Referat fra den ordinære Generalforsamlingen den 28. april 2005.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra den ordinære Generalforsamlingen den 28. april 2005."

Transkript

1 Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamlingen den 28. april Dagsorden ifølge vedtægterne. Valg af stemmetællere og dirigent. 1. Godkendelse af formandens beretning. 2. Godkendelse af den fremlagte reviderede årsrapport, indeholdende regnskab for perioden med revisionspåtegning. 3. Fremlæggelse og godkendelse af budget for næste regnskabsår. 4. Behandling af forslag fra bestyrelsen. 5. Behandling af indkomne forslag fra andelshaverne. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. Referat: Pt. 1. Som Stemmetællere blev valgt. Carsten Wolff Hansen, Kristian Furdal Nielsen, Jørgen Flensborg. Som Dirigent blev valgt Per Blach. Pt. 2. Formandens beretning indeholdt en fremlægning af arbejdet i bestyrelsen siden den ekstraordinære generalforsamling den 27. januar 2005, hvor bestyrelsen fik fuld opbakning til at gå videre med forberedelserne med etablering af biogasanlæg. Bestyrelsen har indgået totalentreprisekontrakt med firmaet Xergi på levering af 2 biogasanlæg. Aftalen er betinget af at selskabet kan få de tilstrækkelige mængder biomasse, og placeringer og myndighedsgodkendelserne bliver godkendt. Formanden refererede også til de forhandlinger der har været med Grenaa kommune vedr. placering af anlæg ved Fornæs renseanlæg, og i den forbindelse et borgermøde Djursland Biogasselskab holdt i Hammelev forsamlingshus. Stemning i forhold til etablering af biogasanlæg er meget positiv i området, men der er store betænkninger vedr. den store trafikbelastning det vil give i området. Tilsvarende refererede formanden til forhandlinger med Rosenholm kommune vedr. placering af et anlæg ved det kommunale renseanlæg på Skarsøgårdvej. Kommunens anbefaling var at selskabet finder en anden placering, og bestyrelsen arbejde nu på at finde en placering ved Syvveje tæt på Randersvejen. Efterfølgende berettede formanden om antal kontrakter der er kommet tilbage til selskabet, der er på nuværende tidspunkt modtaget ca. 80 % af de forventede kontrakter. Der blev fra

2 formandens side kraftigt opfordret til at de medlemmer der endnu ikke har indsendt kontrakter, at de gør det inden den 1. maj. Beregninger på den biomassemængde selskabet har modtaget viser en dårlig driftsøkonomi, så det er bydende nødvendigt at den manglende biomasse kommer på kontrakt. Det er specielt manglende dybstrøelseskontrakter i forhold til de første indmeldinger fra medlemmerne. Afslutningsvis vedr. status på kontrakter nævnte formanden bestyrelsens forslag om at de medlemmer der inden den 1. maj ikke har indsendt kontrakter ikke længere betragtes som medlemmer. Formanden kom også ind på dyrkning af energiafgrøder og de manglende kontrakter på energiafgrøder, i den forbindelse nævnte han den nye energiafgrøde Sorrel. Afslutningsvis i beretningen nævnte formanden selskabets hjemmeside og opfordrede til at medlemmerne bruger hjemmeside til at holde sig ajour med udviklingen i selskabet. Det udarbejdede prospekt for biogas på Djursland blev fremhævet som et meget positivt indspil i arbejdet med etablering af biogas på Djursland. Til slut i beretningen takkede formanden bestyrelsen for et godt samarbejde i Efter beretningen opfordrede dirigenten til spørgsmål og kommentarer til beretningen. Spørgsmål fra Bent Dohn. Hvis nu der ikke er gylle nok, hvorfor ikke nøjes med et anlæg. Svar fra Cay Wulff. At reducere i anlægsudgiften forbedre ikke nødvendigvis driftsøkonomien og bestyrelsen mener ikke at bygning af et anlæg vil være rentabelt, udfra at afstandene til leverandørerne vil blive for store. Spørgsmål fra Mogens Jensen. Hvordan skal vi forstå hæftelsesparagraffen i kontrakten. Svar fra Cay Wulff og SBH. Bestyrelsen har haft en advokat til at se på vedtægterne og specielt paragraffen vedr. hæftelse for selskabet, advokaten har udarbejdet et responsum der klarlægger problematikken. Dette responsum indeholder den klargørelse, at et medlem ikke kan kræves til hæftelse af tredjemand for mere end det indskud medlemmet har bidraget med, og max kr. Efterfølgende ønskede selskabets revisor Jens Aarøe ordet. Han fremlagde en lidt anden forståelse af hæftelsesproblematikken ved at sammenholde hæftelsen på kontrakterne med medlems hæftelse i forhold til selskabet i vedtægterne. Jens Aarøe lovede at vende tilbage til bestyrelsen med en udredning og ville søge juridisk bistand. Derefter sluttede debatten om hæftelse. Spørgsmål og opfodring fra Jørgen Flensborg.

3 Der findes mange rideskoler og hestefolk på Djursland der "eksportere" hestegødning til biogasanlæg i Nordjylland. Hvorfor ikke forsøge at få dem inddraget som leverandører til selskabet. Svar fra Cay Wulff. God ide, det vil vi arbejde videre med. Spørgsmål fra Carl Erik Pedersen. Hvordan måler man mængder og energi i energiafgrøder. Svar fra Peter J. Jørgensen. På tørstof %, energiafgrøder skal som hovedregel høstes så de er ensileringsegnet. Dvs. hvad der er godt som kvægfoder er godt som energiafgrøde til biogasanlæg. Man måler tørstofprocenten og vejer mængden pr tons leveret mængde. Spørgsmål fra Christian Greve. Vedr. Måling af næringsstoffer i gyllen, Christian Greves gylle indeholder en tørstof % på 3,5 % og selskabet forventer en tørstof % på standart 6,3 %. I paragraffen vedr. tørstofgebyr er det præciseret at bestyrelsen kan fastlægge beløb for betaling af tillæg, hvis tørstofprocenten er lavere end den som bilaget til kontrakten beskriver. Svar fra Peter J. Jørgensen. P.T. har bestyrelsen ikke planer om at fastlægge gebyr for lavere tørstof % i gyllen. Paragraf 7. i kontrakten beskriver de muligheder bestyrelsen har hvis det viser sig at nogle leverandører leverer med for lavt tørstof %. I de fleste anlæg i Danmark løser man problemerne hen ad vejen med forskellige tiltag. Det blev fastlagt at alle leverandører får samme antal DE tilbage til ejendommen som de levere, dvs at afregningerne med leverandørerne bliver i DE. Hvis en leverandør levere gylle fra 250 DE få han afgasset gylle tilbage der svarer til 250 DE. Der var kommentarer fra Jørgen Flensborg, Mogens Jensen og Karl Eric Pedersen vedr. tørstof % og næringsstofindhold i gylle. Bla. Omrøring er vigtig. Mål mængderne i DE. og et spørgsmål fra KEP. Om tørstof % afgiftende er indregnet i økonomien. Til det sidste svarede Cay Wulff at det var de ikke. Efter debatten godkendte forsamlingen formandens beretning. Pt. 3. Forsamlingen godkendte den fremlagte årsberetning og regnskab efter fremlæggelse af Jens Aarøe. Pt. 4. Cay Wulff orienterede om at bestyrelsen ikke ønskede at lave et budget på nuværende tidspunkt, og fik godkendelse af at det ikke var nødvendigt. Jens Aarøe fremhævede at

4 forsamlingen ved den ekstraordinære generalforsamling den 27. januar havde godkendt et budget for Pt. 5. Forsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om at ændre navn fra Djursland Biogasselskab Amba til Djurs Bioenergi. Tilsvarende efter afstemning, som blev ønsket af Mogens Jacobsen, tilsluttede forsamlingen sig bestyrelsens forslag, om at de medlemmer der ikke inden den 1. maj har indsendt kontrakter er at betragte som udmeldte. Afstemningen blev 52 for bestyrelsens forslag, 8 imod og 3 blanke. Pt. 6. Ingen forslag. Pt. 7. Der kom skriftlige forslag om valg af: Karl Eric Pedersen Jens Hjort Jensen Lars Kaysen Claus Jørgensen Cay Wulff Sørensen Valgt blev: Cay Wulff Sørensen Jens Hjort Jensen Lars Kaysen. Begge suppleanter blev genvalgt. supp Karl Eric Pedersen. supp Svend Jensen Pt. 8. Revisorfirmaet Knud Robæks EFTF. A/S blev genvalgt. Pt. 9.

5 Der var intet under eventuelt. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden, hvorefter han overgav ordet til Cay Wulff. Cay Wulff takkede for valget og udtrykte at nu skulle bestyrelsen i arbejdstøjet igen. Vi skal have fundet de sidste mængder biomasse, og opfordrede medlemmerne til at virke som ambassadører for hele selskabet. Dirigent Per Blach

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden: Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro.

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Der var mødt 31 stemmeberettigede + 1 fuldmagt. Nogle af deltagerne havde ledsager med. Formand Jørgen Pedersen bød velkommen og gik

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden: Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4.

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere