Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas."

Transkript

1 Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet Verhaltenskodex C d Code f ex of Eik Etikos Conduc kodeksas k Code o fc Conduct kos kodeksas Kódex správani Etiska regler t Eettiset ohjee Eti k l Etisk regelsæt

2 Etisk regelsæt FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for dette etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når vi for eksempel står over for et dilemma, rummer de etiske regler en mere specifik vejledning på en række områder. De etiske regler dækker langt fra alt. Der vil være situationer, hvor vejledningen ikke er tilstrækkelig, og hvor du skal bruge værdierne og din sunde fornuft eller søge råd. Alle aktiviteter, der hører under Nordzucker AG, og virksomheder i Nordzuckerkoncernen ( Nordzucker ) er underlagt disse etiske regler. De er også en overordnet ramme for andre Nordzucker-politikker og -retningslinjer. Nordzucker forventer, at medarbejdere på alle niveauer i virksomheden og alle, der handler på Nordzuckers vegne, f.eks. agenter, konsulenter og andre forretningspartnere, overholder disse etiske regler. Hvis lokal lovgivning eller interne regler i Nordzucker sætter en højere standard end den, der er fastsat heri, er det den lokale lovgivning eller de pågældende interne regler, der gælder og dermed skal følges. Medarbejdere i Nordzucker har ansvaret for at sætte sig ind i og forstå reglerne og den lovgivning, der vedrører deres ansvarsområder, og for at overholde både ordlyden og ånden heri. Alle ledere på alle niveauer i Nordzucker fungerer som rollemodeller ved at over holde de etiske regler. Lederne har pligt til at informere de medarbejdere, der refererer til dem, om reglerne og til at inspirere og følge dem i efterlevelsen heraf. Hvis du har spørgsmål eller brug for råd om indholdet, fortolkningen eller anvendelsen af Nordzuckers etiske regler, kan du kontakte din leder eller et af medlemmerne af Det Etiske Udvalg 1. Manglende overholdelse af disse regler accepteres ikke og kan medføre passende sanktioner fra arbejdsgivers side. Alle medarbejdere opfordres til at reagere omgående, hvis de oplever brud på disse regler. Sådanne brud kan indberettes til nærmeste leder eller til medlemmer af Det Etiske Udvalg. Nordzucker tillader ingen repressalier eller gengældelse over for personer, der i god tro har indberettet brud eller formodede brud på de etiske regler. 1 Se bilag ETISK REGELSÆT 8. APRIL 2013 SIDE 1/5

3 God forretningsskik BESTIKKELSE OG KORRUPTION Vi tilbyder, giver eller modtager aldrig bestikkelse eller uretmæssige betalinger og deltager ikke i nogen form for korrupt handling direkte eller via tredjemand. SELSKABETS AKTIVER Vi respekterer og beskytter Nordzuckers materielle og immaterielle ejendom og ressourcer og bruger dem ikke uretmæssigt. GAVER OG REPRÆSENTATION Vi sikrer, at arbejdsrelaterede gaver, arbejdsrelateret forplejning og repræsentation har et rimeligt omfang, og vi tilbyder eller accepterer aldrig gaver, forplejning eller repræsentation, der på upassende vis kunne påvirke forretningsmæssige beslutninger eller svække vores uafhængighed eller dømmekraft. INTERESSEKONFLIKTER Vi søger at undgå situationer, hvor vores personlige interesser eller handlinger kunne være eller synes at kunne være i konflikt med Nordzuckers interesser. KONKURRENCE Vi forpligter os til konkurrence baseret på pris, kvalitet og service og søger kun konkurrencemæssige fordele ved brug af lovlige midler. KOMMUNIKATION OG RAPPORTERING Vi informerer om virksomheden på en rettidig og korrekt måde og stræber efter at oplyse og ikke misinformere. Vi sikrer, at vores regnskaber og anden rapportering og registreringer er fuldstændige og præcise. Vi står for retvisende, gennemsigtig og troværdig rapportering i og uden for koncernen. FORTROLIGE OPLYSNINGER Vi opbevarer fortrolige oplysninger sikkert og gør vores yderste for at sikre, at de aldrig kommer i de forkerte hænder. TREDJEMAND, AGENTER OG LEVERANDØRER Vi indgår alene aftaler med agenter, andre eksterne repræsentanter og leverandører, der handler i overensstemmelse med vores regler. ETISK REGELSÆT 8. APRIL 2013 SIDE 2/5

4 Mennesker MANGFOLDIGHED, FAIR BEHANDLING OG ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER Vi behandler alle lige og respekterer forskelligheder. Vi respekterer arbejdstagerrettigheder og retten til at organisere sig. MENNESKERETTIGHEDER Vi respekterer og beskytter menneskerettigheder, vi tolererer ikke tvangsarbejde og er imod børnearbejde. PERSONOPLYSNINGER Vi respekterer og beskytter privatlivets fred og overholder lovgivning om databeskyttelse og personoplysninger. CHIKANE OG FORSKELSBEHANDLING Vi tolererer ingen form for chikane eller forskelsbehandling mod personer, der arbejder for eller sammen med os. ARBEJDSMILJØ Vi giver arbejdsmiljø førsteprioritet i forhold til alle, der arbejder for eller sammen med os. ETISK REGELSÆT 8. APRIL 2013 SIDE 3/5

5 Rolle i samfundet MILJØ Vi forpligter os til at beskytte miljøet og anerkender vores ansvar for konstant at forbedre vores resultater på miljøområdet. LANDBRUG Vi forpligter os til at arbejde tæt sammen med vores roeleverandører og hjælpe dem med at forbedre deres bæredygtige praksis. KVALITET, FØDEVARE- OG FODERSIKKERHED Vi efterlever høje standarder for kvalitet og produktsikkerhed og bestræber os på at producere sikre produkter af højeste kvalitet. KUNDER Vi behandler altid vores kunder med respekt og stræber efter til stadighed at øge kundernes tilfredshed. ERNÆRING, SUNDHED OG TRIVSEL Vi bidrager til ernæringsdebatten ved at formidle videnskabelige fakta om sukkers rolle i en afbalanceret og sund kost. SAMFUND Vi respekterer det omgivende samfund, engagerer os i samfundsmæssige spørgsmål, deltager i offentlige debatter og indgår i en aktiv dialog med vores interessenter. LOBBYVIRKSOMHED OG SPONSORATER Vi deltager i lovlige aktiviteter i forbindelse med dannelsen af nationale og internationale politikker og er åbne om vores sponsorater. ETISK REGELSÆT 8. APRIL 2013 SIDE 4/5

6 Bilag DET ETISKE UDVALG Lars Gorissen, Corporate Legal (formand); Inga Dransfeld-Haase, Corporate HR; Anna Marijke Goedeke, Corporate Internal Audit; Iver Drabaek, Corporate Change Management (koordinator). ETISK REGELSÆT 8. APRIL 2013 SIDE 5/5

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Vestas Code of Conduct

Vestas Code of Conduct Vestas Code of Conduct Vestas Code of Conduct 02 Code of Conduct er udarbejdet på engelsk og oversat til forskellige sprog. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem versionerne, vil den engelske version

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct

vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct Arla Foods skal håndtere spørgsmål om etik og kvalitet på en bæredygtig og ansvarsfuld måde, der samtidig skal sikre, at virksomheden

Læs mere

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014)

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) ADFÆRDS- KODEKS Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) PATIENTSIKKERHED OG PATIENTFORDELE ETIK I FORSKNING OG UDVIKLING OPLYSNINGER OM VORES PRODUKTER INTERAKTION MED

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen.

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. 0 Etisk kodeks Indhold Meddelelse fra Direktionen................................. 04 1. Etik og efterlevelse

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar Kodeks for etik og forretningsførelse Vi tager ansvar Bombardiers idegrundlag Vor mission er at blive verdens førende producent af fly og tog. Vi har forpligtet os til at levere værditilvækst og service

Læs mere

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions 2 Etisk regelsæt Denne version af det etiske regelsæt indeholder en opsummering af regelsættet. Den omdeles til alle medarbejdere.

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 1 Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 2 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48

Læs mere

Vestas forhold til koncernens interessenter

Vestas forhold til koncernens interessenter Vestas forhold til koncernens interessenter 1. Vestas forhold til koncernens interessenter Indhold 3 Indledning 3 Code of Conduct 4 Aktionærer 4 Forretningspartnere 6 Medarbejdere 8 Det omgivende samfund

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 01 Meddelelse fra Chief Executive... 02 Forpligtelsen over for vores værdier... 04 At arbejde med vores forretningsetiske principper... 08 Vores ansvar...

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder Code of conduct Hvem vi er og hvordan vi arbejder Denne vejledning indeholder AkzoNobels code of conduct. I 2008 definerede AkzoNobel virksomhedsværdierne påny. Disse værdier er: Først og fremmest fokus

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1 ISS A/S Anti-Korruptionspolitik November 2010 - version 2.0 Version 2.0 - November 2010 1 HENSIGTSERKLÆRING Korruption og bestikkelse er ulovligt, kriminelt og skadeligt for virksomheder, institutioner

Læs mere

CODE OF CONDUCT. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.dk

CODE OF CONDUCT. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.dk CODE OF CONDUCT Copyright 2014 Scandic Hotels AB scandichotels.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 2. Sociale hensyn 6 3. Miljøhensyn 9 4. Økonomiske og finansielle hensyn 11 5. Efterlevelse, dialog

Læs mere

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?...

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?... Adfærdskodeks 1 Indholdsfortegnelse Brev fra vores CEO...1 Oversigt over vores kerneværdier...2 Ledende forretningsprincipper...2 Introduktion...4 Hvad er adfærdskodeksen?... 4 Hvem skal bruge kodeksen?...

Læs mere

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Alle teammedlemmer MEDDELELSE FRA CEO EN På vegne af os alle hos Black Box vil jeg gerne udtrykke min glæde over, at du er en del af vores team. Vores dokumenterede

Læs mere

The Blue Book. Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN

The Blue Book. Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN The Blue Book Opsummering af Pfizers politikker vedrørende forretningsadfærd Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN Når vi handler med integritet, hjælper det os med at vække tillid og skabe respekt

Læs mere

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Adfærdskodeks. (Code of Conduct) 6. december 2012

Adfærdskodeks. (Code of Conduct) 6. december 2012 Code of Conduct Adfærdskodeks 8 (Code of Conduct) 6. december 2012 Adfærdskodeks I. Introduktion Ærlighed, integritet og fornuftig omtanke blandt vores medarbejdere er bydende nødvendigt for Flint Group

Læs mere