Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne regnskabsår og for Datterselskabet. 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse. 4. Budget for selskabet og for Datterselskabet for indeværende driftår fremlægges. 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for selskabet og for Datterselskabet for kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagere. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg: Bent Hylsebeck ønsker genvalg Leif Petersen ønsker genvalg Ebbe Johansen ønsker genvalg 8. Valg af suppleanter for bestyrelsen. På valg: Claus Kramer Hansen og Søren Gülck 9. Valg af revisor. 10. Eventuelt. ******* Ad 1 - Valg af Dirigent Bestyrelsen foreslog advokat Poul Erik Hansen valgt som dirigent. Poul Erik Hansen blev valgt. Dirigenten konstaterede, at indkaldelse er foretaget i Gråsten Avis den 31. marts 2015 og således rettidig i henhold til vedtægternes 6, stk. 3. Dirigenten konstaterede herefter generalforsamlingen for lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. Ad 2 - Beretning for det forløbne regnskabsår og for Datterselskabet. Beretning afgivet af bestyrelsesformand Morten Sommer.

2 HP Toft: Hvad er begrundelsen for at A/S og A.m.b.A ikke kan lægges sammen? Svar: Der ligger en skattemæssig risiko i at overdrage A/S aktiviteter til A.m.b.A. Dansk Fjernvarme er i gang med forhandlinger, om dette kan undgås. Bestyrelsen tager sagen op igen i løbet af HP Toft: Kan referat fra generalforsamlingen blive sat på hjemmesiden? Svar: Det er besluttet, at referatet kommer på hjemmesiden hurtigst muligt. Ad 3 - Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse. 1) Gråsten Varme A/S. Årsrapport for Gråsten Varme A/S gennemgået af revisor Lone Hansen, Deloitte. Spørgsmål til regnskabet for Gråsten Varme A/S: HP Toft: Skyldig garantiprovision, hvorfor kan beløbet fra sidste år ikke ses i passiverne? Svar: Beløbet fra 2013 er betalt til kommunen. 2) Gråsten Fjernvarme A.m.b.A. Årsrapport for Gråsten Fjernvarme A.m.b.A gennemgået af revisor Lone Hansen, Deloitte. Spørgsmål: Hvad er administrationsomkostninger for AMBA? Svar: De er de omkostninger til advokat og revisor for amba. Regnskabet herefter godkendt. Ad 4 - Budget for selskabet og for Datterselskabet for indeværende driftår fremlægges. Ad 5 - Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for selskabet og for Datterselskabet for kommende år. Dagsordenpunkterne 4 og 5 gennemgået under ét af direktør Peter Mikael Kjer Stærdahl: Priserne er blevet lavere set fra 2011 til nu. Priserne for 2016 forventes uændret.

3 Der er i 2015 og 2016 afsat 1 mill. til renovering af brønde og ledningsnet. Vi har fået flytermograferet vores ledningsnet den 18/3-15. Data er ved at blive bearbejdet, og vi vil reagere derefter. Ad Egernsund Vi er ved at grave i Sildekule-krydset mod Egernsund. Udgift til Egernsund (fra underboring til hele nettet i Egernsund) forventes til omkring 19,6 mill. HP Toft: Der skal en vis tilslutning i Egernsund, hvordan kan vi gå i gang, før vi har kunder? Svar: Vi har forhåndstilmelding på knap 30% pga B42 og kommunen. Desuden er vi forpligtiget til at forsyne Egernsund med varme. Gamle forbrugere kommer ikke til at betale for udvidelsen i Egernsund. Tilslutningsbidrag og fastebidrag skal betale projektet som skal tilbagebetales over 30 år. Vi forventer at blive færdige i Egernsund i Vi starter med at lave ledningsnet i maj 2015 i Egernsund, også selvom vi muligvis ikke er kommet under vandet da. Ad Adsbøl Der har været nogle få tilkendegivelser, men der har været for få til at det på nuværende tidspunkt er økonomisk forsvarligt at påbegynde tilslutning af Adsbøl. Husene ligger meget spredt og der skal forholdsvis meget ledningsnet til pr. husstand. Vi afventer en væsentlig større tilslutningsprocent. Ad industri Resten af Danfoss bygninger ca m2 forventes tilsluttet i de kommende år. Desuden er der ønske fra BHJ om tilslutning. Ad Rinkenæs Ikke planer endnu, men det er helt klart vores opfattelse at Rinkenæs skal forsynes med fjernvarme i fremtiden.

4 Søren Gülck: Hvad er forskellen på 30 mill. (som var nævnt i beretningen) og 19,6 mill.? Svar: Heri er også 6,6 mill. til færdigbygning af Ulsnæs. Spørgsmål: Tilslutning af Danfoss, har de fået rabat? Svar: De har fået lidt rabat, men ikke meget. Desuden hjælper Danfoss os med at komme af med vores sommer-varme fra solen. Dermed kan vi mindske kølingen i sommeren. Gunnar Nielsen: Er der lavet en aftale med Brugsen om, at vi aftager deres varme? Svar: Vi har lavet en aftale om at købe Brugsens overskudsvarme til samme pris, som vi sælger til vores forbrugere. Spørgsmål: BHJ har rigeligt overskudsvarme, kan fjernvarmen bruge det? Svar: Nej, pga afgifter kan det ikke betale sig. Spørgsmål: Er der noget toppunkt for, hvor værket er mest økonomisk? Svar: Drift er afhængigt af antallet af forbrugere. Selvom det koster mere at producere mere, betyder det ikke noget på prisen, da der så også er flere til at betale. Spørgsmål: Hvornår vil man nå max. kapacitet for værket? Svar: Der er lang tid til, da varmegrundlaget i det eksisterende projektforslag var noget højere end det faktiske varmeforbrug. Gunnar Nielsen: Hvad er planen for den tomme mark? Svar: Når sommerbehovet er så stort, at der er behov for ekstra sol-paneler, kan der udvides. Søren Gülck: Hvorfor går det langsommere i fuglekvarteret end forventet? Svar: Pga. det økonomiske i det. Prisen på energi i en husholdning fylder ikke meget i dag, så det økonomiske aspekt er ikke så stort som det engang var. Spørgsmål: Skal gas udfases? Svar: Engang langt ud i fremtiden skal gassen ud af husene, men vi forventer at fjernvarmen bliver udskiftet i takt med husene sælges eller gasfyrene bliver for gamle. Spørgsmål: Det er meget rentabelt at producere el? Svar: Det gode resultat på el-salg skyldes el-støtte. El-støtten er fastlåst til Peter Brodersen: Forklaring på hvorfor de i fuglekvarteret er negative: Hvorfor var jeg selv kritisk? Bombastisk, stædig placering af måler. Kan der fremover laves en præcis beregning for

5 en forbruger, hvis der er nogen der er interesserede. Svar: Vi er dækket af regler om dørsalg, så vi må ikke kontakte folk. Men vi har sendt breve til mulige forbrugere. Men de gode råd er naturligvis taget til efterretning og vi forsøger hele tiden at forbedre vores kontakt med nye mulige forbrugere. Ad 6 - Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagere. Dirigenten konstaterede, at der ikke forelå forslag. Ad 7 - Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg: Bent Hylsebeck ønsker genvalg Leif Petersen ønsker genvalg Ebbe Johansen ønsker genvalg Der blev af generalforsamlingen foreslået yderligere kandidater: Gråsten Andelsboligforening foreslår Allan Høffler som er hovedbestyrelsesmedlem i B42 og valgt af beboerne i Egernsund. Endvidere foresloges Claus Kramer Hansen valgt. Dirigenten bestemte, at der gennemføres skriftlig afstemning Dirigenten udpegede med generalforsamlingens godkendelse følgende stemmetællere: Lone Hansen, Peter Mikael Kjer Stærdahl, Bente Damkjær og Knud Petersen. Afstemningen gav følgende resultat: Claus Kramer Hansen Leif Petersen Allan Høffler Bent Hylsebeck Ebbe Johansen 70 stemmer 70 stemmer 58 stemmer 17 stemmer 14 stemmer

6 Dirigenten konstaterede herefter, at Claus Kramer Hansen, Leif Petersen og Allan Høffler er valgt. Ad 8 - Valg af suppleanter for bestyrelsen. På valg: Claus Kramer Hansen og Søren Gülck Claus Kramer Hansen nu valgt til bestyrelsen og modtager derfor ikke genvalg. På dirigentens forespørgsel konstateret, at Søren Gülck modtager genvalg. Der var ikke yderligere forslag. Dirigenten konstaterede herefter, at Søren Gülck var valgt som eneste suppleant. Ad 9 - Valg af revisor. Bestyrelsen foreslog genvalg af revisionsfirmaet Deloitte. Der var ingen modforslag. Dirigenten konstaterede herefter, at revisionsfirmaet Deloitte var genvalgt som revisor. Ad 10 - Eventuelt. HP Toft: Hvordan afskriver man? Svar: Man skal afskrive mellem 5 og 30 år. Man vurderer levetiden og afskriver over den periode. Man kan hvert år ændre afskrivningernes længde. Spørgsmål: Hvorfor kan man skifte afskrivningsperiode år for år? Svar: Sådan er reglerne, og det kommer forbrugerne til gode. Dirigenten konstaterede herefter, at dagsorden var udtømt og gav ordet til formanden. Formanden takkede for generalforsamlingens fremmøde, og udtrykte en særlig tak til de fratrådte bestyrelsesmedlemmer Bent Hylsebeck og Ebbe Johansen, for det arbejde, de har udført for bestyrelserne i Gråsten Varme A/S og Gråsten Fjernvarme A.m.b.A. Generalforsamlingen afsluttet kl Som dirigent:

7 Poul Erik Hansen, advokat

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Andelsboligforeningen Vanløsegaard

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Andelsboligforeningen Vanløsegaard indkalder hermed til den årlige Generalforsamling Torsdag 30. april 2015 kl. 19.00 23.00 Dagsorden Heerupsalen, Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal,

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling:

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling: Referat fra generalforsamling i A/B Korsdal den 21. april 2015 Generalforsamlingen blev afholdt på Nyager Skole, og var repræsenteret ved bolig 1 (Ole), bolig 2 (Jeppe), bolig 3 (Adrian og Marie), bolig

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit.

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Udskrift af forhandlingsprotokol for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Mandag den 19. maj 2014 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup A / B B O R U P S Ø P A R K S Ø P A R K E N 2-5 8, 4 1 4 0 B O R U P M Ø D E R E F E R A T A/B BORUP SØPARK Forum: Ordinær generalforsamling c/o DO SUM v/ LINDA FERRÉ JENSEN Tidspunkt: Torsdag den 9. april

Læs mere

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010 2.2010 Indenfor Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder En god dialog udrydder eventuelle misforståelser og baner vejen for konstruktive resultater. Her ses formand for Faxe kommunes tværpolitiske udvalg

Læs mere