FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014"

Transkript

1 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Peter Andersen Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 30. april Sager til drøftelse/beslutning a. Repræsentantskabsmøde den 27. maj 2014 b. Genopretningsplaner c. Ny organisationsplan d. Etablering af gæsteværelser i Søndervangen 4. Tema a. Administrationsbidrag b. Tema kommende bestyrelsesmøde 5. Sager til orientering/efterretning a. Opfølgning fra sidste møde b. BL-informerer c. Landsbyggefonden orienterer d. BL landsplan e. BL lokalt f. Kontorudvidelse g. Udvalg h. Bestyrelsesseminar 13. juni 2014 i. AARHUSbolig j. Evaluering, åbent hus 9. maj 2014 k. Evaluering, formandsmøde den 5. maj 2014 l. Revisionsprotokollat af 30. april 2014, årsregnskaber Næste møde 7. Eventuelt Forhandlingsprotokol nr. 4 side 25

2 Ad pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Bilag til dagsordenens: - pkt. 3c ny organisationsplan - pkt. 4a administrationsbidrag er fremsendt pr. post. Bilag til dagsordenens: - pkt. 3b er lagt på sharepoint den 19. maj pkt. 5k er lagt på sharepoint den 20. maj 2014 Nyt pkt. 3d blev tilføjet: etablering af gæsteværelser i Søndervangen. Dagsorden blev godkendt. Ad pkt. 2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 30. april 2014 Referatet blev godkendt. Ad pkt. 3 Sager til drøftelse/beslutning a. Repræsentantskabsmøde den 27. maj 2014 Endelig dagsorden og bilag er omdelt til alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer og medlemmer af organisationsbestyrelsen den 19. maj Dirigenterne er på plads Formøde en time før mødestart. Valg af suppleanter Ingen anbefalinger fra organisationsbestyrelsen b. Genopretningsplaner Forslag til procedureforløb blev gennemgået af Troels Munthe. Procedureplanen blev godkendt. c. Ny organisations plan Jens Møller gennemgik forslag til ny organisationsplan. Drøftelserne vedr. organisationsplanen videreføres på bestyrelsesseminaret med udgangspunkt i de fremførte synspunkter. d. Etablering af gæsteværelser i Søndervangen Besluttet at afdeling 75 Søndervang Kollegiet deltager i driftsudgiften. Da der er tale om en huslejeforhøjelse på 15 kr./mdr. er det besluttet ikke at indkalde til ekstraordinært afdelingsmøde. Ad pkt. 4 Tema a. Administrationsbidrag Direktøren gennemgik de udsendte forslag. Besluttet, indtil videre at fortsætte som hidtil. Direktøren undersøger arbejdsomfanget i forbindelse med udarbejdelse af varmeregnskaber. b. Tema kommende bestyrelsesmøde Temaet er opfølgning på bestyrelsesseminaret den 13. juni Oplæg ved Tonny Mikkelsen, Troels Munthe og Jens Møller. Forhandlingsprotokol nr. 4 side 26

3 Ad pkt. 5 Sager til orientering/efterretning a. Opfølgning fra sidste møde Driftsafdelingen udarbejder en procedurebeskrivelse, som vil blive lagt på sharepoint. Nøgletal for afdelingerne Er under udarbejdelse. Vil blive medtaget på bestyrelsesmødet hvor politikkere skal behandles. Byvangen, malerprojekt Svar på artikel kommer i næste nummer af Inside. Deadline ultimo maj b. BL informerer nr. 19/2014 aftale om overenskomst mellem BL og AC nr. 20/2014 aftale om overenskomst mellem BL og Faglig Puls nr. 21/2014 aftale om overenskomst mellem BL og ejendomsfunktionærer nr. 22/2014 stillingsannoncer for gartnere nr. 23/2014 ændringer af almenboligloven nr. 24/2014 aftale om overenskomst mellem BL og 3F for nr. 24/2014 aftale om overenskomst mellem BL og HK for Direktøren kommenterede på resultatet af overenskomstforhandlingerne og uddybede ændringer i almenboligloven. BL-informerer blev taget til efterretning. c. Landsbyggefonden orienterer nr. 634 ekstra kursus om regnskabs- og låneindberetning til Landsbyggefonden nr. 635 indberetning af ledige boliger pr. 1. maj 2014 nr. 636 reguleringskontoskema for huslejestøtte , revisor og realkreditinstitutter adgang til LBF driftsstøtte Landsbyggefonden informerer blev taget til efterretning. d. BL landsplan Der er bestyrelsesmøde den 22. maj På mødet skal overenskomsterne godkendes - Konkurrencesagen fra Skanderborg er på dagsordenen. BL vurdere at der er tale om en sag af stor principiel betydning og at der kan vise sig behov for at føre sagen ved domstolene. Der er repræsentantskabsmøde den 3. juni 2014 e. BL lokalt Formanden og næstformanden gav en orientering fra det konstituerende repræsentantmøde den 6. maj Oversigt vedr. udvalgsbemanding blev udleveret. Arbejdsweekend repræsentanter i 5. kreds Afholdes den maj 2014 i Silkeborg. Michael Korsholm har været med på et BL kursus for nye repræsentantmedlemmer Direktørmøde den 27. maj 2014 Der vil blive fremsendt referat fra mødet når det foreligger. Forhandlingsprotokol nr. 4 side 27

4 f. Kontorudvidelse Regnskab vil foreligge til bestyrelsesmødet den 25. juni g. Udvalg IT- antenneudvalg Niels Skov Nielsen orienterede fra møde. Bedst på nettet blev drøftet på mødet. STOFA har udskudt muligheden for IT-opkobling uden modtagelse af tv-signal. Der skal afholdes møde med YouSee og STOFA vedr. den oprindelige aftale. Energi- og forsyningsudvalget Arbejder på en grøn profil. Besparelsen på solcelleanlægget i Vejlby Vest kan følges på nettet. h. Bestyrelsesseminar Program er under udarbejdelse. Er opdelt i moduler. Jens Møller orienterede om modulopbygning. Organisationsplanen bliver det første punkt på seminaret. i. AARHUSbolig Poul Ankersen orienterede. Regnskab og beretning blev godkendt. Forslag til hvorledes nye lokale foreninger optages blev godkendt. I første omgang handler det om henvendelse fra LejerBo. j. Evaluering, åbent hus 9. maj 2014 Oversigt over modtagne gaver blev udleveret. Ca. 140 deltog, en rigtig god dag. k. Evaluering af formandsmøde den 5. maj 2014 Michael Korsholm orienterede ud fra de udsendte bilag. Tilfredshed med at formandsmøder er blevet genoptaget. Fint med et tema på mødet. De udsendte kommentarer til serviceundersøgelsen (udsendt sammen med referatet fra sidste bestyrelsesmøde) er ret relevante. l. Revisionsprotokollat af 30. april 2014, årsregnskabet 2013 Revisionsprotokollat blev underskrevet. Ad pkt. 6 Næste møde Afholdes onsdag den 25. juni 2014 kl Ad pkt. 7 Eventuelt Svaneparken Projekt med 41 boliger og 1 fælleshus i Galten er på byrådsdagsordenen den 28. maj Den samlede anskaffelsessum er opgjort til kr. 82,8 mio. Det ser ikke ud til at der vil blive givet refusion p.gr.a. dårlige bundforhold. Ekstrafunderingsudgiften er beregnet til kr Håndværkeren Direktøren orienterede om en ny artikel i Håndværkerparken, forfattet af Keld Boserup. Forhandlingsprotokol nr. 4 side 28

5 Takkekort fra Viby Lokalhistorisk Forening er modtaget. Vi gav en gave i forbindelse med foreningens 25-års jubilæum. Organisationsbestyrelsens ansvarsgrundlag Ringbind blev udleveret. Det årlige fællesmøde Afholdes onsdag den 27. august 2014 i beboerhuset, Pottemagertoften 4. Temaet er service med udgangspunkt i serviceundersøgelsen. Afdeling 24 Søndervangen I Skema B er på vej til at blive sendt ind. Forhandlingsprotokol nr. 4 side 29

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 29. januar 2014

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 29. januar 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 20. MARTS 2013 REFERAT TIL OFFENTLIGGØRELSE PÅ HJEMMESIDE

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 20. MARTS 2013 REFERAT TIL OFFENTLIGGØRELSE PÅ HJEMMESIDE Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Michael Korsholm Kim S. Jensen Peter Andersen Jens Løkke Møller, personalechef Kjeld Jespersen, administrationschef

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller, personalechef

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C Dagsorden: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Organisationsbestyrelsens beretning 2013 4) Organisationsregnskab og afdelingsregnskaber 2013 til godkendelse

Læs mere

Referat Kolstrup Boligforening Onsdag den 18.06.2014, kl. 16.30 Humlehaven 4 - Aabenraa

Referat Kolstrup Boligforening Onsdag den 18.06.2014, kl. 16.30 Humlehaven 4 - Aabenraa Referat Onsdag den 18.06.2014, kl. 16.30 Humlehaven 4 - Aabenraa Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 1 Godkendelse af protokol...3 1.1 Bestyrelsesmøde den 14.04.2014 fælles med AAAB...3 1.2 Fremlæggelse

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00.

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 INDHOLD BERETNING 2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 LIDT OM ALBOA I 2013 6 Pensionistfest

Læs mere

Bestyrelsesmøde, tirsdag den 21. august 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa:

Bestyrelsesmøde, tirsdag den 21. august 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Bestyrelsesmøde, tirsdag den 21. august 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Mødt var fra bestyrelsen: Egon Soll, formand Leif Poulsen Birthe Hansen Karin van Overeem Nicki Hagesen Svend Jensen

Læs mere

Bestyrelsen Referat 2012/04. Bestyrelsesmøde, afholdt den 17. april 2012, kl. 15.00

Bestyrelsen Referat 2012/04. Bestyrelsesmøde, afholdt den 17. april 2012, kl. 15.00 Boliger med kvalitet Bo42 Gartnervangen 20 Tlf.: 5695 1942 E-mail: bo42@bo42.dk 3700 Rønne www.bo42.dk Bestyrelsen Referat 2012/04 Bestyrelsesmøde, afholdt den 17. april 2012, kl. 15.00 Tilstede: Formand

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 12. oktober 2010

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 12. oktober 2010 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 12. oktober 2010 7 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 70 Mødested: Afd. 3 s lokaler Afdeling: Gillesager 258 Mødetid kl. 18.00

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-03-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Glostrup, den 3. februar 2014 Referat Den 30. januar 2014 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 75 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start Møde -referat Sted Start 20. november 2014 Deltagere Mariebo-Møllen Kl. 14:00, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant Teddy

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag den. 27. maj 2013, kl. 18:00, på Blovstrød Skole.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag den. 27. maj 2013, kl. 18:00, på Blovstrød Skole. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 27. maj 2014 3. juni 2014 /csv Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag den. 27. maj 2013, kl. 18:00, på Blovstrød Skole. Deltagere: Formand

Læs mere