PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121"

Transkript

1 PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121

2 Pulsen en passage Vision om Pulsen - en ny kompleks hybrid af det klassiske forsamlingshus. Pulsen skal fungere som samlingspunkt for Balling egnen, både kulturelt, socialt, mentalt, funktionelt og arkitektonisk. Projektet er udformet med udgangspunktet at skabe et i mødekommende uformelt hus, med det ønskede rum program i en logisk enkel organisering, der i sammenhæng med en updateret udgave af Balling Hallen tilfører Balling by og land, et nyt signifikant landmark, et hus med identitet af liv og puls. Et overordnet tema i udformningen har været at give form til et samlet Pulsen hvor den eksisterende Balling Hal indgår som et fuldt integreret det af det samlede anlæg. Visionen for dette projekt er mest muligt gratis bæredygtighed, mindst muligt teknik, der både kræver drift og vedligehold på energisiden. Teamets erfaringer, og med baggrund i skitsemæssige beregninger kan der opnås de efterlyste lavenergiklasse 2015 mål. Kompakt højisoleret bygningsfysik, store udhæng, rigtig orientering i forhold til solindfald. Stadion Alles træ beplantning indgår bla. som design parameter, om sommeren dæmper træerne ophedningen og om vinteren kan den lavere sol nå ind i huset. Balling Hallen komplementeres med højisolerede facader og der genbruges mest muligt bygningsfysik. Projektet er som der er lagt op til i denne konkurrence skabt gennem integreret design processer, baseret på både erfaring og evidens. Et samarbejde mellem arkitekt og ingeniører, som kender hinanden godt, via en lang række samarbejder. Alle projekts parameter skitseres, vurderes og evalueres løbende gennem workshops med udgangspunkt i programmet og stedet, med udgangspunkt i hvordan funktionelle, økonomiske, bæredygtige og arkitektonisk parameter samlet set giver mest muligt værdi i både anlæg og fremtidig drift. Bebyggelsesplan diagram 1:2000 De paralelle Beplantninger De paralelle ankomster

3 VENDEPLADS N BALLING SKOLE BOLDBANE BOLDBANE MULTIBANE 70 P-PLADSER MULTIPLADS VENDEPLADS KISS AND RIDE STADION ALLE HANDI P HOVEDINDGANG CYKEL P INDGANG 50 P-PLADSER TILSKUERTRAPPE BASSINER INDGANG GRÆSARMERING BETONSTRIBER INDGANG KREATIV UDEARBEJDE NY VEJ FRA SYD Bebyggelsesplan 1:1000

4 Pulsen Skal være en fysisk ramme, der kan give borgeren en god service, i forbindelse med både kultur, idræt, og sundhed. Det være sig både som udøvende og deltagende, til de frivillige ildsjæle i foreningslivet. Pulsen skal være en forpost for sundhedsvæsenet hvor forebyggelse er udgangspunktet. En åben struktur der formidler dialog og sikre et respektfuldt samarbejde mellem alle husets brugere og medarbejdere. Ballinghallen Vi tror på at pulsen kan blive et sted hvor mennesker mødes - vi tror på det klassiske og det moderne, det nordiske og det internationale et åbent demokratisk hus med plads til både lokalitet og globalt udsyn. Balling er karakteriseret af at være en typisk dansk mindre by, en blanding af bebyggelse og landskab, tæt og spredt bebyggelse. I dette åbne, blandede bylandskab skabes det nye Pulsen i et samspil mellem bebyggelse, Balling Skole Balling Hallen, terræn og beplantning. Udformningen af ethvert bygningsanlæg må indgå i en sammenhæng af planlagte, kultiverede og formede omgivelser, af bygninger beplantninger og terrænbearbejdninger. Projektet søger at optimere relationen til den omgivende by via Stadion Alle samt relationen mellem Pulsens udformning i sammenhæng med Balling Hallen og de nære omgivelser Balling skole, boldbaner, og læhegn. Det kompakte Konkurrenceområde Byggefelt Byggefelt Konkurrenceområde Projektet søger at indpasse skala, højde og arkitektoniske udformning til områdets sammensatte karakter af bebyggelse og landskab, samtidig med at det vedstår sit nutidige arkitektoniske udtryk og derved signalerer både en diskret monumentalitet, en hvid bygning i det grønne, der også oplyst om aftenen, er et hus der inviterer forbipasserende ind via luftige og lette transparente facader.

5 Beliggenheden Pulsen ligger centralt både for kørende, cyklende og gående med lokal ankomst via Stadion Alle. Den nye fremtidige ankomst fra syd giver en overordnet ankomst fra oplandet. Begge ankomst situationer, Balling Hallens beliggenhed, byggefeltets udformning, de nord syd gående læhegn, Balling Skole, pladsen mellem skole og Pulsens byggefelt giver to parallelle ankomster. Ballinghallen Det bæredygtige udgangspunkt er et kompakt hus, et samlet Pulsen, de parallelle ankomstsituationer der begge giver ankomst til venstre til passagen mellem den eksisterende Balling Hal og en ny to etages kompakt bygning der placeres ud mod boldbanerne. Passagen forbinder de to entre situationer, forbinder det nye og det eksisterende i en let passage bygning. Den lette Passage bygning forbinder i snittet Balling Hallen og den to etages bygning med et skråt tag der optager de forskellige højder på nyt og den eksisterende Balling Hal. Den nye to etages bygning, passage bygningen og den eksisterende Balling Hal sammenbindes i et hovedmotiv af foldede tage. Den nye to etages bygning trækkes og drejes i det syd vestlige hjørne ca. 20 grader mod vest. Konkurrenceområde Byggefelt Byggefelt Drejningen og den stigende højde på de foldede tage sammenbinder pulsen til et samlet hovedmotiv der leder de to parallelle ankomster naturligt ind og sammen binder lokal og [global] ankomst i en passage gennem huset. Det kompakte Arkitektonisk bearbejdet Konkurrenceområde Under passage bygningens lette tag etableres Pulsens hoved attraktion et rum dannende trappemotiv som ramme om de mest pulserende aktiviteter i huset samt rumligt, visuelt og funktionel let adgang via trappe og elevator til læge og tandlæge klinikker der er placeret som et indskudt dæk i den to etages bygning.

6 Ovenlys/Naturlig ventilation Pulsens rumlighed Højisoleret renovering Højisoleret nybyg Semi-privat aflåselig Offentlig Balling Hallen Sundhedscenter Klub/Adm/Wellness Passagen Pulsen principsnit - 1:500 Fra Multipladsen mellem Pulsen og Balling Skole ledes man til husets passages indre overdækning det rumligt forbindende et great indoor, hvor multipladsens nye belægning strækker sig ind i stueetagen gennem de luftige og lette transparente facader der inviterer forbipasserende ind - et spektakulært lyst rum, hvor den skulpturelle trappe fører op til det indskudte dæk - huset komposition bestående af åbne og lukkede rum der leder naturligt rundt til husets forskellige funktioner. Dagslyset siver ned via ovenlys, og som endvidere indgår i pulsens hybride ventilationsprincip, ovenlysene etablerer den naturlig ventilations. Den åbne passage forbindes med kik til det grønne landskab med boldbaner som giver huset liv og aktivitet. Fra Balling Skole, multipladsen til den syd øst lige ankomst med de kreative værksteder og Wellnesscentert mod øst. Funktionsfordeling og fleksibilitet Pulsen er skabt med en kompleks rumlighed der både skaber en fleksibel organisering samt et dynamisk og nutidigt arkitektonisk formsprog. Der er lagt vægt på at gøre huset så transparent som muligt, dels som et tilskud til dets rumlige kompleksitet, og dels for at signalere åbenhed, vitalitet samt opfordring til deltagelse. Kontorer, møderum, klinikker, omklædningsrum etc. er differentierede i størrelse og form med henblik på at skabe varierende rum oplevelser og etablere de programsatte størrelser. Semi-åben 1.sal Åben stueetage Pulsen facade/foldede tage princip - 1:500 RUM 1. SAL RUM STUE LÆGER 60 NYE P. PLADSER KØKKEN PERSONALE - INDGANG TIL OMK FACADE MOD VEST 1:500 VÆRKSTED CYKEL P KØKKEN HOVEDINDGANG UDE CAFE MULTIPLADSEN TILSKUERTRAPPE KLUB LOKALE - UDE CAFE BOLDBANER TERRÆN SIDDEPLADSER

7 Pulsens funktioner er placeret i forhold til deres brugssammenhæng, og aktivitetsniveau samt grad af offentlighed. Pulsen er skitseret i henhold til programmet med tilhørende offentlige funktioner og backup etc. Der er skitseret en blanding af åbne og lukkede møderum / resursrum så der opnås et funktionelt, dynamisk, fleksibelt og inspirerende miljø, hvor der både er plads til fordybelse og projektgruppearbejde. Udsigten, styres af facadeudformninger, der understreger planens fleksibilitet og facadens terrasser kan samtidig skærme af for uønsket indblik til læge- og tandlæge praksis samt modvirke overophedning. De velproportionerede udhæng - varmetilskud ved lav vintersol gennem de nøgne træer Hovedindgangen Når man entrerer Pulsen mødes man af Pulsens hoved attraktion det store trappemotiv der giver Rum til Multirummet midt i huset med tilhørende back up og nærhed til de kreative værksteder. Multirummet er placeret midt i Pulsen og kan via folde døre og eventuelle folde døre indtil Balling Hallen udgøre et stort multifunktionelt rum. Let og synlig adgang adgang til Sundhedscenteret som er placeret på 1 salen så indblik undgås og et let aflåsning kan etableres via skyde døre for enden af trappen. De velproportionerede udhæng - afskærmer sammen med de løvbærende træer mod overophedning RUM 1. SAL RUM STUE LÆGER BALLING SKOLE FACADE MOD SYD 1: EKSISTERENDE 70 PLADSER MULTIPLADSEN UDE CAFE KLUB LOKALE UDENDØRS VENTEVÆRELSE - TERRASSE UDE CAFE WELLNESS - UDE CAFE TANDLÆGER FITNESSTERRASSE WELLNESSCENTER TERMISK BAD KREATIVE VÆRKSTEDER

8 Til højre multipladsen mellem skolen og Pulsen. Det eksisterende kølerum bevares, endvidere kan en del af installationerne genbruges. Går man til venstre givers der adgang til Hallen og de tilhørende back- up funktioner der er placeret rundt om hallen i en u form. Til højre er cafe, venteareal, elevator, billetsalg, garderobe og publikumstoiletter lige for i sammen hæng med adgang til klublokale, kontor afdelingen og administrations afd. Fra klublokalet der ligger i Pulsens syd vestlige hjørne er der ude servering fra cafeen med udsigt til fodboldbanerne. Efter køkkenet passerer man affalds håndterings rummet, køkken lageret, inden man kommer til værkstedet der er placeret med facade ud til Stadion Alle. Til højre er ligeledes adgang til wellness afdelingen med tilhørende omklædningsrum omkring en indre wellness cafe. Det store Pool område og omklædningen indeholdet de programsatte arealer og forskellige bade og wellness funktioner. Fra pool området er der via rampe og trappe afgang til fitnessafdelingen der er placeret over de kreative værkstæder. Fitness afdelinger er i tæt forbindelse med fysioterapeutens rum og kontor. Herefter er der personale adgang med personale omk. og bad. Lige udenfor personale indgang etableres personale parkering. Langs Ballings hallens indre nordfacade placeres hallens omklædnings M/K rum samt opvarmnings- og redskabsrum. Fitnessrummet er placeres højt i huset med udsigt fra løbebåndet til den omkringliggende by. Endvidere kan der lave udendørs fitness og strækøvelser på fitnessterrassen. I den nordøstlige del placeres back-up til fodboldafdelingen med bold, materiale og vaske rum. For enden mod øst ligger fodboldafdelingens omklædning med direkte adgang til og fra det fri. Til højre Fodboldafdelingens omklædning kan endvidere entreres fra den østlige indgang, hvor også dommeromklædningen er placeret lidt væk fra idræts udøveres omklædnings rum. Op af trappen eller via elevatoren ankommer man let til både læges og tandlægens receptioner og venteværelser som står i forbindelse med ude tagterrasse ophold med udsigt ud over fodboldbanerne. Her kan man i eventuel ventetid sætte sig i denne tag have eller på tilskuere trappen. Bag Pulsens øst facade placeres de kreative værksteder med direkte adgang til både multirummet og til det fri, hvor træer, haveanlæg og de fremtidige udendørs wellness bade kan etableres. Læge og tandlæge konsultation og klinik rum er organiseret enkelt omkring de programsatte back up funktioner i der programsatte størrelser og funktionssammenhænge. Konstruktioner og materialer Bærende konstruktioner i Passage bygningen. Læge delen er opdelt i en læge gang og en patient gang tandlægedelen organiserer sig omkring et rundt dental back up rum. Let stålramme konstruktion som adderes i forhold til den eksisterende Halling Hals modul. Det tag dækkes med tag kassetter. Til venstre Til venstre er køkkenet placeret hvor det eksisterende køkken ligger det er en naturlig placering for servicering af cafeen der ligeledes har sin naturlige placering ved Wellness, klub, adm, og sundhedscenteret udføres som tunge bygningsdele. RUM 1. SAL RUM STUE FACADE MOD ØST 1:500 TANDLÆGER BOLDBANER TILSKUER TRAPPE TERMISKE BADE FYSIOTERAPEUT WELLNESS FITNESS KREATIVE VÆRKSTÆDER OMKLÆDNING FODBOLD BALLINGHALLEN 60 NYE P. PLADSER

9 Bærende beton skiver der fremstår som rå stedstøbte eller rå betonelementer. Inventar projektet Beton hul dæk som indskudt dæk og tag dæk. I forbindelse med Pulsens udformning er det vigtigt, at de enkelte inventardele og tilknyttede inventarinstallationer indtænkes i husets helhed. Ved koordinering af pulsens arkitektoniske udformning og inventaret i projektfasen, vil der kunne tages højde for inventarmæssige tilknyttede tekniske installationer. Der er skitseret i afbalancerede moduler så der kan opbygges et enkelt rationelt hovedkonstruktion. Herved vil Pulsen fremstå som en sammenhængende funktion. Udvendig beklædning - Inventaret skal være en del af husets grundtanke og arkitektur. Stueetagens facade tilbagetrukket let højisoleret træ beklædt lærke træ / transparent glasfacade med træ vinduer der er beskyttet mod vejrliget af de udhængende terrasser. El-installationer Udskæringer til vinduer på 1 salen er ligeledes en tilbagetrukket let højisoleret transparent glasfacade med træ vinduer der er beskyttet mod vejrliget af det udhængende tag. Generelt søges dagslyset anvendt optimalt via store glaspartier i bygningen. Dette bl.a. for at begrænse elforbruget til belysning mest muligt. Det er væsentligt, at Pulsen er flot oplyst om aftenen. De lukkede højisolerede facader er beklædt med et lyst facade materiale enten som pudset isolering, som et samlet tag facade element udført i hvide tagpap. En hvid bygning i det grønne. Der indfældes lys i loft omkring udhæng. I depoter, garderober, toiletter samt øvrige rum, hvor det er hensigtsmæssigt, monteres bevægelsesfølere som sikrer, at lyset slukker så snart rummet ikke er i brug. Indvendig beklædning Folde døre og indvendige vægge tænkes udført i natur træ sorter som patinerer flot med et minimum af vedligehold. Ventilation Loftsbeklædning Lofter vil i Pulsen fremstå tilpasset de enkelte funktionsområder, tilpasset krav til lyd, hygiejne og funktion. Det etableres ventilationsanlæg i kælderen til den adderede bygningsmasse og der indbygges et ventilationsanlæg mellem fitness afdelingen og den eksisterende Balling Hal som forsyner fitness og den eksisterende hal og det her tilhørende omklædninger se diagram. Gulve Brand Stueetagens offentlige arealer og kantinen er belagt med slebne betonfliser/ i store formater. Pulsen opdeles i to brandsektioner se diagram. Balanceret ventilation med varmegenvinding kombineret med naturligventilation via højtsættende vinduesåbninger. En brandsektion omkring eksisterende bygningsmasse Balling Hallens indre facader. Trægulve på balkoner, i kontorer og møderum. En sprinklet brandsektion indeholdende den adderede bygningsfysik. Alle de valgte ud- og indvendige beklædningsmaterialer, er robuste og vedligeholdelseslette. P RUM 1. SAL RUM STUE FACADE MOD NORD 1:500 KREATIVE VÆRKSTEDER U OMKLÆDNING FODBOLD L S 60 NYE P. PLADSER E N CYKEL P STADION ALLE MULTIPLADS BALLING SKOLE

10 60 P STADION ALLE PERSONALE P EL P PERSONALE INDGANG INDGANG PATIENT P P 60 CYKEL P VENDEPLADS FITNESSTERRASSE INDGANG HANDI P 70 P PATIENT P VENDEPLADS KISS AND RIDE VENT. HAL FITNESS BALLING SKOLE HOVEDINDGANG KREATIV UDE ARBEJDE BRÆNDEOVN M.M. MULTI PLADS KONSULTATIONSRUM VENTEVÆRELSE FYS PATIENT P KONSULTATIONSRUM OPERATØRRUM 12 TEKNIK TOILETTER FYSKONTOR UDE SPABAD KONSULTATIONSRUM DEPOT VENTEVÆRELSE RECEPTION RECEPTION KIROPRAKTOR KONSULTATIONSRUM RENG SEKRETÆR SYP LAB TANDLÆGEKONT DEPOT TAND LAB PER OMK TERRASSE KONSULTATIONSRUM SKADESTUE TANDKLINIK TANDKLINIK KONSULTATIONSRUM LAB 10 M2 PERSOMALE STUE TANDKLINIK TANDKLINIK KØKKEN GEOTERMISKE BADE MULTIBANE TILSKUERTRAPPE GRÆSARMERING BETONSTRIBER BOLDBANE NY VEJ FRA SYD Plan Stueetage 1:500

11 60 P STADION ALLE PERSONALE P EL P OMK KØK PER HAL OMK M HAL - OMK K OPVARM - RUM REDSKABER VASK BOLD PERSONALE INDGANG INDGANG VÆRK MAT LAGER AFFALD BALLING HALLEN OMK M PATIENT P P 60 CYKEL P KØK VENDEPLADS BALLINGHALLEN ÅBNES EVT. VIA FOLDE DØRE OMK K INDGANG HANDI P KØK BAR PASSAGE 70 P PATIENT P VENDEPLADS KISS AND RIDE MULTILOKALE KREATIV PLADS DOMMER KERAMIK BALLING SKOLE HOVEDINDGANG FOYER CAFE DOMMER MALERI KREATIV UDE ARBEJDE DEPOT IT BRÆNDEOVN M.M. 210 PLADSER OPHOLDS / VENTEAREAL DEPOT MUSIK MULTI PLADS OP TIL LÆGER OG TANDLÆGER SAUNA 1 KURBAD 1 PATIENT P FÆLLES ADM BILLETSALG SAUNA 2 KURBAD 2 MØDELOKALE ELEV RENG MULTIDEPOT STOLE - SCENE - DEPOT GALLERIVÆG HÅNDKLÆDE BAR TEKNIK SKAKT DAMPBAD AFKØLING 1 VÆGAFKØLING UDE SPABAD KLUBKONTOR KOPI M.M. SPABAD HC TOI TOILETTER ARKIV GARDEROBE OMK WELLNESS MÆND 50 M2 LIFT KLUBLOKALE 50 M2 WELLNESS CAFE OMK WELLNESS DAMER 70 M2 POOL OMRÅDE 250 M2 ADGANG TIL KLD GEOTERMISKE BADE MULTIBANE GRÆSARMERING BETONSTRIBER BOLDBANE NY VEJ FRA SYD Plan 1. etage 1:500

12 Omkl. Hal M/K Omkl. Personale Boldfac. Pladsen Værksted Belægninger udføres som betonfliser i store formater udstøbt i en varm grå farvenuance. Hal Køkken Fodbold omk. Belægningen binder de nye arealer omkring Pulsen sammen med den Balling Skole. På pladsen understreger øst vest gående linjer i belægningen, den besøgende ledes ind mod hovedindgangen. Café Multilokale Fra den sydlige ankomst eller indtil denne er etableret kan vare transport til Wellnesscenter delen fremføres bag om Pulsen. Kreative værksteder De programsatte patient, handicap parkeringer er placeret lige ved hovedindgangen. Administration Wellness omk. De øvrige 70 parkeringspladser etableres nord for pulsens nordfacade, på denne vis minimeres trafik ind på multipladsen og til og fra Balling Skole. Wellness Klub Herudover kan der når Multipladsen ikke er spidsbelastet af store arrangementer indrettes med skater, bull baner og andre idræts, motions, og udeaktiviteter. Principskitse Åben/lukket stueetage Fitness Lægecenter Tandlægecenter Principskitse Åben/lukket 1.sal RUM 1. SAL RUM STUE LÆNGDESNIT 1:500 KREATIVE VÆRKSTEDER MULTIRUM TRAPPE TIL LÆGE OG TANDLÆGE PRAKSIS KLUB LOKALER CYKEL P STADION ALLE 70 EKSISTERENDE 70 PLADSER MULTIPLADS BALLING SKOLE

13 Ankomst Stadion Allé RUM 1. SAL RUM STUE TVÆRSNIT 1:500 MULTIRUM SCENE - TILSKURE OPBYGNING OMKLÆDNING BALLING HALLEN CAFE PULSEN TRAPPE TIL PRAKSIS OMKLÆDNING WELLNESS TILSKURE TRAPPE

14 PULSEN

15 BALLINGHALLEN ÅBNES EVT. VIA FOLDE DØRE OMK K HANDI P KØK BAR PASSAGE INDGANG MULTILOKALE KREATIV PLADS DOMMER KERAMIK HOVEDINDGANG FOYER CAFE DOMMER MALERI KREATIV UDE ARBEJDE 210 PLADSER DEPOT IT BRÆNDEOVN M.M. OPHOLDS / VENTEAREAL DEPOT MUSIK OP TIL LÆGER OG TANDLÆGER SAUNA 1 KURBAD 1 FÆLLES ADM BILLETSALG SAUNA 2 KURBAD 2 MØDELOKALE ELEV RENG MULTIDEPOT STOLE - SCENE - DEPOT GALLERIVÆG HÅNDKLÆDE BAR TEKNIK SKAKT DAMPBAD AFKØLING 1 VÆGAFKØLING UDE SPABAD KLUBKONTOR KOPI M.M. SPABAD HC TOI TOILETTER ARKIV GARDEROBE OMK WELLNESS MÆND 50 M2 KLUBLOKALE 50 M2 WELLNESS CAFE OMK WELLNESS DAMER 70 M2 LIFT POOL OMRÅDE 250 M2 ADGANG TIL KLD GEOTERMISKE BADE Planudsnit stueetage 1:200

16 FITNESSTERRASSE INDGANG HANDI P VENT. HAL FITNESS HOVEDINDGANG KREATIV UDE ARBEJDE BRÆNDEOVN M.M. KONSULTATIONSRUM VENTEVÆRELSE FYS KONSULTATIONSRUM OPERATØRRUM 12 TEKNIK TOILETTER FYSKONTOR UDE SPABAD KONSULTATIONSRUM DEPOT VENTEVÆRELSE RECEPTION RECEPTION KIROPRAKTOR KONSULTATIONSRUM RENG SEKRETÆR SYP LAB TANDLÆGEKONT DEPOT TAND LAB PER OMK TERRASSE KONSULTATIONSRUM SKADESTUE TANDKLINIK TANDKLINIK KONSULTATIONSRUM LAB 10 M2 PERSOMALE STUE TANDKLINIK TANDKLINIK KØKKEN GEOTERMISKE BADE TILSKUERTRAPPE Planudsnit 1. etage 1:200

17 STADION ALLE PERSONALE P EL P OMK KØK PER HAL OMK M HAL - OMK K OPVARM - RUM REDSKABER VASK BOLD PERSONALE INDGANG INDGANG VÆRK MAT LAGER AFFALD BALLING HALLEN OMK M P 60 CYKEL P KØK BALLINGHALLEN ÅBNES EVT. VIA FOLDE DØRE OMK K HANDI P KØK BAR PASSAGE INDGANG MULTILOKALE KREATIV PLADS DOMMER KERAMIK HOVEDINDGANG FOYER CAFE DOMMER MALERI KREATIV UDE ARBEJDE 210 PLADSER DEPOT IT BRÆNDEOVN M.M. Planudsnit stueetage Hal 1:200

18 Bæredygtigt multihus. Generelt defineres bæredygtighed som en treenighed mellem social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. Begreberne social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed, relaterer til problemstillingerne omkring de sociale, miljømæssige og økonomiske konsekvenser af de valg der foretages i projektet. Miljømæssig bæredygtighed relaterer især til ressourceforbrug og forurening. I dette projekt er målsætningen, at skabe rammerne for den minimale miljøpåvirkning i forbindelse med Pulsen. Økonomisk bæredygtighed relaterer til, at Pulsen skal være finansielt levedygtigt. Målsætningen er at få mest mulig bæredygtighed for pengene inden for projektets økonomiske ramme, med særlig vægt på drift og vedligehold. Social bæredygtighed omfatter det sociale miljø i nærområdet og byggeriet, og dermed brugernes og personalets trivsel. Målsætningen er at skabe et godt indeklima og arbejdsmiljø, for derved at skabe gode rammer for trivsel blandt Pulsen brugergrupper. I offentlige huse, er det relevant at tale om sundhedsfremmende tiltag under social bæredygtighed. På det nuværende projektniveau er en lang række forhold og tiltag vigtige og relevante i et bæredygtigt perspektiv, men en videre bearbejdning kan blotlægge andre muligheder, således at en egentligt prioritering skal ske i samråd med bygherren under den fortsatte programmering og de indledende projektfaser. Vi har i strategien for bæredygtighed i vores projekt taget udgangspunkt i 12 temaer og tiltag for et bæredygtigt byggeri.: 1. Energiforbrug og forsyning. 2. Sundhed og velfærd. 3. Vandforbrug og forsyning. 4. Byggeledelse og drift. 5. Finansielle hensyn. 6. Social og kulturel værdi 7. Forurening. 8. Materialer. 9. Affald. 10. Arealanvendelse og biodiversitet. 11. Transport. 12. Klimaforandringer. Energiforbrug og forsyning. Teamet for energiforbrug og forsyning fokuserer på minimering af miljøpåvirkninger fra Pulsens fremtidige drift. Der er foretaget en vurdering af rentable løsninger for vedvarende energiforsyning som supplement til varmeforsyningen fra Balling Fjernvarme. Som aktive tiltag vil vi anbefale et jordvarmeanlæg med varmepumper. Et tiltag som ikke medfører synlige installationer på bygningskroppen, men som udnytter jordens konstante varme som forvarmning til brugsvandsanlæg og varmeanlæg. Den geotermiske varme udnyttes både til opvarmning af varmtbrugsvand i forbindelse med Wellness området men også til varmeanlægget i Pulsen. Denne kombination vurderes at forårsage små miljøpåvirkninger grundet varmeforsyning ved dels en vedvarende energikilde og det lokale kraftvarmeværk. Byggeteknisk er en række tiltag gjort for at minimere byggeriets energibehov i forbindelse med bygningsdriften. Tiltag for reduktion af behovet for opvarmning og elektricitet: Tagform/afskærmning og placering af vinduespartier. Isolering og tæthed lavenergiklasse Placering og valg af belysningsarmaturer. Energieffektive lyskilder LED belysning. Belysningsarmaturer med bevægelsessensorer. Ventilation / naturlig ventilation / hybrid ventilation.

19 Sundhed og velfærd. Temaet for sundhed og velfærd fokuserer på brugernes og personalets trivsel og velbefindende, herunder det fysiske og psykiske indeklima. Forslaget arbejder med følgende sundheds- og velfærdsfremmende tiltag: Fællesskabsfølelse, inklusion og sammenhold brugerne i mellem ved at placerer sundhedscenteret centralt i Pulsen. God akustik. Minimerer støj fra installationer. Afstemme rumdybder og vinduesarealer således der skabes gode dagslysforhold, øget velfærd og energibesparelser i form at kontrolleret passivvarme. Godt termisk og atmosfærisk indeklima i kombination med naturlig ventilation. Brugerstyring af lys og varme. Lav-emitterende materialer, evt. afgasning fra lime og andet fjernes ved udluftning før ibrugtagning. Udsigt til grønne arealer. Vandforbrug og forsyning. Temaet om vandforbrug fokuserer på reduktion af forbrug af grundvand i forbindelse med drift. Følgende tiltag er integreret i projektet med henblik på at minimere forbruget af grundvand: Vandbesparende armaturer, brusere og toiletter. Høj effektive rensningsfiltre i Wellness området. Byggeledelse og drift. Temaet om byggeledelse og drift fokuserer på økonomisk, miljømæssig og social optimering af selve byggeprocessen. Som udgangspunkt har bygherre og entreprenør stor indflydelse på bæredygtigheden indenfor dette tema. Tiltag fra entreprenør: Indbygning af overskudsjord på stedet, i stedet for bortkørsel. Eksempelvis kan det overvejes om der kan udføres yderligere terræn tilskuere pladser af overskudsjord mod boldbanerne. Overvågning af energi og vandforbrug på selve byggepladsen for at begrænse energiforbruget i anlægsfasen. Minimering af støvafgivelse til omgivelserne og forsvarlig håndtering af overfladevand i forbindelse med byggeriets udførelse. Optimering af sikkerhedsprocedurer for byggefasen med henblik på at nedsætte antallet af arbejdsulykker. Mulige tiltag som bygherre kan vælge at implementere med henblik på at sikre, at byggeriets installationer tilpasses den korrekte driftssituation, og at brugeren anvender byggeriet korrekt. Aftale om enten 1-års tjek/indregulering af tekniske anlæg. Udførelse af udvidet brugermanual, der indfører brugerne i projektets koncept for bæredygtighed. Specificering af synlige installationer i forbindelse med vedvarende energikilder et miljøbarometer, der viser bebyggelsens aktuelle sundhedstilstand og som synlig gøre forbruget. Barometeret /skærmen skal hænge i fællesområdet. Genvinding af varmen fra afløbsinstallationer i Wellness området. Regnvandsopsamling til vanding af grønne arealer.

20 Finansielle hensyn: Temaet om finansielle hensyn fokuserer på tiltag med relation til totaløkonomi, arealoptimering, branding, fleksibilitet, bygnings og personsikkerhed. Tiltag der allerede er taget højde for i byggeprogrammet, og som inkluderer temaet om finansielle hensyn: Maksimal anlægspris. Krav om fleksibel og funktionel indretning af Pulsen. Tiltag som sikre at bygningen kan overholde energikrav iht. klasse Afbalancerede konstruktioner / gennemprøvet byggeteknik / Social og kulturel værdi: Teamet om sociale og kulturelle værdier fokuserer på, hvordan Pulsen spiller sammen med den sociale og kulturelle kontekst, som byggeriet indgår i. Eksempler på tiltag for dette er aktiviteter på grunden og i Pulse, som er åbne for lokalsamfundets borgere. Hertil kommer hvordan Pulsen passer ind i den funktionelle og æstetiske kontekst. Dette underbygges i sammenhængen med skolen samt de sundhedsfaciliteter som tilbydes og dagligt vil blive benyttet af ung som gammel. Forurening Teamet om forurening fokuserer på risiko for luft, vand, jord, lys og støjforurening fra byggeriet i forbindelse med driftsfasen. Luftforurening relaterer til eventuelle kølemidler, behandling af klor m.m. og valg forsyningskilder. Projektet er designet uden køling og byggeriet skal forsynes via det lokale fjernvarmeværk, hvilket giver en minimal udledning af CO 2. Behandling af vandrensning og styring af svømmebassin sker i teknikrum og foregår i et lukke kredsløb. Der vurderes ikke at være problemer med luftforureningen fra byggeriet. Vandforurening relaterer til håndtering af overfladevand og forurening af spildevand på byggepladsen samt under bygningens drift. Der vi blive monteret fedtudskiller på afløb fra storkøkken og vandrensningsanlæg på svømmebassin. Der etableres regnvandsopsamling til vanding af anlæg. Byggefasen vil ikke give anledning til forurening af hverken overfladevand eller grundvand. Lysforurening relaterer til placering af lyskilder til aften og natbelysning. Den eksterne belysning på matriklen er ikke specificeret her i konkurrencefasen, men ved valg af belysningsarmaturer forsøges at minimere lysforurening fra aften- og natbelysning til de omkringliggende boliger. Støjforurening relaterer til afgivelse af støj fra funktioner i bygningen. I dette tilfælde vurderes bygningernes klimaskærm, at være tilstrækkelig tæt til at isolere støj fra aktiviteter inde i bygningen. Multisalen ligger som den som skal indenfor klimaskærmen for er derfor ekstra lydisoleret i tilfælde af koncerter eller andre støjende aktiviteter. Jordforurening relaterer til håndtering og oprensning af forurenet jord. Såfremt der mod forventning skulle være forekomster af forurening i jorden, vil denne blive behandlet iht. kommunens retningslinjer. Materialer Temaet om materialer fokuserer på miljøbelastningen fra materialer set i et livscyklusperspektiv [fra vugge til grav], dvs. udvinding af råstoffer [supply chain], fremstilling af materialet [key process], transport af materialet, samling af elementer på byggepladsen, drift og vedligehold samt destruktion eller genbrug af materialet. Funktionalitet, holdbarhed, levetid og vedligehold er prioriteret højt ved valg af materialer. Disse materialer vil efterfølgende i den videre projekteringsproces blive vurderet vha. BRE s Geen Guide Hovedparten af konstruktionselementerne, såsom vægge, tag og terrændæk, har en A+, A eller B-klassificering, hvilket betyder, at der er tale om materialer med en meget god til over middel miljøprofil. Det er muligt at opnå en endnu bedre miljøprofil, hvilket dog vil have konsekvenser for funktionaliteten i byggeriet, anlægssummen og øge behovet for vedligehold. Affald Temaet om affald fokuserer på affaldshåndtering i forbindelse med byggefasen og driftsfasen, herunder sortering, opbevaring, genanvendelse kontra destruktion. I udførelsesfasen skal følgende tiltag efterleves: Kildesortering på byggepladsen. Minimering af materialer til konstruktioner og installationer, der kræver deponi i forbindelse med endt levetid. Afsættelse af plads udenfor bygningen til kildesortering af affald i forbindelse med driften. Arealanvendelse og biodiversitet Teamet om arealanvendelse fokuserer på håndtering og etablering af grønne arealer på grunden. I denne forbindelse skelnes mellem hårde belægninger og beplantninger. Følgende tiltag tænkes integreret i projektet: Brug af hjemhørende arter med minimalt behov for vedligehold. Etablering af uderum omkring bygningen samt omlægning af boldbaner og forbindelses stier mellem bygningen og disse.

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden.

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. 65783 PULSEN DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. Pulsen : INDHOLD bæredygtig : INDLEDNING bæredygtig : HOVEDGREB bæredygtig : PLANLÆGNING bæredygtighed : SOCIALT

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI STATIONSZONEN BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI HILLERØD 2009 KOMMUNE INDLEDNING Med bæredygtighedsstrategien for Stationszonen beskrives forudsætningerne for hvordan en bydel kan planlægges og udvikles så den opfylder

Læs mere

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 Indholdsfortegnelse PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 SITUATIONSPLAN 1:500 7 SNIT OG OPSTALTER 8 ANALYSER FOR PLACERINGEN AF BEBYGGELSE 10 ETAGEAREALER

Læs mere

Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre

Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre 2 Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre Udarbejdet i 2010 af: By- og Kulturforvaltningen Byggerådgivning

Læs mere

PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS

PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 2 etager 1 etage Bæredyg ghed Arkitektonisk formsprog: Program Minimering af areal på facader Skrå tagflade N Ø V S Skår - dagslys ind i bygningskrop Skæres for at

Læs mere

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning et patientvenligt rationelt og fremtidssikret hospital konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning program Maj 2010 herlev hospital nybyg et patientvenligt rationelt og fremtidssikret

Læs mere

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne.

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne. 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 1. Målsætning... 8 2. Virkemidler... 10 2. Energi... 10 2.1 Energiforsyning... 10 2.1.1 Varmeforsyning... 10 2.1.2 El-forsyning... 18 2.2 Energibehov... 19 2.3 Solceller

Læs mere

Miljø i byggeri og anlæg 2010

Miljø i byggeri og anlæg 2010 Miljø i byggeri og anlæg 2010 Universet, Meinungsgade, Nørrebro, København, JJW Arkitekter, Bygherre Københavns Kommune, Ølgård Rådgivende Ingeniører, entreprenør Omega Gruppen, 2009 Fritidshjem med blandt

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE FORORD 002 INDHOLDSFORTEGNELSE 004 005 Læsevejledning Den politiske baggrund 009 010 011 1.0 VISION OG VÆRDIER vision - fremtidens plejebolig

Læs mere

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse 2 3 Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse E s b e n s e n R å d g i v e n d e I n g e n i ø r e r F. R. I Udarbejdet af: Maria

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEma energi i arkitekturen Optimering af klimaskærmens potentialer Medlemsblad for Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger oktober 2012 nr.2 årgang 15 Forsiden: energimidt:

Læs mere

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Strandgade Nord Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Lokalplanforslag Borgerrepræsentationen har den 9. februar 2012 vedtaget forslag til lokalplan 'Strandgade Nord' med kommuneplantillæg. Lokalplanområdet

Læs mere

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE Aalborg Kommune Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE August 2009 Side i 1. KONSEKVENSANALYSE... 1 2. RESUMÉ... 2 3. BYARKITEKTUREN... 6 4. BYRUM OMKRING DE HØJE HUSE... 25 5. DET

Læs mere

31 oktober 2008 energy, environment, comfort

31 oktober 2008 energy, environment, comfort 31 oktober 2008 energy, environment, comfort Papirfabrikken 24 8600 Silkeborg Tlf.: +45 7024 1000 www.aarstiderne.dk Fabriksvej 2 7760 Hurup Tlf 97 95 20 46 Fabriksvej 2 7760 Hurup Thy Tlf.: +45 9741 3077

Læs mere

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/ Nyt Hospital Hvidovre NHH1 Byggeprogram version 2.0 September 2014 Nyt Hospital Hvidovre/ 2/ 3/ Nyt Hospital Hvidovre/ indholdsfortegnelse: 1.0 Basis 1.1 Grundlag 1.1.1 Projektets vision og formål 1.1.2

Læs mere

Aarhus Kommune. Miljø- og energi rigtigt byggeri i. Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10.

Aarhus Kommune. Miljø- og energi rigtigt byggeri i. Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10. Miljø- og energi rigtigt byggeri i Aarhus Kommune Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10. Krav og anbefalinger godkendt af Aarhus Byråd d. 28. August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1

Læs mere

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 NYANSTALT I NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 Hermed præsenteres resultatet

Læs mere

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Nordhavn - DGNB præcertifikat, Guld DK-GBC juli 2014 3 Introduktion Green Building Council Denmark (GBC) er en nonprofit organisation,

Læs mere

"PANUM II" Lokalplan nr. XXX. Bilag 1

PANUM II Lokalplan nr. XXX. Bilag 1 "PANUM II" Lokalplan nr. XXX Bilag 1 Indhold Redegørelse for lokalplanen...3 Baggrund... 3 Lokalplanområdet og kvarteret... 5 Byggeønsker...6 Lokalplanens indhold... 7 Lokalplanen set i forhold til mål

Læs mere

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden "Sundbygaard" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 25.marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Vest. Offentlig høring fra den 13. april til den

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTER MED SÆRLIGE MILJØTILTAG. LOKALE - OG ANLÆGSFONDEN Hovedrapport

EVALUERING AF PROJEKTER MED SÆRLIGE MILJØTILTAG. LOKALE - OG ANLÆGSFONDEN Hovedrapport EVALUERING AF PROJEKTER MED SÆRLIGE MILJØTILTAG LOKALE - OG ANLÆGSFONDEN Hovedrapport Evaluering af projekter med særlige miljøtiltag INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1. Organisatoriske forhold...

Læs mere

INDBYDELSE. God arbejdslyst! Jørgen Glenthøj Borgmester Frederiksberg Kommune

INDBYDELSE. God arbejdslyst! Jørgen Glenthøj Borgmester Frederiksberg Kommune Konkurrenceprogram 2009 INDBYDELSE I samarbejde med Realdania og Lokale- og Anlægsfonden indbyder Frederiksberg Kommune seks udvalgte teams til at deltage i projektkonkurrencen om kultur- og bevægelseshuset

Læs mere

85 PLEJEBOLIGER, HEDEVEJ, 8240 RISSKOV

85 PLEJEBOLIGER, HEDEVEJ, 8240 RISSKOV 85 PLEJEBOLIGER, HEDEVEJ, 8240 RISSKOV INDLEDENDE VISUALISERINGER PROJEKTTEAM: Totalentreprenør : Scandi Byg a/s Himmerlandsvej 3 9670 Løgstør Arkitekt : Regnbuen arkitekter maa Møllestien 52 8000 Århus

Læs mere

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke P r o j e k t k o n k u r r e n c e Nyt sognehus til Jelling Kirke Maj 2013 Nyt sognehus i Jelling Projektkonkurrence Juryens betænkning April 2013 [1] Juryens betænkning er tilrettelagt af Flemming Deichmann

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Kolofon 54. Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23

Kolofon 54. Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23 INDhold Indledning 7 KONKURRENCEfakta 8 FASE 2 Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23 FASE 1 Generelle bemærkninger FASE 1

Læs mere