BERETNING PERIODEN 1. JANUAR DECEMBER 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING PERIODEN 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2014"

Transkript

1 BERETNING PERIODEN 1. JANUAR DECEMBER 2014

2 INDHOLD BERETNING 2014 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 AKTIVITETER I Pensionistfest Julearrangement for tidligere ansatte/hovedbestyrelsesmedlemmer 7 Styringsdialog med kommunen Genopretningsplaner 9 OM ALBOA 10 Det beboerdemokratiske system 11 Repræsentantskabsmedlemmerne 15 Organisationsbestyrelsen 16 Organisationsdiagram og daglig ledelse 17 Kontaktliste til administrationen 18 Ejendomsfunktionærerne 21 UDVALG 22 Ny udvalgsstruktur i ALBOA 23 IT- og antenneudvalget Fonden - Lyseng Idrætscenter 24 Grøn-energiudvalget 25 Kursusudvalget 26 Inside - beboerblad med nyt blod 29 BOLIGAFDELINGER 30 Afdelingsmøder forslag til afdelingsmøderne Deltagere i afdelingsmøderne 33 Afdelingsbudgetter 2014 Egen trækningsret 35 Afdelingsregnskaber Formuepleje 38 Fraflytninger ADMINISTRATIONEN 42 Endeligt farvel til Saralyst Allé Ledelsessekretariatet 45 Grafisk afdeling 47 Udlejningsafdelingen 48 Artikel: Fra hyldemeter til megabyte 50 Økonomi- og huslejeafdelingen: Det digitale selskabslokale 52 Artikel: Gældsrådgivning med effekt 54 Driftsafdelingen: Elektronisk syn i ALBOA 56 Artikel: ALBOA gider ikke rotter. 58 Projektsekretariatet (nybyggeri, renovering og ombygning) 61 BL-RELATERET 62 BL 5. kreds - lokalt 63 BL - landsplan 64 AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 67 ORDFORKLARING Udgiver ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Vestergårdsvej Viby J CVR Indhold / tekst Organisationsbestyrelsen Udvalg/udvalgsmedlemmer Direktør John Jensen Medarbejdere i administrationen Martin Krabbe, journalist Design og layout ALBOA - Grafisk afdeling Foto Hvor intet andet er nævnt: Pia V. Lindgaard - ALBOA Grafisk Jan Rasmussen - ALBOA Grafisk Grafiske illustrationer: Colourcox Tryk Børge Møllers Grafiske Hus Aarhus C Oplag 600 eksemplarer Udsendelse Årsberetningen udsendes til alle afdelingsbestyrelser, organisationens medarbejdere, ALBOA s samarbejdspartnere samt Aarhus kommune Forside Administrationsbygningen på Vestergårdsvej, Viby. I starten af 2014 kom alle medarbejdergrupper på plads efter den omfattende ombygning. 2 ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER Indledende bemærkninger ALBOA ruster sig til fremtidens udfordringer. Som boligorganisation ønsker ALBOA at skabe bedre service for og af beboerne. Samtidig er det bestyrelsens ønske, at organisationen skal stræbe efter effektivitet og god økonomi. Derfor diskuterede og godkendte ALBOA s bestyrelse i juni 2014 en ny organisationsplan, som skal give organisationen de bedste muligheder for at arbejde frem mod de mål, som bestyrelsen har opstillet. Den nye organisationsplan tager udgangspunkt i det planlagte generationsskifte, og ser således ud: Med den nye organisering håber bestyrelsen, at ALBOA bedst muligt kan leve op til de krav, som bestyrelsen stiller. Det betyder også, at organisationsplanen ikke er mejslet i sten, og at der, hvis behovet opstår, kan ske tilpasninger. Ellers har året været præget af en række spændende initiativer, som du kan læse mere om inde i denne beretning: Digitalisering stykker papir har endt deres liv i makulatorens gab. Alle beboermapper findes nu elektronisk. Lejlighedsplaner Alle lejlighedsplaner er - i den udstrækning, det har været muligt - rentegnet, og kan nu findes under den enkelte afdeling. Elektronisk fraflytningssyn ALBOA s inspektører syner med ipad s i næsten alle afdelinger. Ungdomspensionen Rundhøj Salget af ungdomspensionen er nu afsluttet. Købssummen blev kr Saralyst Allé 55 Salget blev afsluttet og Saralyst Allé blev solgt for kr Boligsocial strategi og handlingsplan 2014 var året, hvor ALBOA som den første boligorganisation i Aarhus fik udformet en boligsocial strategi og handlingsplan. Gældsrådgivning I samarbejde med BRFKredit kunne ALBOA fra januar 2014 tilbyde økonomisk rådgivning til gældsplagede beboere. Tilbuddet har vist sig at være en succes. Serviceundersøgelse blandt afdelingsbestyrelserne Undersøgelsen erstatter forestillinger og myter med reel viden, og viste generel tilfredshed med ALBOA s servicering. ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 3

4 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER BERETNING 2014 Diverse politikker ALBOA s bestyrelse godkendte en opdatering af diverse politikker, som udgør organisationens overordnede køreplan samt principper for alle væsentlige administrative procedurer og økonomiske dispositioner. Kan findes på ALBOA s hjemmeside. Genopretningsplaner Er ultimo 2014 blev opdateret. Solcelleanlæg Vejlby Vest Da solcelleanlægget blev taget i brug, var det det største solcelleanlæg i en almen boligafdeling i Danmark. Generationsskifte, direktør Sidst på året meddelte Jens Løkke Møller, at han ikke er interesseret i at blive direktør, men hellere vil fortsætte med at være personale- og souschef. Som det fremgår, har 2014 været et meget begivenhedsrigt år, hvor der er lagt rigtig mange kræfter i, fra organisationsbestyrelse og ansatte, for at nå i mål. Samarbejdet i organisationsbestyrelsen har fungeret godt, og sparringen mellem organisationsbestyrelse og direktion har været lærerig for begge parter. ALBOA ønsker at være en visionær og fremsynet boligorganisation, som tager del i løsningen af samfundets udfordringer. ALBOA ønsker også at præge den almene sektor - både lokalt og på landsplan. Fundamentet for ALBOA og hele den almene sektor er beboerdemokratiet. Det er nødvendigt med et stærkt og bæredygtigt fundament, og derfor har organisationsbestyrelsen fokus på at udvikle og bygge videre på det beboerdemokratiske område. Med stærke beboerdemokrater og dygtige loyale medarbejdere, tegner der sig en lys fremtid for ALBOA. ORGANISATIONSBESTYRELSEN ALBOA ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS MAJ ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

5 ORGANISATIONEN Gentagne aktiviteter i ALBOA Her er lidt om de forskellige tiltag og aktiviteter, ALBOA har haft gang i - i Pensionistfest Julearrangement for pensionister Styringsdialog med kommunerne Genopretningsplaner ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 5

6 ORGANISATIONEN BERETNING 2014 Faste aktiviteter i ALBOA Pensionistfest 2014 Festen blev holdt den 9. november 2014, og der var fremmødt omtrent 360 alderspensionister i NRGi Arena i Aarhus. Denne gang var det en speciel begivenhed, da man kunne fejre pensionistfestens 40 års jubilæum. Som sædvanlig en hyggelig eftermiddag med et fint program: Velkomst ved formanden for arrangementsudvalget, som består af syv personer. Et glas vin, en vand eller øl. Underholdning med Visens Skib, som underholdt i en lille time. Poul Ankersen takkede arrangementsudvalget for dets mangeårige virke og beklagede, at arrangementsudvalget har valgt at stoppe. Arrangementsudvalget bestod af: Grethe Staunskjær, Vejlby Vest Frits Johansen, Vejlby Vest Kirsten og Karl Sørensen, Søndervangen Grethe Mikkelsen, Høvænget Hanne Nielsen, Høvænget Jonna Vonsyld, Råhøjparken En særlig tak til Grethe Staunskjær, som har været med i 33 år, de seneste 15 år som arrangør. Der blev overrakt en gave til arrangementsudvalget. Tonny Mikkelsen fra organisationsbestyrelsen, som startede pensionistfesterne for 40 år siden, fik også overrakt en gave. Det nye hold, som skal stå for arrangementet næste år blev præsenteret. Holdet består af: Carsten Bach Mikkelsen, Vårkjærparken Thomas Mark Wiinquist, Ny Vestergårdspark 3 Det nye hold blev budt velkommen af Grethe Staunskjær. Kaffe, boller, kage og frugt Gaveudtrækning, igen i år rigtig mange gaver. Det nye arrangementsudvalg bydes velkommen af Grethe Staunskjær. Foto: Øyvind Kragh Larsen Underholdning med Klaus Strand-Holm fra Klaus & Servants. Igen en rigtig god, fornøjelig og velplanlagt pensionistfest, som arrangementsudvalget fortjener ros for. Grethe Staunskjær lovede, at det nye arrangementsudvalg kan trække på erfaringerne fra det afgåede arrangementsudvalg. Rigtig stor tak til Grethe Staunskjær og hendes trofaste hjælpere. Julearrangement for pensionister Den traditionsrige begivenhed for tidligere ansatte blev afholdt i Ormslev Borgerhus den 3. december Der var igen i år stort fremmøde af tidligere medarbejdere, som er gået på pension og tidligere hovedbestyrelsesmedlemmer, som har siddet i hovedbestyrelsen i minimum 10 år. Ledsagere var naturligvis også inviteret. Opbakningen til arrangementet er stor, og det er rart at vide, at så mange pensionerede medarbejdere har været glade for deres arbejdsgiver. Havde man ikke været det, var man nok ikke mødt op! I 2013 deltog 69 personer. I 2014 var der igen 69 personer. Det er selvfølgelig lidt vemodigt at se, at nogle falder bort, men til gengæld er det så rart at se, at der kommer nye til. For dem som har deltaget flere gange, er arrangementsindholdet kendt: man mødes kl. 12 ALBOA s formand byder velkommen 6 ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

7 efter silden er der julebuffet med forskellige lune retter (og det traktement bliver der ikke lavet om på) ALBOA s direktør giver en opdatering om rigets tilstand herefter hygges med bankospil og der udleveres en lille julegave omkring kl. 17 og for nogens vedkommende tidligere, er afgang hjemad med forhåbentlig nye gode minder i bagagen. For langt de flestes vedkommende er man allerede i gang med at glæde sig til næste gang, hvor der skal hygges med tidligere kolleger. Styringsdialog ALBOA mødes hvert år med de kommuner, hvor ALBOA har boliger. Mødet med Aarhus Kommune fandt sted den 2. oktober En række forhold blev drøftet: Økonomi: billigt administrationsbidrag formue forvaltes af professionelle initiativer til sikring af en effektiv administration ingen bemærkninger fra revisionen sund økonomi velvedligeholdte boliger til en fornuftig husleje Beboerdemokrati: årligt bestyrelsesseminar serviceundersøgelse afdelingsbestyrelser i 73 afdelinger - syv afdelinger er uden bestyrelse. Primært ungdomsboligafdelinger og afdelinger med ældreboliger tiltag for at puste mere liv i beboerdemokratiet boligsocial handlingsplan boligsociale vedligeholdelsesplaner Genopretningsplaner: Her er kommunen og AL- BOA uenige om den måde, man skal finansiere manglende dækning af udgiften til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Mere herom under selvstændigt afsnit i den skriftlige beretning. Der er udarbejdet en procesplan for det videre forløb. Denne plan følges indtil videre. Skanderborg Kommune Styringsdialogmødet er først holdt den 12. januar Genopretningsplaner Problematikken er omtalt i bestyrelsens beretning for 2013, og ALBOA s repræsentantskab fik en opdatering på repræsentantskabsmødet den 24. november Vi finder det rimeligt her at give en opdatering: Kommunen og ALBOA har svært ved at blive enige om, hvorledes genopretningen skal ske i de afdelinger, hvor henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse ikke kan dække udgifterne. ALBOA har bestræbt sig på at udarbejde genopretningsplanerne således, at de får mindst mulig konsekvens for beboerne. Udgangspunktet for ALBOA s genopretningsplan har været: Mindst mulig huslejeforhøjelse. Jævn huslejeudvikling. Beslutning træffes af beboerne. Vedligeholdelsesplanerne for planlagt og periodisk vedligeholdelse skal efter genopretning hænge sammen. Hovedelementerne omkring finansieringen tager udgangspunkt i: Forhøjelse af henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Tilskud fra egen trækningsret. Tilskud/lån, dispositionsfonden. Anvendelse af udamortiserede låneydelser på gamle forbedrings-/moderniseringslån. Optagelse af nye realkredit. ORGANISATIONEN Som udgangspunkt 30-årige realkreditlån, hvor ydelsen finansieres ved: huslejeforhøjelse fuld/gradvis stigning udamortiserede gamle forbedrings- og moderniseringslån I visse tilfælde kan der være behov for at finansiere med 30-årige realkreditlån med 10 års afdragsfrihed, hvor den forhøjede ydelse på lånene, når der skal afdrages, dækkes af udamortiserede låneydelser fra gamle lån Aarhus Kommune vil ikke acceptere vores genopretningsplaner. Vi vil ikke acceptere, at kommunen vil detailstyre. Kommunen er nødt til at acceptere: at vi vil selv med udgangspunkt i, at den for beboerne mest hensigtsmæssige løsning realiseres at det er beboerne og beboerdemokratiet, som træffer den endelige beslutning med udgangspunkt i nogle overordnede rammer besluttet af organisationsbestyrelsen at vi ikke vil påtvinge beboerne unødvendige og uhensigtsmæssige huslejestigninger Det er vores afdelinger, det er vores beboere, det handler om, og vi vil beboerne det bedste med udgangspunkt i anvendelse af sund fornuft. På nuværende tidspunkt er vi fortsat uenige med kommunen, men vi håber, at det i sidste ende må lykkes at få spillet den sunde fornuft over på kommunens banehalvdel!! Se evt. ordforklaring bagerst i beretningen. ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 7

8 Afd Jegstruphøj, Hasselager

9 OM ALBOA Om ALBOA Organisationen - den politiske opbygning, repræsentantskabet, organisationsbestyrelsen, medarbejdere i administrationen og ejendomsfunktionærerne. Beboerdemokratiet generelt Repræsentantskabets medlemmer Organisationsbestyrelsen Medarbejdere - organisation og daglig ledelse Kontaktliste til administrationen Ejendomsfunktionærerne ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 9

10 OM ALBOA BERETNING 2014 Beboerdemokratiet Det beboerdemokratiske system, opbygning og organisationsdiagram. Beboerne Hvert år afholdes et ordinært afdelingsmøde i hver enkelt afdeling. Her vælger beboerne en afdelingsbestyrelse blandt de bolighavende medlemmer i afdelingen. Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen består af et ulige antal medlemmer. Afhængig af afdelingens størrelse - 3, 5, 7 eller 9 medlemmer. Der vælges en formand for bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen repræsenterer afdelingens beboere i forhold til det øvrige beboerdemokratiske (politiske) system. Afdelingsbestyrelsens medlemsrepræsentation i repræsentantskabet er også afhængig af afdelingens størrelse. (Se nedenfor) Repræsentantskabet Repræsentantskabet er organisationens øverste myndighed. Repræsentantskabet består af organisationsbestyrelsen og repræsentanter fra alle boligafdelinger i organisationen. Fra hver boligafdeling vælges/udpeges 1 medlem fra afdelinger med indtil 50 boliger. I større afdelinger vælges/udpeges herudover 1 medlem for hvert påbegyndt antal 100 boliger udover 50. Repræsentantskabsmedlemmerne skal være bolighavende medlemmer eller myndige husstandsmedlemmer til bolighavende medlemmer i den pågældende afdeling. Er man repræsenteret i organisationsbestyrelsen, kan man ikke samtidig repræsentere afdelingen i repræsentantskabet. Formanden for organisationsbestyrelsen er tillige formand for repræsentantskabet. Organisationsbestyrelsen Medlemmer til organisationsbestyrelsen samt suppleanter for disse vælges af repræsentantskabet. Organisationsbestyrelsen består af 9 medlemmer inkl. formanden, som vælges særskilt. Valgbare som medlemmer til organisationsbestyrelsen er kun boligorganisationens bolighavende medlemmer og disses myndige husstandsmedlemmer. Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Organisationsbestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de herfor gældende regler. Som leder af den daglige drift, ansætter organisationsbestyrelsen en direktør. 10 ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

11 OM ALBOA Repræsentantskabet Repræsentantskabet består pr. 1. marts 2015 af 255 medlemmer, heraf er der 135 stemmeberettigede. Derudover er der 5 medlemmer af afdelingsbestyrelsen i afd. 50, Beboerhuset, Pottemagertoften 4, Højbjerg. 7 afdelinger er uden bestyrelse. Afd.1 Grundtvigsvej Frank Just Hansen Mette Lund Tove Damgaard Afd. 2 Højbjergparken Kurt Andreasen Lena Thomsen Hanne Jeppesen Afd. 3 Runde Gård Marianne Christiansen Malgorzata Mortensen Torben Lind Rasmussen Afd. 4 Frederiksparken Birthe Due Rasmussen Ellis Kreilgaard Britta Michelsen Afd. 5 Øster Allé Kent Lind Hansen Arne Bech Niels Jensen Afd. 6 Hømosevej Kjeld Baarstrøm Erik Jensen Jytte Baarstrøm Afd. 7 Saralystparken I Orla Andersen Peter Gravgaard Jimmy Nielsen Bent Rasmussen Dorte Pedersen Afd. 8 Byvangen Henning Skaarup Tove Bech Tinna Meyer Jeppe Weng Mikkelsen Lissi Hedegaard Jensen Afd. 9 Saralystparken II Inge L. Nielsen Mogens Andersen Else Marie Ebbesen Lene Kaspersen Ann-Merete Meyer Afd. 10 Lykkesholms Allé Peter Andersen Preben Glud Niels Sørensen Afd. 11 Vestergårdsparken Jan Storkehave Steen Aaby Sørensen Bente Dreisig Afd. 12 Grønnegården Ingen bestyrelse Afd. 13 Stenkildeparken Preben Dam Helle Kruse Christiansen Leo Rasmussen Henny Duelund Tommy Nielsen Afd. 14 Altanganghuset Ingen bestyrelse Afd. 15 Dalvangen Vita Jensen Lars Erik Jørgensen Erik Gorm Svane Afd. 16 Høvænget John Lykke Ulla Flensted Jette Andersen Afd. 17 M.P. Hansensvej Karen Deuleran Morten Deuleran Mogens Hansen Afd. 18 Ny Vestergårdspark I Arne Balle Kirsten Nymark Anette Høyer Afd. 19 Ny Vestergårdspark II Jonna Aagaard Sonja Nielsen Zofia Bonczyk Afd. 20 Elverdalsparken Lars Larsen Inge L. Kynde Anne Kjær Nielsen Afd. 21 Gartnervænget Holger Jacobsen Hanne Holst Larsen Orla Skov Afd. 22 Olaf Rudes Vej Lars Haahr Mortensen Jytte Olesen Michael Sørensen Jens Lyngkjær Michael Skougaard Jensen Afd. 23 Rundhøj I Jane Østgård Caja Larsen Thomas Kragelund Birger Brauer Helle Mortensen Afd. 24 Søndervangen I Michael Korsholm Susanne Damsgaard Michael H. Nielsen Ragna Daugaard Inga Pedersen Afd. 25 Rundhøj II Annie Villadsen Jette Hovslev Peter Villadsen Afd. 26 Kjærslund Tonny Mikkelsen. Karen Skov Jensen Jytte Hollmann Birgit Depenau Inge Alstrup Møller Afd. 27 Ny Vestergårdspark III Thomas Mark Wiinquist Annie Hansen Sanne Hindberg ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 11

12 OM ALBOA BERETNING 2014 Afd. 28 Gyvelparken Kim Wurtz Lykke Søgaard Malte Nielsen Afd. 29 Kærgårdsparken Bjørn Nielsen Dan Pedersen Stig Hegelund Helle Rasmussen Susanne Rydtoft Afd. 30 Rundhøj Kollegiet Benjamin Nygaard Trine Gad Lund Frederik Roi Midtgaard Afd. 31 Ny Søndervangen Christina Johansen Majbritt Jacobsen Necati Alkan Lilian Bektas Lars Andersen Afd. 33 Abildgade Flemming S. Eliasen Rune Bang Mogensen Søren Helbo Hansen Afd. 34 Vårkjærparken Bent Neergaard Carsten Bach Mikkelsen Lene Sørensen Jonas Magleby Bargholz Mona Pedersen Afd. 35 Kalkærparken Peter Ymer Heinrich Brink Nielsen Jesper Holm Poul-Erik Venderby Birgit Mogensen Knud Thorup Afd. 36 Byagerparken Britta Nielsen Simon Lykke Justesen Christina S. Nielsen Julie Brøgger Pia Teut Afd. 37 Vejlby Vest Troels Munthe Grethe Staunskjær Lu Hansen Jens Froberg Toke Lundstrøm Steffen Østergaard Sørensen Helle Storgaard Morten Truelsgaard Rune Marcussen Afd. 38 Tranbjergparken Lone Terkildsen Louise Bobjerg Morten Bjerglund Ole Hougaard Jensen Jonna Lausen Afd. 39 Hjulbjergvej Søren Boch Helle Stokholm Dorthe Flintholm Afd. 40 Håndværkerparken I Stella Thorvaldsen Susanne Fjordside Susanne W. Nielsen Åse Jespersen Søren Frømann Nielsen Afd. 41 L.A. Ringsvej Ingen bestyrelse Afd. 42 Egelundsparken Leif Sørensen Helga Voigt Karin Thomsen Doris Krista Jepsen Birgitte Hilmer Afd. 43 Håndværkerparken II Turi Juul-Lassen Jane Benn Connie Petersen Jan Kristensen Bente Gustafsen Afd. 44 Fiskergade Anker Aagaard Susser Ahlstikk Lars Henrik Søvsø Afd. 45 Håndværkerparken III Arne Vester Tanya Wagner Sven-Ole Kofoged Afd. 46 Hirsevænget Hanne Christiansen Lotte Tønnesen Per Christiansen John Willemann Dorthe Bek-Christensen Afd. 47 Råhøjparken Finn Nissen Morten Bøcker Jensen Martin Helbo Andersen Hans Schou Lars Therkildsen Afd. 48 Virkelyst Jenny Larsen Sonja Knudsen Anna Lind Afd. 49 Håndværkerparken IV Inga Hvorslev Birthe Umerineq Bent Dybdahl Ann Høgh Vita Lyng Scherwin Afd. 50 Beboerhuset P4 Finn Hestbech Carsten Benn Finn Edgar Persson Kirsten Jørgensen Inga Hvorslev Afd. 51 Rybo Signe Hansen Morten Petersen Glud Artjoms Akimova Afd. 52 Katrinebo Helene Keldsen Anders Severin Vedel Martin Vinther Hansen 12 ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

13 OM ALBOA Afd. 53 Håndværkerparken V Per Rasmussen Thorsten Laursen Diana Maria Lund Afd. 54 Bavnebakken Karin Ankerstjerne Susanne Gissel Anne Dorte Lauersen Finn V. Jensen Joan Yvonne M. Andersen Afd. 57 Ingerslevs Boulevard Lis Arnfred Tine Kristensen Klavs Heltoft Afd. 58 Damtoften Stefan Krause-Kjær Mathilde Brandsen Laursen John Pierre Afd. 59 Generatoren Ingen bestyrelse Afd. 60 Håndværkerparken VI Pia Mikkelsen Claus Nielsen Åse Breitenstein Michael Stoltenborg Umid Otajonov Afd. 61 Stavtrup Vænge Lisbeth Ahrensback Hansen Erwin Kristensen Lis Pedersen Carl Albertsen Morten Kristensen Afd. 62 Absalonsgade kontaktperson: Lars Brian Sørensen Afd. 63 Bøgeskovparken Claus Stenholt Lisbeth Straarup Lone Rasmussen Afd. 64 Børupvænget Allan Bøgh Jørgensen Finn Holst Peter Damsager Afd. 66 Håndværkerparken VII Finn Hestbeck Jensen Tanja Sørensen Liselotte Larsen Afd. 67 Kunneruphøj Maria Gluszkiewicz Jeanett Kolb Ole Bøgh Flemming Jepsen Jane B. Larsen Afd. 68 Holme Parkvej Freddy N. Poulsen Birthe Espersen Helle Djervad Afd. 69 Håndværkerparken VIII Leif Loft Hanne Kjær Eva Markdal Afd. 70 Jegstruphøj Lars Vest Ellis Sørensen Lars Thomsen Afd. 71 Porskjær Viggo D. Hansen Lillian Larsen Jørgen Magnussen Afd. 72 Klokkeblomstvej Poul Ankersen Kirsten Jensen Hanne Jørgensen Afd. 73 Frisenholt +55 Else Krüger Erik Skøtt Egon Pedersen Afd. 74 Frisenholt, almene Anne-Grethe Rai Petersen Mette Barle Iben Rai Petersen Afd. 75 Søndervang Kollegiet Kontaktperson: Søren Severinsen Afd. 76 Engelundsvej +55 Knud Madsen Hanne Rose Bente Kirchheiner Afd. 77 Hvidmosegård Lise Degn Finn Sørensen Birgit Hansen Afd. 78 Engelundsvej, almene Jesper S. Outzen Birgitte Schmidt Outzen Torben Enevoldsen Afd. 79 Pilevangen Ingen bestyrelse Afd. 80 Salamanderparken Mads Madsen Ayten Kekec Mikkel Zachariasen Elinor B. Hansen Flemming Schartau 7 afdelinger har ikke valgt en afdelingsbestyrelse. De repræsenterer i alt 212 lejemål. De repræsenterer 8 medlemmer af repræsentantskabet. ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 13

14 Afd Generatoren - Ungdomsboliger, Galten

15 OM ALBOA Organisationsbestyrelsen Bestyrelsens medlemmer i beretningsåret. INGEN FOTO Poul Ankersen Formand Michael Korsholm Næstformand Tonny Mikkelsen Bestyrelsesmedlem INGEN FOTO Niels Skov Nielsen Bestyrelsesmedlem Lone Terkildsen Bestyrelsesmedlem Troels Munthe Bestyrelsesmedlem INGEN FOTO Kim Schmidt Jensen Bestyrelsesmedlem Peter Andersen Bestyrelsesmedlem Ole Rix Østergaard Bestyrelsesmedlem ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 15

16 OM ALBOA BERETNING 2014 Medarbejdere 2014 Pr. 31. december 2014 er der ansat i alt 149 medarbejdere i ALBOA. De er fordelt således: ansatte i boligafdelingerne (ejendomsfunktionærer og afløsere) 87 medarbejdere ansatte - rengøring og boligsocialt arbejde ansatte i administrationen 19 medarbejdere 43 medarbejdere Organisationen pr. 31. december 2014: Daglig ledelse: John Jensen Direktør Jens Løkke Møller Administrations- & souschef 16 ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

17 KONTAKTLISTE MEDARBEJDERE I ADMINISTRATIONEN VESTERGÅRDSVEJ 15 // 8260 VIBY J // T: F: // // DIREKTØR: John Jensen - Træffes efter aftale... LEDELSESSEKRETARIAT: Jens Løkke Møller - administrations-& souschef Kjeld Jespersen - seniorkonsulent Ea Damgaard - sekretær Karin Sjøstedt - sekretær Maria Ayoub - elev IT-AFDELING: Mikkel Dam Junker - IT-administrator Nicolai H. Vinter - IT-supporter GRAFISK AFDELING: Jan Rasmussen - grafisk chef Pia V. Lindgaard - grafisk medarbejder BOLIGSOCIAL INDSATS: Mette Jørgensen - boligsocial koordinator ØKONOMIAFDELING: Peter B. Hebroe - regnskabschef Lan T. Lee - økonomimedarbejder Jeanet S. Kraft - økonomimedarbejder Cindie Bang-Hansen - økonomimedarbejder Tina Due Karlshøj - økonomimedarbejder Lis Madsen - økonomimedarbejder Tina F. Pedersen - økonomimedarbejder HUSLEJE,FLYTTEAFREGNINGER OG RESTANCER: Berit Riis - økonomimedarbejder Mie Lyk Pedersen - økonomimedarbejder UDLEJNINGSAFDELING: Marianne Rasmussen - udlejningschef Lars Høygaard - udlejningsmedarbejder Charlotte Skibby - udlejningsmedarbejder Charlotte S. Madsen - udlejningsmedarbejder Mette W. Sørensen - udlejningsmedarbejder Helle Lykkegaard - udlejningsmedarbejder PROJEKTSEKRETARIAT: (BYGGERIER) Ole Berg - projektchef Preben H. Christensen - projektleder Peter E. Madsen - projektleder Helle Vinther - projektleder Niels Munthe - energileder DRIFTSAFDELING: Ib B. Andersen - driftschef Ole Pedersen - inspektør Kim B. Olsen - inspektør Lene D. Bjerregaard - inspektør Allan Haahr - inspektør Michael Larsen - inspektør Hans Jørgen Rohde - inspektør/projektleder DRIFTSSEKRETARIAT: Marianne Ekmann - assistent Dennis Rasmussen - assistent Telefonliste pr. 1. april almen boligorganisation aarhus

18 OM ALBOA BERETNING 2014 Ejendomsfunktionærer Afd. 01 Grundtvigsvej Afd. 03 Runde Gård Afd. 14 Altanganghuset Gert Nielsen Afd. 02 Højbjergparken Afd. 04 Frederiksparken Afd. 15 Dalvangen Afd. 20 Elverdalsparken Afd. 22 Olaf Rudes Vej Afd. 41 L.A. Ringsvej John Roesen Ivan Illingworth Mark Brouer Halding Afd. 05 Øster Allé Peter S. Andersen Afd. 06 Hømosevej Afd. 16 Høvænget Per Jensen Afd. 07 Saralystparken I + III Afd. 09 Saralystparken II Jens Grønnegård Per K. Thomassen Jan R. Larsen Ivan Jacobsen Afd. 08 Byvangen Poul Pedersen Afd. 10 Lykkesholms Allé Afd. 13 Stenkildeparken Maurice Kerwin Torben B. Jensen Afd. 11 Vestergårdsparken Jan Dam Overballe John Lund Johansen Afd. 12 Grønnegården Egon Christensen Afd. 18 Ny Vestergårdspark I Jimmi Lytje Afd. 19 Ny Vestergårdspark II Peter Engholm Afd. 21 Gartnervænget Afd. 64 Børupvænget Villy Møller Afd. 23 Rundhøj I Teit Klitgaard Afd. 24 Søndervangen I Afd. 31 Søndervangen II Afd. 75 Søndervang Kollegiet Flemming Hansen Helge Evers Jes Vinggaard Jensen Henrik Vad Konstantinos Tziolis René Rasmussen Afd. 25 Rundhøj II Peter Rasmussen Afd. 26 Kjærslund Bo Jespersen Claus V. Pedersen Tommy Sørensen Søren Jensen Afd. 27 Ny Vestergårdspark III Poul S. Andersen Afd. 28 Gyvelparken Afd. 48 Virkelyst Afd. 59 Generatoren Afd. 71 Porskjær Finn Nielsen Henning H. Sørensen Afd. 29 Kærgårdsparken Afd. 79 Pilevangen Karsten Lauridsen Afd. 30 Rundhøj Kollegiet Afd. 57 Ingerslevs Boulevard Afd. 62 Absalonsgade Ib Chr. Andersen Afd. 33 Abildgade Afd. 44 Fiskergade Gert Schou Bjarne L. Kristensen Afd. 34 Vårkjærparken Lars J. Nielsen Aage Worsøe Afd. 35 Kalkærparken Per Mikkelsen Afd. 36 Byagerparken Claus Vinther Preben Fastrup Jensen Afd. 37 Vejlby Vest Nicolai Nicolaisen Flemming Ovesen Simon Aarslev Jørgen Juhl Jensen Hans T. Atzen Bjarne L. Kristensen Afd. 38 Tranbjergparken Afd. 70 Jegstruphøj Afd. 73 Frisenholt +55 Afd. 74 Frisenholt Lars Skovgaard Rasmus Andersen Bjarne Hansen 18 ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

19 OM ALBOA Afd. 39 Hjulbjergvej Karl Hansen Afd. 40 Håndværkerparken I Afd. 43 Håndværkerparken II Afd. 45 Håndværkerparken III Afd. 49 Håndværkerparken IV Afd. 50 Beboerhuset P4 Afd. 53 Håndværkerparken V Afd. 60 Håndværkerparken VI Afd. 66 Håndværkerparken VII Afd. 68 Holmeparkvej Afd. 69 Håndværkerparken VIII Afd. 77 Hvidmosegård Claus Boch Lars Nielsen Kent Lau Gert Hansen Frode Pedersen Amdi Nedergaard René B. Christensen Afd. 42 Egelundsparken Søren Koliander Afd. 46 Hirsevænget Birgitte Rojek Afd. 47 Råhøjparken Afd. 72 Klokkeblomstvej Casper K. Nielsen Allan M. Sørensen Jesper Fassbender Afd. 51 Rybo Afd. 52 Katrinebo Afd. 58 Damtoften Troels B. Andersen Afd. 54 Bavnebakken Afd. 55 Bavnebakken Afd. 56 Bavnebakken Afd. 67 Kunneruphøj Claus Hoffmann Lars Østergaard Find Hvid Rasmussen Afd. 61 Stavtrupvænge Morten Ravn Afd. 63 Bøgeskovparken Afd. 76 Engelundsvej +55 Afd. 78 Engelundsvej Jens Gissel Afd. 80 Salamanderparken Torben Møller Faste afløsere: Ole Leibøll Lars Peter Nielsen Torben Andersen Gitte Vesterskov Ashoor Korkees Brian Lundgren Brian G. Nielsen Elever: Jesper Jeppesen Søren H. Bording Matihias W. Kristrensen Herudover ansættes, efter behov, flere ejendomsfunktionærer i tidsbegrænsede stillinger for afløsning i forbindelse med langtidssygemelding, efteruddannelse m.m. Syn af bolig på Rundhøj - Peter Rasmussen skifter lås ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 19

20 Afd Bøgeskovparken, Viby

21 UDVALG Udvalg Organisationsbestyrelsen nedsætter en række udvalg - faste udvalg og ad hoc udvalg, der skal gå i dybden med forskellige emner og problematikker. Bestyrelsen er repræsenteret i samtlige udvalg, men også repræsentantskabsmedlemmer og medarbejdere deltager i udvalgsarbejdet. På de følgende sider kan du se den nye udvalgsstruktur. Ny udvalgsstruktur i ALBOA IT- og antenneudvalget Fonden - Lyseng Idrætscenter Grøn-energiudvalget Kursusudvalget Beboerblad med nyt blod ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 21

22 UDVALG BERETNING 2014 Udvalg Ny udvalgsstruktur i ALBOA. Indtil for kort tid siden var det sådan, at organisationsbestyrelsen havde en række forskellige udvalg til styring af områder inden for boligorganisationen. Udvalgene var som udgangspunkt faste udvalg, som mødtes efter behov, og som typisk var sammensat af medarbejdere fra administrationen, organisationsbestyrelsen og valgte repræsentantskabsmedlemmer. Udvalgenes sammensætning og størrelser var i nogle tilfælde ikke hensigtsmæssige og medlemmernes viden, erfaring og engagement levede ikke op til det ønskede. Udvalgene var en gang nedsat uden hensyntagen til, om de fungerede. Med henblik på et mere effektivt udvalgsarbejde har organisations- bestyrelsen derfor valgt at nedlægge de faste udvalg og i stedet indføre såkaldte ad hoc-udvalg, som nedsættes, når der er særlige opgaver, som ønskes løst. To udvalg har organisationsbestyrelsen dog valgt at fastholde som faste udvalg: kursusudvalget boligsocialt arbejde Alle andre udvalg ophørte i forbindelse med nedlæggelsen af fondene. Ved denne ændring håber organisationsbestyrelsen, at udvalgsarbejdet bliver mere effektivt til glæde for alle beboere i ALBOA. Ansøgning om tilskud fra ALBOA I forbindelse med nedlægning af kursusfond, kunstfond og fritids- fond, er der ikke længere afsat specifikke beløb til de formål, som lå under de gamle fonde. Det vil dog fortsat være muligt for afdelingsbestyrelserne at søge om tilskud til specifikke formål. Hvis man vil søge om midler til kursusdeltagelse, skal ansøgningen fremsendes til kursusudvalget I alle andre tilfælde skal ansøgning fremsendes til organisationsbestyrelsen. Send brev til: ALBOA Vestergårdsvej Viby J ANSØGNING Mrk. Organisationsbestyrelsen. Udvalgsoversigt, ny struktur: UDVALG FAST AD UDVALGSMEDLEMMER HOC OB REP. MEDLEMMER ADMINISTRATION Byggeudvalg/nybyggeri X X X Vedtægts/lovudvalg X X X IT-antenneudvalg X X X Beboerdemokrati/beboeraktiviteter/ boligsocialt X X X Grøn-energiudvalg X X X Arrangementsudvalg X X X Visitationsudvalget X X X* X Ansættelsespolitisk udvalg X X X Kursusudvalg X X X Kunstudvalg X X *Repræsentanter udpeget af afd. 33, Abildgade og afd. 44, Fiskergade. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer kan til enhver tid henvende sig til udvalgene eller anmode om et møde. Bemanding af interne og eksterne udvalg kan ses på: > Om ALBOA > Mere om organisationen > Udvalg. 22 ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 INDHOLD BERETNING 2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 LIDT OM ALBOA I 2013 6 Pensionistfest

Læs mere

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013 almen boligorganisation aarhus BERETNING 2012-2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 ALBOA

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C Dagsorden: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Organisationsbestyrelsens beretning 2013 4) Organisationsregnskab og afdelingsregnskaber 2013 til godkendelse

Læs mere

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011 1. årgang Nr. 4 december 2011 inside Dette billede er snart historie. På havnearmen længst væk fra den gamle containerterminal, bygges der i øjeblikket boliger med navne som Ligthhouse og Isbjerget. En

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954

inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954 ÌSHBOH t /S EFDFNCFS inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954 Side 13 Bagsiden Side 6-9 Kære læsere Så er vi her igen! Der er fremover repræsentantskabsmøde to gange om året, så når du har læst om

Læs mere

4. årgang Nr. 14 juni 2014. inside

4. årgang Nr. 14 juni 2014. inside 4. årgang Nr. 14 juni 2014 inside Side 4 Side 21 Side 6 Kære læsere Så er det blevet sommer, og en ny udgave af ALBOA inside har ramt gaden. Dette er blad nummer 14 i rækken, siden ALBOA blev til. Vi vil

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013 3. årgang Nr. 9 marts 2013 inside Vinteren har givet rig anledning til at svinge kosten og strø salt på fortovene. Her er det Jes der er i gang i Søndervangen en tidlig morgen efter nattens snefald. Det

Læs mere

4. årgang Nr. 15 september 2014. inside

4. årgang Nr. 15 september 2014. inside 4. årgang Nr. 15 september 2014 inside Side 12 Side 8 Side 28 Kære læser Tak fordi du har åbnet dette blad, som udkommer samtidig med, at andre blade er begyndt at falde af træerne. I ALBOA inside #15

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 12 december 2013

inside 3. årgang Nr. 12 december 2013 3. årgang Nr. 12 december 2013 inside Bladarbejde. Stormen den 28. oktober ribbede mange træer for de sidste blade. Det giver fedtede veje og fortove med risiko for ulykker. Ældre afdelinger i Alboa har

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.2 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Lejligheden. Læs også: Bofællesskabet Regnbuen s. 10 Sammenlægning i Skærbæk s. 14 ID-kort til varmemestrene s. 18

Lejligheden. Læs også: Bofællesskabet Regnbuen s. 10 Sammenlægning i Skærbæk s. 14 ID-kort til varmemestrene s. 18 Lejligheden Beboerblad for boligkontoret Fredericia DEC 2 2012 4-2013 Fra ledig til leder Brian Conradsen fra Sønderparken har fået job via Boligkontoret Fredericia og boli.nu s partnerskabs aftaler med

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Juni 2015. 12. årgang nr.1

Juni 2015. 12. årgang nr.1 Juni 2015 12. årgang nr.1 SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 12. årgang nr. 1. Juni udgaven 2015. Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag

Læs mere

december 2013 10. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2013 10. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2013 10. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 10. årgang nr. 2. December udgaven 2013. Bladet udsendes

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder OKTOBER 2013 #07 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT SIDE 4-10 BEBOERDEMOKRATI FRA SIDE 4: September

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2008 30. september 2009 77. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold 1. BESTYRELSENS BERETNING 1.1. BOLIGORGANISATIONEN 1.2. AFDELINGERNE 1.3. NYBYGGERI 1.4. FREMTID 2. BOLIGORGANISATIONEN

Læs mere

Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4. Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10. BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13

Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4. Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10. BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13 Beboerblad for Boligforeningerne Højbo og Bo83 B LIG 2010NYT Nr.4 Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4 Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10 BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13 INDHOLD

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Bestyrelse. Revisor. Bankforbindelse Danske Bank. Direktion. Hjemsted:

Bestyrelse. Revisor. Bankforbindelse Danske Bank. Direktion. Hjemsted: DOMEA ÅRSBERETNING 2005 Domea s.m.b.a. Borgergade 6 Postboks 2138 1015 København K Tlf. 76 64 64 64 Fax 76 64 64 65 domea@domea.dk www.domea.dk Bestyrelse Karin Thomsen, formand Svend Mogensen, næstform.

Læs mere

Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN 67. ÅRGANG

Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN 67. ÅRGANG 67. ÅRGANG Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN HAB og Haderslev Boligselskab arbejder sammen om at styrke Sydbyen blandt andet fra Hønsehuset! Læs mere på side 6 NR. 2 JUNI 2015 ADMINISTRATION HAB Varbergvej

Læs mere

Lejligheden. Læs også: Beboerblad for boligkontoret Fredericia DEC 4 2014

Lejligheden. Læs også: Beboerblad for boligkontoret Fredericia DEC 4 2014 Lejligheden Beboerblad for boligkontoret Fredericia DEC 4 2014 Boligrådgiver Henrik knokler med tyrkisk Boligrådgiver Henrik Würgler lærer tyrkisk for at blive bedre til at rådgive tyrkiske beboere s.

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere