Budget - til.bev Budget - omp Budget - korr. 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014"

Transkript

1 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik- og Miljøudvalget 128,536 1,716 13,251 61,594 1, Faste ejendomme 11, ,82 13,619 3,954 2,58 1 Fælles formål 1, ,875 12,1 3,162 1, Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme 1, , Byfornyelse Fritidsområder 2, ,64 1, Grønne områder og naturpladser 2, ,64 1, Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse 1,626 1, Naturforvaltningsprojekter 1,535 1, Natura Vandløbsvæsen 1, , Fælles formål 1, , Vedligeholdelse af vandløb Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Fælles funktioner 8, ,488 7,689 1,324-1,37 1 Fælles formål 7, ,488 6, ,37 3 Arbejder for fremmed regning -2 5 Driftsbygninger og -pladser 1,257 1, Kommunale veje 26, ,234 12, Vejvedligeholdelse m.v. 21, ,438 9, Belægninger m.v Vintertjeneste 3,978 3,978 2, Vejanlæg Kollektiv trafik 15, ,372 6, Fælles formål 1,116 1, Busdrift 14, ,256 6, Folkeskolen m.m. 34, ,864 21, Folkeskoler 33,182 33,182 16,591 5 Skolefritidsordninger 1,333 1, Befordring af elever i grundskolen , Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 2, stk. 2 og stk Folkebiblioteker 2,272 2,272 1,136

2 5 Folkebiblioteker 2,272 2,272 1, Kulturel virksomhed Musikarrangementer Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Sundhedsudgifter m.v. 2,441 2, , Sundhedsfremme og forebyggelse 2,441 2, , Dagtilbud m.v til børn og unge 8,649 8,649 4, Dagpleje Børnehaver 1,26 1, Integrerede daginstitutioner 5,87 5,87 2,94 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1,73 1, Tilbud til ældre og handicappede 3,518 3,518 1, Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 3,468 3,468 1, Forebyggende indsats for ældre og handicappede Arbejdsmarkedsforanstaltninger Servicejob Administrativ organisation 9, ,642 4, Administrationsbygninger 7, ,379 3, Sekretariat og forvaltninger 2, ,264 1, Uddannelsesudvalget 298,993 12, , ,195 12, Faste ejendomme Andre faste ejendomme Folkeskolen m.m. 277,54 6, , ,16 6,352 1 Folkeskoler 174,14 6,355-1, ,493 81,888 4,479 2 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 2,272 2,272 1,336 3 Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger 12, , 15,921 7,896 2,997 6 Befordring af elever i grundskolen 6,74 6, Specialundervisning i regionale tilbud 1,812 1, Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 2, stk. 2 og stk. 5 44,684-1,124 43,56 18,534-1,124 9 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler 27,58 27, Efterskoler og ungdomskostskoler 6,42 6, Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 1,118 1, Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 8, ,446 3, Ungdomsskolevirksomhed 8,33-9 8,295 3, Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner 151 mv Dagtilbud m.v til børn og unge 8,871 6,297 15,169 6,783 6, Integrerede daginstitutioner 6,323 6,323 2,886 6, Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 8, ,846 3, Tilbud til børn og unge med særlige behov 3,9 3,9 2, Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 3,9 3,9 2,359 3 Børn og familieudvalget 227,834-6, , ,533-6, Folkeskolen m.m. 7, ,643 4, Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 7, ,643 4, Sundhedsudgifter m.v. 18, ,37 9, Kommunal tandpleje 12, ,498 6,538 54

3 89 Kommunal sundhedstjeneste 5, ,539 2, Central refusionsordning -1,5-1, Indtægter fra den centrale refusionsordning -1,5-1, Dagtilbud m.v til børn og unge 12,752-6, ,935 58,915-6,816 1 Fælles formål 23, ,158 18,973 8,449-4, Dagpleje 21, ,739 1, Børnehaver 12, ,466 6, Integrerede daginstitutioner 58,326-6,531 3,179 54,975 3,791-3, Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber 1, 1, Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private 2,9 klubber og puljeordninger 2,9 1, Tilbud til børn og unge med særlige behov 75, ,347 37, Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 31,119 31,119 19, Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 22, ,696 12, Døgninstitutioner for børn og unge 19,62 19,62 4, Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 1,93 1,93 1, Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Kontante ydelser 7,374 7,374 4, Sociale formål 7,374 7,374 4,364 4 Erhvervs- og Kulturudvalget 42, ,8 22, Faste ejendomme Andre faste ejendomme Fritidsfaciliteter 1, ,28 8,918 5,122-1, Stadion og idrætsanlæg 9, ,21 8,635 4,843-1,35 35 Andre fritidsfaciliteter Folkebiblioteker 13, ,49 6, Folkebiblioteker 13, ,49 6, Kulturel virksomhed 8, ,327 4, Museer 2,156 2,156 1,47 61 Biografer Teatre Musikarrangementer 2, ,68 1, Andre kulturelle opgaver 2, ,91 1, Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 9, ,239 11,335 6,437 1,537 7 Fælles formål Start- og udviklingspuljen 72 Folkeoplysende voksenundervisning 2, , Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 2,67 2,67 1, Lokaletilskud 4,689 1,145 5,833 3,83 1, Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Turisme Økonomiudvalget 25,794 4,21 254, ,96 4,21 22 Jordforsyning Boligformål Erhvervsformål Ubestemte formål Faste ejendomme 1,824 1,824 1

4 1 Fælles formål Beboelse Andre faste ejendomme Byfornyelse Driftsikring af boligbyggeri Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Redningsberedskab 7, ,377 2, Redningsberedskab 7, ,377 2, Folkeskolen m.m. 1,43-1,43 9-1,43 1 Folkeskoler 1,43-1,43 9-1,43 32 Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Politisk organisation 8, ,26 4, Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7,67 7,67 3, Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation 179,363 3,268 1, ,924 91,31 4,561 5 Administrationsbygninger 2,665-2,665-2, Sekretariat og forvaltninger 81,437 4,422 4,282 9,142 41,261 8,75 52 Fælles IT og telefoni 25,962 1,874-2,939 24,897 16,481-1,65 53 Jobcentre 27, ,925 11, Naturbeskyttelse 1,293 1, Miljøbeskyttelse 5, ,281 2, Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet 17, ,711 9, Det specialiserede børneområde 12, ,927 5, Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 5,141 5,141 2,34 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 4,165 4,165 2,6 67 Erhvervsservice og iværksætteri 4,165 4,165 2,6 52 Lønpuljer 47, ,961 13, Løn- og barselspuljer 5,849-1,74-4 4, ,77 72 Tjenestemandspension 2,978 1,513 22,491 9,16 1, Interne forsikringspuljer 7, ,862 4, Generelle reserver 13,836 13,836 6 Social- og Sundhedsudvalget 52, ,79 238, Faste ejendomme Driftsikring af boligbyggeri Folkeskolen m.m. 4,911 4,911 2, Specialpædagogisk bistand til voksne 4,911 4,911 2,644 3 Ungdomsuddannelser 5,752 3,63 9,382 2,622 3,63 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 5,752 3,63 9,382 2,622 3,63 62 Sundhedsudgifter m.v. 151, ,151 51, Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet 126, ,367 41, Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1, ,129 4, Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 5, ,256 1, Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse 4, ,298 1, Andre sundhedsudgifter 3,436 3,436 1,197

5 22 Central refusionsordning -1, ,47-1, Indtægter fra den centrale refusionsordning -1, ,47-1, Tilbud til ældre og handicappede 259, ,371 14, Ældreboliger -1, ,313 1, Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 216, ,17 115, Forebyggende indsats for ældre og handicappede 29, ,888 14, Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 21, ,846 8, Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget 1,779 hjem 1, Rådgivning 1,918 1, Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1,918 1, Tilbud til voksne med særlige behov 97, ,63 93,431 41,843-3, Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 19-11) 1,312 1, Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 2, ) 65 2,752 1, Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 11 og sundhedslovens 2, ) -16 2,558 1, Botilbud til længerevarende ophold ( 18) 35, ,588 17, Botilbud til midlertidigt ophold ( 17) 34, ,27 32,814 13,697-2,41 53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) Beskyttet beskæftigelse ( 13) 6,721 6,721 2, Aktivitets- og samværstilbud ( 14) 12, ,6 1,75 4,776-2,21 57 Kontante ydelser Sociale formål Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Social- og Sundhedsudvalget Faste ejendomme Driftsikring af boligbyggeri Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede 34 Plejehjem og beskyttede boliger Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold ( 18) Beskæftigelsesudvalget 487, ,93 23, Faste ejendomme Beboelse Driftsikring af boligbyggeri Folkeskolen m.m. 4,14 4,14 2,25 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 4,14 4,14 2,25 3 Ungdomsuddannelser 4,262 4, Produktionsskoler 3,276 3, Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 46 Tilbud til udlændinge 5,331 5,331 4,381 6 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 1,152 1,152 1,72 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 4,179 4,179 2,66 48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) 119, ,136 56, Personlige tillæg m.v. 4,953 4,953 2,24 68 Førtidspension med 5 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler 15,193 gældende før 1. januar 23 15,193 7, Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter 21,413 regler gældende før 1. januar 23 21,413 11,638 7 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter 77,577 regler gældende fra 1. januar 23 77,577 35,129

6 57 Kontante ydelser 241, , , Sygedagpenge 52,746 52,746 26, Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp 51,343 51,343 24, Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 24,367 24,367 13,75 76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 16,82 16,82 8, Boligsikring - kommunal medfinansiering 1,616 1,616 5, Dagpenge til forsikrede ledige 74,616 74,616 34,63 79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning 11,44 11,44 2,1 58 Revalidering 69,54 69,54 33,732 8 Revalidering 12,82 12,82 6, Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger 5,757 i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 5,757 (tidligere skånejob) 26,18 samt modtagere af ledighedsydelse 82 Ressourceforløb 5,963 5,963 1, Arbejdsmarkedsforanstaltninger 42, ,781 18, Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 2,612-1,255 19,357 7,226-1, Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 6, ,71 4, Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning 1,154og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning 1,154 ansat i kommuner 1,26 samt til alternativt tilbud 96 Servicejob Seniorjob for personer over 55 år 6,397 6,397 2, Beskæftigelsesordninger 7, ,172 3, Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Hovedtotal 1,956,844 12,222 1,969,66 95,721 12,222

7

8 Alle OLAP model Alle Dranst Alt 3 Anlæg Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift 1 Teknik- og Miljøudvalget 33,878 9,241 43,119 6,41 9, Bygningsvedligeholdelse 5,7 5,7 1, Pulje akut bygningsvedligeholdelse (skimmel, nedrivning m.v.) 2, -2, 2, 1584 Pulje akut bygningsvedligeholdelse (skimmel, nedrivning m.v.) 66 2, 2,66-1, Etablering af kulturstrøget i Faxe by 3,6 3, Naturgenopretning Restaurering af vandløb Pulje klimatilpasning 1,48 1, Pulje til trafikhandlingsplan Gadelys 1,8 1, Bedre trafikafvikling i Haslev Asfaltkontrakt 9,6 9,6 1, Cykelstier (29-212) Trafiksanering Rønnede ECO-Valley 3,19 3,19 1 3, Kystbeskyttelse af Strandvejen 3,8 3,8 3,8 358 Renovering af SFO Rollingen (BY ) 1,355 1, , Sundhedscenter - udskiftning af varmeforsyning 7, 7, 1, Flytning af Klub Møllen til afd. Møllevang (BY ) Sundhedscenter (forbedringer) 1, 1, 3 2 Uddannelsesudvalget 75 1,54 1,84 22,462 1, Ungdomsuddannelsescampus Skolereform - inventar og lokaleændringer Ny skole 9,977 9,977 22,446 9,977 3 Børn og familieudvalget Tandklinik Faxe Sundhedscenter (rør- og kabelføring) Lillebo, etablering af vuggestuegruppe (BY ) Ekstraordinære anlægsarbejder 21: Renovering af daginstitutionskøkkener Forbedring af legepladser Plan for Faxe By Erhvervs- og Kulturudvalget 3, ,677 2, Vandbehandling Haslev Svømmehal 2,5 2,5 2, Anlægspulje til fritidsbrugere Etablering af kulturstrøget i Faxe by Pulje til forsamlingshuse Kanten, ventilationsprojekt Elektronisk lokalebooking-system (BY ) Økonomiudvalget 17,577 1,314 27,891-1,396 1, Salg af storparceller Rønnede Færdiggørelse af byggemodninger, bolig - BY Salg af gl. døgnboliger 1,129 1, , Faxe kommunes køb af storparcel ved Rådhusvej i Faxe (BY ) 3,675 3,675 3,675

9 299 Salg af udlejningsejendomme Faxe kommunes salg af areal til Faxe Forsyning (BY ) Fælles erhvervsformål (F) Salg Industriparken areal v. KøgevejFaxe. BY Byggemodning af erhvervsgrunde 2, 87 2, Køb/salg af småarealer, pulje % pulje - Øvrige salgsrelaterede udgifter Køb af areal ved Haslev Teknikum BY Købspligtsager i henhold til planlovens 47A 2,386 2, , Salg af Teestrup Bygade 7A (Teestrup Demenscenter) Faxe kommunes salg af Bovangen 15 og 17-1,69-1,69-1,614-1, Faxe kommunes salg af Lindhardsvej 6 (BY ) -1,151-1,151-1,165-1, Områdefornyelse Haslev 2, , Salg af Taagerup gl. skole IT på skoleområdet (Pulje til infrastruktur m.v.) 1,2 29 1, Nyt netværk skolerne (BY ) 6,3 6,3 6, Køb af sygehus Sundhedscenter Faxe Sundhedscenter Faxe Sundhedscenter BY Indkøb af IPAD og videreudvikling af politisk IT-servicering Afledt anlæg - lokalisering af administrationen (ØKU-R-12) 1,868 1,868 1, IT (Udskiftning af PC'ere og GIS) 1, Analyseprojekt: Byudvikling ejendommen tidl. Haslev Seminarium Energifond 1, ,549 1, Nye administrative systemer -1,277-1,277-1, ABA-anlæg Social- og Sundhedsudvalget 1,9 4,512 6, , Servicearealtilskud Bråbyvej Etape I -2,339-2,339-2, Bråbyvej Etape II 3,526 3,526 3, Servicearealtilskud, Dalby Ældrecenter - Modernisering 1,4 1,4 1, Servicearealtilskud, Kongsted Ældrecenter Digitalisering E-sundhed 1,4 1, Udstyr og inventar, borgerrettede patientuddannelser Tilpasning af lokaler opstart Faxe Øst (SSU ) (BY ) Anlægsprojekter Produktionskøkkener Sundhedscenter, etablering af aflastningspladser; Sygeplejeklinik, anskaffelse af møbler Afledt virkning af demensplanen Bråbyvej Etape I og II: Flytteomkostninger, inventar og huslejetab Omklædningsrum til Grøndalshusene Velfærdsteknologi , Hovedtotal 57,561 35,157 92,718 3,127 35,157

10 Alle OLAP model Alle Dranst Alt 4 Renter Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift 5 Økonomiudvalget 19, 19, 1,935 7 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 19, 19, 1, Renter af likvide aktiver -1,5-1, Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af langfristet gæld 21,24 21,24 11, Kurstab og kursgevinster m.v Hovedtotal 19, 19, 1,935

11

12

13

14

15

16

17 Alle OLAP model Alt Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift 5 Økonomiudvalget -2,82,551-2,82,551-1,24,926 7 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. -2,82,551-2,82,551-1,24, Tilskud og udligning -594, , , Refusion af købsmoms 13, Skatter -1,487,72-1,487,72-744,336 Hovedtotal -2,82,551-2,82,551-1,24,926

18

19

20

21

22

23

24 Regnskabsoversigt til halvårsregnskab kr Opr. TB + O Korr. Regnskab Forventet (positive tal angiver udgift, negative en indtægt) budget 1. halvår budget 1. halvår regnskab NETTODRIFTSUDGIFTER 1,956,844 12,222 1,969,66 95,721 1,932,638 1 Teknik- og Miljøudvalget 128,536 1,716 13,251 61, , Faste ejendomme 11,561 2,58 13,619 3,954 12,519 1 Fælles formål 1,243 1,858 12,1 3,162 11, 12 Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme 1, , , Byfornyelse Fritidsområder 2, ,64 1,533 2,493 2 Grønne områder og naturpladser 2, ,64 1,533 2, Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse 1,626 1, ,626 5 Naturforvaltningsprojekter 1,535 1, , Natura Vandløbsvæsen 1, , ,865 7 Fælles formål 1, , , Vedligeholdelse af vandløb Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Fælles funktioner 8,996-1,37 7,689 1,324 7,687 1 Fælles formål 7,739-1,37 6, ,43 3 Arbejder for fremmed regning -2 5 Driftsbygninger og -pladser 1,257 1, , Kommunale veje 26, ,234 12,386 26, Vejvedligeholdelse m.v. 21, ,438 9,682 21, Belægninger m.v Vintertjeneste 3,978 3,978 2,561 3, Vejanlæg Kollektiv trafik 15, ,372 6,927 13,772 3 Fælles formål 1,116 1, , Busdrift 14, ,256 6,284 12, Folkeskolen m.m. 34, ,864 21,296 34,865 1 Folkeskoler 33,182 33,182 16,591 33,182 5 Skolefritidsordninger 1,333 1, ,333 6 Befordring af elever i grundskolen , Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 2, stk. 2 og stk Folkebiblioteker 2,272 2,272 1,136 2,272 5 Folkebiblioteker 2,272 2,272 1,136 2,272

25 35 Kulturel virksomhed Musikarrangementer Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Sundhedsudgifter m.v. 2,441 2, , Sundhedsfremme og forebyggelse 2,441 2, , Dagtilbud m.v til børn og unge 8,649 8,649 4,325 8, Dagpleje Børnehaver 1,26 1, ,26 14 Integrerede daginstitutioner 5,87 5,87 2,94 5,87 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1,73 1, ,73 32 Tilbud til ældre og handicappede 3,518 3,518 1,759 3, Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 3,468 3,468 1,734 3, Forebyggende indsats for ældre og handicappede Arbejdsmarkedsforanstaltninger Servicejob Administrativ organisation 9, ,642 4,612 9,643 5 Administrationsbygninger 7, ,379 3,6 7, Sekretariat og forvaltninger 2, ,264 1,11 2,264 2 Uddannelsesudvalget 298,993 12, , , , Faste ejendomme Andre faste ejendomme Folkeskolen m.m. 277,54 6, , ,16 282,79 1 Folkeskoler 174,14 4, ,493 81, ,722 2 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 2,272 2,272 1,336 3,3 3 Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger 12,924 2,997 15,921 7,896 15,922 6 Befordring af elever i grundskolen 6,74 6, ,74 7 Specialundervisning i regionale tilbud 1,812 1, ,172 8 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 2, stk. 2 og stk. 44, ,124 43,56 18,534 45,427 9 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler 27,58 27, , Efterskoler og ungdomskostskoler 6,42 6, , Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 1,118 1, ,118 3 Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 8, ,446 3,983 8, Ungdomsskolevirksomhed 8,33-9 8,295 3,983 8, Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner 151 mv Dagtilbud m.v til børn og unge 8,871 6,297 15,169 6,783 15, Integrerede daginstitutioner 6,323 6,323 2,886 6, Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 8, ,846 3,897 8, Tilbud til børn og unge med særlige behov 3,9 3,9 2,359 4,47 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 3,9 3,9 2,359 4,47 3 Børn og familieudvalget 227,834-6, , , , Folkeskolen m.m. 7, ,643 4,315 7,92 4 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 7, ,643 4,315 7,92 62 Sundhedsudgifter m.v. 18, ,37 9,213 17,926

26 85 Kommunal tandpleje 12, ,498 6,538 12, Kommunal sundhedstjeneste 5, ,539 2,676 5,43 22 Central refusionsordning -1,5-1, ,5 7 Indtægter fra den centrale refusionsordning -1,5-1, ,5 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 12,752-6, ,935 58, ,432 1 Fælles formål 23,371-4,398 18,973 8,449 18,6 11 Dagpleje 21, ,739 1,262 2, Børnehaver 12, ,466 6,724 12,89 14 Integrerede daginstitutioner 58,326-3,352 54,975 3,791 56,22 15 Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber 1, 1, 492 1,65 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private 2,9 klubber og puljeordninger 2,9 1,722 2,9 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 75, ,347 37,517 78,347 2 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 31,119 31,119 19,182 39, Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 22, ,696 12,244 26, Døgninstitutioner for børn og unge 19,62 19,62 4,538 1, Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 1,93 1,93 1,553 2, Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Kontante ydelser 7,374 7,374 4,364 7, Sociale formål 7,374 7,374 4,364 7,374 4 Erhvervs- og Kulturudvalget 42, ,8 22,867 43, Faste ejendomme Andre faste ejendomme Fritidsfaciliteter 1,229-1,312 8,918 5,122 8, Stadion og idrætsanlæg 9,94-1,35 8,635 4,843 8, Andre fritidsfaciliteter Folkebiblioteker 13, ,49 6,397 13,627 5 Folkebiblioteker 13, ,49 6,397 13, Kulturel virksomhed 8, ,327 4,87 8,328 6 Museer 2,156 2,156 1,47 2, Biografer Teatre Musikarrangementer 2, ,68 1,48 2,68 64 Andre kulturelle opgaver 2, ,91 1,466 2, Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 9,798 1,537 11,335 6,437 11,334 7 Fælles formål Start- og udviklingspuljen 72 Folkeoplysende voksenundervisning 2, , , Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 2,67 2,67 1,821 2,67 74 Lokaletilskud 4,689 1,145 5,833 3,83 5, Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Turisme Økonomiudvalget 25,794 4,21 254, ,96 232,84 22 Jordforsyning Boligformål 3 3 3

27 3 Erhvervsformål Ubestemte formål Faste ejendomme 1,824 1, ,162 1 Fælles formål Beboelse Andre faste ejendomme Byfornyelse Driftsikring af boligbyggeri Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Redningsberedskab 7, ,377 2,924 7, Redningsberedskab 7, ,377 2,924 7, Folkeskolen m.m. 1,43-1, Folkeskoler 1,43-1, Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Politisk organisation 8, ,26 4,962 9,554 4 Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7,67 7,67 3,719 7,67 42 Kommissioner, råd og nævn Valg m.v ,7 45 Administrativ organisation 179,363 4, ,924 91,31 181,714 5 Administrationsbygninger 2,665-2, Sekretariat og forvaltninger 81,437 8,75 9,142 41,261 88,56 52 Fælles IT og telefoni 25,962-1,65 24,897 16,481 23, Jobcentre 27, ,925 11,4 27,22 54 Naturbeskyttelse 1,293 1, , Miljøbeskyttelse 5, ,281 2,649 5, Byggesagsbehandling ,21 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 17, ,711 9,958 17, Det specialiserede børneområde 12, ,927 5,976 12, Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 5,141 5,141 2,34 4, Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 4,165 4,165 2,6 4, Erhvervsservice og iværksætteri 4,165 4,165 2,6 4, Lønpuljer 47, ,961 13,391 28,48 7 Løn- og barselspuljer 5,849-1,77 4, ,5 72 Tjenestemandspension 2,978 1,513 22,491 9,16 19, 74 Interne forsikringspuljer 7, ,862 4,417 5,98 76 Generelle reserver 13,836 13,836 6 Social- og Sundhedsudvalget 52, ,79 238,252 52,75 25 Faste ejendomme Driftsikring af boligbyggeri Folkeskolen m.m. 4,911 4,911 2,644 4, Specialpædagogisk bistand til voksne 4,911 4,911 2,644 4,911 3 Ungdomsuddannelser 5,752 3,63 9,382 2,622 1, Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 5,752 3,63 9,382 2,622 1, Sundhedsudgifter m.v. 151, ,151 51,11 149, Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet 126, ,367 41, ,1

28 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1,129 1,129 4,751 9, Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 5, ,256 1,526 4,2 85 Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse 4, ,298 1,279 5,287 9 Andre sundhedsudgifter 3,436 3,436 1,197 3,77 22 Central refusionsordning -1, ,47-1,136-1,18 7 Indtægter fra den centrale refusionsordning -1, ,47-1,136-1,18 32 Tilbud til ældre og handicappede 259, ,371 14,812 26,165 3 Ældreboliger -1, ,313 1,627-1,53 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 216, ,17 115,13 215, Forebyggende indsats for ældre og handicappede 29, ,888 14,88 29, Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 21, ,846 8,538 23,36 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende 1,779 i eget hjem 1, ,3 35 Rådgivning 1,918 1, ,918 4 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1,918 1, , Tilbud til voksne med særlige behov 97,63-3,632 93,431 41,843 93,43 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 19-11) 1,312 1, , Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 2, ) 2,752 1,34 3,21 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 11 og sundhedslovens 2, ) 2,558 1,321 2,3 5 Botilbud til længerevarende ophold ( 18) 35, ,588 17,52 35, Botilbud til midlertidigt ophold ( 17) 34,855-2,41 32,814 13,697 32, Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) , Beskyttet beskæftigelse ( 13) 6,721 6,721 2,184 6, Aktivitets- og samværstilbud ( 14) 12,772-2,21 1,75 4,776 1,75 57 Kontante ydelser Sociale formål Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Beskæftigelsesudvalget 487, ,93 23, ,62 25 Faste ejendomme , Beboelse , Driftsikring af boligbyggeri Folkeskolen m.m. 4,14 4,14 2,25 4,15 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 4,14 4,14 2,25 4,15 3 Ungdomsuddannelser 4,262 4, ,59 44 Produktionsskoler 3,276 3, , Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Tilbud til udlændinge 5,331 5,331 4,381 7,456 6 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 1,152 1,152 1,72 2, Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 4,179 4,179 2,66 4, Førtidspensioner og personlige tillæg (48) 119, ,136 56, , Personlige tillæg m.v. 4,953 4,953 2,24 4, Førtidspension med 5 pct. kommunal medfinansiering tilkendt 15,193 efter regler gældende 15,193 før 1. januar 7, ,16 69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt 21,413 efter regler gældende 21,413 før 1. januar 11, ,193 7 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt 77,577 efter regler gældende 77,577 fra 1. januar 35, , Kontante ydelser 241, , ,647 23, Sygedagpenge 52,746 52,746 26,185 49,55 72 Sociale formål

29 73 Kontant- og uddannelseshjælp 51,343 51,343 24,391 55, Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 24,367 24,367 13,75 22, Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 16,82 16,82 8,341 16, Boligsikring - kommunal medfinansiering 1,616 1,616 5,614 12,99 78 Dagpenge til forsikrede ledige 74,616 74,616 34,63 68, Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning 11,44 11,44 2,1 3, Revalidering 69,54 69,54 33,732 67,565 8 Revalidering 12,82 12,82 6,283 12,82 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger 5,757i målgruppe 2, nr. 5,757 6, jf. lov om 26,18 en aktiv beskæftigelsesindsats 5,771 (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse 82 Ressourceforløb 5,963 5,963 1,341 3, Arbejdsmarkedsforanstaltninger 42, ,781 18,75 41,413 9 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 2,612-1,255 19,357 7,226 19, Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 6, ,71 4,734 6, Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning 1,154 og den midlertidige 1,154 arbejdsmarkedsydelsesordning 1,26 1,439 ansat i kommuner samt til alternativt tilbud 96 Servicejob Seniorjob for personer over 55 år 6,397 6,397 2,686 5,32 98 Beskæftigelsesordninger 7, ,172 3,1 8, Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger

30 1. kr Opr. TB + O Korr. Regnskab Forventet (positive tal angiver udgift, negative en indtægt) budget 1. halvår budget 1. halvår regnskab ANLÆG 57,561 35,157 92,718 3,127 1,2 1 Teknik- og Miljøudvalget 33,878 9,241 43,119 6,41 38, Bygningsvedligeholdelse 5,7 5,7 1,963 5,7 179 Pulje akut bygningsvedligeholdelse (skimmel, nedrivning m.v.) 2, -2, 1584 Pulje akut bygningsvedligeholdelse (skimmel, nedrivning m.v.) -1,934 2,66 1, Etablering af kulturstrøget i Faxe by 3,6 3, ,6 58 Naturgenopretning Restaurering af vandløb Pulje klimatilpasning 1,48 1, , Pulje til trafikhandlingsplan Gadelys 1,8 1,8 9 1, Bedre trafikafvikling i Haslev Asfaltkontrakt 9,6 9,6 1,72 9, Cykelstier (29-212) Trafiksanering Rønnede ECO-Valley 3,19 3,19 1 3, Kystbeskyttelse af Strandvejen 3,8 3,8 358 Renovering af SFO Rollingen (BY ) 1,355 1, , Sundhedscenter - udskiftning af varmeforsyning 7, 7, 1,756 7, Flytning af Klub Møllen til afd. Møllevang (BY ) Sundhedscenter (forbedringer) 1, 1, 3 1, 2 Uddannelsesudvalget 75 1,54 1,84 22,462 28, Ungdomsuddannelsescampus Skolereform - inventar og lokaleændringer Ny skole 9,977 9,977 22,446 27, 3 Børn og familieudvalget Tandklinik Faxe Sundhedscenter (rør- og kabelføring) Lillebo, etablering af vuggestuegruppe (BY ) Ekstraordinære anlægsarbejder 21: Renovering af daginstitutionskøkkener Forbedring af legepladser Plan for Faxe By Erhvervs- og Kulturudvalget 3, ,677 2,94 3, Vandbehandling Haslev Svømmehal 2,5 2,5 2,376 2, Anlægspulje til fritidsbrugere Etablering af kulturstrøget i Faxe by Pulje til forsamlingshuse Kanten, ventilationsprojekt Elektronisk lokalebooking-system (BY ) Økonomiudvalget 17,577 1,314 27,891-1,396 24, Salg af storparceller Rønnede

31 23 Færdiggørelse af byggemodninger, bolig - BY Salg af gl. døgnboliger 1,129 1, Faxe kommunes køb af storparcel ved Rådhusvej i Faxe (BY ) 3,675 3,675 3, Salg af udlejningsejendomme Faxe kommunes salg af areal til Faxe Forsyning (BY ) Fælles erhvervsformål (F) Salg Industriparken areal v. KøgevejFaxe. BY Byggemodning af erhvervsgrunde 2, 87 2, ,1 579 Køb/salg af småarealer, pulje % pulje - Øvrige salgsrelaterede udgifter Køb af areal ved Haslev Teknikum BY Købspligtsager i henhold til planlovens 47A 2,386 2, , Salg af Teestrup Bygade 7A (Teestrup Demenscenter) Faxe kommunes salg af Bovangen 15 og 17-1,69-1,69-1,614-1, Faxe kommunes salg af Lindhardsvej 6 (BY ) -1,151-1,151-1,165-1, Områdefornyelse Haslev 2, , , Salg af Taagerup gl. skole IT på skoleområdet (Pulje til infrastruktur m.v.) 1,2 29 1, , Nyt netværk skolerne (BY ) 6,3 6,3 6, Køb af sygehus Sundhedscenter Faxe Sundhedscenter Faxe Sundhedscenter BY Indkøb af IPAD og videreudvikling af politisk ITservicering Afledt anlæg - lokalisering af administrationen (ØKU-R- 12) 1,868 1, IT (Udskiftning af PC'ere og GIS) 1, Analyseprojekt: Byudvikling ejendommen tidl. Haslev Seminarium Energifond 1, ,549 1,477 1, Nye administrative systemer -1,277-1, ABA-anlæg Social- og Sundhedsudvalget 1,9 4,512 6, , Servicearealtilskud Bråbyvej Etape I -2,339-2,339-2, Bråbyvej Etape II 3,526 3,526 3, Servicearealtilskud, Dalby Ældrecenter - Modernisering 1,4 1, Servicearealtilskud, Kongsted Ældrecenter Digitalisering E-sundhed 1,4 1, Udstyr og inventar, borgerrettede patientuddannelser

32 53269 Tilpasning af lokaler opstart Faxe Øst (SSU ) (BY ) Anlægsprojekter Produktionskøkkener Sundhedscenter, etablering af aflastningspladser; Sygeplejeklinik, anskaffelse af møbler Afledt virkning af demensplanen Bråbyvej Etape I og II: Flytteomkostninger, inventar og huslejetab Omklædningsrum til Grøndalshusene Velfærdsteknologi ,332 1,332

33 1. kr Opr. TB + O Korr. Regnskab Forventet (positive tal angiver udgift, negative en indtægt) budget 1. halvår budget 1. halvår regnskab RENTER 19, 19, 1,935 19, 7 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 19, 19, 1,935 19, 22 Renter af likvide aktiver -1,5-1, ,5 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af langfristet gæld 21,24 21,24 11,262 21,24 58 Kurstab og kursgevinster m.v kr Opr. TB + O Korr. Regnskab Forventet (positive tal angiver udgift, negative en indtægt) budget 1. halvår budget 1. halvår regnskab INDTÆGTER -2,82,551-2,82,551-1,24,926-2,75,39 7 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. -2,82,551-2,82,551-1,24,926-2,75,39 62 Tilskud og udligning -594, , , , Refusion af købsmoms 13, Skatter -1,487,72-1,487,72-744,336-1,487,72

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt 1000 kr. Opr. Tillægsbev. Korrigeret Regnskab Forventet NETTODRIFTSUDGIFTER 1.912.311 57.957 1.970.268 936.322 1.905.249 01 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Specifikationer til årsberetning 2012

Specifikationer til årsberetning 2012 Specifikationer til årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 6 Børne- og Familieudvalget...

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 6 Bevillingsoversigt... 8 Bevillingsspecifikationer... 10 Drift og refusion... 10 Anlæg... 20 Renter afdrag og finasiering... 26 soversigt... 28 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg Bevillingsomr der 1 konomiudvalget 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg 1 Skole 3 Błrn 0-6 r 4 Familie 3 Arbejdsmarkedsudvalg

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1. Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. Økonomiudvalg -2.039.943-82.822-2.122.765-1.011.708-2.116.798 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.424-18.800 7.623

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2011 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 250 stk Forsidefoto: Dan Turèlls Plads I tabeller

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes?

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes? Hvilke kommunale kan konkurrenceudsættes? 1 FORMÅL I DI s årlige faktaark om kommunernes konkurrenceudsættelse foretages der en kortlægning af kommunernes konkurrenceudsættelse i det senest afsluttede

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne Økonomiudvalget 6.427.077 6.568.948 6.628.767 6.728.054 Byudvikling 3.130 2.326 2.326 2.326 Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte 3.381 2.577 2.577 2.577 Ubestemte formål, lejeindtægt 265 265

Læs mere

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab Regnskabsoversigter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Årsberetning 2012 side 1 REGNSKABSOVERSIGT 00 Direktionen * 9.416 18.523 16.010 1.949 00 Direktion * 9.416 16.010 1.949 1

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2013-2016

Drift - reduktionsforslag 2013-2016 Drift - reduktionsforslag 2013-2016 Udvalg Lb.nr. Overskrift 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 TMU R-01 Rabatter i det åbne land - besparelser -500-500 -500-500 0 0 0 0-500 -500-500

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Ballerup Kommune budget 2015

Ballerup Kommune budget 2015 Ballerup Kommune budget 2015 Indholdsfortegnelse A. Forord... 2 B. Overordnet rammebeskrivelse... 4 C. Aftale om budget 2015... 10 D. Hovedoversigt og resultatoversigt... 37 E. Bevillingsoversigt... 41

Læs mere

Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen.

Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen. Specifikke Bemærkninger til Budget 2017 Punkterne navngives jfr. Autoriseret kontoplan. Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen.

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli 2015 Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 783.919.634 010 Skole- og klubområdet 480.956.015 03 Undervisning og kultur 465.450.436 22 Folkeskolen m.m. 448.750.470 01 Folkeskoler 249.755.599

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt BUDGET Bilag Bevillingsoversigt Indholdsfortegnelse Sider: Bevillingsoversigter Politikområde/Funktion/Gruppering 3 Tønder Kommune overordnet/artskonto 24 IM Art 27 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag Lemvig Kommune Budget 2013 Budgetoverslag 2014-2015-2016 Vedtaget ved 2. behandling af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Farve 3-5 Hovedoversigt til budget Grøn 7-13 Sammendrag

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2010 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...27 Økonomiudvalget...29 Socialudvalget...59 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2009 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...29 Økonomiudvalget...31 Socialudvalget...61 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

Tillægsbevillinger og omplaceringer

Tillægsbevillinger og omplaceringer Note 1 Skatter Skatter (1.000 kr.) Budget Regnskab Indkomstskat -1.361.907 0-1.361.907-1.361.907 0 Medfinansiering af det skrå skatteloft 3.970-1.102 2.868 2.868 0 Selskabsskat -7.045 0-7.045-7.045 0 Forskerskat

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

NÆSTVED. 64,5 MIO. KR. Så meget kan Næstved Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

NÆSTVED. 64,5 MIO. KR. Så meget kan Næstved Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: NÆSTVED 64,5 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

BORNHOLM 22,3 PCT. En nedsættelse af kommuneskatten med 0,8 procentpoint. Årlige lønomkostninger for 101 skolelærere

BORNHOLM 22,3 PCT. En nedsættelse af kommuneskatten med 0,8 procentpoint. Årlige lønomkostninger for 101 skolelærere BORNHOLM 46,9 MIO. KR. Så meget kan Regionskommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,8 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 2013 6 l Hovedoversigt 2013 8 l Regnskabssammendrag 2013 11 l Tværgående hovedartsoversigt 2013 13 l Driftsregnskab 2013 75 l Anlæg 2013 92 l Konto 7 og 8 2013

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Beskatning og Udligning 2010 2011 2012 Udskrivningsprocent 706 Syddjurs Kommune 25,40 25,40 25,30 707 Norddjurs Kommune 24,60 24,60 25,10 710 Favrskov

Læs mere

FANØ. 2,7 MIO. KR. Så meget kan Fanø Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: 29,3 PCT.

FANØ. 2,7 MIO. KR. Så meget kan Fanø Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: 29,3 PCT. FANØ 2,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

KØBENHAVN 362,4 MIO. KR.

KØBENHAVN 362,4 MIO. KR. KØBENHAVN 362,4 MIO. KR. Så meget kan s Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,4 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

AARHUS. 235,0 MIO. KR. Så meget kan Aarhus Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

AARHUS. 235,0 MIO. KR. Så meget kan Aarhus Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: AARHUS 235,0 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

HØRSHOLM. 7,3 MIO. KR. Så meget kan Hørsholm Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HØRSHOLM. 7,3 MIO. KR. Så meget kan Hørsholm Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HØRSHOLM 7,3 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,1 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

VEJLE. 75,6 MIO. KR. Så meget kan Vejle Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

VEJLE. 75,6 MIO. KR. Så meget kan Vejle Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: VEJLE 75,6 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,4 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

ROSKILDE. 68,2 MIO. KR. Så meget kan Roskilde Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

ROSKILDE. 68,2 MIO. KR. Så meget kan Roskilde Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: ROSKILDE 68,2 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere