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev Produktion af video Christian Brandt, Christian Brandt.com Samarbejdspartnere i øvrigt Annali Bork, fotograf Museum Sønderjylland - Ehlers Lertøjssamling; Anne Birgitte Gotfredsen, zoolog, Statens Naturhistoriske Museum; Anne Brill, arkæolog, Silkeborg Kulturhistoriske Museum; Annine S. A. Moltsen, cand.scient, NOK; Anthropology, University of Copenhagen; Bent Vad Odgaard, professor, dr. scient., Institut for Geoscience, Aarhus Universitet; Charlotte Primeau, Research Assistant, Laboratory of Biological Anthopology, University of Copenhagen; Esben Klinker Hansen, arkæolog, Silkeborg Kulturhistoriske Museum; Foto/Medielab. Moesgård Museum; Geodatastyrelsen; Harm Paulsen, flinthugger; Helle Juel Jensen, lektor, Institut for Antropologi, Arkæologi og Lingvistik, Aarhus Universitet; Holstebro Museum; Iben Granum Møller, Ringkøbing-Skjern Museum, levendehistorie.dk; Jacob Kveiborg, zooarkæolog, Konserverings- og Naturvidenskabelig Afdeling, Moesgård Museum; Jörg Lienemann, fosfatanalytiker, ABOLA Gmbh.; Kaare Lund Rasmussen, Institut for fysik, kemi og farmaci, Syddansk Universitet; Kaj F. Rasmussen, arkæolog, Silkeborg Kulturhistoriske Museum; Kirsten Nellemann Nielsen, arkæolog, Silkeborg Kulturhistoriske Museum; Kirsten Rosendal, laborant, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet; Kjeld Christensen, historiker og dendrokronolog, WM Trædateringslaboratoriet, Højbjerg; Laurent Mazet, arkæolog, Sagnlandet Lejre; Lis Højlund Pedersen, laboratorietekniker, ENSPAC, Roskilde Universitet; Lise Lock Harvig, Research Assistant, Laboratory of Biological Anthopology, Univeersity of Copenhagen; Marie Kanstrup, arkæolog og forskningsassistent, AMS C14 Dating Centre, Aarhus Universitet;

10 Merete Dyrmose, arkæolog, Silkeborg Kulturhistoriske Museum; Morten DD, Naturvejleder & museumsinspektør, Naturhistorisk Museum, Molslaboratoriet; Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev; Morten Fischer Mortensen, Nationalmuseet, Forsknings- & Formidlingsafdelingen; Niels Michaelsen, Scanflot; Ole Brix Søndergaard, Nydambådens lav; Ole Nielsen, museumsdirektør, Silkeborg Museum; Peter Bye Jensen, arkæolog, Silkeborg Kulturhistoriske Museum; Peter Hambro Mikkelsen, afdelingsleder, Konserverings- og Naturvidenskabelig Afdeling, Moesgård Museum; Peter Mohr Christensen, museumsinspektør, Silkeborg Kulturhistoriske Museum; Peter Mose Jensen, arkæolog og makrofossilanalytiker, Konserverings- og Naturvidenskabelig Afdeling, Moesgård Museum; Projekt Fortiden set fra himlen v/ museumsinspektør Lis Helles Olesen, Holstebro Museum; Rikke Isler, udgravningsleder, Silkeborg Kulturhistoriske Museum

- fra bar mark til museumsmontre-

- fra bar mark til museumsmontre- - fra bar mark til museumsmontre- JEG ER ARKÆOLOG er et computerbaseret læringsspil om arkæologi og naturvidenskab. I spillet kan man spille seks forskellige baner. Alle baner er baseret på virkelige arkæologiske

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

Hvem vil med på Historisk Oplevelsescenter i Blåvand?

Hvem vil med på Historisk Oplevelsescenter i Blåvand? Rapport for projektet: Hvem vil med på Historisk Oplevelsescenter i Blåvand? Brugerundersøgelse i planfasen for opgradering af museumstilbud i Blåvand og omegn. Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.42.06-0011

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

MED KUNSTEN I KUFFERTEN NÅR MØDET MED KUNST SKABER FRIRUM INTERNATIONALT SEMINAR DEN 22. APRIL 2015

MED KUNSTEN I KUFFERTEN NÅR MØDET MED KUNST SKABER FRIRUM INTERNATIONALT SEMINAR DEN 22. APRIL 2015 MED KUNSTEN I KUFFERTEN NÅR MØDET MED KUNST SKABER FRIRUM INTERNATIONALT SEMINAR DEN 22. APRIL 2015 MED AFSÆT I LOUISIANAS FORLØB FOR ASYLSØGENDE BØRN OG UNGE Unge uledsagede asylansøgere sætter drager

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Om projektet hjemmesidens opbygning

Om projektet hjemmesidens opbygning Om projektet hjemmesidens opbygning Projekts hjemmeside er opbygget således, at de 4 øverste menupunkter, med grøn skrift, henvender sig til eleverne og indeholder et omfattende bibliotek af fotografier

Læs mere

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Dynamisk skabelon AF: HILDEGUNN JOHANNESEN OG CARL ERIK CHRISTENSEN, UC SYDDANMARK, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER, LÆREMIDDEL.DK Skabelonen

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Dit, mit & vores museum

Dit, mit & vores museum Kulturstyrelsens Museumsårsmøde Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 21. og 22. maj 2012 Dit, mit & vores museum Stærke museumstilbud i enkle rammer VELKOMMEN Vi har gennem længere tid drøftet anbefalinger

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Godt nytår. Lokalhistorisk inspirationsdag 2015 Historisk Samfund inviterer igen i år til Lokalhistorisk Inspirationsdag. Denne gang bliver

Læs mere

Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013

Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013 Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013 Lokalhistorisk Inspirationsdag 23-2 Det er os en fornøjelse endnu engang at kunne indbyde medlemmer af lokalarkiver og lokalhistoriske foreninger i Sydøstjylland samt medlemmer

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Tilgange til kommuneplanarbejdet. Niels Østergård, Plan09 7. december 2009

Tilgange til kommuneplanarbejdet. Niels Østergård, Plan09 7. december 2009 Tilgange til kommuneplanarbejdet Niels Østergård, Plan09 7. december 2009 Tilfredse politikere (?) 88% af politikerne synes planlæggerne er gode eller meget gode til at afdække de vigtigste politiske

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Demens Film. Ekspertgruppens anbefalinger. Anders Møller Jensen (red.) V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A )

Demens Film. Ekspertgruppens anbefalinger. Anders Møller Jensen (red.) V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A ) Demens Film Ekspertgruppens anbefalinger Anders Møller Jensen (red.) 2012 V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A ) Demens Film projektet Vi vil skabe film til mennesker

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE Den 1. august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Reformen lægger bl.a. op til en længere og mere varieret skoledag, fokus på læringsmål frem for undervisningsmål, bevægelse

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

STED+SANS. til stede i dit nabolag. Et pilotprojekt for børn og unge i Region Midtjylland LÆRERVEJLEDNING Skoleåret 2013/14

STED+SANS. til stede i dit nabolag. Et pilotprojekt for børn og unge i Region Midtjylland LÆRERVEJLEDNING Skoleåret 2013/14 STED+SANS til stede i dit nabolag Et pilotprojekt for børn og unge i Region Midtjylland LÆRERVEJLEDNING Skoleåret 2013/14 Baggrund og introduktion STED+SANS er udviklet på baggrund af en række projekter

Læs mere

Oldtiden med nye øjne

Oldtiden med nye øjne LIVET VED FJORDEN Oldtiden med nye øjne Oldtiden er vores fælles udspring. Vi er rundet af årtusindernes skiftende livsbetingelser, og vi forstår os selv på baggrund af de historier, vi fortæller om vores

Læs mere

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job via de sociale kapitler som alternativ til fleksjob eller som forudsætning for evt. ansættelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads Projektbeskrivelse

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Forskelle og fællesnævnere mellem lokale og na5onale besøgende

Forskelle og fællesnævnere mellem lokale og na5onale besøgende Kvalita5v brugerundersøgelse Den Gamle By December 2012 Forskelle og fællesnævnere mellem lokale og na5onale besøgende Personaer, udviklet idm. Brugerundersøgelse. Januar 2013 analyse > proces > udvikling

Læs mere

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 Deltagerliste (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 ÅRGANG 2009 Ghita Sausdal HR-specialist Københavns Kommune Jan Lavdal Forstander Solglimt Lilian Vium Forstander Sandfeldgården Lisbeth Muurholm

Læs mere

PROGRAM D. 3. MARTS 2015

PROGRAM D. 3. MARTS 2015 PROGRAM D. 3. MARTS 2015 8:30 Morgenmad og registrering 09.00 Velkomst 09.15 Orienteringsløb blandt billeder, ikoner og symboler (på engelsk) Dr. Robins vil snakke om hans seneste forskning omkring hvordan

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Kom godt i gang med internettet

Kom godt i gang med internettet Kom godt i gang med internettet Hver udgave af Kom godt i gang med internettet introducerer til et nyttigt eller interessant sted på internettet eller en lidt mere avanceret funktionalitet på dukapc en.

Læs mere

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel November 2004 FORFATTERE Udviklingschef

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab. Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab. Omvisning på museet.

Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab. Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab. Omvisning på museet. 1 Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab Vejledningen giver mulighed for, at læreren/underviseren sammen med klassen kan få en introduktion til de trin og de elementer, som det praktiske forløb

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Evalueringsrapport. Limfjordslitteratur.dk

Evalueringsrapport. Limfjordslitteratur.dk Evalueringsrapport. Limfjordslitteratur.dk Kulturstyrelsen: Tilskud til formidling på museerne 2011 Pulje 2: Udvikling af nye undervisningstilbud Projekttitel: Limfjordens forfattere Tværinstitutionelt

Læs mere

3 naturvidenskabelige projekter

3 naturvidenskabelige projekter 3 naturvidenskabelige projekter For de ældste FIRST LEGO League (FLL) Siden 2003 For de mellemste Junior FIRST LEGO League (JrFLL) Siden 2011 For de yngste MINI League Siden 2012 Børn og Unge har siden

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Nyhedsbrev oktober 2014 Haderslev, 28. oktober 2014 udgravningsdata.dk Tlf: 73 52 34 69/24 60 78 53 Så er efteråret over os og det er tid til refleksion over årets hidtidige aktiviteter i MUD, samt fremtidige

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv 10. februar 2014/rev. 17. februar 2014/ rev. 4. marts 2014 Formidlingsopgave Baggrundsnotat Indhold 1. Indledning 4 2. Baggrund 5 3.

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

2. bestyrelsesmøde i Filibid, Tirsdag d. 25.marts kl. 18.30

2. bestyrelsesmøde i Filibid, Tirsdag d. 25.marts kl. 18.30 2. bestyrelsesmøde i Filibid, Tirsdag d. 25.marts kl. 18.30 1. Formalia Formanden er dirigent: Anne. Referent: Maja. 2. Billedtagning af bestyrelse Der er taget fællesbillede. 3. Diskussion af aktiviteter

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Report Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt beretningen

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

CEBR-analyse - et førende videncenter for dansk økonomi

CEBR-analyse - et førende videncenter for dansk økonomi CEBR-analyse - et førende videncenter for dansk økonomi CEBR Centre for Economic and Business Research en del af Copenhagen Business School CEBR-analyse leverer altid Troværdighed i alle detaljer Vores

Læs mere

(Navn, adresse, tlf. nr. og email) 1. Institution: Museerne i aftalekommunerne

(Navn, adresse, tlf. nr. og email) 1. Institution: Museerne i aftalekommunerne Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 2: Kvalificeret digital formidling af museernes samlinger NB! Der gøres opmærksom på at denne projektbeskrivelse

Læs mere

DIGITAL MARKEDSFØRING

DIGITAL MARKEDSFØRING DIGITAL MARKEDSFØRING DAGSORDEN NorthSides historie NorthSides gæster NorthSide på sociale medier NorthSide på Facebook Den flygtige forbruger Den gode digitale kampagne Case: Tuborg / NorthSide Music

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion Indhold 1. Projektgruppe 2. Baggrund for projektet 3. Projektets målgruppe 4. Projektets formål Hvad kommer der ud af det? Tidsramme 5. Projektets indhold

Læs mere

Dansk museumsforskning: status og tendenser

Dansk museumsforskning: status og tendenser RIKKE VILLADSEN OG KIRSTEN DROTNER Dansk museumsforskning: status og tendenser INDHOLD Resumé side 2 Baggrund og fokus side 2 Datagrundlag side 3 Hvem er museumsforskerne side 3 Forskningsprojekternes

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Projektet er støttet af:

Projektet er støttet af: Projektet er støttet af: Hvordan kan folkebiblioteket få en rolle i forhold til skolereformen? Hvordan kan vi arbejde med unges digitale dannelse? Hvordan designer vi læringsforløb målrettet understøttende

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Du finder Olines univers på www.dr.dk/oline Du kan læse mere om Medierådets arbejde på www.medieraadet.dk. Projektet er støttet af TRYG FONDEN

Du finder Olines univers på www.dr.dk/oline Du kan læse mere om Medierådets arbejde på www.medieraadet.dk. Projektet er støttet af TRYG FONDEN Du finder Olines univers på www.dr.dk/oline Du kan læse mere om Medierådets arbejde på www.medieraadet.dk Projektet er støttet af TRYG FONDEN Layout & illustration: venomyum.com Oline har fået en computer,

Læs mere

Hvordan kan vi evaluere det?

Hvordan kan vi evaluere det? Hvordan kan vi evaluere det? En guide til, hvordan man selv kan evaluere projekter, undervisningsforløb og læremidler Af Dorthe Carlsen, lektor, Videncenter for almen pædagogik og formidling, UC Syddanmark

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Ny hjemmeside Samme navn Nyt design

Ny hjemmeside Samme navn Nyt design Ny hjemmeside Samme navn Nyt design FEJLSIDE? Samme navn, nyt design Får du en fejlside, når du prøver at komme ind på skolens hjemmeside? Det sker fordi din browser indlæser den gamle adresse. Fx hvis

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Lærervejledning. fra graffiti til gravskrift MOESGÅRD MUSEUM

Lærervejledning. fra graffiti til gravskrift MOESGÅRD MUSEUM fra graffiti til gravskrift MOESGÅRD MUSEUM Lærervejledning Kontakt Skoletjenesten Moesgård Museum Moesgård Allé 20 8270 Højbjerg Tlf. 8942 4531, mandag-torsdag kl. 9-12 e-mail: skoletjenesten@hum.au.dk

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Mona Lisa Willads Petersen, Pæd. konsulent Karen Grøn, Museumsdirektør på Trapholt Kristine Karlshøj, Leder af Nicolai for Børn Eva Knutz, Phd på

Mona Lisa Willads Petersen, Pæd. konsulent Karen Grøn, Museumsdirektør på Trapholt Kristine Karlshøj, Leder af Nicolai for Børn Eva Knutz, Phd på Mona Lisa Willads Petersen, Pæd. konsulent Karen Grøn, Museumsdirektør på Trapholt Kristine Karlshøj, Leder af Nicolai for Børn Eva Knutz, Phd på Designskolen Kolding Lena Krogsgaard, Bachelor studerende

Læs mere

PRAKTIKANT TIL ADVICE-NETVÆRK?

PRAKTIKANT TIL ADVICE-NETVÆRK? TIL ADVICE-NETVÆRK? Har du lyst til at arbejde analytisk, strategisk og kreativt med kommunikation på et af landets førende kommunikationsbureauer? Og er du klar til at arbejde med komplekse problemstillinger

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE

Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE Social inclusion på Kulturen, Lund I perioden 23. marts til den 30. april 2009 opholdt jeg mig seks uger ved Kulturen, Lund( Sverige) Målet med opholdet var at

Læs mere

Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg.

Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg. Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg 04/09-2007 Dagsorden Fremmødte: Kim Jacobsen JCVU Sygeplejerskeuddannelsen - Randers

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere