Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov"

Transkript

1 Til: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Kommunerne i Region Hovedstaden ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 3. juni 2013 Tlf. dir.: Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: Dok.nr: Notat Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov Baggrund I de sidste fire år har Ballerup Kommune gennemført en sammenligning af kommunerne i Region Hovedstaden på området for voksne med særlige behov. Undersøgelsen har haft stor opbakning og er fundet meget brugbar, hvorfor undersøgelsen atter er gentaget i Resultaterne af undersøgelsen kan læses i nærværende rapport. Baggrunden for sammenligningen af udgifterne, er den markante udgiftsvækst på voksenhandicap- og psykiatriområdet og behovet for at tøjle denne vækst. Til dette indgår et helt enkelt behov for viden om, hvorvidt man som kommune ligger højt eller lavt sammenlignet med andre kommuner med hensyn til antallet af modtagere og niveauet på enhedsudgifterne. Det er navnlig antallet af modtagere og den gennemsnitlige udgift pr. modtager, som har betydning for kommunernes udgiftsniveau på området, idet andre forhold som valgt serviceniveau, visitationspraksis, modtagernes sammensætning osv. også spiller ind, men er indeholdt i de to nævnte forhold. Undersøgelsens målsætning er derfor at fremstille en kommunesammenligning på antallet af modtagere og den gennemsnitlige udgift pr. modtager, således at den enkelte kommune får dokumenteret i hvor høj grad udgiftsniveauet skyldes mange modtagere, dyre modtagere eller en kombination af de to. I forhold til undersøgelsen, der blev gennemført sidste år, er der i år tilføjet oplysninger omkring udgifterne til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) i årets benchmark efter ønske fra de deltagende kommuner, men ellers er der ikke foretaget ændringer. Det giver kommunerne mulighed for udover at kunne sammenligne sig med de øvrige kommuner også at kunne sammenligne sine resultater med tidligere års resultater. Indsamling af data Kommunerne i Region Hovedstaden fik i begyndelsen af april tilsendt undersøgelsen og har frem til midten af maj indberettet deres resultater. Resultaterne er efterføl-

2 gende blevet eftergået af kommunerne, og kommunerne har haft mulighed for at sammenholde deres egne resultater med de øvrige kommuner og efterfølgende komme med rettelser. De endelige tilbagemeldinger danner baggrund for det talmateriale, der præsenteres i denne rapport. Da der er store forskelle i kommunernes måde at opgøre udgifterne og antallet af personer i forhold til de enkelte paragrafer, har enkelte kommuner suppleret deres besvarelse med kommentarer, der vedrører deres opgørelse. Disse kommentarer er samlet bagerst i rapporten i bilag 3. Opgørelsen Udgangspunktet for sammenligningen er regnskabsresultatet for 2012 og det tilhørende antal helårsmodtagere. I sammenligningen indgår støtte efter Servicelovens 85, 94b, 95, 96 og 97. Herudover indgår dag- og døgntilbud efter servicelovens , , samt STU-området. Endelig er undersøgelsen suppleret med udgifter til kørsel efter 105 til hhv. 103 og 104, samt antallet af personer vedr. refusion til særligt dyre enkeltsager, Opgørelsen baserer sig på de borgere, som den enkelte kommune har haft betalingsforpligtigelsen for i 2012, hvilket vil sige de af kommunens egne borgere, hvor der er afholdt en udgift efter de udvalgte paragraffer i Serviceloven, uanset om der er tale om et kommunalt (eget regi eller anden kommune), regionalt eller privat drevet tilbud. Der tages udgangspunkt i nettodriftsudgifterne med en særskilt angivelse af refusionsindtægten. Der er ingen restriktion på alder, hvilket betyder, at modtagere, der er ældre end 64 år vil indgå under flere af funktionerne i undersøgelsen, selvom målgruppen som udgangspunkt er de årige. Udgangspunktet for opgørelsen er antal helårsmodtagere, hvilket vil sige, at hvis én person, f.eks. har modtaget støtte i syv måneder inden for et tilbud, tæller vedkommende som 0,6 helårsmodtager (7/12) i den pågældende rubrik. For enkelte paragraffer er dog brugt antal borgere og ikke helårspersoner. En person kan godt modtage foranstaltninger efter flere forskellige paragraffer og dermed samlet tælle med som mere end én helårsmodtager. Resultater Kommunerne sammenlignes på enhedsudgiften (både ekskl. og inkl. refusion), nettodriftsudgiften og modtagerandelen blandt de årige. Alle hovedstadsregionens kommuner har deltaget i undersøgelsen, hvilket også var tilfældet i sidste års undersøgelse. Den store deltagelse i undersøgelse sikrer kommunerne et solidt sammenligningsgrundlag. Hovedparten af kommunerne har indberettet på alle paragraffer. Enkelte kommuner har ikke haft udgifter til 94 og 95 selvansat hjælper. Herudover har flere kommuner samlet deres udgifter til de to 85 foranstaltninger ét sted, hvorfor udgiften kun er medtaget dette sted. Side 2

3 Københavns Kommune har i deres indberetning ikke opgjort deres udgifter til STU, men er medtaget i hovedoversigten med en note om, at denne udgift ikke er medtaget. Rødovre Kommune har ingen borgere konteret på 85, hvorfor kommunen også indgår i den samlede oversigt. Frederiksberg Kommune har ikke kunnet opgøre kørselsudgifterne, hvorfor de overordnede resultater af undersøgelsen er præsenteret eksklusiv kørsel. Nedenfor er de overordnede resultater af undersøgelsen præsenteret for hver enkelt kommune. Tabel 1: Samlede udgifter, ekskl. kørsel Enhedsudgift ekskl. refusion Enhedsudgift inkl. refusion Modtagerandel Nettodrifts-udgift pr årig Albertslund , Allerød , Ballerup , Bornholm , Brøndby , Dragør , Egedal , Frederiksberg , Frederikssund , Fredensborg , Furesø , Gentofte , Gladsaxe , Glostrup , Gribskov , Halsnæs , Helsingør , Herlev , Hillerød , Hvidovre , Høje Taastrup , Hørsholm , Ishøj , København* , Lyngby-Taarbæk , Rødovre , Rudersdal , Tårnby , Vallensbæk , Gennemsnit , Note: Gennemsnittet er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. *København har ikke medtaget udgifter til STU i deres opgørelse. Side 3

4 Forskellene i den samlede enhedsudgift (ekskl. refusion), når kørslen ikke medregnes, varierer fra ca kr. i Hillerød Kommune, der har den laveste enhedsudgift til Tårnby Kommune, der med en årlig enhedsudgift på ca kr. har den højeste enhedsudgift. Den gennemsnitlige enhedsudgift er ca kr. Hvis enhedsudgiften (uden refusion) sammenlignes med sidste års resultater, hvor STU ikke medregnes er den gennemsnitlige enhedsudgift faldet med ca kr., og af de 29 deltagende kommuner har de 19 faldende enhedspriser. Når opgørelsen inkluderer kommunernes modtagne refusion er Hillerød Kommune fortsat den kommune, der har den laveste udgift med en enhedspris på ca kr.. Tårnby Kommune har den højeste enhedsudgift, idet kommunens årlige enhedsudgift er ca kr. Den gennemsnitlige enhedsudgift inkl. refusioner er ca kr. I forhold til sidste års resultater sker der også et fald i enhedsudgiften (inkl. refusion) og fraregnet STU-udgifterne, idet den gennemsnitlige enhedsudgift falder med ca kr. Tårnby Kommune er den kommune, hvor modtagerandelen er lavest (andel pr. tusinde årige). Her er modtagerandelen 13,4, mens Bornholms Kommune har den højeste andel på 40,2. Den gennemsnitlige modtagerandel er 26,0 I forhold til sidste års undersøgelse (hvor STU-delen igen er fraregnet) er modtagerandelen for 21 af de 28 deltagende kommuner steget, hvilket også afspejler sig gennemsnitligt, hvor modtagerandelen er steget med 1,6 modtagere pr årige. Københavns Kommune har den laveste årlige nettodriftsudgift (inkl. refusion) pr årige på kr., men har som tidligere nævnt ikke medregnet udgifter til STU. Af de øvrige kommuner har Frederiksberg de laveste udgifter pr årig på kr. pr årig. I den modsatte ende af skalaen har Albertslund Kommune den højeste udgift pr årig med en udgift på kr.. Gennemsnittet for de 29 kommuner, der har indberettet alle oplysninger, er kr. I forhold til sidste års undersøgelse oplever 19 af de 29 deltagende kommuner stigende udgifter pr årig. I gennemsnit er udgiften steget med 145,2 kr. pr Det kan derfor konkluderes, at de stigende udgifter, der ses fra regnskab 2011 til 2012 hovedsageligt skyldes et stigende antal modtagere, idet modtagerandelen er steget, mens gennemsnitspriserne, for de tilbud kommunerne tilbyder modtagerne, er faldet. I bilag 1 er opgjort en rangordning af de enkelte kommuner for deres udgifter og modtagerandel. I bilag 2 er udgifterne fordelt på de enkelte paragrafer vist for de enkelte kommuner, samt andelen af refusionsmodtagere, mens bilag 3 indeholder de kommentarer, de enkelte kommuner har suppleret deres indberetning med. Side 4

5 Bilag 1: Rangordnede kommunelister, samlet enhedsudgift ekskl. kørsel, modtagerandel og nettodriftsudgift pr årig Enhedsudgift, ekskl. refusion Enhedsudgift, inkl. refusion Modtagerandel (modtagere pr årig) Nettodriftsudgift pr årig* 1 Hillerød Hillerød Tårnby 13,4 1 København** Bornholm Glostrup Dragør 14,1 2 Frederiksberg Glostrup Frederikssund Frederiksberg 16,6 3 Hørsholm Frederikssund Bornholm Vallensbæk 17,7 4 Vallensbæk Helsingør Helsingør Hørsholm 17,7 5 Lyngby-Taarbæk Halsnæs Halsnæs København** 17,8 6 Tårnby Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Hvidovre 20,1 7 Dragør Ishøj Ishøj Egedal 20,7 8 Glostrup Gladsaxe Gladsaxe Rødovre 22,0 9 Gentofte Gentofte Albertslund Rudersdal 22,7 10 Gladsaxe Albertslund Gentofte Lyngby-Taarbæk 23,1 11 Hillerød Høje-Taastrup Brøndby Gentofte 24,0 12 Rudersdal Ballerup København** Gribskov 24,4 13 Høje-Taastrup Brøndby Høje-Taastrup Høje-Taastrup 25,1 14 Egedal København** Herlev Allerød 25,3 15 Hvidovre Allerød Furesø Fredensborg 25,7 16 Allerød Hørsholm Ballerup Gladsaxe 26,0 17 Frederikssund Furesø Allerød Furesø 26,5 18 Helsingør Herlev Hørsholm Ballerup 28,5 19 Furesø Rudersdal Vallensbæk Glostrup 30,1 20 Halsnæs Vallensbæk Rudersdal Herlev 30,9 21 Gribskov Frederiksberg Frederiksberg Brøndby 31,9 22 Rødovre Gribskov Gribskov Ishøj 32,2 23 Ballerup Fredensborg Fredensborg Halsnæs 33,8 24 Ishøj Egedal Egedal Helsingør 34,3 25 Bornholm Rødovre Rødovre Frederikssund 35,2 26 Fredensborg Hvidovre Hvidovre Hillerød 36,6 27 Herlev Dragør Dragør Albertslund 37,1 28 Brøndby Tårnby Tårnby Bornholm 40,2 29 Albertslund Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit 26,0 Gennemsnit * Gennemsnittet (markeret med stiplet linje) er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. **Københavns Kommune har ikke indberettet udgifter til STU. Side 5

6 Bilag 2: Detaljerede tabeller opdelt på kommuner Ungdomsuddannelse for unge Selvansat hjælper ( Suppl. st. eft. 85 SEL til borg. i alm.bol. opf. ef. alm.bol.lov Støtte efter 85 SEL til Længerevarende botilbud 108 SEL inkl. Midlertidige botilbud 107 SEL inkl. supplerende Ledsage- Beskyttet beskæfti- Aktivitetsog sam- Kørsel, Kørsel, Botilbud personer med særlige sociale pro- Heraf kørsel, 105 til borgere i 85, 107 og med særlige 94b og 95 BPA 96 (botilb.lign. borgere i supplerende støtordning gelse 103 værstilbud gere i gere i 104 blemer I alt, inkl. 103, 104- I alt, ekskl. 108 sam- Enhedsudgift behov (STU) SEL) SEL tilbud) eget hjem støtte te 97 SEL SEL 104 SEL 103-tilbud tilbud SEL kørsel tilbud kørsel mentalt Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Frederiksberg Frederikssund Fredensborg Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby- Taarbæk Rødovre Rudersdal Tårnby Vallensbæk Side 6

7 Ungdomsuddannelse Selvansat Suppl. st. eft. 85 SEL til borg. i alm.bol. opf. ef. Støtte efter Længerevarende botilbud 108 Midlertidige botilbud 107 SEL Beskyttet Aktivitets- Kørsel, Kørsel, Botilbud personer med særlige Heraf kørsel, 105 til Enhedsudgift for unge hjælper ( alm.bol.lov 85 SEL til SEL inkl. inkl. supplerende støtordning gelse 103 værstilbud gere i gere i 104 blemer I alt, inkl. 103, 104- I alt, ekskl. 108 sam- Ledsage- beskæfti- og sam- sociale pro- borgere i 85, 107 og med særlige 94b og 95 BPA 96 (botilb.lign. borgere i supplerende inkl. refusion behov (STU) SEL) SEL tilbud) eget hjem støtte te 97 SEL SEL 104 SEL 103-tilbud tilbud SEL kørsel tilbud kørsel mentalt Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Frederiksberg Frederikssund Fredensborg Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby- Taarbæk Rødovre Rudersdal Tårnby Vallensbæk Side 7

8 Suppl. st. eft. 85 SEL til borg. i Længerevarende Midlertidige Botilbud botil- botilbud personer Heraf kør- Ungdomsuddannelse Selvansat opf. ef. Støtte efter bud SEL Beskyttet Aktivitets- Kørsel, Kørsel, med særlige sel, 105 til alm.bol. Modtagerandel (modtagere pr med særlige 94b og 95 BPA 96 (botilb.lign. borgere i supplerenrende støtordning gelse 103 værstilbud gere i gere i 104 blemer I alt, inkl. 103, 104- I alt, ekskl. 108 sam- for unge hjælper ( alm.bol.lov 85 SEL til SEL inkl. inkl. supple- Ledsage- beskæfti- og sam- sociale pro- borgere i 85, 107 og 64 årig) behov (STU) SEL) SEL tilbud) eget hjem de støtte te 97 SEL SEL 104 SEL 103-tilbud tilbud SEL kørsel tilbud kørsel mentalt Albertslund 1,7 0,9 0,5 10,3 5,3 5,0 1,4 4,5 6,7 2,9 0,9 39,9 2,9 37,1 20,5 Allerød 1,4 0,2 0,2 0,6 7,2 3,9 2,8 2,8 2,7 3,7 1,0 1,2 0,0 27,6 2,2 25,3 14,4 Ballerup 1,9 0,4 0,4 1,1 2,5 4,5 3,2 4,5 3,0 6,8 0,2 4,7 0,2 33,4 4,9 28,5 11,3 Bornholm 1,7 0,4 0,4 15,3 5,9 2,2 4,6 1,4 8,1 2,3 0,2 42,5 2,3 40,2 23,4 Brøndby 1,9 1,6 0,4 2,1 5,9 4,1 2,9 4,6 3,3 4,7 0,2 3,3 0,3 35,4 3,5 31,9 15,1 Dragør 0,9 0,0 0,4 0,8 3,3 1,8 1,4 1,6 3,8 0,1 1,3 0,3 15,6 1,4 14,1 5,9 Egedal 1,4 0,2 0,9 4,8 2,7 2,2 2,8 2,2 3,2 0,5 1,0 0,3 22,2 1,5 20,7 9,7 Frederiksberg 0,7 0,3 3,4 3,3 2,4 1,2 1,4 2,8 1,2 16,6 9,1 Frederikssund 1,3 1,1 0,1 0,8 15,0 3,8 3,6 1,7 4,9 2,8 1,4 0,6 0,3 37,2 2,0 35,2 23,1 Fredensborg 1,7 1,3 0,4 1,0 3,2 3,9 2,8 4,1 3,2 3,9 2,1 2,0 0,2 29,8 4,1 25,7 10,8 Furesø 2,0 0,8 0,9 5,0 3,2 2,8 3,1 1,7 6,5 1,7 1,6 0,5 29,8 3,3 26,5 12,0 Gentofte 0,9 0,2 0,5 2,1 6,1 2,6 1,4 3,2 1,9 5,0 0,3 1,0 0,1 25,2 1,2 24,0 12,2 Gladsaxe 1,2 0,6 0,4 1,6 5,5 3,0 1,5 3,0 2,4 5,9 0,9 1,5 0,8 28,4 2,4 26,0 11,7 Glostrup 1,3 0,1 0,4 0,4 10,2 2,5 1,6 3,8 1,9 7,3 0,2 1,6 0,5 32,0 1,8 30,1 14,8 Gribskov 1,7 0,1 0,3 2,4 5,2 2,5 1,9 4,5 2,8 2,6 1,1 1,5 0,3 27,1 2,6 24,4 12,0 Halsnæs 2,3 0,6 0,6 2,1 13,8 2,4 1,8 3,2 3,7 3,0 0,6 0,4 0,4 34,8 1,0 33,8 20,0 Helsingør 1,6 0,8 0,2 9,3 3,6 3,5 3,3 4,3 7,2 0,7 1,2 0,6 36,2 1,9 34,3 16,4 Herlev 1,4 0,0 0,5 3,1 4,9 3,9 2,9 3,8 2,1 7,9 0,2 2,2 0,4 33,3 2,4 30,9 14,8 Hillerød 1,6 0,3 1,5 14,8 2,8 2,3 3,8 4,0 5,0 1,0 1,4 0,4 39,0 2,5 36,6 21,4 Hvidovre 1,6 0,3 0,4 0,0 1,8 3,6 3,5 1,3 2,3 3,8 0,2 1,9 1,3 22,2 2,2 20,1 9,0 Høje-Taastrup 1,3 0,8 0,3 1,5 4,5 3,0 2,8 2,9 2,3 4,9 0,5 1,7 0,8 27,3 2,2 25,1 11,8 Hørsholm 0,8 0,5 0,1 0,7 6,4 2,2 1,9 1,3 1,8 1,8 0,6 0,5 0,1 18,8 1,0 17,7 11,3 Ishøj 1,6 1,6 0,5 1,7 10,6 3,4 2,9 1,7 2,2 5,1 0,4 2,5 0,8 35,1 2,9 32,2 18,6 København 0,8 0,2 1,4 4,6 2,7 1,0 1,0 4,6 0,9 1,5 18,8 0,9 17,8 8,7 Lyngby- Taarbæk 0,9 0,3 0,3 0,7 6,3 2,6 1,6 3,4 2,6 3,7 0,8 2,3 0,7 26,2 3,0 23,1 11,2 Rødovre 1,6 1,1 0,4 4,5 3,4 3,2 2,4 5,0 2,8 0,4 24,8 2,8 22,0 7,9 Rudersdal 1,5 0,2 0,3 0,3 6,5 3,1 3,3 2,5 2,0 2,9 0,7 0,8 0,1 24,2 1,5 22,7 13,2 Tårnby 1,3 0,3 0,3 0,4 3,4 1,5 1,6 1,3 3,1 0,4 1,5 0,2 15,3 1,9 13,4 5,3 Vallensbæk 1,2 0,2 0,2 1,4 3,2 2,0 1,9 1,2 2,5 3,5 0,1 0,7 0,4 18,6 0,9 17,7 8,5 Side 8

9 Ungdomsuddannelse Suppl. st. eft. 85 SEL til borg. i alm.bol. Længerevarende botil- Midlertidige botilbud Botilbud personer Heraf kør- Selvansat opf. ef. Støtte efter bud SEL Beskyttet Aktivitets- Kørsel, Kørsel, med særlige sel, 105 til Nettodriftsudgift pr med særlige 94b og 95 BPA 96 (botilb.lign. borgere i supplerenrende støtordning gelse 103 værstilbud gere i gere i 104 blemer I alt, inkl. 103, 104- I alt, ekskl. 108 sam- for unge hjælper ( alm.bol.lov 85 SEL til SEL inkl. inkl. supple- Ledsage- beskæfti- og sam- sociale pro- borgere i 85, 107 og årig behov (STU) SEL) SEL tilbud) eget hjem de støtte te 97 SEL SEL 104 SEL 103-tilbud tilbud SEL kørsel tilbud kørsel mentalt Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Frederiksberg Frederikssund Fredensborg Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby- Taarbæk Rødovre Rudersdal Tårnby Vallensbæk Side 9

10 Antal personer Antal personer Antal personer Antal personer Antal personer Antal personer på ( 94b og Antal personer Antal personer på ( 107) på ( 108) på ( 94b og Antal personer Antal personer på ( 107) på ( 108) 25 pct. refusion, 95 SEL) funktion funktion tion , ,0 modtagere pr. on funktion tion , ,0 på ( 85/108) på ( 96) funk- funktion funktion 50 pct. refusion, 95 SEL) funkti- på ( 85/108) på ( 96) funk- funktion funktion modtagere pr årige ,003,005 02,003,005 I alt årige ,003,005 02,003,005 I alt Albertslund 0,06 0,65 2,72 3,43 Albertslund 0,06 0,18 0,59 0,83 Allerød 0,07 0,07 0,52 2,47 3,15 Allerød 0,07 0,07 0,15 0,37 0,67 Ballerup 0,27 1,37 1,83 3,47 Ballerup 0,07 0,12 0,05 0,25 Bornholm 0,09 0,22 0,13 0,73 1,16 Bornholm 0,04 0,04 0,22 0,13 0,43 Brøndby 0,34 0,15 1,50 1,99 Brøndby 0,05 0,05 0,34 0,44 Dragør 0,13 0,40 0,92 1,45 Dragør 0,26 0,13 0,40 Egedal 0,33 1,12 0,58 1,57 3,61 Egedal 0,12 0,41 0,21 0,46 1,20 Frederiksberg 0,13 0,10 0,38 1,15 1,77 Frederiksberg 0,10 0,25 0,12 0,19 0,66 Frederikssund 0,12 0,51 1,27 1,90 Frederikssund 0,08 0,20 0,28 Fredensborg 0,26 0,13 0,35 0,88 1,58 3,21 Fredensborg 0,04 0,22 0,35 0,40 1,01 Furesø 0,28 0,14 0,28 2,18 2,89 Furesø 0,33 0,09 0,43 Gentofte 0,19 0,31 0,38 0,24 1,44 2,54 Gentofte 0,05 0,12 0,21 0,02 0,05 0,45 Gladsaxe 0,40 0,22 0,25 1,62 2,49 Gladsaxe 0,05 0,05 0,15 0,07 0,20 0,52 Glostrup 0,15 0,15 0,30 0,37 1,12 2,10 Glostrup 0,30 0,15 0,22 0,30 0,97 Gribskov 0,61 0,13 0,52 1,09 2,36 Gribskov 0,17 0,04 0,09 0,13 0,44 Halsnæs 0,85 0,45 0,39 1,24 2,93 Halsnæs 0,23 0,23 0,23 0,17 0,85 Helsingør 0,28 0,20 0,57 0,99 2,04 Helsingør 0,20 0,09 0,28 Herlev 0,12 1,99 2,12 Herlev 0,19 0,19 0,44 0,37 1,18 Hillerød 0,60 0,04 0,64 1,21 2,49 Hillerød 0,04 0,25 0,04 0,11 0,43 Hvidovre 0,03 0,25 0,64 1,94 2,86 Hvidovre 0,03 0,25 0,10 0,13 0,51 Høje-Taastrup 0,14 0,34 0,51 1,17 2,16 Høje-Taastrup 0,07 0,17 0,07 0,22 0,53 Hørsholm 0,23 0,39 1,24 1,86 Hørsholm 0,31 0,23 0,54 Ishøj 0,46 0,15 0,92 2,21 3,74 Ishøj 0,15 0,15 0,08 0,15 0,53 København 0,03 0,04 0,01 0,64 3,61 4,33 København 0,02 0,01 0,03 0,13 0,49 0,68 Lyngby-Taarbæk 0,03 0,69 0,31 0,35 1,95 3,34 Lyngby-Taarbæk 0,22 0,19 0,09 0,22 0,72 Rødovre 0,31 0,13 0,44 2,35 3,24 Rødovre 0,22 0,04 0,13 0,40 Rudersdal 0,30 0,13 0,27 0,40 1,58 2,68 Rudersdal 0,10 0,10 0,20 0,13 0,54 Tårnby 0,36 0,16 0,28 3,38 4,18 Tårnby 0,12 0,08 0,08 0,24 0,52 Vallensbæk 0,23 0,12 0,58 1,05 1,98 Vallensbæk 0,12 0,12 0,12 0,23 0,58 Side 10

11 Bilag 3: Kommentarer til skemaerne Allerød: Socialpsykiatrien er ikke er medtaget i opgørelsen. Ballerup: I undersøgelse for 2011 havde Ballerup fejlagtigt konteret en del af deres botilbud efter 108 som 107-tilbud. Fredensborg: Kørslen opgjort vedr. 103 og 104 er al kørsel Der konteres ikke på 105. Frederiksberg: Modtagere af STU registreres ikke således at det er muligt at optælle antal helårspersoner for et kalenderår. Antallet er derfor et opgjort ud fra bestanden af modtagere i efteråret Vedr. 85: Beløb og helårspersoner er opgjort inkl. 102-aktiviteten, der afholdes på samme gruppering. Omfatter desuden et enkeltmandsprojekt. Herudover er indberetningen inklusiv aktivitet og forbrug vedr. 85-støtte, der er fejlkonteret på grp. 003 i Endelig er beløb og aktivitet opgjort inklusiv udgifter til kommunens SKP-ordning, der yder 85-støtte, men som bogføres på funktion Vedr. 104: Både antal modtagere og udgifter er opgjort eksklusiv væresteder. Frederiksberg kan ikke opgøre kørslen særskilt, bl.a. fordi udgifter til kørsel ofte er en implicit del af taksten for et 103 el. 104 tilbud. Frederiksberg Kommune opgør ikke SDE-refusion på grupperingsniveau - der er derfor tale om en opgørelse på F3 niveau. Fsva. fkt er antal dog opgjort, så det udelukkende omfatter personer på BPA-ordningen. Furesø: I forhold til Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) er kørsel for STU-børn konteres under samlet kørsel på børneområdet ca. 0,5 mio. kr. (ikke talt med i opgørelsen). Selvansat hjælper ( 94b og 95 SEL) opgøres under BPA. For støtte efter 85 SEL til borgere i eget hjem er helårspersoner = cpr-numre pr. måned sættes lig 1 og så sammentæl måned divideret med 12. På 107 på egne tilbud tæller helårsperson lig normeret pladser på tilbud. På 97 er der talt ledsageordning med, grundet ændret konteringspraksis i 2012 Glostrup: Det skal bemærkes at indberetning vedr. funktion for regnskabsåret 2011 er ved en fejl indberettet forkert. Der er indberettet 51,50 antal helårsmodtagere - det burde have været 29,75 antal helårsmodtagere. Halsnæs: I forhold til Støtte efter 85 SEL til borgere i eget hjem har Halsnæs ikke tidligere medtaget hjemmevejledningen, derfor de højere tal i 2012 i forhold til tidligere. Side 11

12 Helsingør: Den samlede indberetning vedr. 85 er samlet under supplerende støtte efter 85 SEL til en borger, der bor i en almenbolig opført efter almenboligloven (botilbudslignende tilbud). Herlev: I tidligere år er borgere og udgifter på egne tilbud på 85 og 104 ikke talt med. Høje-Taastrup: Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) er indberettet ekskl. kørsel vedr Refusion for 85 er medtaget under Supplerende støtte efter 85 SEL til en borger, der bor i en almenbolig opført efter almenboligloven (botilbudslignende tilbud) er ekskl. Hjemløsestrategien og Blå Kors driftstilskud. 108 er ekskl. gruppering 093, 094 og er ekskl. gruppering , 103 og 104 er kun visiterede tilbud og ekskl. selvejende og transport. Hørsholm: Al refusion vedr. 85 samlet under supplerende støtte efter 85 SEL til en borger, der bor i en almenbolig opført efter almenboligloven (botilbudslignende tilbud). Støtte efter 85 SEL til borgere i eget hjem er inkl. 102 (beløb 0,5 mio. kr.). 107 er inkl. STU og egne nye botilbud. Dog er undladt at medregne 4,8 helårsperson som i 2012 har været i kommunens nyoprettede botilbud, idet der endnu ikke er afregnet herfor. Ishøj: Har ikke indberettet oplysninger for selvansat hjælper ( 94b og 95 SEL), tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne BPA 96 SEL og ledsageordninger for personer med nedsat funktionsevne 97 SEL. Tårnby: Vedr. 85: Tårnby har ikke opdelt funktion i Service- og almenboliglov. Tårnby har 4 personer med døgndækning, 1 person med omfattende støtte og 4 personer som modtager støtte i eget hjem, hvor vi har eksterne leverandører. Derudover har vi borgere som modtager støtte i eget hjem, men som ikke er opgjort i regnskabet på cpr.nr. niveau. Borgerne visiteres til socialpsykiatrien og støttekorpset for udviklingshæmmede. Derfor er tallene ikke sammenlignelige med andre kommuners. Af de 9 helårsmodtagere koster 2 personer alene 2,4 mio. kr. Vedr. 97 I opgørelsen for 2011 har der fejlagtigt været indberettet kr. 3,3 i stedet for korrekt kr. 0,3. Side 12

Ballerup Benchmark R juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen

Ballerup Benchmark R juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Ballerup Benchmark R2014 1. juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen E-mail: ceja01@frederiksberg.dk J.nr.: 00.01.00-P05-2-15 Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet

Læs mere

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov Til: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Kommunerne i Region Hovedstaden ØKONOMI & PERSONALE Dato: 6. juni 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr.: 2012-3302 Dok. nr.:

Læs mere

Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen

Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Ballerup Benchmark R2015 7. juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Email: ceja01@frederiksberg.dk J.nr.: 00.01.00-P05-3-16 Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet

Læs mere

Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014 Oversigt over belægning og kapacitet på styper fordelt efter målgruppe og geografisk af dene Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 af dene Indberetninger

Læs mere

Følgebrev. - til kommunerne i Hovedstadsregionen. Benchmarking på voksenhandicapområdet for 2011

Følgebrev. - til kommunerne i Hovedstadsregionen. Benchmarking på voksenhandicapområdet for 2011 Kommunerne i Region Hovedstaden SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Handicap & Psykiatri Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 14. marts 2012 E-mail: job-familie@balk.dk

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets

Læs mere

Kortlægning af egenbetaling, produktionsomkostninger, organisering m.v. af madserviceordninger efter 83 i serviceloven.

Kortlægning af egenbetaling, produktionsomkostninger, organisering m.v. af madserviceordninger efter 83 i serviceloven. Kommunaludvalget, Socialudvalget (2. samling) KOU alm. del - Bilag 102,SOU alm. del - Bilag 430 Offentligt Kortlægning af egenbetaling, produktionsomkostninger, organisering m.v. af madserviceordninger

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012 REGION HOVEDSTADEN KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET ENHED FOR KOMMUNESAMARBEJDE Ledelsesoverblik Sundhedsaftaler Det somatiske område: 0-dagsindlæggelser dage Periode januar til marts Koncern, Plan

Læs mere

Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2015

Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2015 Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2015 Oversigt over belægning og kapacitet på styper fordelt efter målgruppe og geografisk af dene Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2015 1 af dene Indberetninger

Læs mere

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Kommuner i hovedstadsregionen 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Benchmarking på det sociale område

Allerød Kommune NOTAT. Benchmarking på det sociale område NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Benchmarking på det sociale område I budgetforliget for 2014 2017 indgår, at der skal gennemføres en analyse i form af en benchmarking

Læs mere

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom.

Læs mere

tat Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov

tat Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov BALLE RUP Til: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget ØKONOMI & PERSONALE Kommunerne i Region Hovedstaden Dato: 6. juni 2012 Møde I KKR Hovedstaden den / ei dir.: 4477 6316 E-mail: jkg balk.dk Kontakt: 1eppe

Læs mere

Tabelrapport til sammenligningskommuner

Tabelrapport til sammenligningskommuner INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Benchmarkanalyse på ældreområdet udført for Hillerød Kommune Tabelrapport til sammenligningskommuner WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 1.1 Indledende

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015

HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015 HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indhold Baggrund Side 3 De 13 teser Side 6 Metode Side 8 Resultater Side 10 Beregninger

Læs mere

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Kommune 2.500 Figur 1: Udvikling i udgifter til kommunal medfinansiering pr. indbygger 2007-2011 2.000 1.500 1.000 FK RH 500 - * I 2010 var

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden - Beskæftigelsesankenævnet Afgørelser 2010

Statsforvaltningen Hovedstaden - Beskæftigelsesankenævnet Afgørelser 2010 Statsforvaltningen Hovedstaden - Beskæftigelsesankenævnet Afgørelser 2010 Beskæftigelsesankenævnets årsstatistik for 2010 viser årets afgørelser samlet og for hver kommune. Afgørelserne er opdelt efter

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser 1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Kommunale udgifter til de forberedende

Kommunale udgifter til de forberedende Kommunale udgifter til de forberedende tilbud Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Side 1 af 12 Formålet med dette analysenotat er at opgøre og præsentere kommunale enhedsudgifter for elever på de forberedende

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb 2013 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden

Vejledende rådighedsbeløb 2013 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Vejledende rådighedsbeløb 2013 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Revideret af Helsingør på opfordring. Udsendt til kommunerne marts 2013 med frist 1. maj 2013. De

Læs mere

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016 Orientering fra Velfærdsanalyse November 2016 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2016 I løbet af 3. kvartal 2016 steg folketallet i København med 6.913 fra 594.535 til 601.448 personer.

Læs mere

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer I denne analyse er der set på en række forskellige indikatorer for borgerne i de danske kommuner. Placeres kommunerne i forhold

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2012 19. februar 213 Befolkning og bevægelser i København i 212 I løbet af 212 steg folketallet i København fra 549.5 til 559.44. Der blev i 212 født 9.76 børn og der døde 4.15 personer, fødselsoverskuddet

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: ESBJERG KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016 Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 15. februar 2016 Februar 2016 Asylansøgere og flygtninge En asylansøger er en udlænding, der søger om ret til at opholde sig som flygtning i et

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse) 1 Indhold Ordforklaringsliste... 4 Afgrænsninger... 6 Særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for de kommunale segregerede tilbuds planlagte

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Hvad betyder vores sundhed og sygdom for den kommunale økonomi?

Hvad betyder vores sundhed og sygdom for den kommunale økonomi? Hvad betyder vores sundhed og sygdom for den kommunale økonomi? Forskningsleder, professor Charlotte Glümer Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Oktober 2015 Sundhedsprofil 2013 Hovedbudskaber

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

Vækstbarometer. Transport. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Transport. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Transport Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Analyse af prisudvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning

Analyse af prisudvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning Analyse af prisudvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning 2014-2017 KKR Hovedstaden Marts 2017 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde

Læs mere

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Opdateret november 2016 Statistikken kommune/læge udbredelse viser, hvor udbredt elektronisk kommunikation er mellem

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 - bilagsnotat

Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 - bilagsnotat BILAG Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 - bilagsnotat Af Line Steinmejer Nikolajsen og Thomas Larsen Dette bilagsnotat indeholder metodebeskrivelse, bilagstabeller og oversigt over indberettede

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 239222 Brevid. 1716438 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 20. august

Læs mere

LBR NØGLETAL GENTOFTE JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL GENTOFTE JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 GENTOFTE JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 21 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Marts 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE 24 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Både fattigdommen og antallet af fattige børn i Danmark stiger år efter år, og særligt yderkantsområderne er hårdt ramt. Zoomer man ind på Nordsjælland,

Læs mere

LBR NØGLETAL HOLBÆK JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL HOLBÆK JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 HOLBÆK JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 FOA Kampagne og Analyse 9. december 2013 Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 Dette notat er baseret på information om 64 danske kommuner, fordelt på hele landet 1. De 64 kommuner

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Vejledning til indberetning af loan-to-value for realkreditudlån

Vejledning til indberetning af loan-to-value for realkreditudlån 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af loan-to-value for realkreditudlån Denne vejledning finder anvendelse for realkreditinstitutter. Indberetninger Realkreditinstitutter skal elektronisk indberette

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0130333 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 199 af 28. januar 2016

Læs mere

Statistik på jobrotation i Østdanmark

Statistik på jobrotation i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11.juni 2 J.nr. : 2-26799/JHO Statistik på jobrotation i Østdanmark Det er nu kommet data på antallet af vikarer i jobrotation fordelt på dagpengemodtagere

Læs mere

LBR NØGLETAL KØBENHAVN JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL KØBENHAVN JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 KØBENHAVN JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark HOVEDS TADEN & SJÆLLAND Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark - Udvikling fra februar 2008 til februar 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland April

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 15. maj 2012 Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 I løbet af 1. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 549.050 til 551.580. I løbet af 1. kvartal 2012 blev der født 2.181 børn

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

LBR NØGLETAL GULDBORGSUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL GULDBORGSUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 21. august 2012 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 I løbet af 2. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 551.580 til 551.900. I løbet af 2. kvartal 2012 blev der født 2.178 børn

Læs mere

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE maj 2016 Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden Der er et årligt besparelsespotentiale på ca. 7 mia. kr., hvis de dyreste kommuner sænkede deres nettodriftsudgifter

Læs mere

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark Nyt kommunalt velfærds viser billedet af et opdelt Danmark Et samlet kommunalt velfærds afslører, at de store forskelle på yderkantsområderne og vækstcentrerne i Danmark ikke blot er et spørgsmål om indkomstforskelle.

Læs mere

Søren H. Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent

Søren H. Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent Notat Sagsnr.: 2012/0001328 Dato: 24. januar 2012 Titel: Nøgletal Sagsbehandler: Lis Kristensen Økonomikonsulent & Søren H. Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent 1.0 Indledning I nedenstående er præsenteret

Læs mere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 17. august 2009 J.nr.: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Konklusion Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år i Østdanmark fra juni

Læs mere

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2.1 - Bilag: Borgmesterbrev - Procedure for fordeling af flygtninge i 2015 DokumentID: 4076745 Til borgmesteren Procedure for fordeling af flygtninge i

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2015 November 2015 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2015 I løbet af 3. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.525 til 589.699. I løbet af 3. kvartal 2015 blev der født 2.651 børn

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

2. oktober 2012 TØF Korsør. Movias Pendlernet. Jeppe Gaard, områdechef, Movia

2. oktober 2012 TØF Korsør. Movias Pendlernet. Jeppe Gaard, områdechef, Movia 2. oktober 2012 TØF Korsør Movias Pendlernet Jeppe Gaard, områdechef, Movia 1. Hvorfor? 2. Hvordan? processen 3. Nettet 4. Det videre arbejde Hvorfor et Pendlernet? Staten Hovedparten af væksten i transportarbejdet

Læs mere

Status for ministermål

Status for ministermål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ministermål netværk 5 Februar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen 22 procent af alle 25-årige har ikke fuldført en uddannelse udover grundskolen. For børn af ufaglærte er andelen mere end dobbelt

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 2. kvartal 2008 Side 1 af 40 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

TABEL 1: FRAFLYTNINGER 2010-2013 OPGJORT PÅ REGION

TABEL 1: FRAFLYTNINGER 2010-2013 OPGJORT PÅ REGION Antallet af eksterne husstandsfraflytninger i den almene boligsektor er faldet med 4.204 fra 2010 til 2013. Antallet af fraflytninger er højest i familieboliger i Region Hovedstaden. Fraflytningsprocenterne

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Juni 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Gennemsnitligt antal ledige - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, juni 2001 juni 2005

Juni 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Gennemsnitligt antal ledige - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, juni 2001 juni 2005 Juni 2005 1. Ledigheden i Ledige i I faldt antallet af ledige og aktiverede fra 44.248 i juni 2004 til 40.309 i juni 2005. Det svarer til et fald på 8,9%. Det dækker over, at der er blevet 3.462 færre

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Vækstbarometer. Elever og lærlinge. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Elever og lærlinge. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Elever og lærlinge Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF). Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 36 Offentligt 6. november 205 J.nr. 5-3020380 Til Folketinget Skatteudvalget

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2009-5019 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge BEK nr 403 af 21/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-2403 Senere

Læs mere

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner NR. FEBRUAR Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner I endte. ejerboliger på tvangsauktion mod.9 sidste år. Der er tale om et marginalt fald på, pct. Men de tre kommuner, der i havde flest tvangsauktioner,

Læs mere