INFORMATIONSHÆFTE. Uddannelsescentret i ROSKILDE Slagteriskolen EUD RBS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFORMATIONSHÆFTE. Uddannelsescentret i ROSKILDE Slagteriskolen EUD RBS"

Transkript

1 INFORMATIONSHÆFTE Uddannelsescentret i ROSKILDE Slagteriskolen EUD RBS Efterår 2012

2 Indhold Velkommen til Uddannelsecentret i Roskilde - Slagteriskolen... 3 Personaleliste for RBS (Restaurant, Bageri og Storkøkken )... 4 Undervisningen generel information:... 6 Skema... 6 Elevplan... 6 Undervisningsmaterialer... 6 Sygdom... 6 Aftenundervisning... 7 Udelukkelse fra undervisningen... 7 Bedømmelse og eksamen:... 7 Godskrivning... 7 Eksamensbestemmelser... 7 Undervisningsperioder, ferie- og fridage - Grundforløb efterår 2012:... 8 Undervisningsperioder for Hovedforløb efterår 2012:... 8 Mødetider... 8 Åbningstider:... 9 Praktiske informationer:... 9 Befordring/transport Statens Uddannelsesstøtte (SU) Kontaktlærer: Hvad skal du bruge kontaktlæreren til? Fravær Elevcenter: Generelle ordens- og hygiejneregler: Særlige ordensregler IT og Login: Diverse information: Elevråd Forsikring Garderobeskab Slagterbutik Roskilde Bykort og Buslinjer: Evakueringsplaner: Egne notater

3 Velkommen til Uddannelsecentret i Roskilde - Slagteriskolen På vegne af skolens medarbejdere vil vi gerne byde dig velkommen til Uddannelsescentret i Roskilde Slagteriskolen. Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen er en selvejende institution, hvor et sted mellem og mennesker årligt modtager undervisning, som er rettet mod jobs i fødevarebranchen samt servicefagene. Skolens lærerkræfter I de tre undervisningsafdelinger er der ansat ca. 65 lærere, som alle er kvalificerede til at undervise i deres fagområde. På Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen lægger vi stor vægt på at gøre undervisningen så praktisk orienteret som muligt. Derfor har mange lærere her på stedet både en faglig baggrund suppleret med pædagogisk uddannelse. Fællesskab Som elev på Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen er du en del af et fællesskab, hvor vores fælles målsætning er at hjælpe dig til at klare dig bedst muligt igennem din uddannelse. Vejen til at opfylde den målsætning starter med dette hæfte, hvor vi har samlet nogle oplysninger, som kan hjælpe dig godt i gang med din uddannelse her på stedet. Din uddannelse For at skabe et vellykket uddannelsesforløb skal der dog mere til end information og instruktion fra skolens side. Det er vigtigt at både du selv og dine kammerater medvirker positivt i den daglige undervisning. Det er også vigtigt, at I stiller spørgsmål om jeres uddannelse og beder om hjælp og forklaring, hvis I undervejs støder på forhold, I ikke forstår. Dette kan bl.a. ske gennem jeres kontaktlærer, jeres vejleder eller gennem afdelingsrådet, hvor hver klasse har sin egen repræsentant. Her kan alle spørgsmål i forbindelse med din uddannelse drøftes. På den måde kan du selv være med til aktivt at skabe fornyelse i din uddannelse og i samarbejdet mellem skolen og eleverne. Din start her på Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen er en indbydelse til et samarbejde om din og dine kammeraters uddannelse. Velkommen og god arbejdslyst. Med venlig hilsen Lars Holm Drifts og ressource chef EUD Monika Kromann Pædagogisk chef EUD 3

4 Personaleliste for RBS (Restaurant, Bageri og Storkøkken ) Ledelse LNH Lars Nissen Holm Drifts og ressource chef MOK Monika Kromann Pædagogisk chef HC Hanne Christensen Teamleder Uddannelseskvalitet Økonoma Pædagogisk personale AF Anja Foersom Kok BBRJ Bettina Brandt Jørgensen Tjener CC Carsten Christensen Kok Tjener DK Dorthe Koch Kok Tjener GS Gitte Saxton Ernærings- og husholdningsøkonom Køkkenleder LHS Linda Holm Svendsen Ernærings- og husholdningsøkonom ASM Anne Susanne Mortensen Bager Fødevareteknolog BA Bo Andersson Levnedsmiddelteknikker Bager CCS Christina Cramer Sonn Bager og Konditor Fødevareteknolog EB Esther Bruus PB i ernæring og sundhed Ernæringsassistent HDM Henrik Dyrby Mogensen Økonoma JBJ Janne Broodin Jacobsen PB i ernæring og sundhed Køkkenleder 4

5 LAL Laila Lauridsen Økonoma MLO Malene Aagaard Olsen Ernærings- og husholdningsøkonom PS Pelle Sonn Kok SUS Susanne Stentsøe Ernærings- og husholdningsøkonom SLA Søren Lausten Cand.Mag. TIB Tine Bronke Ernærings- og husholdningsøkonom Tjener VRG Vibeke Rømer Gylling MD Mai-britt Duus Økonoma ND Ninette Dieckmann Tjener Receptionist PN Poul Erik Ritz Nissen Cand.Negot SCC Svend Christensen Levnedsmiddeltekniker Bager STL Steen Larsen Kok Økonoma TJ Tim Jørgensen Kok Tjener Ernærings- og husholdningsøkonom Produktionskøkkenet AD Aviaq Danielsen Ernæringsassistent IB Inger Bundgaard Økonoma 5

6 BIP Birgit Pedersen Sekretær CHJ Charlotte Jensen Kontor elev RBS administration DOB Dorrit Bech Sekretær LB Lene Bødker Sekretær Undervisningen generel information: Skema Skema udleveres for en 5-ugers periode af gangen. Du vil modtage skemaet, så vidt det kan lade sig gøre, ca. 8 dage før påbegyndelse af et nyt modul. Elevplan Uddannelsescentret i Roskilde Slagteriskolen benytter Elevplan i forbindelse med undervisning og registrering af bl.a. fravær. Koder til elevplan udleveres af kontakt- eller IT læreren. Undervisningsmaterialer Du skal selv medbringe ringbind, blyant, notatpapir og en almindelig lommeregner til al undervisning, såvel teori som praktik Sygdom I tilfælde af sygdom skal eleven ringe til EUD afdelingens sekretariat samme dag. Dette skal gøres mellem kl og 08.30! Uanset mødetidspunkt Ved sygemelding skal du oplyse følgende: 1) CPR.nr 2) Om du bor på skolehjemmet (værelses nr.) Dette skal gøres på tlf.: / Dorrit Bech (kontor bag ved informationen) / Birgit Pedersen (kontor bag ved informationen) Skolen kan kræve en udtalelse fra lægen, som skolen betaler. 6

7 Aftenundervisning I forbindelse med aftenarrangementer og events vil undervisningen lejlighedsvis ligge fra kl til kl Udelukkelse fra undervisningen Kan ske ved for meget fravær Kan ske efter grov overtrædelse af skolens regler. Dette kan ske mundtligt med efterfølgende mail / sms, hvori det fremgår, at man kan klage over skolens afgørelse til undervisningsministeriet senest 4 uger efter meddelt afgørelse Forældre / værger til elever under 18 år får kopi at de mails/sms, der sendes til eleven UU-vejledningen i elevens hjemkommune får besked, når en elev under 25 år udmeldes af skolen. Bedømmelse og eksamen: Al bedømmelse / karaktergivning sker altid ud fra de for faget opstillede mål. Alle bedømmelser i EUD-afdelingen udtrykkes i karakter fra 7- trinskalaen. Der kan suppleres med udtalelser. Manglende eller for sen aflevering af en opgave vil medføre nedslag i standpunktskarakteren Der må under prøver ikke modtages hjælp fra andre eller anvendes ikke tilladte hjælpemidler Klager fra en eller flere elever skal være skriftlige og begrundede. Klager over opnået karakter skal indgives til skolens ledelse senest 2 uger efter, at karakteren er meddelt. For alle eksamensfag og eksaminer gælder de regler, som fremgår af Undervisningsministeriets bekendtgørelse. Godskrivning (merit) for fag i Erhvervsuddannelserne Blanketten ligger på SRelevIntra: Ansøgningsskema til godskrivning Eksamensbestemmelser Se udleverede eksamensbestemmelser og på skolens hjemmeside: 7

8 Undervisningsperioder, ferie- og fridage - Grundforløb efterår 2012: Grundforløb - 20 uger 13. august januar 2013 Efterårs ferie oktober Juleferie 24. december januar 2013 Undervisningsperioder for Hovedforløb efterår 2012: Hovedforløb Ernæringsassistent 2. skoleperiode: 6. august 12. oktober 3. skoleperiode: 3. september 9. november 1. skoleperiode: 15. oktober 21. december Mødetider RBS KØD KT-BA-ERA--DPK-DPB 08:15 09:45 09:45 10:00 10:00 11:30 11:30 12:00 12:00 13:30 13:30 13:45 13:45 15: lektion Pause lektion Pause lektion Pause lektion KD DPS 08:00 09:30 09:30 09:45 09:45 11:15 11:15 11:45 11:45 13:15 13:15 13:30 13:30 15:00 8

9 Åbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Informationen 07:30 15:30 07:30 15:30 07:30 15:30 07:30 15:30 07:30 12:00 Vejledningen 08:15-15:30 08:15-15:30 08:15-15:30 08:15-15:30 08:15-15:00 Elevcenter Med personale Læringscentret For lokalet Kantinen Kantinens menuplan bliver lagt ud på Elevintra hver uge. Alle hjælper til med afrydning se de ophængte regler. 08:30-14:00 08:30-14:00 08:30-14:00 08:30-14:00 08:30-14:00 07:00-17:00 07:00-17:00 07:00-17:00 07:00-17:00 07:00-17:00 07:00-09:00 07:00-09:00 07:00-09:00 07:00-09:00 07:00-09:00 09:20-10:15 09:20-10:15 09:20-10:15 09:20-10:15 09:20-10:15 11:15-14:30 11:15-14:30 11:15-14:30 11:15-14:30 11:15-13:00 17:00-17:45 17:00-17:45 17:00-17:45 17:00-17:45 Motionscentret 13:00-21:00 13:00-21:00 13:00-21:00 13:00-21:00 11:00-15:00 Der er gratis adgang Slagterbutik Lukket 10:00-14:00 10:00-14:00 10:00-14:00 10:00-14:00 Tøjdepot 07:30 08:30 09:30 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 14:30 15:30 07:30 08:30 09:30 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 14:30 15:30 07:30 08:30 09:30 10:00 11:00 12:00 13:00 13:30 07:30 08:30 09:30 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 14:30 15:30 07:30 08:30 09:30 10:00 11:00 12:00 Praktiske informationer: Vejledere Lars Schnoor tlf: Birgitte Kristensen tlf: Annette Pedersen tlf: Sophie Graasbøl tlf: (SU) 9

10 Vejledernes arbejdsområder: At bistå med hjælp i forbindelse med ansøgning om SU se Statens Uddannelsesstøtte At bistå den enkelte elev / studerende med at træffe kvalificeret valg med henblik på uddannelsesforløb og senere erhvervs- eller videreuddannelsesmuligheder At bistå den enkelte elev/ studerende med at løse uddannelsesmæssige problemer At bistå den enkelte elev / studerende ved praktikplads- eller jobsøgning At bistå den enkelte elev/ studerende, der afbryder uddannelsen, med vejledning om andre uddannelsesmuligheder At orientere om skolens uddannelsestilbud til potentielle elever / studerende i samarbejde med andre vejledningssystemer lokalt og regionalt Stillingsopslag til diverse praktikpladser Information om godkendte praktiksteder Se i øvrigt Befordring/transport Følg vejledningen på Du skal huske at søge hurtigst muligt, da det tager ca. 3 uger fra du søger til du modtager kortet. Statens Uddannelsesstøtte (SU) Du er berettiget til SU, hvis du er fyldt 18 år. Du skal søge SU i minsu på For at få adgang til minsu skal du bruge en digital signatur eller NemID, som du kan bestille på su.dk. Det tager noget tid at få koden, så bestil den i god tid. På den måde er du sikker på, at du kan få din SU til tiden. Du kan få SU fra kvartalet efter, du fylder 18 år. Såfremt du ønsker at forlænge dit ophold på Uddannelsescentret i Roskilde, skal du huske at forlænge din SU Dette sker ikke automatisk. Du kan få hjælp til at udfylde dette i Vejledningen.Vejledningens uddannelses- og erhvervsvejledere vil have kendskab til de nyeste regler og ansøgningsprocedurer. Skolehjem På Uddannelsescenteret i Roskilde har vi et skolehjem for ca. 170 elever, bestående af tomandsværelser med bad. 10

11 Skolehjemmet er et tilbud til dig, der er optaget på en erhvervsuddannelse enten hos os eller på en anden teknisk skole. Du er berettiget til at søge om plads, hvis din transporttid fra din bopæl til nærmeste skole, der udbyder din uddannelse, er på mere end 75 min. Taler særlige forhold for det, kan der dispenseres for reglen om 75 minutters transporttid. Du er velkommen til at kontakte skolehjemmets personale eller en vejleder for yderligere information. Se i øvrigt Kontaktlærer: Den kontaktlærer, du får her på Slagteriskolen, vil - afhængig af dit uddannelsesvalg - følge dig på grundforløbet og måske videre på hovedforløbet. Som elev på grundforløbet skal du træffe mange valg, som vil styrke dine faglige, sociale og personlige kompetencer. Du vil sikkert opleve, at det er rart at tale med din kontaktlærer, som på mange måder kan hjælpe dig i dit forløb her på Slagteriskolen. Hvad skal du bruge kontaktlæreren til? støtter og vejleder dig i at udarbejde din uddannelsesplan støtter dig i at følge op på din uddannelsesplan i forhold til de mål, du sætter dig vejleder dig i valg af læringsaktiviteter i forhold til dine evner og valg af uddannelse vejleder dig i, hvordan du bedst lærer i forhold til dine evner orienterer dig om muligheder for godskrivning søger specialpædagogisk støtte til dig godskrivning af fag og kompetencer vejleder og støtter dig i praktikpladssøgning følger med i dit fravær følger med i din trivsel generelt Brug din kontaktlærer. Er du i tvivl om noget, så spørg din kontaktlærer. Kontaktlæreren har moralsk tavshedspligt over for dig, men der kan være situationer, hvor kontaktlæreren er nødt til at bryde sin tavshedspligt af hensyn til sig selv, skolen eller dig. I så fald vil du få det at vide. I princippet kan du tale med kontaktlæreren om alt. Hvis du fx. har brug for hjælp til personlige problemer, er du velkommen til at drøfte dem med din kontaktlærer. Men det er ikke sikkert, han/hun kan hjælpe dig med dem. I så fald henvises du til en vejleder i Vejledningen. Fravær Ved alt fravær er det dit eget ansvar at få manglende notater afskrevet fra en holdkammerat eller kopieret disse. Samme regel gælder for udleverede undervisningsmaterialer og opgaver. 11

12 Ved udeblivelse fra en standpunktsprøve forbeholder skolen sig ret til at vurdere elevens standpunkt og derefter afgive en karakter. Alt fravær fra undervisningen (uanset årsag) registreres via og det er vigtigt du selv følger med i dette. Registreringen foretages i begyndelsen af hver undervisningstime. Skolen har faste procedurer og dette betyder: At vi vejleder for at undgå fravær. At vi mailer/sms til elever med for meget fravær (og til forældre hvis eleven er under 18 år) At vi revurderer din uddannelsesplan, og du kan blive nødt til at tage moduler om, såfremt at du ikke har nået målene pga. fravær. At du i yderste konsekvens kan blive udmeldt af uddannelsen og miste retten til SU, såfremt at skolen ikke skønner du er studieaktiv. Ved for meget sygdom og derigennem fravær kan det betyde, at du ikke vil kunne opnå et tilfredsstillende resultat af undervisningen. Det kan derfor medføre afbrydelse eller forlængelse af uddannelsen efter nærmere angivne regler i Undervisningsministeriets bekendtgørelse. Studiekort Slagteriskolen fremstiller studiekort til alle. Studiekortet kan bruges i SR butikken, rabatter hos boghandlere i Roskilde m.v. Studiekortet udleveres af din kontaktlærer i opstartsugen. Mistes et studiekort, så læg besked i DOBs (sekr) dueslag RØD 9 med oplysninger om navn og cpr., du vil efterfølgende modtaget et nyt studiekort. Elevcenter: I Elevcentret kan du læse i dagens aviser, og læse de nyeste tidsskrifter. Du kan låne bøger, tidsskrifter og meget mere. Du kan benytte computerne med Internet. Du kan spille skak, backgammon og flere andre spil. Når du låner i Elevcentret skal du bruge dit studiekort eller dit sygesikringskort. Studiekortet er personligt og må ikke udlånes til andre. Lånetiden i Mediateket er max. 4 uger. Der er dog materialer, hvor lånetiden er kortere. Lånetiden skal overholdes hvis ikke, opkræves der en afgift. Hjemkaldelserne sendes til din på UCR. f.eks. Se under IT afsnittet. DET ER DIT ANSVAR AT OVERHOLDE LÅNEFRISTEN - Også hvis du ikke har modtaget påmindelsen. 12

13 Du kan selv søge i Elevcentrets materialer. MEDkat er en samling af Mediatekets materialer: Der ligger hyperlinks på SR-elevintra. Du kan også søge i MEDkat hjemmefra, via under: OM SKOLEN Elevcentret. Generelle ordens- og hygiejneregler: Af hensyn til sikkerheden og arbejdsmiljøet må der nødvendigvis på et sted som Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen, hvor så mange mennesker færdes til daglig, være nogle ordens- og sikkerheds regler, som skal overholdes Den vigtigste regel er, at man skal UDVISE HENSYN over for personer, lokaler, inventar og maskiner på Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen og endvidere færdes med stor omtanke. Der er mødepligt til al undervisning og al fravær registreres. Mødepligten skal sikre, at eleverne får mest muligt ud af undervisningen, og at der løbende kan foretages en vurdering af den enkelte elevs udbytte af undervisningen. Ophold på skolehjemmet i undervisningstiden, inkl. pauser er ikke tilladt undtagen ved sygdom Drikke- og spisevarer af enhver art ikke må medbringes til undervisningen. Det er dog tilladt at medbringe plastflasker med skruelåg Rygning: Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen er en røgfri skole, hvilket betyder, at der kun må ryges udendørs og på anviste steder. Mobiltelefoner og elektroniske spil kan inddrages ved uhensigtsmæssig brug i undervisningen. Hygiejneregler for ikke autoriserede områder: Ophold på værelser og græsbelagte friarealer samt færden uden for skolens område i hvidt arbejdstøj er ikke tilladt Genstande der kan forårsage fysisk forurening må ikke bæres i praktik. (Ex. smykker, ure og andet, der kan falde af.) Fodtøj fra praktik skal skiftes eller tages af før indgang i tæppebelagte områder Udleveret hovedbeklædning skal bæres efter anvisning og må ikke tages af, før praktiklokalerne er forladt. Regler for personlig hygiejne skal overholdes. 13

14 Til praktik undervisning får du udleveret hvidt arbejdstøj en gang pr. uge Vask af hvidt arbejdstøj koster kr. 400,- for perioden (20 uger). Du skal huske at medbringe kvittering på 1.undervisningsdag. Hvis du ønsker at skifte tøj mere end én gang pr. uge koster det kr. 20,00 / gang. Af hensyn til sikkerheden under det praktiske arbejde accepterer skolen kun fodtøj med godkendte skridhæmmende såler. Vi vil råde dig til at købe fodtøj med hælkappe. Fodtøj med godkendte skridhæmmende såler skal være anskaffet senest 8 dage efter skolestart. Mangler du det, medfører det af sikkehedsmæssige grunde bortvisning fra praktiklokaler. Særlige ordensregler på Uddannelsescentret i Roskilde Slagteriskolen, vil under ingen omstændigheder acceptere: Tyveri, - eller hærværk af skolens eller andres ejendom Vold, - eller trusler om vold. Dette gælder både fysisk vold samt psykisk vold som fx racisme, chikane, diskrimination Indtagelse, opbevaring eller salg af euforiserende stoffer. Eleverne må ikke møde påvirkede til undervisning eller optræde påvirkede på skolens område Desuden må eleverne ikke indtage øl, vin eller spiritus på skolens område uden særlig tilladelse Overtrædelse af særlige ordensregler vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra uddannelsen, uanset hvor på skolen hændelsen måtte finde sted. 14

15 IT og Login: Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computerne må således bruges primært i forbindelse med undervisning, opgaveskrivning og informationssøgning. Login på skolens computer: lajo Brugernavn: De to første bogstaver i dit fornavn + De to første bogstaver i dit efternavn + De første 6 cifre i dit cpr nr. Adgangskode: De sidste 4 cifre i dit cpr nr. Elev mailbox: Du logger ind fra skolens elevintra med samme login som på skolens computer. Din adresse er: De to første bogstaver i dit fornavn+ De to første bogstaver i dit efternavn+ De første 6 cifre i dit cpr nr. Ex: Log in på Elevintra hjemmefra: Klik på Erhvervsuddannelser og dernæst klik på Elevintra. Følgende box fremkommer. Brugernavn: Som på skolens computer husk blot at skrive elev\ foran brugernavnet Adgangskode: Som på skolens computer. Log af, når du forlader computeren, så andre ikke kan bruge den i dit navn 15

16 Når du er på skolens PC er kan du: Benytte internettet på alle maskiner Gemme din opgave på USB stik, evt. brænde på CD. Printe i sort/hvid og i farve. Skanne billeder eller tekster på Informationsmaskinen Du må ikke: Anvende Internet til kriminelle formål, afsende anonyme og/eller chikanerende breve, piratkopiering og anden ulovlig kopiering Bruge computerne til spil, hvis andre skal benytte dem til skolearbejde. Støje eller larme, du skal f.eks. anvende høretelefoner ved aflytning af lyd Spise og drikke ved maskinerne Du må ikke søge pornografisk og racistisk materiale Du skal: Anvende dit rigtige navn i alle sammenhænge Respektere alle former for copyright Have din mobiltelefon på lydløs og du må ikke tale i den, når du er i Elevcentret. Slukke maskinerne helt ned, når du går efter kl Tage alt med dig, USBstik, tøj, papir m.m. Sætte stolen på plads Gemme dokumenter Gem på dit P-drev eller på USBstik. Gem ikke på C-drevet, computerne tømmes automatisk hver gang maskinen lukkes ned. Printer Kopimaskinen fungerer også som printer Print koster 50 øre pr. side, trækkes fra din printkonto Dobbektklik på $ nederst til højre på skærmen, for at se din printkonto Nye print sættes på af din kontaktlærer. Private udskrifter kan købes i Elevcentret, minimumsalg 20 kroner Papir fyldes op af Elevcentret Scanner Vejledning står på scanneren Det er gratis at scanne Diverse information: Elevråd Hver klasse vælger 1 repræsentant og 1 suppleant til skolens elevråd. Poul Erik Ritz Nissen bistår ved elevrådsarbejdet. 16

17 Forsikring Under dit ophold på Uddannelsescentret i Roskilde skal vi gøre opmærksom på, at du kun er forsikret af skolen, når du er i praktisk arbejde. Når du er i teoretiske fag, er det hjemmets familieforsikring, der kan dække ved et eventuelt uheld. Vi beder dig derfor selv undersøge hos dit forsikringsselskab, hvordan du forsikringsmæssigt er dækket under dit skoleophold uden for den praktiske undervisning. Garderobeskab Som elev på Uddannelsescentret i Roskilde vil du ved opstart få tildelt et garderobeskab Ved tab af nøgle kan der mod betaling, kr. 150,00, udleveres en ny nøgle i tøjdepotet Du er selv ansvarlig for de ting, som du har i dit garderobeskab. Skolen dækker ikke eventuelle tab i tilfælde af indbrud o.lign. Opbevar ikke værdier i skabene. Slagterbutik Slagteriskolens elever, kursister, ansatte og deres familie er meget velkomne til at handle i butikken. Her kan I også hente vores bestillingsseddel. Alle varer er naturligvis af fineste håndværksmæssig kvalitet. Husk at medbringe studiekort eller kundekort, når du skal handle i butikken. Roskilde Bykort og Buslinjer: Roskilde Station Erhvervsskolen, Uddannelsescentre t i Roskilde. Slagteriskolen Maglegårdsvej 8 Buslinjer: Ex.: linje 212 Se i øvrigt 17

18 Evakueringsplaner: 18

19 19

20 Egne notater Min kontaktlærer: adresse Diverse notater: 20

ORDENSREGLER PRAKTISKE OG GENERELLE INFORMATIONER

ORDENSREGLER PRAKTISKE OG GENERELLE INFORMATIONER Aftenundervisning Det skal påregnes, at der ca. èn gang pr. halvår vil forekomme, at A undervisningen ligger fra kl. 12:00 til kl. 20:00. Alkohol Det er ikke tilladt at indtage alkohol på Slagteriskolen

Læs mere

Velkommen. FREMTIDEN begynder her

Velkommen. FREMTIDEN begynder her Velkommen FREMTIDEN begynder her Kære elev Velkommen til Learnmark Tech Tillykke med dit valg af uddannelse. En erhvervsuddannelse åbner døren til et væld af muligheder og forener det kreative med det

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 5 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 5 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere

Svømmebadsassistentuddannelsen Elevhåndbog

Svømmebadsassistentuddannelsen Elevhåndbog Svømmebadsassistentuddannelsen Elevhåndbog 1 Indhold VELKOMMEN TIL SVØMMEBADSASSISTENTUDDANNELSEN... 3 UDDANNELSEN... 4 Introforløb...4 Bøger og undervisningsmateriel...4 Uddannelsesmappe/logbog...4 FAG

Læs mere

VELKOMMEN IT, WEB OG MEDIER

VELKOMMEN IT, WEB OG MEDIER VELKOMMEN IT, WEB OG MEDIER VELKOMMEN IT, WEB OG MEDIER Du skal nu i gang med grundforløb 1 (GF1) på TECHCOLLEGE og har valgt fagretningen it, web og meider. Dette kan på mange måder være forskelligt

Læs mere

GSK. Forår Indhold

GSK. Forår Indhold GSK Forår 2017 Indhold GSK... 1 GSK på N. Zahles Gymnasieskole... 2 Fravær og studie- og ordensregler... 2 Lommeregner, computerprogrammer og bøger... 2 Statens Uddannelsesstøtte... 2 Snyd med SU... 3

Læs mere

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA VIA University College Dato: 27. august 2015 Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA 1/ Regelgrundlag: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 1010 af 22/09/2014 47. Skolen skal fastsætte ordensregler

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2017 Vi byder dig velkommen til dit ophold, og vil med denne folder gerne give dig mulighed for at få et overblik over stedet, vores regler

Læs mere

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISKE OPLYSNINGER når du starter på grundforløb Roskilde Tekniske Skole Vilvorde Køgevej 131 4000 Roskilde VILVORDE Mailadresse/telefon Det er vigtigt at skolen har din mailadresse og telefonnummer,

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Værd at vide Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Velkommen Kære nye elev. Hjertelig velkommen til Dalum Landbrugsskole, afd. Korinth. Vi

Læs mere

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Arbejds- og åbningstider Skolens daglige åbningstid er 7.30 15.30, fredag dog kun til 14.00. De daglige mødetider for eleverne ER: Mandag Torsdag 8.05-14.35

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Vilvorde Roskilde Tekniske Skole Skolehjem Skolehjem Skolehjem Praktiske oplysninger Vi byder dig med denne folder velkommen til Roskilde Tekniske Skoles skolehjem, Ledreborg Allé

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Skriftlige prøver 2010. Silkeborg Ungdomsskole

Skriftlige prøver 2010. Silkeborg Ungdomsskole Skriftlige prøver 2010 Silkeborg Ungdomsskole Hvornår afholdes prøverne? Skriftlige afgangsprøver Mandag d. 03.05.10 Kl.09.00-10.00 Dansk retstavning FSA Kl.10.00-10.30 Dansk læsning FSA Tirsdag d. 04.05.10

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen

Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen Som EUD-elev på Skovskolen er der nogen generelle ordensregler du skal følge i hverdagen. Reglerne er vedtaget for at skabe det bedst mulige studiemiljø. Vi forventer,

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen Håndbog for elever i praktikcenteret Velkommen Velkommen som elev i Hotel- og Restaurantskolens praktikcenter (PC). Vi er glade for at kunne hjælpe dig i gang med din uddannelse

Læs mere

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant Industritekniker og Klejnsmed Information PRAKTIK Velkommen som skolepraktikant Syddansk Erhvervsskole Tillykke med din optagelse som skolepraktikant på Syddansk Erhvervsskole Som skolepraktikelev på Syddansk

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Eksamensinformation 2011-2012

Eksamensinformation 2011-2012 Eksamensinformation 2011-2012 Erhvervsakademi Dania Tradium Hobro Akademiuddannelsen Eksamens og prøvereglement Før eksamens begyndelse Mødetid: Studerende skal møde ved eksamenslokalet senest 30 minutter

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen Håndbog for elever i praktikcenteret Indholdsfortegnelse Velkommen EMMA-vurdering Trivsel i praktikcenteret Praktikydelse m.v. Sygdom og andet fravær Ferie og helligdage Forsikringsforhold

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole På KTS har vi vedtaget nogle generelle ordensregler for at skabe et godt arbejds- og studiemiljø, hvor alle kan trives, og samvær og arbejde foregår

Læs mere

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole [IH1] Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU 2016/2017 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 3 1. Skriftlig eksamen... 3 Mødetid... 3 Hvornår

Læs mere

VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole

VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole Når du starter på en ny skole eller på et nyt arbejde, er der altid nogle ting, som er godt at vide og som skal ordnes, inden du starter. Sådan er det også her

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk HANDELSFAGSKOLEN velkommen til SKÅDE HANDELSFAGSKOLEN handelsfagskolen.dk ELEV på handelsfagskolen Handelsfagskolen uddanner elever inden for handel og specialdetailhandel samt lægesekretærer. Vores elever

Læs mere

Velkommen på Ulfborg Bibliotek. Brug dit bibliotek - også når personalet er gået hjem

Velkommen på Ulfborg Bibliotek. Brug dit bibliotek - også når personalet er gået hjem Velkommen på Ulfborg Bibliotek Brug dit bibliotek - også når personalet er gået hjem Velkommen til et bibliotek med både betjening og selvbetjening Det er os en stor glæde at byde dig velkommen på Ulfborg

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Vejledning til elevplan for elever / side 1

Vejledning til elevplan for elever / side 1 Vejledning til elevplan for elever / side 1 Det her er en introduktion til, hvordan du som elev bruger Elevplan. Det er vigtigt, at du øver dig dagligt i at logge på Elevplan, så du bliver fortrolig med

Læs mere

Åbent Læringscenter. Informationshæfte WWW.AH.DK

Åbent Læringscenter. Informationshæfte WWW.AH.DK HG Åbent Læringscenter Informationshæfte WWW.AH.DK Hvad er Åbent Læringscenter? Åbent Læringscenter på Aalborg Handelsskole er en fleksibel læringsmetode, som tager højde for dine individuelle læringsbehov.

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015.

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Eksamensreglement for erhvervsuddannelser ved Tradium Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Formål: Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Tradium gennemføres

Læs mere

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Hvis du ønsker at søge SU til din uddannelse, skal du være opmærksom på følgende: SU kan kun søges elektronisk på www.su.dk og du kan kun logge

Læs mere

Gem dette hæfte - du får brug for det. HG - Velkommen 2014-15. zbc.dk. Vordingborg. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf.

Gem dette hæfte - du får brug for det. HG - Velkommen 2014-15. zbc.dk. Vordingborg. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. HG - Velkommen 2014-15 Vordingborg Gem dette hæfte - du får brug for det zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære nye hg-elever Velkommen til Handelsskolernes

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

Skriftlig eksamen/prøve

Skriftlig eksamen/prøve Skriftlig eksamen/prøve Mødetid: Du skal møde senest 30 minutter før eksamen/prøven, så du uden stress og jag kan installere dig og din pc på din plads i lokalet. Du skal sidde på din plads i eksamenslokalet

Læs mere

Nibe Skole. Praktik. Informationer om din kommende praktik på Nibe Skole

Nibe Skole. Praktik. Informationer om din kommende praktik på Nibe Skole Nibe Skole Praktik Informationer om din kommende praktik på Nibe Skole Nibe Skole som praktikskole Her kan du finde en række relevante informationer før dit praktikforløb på Nibe Skole. Nibe Skole er en

Læs mere

VELKOMMEN TIL SYDDANSK ERHVERVSSKOLE PÅ RISINGSVEJ. Vi håber, du bliver glad for at gå på Syddansk Erhvervsskole

VELKOMMEN TIL SYDDANSK ERHVERVSSKOLE PÅ RISINGSVEJ. Vi håber, du bliver glad for at gå på Syddansk Erhvervsskole VELKOMMEN TIL SYDDANSK ERHVERVSSKOLE PÅ RISINGSVEJ Vi håber, du bliver glad for at gå på Syddansk Erhvervsskole Vi er glade for at byde dig velkommen på Syddansk Erhvervsskole. Vi har samlet et par praktiske

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 4. Konsekvenser af at komme for sent... 2 5.

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

Vejledning til elevplan for elever

Vejledning til elevplan for elever Det her er en introduktion til, hvordan du som elev bruger Elevplan. Det er vigtigt at du øver dig dagligt i at logge på Elevplan, så du bliver fortrolig med at bruge den. I denne vejledning kan du få

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Dato 12-03-2014 Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Brug af skolens IT Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computere udleveres og afleveres

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, SU, elevråd og på et medarbejdermøde. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 2 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

Eksamen maj - juni g. Eksamensvejledning maj 2017

Eksamen maj - juni g. Eksamensvejledning maj 2017 Eksamen maj - juni 2017 3g Eksamensvejledning maj 2017 Generelle regler Mødetid: Senest 15 min. før prøvens start For sent: Ring til skolen Over til rektor Sygdom: Ring til skolen - lægeerklæring Sygeeksamen

Læs mere

Velkommen til MEDIESKOLEN LYNGBY 2016

Velkommen til MEDIESKOLEN LYNGBY 2016 Velkommen til MEDIESKOLEN LYNGBY 2016 www.medieskolen.dk 1 1.8.2016 VELKOMMEN TIL MEDIESKOLEN Du er nu tilmeldt som elev på Medieskolen, og vi glæder os til at arbejde sammen med dig og lære dig at kende.

Læs mere

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for 2015-16 Ved evt. forsinkelse eller sygdom, ring straks til: Elisabeth: 51 39 75 66 eller Trine Enni: 61 94 85 22 RTG Side 1

Læs mere

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15 Almindelig orden og samvær 4 Rygning... 4 Alkohol og euforiserende stoffer... 4 Fester... 4 IT-regler... 6 Lokaler... 7 Almen orden og samvær - Sanktioner... 8 Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi ved Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens IT-udstyr og IT-støttet læring 7. Undervisningsmidler 8.

Læs mere

Lokalt uddannelsesudvalg for: Ernæringsassistentuddannelsens. Efteruddannelse. Referat. Udvalgsmøde 12:00 14:30

Lokalt uddannelsesudvalg for: Ernæringsassistentuddannelsens. Efteruddannelse. Referat. Udvalgsmøde 12:00 14:30 Tid & sted: Tirsdag d. 20. januar 2015 Udvalgsmøde 12:00 14:30 Deltagere: Arbejdsgiversiden: Danske Regioner: Uddannelseskoordinator Inge Sønke, IS (formand for LUU ERA) Køkkenchef Hanne Jensen, HJ (afbud)

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto SKP HÅNDBOGEN -for Auto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til SKP 4 Praktikmål 5 Opgavebeskrivelser 5 EMMA 6 Ordensregler 7 Fravær 7 Læge- og tandlægebesøg 7 Fravær der berettiger

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

VELKOMMEN TIL DjH. Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2.

VELKOMMEN TIL DjH. Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2. VELKOMMEN TIL DjH Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2.000 Omsætning: 101.000.000 Etageareal: 32.000 m 2 Måltider

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016 s Velkommen til Cphbusiness Søerne 2015-2016 Velkommen til Cphbusiness Søerne Cphbusiness Søerne ligger mellem søerne og HC Ørstedsparken i Nansensgade med mange cafeer og små butikker. Afdelingen er Cphbusiness

Læs mere

En vejledning til SU-ansøgere

En vejledning til SU-ansøgere 1 En vejledning til SU-ansøgere 2 3 I denne lille folder kan du måske få svar på dine spørgsmål om SU. Du er også altid velkommen til at kontakte SU-vejleder på kontoret eller tale med din studievejleder.

Læs mere

VELKOMMEN TIL GRUNDFORLØB 2 PÅ DYREPASSER /LANDBRUG

VELKOMMEN TIL GRUNDFORLØB 2 PÅ DYREPASSER /LANDBRUG VELKOMMEN TIL GRUNDFORLØB 2 PÅ DYREPASSER /LANDBRUG Velkommen til DYR- LANDLINJEN Program: Præsentation af undervisere og elever Præsentation af G2 grundforløbet Intro-forløb torsdag eftermiddag Information

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os.

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Elevpolitik for EUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Generelt Du opfører

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

En vejledning til elever og forældre

En vejledning til elever og forældre En vejledning til elever og forældre Stamhold A: Margrethe Brunsbjerg, mb@fus.dk Stamhold B: Ann Christensen, ac@fus.dk Stamhold C: Olav Nielsen, on@fus.dk + elever med hørenedsættelse fra februar Tilmeldingen

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016 Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret 2015-2016 2 Infofolder Udgave pr. 11. maj 2015 Praktiske oplysninger Kontakt Vejlefjordskolens telefonnummer: 7589 5202 Vejlefjordskolens e-mail: info@vejlefjordskolen.dk

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Studie-og ordensregler

Studie-og ordensregler Studie-og ordensregler På VUC Roskilde tager vi i studie- og ordensregler udgangspunkt i gældende lovgivning samt de 4 værdier, som er udgangspunkt for VUC Roskildes værdigrundlag. Mangfoldighed: Fordi

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 ANVENDELSE AF EGEN COMPUTER I UNDERVISNING.... 3 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG

Læs mere

Personaleguide. Kære medarbejder.

Personaleguide. Kære medarbejder. Kære medarbejder. Denne håndbog er til dig som medarbejder i Frederikssund Ungdomsskole. Indholdet kan hjælpe dig til at handle korrekt i alle opgaver og udfordringer du måtte møde, både administrative,

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX Uddannelsesplan... 4 Fremmøde/fravær... 4 Aflevering af opgaver og overholdelse

Læs mere

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at gå på Grunduddannelsen på Skive Handelsskole. Generelt: Du opfører

Læs mere

Eksamensreglement EUD Jordbrugets UddannelsesCenter Århus

Eksamensreglement EUD Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Eksamensreglement EUD Jordbrugets UddannelsesCenter Århus August 2015 Formål: Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Jordbrugets UddannelsesCenter Århus gennemføres i overensstemmelse

Læs mere