Mindfulness meditation: Helbredsmæssige fordele ved en ældgammel Buddhistisk metode*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mindfulness meditation: Helbredsmæssige fordele ved en ældgammel Buddhistisk metode*"

Transkript

1 Mindfulness meditation: Helbredsmæssige fordele ved en ældgammel Buddhistisk metode* - af Jon Kabat-Zinn, Ph.D. (frit oversat af Benita Holt Rasmussen, Cand.Psych) Forestil dig dette: Der sidder omkring mennesker på stole i en rundkreds i et komfortabelt lokale på et hospital. Deres øjne er lukkede. Lokalet er stille. Det kan se ud som om, de ikke laver noget, og på en måde er det rigtigt, på nær at de i stilhed er dybt koncentreret på de fysiske fornemmelser af luft, der strømmer ind og ud af deres lunger mens de trækker vejret. Denne øvelse, som hedder siddende meditation, er en del af det at praktisere mindfulness, en tilgang der tilbyder en unik måde at hjælpe mennesker til bedre at kunne håndtere stress, smerte og kronisk sygdom. Patienterne i dette lokale lider af en lang række fysiske sygdomme fra hjertesygdom, kræft, diabetes, kronisk smerte, forhøjet blodtryk til forskellige stress-relaterede sygdomme. De er alle igang med at tage et 8-ugers kursus baseret på intensiv træning i mindfulness ved Stress-Reduktions klinikken (hedder i dag Center for Mindfulness in Medicine, Health Care and Society, red), der høre hjemme ved Massachusetts Universitets Medicinske Afdeling. Som andre mind/body tilgange kan mindfulness meditation fremme en markant fysisk afslappelse, ofte direkte forbedre fysiske symptomer, samt hjælpe patienter med at leve et tilfredsstillende liv. Men til forskel fra andre mere velkendte meditationsformer, hvor man skal fokusere på lyd, mantraer eller bøn for at minimere forstyrrende tanker, så gør mindfulness egentlig det modsatte; I mindfulness meditation ignorere du ikke forstyrrende tanker, fornemmelser eller fysisk ubehag; i stedet for fokuserer du på dem. Denne form for meditation, der er omkring år gammel, har rødder i den Buddhistisk tradition. Den blev oprindeligt udviklet for at kultivere større opmærksomhed og visdom, med det formål at lære mennesker at leve deres liv fuldt ud ved at være tilstede i ethvert øjeblik, inklusiv de smertefulde. I vores klinik har vi fundet ud af, at træning i mindfulness kan have helbredsmæssige fordele for mennesker med en lang række alvorlige fysiske sygdomme. Siden the Stress Reduction Clinic blev grundlagt for 13 år siden, har over patienter taget Mindfulness-baseret Stress Reduktions (MBSR) programmet. ( opdaterede tal anno 2011 er hhv. at klinikken har 31 år på bagen, samt at mange hundred tusind mennesker har gennemført MBSR programmet, red). Næsten alle patienter blev henvist af deres læge læger, som først var skeptiske overfor meditation, men som senere har gennemført MBSR programmet selv, og derved personligt erfaret de fordele, metoden tilbyder deres patienter. * Oversat fra Mindfulness Meditation: Health Benefits of an Ancient Buddhist Practice By Jon Kabat-Zinn, Ph.D. From Mind/Body Medicine Goleman & Gurin. Consumer Reports Books. NY

2 De mennesker vi arbejder med i vores program kommer med en lang række forskellige medicinske diagnoser, fra vidt forskellige livsomstændigheder, og med mange forskellige typer problemer. Men fælles for dem alle er, at de ønsker at lære at kontrollere stress mere effektivt og udnytte deres indre resourcer til at forbedre deres livskvalitet. I en typisk lektion finder du en 25- årig mor, som er fortvivlet over, at både hun og hendes 2-årige baby er blevet testet HIV positiv; en 72-årig kvinde med alvorlig hjerteproblemer, hvor lægerne ikke kunne tilbyde hende yderlig medicinsk behandling; en 70-årig mand, som har overlevet et hjerteanfald, og som nu har fået konstateret tarmkræft; to diabetikere, der har brug for at lære at kontrollere den angst, deres sygdom medfører; flere deltagere, der lider af alvorlig, tilbagevendende panikangst; samt en række deltagere som oplever helbredsmæssige problemer som følge af personlige omstændigheder, der udløser alvorlig stress og angst. Til forskel fra typiske medicinske- og psykologiske tilgange, så kategorisere og behandler vi ikke vores patienter forskelligt at efter deres sygdom. Vores 8-ugers program tilbyder den samme træning i mindfulness og stress reduktion til alle deltagerne uanset diagnose. Vi lægger ikke vægt på, hvad der er galt med mennesker, men derimod på, hvad de gør rigtigt; vi lægger vægt på deres kapaciteter til at lære, til at mobilisere deres indre styrke, og til at ændre deres adfærd på nye måder. Stress Reduktions Klinikken fungerer som et yderligere, komplementært tilbud til medicinsk behandling af høj kvalitet, ikke som et alternativ til den. MBSR programmet skal ikke forstås som en eller anden form for magisk kur, når andre tilgange har fejlet. Snarere er det en fornuftig og ligefrem måde for mennesker personligt at opleve og forstå forbindelsen mellem krop og sind, og bruge den til bedre at kunne håndtere deres sygdom og deres liv generelt. Vi ved endnu ikke, om træning i mindfulness faktisk kan reducere eller vende om på visse sygdomsprocesser. Det er et område, som er under udforskning. Men det vi på nuværende tidspunkt (1993, red) har bevis for er, at mindfulness hjælper mennesker med at håndrere deres livsomstændigheder mere effektivt, inklusiv den sygdom, der bringer dem til vores klinik- og det er vores primære mål. Vores patienter er almindelige lønmodtagere i alle aldersgrupper og med vidt forskellig beskæftigelse. De har hverken speciel viden om meditation eller særlig interesse i at lære det. De fleste kommer fordi de er blevet henvist af deres læge. Fra start af præsenterer vi programmet som en udfordring: Hvad kan du gøre, for at hjælpe dig selv i samarbejde med, hvad din læge og andre fagfolk allerede gør for dig? En del af den udfordring er at gøre folk opmærksom på, at det at deltage i MBSRprogrammet kan indledningsvist være anledning til yderligere stress, fordi det kræver hårdt arbejde og disciplin, herunder en forpligtigelse til at afsætte tid til meditation i 30 min dagligt, 6 dage om ugen. At gøre det er en større livsstilsforandring for de fleste. Dertil kommer, at den daglige træning kræver en vis portion vedholdenhed og disciplin for at overvinde den modstand der typisk opstår, fordi meditation på overfladen ligner, at man ikke rigtig laver noget, og dermed frygter, at man spilder sin tid

3 Nogle mennesker overvinder deres modstand mod meditation, fordi det at meditete ofte medfører dyb afslappelse og giver anledning til behagelige følelser. Men mindfulness går langt dybere end blot at få dig til at føle dig afslappet og veltilpas. Det vigtigste mål med mindfulness er at skabe en indre ligevægt i sind og tanker, der gør dig bedre i stand til at møde alle livsomstændigheder med større stabilitet, klarhed og forståelse, ja enddog visdom, samt at handle eller respondere effektivt og med værdighed ud fra denne klarhed og forståelse. Et centralt aspekt ved mindfulness er derfor at se sin anspændthed, stress og fysisk smerte i øjnene; at acceptere og enddog byde det ubehagelige velkommen, herunder også ubehagelige psykologiske tilstande så som frygt, vrede, frustration, skuffelse, usikkerhed og mindreværd. Hvorfor? Fordi det at anerkende det, som er tilstede i øjeblikket, uanset om det er behageligt eller ubehageligt, et første trin hen imod at transformere den virkelighed, du oplever og dit forhold til den. Hvis du ikke ser tingene i øjnene på denne måde, vil du med stor sandsynlighed blive fastlåst og dermed have store problemer med at ændre og udvikle dig. Fra start af fortæller vi mulige deltagere i MBSR programmet, at de ikke behøver at kunne lide at meditere; de skal bare gøre det i de 8 uger, som programmet tager. Vi anbefaler på det kraftigste, at de følger programmet uden at have nogen agenda eller forventninger om, at noget specielt skal komme til at ske, herunder hverken afslappelse eller stress reduktion. Vi vil blot have deltagerne til at træne meditation med så vågen og åben en attityde som mulig, og så se hvad der sker. HVAD ER MINDFULNESS? Når de fleste mennesker høre ordet meditation, så tænker de oftest på transcendental meditation eller lignende meditationsformer, som bruges til at fremme afslappelse. I disse tilgange fokuserer man sin opmærksomhed på én ting, sædvanligvis den fysiske kropsfornemmelse af luften, der strømmer ind og ud af kroppen, eller et mantra (en speciel lyd eller sætning, man gentager uden ord for sig selv). Alt andet, der dukker op i tankerne under meditation betragtes som en distraktion, som man skal ignorere. Disse meditationsformer kan give anledning til meget dybe tilstande af ligevægt og stabilitet af opmærksomheden. De kaldes alle under ét for koncentrationmeditation- eller hvad Buddhister kalder shamatha eller samadhi meditation. Mindfulness tilhører den anden store kategori af meditationsformer kendt som vipassana, eller indsigts meditation. I mindfulness meditation starter du med at fokusere din opmærksomhed for at opnå ligevægt og stabilitet, men derefter øver du at kunne observere neutralt, samt øver et element af nysgerrighed og udspørgen. Når tanker eller følelser viser sig i dit sind, så ignorere du dem ikke, ej heller undertrykker, analyserer eller dømmer du dem. Når tanker og føleler viser sig, så anerkender du dem blot så godt du kan, og observerer dem intentionelt som skyer på din opmærksomhedshimmel uden at dømme dem. Denne neutrale observation af tanker og følelser der kommer og går, kan paradoksalt nok få dig til at føle dig mindre opslugt af dem, og give dig et bredere perspektiv på dine reaktioner overfor hverdagens stress. Ved at træde et skridt tilbage og blot observere dine - 3 -

4 tanker og følelser, kan du meget mere tydeligt se, hvad du faktisk har på sinde. Du kan iagttage dine tanker tage form og opløse sig én efter én. Du kan notere dig tankernes indhold, og de følelser, de giver anledning til, samt dine reaktioner på dem. Måske du bliver opmærksom på dine agendaer, dine tilknytninger, hvad du kan lide og ikke kan lide og måske også ting, der ikke hænger sammen. Du kan opnå indsigt i, hvad der motiverer dig, hvordan du anskuer verden, hvem du tror, du er indsigter i hvad du frygter, og hvad du gerne vil opnå her i livet. Centralt i forhold til mindfulness er ikke så meget hvad du vælger at fokusere på, men snarere den kvalitet i din opmærksomhed, det nærvær, du bringer til hvert øjeblik. Det er essencielt at du ikke er dømmende, men snarere i din opmærksomhed er et stille vidne, der observerer uden at lade dig rive med at den indre stemme, der uophørligt kommenterer alt, hvad der sker. At observere uden at dømme, uden hele tiden at skulle forholde sig negativt, fra øjeblik og til øjeblik, hjælper dig med at se, hvad der foregår i dit sind uden at sensorere eller redigere, uden at intellektualisere eller blive tabt i din egen uophørlige tankestrøm. Det er denne undersøgende og erkendende observation af, hvad der udfolder sig i det enkelte øjeblik, der er kendemærket ved mindfulness, og som gør den forskelligt fra de fleste andre former for meditation. Målet med at træne mindfulness er at blive mere bevidst, mere opmærksom, og mere i kontakt med livet og med det, der udfolder sig i krop og sind i det øjeblik, det faktisk sker det vil sige i nuet. Hvis du oplever en foruroligende tanke eller følelse eller fysisk smerte i et givent øjeblik, må du prøve at modstå impulset til at undgå ubehaget; i stedet for forsøger du at anerkende det, som det er, fordi det allerede er en del af det nuværende øjeblik. Anerkendelse og accept er selvfølgelig ikke lig med passivitet eller opgivelse. Tværdimod; Ved fuld og helt at acceptere hvad øjeblikket har at tilbyde, åbner du op for muligheden af at opleve livet i sin helhed og du vil med større sandsynlighed være i stand til at respondere mere effektivt på enhver given situation. Accept giver en mulighed for at navigere livets op-og nedture- det som grækeren Zorba kaldte den fulde katastrofe (henvisning til Kabat-Zinns bog Full Catastrophe Living, red)- med elegance, humoristisk sans, og måske med en forståelse af helheden, det jeg forstår ved vidsom. Én måde at forestille sig hvordan mindfulness fungerer, er at forestille sig sindet som havets overfladen. Der er altid bølger, nogle gange store, andre gange små. Mange mennesker tror at målet med meditation er at stoppe bølgerne, så overfladen bliver blank, fredsfyldt og rolig- men det er ikke rigtigt. Mindfulness meditationens sande mål er illustreret på en plakat, en ven engang beskrev for mig af en 70-årig yogi, Swami Satchidananda, iklædt et stort hvidt skæg og flagrende gevander, surfende på Hawaiis store bølger. Og teksten sagde Du kan ikke stoppe bølgerne, men du kan lære at surfe!. HVORDAN MAN TRÆNER MINDFULNESS Der findes to måder at træne mindfulness på, hvor begge er vigtige, hvis mindfulness skal blive en integreret del af ens liv. Den første måde er den formelle meditation, der sædvanligvis involvere specifikke teknikker til at hjælpe dig med at holde fokus på øjeblikket over en længere periode. Den anden måde er hvad vi kalder for uformel træning eller praksis, - 4 -

5 hvor du husker dig selv på at være bevidst nærværende, uanset hvad du laver i dine daglige gøremål, og mærke efter fra tid til anden, om du stadig er fuldt opmærksom. Ultimativt er mindfulness en måde at være i verden på, snarere end en teknik. Helt fundamentalt er det et spørgsmål om i hvilket omfang du er villig til at være bevidst nærværende i dit liv, sådan som det udfolder sig. DEN FORMELLE TRÆNING De tre basale, formelle meditations former, der bliver brugt i vores klinik, er hhv. kropsscanning teknikken; siddende meditation samt dele af hatha yoga, hvor de enkelte øvelser gøres langsomt, forsigtigt og med bevidst nærvær. Disse tre tilgange kan på mange måder forstås som forskellige døre ind til det samme rum. Vi opfordrer deltagerne til at afgøre, hvilken en af dem, de synes bedst om, efter at have prøvet dem alle af i en periode. Åndedrætsmeditation er en integreret del af alle de tre ovenstående teknikker. Hver enkelt af de formelle metoder giver dig et fokus, eller en række forskellige fokus punkter, som man kan koncentrere sin opmærksomhed på. Uanset hvilket objekt man fokuserer sin opmærksomhed på, finder man ret hurtugt ud af, at tankerne vandrer, også selvom din intention er at holde dem stangen. Hver gang det sker, skal du først observere uden at dømme, hvor det er, tankerne går hen- var det et minde, en tanke om fremtiden, en optagethed af nogle fysiske kropsfornemmelser, eller en følelse så som kedsomhed, utålmodighed eller angst? Derefter bringer du venligt din opmærksomhed tilbage til det objekt, du fokuserer din opmærksomhed på. Det ovenstående kan ligne koncentrationsmeditation, hvor du bringet dit fokus tilbage til ét enkelt objekt, det være sig åndedrættet eller noget helt andet, men der er en vigtig forskel; i mindfulness meditation observere du også, hvor det var, at dine tanker vandrede hen. Det er denne observation, denne tagen notits af oplevelsernes skiftende kvalitet fra øjeblik til øjeblik, der er mindfulness meditationens særkende. I kropsscanning øvelsen bevæger man langsomt og systematisk sin opmærkosmhed fra én kropsdel til den næste indtil man har været hele kroppen igennem. Man starter ved fødderne og bevæger sig opefter, kropsdel for kropsdel imens man mærker efter hvilke fysiske fornemmelser, der opstår. Denne øvelse foregår typisk mens man ligger ned på ryggen, hvilket gør den nemmere at gå til for mennesker med kronisk smerte eller andre fysiske problemer. Den siddende meditation er den mest velkendte form for mindfulness meditation, afbilledet i mangfoldige Buddha-figurer med benene over kors. I den Buddhistiske tradition symboliserer disse figurer kropsliggørelsen af det oplyste sind. I den siddende meditation er det vigtigt at sidde med en værdig holdning, hvor hoved, nakke og ryg er rank og ikke for stiv. De fleste af vores patienter vælger at sidde på stole med høj ryg, og ikke med benene over kors på en pude på gulvet. Men uanset hvilken måde man vælger at sidde på, skal ens kropsholdning afspejle en indre attityde af vågenhed og værdighed

6 Du begynder sædvanligvis med at vælge et objekt at fokusere din opmærksomhed på- for eksempel dit åndedræt. Mere detaljeret kan du vælge at fokusere på ét aspekt ved åndedrættet så som hvordan det føles i dine næsebor, når luften passerer ind og ud, eller du kan mærke efter hvordan det føles i maven, når den blidt hæver sig ved en indånding og synker lidt sammen ved en udånding. I det øjeblik du har opnået en vis koncentration, kan du udvide din opmærksomhed til også at omfatte de skiftende kvaliteter ved lyde, kropsfornemmelser og tanker når de kommer ind i dit opmærksomhedsfelt. Og under hele denne øvelse bibeholder du, så godt du kan, en indre ro, hvor du ikke reagerer, og hvor din opmærksomhed er stabil, idet du bruger åndedrættet som et anker. En fyldestgørende beskrivelse af hatha yoga og hvordan den bruges i mindfulness træning, falder udenfor rammerne af denne tekst. Her er det nok at sige, at hvis yoga øvelserne gøres rigtigt, er det en skånsom men dog kraftfuld form for krops-orienteret meditation i sin egen ret, samt en måde at træne muskulær styrke, smidighed og balance på, der også fremmer indre stilhed og bevidst nærvær. Når du dyrker yoga, kan du samtidig træne mindfulness ved både at være opmærksom på dit åndedræt og de forskellige fysiske kropsfornemmelser der opstår, når du løfter, strækker og balancerer i de mange forskellige yoga stillinger. Det kan være svært at bevare motivationen til at begynde at meditere på egen hånd ved at læse i en bog. Af denne grund kan det være til en stor hjælp at finde en gruppe af ligesindende, der allerede har en stabil meditationspraksis etableret. (Det danske Institut for Stress udbyder jævnligt nye Mindfulness-baserede Stress Reduktions kurser, hvor du kan lære mindfulness meditation i de ovennævnte former, for mere information se red) DEN UFORMELLE TRÆNING Den tid og energi du afsætter til den formelle mindfulness træning vil støtte og styrke din evne til at være mindful i din dagligdag. I teorien er det nemt at være mindful. dvs. bevidst nærværende, i din dagligdag ved blot at huske dig selv på at være tilstede i nuet. Selvom det egentlig er så simpelt som det, viser det sig ofte i praksis ikke at holde stik. Vi lever nemlig ofte det meste af vores liv på automat pilot, opslugt i vores egne tanker og følelser, vores humør og vores reaktioner, uden at have et egentligt perspektiv på dem. Det er temmelig svært at bryde med denne gamle vane. Idet mindfulness blot er at være bevidst nærværende fra øjeblik til øjeblik, så kan enhver lejlighed bruges til at øve sig; når du dyrker idræt, spiller tennis, vasker op, handler ind, gør rent, snakker, leger med dine børn, elsker eller forholder dig til en lang række forskellige situationer. Skønheden ved den uformelle træning er, at den ikke tager ekstra tid. Det eneste der kræves er en rotation i din bevidsthed fra at være på automatpilot til at være helt vågen og bevidst om det, du foretager dig. EN FORKLARING PÅ HVAD VI MENER MED TRÆNING Selvom vi bruger ordet træning (på engelsk practice, red) til at beskrive opøvelsen af mindfulness, så bruges det ikke i den almindelige betydning af at gentage noget for at blive - 6 -

7 bedre og bedre som forberedelse til en stor begivenhed. Træning forstås her som det fulde engagement i,og forpligtelse på at være bevidst nærværende i hvert øjeblik. Man prøver ikke på at forbedre sig, ej heller at nå et bestemt mål. Man stræber ikke efter at opnå specifikke indsigter eller visioner, eller at være selv-centreret eller selvbevidst. Træning er en invitation til dig selv om både at tilegne dig og udstråle ro, mindfulness og ligevægt i sindet i hvert øjeblik, så godt du kan. Med øvelse og den rette indsats vil ro, mindfulness og sindsligevægt selvfølgelig blive mere og mere udtalt og velintegreret. På sigt kan man få dybe erkendelser og opleve stilhed og stor glæde. Men det vil være forkert at sige, at målet med træningen er at opnå disse tilstande.essencen af mindfulness er at træne for træningens egen skyld og blot tage hvert øjeblik som det kommer, behageligt eller ubehageligt, godt, dårligt eller rigtig slemt, og så arbejde med det. Med denne holdning bliver dagligdagen en stor træning, og selve livet bliver din læremester. FORDELE FOR KROP OG SIND De fleste af de nemmesker, der deltager i vores Mindfulness-baseret Stress Reduktion program fortæller, at de er rigtig glade for det, og at det er skelsættende i deres liv. Vi har dokumenteret programmets korttids- og langtidsvirkning ved at spørge ind til patienternes helbredstilstand både før og efter programmet, og ved at følge op på dem sidenhen. Overordnet set viser vores spørgeskema resultater, at patienterne både oplever et markant fald i antal af lægelige symptomer over de 8 uger, programmet varer, samt oplever markant færre psykologiske problemer så som angst, depression og fjendtlighed. Disse forbedringer ser vi igen og igen hos størstedelen af deltagere i alle de MBSR programmer, vi afholder. Resultaterne er uafhængige af lægelig diagnose, hvilket tyder på, at MBSR programmet er gavnlig over for mennesker med en lang række forskellige sygdomme og med forskellige liveomstændigheder. Udover at have færre symptomer, oplever deltagerne også forbedringer i deres holdning til, og adfærd overfor egen sundhed og sygdom, samt oplever større selvværd og finder sig bedre tilrette i livet. De fortæller overordnet set, at de føler sig mere selvsikker, og mere motiverede i forhold til at tage bedre vare på sig selv. Dertil kommer at de føler sig bedre klædt på i forhold til at handle effektivt i stressede situationer. De føler, at de har større kontrol over deres liv, og oplever en større villighed til at se stressede situationer som udfordringer snarere end som trusler, samt de oplever en større mening med livet. Vores opfølgende undersøgelser viser, at størstedelen af deltagerne bliver ved med at træne mindfulness (formelt eller uformelt) i op til 4 år, og at deltegerne bliver ved med at have udbytte af, hvad de lærte ved at tage MBSR programmet. I en nylig undersøgelse fandt vi dramatiske forbedringer hos patienter, der lider af panikangst. Mennesker der oplever panikanfald er ofte bange for at de har alvorlige fysiske problemer, så som at de har en fatalt hjerteanfald. Vi oplever, at hvis man kan være fuldt nærværende og opmærksom på sit åndedræt og sine tanker i den tidlige fase af et angstanfald, fx. når man oplever brystsmerter eller hurtig vejrtrækning, så er det mindre sandsynligt at symptomerne udvikler sig til et egentligt panikanfald

8 Her på den medicinske afdeling er mindfulness også ved at blive undersøgt som del af et rehabiliteringsprogram for mennekser, der lider af emfysem, dvs. luftansamlinger i vævet, og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), der må lære at leve med nedsat lungekapacitet. Det har været yderst nyttigt for disse mennekser med KOL at træne et bevidst nærvær på deres åndedræt for at undgå at gå i panik, når de har svært ved at få luft som resultat af enten psykologisk stress eller fysisk aktivitet. Pilotundersøgelser viser, at de patienter, der træner mindfulness meditation dagligt, både har færre episoder, hvor de ikke kan få vejret, og at de episoder, de har, er mindre alvorlige. De oplever at have større kontrol over disse episoder og har færre besøg på skadestuen. Den ovenstående type undersøgelse beviser ikke som sådan, at mindfulness er årsagen til den oplevede virkning, men de er et stærkt argument for yderlig forskning. Vi er i øjeblikket (1993, red) igang med en række kontrollerede undersøgelser vedrørende mindfulness meditationens potentielle forbedring af helbredet hos mennesker med en lang række forskellige sygdomme. En sådan kontrolleret undersøgelse er igang, hvor vi samarbejder med den dermatologiske afdeling her ved Massachusetts universitets medicinske center. Vi undersøger hvilken effekt mindfulness meditation har på huden hos mennesker med psoriasis- en hudsygdom, der er relateret til stress, hvor patienterne yderligere er igang med lysterapi som standart behandling. Vi undersøger hvor hurtig huden heler hos patienter, der mediterer mens de modtager lysterapi, i sammenligning med patienter, der blot modtager lysterapi/kontrolgruppen. Resultaterne viser, at huden hos de patienter, der mediterede heler hurtigere end kontrolgruppens. HVORDAN MINDFULNESS VIRKER Fordi mindfulness er en kompleks træning, der inkluderer flere formelle- og uformelle øvelser, er der sandsynligvis flere måder, hvorpå den kan have en positiv virkning på både dit psykiske og fysiske helbred. Afslappelse og træning af metakognitive evner spiller sandsynligvis forskellige, men lige vigtige roller. Et godt eksempel er brugen af mindfulness som en måde at håndtere kronisk smerte hos patienter, som ikke responderer effektivt på den traditionelle medicinske behandling ( inklusiv smertemedicin og operation). For nogle patienter, specielt dem med spændingshovedpine, kan afslapning i sig selv være med til at fjerne symptomerne. Men for andre patienter- dem med kroniske rygsmerter, og dem, hvis nerver er beskadiget osv- for dem er almindelig afslapningsøvelser ikke tilstrækkeligt til at afhjælpe deres smerte. Derimod tyder det på, at mindfulness meditation i mange sådanne tilfælde kan mindske den lidelse, der er forbundet med at have kroniske smerter. Der opstår visse erkendelser, når man giver sig selv lov til at komme tæt på smerten med den intention bare at observere den. Når man trækker vejret ind i- og slapper af ind i smerten, og giver sig selv lov til at mærke og observere de fysiske smertefornemmelser uden at prøve at undgå dem. Denne øvelse er meget svær, men vi har oplevet at systematisk mindfulness træning med tiden kan hjælpe smertepatienterne med at erkende, at de fysiske, ubehagelige kropsfornemmelser er forskellig fra de negative følelser, tanker og fortolkninger, der ofte affødes af kropsfornemmelserne. At kunne skelne de fysiske kropsfornemmelser fra - 8 -

9 de negative tanker og følelser kan give anledning til et mere neutralt og accepterende perspektiv på det at have kronisk smerte. Ved hjælp af mindfulness bliver du bevidst om dine reaktive tanker og følelser, der ofte følger efter intens ubehag, fx den her smerte er ved at tage livet af mig eller jeg kan ikke fortsætte sådan her, hvis smerten fortsætter. Sådanne reaktioner forstærker ubevidst den totale smerteoplevelse, men det gode er, at de med øvelse kan kontrolleres bevidst. Når man stopper op og spørger sig selv er smerten virkelig ved at tage livet af mig lige nu?, er svaret sandsynligvis Nej. Med andre ord er mindfulness med til at få patienterne til at forstå, at smertens u-udlidelighed kommer af deres frygt for, at den ikke kan kontrolleres og bare vil fortsætte i det uendelige, snarere end selve de rå kropsfornemmelser i sig selv. Denne erkendelse er som reglen nok til at hjælpe mennekser med at udvikle effektive og praktiske strategier for, hvordan de fortsat kan leve med kronisk smerte, og de begrænsninger det medfører, uden at smerten totalt dominerer deres liv og fjerner al livsglæde. Denne erkendelse er speciel gavnlig for mennekser, der ikke responderer effektivt på medicinsk behandling eller som ikke ønsker at tage stærk smertemedicin. Regelmæssig mindfulness meditation kan også være gavnlig for dit fysiske helbred ved at styrke din samhørighed med andre mennesker og med dine omgivelser. Mange nemmesker fortæller at mindfulness meditationen forstærker deres følelse af at være en del af livets flow; en følelse mange beskriver som en følelse af at være ét med verden; at være hel i sig selv, og samtidig være en del af et større hele. Nogle undersøgelser har forsøgsvis sammenholdt denne psykologiske fornemmelse af samhørighed, af enhed, med positive forandringer i immunsystemet. Vi har samarbejdet med psykologerne Joel Weinberger ved Adelphi Universitetet og David McClelland ved Boston Universitetet, som begge har forsket i det menneskelige behov for tilknytning og nærhed, for at bekræfte at mindfulness faktisk udvikler en stabil samhørighedsfornemmelse med andre. Tekst analyse af materiale skrevet af patienter i vores MBSR program viste, at de opleve flere af disse positive psykologiske forandringer end en kontrolgruppe, der var på venteliste for at tage programmet. Større tillid og enhed, samt andre positive psykologiske forandringer vi har observeret hos mennesker i vores klinik sandsynliggør, at mindfulness træning kan igangsætte dybtgående forandringer i folks syn på sig selv i relation til verden. Vores opfølgende undersøgelser viser, at de ovenstående psykologiske forandringer er blivende i en periode på op til 3 år, og de varer sandsynligvis ved længere endnu. På nuværende tidspunkt skulle det gerne være indlysende, at mindfulness træning ikke blot er en teknik til at hjælpe dig med at håndtere dine helbredsproblemer; det er snarere en måde at være på, der gør det muligt for dig at værdsætte hvert øjeblik af dit liv fuldt ud. Men mindfulness kan kun være effektiv i det omfang du formår at træne dagligt, og er motiveret til at forsøge at inkorporere mindfulness i din dagligdag. Mindfulness meditation er måske ikke egnet til alle, men vores erfaring siger os, at de fleste almindelige amerikaner faktisk har så stor glæde af dette relativt disciplinerede og krævende 8-ugers meditationsarbejde, at de holder fast ved den formelle- eller uformelle træning i mange år efter, at deres kursus er slut.vi har også observeret, at mange af de mennesker som dropper ud af programmet, eller - 9 -

10 som tilmelder sig, men aldrig dukker op, kommer tilbage efter 1-2 år med den kommentar, at de nu har det engagement, der skal til. Du skal vide, at der ikke er noget galt, hvis du prøver at meditere et par gange, men ikke føler dig sønderlig afslappet. At føle sig afslappet er nemlig ikke målet med mindfulness meditation, sådan som det er ved afslapningsøvelser. I afslapningsøvelser er det et klart mål at opnå en afslappet tilstand, og hvis det ikke lykkes for dig, kan du nemt føle, at du ikke kan finde ud af det, eller at teknikken ikke er noget for dig. Det er altså muligt ikke at kunne finde ud af at slappe af. I forhold til mindfulness meditation er det ikke muligt at fejle. Du kan ikke gøre det forkert, for du forsøger ikke at nå et bestemt sted hen, eller opnå en bestemt følelse. Så længe du er villig til at trække vejret og blive i den tilstand, du allerede er i, så træner de faktisk mindfulness. Hvis du forbliver i det, som er, vil du uden tvivl lægge mærke til, at tankerne forandrer sig, din krop forandrer sig, alting forandrer sig. I mellemtiden træner du blot siddende meditation, kropsscanning eller yoga. Med øvelse vil både din evne til at være mindful og din koncentration blive større, og du vil opnå en mere stabil adgang til en afslappet tilstand, indre stilhed og vedvarende opmærksomhed. Nye indsigter vedrørende hvem du er og hvordan dit forhold til verden er, associeres også med vedvarene træning over længere tid. Hvis du gerne vil være bevidst nærværende i din dagligdag, kan du fx. spørge dig selv fra tid til anden er jeg bevidst om, hvad jeg laver lige nu eller er jeg fuldt tilstede lige her og nu?. At have opmærksomhed på dit åndedræt og på dine kropsfornemmelser er et vigtigt anker i forhold til at have et højt niveau af bevidst nærvær i din daglig. Evnen til mindfulness er altid tilstede,lige her og nu, altid til din rådighed. Intet specielt er påkrævet. Som digteren Kabir fra det 15.årh. formulerede det: Smid blot alle tanker væk, der har med imaginære ting at gøre Og stå fast på det, som du er. NÅR ALT KOMMER TIL ALT Der er intet magisk eller mystisk ved meditation. Det handler basalt set om at være intentionelt, bevidst opmærksom, på det eneste tidspunkt du faktisk har til din rådighed, nemlig det nuværende øjeblik. Mindfulness meditation kan forbedre din evne til at håndtere kropslige- eller emotionelle udfordringer; dets virkning går langt ud over grænserne for, hvad målet er med forskellige koncentrationsmeditationer, hvor man fokuserer sin opmærksomhed på et enkelt objekt, og bringer den tilbage til dette objekt, når tankerne ubønhørligt går deres egne veje. I mindfulness meditation begynder man også med at fokusere opmærksomheden. Men når tankerne vandrer, observerer du hvor de gik hen, og du fanger dem ind igen. Denne træning i at observere tanker, følelser og kropsfornemmelser kan give dig et roligere og større

11 perspektiv på dem; et perspektiv, der indbefatter en klar forståelse af sindet og dets aktiviteter. Mindfulness kan trænes når som helst og hvor som helst, men visse øvelser så som den siddende meditation, kropsscanning og yoga, er altafgørende for at opnå den regelmæssige træning, der kan uddybe indsigt og selvforståelse og mindske sandsynligheden for, at du reagerer automatisk overfor stressende begivenheder. Som hos andre mind/body teknikker, er forskning i mindfulness kun i sin vorden (siden 1993 er der publiceret omkring 750 videnskabelige artikler, der omhandler mindfulness, red) Pilotundersøgelser indikerer at MBSR programmet kan forbedre en læng række fysiske symptomer; reducere smerte, depression og angst; øge følelser af tillid og forbundethed; samt motivere mennesker til at tage bedre vare på deres eget helbred. Overordnet set er disse helbredsmæssige fordele blivende i mange år efter, at MBSR programmet er slut. Kontrollerede undersøgelser er allerede begyndt at kigge på, hvorvidt mindfulness kan påvirke helbredelsesprocessen og understøtte behandlingen af en lang række sygdomme. Mindfulness meditation kærver et seriøst engagement. Det er langt mere end blot en teknik, ja, det er snarere en livsindstilling om at være fuldt tilstede i hvert øjeblik. De fleste af dem, der træner mindfulness meditation fortæller, at det forbedrer deres mentale og fysiske velvære markant. Som en HIV-positiv patient formulerede det: Mindfulness gav mig mit liv tilbage

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Mindfulness. for kommende og nybagte forældre

Mindfulness. for kommende og nybagte forældre Mindfulness for kommende og nybagte forældre HVAD ER MINDFULNESS Mindfulness er centreret om nærvær. Om at være bevidst opmærksom på alt, hvad der opstår, udfolder og forandrer sig i hvert øjeblik, og

Læs mere

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Oplæg ved Susanne Konnerup Oversygeplejerske AUH Master i organisationsetik, Sundhedsfaglig supervisor Mindfulnessinstruktør Program

Læs mere

Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed. Formålet med at træne din opmærksomhed på kroppen er: hed er opfyldt af.

Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed. Formålet med at træne din opmærksomhed på kroppen er: hed er opfyldt af. Lektion 2 The Power of Silence Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed på kroppen Mindfulness handler om at være vågen og fuldt nærværende i nuet. I de næste tre lektioner skal du derfor

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP. AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP. AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP Program Grundholdninger i mindfulness Doing- og beingmode Øvelse Resultater af mindfulness hvad siger forskningen? Øvelse Diskussion: hvordan kan bevidst opmærksomhed

Læs mere

Helbredsangst. Patientinformation

Helbredsangst. Patientinformation Helbredsangst Patientinformation Hvad er helbredsangst? Helbredsangst er en relativt ny diagnose, der er karakteriseret ved, at du bekymrer dig i overdreven grad om at blive eller være syg, og dine bekymrende

Læs mere

Benita Holt Rasmussen

Benita Holt Rasmussen LAP Konferencen Mennesket i Balance - 26 februar 2013 Mindfulness baseret Stress Reduktion (MBSR) -et evidensbaseret forløb v.psykolog & mindfulness-instruktør fra CFM Benita Holt Rasmussen Det danske

Læs mere

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv 1. Kend de faktorer, der fastholder dig i smerte og lidelse. 2. Forstå, hvordan automatpiloten styrer dit liv. 3. Bliv bevidst, så du kan gøre

Læs mere

Du kan også få individuel mindfulness træning, evt sammen med samtaleterapi.

Du kan også få individuel mindfulness træning, evt sammen med samtaleterapi. Hvor og hvordan? Træningen foregår i trygge rammer i små grupper på 6-9 personer. Der aftales tavshedspligt i gruppen. Vi mødes i gruppen 2½ - 3 timer (incl. pause) 1 gang om ugen i 8 uger. Hver gang vi

Læs mere

Bliv ven med din angst

Bliv ven med din angst Bliv ven med din angst 10 råd til dit arbejde med angsten Indtilkernen.com 24. juni 2017 Af Matilde Rudolph All Rights Reserved 1. Bevidsthed 2. Erkendelse 3. Forståelse, empati og accept 4. Din indre,

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn?

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Sov bedre med hjælp fra dig selv! V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut En kamp mellem to kræfter»har man søvnproblemer, foregår der

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Mindfulness Practitioner

Mindfulness Practitioner at forene betyder at forene. Foreningen opstår mellem krop, sind og ånd. Og vi opnår det, når vi retter vores opmærksomhed mod bevægelsen i kroppen og mod oplevelsen i kroppen. Ved at holde fokus på åndedrættet,

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel

Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel Udviklingskonsulenterne 2012 Hans Ehlert www.hans-ehlert.dk Nedslag i workshopen Lidt baggrund Hvad er mindfulness? Primære kilder og nogle definitioner

Læs mere

Mindfulnesstræning som psykologisk værktøj. Psykolog Maja O Connor (Ph.d.), EPoS, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: maja@psy.au.

Mindfulnesstræning som psykologisk værktøj. Psykolog Maja O Connor (Ph.d.), EPoS, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: maja@psy.au. 1 Mindfulnesstræning som psykologisk værktøj Psykolog Maja O Connor (Ph.d.), EPoS, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: maja@psy.au.dk Definition på mindfulness 2 Mindfulness er at være opmærksom

Læs mere

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk Mindfulness Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut Mindfulness Mindfulness er evnen til at være opmærksom, på en bevidst måde, i det aktuelle øjeblik, uden at dømme. (Jon Kabat-Zinn)

Læs mere

Til børn og unge Workshop d. 6/ Nyborg Heldagsskole

Til børn og unge Workshop d. 6/ Nyborg Heldagsskole Til børn og unge Workshop d. 6/2-2016 Nyborg Heldagsskole INDEN DU GÅR I GANG 3 grundlæggende trin 1 - Keep it simple (start småt) Mindfulness skal være et positivt og roligt input i løbet af skoledagen,

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Mindfulness og Autisme. v. adjunkt, Mette Elmose Institut for Psykologi

Mindfulness og Autisme. v. adjunkt, Mette Elmose Institut for Psykologi Mindfulness og Autisme v. adjunkt, Mette Elmose Institut for Psykologi Mindfulness Hvad er det så for noget? Bruges som betegnelse for mange ting i dag IDRÆT For at øge mentalt og fysisk præstation i anden

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt).

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt). Lektion 5: Om Koncentration 10 min Tanker om tanker, ro og koncentration Eleverne deles i 3 grupper, hvor der sidder en Skulk/lærer med i hver gruppe. Læreren har evalueringsspørgsmål og skal få bragt

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Patientvejledning. Mindfulness kursus Session 1

Patientvejledning. Mindfulness kursus Session 1 Patientvejledning Mindfulness kursus Session 1 Session 1 - Forord Præsentation af instruktører Åndedrætsøvelse Introduktion af mindfulness Kontrakt -Fortrolighed - -Terapi/kursus - -- Proces/faser i forløbet

Læs mere

Stress og mindfulness

Stress og mindfulness Stress og mindfulness Hvad er stress? Præsentation af mindfulness principper, åndedrættet og meditation. Værktøjer der kan anvendes i hverdagen. Øget arbejdspres inden for de sidste 5 år Føler sig stresset

Læs mere

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden Introduktion Dét du søger at opnå, ved at læse denne bog, er en tilstand af indre ro og stilhed. Din rejse er en rejse i selvopdagelse og selvforståelse. Imidlertid må du erkende, at dette ikke er noget,

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Få ro på - guiden til dit nervesystem

Få ro på - guiden til dit nervesystem Få ro på - guiden til dit nervesystem Lavet af Ida Hjorth Karmakøkkenet Indledning - Dit nervesystems fornemmeste opgave Har du oplevet følelsen af at dit hjerte sidder helt oppe i halsen? At du mærker

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

Mindful Self- Compassion

Mindful Self- Compassion Mindful Self- Compassion Et evidensbaseret træningsprogram til professionelle omsorgsgivere Professionel træning i mindful selv-medfølelse gør dig bedre til at navigere i en kompleks hverdag, ved at mindske

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

23-05-2016. Livets knubs set i et psykologisk perspektiv. De svære følelser. De brugbare tanker. Opbygning af robusthed. Spørgsmål fra salen..

23-05-2016. Livets knubs set i et psykologisk perspektiv. De svære følelser. De brugbare tanker. Opbygning af robusthed. Spørgsmål fra salen.. Irene Oestrich, Chefpsykolog., Ph.D. PSYKIATRISK CENTER FREDERIKSBERG HOSPITAL REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Livets knubs set i et psykologisk perspektiv De svære følelser De brugbare tanker Opbygning

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT.

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsmæssig balance Når hjernen og hjertet taler sammen Chris Nunan Med Cand. Mag i Psykologi, ADHD Facilitator, Mindfulness

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

PFA Viden og Værktøjer MINDFULNESS GODE RÅD TIL AT FINDE RO OG STYRKE I DIG SELV, SÅ DU KAN MANØVRERE RUNDT I EN HEKTISK HVERDAG

PFA Viden og Værktøjer MINDFULNESS GODE RÅD TIL AT FINDE RO OG STYRKE I DIG SELV, SÅ DU KAN MANØVRERE RUNDT I EN HEKTISK HVERDAG PFA Viden og Værktøjer MINDFULNESS GODE RÅD TIL AT FINDE RO OG STYRKE I DIG SELV, SÅ DU KAN MANØVRERE RUNDT I EN HEKTISK HVERDAG Mindfulness træner din evne til at være til stede i dit eget liv. Mindfulness

Læs mere

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSRforløb)

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSRforløb) Mindfulness Based Stress Reduction (MBSRforløb) Bliv mere selvbevidst, og undgå stress Trænger du til forandring? Er det tid til at gøre en forskel i dit arbejds- og privatliv? Og ønsker du at blive en

Læs mere

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker MINDFULNESS for særligt sensitive mennesker m ø b e r g s f o r l a g Mindfulness for særligt sensitive mennesker af Susanne Møberg www.moeberg.dk Møbergs Forlag, 2010 1. udgave 1. oplag ISBN 978-87-988993-5-8

Læs mere

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien.

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Stress Hvad kan jeg selv gøre? I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Omstrukturering af fejlfortolkninger. 1) Træn din

Læs mere

Måden du tænker på baner vejen for din personlige vækst

Måden du tænker på baner vejen for din personlige vækst SELVVÆRD & MENTAL MODSTANDSKRAFT Den 27. september, Jakobskirken, Roskilde Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Måden du

Læs mere

1. december 2011 v. Britt Riber

1. december 2011 v. Britt Riber 1. december 2011 v. Britt Riber Dagens program Opfølgning på psykologikonferencerne Hensigtsmæssig interaktion med ængstelige patienter Psykologikonferencerne Øvelse: Tal sammen to og to. Vælg en fra en

Læs mere

M I N D F U L N E S S - B A S E R E T S T R E S S R E D U K T I O N ( M B S R )

M I N D F U L N E S S - B A S E R E T S T R E S S R E D U K T I O N ( M B S R ) M I N D F U L N E S S - B A S E R E T S T R E S S R E D U K T I O N ( M B S R ) Jacob Piet, ph.d. Dansk Center for Mindfulness Klinisk Institut, Aarhus Universitet Stressbehandlingskonferencen Københavns

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

Dansk Center for Mindfulness Mindfulness, Compassion, Performance

Dansk Center for Mindfulness Mindfulness, Compassion, Performance Mindfulness, Compassion, Performance www.mindfulness.au.dk Tilbyder evidensbaserede kurser, uddanner internationalt certificerede undervisere, forsker i mental sundhed, mindfulness, compassion, stress

Læs mere

Patientvejledning. Mindfulness kursus Session 5

Patientvejledning. Mindfulness kursus Session 5 Patientvejledning Mindfulness kursus Session 5 Session 5 - At tillade/ lade være på vej mod accept Meditation med fokus på lyd Hjemmeøvelser fra sidst På vej mod accept Hjemmeøvelser til næste gang Mindfulness

Læs mere

VELKOMMEN TIL MINDFULNESS INTR

VELKOMMEN TIL MINDFULNESS INTR Velkommen til VELKOMMEN TIL MINDFULNESS INTRODUKTION V/Anette Kirkegaard kirk@tietgen.dk MINDFULNESS INTRODUKTION Dagens program Øvelse: 3 min. åndedræt; check din vejrtrækning Lidt om Mindfulness: Baggrund

Læs mere

Om metoden Kuren mod Stress

Om metoden Kuren mod Stress Om metoden Kuren mod Stress Kuren mod Stress bygger på 4 unikke trin, der tilsammen danner nøglen til endegyldigt at fjerne stress. Metoden er udviklet på baggrund af mere end 5000 samtaler og mere end

Læs mere

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING En samling af resultater og udsagn fra Mindful Leadership MANDRUP og Mindful & Company CO 2010-2013 BAG OM TALLENE Siden 2006 har Mandrup & Co gennemført mindfulnesstræning

Læs mere

Søvnløshed. Årsager og behandling fra et psykologisk perspektiv. Funktionelle Lidelser

Søvnløshed. Årsager og behandling fra et psykologisk perspektiv. Funktionelle Lidelser Søvnløshed Årsager og behandling fra et psykologisk perspektiv Hvad er insomni? Indsovnings- og/eller gennemsovningsbesvær, som medfører en betydelig nedsættelse i vores daglige funktionsevne. Alle mennesker

Læs mere

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Over 150 helt almindelige danskere har taget det 8-ugers MBSR forløb og evaluerer afslutningsvis deres udbytte, og det rører mit hjerte

Læs mere

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde Netværket Interne Auditorer i Danmark Frederiksminde 16. april 2013 Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Auditorers udfordringer? Hvad oplever du som dine største udfordringer ved at være intern

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

Solo Forkortet udgave af De Fem Trin i At Fodre Dine Dæmoner

Solo Forkortet udgave af De Fem Trin i At Fodre Dine Dæmoner Solo Forkortet udgave af De Fem Trin i At Fodre Dine Dæmoner Ni Afslappende åndedrag Luk øjnene og hold dem så vidt muligt lukkede til processen er forbi. Du skal nu tage ni dybe afslappende åndedrag.

Læs mere

Til ex-rygeren: Sådan styrker du dine lunger

Til ex-rygeren: Sådan styrker du dine lunger Til ex-rygeren: Sådan styrker du dine lunger Dine lunger bliver aldrig, som de var før. Som tidligere ryger må du leve med den nedsatte lungefunktion, som smøgerne har givet dig Af Line Felholt, november

Læs mere

PsykInfo Odense ANGST. Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst

PsykInfo Odense ANGST. Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst PsykInfo Odense ANGST Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst Program Velkomst og præsentation af aftenen Generelt om angst Den fysiologiske model af angst

Læs mere

ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner

ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner ACT Acceptance and Commitment Therapy Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner Programmet Hvad er ACT Hvordan virker ACT Tanker Overbevisninger Pause Værdier Adfærd Hvordan gør jeg Litteratur Hvad er

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op TEMA Stress Værktøj 9 Pauser! Pauser hvor vi lader op 1 Indhold Introduktion 1. Oplæg til drøftelse af pausepraksis Pausekultur som et godt værn mod stress 3 3 5 2. Instruktion til et lille pusterum i

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

INDRE MOTIVATION ER NØGLEN TIL SUCCES

INDRE MOTIVATION ER NØGLEN TIL SUCCES INDRE MOTIVATION ER NØGLEN TIL SUCCES Af Fitnews.dk - onsdag 05. marts, 2014 http://www.fitnews.dk/artikler/indre-motivation-er-noeglen-til-succes/ ER NØGLEN TIL SUCCES INDRE MOTIVATION Træning giver øget

Læs mere

MINDFULNESS - LÆR DET MED LETHED

MINDFULNESS - LÆR DET MED LETHED VEJEN UD AF FØLELSES- MÆSSIG SMERTE - OG IND I LYKKE Flere og flere mennesker har fået øjnene op for mindfulness meditationens evne til at skabe følelsesmæssig balance, styrke det fysiske helbred - og

Læs mere

Mindfulness. Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011. www.vossromme.dk

Mindfulness. Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011. www.vossromme.dk Mindfulness Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011 www.vossromme.dk Mindfulness Den opmærksomhed der opstår når vi er bevidst nærværende, åben, accepterende og ikke - vurderende overfor vores erfaringer

Læs mere

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Flere gange om året bliver jeg ringet op af nogen som er bekymrede over en spøgelsesagtig tilstedeværelse, sædvanligvis i deres hjem. Nogle af dem er ligesom

Læs mere

Patientvejledning. Mindfulness kursus Session 2

Patientvejledning. Mindfulness kursus Session 2 Patientvejledning Mindfulness kursus Session 2 Session 2 - Nærvær i nuet Hjemmeøvelser fra sidst Præsentation af måder at møde begivenheder (tanker, følelser, kropslige fornemmelser, sansninger) Tanke/følelse

Læs mere

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det. coaching.dk

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det.  coaching.dk Gratis e pixibog Få mere glæde og overskud i hverdagen 5 steps til et positivt mindset Programmér din hjerne til at fokusere på det positive Find glæden i hverdagen Hvad er det første, du tænker, når du

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Værktøj 9 Pauser. Pauser. Pauser hvor vi lader op. Værktøj 9. NY_9_Pauser_tryk.indd 1 01-07-2015 21:22:59

Værktøj 9 Pauser. Pauser. Pauser hvor vi lader op. Værktøj 9. NY_9_Pauser_tryk.indd 1 01-07-2015 21:22:59 hvor vi lader op Værktøj 9 1 NY_9 tryk.indd 1 01-07-2015 21:22:59 Indhold 3 Introduktion 4 Oplæg til drøftelse af pausepraksis 5 Pausekultur som et godt værn mod stress 6 Instruktion til et lille pusterum

Læs mere

Få mere selvværd i livet

Få mere selvværd i livet En hurtig guide til mere selvværd i livet Af Lennart Lundstrøm Indhold Introduktion... 3 Hvor kommer vores selvværd fra?... 5 Hvad er selvværd... 8 Har jeg for lavt selvværd?... 12 Den indre stemme...

Læs mere

Velkomme dag 2. Dagens program: Tom Kitwood trivsel mistrivsel psykologiske behov. Uhensigtsmæssig adfærd ved demens dag 2

Velkomme dag 2. Dagens program: Tom Kitwood trivsel mistrivsel psykologiske behov. Uhensigtsmæssig adfærd ved demens dag 2 Velkomme dag 2 Dagens program: Tom Kitwood trivsel mistrivsel psykologiske behov Teammøde Sæt Jer sammen med Jeres team og drøft de, for jer vigtigste pointer fra i går Hvad har I brug for at samle op

Læs mere

Hvad er. Mindfulness? KAPITEL 1

Hvad er. Mindfulness? KAPITEL 1 Hvad er Mindfulness? KAPITEL 1 Hvad er Mindfulness? Lad mig begynde med at stille dig tre spørgsmål: Oplever du, at når du lægger hovedet på puden om aftenen, så er dit hoved fyldt med tanker? Oplever

Læs mere

1. Stræk op og sving forover

1. Stræk op og sving forover Trænings program Din indstilling til dette program, er hvad du får ud af det. Se muligheder fra gang til gang og læg mærke til de øvelser, der gik flydende og nemt. Hvilke er svære og hvordan kan du forbedre

Læs mere

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden DET SUNDE SIND 10 BUD At fungere selvstændigt og tage ansvar for sit eget liv At have indre frihed til at tænke og føle At kunne

Læs mere

Indre mand / Indre kvinde

Indre mand / Indre kvinde Indre mand / Indre kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Har du behov for smertebehandling?

Har du behov for smertebehandling? Allévia tilbyder flere former for smertebehandling Ved det første møde med teamet lægges der en individuel plan, udarbejdet efter vores faglige vurdering men vi medinddrager også dine ønsker og forventninger

Læs mere

Selvskadende unge er styret af negative tanker

Selvskadende unge er styret af negative tanker Selvskadende unge er styret af negative tanker Jeg har kontakt med en meget dygtig pige, der synger i kor. Under en prøve sagde et af de andre kormedlemmer til hende: Du synger forkert. Det mente hun ikke,

Læs mere

Boble-Byen. - Et indre rum af ro og styrke. Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske

Boble-Byen. - Et indre rum af ro og styrke. Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske Boble-Byen - Et indre rum af ro og styrke Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske Læses inden start: Du skal nu til at guide dit barn gennem denne skønne meditation. Jeg vil her inden meditationen starter

Læs mere

Par-arbejde Forkortet Udgave af de 5 Trin i At Fodre Dine Dæmoner

Par-arbejde Forkortet Udgave af de 5 Trin i At Fodre Dine Dæmoner Par-arbejde Forkortet Udgave af de 5 Trin i At Fodre Dine Dæmoner Indledende Start med at spørge din partner, om hun ved, hvilken dæmon eller gud, hun vil arbejde med. Hun behøver ikke fortælle dig det,

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Patientvejledning. Mindfulness kursus Session 4

Patientvejledning. Mindfulness kursus Session 4 Patientvejledning Mindfulness kursus Session 4 Session 4 - Forbliv nærværende -lang Hjemmeøvelser fra sidst Tankers natur -- Tankernes betydning -- Informationsport Mindfulness bevægelser Hjemmeøvelser

Læs mere

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Motion og skizofreni PsykInfo 24. August 2011 Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Ane Moltke,psykomotoriskterapeut OPUS Nørrebro Kroppens ambivalens Man får det bedre

Læs mere

8 Vi skal tale med børnene

8 Vi skal tale med børnene 8 Vi skal tale med børnene Af Karen Glistrup, socialrådgiver og familie- og psykoterapeut MPF Børn kan klare svære belastninger Vi bliver ramt, når et familiemedlem tæt på os bliver ramt. På hver vores

Læs mere

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 Velkommen En appetizer på mindfulness Ikke at smage på et enkelt måltid er ingen katastrofe.. Men det er det til gengæld, hvis

Læs mere

Identitet og værdighed i en forandringens tid

Identitet og værdighed i en forandringens tid Identitet og værdighed i en forandringens tid Når alt forandres, forandres vi alle. En ny bevidsthed og en ny verden er ved at blive genfødt i os mennesker. Et helt nyt daggry er ved at vågne og gennemtrænge

Læs mere

ART-of-YOGA. Om ART-of-YOGA. ART-of-YOGA er det nye element i ART VESTA s palette af sanseoplevelser.

ART-of-YOGA. Om ART-of-YOGA. ART-of-YOGA er det nye element i ART VESTA s palette af sanseoplevelser. www.artvesta.dk ART-of-YOGA ART-of-YOGA er det nye element i ART VESTA s palette af sanseoplevelser. Om ART-of-YOGA Vibeke Vesta har med afsæt i sin uddannelse som Hatha-yoga instruktør udviklet sit eget

Læs mere

Udgivet af Susan Schvartz Larsen

Udgivet af Susan Schvartz Larsen Udgivet af Susan Schvartz Larsen Kære læser Først en lille introduktion til, hvordan du kan bruge Dagenes tekster. Dine tanker styrer alt i dig det er den helt korte version. Den lange kan du få på et

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Kan du huske den sidste gang du havde den der helt perfekte dag med din hest? Vejret var fantastisk, din hest var glad og frisk (uden at være

Læs mere

Mindfulness i organisationer. v. Udviklingskonsulent Anne Mølholm

Mindfulness i organisationer. v. Udviklingskonsulent Anne Mølholm Mindfulness i organisationer v. Udviklingskonsulent Anne Mølholm Vores sind Fortid Mig NU NU Dig Fremtid Grundindstillinger i mindfulness? Opmærksomt nærvær mellem stimulus og respons > disciplin i handling

Læs mere

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te PSYKE OG KRÆFT Der er

Læs mere

Mindfulness. Temaaften den 15. maj 2013. Dorthe Lau Autoriseret psykolog. www.psykologdorthelau.dk 0

Mindfulness. Temaaften den 15. maj 2013. Dorthe Lau Autoriseret psykolog. www.psykologdorthelau.dk 0 Mindfulness Temaaften den 15. maj 2013 Dorthe Lau Autoriseret psykolog 0 Hvadermindfulness? Mindfulness ertræningiat væretilstedeinuet. Den amerikanske læge og psykolog Jon Kabat-Zinn grundlagde mindfulness.

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere