INFORMATIONSHÆFTE. Uddannelsescentret i ROSKILDE Slagteriskolen EUD RBS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFORMATIONSHÆFTE. Uddannelsescentret i ROSKILDE Slagteriskolen EUD RBS"

Transkript

1 INFORMATIONSHÆFTE Uddannelsescentret i ROSKILDE Slagteriskolen EUD RBS Efterår 2012

2 Indhold Velkommen til Uddannelsecentret i Roskilde - Slagteriskolen... 3 Personaleliste for RBS (Restaurant, Bageri og Storkøkken )... 4 Undervisningen generel information:... 6 Skema... 6 Elevplan... 6 Undervisningsmaterialer... 6 Sygdom... 6 Aftenundervisning... 7 Udelukkelse fra undervisningen... 7 Bedømmelse og eksamen:... 7 Godskrivning... 7 Eksamensbestemmelser... 7 Undervisningsperioder, ferie- og fridage - Grundforløb efterår 2012:... 8 Undervisningsperioder for Hovedforløb efterår 2012:... 8 Mødetider... 8 Åbningstider:... 9 Praktiske informationer:... 9 Befordring/transport Statens Uddannelsesstøtte (SU) Kontaktlærer: Hvad skal du bruge kontaktlæreren til? Fravær Elevcenter: Generelle ordens- og hygiejneregler: Særlige ordensregler IT og Login: Diverse information: Elevråd Forsikring Garderobeskab Slagterbutik Roskilde Bykort og Buslinjer: Evakueringsplaner: Egne notater

3 Velkommen til Uddannelsecentret i Roskilde - Slagteriskolen På vegne af skolens medarbejdere vil vi gerne byde dig velkommen til Uddannelsescentret i Roskilde Slagteriskolen. Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen er en selvejende institution, hvor et sted mellem og mennesker årligt modtager undervisning, som er rettet mod jobs i fødevarebranchen samt servicefagene. Skolens lærerkræfter I de tre undervisningsafdelinger er der ansat ca. 65 lærere, som alle er kvalificerede til at undervise i deres fagområde. På Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen lægger vi stor vægt på at gøre undervisningen så praktisk orienteret som muligt. Derfor har mange lærere her på stedet både en faglig baggrund suppleret med pædagogisk uddannelse. Fællesskab Som elev på Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen er du en del af et fællesskab, hvor vores fælles målsætning er at hjælpe dig til at klare dig bedst muligt igennem din uddannelse. Vejen til at opfylde den målsætning starter med dette hæfte, hvor vi har samlet nogle oplysninger, som kan hjælpe dig godt i gang med din uddannelse her på stedet. Din uddannelse For at skabe et vellykket uddannelsesforløb skal der dog mere til end information og instruktion fra skolens side. Det er vigtigt at både du selv og dine kammerater medvirker positivt i den daglige undervisning. Det er også vigtigt, at I stiller spørgsmål om jeres uddannelse og beder om hjælp og forklaring, hvis I undervejs støder på forhold, I ikke forstår. Dette kan bl.a. ske gennem jeres kontaktlærer, jeres vejleder eller gennem afdelingsrådet, hvor hver klasse har sin egen repræsentant. Her kan alle spørgsmål i forbindelse med din uddannelse drøftes. På den måde kan du selv være med til aktivt at skabe fornyelse i din uddannelse og i samarbejdet mellem skolen og eleverne. Din start her på Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen er en indbydelse til et samarbejde om din og dine kammeraters uddannelse. Velkommen og god arbejdslyst. Med venlig hilsen Lars Holm Drifts og ressource chef EUD Monika Kromann Pædagogisk chef EUD 3

4 Personaleliste for RBS (Restaurant, Bageri og Storkøkken ) Ledelse LNH Lars Nissen Holm Drifts og ressource chef MOK Monika Kromann Pædagogisk chef HC Hanne Christensen Teamleder Uddannelseskvalitet Økonoma Pædagogisk personale AF Anja Foersom Kok BBRJ Bettina Brandt Jørgensen Tjener CC Carsten Christensen Kok Tjener DK Dorthe Koch Kok Tjener GS Gitte Saxton Ernærings- og husholdningsøkonom Køkkenleder LHS Linda Holm Svendsen Ernærings- og husholdningsøkonom ASM Anne Susanne Mortensen Bager Fødevareteknolog BA Bo Andersson Levnedsmiddelteknikker Bager CCS Christina Cramer Sonn Bager og Konditor Fødevareteknolog EB Esther Bruus PB i ernæring og sundhed Ernæringsassistent HDM Henrik Dyrby Mogensen Økonoma JBJ Janne Broodin Jacobsen PB i ernæring og sundhed Køkkenleder 4

5 LAL Laila Lauridsen Økonoma MLO Malene Aagaard Olsen Ernærings- og husholdningsøkonom PS Pelle Sonn Kok SUS Susanne Stentsøe Ernærings- og husholdningsøkonom SLA Søren Lausten Cand.Mag. TIB Tine Bronke Ernærings- og husholdningsøkonom Tjener VRG Vibeke Rømer Gylling MD Mai-britt Duus Økonoma ND Ninette Dieckmann Tjener Receptionist PN Poul Erik Ritz Nissen Cand.Negot SCC Svend Christensen Levnedsmiddeltekniker Bager STL Steen Larsen Kok Økonoma TJ Tim Jørgensen Kok Tjener Ernærings- og husholdningsøkonom Produktionskøkkenet AD Aviaq Danielsen Ernæringsassistent IB Inger Bundgaard Økonoma 5

6 BIP Birgit Pedersen Sekretær CHJ Charlotte Jensen Kontor elev RBS administration DOB Dorrit Bech Sekretær LB Lene Bødker Sekretær Undervisningen generel information: Skema Skema udleveres for en 5-ugers periode af gangen. Du vil modtage skemaet, så vidt det kan lade sig gøre, ca. 8 dage før påbegyndelse af et nyt modul. Elevplan Uddannelsescentret i Roskilde Slagteriskolen benytter Elevplan i forbindelse med undervisning og registrering af bl.a. fravær. Koder til elevplan udleveres af kontakt- eller IT læreren. Undervisningsmaterialer Du skal selv medbringe ringbind, blyant, notatpapir og en almindelig lommeregner til al undervisning, såvel teori som praktik Sygdom I tilfælde af sygdom skal eleven ringe til EUD afdelingens sekretariat samme dag. Dette skal gøres mellem kl og 08.30! Uanset mødetidspunkt Ved sygemelding skal du oplyse følgende: 1) CPR.nr 2) Om du bor på skolehjemmet (værelses nr.) Dette skal gøres på tlf.: / Dorrit Bech (kontor bag ved informationen) / Birgit Pedersen (kontor bag ved informationen) Skolen kan kræve en udtalelse fra lægen, som skolen betaler. 6

7 Aftenundervisning I forbindelse med aftenarrangementer og events vil undervisningen lejlighedsvis ligge fra kl til kl Udelukkelse fra undervisningen Kan ske ved for meget fravær Kan ske efter grov overtrædelse af skolens regler. Dette kan ske mundtligt med efterfølgende mail / sms, hvori det fremgår, at man kan klage over skolens afgørelse til undervisningsministeriet senest 4 uger efter meddelt afgørelse Forældre / værger til elever under 18 år får kopi at de mails/sms, der sendes til eleven UU-vejledningen i elevens hjemkommune får besked, når en elev under 25 år udmeldes af skolen. Bedømmelse og eksamen: Al bedømmelse / karaktergivning sker altid ud fra de for faget opstillede mål. Alle bedømmelser i EUD-afdelingen udtrykkes i karakter fra 7- trinskalaen. Der kan suppleres med udtalelser. Manglende eller for sen aflevering af en opgave vil medføre nedslag i standpunktskarakteren Der må under prøver ikke modtages hjælp fra andre eller anvendes ikke tilladte hjælpemidler Klager fra en eller flere elever skal være skriftlige og begrundede. Klager over opnået karakter skal indgives til skolens ledelse senest 2 uger efter, at karakteren er meddelt. For alle eksamensfag og eksaminer gælder de regler, som fremgår af Undervisningsministeriets bekendtgørelse. Godskrivning (merit) for fag i Erhvervsuddannelserne Blanketten ligger på SRelevIntra: Ansøgningsskema til godskrivning Eksamensbestemmelser Se udleverede eksamensbestemmelser og på skolens hjemmeside: 7

8 Undervisningsperioder, ferie- og fridage - Grundforløb efterår 2012: Grundforløb - 20 uger 13. august januar 2013 Efterårs ferie oktober Juleferie 24. december januar 2013 Undervisningsperioder for Hovedforløb efterår 2012: Hovedforløb Ernæringsassistent 2. skoleperiode: 6. august 12. oktober 3. skoleperiode: 3. september 9. november 1. skoleperiode: 15. oktober 21. december Mødetider RBS KØD KT-BA-ERA--DPK-DPB 08:15 09:45 09:45 10:00 10:00 11:30 11:30 12:00 12:00 13:30 13:30 13:45 13:45 15: lektion Pause lektion Pause lektion Pause lektion KD DPS 08:00 09:30 09:30 09:45 09:45 11:15 11:15 11:45 11:45 13:15 13:15 13:30 13:30 15:00 8

9 Åbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Informationen 07:30 15:30 07:30 15:30 07:30 15:30 07:30 15:30 07:30 12:00 Vejledningen 08:15-15:30 08:15-15:30 08:15-15:30 08:15-15:30 08:15-15:00 Elevcenter Med personale Læringscentret For lokalet Kantinen Kantinens menuplan bliver lagt ud på Elevintra hver uge. Alle hjælper til med afrydning se de ophængte regler. 08:30-14:00 08:30-14:00 08:30-14:00 08:30-14:00 08:30-14:00 07:00-17:00 07:00-17:00 07:00-17:00 07:00-17:00 07:00-17:00 07:00-09:00 07:00-09:00 07:00-09:00 07:00-09:00 07:00-09:00 09:20-10:15 09:20-10:15 09:20-10:15 09:20-10:15 09:20-10:15 11:15-14:30 11:15-14:30 11:15-14:30 11:15-14:30 11:15-13:00 17:00-17:45 17:00-17:45 17:00-17:45 17:00-17:45 Motionscentret 13:00-21:00 13:00-21:00 13:00-21:00 13:00-21:00 11:00-15:00 Der er gratis adgang Slagterbutik Lukket 10:00-14:00 10:00-14:00 10:00-14:00 10:00-14:00 Tøjdepot 07:30 08:30 09:30 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 14:30 15:30 07:30 08:30 09:30 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 14:30 15:30 07:30 08:30 09:30 10:00 11:00 12:00 13:00 13:30 07:30 08:30 09:30 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 14:30 15:30 07:30 08:30 09:30 10:00 11:00 12:00 Praktiske informationer: Vejledere Lars Schnoor tlf: Birgitte Kristensen tlf: Annette Pedersen tlf: Sophie Graasbøl tlf: (SU) 9

10 Vejledernes arbejdsområder: At bistå med hjælp i forbindelse med ansøgning om SU se Statens Uddannelsesstøtte At bistå den enkelte elev / studerende med at træffe kvalificeret valg med henblik på uddannelsesforløb og senere erhvervs- eller videreuddannelsesmuligheder At bistå den enkelte elev/ studerende med at løse uddannelsesmæssige problemer At bistå den enkelte elev / studerende ved praktikplads- eller jobsøgning At bistå den enkelte elev/ studerende, der afbryder uddannelsen, med vejledning om andre uddannelsesmuligheder At orientere om skolens uddannelsestilbud til potentielle elever / studerende i samarbejde med andre vejledningssystemer lokalt og regionalt Stillingsopslag til diverse praktikpladser Information om godkendte praktiksteder Se i øvrigt Befordring/transport Følg vejledningen på Du skal huske at søge hurtigst muligt, da det tager ca. 3 uger fra du søger til du modtager kortet. Statens Uddannelsesstøtte (SU) Du er berettiget til SU, hvis du er fyldt 18 år. Du skal søge SU i minsu på For at få adgang til minsu skal du bruge en digital signatur eller NemID, som du kan bestille på su.dk. Det tager noget tid at få koden, så bestil den i god tid. På den måde er du sikker på, at du kan få din SU til tiden. Du kan få SU fra kvartalet efter, du fylder 18 år. Såfremt du ønsker at forlænge dit ophold på Uddannelsescentret i Roskilde, skal du huske at forlænge din SU Dette sker ikke automatisk. Du kan få hjælp til at udfylde dette i Vejledningen.Vejledningens uddannelses- og erhvervsvejledere vil have kendskab til de nyeste regler og ansøgningsprocedurer. Skolehjem På Uddannelsescenteret i Roskilde har vi et skolehjem for ca. 170 elever, bestående af tomandsværelser med bad. 10

11 Skolehjemmet er et tilbud til dig, der er optaget på en erhvervsuddannelse enten hos os eller på en anden teknisk skole. Du er berettiget til at søge om plads, hvis din transporttid fra din bopæl til nærmeste skole, der udbyder din uddannelse, er på mere end 75 min. Taler særlige forhold for det, kan der dispenseres for reglen om 75 minutters transporttid. Du er velkommen til at kontakte skolehjemmets personale eller en vejleder for yderligere information. Se i øvrigt Kontaktlærer: Den kontaktlærer, du får her på Slagteriskolen, vil - afhængig af dit uddannelsesvalg - følge dig på grundforløbet og måske videre på hovedforløbet. Som elev på grundforløbet skal du træffe mange valg, som vil styrke dine faglige, sociale og personlige kompetencer. Du vil sikkert opleve, at det er rart at tale med din kontaktlærer, som på mange måder kan hjælpe dig i dit forløb her på Slagteriskolen. Hvad skal du bruge kontaktlæreren til? støtter og vejleder dig i at udarbejde din uddannelsesplan støtter dig i at følge op på din uddannelsesplan i forhold til de mål, du sætter dig vejleder dig i valg af læringsaktiviteter i forhold til dine evner og valg af uddannelse vejleder dig i, hvordan du bedst lærer i forhold til dine evner orienterer dig om muligheder for godskrivning søger specialpædagogisk støtte til dig godskrivning af fag og kompetencer vejleder og støtter dig i praktikpladssøgning følger med i dit fravær følger med i din trivsel generelt Brug din kontaktlærer. Er du i tvivl om noget, så spørg din kontaktlærer. Kontaktlæreren har moralsk tavshedspligt over for dig, men der kan være situationer, hvor kontaktlæreren er nødt til at bryde sin tavshedspligt af hensyn til sig selv, skolen eller dig. I så fald vil du få det at vide. I princippet kan du tale med kontaktlæreren om alt. Hvis du fx. har brug for hjælp til personlige problemer, er du velkommen til at drøfte dem med din kontaktlærer. Men det er ikke sikkert, han/hun kan hjælpe dig med dem. I så fald henvises du til en vejleder i Vejledningen. Fravær Ved alt fravær er det dit eget ansvar at få manglende notater afskrevet fra en holdkammerat eller kopieret disse. Samme regel gælder for udleverede undervisningsmaterialer og opgaver. 11

12 Ved udeblivelse fra en standpunktsprøve forbeholder skolen sig ret til at vurdere elevens standpunkt og derefter afgive en karakter. Alt fravær fra undervisningen (uanset årsag) registreres via og det er vigtigt du selv følger med i dette. Registreringen foretages i begyndelsen af hver undervisningstime. Skolen har faste procedurer og dette betyder: At vi vejleder for at undgå fravær. At vi mailer/sms til elever med for meget fravær (og til forældre hvis eleven er under 18 år) At vi revurderer din uddannelsesplan, og du kan blive nødt til at tage moduler om, såfremt at du ikke har nået målene pga. fravær. At du i yderste konsekvens kan blive udmeldt af uddannelsen og miste retten til SU, såfremt at skolen ikke skønner du er studieaktiv. Ved for meget sygdom og derigennem fravær kan det betyde, at du ikke vil kunne opnå et tilfredsstillende resultat af undervisningen. Det kan derfor medføre afbrydelse eller forlængelse af uddannelsen efter nærmere angivne regler i Undervisningsministeriets bekendtgørelse. Studiekort Slagteriskolen fremstiller studiekort til alle. Studiekortet kan bruges i SR butikken, rabatter hos boghandlere i Roskilde m.v. Studiekortet udleveres af din kontaktlærer i opstartsugen. Mistes et studiekort, så læg besked i DOBs (sekr) dueslag RØD 9 med oplysninger om navn og cpr., du vil efterfølgende modtaget et nyt studiekort. Elevcenter: I Elevcentret kan du læse i dagens aviser, og læse de nyeste tidsskrifter. Du kan låne bøger, tidsskrifter og meget mere. Du kan benytte computerne med Internet. Du kan spille skak, backgammon og flere andre spil. Når du låner i Elevcentret skal du bruge dit studiekort eller dit sygesikringskort. Studiekortet er personligt og må ikke udlånes til andre. Lånetiden i Mediateket er max. 4 uger. Der er dog materialer, hvor lånetiden er kortere. Lånetiden skal overholdes hvis ikke, opkræves der en afgift. Hjemkaldelserne sendes til din på UCR. f.eks. Se under IT afsnittet. DET ER DIT ANSVAR AT OVERHOLDE LÅNEFRISTEN - Også hvis du ikke har modtaget påmindelsen. 12

13 Du kan selv søge i Elevcentrets materialer. MEDkat er en samling af Mediatekets materialer: Der ligger hyperlinks på SR-elevintra. Du kan også søge i MEDkat hjemmefra, via under: OM SKOLEN Elevcentret. Generelle ordens- og hygiejneregler: Af hensyn til sikkerheden og arbejdsmiljøet må der nødvendigvis på et sted som Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen, hvor så mange mennesker færdes til daglig, være nogle ordens- og sikkerheds regler, som skal overholdes Den vigtigste regel er, at man skal UDVISE HENSYN over for personer, lokaler, inventar og maskiner på Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen og endvidere færdes med stor omtanke. Der er mødepligt til al undervisning og al fravær registreres. Mødepligten skal sikre, at eleverne får mest muligt ud af undervisningen, og at der løbende kan foretages en vurdering af den enkelte elevs udbytte af undervisningen. Ophold på skolehjemmet i undervisningstiden, inkl. pauser er ikke tilladt undtagen ved sygdom Drikke- og spisevarer af enhver art ikke må medbringes til undervisningen. Det er dog tilladt at medbringe plastflasker med skruelåg Rygning: Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen er en røgfri skole, hvilket betyder, at der kun må ryges udendørs og på anviste steder. Mobiltelefoner og elektroniske spil kan inddrages ved uhensigtsmæssig brug i undervisningen. Hygiejneregler for ikke autoriserede områder: Ophold på værelser og græsbelagte friarealer samt færden uden for skolens område i hvidt arbejdstøj er ikke tilladt Genstande der kan forårsage fysisk forurening må ikke bæres i praktik. (Ex. smykker, ure og andet, der kan falde af.) Fodtøj fra praktik skal skiftes eller tages af før indgang i tæppebelagte områder Udleveret hovedbeklædning skal bæres efter anvisning og må ikke tages af, før praktiklokalerne er forladt. Regler for personlig hygiejne skal overholdes. 13

14 Til praktik undervisning får du udleveret hvidt arbejdstøj en gang pr. uge Vask af hvidt arbejdstøj koster kr. 400,- for perioden (20 uger). Du skal huske at medbringe kvittering på 1.undervisningsdag. Hvis du ønsker at skifte tøj mere end én gang pr. uge koster det kr. 20,00 / gang. Af hensyn til sikkerheden under det praktiske arbejde accepterer skolen kun fodtøj med godkendte skridhæmmende såler. Vi vil råde dig til at købe fodtøj med hælkappe. Fodtøj med godkendte skridhæmmende såler skal være anskaffet senest 8 dage efter skolestart. Mangler du det, medfører det af sikkehedsmæssige grunde bortvisning fra praktiklokaler. Særlige ordensregler på Uddannelsescentret i Roskilde Slagteriskolen, vil under ingen omstændigheder acceptere: Tyveri, - eller hærværk af skolens eller andres ejendom Vold, - eller trusler om vold. Dette gælder både fysisk vold samt psykisk vold som fx racisme, chikane, diskrimination Indtagelse, opbevaring eller salg af euforiserende stoffer. Eleverne må ikke møde påvirkede til undervisning eller optræde påvirkede på skolens område Desuden må eleverne ikke indtage øl, vin eller spiritus på skolens område uden særlig tilladelse Overtrædelse af særlige ordensregler vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra uddannelsen, uanset hvor på skolen hændelsen måtte finde sted. 14

15 IT og Login: Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computerne må således bruges primært i forbindelse med undervisning, opgaveskrivning og informationssøgning. Login på skolens computer: lajo Brugernavn: De to første bogstaver i dit fornavn + De to første bogstaver i dit efternavn + De første 6 cifre i dit cpr nr. Adgangskode: De sidste 4 cifre i dit cpr nr. Elev mailbox: Du logger ind fra skolens elevintra med samme login som på skolens computer. Din adresse er: De to første bogstaver i dit fornavn+ De to første bogstaver i dit efternavn+ De første 6 cifre i dit cpr nr. Ex: Log in på Elevintra hjemmefra: Klik på Erhvervsuddannelser og dernæst klik på Elevintra. Følgende box fremkommer. Brugernavn: Som på skolens computer husk blot at skrive elev\ foran brugernavnet Adgangskode: Som på skolens computer. Log af, når du forlader computeren, så andre ikke kan bruge den i dit navn 15

16 Når du er på skolens PC er kan du: Benytte internettet på alle maskiner Gemme din opgave på USB stik, evt. brænde på CD. Printe i sort/hvid og i farve. Skanne billeder eller tekster på Informationsmaskinen Du må ikke: Anvende Internet til kriminelle formål, afsende anonyme og/eller chikanerende breve, piratkopiering og anden ulovlig kopiering Bruge computerne til spil, hvis andre skal benytte dem til skolearbejde. Støje eller larme, du skal f.eks. anvende høretelefoner ved aflytning af lyd Spise og drikke ved maskinerne Du må ikke søge pornografisk og racistisk materiale Du skal: Anvende dit rigtige navn i alle sammenhænge Respektere alle former for copyright Have din mobiltelefon på lydløs og du må ikke tale i den, når du er i Elevcentret. Slukke maskinerne helt ned, når du går efter kl Tage alt med dig, USBstik, tøj, papir m.m. Sætte stolen på plads Gemme dokumenter Gem på dit P-drev eller på USBstik. Gem ikke på C-drevet, computerne tømmes automatisk hver gang maskinen lukkes ned. Printer Kopimaskinen fungerer også som printer Print koster 50 øre pr. side, trækkes fra din printkonto Dobbektklik på $ nederst til højre på skærmen, for at se din printkonto Nye print sættes på af din kontaktlærer. Private udskrifter kan købes i Elevcentret, minimumsalg 20 kroner Papir fyldes op af Elevcentret Scanner Vejledning står på scanneren Det er gratis at scanne Diverse information: Elevråd Hver klasse vælger 1 repræsentant og 1 suppleant til skolens elevråd. Poul Erik Ritz Nissen bistår ved elevrådsarbejdet. 16

17 Forsikring Under dit ophold på Uddannelsescentret i Roskilde skal vi gøre opmærksom på, at du kun er forsikret af skolen, når du er i praktisk arbejde. Når du er i teoretiske fag, er det hjemmets familieforsikring, der kan dække ved et eventuelt uheld. Vi beder dig derfor selv undersøge hos dit forsikringsselskab, hvordan du forsikringsmæssigt er dækket under dit skoleophold uden for den praktiske undervisning. Garderobeskab Som elev på Uddannelsescentret i Roskilde vil du ved opstart få tildelt et garderobeskab Ved tab af nøgle kan der mod betaling, kr. 150,00, udleveres en ny nøgle i tøjdepotet Du er selv ansvarlig for de ting, som du har i dit garderobeskab. Skolen dækker ikke eventuelle tab i tilfælde af indbrud o.lign. Opbevar ikke værdier i skabene. Slagterbutik Slagteriskolens elever, kursister, ansatte og deres familie er meget velkomne til at handle i butikken. Her kan I også hente vores bestillingsseddel. Alle varer er naturligvis af fineste håndværksmæssig kvalitet. Husk at medbringe studiekort eller kundekort, når du skal handle i butikken. Roskilde Bykort og Buslinjer: Roskilde Station Erhvervsskolen, Uddannelsescentre t i Roskilde. Slagteriskolen Maglegårdsvej 8 Buslinjer: Ex.: linje 212 Se i øvrigt 17

18 Evakueringsplaner: 18

19 19

20 Egne notater Min kontaktlærer: adresse Diverse notater: 20

ORDENSREGLER PRAKTISKE OG GENERELLE INFORMATIONER

ORDENSREGLER PRAKTISKE OG GENERELLE INFORMATIONER Aftenundervisning Det skal påregnes, at der ca. èn gang pr. halvår vil forekomme, at A undervisningen ligger fra kl. 12:00 til kl. 20:00. Alkohol Det er ikke tilladt at indtage alkohol på Slagteriskolen

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland August 2013 Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider...

Læs mere

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1 Elevhåndbog august 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Elevhåndbogen... 3 Skolen... 3 Undervisningen... 3 Adresser og telefonnumre... 3 Afdelingsleder... 3 Lærere...

Læs mere

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør Elevhåndbog Erhvervsuddannelserne på Esnord August 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Velkommen... 3 Mødetider... 4 Sygemelding... 4

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16. Hotel- & Restaurantskolen

Studiehåndbog 2015/16. Hotel- & Restaurantskolen Studiehåndbog 2015/16 Hotel- & Restaurantskolen 1 Velkommen til alle nye elever på Mercantec Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet med en smule

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Informationer til nye elever. Dyr, Planter og Natur

Informationer til nye elever. Dyr, Planter og Natur Informationer til nye elever Dyr, Planter og Natur EUC Nordvest - Morsø Landbrugsskole - Hvis du kan lide at bruge både hoved og hænder Thomas Schlichting Forstander Landbrugsskolen udbyder hele Landbrugsuddannelsen,

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16. AutoTeknisk Center

Studiehåndbog 2015/16. AutoTeknisk Center Studiehåndbog 2015/16 AutoTeknisk Center 1 Velkommen til alle nye elever på Mercantec Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet med en smule nervøsitet

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium

Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium Indholdsfortegnelse Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. Du vil som ny eux-elev på Viborg Tekniske Gymnasium opleve, at der er meget, du

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

Velkommen til erhvervsuddannelserne. Her har vi kloge hænder

Velkommen til erhvervsuddannelserne. Her har vi kloge hænder 1 Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX i Nakskov Her har vi kloge hænder ELEVHÅNDBOG 15/16 2 3 Indholdsfortegnelse Velkommen til CELF...side 3 SU - Statens Uddannelsesstøtte...side 4 Transport: Ungdomskort...side

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015 eucnord.dk Velkommen Velkommen til vore nye elever Jeg er meget glad for at kunne byde dig velkommen til Teknisk Gymnasium. Når man begynder på en ny skole

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015

Elevhåndbog 2014/2015 Elevhåndbog 2014/2015 Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing Indhold Velkommen til Handelsgymnasiet Lolland-Falster... 3 Handelsgymnasiet - HHX... 4 Undervisere... 10 Traditioner... 14 Studieture... 15 Information

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK Forord Vinterindtag 2011 Denne introbog er udarbejdet i samarbejde mellem DSR (De Studerendes Råd) og Pædagoguddannelsen JYDSK. Bogen skal give dig en række nyttige oplysninger om forhold på uddannelsen.

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness Valby

Velkommen. Cphbusiness Valby Velkommen Cphbusiness Valby 2013 Velkommen til Cphbusiness Valby Afdelingen har til huse i Hotel og Restaurantskolens bygninger på Vigerslev Allè 18, 2500 Valby. Afdelingen er på 1. sal fordelt på en A

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX i Maribo

Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX i Maribo Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX i Maribo Her har vi kloge hænder ELEVHÅNDBOG 15/16 3 Indhold Velkommen til CELF...side 3 Praktiske oplysninger...side 4 Fravær og faglig udvikling...side 5 Statens

Læs mere

Skolepraktik HÅNDBOG

Skolepraktik HÅNDBOG Skolepraktik HÅNDBOG Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA regler:...4-5

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST.

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Kære nye praktikcenterelev Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Håndbogen giver en orientering om de vigtigste regler gældende

Læs mere

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Akademiuddannelser Studiehåndbog for Laborant- procesteknolog-, og serviceøkonomuddannelserne (AK). August 2009 1 Forord Kold college byder dig velkommen med denne

Læs mere

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 INDHOLD VELKOMMEN TIL VESTSJÆLLANDS IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 Sådan bliver du helt klar... 4 Regler... 5 Kontakt til skolen... 6 ForældreIntra... 6 Efternyt... 6 Medbringelisten...

Læs mere

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar.

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Ansvar og opgaver i forbindelse med optagelse/gennemførel se af SKP... 5 Hvem kan

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness Nørrebro

Velkommen. Cphbusiness Nørrebro Velkommen Cphbusiness Nørrebro 2014 Velkommen til Cphbusiness Nørrebro Afdelingen har til huse i Blågårdsgade 23B, 2200 København N. Huset har velfungerende undervisningslokaler med IT-adgang, loungeområder

Læs mere