CEREMONIRUM/ BISPEBJERG KOLUMBARIUM. SvendborgArchitects

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CEREMONIRUM/ BISPEBJERG KOLUMBARIUM. SvendborgArchitects"

Transkript

1 CEREMONIRUM/ BISPEBJERG KOLUMBARIUM SvendborgArchitects 1

2 Indholdsfortegnelse Kontekst i København Indledning/ Ceremonirum for alle Bispebjerg Kolumbarium for alle Fotoregistrering Materialitet/ Stemning Forslag A/ Bispebjerg Kolumbarium Projektbeskrivelse Rumprogram Tegninger/ Situationsplan 1:500 Plan 00 1:200 Snit 1:200 Visualiseringer Økonomi Forslag B/ Bispebjerg Kolumbarium Projektbeskrivelse Rumprogram Tegninger/ Situationsplan 1:500 Plan 00 1:200 Snit/opstalt 1:200 Visualiseringer Økonomi Brand og energi A + B Bilag/ Eksisterende bygninger Undersøgelser / Studier s. 03 s. 04 s. 04 s. 05 s. 07 s. 08 s. 09 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 s. 20 s. 21 s. 22 s. 24 s. 25 s. 26 s. 27 s. 28 SvendborgArchitects 2

3 Kontekst København, 1:25000 SvendborgArchitects 3

4 Indledning/ Ceremonirum for alle Bispebjerg Kolumbarium for alle CeremoniRums værdigrundlag og udgangspunkt favner ideen om et diverst samfund der kan rumme alle mennesker uanset kultur og livsanskuelser. Ceremonirummet skal derfor være et fleksibelt rum, som kan rumme forskellige livsanskuelser og anvendelser. Rummet kan danne ramme om højtidelige ceremonier uafhængig af livsanskuelser og religiøst afsæt. Det betyder at rummet skal være neutralt i sin arkitektur, så brugerne selv kan medbringe de symboler de ønsker at anvende og tilpasse rummet deres ønske om anvendelse. Det kan danne ramme om livets store overgange som fødsel, ægteskab, død og andre kulturelle og traditionsbundne ritualer. Det er vigtigt at rummet også kan anvendes til andre ting, når det ikke er i brug til ceremonier. Det kunne være til forskellige aktiviteter forbundet med livets cyklus eksempelvis fødselsforberedelser, pårørendemøder, når familier er udfordret af sygdom og død. Det er også oplagt at bruge det til kulturelle aktiviteter der tager udgangspunkt i mødet mellem mennesker på tværs af kulturer, livsanskuelser og baggrund samt oplysning og uddannelse i samfundsrelevante spørgsmål. Disse aktiviteter kunne eksmpelvis være dans, musik, foredrag, peosiaftener og andre samlende aktiviteter. Rummet skal være tilgængeligt for alle, og bygningen udføres med handicapvenlige faciliteter og adgangsforhold herunder ny belægning. Bispebjerg Kirkegård er den yngste af Københavns 5 kirkegårde, og bruges allerede på mange forskellige måder. Selve kirkegården er et flot sted at gå tur på grund af dens beplantning og forbindelse til Utterslev Mose. Flere kendte skuespillere, forfattere og skulptører er begravet her, og smukke monumenter og mindestene, lavet af danske kunstnere og arkitekter, fortæller hver et stykke dansk historie, som f.eks. de faldne frihedskæmpere og andre under 2. Verdenskrig. I det gamle krematorium og kapel er dannet et anderledes kulturhus, hvor Dans i Nordvest skaber en spændende og livlig tilføjelse til kirkegårdens kultur. Selve Kolumbarium er en smuk bevaringsværdig bygning i røde tegl, som åbner sig op indad mod den centrerede gårdhave. Bygningens rolige udtryk og indre rumligheder giver anledning til refleksion, ligesom den er opført som urnehal og besøges af mennesker som kommer for at mindes sine afdøde. Ombygningen af Kolumbarium til et ceremonirum og kulturhus, vil tilfæje til de kulturelle oplevelser på Bispebjerg ved at skabe rum og mulighed for arrangementer der ikke allerede foregår på kirkegården. Placeringen ved siden af Dansekapellet gør det oplagt at skabe noget med dettes brugere. Åbningen af æblehaven mellem Kolumbarium og Kirkekontoret vil åbne et nyt haverum op for de besøgende, og tilføje en mere uformel naturoplevelse til kirkegårdens ellers meget styrede natur. Med åbningen i hækken som indgang mod ceremonirummet fra Frederiksborgvej, vil haverummet åbne sig op mod de forbipasserende og trække folk ind fra byrummet. Æblehaven har potentiale til at blive en lille byhave med sine allerede eksisterende æbletræer og bistader, og der kan holdes høstarrangementer og naturvejledning i haven. Skitseforslag A med etablering af ceremonirum inde i selve Kolumbarium, vil give mulighed for blandt andet at kunne holde foredrag og oplæsning, små koncerter, yoga og meditation og andre arrangementer. Rummet er præget af en rolig stemning i stil med den oprindelige stemning i Kolumbarium, og er et fint sted til refleksion, samtale og møde mellem mennesker. Skitseforslag B med etablering af en pavillon i æblehaven giver mulighed for større ceremonier og arrangementer som dans og bevægelse, teater, koncerter, opvisninger og meget andet. Pavillonen er tænkt som en æstetisk rumlighed uden søjler, blot 2 vandrette planer og 3 hvide og bløde betonstrukturer, som afgrænser og skaber rum i rummet. Rummet trækker haven og naturoplevelsen helt tæt på, og giver en følelse af at holde sit arrangement midt i det grønne, selvom man befinder sig inde i København. På denne måde vil pavillonen give en ny oplevelse af hvad et københavnsk kulturhus kan være. Etableringen af et almennyttigt og fleksibelt rum til brug for ceremonier og andre arrangementer, vil åbne selve Kolumbarium op for andre gæster end de besøgende til selve urnehallen. En buddhistisk urnehal er allerede etableret i bygningen, og der er derfor også mulighed for at gå i dialog med disse brugere i processen. SvendborgArchitects 4

5 Æblehaven bag Kolumbarium SvendborgArchitects 5

6 Fotoregistrering Kolumbarium fra gårdhaven Kuppeltårnet i rød mursten mod æblehaven Karakteristiske buede vinduespartier og klatrebeplantning Beplantet pergola mod Kolumbarium SvendborgArchitects 6

7 Materialitet/ Stemning SvendborgArchitects 7

8 FORSLAG A/ BISPEBJERG KOLUMBARIUM SvendborgArchitects 8

9 FORSLAG A/ Projektbeskrivelse I dette forslag ligger selve ceremonirummet inden for Kolumbariums mure som en ombygning og nyindretning. For at få et brugbart rum fjernes en bærende søjle og 3 skillevægge. Desuden fjernes den bærende væg for kuplen, hvorved kuppel og tag skal understøttes af nye bjælker eller buer. En mikroperforeret aluminiumsskærm sættes op, for at definere rummets grænser og skabe en diffus lysrefleksion, så lyset spiller hen over skærmen rundt i rummet, og giver en smuk og sanselig oplevelse. I dette rum vil være plads til ca. 60 mennesker. De øvrige funktioner lægges inde mellem bygningens eksisterende skillevægge med urnehylder, som bevares for at give en stemning af bygningens oprindelige funktion. Kun en enkelt skillevæg rives ned, for at gøre plads til kontoret. Der opsættes nye skillevægge med døre, for at skærme nogle af funktionerne. Der etableres 2 nye døre i stil med de eksisterende vinduer i midten af mellemlængen for at skabe ekstra brandveje, og en ny indgang fra æblehavens side, så ceremonirummet og kulturhusets besøgende ikke forstyrrer de besøgende i den aktive urnehal og den buddhistiske urnehal. Desuden etableres 2 vinduer, i stil med de eksisterende, ind til kontoret i facaden mod æblehaven for at sikre nok dagslys. De nuværende gulve, lofte, vægge og vinduer restaureres i deres oprindelige stil og udtryk, og der etableres kloakering til toiletter. I æblehaven etableres ny stibelægning ved ankomsten. Hertil kommer bil- og cykelparkering. SvendborgArchitects 9

10 FORSLAG A/ Rumprogram Hovedrum til ceremonier 95 m2 Kapel Garderobe 1x2 toiletter plus handicap-toilet 0 m2 12 m2 12 m2 Kontor, 1-2 personer Personale toilet evt. m. bad og omklædning Blomsterrum 19 m2 0 m2 0 m2 Lager og teknik, rekvisitter, opbervaring af stole, installationer 14 m2 IALT netto IALT brutto 150 m2 243 m2 SvendborgArchitects 10

11 N FORSLAG A/ Situationsplan 1:500 frederiksborgvej Bispebjerg Kolumbarium gårdhaven æblehaven bassin Bispebjerg Kirkegård SvendborgArchitects 11

12 Buddhistisk urnehal N FORSLAG A/ Plan 00 1: ceremonirum 2. kontor 3. toilet 4. handicaptoilet 5. garderobe 6. lager 7.teknik Aktiv urnehal SvendborgArchitects 12

13 FORSLAG A/ Snit 1:200 SvendborgArchitects 13

14 SKITSEFORSLAG A visualisering Forslag A / begravelse i ceremonirummet SvendborgArchitects 14

15 Forslag A / udstilling i ceremonirummet SvendborgArchitects 15

16 FORSLAG A/ Udskrift af d Økonomisk estimat KØPS opgave nr. ØKONOMISK OVERSIGT A B C D E F G KFF Ceremonirum (Rådgivervirksomhed) Budget planlægning Budget dispositionforslag Budget projektforslag Budget hovedprojekt Budget efter licitation Anviste/ betalte regninger Forventet sum/ Regnskab (index) (index) (index) (index) (index) (index) (index) Revisionsdato: (dato) (dato) (dato) (dato) (dato) (dato) 110. ENTREPRISEUDGIFTER Entrepriseudgift A Entrepriseudgift B Entrepriseudgift C Byggeplads ca. 9% Entreprisesum Særlige vinterforanstaltninger ca. 1% Forurening ikke beregnet Entreprise, uforudsete udgifter (UFO) ca. 15% Entrepriseudgifter, honorarberett. i alt Ikke honorarberett. entre.udg. (incitamenter mm.) ikke beregnet I alt ekskl. moms: RÅDGIVNINGSUDGIFTER Programmering ikke relevant Rådgivning, kontraktarb. ca. 15% Rådgivning, uforudsete udgifter (UFO) ca. 15% Specialkonsulenter, forundersøgelser inkl. rådgivningen Rådgivning, tillægsaftaler inkl. rådgivningen Incitamenter rådgivere* inkl. rådgivningen Reproduktion og udlæg inkl. rådgivningen I alt ekskl. moms: INVENTARUDGIFTER Inventar + udstyr, KEjd I alt ekskl. moms: OMKOSTNINGER Byggesagsgebyr ( *m²) Forsikring ca. 0,2% Tilslutningsafgifter Øvrige I alt ekskl. moms: Byggeudgift i alt ekskl. moms ØVRIGE KEJD UDGIFTER Indeksregulering - fast pris og tid beregnes af Kejd Bygherrerådgivning beregnes af Kejd Øvrige udgifter beregnes af Kejd Honoraraftale, idéoplæg beregnes af Kejd Administrationsudgifter, KEjd 1,70% beregnes af Kejd I alt ekskl. moms: SAMLEDE KEJD UDGIFTER Følgende kan udfyldes, hvis kendt fra FF: FF (FAGFORVALTNINGEN) UDGIFTER: a Montering beregnes af FF b Nøglesystem beregnes af FF c Reetablering af fraflyttet ejendom beregnes af FF Administrationsudgifter, Fagforvalt. 0,50% beregnes af FF I alt ekskl. moms: PROJEKTUDGIFTER I ALT KEJD+ FF Politisk godkendt budget: kr 0 Bevillinger: SvendborgArchitects 16

17 FORSLAG B/ BISPEBJERG KOLUMBARIUM SvendborgArchitects 17

18 FORSLAG B/ Projektbeskrivelse I dette forslag er selve ceremonirummet lagt ud i en nybygget pavillon i æblehaven, for at få plads til de ønskede mennesker samt sikre en større grad af selvstændig neutralitet. Pavillonen er tænkt med en glasfacade, for at trække haven indenfor i rumoplevelsen, samtidig med at den reflekterer havens beplantning og Kolumbariums røde mursten i sin facade. Placeringen af ceremonirummet udenfor Kolumbariums mure, betyder at der ikke længere er behov for at rive nogle bærende vægge eller sejle ned inde i bygningen. Der fjernes stadig få skillevægge, men uden behov for ekstra understøttelse af taget. De resterende vægge renoveres og står, som i forslag A, med de originale urnehylder for at bevare stemningen om bygningens originale funktion. Der opsættes nye skillevægge med døre for at skærme nogle af funktionerne. Også i dette forslag etableres der 2 vinduer til kontoret samt 2 ekstra døre, der etableres kloakering til toiletter og der renoveres vægge, lofte, gulve og vinduer i stil og udtryk som det originale. Der etableres ny belægning til ankomst via æblehaven. Hertil kommer bil- og cykelparkering. SvendborgArchitects 18

19 FORSLAG B/ Rumprogram Hovedrum til ceremonier 200 m2 Kapel Garderobe 2x2 toiletter plus handicap-toilet 20 m2 16 m2 24 m2 Kontor, 1-2 personer Personale toilet Blomsterrum Lager og teknik, rekvisitter, opbervaring af stole, installationer 19 m2 16 m2 8 m2 32 m2 Ialt netto Ialt brutto 335 m2 529 m2 SvendborgArchitects 19

20 N FORSLAG B/ Situationsplan 1:500 frederiksborgvej Bispebjerg Kolumbarium gårdhaven æblehaven bassin ceremonirum Bispebjerg Kirkegård SvendborgArchitects 20

21 Buddhistisk urnehal N 10 FORSLAG B/ Plan 00 1: ceremonirum 2. kontor 3 3. toilet 4. handicaptoilet 5. omklædning 6. garderobe 7. blomsterrum lager 9. teknik 10. kapel Aktiv urnehal SvendborgArchitects 21

22 FORSLAG B/ Snit 1:200 SvendborgArchitects 22

23 Forslag B / ankomst til pavillonen fra æblehaven SvendborgArchitects 23

24 Forslag B / børnekoncert i pavillonen SvendborgArchitects 24

25 FORSLAG B/ Udskrift af d Økonomisk estimat KØPS opgave nr. ØKONOMISK OVERSIGT A B C D E F G KFF Ceremonirum (Rådgivervirksomhed) Budget planlægning Budget dispositionforslag Budget projektforslag Budget hovedprojekt Budget efter licitation Anviste/ betalte regninger Forventet sum/ Regnskab (index) (index) (index) (index) (index) (index) (index) Revisionsdato: (dato) (dato) (dato) (dato) (dato) (dato) 110. ENTREPRISEUDGIFTER Entrepriseudgift A Entrepriseudgift B Entrepriseudgift C Byggeplads ca. 9% Entreprisesum Særlige vinterforanstaltninger ca. 1% Forurening ikke beregnet Entreprise, uforudsete udgifter (UFO) ca. 15% Entrepriseudgifter, honorarberett. i alt Ikke honorarberett. entre.udg. (incitamenter mm.) ikke beregnet I alt ekskl. moms: RÅDGIVNINGSUDGIFTER Programmering ikke relevant Rådgivning, kontraktarb. ca. 15% Rådgivning, uforudsete udgifter (UFO) ca. 15% Specialkonsulenter, forundersøgelser inkl. rådgivningen Rådgivning, tillægsaftaler inkl. rådgivningen Incitamenter rådgivere* inkl. rådgivningen Reproduktion og udlæg inkl. rådgivningen I alt ekskl. moms: INVENTARUDGIFTER Inventar + udstyr, KEjd I alt ekskl. moms: OMKOSTNINGER Byggesagsgebyr ( *m²) Forsikring ca. 0,2% Tilslutningsafgifter Øvrige I alt ekskl. moms: Byggeudgift i alt ekskl. moms ØVRIGE KEJD UDGIFTER Indeksregulering - fast pris og tid beregnes af Kejd Bygherrerådgivning beregnes af Kejd Øvrige udgifter beregnes af Kejd Honoraraftale, idéoplæg beregnes af Kejd Administrationsudgifter, KEjd 1,70% beregnes af Kejd I alt ekskl. moms: SAMLEDE KEJD UDGIFTER Følgende kan udfyldes, hvis kendt fra FF: FF (FAGFORVALTNINGEN) UDGIFTER: a Montering beregnes af FF b Nøglesystem beregnes af FF c Reetablering af fraflyttet ejendom beregnes af FF Administrationsudgifter, Fagforvalt. 0,50% beregnes af FF I alt ekskl. moms: PROJEKTUDGIFTER I ALT KEJD+ FF Politisk godkendt budget: kr 0 Bevillinger: SvendborgArchitects 25

26 FORSLAG A + B Brand og energi Brand Forslag A Der etableres to nye indgange/udgange, for at sikre brandveje i forhold til brandreglementer. Forslag B Der etableres flugtvej gennem ny dør ind mod gårdhaven, og ligeledes 2 ekstra flugtveje i pavillonen, så rummet kan indeholde mennesker. Energi Vedrørende energiforbedringer henvises der til Kulturstyrelsens skrivelse: Energiforbedringer af fredede og bevaringsværdige bygninger I dialog med sagsbehandlere i Teknik og Miljø Forvaltningen, er det umiddelbart vurderet at det er muligt at få dispensation for energikravet i BR10 i ombygningen af selve Kolumbarium på Bispebjerg. Det anbefales at bygningen forsøges isoleret bedst muligt uden at fratage bygningen sine kvaliteter, skabe dårligt indeklima, skade konstruktionen eller gøre det urentabelt. Det tilstræbes at ændre mindst muligt. SvendborgArchitects 26

27 BILAG/ SvendborgArchitects 27

28 Eksisterende bygning/ SvendborgArchitects 28

29 Undersøgelser/ Undersøgelse af rumdisponering Undersøgelse af rumdisponering Ceremoni 175 kvm + 0 Ceremoni 175 k Garderobe 18 kvm - 42 Garderobe 29 kv Ceremonirum 175 kvm Kapel 25 kvm Kapel Toilet Kontor Lager 25 kvm 30 kvm lager toilet/bad Kontor Ceremonirum 175 kvm Kapel Toilet Kontor Lager 0 kvm 30 kv 20 kv 20 kv Toilet/bad 0 Toilet/bad 20 kv Teknik 0 kvm - 50 Teknik 0 kvm garderobe 18 kvm Vurdering af fordele og ulemper Vurdering af fordele og ulem 2 x WC 2 x WC handi WC + Plads til ceremonirum i fuld størrelse + Funktionerne holdes indenfor Kolumbariets rammer - Høje omkostninger ifm. nedrivning af vægge og alternativ understøttelse af loft. - Aflangt rum på 30 m gør det svært at samle folk om ceremonien. - Stort underskud på kvm til garderobe, lager og teknik i forhold til rumprogram. + Ceremonirum i fuld størr - Usammenhængende cer at samle folk. - Høje omkostninger ifm. n de indre konstruktioner, telse af kuplen. - Stort underskud på kvm teknik i forhold til rumpro - Ikke plads til kappel og te garderobe 29 kvm Kontor toilet/bad 2 x WC 2 x WC lager Forundersøgelse ceremonirum handi WC Forundersøgels projekt Kolumbarium sagsnr. 12-CER projekt Kolumbarium adresse Frederiksborgvej 125, 2400 København NV matr.nr. 3 e Utterslev adresse Frederiksborgvej 125, 2400 Køben bygherre bygherre tegningsnr. A-SK-01 indhold Skitseforslag 01 Rumprogrammer rev. dato tegningsnr. A-SK-03 indhold Skitseforslag 03 Rumprogrammer re tegner TP ansvar JS kont. PL skala 1:100 tegner TP ansvar JS kont. P SvendborgArchitects Sankt Annæ Passage E 3.sal, DK-1262 København K SvendborgArchitects Sankt Annæ Passage E 3.sal, DK-1262 København K SvendborgArchitects 29

30 Undersøgelse af rumdisponering Ceremoni 200 kvm + 25 Garderobe 47 kvm - 13 teknik lager lager teknik lager 20 kvm toilet/bad kapel Kapel Toilet Kontor 30 kvm 25 kvm Lager 60 kvm -15 Toilet/bad 0 Teknik 0 kontor 25 kvm handi WC 2 x WC 2 x WC Ceremonirum 200 kvm garderobe 47 kvm SvendborgArchitects 30

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE I KØBENHAVN

SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE I KØBENHAVN SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE I KØBENHAVN KOLOFON Udgivet af: Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Ejendomme Tekst og redigering: Arkitema k/s Alectia a/s Københavns Kommune

Læs mere

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE FORORD 002 INDHOLDSFORTEGNELSE 004 005 Læsevejledning Den politiske baggrund 009 010 011 1.0 VISION OG VÆRDIER vision - fremtidens plejebolig

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER

HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER INDHOLD Rødding Højskole Flors Allé 1 6630 Rødding T: 74842284 E: kontor@rhskole.dk Indledning 3 Rødding 4 Rødding Højskole

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 Indholdsfortegnelse PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 SITUATIONSPLAN 1:500 7 SNIT OG OPSTALTER 8 ANALYSER FOR PLACERINGEN AF BEBYGGELSE 10 ETAGEAREALER

Læs mere

INDBYDELSE. God arbejdslyst! Jørgen Glenthøj Borgmester Frederiksberg Kommune

INDBYDELSE. God arbejdslyst! Jørgen Glenthøj Borgmester Frederiksberg Kommune Konkurrenceprogram 2009 INDBYDELSE I samarbejde med Realdania og Lokale- og Anlægsfonden indbyder Frederiksberg Kommune seks udvalgte teams til at deltage i projektkonkurrencen om kultur- og bevægelseshuset

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT

ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT Bilag 2 18.06.2013 ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT PERIODEREGNSKAB 1. JANUAR 31. MARTS 2013 14. MAJ 2013 1. Opsummering 1. kvartals aktivitetsniveau svarer nøje til budgettet, og det samlede resultat er et

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Dommerbetænkning af 2. fase DOMMERBETÆNKNING AF 2. FASE Efter bedømmelsen

Læs mere

Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper

Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper FORSØG MED BOLIGER TIL SÆRLIGT UDSATTE BEFOLKNINGSGRUPPER Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT BY OG BYG

Læs mere

Spar penge på at bygge nyt

Spar penge på at bygge nyt # 8:2013 Riv ned og byg nyt Spar penge på at bygge nyt Flere og flere vælger at bygge nyt i stedet for at reparere på det gamle og det er der gode grunde til. Det er sund fornuft at tænke på fremtiden

Læs mere

Frihed. Personlighed. Tryghed. Du kan sagtens få det hele.

Frihed. Personlighed. Tryghed. Du kan sagtens få det hele. 1 Frihed. Personlighed. Tryghed. Du kan sagtens få det hele. Det er dejligt at kunne vælge frit. At tænke stort. At gøre drømmen virkelig. Også når du bygger nyt hus. 1½ Dit nye hus er mere end mursten,

Læs mere

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 THISTED BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 THISTED BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 THISTED BIBLIOTEK FORLØB KOLOFON THISTED BIBLIOTEK - ET FORLØB Opdragsgiver: Realdania Kulturstyrelsen

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden.

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. 65783 PULSEN DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. Pulsen : INDHOLD bæredygtig : INDLEDNING bæredygtig : HOVEDGREB bæredygtig : PLANLÆGNING bæredygtighed : SOCIALT

Læs mere

idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse

idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse HOVEDGADEN og bygningsfornyelse idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse Hovedgaden i Græsted, Gribskov Kommune. 2 Indhold indledning 4 Workshop KONKLUsion 6 ByLIVSparameter

Læs mere

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER Kom bare ind... Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Redaktion: Signe Stensgaard

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke P r o j e k t k o n k u r r e n c e Nyt sognehus til Jelling Kirke Maj 2013 Nyt sognehus i Jelling Projektkonkurrence Juryens betænkning April 2013 [1] Juryens betænkning er tilrettelagt af Flemming Deichmann

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen FDF vejledning i forbindelse med byggesager - side 1 Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen Skal vi bygge? Det er et spørgsmål der før eller siden kommer op i enhver FDF kreds, og historien viser at det

Læs mere

Sammen om klimarenovering

Sammen om klimarenovering Sammen om klimarenovering Gå sammen i grundejerforeningen om projekter, der gør jeres boliger mere energieffektive, forbedrer komforten og øger værdien. Sammen om Klimarenovering! Der er mange gode grunde

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 29. oktober 2008 Onsdag 29.10.2008 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kultur- og Fritidsudvalgets politikområdebeskrivelser

Læs mere