ORDENSREGLER PRAKTISKE OG GENERELLE INFORMATIONER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORDENSREGLER PRAKTISKE OG GENERELLE INFORMATIONER"

Transkript

1 Aftenundervisning Det skal påregnes, at der ca. èn gang pr. halvår vil forekomme, at A undervisningen ligger fra kl. 12:00 til kl. 20:00. Alkohol Det er ikke tilladt at indtage alkohol på Slagteriskolen Se Ordensregler. Ansatte i EUD afdelingen Se Indledning. Ansøgningsskema Befordringsskema kan afhentes i Sekretariatet for den enkelte afdeling - se i øvrigt Befordring SU kan afhentes i Jobbutikken - se i øvrigt SU. Arbejdstøj Til praktik undervisning får du udleveret hvidt arbejdstøj en gang pr. uge Vask af hvidt arbejdstøj koster kr. 400,- for perioden Hvis du ønsker at skifte tøj mere end én gang pr. uge koster det kr. 20,00 / gang Bortkommet arbejdstøj erstattes. Prisen er: Hue kr. 25,00 Bukser/ busseronne kr. 150,00 Forstykke kr. 35,00 Af hensyn til sikkerheden under det praktiske arbejde anerkender skolen kun godkendte skridsikre såler. Vi vil råde dig til at købe træsko med hælkappe. Træsko med godkendte skridsikre såler skal være anskaffet senest 8 dage efter skolestart. Manglende træsko medfører bortvisning af praktiklokaler. B Bedømmelse til eksamen Se afsnittet i din uddannelsesbog, Diverse informationer. Befordring Som elev kan du søge delvis godtgørelse af udgifter til transport fra bopæl til skole Godtgørelsen ydes til transport mellem bopæl og skole og udgør forskellen mellem udgiften til billigste offentlige befordringsmiddel og det beløb, som du selv skal betale, nemlig (pr. jan. 03) ca. kr. 250,00, pr. md., - afhængig af din bopælskommune Skema til ovennævnte ansøgning kan afhentes i den enkelte afdelings sekretariat. D Drikkevarer i undervisningen Se Ordensregler. E EDB Se IT.

2 E Eksamensbestemmelser Se afsnittet i din uddannelsesbog, Diverse informationer. Elevansvar Ved al fravær er det dit eget ansvar at få manglende notater afskrevet fra en holdkammerat eller kopieret disse. Samme regel gælder for udleverede undervisningsmaterialer, opgaver m.m., som oftest forefindes i protokollen Ved udeblivelse fra en standpunktsprøve forbeholder skolen sig ret til at vurdere elevens standpunkt og derefter afgive en karakter (Se Karakter) Der må under prøverne ikke modtages hjælp fra andre eller anvendes ikke tilladte hjælpemidler Al bedømmelse / karaktergivning sker altid ud fra de for faget opstillede mål Alle bedømmelser i EUD-afdelingen udtrykkes i karakter fra 13- skalaen Manglende eller for sen aflevering af en opgave vil medføre nedslag i standpunktskarakteren Klager fra en eller flere elever skal være skriftlige og begrundede. Klager over opnået karakter skal indgives til skolens ledelse senest 2 uger efter, at karakteren er meddelt For alle eksamensfag og eksaminer gælder de regler, som fremgår af Undervisningsministeriets bekendtgørelse. Elevproduktioner Der er ind imellem mulighed for at kunne købe restproduktion med hjem til rimelige priser. Det kan være alt lige fra hjemmelavede rødbeder, færdige middagsretter og kransekagetoppe Salget foregår som oftest ved Caféen fra kl Elevrådet Elevrådet har et lokale til rådighed ved Slagteriskolens varemodtagelse/kantine. Elevrådet kaldes også afdelingsrådet Flemming Hastrup Jensen bistår med elevrådsarbejdet. F Ferieplan Se den aktuelle plan for semestret Fodtøj Kan købes i tøjdepotet ved trappe 5 på garderobegangen Se i øvrigt Arbejdstøj. Forberedelse til eksamen Se afsnittet i din uddannelsesbog, Diverse informationer.

3 F Forsikringsforhold Under dit ophold på Slagteriskolen i Roskilde skal vi gøre opmærksom på, at du kun er forsikret af skolen, når du er i praktisk arbejde. Når du er i teoretiske fag, er det hjemmets familieforsikring, der kan dække ved et eventuelt uheld. Forældre / værge Til de elever, som er under 18 år, vil kopier af diverse breve til eleven blive tilsendt forældre/værge. Fravær Alt fravær fra undervisningen (uanset årsag) registreres via protokolføring, som foretages i begyndelsen af hver undervisningstime Fraværet registreres på skolens EDB-system Kontaktlæreren kan til enhver tid oplyse dig om dit fravær Når der konstateres fravær i et vist omfang, indkaldes eleven til en samtale med kontaktlæren Indkaldelsen til samtalen sker skriftligt. Formålet med samtalen er at opklare årsagen til fraværet og diskutere det i forhold til gennemførelse af uddannelsen. Ved samtalen skrives en rapport, som underskrives af elev og kontaktlærer Fortsætter fraværet, indkaldes eleven til samtale med kontaktlæren og inspektøren eller uddannelses- og erhvervsvejlederen. Ved samtalen vil der blive skrevet en rapport, som underskrives af alle parter For meget fravær (uanset årsag) kan betyde udelukkelse fra undervisningen eller forlængelse af uddannelsen Se i øvrigt Udelukkelse fra undervisningen Se i øvrigt Eksamensbestemmelser. G Garderobeskab Som elev på Slagteriskolen vil du ved opstart få tildelt et garderobeskab Ved tab af nøgle kan der mod betaling, kr. 30,00, udleveres en ny nøgle i tøjdepotet Du er selv ansvarlig for de ting, som du har i dit garderobeskab. Skolen dækker ikke eventuelle tab i tilfælde af indbrud o.lign. Se i øvrigt Forsikringsforhold. I IT Se Studiekort og studierum Se afsnittet i din uddannelsesbog, Diverse informationer, vedrørende Mediatekets tilbud.

4 I Informationen Åbningstider, Maglegårdsvej 8 : Hverdage fra kl. 08:00-16:00 Fredag fra kl. 08:00-12:00. J Jobbutikken Er åben dagligt. Her bor uddannelses- og erhvervsvejlederne Her kan hentes oplysninger om diverse uddannelser Stillingsopslag til diverse praktikpladser. Information om godkendte praktiksteder. Se i øvrigt Uddannelses- og erhvervsvejledningen. K Karakterer I faget Hygiejne er kravet minimum karakteren 6 på grundforløbet jf. bekendtgørelse nr af den 15. dec. 00. Se i øvrigt Elevansvar. Se afsnittet i din uddannelsesbog, Diverse informationer, Eksamensbestemmelser, herunder karakterskala. Kantinen På de blå opslagstavler vil der være mulighed for at se kantinens daglige tilbud. Klager Se Elevansvar Når du opholder dig i kantinen er det nødvendigt, at alle hjælper til med afrydningen. Se de ophængte regler i Kantinen. Åbningstider: Mandag torsdag: kl. 07:00 - kl. 09:00 kl. 09:20 - kl. 10:15 kl. 11:15 - kl. 14:30 kl. 17:00 - kl. 17:45 Fredag kl. 07:00 - kl. 09:00 kl. 09:20 - kl. 10:15 kl..11:15 - kl. 13:00 Om fredagen lukkes der for varm mad kl. 12:45. Se Fravær Se afsnittet i din uddannelsesbog, Diverse informationer, Eksamensbestemmelser Se i øvrigt Udelukkelse fra undervisningen. Kontaktlærer Din kontaktlærer, som du får tildelt ved skolestarten, er som hovedregel din personlige guide i forhold til dit uddannelsesforløb i den tid, du er på Slagteriskolen i Roskilde Se afsnittet i din uddannelsesbog, Diverse informationer.

5 L Lokaleoversigt Se afsnittet i din uddannelsesbog, Diverse informationer. Lægeerklæring Skolen kan kræve en lægeerklæring, som skolen betaler. Se i øvrigt Eksamensbestemmelser i afsnittet, Diverse informationer. M Madvarer i teori Se Ordensregler. Mediateket Åbningstider: Se Mediatekets opslag Se Studiekort Se afsnittet i din uddannelsesbog, Diverse informationer. Mobiltelefoner Se Ordensregler. Motionscenter I Motionscenteret er der løbende tilbud om bl.a. aerobic o.lign. Se Motionscentrets opslag. Solarium 2 enheder. Poletter hertil kan købes i Informationen, Motionscenteret, Elevbutikken eller Klub 25 Åbningstider: Mandag torsdag kl. 13:00-21:00 Fredag kl. 13:00-18:00 Lørdag kl. 10:00-14:00 Søndag Lukket. Mundtlig eksamen Se afsnittet i din uddannelsesbog, Diverse informationer, Eksamensbestemmelser. Mødepligt Du har mødepligt til al undervisning og al fravær registreres. Mødepligten skal sikre, at eleverne får mest muligt ud af undervisningen, og at der løbende kan foretages en vurdering af den enkelte elevs udbytte af undervisningen. Mødetid generelt Undervisningen starter tidligst kl. 08:15 og slutter senest kl. 15:15. Mødetid til eksamen Se afsnittet i din uddannelsesbog, Diverse informationer, Eksamensbestemmelser.

6 OLC Står for Open Learning Center og betyder helt konkret: et O værksted, hvor du kan arbejde med dine studier Der vil hver uge på dit skema være afsat timer til at arbejde i OLC med bl.a. opgaveløsning og gruppearbejde. Du kan benytte diverse IT-faciliteter. Ophængning af elev tilbud Rundt om på Slagteriskolens gang arealer er der opsat blå opslagstavler, som er de eneste tilladte muligheder for ophængning af diverse informationer Det er ikke tilladt at ophænge diverse plakater o.lign. direkte på væggene, glasdøre og vinduer. Ordensregler Af hensyn til sikkerheden og arbejdsmiljøet må der nødvendigvis på et sted som Slagteriskolen, hvor så mange mennesker færdes til daglig, være nogle ordens- og sikkerheds regler, som skal overholdes Den vigtigste regel er, at man skal VISE HENSYN over for personer, lokaler, inventar og maskiner på Slagteriskolen og endvidere færdes med stor omtanke Slagteriskolen vil under ingen omstændigheder acceptere: Tyveri, - eller hærværk af skolens eller andres ejendom Vold, - eller trusler om vold. Dette gælder både fysisk vold samt psykisk vold som fx racisme, chikane, diskrimination Indtagelse, opbevaring eller salg af euforiserende stoffer. Eleverne må ikke møde påvirkede til undervisning eller optræde påvirkede på skolens område Desuden må eleverne ikke indtage øl, vin eller spiritus på skolens område uden særlig tilladelse Overtrædelse af ovennævnte særlige ordensregler vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra uddannelsen, uanset hvor på skolen hændelsen måtte finde sted.

7 O Ordensregler Men derudover findes der nogle helt bestemte regler, som absolut skal overholdes, og det er følgende: Drikke- og spisevarer af enhver art må ikke medbringes til undervisningen. Det er dog tilladt at medbringe plastflasker med skruelåg Rygning er kun tilladt på steder, hvor dette er angivet Mobiltelefoner og elektroniske spil kan inddrages ved uhensigtsmæssig brug i undervisningen Ophold på skolehjemmet i undervisningstiden, incl. pauser er ikke tilladt undtagen ved sygdom Hygiejne regler for ikke autoriserede områder Ophold på værelser og græsbelagte friarealer, samt færden uden for skolens område i hvidt arbejdstøj er ikke tilladt Ure, ringe, neglelak, løsthængende smykker og synlig piercing (både af kirurgisk stål og/eller guld/sølv) må ikke bæres i praktik. Det er dit ansvar at fjerne/dække eventuel synlig piercing, før undervisningen starter Fodtøj fra praktik skal skiftes eller tages af før indgang i tæppebelagte områder Udleveret hovedbeklædning skal bæres efter anvisning og må ikke tages af, før praktiklokalerne er forladt. Regler for personlig hygiejne skal overholdes P Pauser Formiddagspause kl. 09:45 10:00 Frokostpause kl. 11:30-12:00 Eftermiddagspause kl. 13:30 13:45 R Røgfri skole Slagteriskolen er en røgfri skole, hvilket betyder, at der kun er få steder, hvor det er tilladt at ryge. Ved at indføre røgfri skole får vi et bedre indeklima og sundt arbejdsmiljø. Hjælp os med at gøre skolen røgfri og ryg kun der, hvor det er tilladt. Rygeområder: Den lave del af Kantinen på Maglegårdsvej samt i Kantinen på Køgevej Udendørs afmærkede rygeområder med ophængte askebægre.

8 R Rådgivning Slagteriskolens uddannelses- og erhvervsvejledere bistår med rådgivning som i sit forløb er uafhængig af skolens administration og står åben for enhver elev. Det kan ikke medføre administrative foranstaltninger, som ikke ønskes af eleven S Sikkerhedsregler Se Ordensregler Hvervet som uddannelses- og erhvervsvejledere udøves under ansvar over for skolens ledelse Forældre/værge er også velkommen til at kontakte uddannelsesog erhvervsvejlederne. Se Arbejdstøj. Skema Udleveres for en 5-ugers periode ad gangen Udleveres, så vidt det kan lade sig gøre ca. 8 dage før påbegyndelse af en ny læringsaktivitet. Skolehjemmet Se afsnittet i din uddannelsesbog, Diverse informationer, Skolehjemmet. Slagterbutikken I Slagteriskolen s slagterbutik kan købes et rigt udvalg af kødvarer, færdigretter m.v. Du kan kun handle, sålænge du er elev på skolen, og du skal medbringe dit studiekort Åbningstider: Mandag Lukket Tirsdag, onsdag + fredag kl. 10:00-14:00 Torsdag kl. 10:00-16:00 Statens Uddannelsesstøtte ( SU ) Du er berettiget til SU, hvis du er fyldt 18 år. I kvartalet, inden du bliver 18 år, kan du fremsende ansøgningsskema vedrørende SU Det er vigtigt, at du udfylder skemaet korrekt læs derfor brochuren omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningen Såfremt du ønsker at forlænge dit ophold på Slagteriskolen, skal du huske at forlænge din SU-ansøgning. Dette sker ikke automatisk Du kan få ansøgningsskema og hjælp til at udfylde dette i Slagteriskolen s Jobbutik Jobbutikkens uddannelses- og erhvervsvejledere vil have kendskab til de nyeste regler og ansøgningsprocedurer SU styrelsen modtager brev om afbrydelse af uddannelsen for de elever, som har modtaget SU, og som i utide stopper deres uddannelse.

9 S Studiefaciliteter Se afsnittet i din uddannelsesbog, Diverse informationer, Mediateket. Studiekort Udarbejdes og udleveres ved studiestart Har en personlig kode de sidste 4 tal i dit personnummer Ved eventuelle problemer med kortets funktion kontaktes Michael B. Hansen - lokal tlf. nr. 501 Mister du kortet, koster et nyt kr. 100,00. Du skal kontakte Michael B. Hansen - lokal tlf. nr. 501 Du må ikke låne dit studiekort ud til andre! Studiekortet er som en nøgle, der kan give dig adgang til følgende: Enkelte døre på Slagteriskolen Studierum Spilzonen Web site Nogle gratis print i studierummene Som lånerkort i Mediateket. Sygdom I tilfælde af sygdom skal eleven ringe til EUD afdelingens sekretariat samme dag. Dette skal gøres mellem kl. 08:00 09:00! Dette skal gøre på tlf.: Kirsten Lykke Rasmussen Birgit Pedersen Bente Brunebjerg Skolen kan afkræve en lægeerklæring, som skolen betaler. Ved for meget sygdom og derigennem fravær kan det betyde, at du ikke vil kunne opnå et tilfredsstillende resultat af undervisningen. Det kan derfor medføre afbrydelse eller forlængelse af uddannelsen efter nærmere angivet regler i Undervisningsministeriets bekendtgørelse. Se i øvrigt Eksamensbestemmelser Se i øvrigt Fravær.

10 Transport Der findes forskellige busforbindelser til og fra Slagteriskolen på T Maglegårdsvej og fra Roskilde Banegård til Slagteriskolen p 561 p. U Uddannelsesbog / uddannelsesplan Du vil ved studiestart få udleveret en personlig uddannelsesbog Uddannelsesbogen vil indeholde din personlige og individuelle uddannelsesplan Bogen skal du beholde og følge dig gennem studiet på Slagteriskolen og videre frem, til du afslutter din uddannelse Mister du din personlige uddannelsesbog koster en ny kr. 50,00 og den skal bestilles gennem din kontaktlærer. Uddannelses- og erhvervsvejledere Mai-Britt Wille tlf.: direkte Træffetid: Mandag kl. 08:00 14:00 Onsdag kl. 08:00-14:00 Kurt Larsen tlf.: direkte Træffetid: Tirsdag kl. 10:15 16:00 Torsdag kl. 10:15 16:00 Vejledernes arbejdsområder: At bistå med hjælp i forbindelse med ansøgning om SU se Statens Uddannelsesstøtte At bistå den enkelte elev / studerende med at træffe kvalificeret valg med henblik på uddannelsesforløb og senere erhvervs- eller videreuddannelsesmuligheder At bistå den enkelte elev/ studerende med at løse uddannelsesmæssige problemer. At bistå den enkelte elev / studerende ved praktikpladseller jobsøgning At bistå den enkelte elev/ studerende, der afbryder uddannelsen, med vejledning om andre uddannelsesmuligheder. At orientere om skolens uddannelses tilbud til potentielle elever / studerende i samarbejde med andre vejledningssystemer lokalt og regionalt Se i øvrigt Rådgivning.

11 U Uddannelses- og erhvervsvejledning Uddannelses- og erhvervsvejledningen for EUD elever varetages af to faglærere fra afdelingen, der gennem deres undervisning kommer i kontakt med eleverne i de enkelte fagområder og som foruden at undervise har påtaget sig vejledningsopgaven. De er begge uddannet som uddannelses- og erhvervsvejleder Vejledningen bor i Jobbutikken ved Informationen Se i øvrigt Jobbutik. Udeblivelse fra eksamen Se afsnittet i din uddannelsesbog, Diverse informationer, Eksamens bestemmelser Se i øvrigt fravær. Udelukkelse fra undervisningen Ved for meget fravær Kan ske efter grov overtrædelse af skolens regler. Dette kan ske mundtligt med efterfølgende brev, hvori det fremgår, at man kan klage over skolens afgørelse til undervisningsministeriet senest 4 uger efter meddelt afgørelse Forældre / værger til elever under 18 år får kopi at de breve, der sendes til eleven Ungdomsvejledningen i elevens hjemkommune får besked, når en elev under 25 år udmeldes af skolen. Undervisningsmaterialer Du skal selv medbringe ringbind, blyant, notatpapir og en almindelig lommeregner til al undervisning, såvel teori som praktik Der er mulighed for i Slagteriskolen s Mediatek at erhverve sig ovennævnte materialer V Vask Se Arbejdstøj. W Weekend undervisning Se Åbent Hus arrangement. Øvrige informationer Ved eventuelle tvivlsspørgsmål kan du rette henvendelse til Ø Jobbutikken, din kontaktlærer eller EUD-sekretariatet

12 Åbent Hus Der vil forekomme ca. én gang pr. halvår, at undervisningen Å bliver flyttet fra en mandag til en lørdag Der er mødepligt til lørdags undervisningen Lørdags undervisningen foregår i forbindelse med Slagteriskolens Åbent Hus arrangement, hvor der er mulighed for at venner, familie og forældre kan komme og se undervisningen. Årsplan Ved hjælp af årsplanen kan du følge med i de aktiviteter, som arrangeres i eller uden for undervisningstiden. Aktiviteterne tilrettelægges af elever som lærere Se afsnittet i din uddannelsesbog Diverse informationer Årsplan for EUD-elever på GF (GF betyder grundforløb).

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

Informationer til nye elever. Dyr, Planter og Natur

Informationer til nye elever. Dyr, Planter og Natur Informationer til nye elever Dyr, Planter og Natur EUC Nordvest - Morsø Landbrugsskole - Hvis du kan lide at bruge både hoved og hænder Thomas Schlichting Forstander Landbrugsskolen udbyder hele Landbrugsuddannelsen,

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

Skolepraktik HÅNDBOG

Skolepraktik HÅNDBOG Skolepraktik HÅNDBOG Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA regler:...4-5

Læs mere

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Akademiuddannelser Studiehåndbog for Laborant- procesteknolog-, og serviceøkonomuddannelserne (AK). August 2009 1 Forord Kold college byder dig velkommen med denne

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16. AutoTeknisk Center

Studiehåndbog 2015/16. AutoTeknisk Center Studiehåndbog 2015/16 AutoTeknisk Center 1 Velkommen til alle nye elever på Mercantec Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet med en smule nervøsitet

Læs mere

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen Høng Gymnasium og HF ABC Kostafdelingen Skoleåret 2014-2015 Indledning Den 3. september 2014 Høng Gymnasium og HF har en lang tradition for at mange elever bor på skolen som kostelever. Vi bestræber os

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen Elektrikeruddannelsen Lokal undervisningsplan Generel del Den jydske Haandværkerskole, 2006 Elafdelingen Revideret juni 2007 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Skolen... 4 Kvalitet...

Læs mere

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar.

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Ansvar og opgaver i forbindelse med optagelse/gennemførel se af SKP... 5 Hvem kan

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen.

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms elever

Læs mere

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik Erhvervsskolen Nordsjælland Håndbog for elever i Esnords skolepraktik 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD SIDE VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD 3 Nyttige adresser og kontaktpersoner

Læs mere

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole. REC info 2015-16 Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.dk CVR 27763227 1 Kære elever og forældre! I dette hæfte har vi samlet en række praktiske

Læs mere

Merkantile grundforløb

Merkantile grundforløb Merkantile grundforløb Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen 3) Generel kontoruddannelse. 4) Handelsuddannelse med specialer

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus

Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus Frederiksberg HF Kursus Indholdsfortegnelse Velkommen kære kursist!... 3 Plan over introforløbet uge 33... 4 Studienetværk... 6 Introforløbet første halvdel af uge

Læs mere

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt Studiehåndbog Ergoterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt august 2011 Forord Denne studiehåndbog er skrevet for at give de studerende ved ergoterapeutuddannelsen i Odense information

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Velkommen til erhvervsuddannelserne. Her har vi kloge hænder

Velkommen til erhvervsuddannelserne. Her har vi kloge hænder 1 Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX i Nakskov Her har vi kloge hænder ELEVHÅNDBOG 15/16 2 3 Indholdsfortegnelse Velkommen til CELF...side 3 SU - Statens Uddannelsesstøtte...side 4 Transport: Ungdomskort...side

Læs mere

inden for transport og logistik

inden for transport og logistik Yderligere oplysninger Se disse hjemmesider: 3F Ungdom www.3fu.dk Transporterhvervets Uddannelser www.tur.dk Arbejdsmiljø - www.bartransportogengros.dk For ordblinde www.hto.nu Elevplan www.elevplan.dk

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør Studiehåndbog for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH INDHOLD VELKOMMEN... 4 STUDIESERVICE... 5 STUDIEVEJLEDNING... 5 SU-VEJLEDNING... 5 INTERNATIONALT KONTOR... 6 CAREER

Læs mere