Indgående post uge 29 ( juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel"

Transkript

1 Indgående post uge 29 ( juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel NMK Afgørelse i sag om Kommunes afgørelse om, at en ønsket Natur- og Miljøklagenævnet Vejlevej 55, 7000 placering af parkeringspladser på ejendommen beliggende Vejlevej er umiddelbart tilladt efter planloven Mail fra Lars Ejby Sommerferie.msg Teknisk Udvalg - referater Høring vedr. V2-kortlægning af interne skov- og markveje Follerupvej 42, 7000 Region Syddanmark Follerupvej 42, Rapport AR-13-CA udtaget kl.08:25 til kl. 08:15 EUROFINS MILJØ A/S Vejlbyvej 9A, 7000 Jysk Miljørens udløb Shell- Raffinaderiet,. Indberetning af ph- værdier i afløb fra CAT II, uge nr. Egeskovvej, 265, 7000, Egeskovvej 265, og 28, Forslag til afgørelse Skade, Rådhuset, , 32, skadenr Diverse fakturaer Skade, Rådhuset, , 32, skadenr Efteranmeldelse af løsøre Skade, Rådhuset, , 32, skadenr Anerkendelse fra GJ Skade, Rådhuset, , 32, skadenr Skadeanmeldelse Skade, Rådhuset, , 32, skadenr Rapport Skadeservice Danmark Skade, Rådhuset, , 32, skadenr Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement Kim Borg/Erritsø-Hallen Midlertidigt arrangement, Erritsø-hallen, Hal 1. D Rapport AR-13-CA , Sygehus Terapibassin EUROFINS MILJØ A/S Dronningensgade 97, Cycle Clubs regnskab for 2012 Cycle Club v/ Lars Reviderede regnskaber 2012, Idrætten Sørensen Kørekort fra Kroatien efter De nye kørekortregler, kørekortregisteret Meddelelse om boet Retten i Kolding - Skifteretten Erritsø Bygade 85A 1 19, Police i kraft / ændret pr Gjensidige Forsikring, Dansk Filial af Gjensidige Forsikring Police, policenr , Regulering af årsrejseforsikring for 2011 ASA Regnskab 2012 og budget for år 2013, Dansk Tamilsk Venskabsforening - Dansk Tamilsk Venskabsforening Reviderede regnskaber 2012, Andre foreninger Underskrevet lejekontrakt. Leon Mikael Rasmussen Herfordparken 1 4 2, Rapport AR-13-CA , Follerup Vandværk DGU EUROFINS MILJØ A/S Follerup Møllevej 24, Rapport AR-13-CA , Tørskind Vork Vandværk Vandværket EUROFINS MILJØ A/S Tørskind Vork Vandværk, Vorkvej 41, Egtved i 2013, TRE-FOR Vand A/S, Kokbjerg 30, Spørgsmål til føreren Skade, Brandvæsen, , VJ89105, 12,

2 47065 Spørgsmål fra GJ Skade, Brandvæsen, , VJ89105, 12, RE: Nedsivningsfaskine Thorsvej Thorsvej 53, Rapport AR-13-CA ,Fuglsang Centret Bassin EUROFINS MILJØ A/S Søndermarksvej 150, Faktura fra tømrer Skade, Videnparken, , 31, Anmeldelse om fuldført byggearbejde Casper Spejlborg Winther Loddet 1q, Legepladsrapport til byggesagsnummer Casper Spejlborg Winther Loddet 1q, SV: Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Heinrich Arndt Nørre Voldgade 8, Re: Svar på spørgsmål vedr. gebyr Gårdvænget 21, SV: vedr. sags ID 13/ Dronningensgade 34b, Total opgørelse Skade, Alleskolen, , 31, Underskrevet serviceaftale - Randalgård Børnehave BØRNEHAVEN RANDALGÅRD Indgåede leasingaftaler med Ricoh på MFP Opkrævning for vand vedrørende 2. halvår 2013 DATEA A/S Leje af lokaler i det gamle Rådhus i Vendersgade 30D Re: Byfornyelsesmidlerne 2013 Frank Pedersen Torvegade 14, Udkast til regulativ for Skovhavebækken Skovhavebækken Erklæring vedr. BOSSINF 2012 fra revisor Revisorerklæring om kommunernes administration af og indberetning til BOSSINF Erindring om periodisk syn - sidste frist var Trafikstyrelsen Periodisk syn Reg. Nr. KF21412, Brandvæsen Kloakplan vedr. TCC Vest - Myndighedsprojekt Chr. Winthers Vej 2, RE: Miljømæssigeforhold vedr. trafikstyringscentral, DSB Chr. Winthers Vej 2, Standardattest, automatisk branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg) JANSSON EL A/S Tonne Kjærsvej 64, Til orientering Miljøgodkendelse af ændret anvendelse af FDOs tank T-8856 Miljøcenter Odense Sikkerhedsrapport, FDO J Forespørgsel vedr. Lejekontrakt KFUM-Spejderne de Meza Randalsvej 22, bygning på lejet grund Ansøgning om lovliggørelse af opsat skilt DOMEA DANSKE BYGGE- OG Norgesgade 25, 7000 BOLIGADM. s.m.b.a Anmeldelse om fuldført byggearbejde TELETEAMET A/S Trelde Næsvej 100, Attest og afsætningplan loddet Loddet 41, Information til landets kommuner om ophævelse af tilslutningspligt m.v. til fællesantenneanlæg i lokalplaner m.v. pr. 1. januar Information til landets kommuner om ophævelse af tilslutningspligt m.v. til fællesantenneanlæg i lokalplaner m.v. pr. 1. Miljøministeriet - Naturstyrelsen Høring af udkast til bekendtgørelse af 1, nr. 9 i lov nr Ophævelse af tilslutningspligt til fællesantenneanlæg afsætningsplan samt servitut- og byggelinieattest LIFA A/S Adelvej 63, Attest og afsætningsrids loddet Loddet 39, Underskrevet lejekontrakt Thorkild Jensen Erritsø Bygade 85C ST 0038, Mail Feriekonstituering i Teknisk Udvalg.msg Udvalgsformandens ferieafvikling - Teknisk Udvalg Mail Sommersferie.msg Udvalgsformands ferieafvikling - Miljøudvalget 2013

3 47257 Mailkorrespondance Skade, Museumsgården Kringsminde, , Skadeanmeldelse Skade, Museumsgården Kringsminde, , Diverse gl. fakturaer Skade, Museumsgården Kringsminde, , Anmeldelse om,påbegyndt VVS-arbejde DANSK INSTALLATIONS Fænøvej 9, 7000 TEKNIK A/S Redegørelse vedr. transformerstation på Ydre Ringvej 71, Ydre Ringvej 71, Leasingaftale pr mdr Plejen - leasingaftale - Ricoh A/S - kopimaskine Distrikt 15, Madsbyhus Tilbagemelding omkring tilsagn om støtte Inga Olivia Nielsen Bøgeskovvej 30, Rykker for indsendelse af blanketter Danmarks Statistik Den sociale ressourceopgørelse Børn og unge Ansøgning, Tandemklub Benny Eiberg Tilskud efter ordningen 2012 (hele året) - Andre Foreninger Badevandsanalyse udtaget Bøgeskov Strand, /13 Als Denmark A/S Badevandsanalyser 2013 (strandene) Trelde Næs Blå Flag udtaget /13 Als Denmark A/S Badevandsanalyser 2013 (strandene) VS: Klage over støjgener fra CC Biler Per Christensen Fuglsang Allé 32, Underskrevet lejekontrakt Ruth Hessellund Petersen Erritsø Bygade 85A 1 19, afleveringsattest Adelvej 63, Forespøgsel - brandsektionering ved tagudhæng Prangervej 166, Materialeliste, princip og isolering af kviste samt foto Bo Østerlund Mortensen Kolding Landevej 100, Erindring om besvarelse Sydøstjyllands Politi Plejen- Automatisk trafikkontrol den Indre Ringvej 50, Gothersgade Gothersgade 47, Ny fedtudskiller Gothersgade Gothersgade 47, Att.: By & Erhverv - vedr. etablering af vindue Thomas Holl Prinsessegade 20g, Kommuneplanen - opklarende spørgsmål Ole Klottrup Kommuneplan 2013 Høring Kommuneplan fælles del for Trekantområdet - Naturstyrelsens tilbagemelding Miljøministeriet Kommuneplan 2013 Høring Naturstyrelsen Ansøgning om lovliggørelse af opsat skilt DOMEA DANSKE BYGGE- OG Thygesminde Allé 10, 7000 BOLIGADM. s.m.b.a Ansøgning om lovliggørelse af opsat skilt DOMEA DANSKE BYGGE- OG Thygesmindevej 51, 7000 BOLIGADM. s.m.b.a Ansøgning om lovliggørelse af opsat skilt BOLIGSELSKABET FUTURA Kongensgade 105A, Svar på brev af om lukning af Jupitervej 30 samt konsekvenser for LANDSFORENINGEN LEV Lukning af Botilbuddet Jupitervej 30 beboerne Krav om benyttelse af landinspektør til udredning af sagen John Mylius Jor Rønnebækgårdsvej 9, Forlængelse af frikommuneforsøg på folkeskoleområdet frem til afslutningen af Undervisningsministeriet Frikommuneforsøg på skoleområdet skoleåret 2015/16 Fr.Holm Skema til Madsby Legepark Skade 52, , Kultur&Fritid, , Lumbyesvej 45

4 47582 Spørgeskema fra GJ Skade 52, , Kultur&Fritid, , Lumbyesvej Revideret situations-, grund- og facadetegning Poul Erik Pedersen Blåkjærsvej 20, Indkaldelse til periodisk syn senest Trafikstyrelsen Periodisk syn, KF21242, Brandvæsen Registreringsattest Police, policenr.?, Brand & Redning, reg.nr. KF10120, branchenr Kvittering på fritagelse af køretøj for registreringsafgift SKAT Skattecenter Høje- Tåstrup Police, policenr.?, Brand & Redning, reg.nr. KF10120, branchenr Tilbud - Thorkil Schrøder.pdf Krogsagervej 30, Tilbudsliste - Ole Malthe Sørensen.pdf Krogsagervej 30, Tilbudsliste - El Gården.pdf Krogsagervej 30, Tilbudsliste - K.E. Mammen.pdf Krogsagervej 30, Tilbudsliste - Rand og Andersen.pdf Krogsagervej 30, Tilbudsliste - BT-Gulve.pdf Krogsagervej 30, Samlet tilbudsliste.pdf Krogsagervej 30, Kvittering fra NMKN på modtagelse af klage med bilag Natur- og Miljøklagenævnet Fuglsangvej 30, Dimension af læskærm: VINDFANG MÅL PÅ RAMMER TIL GLARMESTER.JPG Læskærm - Jyllandsgade 59 ved Café Rustik Situationsplan, plantegning, facadetegning, redegørelse NORDLY INVEST ApS Irisvej 20, Billedmateriale Vedr. skiltning/fejlagtig parkeringsafgift Vendersgade ved Bülows Plads - skiltning om parkering den 5. og 6. juli 2013 samt fejlagtig parkeringsbøde Tilbud på byggeskadeforsikring HUSCOMPAGNIET MIDT- OG Stenten 18, 7000 NORDJYLLANDA/S Ansøgning om byggetilladelse til anv. ændring af 2 pavilloner Nørre Allé 5, Returpost NBL 3, Oprensning af Studsdal Bæk Supplerende materiale til byggeansøgning Fagerlien 8, 7000 Sags-ID: Eurodan Huse Fagerlien 8, / Anmodning om kopi af kommunalbestyrelsens beslutning i sagen Skærbæk Havnegade 51, Aktindsigt Supplerende materiale Dronningens Kvarter 12, Tilladelse efter de tekniske forskrifter Dronningens Kvarter 12, Revideret anmodning om byggetilladelse Brian Fuglsang Refsing Rudolf Steiner Allé 4, Kommunalt spildevandsslam til: Bovballe Møllevej 108, Smidstrup, MILJØSERVICE A/S Bovballe Møllevej 108, Smidstrup Pladstegning Midlertidigt arrangement, Madsby Enge SV: Spørgsmål til Masterplanen fra Susanne Eilersen Spørgsmål fra Byrådet vedr. masterplan for kommunale ejendomme Påbud om undersøgelse af forurening med jernchlorid efter brud på tank V-9943X på DONG Oil Pipe A/S' Råolieterminal ved. Miljøcenter Odense Vejlbyvej 28, Ingen bem. fra byg vedr. arealoverførsel matr. nr. 1i, 31 Henneberg Ladegaard, Erritsø og matr. nr. 32 og 7i Henneberg Ladegaard, Erritsø Arealoverførsel mellem matr. nr. 1i, 31 Henneberg Ladegaard, Erritsø og matr. nr. 32 og 7i Henneberg Ladegaard, Erritsø

5 47967 Beskrivelse, situationsplan m.m. Allan Hagner Plantagevej 10, Forespørgsel kolonihave Forespørgsel vedr. betingelser for kolonihaver Anmodning om yderligere oplysninger Thurøvænget 2B, Thurøvænget 2b, 7000 Skjalm Consult Thurøvænget 2B, 7000 v/flemming Skjalm- Rasmussen Kopi af udbudsmaterialet udsendt til entreprenørerne Billund og Hansen Arkitekter Mosegårdsvej 2, Dagrenovation ikke afhentet Tanja Sandberg Kobbelgårdsvej 129, afhentning af dagrenovation VS: Plantagevej 39, Forespørgsel om tegninger og tankattest DanBolig Plantagevej 39, Nedrivning af eksist. udestue Skolevej 39, Hul på cykelsti. Inger Petersen Anmeldelse om hul i cykelstien op til Lillebæltsbroen Manglende indhentning Ellen Susanne Hansen Sanddal Engvej 12, afhentning af dagrenovation RE: Vejarbejde Ernavej/Treldevej, rykker på svar fra tidliger henvendelse Kasper Tejlgaard Winkel Ernavej/Treldevej sætningsskader på ejendom Aftale melllem Kommune og Skatteministeriet Aftale melllem Kommune og Skatteministeriet Høring - bekendtgørelse om tilladelse til frikommuneforsøg i medfør af lov om planlægning Miljøministeriet - Naturstyrelsen Høring - bekendtgørelse om tilladelse til frikommuneforsøg i Viborg Kommune medfør af lov om planlægning Mail fra Anita Nielsen: Cykelskur mm. Danmarksstræde Henvendelse om vedligeholdelse af cykelskur og vedligeholdelse af Danmarksstræde Anmoder om udtalelse om inhabilitet Statsforvaltningen Syddanmark Statsforvaltningen - Inhabilitet hos 2 byrådsmedlemmer i forbindelse med udlicitering af dele af IT-afdelingen Miljøgodkendelse af ændret anvendelse af FDOs tank T-8856 Miljøcenter Odense Miljøgodkendelse Shell Raffinaderiet ændret anvendelse af FDOs tank T Ang. plantegning over hus Baunegårdsvej 60, Police, motorkøretøj, Ikraft/ændret: Gjensidige Forsikring, Dansk Filial af Gjensidige Forsikring ASA Aftale, Motorkøretøj, Afgangsført pr Gjensidige Forsikring, Dansk Filial af Gjensidige Forsikring ASA Aftale, Motorkøretøj, Afgangsført pr Gjensidige Forsikring, Dansk Filial af Gjensidige Forsikring ASA Police, , institutionsnavn?, AB11060, branchenr Police, , Ryttergrøftvejens Skole, XC44377, branchenr Police, , Ryttergrøftvejens Skole, PP93411, branchenr Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner NORDEA BANK DANMARK A/S Alarmens kontaktpersoner, Nordea, Jupitervej Forespørgsel om anlæg af fortov, snerydning og placering af postkasse Tina Hermann Hansen Langesøvej - planer om anlæg af fortov,

6 snerydning og placering af postkasse Mail fra Steen Jensen: Østerstrand i Henvendelse om vedligeholdelse af Øster Strand Svar fra entreprenør med revision Peter Vilstrup Rådighedstilladelse - Snoghøj Landevej - banebro Samtykke fra politiet Kjeld A. Knudsen Rådighedstilladelse - Snoghøj Landevej - banebro Fwd: Ansøgning om rådighedstilladelse vedr påkørselsskade på Banebro, Snoghøj Landevej René Olesen Rådighedstilladelse - Snoghøj Landevej - banebro Oplæg til tilbud på levering af selvbetjeningsløsninger CSC SCANDIHEALTH A/S Aftale - Navne- og Adressebeskyttelse og Valg af læge og Udrejse - Obligatorisk digital selvbetjening - 2. bølge Fjernvarmeledning under Gl. Tårupvej Gl. Tårupvej 51 og Registreringsattest Police, policenr.?, institutionsnavn?, AG93811, branchenr Registreringsattest Police, policenr.?, institutionsnavn?, AG93812chenr VS: Sikker mail: OIB Borger - BY110 - Ansøgning om dispensation fra de gældende Nøddeplantagen 29, 7000 byggeregler (dispensationsansøgning) [p=250064,v=597,c=qoil5ersvs4ce1rklzkctreznl0=] Anmeldelse af løjfning af tank/tankattest Niels Christophersen Ussinggårdsvej 31, VS: Forhåndsdialog vedr. overdækket terrasse, Luthersvej Luthersvej 43, SV: Projekt på Skullebjerg allé 47, Østerby, Skullebjerg Allé 47, Spørgsmål - Projekt på Skullebjerg allé 47, Østerby, Skullebjerg Allé 47, Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner Trinitatis Kirkegård Alarmens kontaktpersoner, Trinitatis Kirke, Kongensgade 39B Orientering om forsikring udløb den Gjensidige Forsikring, Dansk Filial af Gjensidige Forsikring ASA Police 39, , Randalsvej 51 - Randalgård Børnehave Overskridelse af hastigheden Sydøstjyllands Politi Plejen - Automatisk trafikkontrol den , Kolding Landevej Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner FREDERICIA MUSEUM Alarmens kontaktpersoner, Museum, Prangervej Rengørings kontrakt og Vedligeholdsoversigt Børup Sande Skadeanmeldelse Skade 52, , Entreprenørgården, , Snoghøj Landevej Høring scoping for miljøvurdering af lokalplan for stormagasin på Søndegade i Vejle Vejle Kommune - Teknik & Miljø, Plan Høring scoping for miljøvurdering af lokalplan nr for stormagasin på Søndegade i Vejle Kommune Tjekliste til solcelleanlæg Sikkerhedsstyrelsen Solcelleanlæg, Sikkerhedsstyrelsens vejledning Dokumentation vedr. tømning af olietank PlanOgByg Ussinggårdsvej 21, 7000

7 47684 Overdragelse fuldført Registrering af domænenavnet fkhybyhus.dk Overdragelsesbekræftelse Registrering af domænenavnet fkhybyhus.dk Kvittering for overdragelse Registrering af domænenavnet fkhybyhus.dk Anmodning om overdragelse af.dk-domænenavn(e) Registrering af domænenavnet fkhybyhus.dk Domænenavnet er nu registreret til dig Registrering af domænenavnet fkhybyhus.dk Bekræft registreringen af domænenavnet Registrering af domænenavnet fkhybyhus.dk klipning af græskanter Børup Sandevej Anne Hedevig Rise Forespørgsel om klipning af græskanter Børup Sandevej Overdragelse fuldført Registrering af domænenavnet fkulleruphus.dk Overdragelsesbekræftelse Registrering af domænenavnet fkulleruphus.dk Kvittering for overdragelse Registrering af domænenavnet fkulleruphus.dk Anmodning om overdragelse af.dk-domænenavn(e) Registrering af domænenavnet fkulleruphus.dk Domænenavnet er nu registreret til dig Registrering af domænenavnet fkulleruphus.dk Bekræft registreringen af domænenavnet Registrering af domænenavnet fkulleruphus.dk Overdragelse fuldført Registrering af domænenavnet fkoesterelkjaer.dk Overdragelsesbekræftelse Registrering af domænenavnet fkoesterelkjaer.dk Kvittering for overdragelse Registrering af domænenavnet fkoesterelkjaer.dk Anmodning om overdragelse af.dk-domænenavn(e) Registrering af domænenavnet fkoesterelkjaer.dk Domænenavnet er nu registreret til dig Registrering af domænenavnet fkoesterelkjaer.dk Bekræft registreringen af domænenavnet Registrering af domænenavnet fkoesterelkjaer.dk Overdragelse fuldført Registrering af domænenavnet fkstaevnhoej.dk Overdragelsesbekræftelse Registrering af domænenavnet fkstaevnhoej.dk Kvittering for overdragelse Registrering af domænenavnet fkstaevnhoej.dk

8 47645 Anmodning om overdragelse af.dk-domænenavn(e) Registrering af domænenavnet fkstaevnhoej.dk Domænenavnet er nu registreret til dig Registrering af domænenavnet fkstaevnhoej.dk Bekræft registreringen af domænenavnet Registrering af domænenavnet fkstaevnhoej.dk Overdragelse fuldført Registrering af domænenavnet fkmadsbyhus.dk Overdragelsesbekræftelse Registrering af domænenavnet fkmadsbyhus.dk Kvittering for overdragelse Registrering af domænenavnet fkmadsbyhus.dk Anmodning om overdragelse af.dk-domænenavn(e) Registrering af domænenavnet fkmadsbyhus.dk Domænenavnet er nu registreret til dig Registrering af domænenavnet fkmadsbyhus.dk Bekræft registreringen af domænenavnet Registrering af domænenavnet fkmadsbyhus.dk Overdragelse fuldført Registrering af domænenavnet fkrosenlunden.dk Overdragelsesbekræftelse Registrering af domænenavnet fkrosenlunden.dk Kvittering for overdragelse Registrering af domænenavnet fkrosenlunden.dk Anmodning om overdragelse af.dk-domænenavn(e) Registrering af domænenavnet fkrosenlunden.dk Domænenavnet er nu registreret til dig Registrering af domænenavnet fkrosenlunden.dk Bekræft registreringen af domænenavnet Registrering af domænenavnet fkrosenlunden.dk Aftale om årsnorm klub Årsnorm Klub Faktura Skade 49, Skjoldborgvejen, , Skadeanmeldelse Skade 49, Skjoldborgvejen, , Faktura Skade 49, Skjoldborgvejen, , Skadeanmeldelse Skade 49, Skjoldborgvejen, , Notat - Tilsyn for private institutioner Tilsyn vedr. private institutioner Faktura Skade 49, Skjoldborgvejen, , Skadeanmeldelse Skade 49, Skjoldborgvejen, ,

9 47596 Faktura Skade 49, Skjoldborgvejen, , Skadeanmeldelse Skade 49, Skjoldborgvejen, , Korrektur: Valdemar og Marie Taumoses Legat til ældre, trængende personer i Erritsø Sogn Korrektur: Valdemar og Marie Taumoses Legat til ældre, trængende personer i Erritsø Sogn Korrektur: Kommunes Friboligers Legat Korrektur: Kommunes Friboligers Legat Korrektur: Fælleslegatet for værdige trængende og nødlidende borgere i kommune orrektur: Fælleslegatet for værdige trængende og nødlidende borgere i kommune Korrektur: Frøken Charlotte Trap de Thygesons Rejselegat for Lærerinder i Korrektur: Frøken Charlotte Trap de Thygesons Rejselegat for Lærerinder i Korrektur: Ungdommens Studiefond, Korrektur: Ungdommens Studiefond, Indkaldelse til periodisk syn senest Trafikstyrelsen Periodisk syn, reg.nr. DG90270, afdeling Indkaldelse til periodisk syn senest Trafikstyrelsen Periodisk syn, reg.nr. ZY46474, Mølledamskolen Indkaldelse til periodisk syn senest Trafikstyrelsen Periodisk syn, reg.nr. ZY53599, ældreplejen Indkaldelse til periodisk syn senest Trafikstyrelsen Periodisk syn, reg.nr. AD67338, PLEJEN Indkaldelse til periodisk syn senest Trafikstyrelsen Periodisk syn, reg.nr. ZY53600, PLEJEN Korrektur: Den Selvejende Institution - Fonden - Miljøcenter Korrektur: Den Selvejende Institution - Fonden - Miljøcenter Spørgsmål vedr. campering på Flansbæk Strand Campering på Flansbæk Strand Beregning af bindingspligt, saldo pr GRUNDEJERNES Hyrdevej 6, 7000 INVESTERINGSFOND Beregning af bindingspligt, saldo pr GRUNDEJERNES Hyrdevej 2, 7000 INVESTERINGSFOND Beregning af bindingspligt, saldo pr indbetaling af beløb GRUNDEJERNES Prinsessegade 29, 7000 INVESTERINGSFOND Tilbud om leasingfinansiering til underskrift LEASING FYN BANK A/S Leasingaftale nr , Vitra 2060 redskabsbærer årg Rapport AR-13-CA udtaget Korsvejens Mejeri Vandværk EUROFINS MILJØ A/S Højrupvej 116, 7000 Ledningsnet Indgået henvendelse og bekræftelse på modtagelse Renovering af idrætspladsen på Bakkeskolen / Bygaden Afgørelse/accept Skade 52, ,Vej&Park, Treldenæsvej Skadeanmeldelse Skade 52, ,Vej&Park, Treldenæsvej Billeder mv Skade 52, ,Vej&Park,

10 Treldenæsvej Indsigelse mod påbud om støv fra kornoplag Nyhavnvej 4A, Aktindsigt Svar på Varsling Oceankajen 12, Aktindsigt Ansøgning om byggetilladelse til opstilling af legeredskaber UNIQA A/S Taulov Kirkevej 35A, DERES J.NR. 13/ VARSEL OM PÅBUD OM BEGRÆNSNING AF SPREDNING AF STØV TIL NABOAREALERNE PÅ SHIPPING.DK'S AKTIVITETER MED HÅNDTERING AF LØSVARER I FREDERICIA HAVN - CVR.NR SV: DERES J.NR. 13/ VARSEL OM PÅBUD OM BEGRÆNSNING AF SPREDNING AF STØV TIL NABOAREALERNE PÅ SHIPPING.DK'S AKTIVITETER MED HÅNDTERING AF LØSVARER I FREDERICIA HAVN - CVR.NR Oceankajen 12, Aktindsigt Oceankajen 12, Aktindsigt Mail vedr. afslutning Skade, Kompetencecentret, , Overslag på rep. af pc-skab Skade, Kompetencecentret, , Faktura fra Daneta Sercurity Skade, Kompetencecentret, , Diverse fakturaer Skade, Kompetencecentret, , Skadeanmeldelse Skade, Kompetencecentret, , VS: JS0050E - Teknisk opgradering af antennesystem for Hi3G Denmark ApS Masteposition Prinsessegade, opgradering Anmeldelse af midlertidigt aktivitet - Erritsø Bygade Claus Dam Christophersen Anmeldelse af midlertidig aktivitet. Banebroen på Erritsø Bygade Udregning af bebyggelsesprocent PlanOgByg Bredstrup Bygade 10, Anmeldelse af udvidelse af eksist. carport Tommy Johannes Hansen Bredstrup Bygade 10, Anmodning om aktindsigt i stisagen Avlsbrugervej 18 HVIID ERHVERVSADVOKATER A/S Avlsbrugervej 18 - sten på vejareal samt nedlæggelse af sti - Aktindsigt Ønske og tilbud Fra Dannsk Blindesamfund Kenneth Nielsen Ledelinjer - Fuglsangcentret til busstop Billeder af ukrudtet Knud Bjorholm Johansen Renholdelse - Danmarksstræde v/tidl. Føtex - Gothersgade Danmarksstræde/Føtes. Poul Alex Sørensen Renholdelse - Danmarksstræde v/tidl. Føtex - Gothersgade Anmodning om erklæring om udstykningsmulighed for ejendommen matr. nr. 6 aa, Allan Jakobsen Højrup Østervej 4, 7000 Højrup By, Herslev SV: Haveforeningen Nørrelyst Orientering til Bestyrelsen samt krav om dokumentaion fra advokat Mail-dialog mellem Jens Eriksen og NMKN Kolding Landevej Mail til NMKN fra Jens Eriksen angående byggetilladelser Kolding Landevej Tak for tildeling af 18 midler samt revideret regnskab Frivillighuset i Dansk Flygtningehjælps Frivillighus Serviceloven 18 uddelling 1. runde Blowerdoortest Thygesminde Allé 3, færdigmelding mm Thygesminde Allé 3, Thygesminde Allé 3, Mail med kortbilag, Rands Enge Rands Enge Vådområdeprojekt Kort over arealanvendelse - foreløbig Rands Enge Vådområdeprojekt Supplerende materiale til byggesag- byggetilladelse nr Herfordparken 1, Registreringsattest Police, policenr , Brand &

11 Redning, reg.nr. XN95965, branchenr Registreringsattest Police, policenr , Brand & Redning, reg.nr. XN95964, branchenr Sønderparken & Korskærparken, anvendelse af kælderrum, referat fra Ullerupdalvej 83, 7000 myndighedsmøde Erklæring vedr teknisk dokumentation Peder Gribs Vej 4, Oplysning om tilbageværende udhusbygning Søren Jørgensen Nymarksvej 63, Forslag til afgørelse Skade, Hjemmeplejen Vendersgade 43, , 31 og Fakturaer Skade, Hjemmeplejen Vendersgade 43, , 31 og Afgørelse/accept Skade, Kringsminde, , 41, Ny faktura Skade, Kringsminde, , 41, Gl. faktura Skade, Kringsminde, , 41, Mailkorresponcance om ny plæneklipper Skade, Kringsminde, , 41, Lejemål tidsbegrænses for perioden Else Rønnow Ved Landsoldaten , 7000

Forventet Kunde Aftalekonto Kundenavn 1 Kunde postnr. Kunde by Kunde vej Husnr

Forventet Kunde Aftalekonto Kundenavn 1 Kunde postnr. Kunde by Kunde vej Husnr Fjernaflæst Skabelon I alt 6.907.613 687.286 7.594.899 Aftagenr status Leverandør jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-11 jun-12 Forbrug_JUL201 1_JUN2012 Forventet

Læs mere

SV: Eventuel indbygning af overskudsjord i østvendte

SV: Eventuel indbygning af overskudsjord i østvendte Bekræftelse fra ejendomsmægler om udbud af 330-2015-539777 udlejningsejendomme 14-10-2015 Center for Kommunale Ejendomme EDC 330-2015-539719 Indretning af restaurant 14-10-2015 Beredskab Oplyses af modtager

Læs mere

2007 Fredericia Status

2007 Fredericia Status 2007 Oplandsskema for Fredericia Udskrevet den 12-06-2007 Side 1 F3-01 K Hannerup Brovej S 13,15 0,20 2,63 50 50 0,1 0,1 0,2 1 SE F30101U Lillebælt F3-02 K Søndermarksvej Syd S 34,94 0,30 10,48 1.020 1.020

Læs mere

Post. Dokumenttitel 03-09-2015 - Begrænset kontrol + sporstoffer (ledningsnet) - Brande Vandværk Sagsnr. 2015/03690 Dokumentnr.

Post. Dokumenttitel 03-09-2015 - Begrænset kontrol + sporstoffer (ledningsnet) - Brande Vandværk Sagsnr. 2015/03690 Dokumentnr. Journalnummer Vandforsyning Dokumentdato 18-09-2015 holstebro@force.dk Dokumenttitel 03-09-2015 - Begrænset kontrol + sporstoffer (ledningsnet) - Brande Vandværk Sagsnr. 2015/03690 Dokumentnr. 2015/03690

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager 330-2015-17060 Svar til NST: Afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Matrikel 105b Slagelse Markjorder, Slagelse Kommune 09-01-2015 Center for Teknik

Læs mere

Indgående post uge 14 ( 30. marts 3. april 2015 )

Indgående post uge 14 ( 30. marts 3. april 2015 ) Indgående post uge 14 ( 30. marts 3. april 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 20740 Rapport AR-15-CA-00288740-01 udtaget 25.03.2015 EUROFINS MILJØ A/S 30-03-2015 Vejlbyvej

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. Bekræftelse på modtagelse af klage vedr. manglende partshøring 24-02-2015

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. Bekræftelse på modtagelse af klage vedr. manglende partshøring 24-02-2015 330-2015-98633 Bekræftelse på modtagelse af klage vedr. manglende partshøring 24-02-2015 service 330-2015-98394 Bekræftelse på modtagelse af klage 24-02-2015 service 330-2015-97684 Bekræftelse på modtagelse

Læs mere

330-2016-280650 Lodshusvej 84230 19-05-2016 Center for Teknik og Miljø 29688524 HØJVANG LABORATORIER A/S

330-2016-280650 Lodshusvej 84230 19-05-2016 Center for Teknik og Miljø 29688524 HØJVANG LABORATORIER A/S 330-2016-280359 Kloak-færdigmelding 19-05-2016 Center for Teknik og Miljø 10273498 SLAGELSE KLOAKSERVICE ApS 330-2016-280354 Svar fra NAVN - Træffetidspunkter 19-05-2016 Center for Kommunale Ejendomme

Læs mere

Post. Journalnummer 16.03A Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 16.03A Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 16.03A Forvaltning Børne- og Kulturområde Stab og udvikling Mette Svenstrup Elgaard/Børn-Kultur/Ikast-Brande Dokumenttitel Fleksibel specialisering Sagsnr. 2013/04684 Dokumentnr. 2013/04684

Læs mere

Post. Oprettet den 09-07-2015 15:59 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument

Post. Oprettet den 09-07-2015 15:59 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager adt@klimahuse.com "Carsten Jeppesen" Dokumenttitel Annalyst 204-210 og 196-202 - Tætlav bolig bebyggelse - Afslutningen

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-488511 Ansøgning om lovliggørelse af eksisterende ridebane 21-09-2015 Center for Teknik og Miljø Borger Fremsendes nyt kortbilag nr. 4 som erstatter det 330-2015-488358 tidligere fremsendte 21-09-2015

Læs mere

Post. Journalnummer 16.03A Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 16.03A Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 16.03A Forvaltning Børne- og Kulturområde Stab og udvikling Dokumentdato 28-08-2015 "Liza Riis Lange (LIZL) VIA" Dokumenttitel konsortiestyregruppemøde 4. september Sagsnr.

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-03-2015 SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-03-2015 SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183 Åben postliste 26. marts 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183 Forespørgsel om ændring af vedtægter - 58123

Læs mere

330-2015-77687. 330-2015-77387 TDC overdragelse af mobil 13-02-2015 Center for IT og Digitalisering TDC

330-2015-77687. 330-2015-77387 TDC overdragelse af mobil 13-02-2015 Center for IT og Digitalisering TDC 330-2015-78250 Partshøring 13-02-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-78200 Byggetilladelse 13-02-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-77220 Telefonnotat; projektet reduceres yderligere 13-02-2015 Center

Læs mere

Oplyses af afsender Aktindsigt - Elme Alle 194220 Korsør - lovliggørelse af

Oplyses af afsender Aktindsigt - Elme Alle 194220 Korsør - lovliggørelse af Center for Arbejdsmarked og 330-2015-111366 Opsigelse Hosting af www.fleksjobslagelse.dk 04-03-2015 Integration Aktindsigt - Elme Alle 194220 Korsør - lovliggørelse af 330-2015-110774 udestue 04-03-2015

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Svar på ny klage fra NAVN NAVN NAVN vedr. 330-2016-577279 Afhentning af dagrenovation Parkvej Skælskør 04-10-2016 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2016-577295 Partshøring - Storkevej 10 04-10-2016

Læs mere

Beredskabet bedt om afklaring i forhold til radiomast Center for Kommunale Ejendomme Oplyses af modtager

Beredskabet bedt om afklaring i forhold til radiomast Center for Kommunale Ejendomme Oplyses af modtager 330-2016-678159 Mail fra advokat NAVN 18-11-2016 Byrådssekretariatet Oplyses af modtager 330-2016-677800 Invitation til borgmestermøde 13. januar 2017 18-11-2016 Byrådssekretariatet Oplyses af modtager

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 237208 779-2015- 28200

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 237208 779-2015- 28200 Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn - 237208 Høringssvar fra Glyngøre Vuggestue og Børnehave samt Harrevig Børnehus vedr. tilskud til private institutioner -

Læs mere

Center for Arbejdsmarked og. 330-2015-25652 Orientering om skærpet sanktion. Borger

Center for Arbejdsmarked og. 330-2015-25652 Orientering om skærpet sanktion. Borger 330-2015-28835 Orientering af NAVN om besigtigelse 15-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-28834 Kvittering for modtagelse af anmeldelse 15-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-27603 Mail

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128 Åben postliste 24. oktober 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128 24-10-2013

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2016-668501 Udtage vandprøve 15-11-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2016-668512 Udtage vandprøve 15-11-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2016-668472 Udtage

Læs mere

330-2015-418013 12.pdf 13-08-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

330-2015-418013 12.pdf 13-08-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-416563 IMG_0040.JPG 13-08-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-416562 IMG_0045.JPG 13-08-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-416564 IMG_0041.JPG

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 19. 23. august 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 57477 Rapport AR-13-CA-00106042-01 udtaget 20.08.2013, Kryb-i-ly Kro Bassin EUROFINS MILJØ A/S 22-08-2013

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid Dokumentdato 20-02-2012 "Kunstpakhuset" Dokumenttitel Ansøgning om støtte - Bannerudstilling, Nr. Snede

Læs mere

450-2015-30124 COWI TOGM DFANSP - Anke Spur 450-2014-14801 Rådgiver udbud Byggemodninger i Ørbæk

450-2015-30124 COWI TOGM DFANSP - Anke Spur 450-2014-14801 Rådgiver udbud Byggemodninger i Ørbæk 19. februar 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2014-30158 Søger oplag til rekvisitter vi giver tilbud om lån af Nyborgvej 4 450-2015-30497 FilmFyn A/S DFLHK - Liz

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-76661 analyserapport 06-02-2015 - begrænset kontrol - Frølundevej 101 12-02-2015 Center for Teknik og Miljø Eurofins Miljø A/S 330-2015-75525 Svar fra Musholmcentret 12-02-2015 Center for Plan

Læs mere

25-02-2013 Myndighedsbehandling af matrikulær sag laen 4313. 25-02-2013 Kommunalt spildevandsslam til: - ibni 4312

25-02-2013 Myndighedsbehandling af matrikulær sag laen 4313. 25-02-2013 Kommunalt spildevandsslam til: - ibni 4312 Åben postliste 25. februar Center for Plan, Teknik og Miljø Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. Retur Ubekendt på adressen mhmt 11977 Ansøgning-renovering - tosn 6947 Støjsammenligningsnotat

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-04-2015 Ansøgning side 1-65192 evlo 14926

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-04-2015 Ansøgning side 1-65192 evlo 14926 Åben postliste 13. april 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Ansøgning side 1-65192 evlo 14926 Ansøgning side 2-65190 evlo 14926 Situationsplan - 65188

Læs mere

330-2015-428268 Tilbagemelding fra NAVN NAVN vedr. lokalplan 1115 18-08-2015 Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager

330-2015-428268 Tilbagemelding fra NAVN NAVN vedr. lokalplan 1115 18-08-2015 Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager 330-2015-427784 Svar fra NAVN NAVN 18-08-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager 330-2015-426660 Udtalelse fra SK Forsyning 18-08-2015 Center for Teknik og Miljø 26863902 SK SERVICE A/S Forespørgsel

Læs mere

330-2015-433660 SV: Slagelse Kommunes kommentarer til slutrapporten 19-08-2015 Center for Teknik og Miljø 33 15 72 74 Naturstyrelsen

330-2015-433660 SV: Slagelse Kommunes kommentarer til slutrapporten 19-08-2015 Center for Teknik og Miljø 33 15 72 74 Naturstyrelsen 330-2015-431170 Indkaldelse til samtale 19-08-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-431174 Tilbagekaldelse af påbud 19-08-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-431155

Læs mere

330-2016-5754 Indkaldelse til samtale 05-01-2016 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger

330-2016-5754 Indkaldelse til samtale 05-01-2016 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger svar på anmodning om aktindsigt vedr. Krabbevej 5, 330-2016-5374 4200 05-01-2016 Center for Teknik og Miljø 25 79 79 81 SK FORSYNING A/S 330-2016-5390 Indkaldelse til samtale 05-01-2016 Center for Arbejdsmarked

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 1 ( 30. december 2013-3. januar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 15 Vedr. Stigning i taksten for ABA-alarmer Prangervej 7 7000 Fredericia 02-01-2014 Sjællandsgade

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Vedr. fejlrapport på indberetning af statistikdata til

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Vedr. fejlrapport på indberetning af statistikdata til Vedr. fejlrapport på indberetning af statistikdata til 330-2015-422434 Ankestyrelsen 14-08-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Ankestyrelsen Vedr. fejlrapport på indberetning af statistikdata

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Bestilling: Import af affald - Slagelse Kommunens udtalelse til anmeldelse nr. SE 150061 udbedes inden

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Bestilling: Import af affald - Slagelse Kommunens udtalelse til anmeldelse nr. SE 150061 udbedes inden Bestilling: Import af affald - Slagelse Kommunens udtalelse til anmeldelse nr. SE 150061 udbedes inden 330-2015-301526 250615 11-06-2015 Center for Teknik og Miljø 25798376 Miljøstyrelsen Bestilling: Import

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2015-553331 Tilladelse til salg og opbevaring af fyrværkeri 2015/16 22-10-2015 Beredskab Oplyses af afsender 330-2015-553355 Byggetilladelse 22-10-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-553220

Læs mere

Brønderslev Kommune. Postliste - 6. juli 2009 Side 1 af 5. Regnskab for projekt: Ernæringsrisiko for ældre borgere

Brønderslev Kommune. Postliste - 6. juli 2009 Side 1 af 5. Regnskab for projekt: Ernæringsrisiko for ældre borgere Side 1 af 5 Åben postliste: Borgmesteren KL X Indberetning af foreløbige pejlemærker for budget 2010 samt spørgeskema og forventninger til skatten og serviceudgifter i budget 2010 Borgmesteren KL X KL

Læs mere

Post. Journalnummer 00.01A Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 00.01A Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 00.01A Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid Dokumentdato 16-04-2012 Henrik Louring/Børn-Kultur/Ikast-Brande Dokumenttitel Workshop naturcenter harrild Hede - aflyst Sagsnr.

Læs mere

Post. Oprettet den 03-12-2014 08:52 af Karen Bach Nyt dokument

Post. Oprettet den 03-12-2014 08:52 af Karen Bach Nyt dokument Journalnummer 16.03G Forvaltning Børne- og Kulturområde Børn- og Kulturområde Dokumentdato 18-11-2014 Advodan Roskilde;Algade 43;4000 Roskilde;Att: Thorbjørn Thomsen Dokumenttitel Børn og unge-udvalgsmøde

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 17-10-2013 17-10-2013 SV: Modulvogntog til - - 156199 mome 4013

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 17-10-2013 17-10-2013 SV: Modulvogntog til - - 156199 mome 4013 Åben postliste 17. oktober 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 17-10-2013 17-10-2013 SV: Modulvogntog til - - 156199 mome 4013 17-10-2013

Læs mere

Indgående post uge 21 ( 20. 24. maj 2013 )

Indgående post uge 21 ( 20. 24. maj 2013 ) Indgående post uge 21 ( 20. 24. maj 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 34223 Carlsberg Danmark A/S, Coca Cola Tapperierne_Notat vedr. 23-05-2013 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2016-599452 Ønske om miljøscreening 11-10-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager 330-2016-599448 Fra ejer - mangler e-mail? 11-10-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager 330-2016-599301

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-12-2013 13-12-2013 - kommentarer til udkast - 191291 jebn 24058

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-12-2013 13-12-2013 - kommentarer til udkast - 191291 jebn 24058 Åben post 13. december 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-12-2013 07-12-2013 Beskrivelse - boldbane - 191321 chaa 23870 13-12-2013 07-12-2013

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger 330-2015-41915 Indkaldelse til samtale 24-01-2015 330-2015-41914 Orientering om skærpet sanktion 24-01-2015 330-2015-41913

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-09-2014 SV: BBR-Meddelelse - - 170923 alja 17174

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-09-2014 SV: BBR-Meddelelse - - 170923 alja 17174 Åben postliste 26. september 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-09-2014 SV: BBR-Meddelelse - - 170924 alja 17174 26-09-2014 SV: BBR-Meddelelse -

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 22 ( 27. 31. maj 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 36404 Fredericia Sygehus_ABA-rapport.pdf 31-05-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 35461 Kentaur

Læs mere

Post. Journalnummer 16.00A00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde

Post. Journalnummer 16.00A00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Journalnummer 16.00A00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Marienlund Dokumentdato 06-10-2011 x Dokumenttitel Orientering vedr. Bellisbo og Marienlund. Sagsnr. 2010/01645 Dokumentnr. 2010/01645 006

Læs mere

330-2015-516400 Bekymrings og Klageskrivelse - grødeskæring i Tude Å 02-10-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager

330-2015-516400 Bekymrings og Klageskrivelse - grødeskæring i Tude Å 02-10-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Ønsker ikke at deltage i projektet Tude Ådal men har 330-2015-517103 bemærkninger til fredning og 73 04-10-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-516955 Færdigmelding fra autoriseret mester 04-10-2015

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid Dokumentdato 06-11-2012 Søren Dokumenttitel bilag vedr. byggeprojekt Sagsnr. 2012/31247 Dokumentnr. 2012/31247

Læs mere

330-2015-29066 Tillæg til forpagtningskontrakt 2015-2019 - til underskrift. Center for Kommunale

330-2015-29066 Tillæg til forpagtningskontrakt 2015-2019 - til underskrift. Center for Kommunale 330-2015-27752 Orientering til KM at tilslutningsmulighed ikke er klar 16-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-26478 Byggetilladelse 16-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-26728 Erklæring retur

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-527980 Svar fra NAVN 08-10-2015 Byrådssekretariatet Advokatanpartsselskabet Adduco 330-2015-527900 Ansøgningen annulleres 08-10-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Ansøgning om

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2016-87313 Påbud 11-02-2016 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2016-87334 SV: Parkering på

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2016-87313 Påbud 11-02-2016 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2016-87334 SV: Parkering på 330-2016-87313 Påbud 11-02-2016 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2016-87334 SV: Parkering på cykel/gangsti og rabat på Borgbjergvej, Boeslunde 11-02-2016 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2016-87302

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 16-12-2014 VS: Rapport AR-14-CA-00259115-01 vedr. - att: - - 215996 kihm 1252

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 16-12-2014 VS: Rapport AR-14-CA-00259115-01 vedr. - att: - - 215996 kihm 1252 Åben postliste 16. december 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. SV: - Udviklingsstrategi til høring. Anmodning om opsætning i brevformat 216034 rlbr

Læs mere

330-2015-192326 Referat fra møde i Slagelse bymidtegruppe 18.3.2015. 17-04-2015 Center for Vækst og Plan Oplyses af afsender

330-2015-192326 Referat fra møde i Slagelse bymidtegruppe 18.3.2015. 17-04-2015 Center for Vækst og Plan Oplyses af afsender 330-2015-194059 Kvittering 18-04-2015 Center for HR og Udvikling Borger 330-2015-199581 spørgsmål om afstandskrav 17-04-2015 Center for Vækst og Plan Oplyses af afsender 330-2015-196233 Forurening på Industrivej

Læs mere

Post. Dokumenttitel Anmeldelse af påbegyndelse af byggeri - Vinkelgade 5 Sagsnr. 2012/19934 Dokumentnr. 2012/19934 011

Post. Dokumenttitel Anmeldelse af påbegyndelse af byggeri - Vinkelgade 5 Sagsnr. 2012/19934 Dokumentnr. 2012/19934 011 Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Anmeldelsessager Dokumentdato 19-10-2012 Jane Friis Dokumenttitel Anmeldelse af påbegyndelse af byggeri - Vinkelgade 5 Sagsnr. 2012/19934 Dokumentnr. 2012/19934 011

Læs mere

21-10-2015 Center for Kommunale Ejendomme EDC 21-10-2015 Center for Teknik og Miljø Borger

21-10-2015 Center for Kommunale Ejendomme EDC 21-10-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-557562 Endelig dagsorden og mødeudvidelse - SB 21-10-2015 Byrådssekretariatet Slagelse Boligselskab 330-2015-557420 SV: Byggesager Kortbilag til NaturErhverv: Kortbilag mv til Kontrolbesøg 330-2015-554279

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381 Åben postliste 10. september 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381 10-09-2013 30-08-2013

Læs mere

Post. Oprettet den 10-04-2013 11:19 af Karen Bach Nyt dokument

Post. Oprettet den 10-04-2013 11:19 af Karen Bach Nyt dokument Journalnummer Slam Dokumentdato 08-04-2013 Kurt Rohbach Dokumenttitel Udbringning af frugtvand 2013 på Tykskovvej 17, 7361 Ejstrupholm - mark- og gødningsplan 2013 Sagsnr. 2013/13759

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 52 ( 22. 26. december 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 89881 Status 22-12-2014 Trelde Næsvej 251, 7000 90029 Opfølgning på orienteringsbrev af 10.02.2014

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Indsigelse 13 - høringssvar fra NAVN NAVN,

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Indsigelse 13 - høringssvar fra NAVN NAVN, Indsigelse 13 - høringssvar fra NAVN NAVN, 330-2015-566115 Nørrevoldgade x. 29-10-2015 Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager 330-2015-565759 Indberetning vedr. leverance til SE. Nr. 16371874, for

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Kjeld Sørensen, Ove Steiner Rasmussen og Jens Kvist Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 29-10-2015 Visualiseringstegninger.pdf - 178213 doaa 26380

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 29-10-2015 Visualiseringstegninger.pdf - 178213 doaa 26380 Åben postliste 29/10-2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Visualiseringstegninger.pdf - 178213 doaa 26380 - værktøjet på cykelservicestationen på - -

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 19. december 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. SV: tilsyn udført - - klager - 195972 lacm 2128 VS: 15 strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 39 ( 23. 27. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 66460 Borgmesterbrev om aktuel status for budget 2014 27-09-2013 KL breve 2013 65505 Flow Lurgi

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. februar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. februar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. februar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Provstiudvalget besluttede indledningsvis, at følgende materiale blev behandlet på mødet. Bilag

Læs mere

Post. Dokumenttitel Afgørelse til ansøger - Fasterholtvej 31, 7330 Brande Sagsnr. 2014/33835 Dokumentnr. 2014/33835 002

Post. Dokumenttitel Afgørelse til ansøger - Fasterholtvej 31, 7330 Brande Sagsnr. 2014/33835 Dokumentnr. 2014/33835 002 Journalnummer Naturbeskyttelse tob@nst.dk Dokumenttitel Afgørelse til ansøger - Fasterholtvej 31, 7330 Brande Sagsnr. 2014/33835 Dokumentnr. 2014/33835 002 Journalnummer Adresser Maibrith Nørholm Andersen;Fredensgade

Læs mere

Indgående post uge 33 ( 12. 16. august 2013 )

Indgående post uge 33 ( 12. 16. august 2013 ) Indgående post uge 33 ( 12. 16. august 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 55294 NaturErhvervstyrelsens høringssvar vedrørende restaureringprojektet i NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Åben postliste 18. februar 2014. Teknisk område. Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Åben postliste 18. februar 2014. Teknisk område. Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 18. februar 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 18-02-2014 Oplysningsskema - side 2.jpg - 33384 hamo 2482 18-02-2014 Oplysningsskema -

Læs mere

29-07-2015 Det Administrative Kontaktforum (DAK) 2013 19-03-2015 49661 Dagsorden til møde i Det administrative Kontaktforum den 19-

29-07-2015 Det Administrative Kontaktforum (DAK) 2013 19-03-2015 49661 Dagsorden til møde i Det administrative Kontaktforum den 19- Indgående post uge 31 ( 27. 31. juli 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 50351 Udbetalingsbilag 31-07-2015 Skade, Fuglsanggård, 23.05.2014, 32, 7379860-32 50161 Genbrugspladsen

Læs mere

Post. Oprettet den 22-04-2013 15:52 af Tina Knudsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 22-04-2013 15:52 af Tina Knudsen Nyt dokument Journalnummer 16.13G Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Psykiatri- og Handicapafdeling CN=Susanne Isaksen/OU=Sundhed-Omsorg/O=Ikast-Brande Byrådet Direktionen CN=Mogens Wehrs/OU=Sundhed-Omsorg/O=Ikast-Brande

Læs mere

330-2016-720010 Genoptagelse af sag om nedlæggelse af vej 05-12-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2016-719992 Redegørelse sendt til NAVN pr. mail 05-12-2016 Center for Kultur, Fritid

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211 Åben postliste 05.08.15 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211 05-08-2015 Driftsjournal og 2 analyseblanketter

Læs mere

Post. Oprettet den 29-01-2012 14:56 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 29-01-2012 14:56 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument Journalnummer Landzonetilladelser dn@dn.dk ikast-brande@dn.dk post@sportsfiskerforbundet.dk leif.poulsen@email.dk dkf@kano-kajak.dk natur@dof.dk ikast-brande@dof.dk ledningsinfo@energinet.dk midtvestjylland@friluftsraadet.dk

Læs mere

Afmelding af skorsted /ildsted Center for Teknik og Miljø Skorstensfejermester Jens Brandt

Afmelding af skorsted /ildsted Center for Teknik og Miljø Skorstensfejermester Jens Brandt Ansøgning og afgørelse - fritagelse for 330-2015-565254 administrationsgebyr for erhverv 28-10-2015 Center for Teknik og Miljø 35954007 Petterson Consult v/ Flemming P... 330-2015-565096 Bilag fra Kultur-

Læs mere

Postliste Hjørring Kommune. den 7. marts 2016

Postliste Hjørring Kommune. den 7. marts 2016 Postliste Hjørring Kommune den 7. marts Afsendte breve: Sagsnummer Sagstitel Afsendt Dokumenttitel 01.05.15-P00-1-14 01.05.15-P00-1-14 23543-15 23543-15 Adgang i det åbne land - Stiforbindelse og bro over

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2015-382897 Meddelselse om Byggearbejde 20-07-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-382865 SV: Vedr. Ombygning af garage til beboelse 20-07-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

Læs mere

Miljøministeriet, Miljøstyrelsen. Landinspektør Steen Nørgaard

Miljøministeriet, Miljøstyrelsen. Landinspektør Steen Nørgaard Åben postliste 19. marts 2015 Sagsnr. Overskrift Dokument nr 2011-49263 7956 7950 7507 11682 Følgemail - Status for VOCbekendtgørelsen 2011-2013 Følgemail - Ansøgning om udstykning - Grimshavevej 7 / Grimshavevej

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. gør opmærksom på krav om dubleret overvågning - jebn 1464

Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. gør opmærksom på krav om dubleret overvågning - jebn 1464 Åben postliste 22. november Center for Plan, Teknik og Miljø Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. gør opmærksom på krav om dubleret overvågning af niveau i tank - jebn 1464 Udledningstilladelse

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 29-04-2015 - ønsker at se høringssvar fra styrelser - 76770 jebn 14442

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 29-04-2015 - ønsker at se høringssvar fra styrelser - 76770 jebn 14442 Åben postliste 29. april 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 29-04-2015 - ønsker at se høringssvar fra styrelser - 76770 jebn 14442 29-04-2015 Alle skal

Læs mere

Postliste for Struer Kommune

Postliste for Struer Kommune Side 1 af 6 Postliste for Struer Kommune Registreringsdato Sagsnummer / Dokumentnavn Afsender 27-11-2014 27-11-2014 27-11-2014 Registreringsmeddelelse U2014-59322. Referencenr. LE-55-14 41-12 ONJ.dk 118-1-04

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-01-2015 - indkørsel.png - 6850 mome 1340

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-01-2015 - indkørsel.png - 6850 mome 1340 Åben postliste 13. januar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. - indkørsel.png - 6850 mome 1340 Indkørsel.docx - 6849 mome 1340 RE: Ansøgning om ny overkørsel

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00A00 Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00A00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00A00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid Dokumentdato 06-08-2010 Inge Svensson/Teknisk/Ikast-Brande Dokumenttitel kontoplan - genbrugspladser, dagrenovation mv. - august

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-06-2015 Sv: - nordisk trafiksikkerhedskampagne - - 108152 mome 344

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-06-2015 Sv: - nordisk trafiksikkerhedskampagne - - 108152 mome 344 Åben postliste 24. juni 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Sv: - nordisk trafiksikkerhedskampagne - - 108152 mome 344 SV: Efterlysning af - bil - 108151

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 35 ( 26. 30. august ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 59003 Bofællesskabet Ullerupdal_ABA-rapport.pdf 30-08- Samlesag for inspektionsrapporter 59001 Bofællesskabet

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 90989 2015-2015- 779-2015- 2015-2015- 779-2015- 779-2015-

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 90989 2015-2015- 779-2015- 2015-2015- 779-2015- 779-2015- Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn - 90989 Durup Idræts- og Svømmehal - årsrapport 2014 5394 BOERNSEKR VJHAHO Regnskab - 91463 TEKNISK VJIVTH EnergiMidt - 91462-91461

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr Spørgsmål ang. underskriftsindsamling LEMR 7927

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr Spørgsmål ang. underskriftsindsamling LEMR 7927 Åben postliste 7. maj 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Spørgsmål ang. underskriftsindsamling - 83833 LEMR 7927 Anmodning om kommentarer til citat

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde. Journaliseringsdato 06-02-2012 Dokumentdato 12-12-2011 Postlistedato 06-02-2012

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde. Journaliseringsdato 06-02-2012 Dokumentdato 12-12-2011 Postlistedato 06-02-2012 Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid Dokumentdato 12-12-2011 Poul Ravnsbæk Dokumenttitel Brev til Poul Ravnsbæk, Naturstyrelsen vedr. nyt tag på Vester Plasgaard Sagsnr.

Læs mere

779-2015- NATUR VJDORI Offentlige vandløb - Fysisk Indeks 2015 779-2015- 779-2014- 19396

779-2015- NATUR VJDORI Offentlige vandløb - Fysisk Indeks 2015 779-2015- 779-2014- 19396 Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn Oplysning om bestilling af brevstemmemateriale 779-2014- BYSEKR VJBLK Imin 130127 41111 Henvendelse fra Arbejdsmarkedets Feriefond

Læs mere

Post. Oprettet den 29-01-2012 14:51 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 29-01-2012 14:51 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager AGJ Pitzner A/S;Kragelundvej 15;4180 Sorø;Att: Claus Løgager Dokumenttitel Borupvej 16, Brande - Opstilling af omklædningscontainer - Byggetilladelse

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Hedensted Kommune - Børn, Undervisning, Kultur

Hedensted Kommune - Børn, Undervisning, Kultur Indgående post uge 36 ( 2. 6. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 59754 VS: Borgmesterbrev som opfølgning på møde den 2. september 03-09-2013 KL breve 2013 2013 59275

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. 20-03-2013 SV: Forespørgsel til - - Renovation - - - jecr 56

Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. 20-03-2013 SV: Forespørgsel til - - Renovation - - - jecr 56 Åben postliste 20. marts 2013 Center for Plan, Teknik og Miljø Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. SV: Forespørgsel til Renovation jecr 56 Kvittering for modtagelse af ansøgning

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-146549 Ansøgning om tilladelse til etablering af legeplads 24-03-2015 Center for Teknik og Miljø 10 02 26 14 INDU A/S 330-2015-146572 Ansøgning om

Læs mere

06-07-2015 Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042. 06-07-2015 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506

06-07-2015 Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042. 06-07-2015 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506 Åben postliste 6. juli 2015 Teknisk område Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506 SV: kvittering fra - Dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr VS: Vedrørende P. K. Nielsens vej Skagen vije 15495

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr VS: Vedrørende P. K. Nielsens vej Skagen vije 15495 Postliste 6. august 2013 Teknik og Miljø Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Ansøgning om landzonetilladelse til Opstilling af husstandsvindmølle Brønderslevvej, 9750 Østervrå.

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2014- 779-2014-

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2014- 779-2014- Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-- Vielse i andre kommuner - beslutning om generelt at kunne 779-- BYSEKR VJBRTS Assens Kommune 264297 foretage vielser

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 20-10-2015 Mail fra - med supplerende oplysning til sagen - 172225 jaiv 24869

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 20-10-2015 Mail fra - med supplerende oplysning til sagen - 172225 jaiv 24869 Åben postliste 20/10-2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 20-10-2015 Mail fra - med supplerende oplysning til sagen - 172225 jaiv 24869 20-10-2015 Mail

Læs mere

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. 330-2015-111716 Bevilling 05-03-2015. Borger

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. 330-2015-111716 Bevilling 05-03-2015. Borger 330-2015-112938 Svar vedr henvendelse i borgmesterens træffetid 05-03-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-111508 Afvikling indskudslån - fraflyttet, regning ult. marts 2015 05-03-2015 Center for Økonomi

Læs mere

Post. Dokumenttitel 03-01-2012 - Forenklet kontrol - Malundvej 9, 8765 Klovborg Sagsnr. 2007/11065 Dokumentnr. 2007/11065 013

Post. Dokumenttitel 03-01-2012 - Forenklet kontrol - Malundvej 9, 8765 Klovborg Sagsnr. 2007/11065 Dokumentnr. 2007/11065 013 Journalnummer Vandforsyning eurofins Dokumenttitel 03-01-2012 - Forenklet kontrol - Malundvej 9, 8765 Klovborg Sagsnr. 2007/11065 Dokumentnr. 2007/11065 013 Journalnummer Vandforsyning Eurofins Dokumenttitel

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 20. marts 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. VS: Udmelding af vejledende udgiftsrammer til byfornyelsesformål for 2014 - Bilag_2_2014.pdf

Læs mere

Post. Oprettet den 21-08-2013 13:43 af Stella Klit Nyt dokument

Post. Oprettet den 21-08-2013 13:43 af Stella Klit Nyt dokument Journalnummer Pelsdyrfarme emo@kopenhagenfur.com Dokumenttitel Brandevej 18, Ikast - ansøgning retur igen, 19-08-2013 Sagsnr. 2012/50461 Dokumentnr. 2012/50461 075 Journalnummer Bygningsreglement BR10

Læs mere