Indgående post uge 29 ( juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel"

Transkript

1 Indgående post uge 29 ( juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel NMK Afgørelse i sag om Kommunes afgørelse om, at en ønsket Natur- og Miljøklagenævnet Vejlevej 55, 7000 placering af parkeringspladser på ejendommen beliggende Vejlevej er umiddelbart tilladt efter planloven Mail fra Lars Ejby Sommerferie.msg Teknisk Udvalg - referater Høring vedr. V2-kortlægning af interne skov- og markveje Follerupvej 42, 7000 Region Syddanmark Follerupvej 42, Rapport AR-13-CA udtaget kl.08:25 til kl. 08:15 EUROFINS MILJØ A/S Vejlbyvej 9A, 7000 Jysk Miljørens udløb Shell- Raffinaderiet,. Indberetning af ph- værdier i afløb fra CAT II, uge nr. Egeskovvej, 265, 7000, Egeskovvej 265, og 28, Forslag til afgørelse Skade, Rådhuset, , 32, skadenr Diverse fakturaer Skade, Rådhuset, , 32, skadenr Efteranmeldelse af løsøre Skade, Rådhuset, , 32, skadenr Anerkendelse fra GJ Skade, Rådhuset, , 32, skadenr Skadeanmeldelse Skade, Rådhuset, , 32, skadenr Rapport Skadeservice Danmark Skade, Rådhuset, , 32, skadenr Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement Kim Borg/Erritsø-Hallen Midlertidigt arrangement, Erritsø-hallen, Hal 1. D Rapport AR-13-CA , Sygehus Terapibassin EUROFINS MILJØ A/S Dronningensgade 97, Cycle Clubs regnskab for 2012 Cycle Club v/ Lars Reviderede regnskaber 2012, Idrætten Sørensen Kørekort fra Kroatien efter De nye kørekortregler, kørekortregisteret Meddelelse om boet Retten i Kolding - Skifteretten Erritsø Bygade 85A 1 19, Police i kraft / ændret pr Gjensidige Forsikring, Dansk Filial af Gjensidige Forsikring Police, policenr , Regulering af årsrejseforsikring for 2011 ASA Regnskab 2012 og budget for år 2013, Dansk Tamilsk Venskabsforening - Dansk Tamilsk Venskabsforening Reviderede regnskaber 2012, Andre foreninger Underskrevet lejekontrakt. Leon Mikael Rasmussen Herfordparken 1 4 2, Rapport AR-13-CA , Follerup Vandværk DGU EUROFINS MILJØ A/S Follerup Møllevej 24, Rapport AR-13-CA , Tørskind Vork Vandværk Vandværket EUROFINS MILJØ A/S Tørskind Vork Vandværk, Vorkvej 41, Egtved i 2013, TRE-FOR Vand A/S, Kokbjerg 30, Spørgsmål til føreren Skade, Brandvæsen, , VJ89105, 12,

2 47065 Spørgsmål fra GJ Skade, Brandvæsen, , VJ89105, 12, RE: Nedsivningsfaskine Thorsvej Thorsvej 53, Rapport AR-13-CA ,Fuglsang Centret Bassin EUROFINS MILJØ A/S Søndermarksvej 150, Faktura fra tømrer Skade, Videnparken, , 31, Anmeldelse om fuldført byggearbejde Casper Spejlborg Winther Loddet 1q, Legepladsrapport til byggesagsnummer Casper Spejlborg Winther Loddet 1q, SV: Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Heinrich Arndt Nørre Voldgade 8, Re: Svar på spørgsmål vedr. gebyr Gårdvænget 21, SV: vedr. sags ID 13/ Dronningensgade 34b, Total opgørelse Skade, Alleskolen, , 31, Underskrevet serviceaftale - Randalgård Børnehave BØRNEHAVEN RANDALGÅRD Indgåede leasingaftaler med Ricoh på MFP Opkrævning for vand vedrørende 2. halvår 2013 DATEA A/S Leje af lokaler i det gamle Rådhus i Vendersgade 30D Re: Byfornyelsesmidlerne 2013 Frank Pedersen Torvegade 14, Udkast til regulativ for Skovhavebækken Skovhavebækken Erklæring vedr. BOSSINF 2012 fra revisor Revisorerklæring om kommunernes administration af og indberetning til BOSSINF Erindring om periodisk syn - sidste frist var Trafikstyrelsen Periodisk syn Reg. Nr. KF21412, Brandvæsen Kloakplan vedr. TCC Vest - Myndighedsprojekt Chr. Winthers Vej 2, RE: Miljømæssigeforhold vedr. trafikstyringscentral, DSB Chr. Winthers Vej 2, Standardattest, automatisk branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg) JANSSON EL A/S Tonne Kjærsvej 64, Til orientering Miljøgodkendelse af ændret anvendelse af FDOs tank T-8856 Miljøcenter Odense Sikkerhedsrapport, FDO J Forespørgsel vedr. Lejekontrakt KFUM-Spejderne de Meza Randalsvej 22, bygning på lejet grund Ansøgning om lovliggørelse af opsat skilt DOMEA DANSKE BYGGE- OG Norgesgade 25, 7000 BOLIGADM. s.m.b.a Anmeldelse om fuldført byggearbejde TELETEAMET A/S Trelde Næsvej 100, Attest og afsætningplan loddet Loddet 41, Information til landets kommuner om ophævelse af tilslutningspligt m.v. til fællesantenneanlæg i lokalplaner m.v. pr. 1. januar Information til landets kommuner om ophævelse af tilslutningspligt m.v. til fællesantenneanlæg i lokalplaner m.v. pr. 1. Miljøministeriet - Naturstyrelsen Høring af udkast til bekendtgørelse af 1, nr. 9 i lov nr Ophævelse af tilslutningspligt til fællesantenneanlæg afsætningsplan samt servitut- og byggelinieattest LIFA A/S Adelvej 63, Attest og afsætningsrids loddet Loddet 39, Underskrevet lejekontrakt Thorkild Jensen Erritsø Bygade 85C ST 0038, Mail Feriekonstituering i Teknisk Udvalg.msg Udvalgsformandens ferieafvikling - Teknisk Udvalg Mail Sommersferie.msg Udvalgsformands ferieafvikling - Miljøudvalget 2013

3 47257 Mailkorrespondance Skade, Museumsgården Kringsminde, , Skadeanmeldelse Skade, Museumsgården Kringsminde, , Diverse gl. fakturaer Skade, Museumsgården Kringsminde, , Anmeldelse om,påbegyndt VVS-arbejde DANSK INSTALLATIONS Fænøvej 9, 7000 TEKNIK A/S Redegørelse vedr. transformerstation på Ydre Ringvej 71, Ydre Ringvej 71, Leasingaftale pr mdr Plejen - leasingaftale - Ricoh A/S - kopimaskine Distrikt 15, Madsbyhus Tilbagemelding omkring tilsagn om støtte Inga Olivia Nielsen Bøgeskovvej 30, Rykker for indsendelse af blanketter Danmarks Statistik Den sociale ressourceopgørelse Børn og unge Ansøgning, Tandemklub Benny Eiberg Tilskud efter ordningen 2012 (hele året) - Andre Foreninger Badevandsanalyse udtaget Bøgeskov Strand, /13 Als Denmark A/S Badevandsanalyser 2013 (strandene) Trelde Næs Blå Flag udtaget /13 Als Denmark A/S Badevandsanalyser 2013 (strandene) VS: Klage over støjgener fra CC Biler Per Christensen Fuglsang Allé 32, Underskrevet lejekontrakt Ruth Hessellund Petersen Erritsø Bygade 85A 1 19, afleveringsattest Adelvej 63, Forespøgsel - brandsektionering ved tagudhæng Prangervej 166, Materialeliste, princip og isolering af kviste samt foto Bo Østerlund Mortensen Kolding Landevej 100, Erindring om besvarelse Sydøstjyllands Politi Plejen- Automatisk trafikkontrol den Indre Ringvej 50, Gothersgade Gothersgade 47, Ny fedtudskiller Gothersgade Gothersgade 47, Att.: By & Erhverv - vedr. etablering af vindue Thomas Holl Prinsessegade 20g, Kommuneplanen - opklarende spørgsmål Ole Klottrup Kommuneplan 2013 Høring Kommuneplan fælles del for Trekantområdet - Naturstyrelsens tilbagemelding Miljøministeriet Kommuneplan 2013 Høring Naturstyrelsen Ansøgning om lovliggørelse af opsat skilt DOMEA DANSKE BYGGE- OG Thygesminde Allé 10, 7000 BOLIGADM. s.m.b.a Ansøgning om lovliggørelse af opsat skilt DOMEA DANSKE BYGGE- OG Thygesmindevej 51, 7000 BOLIGADM. s.m.b.a Ansøgning om lovliggørelse af opsat skilt BOLIGSELSKABET FUTURA Kongensgade 105A, Svar på brev af om lukning af Jupitervej 30 samt konsekvenser for LANDSFORENINGEN LEV Lukning af Botilbuddet Jupitervej 30 beboerne Krav om benyttelse af landinspektør til udredning af sagen John Mylius Jor Rønnebækgårdsvej 9, Forlængelse af frikommuneforsøg på folkeskoleområdet frem til afslutningen af Undervisningsministeriet Frikommuneforsøg på skoleområdet skoleåret 2015/16 Fr.Holm Skema til Madsby Legepark Skade 52, , Kultur&Fritid, , Lumbyesvej 45

4 47582 Spørgeskema fra GJ Skade 52, , Kultur&Fritid, , Lumbyesvej Revideret situations-, grund- og facadetegning Poul Erik Pedersen Blåkjærsvej 20, Indkaldelse til periodisk syn senest Trafikstyrelsen Periodisk syn, KF21242, Brandvæsen Registreringsattest Police, policenr.?, Brand & Redning, reg.nr. KF10120, branchenr Kvittering på fritagelse af køretøj for registreringsafgift SKAT Skattecenter Høje- Tåstrup Police, policenr.?, Brand & Redning, reg.nr. KF10120, branchenr Tilbud - Thorkil Schrøder.pdf Krogsagervej 30, Tilbudsliste - Ole Malthe Sørensen.pdf Krogsagervej 30, Tilbudsliste - El Gården.pdf Krogsagervej 30, Tilbudsliste - K.E. Mammen.pdf Krogsagervej 30, Tilbudsliste - Rand og Andersen.pdf Krogsagervej 30, Tilbudsliste - BT-Gulve.pdf Krogsagervej 30, Samlet tilbudsliste.pdf Krogsagervej 30, Kvittering fra NMKN på modtagelse af klage med bilag Natur- og Miljøklagenævnet Fuglsangvej 30, Dimension af læskærm: VINDFANG MÅL PÅ RAMMER TIL GLARMESTER.JPG Læskærm - Jyllandsgade 59 ved Café Rustik Situationsplan, plantegning, facadetegning, redegørelse NORDLY INVEST ApS Irisvej 20, Billedmateriale Vedr. skiltning/fejlagtig parkeringsafgift Vendersgade ved Bülows Plads - skiltning om parkering den 5. og 6. juli 2013 samt fejlagtig parkeringsbøde Tilbud på byggeskadeforsikring HUSCOMPAGNIET MIDT- OG Stenten 18, 7000 NORDJYLLANDA/S Ansøgning om byggetilladelse til anv. ændring af 2 pavilloner Nørre Allé 5, Returpost NBL 3, Oprensning af Studsdal Bæk Supplerende materiale til byggeansøgning Fagerlien 8, 7000 Sags-ID: Eurodan Huse Fagerlien 8, / Anmodning om kopi af kommunalbestyrelsens beslutning i sagen Skærbæk Havnegade 51, Aktindsigt Supplerende materiale Dronningens Kvarter 12, Tilladelse efter de tekniske forskrifter Dronningens Kvarter 12, Revideret anmodning om byggetilladelse Brian Fuglsang Refsing Rudolf Steiner Allé 4, Kommunalt spildevandsslam til: Bovballe Møllevej 108, Smidstrup, MILJØSERVICE A/S Bovballe Møllevej 108, Smidstrup Pladstegning Midlertidigt arrangement, Madsby Enge SV: Spørgsmål til Masterplanen fra Susanne Eilersen Spørgsmål fra Byrådet vedr. masterplan for kommunale ejendomme Påbud om undersøgelse af forurening med jernchlorid efter brud på tank V-9943X på DONG Oil Pipe A/S' Råolieterminal ved. Miljøcenter Odense Vejlbyvej 28, Ingen bem. fra byg vedr. arealoverførsel matr. nr. 1i, 31 Henneberg Ladegaard, Erritsø og matr. nr. 32 og 7i Henneberg Ladegaard, Erritsø Arealoverførsel mellem matr. nr. 1i, 31 Henneberg Ladegaard, Erritsø og matr. nr. 32 og 7i Henneberg Ladegaard, Erritsø

5 47967 Beskrivelse, situationsplan m.m. Allan Hagner Plantagevej 10, Forespørgsel kolonihave Forespørgsel vedr. betingelser for kolonihaver Anmodning om yderligere oplysninger Thurøvænget 2B, Thurøvænget 2b, 7000 Skjalm Consult Thurøvænget 2B, 7000 v/flemming Skjalm- Rasmussen Kopi af udbudsmaterialet udsendt til entreprenørerne Billund og Hansen Arkitekter Mosegårdsvej 2, Dagrenovation ikke afhentet Tanja Sandberg Kobbelgårdsvej 129, afhentning af dagrenovation VS: Plantagevej 39, Forespørgsel om tegninger og tankattest DanBolig Plantagevej 39, Nedrivning af eksist. udestue Skolevej 39, Hul på cykelsti. Inger Petersen Anmeldelse om hul i cykelstien op til Lillebæltsbroen Manglende indhentning Ellen Susanne Hansen Sanddal Engvej 12, afhentning af dagrenovation RE: Vejarbejde Ernavej/Treldevej, rykker på svar fra tidliger henvendelse Kasper Tejlgaard Winkel Ernavej/Treldevej sætningsskader på ejendom Aftale melllem Kommune og Skatteministeriet Aftale melllem Kommune og Skatteministeriet Høring - bekendtgørelse om tilladelse til frikommuneforsøg i medfør af lov om planlægning Miljøministeriet - Naturstyrelsen Høring - bekendtgørelse om tilladelse til frikommuneforsøg i Viborg Kommune medfør af lov om planlægning Mail fra Anita Nielsen: Cykelskur mm. Danmarksstræde Henvendelse om vedligeholdelse af cykelskur og vedligeholdelse af Danmarksstræde Anmoder om udtalelse om inhabilitet Statsforvaltningen Syddanmark Statsforvaltningen - Inhabilitet hos 2 byrådsmedlemmer i forbindelse med udlicitering af dele af IT-afdelingen Miljøgodkendelse af ændret anvendelse af FDOs tank T-8856 Miljøcenter Odense Miljøgodkendelse Shell Raffinaderiet ændret anvendelse af FDOs tank T Ang. plantegning over hus Baunegårdsvej 60, Police, motorkøretøj, Ikraft/ændret: Gjensidige Forsikring, Dansk Filial af Gjensidige Forsikring ASA Aftale, Motorkøretøj, Afgangsført pr Gjensidige Forsikring, Dansk Filial af Gjensidige Forsikring ASA Aftale, Motorkøretøj, Afgangsført pr Gjensidige Forsikring, Dansk Filial af Gjensidige Forsikring ASA Police, , institutionsnavn?, AB11060, branchenr Police, , Ryttergrøftvejens Skole, XC44377, branchenr Police, , Ryttergrøftvejens Skole, PP93411, branchenr Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner NORDEA BANK DANMARK A/S Alarmens kontaktpersoner, Nordea, Jupitervej Forespørgsel om anlæg af fortov, snerydning og placering af postkasse Tina Hermann Hansen Langesøvej - planer om anlæg af fortov,

6 snerydning og placering af postkasse Mail fra Steen Jensen: Østerstrand i Henvendelse om vedligeholdelse af Øster Strand Svar fra entreprenør med revision Peter Vilstrup Rådighedstilladelse - Snoghøj Landevej - banebro Samtykke fra politiet Kjeld A. Knudsen Rådighedstilladelse - Snoghøj Landevej - banebro Fwd: Ansøgning om rådighedstilladelse vedr påkørselsskade på Banebro, Snoghøj Landevej René Olesen Rådighedstilladelse - Snoghøj Landevej - banebro Oplæg til tilbud på levering af selvbetjeningsløsninger CSC SCANDIHEALTH A/S Aftale - Navne- og Adressebeskyttelse og Valg af læge og Udrejse - Obligatorisk digital selvbetjening - 2. bølge Fjernvarmeledning under Gl. Tårupvej Gl. Tårupvej 51 og Registreringsattest Police, policenr.?, institutionsnavn?, AG93811, branchenr Registreringsattest Police, policenr.?, institutionsnavn?, AG93812chenr VS: Sikker mail: OIB Borger - BY110 - Ansøgning om dispensation fra de gældende Nøddeplantagen 29, 7000 byggeregler (dispensationsansøgning) [p=250064,v=597,c=qoil5ersvs4ce1rklzkctreznl0=] Anmeldelse af løjfning af tank/tankattest Niels Christophersen Ussinggårdsvej 31, VS: Forhåndsdialog vedr. overdækket terrasse, Luthersvej Luthersvej 43, SV: Projekt på Skullebjerg allé 47, Østerby, Skullebjerg Allé 47, Spørgsmål - Projekt på Skullebjerg allé 47, Østerby, Skullebjerg Allé 47, Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner Trinitatis Kirkegård Alarmens kontaktpersoner, Trinitatis Kirke, Kongensgade 39B Orientering om forsikring udløb den Gjensidige Forsikring, Dansk Filial af Gjensidige Forsikring ASA Police 39, , Randalsvej 51 - Randalgård Børnehave Overskridelse af hastigheden Sydøstjyllands Politi Plejen - Automatisk trafikkontrol den , Kolding Landevej Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner FREDERICIA MUSEUM Alarmens kontaktpersoner, Museum, Prangervej Rengørings kontrakt og Vedligeholdsoversigt Børup Sande Skadeanmeldelse Skade 52, , Entreprenørgården, , Snoghøj Landevej Høring scoping for miljøvurdering af lokalplan for stormagasin på Søndegade i Vejle Vejle Kommune - Teknik & Miljø, Plan Høring scoping for miljøvurdering af lokalplan nr for stormagasin på Søndegade i Vejle Kommune Tjekliste til solcelleanlæg Sikkerhedsstyrelsen Solcelleanlæg, Sikkerhedsstyrelsens vejledning Dokumentation vedr. tømning af olietank PlanOgByg Ussinggårdsvej 21, 7000

7 47684 Overdragelse fuldført Registrering af domænenavnet fkhybyhus.dk Overdragelsesbekræftelse Registrering af domænenavnet fkhybyhus.dk Kvittering for overdragelse Registrering af domænenavnet fkhybyhus.dk Anmodning om overdragelse af.dk-domænenavn(e) Registrering af domænenavnet fkhybyhus.dk Domænenavnet er nu registreret til dig Registrering af domænenavnet fkhybyhus.dk Bekræft registreringen af domænenavnet Registrering af domænenavnet fkhybyhus.dk klipning af græskanter Børup Sandevej Anne Hedevig Rise Forespørgsel om klipning af græskanter Børup Sandevej Overdragelse fuldført Registrering af domænenavnet fkulleruphus.dk Overdragelsesbekræftelse Registrering af domænenavnet fkulleruphus.dk Kvittering for overdragelse Registrering af domænenavnet fkulleruphus.dk Anmodning om overdragelse af.dk-domænenavn(e) Registrering af domænenavnet fkulleruphus.dk Domænenavnet er nu registreret til dig Registrering af domænenavnet fkulleruphus.dk Bekræft registreringen af domænenavnet Registrering af domænenavnet fkulleruphus.dk Overdragelse fuldført Registrering af domænenavnet fkoesterelkjaer.dk Overdragelsesbekræftelse Registrering af domænenavnet fkoesterelkjaer.dk Kvittering for overdragelse Registrering af domænenavnet fkoesterelkjaer.dk Anmodning om overdragelse af.dk-domænenavn(e) Registrering af domænenavnet fkoesterelkjaer.dk Domænenavnet er nu registreret til dig Registrering af domænenavnet fkoesterelkjaer.dk Bekræft registreringen af domænenavnet Registrering af domænenavnet fkoesterelkjaer.dk Overdragelse fuldført Registrering af domænenavnet fkstaevnhoej.dk Overdragelsesbekræftelse Registrering af domænenavnet fkstaevnhoej.dk Kvittering for overdragelse Registrering af domænenavnet fkstaevnhoej.dk

8 47645 Anmodning om overdragelse af.dk-domænenavn(e) Registrering af domænenavnet fkstaevnhoej.dk Domænenavnet er nu registreret til dig Registrering af domænenavnet fkstaevnhoej.dk Bekræft registreringen af domænenavnet Registrering af domænenavnet fkstaevnhoej.dk Overdragelse fuldført Registrering af domænenavnet fkmadsbyhus.dk Overdragelsesbekræftelse Registrering af domænenavnet fkmadsbyhus.dk Kvittering for overdragelse Registrering af domænenavnet fkmadsbyhus.dk Anmodning om overdragelse af.dk-domænenavn(e) Registrering af domænenavnet fkmadsbyhus.dk Domænenavnet er nu registreret til dig Registrering af domænenavnet fkmadsbyhus.dk Bekræft registreringen af domænenavnet Registrering af domænenavnet fkmadsbyhus.dk Overdragelse fuldført Registrering af domænenavnet fkrosenlunden.dk Overdragelsesbekræftelse Registrering af domænenavnet fkrosenlunden.dk Kvittering for overdragelse Registrering af domænenavnet fkrosenlunden.dk Anmodning om overdragelse af.dk-domænenavn(e) Registrering af domænenavnet fkrosenlunden.dk Domænenavnet er nu registreret til dig Registrering af domænenavnet fkrosenlunden.dk Bekræft registreringen af domænenavnet Registrering af domænenavnet fkrosenlunden.dk Aftale om årsnorm klub Årsnorm Klub Faktura Skade 49, Skjoldborgvejen, , Skadeanmeldelse Skade 49, Skjoldborgvejen, , Faktura Skade 49, Skjoldborgvejen, , Skadeanmeldelse Skade 49, Skjoldborgvejen, , Notat - Tilsyn for private institutioner Tilsyn vedr. private institutioner Faktura Skade 49, Skjoldborgvejen, , Skadeanmeldelse Skade 49, Skjoldborgvejen, ,

9 47596 Faktura Skade 49, Skjoldborgvejen, , Skadeanmeldelse Skade 49, Skjoldborgvejen, , Korrektur: Valdemar og Marie Taumoses Legat til ældre, trængende personer i Erritsø Sogn Korrektur: Valdemar og Marie Taumoses Legat til ældre, trængende personer i Erritsø Sogn Korrektur: Kommunes Friboligers Legat Korrektur: Kommunes Friboligers Legat Korrektur: Fælleslegatet for værdige trængende og nødlidende borgere i kommune orrektur: Fælleslegatet for værdige trængende og nødlidende borgere i kommune Korrektur: Frøken Charlotte Trap de Thygesons Rejselegat for Lærerinder i Korrektur: Frøken Charlotte Trap de Thygesons Rejselegat for Lærerinder i Korrektur: Ungdommens Studiefond, Korrektur: Ungdommens Studiefond, Indkaldelse til periodisk syn senest Trafikstyrelsen Periodisk syn, reg.nr. DG90270, afdeling Indkaldelse til periodisk syn senest Trafikstyrelsen Periodisk syn, reg.nr. ZY46474, Mølledamskolen Indkaldelse til periodisk syn senest Trafikstyrelsen Periodisk syn, reg.nr. ZY53599, ældreplejen Indkaldelse til periodisk syn senest Trafikstyrelsen Periodisk syn, reg.nr. AD67338, PLEJEN Indkaldelse til periodisk syn senest Trafikstyrelsen Periodisk syn, reg.nr. ZY53600, PLEJEN Korrektur: Den Selvejende Institution - Fonden - Miljøcenter Korrektur: Den Selvejende Institution - Fonden - Miljøcenter Spørgsmål vedr. campering på Flansbæk Strand Campering på Flansbæk Strand Beregning af bindingspligt, saldo pr GRUNDEJERNES Hyrdevej 6, 7000 INVESTERINGSFOND Beregning af bindingspligt, saldo pr GRUNDEJERNES Hyrdevej 2, 7000 INVESTERINGSFOND Beregning af bindingspligt, saldo pr indbetaling af beløb GRUNDEJERNES Prinsessegade 29, 7000 INVESTERINGSFOND Tilbud om leasingfinansiering til underskrift LEASING FYN BANK A/S Leasingaftale nr , Vitra 2060 redskabsbærer årg Rapport AR-13-CA udtaget Korsvejens Mejeri Vandværk EUROFINS MILJØ A/S Højrupvej 116, 7000 Ledningsnet Indgået henvendelse og bekræftelse på modtagelse Renovering af idrætspladsen på Bakkeskolen / Bygaden Afgørelse/accept Skade 52, ,Vej&Park, Treldenæsvej Skadeanmeldelse Skade 52, ,Vej&Park, Treldenæsvej Billeder mv Skade 52, ,Vej&Park,

10 Treldenæsvej Indsigelse mod påbud om støv fra kornoplag Nyhavnvej 4A, Aktindsigt Svar på Varsling Oceankajen 12, Aktindsigt Ansøgning om byggetilladelse til opstilling af legeredskaber UNIQA A/S Taulov Kirkevej 35A, DERES J.NR. 13/ VARSEL OM PÅBUD OM BEGRÆNSNING AF SPREDNING AF STØV TIL NABOAREALERNE PÅ SHIPPING.DK'S AKTIVITETER MED HÅNDTERING AF LØSVARER I FREDERICIA HAVN - CVR.NR SV: DERES J.NR. 13/ VARSEL OM PÅBUD OM BEGRÆNSNING AF SPREDNING AF STØV TIL NABOAREALERNE PÅ SHIPPING.DK'S AKTIVITETER MED HÅNDTERING AF LØSVARER I FREDERICIA HAVN - CVR.NR Oceankajen 12, Aktindsigt Oceankajen 12, Aktindsigt Mail vedr. afslutning Skade, Kompetencecentret, , Overslag på rep. af pc-skab Skade, Kompetencecentret, , Faktura fra Daneta Sercurity Skade, Kompetencecentret, , Diverse fakturaer Skade, Kompetencecentret, , Skadeanmeldelse Skade, Kompetencecentret, , VS: JS0050E - Teknisk opgradering af antennesystem for Hi3G Denmark ApS Masteposition Prinsessegade, opgradering Anmeldelse af midlertidigt aktivitet - Erritsø Bygade Claus Dam Christophersen Anmeldelse af midlertidig aktivitet. Banebroen på Erritsø Bygade Udregning af bebyggelsesprocent PlanOgByg Bredstrup Bygade 10, Anmeldelse af udvidelse af eksist. carport Tommy Johannes Hansen Bredstrup Bygade 10, Anmodning om aktindsigt i stisagen Avlsbrugervej 18 HVIID ERHVERVSADVOKATER A/S Avlsbrugervej 18 - sten på vejareal samt nedlæggelse af sti - Aktindsigt Ønske og tilbud Fra Dannsk Blindesamfund Kenneth Nielsen Ledelinjer - Fuglsangcentret til busstop Billeder af ukrudtet Knud Bjorholm Johansen Renholdelse - Danmarksstræde v/tidl. Føtex - Gothersgade Danmarksstræde/Føtes. Poul Alex Sørensen Renholdelse - Danmarksstræde v/tidl. Føtex - Gothersgade Anmodning om erklæring om udstykningsmulighed for ejendommen matr. nr. 6 aa, Allan Jakobsen Højrup Østervej 4, 7000 Højrup By, Herslev SV: Haveforeningen Nørrelyst Orientering til Bestyrelsen samt krav om dokumentaion fra advokat Mail-dialog mellem Jens Eriksen og NMKN Kolding Landevej Mail til NMKN fra Jens Eriksen angående byggetilladelser Kolding Landevej Tak for tildeling af 18 midler samt revideret regnskab Frivillighuset i Dansk Flygtningehjælps Frivillighus Serviceloven 18 uddelling 1. runde Blowerdoortest Thygesminde Allé 3, færdigmelding mm Thygesminde Allé 3, Thygesminde Allé 3, Mail med kortbilag, Rands Enge Rands Enge Vådområdeprojekt Kort over arealanvendelse - foreløbig Rands Enge Vådområdeprojekt Supplerende materiale til byggesag- byggetilladelse nr Herfordparken 1, Registreringsattest Police, policenr , Brand &

11 Redning, reg.nr. XN95965, branchenr Registreringsattest Police, policenr , Brand & Redning, reg.nr. XN95964, branchenr Sønderparken & Korskærparken, anvendelse af kælderrum, referat fra Ullerupdalvej 83, 7000 myndighedsmøde Erklæring vedr teknisk dokumentation Peder Gribs Vej 4, Oplysning om tilbageværende udhusbygning Søren Jørgensen Nymarksvej 63, Forslag til afgørelse Skade, Hjemmeplejen Vendersgade 43, , 31 og Fakturaer Skade, Hjemmeplejen Vendersgade 43, , 31 og Afgørelse/accept Skade, Kringsminde, , 41, Ny faktura Skade, Kringsminde, , 41, Gl. faktura Skade, Kringsminde, , 41, Mailkorresponcance om ny plæneklipper Skade, Kringsminde, , 41, Lejemål tidsbegrænses for perioden Else Rønnow Ved Landsoldaten , 7000

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 43 ( 21. 25. oktober 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 68356 Prisreg. Sygepleje - pr. 1.11.2013.xls 24-10-2013 Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 18. 22. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 58128 Partshøring vedrørende Anders Billes Vej 24, Fredericia Egon Andersen 21-08-2014 Anders Billes

Læs mere

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Indgående post uge 37 ( 9. 13. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 61619 Budget 2014 12-09-2013 KL breve 2013 61750 Rapport AR-13-CA-00113335-01, udtaget 11.09.2013

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 48 ( 24. 28. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 82290 Tide Bus Danmark A/S_Fejl og mangler udbedret.pdf 25-11-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 17 ( 21. 25. april 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 28042 SV Elbohallen: Timefordelingen 2014/15 23-04-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2015-2016 15298 TSIF Håndbold vedr. Ansøgningsskema til fordeling af timer i

06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2015-2016 15298 TSIF Håndbold vedr. Ansøgningsskema til fordeling af timer i Indgående post uge 10 ( 2. 6. marts 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 15412 G94 - Ansøgning om timer i sæson 2015-2016 06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

02-07-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx 43557 Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere,

02-07-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx 43557 Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere, Indgående post uge 27 ( 29. juni 3. juli 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 44485 SV: Spørgsmål vedr. brug af hallen og gymnastiksalen på 01-07-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 7 ( 9. 13. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 9951 MK 01 - Ansøgnings om timer i 2015-2016 13-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 )

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 72107 Domus Axel A/S, Kommunalt P-anlæg_AVS-rapport.pdf 15-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson Indgående post uge 8 ( 16. 20. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 11658 BPI Senior Motion - ansøgning om timer sæson 2015-2016 20-02-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 22 ( 25. 29. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 34332 Tuborg Fredericia Bryggeri, Terminal Vest_AVS-rapport.pdf 29-05-2015 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 )

Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 ) Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 3453 SV Indre Ringvej: yderligere vedr. hal og sal 15-01-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Indhentning af RenoNordens bemærkninger til spørgsmål fra borger om skraldebiler og dieselmotorer 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø

Indhentning af RenoNordens bemærkninger til spørgsmål fra borger om skraldebiler og dieselmotorer 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-342467 Septiktank er sløjfet 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø 10 27 34 98 SLAGELSE KLOAKSERVICE ApS 330-2015-341695 Mail koorspondance angående Fodbold økonomi 02-07-2015 Center for Kultur,

Læs mere

Indgående den 27. Juli 2015

Indgående den 27. Juli 2015 ndgående den 27 Juli Journa l Løbenr titel ndhold Afs/modt 135658 CaseNo15-12746_høring hos landbrug, landzone, natur og vand_#135435-15_v1pdf 135657 Forespørgsel på udstykning af ejendommen 135653 Ny

Læs mere

330-2015-141411 330-2015-141282

330-2015-141411 330-2015-141282 330-2015-140495 Forespørgsel om forlængelse 20-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-141047 Samtykkerklæring 20-03-2015 Center for Sundhed og Omsorg Borger 330-2015-143372 Sygemelding

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Byggesagslog.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Byggesagslog. Handrupgaard Grundejerforening V/Knud Erik Jensen, Korsagervej 3, Haslund, 8940 Randers SV ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 17-03-2014 Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 17-03-2014 Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763 Åben postliste 17. marts 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763 Ansøgning om mindre

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den 12-09-2007 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den 12-09-2007 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den 12-09-2007 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno Hansen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-17.45 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

Beretning 2012 Erhverv og Teknik

Beretning 2012 Erhverv og Teknik Beretning 2012 Erhverv og Teknik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Byggesagsteam... 4 2.1 Opgaver... 4 2.2 Status for 2012... 4 2.3 Årets tendenser... 5 3. Ejendomsskatteteam...

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Opfølgning på dialogmøder i 2015

Opfølgning på dialogmøder i 2015 Opfølgning på dialogmøder i 2015 Skemaet til opfølgning på dialogmøderne i 2015 er et værktøj til den administrative opfølgning på de årlige dialogmøder mellem lokalråd og dialogudvalg. Skemaet herunder

Læs mere

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening af n ul Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 230. Virksomhedsplan 2011 - Teknik og Beredskabs opgaveområder 3 231. Ensretning

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ordinært møde Dato 16. august 2012 Tid 16:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen (V) Paul

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-70182 Ansøgning om tilladelse til modulvogntog til Kalundborgej 94 4200 Slagelse 09-02-2015 Center for Teknik og Miljø Miljøcenter Enggården 330-2015-70151 Fisketorvet 09-02-2015 Center for Teknik

Læs mere

330-2015-56595. 330-2015-56312 Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation 02-02-2015 Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS

330-2015-56595. 330-2015-56312 Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation 02-02-2015 Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS 330-2015-58706 Færdigmelding 02-02-2015 Center for Plan og Byg Selandia Automobiler A/S 330-2015-55548 Leasingkontrakter med Slagelse Kommune 02-02-2015 Center for HR og Udvikling 330-2015-55970 Anmeldelse

Læs mere