Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen. 1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen. 1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide..."

Transkript

1 Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Dato Indhold: Studieguide for bachelor i psykologi B05, Biologi, fysiologi og adfærd, inkl. forskningsmetode 4 B05, Biology, physiology and behavior incl. Research methods 4 Ulrich Kirk Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen 1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide Om modulet... 2 Modulbestyrer... 2 Studieadministrativ koordinator... 2 Underviserne... 2 Undervisningslokaler... 3 Modulets varighed... 3 Forudsætning... 3 Formål... 3 Modulets genstandsområder/indhold/læringsmål Studieordningens mål for modulet... 4 Fagspecifikke målbeskrivelser... 4 Generelle målbeskrivelser Undervisningsaktiviteter og -form Ugeplan... 5 Moduluge 1 (uge 35)... 5 Moduluge 2 (uge 36)... 6 Moduluge 3 (uge 37)... 7 Moduluge 4 (uge 38)... 8 Moduluge 5 (uge 39)... 9 Moduluge 6 (uge 40) Moduluge 7 (uge 41) Moduluge 8 (uge 42) Prøven Omprøve Litteratur Evaluering af modulet Appendiks 1 særlige oplysninger om bogkøb... 14

2 1. Om studieguiden Formålet med denne studieguide Studieguiden er dit orienteringskort til din uddannelse dvs. den beskriver, hvor du starter (hvilke forudsætninger, du forventes at have), hvilken rute du skal følge (undervisning og opgaver undervejs) og hvad målet er (hvad skal du kunne til prøven). Studieguiden hjælper dig også til at finde det rette udstyr (anbefaler litteratur og andre læringsressourcer). Endelig indeholder den alle de praktiske oplysninger, du har brug for. Opbygningen af denne studieguide Studieguiden beskriver dine aktiviteter på ugebasis. For hver uge angives 1. Ugens forelæsninger med en kort angivelse af emnet, lokalet mm. 2. Ugens hold- og/eller gruppetimer med angivelse af om der er ekstra materiale på e-learn. 3. Litteratur til undervisning 4. Hjemmeopgaver til de enkelte aktiviteter 2. Om modulet Modulbestyrer Ulrich Kirk, Institut for Psykologi, - Telefon: Studieadministrativ koordinator Anne-Christina Nielsen, - Telefon: Underviserne I dette modul vil du møde følgende undervisere: Ulrich Kirk. Modulbestyrer. Ph.d. Lektor. Institut for Psykologi, Syddansk Universitet. Steven Ludeke. Ph.d. Post doc. Institut for Psykologi, Syddansk Universitet. Ole Jakob Storebø. Ph.d. Adjungeret lektor. Institut for Psykologi, Syddansk Universitet. Øvrige forelæsere: Cathrine Søndergaard Baastrup. Ph.d. Klinisk Biokemisk Afd., Aarhus Universitetshospital. Torben Leo Nielsen. Ph.d. Afdelingslæge. Endokrinologisk Afd., Odense Universitetshospital. Torben A. Kruse. Ph.d. Professor. Human Genetik, Odense Universitetshospital. Henrik Bjarke Vægter. Ph.d. Post doc. Smertecenter Syd. Odense Universitetshospital. 2

3 Undervisningslokaler Oversigt over lokalerne på Campus finder du Se punkt 5 Ugeplaner for forelæsninger for nærmere information om undervisningslokaler. Modulets varighed Modulet begynder mandag den 24.august og slutter mandag den 12.oktober Forudsætning At den studerende har tilegnet sig grundlæggende statistisk viden svarende til det på modul 3 tilrettelagte statistiske kursus. At den studerende er i stand til selvstændigt at anvende relevante videnskabelige litteratur søgesystemer og databaser. Formål Faget handler overordnet om adfærdens biologiske og fysiologiske basis (herunder neurobiologiske processer), samt grundlæggende teorier og forskning om psykologisk funktion ud fra et biologisk og fysiologisk perspektiv og individuelle forskelle heri. Modulet giver studerende en forståelse af, hvordan undersøgelsen af biologiske og fysiologiske processer kan bidrage til at udvikle teorier om adfærd og andre psykologiske begreber såsom personlighed, perception, indlæring, hukommelse, motivation, emotion mv. Modulet har til formål at give studerende viden om og forståelse for grundlæggende ideer, teorier og forskning inden for biologisk- og fysiologisk psykologi, så at den studerende efter afslutning af modulet kan opnå de tilknyttede fagspecifikke og generelle målbeskrivelser. I modulet skal de studerende endvidere erhverve en grundlæggende forståelse for psykologiske forskningsmetoder incl. eksperimentel design, hypotesedannelse og videnskabelig afrapportering. Modulets genstandsområder/indhold/læringsmål Den biologiske- og fysiologiske psykologis historie og udvikling. Grundlæggende teorier, begreber og empiri om biologisk- og fysiologisk psykologi. Nutidige tilgange og problemstillinger inden for biologisk- og fysiologisk psykologi. Læsning, forståelse og evaluering af videnskabelig litteratur inden for biologisk- og fysiologisk psykologi. Anvendelse af videnskabsteoretiske metoder til løsning af problemstillinger inden for biologisk- og fysiologisk psykologi. Etiske problemstillinger knyttet til biologisk- og fysiologisk psykologi. 3

4 3. Studieordningens mål for modulet Fagspecifikke målbeskrivelser Der henvises til studieordningens Kapitel 3, 9, Uddannelsens moduler (PSY B05) for en uddybning af de fagspecifikke målbeskrivelser for dette modul. Generelle målbeskrivelser Der henvises til studieordningens Kapitel 2, 6, Kompetenceprofil for en uddybning af de generelle målbeskrivelser for bacheloruddannelsen i psykologi. 4. Undervisningsaktiviteter og -form Undervisningstype: Forelæsning 54 Holdundervisning 6 Øvrige undervisningsaktiviteter 18 Total: 78 Lektioner: Forelæsninger: Her vil blive gennemgået centrale metoder, begreber og teoridannelser inden for biologisk- og fysiologisk psykologi samt forskningsmetode, ved modulbestyrer Ulrich Kirk, samt gæsteforelæsninger ved et antal relevante aktører. I nedenstående beskrivelse af modulet er undervisningsgange der indeholder metodeundervisning angivet med et (M) anført i parentes ud for overskriften. Udformning af empirisk artikel: De studerende skal på baggrund af et forskningsmetodisk eksperiment inden for området biologi, fysiologi og adfærd og som led i aktiverende undervisning gennemføre en videnskabelig undersøgelse. Undervisningen vil foregå som en blanding af forelæsninger, hold- og øvelsesundervisning. E-læringsaktivitet: Aktiviteten har til hensigt at skemaligge og systematisere arbejdet med metodeopgaven ift. den empiriske artikel (metodeopgaven). De studerende inddeles i grupper (2-5 studerende pr. gruppe. Alternativt finder studerende sammen i de grupper som de ønsker at arbejde sammen med ift. metodeopgaven). Undervisning opdeles i a) Gruppearbejde og peer-feedback og fungerer som selvstændigt hjemme-/gruppearbejde formaliseret som udarbejdelse af wiki. Online træningsprøver og test: Biologi, fysiologi og adfærd afsluttes med en MCQ- samt en metodeopgave/empirisk artikel. I løbet af modulet trænes der til MCQ eksamen i form af online træningstest med mundtlig feedback. 4

5 5. Ugeplan Moduluge 1 (uge 35) MANDAG DEN 24. AUGUST 2015 KL I U150 Introduktion til biologisk psykologi og modulet v. Ulrich Kirk Med forelæsningen gives en introduktion til Modul 5: Biologisk psykologi og forskningsmetode (b). Der gives en beskrivelse af modulets struktur, og temaerne for forelæsningsrækken samt det kliniske eksperiment, der vil ligge til grund for forskningsmetode (b). Endvidere introduceres og kommenteres modulets grundbøger og det øvrige anbefalede litteratur, samt eksamensform. Endelig introduceres forskellige undersøgelsesmetoder som anvendes indenfor biologisk psykologi. Breedlove (2013), Kap. 1-2 MANDAG DEN 24. AUGUST 2015 KL I U150 (M) Forskningsmetode (b): Klinisk eksperimentel forskningsmetode v. Ulrich Kirk Med forelæsningen gives en præsentation af eksperimentelle og kvasi-eksperimentelle undersøgelsesmetoder. Med udgangspunkt i det randomiserede, kontrollerede kliniske eksperiment præsenteres rationalet for modulets eksperiment. De studerende randomiseres i to grupper, der over de næste 4 uger aktivt indgår i en kontrolleret undersøgelse af effekten af henholdsvis: 1) Mindfulness meditation og 2) Afspænding i forhold til en række afhænge variable. Zachariae, B. (1998), s Forslag til supplerende litteratur: Kirk et al., (2009) TIRSDAG DEN 25. AUGUST 2015 KL I U150 Biologisk fundament for mindfulness interventioner v. Ulrich Kirk Hvori består den neurale virkningsmekanisme for behandlingsformen mindfulness? I denne forelæsning gives et overblik over neurobiologien bag mindfulness, ligesom den nyeste forskning inden for mindfulness vil blive præsenteret. Desuden vil forelæseren gennemgå det metodiske design samt præliminære resultater i et aktuelt MR-projekt (Magnetisk Resonans), hvor mindfulness-behandling blev anvendt for at undersøge effekter af denne behandling på adfærdsmæssige samt underliggende neurale beslutningsprocesser. Hermed gives der eksempler på, hvordan brugen af mindfulness behandlinger i sammenhæng med billeddannende teknikker såsom MR kan bruges til interventionsforskning samt peger frem mod applikationer af mindfulness som klinisk redskab. Philippot et al, (2009) Kirk et al., (2011a) 5

6 Kirk et al., (2014) Creswell et al., (2007) Forslag til supplerende litteratur: Hölzel et al., (2011) HOLD 1A ONSDAG DEN 26.8 KL. 9-12; HOLD 1B ONSDAG DEN 26.8 KL ; HOLD 1C TORS- DAG DEN 27.8 KL. 9-12; HOLD 2A TORSDAG DEN 27.8 KL ; HOLD 2B FREDAG DEN 28.8 KL. 9-12; HOLD 2C FREDAG DEN 28.8 KL TERMINALRUM 8 -T8 - Gennemførelse af neuropsykologiske eksperimenter ift. interventionsstudiet del! v. Ulrich Kirk Interventionsstudiets design udformes som et randomiseret kontrolleret forsøg og fordrer derfor dataindsamling/gennemførelse af neuropsykologiske eksperimenter både før og efter en intervention som de studerende deltager i. Den praktiske testning og dataindsamling udføres. Konkrete eksperimenter som de studerende skal gennemføre er: arbejdshukommelse (OSPAN), opmærksomhed (Flanker task), Iowa Gamling Task, Mind-wandering (SART) m.m. Endvidere udleveres diverse spørgeskemaer (MAAS, PSS etc.) Deltagelse i dataindsamling er obligatorisk for alle! Om en studerende ikke kan deltage med det oprindelige hold den ene dag bedes vedkommende deltage på et andet hold en anden dag. Eksperimenterne kører over flere dage, og derfor forventes det at ALLE finder tid til deltagelse. Der føres fraværsprotokol ift. gennemførelse af de neuropsykologiske eksperimenter. Moduluge 2 (uge 36) E-undervisning: Udarbejdelse af wiki omhandlende hypotese-dannelse og litteratursøgning ift. metodeopgaven I denne uge påbegyndes gruppearbejde med metodeopgaven formaliseret som e- læringsaktivitet. Udgangspunktet for gruppearbejdet er forelæsningen Metodeopgave, hypoteser og udformning af artikel. Gruppearbejdet udføres som selvstændigt hjemmearbejde/gruppearbejde ift. tilnærmelse af hypoteser som fundament for metodeopgaven. Der er afsat tid i moduluge 4 til online-baseret (Blackboard) spørgetime ift. hypotese-dannelse. Gruppearbejdet består af udarbejdelse af en wiki. Formelle krav til gruppearbejdet præsenteres i forelæsningen Metodeopgave, hypoteser og udformning af artikel. Omfang: 9 timer. MANDAG DEN 31. AUGUST 2015 KL I U150 (M) Forskningsmetode (b): Interventionsstudie påbegyndes. v. Ulrich Kirk Første session af de tre interventionsformer, mindfulness og afspænding og kontrol udføres i grupperne. Der gives en introduktion til teknikkerne og forsøgspersonerne (de studerende) guides gennem henholdsvis en mindfulness øvelse og en afspændingsteknik. Materialer til daglig hjemmetræning over de næste 4 uger udleveres sammen med træningsdagbog og baseline spørgeskemaer til effektmåling. Interventionen påbegyndes mandag den 31.august med daglig hjemmetræning. Segal et al., (2002) 6

7 TIRSDAG DEN 1. SEPTEMBER 2015 KL I U150 (M) Metodeopgave, hypoteser og udformning af artikel v. Ulrich Kirk Der gives en generel introduktion til udformning af hypoteser. Forskellige eksempler på hypoteser diskuteres med udgangspunkt i eksempler. Der udvælges specifikke forskningsspørgsmål som kan testes i form af specifikke hypoteser i det indsamlede datamateriale. Artiklens indledning gennemgås og litteratursøgning igangsættes. Endvidere gennemgås kravet til den videnskabelige artikel (eksamensopgaven). Den klassiske IMRAD model (Introduktion, Metode, Resultater, Analyse, Diskussion) og der gives eksempler på opbygningen af artiklens indledning og en fælles diskussion påbegyndes af studiets (interventionsstudiet) metodiske begrænsninger. Dette skal danne udgangspunkt for skrivning af eksamensartiklen. Zachariae, B. (1998), s ONSDAG DEN 2. SEPTEMBER 2015 KL I U150 Neurobiologien i svære sindslidelser v. Ulrich Kirk Denne forelæsning omhandler neurobiologiske faktorer ved svære sindslidelser som depression, bipolar affektiv lidelse og skizofreni. Med udgangspunkt i empiriske undersøgelser vil undervisningen fokusere på hvordan forskellige faktorer såsom neuroanatomiske, neurofunktionelle og neurokemiske afvigelser kan bidrage til forståelsen af disse sygdommes symptomer og ætiologi. Ydermere vil de empiriske funds betydning for diagnosticering og behandling blive belyst. Breedlove (2013), Kap. 15 (s ) og kap. 16 Forslag til supplerende litteratur: Insel (2010) Insel (TEDxCaltech): King-Casas et al., (2008) Moduluge 3 (uge 37) MANDAG DEN 7. SEPTEMBER 2015 KL I U150 (M) Hjernens signalsystemer v. Cathrine Søndergaard Baastrup Hjernen består af et komplekst netværk af nervetråde (neuroner) over , der kommunikerer med hinanden via synaptiske spalter og bestemte signalstoffer (neurotransmittere). Med forelæsningen gives en grundlæggende introduktion til hjernens signalsystemer og de vigtigste neurotransmitter systemer og deres virkningsområder i hjernen. Det gennemgås hvordan neuroner kommunikerer via elektriske signaler, der omsættes til neurotransmitter stoffer. Processer omkring dannelsen af signalstoffer samt præ- og postsynaptiske mekanismer beskrives. Med forelæsningen gives grundlaget for at forstå virkningsmekanismerne bag forskellige psykofarmaka og psykoaktive stoffer. Breedlove (2013), Kap. 3 og kap. 4 7

8 TIRSDAG DEN 8. SEPTEMBER 2015 KL I U150 Neuropsykiatri, psykiske lidelser og neurofarmakologi v. Cathrine Søndergaard Baastrup Med forelæsningen gives en gennemgang af psykofarmakas virkningsmekanismer. Det beskrives hvordan forskellige former for psykofarmaka, herunder antidepressiva, stemningsstabiliserende stoffer og antipsykotika påvirker hjernens signalsystemer og derved psykiske lidelser. Endelig berøres virkningen af de hyppigst misbrugte psykoaktive stoffer på hjernens belønningssystem. Breedlove (2013), Kap. 3 og kap. 4 Gerlach et al., (2010) ONSDAG DEN 9. SEPTEMBER 2015 KL I U150 Introduktion til smertesystemet og det biologiske fundament for smerteoplevelse og smertemodulation v. Henrik Bjarke Vægter Med forelæsningen gives først en gennemgang af smertesystemets basale fysiologi. Endvidere gives laves der en gennemgang af smerteoplevelsen og fysisk helbred. Forelæsningen vil trække på nyeste forskning inden for neuropsykologien. Det evolutionære grundlag for smertesystemets funktion vil desuden blive diskuteret i forhold til forebyggelse af kroniske smerter. Breedlove (2013), kap. 8 Jensen et al., (2003) Moduluge 4 (uge 38) MANDAG DEN 14. SEPTEMBER 2015 KL I U150 Hjernens plasticitet: udvikling, organisering og reorganisering v. Ulrich Kirk Forelæsningen gennemgår grundprincipper for nervesystemets neuroplastiske processer, der ses i den voksne hjerne. Herunder gennemgås eksempler på de hjernemæssige forandringer, der hos voksne kan ses i forbindelse med diverse former for anvendelse af hjernen. Når hjernen rammes af sygdom eller skader, forekommer der i mange tilfælde forandringer (såvel i form af formindsket som forøget plasticitet inden for den ellers forekommende neuroplasticitet). Og i mange tilfælde mest radikalt i forbindelse hjerneskader ses en funktionel reorganisering, som det først gennem de seneste år er lykkedes at få en mere grundlæggende forståelse af. Breedlove (2013), kap. 7 og kap 17 (s ) TIRSDAG DEN 15. SEPTEMBER 2015 KL I U150 En præsentation af det endokrine system v. Torben Leo Nielsen 8

9 Breedlove (2013), Kap. 5 TIRSDAG DEN 15. SEPTEMBER 2015 KL (M) Spørgetime på Blackboard vedrørende hypotese-dannelse v. Ulrich Kirk I denne e-aktivitet bliver der mulighed for at stille spørgsmål vedr. hypotese-dannelse og statistisk analyse m.m. af metodeopgaven. Der vil blive oprettet et åbent online-forum for spørgsmål og diskussion. ONSDAG DEN 16. SEPTEMBER 2015 KL I U150 Introduktion til genetik v. Torben Kruse Pinel (2010), s Rosenberg et al. (2013), kap 6 Moduluge 5 (uge 39) E-undervisning: MCQ eksamensfærdigheds-øvelse: i løbet af denne uge skal der trænes til MCQ-eksamen på Blackboard, så der dannes overblik over særlige problemområder. I moduluge 7 vil der blive givet mundtlig feedback på udvalgte problemområder. Omfang 3 timer. MANDAG DEN 21. SEPTEMBER 2015 KL I U150 Introduktion til evolutionspsykologi v. Steven Ludeke Med denne forelæsning gives en bred introduktion til moderne evolutionspsykologi og de redskaber, der bruges til at teste evolutionspsykologiske hypoteser. Basale evolutionsteoretiske begreber som naturlig og seksuel selektion, inklusiv fitness m.m. vil blive præsenteret og nogle af de hyppigste misforståelser omkring evolutionsteori og psykologi vil blive diskuteret. Breedlove (2013), kap. 6 Buss (2012), s TIRSDAG DEN 22.SEPTEMBER 2015 KL I U150 Stress-begrebet og homeostase v. Torben Leo Nielsen Vi udsættes konstant for ændringer og påvirkninger af det ydre såvel som indre miljø. For at overleve som art er vi derfor udstyret med en komplekst og yderst tilpasningsdygtigt system, der skal sikre organismens sundhed og overlevelse. Med forelæsningen gives en indføring i hvordan belastninger fysiske såvel som psykiske kan medføre ændringer i kroppens ligevægtssystem resulterende i forskellige stress relaterede sygdomme. I forelæsningen beskrives beskrives hvordan centrale og perifere stresshormoner påvirker kroppens ligevægtssystem (homeostase/allostase) med HPA aksen som central regulatorisk mekanisme. 9

10 Breedlove (2013), Kap. 13 og kap. 15 (s ) ONSDAG DEN 23. SEPTEMBER 2015 KL I U150 Genetisk forskning og psykologi/psykiatri v. Torben Kruse Pinel (2010), s Rosenberg et al. (2013), kap 6 Moduluge 6 (uge 40) MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2015 KL I U150 Medicinsk behandling af ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder) v. Ole Jakob Storebø Befolkningsundersøgelser anslår, at ADHD rammer godt 3-5 % af børn i skolealderen, og antallet af ADHD diagnoser er steget dramatisk gennem de senere år. Dette har medført, at ADHD er den hyppigste diagnosticerede psykiatriske tilstand i barndommen. Inden for de sidste årtier har prospektive opfølgningsstudier af ADHD-ramte børn imidlertid vist, at mange ikke vokser fra det. ADHD findes med andre ord også hos voksne. Diagnosen er dog kontroversiel og lidelsens ætiologi er i store træk ukendt. Det centralstimulerende præparat methylphenidat (Ritalin) er nationalt og internationalt det medicinske medikament, der er first choice behandling til disse børn og voksne. Methylphenidat har været brugt til medicinsk behandling af børn med ADHD i over 50 år. I dette forelæsning vil der blive set nærmere på ADHD og behandling af denne generelt, og især på virkningsmekanismerne ved behandling med methylphenidat og på de gavnlige og skadelige virkninger af denne medicin. Engert & Pruessner (2008) Forslag til supplerende litteratur: Jepsen (2009) HOLD 1A TIRSDAG DEN 29.9 KL. 9-12; HOLD 1B TIRSDAG DEN 29.9 KL ; HOLD 1C ONS- DAG DEN 30.9 KL. 9-12; HOLD 2A ONSDAG DEN 30.9 KL ; HOLD 2B TORSDAG DEN 1.10 KL. 9-12; HOLD 2C TORSDAG DEN 1.10 KL TERMINALRUM 8 -T8 - Gennemførelse af neuropsykologiske eksperimenter ift. interventionsstudiet del! v. Ulrich Kirk Interventionsstudiets design udformes som et randomiseret kontrolleret forsøg og fordrer derfor dataindsamling/gennemførelse af neuropsykologiske eksperimenter både før og efter en intervention som de studerende deltager i. Den praktiske testning og dataindsamling udføres. Konkrete eksperimenter som de studerende skal gennemføre er: arbejdshukommelse (OSPAN), opmærksomhed (Flanker task), Iowa Gamling Task, Mind-wandering (SART) m.m. Endvidere udleveres diverse spørgeskemaer (MAAS, PSS etc.) Deltagelse i dataindsamling er obligatorisk for alle! Om en studerende ikke kan deltage med det oprindelige hold den ene dag bedes vedkommende venligst deltage på et andet hold en anden dag. Eksperimenterne kører over flere dage, og derfor forventes det at ALLE finder tid 10

11 til deltagelse. Der føres fraværsprotokol ift. gennemførelse af de neuropsykologiske eksperimenter. Moduluge 7 (uge 41) MANDAG DEN 5. OKTOBER 2015 KL I U150 Præsentation og gennemgang af datasættet for metodeopgaven & spørgetime vedrørende dataanalyse v. Ulrich Kirk Denne forelæsning indeholder en praktisk gennemgang af det samlede datasæt som ligger til grund for metodeopgaven. De studerende vil få indsigt i materialet for metodeundersøgelsen. Datasættet vil umiddelbart før forelæsningen være tilgængeligt på Blackboard. Der er rig mulighed for at stille spørgsmål til datasættet i forelæsningen. Endvidere vil der i forelæsningen præsenteres en række af de test-redskaber, der bruges til at indkredse og belyse kognitive forskelle. Vi diskuter, hvad de udsiger om menneskelig kognition og hvad de ikke siger. Endvidere vil der blive mulighed for at stille spørgsmål vedr. dataanalyse af metodeopgaven. Endelig samles der op på og gives feedback på MCQ eksamensfærdigheds-øvelse (modeluge 5). TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2015 KL I U150 Menneskets overlevelsesopgaver v. Steven Ludeke Fortsættelse af introduktionsforelæsningen samt en gennemgang af de basale overlevelsesopgaver for arten mennesket. I lighed med alle andre dyr har det historisk gjort sig gældende for mennesket som art, at flere individer er blevet født, end der har været ressourcer til. Således har forskelle individerne imellem favoriseret visse individer frem for andre i kampen om ressourcerne. Breedlove (2013), kap. 6 Buss (2012), s Moduluge 8 (uge 42) MANDAG DEN 12. OKTOBER 2015 KL (M) Spørgetime på Blackboard vedrørende metodeopgave v. Ulrich Kirk I denne e-baseret undervisning bliver der mulighed for at stille spørgsmål vedr. metodeopgaven. Der vil blive oprettet et åbent online-forum for spørgsmål og diskussion. I bedes i det omfang det er muligt oploade jeres spørgsmål til Discussionforum på Blackboard forud for forelæsningen. 6. Prøven Prøveform: 11

12 Der afholdes to eksamener/delprøver, der hver for sig skal bestås med mindst karakteren 02. Karakteren for modulet beregnes som et vægtet gennemsnit af de to karakterer givet i de to delprøver. Delprøve 1: Udformning af empirisk artikel på baggrund af forskningsmetodisk eksperiment inden for området biologi, fysiologi og adfærd. Omfang 7 normalsider (+\- 1 side) x 2400 anslag pr. side (inklusiv mellemrum, eksklusiv figurer, tabeller, forside samt referenceliste). Delprøven svarer til 1/3 af den samlede karakter (5 ECTS). Bedømmelse: Intern prøve efter 7-trinsskalaen Dato for aflevering (delprøve 1): Opgaven afleveres på Blackboard Mandag den 26. Oktober 2015 kl Delprøve 2: Skriftlig multiple-choice prøve uden hjælpemidler (100 spørgsmål). Delprøven svarer til 2/3 af den samlede karakter (10 ECTS). Bedømmelse: Prøve efter 7-trinsskalaen Eksamensdato (delprøve 2): Tirsdag den 27. Oktober 2015 Censur: Delprøve 1 og 2 indgår i den rullende censur, jf. studieordningens 8, stk. 3. FØR PRØVEN Du skal medbringe studiekort til prøven. Mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr skal slukkes og afleveres til vagterne inden prøven. Du skal møde op udenfor lokalet minimum 15 min. før start med mindre andet er angivet. BEDØMMELSE Fra 1. september 2007 bedømmes prøve efter 7-trinsskalaen: Uddrag af karakterbekendtgørelsen kan ses her: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Omprøve Tidspunkt for omprøve oplyses senere. Eksamensform (delprøve 1): Identiske formkrav som ordinær delprøve 1, dog med en bunden hypotesedannelse som fremsættes af eksaminator. Der gives 7 dage til besvarelse. Eksamensform (delprøve 2): Skriftligt kortsvarsessay uden hjælpemidler. Varighed: 3 timer. 12

13 8. Litteratur Anbefalet litteratur (bøger/bogkapitler): Breedlove MS & Watson NV (2013). Biological Psychology (7.edition). Sinauer Associates, Inc. Publishers. Kapitel 1-8, 13, 15, 16, 17 (s ). (370 sider). Buss DM (2012). Evolutionary Psychology - the new science of the mind (4.edition). Pearson. S (103 sider). Gerlach J & Vestergaard P (2010). Psykofarmaka (2.udg.). Psykiatriens Forlag. Kapitel 13. (33 sider). (findes på Blackboard i pdf-format) Jensen TS Dahl J & Arendt-Nielsen L (2003). Smerter - en lærebog. Fadl s forlag. Kapitel 2. (14 sider). (findes på Blackboard i pdf-format) Segal ZV Williams JMG & Teasdale JD (2002). Mindfulness-base cognitive therapy for depression. The Guilford Press, London. Kapitel 2-4. (58 sider). (findes på Blackboard i pdf-format) Zachariae B (1998). Det vellykkede eksperiment introduktion til klinisk eksperimentel forskningsmetode. Munksgaard. Side & (90 sider). (findes på Blackboard i pdf-format) Pinel, J.P.J. (2010). Biopsychology (8.ed). Pearson. Side (15 sider). (placeres på semesterlånshylde på SDUB) Rosenberg, R. & Videbech, P. (2013). Klinisk neuropsykiatri fra molekyle til sygdom. Fadl's forlag. Kapitel 6 (24 sider). (placeres på semesterlånshylde på SDUB) Anbefalet litteratur (forskningsartikler): Creswell JD Way BM Eisenberger NI Lieberman MD (2007). Neural correlates of dispositional mindfulness during affect labeling. Psychosom Med. Jul-Aug;69(6):560-5 (5 sider). Engert V & Pruessner JC (2008). Dopaminergic and noradrenergic contributions to functionality in ADHD: The role of methylphenidate. Current Neuropharmacology 6: (5 sider). Kirk U Gu X Harvey AH Fonagy P Montague PR (2014). Mindfulness training modulates value signals in ventromedial prefrontal cortex through input from insular cortex. Neuroimage. Jun 21;100C: (9 sider). Kirk U Downar J Montague PR (2011). Interoception drives increased rational decisionmaking in meditators playing the Ultimatum Game. Frontiers in Neuroscience; Apr 18;5;49 (11 sider). Philippot P & Segal Z (2009). Mindfulness based psychological interventions. J Consciousness Studies 16:10-12: (22 sider). Antal sider i alt anbefalet litteratur (bøger/bogkapitler): 707 Antal sider i alt anbefalet litteratur (forskningsartikler x 2): 104 Total antal sider: 811 Forslag til supplerende litteratur: Pallant, J. (2010). SPSS survival manual. Maidenhead, UK: Open University Press. ISBN-13: (Bogen er tidligere anvendt på modul 3, tæller derfor ikke med i litteratur) 13

14 Hölzel, B.K., Lazar, S.W., Gard, T., Schuman-Olivier, Z., Vago, D.R., & Ott, U. (2011). How does mindfulness meditation work? Proposing mechanisms of action from a conceptual and neural perspective. Perspectives on Psychological Science, 6, Insel, Thomas, TEDxCaltech. Mental disorders as brain disorders: Insel, T (2010). Faulty circuits. Sci. Am. Apr Jepsen, J. R. M. (2009). ADHD. I A. Gade, C. Gerlach, R. Starrfelt, & P. M. Pedersen (red) Klinisk neuropsykologi, kap. 30., pp København: Frydenlund. King-Casas B, Sharp C, Lomax-Bream L, Lohrenz T, Fonagy P, Montague PR. (2008). The rupture and repair of cooperation in borderline personality disorder. Science. Aug 8;321(5890): (6 sider). Kirk U, Skov M, Christensen MS, Nygaard N. (2009). Brain correlates of aesthetic expertise: a parametric fmri study. Brain Cogn. Mar;69(2): Evaluering af modulet Alle moduler ved bacheloruddannelsen bliver løbende evalueret. Evalueringen er anonym og ikke obligatorisk, men vi beder alle studerende om at deltage i dette arbejde. Formålet med evalueringen er at forbedre uddannelsens kvalitet og uddannelsen vil løbende blive justeret på baggrund af evalueringer blandt andet. Appendiks 1 særlige oplysninger om bogkøb Indkøb af lærebøger og supplerende faglig litteratur kan ske i: Studenterboghandelen Campusvej 55 Campustorvet (ved hovedindgangen) 5230 Odense M Tlf.: Hjemmeside: Åbningstider: Mandag - torsdag kl Fredag kl

Indhold: Studieguide for sidefag i psykologi SF-K05, Biologi, fysiologi og adfærd SF-K05, Biology, physiology and behavior Ulrich Kirk

Indhold: Studieguide for sidefag i psykologi SF-K05, Biologi, fysiologi og adfærd SF-K05, Biology, physiology and behavior Ulrich Kirk Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Dato 29.06.2015 Indhold: Studieguide for sidefag i psykologi SF-K05, Biologi, fysiologi og adfærd SF-K05, Biology, physiology and behavior Ulrich Kirk Uddannelsessekretær

Læs mere

Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen. 1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide...

Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen. 1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Dato 07.07.2016 Indhold: Studieguide for sidefag i psykologi B05, Biologi, fysiologi og adfærd, inkl. forskningsmetode 4 B05, Biology, physiology and behavior

Læs mere

Indhold: Studieadm. koordinator Dato Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen

Indhold: Studieadm. koordinator Dato Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Dato 12.08.2014 Indhold: Studieguide for bachelor i psykologi B05, Biologi, fysiologi og adfærd, inkl. metode (4) B05, Biology, physiology and behavior incl.

Læs mere

Indhold: Studieadm. koordinator Dato Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen

Indhold: Studieadm. koordinator Dato Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Dato 28.8.2013 Indhold: Studieguide for bachelor i psykologi B05, Biologi, fysiologi og adfærd, inkl. forskningsmetode (b) B05, Biology, physiology and behavior

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlige. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlige. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Affektiv neurovidenskabs Module B11: Affective neuroscience Rikke Holm Bramsen Ulrich Kirk Studie adm. Uddannelsessekretær

Læs mere

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Klinisk børn og unge Module B11: Clinical Psychology children and adolecents. Mini-studieguide...

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Klinisk børn og unge Module B11: Clinical Psychology children and adolecents. Mini-studieguide... Titel Modulansvarlig Valgfagsansvarlige: Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Klinisk børn og unge Module B11: Clinical Psychology children and adolecents Rikke Holm Bramsen Cathriona Cantio

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Ask Elklit Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

1. Om studieguiden...2 Formålet med denne studieguide...2 Opbygningen af denne studieguide...2

1. Om studieguiden...2 Formålet med denne studieguide...2 Opbygningen af denne studieguide...2 Titel Studieguide for bachelor i psykologi Modulnavn: B05, Biologi, fysiologi og adfærd, inkl. forskningsmetode (b) Redaktør Tonny Elmose Andersen Nr. 1.1. Dato 22.08.2012 Indhold: 1. Om studieguiden...2

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Psykologi

Bacheloruddannelsen i Psykologi Studieordning Bacheloruddannelsen i Psykologi ved Syddansk Universitet Godkendt af dekanen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet den 27. maj 2010 Opdateret september 2010. Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Psykologi

Bacheloruddannelsen i Psykologi Studieordning Bacheloruddannelsen i Psykologi ved Syddansk Universitet Godkendt af dekanen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet d. 27. august 2013 Træder i kraft d. 1.9.2013 med tilføjelse pr. 1.9.2014

Læs mere

1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... 2

1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... 2 Titel Studieguide for bachelor i psykologi Modulnavn: B05, Biologi, fysiologi og adfærd, inkl. forskningsmetode (b) Redaktør Tonny Elmose Andersen Nr. 1.1 Dato 16/8 2011 Indhold: 1. Om studieguiden...

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Psykologi

Bacheloruddannelsen i Psykologi Studieordning Bacheloruddannelsen i Psykologi ved Syddansk Universitet Godkendt af dekanen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet den 27. maj 2010 Opdateret 30. april 2011. Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Indhold: Studieadm. koordinator Dato Efterår 2015. Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen

Indhold: Studieadm. koordinator Dato Efterår 2015. Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen Titel Modul bestyrer Studieadm. koordinator Dato Efterår 2015 Indhold: Studieguide for bacheloruddannelsen i psykologi B01, Introduktion til psykologi, inkl. basal informationskompetence B01, Introduction

Læs mere

Indhold: Studieadm. koordinator. Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen. Dato 29. juni 2015

Indhold: Studieadm. koordinator. Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen. Dato 29. juni 2015 Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi K02: Færdighedstræning - Den professionelle samtale K02: Professional Communication Training Mette Elmose Dato

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I PSYKOLOGI - UDKAST SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I PSYKOLOGI

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I PSYKOLOGI - UDKAST SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I PSYKOLOGI SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I PSYKOLOGI Ansvarligt fakultet Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt studienævn Studienævnet for psykologi Campus by Odense Årgang(e) 2014

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2015

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2015 INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00 09.45 Dato Underviser Emne Lokale 27 01 2015 Ole Mors Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget. Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske

Læs mere

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS. Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder:

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS. Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: 1. International sundhed (7,5 ECTS) + Miljø og sundhed

Læs mere

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2015, første kvartal, 15 ECTS

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2015, første kvartal, 15 ECTS Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2015, første kvartal, 15 ECTS De studerende har mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: 1. International sundhed (7,5 ECTS) + Miljø

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Organisationspsykologi Module B11: Organisational psychology

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Organisationspsykologi Module B11: Organisational psychology Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieadm. koordinator Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Organisationspsykologi Module B11: Organisational psychology Rikke Holm Bramsen Morten Henriksen

Læs mere

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen: http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen: http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx Uddannelse: Masteruddannelsen i Positiv Psykologi Modul (nr. + navn): Modul 4, Masterprojekt ECTS: 15 Semester + år: Forår 2016 Undervisningssted: København hhv. Aarhus Modulansvarlige Nina Tange Undervisere

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2014 AUDITORIET I RISSKOV

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2014 AUDITORIET I RISSKOV INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00 09.45 28 01 2014 Raben Rosenberg Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske journal 30 01 2014

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Indhold: Studieadm. koordinator Dato 20. juni Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen

Indhold: Studieadm. koordinator Dato 20. juni Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen Titel Modul bestyrer Studieadm. koordinator Dato 20. juni 2016 Studieguide for sidefag i psykologi B01, Introduktion til psykologi, inkl. basal informationskompetence B01, Introduction to psychology, incl.

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE EFTERÅR 2014

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE EFTERÅR 2014 INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00 09.45 Dato Underviser Emne Lokale 26 08 2014 Raben Rosenberg Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget. Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske

Læs mere

Studieguide for Projektledelse SF2

Studieguide for Projektledelse SF2 Studieguide for Projektledelse SF2 Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab /Klinisk Sygepleje det samfundsvidenskabelige spor (Studieguiden er med forbehold for ændringer) Udarbejdet: 13.09.2015

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi K05: Lovgivning og etik - Del 1 K05: Law and ethics for psychologists Part 1 Søren Birkeland

Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi K05: Lovgivning og etik - Del 1 K05: Law and ethics for psychologists Part 1 Søren Birkeland Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi K05: Lovgivning og etik - Del 1 K05: Law and ethics for psychologists Part 1 Søren Birkeland Uddannelsessekretær

Læs mere

Studieguide for Sommeruniversitet 2014. MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00

Studieguide for Sommeruniversitet 2014. MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00 Studieguide for Sommeruniversitet 2014 MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00 Frederik VI s Hotel Rugårdsvej 590 5210 Odense NV Tlf.: 6594 1313 1. De studerendes

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Modul 1 - Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Masteruddannelsen i Rehabilitering MR 13, efterårssemester

Læs mere

Studieguide for Projektledelse SF2

Studieguide for Projektledelse SF2 Studieguide for Projektledelse SF2 Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab /Klinisk Sygepleje det samfundsvidenskabelige spor (Studieguiden er med forbehold for ændringer) Udarbejdet: 13.09.2015

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 3. semester.

Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi Modul K04: Praktikophold Module K04: Internship Nina Rottmann, Søren Birkeland

Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi Modul K04: Praktikophold Module K04: Internship Nina Rottmann, Søren Birkeland Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi Modul K04: Praktikophold Module K04: Internship Nina Rottmann, Søren Birkeland Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Studieguide for Valgfag Planlægning og gennemførelse af et kvantitativt forskningsprojekt

Studieguide for Valgfag Planlægning og gennemførelse af et kvantitativt forskningsprojekt Studieguide for Valgfag Planlægning og gennemførelse af et kvantitativt forskningsprojekt Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab / Klinisk Sygepleje (med forbehold for ændringer) Udarbejdet:

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Studieguide for speciale. Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab

Studieguide for speciale. Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Studieguide for speciale (studieguiden er med forbehold for ændringer) Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Gældende pr. 1. oktober 2015 Indhold Forudsætninger... 3 Omfang... 3 Modulets/fagets og

Læs mere

Fællesmodul 2: Levekår og sundhed

Fællesmodul 2: Levekår og sundhed Fællesmodul 2: Levekår og sundhed MPH-uddannelsen Efterår 2015 Kursus koordinator:, phd, Lektor Studieleder for MPH og EPH Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab elnyg@sund.ku.dk

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 14.06.12 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

Indhold: Studieadm. koordinator Dato Juni Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen

Indhold: Studieadm. koordinator Dato Juni Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Dato Juni 2016 Indhold: Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi Modul K04: Praktikophold Module K04: Internship Lotte Nygaard Andersen, Søren Birkeland,

Læs mere

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet.

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Uddannelsens formål Uddannelsen har til formål: At indføre den studerende i

Læs mere

Kognitions- og neuropsykologi

Kognitions- og neuropsykologi Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieguide FORELØBIG UDGAVE

Studieguide FORELØBIG UDGAVE Studieguide FORELØBIG UDGAVE Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse 3. semester Brugerinddragelse i praksis og forskning Tidsmæssig placering af undervisning: Oktober december 2016 Tidspunkt for prøve:

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri

Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri Vurdering af egenskaber hos kliniske måleredskaber. Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M. 14. 16. december

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDAT SIDEFAG I PSYKOLOGI

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDAT SIDEFAG I PSYKOLOGI SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDAT SIDEFAG I PSYKOLOGI Ansvarligt fakultet Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt studienævn Studienævnet for psykologi Campusby Odense Årgang(e) 2013 SYDDANSK

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Resiliensprocesser hos udsatte børn og unge Module B11: Children and adolecents at risk

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Resiliensprocesser hos udsatte børn og unge Module B11: Children and adolecents at risk Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Resiliensprocesser hos udsatte børn og unge Module B11: Children and adolecents at risk Rikke Holm Bramsen Ida Skytte

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Page 1 of 2 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Syddansk Universitet Bachelorfag (F10) International politik og organisation International Relations Fagnr. 9305202 Esbjerg Kolding Odense Scient.pol.

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

Program Træning som behandling af hjertepatienter

Program Træning som behandling af hjertepatienter Læringsmål Program Træning som behandling af hjertepatienter Modul 1: 4. 6. oktober 2016 Modul 2: 24. november 2016 Hvidovre Hospital, Undervisningsbygningen Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Modul 1: Lokale

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin STUDIEORDNING 2011 Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIE NÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG OMRÅDESTUDIER SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Hold SVS12-NET Modul: 8

Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Hold SVS12-NET Modul: 8 Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SVS12-NET Modul: 8 1 Introduktion til Modulets temaer Undervisningen på modul 8 har fokus på sygeplejefaglige problemstillinger

Læs mere

Indhold: Studieadm. koordinator Dato 20. juni Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen

Indhold: Studieadm. koordinator Dato 20. juni Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen Titel Modul bestyrer Studieadm. koordinator Dato 20. juni 2016 Studieguide for bacheloruddannelsen i psykologi B01, Introduktion til psykologi, inkl. basal informationskompetence B01, Introduction to psychology,

Læs mere

Fagmodul i Psykologi (Engelsk)

Fagmodul i Psykologi (Engelsk) Side 1 Fagmodul i Psykologi (Engelsk) DATAO/REFERENCE JOURNALNR. 30. november 2017 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014.

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Ændringerne er understreget og markeret med rødt. Eksamensbestemmelserne

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Dagens program 27.8.12

Dagens program 27.8.12 Dagens program 27.8.12 Præsentation af kurset samt praktisk info (herunder hjemmeside, køb af bøger, eksamen m.m.) http://formidlingogmetode.wordpress.com/ Kort gennemgang af semestret (plan for undervisningsgangene)

Læs mere

FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05.

FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05. FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Forskningstræningskursus II 2017 Otorhinolaryngologi og Hoved-Halssygdomme

Forskningstræningskursus II 2017 Otorhinolaryngologi og Hoved-Halssygdomme Information til tilmeldte kursister til Forskningstræningskursus II Kære kursist Du er tilmeldt Forskningstræningskursus II i 2017 på følgende dage: Del 1: Mandag d. 23. oktober onsdag d. 25. oktober 2017

Læs mere

1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... 2

1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... 2 Titel Studieguide for bachelor i psykologi Modulnavn: B01, Introduktion til psykologi, inkl. basal informationskompetence Redaktør Allan Jones Nr. 3.0 (06/09/2011) Dato Efterår 2011 Indhold: 1. Om studieguiden...

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Dansk Center for Mindfulness Mindfulness, Compassion, Performance

Dansk Center for Mindfulness Mindfulness, Compassion, Performance Mindfulness, Compassion, Performance www.mindfulness.au.dk YOGA HEART MIND MINDFULNESS MEDITATION COMPASSION BODY Målet med mindfulnesstræning kan beskrives som en fysisk og mentalt tilstedeværende krop

Læs mere

Titel Studieguide for bachelor i psykologi Modulnavn: B02, Kognitionspsykologi, inkl. intro til forskningsmetode

Titel Studieguide for bachelor i psykologi Modulnavn: B02, Kognitionspsykologi, inkl. intro til forskningsmetode Titel Studieguide for bachelor i psykologi Modulnavn: B02, Kognitionspsykologi, inkl. intro til forskningsmetode Redaktør Christian Gerlach Nr. 2.0 Dato 20/08-2011 Indhold: 1. Om studieguiden... 2 Formålet

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Den overordnede professionsfaglige problemstillinger i modulet retter sig mod: Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Psykologi og Pædagogik Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1.september 2017 2012-900 Ændringerne af 1. september 2016 og ændringer af 1. september 2017

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Fra ide til problemformulering

Fra ide til problemformulering Fra ide til problemformulering INTRODUKTION TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se, er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås

Læs mere

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen:

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Ændringer er markeret med understregning. 10. Modul 1: Organisationskultur ( Organizational culture)

Læs mere

Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen

Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for KA-sidefag i psykologi SF-K08 Pædagogisk psykologi SF-K08 - Educational Psychology Anja Hvidtfeldt Stanek Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Lokalt tillæg til studieordningen. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse.

Modulbeskrivelse. Modul 2. Lokalt tillæg til studieordningen. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Februar 2016 BOMA / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Modul 4 Masterprojekt (15 ECTS) Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik

Modul 4 Masterprojekt (15 ECTS) Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik Campus København Forår 2014 Modul 4 Masterprojekt (15 ECTS) Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik Fagansvarlig(e) og e-mail-adresse(r): Stig Broström (stbr@dpu.dk) Undervisere, vejledere, samt deres

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse.

Modulbeskrivelse. Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Oktober 2014 BOMA, HGN og JEBA / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 2

Læs mere

Indhold: Studieadm. koordinator Dato 28.01.2015. 1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide...

Indhold: Studieadm. koordinator Dato 28.01.2015. 1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Dato 28.01.2015 Indhold: Studieguide for kandidatuddannelse i psykologi K06: Anvendt psykologi i et sundhedsperspektiv K06: Applied psychology in a general health

Læs mere

Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering

Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering Modul 1: Introduktion til videnskabsteori og -metode (med forbehold for ændringer) MR 14, efterårssemester 2014 Undervisning i weekenderne den 5. - 6. september,

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere.

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere. Semesterbeskrivelse OID 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere