JEG ER ARKÆOLOG. Evalueringsrapport Udarbejdet af Ann Bodilsen, Holstebro Museum Merete Essenbæk, Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JEG ER ARKÆOLOG. Evalueringsrapport 2014. Udarbejdet af Ann Bodilsen, Holstebro Museum Merete Essenbæk, Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev"

Transkript

1 JEG ER ARKÆOLOG Evalueringsrapport 2014 Udarbejdet af Ann Bodilsen, Holstebro Museum Merete Essenbæk, Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev

2 Afrapportering Jeg er arkæolog -spillet Mål og baggrund Målet med projektet var gennem en digitalt forankret formidling at fortælle om arkæologi som videnskabeligt fag og arbejdsmetode. Et formidlingsprojekt, som fortæller, hvorfor og hvordan museerne arbejder med den ældste del af den danske historie, og sætter fokus på arkæologi som gevinst og ikke blot som en samfundsopgave, der koster penge, uden at man får noget igen. Det skulle tydeliggøres, at arkæologi er interessant, nødvendig og i høj grad bidrager med ny viden om samfundet. Der var følgende delmål: At fortælle, at arkæologi er en arbejdsmetode, der samarbejder med flere naturvidenskabelige metoder. At vise, at museets udstillinger kun er slutproduktet og en lille del af en lang proces. At øge forståelsen for, at arkæologiske udgravninger til stadighed bidrager til historien og vores forståelse for, at fortid, nutid og fremtid hænger sammen og ændrer sig i takt med tiden og vores indsamlede viden. Metoden, som anvendes, er interaktiv formidling ved hjælp af trykskærme i udstillingen. På skærmen kan man spille sig gennem en arkæologisk udgravning. I løbet af spillet stilles man overfor en række valgmuligheder disse valg skal være begrundede valg, hvilket vil sige, at man i spillet har mulighed for at søge viden på forskellige områder, inden man foretager sit valg. Er man enten for ung til denne vidensøgning eller for doven, kan spillet fortsættes via trial and error ; på denne måde udvides målgruppen betragteligt, men det er ikke hensigten med spillet, ligesom det heller ikke er sikkert, at man så gennemfører spillet. Strategisk er formidlingsprojektet Jeg er arkæolog en naturlig forlængelse af det formidlingsarbejde, som begge museer hidtil har fulgt, hvor arkæologi som en videnskab har været et væsentligt fokus i arbejdet med skolerne. Med den digitale formidling af emnet udvides målgruppen nu til også at omfatte den almindelige museumsgæst, og gæsten sættes i centrum og er den aktive i vidensøgningen. Da begge museer arbejder på at omforandre de eksisterende permanente udstillinger, er projektet samtidig et eksperiment i forhold til at anvende og teste brugen af digitale formidlingsformer i udstillingssammenhæng. Forberedelse til projektet Idéen og startskuddet til projektet Jeg er arkæolog kom i forbindelse med en studietur arrangeret af MID i efteråret 2009 til London og et besøg på Darwin Centers The Cocoon. I Darwin Center går de i deres formidling bag om genstandene og forskningen og fortæller mere om hvordan viden tilvejebringes og hvorfor forskere arbejder som de gør. Yderligere forberedelse og inspiration til projektet var at afholde forholdsvis mange møder med spiludviklere for at udvikle ideen med spillet men ikke mindst også for at lære hinanden og vores fagligheder bedre at kende. Kendskabet til hinandens fagligheder dels spilverden og museumsverden suppleredes med en fællestur til Londons museer i januar 2012 for at se deres udbud af digitale løsninger i udstillingerne. Her var der på forhånd truffet aftale med medarbejdere på Natural History Museum for at erfaringsudveksle omkring brugen af digitale spil i udstillingen samt at høre om erfaringerne fra formidlingen i Darwin Center. Det var yderst udbytterigt.

3 Desuden deltog de to projektledere i Animatede Learning Conference i Viborg 2012 og fik dermed et lille indblik i, hvordan spil produceres og fungerer set fra spilproducenternes side. Projektets udførelse Jeg er arkæolog er et digitalt spil til ipad og web, som tager udgangspunkt i strategigenren. I spillet sætter spilleren sig i arkæologens sted og spiller sig gennem en arkæologisk udgravning. I løbet af spillet stilles man overfor en række valgmuligheder disse valg kan være begrundede valg, hvilket vil sige, at man i spillet har mulighed for at søge viden på forskellige områder, inden man foretager sit valg. Men er enten for ung til denne vidensøgning eller for doven, kan spillet fortsættes via trial and error. Man kan dog fejle, så man ikke er sikret en gennemførelse af spillet. Følgende grundprincipper blev vedtaget ved arbejdets begyndelse: Hændelsesforløbene skal være ægte - altså udgravninger der har fundet sted, genstande som findes osv. Skærmene skal være på museerne, og indholdet skal have relation til de genstande, der findes på det enkelte museum. Spillet skal inddrages i museets øvrige formidling som en introduktion til museets samlinger og arkæologien som arbejdsområde Indholdet skal også kunne ses og spilles på www og her bruges som en del af et undervisningsforløb før, under eller efter et museumsbesøg Det er en klar intention i udviklingsforløbet at gøre så stor en del af spillet (eksempelvis 80 %) generelt, og en mindre del (20 %) specifikt, således at spillet for relativt få midler kan gøres interessant for andre museer; ikke blot indholdsmæssigt, men også økonomisk Alle grundprincipper er overholdt. Spilleren er arkæologen selv, og en afgørende faktor er, som i virkelighedens verden, penge. Spillet er bygget op omkring fire hovedlokationer: kontoret, udgravningen, laboratoriet og rekonstruktionen. Kontoret Kontoret er her, hvor man bliver budt velkommen i sit nye job. På kontorets interaktive skrivebord kan man vælge mellem seks forskellige udgravninger tre fra Haderslev Museums område og tre fra Holstebro Museums område. Udgravningerne har forskellig sværhedsgrad, som er markeret med graveskeer (1 som det letteste og 4 som det sværeste).

4 I kontorets bogreoler kan man søge viden i to opslagsværker: Arkæologens ABC og Naturvidenskabelige discipliner. Opslagene i de to bøger er en blanding af tekst, billeder og korte videofilm. Det er ligeledes i bogreolerne, man kan se resultaterne af de udgravninger, man allerede har afsluttet. Her er endvidere en opslagstavle, hvor man kan se avisudklip, billeder og sjove notater relateret til de seks udgravninger. Der er en kontorlignende lydkulisse i lokationen, og man kan eksempelvis tænde og slukke for radioen, hvis man går på opdagelse i kontoret. Udgravningen Udgravningen er her, hvor man som spiller tilbringer mest tid, og derfor er denne del også vægtet højt visuelt/grafisk og med en behagelig lydside. Udgravningen begynder på en mark, men undersøger man set-uppet, så foregår spillet fortsat på det interaktive skrivebord på kontoret. Som en hjælp til spilleren, og inspireret af luftfotoarkæologien, kan udgravningens placering ses som en skygge eller som mørke stolpehuller i marken. Fra et enkelt ikonbaseret menusystem igangsætter spilleren forskellige handlinger: indsæt gravemaskine, indsæt skovlende arkæolog, indsæt arkæolog med graveske, eller brug metaldetektor. Det hele styres let med en finger. Små tekstflag hjælper spilleren på vej undervejs og fortæller også om, hvilke fund der gøres undervejs, og hvilke fund der tages med tilbage i laboratoriet. Økonomien er det styrende princip, og man skal være meget opmærksom på, hvordan man bruger sine ressourcer, ellers løber man tør for penge, længe inden man har færdigudgravet lokaliteten. Hvis man bruger for grove redskaber, kan man ødelægge sine fund. Spilleren kan øverst i billedet hele tiden følge brugen af midler samt se, hvor mange fund der er gjort. Fra brugerfladen kan man søge spilinformation samt blive vejledt ved at kigge i Arkæologens ABC. Udgravningen slutter, når man er løbet tør for midler, eller når alle fund er gjort. Herfra kan spillet udvikle sig i forskellig retning: o Hvis man har sløset, brugt alle penge og intet fundet, så slutter spillet, og man ønskes bedre held næste gang. o Har man gjort blot nogle af fundene, men ikke alle, kan der ske to ting: Hvis der er tale om fund, der kan analyseres i laboratoriet, fortsætter man dertil. Hvis ingen af fundene, kan analyseres, fortsætte man direkte til rekonstruktionen. o Har man udgravet alt, fortsætter man til laboratoriet.

5 Laboratoriet I laboratoriet kommer man i kontakt med de videnskabsfolk, som man arbejder sammen med, og det er også her, man får resultaterne af de undersøgelser, man har igangsat. Der kan laves følgende analyser i laboratoriet: o Dendrokronologi o C14 analyse o Typologisk analyse, af flere forskellige fundtyper o Pollenanalyse Der kan også fejles i analysen. Man har tre forsøg til at lave den rette analyse. Laboratoriet er her, hvor der er leget meget med virkeligheden, og hvor rammen, laboratoriet, både visuelt og lydmæssigt er opbygget næsten lidt klichéagtigt. Spilleren har været i gang med spillet længe nu, og der skal være lidt sjov i læringen. Når alle analyser er foretaget, uanset resultat, fortsætter man til rekonstruktionen. Rekonstruktionen I rekonstruktionen kan man nyde frugten af det hårde arbejde. Rekonstruktionen er resultatet af udgravningen og analyserne i laboratoriet. Har spilleren gjort alt rigtig, kan man her se en visualisering af det udgravede anlæg, og der kan søges information om det samlede fund samt om de enkelte genstandsfund og prøver. Der redegøres naturligvis også for den rigtige udgravningssituation og fundkonteksten. Har spilleren kun delvist fået udgravet anlægget eller misset nogle af prøverne, gives der kun information om de genstande, der er fundet. Der er altså et incitament til at spille gravningen igennem igen for at få det samlede antal oplysninger om den pågældende udgravning.

6 Visualiseringen lægger sig som en rapport i reolen på kontoret, så man kan gå tilbage i udgravningsresultaterne. Selve drejebogen for spillet har undervejs i forløbet ændret sig. Ikke afgørende, og ikke så det har indflydelse på udkommet eller ønsket om udkommet af spillet. Ændringerne er sket for at gøre spillet så interessant og spilbart som muligt. Den faktiske udførelse af spillet ligger meget tæt op ad den oprindelige projektbeskrivelse. Eneste større ændring er, at de trykfølsomme skærme i museets udstilling er ændret fra store touchskærme til ipads. Det skyldes, at de vurderes at være mere tidssvarende, brugervenlige og fleksible, og at spillet kan downloades gratis fra AppStore har gjort det langt mere tilgængeligt. Jeg er arkæolog kan desuden spilles via web fra museernes hjemmeside samt spilles i de to museers udstillinger på ipads. Lancering af spillet og implementering af spillet på museerne Spillet blev lanceret ved en åbning på Holstebro Museum den 4. oktober Ved samme lejlighed åbnede Holstebro Museum en særudstilling, som bygger på spillet JEG ER ARKÆOLOG. Udstillingen kan ses på museet til og med den 21. april Når udstillingen lukkes, flyttes spillene op i et nyopbygget ungdomshjørne i museets café.

7 Ligeledes var vinterferieaktiviteten 2014 på Holstebro Museum knyttet tæt op ad udstillingen og spillet Jeg er arkæolog. Her besøgte knap 800 gæster museet og en stor del af de besøgende børn og unge kastede sig ivrige over spillet. Holstebro Museums planer om nye semi-permanente udstillinger omfatter ligeledes spillet Jeg er arkæolog. Det er tanken at have et studerekammer i udstillingen, et sted til fordybelse og et sted, hvor man kan gå bag om den viden, der tilgængeliggøres i selve udstillingen. Her er spillet Jeg er arkæolog en af vejene til fordybelse. På Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev blev spillet lanceret i forbindelse med efterårsferieaktivteterne 2013, hvor der dels var en mindre udstilling om de udgravninger, man kan udgrave i spillet, mulighed for at spille spillet i museets café og aktiviteter omkring den arkæologiske metode. Publikum kunne bl.a. udgrave genstande i en til lejligheden etableret udgravning, og herefter i museets laboratorium undersøge, registrere og finde mere viden om det, de havde fundet. Efter efterårsferien er der etableret et spilhjørne i museet café. I efterårsferien blev museet besøgt af knap 500 gæster. Det er endvidere planen, at der i løbet af efteråret 2014 etableres en slags arkæolog-kontor i museets permanente udstilling, hvor brugerne dels kan spille Jeg er arkæolog, fordybe sig i relevante bøger og tidsskrifter og snuse til arkæologien bag udstillingen. Brugerinddragelse og eksperimenter For at få mere at vide om kommende brugeres viden om arkæologi og deres mening om, hvad et godt digitalt spil er, gennemførtes i maj og juni 2012 følgende: En digital brugerundersøgelse på 10 spørgsmål via Monkey Survey Et gruppeinterview med en 9. klasse fra Haderslev. I Survey - undersøgelsen, som dels blev delt på facebook og på de to museers hjemmesider, deltog desværre ikke mere end 33 personer. Hvilket naturligvis ikke er validt på nogen måder. Det gav dog et lille fingerpeg i retning af, hvilke kriterier der skal være til stede i et godt spil: supergod grafik, tilgængeligt på ipad, ligne virkeligheden, god stemning, flere baner. Elementer, som vi inden for vores tids- og økonomiske ramme, har forsøgt at opfylde. Spillet er løbende fra den spæde start til offentliggørelsen i november 2013 blevet testet for tekniske fejl, mangler og ændringer af os selv, spildesignere, kollegaer, børn, voksne og ikke mindst i efterårsferien 2013 på begge museer. Brugerne blev dels direkte spurgt om deres mening om spillet, og om de kunne finde ud

8 af det. Desuden har brugerne kunnet skrive deres mening i fremlagte kinabøger, og endelig er brugerne blevet observeret, mens de spillede. Perspektiver, læring og videndeling For at informere kollegaer i museumsverden og brugerne om projektet og det endelig spil er der blevet videndelt ved møder, temadage og i artikler: Deltagelse i Den internationale Formidlingskonference i marts 2012 i Horsens - på markedet Deltagelse i Kultur-, naturhistorisk og kunstfagligt orienteringsmøde i Kolding november oplæg i temagruppen udstilling og design Arrangør af temadag i Digitale spil i Museumsverden i september 2013 i Haderslev i samarbejde med MID - museumsformidlere i Danmark Artikel Jeg er arkæolog- et strategispil om arkæologi i Danske Museer nr. 6, 2013 Artikel i Falihos forening af lærere i historie og samfundsfag (endnu ikke publiceret) samt omtale på falihos.dk Omtale af projektet på MMEX.dk - Meaning Making Experience Desuden har der været og er fortsat en videndeling af projektet overfor udddannelseinstitutioner i museernes ansvarsområde dvs. Holstebro Kommune og Sønderjylland samt Kolding Kommune. Videndelingen sker her i form af plakater, postkort og tilbud om museumsundervisning i arkæologi. Erfaringerne fra projektet er løbende blevet videndelt systematisk med Museum Østjylland i forbindelse med dette museums projekt Oldtidsspillet eller Opdagelse i jernalderlandsbyen. Videndelingsgruppen består af Ann Bodilsen, Holstebro Museum; Merete Essenbæk, Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev; Helle Lebahn og Benita Clemmensen, Museum Østjylland Kulturhistorisk Museum Randers. Spillet er brugt og omtalt i artiklen: Muligheder for relevans. Arkæologien og den arkæologiske kulturarvs relevans for det nutidige danske samfund. Artiklen er blevet forhåndsgodkendt til det engelske tidsskrift Public Archaeology. Desuden har specialestuderende Morten V. Rasmussen, Middelalderarkæologi ved Aarhus Universitet brugt spillet og udstillingen på Holstebro Museum som case i sit speciale om formidling af den arkæologiske proces. Spillet fortsætter som en integreret del i de to museers fremadrettede arbejde. På Holstebro Museum flyttes spillene op i et nyopbygget ungdomshjørne i museets café, når den nuværende særudstilling Jeg er arkæolog slutter. Og på sigt indgår det i museets planer for nye semi-permanente udstillinger. På Haderslev Museum etableres der i løbet af efteråret 2014 en slags arkæolog-kontor i museets permanente udstilling, hvor brugerne dels kan spille Jeg er arkæolog, fordybe sig i relevante bøger og tidsskrifter og snuse til arkæologien bag udstillingen. Desuden vil spillet for begge museer fortsat være et aktivt tilbud til skolerne og deres undervisning. Hele grundidéen i formidlingsprojektet er, at så mange som muligt skal kunne få glæde af projektet. I udviklingen af spillet er det derfor tilstræbt at gøre så store spildele som muligt generelle, og så få som

9 muligt specifikke for det enkelte museum. Det betyder, at det er relativt let, også omkostningsmæssigt, at lægge andre udgravninger ind i spillet og dermed implementere spillet til andre museer. Det er vanskeligt at lave en kvantitativ afrapportering af spillet. Eneste målbare parameter er antallet af downloads fra itunes. Pr. 20. februar 2014 er spillet downloadet herfra 843 gange. Det er ikke muligt at vurdere antal af spil via Internettet eller antal besøgende, som spiller spillet på de to museer. Samarbejdspartnere, ydelser og medarbejdere på projektet Projektet har involveret utroligt mange samarbejdspartnere og mange forskellige fagligheder. Idé og projektledelse Ann Bodilsen, museumsinspektør, arkæolog, Holstebro Museum og Merete Essenbæk, museumsinspektør og arkæolog, Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev Projektets styregruppe Helle Meldgaard, projektleder UNIC; Steen Chr. Steensen Formidlingschef Muse um; Mads Leen Jensen, arkæolog, Arkæologi Haderslev; Niels Therkildsen, arkæolog og afdelingsleder, Holstebro Museum; Rune Clausen, webudvikler, Statens Arkiver Spiludvikler Picaro v/ Claus Bjerre Jacobsen og Mads Mosbæk Pedersen Projektet er økonomisk støttet af Kulturstyrelsen, Region Syddanmark, Bikubenfonden og Max og Jensine Schaumanns Fond Faglige tekster Ann Bodilsen, museumsinspektør og arkæolog, Holstebro Museum; Helle Henningsen, museumsinspektør og arkæolog, Holstebro Museum; Merete Boel Essenbæk, museumsinspektør og arkæolog, Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev Produktion af video Christian Brandt, Christian Brandt.com Samarbejdspartnere i øvrigt Annali Bork, fotograf Museum Sønderjylland - Ehlers Lertøjssamling; Anne Birgitte Gotfredsen, zoolog, Statens Naturhistoriske Museum; Anne Brill, arkæolog, Silkeborg Kulturhistoriske Museum; Annine S. A. Moltsen, cand.scient, NOK; Anthropology, University of Copenhagen; Bent Vad Odgaard, professor, dr. scient., Institut for Geoscience, Aarhus Universitet; Charlotte Primeau, Research Assistant, Laboratory of Biological Anthopology, University of Copenhagen; Esben Klinker Hansen, arkæolog, Silkeborg Kulturhistoriske Museum; Foto/Medielab. Moesgård Museum; Geodatastyrelsen; Harm Paulsen, flinthugger; Helle Juel Jensen, lektor, Institut for Antropologi, Arkæologi og Lingvistik, Aarhus Universitet; Holstebro Museum; Iben Granum Møller, Ringkøbing-Skjern Museum, levendehistorie.dk; Jacob Kveiborg, zooarkæolog, Konserverings- og Naturvidenskabelig Afdeling, Moesgård Museum; Jörg Lienemann, fosfatanalytiker, ABOLA Gmbh.; Kaare Lund Rasmussen, Institut for fysik, kemi og farmaci, Syddansk Universitet; Kaj F. Rasmussen, arkæolog, Silkeborg Kulturhistoriske Museum; Kirsten Nellemann Nielsen, arkæolog, Silkeborg Kulturhistoriske Museum; Kirsten Rosendal, laborant, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet; Kjeld Christensen, historiker og dendrokronolog, WM Trædateringslaboratoriet, Højbjerg; Laurent Mazet, arkæolog, Sagnlandet Lejre; Lis Højlund Pedersen, laboratorietekniker, ENSPAC, Roskilde Universitet; Lise Lock Harvig, Research Assistant, Laboratory of Biological Anthopology, Univeersity of Copenhagen; Marie Kanstrup, arkæolog og forskningsassistent, AMS C14 Dating Centre, Aarhus Universitet;

10 Merete Dyrmose, arkæolog, Silkeborg Kulturhistoriske Museum; Morten DD, Naturvejleder & museumsinspektør, Naturhistorisk Museum, Molslaboratoriet; Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev; Morten Fischer Mortensen, Nationalmuseet, Forsknings- & Formidlingsafdelingen; Niels Michaelsen, Scanflot; Ole Brix Søndergaard, Nydambådens lav; Ole Nielsen, museumsdirektør, Silkeborg Museum; Peter Bye Jensen, arkæolog, Silkeborg Kulturhistoriske Museum; Peter Hambro Mikkelsen, afdelingsleder, Konserverings- og Naturvidenskabelig Afdeling, Moesgård Museum; Peter Mohr Christensen, museumsinspektør, Silkeborg Kulturhistoriske Museum; Peter Mose Jensen, arkæolog og makrofossilanalytiker, Konserverings- og Naturvidenskabelig Afdeling, Moesgård Museum; Projekt Fortiden set fra himlen v/ museumsinspektør Lis Helles Olesen, Holstebro Museum; Rikke Isler, udgravningsleder, Silkeborg Kulturhistoriske Museum

- fra bar mark til museumsmontre-

- fra bar mark til museumsmontre- - fra bar mark til museumsmontre- JEG ER ARKÆOLOG er et computerbaseret læringsspil om arkæologi og naturvidenskab. I spillet kan man spille seks forskellige baner. Alle baner er baseret på virkelige arkæologiske

Læs mere

Målgruppe: klasse Titel: Arkæolog for en dag

Målgruppe: klasse Titel: Arkæolog for en dag Målgruppe: 4.-6. klasse Titel: Arkæolog for en dag Fagområder: Historie, natur/teknologi Kort beskrivelse: Forløbet præsenterer en sanselig tilgang til kulturhistorien, hvor eleverne gennem genstande,

Læs mere

Rapport vedr. projekt Public Archeology i praksis - international erfaringsudveksling med henblik på realisering af Arkeolab.

Rapport vedr. projekt Public Archeology i praksis - international erfaringsudveksling med henblik på realisering af Arkeolab. Rapport vedr. projekt Public Archeology i praksis - international erfaringsudveksling med henblik på realisering af Arkeolab. Projektets formål. 1. At indsamle erfaringer med hvordan man arbejder med Public

Læs mere

Afrapportering Oldtidsspillet (titel ændret til På opdagelse i jernalderlandsbyen)

Afrapportering Oldtidsspillet (titel ændret til På opdagelse i jernalderlandsbyen) Afrapportering Oldtidsspillet (titel ændret til På opdagelse i jernalderlandsbyen) Mål og baggrund Målet med projektet var at føje en ekstra dimension til Museum Østjyllands formidling af ældre jernalders

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Rapport vedr. projekt ArkæoLAB, Holbæk Museum, 2013. Projektets formål

Rapport vedr. projekt ArkæoLAB, Holbæk Museum, 2013. Projektets formål Rapport vedr. projekt ArkæoLAB, Holbæk Museum, 2013 Projektets formål ArkæoLAB indgår som en del af en større vision, hvor museet ønsker at skabe et nyt image for arkæologien og for Holbæk Museum generelt.

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 5. juli 2013 Sammensætning af personer i Kulturstyrelsens

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Til Kulturstyrelsen Ang. J.nr. 2011-7.42.03-0022 Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Greve Museum d. 25. oktober 2013 På Greve Museum modtog vi i 2011 tilsagn

Læs mere

Projekt Middelalderborge i Region Midtjylland - baggrund, mål, formål og egenart

Projekt Middelalderborge i Region Midtjylland - baggrund, mål, formål og egenart Projekt Middelalderborge i Region Midtjylland - baggrund, mål, formål og egenart Kun de færreste danskere ved, at der i middelalderen i gennemsnit lå en borg i hvert andet sogn i landet. Alene i Region

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

Nyhedsbrev November 2011

Nyhedsbrev November 2011 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev November 2011 VIKINGERNES JELLING Tirsdag den 15. november kl. 19.30 vil ledende arkæolog ved Vejle Museum RASMUS B. IVERSEN samle trådene i de sidste års

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

God planlægning, implementering og dokumentation

God planlægning, implementering og dokumentation God planlægning, implementering og dokumentation Et fælles løft af folkesundheden Et kursus for kommunale planlæggere af forebyggelse Formålet er at styrke deltagernes kompetencer til planlægning, implementering

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007. VEJLEDNING KU LTU RSTYRELSEN Vejledning om ansøgninger til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

MED KUNSTEN I KUFFERTEN NÅR MØDET MED KUNST SKABER FRIRUM INTERNATIONALT SEMINAR DEN 22. APRIL 2015

MED KUNSTEN I KUFFERTEN NÅR MØDET MED KUNST SKABER FRIRUM INTERNATIONALT SEMINAR DEN 22. APRIL 2015 MED KUNSTEN I KUFFERTEN NÅR MØDET MED KUNST SKABER FRIRUM INTERNATIONALT SEMINAR DEN 22. APRIL 2015 MED AFSÆT I LOUISIANAS FORLØB FOR ASYLSØGENDE BØRN OG UNGE Unge uledsagede asylansøgere sætter drager

Læs mere

Hvem er vi & hvad gør vi?

Hvem er vi & hvad gør vi? Hvem er vi & hvad gør vi? KULTUR- OG SKOLETJENESTEN KULTUR- OG SKOLETJENESTEN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS OPGAVER Kultur- og Skoletjenesten Midt- og Vestsjælland informerer om undervisningsmaterialer, pædagogiske

Læs mere

Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding

Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding Aarhus Universitetsforlag Viden om Vand en lærebog om vand alle vegne... Viden om Vand en lærebog om vand alle vegne... Redigeret af Inge Kaufmann og Søren

Læs mere

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus Rapport Udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern Museum 2013 Rapport RESUME: Ringkøbing-Skjern Museum foretog den 22. juli 2013 den aftalte forundersøgelse forud for det kommende sundhedshus

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Forsøg med modersmålsundervisning, 1. klassetrin

Forsøg med modersmålsundervisning, 1. klassetrin Forsøg med modersmålsundervisning, 1. klassetrin Forsøgsprogram om modersmålsbaseret undervisning Ved projektleder Rune Schjerbeck, Undervisningsministeriet den 20. marts 2014 Indsæt note og kildehenvisning

Læs mere

Årsberetning Foreningen Historisk Atlas 2012/13 / Eva Therkelsen

Årsberetning Foreningen Historisk Atlas 2012/13 / Eva Therkelsen Årsberetning Foreningen Historisk Atlas 2012/13 / Eva Therkelsen Bestyrelsen består af 2 repræsentanter fra hhv. arkiver, biblioteker og museer + 1 medlem fra den institution, der har it-drift og udvikling.

Læs mere

AFRAPPORTERING: Brugersamarbejde Konklusioner fra brugersamarbejdet

AFRAPPORTERING: Brugersamarbejde Konklusioner fra brugersamarbejdet AFRAPPORTERING: Thorvaldsens Museum har i perioden september 2011 til marts 2012 gennemført projektet Bruger-talks skal lære museet om formidling af Regin, hvor to nye former for digital formidling af

Læs mere

Pris for ikke-partnere er kr. 5.000,- inkl. moms plus flytransport og rejseforsikring. Ikke-partnere modtager forud for turen opkrævning.

Pris for ikke-partnere er kr. 5.000,- inkl. moms plus flytransport og rejseforsikring. Ikke-partnere modtager forud for turen opkrævning. Praktisk information Studieturen vil være en særlig mulighed for dig og din virksomhed til at styrke netværket og samtidig få adgang til inspiration og viden om de nyeste tendenser inden for design samt

Læs mere

Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab... 6

Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab... 6 NOTAT Studietur til Napoli i forbindelse med Ny Trelleborg Center for Kultur og Fritid Jesper Rønn Kristiansen jespr@slagelse.dk 9. Maj 2012 Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab...

Læs mere

N I. W. Sally Thorhauge og Ole Puggaard

N I. W. Sally Thorhauge og Ole Puggaard T N I. W W W SE A F R K D. CE Ved hvert gymnasium er der et museum lige rundt om hjørnet. intrface er et samarbejde mellem gymnasiale uddannelser og museer i Region Midt. Fra 5 til 30 intrface partnerskaber

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Beskrivelse af Holstebro Museum November 2011/LG

Beskrivelse af Holstebro Museum November 2011/LG Beskrivelse af Holstebro Museum November 2011/LG Fysisk beskrivelse Holstebro Museum (hovedafdelingen): Museumsvej 2, 7500 Holstebro. hjemmeside: www.holstebro-museum.dk Museumsvej 2 blev bygget i slutningen

Læs mere

Om projektet hjemmesidens opbygning

Om projektet hjemmesidens opbygning Om projektet hjemmesidens opbygning Projekts hjemmeside er opbygget således, at de 4 øverste menupunkter, med grøn skrift, henvender sig til eleverne og indeholder et omfattende bibliotek af fotografier

Læs mere

Fantasiens museum i den digitale tidsalder

Fantasiens museum i den digitale tidsalder Fantasiens museum i den digitale tidsalder Samlingen på nye måder http://www.fortheloveofgod.nl Center Antikmuseet, Institut Foto: Øverst Nederst påantikmuseet. Klassisk Arkæologi Universitet Torben t.v.:

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

Museumspolitiske synspunkter 2014

Museumspolitiske synspunkter 2014 Museumspolitiske synspunkter 2014 Deltagere Fra Kunst på på ODM s byens årsmøde hegn, Marmorkirken på Nyborg Strand et remix i 2010. af C.W. Eckersberg og Cornelis Cornelisz van Haarlem Foto: Thorkild

Læs mere

TAL, SKRIV, LEG OG LÆS

TAL, SKRIV, LEG OG LÆS TAL, SKRIV, LEG OG LÆS Temadag om børns tidlige sprog- og skriftsproglige udvikling Målgrupper: Temadagen henvender sig primært til pædagoger i børnehaver og indskoling, børnehaveklasselærere og lærere

Læs mere

Kom godt i gang med internettet

Kom godt i gang med internettet Kom godt i gang med internettet Hver udgave af Kom godt i gang med internettet introducerer til et nyttigt eller interessant sted på internettet eller en lidt mere avanceret funktionalitet på dukapc en.

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Dynamisk skabelon AF: HILDEGUNN JOHANNESEN OG CARL ERIK CHRISTENSEN, UC SYDDANMARK, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER, LÆREMIDDEL.DK Skabelonen

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Forundersøgelses Rapportering

Forundersøgelses Rapportering Forundersøgelses Rapportering Forundersøgelse Dyekjærsvej 10 RSM 10.102 Oversigtbillede af Ringkøbing med markering af udgravningens placering. 2010 Tele Atlas / 2010 COWI A/S, DDO / Google Earth 2010

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen Velkommen En gang om året mødes museer, kommuner og styrelse

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER MAJ 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER En guide til bygherrer, lokalpolitikere og planlæggere om arkæologiske udgravninger 2 BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER BYGGERI & ARKÆOLOGI Denne

Læs mere

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion Indhold 1. Projektgruppe 2. Baggrund for projektet 3. Projektets målgruppe 4. Projektets formål Hvad kommer der ud af det? Tidsramme 5. Projektets indhold

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

efterårsferien sjove og lærerige oplevelser 12.-20. oktober www.museum-sonderjylland.dk www.museum-sonderjylland.dk

efterårsferien sjove og lærerige oplevelser 12.-20. oktober www.museum-sonderjylland.dk www.museum-sonderjylland.dk efterårsferien 13 sjove og lærerige oplevelser 12.-20. oktober Her finder du museerne i Sønderjylland Tand for tunge Man kan tydeligt se på de forskellige dyrs tænder, hvad de lever af. Det ser man nemt

Læs mere

Skabelon til artikel om skoleprojektet

Skabelon til artikel om skoleprojektet Skabelon til artikel om skoleprojektet I tilknytning til slutkonferencen og udgivelsen af forskergruppens slutrapport, vil vi udfærdige en artikelsamling med artiklerne. Det er ikke hensigten, at artiklen

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET

ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET ODSHERREDS KULTURHISTORISKE MUSEUM 2011 ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED Det overordnede ansvar for det arkæologiske arbejde i Danmark

Læs mere

Moesgaards kulturarv. Moesgaard Museum har udover udstillinger også aktiviteter og events for publikum samt møde- og konferencefaciliteter

Moesgaards kulturarv. Moesgaard Museum har udover udstillinger også aktiviteter og events for publikum samt møde- og konferencefaciliteter Moesgaards kulturarv Moesgaard Museum er en kulturhistorisk museumsoplevelse i unikke rammer med enestående arkitektur midt i et skønt naturområde. Museet rummer arkæologiske og etnografiske udstillinger

Læs mere

Elevforudsætninger og faglig progression

Elevforudsætninger og faglig progression Forskningsprojektet: Elevforudsætninger og faglig progression Arbejdsseminar 30. marts 2016 Helle Mathiasen Professor Institut for Naturfagenes Didaktik Dias 1 Forskningsgruppe Gitte Ingerslev, lektor,

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job via de sociale kapitler som alternativ til fleksjob eller som forudsætning for evt. ansættelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads Projektbeskrivelse

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Kursus i formidling for ph.d studerende

Kursus i formidling for ph.d studerende Kursus i formidling for ph.d studerende BESKRIVELSE AF KURSUSFORLØBET Dette kursusforløb retter sig specifikt mod naturvidenskabelige og tekniske ph.d.-studerende. Kurset kombinerer faste kursusdage med

Læs mere

Hvem vil med på Historisk Oplevelsescenter i Blåvand?

Hvem vil med på Historisk Oplevelsescenter i Blåvand? Rapport for projektet: Hvem vil med på Historisk Oplevelsescenter i Blåvand? Brugerundersøgelse i planfasen for opgradering af museumstilbud i Blåvand og omegn. Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.42.06-0011

Læs mere

Billedfortælling med magiske sprækker

Billedfortælling med magiske sprækker Billedfortælling med magiske sprækker en digital fortælling om oldtiden for de 4-8 årige Resumé Museum Østjylland har med støtte fra Kulturstyrelsens formidlingspulje 1 udviklet en digital billedfortælling

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

Runer fra graffiti til gravskrift

Runer fra graffiti til gravskrift Rapport om udstillingen Runer fra graffiti til gravskrift Af museumsinspektør Lene Birgitte Mirland, Moesgård Museum Denne rapport indeholder beskrivelse og en foreløbig evaluering af udstillingen Runer

Læs mere

Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv

Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv Side 1 af 7 Samlinger Indledning Den store indsamling af institutioner og skolearkiver i hele Frederikshavn kommune i 2012, har givet Stadsarkivet mulighed for

Læs mere

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE Den 1. august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Reformen lægger bl.a. op til en længere og mere varieret skoledag, fokus på læringsmål frem for undervisningsmål, bevægelse

Læs mere

CUNECO PROJEKT 17021

CUNECO PROJEKT 17021 CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG Medvirkende i projektet Aktive i implementeringen: Flemming Vestergaard,

Læs mere

Navigation og stemning

Navigation og stemning Navigation og stemning En nedskrevet version af oplæg holdt til Kulturarvsstyrelsens tematime Inspiration til digital kulturformidling, 18. juni 2007 af Martin Brandt Djupdræt, Moesgård Museum To essentielle

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Demens Film. Ekspertgruppens anbefalinger. Anders Møller Jensen (red.) V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A )

Demens Film. Ekspertgruppens anbefalinger. Anders Møller Jensen (red.) V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A ) Demens Film Ekspertgruppens anbefalinger Anders Møller Jensen (red.) 2012 V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A ) Demens Film projektet Vi vil skabe film til mennesker

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

LOKAL GUIDE for studerende. Institut for Geoscience

LOKAL GUIDE for studerende. Institut for Geoscience LOKAL GUIDE for studerende Institut for Geoscience 1. udgave, september 201 Velkommen som studerende på Institut for Geoscience Denne lokale guide har til formål at give dig et overblik over instituttet,

Læs mere

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet 201a2m Progr eksklusivt for Museumsklubbe ns medlemmer 26.1. h räch Gespräc IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum 8.5. Døden i Landsbyen den Fynske landsby 28.2. Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen

Læs mere

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager Klub/Firma Post nr By Deltager Fredag Lørdag Fredag Lørdag AL-Bank 10 allan simonsen 0 0 0 Nej tak... Nej tak, den fikser jeg selv. Nej tak, den fikser jeg selv.

Læs mere

STATUS 2015 KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND ET KULTURELT EKSPERIMENTARIUM

STATUS 2015 KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND ET KULTURELT EKSPERIMENTARIUM STATUS 2015 KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND ET KULTURELT EKSPERIMENTARIUM Kulturministeriet har siden 2008 indgået i et kulturregionalt samarbejde med kommunerne Horsens, Silkeborg og Viborg kaldet Kulturregion

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Jul i Skovarbejderhuset

PRESSEMEDDELELSE. Jul i Skovarbejderhuset PRESSEMEDDELELSE Jul i Skovarbejderhuset Der er julestemning i det lille Skovarbejderhus i Lunden ved Gammel Estrup i hele december måned. I adventsweekenden d. 11.-13. december bliver huset beboet af

Læs mere

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier. Projekttitel

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier. Projekttitel Afrapportering for projekter, der deltager i netværks-, analyse- og formidlingsprojekt vedr. fremmedsprogenes profil, faglige identitet og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser. Runde 2 /

Læs mere

Afrapportering af Rollemodeller møde mellem elev og forsker ved Aarhus Universitet projektnummer 119856

Afrapportering af Rollemodeller møde mellem elev og forsker ved Aarhus Universitet projektnummer 119856 Afrapportering af Rollemodeller møde mellem elev og forsker ved Aarhus Universitet projektnummer 119856 Formål Formålet med projektet er at skabe veje til og fora for mange elever til at møde forskere

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Komunikation/It C Helena, Katrine og Rikke

Komunikation/It C Helena, Katrine og Rikke HTX Afsluttende projekt E-learning Komunikation/It C Helena, Katrine og Rikke 1.1 01-05-2013 Systemudvikling Indledende aktiviteter Kommunikationsplanlægning for projektet, Laswells fem spørgsmål. o Hvem

Læs mere

Samarbejde mellem folkebibliotek og skole styrker elevernes læring og oplevelser.

Samarbejde mellem folkebibliotek og skole styrker elevernes læring og oplevelser. SKBF Årbog 2015. Projekt Mit rum for læring og oplevelser. Samarbejde mellem folkebibliotek og skole styrker elevernes læring og oplevelser. Mit rum for læring og oplevelser er titlen på et nyt nationalt

Læs mere

Grauballemanden.dk i historie

Grauballemanden.dk i historie Lærervejledning: Gymnasiet Grauballemanden.dk i historie Historie Introduktion I historieundervisningen i gymnasiet fokuseres der på historisk tid begyndende med de første bykulturer og skriftens indførelse.

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE DIDAKTISKE MÅL: AT FORBINDE LÆRNGSMÅL OG ELEVERNES MEDBESTEMMELSE Dette forløb udgør en prototype på et matematikforløb til 8. klasse,

Læs mere

Museet Ribes Vikinger. Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger. Læringstilbud 2017 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på netop

Læs mere

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Projektbeskrivelse IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Baggrund for projektet: Projektet er opstået på baggrund af UCL s vision 2015 om at være State of the Art

Læs mere

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel November 2004 FORFATTERE Udviklingschef

Læs mere

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm INITIATIVETS TITEL: Cloudcomputing på Mårslet Skole 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Inge Pedersen

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

- : Specialmuseer er svære at placere i skemaet. De, der formidler, bør være dem, der også forsker og samler ind.

- : Specialmuseer er svære at placere i skemaet. De, der formidler, bør være dem, der også forsker og samler ind. Temamøde d. 11. juni 2010. Kvalitet og bæredygtighed. Per Kr. Madsens gruppe, kulturhistoriske og naturhistoriske museer. Referat fra gruppedrøftelsen. Stikord fra indledende bemærkninger ved Per Kristian

Læs mere

Artikel vedr. Ipad og computer som pædagogisk redskab til arbejdet med ressourcebørn. Pædagogisk tidsskrift 0-14 nr. 3/2012 Dansk Pædagogisk Forum:

Artikel vedr. Ipad og computer som pædagogisk redskab til arbejdet med ressourcebørn. Pædagogisk tidsskrift 0-14 nr. 3/2012 Dansk Pædagogisk Forum: Artikel vedr. Ipad og computer som pædagogisk redskab til arbejdet med ressourcebørn. Artiklen er publiceret i: Pædagogisk tidsskrift 0-14 nr. 3/2012 Dansk Pædagogisk Forum: Oliver spiller et af sine ynglings

Læs mere