PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121"

Transkript

1 PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121

2 Pulsen en passage Vision om Pulsen - en ny kompleks hybrid af det klassiske forsamlingshus. Pulsen skal fungere som samlingspunkt for Balling egnen, både kulturelt, socialt, mentalt, funktionelt og arkitektonisk. Projektet er udformet med udgangspunktet at skabe et i mødekommende uformelt hus, med det ønskede rum program i en logisk enkel organisering, der i sammenhæng med en updateret udgave af Balling Hallen tilfører Balling by og land, et nyt signifikant landmark, et hus med identitet af liv og puls. Et overordnet tema i udformningen har været at give form til et samlet Pulsen hvor den eksisterende Balling Hal indgår som et fuldt integreret det af det samlede anlæg. Visionen for dette projekt er mest muligt gratis bæredygtighed, mindst muligt teknik, der både kræver drift og vedligehold på energisiden. Teamets erfaringer, og med baggrund i skitsemæssige beregninger kan der opnås de efterlyste lavenergiklasse 2015 mål. Kompakt højisoleret bygningsfysik, store udhæng, rigtig orientering i forhold til solindfald. Stadion Alles træ beplantning indgår bla. som design parameter, om sommeren dæmper træerne ophedningen og om vinteren kan den lavere sol nå ind i huset. Balling Hallen komplementeres med højisolerede facader og der genbruges mest muligt bygningsfysik. Projektet er som der er lagt op til i denne konkurrence skabt gennem integreret design processer, baseret på både erfaring og evidens. Et samarbejde mellem arkitekt og ingeniører, som kender hinanden godt, via en lang række samarbejder. Alle projekts parameter skitseres, vurderes og evalueres løbende gennem workshops med udgangspunkt i programmet og stedet, med udgangspunkt i hvordan funktionelle, økonomiske, bæredygtige og arkitektonisk parameter samlet set giver mest muligt værdi i både anlæg og fremtidig drift. Bebyggelsesplan diagram 1:2000 De paralelle Beplantninger De paralelle ankomster

3 VENDEPLADS N BALLING SKOLE BOLDBANE BOLDBANE MULTIBANE 70 P-PLADSER MULTIPLADS VENDEPLADS KISS AND RIDE STADION ALLE HANDI P HOVEDINDGANG CYKEL P INDGANG 50 P-PLADSER TILSKUERTRAPPE BASSINER INDGANG GRÆSARMERING BETONSTRIBER INDGANG KREATIV UDEARBEJDE NY VEJ FRA SYD Bebyggelsesplan 1:1000

4 Pulsen Skal være en fysisk ramme, der kan give borgeren en god service, i forbindelse med både kultur, idræt, og sundhed. Det være sig både som udøvende og deltagende, til de frivillige ildsjæle i foreningslivet. Pulsen skal være en forpost for sundhedsvæsenet hvor forebyggelse er udgangspunktet. En åben struktur der formidler dialog og sikre et respektfuldt samarbejde mellem alle husets brugere og medarbejdere. Ballinghallen Vi tror på at pulsen kan blive et sted hvor mennesker mødes - vi tror på det klassiske og det moderne, det nordiske og det internationale et åbent demokratisk hus med plads til både lokalitet og globalt udsyn. Balling er karakteriseret af at være en typisk dansk mindre by, en blanding af bebyggelse og landskab, tæt og spredt bebyggelse. I dette åbne, blandede bylandskab skabes det nye Pulsen i et samspil mellem bebyggelse, Balling Skole Balling Hallen, terræn og beplantning. Udformningen af ethvert bygningsanlæg må indgå i en sammenhæng af planlagte, kultiverede og formede omgivelser, af bygninger beplantninger og terrænbearbejdninger. Projektet søger at optimere relationen til den omgivende by via Stadion Alle samt relationen mellem Pulsens udformning i sammenhæng med Balling Hallen og de nære omgivelser Balling skole, boldbaner, og læhegn. Det kompakte Konkurrenceområde Byggefelt Byggefelt Konkurrenceområde Projektet søger at indpasse skala, højde og arkitektoniske udformning til områdets sammensatte karakter af bebyggelse og landskab, samtidig med at det vedstår sit nutidige arkitektoniske udtryk og derved signalerer både en diskret monumentalitet, en hvid bygning i det grønne, der også oplyst om aftenen, er et hus der inviterer forbipasserende ind via luftige og lette transparente facader.

5 Beliggenheden Pulsen ligger centralt både for kørende, cyklende og gående med lokal ankomst via Stadion Alle. Den nye fremtidige ankomst fra syd giver en overordnet ankomst fra oplandet. Begge ankomst situationer, Balling Hallens beliggenhed, byggefeltets udformning, de nord syd gående læhegn, Balling Skole, pladsen mellem skole og Pulsens byggefelt giver to parallelle ankomster. Ballinghallen Det bæredygtige udgangspunkt er et kompakt hus, et samlet Pulsen, de parallelle ankomstsituationer der begge giver ankomst til venstre til passagen mellem den eksisterende Balling Hal og en ny to etages kompakt bygning der placeres ud mod boldbanerne. Passagen forbinder de to entre situationer, forbinder det nye og det eksisterende i en let passage bygning. Den lette Passage bygning forbinder i snittet Balling Hallen og den to etages bygning med et skråt tag der optager de forskellige højder på nyt og den eksisterende Balling Hal. Den nye to etages bygning, passage bygningen og den eksisterende Balling Hal sammenbindes i et hovedmotiv af foldede tage. Den nye to etages bygning trækkes og drejes i det syd vestlige hjørne ca. 20 grader mod vest. Konkurrenceområde Byggefelt Byggefelt Drejningen og den stigende højde på de foldede tage sammenbinder pulsen til et samlet hovedmotiv der leder de to parallelle ankomster naturligt ind og sammen binder lokal og [global] ankomst i en passage gennem huset. Det kompakte Arkitektonisk bearbejdet Konkurrenceområde Under passage bygningens lette tag etableres Pulsens hoved attraktion et rum dannende trappemotiv som ramme om de mest pulserende aktiviteter i huset samt rumligt, visuelt og funktionel let adgang via trappe og elevator til læge og tandlæge klinikker der er placeret som et indskudt dæk i den to etages bygning.

6 Ovenlys/Naturlig ventilation Pulsens rumlighed Højisoleret renovering Højisoleret nybyg Semi-privat aflåselig Offentlig Balling Hallen Sundhedscenter Klub/Adm/Wellness Passagen Pulsen principsnit - 1:500 Fra Multipladsen mellem Pulsen og Balling Skole ledes man til husets passages indre overdækning det rumligt forbindende et great indoor, hvor multipladsens nye belægning strækker sig ind i stueetagen gennem de luftige og lette transparente facader der inviterer forbipasserende ind - et spektakulært lyst rum, hvor den skulpturelle trappe fører op til det indskudte dæk - huset komposition bestående af åbne og lukkede rum der leder naturligt rundt til husets forskellige funktioner. Dagslyset siver ned via ovenlys, og som endvidere indgår i pulsens hybride ventilationsprincip, ovenlysene etablerer den naturlig ventilations. Den åbne passage forbindes med kik til det grønne landskab med boldbaner som giver huset liv og aktivitet. Fra Balling Skole, multipladsen til den syd øst lige ankomst med de kreative værksteder og Wellnesscentert mod øst. Funktionsfordeling og fleksibilitet Pulsen er skabt med en kompleks rumlighed der både skaber en fleksibel organisering samt et dynamisk og nutidigt arkitektonisk formsprog. Der er lagt vægt på at gøre huset så transparent som muligt, dels som et tilskud til dets rumlige kompleksitet, og dels for at signalere åbenhed, vitalitet samt opfordring til deltagelse. Kontorer, møderum, klinikker, omklædningsrum etc. er differentierede i størrelse og form med henblik på at skabe varierende rum oplevelser og etablere de programsatte størrelser. Semi-åben 1.sal Åben stueetage Pulsen facade/foldede tage princip - 1:500 RUM 1. SAL RUM STUE LÆGER 60 NYE P. PLADSER KØKKEN PERSONALE - INDGANG TIL OMK FACADE MOD VEST 1:500 VÆRKSTED CYKEL P KØKKEN HOVEDINDGANG UDE CAFE MULTIPLADSEN TILSKUERTRAPPE KLUB LOKALE - UDE CAFE BOLDBANER TERRÆN SIDDEPLADSER

7 Pulsens funktioner er placeret i forhold til deres brugssammenhæng, og aktivitetsniveau samt grad af offentlighed. Pulsen er skitseret i henhold til programmet med tilhørende offentlige funktioner og backup etc. Der er skitseret en blanding af åbne og lukkede møderum / resursrum så der opnås et funktionelt, dynamisk, fleksibelt og inspirerende miljø, hvor der både er plads til fordybelse og projektgruppearbejde. Udsigten, styres af facadeudformninger, der understreger planens fleksibilitet og facadens terrasser kan samtidig skærme af for uønsket indblik til læge- og tandlæge praksis samt modvirke overophedning. De velproportionerede udhæng - varmetilskud ved lav vintersol gennem de nøgne træer Hovedindgangen Når man entrerer Pulsen mødes man af Pulsens hoved attraktion det store trappemotiv der giver Rum til Multirummet midt i huset med tilhørende back up og nærhed til de kreative værksteder. Multirummet er placeret midt i Pulsen og kan via folde døre og eventuelle folde døre indtil Balling Hallen udgøre et stort multifunktionelt rum. Let og synlig adgang adgang til Sundhedscenteret som er placeret på 1 salen så indblik undgås og et let aflåsning kan etableres via skyde døre for enden af trappen. De velproportionerede udhæng - afskærmer sammen med de løvbærende træer mod overophedning RUM 1. SAL RUM STUE LÆGER BALLING SKOLE FACADE MOD SYD 1: EKSISTERENDE 70 PLADSER MULTIPLADSEN UDE CAFE KLUB LOKALE UDENDØRS VENTEVÆRELSE - TERRASSE UDE CAFE WELLNESS - UDE CAFE TANDLÆGER FITNESSTERRASSE WELLNESSCENTER TERMISK BAD KREATIVE VÆRKSTEDER

8 Til højre multipladsen mellem skolen og Pulsen. Det eksisterende kølerum bevares, endvidere kan en del af installationerne genbruges. Går man til venstre givers der adgang til Hallen og de tilhørende back- up funktioner der er placeret rundt om hallen i en u form. Til højre er cafe, venteareal, elevator, billetsalg, garderobe og publikumstoiletter lige for i sammen hæng med adgang til klublokale, kontor afdelingen og administrations afd. Fra klublokalet der ligger i Pulsens syd vestlige hjørne er der ude servering fra cafeen med udsigt til fodboldbanerne. Efter køkkenet passerer man affalds håndterings rummet, køkken lageret, inden man kommer til værkstedet der er placeret med facade ud til Stadion Alle. Til højre er ligeledes adgang til wellness afdelingen med tilhørende omklædningsrum omkring en indre wellness cafe. Det store Pool område og omklædningen indeholdet de programsatte arealer og forskellige bade og wellness funktioner. Fra pool området er der via rampe og trappe afgang til fitnessafdelingen der er placeret over de kreative værkstæder. Fitness afdelinger er i tæt forbindelse med fysioterapeutens rum og kontor. Herefter er der personale adgang med personale omk. og bad. Lige udenfor personale indgang etableres personale parkering. Langs Ballings hallens indre nordfacade placeres hallens omklædnings M/K rum samt opvarmnings- og redskabsrum. Fitnessrummet er placeres højt i huset med udsigt fra løbebåndet til den omkringliggende by. Endvidere kan der lave udendørs fitness og strækøvelser på fitnessterrassen. I den nordøstlige del placeres back-up til fodboldafdelingen med bold, materiale og vaske rum. For enden mod øst ligger fodboldafdelingens omklædning med direkte adgang til og fra det fri. Til højre Fodboldafdelingens omklædning kan endvidere entreres fra den østlige indgang, hvor også dommeromklædningen er placeret lidt væk fra idræts udøveres omklædnings rum. Op af trappen eller via elevatoren ankommer man let til både læges og tandlægens receptioner og venteværelser som står i forbindelse med ude tagterrasse ophold med udsigt ud over fodboldbanerne. Her kan man i eventuel ventetid sætte sig i denne tag have eller på tilskuere trappen. Bag Pulsens øst facade placeres de kreative værksteder med direkte adgang til både multirummet og til det fri, hvor træer, haveanlæg og de fremtidige udendørs wellness bade kan etableres. Læge og tandlæge konsultation og klinik rum er organiseret enkelt omkring de programsatte back up funktioner i der programsatte størrelser og funktionssammenhænge. Konstruktioner og materialer Bærende konstruktioner i Passage bygningen. Læge delen er opdelt i en læge gang og en patient gang tandlægedelen organiserer sig omkring et rundt dental back up rum. Let stålramme konstruktion som adderes i forhold til den eksisterende Halling Hals modul. Det tag dækkes med tag kassetter. Til venstre Til venstre er køkkenet placeret hvor det eksisterende køkken ligger det er en naturlig placering for servicering af cafeen der ligeledes har sin naturlige placering ved Wellness, klub, adm, og sundhedscenteret udføres som tunge bygningsdele. RUM 1. SAL RUM STUE FACADE MOD ØST 1:500 TANDLÆGER BOLDBANER TILSKUER TRAPPE TERMISKE BADE FYSIOTERAPEUT WELLNESS FITNESS KREATIVE VÆRKSTÆDER OMKLÆDNING FODBOLD BALLINGHALLEN 60 NYE P. PLADSER

9 Bærende beton skiver der fremstår som rå stedstøbte eller rå betonelementer. Inventar projektet Beton hul dæk som indskudt dæk og tag dæk. I forbindelse med Pulsens udformning er det vigtigt, at de enkelte inventardele og tilknyttede inventarinstallationer indtænkes i husets helhed. Ved koordinering af pulsens arkitektoniske udformning og inventaret i projektfasen, vil der kunne tages højde for inventarmæssige tilknyttede tekniske installationer. Der er skitseret i afbalancerede moduler så der kan opbygges et enkelt rationelt hovedkonstruktion. Herved vil Pulsen fremstå som en sammenhængende funktion. Udvendig beklædning - Inventaret skal være en del af husets grundtanke og arkitektur. Stueetagens facade tilbagetrukket let højisoleret træ beklædt lærke træ / transparent glasfacade med træ vinduer der er beskyttet mod vejrliget af de udhængende terrasser. El-installationer Udskæringer til vinduer på 1 salen er ligeledes en tilbagetrukket let højisoleret transparent glasfacade med træ vinduer der er beskyttet mod vejrliget af det udhængende tag. Generelt søges dagslyset anvendt optimalt via store glaspartier i bygningen. Dette bl.a. for at begrænse elforbruget til belysning mest muligt. Det er væsentligt, at Pulsen er flot oplyst om aftenen. De lukkede højisolerede facader er beklædt med et lyst facade materiale enten som pudset isolering, som et samlet tag facade element udført i hvide tagpap. En hvid bygning i det grønne. Der indfældes lys i loft omkring udhæng. I depoter, garderober, toiletter samt øvrige rum, hvor det er hensigtsmæssigt, monteres bevægelsesfølere som sikrer, at lyset slukker så snart rummet ikke er i brug. Indvendig beklædning Folde døre og indvendige vægge tænkes udført i natur træ sorter som patinerer flot med et minimum af vedligehold. Ventilation Loftsbeklædning Lofter vil i Pulsen fremstå tilpasset de enkelte funktionsområder, tilpasset krav til lyd, hygiejne og funktion. Det etableres ventilationsanlæg i kælderen til den adderede bygningsmasse og der indbygges et ventilationsanlæg mellem fitness afdelingen og den eksisterende Balling Hal som forsyner fitness og den eksisterende hal og det her tilhørende omklædninger se diagram. Gulve Brand Stueetagens offentlige arealer og kantinen er belagt med slebne betonfliser/ i store formater. Pulsen opdeles i to brandsektioner se diagram. Balanceret ventilation med varmegenvinding kombineret med naturligventilation via højtsættende vinduesåbninger. En brandsektion omkring eksisterende bygningsmasse Balling Hallens indre facader. Trægulve på balkoner, i kontorer og møderum. En sprinklet brandsektion indeholdende den adderede bygningsfysik. Alle de valgte ud- og indvendige beklædningsmaterialer, er robuste og vedligeholdelseslette. P RUM 1. SAL RUM STUE FACADE MOD NORD 1:500 KREATIVE VÆRKSTEDER U OMKLÆDNING FODBOLD L S 60 NYE P. PLADSER E N CYKEL P STADION ALLE MULTIPLADS BALLING SKOLE

10 60 P STADION ALLE PERSONALE P EL P PERSONALE INDGANG INDGANG PATIENT P P 60 CYKEL P VENDEPLADS FITNESSTERRASSE INDGANG HANDI P 70 P PATIENT P VENDEPLADS KISS AND RIDE VENT. HAL FITNESS BALLING SKOLE HOVEDINDGANG KREATIV UDE ARBEJDE BRÆNDEOVN M.M. MULTI PLADS KONSULTATIONSRUM VENTEVÆRELSE FYS PATIENT P KONSULTATIONSRUM OPERATØRRUM 12 TEKNIK TOILETTER FYSKONTOR UDE SPABAD KONSULTATIONSRUM DEPOT VENTEVÆRELSE RECEPTION RECEPTION KIROPRAKTOR KONSULTATIONSRUM RENG SEKRETÆR SYP LAB TANDLÆGEKONT DEPOT TAND LAB PER OMK TERRASSE KONSULTATIONSRUM SKADESTUE TANDKLINIK TANDKLINIK KONSULTATIONSRUM LAB 10 M2 PERSOMALE STUE TANDKLINIK TANDKLINIK KØKKEN GEOTERMISKE BADE MULTIBANE TILSKUERTRAPPE GRÆSARMERING BETONSTRIBER BOLDBANE NY VEJ FRA SYD Plan Stueetage 1:500

11 60 P STADION ALLE PERSONALE P EL P OMK KØK PER HAL OMK M HAL - OMK K OPVARM - RUM REDSKABER VASK BOLD PERSONALE INDGANG INDGANG VÆRK MAT LAGER AFFALD BALLING HALLEN OMK M PATIENT P P 60 CYKEL P KØK VENDEPLADS BALLINGHALLEN ÅBNES EVT. VIA FOLDE DØRE OMK K INDGANG HANDI P KØK BAR PASSAGE 70 P PATIENT P VENDEPLADS KISS AND RIDE MULTILOKALE KREATIV PLADS DOMMER KERAMIK BALLING SKOLE HOVEDINDGANG FOYER CAFE DOMMER MALERI KREATIV UDE ARBEJDE DEPOT IT BRÆNDEOVN M.M. 210 PLADSER OPHOLDS / VENTEAREAL DEPOT MUSIK MULTI PLADS OP TIL LÆGER OG TANDLÆGER SAUNA 1 KURBAD 1 PATIENT P FÆLLES ADM BILLETSALG SAUNA 2 KURBAD 2 MØDELOKALE ELEV RENG MULTIDEPOT STOLE - SCENE - DEPOT GALLERIVÆG HÅNDKLÆDE BAR TEKNIK SKAKT DAMPBAD AFKØLING 1 VÆGAFKØLING UDE SPABAD KLUBKONTOR KOPI M.M. SPABAD HC TOI TOILETTER ARKIV GARDEROBE OMK WELLNESS MÆND 50 M2 LIFT KLUBLOKALE 50 M2 WELLNESS CAFE OMK WELLNESS DAMER 70 M2 POOL OMRÅDE 250 M2 ADGANG TIL KLD GEOTERMISKE BADE MULTIBANE GRÆSARMERING BETONSTRIBER BOLDBANE NY VEJ FRA SYD Plan 1. etage 1:500

12 Omkl. Hal M/K Omkl. Personale Boldfac. Pladsen Værksted Belægninger udføres som betonfliser i store formater udstøbt i en varm grå farvenuance. Hal Køkken Fodbold omk. Belægningen binder de nye arealer omkring Pulsen sammen med den Balling Skole. På pladsen understreger øst vest gående linjer i belægningen, den besøgende ledes ind mod hovedindgangen. Café Multilokale Fra den sydlige ankomst eller indtil denne er etableret kan vare transport til Wellnesscenter delen fremføres bag om Pulsen. Kreative værksteder De programsatte patient, handicap parkeringer er placeret lige ved hovedindgangen. Administration Wellness omk. De øvrige 70 parkeringspladser etableres nord for pulsens nordfacade, på denne vis minimeres trafik ind på multipladsen og til og fra Balling Skole. Wellness Klub Herudover kan der når Multipladsen ikke er spidsbelastet af store arrangementer indrettes med skater, bull baner og andre idræts, motions, og udeaktiviteter. Principskitse Åben/lukket stueetage Fitness Lægecenter Tandlægecenter Principskitse Åben/lukket 1.sal RUM 1. SAL RUM STUE LÆNGDESNIT 1:500 KREATIVE VÆRKSTEDER MULTIRUM TRAPPE TIL LÆGE OG TANDLÆGE PRAKSIS KLUB LOKALER CYKEL P STADION ALLE 70 EKSISTERENDE 70 PLADSER MULTIPLADS BALLING SKOLE

13 Ankomst Stadion Allé RUM 1. SAL RUM STUE TVÆRSNIT 1:500 MULTIRUM SCENE - TILSKURE OPBYGNING OMKLÆDNING BALLING HALLEN CAFE PULSEN TRAPPE TIL PRAKSIS OMKLÆDNING WELLNESS TILSKURE TRAPPE

14 PULSEN

15 BALLINGHALLEN ÅBNES EVT. VIA FOLDE DØRE OMK K HANDI P KØK BAR PASSAGE INDGANG MULTILOKALE KREATIV PLADS DOMMER KERAMIK HOVEDINDGANG FOYER CAFE DOMMER MALERI KREATIV UDE ARBEJDE 210 PLADSER DEPOT IT BRÆNDEOVN M.M. OPHOLDS / VENTEAREAL DEPOT MUSIK OP TIL LÆGER OG TANDLÆGER SAUNA 1 KURBAD 1 FÆLLES ADM BILLETSALG SAUNA 2 KURBAD 2 MØDELOKALE ELEV RENG MULTIDEPOT STOLE - SCENE - DEPOT GALLERIVÆG HÅNDKLÆDE BAR TEKNIK SKAKT DAMPBAD AFKØLING 1 VÆGAFKØLING UDE SPABAD KLUBKONTOR KOPI M.M. SPABAD HC TOI TOILETTER ARKIV GARDEROBE OMK WELLNESS MÆND 50 M2 KLUBLOKALE 50 M2 WELLNESS CAFE OMK WELLNESS DAMER 70 M2 LIFT POOL OMRÅDE 250 M2 ADGANG TIL KLD GEOTERMISKE BADE Planudsnit stueetage 1:200

16 FITNESSTERRASSE INDGANG HANDI P VENT. HAL FITNESS HOVEDINDGANG KREATIV UDE ARBEJDE BRÆNDEOVN M.M. KONSULTATIONSRUM VENTEVÆRELSE FYS KONSULTATIONSRUM OPERATØRRUM 12 TEKNIK TOILETTER FYSKONTOR UDE SPABAD KONSULTATIONSRUM DEPOT VENTEVÆRELSE RECEPTION RECEPTION KIROPRAKTOR KONSULTATIONSRUM RENG SEKRETÆR SYP LAB TANDLÆGEKONT DEPOT TAND LAB PER OMK TERRASSE KONSULTATIONSRUM SKADESTUE TANDKLINIK TANDKLINIK KONSULTATIONSRUM LAB 10 M2 PERSOMALE STUE TANDKLINIK TANDKLINIK KØKKEN GEOTERMISKE BADE TILSKUERTRAPPE Planudsnit 1. etage 1:200

17 STADION ALLE PERSONALE P EL P OMK KØK PER HAL OMK M HAL - OMK K OPVARM - RUM REDSKABER VASK BOLD PERSONALE INDGANG INDGANG VÆRK MAT LAGER AFFALD BALLING HALLEN OMK M P 60 CYKEL P KØK BALLINGHALLEN ÅBNES EVT. VIA FOLDE DØRE OMK K HANDI P KØK BAR PASSAGE INDGANG MULTILOKALE KREATIV PLADS DOMMER KERAMIK HOVEDINDGANG FOYER CAFE DOMMER MALERI KREATIV UDE ARBEJDE 210 PLADSER DEPOT IT BRÆNDEOVN M.M. Planudsnit stueetage Hal 1:200

18 Bæredygtigt multihus. Generelt defineres bæredygtighed som en treenighed mellem social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. Begreberne social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed, relaterer til problemstillingerne omkring de sociale, miljømæssige og økonomiske konsekvenser af de valg der foretages i projektet. Miljømæssig bæredygtighed relaterer især til ressourceforbrug og forurening. I dette projekt er målsætningen, at skabe rammerne for den minimale miljøpåvirkning i forbindelse med Pulsen. Økonomisk bæredygtighed relaterer til, at Pulsen skal være finansielt levedygtigt. Målsætningen er at få mest mulig bæredygtighed for pengene inden for projektets økonomiske ramme, med særlig vægt på drift og vedligehold. Social bæredygtighed omfatter det sociale miljø i nærområdet og byggeriet, og dermed brugernes og personalets trivsel. Målsætningen er at skabe et godt indeklima og arbejdsmiljø, for derved at skabe gode rammer for trivsel blandt Pulsen brugergrupper. I offentlige huse, er det relevant at tale om sundhedsfremmende tiltag under social bæredygtighed. På det nuværende projektniveau er en lang række forhold og tiltag vigtige og relevante i et bæredygtigt perspektiv, men en videre bearbejdning kan blotlægge andre muligheder, således at en egentligt prioritering skal ske i samråd med bygherren under den fortsatte programmering og de indledende projektfaser. Vi har i strategien for bæredygtighed i vores projekt taget udgangspunkt i 12 temaer og tiltag for et bæredygtigt byggeri.: 1. Energiforbrug og forsyning. 2. Sundhed og velfærd. 3. Vandforbrug og forsyning. 4. Byggeledelse og drift. 5. Finansielle hensyn. 6. Social og kulturel værdi 7. Forurening. 8. Materialer. 9. Affald. 10. Arealanvendelse og biodiversitet. 11. Transport. 12. Klimaforandringer. Energiforbrug og forsyning. Teamet for energiforbrug og forsyning fokuserer på minimering af miljøpåvirkninger fra Pulsens fremtidige drift. Der er foretaget en vurdering af rentable løsninger for vedvarende energiforsyning som supplement til varmeforsyningen fra Balling Fjernvarme. Som aktive tiltag vil vi anbefale et jordvarmeanlæg med varmepumper. Et tiltag som ikke medfører synlige installationer på bygningskroppen, men som udnytter jordens konstante varme som forvarmning til brugsvandsanlæg og varmeanlæg. Den geotermiske varme udnyttes både til opvarmning af varmtbrugsvand i forbindelse med Wellness området men også til varmeanlægget i Pulsen. Denne kombination vurderes at forårsage små miljøpåvirkninger grundet varmeforsyning ved dels en vedvarende energikilde og det lokale kraftvarmeværk. Byggeteknisk er en række tiltag gjort for at minimere byggeriets energibehov i forbindelse med bygningsdriften. Tiltag for reduktion af behovet for opvarmning og elektricitet: Tagform/afskærmning og placering af vinduespartier. Isolering og tæthed lavenergiklasse Placering og valg af belysningsarmaturer. Energieffektive lyskilder LED belysning. Belysningsarmaturer med bevægelsessensorer. Ventilation / naturlig ventilation / hybrid ventilation.

19 Sundhed og velfærd. Temaet for sundhed og velfærd fokuserer på brugernes og personalets trivsel og velbefindende, herunder det fysiske og psykiske indeklima. Forslaget arbejder med følgende sundheds- og velfærdsfremmende tiltag: Fællesskabsfølelse, inklusion og sammenhold brugerne i mellem ved at placerer sundhedscenteret centralt i Pulsen. God akustik. Minimerer støj fra installationer. Afstemme rumdybder og vinduesarealer således der skabes gode dagslysforhold, øget velfærd og energibesparelser i form at kontrolleret passivvarme. Godt termisk og atmosfærisk indeklima i kombination med naturlig ventilation. Brugerstyring af lys og varme. Lav-emitterende materialer, evt. afgasning fra lime og andet fjernes ved udluftning før ibrugtagning. Udsigt til grønne arealer. Vandforbrug og forsyning. Temaet om vandforbrug fokuserer på reduktion af forbrug af grundvand i forbindelse med drift. Følgende tiltag er integreret i projektet med henblik på at minimere forbruget af grundvand: Vandbesparende armaturer, brusere og toiletter. Høj effektive rensningsfiltre i Wellness området. Byggeledelse og drift. Temaet om byggeledelse og drift fokuserer på økonomisk, miljømæssig og social optimering af selve byggeprocessen. Som udgangspunkt har bygherre og entreprenør stor indflydelse på bæredygtigheden indenfor dette tema. Tiltag fra entreprenør: Indbygning af overskudsjord på stedet, i stedet for bortkørsel. Eksempelvis kan det overvejes om der kan udføres yderligere terræn tilskuere pladser af overskudsjord mod boldbanerne. Overvågning af energi og vandforbrug på selve byggepladsen for at begrænse energiforbruget i anlægsfasen. Minimering af støvafgivelse til omgivelserne og forsvarlig håndtering af overfladevand i forbindelse med byggeriets udførelse. Optimering af sikkerhedsprocedurer for byggefasen med henblik på at nedsætte antallet af arbejdsulykker. Mulige tiltag som bygherre kan vælge at implementere med henblik på at sikre, at byggeriets installationer tilpasses den korrekte driftssituation, og at brugeren anvender byggeriet korrekt. Aftale om enten 1-års tjek/indregulering af tekniske anlæg. Udførelse af udvidet brugermanual, der indfører brugerne i projektets koncept for bæredygtighed. Specificering af synlige installationer i forbindelse med vedvarende energikilder et miljøbarometer, der viser bebyggelsens aktuelle sundhedstilstand og som synlig gøre forbruget. Barometeret /skærmen skal hænge i fællesområdet. Genvinding af varmen fra afløbsinstallationer i Wellness området. Regnvandsopsamling til vanding af grønne arealer.

20 Finansielle hensyn: Temaet om finansielle hensyn fokuserer på tiltag med relation til totaløkonomi, arealoptimering, branding, fleksibilitet, bygnings og personsikkerhed. Tiltag der allerede er taget højde for i byggeprogrammet, og som inkluderer temaet om finansielle hensyn: Maksimal anlægspris. Krav om fleksibel og funktionel indretning af Pulsen. Tiltag som sikre at bygningen kan overholde energikrav iht. klasse Afbalancerede konstruktioner / gennemprøvet byggeteknik / Social og kulturel værdi: Teamet om sociale og kulturelle værdier fokuserer på, hvordan Pulsen spiller sammen med den sociale og kulturelle kontekst, som byggeriet indgår i. Eksempler på tiltag for dette er aktiviteter på grunden og i Pulse, som er åbne for lokalsamfundets borgere. Hertil kommer hvordan Pulsen passer ind i den funktionelle og æstetiske kontekst. Dette underbygges i sammenhængen med skolen samt de sundhedsfaciliteter som tilbydes og dagligt vil blive benyttet af ung som gammel. Forurening Teamet om forurening fokuserer på risiko for luft, vand, jord, lys og støjforurening fra byggeriet i forbindelse med driftsfasen. Luftforurening relaterer til eventuelle kølemidler, behandling af klor m.m. og valg forsyningskilder. Projektet er designet uden køling og byggeriet skal forsynes via det lokale fjernvarmeværk, hvilket giver en minimal udledning af CO 2. Behandling af vandrensning og styring af svømmebassin sker i teknikrum og foregår i et lukke kredsløb. Der vurderes ikke at være problemer med luftforureningen fra byggeriet. Vandforurening relaterer til håndtering af overfladevand og forurening af spildevand på byggepladsen samt under bygningens drift. Der vi blive monteret fedtudskiller på afløb fra storkøkken og vandrensningsanlæg på svømmebassin. Der etableres regnvandsopsamling til vanding af anlæg. Byggefasen vil ikke give anledning til forurening af hverken overfladevand eller grundvand. Lysforurening relaterer til placering af lyskilder til aften og natbelysning. Den eksterne belysning på matriklen er ikke specificeret her i konkurrencefasen, men ved valg af belysningsarmaturer forsøges at minimere lysforurening fra aften- og natbelysning til de omkringliggende boliger. Støjforurening relaterer til afgivelse af støj fra funktioner i bygningen. I dette tilfælde vurderes bygningernes klimaskærm, at være tilstrækkelig tæt til at isolere støj fra aktiviteter inde i bygningen. Multisalen ligger som den som skal indenfor klimaskærmen for er derfor ekstra lydisoleret i tilfælde af koncerter eller andre støjende aktiviteter. Jordforurening relaterer til håndtering og oprensning af forurenet jord. Såfremt der mod forventning skulle være forekomster af forurening i jorden, vil denne blive behandlet iht. kommunens retningslinjer. Materialer Temaet om materialer fokuserer på miljøbelastningen fra materialer set i et livscyklusperspektiv [fra vugge til grav], dvs. udvinding af råstoffer [supply chain], fremstilling af materialet [key process], transport af materialet, samling af elementer på byggepladsen, drift og vedligehold samt destruktion eller genbrug af materialet. Funktionalitet, holdbarhed, levetid og vedligehold er prioriteret højt ved valg af materialer. Disse materialer vil efterfølgende i den videre projekteringsproces blive vurderet vha. BRE s Geen Guide Hovedparten af konstruktionselementerne, såsom vægge, tag og terrændæk, har en A+, A eller B-klassificering, hvilket betyder, at der er tale om materialer med en meget god til over middel miljøprofil. Det er muligt at opnå en endnu bedre miljøprofil, hvilket dog vil have konsekvenser for funktionaliteten i byggeriet, anlægssummen og øge behovet for vedligehold. Affald Temaet om affald fokuserer på affaldshåndtering i forbindelse med byggefasen og driftsfasen, herunder sortering, opbevaring, genanvendelse kontra destruktion. I udførelsesfasen skal følgende tiltag efterleves: Kildesortering på byggepladsen. Minimering af materialer til konstruktioner og installationer, der kræver deponi i forbindelse med endt levetid. Afsættelse af plads udenfor bygningen til kildesortering af affald i forbindelse med driften. Arealanvendelse og biodiversitet Teamet om arealanvendelse fokuserer på håndtering og etablering af grønne arealer på grunden. I denne forbindelse skelnes mellem hårde belægninger og beplantninger. Følgende tiltag tænkes integreret i projektet: Brug af hjemhørende arter med minimalt behov for vedligehold. Etablering af uderum omkring bygningen samt omlægning af boldbaner og forbindelses stier mellem bygningen og disse.

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN Idé Dette projekt omhandler en udbygning/ombygning af den eksisterende Jebjerg-Lyby hal. Det har været ønsket fra arbejdsgruppens side at skabe et

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s ... PRÆSENTATION. 2 PASSIVHUSE VEJLE Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s PRÆSENATION Et let hus Stenagervænget 49 Et tungt hus Stenagervænget 49 PRÆSENTATION ENDERNE SKAL NÅ SAMMEN ARBEJDSMETODEN

Læs mere

ORTFOLIO. skitsering. energiberegning VISITKORT. bæredygtig arkitektur. visualisering. lav-energiklasse. ventilationstrategi. Cam-Li Phan.

ORTFOLIO. skitsering. energiberegning VISITKORT. bæredygtig arkitektur. visualisering. lav-energiklasse. ventilationstrategi. Cam-Li Phan. [ lim ] bæredygtig arkitektur skitsering energiberegning visualisering lav-energiklasse ventilationstrategi ORTFOLIO VISITKORT KLIP - FOLD - GEM - HUSK Konceptudvikling Bæredygtig arkitektur Skitseringsstærk

Læs mere

FAXE SUNDHEDSCENTER FAXE SUNDHEDSCENTER PROJEKTFORSLAG. Tilbygning 16.03.2012 PROJEKTFORSLAG FAXE SUNDHEDSCENTER

FAXE SUNDHEDSCENTER FAXE SUNDHEDSCENTER PROJEKTFORSLAG. Tilbygning 16.03.2012 PROJEKTFORSLAG FAXE SUNDHEDSCENTER PROJEKTFORSLAG Tilbygning 16.03.2012 PROJEKTFORSLAG PROJ EKTFORSLAG FOR TI LB Y GNI NG - ARKI TEKT DATO: 14.03.2012 B R U N S G A A R D + L A U R S E N Arkitektfirma ApS SITE A/S Nørrebrogade 184, 1 Sal

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Side 1 af 1. 9900 Frederikshavn ARKITEKT. 9900 Frederikshavn ENTREPRENØR BYGHERRE INGENIØR. Bygherre: Iscenter Nord, Frederikshavn Skøjtealléen 2-6

Side 1 af 1. 9900 Frederikshavn ARKITEKT. 9900 Frederikshavn ENTREPRENØR BYGHERRE INGENIØR. Bygherre: Iscenter Nord, Frederikshavn Skøjtealléen 2-6 Side 1 af 1 Rev.: Bygherre: Iscenter Nord, Frederikshavn Skøjtealléen 2-6 Sag: Renovering 2014 Ark. sagnr. Tegn. nr. F.00 tegninger : ARKINORD A S Havnepladsen 5b, : NIRAS A/S Silovej 8, 4. sal Emne: Tegningsoversigt

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Tagensvej 86 2200 København N

Tagensvej 86 2200 København N Tagensvej 86 2200 København N 13.669 m 2 godt domicillejemål Ejendommen er præsentabel og særdeles markant beliggende på hjørnet af Tagensvej og Hermodsgade. Tagensvej 86 2200 København N Lejemålsoplysninger

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet Sag. nr: 09.674 18.02.2013 luftperspektiv Vildbjerg Sports- & Kulturcenter regnes blandt landets bedste, når det gælder faciliteter til træningsophold. DBU`s kvindelandshold & ungdomshold er blandt gæsterne,

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014 DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI Alte BÆREDYGTIGHED I RAMBØLL BYGGERI BÆREDYGTIGHEDS TEAM Certificeringsopgaver Skræddersyet strategier Bygherrerådgivning Dokumentationspakker for materiale producenter

Læs mere

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 5 6 4 3 7 Boliger Mikroklima Kontorer 2 1 Koncept - bygningen som varmepumpe Den bærende idé i konceptet er at det varmeoverskud som produceres

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013

BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013 BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013 tegnestuen tegnestuen københavn// aalborg// 1987-2012 19 medarbejdere pt. tegnestuer/ københavn hjørring

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech ål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervsl 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse Til: Kopi til: ØKU og KMB MADB og INKR BALLERUP KOMMUNE Dato: 10. juni 2015 E-mail: kcs@balk.dk Kontakt: Karsten Schrøder Sagsid: 82.25.00-P20-2-15 Notat Sammenlægning af Hjemmeplejen på Telegrafvej 4

Læs mere

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken Dato : 24-11-2010 Revisionsdato : 07-12-2010 Sagsnr. : 102405 Projektleder : SH Udarbejdet af : SH/FL/KIKA/dtm Godkendt af : Teknikerbyen 34 2830

Læs mere

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF NR. BROBY SKOLE TIL JOB & AKTIV DATO 15.12.2011 NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING ARKITEKTFIRMAET TKT A/S ENGLANDSGADE 25, 1 POSTBOKS 40 DK-5100 ODENSE C www.tkt.dk

Læs mere

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet 20 NYE LAVENERGI-BOLIGER I MÅRSLET En ny energirigtig boligafdeling er ved at skyde i vejret i form af 20 rækkehuse på Damgårdstoften i Mårslet. Projektet

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

VIKÆRGÅRDEN SUNDHEDS- OG OMSORGSHOTEL Byggeprogram og dispositionsforslag BOLIGDEL SERVICEDEL. Regnbuen arkitekter

VIKÆRGÅRDEN SUNDHEDS- OG OMSORGSHOTEL Byggeprogram og dispositionsforslag BOLIGDEL SERVICEDEL. Regnbuen arkitekter AARHUS KOMMUNE SUNDHEDS- OG OMSORGSHOTEL Byggeprogram og dispositionsforslag BOLIGDEL SERVICEDEL Regnbuen arkitekter AARHUS KOMMUNE SUNDHEDS- OG OMSORGSHOTEL Byggeprogram og dispositionsforslag Analyse

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Kontorer i Århus, København, Sønderborg, Oslo og Vietnam Esbensen A/S 30 år med lavenergi Integreret Energi Design Energi-

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB)

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014 Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Introduktion Indlægsholder Jørgen Lange Teknikumingeniør 1987, Byggeri,

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

Energieffektiviseringer g i bygninger

Energieffektiviseringer g i bygninger Energieffektiviseringer g i bygninger g DTU International Energy Report 2012 DTU 2012-11-20 Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg www.byg.dtu.dk ss@byg.dtu.dk 26 November, 2012

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

AKTIVITETSLAND I BLOKHUS

AKTIVITETSLAND I BLOKHUS AKTIVITETSLAND I BLOKHUS NOMINI NORDJYSKE MINIDESTINATIONER I UDVIKLING SKITSEFORSLAG 11. JANUAR 2012 CXR A R K I T E K T E R M A A B Y G G E Ø K O N O M E R M D B C H R I S T E N S E N & R O T T B Ø L

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS Albertslund Syd, gård- og rækkehusene, Albertslund Syd, gårdhusene, 1966 2007 løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter as løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE Christensen & Co En ung dansk virksomhed Christensen & Co (CCO) er en ung dansk arkitektvirksomhed, der arbejder i hele Skandinavien. Ejer og direktør Michael Christensen

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Almegårds Kaserne. Bygninger

Almegårds Kaserne. Bygninger Almegårds Kaserne Bygninger Samlet bygningsmasse for depot. Generel renovering af depots bygninger er tiltrængt (nødvendig) (utætte Bygninger). (utætte vægge, døre, vinduer og tage) (undgå svamp/skimmel)

Læs mere

3 Eksempler. Renovering eller energirenovering? o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst

3 Eksempler. Renovering eller energirenovering? o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst 3 Eksempler o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst Ved Claus Poulsen, seniorkonsulent, AL2bolig Energirenovering af klimaskærm i Langkærparken Formål:

Læs mere

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 T o r s d a g d. 2 1. n o v e m b e r 2 0 1 3 k l. 1 9. 0 0 D I S P O S

Læs mere

Innovative energiløsninger i statens bygninger

Innovative energiløsninger i statens bygninger Innovative energiløsninger i statens bygninger Forord Stort potentiale i byggeriet Bygninger står i dag for omkring 40 % af vores energiforbrug. Derfor er der store klima-gevinster at hente, hvis vi skaber

Læs mere

Danish Smart House Eco

Danish Smart House Eco Danish Smart House Eco Valbæk Brørup Arkitekter Ryesgade 19A, 3. Sal DK- 2200 København N +45 30 11 99 00 post@vb-arkitekter.dk www.vb-arkitekter.dk Velkommen til DANISH SMART HOUSE ECO Det er med stolthed

Læs mere

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Formål og vision Der er et særligt behov for et godt og sundt indeklima i børneinstitutioner og skoler for at styrke trivslen og indlæringsevnen

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse FLADSTRANDSPARKEN - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse Fladstrandsparken De 84 miljø- og energirigtige familieboliger er opført i en arkitektur, der i sin stilrene enkelthed spiller flot sammen med

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 15.05.2014 HOTEL OG RESTAURANT TSS. Teknisk Skole Silkeborg

VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 15.05.2014 HOTEL OG RESTAURANT TSS. Teknisk Skole Silkeborg VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 15.05.2014 TSS Teknisk Skole Silkeborg DISPONERING UDENDØRS ARBEJDSZONE AUTO H&D DOBBELTHØJE VÆRKSTEDER DEMO-LAB / DEPOT / UDSTILLING H&D TEORI /

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Søndergade 37 Postnr./by: 9480 Løkken BBR-nr.: 860-029525-001 Energikonsulent: Brian Demuth Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Kreativrum S23. Indgang. lift. Udvidelse af vandrehal 95kvm. Auditorium m. 55 pladser 80kvm (inkl. rampe) siddetrappe. glasfoldevæg.

Kreativrum S23. Indgang. lift. Udvidelse af vandrehal 95kvm. Auditorium m. 55 pladser 80kvm (inkl. rampe) siddetrappe. glasfoldevæg. Kreativrum S23 Indgang Udvidelse af vandrehal 95kvm siddetrappe Auditorium m. 55 pladser 80kvm (inkl. rampe) lift glasfoldevæg Vandrehallen Ny personaleforberedelse (19 pladser) 57kvm 77kvm 64kvm 70kvm

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

27. Oktober 2012 www.oertoft.com

27. Oktober 2012 www.oertoft.com 1 Agenda Introduktion Lars Ørtoft Rådgivende Ingeniørfirma A/S Keep it simpel simple løsninger Vester Voldgade 123 energiscreening I intentioner med renovering I vedvarende energiformer I indeklima I projektering

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo

Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo 21 Ejendomme på Frederiksberg /2380 lejligheder CSR Temaer forankret i PrivatBo s administration af Frederiksberg Boligfond CSR: V1.0 CSR Målsætninger:

Læs mere