Forskning i mindfulness

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskning i mindfulness"

Transkript

1 Forskning i mindfulness Folkeuniversitetet foråret 2012 ved Jacob Piet Hvad ved I om mindfulness? Vækst i videnskabelige publikationer Videnskabelige publikationer om mindfulness 350 Mindfulness forskning, : I gennemsnit < 2 artikler per år 300 Antal publikationer : Siden 2000: I gennemsnit > 180 artikler per år I alt > 1400 artikler Publikationsår Centrale forskningsspørgsmål Hvad er mindfulness? Kan det måles? Virker mindfulness-baseret behandling For hvem virker det? Hvad virker det over for? Hvor godt virker det? Hvordan virker det? Guidet mindfulness øvelse 1

2 Disposition Opmærksomhedstræning 1. Mindfulness beskrevet og defineret 2. Mindfulness-baseret behandling 3. Empirisk forskning inden for mindfulness The faculty of voluntarily bringing back a wandering attention, over and over again, is the very root of judgement, character, and will An education which should improve this faculty would be the education par excellence William James, 1890/1923, p. 424 Bevidsthedens indhold (tanker, hukommelse, emotioner, etc.) Konteksten for bevidsthedens indhold (bevidstheden per se) Fra religion til mainstream Mindfulness er for alle 1. Kropsbevidsthed (embodied awareness) 2. Kultivering af klarhed 3. Emotionel balance 4. Medfølelse Disse færdigheder kan raffineres og udvikles via skærpelse og intentionel anvendelse af opmærksomheden derfor er disse rødder i buddhistisk meditationspraksis de facto universelle. JKZ Mindfulness = engelsk oversættelse af ordet sati Mindfulness defineret Mindfulness defineret Mindfulness betyder at være opmærksom på en særlig måde: Bevidst i det aktuelle øjeblik uden at dømme Neutral iagttagelse versus sympati og antipati Kabat-Zinn, 1994 Mindfulness er ikke-dømmende observation af interne og eksterne stimuli således som de fremtræder fra øjeblik til øjeblik Baer, 2003 Mindfulness er en grundlæggende kvalitet ved den almen menneskelige bevidsthed Brown, Ryan & Creswell, 2007 Intra- og interindividuelle forskelle; kan forbedres over tid 2

3 Model for mindfulness Opmærksomhed Måling af mindfulness FFMQ (Baer( et al., 2006) 1. Observere Jeg lægger mærke til hvordan ting lugter eller smager Intention Holdning 2. Beskrive Jeg er god til at finde ord, som beskriver mine følelser 3. Handle med opmærksomhed Jeg gør ting uden at lægge mærke til det 4. Ikke-dømmende Jeg siger til mig selv, at jeg ikke burde føle, sådan som jeg føler 5. Non-reaktiv Jeg iagttager mine følelser, uden at reagere på dem Mindfulness korrelationstabel (se review af Brown, Ryan & Creswell,, 2007) Hvad er mindfulness ikke? Negative korrelationer Depression Angst Stress Negative tanker Rumination Bekymring Neuroticisme Tankeundertrykkelse Emotionel undgåelse Dissociation Positive korrelationer Bedre affektregulering Psykologisk velvære Livskvalitet Tilfredshed Kognitiv fleksibilitet Evne til at slippe tanker Accept Empati Self-compassion Parforholdstilfredshed Planlægning Erindring Fantasi Dagdrømmeri Rumination Bekymring Selv-fokuseret opmærksomhed automatiserede adfærdsformer Hvorfor er det vigtigt? Mindfulness-baseret behandling Formaliseret og systematisk nærværstræning anvendt i klinisk praksis 3

4 3. Generations kognitiv adfærdsterapi Behandlingsprogrammer der anvender mindfulness Adfærdsterapi Mindfulness Kognitiv terapi 1. Dialektisk adfærdsterapi (DBT) 2. Acceptance and commitment therapy (ACT) 3. Mindfulness-baseret stress reduktion (MBSR) 4. Mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT) Dialektisk adfærdsterapi (Linehan, 1993) ACT (Hayes et al., 1999) Model for generel psykopatologi Biosocial teori om BPD Individuel terapi + færdighedstræning Langvarigt behandlingsforløb, > 1 år Validering af klientens oplevelser Forandringsstrategier (CBT) Acceptstrategier (mindfulness færdigheder) Wise mind, reasonable mind, emotion mind The middle path (vs. idealisering / devaluering) DBT-terapeuter & egen mindfulness praksis Marsha Linehan & Zen-træning Oplevelsesmæssig undgåelse Kognitiv fusion Dominans af tanker om fortid og frygtet fremtid Psykologisk infleksibilitet Manglende klarhed om egne værdier Inaktivitet eller Impulsivitet Stærk tilknytning til det begrebsliggjorte selv / selvopfattelsen ACT (Hayes et al., 1999) Model for positive psykologiske processer Mindfulness-baseret stress reduktion Accept Kontakt med det nuværende øjeblik Psykologisk fleksibilitet Værdier Jon Kabat-Zinn Stress Reduktion Clinic, University of Massachusetts grundlagt Defusion Dediceret handling Selv som kontekst Det observerende selv 4

5 Mindfulness-baseret kognitiv terapi Elementer fra kognitiv adfærdsterapi Manualiseret behandlingsprogram (2002), rettet mod forebyggelse af tilbagefald ved depression, integrerer elementer fra kognitiv adfærdsterapi med intensiv træning i mindfulness efter MBSR, udviklet af: Psykoedukation om depression Symptomer, udbredelse, årsager, udløsende og vedligeholdende faktorer Øvelser Illustrerer sammenhæng mellem tanker, følelser og handling Zindel V. Segal Mark G. Williams John D. Teasdale Tilbagefaldsforebyggelse Liste over nærende aktiviteter Liste over tidlige individuelle advarselssignaler Handlingsplan til brug i krisesituationer Struktur og indhold for MBSR/MBKT At huske åndedrættet Grupper a max 12 og 30 deltagere; 8 ugentlige sessioner a 2½ timer; 1 times daglig hjemmearbejde Formelle øvelser Liggende kropsscanning Siddende meditationer Gående meditation Simple stræk og yoga-øvelser 3-minutters pusterum Uformelle øvelser Bevidst nærvær & hverdagsaktiviteter Hjerne og immunfunktion efter MBSR (Davidson et al., 2003) Forskning i mindfulness et udpluk Formål At undersøge den fysiologiske effekten af MBSR på: 1. Hjernens elektriske aktivitet (EEG) under emotionseksponering 2. Immunsystements respons over for en influenza-vaccine Deltagere Voksne personer (N=41) med stress symptomer; Gennemsnitsalder = 36 år Design RCT: MBSR + venteliste kontrol Behandling 8 ugers MBSR 5

6 Hjerne og immunfunktion efter MBSR (Davidson et al., 2003) Resultater for MBSR sammenlignet med kontrol-gruppen Reduceret negativ affekt Øget venstre-sidet frontal hjerneaktivitet, bedre emotionsregulering. Større koncentration af virus-antistoffer i blodet. Konklusion MBSR har påviselig effekt på hjernen og immunsystemet. Herunder bedre emotionsregulering via øget venstre-sidet frontal hjerneaktivitet, samt gunstig indvirkning på immunforsvaret i forbindelse med virusbetinget sygdom Meta-analyse analyse (Piet & Hougaard, 2011) Effekten af MBKT som profylaktisk behandling ved tilbagevendende depression Diagnostiske kriterier for depression Depressionens epidemiologi 1. Markant nedtrykthed 2. Manglende lyst eller interesse 3. Signifikant ændring i vægt eller appetit 4. Søvnforstyrrelser 5. Psykomotoriske forstyrrelser (rastløshed) 6. Træthed eller nedsat energi 7. Mindreværd eller skyldsfølelser 8. Koncentrationsbesvær eller ubeslutsomhed 9. Tilbagevendende tanker om død eller selvmord, selvmordsforsøg En periode på mindst 2 uger med et kernesymptom samt fire øvrige symptomer (APA, DSM-IV, 2000) Livstidsprævalens Mænd: 5-12%; Kvinder: 10-25% Tilbagefaldsrisiko Antal livstidsepisoder Sygdomsdebut 1 episode: 60%; 3 episoder:90% 4 episoder a hver 20 ugers varighed 25 år i gennemsnit Selvmordsrate Svær depression: 15% Sygdomsbyrde (WHO) Nuværende største i Vesten; 3. største på verdensplan Kommende største på verdensplan (2030) Den af alle lidelser, der medfører størst tab af livskvalitet. Vedligeholdende antidepressiv medicin Nuværende standard ved profylaktisk behandling af depression Effektiv så længe behandlingen fortsættes, men effekten kompromiteres eftersom: Mange ophører med behandling Mange oplever ubehagelige bivirkninger Mange ville foretrække en psykosocial intervention Hvorfor får tidligere deprimerede tilbagefald? Den kognitive model for depression specificerer 1. Nedsat stemningsleje 2. negative tanker om selv, verden og fremtiden (Deprimerede scorer signifikant højere på DAS) Tidligere deprimerede versus ikke-tidligere deprimerede Ingen forskel i dysfunktionelle holdninger! Tidligere deprimerede har tendens til reagerer med negativ tænkning når de udsættes for et nedsat stemningsleje. 6

7 Teori om årsagen til depressive tilbagefald Tidligere deprimerede er karakteriseret ved større kognitiv reaktivitet over for nedsat stemningsleje (Segal et al., 2002). Negativ tænkning EPISODE Ikke-negativ tænkning REMISSION POTENTIELT TILBAGEFALD LOW MOOD Reaktivering af negativ tænkning TILBAGEFALD FORHINDRET Negative tænkningsmønstre taget i opløbet Negative tænkningsmønstre genetableret TILBAGEFALD Formålet med MBKT Designet til at forebygge tilbagefald ved at lære deltagerne: o At blive mere opmærksomme på og forholde sig anderledes over for tanker følelser og kropslige fornemmelser Specifikt at: o Vende sig mod og håndtere vanskelige tilstande o Identificere og frigøre sig fra negative mønstre, så som rumination og undgåelse. Rumination Passiv og gentagen fokusering på negative symptomer og begivenheder. Empiriske studier Rumination forværrer og vedligeholder depression Rumination forudsiger tilbagevendende depression Rumination forudsiger depressive symptomer over tid Oversigt over studier i meta-analysen analysen Study N Participants Remission m-adm Groups FU Teasdale (2000) episodes 3 Free 3 mths Ma (2004) 75 2 episodes 3 Free 3 mths Bondolfi (2009) Godfrin (2010) Kuyken (2008) Segal (2010) 60 3 episodes 3 Free 3 mths MBCT +TAU TAU alone MBCT +TAU TAU alone MBCT +TAU TAU alone episodes 2 Allowed MBCT +TAU TAU alone episodes Full or partial On 6 mths 84 3 episodes 7 On 7 mths MBCT + ADM tap. m-adm MBCT + ADM tap. m-adm Placebo + ADM tap Tilbagefaldsrisiko: MBKT versus kontrol, N = 408 Tilbagefaldsrisiko: : 3 tidligere episoder,, N = 358 Risk Ratio = 0.66, p < , N = 408 MBKT reducerer risikoen for tilbagefald med 34% sammenlignet med kontrolgruppen Risk Ratio = 0.57, p < , N = 358 MBKT reducerer risikoen for tilbagefald med 43% sammenlignet med kontrolgruppen 7

8 Tilbagefaldsrisiko: MBKT versus M-ADM, M N = 177 Resultater for meta-analysen analysen 1. MBKT reducerer risikoen for tilbagefald med 34% sammenlignet med kontrol gruppen 2. For personer med 3 tidligere episoder: MBKT reducerer risikoen for tilbagefald med 43% versus kontrol Risk ratio = 0.80 [ ], p = 0.15, N = 177 Ikke-signifikant risikoreduktionpå 20% til fordel for MBKT Kuyken et al. (2008): MBKT klarede sig signifikant bedre end M-ADM hvad angik: 1) reduktion af residuale depressive symptomer 2) forbedret livskvalitet 3. MBKT er mindst ligeså effektivt som antidepressiv medicinsk forebyggelse af depression Konklusion (Piet & Hougaard, 2011) Resultater fra denne meta-analyse indikerer, at MBKT er en effektiv intervention til forebyggelse af tilbagefald for patienter i remission med tilbagevendende depression, i det mindste ved tre eller flere tidligere episoder Sundhedsstyrelse National Institute of Mental Health and Clinical Exellence Den britiske sundhedsstyrelse anbefaler MBKT som en omkostningseffektiv og foretrukken tilbagefaldsforebyggende behandling for personer, der har oplevet 3 eller flere tidligere depressive episoder (NICE, oktober 2009) Akut virkning af MBKT/MBSR - undersøgte kliniske populationer Effektmål og signifikante resultater Tilbagevendende depression Behandlingsresistent depression Bipolare lidelser Panikangst Generaliseret angst Socialfobi Funktionelle lidelser Spiseforstyrrelser Alkohol- og stofmisbrug Cancer Negativ affekt Depression Angst Stress Generel forstyrrelse Rumination Bekymring Trivsel & velvære Livskvalitet Tilfredshed Mening og sammenhæng Empati Mindfulness Self-compassion 8

9 Tak for opmærksomheden 9