Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: Version: 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1."

Transkript

1 Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer Mathiasen, CBF Projektet er ikke tilknyttet et program i Herning kommune. Der er tale om et Velux-finansieret forsknings- og udviklingsprojekt, der varetages af Aarhus Universitet (AU) og KORA. Peter Lauritsen (AU) er projektleder på det samlede projekt. Leif Olsen (KORA) er projektleder på udviklingsdelen (se evt. også bilag 1) Revideret Dato, navn og versionsnummer Baggrund Baggrundsbeskrivelse for projektet Dette er version 1.0 Projektet har baggrund i et ønske om at styrke sagsbehandlingen i Børne- og Familierådgivningen på en omkostningseffektiv måde. Herning Kommune er en blandt otte deltagende kommuner. København, Aarhus, Silkeborg, Viborg, Horsens, Randers og Norddjurs udgør de øvrige deltagerkommuner. Projektet er forankret på Aarhus Universitet. Formål, målsætninger og metode til effektmåling Begrundelse for projektet. Indvirkning på fx afdeling, borger eller andre? Hvad skal projektet levere? Hvordan skal målene indfries? Forventninger til kvalitative og økonomiske afkast/udbytter/gevinster Formål: Forskningsbaseret pilotprojekt, der i et samarbejde med Herning kommune og syv andre kommuner, skal udvikle et koncept for teledialog, der styrker kommunikationen mellem anbragte børn og unge og kommunale sagsbehandlere. Målsætning: Målet er at forebygge og løse nogle af de problemer, der opstår, når kontakten mellem sagsbehandler anbragte børn og unge bliver for sporadisk. Hvordan indfries målene?: I Herning kommune udvælges 3 sagsbehandlere i Børne- og Familierådgivningens Ungeteam. Hver sagsbehandler udvælger en ung i alderen år. De skal deltage i udvikling og afprøvning af redskab til teledialog ad tre omgange. Ud over Herning kommune bidrager de syv andre Side 1 5

2 kommuner med lignende indsats, hvilket sikrer et væsentligt erfaringsgrundlag og en høj grad af variation i det empiriske materiale. Der fortages løbende intern evaluering af projektets fremdrift ved projektgruppe og styregruppe i Herning kommune. Ved projektets afslutning i foråret 2016 udarbejder KORA/AU en evalueringsrapport, der sammenfatter projektets resultater. Der publiceres endvidere videnskabelige artikler undervejs. Interessenter og målgrupper Eksisterende og forventede Børne- og Familierådgivningen: deltagende sagsbehandlere (primære) og ikke-deltagende sagsbehandlere (sekundære) De deltagende unge (primære) og ikke-deltagende unge (sekundære) Plejefamilier og døgninstitutioner (sekundære) IT-afdelingen (sekundære) Børne- og Familieudvalget (sekundære) Risikovurdering Projektorganisation Hvordan er projektet organiseret? Definition af rollerne. Pilotprojektet skal bl.a. være med til at afdække disse. Faglige: For stort ressourceforbrug i forhold til udbyttet og for store organisatoriske krav for succesfuld teledialog Tekniske: Manglende båndbredde hos det anbragte barn umuliggør videokommunikation (primært hvis anbringelsen ligger uden for kommunens institutioner osv.) Udstyr som ikke virker og mangel på muligheder for support I Herning kommune etableres en styregruppe bestående af: Projektejer, projektleder, IT-chef, afdelingsleder for Børne- og Familierådgivningen og repræsentant fra AU-KORA. Styregruppen afholder møder hver anden måned i projektperioden. Projektleder er ansvarlig for udarbejdelse af dagsorden og mødeledelse (se også bilag 2). Derudover etableres en projektgruppe bestående af: Projektleder, teamleder fra Børne og Familierådgivningen, de deltagende sagsbehandlere (3) og it-ansvarlig i Børn og unge. Projektgruppen afholder de nødvendige møder (ad hoc). Projektleder er ansvarlig for udarbejdelse af dagsorden og mødeledelse (se også bilag 2). Hernings projektleder er AU-KORAs kontaktperson. Det samlede projekt har desuden en følgegruppe bestående af: Side 2 5

3 Lisbeth Zornig Andersen, Huset Zornig Simon Østergaard Møller, Metodecentret Ole Chr. Graversen, Forstander Fårupgaard Malene Møller Lauritsen, Baglandet Derudover er Hanne Warming, Professor ved Roskilde Universitet, tilknyttet projektet som ressourceperson. Tidsplan Start- og sluttidspunkt for projektet De mest centrale milepæle April - august 2014: - valg af deltagende sagsbehandlere - valg af it-system - valg af deltagende børn/unge - KORA/AU interviewer deltagende sagsbehandlere og børn (baseline og input til første konceptudvikling) - KORA /AU har dialog med it-afdeling August oktober: - første afprøvningsrunde igangsættes (der er mulighed for tidligere igangsætning hvis det ønskes) - evaluering + justering af koncept November januar: - anden afprøvningsrunde - evaluering + justering af koncept Februar april (2015) - tredje afprøvningsrunde - evaluering Den samlede beskrivelse og evaluering af projektet udkommer primo I tilknytning til projektet vil AU være interesseret i at udføre følgeforskning i form af interviews med rådgivere og ledelse undervejs. Det vil ske i begrænset omfang og efter nærmere aftale. Driftsoverdragelse Hvem har ansvaret for driften? Hvordan skal overdragelsen af driften foregå? Ejerskab og roller i driftsfasen Pt. er driftsoverdragelse ikke aktuel, da der er tale om et pilotprojekt. Styregruppen overvejer løbende, om det ønskes at drifte efterfølgende. Side 3 5

4 Kommunikation Hvilke kanaler anvendes i projektet? Hvem har ansvaret for at sikre ordentlig kommunikation? Forbrug af timer Estimeret/budgetteret ressourceforbrug i timer Kommunikationen af projektet varetages af styregruppe og projektgruppe. Timeforbruget for de involverede parter vurderes at være relativt begrænset. De skal indgå i aktiviteterne beskrevet i det ovenstående. Hvis det ønskes kan der på et senere tidspunkt udarbejdes ressourceestimat. Etablerings- og anlægsomkostninger Budget i kr. Afhængig af hvilken IT løsning der vælges i Herning kan der forekomme licensbetaling. Vælges Jabber skal der tilkøbes licenser til en pris omkring 300 kr. pr. bruger. Vælges Lync vil vi (i pilotprojektet) kunne benytte licenser som allerede er købt til Børn og Unge forvaltningen. Der vil derfor ikke være omkostninger forbundet. Herudover kan der forekomme udgifter til køb af hardware - primært tablets (ipad) da det skønnes at give den bedste oplevelse. Det vil foregå ud fra individuel vurdering og understøtter pilotprojektets formål. Hvis det findes nødvendigt kan AU-KORA finansiere indkøb af mobiltelefon/tablet til de tre deltagende børn og unge. Driftsomkostninger Budget i kr. Finansiering efter projektafslutning Pt. er driftsoverdragelse ikke aktuel, da der er tale om et pilotprojekt. Styregruppen overvejer løbende, om det ønskes at drifte efterfølgende. Sammenhænge Hvor har projektet forbindelse til andre projekter, centrale dele i driften, processer, interaktioner og strategier mv. It-redskaber der bidrager til en omkostningseffektiv måde at styrke sagsbehandlingen og kontakten mellem sagsbehandler og anbragte vil være af generel interesse for Herning kommune. Ikke mindst Børne- og Familierådgivningen og Sverigesprogrammet. Projektet vil genere viden og erfaringer, der er relevant for initiativer, der sigter mod udvikling af digital kommunikation med borgere samt velfærdsteknologi. Afgrænsninger I Herning kommune deltager som udgangspunkt tre sagsbehandler og tre anbragte børn og unge i udviklingen, afprøvningen og evalueringen af Side 4 5

5 Hvad er med i og ikke mindst, hvad er ikke en del af projektet? teledialog-konceptet. Efter hver afprøvningsrunde evalueres projektet internt af projektgruppe og styregruppe. Eventuelle udvidelser til flere sagsbehandlere og anbragte eller inddragelse af andre typer af aktører og brugssituationer afhænger af disse evalueringer og de beslutninger der træffes på det grundlag. Projektevaluering Redskaber Projektet evalueres løbende (efter hver afprøvningsrunde) af projektgruppe, KORA og AU. Ved afslutningen af projektet udarbejder KORA og AU en samlet evaluering af projektet. Evalueringsrapporten foreligger i foråret Derudover publiceres der videnskabelige artikler undervejs. Samtlige felter i skabelonen for Herning Kommunes interne projektbeskrivelse er søgt udfyldt (se ovenfor). Der er dog ikke udarbejdet business case, da der er tale om et mindre pilotprojekt. Hvis projektet etableres i større skala vil der blive udarbejdet business case. Side 5 5

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Projektbeskrivelse. Tab Ud. Et samarbejde mellem VelfærdsInnovation Sjælland og 4 kommuner i Region Sjælland

Projektbeskrivelse. Tab Ud. Et samarbejde mellem VelfærdsInnovation Sjælland og 4 kommuner i Region Sjælland Projektbeskrivelse Tab Ud Et samarbejde mellem VelfærdsInnovation Sjælland og 4 kommuner i Region Sjælland Version 3, 25. februar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Deltagende kommuner...

Læs mere

Frivillige kompetencer på rette sted

Frivillige kompetencer på rette sted Frivillige kompetencer på rette sted Katalog over metoder til inddragelse af frivillige med særlige kompetencer i supplerende tilbud til mennesker med handicap med fokus på partnerskab mellem den offentlige,

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER

MIDTVEJSEVALUERING ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER Til VIA University College Dokumenttype Rapport Dato September 2013 MIDTVEJSEVALUERING ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Projektets baggrund og formål 1 1.2 Kort præsentation

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING Dato 11. maj 2010 SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Bilag 4 Model for delkontrakt vedrørende levering af tjenesteydelser til brug for effektiviseringsopgaver. (Køb efter miniudbud)

Bilag 4 Model for delkontrakt vedrørende levering af tjenesteydelser til brug for effektiviseringsopgaver. (Køb efter miniudbud) Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del Spørgsmål 191 Offentligt Bilag 4 Model for delkontrakt vedrørende levering af tjenesteydelser til brug for effektiviseringsopgaver (Køb efter miniudbud) Strategianalyse

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence Side 1 Indhold: Projektbeskrivelse 6.1: Program for sammenhængende

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde omkring mennesker med ikke-psykotisk sindslidelse og misbrug

Tværsektorielt samarbejde omkring mennesker med ikke-psykotisk sindslidelse og misbrug Martin Sandberg Buch, Pernille Thygesen og Katrine Schepelern Johansen Tværsektorielt samarbejde omkring mennesker med ikke-psykotisk sindslidelse og misbrug Kvalitativ evaluering af det tværsektorielle

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Virksomhedsplan 2012-20133

Center for Børn og Undervisning. Virksomhedsplan 2012-20133 Center for Børn og Undervisning Virksomhedsplan 2012-20133 1 Center for Børn og Undervisning Virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Analyse af udvalgte centrale arbejdsgange i CBU... 4 Profilskoler...

Læs mere

Projektbeskrivelse (specificeret ansøgningsskema) sendes til: Social- og integrationsministeriet, Puljestyring, Holmens Kanal 22, 1060 København K.

Projektbeskrivelse (specificeret ansøgningsskema) sendes til: Social- og integrationsministeriet, Puljestyring, Holmens Kanal 22, 1060 København K. Social- og integrationsministeriet Satspuljen 01 15.75.75.70 Udviklingsstøtte til projekter som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration (1UDVP) Projektbeskrivelse

Læs mere

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser Den 28. januar 2015 Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser i 7.-9. klasse Landets folkeskoler indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk stø t- te til forsøgsprojekter i 7.-9.

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Med udgangspunkt i erfaringer med samarbejdsprojekt imellem Kolding Kommune og Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Afdeling,

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Drejebog for implementering af bølgeplanen

Drejebog for implementering af bølgeplanen VNO Drejebog for implementering af bølgeplanen Drejebogen beskriver processen for implementering af obligatorisk digital selvbetjening. Drejebogen er udviklet sammen med ca. 45 kommuner i perioden februar-marts

Læs mere

Ansøgningsskema: Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering

Ansøgningsskema: Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering Ansøgningsskema: Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering (Læs vejledningen grundigt før udfyldelse af skemaet) 1. Projekttitel Titel: S-cykelstationer i tilknytning til Supercykelstien,

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Dato: 30.11.2010 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.:

Læs mere