Landbrugets Byggeblade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landbrugets Byggeblade"

Transkript

1 Landbrugets Byggeblade Lagring af kartofler Kasselager til læggekartofler op til 100 tons i eksisterende bygning Bygninger Teknik Miljø Arkivnr Udgivet Revideret - Side 1 af 10 Dette Byggeblad indeholder en gennemgang af de væsentligste konstruktionsmæssige forhold, ved indretning af et kasselager til læggekartofler i eksisterende bygninger. Byggebladet beskriver de væsentligste forhold, som har betydning for at opnå det rette lagringsklima. Det anbefales at få en byggesagkyndig person til at vurdere, om en eksisterende bygning har styrke og stabilitet nok til at ombygge til kølelager. Lagerhusene konstrueres til at kunne modstå stadig stigende luftfugtigheder og således, at man undgår kondens i konstruktionen og kondens på indvendige flader af vægge og tag. Ydermere konstrueres lagrene, så mængden af indsivende luft (ufrivilligt luftskifte) minimeres. Der tages udgangspunkt i indretning af kølerum i eksisterende bygninger. Eksisterende bygninger kan have vidt forskellige udformninger, både med hensyn til geometri og konstruktion, og derfor kan alle forhold ikke afdækkes. Indhold 1.0 Bygningskonstruktioner - Krav til kølelager 1.2. Betonkonstruktioner - Gulvkonstruktion 1.3 Bærende konstruktioner - Den eksisterende konstruktion - Indretning af kølelager i eksisterende maskinhus 1.4 Isolering egnede typer - Sandwichelementer - PUR - Sandwichelementer - mineraluld - Efterisoleringselementer 1.5. Porte og døre 2.0 Tekniske installationer 2.1 El- installation 2.2 Vandinstallation 2.3 Ventilation og køling - Køling med udeluft med blandemulighed - Køling med køleanlæg (kølekompressor) - Køling med kombination af udeluft og køleanlæg - Automatik og klimastyring 3.0 Logistik ind og udtransport 4.0 Sikkerhed ved inspektion af kartofler 5.0 Henvisninger - litteraturliste

2 1.0 Bygningskonstruktioner Krav til kølelager I lagerperioden skal temperaturen for læggekartofler fastholdes på 4 5 C med mindst mulige udsving. Ethvert udsving i lagertemperaturen vil påvirke kartoflerne og få spiringen til at begynde tidligere, end hvis temperaturen havde været stabil. For at minimere vægttabet er det vigtigt at den relative luftfugtighed i lageret til for eksempel læggekartofler holdes stabilt på min. 93 % RH. Ved konstruktion af kølelager må såvel materialer som konstruktionsprincipper vælges ud fra disse forudsætninger. Den høje luftfugtighed må hverken give problemer med kondens i selve lageret eller forårsage skader på selve bygningskonstruktionen. Der er derfor fire faktorer, som er afgørende betydning for at forhindre dette: Klimaskærmen skal være tæt for regn og blæst, så vand ikke kan trænge ind og ødelægge konstruktionen. Konstruktionen skal isoleres effektivt, for at temperaturen i lagret kan styres og holdes på det fastsatte niveau. Konstruktionen skal være damptæt indvendigt fra på grund af den høje luftfugtighed. Konstruktionen skal være lufttæt, for at klimaet (ventilationen) kan styres og for at forhindre fugtig luft i at trænge ind i konstruktionen Betonkonstruktioner Gulvkonstruktion Hjulbelastningen fra kørsel med truck er afgørende for valg af betonkvalitet til gulvet. Selv den hårdeste beton kan have det svært med små nylon- og metalhjul med stor belastning. Betonen til gulvet i lagret bør have en styrke på min. 25 MPa i "Moderat miljøklasse". Overfladen bør glittes for at opnå maksimal styrke og planhed samt god rengøringsvenlighed. For at minimere antal og størrelser af svindrevner bør betongulve aldrig støbes i større felter end ca. 40 m². Støbeskel kan med fordel planlægges og placeres efter kasseindretningen, så de generer mindst muligt ved ind- og udtagning. Dilationsfugerne skal fuges med hård gummifuge for at sikre styrke og tæthed. Et nyt gulv i lagerrummet udføres på traditionel vis med 150 mm drænlag (sand, grus, letklinker eller plader) og 120 mm armeret beton for kørsel med trucks. Gulvet kan udføres uisoleret, men en øget isoleringsevne vil nedsætte energiforbruget. Det anbefales derfor at isolere gulvet med for eksempel 100 mm polystyrol. Det er vigtigt, at isoleringen er trykfast og kan optage belastningen fra kasserne med kartofler oven på hinanden. Er der tale om et eksisterende gulv i god forfatning, kan det være tilstrækkeligt blot at nedstøbe et afløb. Eksempel på gulvopbygning: 120 mm beton M25 (glittet) med armeringsnet 100 mm isolering (trykfast) 150 mm drænlag (kapillarbrydende) Landbrugets Byggeblad nr Side 2 af 10

3 For vask og rengøring af kølerummet, placeres et stort gulvafløb i rummet. Afløbet nedsænkes og dækkes af med en metalplade så det er plant at køre på med truck. Af hensyn til let rensemulighed placeres vandlås/sandfang udenfor bygningen. Indvendigt afløb 1.3 Bærende konstruktioner Den eksisterende konstruktion Den eksisterende konstruktionstype og beskaffenhed er bestemmende for isoleringsmetoden, der skal benyttes. Den bestående bygning skal primært fungere som effektiv klimaskærm, altså holde nedbør og vind ude. Sekundært skal konstruktionen bære isoleringen og fordamperen til kølerummet. Hvis den eksisterende bygning ikke er i en sådan stand, kan det være nødvendigt at vælge at bygge et "stand-alone-kølerum" inde i bygningen. Der kan også være andre årsager til at vælge et separat kølerum, for eksempel kan disse relativt nemt nedtages igen og flyttes hvis nødvendigt. Isoleringsevnen og tætheden i denne type kølerum, er typisk væsentlig bedre end kølerum opbygget på stedet, men også lidt dyrere. Mange af de bygninger, der i dag indrettes til kølerum for lagring af kartofler, er typisk solide stålramme-haller, der tidligere har været benyttet som maskinhus eller kornlager. Det vil her være en god løsning, at vælge "løse" efterisoleringselementer. Elementerne kan monteres direkte på løsholtene mellem rammerne. Hvis der findes en eksisterende væg af for eksempel beton, mursten eller Lecablokke, kan efterisoleringselementerne også monteres direkte herpå. Hvis isolering helt til kip ikke ønskes kan et vandret bjælkelag i passende højde med fordel opsættes. Afhængig af spændvidde mv. kan bjælkelaget eventuelt opstroppes i stålrammerne. Det er valget af isoleringstype, der er afgørende for, om der skal opsættes en dampspærre indvendigt. Isoleres bygningen for eksempel med traditionelle mineraluldsprodukter, er det nødvendigt at opsætte en dampspærre, for at der ikke ophobes fugt i konstruktionen. Visse efterisoleringselementer er i sig selv diffusionstætte eller udstyret med en plast- eller alufolie, således at det ikke er nødvendigt at opsætte en dampspærre. Det er i disse tilfælde kun nødvendigt at sikre, at alle samlingerne er tætte. Dette gøres ved at udskumme de lidt større sprækker og klæbe diffusionstæt tape over de mindre sprækker. Indretning af kølelager i eksisterende maskinhus Nedenstående tegning er et eksempel på en eksisterende stålrammebygning, for eksempel hjørnet af en maskinhal, hvori der er indrettet et kølelager. De eksisterende ydervægge og loft/tag kan isoleres med efterisoleringselementer, mens der med fordel kan vælges selvbærende isoleringselementer til de fritstående vægge. Indretning kan også ske i en eksisterende bygning med hvælvingedæk eller støbt dæk, som for eksempel en tidligere staldbygning. Indretning og efterisolering må foretages individuelt ud fra de forekommende forhold. Det skal dog bemærkes, at lav lofthøjde kan give problemer med tilstrækkelig luftfordeling. Landbrugets Byggeblad nr Side 3 af 10

4 Evt. nedstroppet bjælke Fordamper (køleunit) Effektiv tætning, evt. udskumning Ventilator Efterisoleringselement Evt. dampspærre (afh. af isoleringstype) Selvbærende isoleringselement Evt. forskalling Løsholt Udvendig beklædning (klimaskærm) Stålramme Effektiv tætning mod gulv (evt. udskumning) Afløb U-profil Eksempel på efterisolering af bestående uisoleret maskinhus med let udvendig beklædning af for eksempel træ eller stålplader. Det anbefales at montere et passende truckværn for at beskytte isoleringen. Det er vigtigt, at alle samlinger og sprækker tætnes grundigt. Hvide markeringer på gulv viser placering af kasser. Landbrugets Byggeblad nr Side 4 af 10

5 1.4. Isolering egnede typer Sandwichelementer - PUR PUR-elementer består af en kerne af polyuretanskum med en varmgalvaniseret stålplade på begge sider. I siderne er panelerne forsynet med not/fjeder samt excentriske låse, der muliggør en hurtig og tæt samling af panelerne. Panelerne fås i forskellige tykkelser men til kølerum anbefales mindst 80 mm. af hensyn til fare for kondens. Varmetabet (i realiteten et kuldetab), og dermed energiforbruget, nedsættes ved at øge isoleringstykkelsen. PUR-sandwichelementer er selvbærende og 100 % diffusionstætte. Hvis samlingerne fuges korrekt med foreskrevet gummifuge, kan et fuldstændigt tæt kølerum opnås. Det gør en præcis styring af klimaet nemmere at opnå. Elementerne er særdeles velegnede hvor der ikke er en eksisterende væg/konstruktion at montere isoleringen på. Elementerne har en god rengøringsvenlighed og høj sikkerhed mod indtrængning af skadedyr. Ifølge Bygningsreglementet skal beklædningen på væg og tag være "klasse K 1 10 B-s1, d0" (tidligere klasse 1). PUR-sandwichelementer opfylder ikke umiddelbart kravene til beklædning på væg og loft. Sandwichelementer - mineraluld Som alternativ til polyuretanskum kan anvendes sandwichelementer med mineraluld. De har samme gode mekaniske egenskaber som PUR-sandwichelementerne og samtidig opfylder de Bygningsreglementets brandmæssige krav. Elementerne er særdeles velegnede, hvor der ikke er en eksisterende væg/konstruktion at montere isoleringen på. Traditionel mineraluld og PUR Mineraluldspanel Efterisoleringselementer PUR-panelerne kan også fås i en billigere udgave uden not/fjeder og låse i siderne og blot med en tyk aluminiums- eller plastfolie på siderne. Korrekt monteret er dette produkt funktionsmæssigt ligeså godt. De er ikke selvbærende og kræver også, at der monteres en udvendig klimaskærm af for eksempel stålplader eller teglsten. PUR-panelerne egner sig bedst til efterisolering eller ombygning af bestående bygninger. Der fås lignende isoleringsplader med EPS (Ekspanderet PolyStyren) eller XPS (exstruderet PolyStyren) som isolering. Denne type isolering er ikke selvbærende hvorfor de ikke kan stå som selvstændige vægge, men udelukkende er beregnet til at isolere eksisterende konstruktioner. Landbrugets Byggeblad nr Side 5 af 10

6 PUR-efterisoleringselement med alu-folie på siderne 1.5 Porte og døre Til kølerummet monteres en isoleret port for at mindske energitabet. Porten udstyres med et bændelgardin eller hi-speed, som styres fra trucken. Udover reducering af energitabet reduceres risikoen for kondensdannelse på kartoflerne samt på gulvet lige indenfor porten. Sandwichelementerne og portåbninger bør beskyttes med kraftigt truckværn Af sikkerhedshensyn monteres et antal udadgående døre som redningsåbning. Det er altid en god idé, at anbringe en dør i eller ved siden af porten, således at denne ikke skal åbnes hver gang kølerummet skal inspiceres. Det kan være nødvendigt at beskytte dørene, så de ikke fryser fast på grund af kulden udefra og fugten indefra. Dette kan for eksempel gøres ved at ilægge varmetråd i karmen. Inde i selve kølerummet må der på intet sted være over 25 meter til nærmeste udgang Landbrugets Byggeblad nr Side 6 af 10

7 2.0. Teknisk installation 2.1. El- installation Lyset i lagerrummet skal mindst være på 100 LUX, målt på gulvplan og af sikkerhedsmæssige årsager deles over to grupper. Dette krav er nærmere defineret i AT-vejledning B.4.4, januar 2005, Køleanlæg og varmepumper. Det er vigtigt, at lyset i lagerrummet bliver udstyret med automatik, der slukker når lagerrummet forlades, da kartoflerne ikke tåler lys gennem længere tid. Der kan med fordel etableres et svagt orienteringslys samt et kraftigere arbejdslys Vandinstallationer Der bør installeres vand i lagret til rengøring af gulv, vægge og lofter samt til et eventuelt befugtningsanlæg Ventilation og køling Ventilations- og køleanlæg dimensioneres med henblik på, at: fjerne den overskydende fugt fra knoldenes overflade, som måtte findes ved indlagring. fjerne den varme og fugt som produceres ved ånding under sårhelingen. fjerne varme og fugt så der på intet tidspunkt opstår kondens på knoldene noget sted i lageret senere i lagerperioden. fastholde den ønskede lagertemperatur med minimale udsving. fikre at der ikke ophobes CO 2 og sikre, at der ikke opstår kritisk mangel på O 2 i lageret. opretholde høj luftfugtighed i lageret i lagerperioden. Der findes fire metoder til køling af kartoffellagre: Køling med udeluft alene frarådes dog til løslagre. Køling med blanding med udeluft. Køling med køleanlæg. Køling med kombination af udeluft og køleanlæg. Køling med blanding med udeluft Nedkølingen foretages ved at anvende de timer på døgnet, hvor udetemperaturen er lavere end temperaturen i lageret. For at få optimal nytte af temperaturen i udeluften og for at beskytte kartoflerne mod underafkøling, udstyres ventilationsanlægget med en elektronisk betjenings- og kontrolboks til at åbne og lukke spjæld og luger samt starte og stoppe ventilatorerne, når de rette temperaturforhold er opnået. Køling med køleanlæg (kølekompressor) Temperaturen i lageret kan nedsættes med et køleanlæg. Dette system fjerner varmen fra kartoflerne uden at udskifte luften i rummet. Derved bliver det muligt at opretholde en høj luftfugtighed (mere end 92 % RH) i lageret med et korrekt dimensioneret og opbygget køleanlæg. Det er både dimensioneringen og styringen, som er bestemmende for, om kartoflerne kan lagres med lavest mulige lagertab Anlægget dimensioneres, så luften affugtes mindst muligt. Kølefladerne skal være tilpas store, til at der kan opretholdes en luftfugtighed i området % RH. Kølefladen må max være 5 C koldere end den ønskede lagertemperatur. Landbrugets Byggeblad nr Side 7 af 10

8 Ventilationsprincip ved kompressordrevet køleanlæg (lodret snit i bygning) Køling med kombination af udeluft og køleanlæg Ved at anvende den kolde udeluft og supplere med køleanlægget i de varme perioder, kan der spares en del på energiudgifterne. Ved at anvende denne metode skal man være opmærksom på, at der vil være risiko for en øget udtørring af kartoflerne, når der køles med udeluft end ved brug af køleanlægget. Automatik og klimastyring Kartoffellagrets ventilationsanlæg skal have faciliteter, som giver mulighed for at styre lagerklimaet præcist og automatisk. Dette krav gør det nødvendigt med en elektronisk styreboks eller computer med nødvendig styreprogram. Anlægget skal have måleinstrumenter, der måler og registrerer data så som temperatur på ude- og indeluft, temperatur i kartofler, luftfugtighed i lageret, driftstidspunkter og driftstimer på ventilationsanlæg og eventuelt køl. Afhængigt af lagerets størrelse vil det være anbefalelsesværdigt med flere sensorer i for eksempel top og bund samt front, midte og bagerst i lageret. Data bør kunne trækkes ud af systemet og udskrives som dokumentation for klimaet i lagerperioden Ind- og udtransport I forbindelse med et kartoffellager forekommer der en række forskellige typer transport, som hver især kan løses på forskellig måde. Ved planlægning af et kølelager er det vigtigt skabe overblik over de forskellige typer af transport, transportmængder og transportafstand. Reduktion af arbejdsindsatsen til transport i og omkring lageret kan grundlæggende udføres på tre måder: Bruge mekanik til at flytte mest muligt af materialet længst muligt ind i lageret. Flytte større mængder ad gangen (for eksempel en større gaffeltruck, som kan flytte to kasser ad gangen i stedet for en). Nedsætte transportafstanden hvilket særligt påvirkes via planlægning af placering af et kommende lagerrum Sikkerhed ved inspektion af kartofler Tilsyn af kartofler i et kasselager kræver særlige sikkerhedsmæssige foranstaltninger, da arbejdet ofte udføres i højder af 3-4 m over gulvniveau. Det siger reglerne Arbejdstilsynets bekendtgørelse for faste arbejdssteders indretning skal iagttages med hensyn til sikring af arbejde og færdsel i højden. Landbrugets Byggeblad nr Side 8 af 10

9 De almindelige bestemmelser siger "at bedriftsindretninger og tekniske anlæg, som regelmæssigt skal være tilgængeligt for eftersyn, i nødvendigt omfang skal være udstyret med forsvarlige adgangsveje og arbejdsplatforme". Adgangsvejene kan udformes som lejdere. Det kræver dog, at disse er hensigtsmæssigt indrettet og sikret mod personnedstyrtning. Vær opmærksom på For at imødegå de farer, der kan være for nedstyrtning, skal man derfor være opmærksom på følgende: at indrette gangbroer med rækværk alle de steder, hvor lageret skal inspiceres at montere platforme med rækværk for tilsyn og betjening af ventilationsenheder at montere trapper eller lejdere til de steder, som kræver jævnlige tilsyn. Platforme og gangbroer Disse skal indrettes på en måde, så arbejdsopgaver kan ske bekvemt og på en farefri måde. Det betyder, at alle gangarealer skal være skridsikre. Dernæst, at adgangsveje mindst skal have en fri gangbredde på 0,6 m. Og at platforme skal have en sådan størrelse, at arbejdet kan udføres i hensigtsmæssige arbejdsstillinger uden unødige belastninger. Anvendes risteværk til platforme og gangbroer skal disse sikres mod forskydning. Desuden gælder særlige regler for maskevidde mv. Rækværk Platforme og gangbroer der er placeret mere end 0,5 m over terræn eller andet plan, skal have rækværk med håndliste, knæliste og fodliste eller på anden måde have tilsvarende beskyttelse. Håndlisten skal være anbragt i ca. 1 meters højde og knælisten i ca. 0,5 meters højde. Fodlisten skal være mindst 0,1 meter høj. Trapper og lejdere Som adgang til platforme og gangbroer der er placeret mere end 0,5 m over terræn eller et andet plan, skal der normalt findes en trappe. Vinklen mellem trappe og vandret plan må normalt ikke være større end 45 grader, og trappens bredde må ikke være mindre end 0,6 m og skal være forsynet med håndliste. Hvis det af tekniske grunde er nødvendigt at bruge en lejder, skal denne være sikkert fastgjort. Skrå lejdere skal have håndliste i begge sider. Er lejderen mere end 6 m høj skal denne have rygbøjler eller anden anordning, som giver tilsvarende beskyttelse. 5.0 Henvisninger - litteraturliste Byggeblad nr , Lagring af kartofler, Kasselager til kartofler, ton Byggeblad nr , Vejledning vedr. anvendelse af beton i konstruktioner DS 700, 6. udgave, dec. 2005, Dansk standard for Kunstig belysning i arbejdslokaler Arbejdstilsynets AT-vejledning B.4.4, januar 2005, Køleanlæg og varmepumper Arbejdstilsynets AT-vejledning B.1.3, maj 2004, Maskiner og maskinanlæg Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001, Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning DS/EN ISO 12944, Korrosionsbeskyttelse af stålkonstruktioner Landbrugets Byggeblad nr Side 9 af 10

10 Bygningsreglement 1995, Erhvervs- og Byggestyrelsen Lagring af kartofler, publikation v. Gunnar Schmidt 2006 Dyrkning af kartofler, Asbjørn S. Mathiesen, Landbrugsforlaget 1999 Landbrugets Byggeblad nr Side 10 af 10

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

Vejledning. Før lægning

Vejledning. Før lægning Vejledning Før lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

Indvendig efterisolering af massive murede vægge

Indvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af massive murede vægge For etageejendomme fra ca. 1850 1920 er ydervæggene fuldmurede (massive).

Læs mere

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære 4. 4.1 Fugtlære Der vil altid være en vis mængde fugt til stede i materialerne i en bygningskonstruktion og i den omgivende luft. Hvis fugtniveauet bliver for højt, giver det risiko for alvorlige skader

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Leca terrændæk. Naturlige fordele:

Leca terrændæk. Naturlige fordele: Dato: Januar 2010 Blad: 03-18 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Leca terrændæk Naturlige fordele: Varmeisolerende Kapillarbrydende Muliggør effektiv trykudligning for radon Hurtig og nem udlægning Tilpasser

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima 2 3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 4 Temperatur 5 Luftfugtighed 9 Træk 12 Støv og rengøring 14 Ventilation 16 Luftkvalitet

Læs mere

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Kom godt fra start Mange kældre i ældre ejendomme opfattes generelt som fugtige i relation til en nutidig anvendelse. Årsagerne hertil kan være meget forskellige,

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

Energirenovering af ældre etage ejendomme

Energirenovering af ældre etage ejendomme Energirenovering af ældre etage ejendomme Med henblik på isolering 7. Semester speciale Skrevet af: Michael Bang Lund Bygningskonstruktøruddanelsen. VIA University College, Campus Horsens Foråret Abstrakt...1

Læs mere

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener INDRETNING AF DET GODE KØKKEN Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning Side 3 Kapitel 2 Planlægning af byggeriet Side 5 Kapitel 3 Generelle

Læs mere

YDERVÆGGEN. som klimaskærm

YDERVÆGGEN. som klimaskærm YDERVÆGGEN som klimaskærm tv6?u:j STATeNS MGEFORSKNNGSNSTTUT,at - 9 NOV. Ydervæggen som klimaskærm UDK 69.022.3:699.8 Ydervæggen som klimaskærm GEORG CHRSTENSEN, civilingeniør NLS ERK ANDERSEN, civilingeniør

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI INDHOLD DEN LILLE BYGGETEKNIKER... SIDE 02 DEN SUNDE BYGGETEKNIK... SIDE 04 DEN GODE ARKITEKTUR... SIDE 06 PÅVIRKNINGER FRA KLIMAET...

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 11 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 851-336486-001 Adresse: Ejerforeningen, Vesterbrogade 22 Udarbejdet af: Lars Ibsen, Rådgivende Ingeniør

Læs mere

2. Sikkerhed i byggeriet

2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning Adgang til pladsen En oversigtsplan over pladsen, placeret ved indkørslen, hjælper den nyankomne til at finde vej. Her markeres

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER 6/2014 Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER Indhold InDhold Indledning... 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet... 6 Projektering og planlægning... 7 Bygherren.... 7 Projekterende...

Læs mere