PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121"

Transkript

1 PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121

2 Pulsen en passage Vision om Pulsen - en ny kompleks hybrid af det klassiske forsamlingshus. Pulsen skal fungere som samlingspunkt for Balling egnen, både kulturelt, socialt, mentalt, funktionelt og arkitektonisk. Projektet er udformet med udgangspunktet at skabe et i mødekommende uformelt hus, med det ønskede rum program i en logisk enkel organisering, der i sammenhæng med en updateret udgave af Balling Hallen tilfører Balling by og land, et nyt signifikant landmark, et hus med identitet af liv og puls. Et overordnet tema i udformningen har været at give form til et samlet Pulsen hvor den eksisterende Balling Hal indgår som et fuldt integreret det af det samlede anlæg. Visionen for dette projekt er mest muligt gratis bæredygtighed, mindst muligt teknik, der både kræver drift og vedligehold på energisiden. Teamets erfaringer, og med baggrund i skitsemæssige beregninger kan der opnås de efterlyste lavenergiklasse 2015 mål. Kompakt højisoleret bygningsfysik, store udhæng, rigtig orientering i forhold til solindfald. Stadion Alles træ beplantning indgår bla. som design parameter, om sommeren dæmper træerne ophedningen og om vinteren kan den lavere sol nå ind i huset. Balling Hallen komplementeres med højisolerede facader og der genbruges mest muligt bygningsfysik. Projektet er som der er lagt op til i denne konkurrence skabt gennem integreret design processer, baseret på både erfaring og evidens. Et samarbejde mellem arkitekt og ingeniører, som kender hinanden godt, via en lang række samarbejder. Alle projekts parameter skitseres, vurderes og evalueres løbende gennem workshops med udgangspunkt i programmet og stedet, med udgangspunkt i hvordan funktionelle, økonomiske, bæredygtige og arkitektonisk parameter samlet set giver mest muligt værdi i både anlæg og fremtidig drift. Bebyggelsesplan diagram 1:2000 De paralelle Beplantninger De paralelle ankomster

3 VENDEPLADS N BALLING SKOLE BOLDBANE BOLDBANE MULTIBANE 70 P-PLADSER MULTIPLADS VENDEPLADS KISS AND RIDE STADION ALLE HANDI P HOVEDINDGANG CYKEL P INDGANG 50 P-PLADSER TILSKUERTRAPPE BASSINER INDGANG GRÆSARMERING BETONSTRIBER INDGANG KREATIV UDEARBEJDE NY VEJ FRA SYD Bebyggelsesplan 1:1000

4 Pulsen Skal være en fysisk ramme, der kan give borgeren en god service, i forbindelse med både kultur, idræt, og sundhed. Det være sig både som udøvende og deltagende, til de frivillige ildsjæle i foreningslivet. Pulsen skal være en forpost for sundhedsvæsenet hvor forebyggelse er udgangspunktet. En åben struktur der formidler dialog og sikre et respektfuldt samarbejde mellem alle husets brugere og medarbejdere. Ballinghallen Vi tror på at pulsen kan blive et sted hvor mennesker mødes - vi tror på det klassiske og det moderne, det nordiske og det internationale et åbent demokratisk hus med plads til både lokalitet og globalt udsyn. Balling er karakteriseret af at være en typisk dansk mindre by, en blanding af bebyggelse og landskab, tæt og spredt bebyggelse. I dette åbne, blandede bylandskab skabes det nye Pulsen i et samspil mellem bebyggelse, Balling Skole Balling Hallen, terræn og beplantning. Udformningen af ethvert bygningsanlæg må indgå i en sammenhæng af planlagte, kultiverede og formede omgivelser, af bygninger beplantninger og terrænbearbejdninger. Projektet søger at optimere relationen til den omgivende by via Stadion Alle samt relationen mellem Pulsens udformning i sammenhæng med Balling Hallen og de nære omgivelser Balling skole, boldbaner, og læhegn. Det kompakte Konkurrenceområde Byggefelt Byggefelt Konkurrenceområde Projektet søger at indpasse skala, højde og arkitektoniske udformning til områdets sammensatte karakter af bebyggelse og landskab, samtidig med at det vedstår sit nutidige arkitektoniske udtryk og derved signalerer både en diskret monumentalitet, en hvid bygning i det grønne, der også oplyst om aftenen, er et hus der inviterer forbipasserende ind via luftige og lette transparente facader.

5 Beliggenheden Pulsen ligger centralt både for kørende, cyklende og gående med lokal ankomst via Stadion Alle. Den nye fremtidige ankomst fra syd giver en overordnet ankomst fra oplandet. Begge ankomst situationer, Balling Hallens beliggenhed, byggefeltets udformning, de nord syd gående læhegn, Balling Skole, pladsen mellem skole og Pulsens byggefelt giver to parallelle ankomster. Ballinghallen Det bæredygtige udgangspunkt er et kompakt hus, et samlet Pulsen, de parallelle ankomstsituationer der begge giver ankomst til venstre til passagen mellem den eksisterende Balling Hal og en ny to etages kompakt bygning der placeres ud mod boldbanerne. Passagen forbinder de to entre situationer, forbinder det nye og det eksisterende i en let passage bygning. Den lette Passage bygning forbinder i snittet Balling Hallen og den to etages bygning med et skråt tag der optager de forskellige højder på nyt og den eksisterende Balling Hal. Den nye to etages bygning, passage bygningen og den eksisterende Balling Hal sammenbindes i et hovedmotiv af foldede tage. Den nye to etages bygning trækkes og drejes i det syd vestlige hjørne ca. 20 grader mod vest. Konkurrenceområde Byggefelt Byggefelt Drejningen og den stigende højde på de foldede tage sammenbinder pulsen til et samlet hovedmotiv der leder de to parallelle ankomster naturligt ind og sammen binder lokal og [global] ankomst i en passage gennem huset. Det kompakte Arkitektonisk bearbejdet Konkurrenceområde Under passage bygningens lette tag etableres Pulsens hoved attraktion et rum dannende trappemotiv som ramme om de mest pulserende aktiviteter i huset samt rumligt, visuelt og funktionel let adgang via trappe og elevator til læge og tandlæge klinikker der er placeret som et indskudt dæk i den to etages bygning.

6 Ovenlys/Naturlig ventilation Pulsens rumlighed Højisoleret renovering Højisoleret nybyg Semi-privat aflåselig Offentlig Balling Hallen Sundhedscenter Klub/Adm/Wellness Passagen Pulsen principsnit - 1:500 Fra Multipladsen mellem Pulsen og Balling Skole ledes man til husets passages indre overdækning det rumligt forbindende et great indoor, hvor multipladsens nye belægning strækker sig ind i stueetagen gennem de luftige og lette transparente facader der inviterer forbipasserende ind - et spektakulært lyst rum, hvor den skulpturelle trappe fører op til det indskudte dæk - huset komposition bestående af åbne og lukkede rum der leder naturligt rundt til husets forskellige funktioner. Dagslyset siver ned via ovenlys, og som endvidere indgår i pulsens hybride ventilationsprincip, ovenlysene etablerer den naturlig ventilations. Den åbne passage forbindes med kik til det grønne landskab med boldbaner som giver huset liv og aktivitet. Fra Balling Skole, multipladsen til den syd øst lige ankomst med de kreative værksteder og Wellnesscentert mod øst. Funktionsfordeling og fleksibilitet Pulsen er skabt med en kompleks rumlighed der både skaber en fleksibel organisering samt et dynamisk og nutidigt arkitektonisk formsprog. Der er lagt vægt på at gøre huset så transparent som muligt, dels som et tilskud til dets rumlige kompleksitet, og dels for at signalere åbenhed, vitalitet samt opfordring til deltagelse. Kontorer, møderum, klinikker, omklædningsrum etc. er differentierede i størrelse og form med henblik på at skabe varierende rum oplevelser og etablere de programsatte størrelser. Semi-åben 1.sal Åben stueetage Pulsen facade/foldede tage princip - 1:500 RUM 1. SAL RUM STUE LÆGER 60 NYE P. PLADSER KØKKEN PERSONALE - INDGANG TIL OMK FACADE MOD VEST 1:500 VÆRKSTED CYKEL P KØKKEN HOVEDINDGANG UDE CAFE MULTIPLADSEN TILSKUERTRAPPE KLUB LOKALE - UDE CAFE BOLDBANER TERRÆN SIDDEPLADSER

7 Pulsens funktioner er placeret i forhold til deres brugssammenhæng, og aktivitetsniveau samt grad af offentlighed. Pulsen er skitseret i henhold til programmet med tilhørende offentlige funktioner og backup etc. Der er skitseret en blanding af åbne og lukkede møderum / resursrum så der opnås et funktionelt, dynamisk, fleksibelt og inspirerende miljø, hvor der både er plads til fordybelse og projektgruppearbejde. Udsigten, styres af facadeudformninger, der understreger planens fleksibilitet og facadens terrasser kan samtidig skærme af for uønsket indblik til læge- og tandlæge praksis samt modvirke overophedning. De velproportionerede udhæng - varmetilskud ved lav vintersol gennem de nøgne træer Hovedindgangen Når man entrerer Pulsen mødes man af Pulsens hoved attraktion det store trappemotiv der giver Rum til Multirummet midt i huset med tilhørende back up og nærhed til de kreative værksteder. Multirummet er placeret midt i Pulsen og kan via folde døre og eventuelle folde døre indtil Balling Hallen udgøre et stort multifunktionelt rum. Let og synlig adgang adgang til Sundhedscenteret som er placeret på 1 salen så indblik undgås og et let aflåsning kan etableres via skyde døre for enden af trappen. De velproportionerede udhæng - afskærmer sammen med de løvbærende træer mod overophedning RUM 1. SAL RUM STUE LÆGER BALLING SKOLE FACADE MOD SYD 1: EKSISTERENDE 70 PLADSER MULTIPLADSEN UDE CAFE KLUB LOKALE UDENDØRS VENTEVÆRELSE - TERRASSE UDE CAFE WELLNESS - UDE CAFE TANDLÆGER FITNESSTERRASSE WELLNESSCENTER TERMISK BAD KREATIVE VÆRKSTEDER

8 Til højre multipladsen mellem skolen og Pulsen. Det eksisterende kølerum bevares, endvidere kan en del af installationerne genbruges. Går man til venstre givers der adgang til Hallen og de tilhørende back- up funktioner der er placeret rundt om hallen i en u form. Til højre er cafe, venteareal, elevator, billetsalg, garderobe og publikumstoiletter lige for i sammen hæng med adgang til klublokale, kontor afdelingen og administrations afd. Fra klublokalet der ligger i Pulsens syd vestlige hjørne er der ude servering fra cafeen med udsigt til fodboldbanerne. Efter køkkenet passerer man affalds håndterings rummet, køkken lageret, inden man kommer til værkstedet der er placeret med facade ud til Stadion Alle. Til højre er ligeledes adgang til wellness afdelingen med tilhørende omklædningsrum omkring en indre wellness cafe. Det store Pool område og omklædningen indeholdet de programsatte arealer og forskellige bade og wellness funktioner. Fra pool området er der via rampe og trappe afgang til fitnessafdelingen der er placeret over de kreative værkstæder. Fitness afdelinger er i tæt forbindelse med fysioterapeutens rum og kontor. Herefter er der personale adgang med personale omk. og bad. Lige udenfor personale indgang etableres personale parkering. Langs Ballings hallens indre nordfacade placeres hallens omklædnings M/K rum samt opvarmnings- og redskabsrum. Fitnessrummet er placeres højt i huset med udsigt fra løbebåndet til den omkringliggende by. Endvidere kan der lave udendørs fitness og strækøvelser på fitnessterrassen. I den nordøstlige del placeres back-up til fodboldafdelingen med bold, materiale og vaske rum. For enden mod øst ligger fodboldafdelingens omklædning med direkte adgang til og fra det fri. Til højre Fodboldafdelingens omklædning kan endvidere entreres fra den østlige indgang, hvor også dommeromklædningen er placeret lidt væk fra idræts udøveres omklædnings rum. Op af trappen eller via elevatoren ankommer man let til både læges og tandlægens receptioner og venteværelser som står i forbindelse med ude tagterrasse ophold med udsigt ud over fodboldbanerne. Her kan man i eventuel ventetid sætte sig i denne tag have eller på tilskuere trappen. Bag Pulsens øst facade placeres de kreative værksteder med direkte adgang til både multirummet og til det fri, hvor træer, haveanlæg og de fremtidige udendørs wellness bade kan etableres. Læge og tandlæge konsultation og klinik rum er organiseret enkelt omkring de programsatte back up funktioner i der programsatte størrelser og funktionssammenhænge. Konstruktioner og materialer Bærende konstruktioner i Passage bygningen. Læge delen er opdelt i en læge gang og en patient gang tandlægedelen organiserer sig omkring et rundt dental back up rum. Let stålramme konstruktion som adderes i forhold til den eksisterende Halling Hals modul. Det tag dækkes med tag kassetter. Til venstre Til venstre er køkkenet placeret hvor det eksisterende køkken ligger det er en naturlig placering for servicering af cafeen der ligeledes har sin naturlige placering ved Wellness, klub, adm, og sundhedscenteret udføres som tunge bygningsdele. RUM 1. SAL RUM STUE FACADE MOD ØST 1:500 TANDLÆGER BOLDBANER TILSKUER TRAPPE TERMISKE BADE FYSIOTERAPEUT WELLNESS FITNESS KREATIVE VÆRKSTÆDER OMKLÆDNING FODBOLD BALLINGHALLEN 60 NYE P. PLADSER

9 Bærende beton skiver der fremstår som rå stedstøbte eller rå betonelementer. Inventar projektet Beton hul dæk som indskudt dæk og tag dæk. I forbindelse med Pulsens udformning er det vigtigt, at de enkelte inventardele og tilknyttede inventarinstallationer indtænkes i husets helhed. Ved koordinering af pulsens arkitektoniske udformning og inventaret i projektfasen, vil der kunne tages højde for inventarmæssige tilknyttede tekniske installationer. Der er skitseret i afbalancerede moduler så der kan opbygges et enkelt rationelt hovedkonstruktion. Herved vil Pulsen fremstå som en sammenhængende funktion. Udvendig beklædning - Inventaret skal være en del af husets grundtanke og arkitektur. Stueetagens facade tilbagetrukket let højisoleret træ beklædt lærke træ / transparent glasfacade med træ vinduer der er beskyttet mod vejrliget af de udhængende terrasser. El-installationer Udskæringer til vinduer på 1 salen er ligeledes en tilbagetrukket let højisoleret transparent glasfacade med træ vinduer der er beskyttet mod vejrliget af det udhængende tag. Generelt søges dagslyset anvendt optimalt via store glaspartier i bygningen. Dette bl.a. for at begrænse elforbruget til belysning mest muligt. Det er væsentligt, at Pulsen er flot oplyst om aftenen. De lukkede højisolerede facader er beklædt med et lyst facade materiale enten som pudset isolering, som et samlet tag facade element udført i hvide tagpap. En hvid bygning i det grønne. Der indfældes lys i loft omkring udhæng. I depoter, garderober, toiletter samt øvrige rum, hvor det er hensigtsmæssigt, monteres bevægelsesfølere som sikrer, at lyset slukker så snart rummet ikke er i brug. Indvendig beklædning Folde døre og indvendige vægge tænkes udført i natur træ sorter som patinerer flot med et minimum af vedligehold. Ventilation Loftsbeklædning Lofter vil i Pulsen fremstå tilpasset de enkelte funktionsområder, tilpasset krav til lyd, hygiejne og funktion. Det etableres ventilationsanlæg i kælderen til den adderede bygningsmasse og der indbygges et ventilationsanlæg mellem fitness afdelingen og den eksisterende Balling Hal som forsyner fitness og den eksisterende hal og det her tilhørende omklædninger se diagram. Gulve Brand Stueetagens offentlige arealer og kantinen er belagt med slebne betonfliser/ i store formater. Pulsen opdeles i to brandsektioner se diagram. Balanceret ventilation med varmegenvinding kombineret med naturligventilation via højtsættende vinduesåbninger. En brandsektion omkring eksisterende bygningsmasse Balling Hallens indre facader. Trægulve på balkoner, i kontorer og møderum. En sprinklet brandsektion indeholdende den adderede bygningsfysik. Alle de valgte ud- og indvendige beklædningsmaterialer, er robuste og vedligeholdelseslette. P RUM 1. SAL RUM STUE FACADE MOD NORD 1:500 KREATIVE VÆRKSTEDER U OMKLÆDNING FODBOLD L S 60 NYE P. PLADSER E N CYKEL P STADION ALLE MULTIPLADS BALLING SKOLE

10 60 P STADION ALLE PERSONALE P EL P PERSONALE INDGANG INDGANG PATIENT P P 60 CYKEL P VENDEPLADS FITNESSTERRASSE INDGANG HANDI P 70 P PATIENT P VENDEPLADS KISS AND RIDE VENT. HAL FITNESS BALLING SKOLE HOVEDINDGANG KREATIV UDE ARBEJDE BRÆNDEOVN M.M. MULTI PLADS KONSULTATIONSRUM VENTEVÆRELSE FYS PATIENT P KONSULTATIONSRUM OPERATØRRUM 12 TEKNIK TOILETTER FYSKONTOR UDE SPABAD KONSULTATIONSRUM DEPOT VENTEVÆRELSE RECEPTION RECEPTION KIROPRAKTOR KONSULTATIONSRUM RENG SEKRETÆR SYP LAB TANDLÆGEKONT DEPOT TAND LAB PER OMK TERRASSE KONSULTATIONSRUM SKADESTUE TANDKLINIK TANDKLINIK KONSULTATIONSRUM LAB 10 M2 PERSOMALE STUE TANDKLINIK TANDKLINIK KØKKEN GEOTERMISKE BADE MULTIBANE TILSKUERTRAPPE GRÆSARMERING BETONSTRIBER BOLDBANE NY VEJ FRA SYD Plan Stueetage 1:500

11 60 P STADION ALLE PERSONALE P EL P OMK KØK PER HAL OMK M HAL - OMK K OPVARM - RUM REDSKABER VASK BOLD PERSONALE INDGANG INDGANG VÆRK MAT LAGER AFFALD BALLING HALLEN OMK M PATIENT P P 60 CYKEL P KØK VENDEPLADS BALLINGHALLEN ÅBNES EVT. VIA FOLDE DØRE OMK K INDGANG HANDI P KØK BAR PASSAGE 70 P PATIENT P VENDEPLADS KISS AND RIDE MULTILOKALE KREATIV PLADS DOMMER KERAMIK BALLING SKOLE HOVEDINDGANG FOYER CAFE DOMMER MALERI KREATIV UDE ARBEJDE DEPOT IT BRÆNDEOVN M.M. 210 PLADSER OPHOLDS / VENTEAREAL DEPOT MUSIK MULTI PLADS OP TIL LÆGER OG TANDLÆGER SAUNA 1 KURBAD 1 PATIENT P FÆLLES ADM BILLETSALG SAUNA 2 KURBAD 2 MØDELOKALE ELEV RENG MULTIDEPOT STOLE - SCENE - DEPOT GALLERIVÆG HÅNDKLÆDE BAR TEKNIK SKAKT DAMPBAD AFKØLING 1 VÆGAFKØLING UDE SPABAD KLUBKONTOR KOPI M.M. SPABAD HC TOI TOILETTER ARKIV GARDEROBE OMK WELLNESS MÆND 50 M2 LIFT KLUBLOKALE 50 M2 WELLNESS CAFE OMK WELLNESS DAMER 70 M2 POOL OMRÅDE 250 M2 ADGANG TIL KLD GEOTERMISKE BADE MULTIBANE GRÆSARMERING BETONSTRIBER BOLDBANE NY VEJ FRA SYD Plan 1. etage 1:500

12 Omkl. Hal M/K Omkl. Personale Boldfac. Pladsen Værksted Belægninger udføres som betonfliser i store formater udstøbt i en varm grå farvenuance. Hal Køkken Fodbold omk. Belægningen binder de nye arealer omkring Pulsen sammen med den Balling Skole. På pladsen understreger øst vest gående linjer i belægningen, den besøgende ledes ind mod hovedindgangen. Café Multilokale Fra den sydlige ankomst eller indtil denne er etableret kan vare transport til Wellnesscenter delen fremføres bag om Pulsen. Kreative værksteder De programsatte patient, handicap parkeringer er placeret lige ved hovedindgangen. Administration Wellness omk. De øvrige 70 parkeringspladser etableres nord for pulsens nordfacade, på denne vis minimeres trafik ind på multipladsen og til og fra Balling Skole. Wellness Klub Herudover kan der når Multipladsen ikke er spidsbelastet af store arrangementer indrettes med skater, bull baner og andre idræts, motions, og udeaktiviteter. Principskitse Åben/lukket stueetage Fitness Lægecenter Tandlægecenter Principskitse Åben/lukket 1.sal RUM 1. SAL RUM STUE LÆNGDESNIT 1:500 KREATIVE VÆRKSTEDER MULTIRUM TRAPPE TIL LÆGE OG TANDLÆGE PRAKSIS KLUB LOKALER CYKEL P STADION ALLE 70 EKSISTERENDE 70 PLADSER MULTIPLADS BALLING SKOLE

13 Ankomst Stadion Allé RUM 1. SAL RUM STUE TVÆRSNIT 1:500 MULTIRUM SCENE - TILSKURE OPBYGNING OMKLÆDNING BALLING HALLEN CAFE PULSEN TRAPPE TIL PRAKSIS OMKLÆDNING WELLNESS TILSKURE TRAPPE

14 PULSEN

15 BALLINGHALLEN ÅBNES EVT. VIA FOLDE DØRE OMK K HANDI P KØK BAR PASSAGE INDGANG MULTILOKALE KREATIV PLADS DOMMER KERAMIK HOVEDINDGANG FOYER CAFE DOMMER MALERI KREATIV UDE ARBEJDE 210 PLADSER DEPOT IT BRÆNDEOVN M.M. OPHOLDS / VENTEAREAL DEPOT MUSIK OP TIL LÆGER OG TANDLÆGER SAUNA 1 KURBAD 1 FÆLLES ADM BILLETSALG SAUNA 2 KURBAD 2 MØDELOKALE ELEV RENG MULTIDEPOT STOLE - SCENE - DEPOT GALLERIVÆG HÅNDKLÆDE BAR TEKNIK SKAKT DAMPBAD AFKØLING 1 VÆGAFKØLING UDE SPABAD KLUBKONTOR KOPI M.M. SPABAD HC TOI TOILETTER ARKIV GARDEROBE OMK WELLNESS MÆND 50 M2 KLUBLOKALE 50 M2 WELLNESS CAFE OMK WELLNESS DAMER 70 M2 LIFT POOL OMRÅDE 250 M2 ADGANG TIL KLD GEOTERMISKE BADE Planudsnit stueetage 1:200

16 FITNESSTERRASSE INDGANG HANDI P VENT. HAL FITNESS HOVEDINDGANG KREATIV UDE ARBEJDE BRÆNDEOVN M.M. KONSULTATIONSRUM VENTEVÆRELSE FYS KONSULTATIONSRUM OPERATØRRUM 12 TEKNIK TOILETTER FYSKONTOR UDE SPABAD KONSULTATIONSRUM DEPOT VENTEVÆRELSE RECEPTION RECEPTION KIROPRAKTOR KONSULTATIONSRUM RENG SEKRETÆR SYP LAB TANDLÆGEKONT DEPOT TAND LAB PER OMK TERRASSE KONSULTATIONSRUM SKADESTUE TANDKLINIK TANDKLINIK KONSULTATIONSRUM LAB 10 M2 PERSOMALE STUE TANDKLINIK TANDKLINIK KØKKEN GEOTERMISKE BADE TILSKUERTRAPPE Planudsnit 1. etage 1:200

17 STADION ALLE PERSONALE P EL P OMK KØK PER HAL OMK M HAL - OMK K OPVARM - RUM REDSKABER VASK BOLD PERSONALE INDGANG INDGANG VÆRK MAT LAGER AFFALD BALLING HALLEN OMK M P 60 CYKEL P KØK BALLINGHALLEN ÅBNES EVT. VIA FOLDE DØRE OMK K HANDI P KØK BAR PASSAGE INDGANG MULTILOKALE KREATIV PLADS DOMMER KERAMIK HOVEDINDGANG FOYER CAFE DOMMER MALERI KREATIV UDE ARBEJDE 210 PLADSER DEPOT IT BRÆNDEOVN M.M. Planudsnit stueetage Hal 1:200

18 Bæredygtigt multihus. Generelt defineres bæredygtighed som en treenighed mellem social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. Begreberne social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed, relaterer til problemstillingerne omkring de sociale, miljømæssige og økonomiske konsekvenser af de valg der foretages i projektet. Miljømæssig bæredygtighed relaterer især til ressourceforbrug og forurening. I dette projekt er målsætningen, at skabe rammerne for den minimale miljøpåvirkning i forbindelse med Pulsen. Økonomisk bæredygtighed relaterer til, at Pulsen skal være finansielt levedygtigt. Målsætningen er at få mest mulig bæredygtighed for pengene inden for projektets økonomiske ramme, med særlig vægt på drift og vedligehold. Social bæredygtighed omfatter det sociale miljø i nærområdet og byggeriet, og dermed brugernes og personalets trivsel. Målsætningen er at skabe et godt indeklima og arbejdsmiljø, for derved at skabe gode rammer for trivsel blandt Pulsen brugergrupper. I offentlige huse, er det relevant at tale om sundhedsfremmende tiltag under social bæredygtighed. På det nuværende projektniveau er en lang række forhold og tiltag vigtige og relevante i et bæredygtigt perspektiv, men en videre bearbejdning kan blotlægge andre muligheder, således at en egentligt prioritering skal ske i samråd med bygherren under den fortsatte programmering og de indledende projektfaser. Vi har i strategien for bæredygtighed i vores projekt taget udgangspunkt i 12 temaer og tiltag for et bæredygtigt byggeri.: 1. Energiforbrug og forsyning. 2. Sundhed og velfærd. 3. Vandforbrug og forsyning. 4. Byggeledelse og drift. 5. Finansielle hensyn. 6. Social og kulturel værdi 7. Forurening. 8. Materialer. 9. Affald. 10. Arealanvendelse og biodiversitet. 11. Transport. 12. Klimaforandringer. Energiforbrug og forsyning. Teamet for energiforbrug og forsyning fokuserer på minimering af miljøpåvirkninger fra Pulsens fremtidige drift. Der er foretaget en vurdering af rentable løsninger for vedvarende energiforsyning som supplement til varmeforsyningen fra Balling Fjernvarme. Som aktive tiltag vil vi anbefale et jordvarmeanlæg med varmepumper. Et tiltag som ikke medfører synlige installationer på bygningskroppen, men som udnytter jordens konstante varme som forvarmning til brugsvandsanlæg og varmeanlæg. Den geotermiske varme udnyttes både til opvarmning af varmtbrugsvand i forbindelse med Wellness området men også til varmeanlægget i Pulsen. Denne kombination vurderes at forårsage små miljøpåvirkninger grundet varmeforsyning ved dels en vedvarende energikilde og det lokale kraftvarmeværk. Byggeteknisk er en række tiltag gjort for at minimere byggeriets energibehov i forbindelse med bygningsdriften. Tiltag for reduktion af behovet for opvarmning og elektricitet: Tagform/afskærmning og placering af vinduespartier. Isolering og tæthed lavenergiklasse Placering og valg af belysningsarmaturer. Energieffektive lyskilder LED belysning. Belysningsarmaturer med bevægelsessensorer. Ventilation / naturlig ventilation / hybrid ventilation.

19 Sundhed og velfærd. Temaet for sundhed og velfærd fokuserer på brugernes og personalets trivsel og velbefindende, herunder det fysiske og psykiske indeklima. Forslaget arbejder med følgende sundheds- og velfærdsfremmende tiltag: Fællesskabsfølelse, inklusion og sammenhold brugerne i mellem ved at placerer sundhedscenteret centralt i Pulsen. God akustik. Minimerer støj fra installationer. Afstemme rumdybder og vinduesarealer således der skabes gode dagslysforhold, øget velfærd og energibesparelser i form at kontrolleret passivvarme. Godt termisk og atmosfærisk indeklima i kombination med naturlig ventilation. Brugerstyring af lys og varme. Lav-emitterende materialer, evt. afgasning fra lime og andet fjernes ved udluftning før ibrugtagning. Udsigt til grønne arealer. Vandforbrug og forsyning. Temaet om vandforbrug fokuserer på reduktion af forbrug af grundvand i forbindelse med drift. Følgende tiltag er integreret i projektet med henblik på at minimere forbruget af grundvand: Vandbesparende armaturer, brusere og toiletter. Høj effektive rensningsfiltre i Wellness området. Byggeledelse og drift. Temaet om byggeledelse og drift fokuserer på økonomisk, miljømæssig og social optimering af selve byggeprocessen. Som udgangspunkt har bygherre og entreprenør stor indflydelse på bæredygtigheden indenfor dette tema. Tiltag fra entreprenør: Indbygning af overskudsjord på stedet, i stedet for bortkørsel. Eksempelvis kan det overvejes om der kan udføres yderligere terræn tilskuere pladser af overskudsjord mod boldbanerne. Overvågning af energi og vandforbrug på selve byggepladsen for at begrænse energiforbruget i anlægsfasen. Minimering af støvafgivelse til omgivelserne og forsvarlig håndtering af overfladevand i forbindelse med byggeriets udførelse. Optimering af sikkerhedsprocedurer for byggefasen med henblik på at nedsætte antallet af arbejdsulykker. Mulige tiltag som bygherre kan vælge at implementere med henblik på at sikre, at byggeriets installationer tilpasses den korrekte driftssituation, og at brugeren anvender byggeriet korrekt. Aftale om enten 1-års tjek/indregulering af tekniske anlæg. Udførelse af udvidet brugermanual, der indfører brugerne i projektets koncept for bæredygtighed. Specificering af synlige installationer i forbindelse med vedvarende energikilder et miljøbarometer, der viser bebyggelsens aktuelle sundhedstilstand og som synlig gøre forbruget. Barometeret /skærmen skal hænge i fællesområdet. Genvinding af varmen fra afløbsinstallationer i Wellness området. Regnvandsopsamling til vanding af grønne arealer.

20 Finansielle hensyn: Temaet om finansielle hensyn fokuserer på tiltag med relation til totaløkonomi, arealoptimering, branding, fleksibilitet, bygnings og personsikkerhed. Tiltag der allerede er taget højde for i byggeprogrammet, og som inkluderer temaet om finansielle hensyn: Maksimal anlægspris. Krav om fleksibel og funktionel indretning af Pulsen. Tiltag som sikre at bygningen kan overholde energikrav iht. klasse Afbalancerede konstruktioner / gennemprøvet byggeteknik / Social og kulturel værdi: Teamet om sociale og kulturelle værdier fokuserer på, hvordan Pulsen spiller sammen med den sociale og kulturelle kontekst, som byggeriet indgår i. Eksempler på tiltag for dette er aktiviteter på grunden og i Pulse, som er åbne for lokalsamfundets borgere. Hertil kommer hvordan Pulsen passer ind i den funktionelle og æstetiske kontekst. Dette underbygges i sammenhængen med skolen samt de sundhedsfaciliteter som tilbydes og dagligt vil blive benyttet af ung som gammel. Forurening Teamet om forurening fokuserer på risiko for luft, vand, jord, lys og støjforurening fra byggeriet i forbindelse med driftsfasen. Luftforurening relaterer til eventuelle kølemidler, behandling af klor m.m. og valg forsyningskilder. Projektet er designet uden køling og byggeriet skal forsynes via det lokale fjernvarmeværk, hvilket giver en minimal udledning af CO 2. Behandling af vandrensning og styring af svømmebassin sker i teknikrum og foregår i et lukke kredsløb. Der vurderes ikke at være problemer med luftforureningen fra byggeriet. Vandforurening relaterer til håndtering af overfladevand og forurening af spildevand på byggepladsen samt under bygningens drift. Der vi blive monteret fedtudskiller på afløb fra storkøkken og vandrensningsanlæg på svømmebassin. Der etableres regnvandsopsamling til vanding af anlæg. Byggefasen vil ikke give anledning til forurening af hverken overfladevand eller grundvand. Lysforurening relaterer til placering af lyskilder til aften og natbelysning. Den eksterne belysning på matriklen er ikke specificeret her i konkurrencefasen, men ved valg af belysningsarmaturer forsøges at minimere lysforurening fra aften- og natbelysning til de omkringliggende boliger. Støjforurening relaterer til afgivelse af støj fra funktioner i bygningen. I dette tilfælde vurderes bygningernes klimaskærm, at være tilstrækkelig tæt til at isolere støj fra aktiviteter inde i bygningen. Multisalen ligger som den som skal indenfor klimaskærmen for er derfor ekstra lydisoleret i tilfælde af koncerter eller andre støjende aktiviteter. Jordforurening relaterer til håndtering og oprensning af forurenet jord. Såfremt der mod forventning skulle være forekomster af forurening i jorden, vil denne blive behandlet iht. kommunens retningslinjer. Materialer Temaet om materialer fokuserer på miljøbelastningen fra materialer set i et livscyklusperspektiv [fra vugge til grav], dvs. udvinding af råstoffer [supply chain], fremstilling af materialet [key process], transport af materialet, samling af elementer på byggepladsen, drift og vedligehold samt destruktion eller genbrug af materialet. Funktionalitet, holdbarhed, levetid og vedligehold er prioriteret højt ved valg af materialer. Disse materialer vil efterfølgende i den videre projekteringsproces blive vurderet vha. BRE s Geen Guide Hovedparten af konstruktionselementerne, såsom vægge, tag og terrændæk, har en A+, A eller B-klassificering, hvilket betyder, at der er tale om materialer med en meget god til over middel miljøprofil. Det er muligt at opnå en endnu bedre miljøprofil, hvilket dog vil have konsekvenser for funktionaliteten i byggeriet, anlægssummen og øge behovet for vedligehold. Affald Temaet om affald fokuserer på affaldshåndtering i forbindelse med byggefasen og driftsfasen, herunder sortering, opbevaring, genanvendelse kontra destruktion. I udførelsesfasen skal følgende tiltag efterleves: Kildesortering på byggepladsen. Minimering af materialer til konstruktioner og installationer, der kræver deponi i forbindelse med endt levetid. Afsættelse af plads udenfor bygningen til kildesortering af affald i forbindelse med driften. Arealanvendelse og biodiversitet Teamet om arealanvendelse fokuserer på håndtering og etablering af grønne arealer på grunden. I denne forbindelse skelnes mellem hårde belægninger og beplantninger. Følgende tiltag tænkes integreret i projektet: Brug af hjemhørende arter med minimalt behov for vedligehold. Etablering af uderum omkring bygningen samt omlægning af boldbaner og forbindelses stier mellem bygningen og disse.

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

VIG HALLEN. Skitseforslag 31.07.2013

VIG HALLEN. Skitseforslag 31.07.2013 VIG HALLEN Skitseforslag 31.07.2013 1 genopførelse af vig hallen Sag 13071 31.07.2013 Arkitekt: White arkitekter A/S Vestre Kaj 2, 1.sal DK-4700 Næstved Tlf.: +45 55 70 10 10 Kontaktperson: Gert Lindenskov

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 , STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 INDHOLD 03 SITUATIONSPLAN 1:500 04 FUGLEPERSPEKTIV SET FRA NORDØST 05 IDÉ GRUNDLAG 06 AULA & CAFEMILJØ #1 07 AULA & CAFEMILJØ

Læs mere

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG 18.06.2015 Sagsnr. 15.5526 20 m K 17,5 K 18 K 19 K 17,5 K 19 K 16,5 MATRIKEL OG BYGGELINJER BYGNINGSHØJDER OG KOTER ANKOMST TIL GRUNDEN

Læs mere

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS Proces Bygning i 3 etager Bygning i 3 etager Bygning i 4 etager Undervisning Torv Trapper, elevator etc. Diagram: Balance mellem byggeprogram, antal etager og byggegrundens geometri Nord Situationsplan

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER 2008 TOTALRÅDGIVER: RAMBØLL DANMARK A/S BAG HAVERNE 32 4600 KØGE ARKITEKT: ARKITEKTERNE KØGE A/S VESTERGADE 20 4600 KØGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 Hølundsvej multibane indkørsel p-plads - 26 stk terrasse bålplads BYENS HUS - Øster Hassing forsamlingshus grønning / boldbane Et hus til at

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Ny Tandklinik Ringe. Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe.

Ny Tandklinik Ringe. Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe. Ny Tandklinik Ringe Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe. Udarbejdet af: Faaborg-Midtfyn kommune Teknik - Kommunale Bygninger Nørregade 4, 5600 Faaborg Arkitekt:

Læs mere

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS rh arkitekter REV. 2012.01.10 VISION På baggrund af de strukturændringer som Region Sjællands sygehusplan 2010 medfører, etablerer Region Sjælland og Kalundborg Kommune et sundheds-

Læs mere

VISIONSKATALOG. Ris Tebstrup Idrætsforening. 18. 18. Oktober 2012

VISIONSKATALOG. Ris Tebstrup Idrætsforening. 18. 18. Oktober 2012 VISIONSKATALOG Ris Tebstrup Idrætsforening 18. 1 Luftfoto af eksisterende forhold 2 IDÈ Hallen ønskes gjort væsentlig mere fleksibel og multianvendelig. Det sker ved at forlænge hal og bane ca. 15. mod

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

MIDTFYNS FRITIDSCENTER

MIDTFYNS FRITIDSCENTER forebyggelse og genoptræningscenter Den nye grønne kile. 16. JANUAR 2015 forebyggelse og genoptræningscenter VISION Med det nye Center for Forebyggelse og Genoptræning orienterer Midtfyns Fritidscenter

Læs mere

F O R S L A G T I L K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Vinderup Kirke- og kulturhus - rev.1d3. Perspektiv set fra syd-vest

F O R S L A G T I L K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Vinderup Kirke- og kulturhus - rev.1d3. Perspektiv set fra syd-vest F O R S L A G T I L K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P Perspektiv set fra syd-vest K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P NORD - Nyt Kirke- og Kulturhus - KIRKEHAVE m. bålsted,

Læs mere

F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Nyt Kirke- og kulturhus i Vinderup. Perspektiv set fra syd-vest

F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Nyt Kirke- og kulturhus i Vinderup. Perspektiv set fra syd-vest F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P Perspektiv set fra syd-vest N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P - Denne skitsemappe indeholder et forslag

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Input til energirenovering Indledende screening Pris Design Behov D & V FBBB - Via University College 2. nov. 2011 Total økono mi

Læs mere

L Ø G S T R U P S K O L E P R O J E K T F O R S L A G

L Ø G S T R U P S K O L E P R O J E K T F O R S L A G Løgstrup Skole DATO 07.10.09 Ny indskoling med SFO Med projekt til ny indskoling, har vi taget udgangspunkt i skolens eksisterende arkitektur og struktur, hvor alle lokaler er placeret med direkte adgang

Læs mere

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_ ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER Dato_26.09.2017 ALBÆK STADION EN DEL AF KORSHØJ OMRÅDET 1 INTRO FORHOLD TIL LANDSBYKLYNGEN...Med nye faciliteter ved Albæk Stadion, så vil

Læs mere

PARKTEATRET FREDERIKSSUND

PARKTEATRET FREDERIKSSUND FREDERIKSSUND FREDERIKSSUND - MELLEM BY OG NATUR FREDERIKSSUND BYMIDTE NATUR-PARK FREDERIKSSUND STATION SKALA X EMNE DIAGRAM BYMIDTEN SILLEBRO Å FREDERIKSSUND STATION SKALA 1:2000 _ A3 EMNE SITUATIONSPLAN

Læs mere

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej 4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk I det attraktive erhvervsområde Lautrupparken i Ballerup, ligger den præsentable

Læs mere

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5 Søndersø skole Afdeling Nordmark, december 2007 Vurdering af delparametre. Hvert af de tre projekter tildeles 3-5 point (hvor 5 er bedst). H. Skjøde Knudsen Casa Arkitekter Cowi NovoCon Creo Arkitekter

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

ALSLEV HALLEN - ET NYT KNUDEPUNKT FOR BYEN

ALSLEV HALLEN - ET NYT KNUDEPUNKT FOR BYEN ALSLEV HALLEN - ET NYT KNUDEPUNKT FOR BYEN 2 Formål Alslev Sport og Kultur (ASK) har et stort ønske om, at der bygges en ny sportshal i byen. Den eksisterende hal er nedslidt, og den kan ikke efterleve

Læs mere

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad 4D står for 4 dimensioner: 3D og bæredygtigheden 4D er navnet på det byggefelt i Ørestad City, hvor projektet er lokaliseret 4D står også for bæredygtighed i 4 dimensioner: miljømæssig, arkitektonisk,

Læs mere

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller Byen og historien Industriforeningens Udstillingsbygning, ca. 1872 Rådhuspladsen, 1948 Industriforeningens Udstillingsbygning, 1888 Fra Rådhustårnet, 1898 Fra Rådhustårnet, 1948 Industriens Hus, 1960 erne

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN Idé Dette projekt omhandler en udbygning/ombygning af den eksisterende Jebjerg-Lyby hal. Det har været ønsket fra arbejdsgruppens side at skabe et

Læs mere

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab SVANEPUNKTET Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5

Læs mere

ě Ć ė Ē ę ě Ć ē ĉ Ę ć Ć Ę Ę Ď ē ę Ď đ ć ĞČē Ď ēč ę Ď đ Ē Ď ĉ ę ċ Ğ ēę ċ ė Ď ę Ď ĉęĉ Ċ ē ę Ċė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĕ ė Ć Đ Ę Ď Ę Ć ė Đ Ď ę Ċ Đ ę Ċ ė

ě Ć ė Ē ę ě Ć ē ĉ Ę ć Ć Ę Ę Ď ē ę Ď đ ć ĞČē Ď ēč ę Ď đ Ē Ď ĉ ę ċ Ğ ēę ċ ė Ď ę Ď ĉęĉ Ċ ē ę Ċė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĕ ė Ć Đ Ę Ď Ę Ć ė Đ Ď ę Ċ Đ ę Ċ ė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĒĎĉęċĞēĘ ċėďęďĉęĉċēęċė đěċęċĕęĕ ĊĐĘĎĘęĊėĊēĉĊ ċĕėčĕđĉ VISION Det nye varmtvandsbassin i Midtfyns Fritidscenter bliver et særligt sted i centeret, der med sin beliggenhed i det grønne vender

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

RENOVERING AF RÆKKEHUS. Amdi Worm Teknologisk Institut ACTIVE HOUSE EVALUERING

RENOVERING AF RÆKKEHUS. Amdi Worm Teknologisk Institut ACTIVE HOUSE EVALUERING RENOVERING AF RÆKKEHUS ACTIVE HOUSE Amdi Worm Teknologisk Institut EVALUERING 0 Indholdsfortegnelse Active House radar, evaluering... 2 Introduktion... 2 Radar resultater... 2 Beskrivelse af rækkehuset

Læs mere

DNV Gødstrup. Bilag 10.11 Miljøplan

DNV Gødstrup. Bilag 10.11 Miljøplan DNV Gødstrup Bilag 10.11 Miljøplan Dokumentnummer: DNV C BP 08 Bilag 10_11 til Byggeprogram Projekt: H10159 Rev. Dato Tekst Firma Udarbejdet Kontrolleret Godkendt 29.06.2012 Byggeprogram etape 1 HLH PWA

Læs mere

Udviklingstendenser frem mod BR 2020

Udviklingstendenser frem mod BR 2020 Udviklingstendenser frem mod BR 2020 2020 på vej mod 2050 2050 er frygtelig langt at kigge fremad, men dagens nybyggerier skal være fuldt funktionsdygtige i 2050 Vi har to vigtige pejlemærker for 2050:

Læs mere

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE TRIN MED IDENTITET LÆRERE I AFD. INDGANGE INTEGRERET DUS FÆLLESOMRÅDER Indføring af FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ Skitseforslag Marts 2010 OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE

Læs mere

Politikområde 4. Politik for kommunale ejendomme

Politikområde 4. Politik for kommunale ejendomme Politikområde 4 Politik for kommunale ejendomme 1 Forord Det er med glæde, at jeg på udvalgets vegne nu kan præsentere den første politik for de kommunale bygninger. Med denne politik er det vores håb,

Læs mere

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat.

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat. 02 Generelt Velkommen til et nyt og innovativt boligprojekt, hvor begreberne tid, rum og sjæl er gennemgående. Vi opholder os alle meget i vores bolig, derfor er der i City grund projektet lagt stor vægt

Læs mere

Side 1 af 1. 9900 Frederikshavn ARKITEKT. 9900 Frederikshavn ENTREPRENØR BYGHERRE INGENIØR. Bygherre: Iscenter Nord, Frederikshavn Skøjtealléen 2-6

Side 1 af 1. 9900 Frederikshavn ARKITEKT. 9900 Frederikshavn ENTREPRENØR BYGHERRE INGENIØR. Bygherre: Iscenter Nord, Frederikshavn Skøjtealléen 2-6 Side 1 af 1 Rev.: Bygherre: Iscenter Nord, Frederikshavn Skøjtealléen 2-6 Sag: Renovering 2014 Ark. sagnr. Tegn. nr. F.00 tegninger : ARKINORD A S Havnepladsen 5b, : NIRAS A/S Silovej 8, 4. sal Emne: Tegningsoversigt

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Tirstruphallen tilbygning og ombygning Marts 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales

Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales 1 2 3 Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales nærmere i tæt samarbejde mellem Domea og kommunen. Ved denne fordeling,

Læs mere

SVANEPUNKTET. Plejeboliger Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Plejeboliger Furesø Boligselskab SVAEPUKTET Plejeboliger Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5 Situationsplan side 6 Materialer og udstyr side 7-8 Oversigt

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Pier47. Et innovativt domicil på Langeliniespidsen

Pier47. Et innovativt domicil på Langeliniespidsen Pier47 Et innovativt domicil på Langeliniespidsen Velkommen på spidsen af Langelinie Hos ATP Ejendomme har vi glædet os til at kunne byde dig velkommen i Pier47 på spidsen af Langelinie. Velkommen til

Læs mere

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s ... PRÆSENTATION. 2 PASSIVHUSE VEJLE Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s PRÆSENATION Et let hus Stenagervænget 49 Et tungt hus Stenagervænget 49 PRÆSENTATION ENDERNE SKAL NÅ SAMMEN ARBEJDSMETODEN

Læs mere

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter sæby OVERSIGT,,,,, en central beliggenhed, der henvender sig til

Læs mere

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen Informationsmateriale til ekstraordinære afdelingsmøder november 2015 1 NAVNE OG BEGREBER MØDEDATOER HP4: HelhedsPlan del 4 også navnet på hele projektet med

Læs mere

Træningshuset Etape 2

Træningshuset Etape 2 Træningshuset Etape 2 1. Sagens parter Bygherre: Purhus Idrætsforening Søndergade - Asferg ved: Henrik Vangsted Entreprenør: Myhlenberg v. Søren Vangsted Vest A/S Myhlenbergvej 56 9510 Arden Telefon 9856

Læs mere

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 5 6 4 3 7 Boliger Mikroklima Kontorer 2 1 Koncept - bygningen som varmepumpe Den bærende idé i konceptet er at det varmeoverskud som produceres

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1 S. 1 PARKERING PÅ TERRÆN UD IND PARKERING PÅ TERRÆN _MÅLSÆTNING ÅBENHED Det nye parkeringshus for skal være rummelig med god plads og med et godt overblik, så bygningen kommer til at fremstå som et attraktivt

Læs mere

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Indeklimaets Temadag 2017 Teknologisk Institut 26.9.2017 Fra introduktionen: Hvad er afgørende for,

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Økonomi. Hovedgreb - Carl Nielsen Hallen. Fremtidig zoneopdeling ca. m2. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Økonomi. Hovedgreb - Carl Nielsen Hallen. Fremtidig zoneopdeling ca. m2. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Hovedgreb - Carl Nielsen Hallen Dette koncept bygger på at styrke og optimere forbindelsen mellem inde og ude både ved hjælp af synlige og fysiske overgange i den indre bygning og etablering af udendørs

Læs mere

Indledning. Arkitektonisk udtryk

Indledning. Arkitektonisk udtryk Uglegårdsskolen Uglehuset - Nyt indskolingshus PROJEKTFORSLAG Indledning Arkitektonisk udtryk Nærværende projektforslag for Uglehuset er en viderebearbejdning og detaljering af konkurrenceprojektet fra

Læs mere

SITUATIONSPLAN Mål 1:250 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010

SITUATIONSPLAN Mål 1:250 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010 S I T UAT I O N S P L A N Mål 1:250 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010 Nyt domicil for Advokatfirmaet Hjulmand & Kaptain i Hjørring. Kim Utzon Arkitekter Januar 2010

Læs mere

I D R Æ T S L O K A L E R P Å L E L L I N G E S T A D I O N K Ø G E K O M M U N E

I D R Æ T S L O K A L E R P Å L E L L I N G E S T A D I O N K Ø G E K O M M U N E I D R Æ T S L O K A L E R P Å L E L L I N G E S T A D I O N K Ø G E K O M M U N E Baggrund Foreningslivet i Lellinge har i mange år benyttet lokaler på Lellinge skole og klubhuset på Lellinge Stadion til

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

Tagensvej 86 2200 København N

Tagensvej 86 2200 København N Tagensvej 86 2200 København N 13.669 m 2 godt domicillejemål Ejendommen er præsentabel og særdeles markant beliggende på hjørnet af Tagensvej og Hermodsgade. Tagensvej 86 2200 København N Lejemålsoplysninger

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

H Ø R S H O L M K O N C E P T F O R N Y B Y G G E R I

H Ø R S H O L M K O N C E P T F O R N Y B Y G G E R I K O N C E P T F O R N Y B Y G G E R I 2012 01 05 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E INTRODUCERENDE TEKST 03 OVERSIGTSKORT 04 SITUATIONSPLAN SKALA 1:500 05 VISUALISERING 06 KONCEPTDIAGRAMMER LOGISTIK

Læs mere

Oplæg til placering af byggeri

Oplæg til placering af byggeri Oplæg til placering af byggeri Nærværende er rådgiverteamets tilrettede forslag til placering af nyt byggeri. Tilretning er iht. mødereferat fra fællesmøde afholdt den 17.12.2014 Der er i indholdet ikke

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Det Nære og Det Fjerne

Det Nære og Det Fjerne M a r i t i m t V i t e n s e n t e r i Tu n g e v å g e n Stedlig tilpasning Stedets ånd peger på en stilfærdig modulering af et bygningskompleks, og mod en harmonisk indpasning i det svagt kurvede klippelandskab.

Læs mere

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech ål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervsl 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale

Læs mere

Egå Gymnasium. Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet.

Egå Gymnasium. Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet. 25.08.2008 Case: Egå Gymnasium Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/8 Egå Gymnasium Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet.

Læs mere

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup.

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup. Glostrup Kommune 2013.12.19 Anmodning om ny lokalplan til matr. nr. 6g, Ejby by, Glostrup. På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

Bilag 4. Af Jesper KongshAug

Bilag 4. Af Jesper KongshAug Bilag 4 Kalvebod Brygge udvides i 2013 til et moderne byrum, der etablerer en havnepromenade mellem Langebro og Bryghusbroen. Derfor etablerer Københavns Kommune nu et byrum under broen, der skal skabe

Læs mere

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne.

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne. Udbygning af Falkonergårdens Gymnasium Ens Men Forskellige Vores forslag til Falkonergårdens Gymnasiums nye udvidelse består af en ombygning af østfløjen til seks nye klasselokaler med tilhørende grupperum,

Læs mere

Utzon Center Auditoriebygningen: Stedet Spidsgatterhallen og værksted: Udstillingsbygningen og værkstedshallen:

Utzon Center Auditoriebygningen: Stedet Spidsgatterhallen og værksted: Udstillingsbygningen og værkstedshallen: Utzon Center Utzon Associates - 17.09.2007 Utzon Center Auditoriebygningen: Auditoriebygningens stueetage er organiseret med en ryg af servicefunktioner, og café med udsigt til vandet. Den tilstødende

Læs mere

Ny Materielgård & Beredskabscenter i Haverslev 1. April 2016 Dispositionsforslag

Ny Materielgård & Beredskabscenter i Haverslev 1. April 2016 Dispositionsforslag Ny Materielgård & Beredskabscenter i Haverslev 1. April 2016 Dispositionsforslag 1 Flytning af materielgård og oprettelse af beredskabscenter Rebild Kommune har i Juni 2015 købt Industriparken 16-18 i

Læs mere

Tegninger. Indholdsfortegnelse

Tegninger. Indholdsfortegnelse Tegninger Dette er præsentationsmappen til projektet PULSEN. Den indeholder først en kort oversigt over designprocessen og herefter planer, opstalter og snit samt rumlige afbildninger og stemningsbilleder

Læs mere

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 BESKRIVELSE Den nye bebyggelse opføres meget centralt i Solrød Strand, på en grund der indtil nu har været brugt til en børneinstitution.

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er et område af et så stort omfang, at det

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

F A R U P F Æ L L E D

F A R U P F Æ L L E D F A R U P F Æ L L E D LEGEPLADS - EKSIST. EKSIST SKOLE NEDRIVES EVT. HÅNDBOLDBANE - GRÆS BEVARE EN DEL AF ASFALTEN EKSIST BOLDBANE MULTIBANE (PÅ EKSIST ASFALT MED «HJEMMEGJORTE BANDER» VINTERSPORT MED

Læs mere

Unikaplan. - 2 plan serien

Unikaplan. - 2 plan serien Unikaplan - 2 plan serien 84 Skråner jeres byggegrund? - Så er løsningen her: UnikaPlan serien 2 plan for indbygning til skrånende grunde er et spændende bekendtskab. Den moderne arkitektur står i stærk

Læs mere