Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012"

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET ENHED FOR KOMMUNESAMARBEJDE Ledelsesoverblik Sundhedsaftaler Det somatiske område: 0-dagsindlæggelser dage Periode januar til marts

2 Koncern, Plan og udvikling Enhed for kommunesamarbejde Til: Samordningsudvalgene Direkte Dato: 28.juni Ledelsesinformation vedrørende sundhedsaftaler For løbende at følge udviklingen i samarbejdet mellem kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden, er der udarbejdet vedlagte ledelsesinformation på området. Ledelsesinformationens formål er, at skabe overblik og kunne sætte fokus på udviklingen i den enkelte kommune, det enkelte hospital samt samordningsudvalg. Spørgsmål af typen hvorfor bliver ikke besvaret med denne ledelsesinformation, men kræver iværksættelse af yderlige analyser for området. Data til denne ledelsesinformation trækkes fra e-sundhed. Den 10. i hver måned opdaterer Sundhedsstyrelsen data i e-sundhed, så der foreligger data til og med to måneder bagud i tiden. Efterregistreringer for eventuelle manglende eller fejlbehæftede indberetninger til e-sundhed er også med i denne opdatering. Erfaringerne viser, at det særligt er data for de sidste 3 måneder, der sker efterregistreringer for. Der er kun medtaget registreringer for borgere med bopæl i Region Hovedstaden behandlet på Region Hovedstadens hospitaler. Borgere der har været indlagt på private hospitaler eller hospitaler i andre regioner m.m., er således ikke medtaget. Ledelsesinformationen består af 1. Overblik der viser data for hele regionen. Det vil sige samtlige borgere i hovedstadsregionen som har været i kontakt med et af Region Hovedstadens Hospitaler. 2. Data for den enkelte kommune. Det vil sige borgere fra den pågældende kommune, der har været i kontakt med et af Region Hovedstadens Hospitaler.

3 3. Data for hvert enkelt af Region Hovedstadens Hospitaler. Det vil sige borgere fra hovedstadsregionen, som har været i kontakt med pågældende hospital i hovedstadsregionen. 4. Data for samordningsudvalg for det enkelte hospital. Her er det kun borgere fra de kommuner som hører til det pågældende hospital, der tæller med. En borger fra Hillerød, som er indlagt på Bispebjerg hospital, vil således hverken tælle med under Samordningsudvalget ved Bispebjerg Hospital eller Samordningsudvalget ved Nordsjællands Hospital. Ledelsesinformationen er bygget op så man både ser data for det aktuelle år og sidste år. For begge år vises år til dato. Er man således i juli måned vil man se data for 2010 for januar til april og data for januar til april. Tilsvarende vises data for den aktuelle måned. For sidste år vises endvidere data for hele året. Ledelsesinformation opererer med 4 begreber: 0-dagsindlæggelser dage/borgere I det følgende vil definitionerne på disse begreber blive gennemgået. Her er der tale om antallet af registrerede genoptræningsplaner og ikke hvor mange personer som har fået en genoptræningsplan. Dette skyldes at én person godt i løbet af et år kan være registreret med flere genoptræningsplaner. Antal registrerede genoptræningsplaner er opdelt i specialiserede -, almene og egne genoptræningsplaner. Regionen samarbejder med hospitalerne, for at få antal registrerede genoptræningsplaner til at være identisk med det faktiske antal udarbejdede genoptræningsplaner. Der kan forekomme uoverensstemmelser mellem registrerede genoptræningsplaner og udarbejdede genoptræningsplaner. En årsag til denne uoverensstemmelse kan være manglende registreringer af genoptræningsplaner i de kommunale omsorgssystemer og i hospitalernes systemer. Forskellen i antal sager, der registreres i de kommunale omsorgssystemer og på regionens hospitaler, er blevet analyseret med udgangspunkt i Københavns kommune. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentan- Side 2

4 ter fra Region Hovedstaden og Københavns Kommune som har forestået dette analyse arbejde. Arbejdsgruppen følger udviklingen på området 0-dagsindlæggelser 0-dagsindlæggelser er ikke altid nødvendigvis et onde, idet det på eksempelvis en ortopædkirurgisk afdeling er en succes, at få borgeren hurtigt udskrevet. Derfor at det valgt kun at se på 0-dagsindlæggelser på medicinske afdelinger. De elinger er udvalgt efter at afdelingens vigtigste speciale er en af følgende: 1. Intern medicin 2. Geriatri 3. Hepatologi 4. Hæmatologi 5. Infektionsmedicin 6. Kardiologi 7. Medicinsk allergologi 8. Medicinsk endokrinologi 9. Medicinsk gastroentologi 10. Medicinsk lungesygdomme 11. Nefrologi 12. Reumatologi 13. Dermatovenerologi 14. Neurologi 15. Onkologi 16. Arbejdsmedicin 17. Almen medicin 18. Samfundsmedicin 19. Fysio-Ergoterapi. Endvidere er det valgt nedenstående kriterier for udtrækket Kun akutte indlæggelser Indlæggelsen og udskrivning skal være inden for samme dato Flere efter hinanden følgende indlæggelser er koblet sammen til et forløb, såfremt indlæggelse og udskrivning sker inden for samme dato. Dette gør sig også gældende ved overflytning mellem to offentlige hospitaler i regionen. Andelen af 0-dagsindlæggelser ses i forhold til samtlige indlæggelser, og ikke kun akutte indlæggelser i den medicinske blok. Forskellen i forhold til Sundhedsstyrelses definition på 0-dagsindlæggeler er at flere efter hinanden følgende indlæggelser er koblet til et forløb, også ved Side 3

5 overflytning mellem to offentlige hospitaler i regionen. Sundhedsstyrelsen danner kun forløb indenfor samme hospital. Der er valgt følgende kriterier for udtrækket for genindlæggelser: Kun akutte indlæggelser Flere efter hinanden følgende indlæggelser er koblet sammen til et forløb, såfremt indlæggelse og udskrivning sker inden for samme dato. Dette gør sig også gældende ved overflytning mellem to offentlige hospitaler i regionen Genindlæggelsen skal ligge indenfor 30 dage efter udskrivningstidspunktet på primærindlæggelsen Genindlæggelsen henføres til det hospital som har primærindlæggelsen Genindlæggelsen registreres på genindlæggelsens første afdelingskontakt Det beregnes hvor stor en andel af indlæggelser der er genindlæggelser. Dette beregnes ved, at se antal genindlæggelser i forhold til samtlige indlæggelser, og ikke kun akutte indlæggelser. I forhold til Sundhedsstyrelsen definition er forskellen, at Sundhedsstyrelsen ser på første takstbærende genindlæggelse som ikke nødvendigvis er genindlæggelsens første afdelingskontakt. dage/borgere er opdelt i Antal sengedage samtlige borgere ligger færdigbehandlede på hospitalet Antal af borgere der ligger færdigbehandlet på hospitalet. Endvidere er både antal sengedage og antal borgere som er færdigbehandlede underopdelt i tidsintervaller af én uges varighed fra 1 til 8 uge og derefter over 8 uger. Hermed får man en fordeling af hvordan antallet færdigbehandlede sengedage og færdigbehandlede borgere fordeler sig på varighed. I forhold til statistisk på området trukket fra e-portalen, kan der forekomme mindre uoverensstemmelser i data. Oftest skyldes uoverensstemmelserne at data er trukket på forskellige tidspunkter. Side 4

6 Overblik Data udtræk til og med marts Specialiseret Almen Egen I alt Specialiseret 18,7% 17,1% 17,1% 16,1% 15,4% Almen 77,2% 78,4% 78,5% 79,3% 80,1% Egen 4,2% 4,4% 4,4% 4,6% 4,5% Antal indlæggelser heraf indl. under Indl. under 24 i % 6,7% 6,8% 7,1% 7,5% 7,6% Antal indlæggelser her af genindlæggelser i % 6,5% 6,4% 6,5% 6,4% 6,5% Antal dage Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Fra 4-5 uger Fra 5-6 uger Fra 6-7 uger Fra 7-8 uger Over 8 uger Antal indlæggelser Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Fra 4-5 uger Fra 5-6 uger Fra 6-7 uger Fra 7-8 uger Over 8 uger side 1 af 62

7 Grafer fordelt på kommuner 0-dagsindlæggelser pr indbyggere i den pågældende kommuner pr indbygger i den pågældende kommuner - gnst antal ventedage pr patient - dage pr indbygger i den pågældende kommune - patienter pr indbygger i den pågældende kommune side 2 af 62

8 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Pct. fordeling af almene-, specialiserede- og egne genoptræningsplaner pr. kommune - jan-mar Frederikssund København Gladsaxe Gribskov Vallensbæk Albertslund Gnst Region H Glostrup Brøndby Gentofte Frederiksberg Høje-Taastrup Hillerød Rudersdal Halsnæs Helsingør Fredensborg Hørsholm Tårnby Rødovre Dragør Furesø Bornholm Hvidovre Allerød Ishøj Specialiserede Almene Egne side 3 af 62 Lyngby-Taarbæk Ballerup Herlev Egedal

9 Antal 0-dagsindlæggelser pr indbyggere i den pågældende kommune for perioden jan - mar side 4 af 62 Rudersdal Gentofte København Furesø Egedal Allerød Frederikssund Gnst Region H Herlev Hørsholm Fredensborg Gribskov Hvidovre Hillerød Vallensbæk Helsingør Gladsaxe Ballerup Rødovre Brøndby Bornholm Høje-Taastrup Albertslund Halsnæs Glostrup Ishøj Frederiksberg Lyngby-Taarbæk Tårnby Dragør

10 Antal genindlæggelser pr indbyggere i den pågældende kommune for perioden jan - mar side 5 af 62 Gentofte Dragør Lyngby-Taarbæk Herlev Rudersdal Ballerup København Glostrup Albertslund Frederiksberg Gnst Region H Høje-Taastrup Vallensbæk Allerød Ishøj Tårnby Bornholm Hvidovre Fredensborg Frederikssund Hørsholm Brøndby Helsingør Hillerød Gribskov Halsnæs Gladsaxe Rødovre Furesø Egedal

11 Gennemsnitlig antal ventedage pr patient hvor der betales for færdigbehandling fordelt på kommuner for perioden jan - mar side 6 af 62 Rudersdal Vallensbæk Helsingør Frederikssund Fredensborg Allerød Herlev Bornholm Furesø Dragør Hillerød Egedal Frederiksberg Tårnby Gnst Region H København Albertslund Halsnæs Ballerup Høje-Taastrup Hvidovre Rødovre Brøndby Glostrup Lyngby-Taarbæk Gribskov Hørsholm Gentofte Gladsaxe Ishøj

12 Ishøj Antal dage hvor der betales for færdigbehandling patienter pr indbyggere i den pågældende kommune for perioden jan - mar side 7 af 62 Allerød Gentofte Gribskov Dragør Vallensbæk Hørsholm Høje-Taastrup Frederikssund Egedal Fredensborg Helsingør Albertslund Lyngby-Taarbæk Herlev Tårnby Rudersdal Hvidovre Furesø Hillerød Gnst region H Halsnæs København Brøndby Frederiksberg Ballerup Rødovre Glostrup Bornholm Gladsaxe

13 Ishøj 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Antal patienter hvor der betales for færdigbehandling pr indbyggere i den pågældende kommune for perioden jan - mar side 8 af 62 Allerød Dragør Høje-Taastrup Gladsaxe Gribskov Albertslund Gentofte Egedal Vallensbæk Hvidovre Frederikssund Fredensborg Hørsholm Tårnby Helsingør Brøndby Herlev Halsnæs Gnst Region H København Hillerød Furesø Glostrup Rødovre Lyngby-Taarbæk Ballerup Rudersdal Frederiksberg Bornholm

14 Grafer fordelt på hospitaler som andel af indlæggelser side 9 af 62

15 Glostrup Hospital 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Pct. fordeling af almene-, specialiserede og egne genoptræningsplaner pr. hospitaler jan-mar Amager Hospital Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Rigshospitalet Gnst Region H Hvidovre Hospital Bornholms Hospital Gentofte Hospital Hillerød Hospital Specialiserede Almene Egne side 10 af 62 Herlev Hospital Frederikssund Hospital Helsingør Hospital

16 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% som andel af indlæggelser på hospitalerne for perioden jan - mar side 11 af 62 Glostrup Hospital Bispebjerg Hospital Gentofte Hospital Hovedtotal Frederiksberg Hospital Hvidovre Hospital Hillerød Hospital Bornholms Hospital Amager Hospital Frederikssund Hospital Helsingør Hospital Herlev Hospital Rigshospitalet

17 Kommune oversigter side 12 af 62

18 Overblik over Albertslund Data udtræk til og med marts Specialiseret Almen Egen I alt Specialiseret 16,5% 18,2% 13,2% 17,0% 25,0% Almen 81,7% 81,8% 82,6% 79,8% 75,0% Egen 1,8% 0,0% 4,2% 3,2% 0,0% Antal indlæggelser heraf indl. under Indl. under 24 i % 9,4% 9,4% 8,8% 11,5% 10,6% Antal indlæggelser her af genindlæggelser i % 5,2% 5,2% 5,3% 6,5% 5,8% Antal dage Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Fra 4-5 uger Antal indlæggelser Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Fra 4-5 uger side 13 af 62

19 Overblik over Allerød Data udtræk til og med marts Specialiseret Almen Egen I alt Specialiseret 4,7% 1,9% 10,6% 8,2% 10,9% Almen 86,8% 84,6% 80,2% 86,4% 80,4% Egen 8,5% 13,5% 9,2% 5,4% 8,7% Antal indlæggelser heraf indl. under Indl. under 24 i % 6,1% 6,6% 6,7% 7,4% 6,1% Antal indlæggelser her af genindlæggelser i % 9,3% 9,6% 7,9% 7,9% 7,3% Antal dage Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Antal indlæggelser Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger side 14 af 62

20 Overblik over Ballerup Data udtræk til og med marts Specialiseret Almen Egen I alt Specialiseret 18,8% 13,7% 13,8% 15,9% 11,9% Almen 76,8% 82,9% 78,9% 74,6% 77,1% Egen 4,4% 3,4% 7,3% 9,5% 11,0% Antal indlæggelser heraf indl. under Indl. under 24 i % 9,1% 9,1% 8,9% 9,2% 9,0% Antal indlæggelser her af genindlæggelser i % 3,9% 3,8% 4,1% 5,1% 4,7% Antal dage Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Fra 4-5 uger Fra 5-6 uger Fra 6-7 uger Antal indlæggelser Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Fra 4-5 uger Fra 5-6 uger Fra 6-7 uger Side 15 af 62

21 Overblik over Bornholm Data udtræk til og med marts Specialiseret Almen Egen I alt Specialiseret 23,6% 22,2% 21,9% 17,1% 14,3% Almen 76,1% 77,8% 77,5% 82,9% 85,7% Egen 0,3% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% Antal indlæggelser heraf indl. under Indl. under 24 i % 7,3% 6,4% 8,4% 10,4% 10,6% Antal indlæggelser her af genindlæggelser i % 8,0% 7,4% 9,0% 7,7% 7,8% Antal dage Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Fra 7-8 uger Antal indlæggelser Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Fra 7-8 uger Side 16 af 62

22 Overblik over Brøndby Data udtræk til og med marts Specialiseret Almen Egen I alt Specialiseret 17,7% 9,8% 15,3% 18,0% 17,3% Almen 79,7% 85,2% 81,1% 79,9% 78,7% Egen 2,5% 4,9% 3,5% 2,1% 4,0% Antal indlæggelser heraf indl. under Indl. under 24 i % 6,7% 7,7% 7,6% 8,8% 9,3% Antal indlæggelser her af genindlæggelser i % 7,1% 8,0% 6,9% 8,0% 7,9% Antal dage Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Fra 4-5 uger Fra 5-6 uger Fra 6-7 uger Fra 7-8 uger Antal indlæggelser Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Fra 4-5 uger Fra 5-6 uger Fra 6-7 uger Fra 7-8 uger Side 17 af 62

23 Overblik over Dragør Data udtræk til og med marts Specialiseret Almen Egen I alt Specialiseret 36,4% 36,0% 20,0% 15,8% 13,8% Almen 60,6% 60,0% 77,7% 82,9% 86,2% Egen 3,0% 4,0% 2,3% 1,3% 0,0% Antal indlæggelser heraf indl. under Indl. under 24 i % 3,4% 3,6% 3,1% 3,8% 5,0% Antal indlæggelser her af genindlæggelser i % 5,1% 4,0% 6,2% 5,3% 6,0% Antal dage Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Antal indlæggelser Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Side 18 af 62

24 Overblik over Egedal Data udtræk til og med marts Specialiseret Almen Egen I alt Specialiseret 13,7% 10,0% 11,9% 14,2% 21,6% Almen 76,0% 82,5% 80,2% 71,3% 67,0% Egen 10,3% 7,5% 7,9% 14,6% 11,4% Antal indlæggelser heraf indl. under Indl. under 24 i % 8,1% 7,7% 8,1% 8,2% 7,5% Antal indlæggelser her af genindlæggelser i % 6,1% 5,3% 4,5% 3,2% 3,5% Antal dage Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Fra 5-6 uger Antal indlæggelser Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Fra 5-6 uger Side 19 af 62

25 Overblik over Fredensborg Data udtræk til og med marts Specialiseret Almen Egen I alt Specialiseret 12,4% 12,8% 12,3% 10,2% 13,9% Almen 80,2% 80,2% 80,6% 81,1% 77,2% Egen 7,4% 7,0% 7,1% 8,7% 8,9% Antal indlæggelser heraf indl. under Indl. under 24 i % 6,2% 6,1% 7,5% 7,8% 7,8% Antal indlæggelser her af genindlæggelser i % 8,3% 8,3% 8,5% 8,2% 9,0% Antal dage Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Antal indlæggelser Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Side 20 af 62

26 Overblik over Frederiksberg Data udtræk til og med marts Specialiseret Almen Egen I alt Specialiseret 25,5% 30,3% 21,7% 19,2% 18,9% Almen 73,0% 66,2% 76,8% 80,1% 78,9% Egen 1,6% 3,5% 1,5% 0,7% 2,1% Antal indlæggelser heraf indl. under Indl. under 24 i % 5,6% 6,2% 6,1% 5,7% 5,7% Antal indlæggelser her af genindlæggelser i % 7,8% 8,0% 6,9% 6,1% 6,7% Antal dage Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Fra 4-5 uger Fra 5-6 uger Antal indlæggelser Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Fra 4-5 uger Fra 5-6 uger Side 21 af 62

27 Overblik over Frederikssund Data udtræk til og med marts Specialiseret Almen Egen I alt Specialiseret 15,6% 9,9% 14,7% 15,4% 17,7% Almen 78,7% 82,6% 78,3% 76,9% 73,8% Egen 5,7% 7,4% 7,0% 7,7% 8,5% Antal indlæggelser heraf indl. under Indl. under 24 i % 6,9% 7,6% 7,3% 6,5% 7,1% Antal indlæggelser her af genindlæggelser i % 8,8% 8,9% 9,4% 7,9% 7,0% Antal dage Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Antal indlæggelser Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Side 22 af 62

28 Overblik over Furesø Data udtræk til og med marts Specialiseret Almen Egen I alt Specialiseret 12,0% 10,3% 11,8% 8,5% 11,3% Almen 81,3% 80,9% 80,0% 84,0% 83,1% Egen 6,8% 8,8% 8,2% 7,5% 5,6% Antal indlæggelser heraf indl. under Indl. under 24 i % 6,6% 6,8% 8,5% 7,9% 8,1% Antal indlæggelser her af genindlæggelser i % 5,2% 4,2% 4,4% 4,6% 3,3% Antal dage Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Antal indlæggelser Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Side 23 af 62

29 Overblik over Gentofte Data udtræk til og med marts Specialiseret Almen Egen I alt Specialiseret 14,8% 10,1% 15,0% 11,4% 11,0% Almen 76,5% 83,2% 78,0% 80,4% 82,8% Egen 8,7% 6,7% 7,0% 8,2% 6,1% Antal indlæggelser heraf indl. under Indl. under 24 i % 4,9% 4,9% 5,7% 6,8% 7,3% Antal indlæggelser her af genindlæggelser i % 4,2% 4,2% 4,8% 4,9% 5,3% Antal dage Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Antal indlæggelser Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Side 24 af 62

30 Overblik over Gladsaxe Data udtræk til og med marts Specialiseret Almen Egen I alt Specialiseret 16,2% 12,5% 12,8% 15,9% 10,7% Almen 79,2% 81,6% 81,4% 78,5% 82,6% Egen 4,6% 5,9% 5,8% 5,7% 6,7% Antal indlæggelser heraf indl. under Indl. under 24 i % 9,3% 9,3% 8,8% 9,2% 8,3% Antal indlæggelser her af genindlæggelser i % 3,8% 3,8% 4,1% 4,0% 3,7% Antal dage Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Antal indlæggelser Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Side 25 af 62

31 Overblik over Glostrup Data udtræk til og med marts Specialiseret Almen Egen I alt Specialiseret 19,1% 12,0% 19,2% 18,0% 11,4% Almen 79,8% 84,0% 77,0% 80,3% 86,4% Egen 1,1% 4,0% 3,8% 1,6% 2,3% Antal indlæggelser heraf indl. under Indl. under 24 i % 8,0% 7,8% 9,0% 11,1% 12,8% Antal indlæggelser her af genindlæggelser i % 6,0% 7,6% 5,6% 5,4% 5,4% Antal dage Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Fra 4-5 uger Fra 5-6 uger Fra 7-8 uger Over 8 uger Antal indlæggelser Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Fra 4-5 uger Fra 5-6 uger Fra 7-8 uger Over 8 uger Side 26 af 62

32 Overblik over Gribskov Data udtræk til og med marts Specialiseret Almen Egen I alt Specialiseret 5,9% 4,3% 10,6% 11,5% 14,8% Almen 87,1% 87,1% 82,4% 78,5% 76,2% Egen 7,0% 8,6% 6,9% 10,0% 9,0% Antal indlæggelser heraf indl. under Indl. under 24 i % 8,2% 8,5% 8,3% 7,5% 6,4% Antal indlæggelser her af genindlæggelser i % 9,6% 10,0% 9,7% 8,8% 8,9% Antal dage Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Antal indlæggelser Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Side 27 af 62

33 Overblik over Halsnæs Data udtræk til og med marts Specialiseret Almen Egen I alt Specialiseret 12,3% 9,2% 12,9% 11,9% 8,3% Almen 82,7% 83,5% 80,4% 81,3% 88,0% Egen 4,9% 7,3% 6,7% 6,8% 3,7% Antal indlæggelser heraf indl. under Indl. under 24 i % 7,5% 7,8% 7,5% 9,0% 9,2% Antal indlæggelser her af genindlæggelser i % 9,2% 9,8% 9,8% 8,8% 7,3% Antal dage Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Antal indlæggelser Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Side 28 af 62

34 Overblik over Helsingør Data udtræk til og med marts Specialiseret Almen Egen I alt Specialiseret 10,6% 11,4% 11,1% 10,9% 12,6% Almen 80,6% 77,8% 80,9% 81,3% 79,8% Egen 8,8% 10,8% 8,0% 7,8% 7,7% Antal indlæggelser heraf indl. under Indl. under 24 i % 6,4% 6,1% 7,8% 8,2% 8,8% Antal indlæggelser her af genindlæggelser i % 7,6% 7,2% 8,3% 8,4% 9,8% Antal dage Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Antal indlæggelser Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Side 29 af 62

35 Overblik over Herlev Data udtræk til og med marts Specialiseret Almen Egen I alt Specialiseret 14,0% 14,1% 14,9% 18,3% 16,4% Almen 71,5% 79,7% 74,2% 73,1% 76,1% Egen 14,5% 6,3% 10,9% 8,6% 7,5% Antal indlæggelser heraf indl. under Indl. under 24 i % 10,2% 8,8% 9,6% 7,6% 8,5% Antal indlæggelser her af genindlæggelser i % 3,3% 3,3% 4,4% 4,5% 3,3% Antal dage Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Antal indlæggelser Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Side 30 af 62

36 Overblik over Hillerød Data udtræk til og med marts Specialiseret Almen Egen I alt Specialiseret 14,6% 14,3% 11,5% 11,3% 12,8% Almen 79,5% 83,9% 78,7% 80,8% 78,6% Egen 5,9% 1,8% 9,8% 7,9% 8,5% Antal indlæggelser heraf indl. under Indl. under 24 i % 9,3% 9,1% 8,5% 7,8% 6,9% Antal indlæggelser her af genindlæggelser i % 8,7% 8,9% 8,9% 8,8% 8,3% Antal dage Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Over 8 uger Antal indlæggelser Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Over 8 uger Side 31 af 62

37 Overblik over Hvidovre Data udtræk til og med marts Specialiseret Almen Egen I alt Specialiseret 23,0% 23,1% 18,4% 13,2% 11,6% Almen 76,1% 75,8% 80,3% 85,7% 85,3% Egen 0,8% 1,1% 1,4% 1,1% 3,1% Antal indlæggelser heraf indl. under Indl. under 24 i % 7,0% 7,9% 7,5% 7,5% 8,2% Antal indlæggelser her af genindlæggelser i % 8,7% 8,0% 7,5% 6,8% 7,8% Antal dage Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Fra 4-5 uger Fra 6-7 uger Fra 7-8 uger Over 8 uger Antal indlæggelser Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Fra 4-5 uger Fra 6-7 uger Fra 7-8 uger Over 8 uger Side 32 af 62

38 Overblik over Høje-Taastrup Data udtræk til og med marts Specialiseret Almen Egen I alt Specialiseret 14,1% 17,2% 14,6% 14,4% 12,8% Almen 83,5% 81,0% 82,5% 81,1% 80,8% Egen 2,4% 1,7% 2,9% 4,5% 6,4% Antal indlæggelser heraf indl. under Indl. under 24 i % 7,4% 8,3% 8,8% 11,1% 10,9% Antal indlæggelser her af genindlæggelser i % 5,5% 6,3% 5,6% 6,4% 7,5% Antal dage Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Fra 4-5 uger Over 8 uger Antal indlæggelser Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Fra 4-5 uger Over 8 uger Side 33 af 62

39 Overblik over Hørsholm Data udtræk til og med marts Specialiseret Almen Egen I alt Specialiseret 10,9% 12,8% 11,6% 11,5% 12,9% Almen 81,2% 78,7% 80,0% 81,6% 81,4% Egen 7,9% 8,5% 8,4% 6,9% 5,7% Antal indlæggelser heraf indl. under Indl. under 24 i % 7,5% 8,0% 7,6% 8,1% 7,8% Antal indlæggelser her af genindlæggelser i % 8,0% 6,9% 7,8% 8,5% 7,4% Antal dage Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Antal indlæggelser Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Side 34 af 62

40 Overblik over Ishøj Data udtræk til og med marts Specialiseret Almen Egen I alt Specialiseret 11,1% 5,6% 11,3% 10,5% 11,5% Almen 88,9% 94,4% 86,3% 89,5% 88,5% Egen 0,0% 0,0% 2,4% 0,0% 0,0% Antal indlæggelser heraf indl. under Indl. under 24 i % 8,4% 8,0% 7,7% 11,4% 13,0% Antal indlæggelser her af genindlæggelser i % 6,2% 6,3% 6,8% 6,5% 6,9% Antal dage Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Antal indlæggelser Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Side 35 af 62

41 Overblik over København Data udtræk til og med marts Specialiseret Almen Egen I alt Specialiseret 26,1% 25,1% 24,1% 22,3% 19,8% Almen 72,8% 73,8% 75,0% 77,1% 79,8% Egen 1,0% 1,1% 0,9% 0,5% 0,3% Antal indlæggelser heraf indl. under Indl. under 24 i % 5,8% 6,0% 6,3% 6,6% 6,7% Antal indlæggelser her af genindlæggelser i % 6,0% 5,5% 6,1% 6,3% 6,3% Antal dage Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Fra 4-5 uger Fra 5-6 uger Fra 6-7 uger Fra 7-8 uger Over 8 uger Antal indlæggelser Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Fra 4-5 uger Fra 5-6 uger Fra 6-7 uger Fra 7-8 uger Over 8 uger Side 36 af 62

42 Overblik over Lyngby-Taarbæk Data udtræk til og med marts Specialiseret Almen Egen I alt Specialiseret 16,9% 14,5% 15,0% 17,6% 19,7% Almen 78,8% 80,9% 79,5% 75,9% 74,4% Egen 4,3% 4,5% 5,5% 6,6% 6,0% Antal indlæggelser heraf indl. under Indl. under 24 i % 5,1% 4,7% 5,4% 5,8% 5,3% Antal indlæggelser her af genindlæggelser i % 4,3% 4,6% 5,0% 5,2% 4,0% Antal dage Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Antal indlæggelser Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Side 37 af 62

43 Overblik over Rudersdal Data udtræk til og med marts Specialiseret Almen Egen I alt Specialiseret 14,6% 11,7% 11,9% 9,4% 8,1% Almen 77,0% 80,5% 82,0% 80,7% 82,1% Egen 8,4% 7,8% 6,1% 9,9% 9,8% Antal indlæggelser heraf indl. under Indl. under 24 i % 5,8% 6,2% 5,8% 6,5% 6,3% Antal indlæggelser her af genindlæggelser i % 5,9% 5,2% 5,6% 5,9% 7,8% Antal dage Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Fra 4-5 uger Antal indlæggelser Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Fra 4-5 uger Side 38af 62

44 Overblik over Rødovre Data udtræk til og med marts Specialiseret Almen Egen I alt Specialiseret 15,0% 17,6% 13,6% 12,4% 10,6% Almen 80,4% 76,5% 81,5% 83,1% 86,4% Egen 4,7% 5,9% 4,9% 4,4% 3,0% Antal indlæggelser heraf indl. under Indl. under 24 i % 7,9% 7,9% 8,0% 9,3% 10,5% Antal indlæggelser her af genindlæggelser i % 5,1% 5,3% 4,4% 3,7% 2,8% Antal dage Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Fra 4-5 uger Fra 6-7 uger Antal indlæggelser Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Fra 4-5 uger Fra 6-7 uger Side 39 af 62

45 Overblik over Tårnby Data udtræk til og med marts Specialiseret Almen Egen I alt Specialiseret 20,3% 20,5% 19,3% 17,7% 15,2% Almen 78,8% 78,4% 79,3% 81,9% 84,8% Egen 0,8% 1,1% 1,3% 0,4% 0,0% Antal indlæggelser heraf indl. under Indl. under 24 i % 2,1% 2,3% 2,8% 3,2% 3,5% Antal indlæggelser her af genindlæggelser i % 8,0% 9,9% 6,4% 7,4% 7,6% Antal dage Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Fra 4-5 uger Fra 5-6 uger Fra 7-8 uger Antal indlæggelser Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Fra 4-5 uger Fra 5-6 uger Fra 7-8 uger Side 40 af 62

46 Overblik over Vallensbæk Data udtræk til og med marts Specialiseret Almen Egen I alt Specialiseret 25,5% 23,8% 14,8% 18,6% 19,2% Almen 72,7% 76,2% 79,6% 80,0% 80,8% Egen 1,8% 0,0% 5,6% 1,4% 0,0% Antal indlæggelser heraf indl. under Indl. under 24 i % 8,8% 10,8% 7,8% 9,2% 9,1% Antal indlæggelser her af genindlæggelser i % 6,9% 6,8% 7,2% 6,9% 8,7% Antal dage Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Antal indlæggelser Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Side 41 af 62

47 Hospitals oversigter side 42 af 62

48 Overblik over Amager Hospital Data udtræk til og med marts Specialiseret Almen Egen I alt Specialiseret 33,3% 35,3% 27,9% 27,4% 21,1% Almen 66,1% 64,7% 71,7% 72,6% 78,9% Egen 0,6% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% Antal indlæggelser heraf indl. under Indl. under 24 i % 2,2% 2,6% 2,9% 3,2% 2,7% Antal indlæggelser her af genindlæggelser i % 10,1% 10,1% 9,9% 11,6% 13,2% Antal dage Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Fra 4-5 uger Fra 5-6 uger Fra 7-8 uger Over 8 uger Antal indlæggelser Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Fra 4-5 uger Fra 5-6 uger Fra 7-8 uger Over 8 uger Side 43 af 62

49 Overblik over Bispebjerg Hospital Data udtræk til og med marts Specialiseret Almen Egen I alt Specialiseret 27,4% 25,8% 26,4% 23,9% 20,6% Almen 72,5% 74,2% 73,4% 76,1% 79,4% Egen 0,1% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% Antal indlæggelser heraf indl. under Indl. under 24 i % 10,0% 10,6% 10,4% 10,8% 11,0% Antal indlæggelser her af genindlæggelser i % 6,0% 6,2% 6,7% 6,3% 6,5% Antal dage Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Fra 4-5 uger Fra 5-6 uger Fra 6-7 uger Fra 7-8 uger Over 8 uger Antal indlæggelser Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Fra 4-5 uger Fra 5-6 uger Fra 6-7 uger Fra 7-8 uger Over 8 uger Side 44 af 62

50 Overblik over Bornholms Hospital Data udtræk til og med marts Specialiseret Almen Egen I alt Specialiseret 24,7% 21,6% 23,3% 17,0% 14,0% Almen 74,9% 78,4% 76,6% 83,0% 86,0% Egen 0,3% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% Antal indlæggelser heraf indl. under Indl. under 24 i % 9,4% 8,6% 11,1% 14,0% 14,4% Antal indlæggelser her af genindlæggelser i % 8,4% 8,2% 9,8% 8,6% 8,9% Antal dage Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Antal indlæggelser Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Side 45 af 62

51 Overblik over Frederiksberg Hospital Data udtræk til og med marts Specialiseret Almen Egen I alt Specialiseret 26,3% 29,9% 22,9% 22,8% 20,4% Almen 70,3% 66,4% 73,8% 76,0% 78,2% Egen 3,4% 3,6% 3,2% 1,2% 1,4% Antal indlæggelser heraf indl. under Indl. under 24 i % 7,4% 7,4% 8,1% 7,7% 7,8% Antal indlæggelser her af genindlæggelser i % 8,4% 8,7% 7,8% 6,6% 6,0% Antal dage Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Fra 4-5 uger Fra 5-6 uger Fra 6-7 uger Fra 7-8 uger Antal indlæggelser Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Fra 4-5 uger Fra 5-6 uger Fra 6-7 uger Fra 7-8 uger Side 46 af 62

52 Overblik over Gentofte Hospital Data udtræk til og med marts Specialiseret Almen Egen I alt Specialiseret 22,5% 16,7% 18,9% 16,2% 17,0% Almen 77,0% 83,3% 80,9% 83,7% 83,0% Egen 0,5% 0,0% 0,3% 0,1% 0,0% Antal indlæggelser heraf indl. under Indl. under 24 i % 8,3% 7,5% 8,4% 9,6% 8,9% Antal indlæggelser her af genindlæggelser i % 5,0% 4,9% 5,7% 6,3% 6,8% Antal dage Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Fra 4-5 uger Antal indlæggelser Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Fra 4-5 uger Side 47 af 62

53 Overblik over Glostrup Hospital Data udtræk til og med marts Specialiseret Almen Egen I alt Specialiseret 6,6% 7,3% 6,0% 6,5% 5,7% Almen 93,2% 92,3% 91,6% 92,5% 93,8% Egen 0,2% 0,4% 2,4% 1,0% 0,5% Antal indlæggelser heraf indl. under Indl. under 24 i % 14,3% 14,8% 14,8% 19,5% 20,3% Antal indlæggelser her af genindlæggelser i % 5,4% 6,0% 5,8% 5,6% 6,2% Antal dage Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Fra 4-5 uger Fra 5-6 uger Fra 6-7 uger Fra 7-8 uger Over 8 uger Antal indlæggelser Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Fra 4-5 uger Fra 5-6 uger Fra 6-7 uger Fra 7-8 uger Over 8 uger Side 48 af 62

54 Overblik over Herlev Hospital Data udtræk til og med marts Specialiseret Almen Egen I alt Specialiseret 8,6% 7,4% 8,3% 10,6% 10,5% Almen 71,7% 75,0% 72,6% 68,6% 69,1% Egen 19,7% 17,6% 19,1% 20,8% 20,4% Antal indlæggelser heraf indl. under Indl. under 24 i % 7,7% 7,5% 7,6% 7,5% 7,7% Antal indlæggelser her af genindlæggelser i % 4,3% 4,2% 4,3% 4,4% 3,9% Antal dage Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Fra 4-5 uger Fra 5-6 uger Fra 6-7 uger Antal indlæggelser Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Fra 4-5 uger Fra 5-6 uger Fra 6-7 uger Side 49 af 62

55 Overblik over Hvidovre Hospital Data udtræk til og med marts Specialiseret Almen Egen I alt Specialiseret 21,1% 19,4% 18,0% 16,7% 15,9% Almen 78,5% 80,0% 81,7% 83,2% 84,1% Egen 0,4% 0,6% 0,3% 0,1% 0,0% Antal indlæggelser heraf indl. under Indl. under 24 i % 4,1% 4,2% 4,4% 4,5% 5,1% Antal indlæggelser her af genindlæggelser i % 8,5% 7,9% 7,6% 8,0% 8,4% Antal dage Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Fra 4-5 uger Fra 5-6 uger Fra 6-7 uger Fra 7-8 uger Over 8 uger Antal indlæggelser Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Fra 4-5 uger Fra 5-6 uger Fra 6-7 uger Fra 7-8 uger Over 8 uger Side 50 af 62

56 Overblik over Hillerød Hospital Data udtræk til og med marts Specialiseret Almen Egen I alt Specialiseret 11,1% 10,8% 11,2% 10,4% 12,0% Almen 88,9% 89,2% 88,6% 89,3% 87,8% Egen 0,0% 0,0% 0,2% 0,3% 0,2% Antal indlæggelser heraf indl. under Indl. under 24 i % 5,9% 6,2% 6,0% 5,8% 5,1% Antal indlæggelser her af genindlæggelser i % 8,4% 8,5% 8,6% 8,4% 8,3% Antal dage Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Over 8 uger Antal indlæggelser Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Over 8 uger Side 51 af 62

57 Overblik over Frederikssund Hospital Data udtræk til og med marts Specialiseret Almen Egen I alt Specialiseret 27,4% 23,3% 30,4% 32,7% 31,4% Almen 71,1% 72,1% 68,9% 66,7% 68,6% Egen 1,5% 4,7% 0,7% 0,6% 0,0% Antal indlæggelser heraf indl. under Indl. under 24 i % 14,4% 16,7% 14,5% 16,1% 17,4% Antal indlæggelser her af genindlæggelser i % 14,0% 13,1% 12,9% 12,0% 11,0% Antal dage Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Fra 7-8 uger Antal indlæggelser Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Fra 7-8 uger Side 52 af 62

58 Overblik over Helsingør Hospital Data udtræk til og med marts Specialiseret Almen Egen I alt Specialiseret 14,0% 16,7% 14,5% 12,5% 15,5% Almen 64,3% 53,6% 62,6% 62,4% 59,1% Egen 21,6% 29,8% 23,0% 25,1% 25,5% Antal indlæggelser heraf indl. under Indl. under 24 i % 16,2% 15,6% 19,2% 20,6% 20,7% Antal indlæggelser her af genindlæggelser i % 11,6% 11,9% 11,8% 12,0% 13,2% Antal dage Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Antal indlæggelser Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Side 53 af 62

59 Overblik over Rigshospitalet Data udtræk til og med marts Specialiseret Almen Egen I alt Specialiseret 43,0% 25,0% 31,0% 20,7% 22,1% Almen 50,0% 62,5% 64,0% 77,6% 77,9% Egen 7,0% 12,5% 5,1% 1,7% 0,0% Antal indlæggelser heraf indl. under Indl. under 24 i % 2,3% 2,5% 2,8% 3,0% 2,7% Antal indlæggelser her af genindlæggelser i % 3,8% 3,7% 3,8% 3,7% 3,7% Antal dage Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Antal indlæggelser Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Side 54 af 62

60 Samordningsudvalg side 55 af 62

61 Samordningsudvalg Bornholm Data udtræk til og med marts Specialiseret Almen Egen I alt Specialiseret 24,5% 21,6% 23,4% 17,0% 14,0% Almen 75,2% 78,4% 76,5% 83,0% 86,0% Egen 0,3% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% Antal indlæggelser heraf indl. under Indl. under 24 i % 9,5% 8,5% 10,8% 13,9% 14,3% Antal indlæggelser her af genindlæggelser i % 8,5% 8,3% 10,0% 8,5% 9,0% Antal dage Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Antal indlæggelser Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Side 56 af 62

62 SamordningsudvalgByen Data udtræk til og med marts Specialiseret Almen Egen I alt Specialiseret 27,5% 29,6% 25,2% 23,2% 19,6% Almen 71,6% 69,2% 74,0% 76,7% 79,9% Egen 0,9% 1,3% 0,8% 0,2% 0,5% Antal indlæggelser heraf indl. under Indl. under 24 i % 9,9% 10,3% 10,4% 10,6% 10,9% Antal indlæggelser her af genindlæggelser i % 7,2% 7,4% 7,5% 6,8% 6,8% Antal dage Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Fra 4-5 uger Fra 5-6 uger Fra 6-7 uger Fra 7-8 uger Over 8 uger Antal indlæggelser Op til 1 uge Fra 1-2 uger Fra 2-3 uger Fra 3-4 uger Fra 4-5 uger Fra 5-6 uger Fra 6-7 uger Fra 7-8 uger Over 8 uger Side 57 af 62

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Kommune 2.500 Figur 1: Udvikling i udgifter til kommunal medfinansiering pr. indbygger 2007-2011 2.000 1.500 1.000 FK RH 500 - * I 2010 var

Læs mere

Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014 Oversigt over belægning og kapacitet på styper fordelt efter målgruppe og geografisk af dene Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 af dene Indberetninger

Læs mere

Hvad betyder vores sundhed og sygdom for den kommunale økonomi?

Hvad betyder vores sundhed og sygdom for den kommunale økonomi? Hvad betyder vores sundhed og sygdom for den kommunale økonomi? Forskningsleder, professor Charlotte Glümer Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Oktober 2015 Sundhedsprofil 2013 Hovedbudskaber

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb 2013 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden

Vejledende rådighedsbeløb 2013 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Vejledende rådighedsbeløb 2013 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Revideret af Helsingør på opfordring. Udsendt til kommunerne marts 2013 med frist 1. maj 2013. De

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Titel Dimensioneringsplan 2013-2017, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi Specialegruppering af nuværende og udgåede læge Tabellen viser hvorledes de oprindelige er grupperet, og dermed præsenteret, efter de nuværende samt specialet intern medicin. Udgåede er grupperet sammen

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden - Beskæftigelsesankenævnet Afgørelser 2010

Statsforvaltningen Hovedstaden - Beskæftigelsesankenævnet Afgørelser 2010 Statsforvaltningen Hovedstaden - Beskæftigelsesankenævnet Afgørelser 2010 Beskæftigelsesankenævnets årsstatistik for 2010 viser årets afgørelser samlet og for hver kommune. Afgørelserne er opdelt efter

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse) 1 Indhold Ordforklaringsliste... 4 Afgrænsninger... 6 Særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende Evaluering af klinik på modul 1 Efterår 2015 (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Gennemførelsesoversigt primær... 3 Gennemførelsesoversigt for psykiatri...

Læs mere

Vækstbarometer. Elever og lærlinge. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Elever og lærlinge. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Elever og lærlinge Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Opdateret november 2016 Statistikken kommune/læge udbredelse viser, hvor udbredt elektronisk kommunikation er mellem

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Uddrag af arbejdet fra ERFAgruppen om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet i Region Hovedstaden Juni

Læs mere

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 F Forbrug af sundhedsydelser Indhold Planlægningsområdetabeller Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 Hjertesygdom... 3 Apopleksi... 4 Astma... 5 Kræft... 6 Slidgigt... Rygsygdom... Knogleskørhed...

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov Til: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Kommunerne i Region Hovedstaden ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 3. juni 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-6750 Dok.nr: 2013-86745

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Vækstbarometer. Transport. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Transport. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Transport Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Forekomsten og konsekvenser af muskelskeletsygdomme i Region Hovedstaden. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Oktober 2010

Forekomsten og konsekvenser af muskelskeletsygdomme i Region Hovedstaden. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Oktober 2010 Forekomsten og konsekvenser af muskelskeletsygdomme i Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Oktober 2010 Titel: Copyright: Forfattere: Forekomsten og konsekvenser af muskelskeletsygdomme

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

15. APRIL 2016 Bilag 1 Kommunefordelte data ( skal -indsatser)

15. APRIL 2016 Bilag 1 Kommunefordelte data ( skal -indsatser) 15. APRIL 2016 Bilag 1 Kommunefordelte data ( skal -indsatser) Bilaget har til formål, at kommunerne kan sammenligne sig med hinanden og se hvilke kommuner, der er kommet længst med indsatserne. Hermed

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard Robinson & Charlotte Glümer

Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard Robinson & Charlotte Glümer Forbrug af sundhedsydelser hvor er de store udfordringer i forhold til kroniske sygdomme? Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maja Lykke Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen,

Læs mere

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT Status for genoptræning, og 27-05- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) modtog i 5.215 genoptræningsplaner,

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION HOVEDSTADEN MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige?

Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige? 76 Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige? De forebyggelige indlæggelser er interessante, fordi de potentielt kan forebygges. Ved alene at se på de 65+ årige, fokuseres på en befolkningsgruppe,

Læs mere

HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015

HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015 HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indhold Baggrund Side 3 De 13 teser Side 6 Metode Side 8 Resultater Side 10 Beregninger

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 01 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 01 040147064756017901701709170917091759170517817051706541705917064517056178917914 594159476479476014790147914791479149147974907415067146014756041901470974

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion)

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) 1 Indholdsfortegnelse Ordforklaringsliste... 5 Særlige opmærksomhedspunkter... 7 Region Hovedstadens geografiske

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2015

Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2015 Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2015 Oversigt over belægning og kapacitet på styper fordelt efter målgruppe og geografisk af dene Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2015 1 af dene Indberetninger

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Elektronisk henvisning til hospice: De fire hospicer i Region Hovedstanden

Elektronisk henvisning til hospice: De fire hospicer i Region Hovedstanden 1 Elektronisk henvisning til hospice: De fire hospicer i Region Hovedstanden - Arresødal Hospice, - Diakonissestiftelsens Hospice, - Sankt Lukas Hospice, - Søndergaard Hospice. modtager nu kun elektroniske

Læs mere

HVOR GOD ER KOMMUNENS HJEMMEPLEJE TIL AT FOREBYGGE INDLÆGGELSER?

HVOR GOD ER KOMMUNENS HJEMMEPLEJE TIL AT FOREBYGGE INDLÆGGELSER? FOKUS PÅ RESULTATER I HJEMMEPLEJEN JANUAR 2016 NØGLETAL HVOR GOD ER KOMMUNENS HJEMMEPLEJE TIL AT FOREBYGGE INDLÆGGELSER? SE NØGLETALLENE FOR DIN KOMMUNE Se nøgletallene for din kommune KL 1. udgave, 1.

Læs mere

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Landsudligning Hovedstadsudligning Statstilskud (ordinært) Statstilskud (betinget) Korrektion overudligning Tilskud til kommuner med højt strukturelt

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Data for genoptræning

Data for genoptræning Bilag 2 Data for genoptræning Da varetagelse af genoptræning af patienter efter udskrivning er en ny kommunal opgave, er der stor fokus på monitorering af opgaven. Kendskab til opgavens omfang er en forudsætning

Læs mere

1. APRIL 2016 Temaer til drøftelse og prioritering

1. APRIL 2016 Temaer til drøftelse og prioritering 1. APRIL 2016 Temaer til drøftelse og prioritering I dette papir beskrives fire temaer, som er udvalgt i en fælleskommunal administrativ proces. Temaerne er bud på, hvad der er det vigtigste at samarbejde

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for 2016. Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling. Lægedækningsundersøgelse

Lægedækningsundersøgelse for 2016. Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling. Lægedækningsundersøgelse Lægedækningsundersøgelse for 2016 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2016 Lægedækningsundersøgelse for 2016 Regionen foretager hvert år en fastsættelse af

Læs mere

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom.

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Punkt nr. 26 - Forventede aktiviteter i 2015 for forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 26 - Forventede aktiviteter i 2015 for forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne Bilag 1 - Side -1 af 1 Bilag 1 - Side -1 af 1 Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Direkte 38665530 Web www.regionh.dk EAN-nr: 57980016327 CVR/SE-nr: 30 11 36 83 Dato: 7. januar 2014

Læs mere

Lands- og landsdelsafdelinger

Lands- og landsdelsafdelinger Lands- og landsdelsafdelinger Oversigt Oversigt over afdelinger på lands- og landsdelssygehuse samt andre institutioner, der varetager lands- og landsdelsfunktioner i henhold til Sundhedsstyrelsens Vejledning

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016 Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 15. februar 2016 Februar 2016 Asylansøgere og flygtninge En asylansøger er en udlænding, der søger om ret til at opholde sig som flygtning i et

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Sundhedsområdets finansiering og de interne betalingsstrømme

Sundhedsområdets finansiering og de interne betalingsstrømme Sundhedsområdets finansiering og NSH-konference om helseøkonomi, 8. december 2008 Administrerende direktør Jesper Fisker Sundhedsstyrelsen, Danmark Gennemgangsplan 1. Sundhedsområdet 2. Finansieringsmodellen

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Greater Copenhagen Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

K O N K L U S I O N E R SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 17. juni 2008. Kl. 8.30. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

K O N K L U S I O N E R SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 17. juni 2008. Kl. 8.30. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. K O N K L U S I O N E R Tirsdag den 17. juni 2008 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 3 Medlemmer: Kirsten Lee, Region Hovedstaden Per Seerup Knudsen, Region Hovedstaden DELTOG TIL

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Status for ministermål

Status for ministermål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ministermål netværk 5 Februar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark Nyt kommunalt velfærds viser billedet af et opdelt Danmark Et samlet kommunalt velfærds afslører, at de store forskelle på yderkantsområderne og vækstcentrerne i Danmark ikke blot er et spørgsmål om indkomstforskelle.

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

Dokumentation af data for belægning

Dokumentation af data for belægning 16. august 2017 Dokumentation af data for belægning Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der er besluttet af arbejdsgruppen vedrørende indsamling af oplysninger om sengepladser. Særlige forhold

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Emne: Status for implementering af faglige tilpasninger i Hospitals- og Psykiatriplan 2020. Tilpasninger vedtaget af regionsrådet den 19.

Emne: Status for implementering af faglige tilpasninger i Hospitals- og Psykiatriplan 2020. Tilpasninger vedtaget af regionsrådet den 19. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 29. Januar 2013 Sag nr. 2 Emne: Status for implementering af faglige tilpasninger i Hospitals- og Psykiatriplan 2020. Tilpasninger vedtaget af regionsrådet

Læs mere

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte Kommuner i alt Alle ansatte Akademikere, KL 16.026,0 16.418,7 16.902,0 17.200,9 17.501,1 1.475,1 9,2 Dagplejere 13.791,8 13.123,8 12.470,3 11.836,2 11.242,0-2.549,7-18,5 døgninst. 19.840,4 20.179,8 20.081,1

Læs mere

Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. typografi i dokumentet.

Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. typografi i dokumentet. typografi i dokumentet. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden Grundbeskrivelse Appendiks til Praksisudviklingsplan for almen praksis 2012-2015 1. PLANLÆGNINGSOMRÅDER

Læs mere

Lægeforeningen. Hovedstaden. Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer. Journal /llg

Lægeforeningen. Hovedstaden. Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer. Journal /llg Lægeforeningen Hovedstaden Journal 2012-770/llg Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer 1 Baggrund: Lægeforeningen Hovedstadens IT-udvalg har

Læs mere

Tabel 1. Samlede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering i Furesø Kommune 2007-2015, samt procentvis stigning.

Tabel 1. Samlede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering i Furesø Kommune 2007-2015, samt procentvis stigning. Redegørelse vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsudgifterne i Furesø Kommune Baggrund Siden kommunalreformen i 2007 har kommunerne været med til at dække regionernes udgifter til somatisk

Læs mere

Nye indsatser for hjemtagning af færdigbehandlede borgere 2014 og 2015

Nye indsatser for hjemtagning af færdigbehandlede borgere 2014 og 2015 Nye indsatser for hjemtagning af færdigbehandlede borgere 2014 og 2015 Kommune Indsatser hjemtagning af færdigbehandlede Forventede effektmål Albertslund 2014 Der er igangsat en styrket træningsindsats

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt. Tilgængelighed til de 11 hospitaler. Kortbilag

Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt. Tilgængelighed til de 11 hospitaler. Kortbilag Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt Tilgængelighed til de 11 hospitaler Kortbilag August 2012 Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt Tilgængelighed til de 11 hospitaler Kortbilag August

Læs mere

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret NOTAT 17. februar 2016 Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret J.nr. 15/13621 DOS/nfr Med beskæftigelsesreformen er der indført jobsamtaler med deltagelse af a-kassen, hvor

Læs mere

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014 Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets

Læs mere

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2.1 - Bilag: Borgmesterbrev - Procedure for fordeling af flygtninge i 2015 DokumentID: 4076745 Til borgmesteren Procedure for fordeling af flygtninge i

Læs mere

Hvad har du af planer for de næste 10 år?

Hvad har du af planer for de næste 10 år? Hvad har du af planer for de næste 10 år? Fremtiden for Region Hovedstaden er til debat. Vi har brug for din mening. Fra kanalerne ved Christiansborg til Kronborg ved Øresund og fra Rådhuspladsens duer

Læs mere

Statistik på jobrotation i Østdanmark

Statistik på jobrotation i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11.juni 2 J.nr. : 2-26799/JHO Statistik på jobrotation i Østdanmark Det er nu kommet data på antallet af vikarer i jobrotation fordelt på dagpengemodtagere

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet Anvendelse af tvang i psykiatrien i 1999 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Ny registrering af tvang i psykiatrien Register for anvendelse af tvang i psykiatrien Definition

Læs mere

Den fremtidige varetagelse af elektiv ortopædkirurgi

Den fremtidige varetagelse af elektiv ortopædkirurgi Rapport om den fremtidige organisering af elektiv ortopædkirurgi, februar 2014 Region Hovedstaden Den fremtidige varetagelse af elektiv ortopædkirurgi Region Hovedstaden Rapport om den fremtidige organisering

Læs mere

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Danske Regioner/regioner, KL/kommuner, PLO og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udviklet en række indikatorer, der kan bruges

Læs mere