Danfoss Bæredygtighedsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danfoss Bæredygtighedsrapport"

Transkript

1 Danfoss Bæredygtighedsrapport

2 Danfoss kort fortalt Danfoss er en verdensførende leverandør af teknologier, der imødekommer det stigende behov for fødevareforsyning, moderne infrastruktur, effektiv energiudnyttelse og klimavenlige løsninger. Koncernen er delt op i to forretningssegmenter: Danfoss Climate & Energy og Danfoss Power Solutions. Blandt nøglekompetencerne i Danfoss Climate & Energy er køling af fødevarer, aircondition, hastighedsregulering af elmotorer, opvarmning af bygninger samt komponenter inden for vedvarende energi som for eksempel sol- og vindenergi. I Danfoss Power Solutions er kernekompetencen hydrauliske systemer og komponenter til styring af mobile maskiner til landbrug, bygge- og anlægssektoren, materialehåndtering, samt specialmaskiner. Danfoss er en privatejet virksomhed og har opbygget sine kompetencer inden for energieffektive løsninger i løbet af de seneste 80 år. Danfoss sælger sine produkter i mere end 100 lande og beskæftiger ca medarbejdere verden over. Danfoss Beskæftiger ca medarbejdere. Sælger produkter i mere end 100 lande. Top 5 markeder: USA, Tyskland, Kina, Rusland og Italien. Koncernen har 59 fabrikker i 18 lande og 58 salgsselskaber i 46 lande. Har hovedkontor i Nordborg. Find os på: Facebook: Twitter: Google+: YouTube: LinkedIn (Company Page): 2 Bæredygtighedsrapport 2013 I Danfoss Koncernen

3 INDHOLD BÆREDYGTIGHED HOVED OG -NØGLETAL DANFOSS LANCERER NY STRATEGI FOR BÆREDYGTIGHED OM VORES BÆREDYGTIGHEDSRAPPORTERING ORGANISATION OG LEDELSESSYSTEMER INDSATS OG RESULTATER PÅ KERNEOMRÅDER Bæredygtighedsrapport 2013 I Danfoss Koncernen 3

4 BÆREDYGTIGHED HOVED OG -NØGLETAL Bæredygtighed hoved og -nøgletal Bæredygtighed hoved og -nøgletal * ENERGIFORBRUG OG KLIMA Totalt energiforbrug (GJ) Forbrug af elektricitet (MWh) Forbrug af energi til opvarmning (GJ) Total CO2 emission (ton) Heraf udledning fra elektricitet Heraf udledning fra varme MILJØ Vandforbrug (m 3 ) , , Industrielt spildevand (m 3 ) Samlet råvaremængde (ton) , , KRAN stoffer (ton) , Organiske opløsningsmidler (ton) Total affaldsmængde (ton) MENNESKER OG ULYKKER Total medarbejderomsætning (%) 20,2 16,9 15,7 17,2 13,7 Antal ulykker - totalt Ulykkesfrekvens totalt 15,5 12,8 9,4 9,2 4,7 Antal ulykker - produktion Ulykkesfrekvens produktion 15,5 12,8 9,4 9,2 8,1 Antal ulykker - funktionærer Ulykkesfrekvens funktionærer 2,7 1,3 1,3 1,5 0,5 Samlet antal fraværsdage ANSVARLIG LEVERANDØRSTYRING Antal leverandører i høj-risiko lande Heraf leverandører, der har underskrevet Code of Conduct 29% 81% 53% 83% 65% Antal leverandører i mellem-risiko lande Heraf leverandører, der har underskrevet Code of Conduct 28% 46% 56% 68% 61% Antal leverandører i lav-risiko lande Heraf leverandører, der har underskrevet Code of Conduct 47% 46% 65% 81% 47% SOCIAL ANSVARLIGHED Antal afskedigelser på grund af uetisk adfærd * Hoved- og nøgletal er inklusive Danfoss Power Solutions og er derfor ikke umiddelbart sammenlignelige med tidligere år. SustainabilityReport_DK_2013_page_ , page 2 of 2 4 Bæredygtighedsrapport 2013 I Danfoss Koncernen

5 DANFOSS LANCERER NY STRATEGI FOR BÆREDYGTIGHED Danfoss lancerer ny strategi for bæredygtighed Danfoss tilsluttede sig for mere end ti år siden principperne i FN s Global Compact Initiative, der omhandler menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Vi støtter fortsat op om Global Compact som et styrende element i vores arbejde med bæredygtighed. Denne bæredygtighedsrapport udgør Danfoss Communication on Progress til FN, hvor vi dokumenterer fremdriften i bæredygtighedsarbejdet. Vores indsats har i 2013 blandt andet udmøntet sig i en ny bæredygtighedsstrategi for Danfoss Koncernen, der samler igangværende og nye aktiviteter på bæredygtighedsområdet. Strategien skal i implementeringsperioden fra 2014 til 2017 sikre, at vi fortsætter arbejdet med bæredygtighed i en styrket koncernramme og samtidig udstikker klare mål for arbejdet med energibesparelser, arbejdsmiljø og sikkerhed, etik og produkters livscyklus i vores globale organisation. Vi ser frem til løbende at kunne berette om resultaterne af Danfoss bæredygtighedsindsats. Vi har i 2013 fortsat træningen af alle personaleledere i etisk adfærd, og mere end ledere og andre nøglepersoner har i årets løb gennemført anti-korruptionsprogrammet. Vi er i gang med at udarbejde compliance-programmer inden for konkurrenceret, eksportkontrol samt datasikkerhed, og ledere og nøglepersoner vil løbende blive bedt om at deltage i disse obligatoriske programmer. Danfoss købte i 2013 de resterende aktier i Sauer-Danfoss Inc., der nu er en del af Danfoss Koncernen under navnet Danfoss Power Solutions. Danfoss Power Solutions aktiviteter og resultater på bæredygtighedsområdet er en del af denne rapport. Niels B. Christiansen Koncernchef & CEO Bæredygtighedsrapport 2013 I Danfoss Koncernen 5

6 OM VORES BÆREDYGTIGHEDSRAPPORTERING Om vores bæredygtighedsrapportering Bæredygtighedsrapporten er udarbejdet efter principperne i FN s Global Compact Initiative, og beskriver Danfoss politikker, mål, indsatser og resultater i arbejdet med blandt andet menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Danfoss indsamler årligt oplysninger om alle fabrikkers indsats og resultater på bæredygtighedsområdet. Oplysningerne bliver brugt i udarbejdelsen af bæredygtighedsrapporten og den fortsatte prioritering af indsatsen. Hvert kvartal indsamles desuden oplysninger om de væsentligste parametre til brug i de finansielle kvartalsmeddelelser. Rapporten omfatter alle selskaber i Danfoss Koncernen, hvor Danfoss har en bestemmende indflydelse. Oplysninger fra Danfoss Power Solutions er fra 2013 med i bæredygtighedsrapporten, og fra 2014 integreres Danfoss Power Solutions data i den kvartalsmæssige rapportering. Miljø- og arbejdsmiljødata indsamles primært gennem Danfoss finanssystemer. Data vedrørende miljø og klima bliver indsamlet fra Danfoss fabrikker med mere end 20 ansatte, og hvor mængden af energi, råvarer, kemikalier og affald samtidig overstiger 1 % af koncernens samlede mængder. Alle fabrikker, uanset størrelse, bidrager med oplysninger om energiforbrug og arbejdsmiljø, mens selskaber, der udelukkende har salgsaktiviteter, ikke bidrager med miljødata. Elektroniske spørgeskemaer anvendes til indsamling af oplysninger om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, anti-korruption, lokalt engagement og stakeholder-relationer i alle fabrikker og salgsselskaber. Oplysninger om afskedigelser på grund af uetisk adfærd indsamles gennem Danfoss Etiklinje og via elektroniske spørgeskemaer, der sendes til alle ledere med personaleansvar. Disse tal renses efterfølgende for dobbeltregistreringer. I tillæg til bæredygtighedsrapporten har Danfoss siden 2009 rapporteret om virksomhedens klimaaktiviteter og udledning af drivhusgasser til Carbon Disclosure Project s supply chain-program. Denne rapport er tilgængelig på Bæredygtighedsrapporten er udarbejdet efter de principper, der var gældende, da rapporten frem til 2011 blev verificeret af en ekstern tredjepart. Det er Danfoss vurdering, at bæredygtighedsrapporten fortsat giver et fyldestgørende og retvisende billede af virksomhedens indsats. Danfoss følger efter behov op på indrapporteringerne med kontrolbesøg for at efterprøve virksomhedens håndtering af miljømæssige, sociale og etiske forhold samt for at styrke dialogen med den lokale ledelse om bæredygtighedsaktiviteterne. 6 Bæredygtighedsrapport 2013 I Danfoss Koncernen

7 ORGANISATION OG LEDELSESSYSTEMER Organisation og ledelsessystemer Denne del af rapporten beskriver koncernens ledelsestilgang og -systemer, der er etableret for at sikre løbende forbedringer og efterlevelse af virksomhedens værdier og retningslinjer inden for bæredygtighed. Danfoss bæredygtighedsstrategi Danfoss har med baggrund i globale megatrends, virksomhedens forventninger til fremtidige forretningsområder og dybdegående interviews med ledelse og nøglemedarbejdere i Danfoss divisioner og stabsfunktioner udarbejdet koncernens bæredygtighedsstrategi, som implementeres i perioden 2014 til Strategien støtter Danfoss vækststrategi og skal gennem en klar struktur, mål og opfølgning sikre resultater inden for prioriterede områder. Væsentlige bæredygtighedstemaer Danfoss har identificeret over 100 emner, som kan være relevante for Danfoss' tilgang til bæredygtighed. En systematisk udvælgelsesproces ( materiality assessment ), som er faciliteret af en ekstern konsulent, har identificeret de temaer, som er væsentligst for Danfoss at adressere i bæredygtighedsstrategien. Vigtighed for stakeholders Lokalt engagement Miljø Datasikkerhed Menneskerettigheder Advocacy Produkt compliance Bæredygtigt indkøb Arbejdsmiljø & sikkerhed Etisk adfærd Diversitet Produkters livscyklus Igangværende Prioriteret for 2014 Adresseres fra 2015 Konkurrenceret Anti-korruption Figuren viser de væsentligste emner vurderet på vigtighed for Danfoss (indvirkning på omsætning, indtjening, omdømme og compliance) samt vigtighed for en række interessenter (medier/ offentligheden, kunder, lovgivere, NGO er, medarbejdere/ledelse og ejere). Danfoss direktion har prioriteret de emner, der er markeret med en firkant, som værende de vigtigste indsatsområder for Emner markeret med en diamant er allerede igangsat eller i drift, mens resterende emner vil blive adresseret fra Danfoss nye bæredygtighedsstrategi hviler på to søjler: For Danfoss er det fundamentalt at være en ansvarlig forretningspartner for derved at opnå og fastholde vores "license to operate". Danfoss stræber efter at være førende inden for bæredygtige teknologier med produkter og løsninger, som adresserer det stigende, globale behov for et effektivt energiforbrug og bekæmpelse af klimaændringer og derved opnå konkurrencefordele. Vigtighed for Danfoss Bæredygtighedsstrategien blev godkendt af Danfoss ledelse i december 2013 og vil blive implementeret fra begyndelsen af 2014 med særligt fokus på følgende indsatsområder: Energieffektiv forretning Revision af Danfoss klimastrategi og klimamål Energispareprojekter i de 15 største fabrikker Energieffektiv transport af produkter Produkters materialeindhold og livscyklus Produkters overholdelse af miljøkrav Bæredygtighedsrapport 2013 I Danfoss Koncernen 7

8 ORGANISATION OG LEDELSESSYSTEMER Arbejdsmiljø og sikkerhed Etablering af et globalt ledelsessystem for miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed Reduktion af antallet af arbejdsulykker Etisk adfærd En række allerede igangsatte aktiviteter fortsættes i Disse er blandt andet: Due diligence-aktiviteter vedrørende menneskerettigheder og anti-korruption Redegørelse for indholdet af konfliktmineraler i produkter Compliance-programmer (anti-korruption, konkurrenceforhold, datasikkerhed og eksportkontrol) Rolle- og ansvarsfordeling Rolle- og ansvarsfordelingen i Danfoss arbejde med bæredygtighed følger Danfoss overordnede governanceog risikostyringsprincipper. Danfoss bestyrelse og direktion har det overordnede ansvar og sætter rammerne for selskabets arbejde med bæredygtighed. Danfoss stabsfunktion for bæredygtighed er ansvarlig for at udarbejde og implementere Danfoss globale strategi, koncernmål og aktiviteter inden for bæredygtighed og samfundsansvar, herunder for at udarbejde retningslinjer og vejledninger samt koordinere aktiviteter på tværs af organisationen. Funktionen er desuden ansvarlig for rapportering på bæredygtighed. Alle ledere med personaleansvar har ansvar for, at deres områder kender og efterlever Danfoss regler og retningslinjer. Alle ledere med fabriksansvar har derudover ansvar for miljø, arbejdsmiljø- og sikkerhedsarbejdet på den enkelte fabrik, herunder for at udpege ansvarlige til at varetage daglige arbejdsopgaver på miljø, arbejdsmiljø- og sikkerhedsområdet samt til at deltage i videns- og erfaringsdeling på tværs af koncernen. Alle medarbejdere har et ansvar for at kende og efterleve Danfoss regler og retningslinjer. Alle medarbejdere har endvidere pligt til at melde om brud på Danfoss regler og retningslinjer, hvis de får kendskab til eller begrundet mistanke herom. Danfoss stabsfunktion for risikostyring og compliance har inden for specifikke områder ansvaret for at følge op på, at retningslinjer og iværksatte programmer efterleves. Funktionen er desuden ansvarlig for Danfoss Etiklinje, Ethics Hotline, hvor et eksternt firma modtager og registrerer anmeldelser om brud på Danfoss regler. Danfoss har nedsat en Etik-komité, der behandler overtrædelser af Danfoss etiske retningslinjer og om nødvendigt, forelægger dem for Danfoss bestyrelse. Danfoss interne revision kontrollerer desuden uanmeldt, at de etiske retningslinjer og lovgivning overholdes på særlige områder som for eksempel anti-korruption. Etiske retningslinjer og politikker for bæredygtighed Danfoss har udarbejdet regler og retningslinjer, som i tillæg til lovgivningen er styrende for, hvordan Danfoss ønsker at agere i etiske og miljø- og arbejdsmiljømæssige henseender. De omfatter: Danfoss politik for ansvarlig forretningsførelse Danfoss Etikhåndbog, der beskriver retningslinjerne for ansvarlig adfærd, som alle medarbejdere og ledere skal overholde. Etikhåndbogen er udleveret til alle ansatte i 2013 i revideret udgave. Etikhåndbogen vil blive udleveret til alle ansatte i Danfoss Power Solutions, som Danfoss overtog det fulde ejerskab af i 2013, i begyndelsen af 2014 Danfoss anti-korruptionsmanual Danfoss manual for overholdelse af konkurrencelovgivning Danfoss retningslinjer for risikostyring Danfoss retningslinjer og standarder for miljø, arbejdsmiljø, sikkerhed og socialt ansvar Danfoss negativliste, der beskriver de stoffer og materialer, som Danfoss ikke ønsker at anvende, eller hvor brugen skal begrænses Code of Conduct for leverandører, der beskriver de krav, Danfoss stiller til sine leverandører med hensyn til miljø, arbejdsmiljø, sikkerhed, arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder og anti-korruption Retningslinjer for godkendelse af leverandører Danfoss klimastrategi,»3 25«Danfoss Power Solutions retningslinjer på de væsentligste områder - miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed, godkendelse af leverandører samt etik og anti-korruption - vil i løbet af 2014 blive integreret med tilsvarende dokumenter fra den øvrige del af Danfoss. Trænings- og complianceprogrammer Danfoss har udviklet trænings- og compliance-programmer, der er med til at sikre, at de etiske retningslinjer forankres på alle niveauer i koncernen. Etikprogram Alle ledere skal gennemføre træningen i etisk adfærd senest en måned efter ansættelse eller udnævnelse. Træningen er bygget op med en blanding af virkelige cases, fiktive dilemmaer samt øvelser i at identificere uetisk adfærd. Programmet omfatter blandt andet konkurrenceforhold, anti-korruption, ligebehandling og anti-diskrimination. Danfoss følger op på gennemførelsen, og manglende gennemførelse kan få ansættelsesmæssige konsekvenser. Alle ledere i Danfoss Power Solutions vil i 2014 blive bedt om at gennemføre etikprogrammet. Øvrige compliance-programmer Koncernen har aktive complianceprogrammer på en række områder. I 2013 var der særlig fokus på at styrke programmerne vedrørende anti-korruption, eksportkontrol og etik. Gennem året har af koncernens medarbejdere med kontakt til forretningspartnere eller offentlige myndigheder gennemført det obligatoriske anti-korruptions-træningsprogram, som afsluttes med en test. Danfoss compliance-program vedrørende konkurrencelovgivning blev i 2013 styrket med en opdateret, global manual med retningslinjer på området. I den forbindelse er ca medar- 8 Bæredygtighedsrapport 2013 I Danfoss Koncernen

9 ORGANISATION OG LEDELSESSYSTEMER bejdere, der har kontakt til forretningspartnere eller brancheorganisationer, blevet tilmeldt en nyudviklet e-learning på området. Denne e-learning, der er obligatorisk for de udvalgte medarbejdere, afsluttes med en prøve. Spørgefunktion og etiklinje Ud over compliance-programmerne har Danfoss siden slutningen af 2012 haft en spørgefunktion, AskUs, hvortil koncernens medarbejdere kan adressere spørgsmål og tvivl på etik- og compliance-området. Funktionen søger at mindske usikkerheden blandt koncernens medarbejdere og forebygge utilsigtede afvigelser. I 2013 fik AskUs 69 henvendelser fra medarbejdere, der ønskede vejledning i, hvordan de i forhold til konkrete problemstillinger bedst kunne efterleve de etiske retningslinjer og compliance-krav. Hertil kommer Danfoss whistleblowerfunktion, Etiklinjen, hvor medarbejdere, anonymt og uden om ledelseshierarkiet kan gøre opmærksom på mulige overtrædelser af Danfoss regelsæt. Etisk adfærd og menneskerettigheder Virksomheder kan risikere utilsigtet at forårsage eller medvirke til krænkelser af for eksempel menneske- og arbejdstagerrettigheder eller negative påvirkninger af miljøet og klimaet. Overtrædelser kan ske både gennem egne aktiviteter eller mere indirekte gennem leverandørkæden. FN har vedtaget retningslinjer (»Guiding Principles«) for, hvordan virksomheder skal sikre, at de ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne. Blandt andet skal virksomhederne gennemføre en»due diligence-proces«, hvor mulige krænkelser skal identificeres, afhjælpes og forebygges. Danfoss har gennemført en sådan proces i 2013 for at sikre, at virksomhedens egne selskaber ikke medvirker til at krænke menneskerettigheder, men også for at få erfaring med metoden i forhold til senere brug af den i leverandørkæden. Resultatet af due diligence-processen er beskrevet på side 15 i denne rapport. Klimastrategi Klimaforandringer med tørke og oversvømmelser, ressourceknaphed, befolkningsvækst og en række andre megatrends repræsenterer store udfordringer for verden og det kræver en langsigtet og målrettet indsats samt investeringer. Danfoss er en global leder inden for energieffektive løsninger, som nedbringer energiforbruget og mindsker udledningen af CO2, og virksomheden bidrager derved til at imødegå disse udfordringer. Derfor er det også naturligt, at virksomheden målrettet søger at nedbringe klimapåvirkningen fra sine egne aktiviteter. Danfoss klimastrategi,»3 25«, betyder, at selskabet vil reducere den absolutte CO2- udledning fra energiforbrug, transport af færdigvarer og forretningsrejser med 25 % og øge andelen af CO2-neutral energi med 25 % inden 2025 i forhold til udledningen i Danfoss samlede CO2-udledning i 2007 var ca tons, og udledningen må derfor ikke overstige tons i Miljø- og arbejdsmiljøcertificeringer Danfoss har gennem mange år arbejdet systematisk med at nedbringe miljøpåvirkningerne fra virksomhedens driftsaktiviteter, herunder produktion og transport. Danfoss har som målsætning, at alle fabrikker etablerer og vedligeholder ledelsessystemer for miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed. 30 ud af 35 fabrikker i Danfoss Climate & Energy har forankret arbejdet med miljø, Bæredygtighedsrapport 2013 I Danfoss Koncernen 9

10 ORGANISATION OG LEDELSESSYSTEMER arbejdsmiljø og sikkerhed i et miljøledelsessystem certificeret efter miljøledelsesstandarden ISO De fabrikker, der ikke er certificeret, er mindre fabrikker i Brasilien, USA og Frankrig, der har fået dispensation fra reglerne. Alle fabrikker i Danfoss Climate & Energy i Danmark og i Slovakiet er desuden certificeret efter arbejdsmiljøstandarden OHSAS Danfoss Power Solutions har 17 fabrikker, hvoraf ti er certificeret efter ISO standarden, mens ni fabrikker er certificeret efter OHSAS standarden eller tilsvarende. Brugen af kemiske stoffer Danfoss anvender i fremstillingen af produkterne en række kemiske stoffer, der kan være skadelige for mennesker eller miljø, og søger løbende at begrænse brugen af sådanne stoffer. Hvis stofferne ikke umiddelbart kan undværes eller erstattes, sørger Danfoss for, at de udnyttes så effektivt som muligt og for at træffe foranstaltninger, der beskytter medarbejdere og miljø. virksomhedskrav, og det sikres, at leverandørerne kan modtage opdateringer elektronisk gennem en abonnementsordning. Ansvarlig leverandørstyring Danfoss arbejder systematisk med risikovurdering og styring af virksomhedens leverandører. Således har Danfoss siden 2004 haft en Code of Conduct for leverandører, der stiller krav til miljømæssige og sociale forhold. Alle leverandører skal underskrive Danfoss Code of Conduct, der stiller krav til miljømæssige og sociale forhold. Danfoss foretager løbende audit hos leverandører for at kontrollere, at Code of Conduct efterleves, og at eventuelle afvigelser bliver håndteret. Leverandører af varer, som indgår direkte i produkterne, skal i tillæg til kravene i Code of Conduct gennemgå en auditering, hvor leverandøren vurderes af Danfoss egne specialister eller af en ekstern, uafhængig konsulent, hvis leverandøren er fra lande, hvor Danfoss vurderer, at risikoen for brud på for eksempel menneskerettigheder er betydelig. Dialogen med interessenterne bidrager til, at Danfoss kender rammebetingelserne for virksomhedsdrift i de lande, hvor Danfoss er aktiv. At kende ny lovgivning, nye initiativer fra organisationer eller at blive udfordret på holdninger og politikker opfatter Danfoss som en del af et naturligt og nødvendigt beredskab, der skal være til stede for at kunne takle de globale udfordringer. Danfoss vil som led i den nye bæredygtighedsstrategi etablere en endnu mere effektiv dialog med virksomhedens interessenter, herunder kunder og beslutningstagere. Danfoss globale negativliste er hjørnestenen i arbejdet med at nedbringe brugen af skadelige stoffer i processerne og sikre, at uønskede stoffer hverken anvendes i produktionen eller i produkterne. Negativlisten er implementeret i begge Danfoss segmenter. Negativlisten opdateres løbende med ny lovgivning eller ændrede Dialog med interessenter Danfoss søger en aktiv dialog med medarbejdere, ledere og eksterne interessenter som NGO er og kunder. På den måde kan Danfoss tilpasse processer og værktøjer, så de modsvarer omverdenens krav og udviklingen i lande og områder, hvor Danfoss har aktiviteter. 10 Bæredygtighedsrapport 2013 I Danfoss Koncernen

11 INDSATS OG RESULTATER PÅ KERNEOMRÅDER Indsats og resultater på kerneområder Denne del af rapporten dokumenterer indsats og resultater i 2013 på de områder, hvor Danfoss har valgt at koncentrere indsatsen for at forbedre bæredygtigheden. Energieffektiv forretning Energiforbrug og CO2-udledning I 2013 udledte Danfoss ca tons CO2 fra koncernens forbrug af elektricitet og varme. Kilderne til denne udledning er både direkte (egne anlæg til produktion af el og varme) og indirekte (køb af el og varme hos eksterne producenter). Udledningen i 2013 var markant højere end i 2012, da den også omfatter alle Danfoss Power Solutions fabrikker, der ikke har været medtaget i tidligere bæredygtighedsrapporter. Danfoss Climate & Energy udledte i tons CO2 mod tons CO2 i Stigningen skyldes inkluderingen af Danfoss Turbocor i USA samt øget aktivitet på fabrikkerne i Kina, mens udledninger fra segmentets øvrige fabrikker er faldet. Danfoss elforbrug i 2013 forårsagede 84 % af koncernens samlede udledning af CO2 svarende til tons. I forbindelse med opvarmning blev der udledt tons CO2. Danfoss samlede energiforbrug steg med 76 % til TJ grundet inkluderingen af Danfoss Power Solutions. Forbruget af elektricitet udgjorde i % af Danfoss samlede energiforbrug. 14 % af det samlede elforbrug kom fra vedvarende kilder som sol, vand, vind og biomasse mod 18 % i Elektricitet fra a-kraft tegnede sig for 13 % af koncernens forbrug, mens resten kom fra fossile kilder som kul, olie og gas. Forbruget af energi til opvarmning steg med 37 % i forhold til 2012 grundet Bæredygtighedsrapport 2013 I Danfoss Koncernen 11

12 INDSATS OG RESULTATER PÅ KERNEOMRÅDER inkluderingen af Danfoss Power Solutions i rapporten. Stort set al energi til opvarmning kom i 2013 fra fossile kilder, hvor naturgas tegnede sig for 85 %. De enkelte fabrikker oplyser årligt, hvilke energiformer der er medgået til produktion af den elektricitet, de aftager fra elselskaberne. Tallene giver i 2013 ikke et fuldstændigt retvisende billede, da flere af Danfoss Power Solutions fabrikker ikke har opgjort elforbruget fordelt på kilder. Der vil i 2014 ske en revision af Danfoss klimastrategi og tilhørende mål for udledning af CO2. Globalt energispareprojekt Danfoss fortsatte i 2013 indsatsen for at nedbringe energiforbruget i sine 15 største fabrikker med henblik på at opnå en væsentlig reduktion inden I 2013 har Danfoss således gennemført syv komplette energikortlægninger samt fire energi-evalueringer på de største Climate & Energy sites uden for Nordborg. Den første, fulde implementering af et stort energispareprojekt er i 2013 afsluttet i Danfoss fabrik i Monterrey, Mexico. De syv energikortlægninger på fabrikker i Frankrig, USA, Polen, Kina og Slovenien har vist, at der kan gennemføres i alt 77 lokale energispareprojekter med forventede besparelser på: Elektricitet: 11 % Varme: 20 % CO2-udledning: tons Projekterne gennemføres i 2014 med en tilbagebetalingstid på maksimum tre år. De fire energi-evalueringer er gennemført, hvor potentialet og dermed den forventede besparelse er lavere. Resultatet af energi-evalueringerne er, at der gennemføres mindre projekter på to fabrikker. Etablering af Nordens største solcellepark For at reducere andelen af fossile brændsler etablerede Danfoss i slutningen af 2013 et markant, grønt vartegn. På et stort areal, som ligger tæt på Danfoss administrationsbygning i Nordborg, er der opstillet et solcelleanlæg, som er så stort, at det vil kunne producere strøm svarende til årsforbruget i 400 enfamiliehuse. Anlægget, der får en tilbagebetalingstid på otte år, har en samlet kapacitet på 2,1 MW og forventes at producere omkring 2 millioner kilowatttimer årligt. Solcelleanlægget vil være det første, som møder medarbejdere og gæster ved indkørslen til hovedkvarteret i Nordborg og et synligt bevis på, at Danfoss som industrivirksomhed går foran i omstillingen til vedvarende energi. Solcelleanlægget, der fylder det samme som fem-seks fodboldbaner og er det største i Norden, består af solpaneler, der er forbundet med 130 Danfoss solar invertere. Inverterne sørger for, at jævnspændingen fra solpanelerne omdannes til vekselspænding, der kan sluttes til elnettet. Solcelleparken i Nordborg er et delprojekt i koncernens»energy Saving Program«. En 1 MW solcellepark på koncernens nye campus i Indien er under opførelse. Energirenovering af gamle bygninger i Nordborg Gennem de seneste godt 20 år har Danfoss fabrikker i Nordborg halveret energiforbruget til rumopvarmning ved at gennemføre en lang række energiprojekter. Forbruget er blandt andet sænket, fordi mange medarbejdere løbende har igangsat projekter, som samlet set sænker fabrikkens forbrug af el og varme. Siden 80 erne er der gennemført energirenoveringer, hvor blandt andet den varme luft fra maskinudsugning nu bliver genbrugt til opvarmning af hallerne. Tidligere blev varmen sendt direkte ud i luften via udsugningsventilation. Når projektet er afsluttet, vil varmen blive sendt gennem et genvindingssystem for at genbruge varmen, hvilket vil føre til besparelser på op til 30 % m 2 af E1-bygningen i Nordborg blev energirenoveret da Danfoss Solar Inverters produktion skulle flytte ind. 50 år gamle ventilationsanlæg blev skiftet ud med de nyeste varmegenvindingsanlæg og resulterede i en reduktion af energiforbruget på mere end 50 %. Optimering af godstransport Danfoss produkter transporteres fra fabrikkerne til kunderne med lastbil, skib eller fly. Alle disse transportformer medfører CO2-udledning, som bidrager til den globale opvarmning. Reduktion af CO2- udledningerne fra transport af færdige produkter er en del af Danfoss klimastrategi, og målet er også her en reduktion på 25 % inden Danfoss har i de seneste år fokuseret på optimering af transporten gennem konsolidering af logistikkæden, reduktion af antallet af transportører samt optimering af fyldningsgraden i køretøjerne. Disse 12 Bæredygtighedsrapport 2013 I Danfoss Koncernen

13 INDSATS OG RESULTATER PÅ KERNEOMRÅDER aktiviteter har alle bidraget til reduktion af CO2 -udledningen, men effekten er ikke beregnet, da der ikke har været de nødvendige værktøjer til rådighed. Danfoss sætter derfor fokus på beregning og reduktion af CO2 -udledninger fra godstransport i de kommende år gennem implementering af et særligt beregningsværktøj, der kan simulere effekten af omlægninger til mere miljøvenlige transportformer. Da der er en sammenhæng mellem transportform, pris (flytransport er betydeligt dyrere end lastbiltransport) og CO2 -udledning, forventer Danfoss, at der sker en yderligere reduktion af udledningerne i de kommende år. Omlægning af transport fra fly til f.eks. lastbil vil reducere CO2 -udledningen med op til 90 %. Arbejdsmiljø og sikkerhed For Danfoss er medarbejdernes sikkerhed en topprioritet, og derfor har koncernen løbende fokus på forbedring af arbejdsmiljø og sikkerhed. Dette sker blandt andet ved, at alle medarbejdere og besøgende i Danfoss Power Solutions fabrikker fra 2014 skal bære sikkerhedsbriller og fodtøj overalt i produktionsområderne. Danfoss vil i 2014 vurdere, om tilsvarende regler skal indføres i resten af koncernen. Arbejdsulykker Danfoss arbejder målrettet med at skabe et sikkert arbejdsmiljø og begrænse antallet af arbejdsulykker, hvilke har været faldende siden 1999, hvor ulykkesfrekvensen var over 28. Danfoss samlede ulykkesfrekvens var i 2013 på 4,7 mod 5,2 året før. I 2013 var frekvensen for produktionsmedarbejdere på 8,1 mod 9,2 i 2012 og for funktionærer på 0,5 mod 1,5 året før. Ulykkesfrekvensen beregnes som antal ulykker pr. 1 million arbejdstimer. Bæredygtighedsrapport 2013 I Danfoss Koncernen 13

14 INDSATS OG RESULTATER PÅ KERNEOMRÅDER Danfoss havde i ulykker med mindst én dags fravær (125 i Climate & Energy-segmentet og 47 i Power Solutions-segmentet). De tilskadekomne medarbejdere var i alt fraværende i dage, hvilket svarer til et gennemsnitligt fravær på 17 dage pr. ulykke. Ca. en fjerdedel af de tilskadekomne var tilbage på arbejde efter mere end de 17 dages fravær. Som en del af implementeringen af Danfoss bæredygtighedsstrategi vil der i 2014 være fokus på reduktion af antallet af ulykker og på forbedring af sikkerhed og arbejdsmiljø overalt i koncernen. Miljøforhold Vand og spildevand Forbruget af vand til processer og sanitære formål er i 2013 steget til m 3 mod m 3 året før. Stigningen skyldes inkluderingen af Danfoss Power Solutions i regnskabet, idet forbruget i Danfoss Climate & Energy faldt med 5 % fra Afledningen af industrielt spildevand er ligeledes steget. I 2013 udgjorde spildevandet m 3 mod m 3 i Råvarer og hjælpematerialer Forbruget af råvarer, der indgår i Danfoss færdigprodukter fremgår af tabellen, hvor det ses, at Danfoss fortsat er en metalbearbejdende virksomhed, hvor ¾ af materialerne er metaller. Forbruget af især stål er steget betydeligt som følge af inkluderingen af Danfoss Power Solutions. Råvarer (ton) Metaller Plast og gummi Elektronik Emballage Øvrige råvarer I alt Hjælpematerialer (ton) Kølesmøremidler Vaskemidler i processer I alt Affald Affaldsmængderne er fordoblet efter inkluderingen af Danfoss Power Solutions. Det skyldes primært en væsentlig mængde metal til genanvendelse, da Danfoss Power Solutions i højere grad end Danfoss øvrige fabrikker er metalbearbejdende. Affald (ton) Kemikalieaffald Affald til deponi Affald til forbrænding Metaller til genanvendelse Pap/papir til genanvendelse Plast til genanvendelse Elektronik til genanvendelse Øvrigt affald I alt Kemiske stoffer Danfoss anvender en række kemiske stoffer i fremstillingen af produkterne. Disse stoffer kan være skadelige for mennesker eller miljø, og Danfoss søger løbende at begrænse brugen af sådanne stoffer. Hvis stofferne ikke kan undværes eller erstattes, sørger Danfoss for, at de udnyttes så effektivt som muligt og for at træffe foranstaltninger, der beskytter medarbejdere og miljø. Kemiske stoffer (ton) KRAN-stoffer Giftige stoffer Drivhusgasser Miljøfarlige stoffer Klorerede olier Organiske opløsningsmidler Mængden af KRAN-stoffer (kræft- eller allergifremkaldende, reproduktionsskadende eller skadelige for nervesystemet) er steget med 41 % i forhold til En tredjedel af stigningen skyldes øget forbrug i Danfoss Climate & Energy s fabrik i Mexico mens forbruget i de øvrige fabrikker i Danfoss Climate & Energy er faldet 6%. Den markante stigning i forbruget af klorerede olier skyldes et forbrug på 100 tons i Danfoss Power Solutions i Danfoss negativliste er hjørnestenen i arbejdet med at nedbringe brugen af skadelige stoffer i processerne og sikre, at uønskede stoffer hverken anvendes i produktionen eller produkterne. Negativlisten opdateres løbende med nye lovgivning eller ændrede virksomhedskrav. For at holde både interne og eksterne interessenter opdateret med ændringerne har Danfoss oprettet en abonnementsservice, hvor interesserede modtager opdateringer af negativlisten. Med udgangen af 2013 havde ca. 20 % af leverandørerne af varer, der indgår i produkterne, tilmeldt sig ordningen. Der iværksættes derfor tiltag, der skal få de fleste leverandører tilmeldt abonnementsordningen. Produkters miljøforhold Konfliktmineraler Den amerikanske kongres vedtog i 2010 en lov (Dodd-Frank Act), som kræver, at amerikanske, børsnoterede selskaber fra 2014 årligt fortæller myndighederne, om de bruger guld, tin, tantal og tungsten fra den Demokratiske Republik Congo og dens nabolande. I Danfoss produkter er metallerne til stede via de komponenter, virksomheden køber hos sine leverandører. Materialerne indgår primært i elektronikkomponenter, men også i visse metallegeringer. Danfoss er ikke direkte omfattet af Dodd- Frank Act, men virksomheden møder krav fra kunder om at oplyse om oprindelsen af de såkaldte konfliktmineraler. Derfor sikrer virksomheden, at kunderne får de nødvendige oplysninger i det omfang, Danfoss kan skaffe information om materialernes oprindelse fra leverandørerne. I 2013 er mere end 400 af Danfoss leverandører af elektroniske eller elektromekaniske komponenter blevet bedt om at oplyse om oprindelsen af konfliktmineraler. Oplysningerne kan afgøre, om mate- 14 Bæredygtighedsrapport 2013 I Danfoss Koncernen

15 INDSATS OG RESULTATER PÅ KERNEOMRÅDER rialerne stammer fra såkaldt»konfliktfrie«smelteværker, hvilket vil være en forudsætning for, at et produkt eller en virksomhed kan erklære sig»konfliktfri«. Ofte er der meget lang vej fra minerne til de virksomheder, der bruger komponenter med for eksempel guld eller tin, og det forventes derfor at tage mange måneder, inden alle leverandørerne bidrager med de nødvendige oplysninger. Ved udgangen af 2013 havde omkring 25 % af leverandørerne svaret på Danfoss henvendelse. Det har ført til identifikation af mere end 300 af de smelteværker, der bearbejder rå-malmen fra minerne til metaller, der kan bruges til fremstilling af komponenter. Etisk adfærd Danfoss har i 2013 opdateret sine retningslinjer for etisk adfærd, der er samlet i Danfoss Etikhåndbog. Opdateringen afspejler indhøstede erfaringer med brugen af de etiske retningslinjer. Den opdaterede Etikhåndbog er udleveret til alle medarbejdere i starten af året. I 2014 vil Etikhåndbogen blive udleveret til alle medarbejdere i Danfoss Power Solutions. Alle ledere med personaleansvar har gennemført etiktræning og test gennem e-learning-platformen Danfoss Learning. Nye ledere skal gennemføre etiktræning og test inden for den første måned, efter at de er blevet ansat eller forfremmet til personaleleder. Etiksager Danfoss Climate & Energy tog i 2013 afsked med i alt 31 medarbejdere som følge af uetisk adfærd mod 47 i 2012 og 26 i Tallet omfatter både opsigelser og frivillige fratrædelser i forbindelse med, at etiske sager er blevet rejst. Årsagerne til de 31 afskedigelser i 2013 fordeler sig på følgende kategorier: tyveri og uetisk omgang med virksomhedens midler (5), forsøg på bestikkelse (2), svindel med rejseafregninger, forfalskning af dokumenter eller forsøg på underslæb (9), interessekonflikter (1), industrispionage/ tyveri af data (1), misbrug af alkohol eller stoffer (2), voldelig adfærd, chikane eller diskrimination (6), overtrædelse af virksomhedens politikker (1), manipulering med timeregistrering (2) og øvrige forhold (2). Antallet af fyringer på grund af uetisk adfærd er opgjort på baggrund af oplysninger fra Etiklinjen samt et spørgeskema, der sendes til samtlige ledere med personaleansvar. I alt har 89 % af lederne svaret på spørgeskemaet. Danfoss Power Solutions bliver omfattet af Etiklinjen fra Alle ledere med personaleansvar i Danfoss Power Solutions vil blive spurgt om afskedigelser på grund af uetisk adfærd i Kortlægning af potentielle krænkelser af menneskerettigheder Danfoss har i 2013 gennemført en kortlægning (due diligence-proces) i alle virksomhedens selskaber i segmentet Climate & Energy for at identificere eventuelle risici afledt af virksomhedens aktiviteter. Due diligence-processen er gennemført i form af et omfattende spørgeskema om menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, som er sendt til alle selskaber i koncernen. Svarprocenten var 95, og de selskaber, der ikke var dækket af undersøgelsen, beskæftiger i alt 83 medarbejdere, hvoraf hovedparten befinder sig i Danmark. Svarene viser, at Danfoss politikker, der omhandler sikring mod krænkelser af menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, generelt bliver efterlevet. På enkelte punkter er der identificeret mulige krænkelser, og der er iværksat afhjælpende tiltag. Et af de områder, hvor der er identificeret mulig krænkelse, vedrører diskrimination i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere, og hvor konsekvensen blev, at to selskaber er pålagt at ændre praksis, således at der ikke længere er risiko for diskrimination. Ligeledes skal der igangsættes revision af de kontrakter, som indgås gennem Danfoss Global Services, så det sikres, at rekrutteringsbureauer pålægges at efterleve Danfoss strenge retningslinjer mod diskrimination og for beskyttelse af privatlivets fred, når nye medarbejdere ansættes. Det tredje område, hvor der er en risiko for krænkelse af menneskerettighederne, er, når enkelte selskaber lokalt kan iværksætte begrænset lønreduktion som disciplinærstraf. Det gælder i lande, hvor skriftlige advarsler har en meget begrænset virkning, og hvor en bestemt adfærd fra medarbejderens side kan have en skadelig virkning for andre medarbejdere for eksempel inden for arbejdsmiljøområdet. I alt fire virksomheder har procedurer for, hvilke situationer, der kan udløse lønreduktion, og disse procedurer vil blive gennemgået nøje og om nødvendigt ændret for at sikre, at grundlæggende menneskerettigheder respekteres. En kortlægning af Danfoss Power Solutions eventuelle risici i relation til menneskerettigheder vil blive gennemført i Medarbejdere Mangfoldighed Danfoss anser mangfoldighed blandt medarbejderne for at være et aktiv, der fører til konkurrencemæssige fordele og forøget kreativitet og innovation. Danfoss lægger særlig vægt på mangfoldighed i rekrutteringspolitikken. Når nye medarbejdere skal ansættes, er målet at finde frem til mindst tre velegnede kandidater, som samlet repræsenterer mangfoldighed, hvad angår kultur, nationalitet, køn og alder. Hvis to eller flere kandidater er lige kvalificerede, vil Danfoss tilsigte mangfoldighed blandt medarbejderne og på arbejdspladsen i den endelige udvælgelsesproces. Som led i bestræbelserne på at opnå mangfoldighed gør Danfoss en målrettet indsats for at øge andelen af kvindelige ledere i hele koncernen. Det overordnede mål for koncernen er at øge andelen af kvindelige ledere til 20 % i 2015 i forhold til 18 % i 2013 for at sikre, at lederne i højere grad afspejler den mangfoldige sammensætning af arbejdsstyrken, som bestod af 29 % kvindelige medarbejdere i Bæredygtighedsrapport 2013 I Danfoss Koncernen 15

16 INDSATS OG RESULTATER PÅ KERNEOMRÅDER Medarbejdernes engagement og udvikling Danfoss har stor fokus på medarbejderengagement. Endnu en gang viste undersøgelser gennemført blandt medarbejderne i 2013 et stort engagement sammenlignet med andre globale virksomheder med høj performance. Dette understreger medarbejdernes fortsatte opbakning til Danfoss strategiske initiativer. Undersøgelserne viste fremgang på en række parametre som for eksempel performance management og vurderingen af den nærmeste chefs evner som leder. Forbedringen i engagement afspejles i den procentdel af medarbejdere, der frivilligt forlader Danfoss, som fortsat ligger på omkring 5,7 % globalt set. Den samlede medarbejderomsætning faldt fra 15,0 % i 2012 til 13,7 % i Den 31. december 2013 havde Danfoss Koncernen medarbejdere mod året før. Det svarer til et fald på 2,7 %, hvilket primært er et resultat af koncernens løbende tilpasninger til de globale markedsforhold. Ansvarlig leverandørstyring Danfoss arbejder systematisk med at højne standarden i leverandørkæden. I 2013 har Danfoss fortsat haft særlig fokus på leverandører af varer, som indgår i Danfoss produktionsprocesser eller direkte i produkterne samt på, at leverandører, der tidligere er auditeret, får løst de konstaterede problemer tilfredsstillende. Samtidig auditeres nye leverandører og leverandører, der flytter til nye lokationer. Danfoss tilpasser løbende indkøbsorganisationen og de værktøjer, der anvendes til leverandørstyring. Indkøbsorganisationen er således blevet fælles for hele koncernen, inklusive Danfoss Power Solutions, med virkning fra juli For at sikre at Danfoss indsats i leverandørkæden koncentreres der, hvor selskabet har størst indflydelse, har Danfoss valgt at tilpasse den model for risikovurdering, der danner grundlag for indsatsen hos den enkelte leverandør. Risikovurderingen tager højde for, hvor leverandørerne producerer, således at leverandører i områder, hvor der er størst risiko for afvigelser, prioriteres først. Derudover fokuserer modellen på de foretrukne leverandører fremfor som tidligere at fokusere på værdien af køb hos den enkelte leverandør, således at fokus er på de leverandører, der fortsat skal levere til Danfoss. For at sikre at alle Danfoss medarbejdere med leverandørkontakt har kendskab til Danfoss Code of Conduct og ansvarsfordelingen på området gennemfører Danfoss Code of Conduct Competence Center løbende træning. Træningen er opdelt i flere moduler og tilbydes primært som e-learning. I 2013 er der trænet 99 medarbejdere, og fra starten af 2014 vil der være fokus på træning af Danfoss Power Solutions medarbejdere. Der blev i 2013 indhentet underskrifter på Danfoss Code of Conduct fra i alt 809 leverandører samt gennemført 134 auditbesøg for at kontrollere, om leverandørerne overholder Danfoss retningslinjer, heraf 44 førstegangs audit-besøg og 90 opfølgningsbesøg. Opfølgningsbesøgene har typisk fulgt op på forhold som eksempelvis utilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger i form af manglende nødudgange og brandslukningsudstyr, mangel på personligt beskyttelsesudstyr, forkert behandling og opbevaring af farlige kemikalier samt udledning af spildevand. Lokalt engagement Danfoss støtter en række initiativer i de lokalsamfund, hvor virksomheden har fabrikker eller salgskontorer. Ved sponsorater, engagement i erhvervsorganisationer og grupper og gennem deltagelse i socialt arbejde er virksomheden en aktiv medspiller i lokalsamfundet. Et eksempel er renovering af den lokale grundskole og børnehave i Panrutti, den landsby, hvoraf to tredjedele tilhører Danfoss Indiens nye campus. Stedet var tidligere et trist syn. Utætte tage og manglende eller ødelagte vinduer, utilstrækkelig vandforsyning fra en forfalden vandtank og ødelagte cementgulve fra 1960'erne gjorde det til en daglig udfordring at give 65 børn nærende mad for mindre end en halv dollar om dagen. Men i dag er det hele ændret. Danfoss Indien har som led i en CSR-kortlægning i lokalområdet besluttet at gøre en forskel for disse uddannelsesinstitutioner. Hele skolens område gennemgik en renovering takket være Danfoss Indiens CSR-program 'Joy of Giving'. Danfoss renoverede og udbyggede skolen og børnehaven ved hjælp af lokal arbejdskraft og fik tillige etableret en køkkenhave, hvor der dyrkes ti forskellige slags grøntsager, der bidrager til, at børnene får en sund og nærende kost. Et nyt køkken, en liters vandtank, sikre tage og nye gulve har givet børn og ansatte helt nye rammer for deres gang på skolen. Fabrikant Mads Clausens Fond Fabrikant Mads Clausens Fond blev oprettet i 1960 af Danfoss grundlægger og har til formål at yde støtte til almenvelgørende projekter i ind- og udland. Støtten blev i begyndelsen først og fremmest uddelt 16 Bæredygtighedsrapport 2013 I Danfoss Koncernen

17 INDSATS OG RESULTATER PÅ KERNEOMRÅDER med bibelske motiver lavet af den danske kunstner Bjørn Nørgaard, er hovedkirke for de danske menigheder i Sydslesvig. Staten Oklahoma i USA oplevede den værste tornado nogensinde i sommeren 2013 med tab af adskillige menneskeliv og massive ødelæggelser til følge. Fabrikant Mads Clausens Fond donerede umiddelbart efter katastrofen USD , hvilket svarer til kroner, til American Red Cross til nødhjælpsarbejdet i området. Den største bevilling 4,2 mio. kroner gik til Havnbjerg Mølle ved Nordborg, som i løbet af året har gennemgået en større renovering, herunder udskiftning af møllens stråtag. Donationer, Fabrikant Mads Clausens Fond i lokalområderne omkring fabrikken i Nordborg, men i takt med Danfoss ekspansion og globalisering er støtteområdet udvidet til også at omfatte nogle af Danfoss øvrige lokaliteter i ind- og udland. Fonden yder blandt andet støtte til uddannelse og forskning, idræt, kunst og kultur og forskellige velgørende organisationer. Fabrikant Mads Clausens Fond uddelte i ,7 mio. kroner fordelt på 386 modtagere. Blandt disse var en lang række foreninger og institutioner i Danfoss nærområder, herunder skoler og universiteter, hospitaler, idrætsklubber, spejdergrupper, pensionist-foreninger og handicapinstitutioner samt museer, kor og orkestre. Mange landsdækkende patientforeninger og hjælpeorganisationer har også modtaget støtte. Der blev i årets løb uddelt flere større bevillinger på kroner og derover. De gik blandt andet til forskning i kræft, udstyr til idrætsforeninger, nødhjælp samt til forskellige kulturelle projekter. Helligåndskirken i Flensborg, Tyskland, modtog kroner. De gik til arbejdet med afrensning af kirkens vægge og kalkmalerier. Kirken, som for nylig kunne afsløre en bronzeskulptur og nye mosaik-vinduer Donationer, Danfoss Medarbejderfond Danfoss Medarbejderfond Danfoss Medarbejderfond er en social fond, der har til formål at yde hjælp i form af rådgivning samt økonomisk hjælp til medarbejdere i Danfoss A/S, Bitten og Mads Clausens Fond, et associeret selskab i Danmark eller et dansk datterselskab under disse. Fonden har i 2013 behandlet ca. 300 sager. Mange af sagerne har omhandlet dårlig økonomi i forbindelse med opløste parforhold. Også i 2013 har mange medarbejdere søgt om hjælp til konfirmation, efterskole ophold samt julen. Derudover har fonden ydet tilskud til ferie til glæde for mange børnefamilier. Fonden ydede i 2013 en samlet økonomisk hjælp på ca. 2,9 mio. kroner. Medarbejderfondens advokatordning, der sikrer alle medarbejdere mulighed for juridisk bistand med tilskud fra fonden, har behandlet ca. 200 henvendelser. 19 % Hospitaler og institutioner, helse 13 % Forskning og undervisning 53 % Kunst og kultur 35% Økonomi 13% Sygdom/ tandlæge m.m. 10% Skilsmisse/ opløst parforhold 12% Konfirmation 8% Flytning 9% Efterskole 4% Begravelseshjælp 9% Andet 11 % Fritid og sport 4 % Udland Bæredygtighedsrapport 2013 I Danfoss Koncernen 17

18 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Danfoss Bæredygtighedsrapport

Danfoss Bæredygtighedsrapport Danfoss Bæredygtighedsrapport www.danfoss.com www.danfoss.com Danfoss kort fortalt Danfoss er en verdensførende leverandør af teknologier, der imødekommer det stigende behov for fødevareforsyning, moderne

Læs mere

Bæredygtighedsrapport

Bæredygtighedsrapport MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Bæredygtighedsrapport 2012 www.danfoss.com Danfoss intensiverer arbejdet med bæredygtighed Niels B. Christiansen Koncernchef & CEO Danfoss har lang tradition for at tage samfundsansvar.

Læs mere

Koncernomsætning. Fordelt på divisioner. mio. DKK

Koncernomsætning. Fordelt på divisioner. mio. DKK Koncernomsætning Fordelt på divisioner mio. DKK 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 04 05 06 07 08* Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division Danfoss Heating Division Danfoss Motion Controls

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

CR information fra Fibertex Personal Care

CR information fra Fibertex Personal Care CR information fra Fibertex Personal Care MENNESKERETTIGHEDER Rekruttering I 2016 har Fibertex Personal Care-gruppen haft fokus på at sikre effektive rekrutteringer af høj kvalitet, samtidig med at alle

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej ANTI-KORRUPTION At vælge den rigtige vej KORRUPTION Der er stigende fokus på virksomheders forebyggelse af korruption og bestikkelse, og for mange danske virksomheder er det en udfordring at holde sig

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt Introduktion til Danfoss Kort om Danfoss Medarbejdere 22.500 Globalt salg Salgsselskaber Fabrikker Tre største markeder Ejerskab Hovedkvarter

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

CSR Rapport 2015. Big enough to matter Small enough to care

CSR Rapport 2015. Big enough to matter Small enough to care Big enough to matter Small enough to care CSR CSR er en international forkortelse for corporate social responsibility, som er en typisk anvendt betegnelse som anvendes blandt internationale organisationer,

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Making Modern Living Possible

Making Modern Living Possible Making Modern Living Possible Chief Reputation Officer Ole Daugbjerg Danfoss Executive Office www.danfoss.com 1 Our Promise We provide leadership in our businesses through reliability, excellence, and

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Regnskabsåret 2012/2013 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 214 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Elforbrug... 4 Kommunale bygningers varmeforbrug... 5 Kommunale bygningers vandforbrug... 6 Transport... 7

Læs mere

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitets- og inklusionspolitik Diversitets- og inklusionspolitik OCTOBER 2016 1. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Danske Bank-koncernens politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2013

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2013 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2013 Biscas politikker for samfundsansvar Bisca har valgt at præcisere arbejdet med samfundsansvar i et sæt politikker. Politikkerne tager afsæt i Biscas forretningsstrategi

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Corporate Social Responsibility (CSR) 2011

Corporate Social Responsibility (CSR) 2011 Protecting people and business Corporate Social Responsibility (CSR) 2011 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar viking life-saving equipment a/s 2 viking Corporate Social Responsibility Forord VIKING

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Corporate Citizenship Rapport 2011 www.danfoss.com

Corporate Citizenship Rapport 2011 www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Corporate Citizenship Rapport 2011 www.danfoss.com Fortsat støtte til Global Compact Niels B. Christiansen President & CEO Danfoss Koncernen tilsluttede sig FN s»global Compact

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune Indledning Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts 2009. Målet

Læs mere

A/S Cimbria. Communication On Progress

A/S Cimbria. Communication On Progress A/S Cimbria Communication On Progress At Cimbria we believe...... in a prosperous future for all. We believe in caring for the Earth and the limited resources, we have at our disposal. We believe in making

Læs mere

CSR POLITIK OKTOBER 2013

CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR-politik for Danish Crown koncernen Denne politik er vedtaget med henblik på at sikre, at Danish Crown lever op til internationalt anerkendte principper for virksomheders samfundsansvar,

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

CSR politikken er på linje med FN s Global Compact opdelt i 4 hovedområder: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

CSR politikken er på linje med FN s Global Compact opdelt i 4 hovedområder: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Samfundsansvar i Bang & Olufsen Denne sektion udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a. Et uddrag heraf er at finde i selskabets årsrapport 211/12. Forretningsdrevet

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.]

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.] Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 12. januar 2017 [Kun det talte ord gælder] Talepapir URU alm. del samrådsspørgsmål N, vedr. børnearbejde

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Politiktitel NSG Groups adfærdskodeks for leverandører Godkendt af Styringsudvalg for indkøbspolitik Godkendt dato 17.06.2009 Indhold Denne politik gælder for alle NSG Group's leverandører

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Opfølgningg på Klimaplanen

Opfølgningg på Klimaplanen 2013 Opfølgningg på Klimaplanen Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Marts 2013 Introduktion Næstved Kommune har i 2013 udarbejdet en ny CO 2 kortlægning over den geografiske kommune. Samtidig er

Læs mere

CO2 Regnskab for Ikast-Brande

CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2-regnskab for Ikast-Brande Kommune som virksomhed 2011 Indledning Ikast-Brande Kommune arbejder målrettet med at reducere CO2-udledningen fra de kommunale bygninger/institutioner/anlæg.

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik - optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne

Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik - optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik - optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne Det Etiske Råd og Forbrugerrådet har stillet Forbrugerrådets Forbrugerpanel en række

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Etisk leverandørstyring

Etisk leverandørstyring Etisk leverandørstyring - Håndværksrådet er din rådgiver Rice a/s har gennem længere tid arbejdet tæt sammen med Håndværksrådets CSR-konsulenter, hvor vi har fået professionel assistance til at videreudvikle

Læs mere

Aftale om Klimapartnerskab

Aftale om Klimapartnerskab Aftale om Klimapartnerskab Mellem parterne Hørsholm kommune, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm, cvr-nr. 70960516, herefter kaldet Hørsholm kommune og DONG Energy Sales & Distribution A/S, Kraftværksvej 53,

Læs mere

Energieffektivitet og grøn vækst: sådan bidrager Danfoss

Energieffektivitet og grøn vækst: sådan bidrager Danfoss Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 346 Offentligt MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Energieffektivitet og grøn vækst: sådan bidrager Danfoss Kim Christensen President Danfoss Heating

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Code of conduct for leverandører til

Code of conduct for leverandører til Code of conduct for leverandører til Indledning Formålet med Hansen Textile A/S code of conduct er at være med til at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper over hele verden. Hensigten er at

Læs mere