Indgående post uge 29 ( juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel"

Transkript

1 Indgående post uge 29 ( juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel NMK Afgørelse i sag om Kommunes afgørelse om, at en ønsket Natur- og Miljøklagenævnet Vejlevej 55, 7000 placering af parkeringspladser på ejendommen beliggende Vejlevej er umiddelbart tilladt efter planloven Mail fra Lars Ejby Sommerferie.msg Teknisk Udvalg - referater Høring vedr. V2-kortlægning af interne skov- og markveje Follerupvej 42, 7000 Region Syddanmark Follerupvej 42, Rapport AR-13-CA udtaget kl.08:25 til kl. 08:15 EUROFINS MILJØ A/S Vejlbyvej 9A, 7000 Jysk Miljørens udløb Shell- Raffinaderiet,. Indberetning af ph- værdier i afløb fra CAT II, uge nr. Egeskovvej, 265, 7000, Egeskovvej 265, og 28, Forslag til afgørelse Skade, Rådhuset, , 32, skadenr Diverse fakturaer Skade, Rådhuset, , 32, skadenr Efteranmeldelse af løsøre Skade, Rådhuset, , 32, skadenr Anerkendelse fra GJ Skade, Rådhuset, , 32, skadenr Skadeanmeldelse Skade, Rådhuset, , 32, skadenr Rapport Skadeservice Danmark Skade, Rådhuset, , 32, skadenr Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement Kim Borg/Erritsø-Hallen Midlertidigt arrangement, Erritsø-hallen, Hal 1. D Rapport AR-13-CA , Sygehus Terapibassin EUROFINS MILJØ A/S Dronningensgade 97, Cycle Clubs regnskab for 2012 Cycle Club v/ Lars Reviderede regnskaber 2012, Idrætten Sørensen Kørekort fra Kroatien efter De nye kørekortregler, kørekortregisteret Meddelelse om boet Retten i Kolding - Skifteretten Erritsø Bygade 85A 1 19, Police i kraft / ændret pr Gjensidige Forsikring, Dansk Filial af Gjensidige Forsikring Police, policenr , Regulering af årsrejseforsikring for 2011 ASA Regnskab 2012 og budget for år 2013, Dansk Tamilsk Venskabsforening - Dansk Tamilsk Venskabsforening Reviderede regnskaber 2012, Andre foreninger Underskrevet lejekontrakt. Leon Mikael Rasmussen Herfordparken 1 4 2, Rapport AR-13-CA , Follerup Vandværk DGU EUROFINS MILJØ A/S Follerup Møllevej 24, Rapport AR-13-CA , Tørskind Vork Vandværk Vandværket EUROFINS MILJØ A/S Tørskind Vork Vandværk, Vorkvej 41, Egtved i 2013, TRE-FOR Vand A/S, Kokbjerg 30, Spørgsmål til føreren Skade, Brandvæsen, , VJ89105, 12,

2 47065 Spørgsmål fra GJ Skade, Brandvæsen, , VJ89105, 12, RE: Nedsivningsfaskine Thorsvej Thorsvej 53, Rapport AR-13-CA ,Fuglsang Centret Bassin EUROFINS MILJØ A/S Søndermarksvej 150, Faktura fra tømrer Skade, Videnparken, , 31, Anmeldelse om fuldført byggearbejde Casper Spejlborg Winther Loddet 1q, Legepladsrapport til byggesagsnummer Casper Spejlborg Winther Loddet 1q, SV: Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Heinrich Arndt Nørre Voldgade 8, Re: Svar på spørgsmål vedr. gebyr Gårdvænget 21, SV: vedr. sags ID 13/ Dronningensgade 34b, Total opgørelse Skade, Alleskolen, , 31, Underskrevet serviceaftale - Randalgård Børnehave BØRNEHAVEN RANDALGÅRD Indgåede leasingaftaler med Ricoh på MFP Opkrævning for vand vedrørende 2. halvår 2013 DATEA A/S Leje af lokaler i det gamle Rådhus i Vendersgade 30D Re: Byfornyelsesmidlerne 2013 Frank Pedersen Torvegade 14, Udkast til regulativ for Skovhavebækken Skovhavebækken Erklæring vedr. BOSSINF 2012 fra revisor Revisorerklæring om kommunernes administration af og indberetning til BOSSINF Erindring om periodisk syn - sidste frist var Trafikstyrelsen Periodisk syn Reg. Nr. KF21412, Brandvæsen Kloakplan vedr. TCC Vest - Myndighedsprojekt Chr. Winthers Vej 2, RE: Miljømæssigeforhold vedr. trafikstyringscentral, DSB Chr. Winthers Vej 2, Standardattest, automatisk branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg) JANSSON EL A/S Tonne Kjærsvej 64, Til orientering Miljøgodkendelse af ændret anvendelse af FDOs tank T-8856 Miljøcenter Odense Sikkerhedsrapport, FDO J Forespørgsel vedr. Lejekontrakt KFUM-Spejderne de Meza Randalsvej 22, bygning på lejet grund Ansøgning om lovliggørelse af opsat skilt DOMEA DANSKE BYGGE- OG Norgesgade 25, 7000 BOLIGADM. s.m.b.a Anmeldelse om fuldført byggearbejde TELETEAMET A/S Trelde Næsvej 100, Attest og afsætningplan loddet Loddet 41, Information til landets kommuner om ophævelse af tilslutningspligt m.v. til fællesantenneanlæg i lokalplaner m.v. pr. 1. januar Information til landets kommuner om ophævelse af tilslutningspligt m.v. til fællesantenneanlæg i lokalplaner m.v. pr. 1. Miljøministeriet - Naturstyrelsen Høring af udkast til bekendtgørelse af 1, nr. 9 i lov nr Ophævelse af tilslutningspligt til fællesantenneanlæg afsætningsplan samt servitut- og byggelinieattest LIFA A/S Adelvej 63, Attest og afsætningsrids loddet Loddet 39, Underskrevet lejekontrakt Thorkild Jensen Erritsø Bygade 85C ST 0038, Mail Feriekonstituering i Teknisk Udvalg.msg Udvalgsformandens ferieafvikling - Teknisk Udvalg Mail Sommersferie.msg Udvalgsformands ferieafvikling - Miljøudvalget 2013

3 47257 Mailkorrespondance Skade, Museumsgården Kringsminde, , Skadeanmeldelse Skade, Museumsgården Kringsminde, , Diverse gl. fakturaer Skade, Museumsgården Kringsminde, , Anmeldelse om,påbegyndt VVS-arbejde DANSK INSTALLATIONS Fænøvej 9, 7000 TEKNIK A/S Redegørelse vedr. transformerstation på Ydre Ringvej 71, Ydre Ringvej 71, Leasingaftale pr mdr Plejen - leasingaftale - Ricoh A/S - kopimaskine Distrikt 15, Madsbyhus Tilbagemelding omkring tilsagn om støtte Inga Olivia Nielsen Bøgeskovvej 30, Rykker for indsendelse af blanketter Danmarks Statistik Den sociale ressourceopgørelse Børn og unge Ansøgning, Tandemklub Benny Eiberg Tilskud efter ordningen 2012 (hele året) - Andre Foreninger Badevandsanalyse udtaget Bøgeskov Strand, /13 Als Denmark A/S Badevandsanalyser 2013 (strandene) Trelde Næs Blå Flag udtaget /13 Als Denmark A/S Badevandsanalyser 2013 (strandene) VS: Klage over støjgener fra CC Biler Per Christensen Fuglsang Allé 32, Underskrevet lejekontrakt Ruth Hessellund Petersen Erritsø Bygade 85A 1 19, afleveringsattest Adelvej 63, Forespøgsel - brandsektionering ved tagudhæng Prangervej 166, Materialeliste, princip og isolering af kviste samt foto Bo Østerlund Mortensen Kolding Landevej 100, Erindring om besvarelse Sydøstjyllands Politi Plejen- Automatisk trafikkontrol den Indre Ringvej 50, Gothersgade Gothersgade 47, Ny fedtudskiller Gothersgade Gothersgade 47, Att.: By & Erhverv - vedr. etablering af vindue Thomas Holl Prinsessegade 20g, Kommuneplanen - opklarende spørgsmål Ole Klottrup Kommuneplan 2013 Høring Kommuneplan fælles del for Trekantområdet - Naturstyrelsens tilbagemelding Miljøministeriet Kommuneplan 2013 Høring Naturstyrelsen Ansøgning om lovliggørelse af opsat skilt DOMEA DANSKE BYGGE- OG Thygesminde Allé 10, 7000 BOLIGADM. s.m.b.a Ansøgning om lovliggørelse af opsat skilt DOMEA DANSKE BYGGE- OG Thygesmindevej 51, 7000 BOLIGADM. s.m.b.a Ansøgning om lovliggørelse af opsat skilt BOLIGSELSKABET FUTURA Kongensgade 105A, Svar på brev af om lukning af Jupitervej 30 samt konsekvenser for LANDSFORENINGEN LEV Lukning af Botilbuddet Jupitervej 30 beboerne Krav om benyttelse af landinspektør til udredning af sagen John Mylius Jor Rønnebækgårdsvej 9, Forlængelse af frikommuneforsøg på folkeskoleområdet frem til afslutningen af Undervisningsministeriet Frikommuneforsøg på skoleområdet skoleåret 2015/16 Fr.Holm Skema til Madsby Legepark Skade 52, , Kultur&Fritid, , Lumbyesvej 45

4 47582 Spørgeskema fra GJ Skade 52, , Kultur&Fritid, , Lumbyesvej Revideret situations-, grund- og facadetegning Poul Erik Pedersen Blåkjærsvej 20, Indkaldelse til periodisk syn senest Trafikstyrelsen Periodisk syn, KF21242, Brandvæsen Registreringsattest Police, policenr.?, Brand & Redning, reg.nr. KF10120, branchenr Kvittering på fritagelse af køretøj for registreringsafgift SKAT Skattecenter Høje- Tåstrup Police, policenr.?, Brand & Redning, reg.nr. KF10120, branchenr Tilbud - Thorkil Schrøder.pdf Krogsagervej 30, Tilbudsliste - Ole Malthe Sørensen.pdf Krogsagervej 30, Tilbudsliste - El Gården.pdf Krogsagervej 30, Tilbudsliste - K.E. Mammen.pdf Krogsagervej 30, Tilbudsliste - Rand og Andersen.pdf Krogsagervej 30, Tilbudsliste - BT-Gulve.pdf Krogsagervej 30, Samlet tilbudsliste.pdf Krogsagervej 30, Kvittering fra NMKN på modtagelse af klage med bilag Natur- og Miljøklagenævnet Fuglsangvej 30, Dimension af læskærm: VINDFANG MÅL PÅ RAMMER TIL GLARMESTER.JPG Læskærm - Jyllandsgade 59 ved Café Rustik Situationsplan, plantegning, facadetegning, redegørelse NORDLY INVEST ApS Irisvej 20, Billedmateriale Vedr. skiltning/fejlagtig parkeringsafgift Vendersgade ved Bülows Plads - skiltning om parkering den 5. og 6. juli 2013 samt fejlagtig parkeringsbøde Tilbud på byggeskadeforsikring HUSCOMPAGNIET MIDT- OG Stenten 18, 7000 NORDJYLLANDA/S Ansøgning om byggetilladelse til anv. ændring af 2 pavilloner Nørre Allé 5, Returpost NBL 3, Oprensning af Studsdal Bæk Supplerende materiale til byggeansøgning Fagerlien 8, 7000 Sags-ID: Eurodan Huse Fagerlien 8, / Anmodning om kopi af kommunalbestyrelsens beslutning i sagen Skærbæk Havnegade 51, Aktindsigt Supplerende materiale Dronningens Kvarter 12, Tilladelse efter de tekniske forskrifter Dronningens Kvarter 12, Revideret anmodning om byggetilladelse Brian Fuglsang Refsing Rudolf Steiner Allé 4, Kommunalt spildevandsslam til: Bovballe Møllevej 108, Smidstrup, MILJØSERVICE A/S Bovballe Møllevej 108, Smidstrup Pladstegning Midlertidigt arrangement, Madsby Enge SV: Spørgsmål til Masterplanen fra Susanne Eilersen Spørgsmål fra Byrådet vedr. masterplan for kommunale ejendomme Påbud om undersøgelse af forurening med jernchlorid efter brud på tank V-9943X på DONG Oil Pipe A/S' Råolieterminal ved. Miljøcenter Odense Vejlbyvej 28, Ingen bem. fra byg vedr. arealoverførsel matr. nr. 1i, 31 Henneberg Ladegaard, Erritsø og matr. nr. 32 og 7i Henneberg Ladegaard, Erritsø Arealoverførsel mellem matr. nr. 1i, 31 Henneberg Ladegaard, Erritsø og matr. nr. 32 og 7i Henneberg Ladegaard, Erritsø

5 47967 Beskrivelse, situationsplan m.m. Allan Hagner Plantagevej 10, Forespørgsel kolonihave Forespørgsel vedr. betingelser for kolonihaver Anmodning om yderligere oplysninger Thurøvænget 2B, Thurøvænget 2b, 7000 Skjalm Consult Thurøvænget 2B, 7000 v/flemming Skjalm- Rasmussen Kopi af udbudsmaterialet udsendt til entreprenørerne Billund og Hansen Arkitekter Mosegårdsvej 2, Dagrenovation ikke afhentet Tanja Sandberg Kobbelgårdsvej 129, afhentning af dagrenovation VS: Plantagevej 39, Forespørgsel om tegninger og tankattest DanBolig Plantagevej 39, Nedrivning af eksist. udestue Skolevej 39, Hul på cykelsti. Inger Petersen Anmeldelse om hul i cykelstien op til Lillebæltsbroen Manglende indhentning Ellen Susanne Hansen Sanddal Engvej 12, afhentning af dagrenovation RE: Vejarbejde Ernavej/Treldevej, rykker på svar fra tidliger henvendelse Kasper Tejlgaard Winkel Ernavej/Treldevej sætningsskader på ejendom Aftale melllem Kommune og Skatteministeriet Aftale melllem Kommune og Skatteministeriet Høring - bekendtgørelse om tilladelse til frikommuneforsøg i medfør af lov om planlægning Miljøministeriet - Naturstyrelsen Høring - bekendtgørelse om tilladelse til frikommuneforsøg i Viborg Kommune medfør af lov om planlægning Mail fra Anita Nielsen: Cykelskur mm. Danmarksstræde Henvendelse om vedligeholdelse af cykelskur og vedligeholdelse af Danmarksstræde Anmoder om udtalelse om inhabilitet Statsforvaltningen Syddanmark Statsforvaltningen - Inhabilitet hos 2 byrådsmedlemmer i forbindelse med udlicitering af dele af IT-afdelingen Miljøgodkendelse af ændret anvendelse af FDOs tank T-8856 Miljøcenter Odense Miljøgodkendelse Shell Raffinaderiet ændret anvendelse af FDOs tank T Ang. plantegning over hus Baunegårdsvej 60, Police, motorkøretøj, Ikraft/ændret: Gjensidige Forsikring, Dansk Filial af Gjensidige Forsikring ASA Aftale, Motorkøretøj, Afgangsført pr Gjensidige Forsikring, Dansk Filial af Gjensidige Forsikring ASA Aftale, Motorkøretøj, Afgangsført pr Gjensidige Forsikring, Dansk Filial af Gjensidige Forsikring ASA Police, , institutionsnavn?, AB11060, branchenr Police, , Ryttergrøftvejens Skole, XC44377, branchenr Police, , Ryttergrøftvejens Skole, PP93411, branchenr Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner NORDEA BANK DANMARK A/S Alarmens kontaktpersoner, Nordea, Jupitervej Forespørgsel om anlæg af fortov, snerydning og placering af postkasse Tina Hermann Hansen Langesøvej - planer om anlæg af fortov,

6 snerydning og placering af postkasse Mail fra Steen Jensen: Østerstrand i Henvendelse om vedligeholdelse af Øster Strand Svar fra entreprenør med revision Peter Vilstrup Rådighedstilladelse - Snoghøj Landevej - banebro Samtykke fra politiet Kjeld A. Knudsen Rådighedstilladelse - Snoghøj Landevej - banebro Fwd: Ansøgning om rådighedstilladelse vedr påkørselsskade på Banebro, Snoghøj Landevej René Olesen Rådighedstilladelse - Snoghøj Landevej - banebro Oplæg til tilbud på levering af selvbetjeningsløsninger CSC SCANDIHEALTH A/S Aftale - Navne- og Adressebeskyttelse og Valg af læge og Udrejse - Obligatorisk digital selvbetjening - 2. bølge Fjernvarmeledning under Gl. Tårupvej Gl. Tårupvej 51 og Registreringsattest Police, policenr.?, institutionsnavn?, AG93811, branchenr Registreringsattest Police, policenr.?, institutionsnavn?, AG93812chenr VS: Sikker mail: OIB Borger - BY110 - Ansøgning om dispensation fra de gældende Nøddeplantagen 29, 7000 byggeregler (dispensationsansøgning) [p=250064,v=597,c=qoil5ersvs4ce1rklzkctreznl0=] Anmeldelse af løjfning af tank/tankattest Niels Christophersen Ussinggårdsvej 31, VS: Forhåndsdialog vedr. overdækket terrasse, Luthersvej Luthersvej 43, SV: Projekt på Skullebjerg allé 47, Østerby, Skullebjerg Allé 47, Spørgsmål - Projekt på Skullebjerg allé 47, Østerby, Skullebjerg Allé 47, Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner Trinitatis Kirkegård Alarmens kontaktpersoner, Trinitatis Kirke, Kongensgade 39B Orientering om forsikring udløb den Gjensidige Forsikring, Dansk Filial af Gjensidige Forsikring ASA Police 39, , Randalsvej 51 - Randalgård Børnehave Overskridelse af hastigheden Sydøstjyllands Politi Plejen - Automatisk trafikkontrol den , Kolding Landevej Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner FREDERICIA MUSEUM Alarmens kontaktpersoner, Museum, Prangervej Rengørings kontrakt og Vedligeholdsoversigt Børup Sande Skadeanmeldelse Skade 52, , Entreprenørgården, , Snoghøj Landevej Høring scoping for miljøvurdering af lokalplan for stormagasin på Søndegade i Vejle Vejle Kommune - Teknik & Miljø, Plan Høring scoping for miljøvurdering af lokalplan nr for stormagasin på Søndegade i Vejle Kommune Tjekliste til solcelleanlæg Sikkerhedsstyrelsen Solcelleanlæg, Sikkerhedsstyrelsens vejledning Dokumentation vedr. tømning af olietank PlanOgByg Ussinggårdsvej 21, 7000

7 47684 Overdragelse fuldført Registrering af domænenavnet fkhybyhus.dk Overdragelsesbekræftelse Registrering af domænenavnet fkhybyhus.dk Kvittering for overdragelse Registrering af domænenavnet fkhybyhus.dk Anmodning om overdragelse af.dk-domænenavn(e) Registrering af domænenavnet fkhybyhus.dk Domænenavnet er nu registreret til dig Registrering af domænenavnet fkhybyhus.dk Bekræft registreringen af domænenavnet Registrering af domænenavnet fkhybyhus.dk klipning af græskanter Børup Sandevej Anne Hedevig Rise Forespørgsel om klipning af græskanter Børup Sandevej Overdragelse fuldført Registrering af domænenavnet fkulleruphus.dk Overdragelsesbekræftelse Registrering af domænenavnet fkulleruphus.dk Kvittering for overdragelse Registrering af domænenavnet fkulleruphus.dk Anmodning om overdragelse af.dk-domænenavn(e) Registrering af domænenavnet fkulleruphus.dk Domænenavnet er nu registreret til dig Registrering af domænenavnet fkulleruphus.dk Bekræft registreringen af domænenavnet Registrering af domænenavnet fkulleruphus.dk Overdragelse fuldført Registrering af domænenavnet fkoesterelkjaer.dk Overdragelsesbekræftelse Registrering af domænenavnet fkoesterelkjaer.dk Kvittering for overdragelse Registrering af domænenavnet fkoesterelkjaer.dk Anmodning om overdragelse af.dk-domænenavn(e) Registrering af domænenavnet fkoesterelkjaer.dk Domænenavnet er nu registreret til dig Registrering af domænenavnet fkoesterelkjaer.dk Bekræft registreringen af domænenavnet Registrering af domænenavnet fkoesterelkjaer.dk Overdragelse fuldført Registrering af domænenavnet fkstaevnhoej.dk Overdragelsesbekræftelse Registrering af domænenavnet fkstaevnhoej.dk Kvittering for overdragelse Registrering af domænenavnet fkstaevnhoej.dk

8 47645 Anmodning om overdragelse af.dk-domænenavn(e) Registrering af domænenavnet fkstaevnhoej.dk Domænenavnet er nu registreret til dig Registrering af domænenavnet fkstaevnhoej.dk Bekræft registreringen af domænenavnet Registrering af domænenavnet fkstaevnhoej.dk Overdragelse fuldført Registrering af domænenavnet fkmadsbyhus.dk Overdragelsesbekræftelse Registrering af domænenavnet fkmadsbyhus.dk Kvittering for overdragelse Registrering af domænenavnet fkmadsbyhus.dk Anmodning om overdragelse af.dk-domænenavn(e) Registrering af domænenavnet fkmadsbyhus.dk Domænenavnet er nu registreret til dig Registrering af domænenavnet fkmadsbyhus.dk Bekræft registreringen af domænenavnet Registrering af domænenavnet fkmadsbyhus.dk Overdragelse fuldført Registrering af domænenavnet fkrosenlunden.dk Overdragelsesbekræftelse Registrering af domænenavnet fkrosenlunden.dk Kvittering for overdragelse Registrering af domænenavnet fkrosenlunden.dk Anmodning om overdragelse af.dk-domænenavn(e) Registrering af domænenavnet fkrosenlunden.dk Domænenavnet er nu registreret til dig Registrering af domænenavnet fkrosenlunden.dk Bekræft registreringen af domænenavnet Registrering af domænenavnet fkrosenlunden.dk Aftale om årsnorm klub Årsnorm Klub Faktura Skade 49, Skjoldborgvejen, , Skadeanmeldelse Skade 49, Skjoldborgvejen, , Faktura Skade 49, Skjoldborgvejen, , Skadeanmeldelse Skade 49, Skjoldborgvejen, , Notat - Tilsyn for private institutioner Tilsyn vedr. private institutioner Faktura Skade 49, Skjoldborgvejen, , Skadeanmeldelse Skade 49, Skjoldborgvejen, ,

9 47596 Faktura Skade 49, Skjoldborgvejen, , Skadeanmeldelse Skade 49, Skjoldborgvejen, , Korrektur: Valdemar og Marie Taumoses Legat til ældre, trængende personer i Erritsø Sogn Korrektur: Valdemar og Marie Taumoses Legat til ældre, trængende personer i Erritsø Sogn Korrektur: Kommunes Friboligers Legat Korrektur: Kommunes Friboligers Legat Korrektur: Fælleslegatet for værdige trængende og nødlidende borgere i kommune orrektur: Fælleslegatet for værdige trængende og nødlidende borgere i kommune Korrektur: Frøken Charlotte Trap de Thygesons Rejselegat for Lærerinder i Korrektur: Frøken Charlotte Trap de Thygesons Rejselegat for Lærerinder i Korrektur: Ungdommens Studiefond, Korrektur: Ungdommens Studiefond, Indkaldelse til periodisk syn senest Trafikstyrelsen Periodisk syn, reg.nr. DG90270, afdeling Indkaldelse til periodisk syn senest Trafikstyrelsen Periodisk syn, reg.nr. ZY46474, Mølledamskolen Indkaldelse til periodisk syn senest Trafikstyrelsen Periodisk syn, reg.nr. ZY53599, ældreplejen Indkaldelse til periodisk syn senest Trafikstyrelsen Periodisk syn, reg.nr. AD67338, PLEJEN Indkaldelse til periodisk syn senest Trafikstyrelsen Periodisk syn, reg.nr. ZY53600, PLEJEN Korrektur: Den Selvejende Institution - Fonden - Miljøcenter Korrektur: Den Selvejende Institution - Fonden - Miljøcenter Spørgsmål vedr. campering på Flansbæk Strand Campering på Flansbæk Strand Beregning af bindingspligt, saldo pr GRUNDEJERNES Hyrdevej 6, 7000 INVESTERINGSFOND Beregning af bindingspligt, saldo pr GRUNDEJERNES Hyrdevej 2, 7000 INVESTERINGSFOND Beregning af bindingspligt, saldo pr indbetaling af beløb GRUNDEJERNES Prinsessegade 29, 7000 INVESTERINGSFOND Tilbud om leasingfinansiering til underskrift LEASING FYN BANK A/S Leasingaftale nr , Vitra 2060 redskabsbærer årg Rapport AR-13-CA udtaget Korsvejens Mejeri Vandværk EUROFINS MILJØ A/S Højrupvej 116, 7000 Ledningsnet Indgået henvendelse og bekræftelse på modtagelse Renovering af idrætspladsen på Bakkeskolen / Bygaden Afgørelse/accept Skade 52, ,Vej&Park, Treldenæsvej Skadeanmeldelse Skade 52, ,Vej&Park, Treldenæsvej Billeder mv Skade 52, ,Vej&Park,

10 Treldenæsvej Indsigelse mod påbud om støv fra kornoplag Nyhavnvej 4A, Aktindsigt Svar på Varsling Oceankajen 12, Aktindsigt Ansøgning om byggetilladelse til opstilling af legeredskaber UNIQA A/S Taulov Kirkevej 35A, DERES J.NR. 13/ VARSEL OM PÅBUD OM BEGRÆNSNING AF SPREDNING AF STØV TIL NABOAREALERNE PÅ SHIPPING.DK'S AKTIVITETER MED HÅNDTERING AF LØSVARER I FREDERICIA HAVN - CVR.NR SV: DERES J.NR. 13/ VARSEL OM PÅBUD OM BEGRÆNSNING AF SPREDNING AF STØV TIL NABOAREALERNE PÅ SHIPPING.DK'S AKTIVITETER MED HÅNDTERING AF LØSVARER I FREDERICIA HAVN - CVR.NR Oceankajen 12, Aktindsigt Oceankajen 12, Aktindsigt Mail vedr. afslutning Skade, Kompetencecentret, , Overslag på rep. af pc-skab Skade, Kompetencecentret, , Faktura fra Daneta Sercurity Skade, Kompetencecentret, , Diverse fakturaer Skade, Kompetencecentret, , Skadeanmeldelse Skade, Kompetencecentret, , VS: JS0050E - Teknisk opgradering af antennesystem for Hi3G Denmark ApS Masteposition Prinsessegade, opgradering Anmeldelse af midlertidigt aktivitet - Erritsø Bygade Claus Dam Christophersen Anmeldelse af midlertidig aktivitet. Banebroen på Erritsø Bygade Udregning af bebyggelsesprocent PlanOgByg Bredstrup Bygade 10, Anmeldelse af udvidelse af eksist. carport Tommy Johannes Hansen Bredstrup Bygade 10, Anmodning om aktindsigt i stisagen Avlsbrugervej 18 HVIID ERHVERVSADVOKATER A/S Avlsbrugervej 18 - sten på vejareal samt nedlæggelse af sti - Aktindsigt Ønske og tilbud Fra Dannsk Blindesamfund Kenneth Nielsen Ledelinjer - Fuglsangcentret til busstop Billeder af ukrudtet Knud Bjorholm Johansen Renholdelse - Danmarksstræde v/tidl. Føtex - Gothersgade Danmarksstræde/Føtes. Poul Alex Sørensen Renholdelse - Danmarksstræde v/tidl. Føtex - Gothersgade Anmodning om erklæring om udstykningsmulighed for ejendommen matr. nr. 6 aa, Allan Jakobsen Højrup Østervej 4, 7000 Højrup By, Herslev SV: Haveforeningen Nørrelyst Orientering til Bestyrelsen samt krav om dokumentaion fra advokat Mail-dialog mellem Jens Eriksen og NMKN Kolding Landevej Mail til NMKN fra Jens Eriksen angående byggetilladelser Kolding Landevej Tak for tildeling af 18 midler samt revideret regnskab Frivillighuset i Dansk Flygtningehjælps Frivillighus Serviceloven 18 uddelling 1. runde Blowerdoortest Thygesminde Allé 3, færdigmelding mm Thygesminde Allé 3, Thygesminde Allé 3, Mail med kortbilag, Rands Enge Rands Enge Vådområdeprojekt Kort over arealanvendelse - foreløbig Rands Enge Vådområdeprojekt Supplerende materiale til byggesag- byggetilladelse nr Herfordparken 1, Registreringsattest Police, policenr , Brand &

11 Redning, reg.nr. XN95965, branchenr Registreringsattest Police, policenr , Brand & Redning, reg.nr. XN95964, branchenr Sønderparken & Korskærparken, anvendelse af kælderrum, referat fra Ullerupdalvej 83, 7000 myndighedsmøde Erklæring vedr teknisk dokumentation Peder Gribs Vej 4, Oplysning om tilbageværende udhusbygning Søren Jørgensen Nymarksvej 63, Forslag til afgørelse Skade, Hjemmeplejen Vendersgade 43, , 31 og Fakturaer Skade, Hjemmeplejen Vendersgade 43, , 31 og Afgørelse/accept Skade, Kringsminde, , 41, Ny faktura Skade, Kringsminde, , 41, Gl. faktura Skade, Kringsminde, , 41, Mailkorresponcance om ny plæneklipper Skade, Kringsminde, , 41, Lejemål tidsbegrænses for perioden Else Rønnow Ved Landsoldaten , 7000

Forventet Kunde Aftalekonto Kundenavn 1 Kunde postnr. Kunde by Kunde vej Husnr

Forventet Kunde Aftalekonto Kundenavn 1 Kunde postnr. Kunde by Kunde vej Husnr Fjernaflæst Skabelon I alt 6.907.613 687.286 7.594.899 Aftagenr status Leverandør jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-11 jun-12 Forbrug_JUL201 1_JUN2012 Forventet

Læs mere

Center for Arbejdsmarked og. 330-2015-25652 Orientering om skærpet sanktion. Borger

Center for Arbejdsmarked og. 330-2015-25652 Orientering om skærpet sanktion. Borger 330-2015-28835 Orientering af NAVN om besigtigelse 15-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-28834 Kvittering for modtagelse af anmeldelse 15-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-27603 Mail

Læs mere

Post. Oprettet den 09-07-2015 15:59 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument

Post. Oprettet den 09-07-2015 15:59 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager adt@klimahuse.com "Carsten Jeppesen" Dokumenttitel Annalyst 204-210 og 196-202 - Tætlav bolig bebyggelse - Afslutningen

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128 Åben postliste 24. oktober 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128 24-10-2013

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-03-2015 SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-03-2015 SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183 Åben postliste 26. marts 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183 Forespørgsel om ændring af vedtægter - 58123

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger 330-2015-41915 Indkaldelse til samtale 24-01-2015 330-2015-41914 Orientering om skærpet sanktion 24-01-2015 330-2015-41913

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-04-2015 Ansøgning side 1-65192 evlo 14926

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-04-2015 Ansøgning side 1-65192 evlo 14926 Åben postliste 13. april 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Ansøgning side 1-65192 evlo 14926 Ansøgning side 2-65190 evlo 14926 Situationsplan - 65188

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-76661 analyserapport 06-02-2015 - begrænset kontrol - Frølundevej 101 12-02-2015 Center for Teknik og Miljø Eurofins Miljø A/S 330-2015-75525 Svar fra Musholmcentret 12-02-2015 Center for Plan

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 22 ( 27. 31. maj 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 36404 Fredericia Sygehus_ABA-rapport.pdf 31-05-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 35461 Kentaur

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 19. 23. august 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 57477 Rapport AR-13-CA-00106042-01 udtaget 20.08.2013, Kryb-i-ly Kro Bassin EUROFINS MILJØ A/S 22-08-2013

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 52 ( 22. 26. december 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 89881 Status 22-12-2014 Trelde Næsvej 251, 7000 90029 Opfølgning på orienteringsbrev af 10.02.2014

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 35 ( 26. 30. august ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 59003 Bofællesskabet Ullerupdal_ABA-rapport.pdf 30-08- Samlesag for inspektionsrapporter 59001 Bofællesskabet

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 39 ( 23. 27. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 66460 Borgmesterbrev om aktuel status for budget 2014 27-09-2013 KL breve 2013 65505 Flow Lurgi

Læs mere

Hedensted Kommune - Børn, Undervisning, Kultur

Hedensted Kommune - Børn, Undervisning, Kultur Indgående post uge 36 ( 2. 6. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 59754 VS: Borgmesterbrev som opfølgning på møde den 2. september 03-09-2013 KL breve 2013 2013 59275

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381 Åben postliste 10. september 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381 10-09-2013 30-08-2013

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 19. december 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. SV: tilsyn udført - - klager - 195972 lacm 2128 VS: 15 strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

330-2015-201897 330-2015-201853

330-2015-201897 330-2015-201853 330-2015-211791 svar til byggefirma 21-04-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-207096 Overdragelse 30. april 2015 kl. 11.00 21-04-2015 Center for Kommunale Ejendomme Nybolig Erhverv

Læs mere

450-2015-30124 COWI TOGM DFANSP - Anke Spur 450-2014-14801 Rådgiver udbud Byggemodninger i Ørbæk

450-2015-30124 COWI TOGM DFANSP - Anke Spur 450-2014-14801 Rådgiver udbud Byggemodninger i Ørbæk 19. februar 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2014-30158 Søger oplag til rekvisitter vi giver tilbud om lån af Nyborgvej 4 450-2015-30497 FilmFyn A/S DFLHK - Liz

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211 Åben postliste 05.08.15 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211 05-08-2015 Driftsjournal og 2 analyseblanketter

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-146549 Ansøgning om tilladelse til etablering af legeplads 24-03-2015 Center for Teknik og Miljø 10 02 26 14 INDU A/S 330-2015-146572 Ansøgning om

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-01-2015 - indkørsel.png - 6850 mome 1340

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-01-2015 - indkørsel.png - 6850 mome 1340 Åben postliste 13. januar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. - indkørsel.png - 6850 mome 1340 Indkørsel.docx - 6849 mome 1340 RE: Ansøgning om ny overkørsel

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Svar på anmodning om aktindsigt vedr. udgifter til 330-2015-461029 borgmesterens kontor samt byrådsmedlemmers it 04-09-2015 Byrådssekretariatet Oplyses af afsender 330-2015-461081 indkaldelse til samtale

Læs mere

Post. Dokumenttitel Anmeldelse af påbegyndelse af byggeri - Vinkelgade 5 Sagsnr. 2012/19934 Dokumentnr. 2012/19934 011

Post. Dokumenttitel Anmeldelse af påbegyndelse af byggeri - Vinkelgade 5 Sagsnr. 2012/19934 Dokumentnr. 2012/19934 011 Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Anmeldelsessager Dokumentdato 19-10-2012 Jane Friis Dokumenttitel Anmeldelse af påbegyndelse af byggeri - Vinkelgade 5 Sagsnr. 2012/19934 Dokumentnr. 2012/19934 011

Læs mere

Åben postliste 18. februar 2014. Teknisk område. Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Åben postliste 18. februar 2014. Teknisk område. Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 18. februar 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 18-02-2014 Oplysningsskema - side 2.jpg - 33384 hamo 2482 18-02-2014 Oplysningsskema -

Læs mere

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. 330-2015-111716 Bevilling 05-03-2015. Borger

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. 330-2015-111716 Bevilling 05-03-2015. Borger 330-2015-112938 Svar vedr henvendelse i borgmesterens træffetid 05-03-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-111508 Afvikling indskudslån - fraflyttet, regning ult. marts 2015 05-03-2015 Center for Økonomi

Læs mere

Post. Dokumenttitel 03-01-2012 - Forenklet kontrol - Malundvej 9, 8765 Klovborg Sagsnr. 2007/11065 Dokumentnr. 2007/11065 013

Post. Dokumenttitel 03-01-2012 - Forenklet kontrol - Malundvej 9, 8765 Klovborg Sagsnr. 2007/11065 Dokumentnr. 2007/11065 013 Journalnummer Vandforsyning eurofins Dokumenttitel 03-01-2012 - Forenklet kontrol - Malundvej 9, 8765 Klovborg Sagsnr. 2007/11065 Dokumentnr. 2007/11065 013 Journalnummer Vandforsyning Eurofins Dokumenttitel

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 17-03-2014 Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 17-03-2014 Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763 Åben postliste 17. marts 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763 Ansøgning om mindre

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2012- 63511 779-2012- 2094

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2012- 63511 779-2012- 2094 Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn - 092612_referat_repr.skab.pdf AFFALD VJSVPE RenoSam 300258 20-299951 24726 Kåstrupvej uge 39.pdf - 43833-299950 Oddervej

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 15. juni 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Re: Opfølgning vedr. parkering- og trafik kommunikation - - 101275 mome 9308 Re: Opfølgning

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-28592 Anmodning om bekræftelse på modtagelse af bemærkninger 17-01-2015 Center for Plan og Byg Borger 330-2015-29113 Tegninger 17-01-2015 Center

Læs mere

Miljøministeriet, Miljøstyrelsen. Landinspektør Steen Nørgaard

Miljøministeriet, Miljøstyrelsen. Landinspektør Steen Nørgaard Åben postliste 19. marts 2015 Sagsnr. Overskrift Dokument nr 2011-49263 7956 7950 7507 11682 Følgemail - Status for VOCbekendtgørelsen 2011-2013 Følgemail - Ansøgning om udstykning - Grimshavevej 7 / Grimshavevej

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid CN=Allan Andersen/OU=Børn-Kultur/O=Ikast-Brande Dokumenttitel Børnekarneval Sagsnr. 2012/12368 Dokumentnr. 2012/12368 003 Journalnummer

Læs mere

Post. Oprettet den 29-01-2012 14:51 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 29-01-2012 14:51 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager AGJ Pitzner A/S;Kragelundvej 15;4180 Sorø;Att: Claus Løgager Dokumenttitel Borupvej 16, Brande - Opstilling af omklædningscontainer - Byggetilladelse

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398 Åben postliste 27. november 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398 27-11-2013

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid Dokumentdato 04-07-2014 Lene Hansen Dokumenttitel The International Art Workshop 2014 Sagsnr. 2014/13388

Læs mere

14. april Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd.sagsbeh. 450-2014- 32008 450-2015- 59708 450-2015- 59577 450-2015-

14. april Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd.sagsbeh. 450-2014- 32008 450-2015- 59708 450-2015- 59577 450-2015- 14. april Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd.sagsbeh. 32008 Mailservice fra DANSKE ÆLDRERÅD 3/2015 59708 Seniorråd PLEJE DFLAQ - Lene 7615 12096 Påbegyndelse 59597 Re: Træfældning mm.

Læs mere

Post. Oprettet den 19-03-2015 10:14 af Karen Bach Nyt dokument

Post. Oprettet den 19-03-2015 10:14 af Karen Bach Nyt dokument Journalnummer 16.05A Forvaltning Børne- og Kulturområde Daginstitutionsafdeling Dokumentdato 16-01-2015 Mette Juel Pedersen Dokumenttitel Info og program: Forskning i og praksisnær afdækning

Læs mere

Postliste den 2. juli 2013. Teknik og Miljø

Postliste den 2. juli 2013. Teknik og Miljø Postliste den 2. juli 2013 Teknik og Miljø Journaldato Dokumenttitel Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Klipning af hæk 95262 ance 85 Vedr klagesag - støj 95248 rami 748 Re: Støj - 95246 rami 6322 Re: Støj

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. februar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. februar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. februar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Provstiudvalget besluttede indledningsvis, at følgende materiale blev behandlet på mødet. Bilag

Læs mere

330-2015-226576 Analyserapport 29-04-2015 - Rapport AR-15-CA-00298180-01 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø 28 84 81 96 EUROFINS MILJØ A/S

330-2015-226576 Analyserapport 29-04-2015 - Rapport AR-15-CA-00298180-01 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø 28 84 81 96 EUROFINS MILJØ A/S 330-2015-228754 Anmoder om status 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-226613 Øsnker status i sagen 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-232623 Ansøgning. Planlovdispensation

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-127362 Rykker fra værge til Statsforvaltningen 12-03-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger Orientering fra Glostrup Kommune om flytning på midlertidig 330-2015-127379 basis 12-03-2015 Center

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2014- 779-2014-

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2014- 779-2014- Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-- Vielse i andre kommuner - beslutning om generelt at kunne 779-- BYSEKR VJBRTS Assens Kommune 264297 foretage vielser

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-08-2015 Virksomhed redegør for tilførte mængder i jordvold - 138820 jebn 14789

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-08-2015 Virksomhed redegør for tilførte mængder i jordvold - 138820 jebn 14789 Åben postliste 26. september 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Virksomhed redegør for tilførte mængder i jordvold - 138820 jebn 14789 Projekt flytning

Læs mere

10-07-2015 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia CAT II B mandag d. 13. juli 2015. Shell

10-07-2015 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia CAT II B mandag d. 13. juli 2015. Shell Indgående post uge 28 ( 6. 10. juli 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 46017 G 94 - nyt vedr. Gymnastiksalen på Indre Ringvej 07-07-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager 330-2015-20448 SV: Høflig rykker på status omkring Kanehøj - og tak og... 13-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-19801 Rekvirering af håndværker 13-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-19728

Læs mere

06-07-2015 Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042. 06-07-2015 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506

06-07-2015 Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042. 06-07-2015 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506 Åben postliste 6. juli 2015 Teknisk område Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506 SV: kvittering fra - Dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 10. februar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-02-2015 Udkast til plan for skiltning af National 1 som Eurovelo 12 cykelrute - 26243

Læs mere

12. maj 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2015- 12813 450-2015- 76494 450-2015- 450-2015- 450-2015- 450-2015-

12. maj 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2015- 12813 450-2015- 76494 450-2015- 450-2015- 450-2015- 450-2015- 12. maj 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 12813 Anmodning om aktindsigt fra Jyllands- Posten i sponsorstøtte til idrætsklubber 76494 SEKR DFCSA - Christine S 434 434

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 11-06-2015 Tømningsattest -27.05.15 99676 ance 18400

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 11-06-2015 Tømningsattest -27.05.15 99676 ance 18400 Åben postliste 11. juni 2015 Teknik område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 11-06-2015 Tømningsattest -27.05.15 99676 ance 18400 11-06-2015 VS: vedr. entreprisenr. -

Læs mere

330-2015-13139 Ansøgning om støtte - test.htm. Center for Kommunale. Borger. 330-2015-12969 SV: NAVN - cpr.nr. xxxxxx-xxxx

330-2015-13139 Ansøgning om støtte - test.htm. Center for Kommunale. Borger. 330-2015-12969 SV: NAVN - cpr.nr. xxxxxx-xxxx Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-12005 Informationsmøde 09-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-16717 VS: Musholm - info vedr. byggeriet 09-01-2015 Center for Plan og Byg

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Indgående post uge 35 ( 25. 29. august 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 60229 Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Frank Krogh Iversen 29-08-2014 Egholmvænget 3, 7000 Fredericia

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel Indgående post uge 14 ( 1. 5. aprl 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel 23739 Dansk Fitness_Rykker vedr. fejlretning.pdf Samlesag for inspektionsrapporter 23345 Sct. Joseph_Fejl og mangler

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

22-01-2013 Ansøgning - frikommuneforsøg vedr. afbureakratisering af Indkøbsbestemmelserne

22-01-2013 Ansøgning - frikommuneforsøg vedr. afbureakratisering af Indkøbsbestemmelserne Indgående post uge 4, 2013 ( 21. 25. Januar 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 5870 A2 SEA A/S_ARS-rapport.pdf 23-01-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 6326 Kvitteringer

Læs mere

Post. Oprettet den 03-10-2012 10:55 af Bodil Larsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 03-10-2012 10:55 af Bodil Larsen Nyt dokument Journalnummer 16.05A00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Daginstitutionsafdeling anja.ougaard@uvm.dk Dokumenttitel Ansøgning til Leder af Inklusionsrådgivningen Anja Ougaard Sagsnr. 2011/20044 Dokumentnr.

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 7 ( 9. 13. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 9951 MK 01 - Ansøgnings om timer i 2015-2016 13-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 41 ( 7. 11. oktober 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 68402 International Business College Fredericia_AVS-rapport.pdf 07-10-2013 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 48 ( 25. 29. november 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 81046 Fredericia Teater_ABA-rapport.pdf 28-11-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 81045 Domus

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2010- 123603 779-2010-

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2010- 123603 779-2010- Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn - 123603 Lejernes høringssvar - Havnevej 9-11, Skive - huslejenævn - BYSEKR VJKLUN Lejernes Landsorganisation - 123147 15377

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 2, 2013 ( 7. 11. Januar 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 1623 Postdanmark_ABA-rapport 07-01-2013 Samlesag for ABA-rapporter 1886 Redegørelse for at der

Læs mere

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Indgående post uge 37 ( 9. 13. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 61619 Budget 2014 12-09-2013 KL breve 2013 61750 Rapport AR-13-CA-00113335-01, udtaget 11.09.2013

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

02-07-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx 43557 Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere,

02-07-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx 43557 Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere, Indgående post uge 27 ( 29. juni 3. juli 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 44485 SV: Spørgsmål vedr. brug af hallen og gymnastiksalen på 01-07-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-11-2014 Re: - Aktliste - - 192684 tiae 19972

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-11-2014 Re: - Aktliste - - 192684 tiae 19972 Åben postliste 5.november 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Re: - Aktliste - - 192684 tiae 19972 Datatilsynets brev af dags dato - - 192680 loro 11992

Læs mere

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende.

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende. Helle Lauenborg Nielsen Byvej 16 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Postliste for Struer Kommune

Postliste for Struer Kommune Side 1 af 6 Postliste for Struer Kommune Registreringsdato Sagsnummer / Dokumentnavn Afsender 30-03-2015 30-03-2015 30-03-2015 02.34.02-P19-257-14 Rønhegnet 9 -svar vedr. partshøring byggesag Rønhegnet

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 03-02-2015 Svar på mail med supplerende materiale - 21430 doaa 21339

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 03-02-2015 Svar på mail med supplerende materiale - 21430 doaa 21339 Åben postliste 3. februar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 03-02-2015 Svar på mail med supplerende materiale - 21430 doaa 21339 03-02-2015 koteplan

Læs mere

06-05-2013 Samlesag for inspektionsrapporter udbedret.pdf 31414 Deklaration af spildevandsslam fra Fredericia Centralrenseanlæg (2013.05.

06-05-2013 Samlesag for inspektionsrapporter udbedret.pdf 31414 Deklaration af spildevandsslam fra Fredericia Centralrenseanlæg (2013.05. Indgående post uge 19 ( 6. 10. maj 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 30769 DS SmithPackaging_Fejl og mangler udbedret.pdf 06-05-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 30768

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 4 ( 19. 25. januar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 6618 Information vedrørende adgang til Fredericia Sygehus 23-01-2014 Fredericia Sygehus - aftenskolernes

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 43 ( 21. 25. oktober 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 68356 Prisreg. Sygepleje - pr. 1.11.2013.xls 24-10-2013 Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler

Læs mere

330-2015-85202 SV: Kystsikring ved Stigsnæs Skov - mit j.nr. 061109-0001 18-02-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

330-2015-85202 SV: Kystsikring ved Stigsnæs Skov - mit j.nr. 061109-0001 18-02-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-86940 Mail fra og til NAVN - pension vedr. tilbagebetaling 18-02-2015 Center for Økonomi Borger 330-2015-85697 SV: nørrevang, dræn, træfældning, kontorvogn 18-02-2015 Center for Skole 330-2015-85685

Læs mere

RAFFINADERIET RAFFINADERIET RAFFINADERIET

RAFFINADERIET RAFFINADERIET RAFFINADERIET Indgående post uge 32 ( 3. 7. august 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 51246 SV: Sags id.: 12/25 05-08-2015 Bøgeskovvej 61, 7000 Fredericia 50858 Høring af nye arealer til

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 18. 22. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 58128 Partshøring vedrørende Anders Billes Vej 24, Fredericia Egon Andersen 21-08-2014 Anders Billes

Læs mere

10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015 46974 Skema for tildeling af timer vådhaller 2014-2015 - Samlet - udg

10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015 46974 Skema for tildeling af timer vådhaller 2014-2015 - Samlet - udg Indgående post uge 28 ( 7. 11. Juli 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 46966 Kluboversigt tildelte timer i 2014-2015.xlsx 10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Journalnummer 16.00A Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Sundheds- og Omsorgsområde Dokumentdato 01-05-2013 Margit Damholt Jensen/Sundhed-Omsorg/Ikast-Brande Dokumenttitel Vs: Region Midtjyllands udkast

Læs mere

Post. Oprettet den 27-06-2014 10:29 af Karen Bach Nyt dokument

Post. Oprettet den 27-06-2014 10:29 af Karen Bach Nyt dokument Journalnummer Vandforsyning Dokumentdato 11-06-2014 "AnalyTech Miljølaboratorium A/S" Dokumenttitel 02-06-2014 - Forenklet kontrol - Risbankevej 19 Sagsnr. 2009/58931 Dokumentnr. 2009/58931

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 45 ( 4. 8. november 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 75724 Erindring om svar om fornyelse af UIP kontrakt Udlændingestyrelsen 04-11-2013 Fornyelse af

Læs mere

07-10-2014 Kontrakt - med Peter Larsen kaffe på 12-by udbud 2014.xlsx

07-10-2014 Kontrakt - med Peter Larsen kaffe på 12-by udbud 2014.xlsx Indgående post uge 41 ( 6. 10. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 70360 Gas bus værksted_vejlevej 119_ABA-rapport.pdf 08-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Post. Oprettet den 06-01-2012 09:26 af Karen Bach Nyt dokument

Post. Oprettet den 06-01-2012 09:26 af Karen Bach Nyt dokument Journalnummer 01.05G00 Jan og Lisbeth Rodenberg;Fasterholtvej 43;7330 Brande Dokumenttitel Deklaration til underskrift Sagsnr. 2011/31869 Dokumentnr. 2011/31869 012 Journalnummer Bygningsreglement BR10

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Ejendommens administrator bestrider at tankanlægget 330-2015-215724 er utæt 24-04-2015 Center for Teknik og Miljø 12460007 Administration 2000 Ad v/jan Ge... 330-2015-213870 Ansøgning om tilladelse til

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Bent Jacobsen Side 1 20-12-2007. Hændelsesforløb. Møllegyden 51 Nymark. Bilag Dato Hændelse Kommentarer Vedr. Sag.

Bent Jacobsen Side 1 20-12-2007. Hændelsesforløb. Møllegyden 51 Nymark. Bilag Dato Hændelse Kommentarer Vedr. Sag. Bent Jacobsen Side 1 20-12-2007 Hændelsesforløb Møllegyden 51 Nymark Bilag Dato Hændelse Kommentarer Vedr. Sag 2006 oktober Kommune 1. oktober Overtagelse af v. dødsbo Huskøb ejendom 2. oktober Købt stabilgrus

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

05-06-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 fritidsleder, maj 35957 Plejen, Kvalitets- og projektmedarbejder til Plejen -

05-06-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 fritidsleder, maj 35957 Plejen, Kvalitets- og projektmedarbejder til Plejen - Indgående post uge 23 ( 1. 5. juni 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 35808 Re: tilbagemelding vedr. til i EIC i næste sæson 03-06-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 21 ( 18. 22. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 31381 SV: Møde om Aktiv Tirsdag og skolernes brug af EIC 18-05-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 20 ( 11. 15. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 30240 Zederkof_ABA-rapport.pdf 11-05-2015 Samlesag for inspektionsrapporter 30124 Elbo Logistik-Partner

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 11 ( 10. 14. marts 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 19025 Taulov KFUM Idrætsforening - ansøgning om timer 14-03-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Post. Oprettet den 20-12-2012 14:22 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 20-12-2012 14:22 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager olt@kpc.dk Dokumenttitel Bøgildvej 2, Ikast - Tilbygning til gymnasium -Digital kopi af deltilladelse, Støbetilladelse Sagsnr. 2012/38714 Dokumentnr.

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 15-09- Generel henvendelse fra konkurrencestyrelsen

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 15-09- Generel henvendelse fra konkurrencestyrelsen Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 15-09- Generel henvendelse fra konkurrencestyrelsen BYSEKR VJBLK Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 216858 vedrørende ulovlig

Læs mere

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund Martin Kristian Madsen Degnehusene 30 2620 Albertslund m² Byggetilladelse Adresse Præstehusene 300 Matr. nr. 9c, Herstedøster By, Herstedøster BBR-bygning nr. 11 og 12 Ejer Grundejerforeningen Røde Vejrmøllepark

Læs mere

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 )

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 14142 Fredericia Roklub mail vedr. timer i gymnastiksal 24-02-2014 Fordeling af timer i haller og

Læs mere

Post. Journalnummer 17.00I Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 17.00I Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 17.00I Forvaltning Børne- og Kulturområde Skoleafdeling Dokumentdato 16-08-2012 Susanne Justesen/Børn-Kultur/Ikast-Brande Dokumenttitel Vs: Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 Sagsnr.

Læs mere

Post. Oprettet den 09-05-2014 10:22 af Birgitte Sørensen Nyt dokument

Post. Oprettet den 09-05-2014 10:22 af Birgitte Sørensen Nyt dokument Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Anmeldelsessager Telcon A/S;Att.: Glenna Nielsen;Ndr. Boulevard 93;6800 Varde Dokumenttitel Birkevej 34 T, Engesvang - Udskiftning af antennesystem - Meddelelse om

Læs mere

330-2015-141411 330-2015-141282

330-2015-141411 330-2015-141282 330-2015-140495 Forespørgsel om forlængelse 20-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-141047 Samtykkerklæring 20-03-2015 Center for Sundhed og Omsorg Borger 330-2015-143372 Sygemelding

Læs mere

Post. Journalnummer 17.01.05P Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 17.01.05P Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 17.01.05P Forvaltning Børne- og Kulturområde PPR Vestgruppen;Sønderhusevej 6;7430 Ikast Dokumenttitel Aftale til underskrift. Sagsnr. 2013/29198 Dokumentnr. 2013/29198 002 Journalnummer Andre

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 25-08-2015 SV: lokalplan_u_underskrift.pdf Vedhæftede filer 138044 laen 17351

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 25-08-2015 SV: lokalplan_u_underskrift.pdf Vedhæftede filer 138044 laen 17351 Åben postliste 25/08-2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 25-08-2015 SV: lokalplan_u_underskrift.pdf Vedhæftede filer 138044 laen 17351 25-08-2015 SV:

Læs mere

Post. Journalnummer 16.00I00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde

Post. Journalnummer 16.00I00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Journalnummer 16.00I00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Brandlundparken Dokumentdato 15-06-2010 Procedure for telefonbetjening Dokumenttitel Procedure for telefonbetjening Sagsnr. 2008/46288 Dokumentnr.

Læs mere