El-indstøbninger i elementer af beton og letklinkerbeton

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "El-indstøbninger i elementer af beton og letklinkerbeton"

Transkript

1 Januar 2006 Branchevejledning El-indstøbninger i elementer af beton og letklinkerbeton

2 Forord Indholdsfortegnelse Forord Denne vejledning om el-installationer i vægelementer af beton og letklinkerbeton er udarbejdet af en arbejdsgruppe med deltagelse fra: Lauritz Knudsen Betonelement-Foreningen Dansk Beton Industriforenings Elementfraktion, BIH Vejledningen henvender sig til: Rådgivere Kunder/bygherrer Installatører ndre entreprenører Studerende Elementleverandørernes eget personale Vejledningen indeholder information om: Indstøbningsdåser til beton og letklinkerbeton Indstøbning af rør og dåser i elementer nvendelse af indstøbte rør og dåser på byggepladsen Projektering af el-indstøbninger i elementer Vejledningen tager udgangspunkt i elementbranchens mangeårige erfaringer med el-indstøbningsdele, og der er lagt vægt på at give en detaljeret beskrivelse af dagens praksis på området. I 1979 udgav BPS publikation 22:»Vejledning. Elinstallationer i betonelementbyggeri«. BPS-publikationen er ikke siden blevet opdateret, og den er derfor utidssvarende på mange punkter. Bl.a. skal det bemærkes, at typetegningerne i BPS-publikationen ikke anvendes i dag. Ved projektering af el-indstøbninger i elementer anbefales det derfor at benytte nærværende vejledning. 1.0 Indledning Produktegenskaber for beton og letklinkerbeton Indstøbningsdåser Generelt LK FUG indstøbningsdåser LK OPUS indstøbningsdåser Øvrige LK indstøbningsdåser GLIM indstøbningsdåser Indstøbning af rør og dåser Generelt Indstøbning af rør og dåser Indstøbningstolerancer Udsparinger for el Gruppetavler, fremføring af rør, reces for rør Udsparing for senere indbygning af dåser El-indstøbningerne i det færdige byggeri Generelt Føring af ledninger og kabler fra elementerne Montage af indsatse Hvis tolerancerne ikke er overholdt Lufttæthed Projektering Generelt Dåser og rør Øvrige el-indstøbninger og -udsparinger Oversigtsplan Koordinering med andre fag Prissætning af el-indstøbninger Bilag...25 Vejledningen er udgivet som trykt hæfte i januar Vejledningen og evt. senere rettelsesblade kan endvidere frit downloades fra bl.a. flg. adresser: og nsvaret for en konkret projektering ligger hos den projekterende. Organisationerne og virksomhederne bag denne anvisning påtager sig således ikke noget juridisk ansvar i forbindelse med anvisningens informationer. 2

3 1.0 Indledning Det handler om grænseflader Opførelsen af en moderne bygning er en kompliceret proces, som involverer mange aktører. ktørerne har hver deres plads i byggeprocessen og er i større eller mindre grad afhængige af hinanden. Ofte er der tale om, at man skal arbejde videre på en andens ydelse. Tilsvarende skal efterfølgende aktører arbejde videre på det, som man selv leverer. Kvaliteten af en ydelse afhænger således ikke alene af ens egen præstation, men også det arbejdsgrundlag, som man får stillet til rådighed. Det sted i byggeprocessen, hvor en ydelse leveres videre til den næste aktør i rækken, kaldes en grænseflade. Uklarhed omkring grænsefladerne koster de involverede parter tid og penge og kan have negativ indflydelse på kvaliteten af det færdige byggeri. Elementer af beton og letklinkerbeton har ofte en central placering i et byggeri og har mange grænseflader til øvrige aktører. For elementleverandøren er grænsefladen til rådgiverne afgørende. Uden projektmateriale fra arkitekt, konstruktionsingeniør, VVS-ingeniør og el-ingeniør er det ikke muligt for en elementleverandør at påbegynde elementprojekteringen. Når elementerne er monteret på byggepladsen danner de grænseflade til de øvrige håndværksfag såsom murer, tømrer, el-installatør, VVS-installatør, maler m.v. Formålet med denne anvisning er at beskrive de grænseflader, som er aktuelle i forbindelse med el-indstøbninger i elementer. Samtidig beskrives indstøbningsdelene og indstøbningsteknikken for dermed at tydeliggøre, hvilke muligheder og begrænsninger, der er ved indstøbningsdele til el. Grænseflade mellem rådgiver og elementleverandør I januar 2005 udkom bips 113:»Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton.«heri er specificeret, hvilket projektgrundlag der skal foreligge for at kunne udføre el-indstøbninger. Der skal foreligge målsatte typeopstalter af de enkelte indstøbningsdele, hvis geometriske placering skal fremgå af plantegninger. Projektmaterialet skal være sammenhængende, entydigt og fyldestgørende. De oplysninger, som danner grundlag for elementprojekteringen, stammer ofte fra flere kilder: rkitekt, konstruktionsingeniør, VVS-ingeniør, el-ingeniør. Det forudsættes, at den projekteringskoordinator, som er defineret i bips 113, har koordineret de enkelte rådgiveres bidrag, så der ikke opstår konflikt mellem indstøbningsdele, udsparinger, armering m.v. Konstruktionsingeniøren skal specielt tage højde for, at de vandrette dåsekombinationer kan reducere et vægs bæreevne betragteligt. I flere tilfælde overlades detailprojekteringen af el-projektet til den udførende el-installatør. Denne praksis indebærer den risiko, at el-indstøbningerne ikke bliver koordineret med det resterende projekt som før beskrevet. Uanset hvem der står for detailprojekteringen, forudsættes det, at projektmaterialet foreligger, inden producenten påbegynder sin del af elementprojekteringen. Grænseflade mellem elementleverandør og el-installatør Det vil af anvisningen fremgå, at der med de gængse indstøbningsdele og den nuværende produktionsteknik er et gab mellem indstøbningstolerancerne og de opretningsmuligheder, dåserne byder på. En række dåser og dåsekombinationer giver kun en opretningsmulighed på 1-2 mm. Selv med den bedste vilje er det ikke muligt at præstere en indstøbning med en tilsvarende præcision. Man vil således som slutbruger kunne opleve, at installationen ikke på millimeter sidder nøjagtigt, hvor den var projekteret. I mange tilfælde vil en variation inden for indstøbningstolerancerne være uden praktisk betydning. Der kan dog være tilfælde, hvor evt. variationer bliver tydelige, fordi den færdige installation kan flugtes med dørfalse, flisefuger eller bordplader. Her kan man så vælge en løsning, hvor dåserne først bygges ind på byggepladsen. lternativt må man regne med udskiftning af enkelte kritiske dåser. 1.1 Produktegenskaber for beton og letklinkerbeton Det falder uden for denne vejledning at give en nærmere beskrivelse af de to produkter beton og letklinkerbeton. De egenskaber, som har relation til indstøbning af rør og dåser, fremgår af nedenstående oversigt: Emne Beton Letklinkerbeton Støbeform Oftest vandretliggende støbebord. Lodret støbeform Vandretliggende støbebord Frisk beton, egenskab Flydende Jordfugtig Komprimering af Vibrering Tromling og vibrering beton Fri side i støbeform (opside) Hærdnet beton, egenskab rmering Glittes Lukket struktur Enkelt- eller dobbeltarmeret Tromles Åben struktur Enkelt- eller dobbeltarmeret Trykstyrker Fra 25 MPa Op til 15 MPa Tabel 1. Produktegenskaber for beton og letklinkerbeton. Uddybende produktoplysninger kan findes på brancheforeningernes hjemmesider og samt på de enkelte producenters hjemmesider. 3

4 2.0 Indstøbningsdåser 2.1 Generelt I denne anvisning beskrives de indstøbningsdåser, som typisk anvendes i danske byggerier. ndre dåser, f. eks. dåser af udenlandsk fabrikat, vil kunne indstøbes, såfremt de er egnede til indstøbning. Hvis dåserne er uegnede til indstøbning, kan der i elementerne laves udsparinger med rørtilgang, således at dåsen kan indbygges på byggepladsen. 2.2 LK FUG indstøbningsdåser LK nummer 504 D 0231 EL nummer EN nummer LK FUG indstøbningsdåser findes i følgende modulstørrelser: 1 modul (ny og gammel type) 1½ modul (ny og gammel type) 2 modul (ny og gammel type) 2½ modul (gammel type) 3½ modul (gammel type) Der er to typer indstøbningsdåser på markedet: Nye dåser og gamle dåser. De nye dåser er forsynet med ribber eller skydespor, så de kan bygges sammen, hvilket de gamle dåser ikke kan. De nye dåser har ekstra dybde i forhold til de gamle dåser, idet de nye har en indvendig dybde på 42 mm mod de gamles 40 mm. Udvendig dybde er hhv. 49 mm (nye dåser) og 47 mm (gamle dåser). fstanden fra kant af dåse til overkant af skruetårne er 34 mm i de nye dåser og 27 mm i de gamle dåser. lle LK FUG indstøbningsdåser er fremstillet i termoplast med stor formstabilitet. De nye 1M og 2M dåser kan monteres både lodret og vandret. De gamle dåser kan kun monteres lodret Oversigt over LK FUG indstøbningsdåser: Nye LK FUG dåser Dåserne monteres med ramme FUG Baseline, FUG Softline eller FUG Hardline. 2M kan monteres lodret såvel som vandret. 1M, 1½M og 2M kan sammenbygges individuelt efter behov. Ved vandret indstøbning skal dobbelttud (LK nr. 504N1011) anvendes. De nye dåser har ekstra indbygningsdybde til bl.a. elektronik - og IHC Net produkter. Dåserne er forsynet med indvendige blanketter, der kun er fjernet, hvor der er isat rør. Der er kombinerede 16/20 mm rørtilgange med rørlås i den ene ende. Øvrige sider har tilgang for dobbelttud via udslagsblanketter. Centrum af rørtilgangene ligger 30 mm fra dåsens forkant. Sammenbygning af dåser, som skal forsynes med separate rammer, kan udføres ved hjælp af et 30 mm afstandsstykke (LK nr. 5004N1021). Hvis en dåse skal have mere end to rørtilslutninger, anvendes dobbelttud (LK nr. 504N1011). Dobbelttuden er forsynet med rørlås for 2 stk. 20 mm rør. Tuden leveres med overgangsstykker for 16 mm rør. LK nummer 504 D 0230 EL nummer EN nummer LK nummer 504 D 0232 EL nummer EN nummer LK nummer 504 N 1021 EL nummer EN nummer LK nummer 504 N 1011 EL nummer EN nummer Figur 1. Nye LK FUG dåser 1M, 1½M, 2M samt 30 mm afstandsstykke og dobbelttud. 4

5 2.0 Indstøbningsdåser Gamle LK FUG dåser Dåserne monteres med ramme FUG Baseline, FUG Softline eller FUG Hardline. Dåserne kan ikke sammenbygges. De er forsynet med indvendige blanketter, der kun er fjernet, hvor der er isat rør. Er forsynet med 2 stk. 16 mm tude og 2 stk. 20 mm tude, hvori rør kan aflastes med søm. 16 mm tude kan forsynes med overgangsstykke for 20 mm rør, ligesom 20 mm tude kan forsynes med reduktionsstykke for 16 mm rør. Centrum af rørtilgangene ligger 30 mm fra dåsens forkant. 219, LK nummer 104 D 0134 EL nummer EN nummer LK nummer 104 D 0130 EL nummer EN nummer ,5 LK nummer 104 D 0131 EL nummer EN nummer Figur 3. Gammel LK FUG dåse 3½M Mest anvendte kombinationer med LK FUG indsatse For at fremme kommunikationen mellem den el-projekterende og elementleverandøren er der indført entydige betegnelser for de enkelte dåsekombinationer. Det første bogstav i betegnelsen angiver, om der er tale om FUG (F) eller OPUS (O). Det andet bogstav angiver, om der er tale om en vandret (V) eller en lodret (L) kombination. De dåser, der indgår i en kombination er benævnt ved tal. Tallene viser, hvilke dåser der er anvendt: Tal Modul 1 2 1½ 2½ 3½ fstandsstk. 169,5 Når dåserne sættes sammen kombineres tallene, f. eks.: FL12 (læses F-L-et-to) er en lodret kombination af FUG dåserne 1 og 2, hvor 1 sidder øverst. FV12 (læses F-V-et-to) er en vandret kombination af FUG dåserne 1 og 2, hvor 1 sidder til venstre. Med det valgte princip kan man selv navngive nye kombinationer. 65 LK nummer 104 D 0133 EL nummer EN nummer Figur 2. Gamle LK FUG dåser 1M, 1½M og 2½M. De gamle FUG dåser er forsynet med et»g«i betegnelsen. Den gamle FGL5 svarer til FL14 (5=1+4) og FGL 6 svarer til FL24 (6=2+4). En række af de mulige kombinationer fremgår af figurerne 4 og 5. 5

6 2.0 Indstøbningsdåser LK FUG - nye typer FL1 FL2 FL12 FL4 FL14 FL24 op til 3 mm under 1 mm under 1 mm op til 2 mm under 1 mm under 1 mm FV2 FV12 FV202 op til 3 mm op til 3 mm under 1 mm FL404 FL202 FL12012 op til 2 mm under 1 mm under 1 mm Figur 4. Kombinationer af nye LK FUG indstøbningsdåser og indsatse. De viste indsatse er kun eksempler. For hver dåse eller dåsekombination er angivet opretningsmulighed, dvs. muligheden for at dreje indsatsen i dåsen. 6

7 2.0 Indstøbningsdåser LK FUG - gamle typer FGL1 FGL4 FGL5 FGL6 op til 3 mm op til 2 mm under 1 mm under 1 mm Figur 5. Oversigt over gamle LK FUG indstøbningsdåser. De viste indsatse er kun eksempler. For hver dåse er angivet opretningsmulighed, dvs. muligheden for at dreje indsatsen i dåsen Kombinationsmuligheder, LK FUG De mulige kombinationer af LK FUG rammer og dåser fremgår af tabel 2. ) Ved sammenbygning af flere dåser. Pilene angiver kombinationsmulighederne Planforsænket materiel Dåser til indstøbning Modul 1 1 1½ 1½ 2 2½ 3½ 1 1½ 2 Baseline, Softline og Hardline - Ramme 63 og ½ 3½ 2 3 1½ 1½ Tabel 2. Kombination af LK FUG rammer og dåser. 7

8 2.0 Indstøbningsdåser 2.3 LK OPUS indstøbningsdåser LK OPUS66/74 indstøbningsdåser anvendes til LK OPUS66 og LK OPUS74 serierne. De findes i følgende modulstørrelser: 1 modul 2 modul 2½ modul vandret 1M og 2M dåserne kan sammenbygges lodret og vandret. Ved sammenbygning af dåser, hvor rammerne skal stødes sammen, skal der anvendes afstandsstykke. OPUS66/74 dåser er fremstillet i termoplast med stor formstabilitet Oversigt over LK OPUS indstøbningsdåser Indstøbningsdåserne har kombinerede 16/20 mm rørtilgange med rørlås i den ene ende. lle øvrige sider har tilgang for dobbelttud via udslagsblanketter. Centrum af rørtilgangene ligger 35 mm fra dåsens forkant. 2½ modul dåsen kan kun anvendes til tripel planforsænket stikkontakt vandret. Sammen med dåserne kan anvendes det samme afstandsstykke og den samme dobbelttud som vist for FUG dåserne (se figur 1) LK nummer 504 N 1007 EL nummer EN nummer Figur 7. LK OPUS dåse 2½M Mest anvendte kombinationer med LK OPUS66 og OPUS74 indsatse For OPUS dåserne er der på samme måde som for FUG dåserne (se pkt ) indført entydige betegnelser for af de enkelte dåsekombinationer. LK nummer 504 N 1000 EL nummer EN nummer Det første bogstav i betegnelsen angiver, om der er tale om FUG eller OPUS. Det andet bogstav angiver, om der er tale om en vandret eller en lodret kombination. De dåser, der indgår i en kombination er benævnt med tal. Tallene viser, hvilke dåser der er anvendt: Tal Modul 1 2 2½ fstandsstk. Når dåserne sættes sammen kombineres tallene, f. eks.: OL12 (læses O-L-et-to) er en lodret kombination af OPUS dåserne 1 og 2, hvor 1 sidder øverst. OV12 (læses O-V-et-to) er en vandret kombination af OPUS dåserne 1 og 2, hvor 1 sidder til venstre. Med det valgte princip kan man selv navngive nye kombinationer. LK nummer 504 N 1002 EL nummer EN nummer En række af de mulige kombinationer fremgår af figur 8 og 9. Figur 6. LK OPUS dåserne 1M og 2M. 8

9 2.0 Indstøbningsdåser LK OPUS66 OL1 OL2 OL12 OV2 op til 3 mm op til 2 mm op til 2 mm op til 2 mm OV12 OV5 op til 2 mm op til 4 mm OV2012 OV202 under 1 mm under 1 mm OV21012 OV102 OV111 under 1 mm op til 2 mm op til 2 mm Figur 8. Kombinationer med LK OPUS indstøbningsdåser og OPUS66 indsatse. De viste indsatse er kun eksempler. For hver dåse eller dåsekombination er angivet opretningsmulighed, dvs. muligheden for at dreje indsatsen i dåsen. 9

10 2.0 Indstøbningsdåser LK OPUS74 OV101 OV10101 OL101 OL10101 under 1 mm under 1 mm under 1 mm under 1 mm Figur 9. Kombinationer af LK OPUS indstøbningsdåser og OPUS74 indsatse. De viste indsatse er kun eksempler. For hver dåse eller dåsekombination er angivet opretningsmulighed, dvs. muligheden for at dreje indsatsen i dåsen Kombinationsmuligheder, LK OPUS66 De mulige kombinationer af LK OPUS66 rammer, indsatse og dåser fremgår af tabel Kombinationsmuligheder, LK OPUS74 De mulige kombinationer af LK OPUS74 indsatse og dåser fremgår af tabel 4. Planforsænket materiel Planforsænket materiel Pilene angiver kombinationsmulighederne Dåser til indstøbning Pilene angiver kombinationsmulighederne OPUS66 dåse til indstøbning Modul 1 2 2½ Modul 1 2 Kombi 1 B 1 Indsats Standard planforsænket 2 2½ Indsats OPUS Tabel 4. Kombination af LK OPUS74 rammer og dåser. 2 B Ramme 66 3 B 2 B 3 B ) Ved sammenbygning af flere dåser. B) Ved anvendelse af skillestykker. Tabel 3. Kombination af LK OPUS66 rammer og dåser. 10

11 2.0 Indstøbningsdåser 2.4 Øvrige LK indstøbningsdåser Loft- og vægdåse type 725/16 og 725/20 Komfurudtag dåse LK nummer 102 H 1041 EL nummer EN nummer Figur 10 Dansk flerpolet system IP20 dåse 725/16, med 5 stk. 16 mm tude LK nummer EL nummer EN nummer /20, med 5 stk. 20 mm tude LK nummer EL nummer EN nummer Figur 12 Loft- og vægdåse type 726/16 LK nummer 101 E 0158 EL nummer EN nummer Figur 11 Dåsen er forsynet med indstillelig grundplade. Dåsen har 2 tude op og ned for 20 mm rør, og leveres med 2 overgangsstykker for 16 mm rør samt en montagelære. Med 4 skrå 16 mm tude LK nummer EL nummer EN nummer Figur 13 11

12 2.0 Indstøbningsdåser 2.5 GLIM indstøbningsdåser Når der i et byggeri skal anvendes LK FUG indsatse, er der vid udstrækning muligt at bruge indstøbningsdåser af typen GLIM. Dåserne fremstilles i størrelserne 1M, 1½M og 2½M og er forsynet med 2 stk. 16 mm tude og 2 stk. 20 mm tude. 20 mm rør kan kobles til 16 mm tudene v.h.a. polykonmuffer, hvilket kan udnyttes, hvor der skal føres 20 mm rør både op og ned. Centrum af rørtilgangene ligger 26 mm fra dåsens forkant. Ved at tildanne dåserne er det endvidere muligt at fremstille kombinationerne 2x1M, 3x1M og 3½M. Dåserne har en indvendig dybde på 41 mm og en udvendig dybde på 49 mm. fstanden fra dåsens kant til skruetårnene er 27 mm. GLIM dåserne forhandles af Dansk Plastmontering /S, GLIM indstøbningsdåser 1M 1½M 2½M fbryder, lampeudtag, telefon m.v. Stikkontakt, komfurudløb, antenne, datastik m.v. 1 afbryder + 1 stikkontakt 2x1M 3x1M 3½M 2 afbrydere 3 afbrydere 2 afbrydere + 1 stikkontakt Figur 14. GLIM indstøbningsdåser 12

13 3.0 Indstøbning af rør og dåser 3.1 Generelt Typiske el-indstøbninger B C D E F G Figur 15. Typiske el-indstøbninger.. Dåse med rørføring fra gulv B. Dåse med rørføring fra loft C. Dåse med rørføring fra nedsænket loft D. Dåsegruppe med rørføring fra både gulv og loft E. Dåse med forskudt rørføring F. Vandret dåsegruppe G. Rørføring afsluttet i udsparing for senere indbygning af dåse 1. Som standard fremføres til alle FUG og OPUS dåser 2 stk. rør. Mindste rørdimension er 16 mm. 2. Hvor rør føres til elementets bund eller top, afsluttes med en polykonmuffe placeret i en udsparing. fstanden fra muffe til elementkant er mm. Elementproducenterne har forskellige standardudsparinger. 3. Hvor rørene afsluttes under elementkant placeres mufferne i en udsparing, hvori der er min mm fri plads over mufferne. 4. Ved udsparinger, armeringer m.v. kan det være nødvendigt at sideforskyde rørene. 5. Udsparing for f.eks. VVS-installation mm afstandsstykke. 7. Vandret dåsegruppe. I lodret bærende vægge kan indbygning af vandrette dåsegrupper have afgørende indflydelse på væggens bæreevne. Indbygning af supplerende armering kan være nødvendig. 8. For dåser, der er sammenkoblet på en vandret række, vil der som standard kun blive ført 2 rør frem for hver installationstype (stærkstrøm/data/tlf./antenne). 9. Hvor der skal indbygges dåser, som ikke er egnede til indstøbning, eller hvor der er særligt strenge tolerancekrav til indbygningen af en dåse, kan tomrørsinstallationen afsluttes i en udsparing, hvori dåsen efterfølgende indbygges under el-arbejdet. 13

14 3.0 Indstøbning af rør og dåser Placering af dåser i modstående sider FUG, OPUS og GLIM indstøbningsdåser har en udvendig dybde på maks. 49 mm dybe og kan derfor placeres overfor hinanden i en væg, som er mindst 100 mm tyk. En dåse med rørtilgang ovenfra kan ikke placeres tættere ved elementoverkanten end 100 mm. I boligadskillende vægge har det hidtil generelt været praksis at forskyde dåserne i forhold til hinanden, idet dette ansås at have betydning for lydisolationen. Fremgangsmåden er bl.a. beskrevet i SBI-anvisning 167»Lydisolation i praksis«. Denne generelle anvisning er imidlertid ikke relevant for boligadskillende vægge af beton- eller letklinkerbetonelementer. El-dåser i boligadskillende vægge enkelte såvel som dobbelte kan her placeres overfor hinanden, uden at dette får indflydelse på væggens lydtekniske egenskaber. Elementerne fremstilles på en måde, der sikrer, at der ikke opstår utætheder bag dåserne. t der mellem dåser i modstående sider er et reduceret materialetværsnit, har ingen praktisk betydning, idet det ikke er muligt at sætte dette begrænsede areal i svingninger uafhængigt af selve væggen. Figur 17. Vægelementer produceres overvejende på støbeborde af stål. Udsparinger, indstøbningsdele m.v. kan fastholdes til støbeformen med magneter. Der fås magneter til FUG, OPUS og GLIM indstøbningsdåser. Billeder viser OPUS 1M, FUG 1M og 1½M (gl. type) med ilagte magneter. lternativt kan dåserne (dåselågene) klæbes til formen. Generelt er det nemmere at fastholde el-dåserne i formsiden end i opsiden, og placering i formsiden er ofte mere præcis end placering i opsiden. Hvis ikke andre hensyn taler imod det, så tilstræber man at producere elementerne sådan, at den vægside, der har flest indstøbninger, vender ned mod støbeformen. 3.2 Indstøbning af rør og dåser Figur 18. El-dåser, som er fastholdt til støbeformen med en magnet, måles ind og justeres. Figur 16. Inden selve elementproduktionen samles rør og dåser til færdige indstøbningsenheder, der er specielt tilpasset det enkelte elements geometri, armering og øvrige indstøbningsdele. Det er derfor generelt ikke muligt at ændre indstøbningsdelene, når elementerne er frigivet til produktion. 14

15 3.0 Indstøbning af rør og dåser Figur 19. Ved top og bund af element udmunder el-rørene i udsparinger, hvor de afsluttes med polykonmuffer, som muliggør videre rørføring. Udsparingerne udføres ved hjælp af en udsparingsklods, som kan genanvendes. lternativt kan der benyttes en engangsklods af ekspanderet polystyren. Elementproducenterne har forskellige standardudsparinger. fstanden fra muffens udmunding til elementkanten er typisk mm. Mufferne kan være sikret med plastpropper for at hindre indtrængen af betonslam. El-rørene kan hvis det ønskes afsluttes ved elementtoppen med polykonmuffe uden udsparing. Figur 21. Som alternativ til polystyrenklodser er der her anvendt udsparingsklodser af kunststof med indbyggede magneter. Klodserne er er koniske for at muliggøre afformning på fabrikken. Klodserne genbruges. Figur 20. Hvor rørene munder ud på elementets flade anvendes ofte udsparingsklodser af ekspanderet polystyren. Billedet viser fremføring af 3 rør til en installationskanal. Væggen er enkeltarmeret, og rørene er fastholdt til armeringen med ståltråd, så de ikke forskydes under støbningen. Polystyrenklodserne fjernes af brugeren på byggepladsen. Figur 22. Støbebord til et letklinkerbetonelement. I formsiden er anbragt FUG indstøbningsdåser og dåser til flerpolede stikkontakter. De længste rør er forsynet med afstandsholdere, (»citron-skiver«), der sikrer fuld omstøbning af rørene. Hvis man ikke anvender afstandsholderne, skal man ved støbningen manuelt sikre, at rørene bliver omstøbt. Elementet er set nedefra. I det færdige byggeri sker kabel-/rørføring i loftet. 15

16 3.0 Indstøbning af rør og dåser Figur 23. El-indstøbninger lagt op i støbeformen til betonelement. Bemærk at rørføringen er tilpasset de udsparinger, som ligger i bunden af elementet (billedets højre side). Rørføring skal generelt forløbe lodret i elementet. I dette element har vandret rørføring til lampeudtaget over vinduet imidlertid været eneste mulige løsning. Elementet dobbeltarmeres og el-rørene fastbindes til armeringsnettet. Figur 25. Tilpasning ved VVS-udsparinger Her er der fremført el til lampen over et spejl i et badeværelse. Rørføringen er tilpasset udsparingen for brugsvand under håndvasken. Hvis håndvasken skal monteres på væggen, skal det sikres, at der ikke bores ind i et el-rør. Hvis bestemte områder af en væg skal friholdes for el-rør, skal det fremgå af projektmaterialet. Figur 24. Rørbøjninger. En stor udsparing i toppen af elementet gør det nødvendigt at forskyde udmundingen af rørene. Placeringen af de 2 dåser ved siden af hinanden er kritisk mht. tolerancer. Hvis de tilsvarende dåser var placeret i opsiden, ville problemerne være endnu større. Elementer tilstræbes produceret, så el-installationer primært lægges i formsiden, hvor fastgørelsesmulighederne er bedre. Bemærk, at rørene går ikke helt til elementets top, men afsluttes i selve elementfladen. Der er anvendt bukkede rør, ikke standard-fittings. Figur 26. El-indstøbning i opsiden af et betonelement. De el-rør og dåser, som skal ligge i opsiden af et betonelement, ilægges oftest inden udstøbning. Indstøbningsdelene opklodses på armeringen og fastholdes hertil. Elementet er set nedefra. I det færdige byggeri sker kabel-/rørføring i gulvet. 16

17 3.0 Indstøbning af rør og dåser Figur 28. Fastholdelse af el-indstøbninger i opsiden af et 100 mm enkeltarmeret betonelement. Ved de to dåser, som ligger»ryg mod ryg«, har det været nødvendigt at overklippe et par armeringsstænger. Som kompensation er der ilagt supplerende armering. Rørene er fastholdt til armeringen med ståltråd. Figur 27. Udskæring i armeringsnet for el-dåser. 2 lodrette tråde er skåret over for at give plads til dåserne. Der er ikke skåret ud for rørene. Det kan uanset dåsernes udformning ikke undgås, at der må skæres tråde over for at skabe plads til dåserne. Der er lagt magneter i dåserne, og dåsernes forsider er dækket med tape, der skal hindre at betonslam trænger ind mellem magneten og dåsens inderside. Rørene er fastholdt til armeringen. Figur 29. Selve udstøbningen af et betonelement medfører store belastninger af indstøbningsdelene, og der stilles derfor store krav til fastholdelsen. Fastholdelsen skal ikke alene forebygge sideforskydning af indstøbningsdelene, men skal også modstå opdriften i betonen, som er 2½ gang større end opdriften i vand. 17

18 3.0 Indstøbning af rør og dåser Figur 30. Udstøbning af beton. Her er flere dåser i opsiden fastholdt v.h.a. lægter. Når elementoverfladen senere skal viderebehandles, f. eks. glittes, skal lægterne fjernes. Figur 32. Ilægning af el efter støbning I enkeltarmerede betonvægge kan man vælge at ilægge rør og dåser i opsiden efter udstøbning og vibrering af betonen. I dobbeltarmerede vægge er denne praksis ikke mulig. rmeringsnettet i opsiden vil da ligge i vejen. I dobbeltarmerede vægge skal alle rør og dåser være anbragt og fastholdt inden udstøbning. Indbygning af en vandret dåserække som den viste i en dobbeltarmeret væg vil betyde overklipning af mange lodrette armeringsjern, hvilket der skal tages højde for i de statiske beregninger for væggen. Ved indstøbningen etableres udsparinger ved polykonmufferne. Det skal bemærkes, OPUS-dåserne her er samlet med korte (10 mm) afstandsstykker, som gør, at de senere monterede rammer stødes tæt mod hinanden. I dag anbefales 30 mm afstandsstykker (se figur 8). Figur 31. Efter udstøbningen komprimeres betonen ved vibration her med en stavvibrator. Også her er der risiko for at indstøbningsdelene flytter sig, hvis fastgørelsen ikke er tilstrækkelig. Figur 33. Ilægning af el i opsiden af et letklinkerbetonelement. Fremstillingsmetoden for vægge af letklinkerbeton medfører, at el-rør og dåser i opsiden først kan lægges i under selve støbeprocessen. Dåserne lægges i, inden formen fyldes helt op. Der opbygges en forhøjning af den jordfugtige letklinkerbeton, hvori dåse og rør lægges (»som at bygge sandslotte ved stranden«). Placeringen kontrolmåles. 18

19 3.0 Indstøbning af rør og dåser 3.3 Indstøbningstolerancer Dåser og rør indstøbes i elementerne med flg. normale tolerancer: Placering, lodret og vandret, indstøbte eldåser El-dåser, under elementplan El-dåser, afvigelse fra lod målt over 150 mm Tomrør uden dåse, vandret placering +/- 15 mm max. 5 mm max. 5 mm +/- 20 mm Figur 34. Letklinkerbetonelement under produktion. Forhøjning med indbygget FUG 1M dåse, rør og udsparing. Efterfølgende udlægges den resterende letklinkerbeton, som afrettes og komprimeres. Tabel 5 Indstøbningstolerancerne afspejler en afvejning mellem de produktionstekniske muligheder og fremstillingsprisen. Skærpede tolerancer vil resultere i en meromkostning, idet der i produktionen skal bruges ekstra materialer og arbejdsløn, ligesom der i forbindelse med montagen skal afsættes penge til udbedring af indstøbninger, som trods øget indsats i produktionen falder uden for de skærpede tolerancer. Indstøbningsdåserne har ikke indbygget så megen fleksibilitet, at indstøbningstolerancerne kan udlignes, når indsatsene monteres, se nærmere herom under pkt Som alternativ til skærpede tolerancer kan man vælge at udføre el-indstøbningerne uden dåser men med udsparinger for indmuringsdåser, se pkt Montagetolerancerne kan have indflydelse på den endelige placering af dåser og rør. Montagetolerancerne i såvel vandret som lodret retning er generelt +/- 10 mm. Figur 35. Det færdige resultat. 4 FUG 1½M dåser (gl. type) indbygget i opsiden af et letklinkerbetonelement. Dåsernes indbyrdes placering er her sikret v.h.a. et patentbånd fastgjort med skruer til de enkelte dåser. Der er ingen vandret rørforbindelse mellem dåserne, al fremføring sker nedefra. nvendes de nye FUG dåser, kan der etableres en vandret forbindelse v.h.a. afstandsstykket LK nr. 504 N Dette gør det muligt at reducere antallet af lodrette rør. Man skal dog være opmærksom på, at afstandsstykket ikke giver mulighed for fuld omstøbning med letklinkerbeton, og der må påregnes en efterreparation af vægoverfladen mellem dåserne. Endelig skal det bemærkes, at vandrette dåsekombinationer reducerer væggens tværsnit, hvilket kan have betydning for væggens bæreevne. 19

20 4.0 Udsparinger for el 4.1 Gruppetavler, fremføring af rør, reces for rør I vægelementerne kan der udføres udsparinger for gruppetavler o. lign. Såfremt tavlerne ønskes indbygget i vægge, hvortil der stilles lydkrav, skal det sikres, at væggen, efter indbygningen af tavlen, stadig opfylder lydkravene. Der er ofte behov for at fremføre en mængde kabler og rør til og fra tavlen. Fremføringen kan ske på flere måder: Uden på væggen (synligt i teknikrum eller teknikskab, i kabelkanal eller skjult i hulmur) I en reces i væggen I indstøbte rør I letklinkerbeton vil en række tætliggende rør være svære at indstøbe. Det må påregnes, at vægoverfladen ud for de indstøbte rør er mere åben i strukturen end i den øvrige vægoverflade. 4.2 Udsparing for senere indbygning af dåser I stedet for at indstøbe dåser kan man vælge blot at lave en udsparing med tilhørende rørføring. Dette kan være aktuelt, hvis man ønsker dåserne placeret med en større nøjagtighed end den, som man kan opnå ved direkte indstøbning på fabrikken (se pkt. 3.3 vedr. indstøbningstolerancer). Denne løsning behøver ikke at vælges i en byggesag som helhed, men kan bruges ved særligt kritiske installationer. hvis de dåser, som ønskes anvendt, ikke er egnede til indstøbning Figur 36. Udsparing for en tavle i et bagvægselement af beton. Såvel over som under udsparingen er der indstøbt rør i hele udsparingens bredde. I beton er der, i modsætning til letklinkerbeton, bedre mulighed for at omstøbe så mange rør. I det aktuelle tilfælde kunne man have overvejet at føre rørene i hulmuren. Figur 37. Udsparing i væg. Hvor der efterfølgende skal indbygges dåser, eller hvor der skal fremføres ledninger til kabelkanaler o. lign., udføres der udsparinger som den viste. Dimension på rør og udsparinger tilpasses det aktuelle behov. Elementleverandørerne vil kunne oplyse om evt. standarddimensioner. Med mindre andet er aftalt, afsluttes rørene i udsparingen altid med polykonmuffer. 20

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Landstingssalen,

Læs mere

Produkt- og montagebeskrivelse

Produkt- og montagebeskrivelse Produkt- og montagebeskrivelse Bagmur og skillevægge af tegl Februar 2008 1. Arbejdets omfang: Arbejdet omfatter levering og montage af bagmur og skillevægge udført af præfabrikerede teglvægge, (som teglvægge

Læs mere

Er den indvendige bærende del. Tykkelse er variabel og afhænger blandt andet af belastningssituationen.

Er den indvendige bærende del. Tykkelse er variabel og afhænger blandt andet af belastningssituationen. Facader Med Spæncom facader får du rige muligheder for at skabe unikke løsninger - både når det gælder industri-, kontor- og boligbyggeri. Facadeelementerne har forskellige udtryk og overflader, der kan

Læs mere

Gamle kontakter. Hvad kan man skifte til

Gamle kontakter. Hvad kan man skifte til Gamle kontakter Hvad kan man skifte til Når du vil skifte fra gammelt til nyt Der er flere fordele ved at udskifte gamle afbrydere og stikkontakter. Du opnår en mere sikker og tidssvarende installation,

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Actassi udtag og montagebokse

Actassi udtag og montagebokse Actassi udtag og montagebokse Ny generation af Actassi udtag og montagebokse - nemt, fleksibelt og gennemtænkt Velkommen til en helt ny serie Actassi udtag og montagebokse - som tidligere var kendt under

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning for:

Leverandørbrugsanvisning for: Leverandørbrugsanvisning for: Trapper og reposer Leveret af PL Beton a/s 1 Version 1.1 oktober 2003 Leverandørbrugsanvisning Indhold: Tidligere anvisninger... side 3 Lovgrundlaget... side 3 Brugsanvisning...

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede betonelementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Kort om HIBE - elementer HIBE - elementer er højisolerede betonelementer, udført som slanke, bærende og ikke bærende elementer, der monteres

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

Rosetmateriel Loft- og vægdåse tilbehør afstandsring 16-32 mm for PL dåse

Rosetmateriel Loft- og vægdåse tilbehør afstandsring 16-32 mm for PL dåse Rosetmateriel Loft- og vægdåse tilbehør afstandsring 16-32 mm for PL dåse 182A1204 El-nr.: 1020007202 EAN-nr.: 5703302087704 Anvendes til en elektrisk isoleret forlængelse af dåserummet. Afstandsringen,

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

El-installationsrapport

El-installationsrapport El-installationsrapport Adresse: Postnr. & by: Dato: Tingvej 14, St, Th 2300 København S 13/05-2014 Installatør: Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf: 32501499 Autorisationsnr: Sagsnr:

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen?

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Rettelsesblad Revision nr. 1 / 2007 til Beton in situ, elementer og montage Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Murerfaget Tømrer / Træelementer

Læs mere

LK FUGA. Kontakt til det enkle og tidløse

LK FUGA. Kontakt til det enkle og tidløse LK FUGA Kontakt til det enkle og tidløse Det enkle design LK FUGA er et komplet afbryder- og stikkontakt-program med et enkelt og tidløst design, der forener funktion, æstetik og en høj brugervenlighed.

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

BANO GRÆNSESNIT KONSTRUKTIONER VVS EL INNHOLDSFORTEGNELSE DANSK KON VVS EL. Side 2-6 Hygiejnevask m. højdejustering og dæksel

BANO GRÆNSESNIT KONSTRUKTIONER VVS EL INNHOLDSFORTEGNELSE DANSK KON VVS EL. Side 2-6 Hygiejnevask m. højdejustering og dæksel DANSK BANO GRÆNSESNIT STRUKTIONER INNHOLDSFORTEGNSE Side 2-6 Hygiejnevask m. højdejustering og dæksel Produktnr.: 5202/L, 5202/R, 5207-, 5207-MA Side 7-10 Toiletmodul/ cisterne Produktnr.: 5970-, 5970-MA,

Læs mere

LK FUGA Hardline. Designserien med de rene linier

LK FUGA Hardline. Designserien med de rene linier LK FUGA Hardline Designserien med de rene linier Rene linier LK FUGA er Lauritz Knudsens serie af indsatse til el-installationen. Afbrydere, stikkontakter med mere består af flere dele. Indsatsen er selve

Læs mere

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk.

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. LK IHC Control Komfort og sikkerhed i hjemmet Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. Lauritz Knudsen A/S Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10076 Oversigt over klagepunkter: Ulovlige elinstallationer. 1. Stikkontakt med afbryder ved terrassedør (sidder løs) er tilsluttet med blød ledning. Herfra udgår forlængerledning

Læs mere

Installationssystemer. - Når design og funktion går hånd i hånd

Installationssystemer. - Når design og funktion går hånd i hånd Installationssystemer - Når design og funktion går hånd i hånd Når design og funktion går hånd i hånd Den er nødvendig. Vi har brug for den, men vi vil helst ikke se den. Sådan er det ofte med el-installationen,

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03)

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel En sammenbygning af elektrisk materiel (tavle) skal normalt opfylde

Læs mere

BEF Bulletin No 2 August 2013

BEF Bulletin No 2 August 2013 Betonelement- Foreningen BEF Bulletin No 2 August 2013 Wirebokse i elementsamlinger Rev. B, 2013-08-22 Udarbejdet af Civilingeniør Ph.D. Lars Z. Hansen ALECTIA A/S i samarbejde med Betonelement- Foreningen

Læs mere

JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING

JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING Ì THERMOMUR 350 Ì TIL KÆLDERVÆGGE OG VÆGGE I BOLIGBYGGERI OP TIL 2 ETAGER, GARAGER OG SOMMERHUSE ETA-13/0614 01-2014 www.jackon.dk Lette løsninger for et bedre miljø!

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse Drift og vedligeholdelse Sandwichelementer Vedligehold Vedligeholdelse af facadeelementers overflader kan mange gange begrænses til simpel rengøring i tilfælde af utilsigtet tilsmudsning eller med nogle

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

INFO OM LYD LYD. For foldevægge ses i praksis forskelle mellem laboratoriemålte og de bygningsmålte reduktionstal i størrelsesordenen op til 3-6 db.

INFO OM LYD LYD. For foldevægge ses i praksis forskelle mellem laboratoriemålte og de bygningsmålte reduktionstal i størrelsesordenen op til 3-6 db. LYD INFO OM LYD God lydisolation er ofte et stort ønske samtidig med behovet for fleksible vægløsninger. Behovet for lydisolation er individuelt og afhænger af, hvad de to naborum skal anvendes til. Eksempelvis

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere

BANO GRENSEFLADE VVS

BANO GRENSEFLADE VVS B ibano BANO GRENSEFLADE VVS For nøjagtig placering af udtag/ udgang, se målsætning på gældende plantegning/ opstaltstegning/ arbejdstegning for det aktuelle projekt. 5200/L BANO HÅNDVASK, VENSTRE 5200/R

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET ISOLERET RØR-PANEL DS 452 ISOLERET TESTET AF DANSK TEKNOLOGISK INSTITUT April 2005 Monteringsvejledning SfB (51)x VIGTIGT! 1. Anvend kun originale Gabotherm-dele af hensyn til Kierulff a/s produktgaranti.

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 32 Indervægge. Revision: 2015-04-20

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 32 Indervægge. Revision: 2015-04-20 Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 32 Indervægge Revision: 2015-04-20 Hospitalsenheden Horsens Tekniske standarder Bips nr. 32 Indervægge Indholdsfortegnelse 32.1 Døre,

Læs mere

Entreprisebeskrivelse. For væg- og dækelementer af letbeton og vægelementer af beton

Entreprisebeskrivelse. For væg- og dækelementer af letbeton og vægelementer af beton Entreprisebeskrivelse For væg- og dækelementer af letbeton og vægelementer af beton INDHOLDSFORTEGNELSE OMFANG OG GRUNDLAG 4 1. Arbejdets omfang 4 2. Grundlag for arbejdes udførelse 4 2.1 Normer m.v. 4

Læs mere

Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer

Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer Januar 2003 Indledning I april 1971 blev der på initiativ af Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Betonelement-Foreningen nedsat et udvalg med det

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

LK FUGA. Kontakt til det enkle og det klassiske. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation. Belysning

LK FUGA. Kontakt til det enkle og det klassiske. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation. Belysning LK FUGA Kontakt til det enkle og det klassiske Traditionelt el-materiel Intelligente systemer Data og kommunikation Belysning Det klassiske design LK FUGA er et komplet afbryder- og stikkontaktprogram

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

http://expan.dk/page2425.aspx

http://expan.dk/page2425.aspx Drift og vedligehold - EXPAN A/S http://expan.dk/page2425.aspx Side 1 af 1 Forside Efterbehandling Drift og vedligehold Drift og vedligehold Vejledningen omkring drift og vedligeholdelse af EXPAN Vægge

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGN.NR. TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL 27.03.2015

INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGN.NR. TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL 27.03.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL F1 F2 Sandwichkældervæg Sandwichkældervæg F3 Sandwichkældervæg v. eksist. bygning F4 Randfundament ved sandwichelement i teatersal F5 Fundament v. skillevæg

Læs mere

Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING

Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING Montagevejledning Montage kræver omhu Levering Modtagekontrol Byggepladsen Montagetolerancer Vejrligsforanstaltninger Gandrup Elements vintertilbudsliste

Læs mere

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal Stamoplysninger Boligen Adresse Postnr. og by Opført år Samlet bygningsareal Særlige oplysninger om ejendommen Boligens Ejer Adresse Navn Postnr. og by Email Telefon Informationer angående besøget Dato

Læs mere

MONTERING DETAILTEGNINGER

MONTERING DETAILTEGNINGER MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING DETAILTEGNINGER Skitser og uddybende beskrivelser Indholdsfortegnelse Dampbremse Side 3 Inddækning Side 4 Snitteknik, udvendigt hjørne Side 5 Snitteknik, indvendigt hjørne

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014 2014 Statisk analyse Statisk Redegørelse: Marienlyst alle 2 3000 Helsingør Beskrivelse af projekteret bygning. Hovedsystem: Bygningens statiske hovedsystem udgøres af et skivesystem bestående af dæk og

Læs mere

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter Installation VertiQ System T, System HAT Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter VertiQ _ System T, System HAT Indhold Valg af system..................... 3 Kanter og dimensioner..............

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk Montagevejledning RIOpanel Integra gulvkonvektor Indholdsfortegnelse Tekniske data... 3 Montage af gulvkonvektor... 3 El-installation... 4 Styring af vand... 4 Principskitse for tilslutning... 5 E-diagram...

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Ny våbenboks Svinninge skytteforening Arbejdsplan

Ny våbenboks Svinninge skytteforening Arbejdsplan Ny våbenboks Svinninge skytteforening Arbejdsplan Delopgaver Klargøring af lokaler ( 50 m banen ) udføres den. 1/7-5/7 Bestilling af materialer udføres den. 1/7-4/7 Boksfundament udføres den. uge 28 (7-10

Læs mere

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Montagevejledning wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Fordele med wedi gulvløsninger wedi produkter er 100 % vandtætte og du opnår dermed ingen former for fugt og ingen skimmelsvamp

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

Fler og fler. mærkede stålskorstene stikker piben i sky

Fler og fler. mærkede stålskorstene stikker piben i sky Fler og fler mærkede stålskorstene stikker piben i sky MTERLE O PRODUTESRVELSE Sektionsskorstenen har været fremstillet på H. Nielssons Maskinfabrik /S siden 1967 og har i alle årene på grund af sin enkle,

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

PRODUKTKATALOG WWW.JO-EL.COM. JO-EL bliver. September 2012

PRODUKTKATALOG WWW.JO-EL.COM. JO-EL bliver. September 2012 PRODUKTKATALOG September 2012 WWW.JO-EL.COM JO-EL bliver INDHOLDSFORTEGNELSE 01. Afbrydere og stikkontakter 02. Lampemateriel 03. Befæstningsmateriel 04. Stikdåser samt han- og hunstik 05. Plastledning

Læs mere

FØRINGSVEJE FOR EL-INSTALLATIONER

FØRINGSVEJE FOR EL-INSTALLATIONER FØRINGSVEJE FOR EL-INSTALLATIONER Føringsveje for el- installationer Ældre huse opført før 1900 er ofte født uden elinstallationer. Elektricitet til lys og kraft blev først indlagt i løbet af 1900-tallet

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Gør-det-selv katalog WWW.SCHNEIDER-ELECTRIC.COM/FORBRUGER/DK

Gør-det-selv katalog WWW.SCHNEIDER-ELECTRIC.COM/FORBRUGER/DK Gør-det-selv katalog WWW.SCHNEIDER-ELECTRIC.COM/FORBRUGER/DK INDHOLDSFORTEGNELSE Schneider Electric forhandler kvalitetsprodukter til Gør-det-selv - markedet under følgende brands: 01. Afbrydere og stikkontakter

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED.

Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED. 19. september 2011 Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED. Beliggende: Andelsboligforeningen: Stefansgade 40, 3. th AB Merkur Besigtiget den: 16. september 2011 Tilstede ved besigtigelsen:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

center for produktivitet i byggeriet

center for produktivitet i byggeriet center for produktivitet i byggeriet Metode og struktur for informationsniveauer cuneco en del af bips 2 Projektgruppen Kristian Birch Pedersen, Exigo Consult ApS Eigil Nybo Gert Jespersen, NCC Construction

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 Besigtigelsesdato: Den 12.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL Husk altid at læse alle medfølgende vejledninger inden du går i gang med arbejdet!!! Varerne leveres på installations-stedet DUKA VillaVentilations pakken

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

DS Facadekassetter og paneler

DS Facadekassetter og paneler DS Facadekassetter og paneler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Facadekassetter og paneler s.

Læs mere