BERETNING PERIODEN 25. MAJ DECEMBER 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013"

Transkript

1 BERETNING PERIODEN 25. MAJ DECEMBER 2013

2 INDHOLD BERETNING 2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 LIDT OM ALBOA I Pensionistfest Julearrangement for tidligere ansatte/hovedbestyrelsesmedlemmer Styringsdialog med kommunerne 7 Selskabslokalet Søndervangs Allé 47 - SOLGT Saralyst Allé 55 - SOLGT Ungdomspensionen Rundhøj forventes solgt i 2014 Genopretningsplaner 9 OM ALBOA 10 Det beboerdemokratiske system 11 Repræsentantskabsmedlemmerne 15 Organisationsbestyrelsen 16 Kontaktliste til administrationen 17 Organisationsdiagram og daglig ledelse 18 Ejendomsfunktionærerne 21 UDVALG 22 Udvalgsmedlemmer 23 Kontakt til udvalgene Byggeudvalget 25 Vedtægtsudvalget Kunstudvalget Fritidsudvalget 26 Selskabslokaleudvalget 27 IT- og antenneudvalget 28 Visitationsudvalget 29 Det boligsociale udvalg 30 Energi- og forsyningsudvalget 31 Kursusudvalget 32 Fonden - Lyseng Idrætscenter 33 BOLIGAFDELINGER 34 Afdelingsmøder Afdelingsregnskaber Afdelingsbudgetter 2014 Ejendomsskat retur - penge tilbage til afdelingerne 38 Opfølgning på debitorer - aktiv incasso Egen trækningsret 39 Formuepleje 40 Fraflytninger ADMINISTRATIONEN 45 Ledelsessekretariatet 47 Boligsocialt arbejde 49 IT-afdelingen 51 Grafisk afdeling 53 Udlejningsafdelingen 54 Økonomi- og huslejeafdelingen 55 Projektsekretariatet (nybyggeri, renovering og ombygning) 59 Driftsafdelingen 61 BL-RELATERET 63 BL 5. kreds - lokalt 67 BL - landsplan 69 AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 70 ORDFORKLARING Udgiver ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Vestergårdsvej Viby J CVR Indhold / tekst Organisationsbestyrelsen Udvalg/udvalgsmedlemmer Direktør John Jensen Medarbejdere i administrationen Korrektur: Kjeld Jespersen, Poul Ankersen, Lone Terkildsen Design og layout ALBOA Grafisk afdeling Foto Hvor intet andet er nævnt: Pia V. Lindgaard - ALBOA Grafisk Jan Rasmussen - ALBOA Grafisk Grafiske illustrationer: Colourcox Tryk CS-Grafisk, DK-8370 Hadsten Oplag 600 eksemplarer Udsendelse Årsberetningen udsendes til alle afdelingsbestyrelser, organisationens medarbejdere, ALBOA s samarbejdspartnere samt Aarhus kommune Forside Afd. 37, Vejlby Vest etablerer danmarks største solcelleanlæg, m 2. - Foto: Toke Lundstrøm 1 ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

3 BERETNING 2013 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER Indledende bemærkninger Det har endnu engang været et begivenhedsrigt år i ALBOA har været et begivenhedsrigt år med en række udfordringer, og netop udfordringerne inden for den almene sektor gør, at det er sjovt at være med. Bestyrelsen har stort fokus på, hvorledes man gerne ser ALBOA udvikle sig med udgangspunkt i, at vi skal være en moderne boligorganisation, hvor servicen skal være i top. I juni deltog ALBOA s bestyrelse, personalechef og direktør i et bestyrelsesseminar. En række temaer blev drøftet: bestyrelsens arbejdsform udvalgenes rolle samarbejde med administrationen På baggrund af drøftelserne på bestyrelsesseminaret blev det besluttet, at dagsorden for bestyrelsesmøder udarbejdes af formand, næstformand og direktør. Herudover blev det besluttet, at der på bestyrelsesmøderne skal være temadrøftelser. I den forgangne periode har følgende temaer været drøftet: årshjul udvalgenes arbejdsopgaver og funktion genopretningsplaner finansiering planlagt og periodisk vedligeholdelse boligsocial indsats og trivsel i afdelingerne afdelingssammenlægninger Det er besluttet, at der skal afholdes et årligt bestyrelsesseminar vil blive husket for udvidelsen/ombygningen af administrationsbygningen på Vestergårdsvej, som desværre er blevet 4 måneder forsinket pga. af entreprenørens konkurs. Der har været store udfordringer for de ansatte i form af støj-støv-nedpakning-genudpakning. Personalet har dog taget udfordringerne med godt humør, og der skal lyde en stor tak fra organisationsbestyrelsen for indsatsen. Der har været tre nøglepersoner, som på fornemmeste vis har styret processen: ejendomsfunktionær Allan Haahr projektleder Preben Christensen IT-administrator Mikkel Dam Junker En anden stor udfordring i 2013 har været digitaliseringen af alle vore lejermapper. En stor opgave, som først afsluttes i maj Indførelse af digitale fraflytningssyn er startet op i 2013 og vil i løbet af relativ kort tid være implementeret i alle afdelinger. ALBOA vil fortsat gerne være med til at præge udviklingen indenfor den almene sektor på landsplan, men primært lokalt. Lokalt går udviklingen i den rigtige retning. Vi har opnået at få en tæt kontakt til de lokale politikere, og politikerne har indset, at boligorganisationerne er en nødvendig samarbejdspartner, når vi snakker byudvikling og boligsocial indsats. Jens Møllers første ansættelsesår i ALBOA er forløbet helt planmæssigt. Jens er blevet taget godt imod af bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere i marken og medarbejdere i administrationen. Vi føler os overbevist om, at vi har set rigtigt, og at Jens pr. 1. januar 2016 overtager direktørposten i ALBOA. Vi står stadigvæk overfor store udfordringer, og vi vil have stor fokus på hvilken vej, vi gerne ser ALBOA gå. For bestyrelsen er det vigtigt, at den positive udvikling videreføres og udbygges. Skal det lykkes, er det nødvendigt med et stærkt beboerdemokrati og dygtige medarbejdere. Det ved vi, vi har, og derfor ser vi trygt fremtiden i møde. ORGANISATIONSBESTYRELSEN ALBOA ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS MAJ 2014 ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 3

4 Afd Bavnebakken Hasselager

5 BERETNING 2013 ORGANISATIONEN Lidt om ALBOA i 2013 Her er lidt om de forskellige tiltag og aktiviteter, ALBOA har haft gang i - i Pensionistfest Julearrangement for pensionister Styringsdialog med kommunerne Søndervangs Allé 47 - SOLGT Saralyst Allé 55 - SOLGT Ungdomspensionen Rundhøj - SOLGT Genopretningsplaner ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 5

6 ORGANISATIONEN BERETNING 2013 Lidt om ALBOA i 2013 Pensionistfest 2013 Den årlige tilbagevendende begivenhed fandt sted den 17. november i NRGi Park & Arena. Denne gang var der fremmødt ca. 350 alderspensionister. Igen en rigtig hyggelig eftermiddag med et godt program: Velkomst ved formanden for pensionistudvalget, Grethe Staunskjær, som ønskede AL- BOA s formand Poul Ankersen tillykke med 25-års jubilæet. ALBOA s direktør John Jensen blev også ønsket tillykke med 25-års jubilæet. Begge fik overrakt en buket blomster. Fællessang og hyggemusik ved Poul Erik Jørgensen. Ursula s Brass band for piger, som er blevet for gamle til at være i pigegarden, spillede danske grand prix numre. Poul Ankersen gav lidt historisk opdatering om de slesvigske krige. ALBOA s direktør gav lidt opdatering og status for ALBOA. Kaffe, boller, kage og frugt. Gaveudtrækning. Der var så mange gaver til udlodning at programmet skred med 30 minutter. Underholdning med Louise Espersen, kendt fra tv, hvor hun har optrådt i Fællessang på Charlie. Der er tale om et kæmpearrangement, som pensionistudvalget høster stor ære for. Alene det at få logistikken til at gå op og få transporteret deltagerne til og fra festen. En så stor udfordring kan ikke undgå at give lidt problemer. I 2014 kan arrangementet fejre 40- års jubilæum!! Rigtig stor tak til Grethe Staunskjær og hendes trofaste hjælpere. Julearrangement for pensionister Igen i år blev den traditionsrige begivenhed markeret i Ormslev Borgerhus den 3. december Traditionen tro var der stort fremmøde af tidligere medarbejdere, som er gået på pension, og tidligere hovedbestyrelsesmedlemmer, som har siddet i hovedbestyrelsen i minimum 10 år, med ledsagere. Der er stor opbakning til arrangementet. I 2013 var der tilmeldt 69. Man hygger sig, og snakken går. For ikke at skabe for meget forvirring er dagens program det samme år efter år: man mødes kl ALBOA s formand byder velkommen julefrokost som i gamle dage (alle kan huske gamle dage) ALBOA s direktør giver en orientering om rigets tilstand der hygges med bankospil (og der er ingen dårlige tabere) arrangementet slutter omkring kl Der er nok ingen tvivl om, at man allerede glæder sig til næste gang. En rigtig god måde at vise, at ude af syne ikke er ude af sind! Styringsdialog Mødet med Aarhus kommune blev afholdt på ALBOA s kontor den 5. december I mødet deltog: Fra Aarhus kommune: Claus Bo Jensen Jørn Hedeby Nielsen Claus Michael Krogh Camilla Maria Nielsen Fra ALBOA: Poul Ankersen, formand Michael Korsholm, næstformand Troels Munthe, medlem af bestyrelsen Kjeld Jespersen, administrationschef Peter Hebroe, regnskabschef John Jensen, direktør En række forhold blev drøftet: økonomi, drift og administration ledelse og beboerdemokrati renoveringer, landsbyggefondssager udlejningssituationen og beboersammensætning På mødet udleverede vi en række bilag, som blev kommenteret: Genopretningsplaner og finansiering af planlagt og periodisk vedligeholdelse. Ringbind blev udleveret af AL- BOA s direktør. Gennemgik indholdet på PowerPoint. Forvaltningsrevision. Stade vedr. forretningsgangsbeskrivelser blev udleveret. Renoveringer. Notat vedr. landsbyggefondssager blev udleveret sammen med oversigt over hvilke renoveringsstøttesager, der er hos Landsbyggefonden/på vej til Landsbyggefonden, og et 6 ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

7 BERETNING 2013 anslået tidspunkt for, hvornår entreprisearbejderne forventes afsluttet. Herudover blev en række bilag udleveret: klager behandlet i ALBOA i 2013 sager behandlet i beboerklagenævnet individuel køkken- og badeværelsesrenoveringer behandlet i 2013 finansieringsform, køkken- og badeværelsesrenoveringer Det kan generelt konkluderes, at ALBOA er en velfungerende, sund boligorganisation som har styr på tingene! Søndervangs allé 47 - SOLGT Ejendommen er overtaget af foreningen Masjaed E-Taqwa med overtagelsesdato 1. december Overtagelsen trak noget ud pga. arealoverførsel mellem Søndervangs Allé 47 og afdeling 26 Kjærslund. Købssummen blev kr Udarbejdelse af salgsprovenu pågår. Salgsprovenu skal overføres til boligorganisationens dispositionsfond. Saralyst allé 55 SOLGT Bygningen er solgt til Boligselskabernes Landsforening for kr Overtagelsen er aftalt til Dokumenter er under klargøring. Der vil blive udarbejdet en provenuopgørelse, og nettoprovenuet vil blive overført til ALBOA s dispositionsfond. Tømning af Saralyst Allé vil ske i foråret 2014 og vil blive koordineret af seniorkonsulent Kjeld Jespersen. Ungdomspensionen Rundhøj Salget har trukket noget ud. Dette skyldes to forhold: uoverensstemmelse vedr. bygningens størrelse bygningsmyndighedernes projektgodkendelse Uoverensstemmelse vedr. bygningens størrelse Køber har i forbindelse med handlen modtaget oplysning om, at der er fejl i ejendommens BBR-meddelelse, idet det angivne areal er større end det faktiske areal. Der er ført forhandlinger med køber, og dette har resulteret i et afslag i den oprindelige købesum på kr Det betyder, at købesummen er aftalt til kr Bygningsmyndighedernes projektgodkendelse Køber har ført forhandlinger med kommunen om forskellige forslag. Kommunen har nu nikket til det foreliggende ombygningsforslag, som skal sendes ud i naboorientering til 280 enheder. Dette har afstedkommet, at fristen for købsaftalen er udskudt til den 15. april Genopretningsplaner På styringsdialogmødet med Aarhus Kommune den 5. december 2013 præsenterede vi planerne for kommunen. Der er tale om planer for, hvorledes vi får finansieret mankoen på henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Der er fokus på vedligeholdelsesplaner for 2014, dækkende perioden : I 36 afdelinger hænger vedligeholdelsesplanen ikke sammen 11 afdelinger ud af de 36 søger renoveringsstøtte i Landsbyggefonden Finansieringsplanerne er udarbejdet ud fra, at huslejeforhøjelsen skal være mindst mulig. Finansieringsplaner er udarbejdet med udgangspunkt i: tilskud, Dispositionsfonden tilskud, egen trækningsret lån, Dispositionsfonden realkreditlån udamortiserede låneydelser, forbedrings- og moderniseringslån ORGANISATIONEN forhøjelse, henlæggelser, planlagt og periodisk vedligeholdelse huslejeforhøjelse De udarbejdede genopretningsplaner viser: 6 afdelinger skal have tilskud fra Dispositionsfonden, i alt kr afdelinger skal have tilskud fra egen trækningsret, i alt kr afdelinger skal have rentefrit lån i Dispositionsfonden, i alt kr Lån tilbagebetales i perioden Udamortiserede låneydelser, forbedrings- og moderniseringslån anvendes til: afvikling af lån i Dispositionsfonden finansiering af nye realkreditlån Forhøjelse af henlæggelser, planlagt og periodisk vedligeholdelse: forhøjelse over en periode nedsættes, når der optages nye lån nedsættelse anvendes til betaling af ydelse på nye lån Huslejeforhøjelse er med udgangspunkt i, at forhøjelsen skal være mindst mulig 15 afdelinger får huslejen forhøjet gradvis over en årrække i forbindelse med forøgede henlæggelser 12 afdelinger får huslejeforhøjelse i forbindelse med optagelse af nye lån ALBOA s bestyrelse har godkendt genopretningsplanerne, som vil blive præsenteret for afdelingsbestyrelserne på regnskabsmøderne i april Se evt. ordforklaring bagerst i beretningen. ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 7

8 2013 blev året hvor Beboerhuset P4 i Håndværkerparken skiftede ham. Husets karakteristiske pink farve blev ændret til grå. Da Beboerhuset blev bygget i 1988 lod man kunstneren Hans Fogh Steffensen stå for farvesammensætningen både indfor, og udenfor huset - og det var et sandt orgie af farver beboere og brugere af huset kunne opleve da dørerne, blev slået op den 15. februar Indenfor var væggene gule, lofter, træværk og radiatorer var grønt - og ventilationsristene havde fået alle regnbuens farver, men altsammen i lyse nuancer der bød velkommen i huset. Udvendig var huset pink!

9 BERETNING 2013 OM ALBOA Om ALBOA Organisationen - den politiske opbygning, repræsentantskabet, organisationsbestyrelsen, medarbejdere i administrationen og ejendomsfunktionærerne. Beboerdemokratiet generelt Repræsentantskabets medlemmer Organisationsbestyrelsen Kontaktliste til administrationen Medarbejdere - organisation og daglig ledelse Ejendomsfunktionærerne ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 9

10 OM ALBOA BERETNING 2013 Beboerdemokratiet Det beboerdemokratiske system, opbygning og organisationsdiagram. Beboerne Hvert år afholdes et ordinært afdelingsmøde i hver enkelt afdeling. Her vælger beboerne en afdelingsbestyrelse blandt de bolighavende medlemmer i afdelingen. Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen består af et ulige antal medlemmer. Afhængig af afdelingens størrelse - 3, 5, 7 eller 9 medlemmer. Der vælges en formand for bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen repræsenterer afdelingens beboere i forhold til det øvrige beboerdemokratiske (politiske) system. Afdelingsbestyrelsens medlemsrepræsentation i repræsentantskabet er også afhængig af afdelingens størrelse. (Se nedenfor) Repræsentantskabet Repræsentantskabet er organisationens øverste myndighed. Repræsentantskabet består af organisationsbestyrelsen og repræsentanter fra alle boligafdelinger i organisationen. Fra hver boligafdeling vælges/udpeges 1 medlem fra afdelinger med indtil 50 boliger. I større afdelinger vælges/udpeges herudover 1 medlem for hvert påbegyndt antal 100 boliger udover 50. Repræsentantskabsmedlemmerne skal være bolighavende medlemmer eller myndige husstandsmedlemmer til bolighavende medlemmer i den pågældende afdeling. Er man repræsenteret i organisationsbestyrelsen, kan man ikke samtidig repræsentere afdelingen i repræsentantskabet. Formanden for organisationsbestyrelsen er tillige formand for repræsentantskabet. Organisationsbestyrelsen Medlemmer til organisationsbestyrelsen samt suppleanter for disse vælges af repræsentantskabet. Organisationsbestyrelsen består af 9 medlemmer inkl. formanden, som vælges særskilt. Valgbare som medlemmer til organisationsbestyrelsen er kun boligorganisationens bolighavende medlemmer og disses myndige husstandsmedlemmer. Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Organisationsbestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de herfor gældende regler. Som leder af den daglige drift, ansætter organisationsbestyrelsen en direktør. 10 ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

11 BERETNING 2013 OM ALBOA Repræsentantskabet Repræsentantskabet består pr. 24. februar 2014 af 261 medlemmer, heraf er der 132 stemmeberettigede. Derudover er der 7 medlemmer af afdelingsbestyrelsen i afd. 50, Beboerhuset, Pottemagertoften 4, Højbjerg. 8 afdelinger er uden bestyrelse. Afd.1 Grundtvigsvej Frank Just Hansen Tove Damgaard Mette Lund Afd. 2 Højbjergparken Kurt Andreasen Lena Thomsen Hanne Jeppesen Afd. 3 Runde Gård Marianne Christiansen Malgorzata Mortensen Torben Lind Rasmussen Afd. 4 Frederiksparken Birthe Due Rasmussen Pernille Nilsson Niels K. Møller Afd. 5 Øster Allé Kent Lind Hansen Annette Harloff Anne-Lise Knudsen Afd. 6 Hømosevej Kjeld Bårstrøm Jytte Bårstrøm Erik Jensen Afd. 7 Saralystparken I Orla Andersen Peter G. Sørensen Dorte Pedersen Jimmy Nielsen Bent Rasmussen Afd. 8 Byvangen Henning Skaarup Tinna Meyer Tove Bech Jeppe Weng Mikkelsen Lissi Hedegaard Jensen Afd. 9 Saralystparken II Inge L. Nielsen Else Marie Ebbesen Ann-Merete Meyer Mogens Andersen Lene Kaspersen Afd. 10 Lykkesholms Allé Peter Andersen Preben Glud Niels Sørensen Afd. 11 Vestergårdsparken Jan Storkehave Steen Aaby Sørensen Bente Dreisig Afd. 12 Grønnegården Ingen bestyrelse Afd. 13 Stenkildeparken Preben Dam Helle Kruse Christiansen Leo Rasmussen Henny Duelund Tommy Nielsen Afd. 14 Altanganghuset Ingen bestyrelse Afd. 15 Dalvangen Vita Jensen Lars Erik Jørgensen Gorm Svane Afd. 16 Høvænget Afdelingsformand John Lykke Grethe Mikkelsen Afd. 17 M.P. Hansensvej Ingolf Romlund Birgit Jensen Morten Deuleran Afd. 18 Ny Vestergårdspark I Arne Balle Kirsten Nymark Anette Høyer Afd. 19 Ny Vestergårdspark II Jonna Aagaard Sonja Nielsen Zofia Bonczyk Afd. 20 Elverdalsparken Lars Larsen Inge L. Kynde Anne Kjær Nielsen Afd. 21 Gartnervænget Holger Jacobsen Hanne Holst Larsen Orla Skov Afd. 22 Olaf Rudes Vej Lars Haahr Mortensen Jytte Olesen Michael Sørensen Jens Lyngkjær Michael Skougaard Jensen Afd. 23 Rundhøj I Lone Larsen Peter Rasmussen Jane Sørensen Birger Brauer Helle Mortensen Afd. 24 Søndervangen I Michael Korsholm Susanne Damsgaard Michael Hauge-Nielsen Per Sund Inga Pedersen Afd. 25 Rundhøj II Annie Villadsen Peter Villadsen Kurt Mørk Linda Becher Thomas Jauert Afd. 26 Kjærslund Tonny Mikkelsen Jytte Hollmann Karen Skov Jensen Birgit Depenau Inge Alstrup Møller ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 11

12 OM ALBOA BERETNING 2013 Afd. 27 Ny Vestergårdspark III Erik Skriver Annie Hansen Mette Haahr Afd. 28 Gyvelparken Claus Jensen Henriette Ravn Flensborg Kim Wurtz Afd. 29 Kærgårdsparken Vagn Kloster Bjørn Nielsen Aase Bindløv Erik Dansbo Michael Hey Jensen Afd. 30 Rundhøj Kollegiet Rikke Busk Sandberg Trine Gad Lund Frederik Roi Midtgaard Afd. 31 Ny Søndervangen Christina Johansen Majbritt Jacobsen Necati Alkan Lilian Bektas Lars Andersen Afd. 33 Abildgade Flemming S. Eliasen Rune Bang Mogensen Søren Helbo Hansen Afd. 34 Vårkjærparken Bent Neergaard Carsten Bach Mikkelsen Lene Sørensen Jonas Magleby Bargholz Mona Pedersen Afd. 35 Kalkærparken Peter Ymer Heinrich Brink Nielsen Jesper Holm Poul-Erik Venderby Birgit Mogensen Knud Thorup Afd. 36 Byagerparken Louise Muss Britta Nielsen Christina S. Nielsen Julie Brøgger Jannie Bruus Olsen Afd. 37 Vejlby Vest Troels Munthe Grethe Staunskjær Lu Hansen Jens Froberg Toke Lundstrøm Steffen Østergaard Sørensen Helle Storgaard Lotte Kofod Rune Marcussen Afd. 38 Tranbjergparken Lone Terkildsen Louise Bobjerg Morten Bjerglund Ole Hougaard Jensen Jonna Lausen Afd. 39 Hjulbjergvej Ingen bestyrelse Afd. 40 Håndværkerparken I Inge Christiansen Peter Gadegaard Susanne W. Nielsen Søren Frømann Nielsen Åse Jespersen Afd. 41 L.A. Ringsvej Finn Ole Nielsen Karen Jensen Kirsten Lauridsen Afd. 42 Egelundsparken Leif Sørensen Helga Voigt Søren Thomsen Lis Nielsen Birgitte Hilmer Afd. 43 Håndværkerparken II Turi Juul-Lassen Jane Larsen Connie Petersen Jan Kristensen Bente Gustafsen Afd. 44 Fiskergade Anker Aagaard Susser Ahlstikk Lars Henrik Søvsø Afd. 45 Håndværkerparken III Niels Holm Frederiksen André Sørensen Arne Vester Afd. 46 Hirsevænget Hanne Christiansen Lotte Tønnesen Per Christiansen John Willemann Dorthe Bek-Christensen Afd. 47 Råhøjparken UllaE. F. Christiansen Thor Ivan Nielsen Finn Nissen Morten Bøcker Jensen Lars Therkildsen Afd. 48 Virkelyst Anna Lind Sonja Knudsen Kirsten Hansen Jenny Larsen Ingelise Tychsen Afd. 49 Håndværkerparken IV Inga Hvorslev Bent Dybdahl Birthe Umerineq Ann Høgh Vita Lyng Scherwin Afd. 50 Beboerhuset P4 Finn Hestbech Stella Thorvaldsen Kirsten Jørgensen Jane Larsen Leo Andersen Carsten Benn Brian Andersen 12 ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

13 BERETNING 2013 OM ALBOA Afd. 51 Rybo Merete Engkjær-Petersen Anne Sofie Ravn Artjoms Akimova Afd. 52 Katrinebo Ingen bestyrelse Afd. 53 Håndværkerparken V Per Rasmussen Thorsten Laursen Susanne Sønderborg Afd. 54 Bavnebakken Karin Ankerstjerne Susanne Gissel Anne Dorte Lauersen Finn V. Jensen Joan Yvonne M. Andersen Afd. 57 Ingerslevs Boulevard Ingen bestyrelse Afd. 58 Damtoften Stefan Krause-Kjær Jakob Christensen John Pierre Afd. 59 Generatoren Ingen bestyrelse Afd. 60 Håndværkerparken VI Leif Corell Henning Jørgensen Linette Flindt Tina Skov Pia Mikkelsen Afd. 61 Stavtrup Vænge Lisbeth Ahrensbach Hansen Erwin Kristensen Bjørn Keller Carl Albertsen Morten Kristensen Afd. 62 Absalonsgade kontaktperson: Ulla Søberg Jakobsen Afd. 63 Bøgeskovparken Claus Stenholt Lisbeth Straarup Lone Rasmussen Afd. 64 Børupvænget Allan Bøgh Jørgensen Helene G. Lysgaard Peter Damsager Afd. 66 Håndværkerparken VII Agnete Kjær Jepsen Tanja Sørensen Peter Nielsen Afd. 67 Kunneruphøj Maria Gluszkiewicz Jeanett Kolb Ole Bøgh Flemming Jepsen Jane B. Larsen Afd. 68 Holme Parkvej Freddy N. Poulsen Birthe Espersen Karen Bachmann Afd. 69 Håndværkerparken VIII Leif Loft Hanne Kjær Eva Markdal Afd. 70 Jegstruphøj Lars Vest Ellis Sørensen Eddie Braun Afd. 71 Porskjær Viggo D. Hansen Lillian Larsen Jørgen Magnussen Afd. 72 Klokkeblomstvej Poul Ankersen Kirsten Jensen Hanne Jørgensen Afd. 73 Frisenholt +55 Else Krüger Erik Skøtt Per Sørensen Afd. 74 Frisenholt, almene Anne-Grethe Rai Petersen Mette Barle Iben Rai Petersen Afd. 75 Søndervang Kollegiet Kontaktperson: Søren Severinsen Afd. 76 Engelundsvej +55 Knud Madsen Hanne Rose Bente Kirchheiner Afd. 77 Hvidmosegård Lise Degn Finn Sørensen Birgit Hansen Afd. 78 Engelundsvej, almene Jesper S. Outzen Birgitte Schmidt Outzen Torben Enevoldsen Afd. 79 Pilevangen Lasse Østerhøj Maia Østergaard Kirsten Gasbjerg Afd. 80 Salamanderparken Mads Madsen Ayten Kekec Mikkel Zachariasen Elinor B. Hansen Flemming Schartau 8 afdelinger har ikke valgt en afdelingsbestyrelse. De repræsenterer i alt 285 lejemål. De repræsenterer 10 medlemmer af repræsentantskabet. ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 13

14 Afd Gartnervænget Afd Bofællesskabet Rumlepotten - Højbjerg

15 BERETNING 2013 OM ALBOA Organisationsbestyrelsen Bestyrelsens medlemmer i beretningsåret. INGEN FOTO Poul Ankersen Formand Michael Korsholm Næstformand Tonny Mikkelsen Bestyrelsesmedlem INGEN FOTO Niels Skov Nielsen Bestyrelsesmedlem Lone Terkildsen Bestyrelsesmedlem Troels Munthe Bestyrelsesmedlem INGEN FOTO Kim Schmidt Jensen Bestyrelsesmedlem Peter Andersen Bestyrelsesmedlem Ole Rix Østergaard Bestyrelsesmedlem ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 15

16 KONTAKTLISTE MEDARBEJDERE I ADMINISTRATIONEN VESTERGÅRDSVEJ 15 // 8260 VIBY J // T: F: // // DIREKTØR: John Jensen - Træffes efter aftale... ADMINISTRATIONS- & SOUSCHEF: Jens Løkke Møller LEDELSESSEKRETARIAT: Kjeld Jespersen - seniorkonsulent Ea Damgaard - sekretær Karin Sjøstedt - sekretær IT-AFDELING: Mikkel Dam Junker - IT-administrator Nicolai H. Vinter - IT-supporter GRAFISK AFDELING: Jan Rasmussen - grafisk chef Pia V. Lindgaard - grafisk medarbejder BOLIGSOCIAL INDSATS: Mette Jørgensen - boligsocial koordinator ØKONOMIAFDELING: Peter B. Hebroe - regnskabschef Lan T. Lee - økonomimedarbejder Jeanet S. Kraft - økonomimedarbejder Cindie Bang-Hansen - økonomimedarbejder Tina Due Karlshøj - økonomimedarbejder Lis Madsen - økonomimedarbejder Anette Søstrøm - barselsvikar HUSLEJE,FLYTTEAFREGNINGER OG RESTANCER: Berit Riis - økonomimedarbejder Mie Lyk Pedersen - økonomimedarbejder UDLEJNINGSAFDELING: Marianne Rasmussen - udlejningschef Lars Høygaard - udlejningsmedarbejder Inger Christensen - udlejningsmedarbejder Charlotte S. Madsen - udlejningsmedarbejder Mette W. Sørensen - udlejningsmedarbejder Helle Lykkegaard - udlejningsmedarbejder Jannie W. Nielsen - udlejningsmedarbejder PROJEKTSEKRETARIAT: (BYGGERIER) Ole Berg - projektchef Preben H. Christensen - projektleder Peter E. Madsen - projektleder Niels Munthe - energileder DRIFTSAFDELING: Ib B. Andersen - driftschef Ole Pedersen - inspektør Kim B. Olsen - inspektør Lene D. Bjerregaard - inspektør Birger V. Jensen - inspektør Michael Larsen - inspektør Hans Jørgen Rohde - inspektør/projektleder DRIFTSSEKRETARIAT: Gert Aarslev - overassistent Marianne Ekmann - assistent Dennis Rasmussen - assistent Solveig Krone - forsikringsansvarlig almen boligorganisation aarhus 16 ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

17 BERETNING 2013 OM ALBOA Medarbejdere 2013 Pr. 31. december 2013 er der ansat i alt 156 medarbejdere i ALBOA. De er fordelt således: ansatte i boligafdelingerne (ejendomsfunktionærer og afløsere) 95 medarbejdere ansatte - rengøring og boligsocialt arbejde ansatte i administrationen 18 medarbejdere 43 medarbejdere Organisationen pr. 1. januar 2014: Daglig ledelse: Udtrådt af daglig ledelse 1. januar 2014 John Jensen Direktør Jens Løkke Møller Administrations- & souschef Kjeld Jespersen Seniorkonsulent ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 17

18 OM ALBOA BERETNING 2013 Ejendomsfunktionærer Afd. 01 Grundtvigsvej Afd. 03 Runde Gård Afd. 14 Altanganghuset Claus Hoffmann Ashoor Korkees Afd. 02 Højbjergparken Afd. 04 Frederiksparken Afd. 15 Dalvangen Afd. 20 Elverdalsparken Afd. 22 Olaf Rudes Vej Afd. 41 L.A. Ringsvej John Roesen Ivan Illingworth Mark Brouer Halding Afd. 05 Øster Allé Peter S. Andersen Afd. 06 Hømosevej Afd. 16 Høvænget Per Jensen Afd. 07 Saralystparken I + III Afd. 09 Saralystparken II Jens Grønnegård Per K. Thomassen Jan R. Larsen Ivan Jacobsen Afd. 08 Byvangen Poul Pedersen Afd. 10 Lykkesholms Allé Afd. 13 Stenkildeparken Maurice Kerwin Torben B. Jensen Afd. 11 Vestergårdsparken Allan Haahr Jan Dam Overballe Afd. 12 Grønnegården Egon Christensen Afd. 18 Ny Vestergårdspark I Jimmi Lytje Afd. 19 Ny Vestergårdspark II Peter Engholm Afd. 21 Gartnervænget Afd. 64 Børupvænget Villy Møller Afd. 23 Rundhøj I Teit Klitgaard Afd. 24 Søndervangen I Afd. 31 Søndervangen II Afd. 75 Søndervang Kollegiet Flemming Hansen Ernst Pedersen Helge Evers Jes Vinggaard Jensen Henrik Vad Konstantinos Tziolis René Rasmussen Afd. 25 Rundhøj II Peter Rasmussen Afd. 26 Kjærslund Bo Jespersen Claus V. Pedersen Tommy Sørensen Søren Jensen Afd. 27 Ny Vestergårdspark III Poul S. Andersen Afd. 28 Gyvelparken Afd. 48 Virkelyst Afd. 59 Generatoren Afd. 71 Porskjær Finn Nielsen Henning H. Sørensen Afd. 29 Kærgårdsparken Afd. 79 Pilevangen Karsten Lauridsen Afd. 30 Rundhøj Kollegiet Afd. 57 Ingerslevs Boulevard Afd. 62 Absalonsgade Ib Chr. Andersen Afd. 33 Abildgade Afd. 44 Fiskergade Gert Schou Afd. 34 Vårkjærparken Lars J. Nielsen Aage Worsøe Afd. 35 Kalkærparken Per Mikkelsen Afd. 36 Byagerparken Claus Vinther Erik Vad Gert Nielsen Afd. 37 Vejlby Vest Nicolai Nicolaisen Flemming Ovesen Simon Aarslev Jørgen Juhl Jensen Hans T. Atzen Afd. 38 Tranbjergparken Afd. 70 Jegstruphøj Afd. 73 Frisenholt +55 Afd. 74 Frisenholt Lars Skovgaard Rasmus Andersen Bjarne Hansen Afd. 39 Hjulbjergvej Karl Hansen 18 ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

19 BERETNING 2013 OM ALBOA Byagerparken, Beder: Varmemester Claus Winther har styr på service og vejledning til beboerne. Afd. 40 Håndværkerparken I Afd. 43 Håndværkerparken II Afd. 45 Håndværkerparken III Afd. 49 Håndværkerparken IV Afd. 50 Beboerhuset P4 Afd. 53 Håndværkerparken V Afd. 60 Håndværkerparken VI Afd. 66 Håndværkerparken VII Afd. 68 Holmeparkvej Afd. 69 Håndværkerparken VIII Afd. 77 Hvidmosegård H.C. Nielsen Lars Nielsen Kent Lau Gert Hansen Frode Pedersen Amdi Nedergaard René B. Christensen Afd. 42 Egelundsparken Søren Koliander Gert Nielsen Afd. 46 Hirsevænget Birgitte Rojek Afd. 47 Råhøjparken Afd. 72 Klokkeblomstvej Casper K. Nielsen Allan M. Sørensen Jesper Fassbender Brian G. Nielsen Afd. 51 Rybo Afd. 52 Katrinebo Afd. 58 Damtoften Troels B. Andersen Afd. 54 Bavnebakken Afd. 55 Bavnebakken Afd. 56 Bavnebakken Afd. 67 Kunneruphøj Tom Christensen Lars Østergaard Find Hvid Rasmussen Afd. 61 Stavtrupvænge Morten Ravn Brian G. Nielsen Afd. 63 Bøgeskovparken Afd. 76 Engelundsvej +55 Afd. 78 Engelundsvej Jens Gissel Afd. 80 Salamanderparken Torben Møller Brian G. Nielsen Faste afløsere: Ole Leibøll Lars Peter Nielsen Torben Andersen Gitte Vesterskov Elever: Billy Sølver Thomas B. Andersen Jesper Jeppesen Herudover ansættes, efter behov, flere ejendomsfunktionærer i tidsbegrænsede stillinger for afløsning i forbindelse med langtidssygemelding, efteruddannelse m.m. ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 19

20 Afd Egelundsparken Afd Kalkærparken /rækkehusene, Højbjerg

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2006 Indledning 3 Formålet med BO-VEST samarbejdet 4 Staten har fortsat fingrene i Landsbyggefonden 7 Flere og større boligorganisationer

Læs mere

BEBOERBLADET LANGESØGÅRDEN. Nr. 2 maj 2015 71. årgang

BEBOERBLADET LANGESØGÅRDEN. Nr. 2 maj 2015 71. årgang T NGSØGÅN 4 2 Nr. 2 maj 2015 71. årgang AMINISTATINN: oligforeningen 42 Holger rachmanns Gade 1 6400 Sønderborg Telefon: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.b42.dk * -mail: post@b42.dk AMINISTATINN T Mikael

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

IT og Telekommunikation

IT og Telekommunikation FORMANDSBLADET 6 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 6 december 2014 DFF som en del af AJOUR Ny teknologi brug også hovedet Teknik og sunde værdier giver overskud TEMA: IT og Telekommunikation

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening Årsberetning 2012 Polyteknisk Forening 2. april 2013 ii Forord Dette er beretningen for PF for PF-året der løber fra februar 2012 til februar 2013. Den består i hovedparten af en række kortere tekster

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

19. juli 2011. Infofile for Landsforeningen CISV Danmark

19. juli 2011. Infofile for Landsforeningen CISV Danmark 19. juli 2011 Infofile for Landsforeningen CISV Danmark 1 Indhold Indledning... 4 ORGANISATIONEN... 5 STRUKTUR... 6 HOVEDBESTYRELSEN (HB)... 9 DAGLIG LEDELSE (DL)... 10 ARBEJDSGANGE FOR CISV DANMARKS HOVEDBESTYRELSE...

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 10 Oktober 2012 3B har sparet på vand og el Side

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011 SAB-Nyt... Mandag den 24. oktober startede Hansson & Knudsen de fysiske arbejder på den store renovering i afdeling 16 - Skovparken. Fyldig dækning inde i bladet. Læs side 3, 4, 8, 9 og 14. 7 10 23 3 Nyt

Læs mere

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år!

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! LEJERFORENINGEN SYDFYN NR. 62 Forår 2014 MEDLEMSBLAD Privat udlejning Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! Tre lejere i et småhus, beliggende i en mindre sjællandsk stationsby, slipper

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1. April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet.

MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1. April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet. MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1 April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet APRIL 2009 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet

Læs mere

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN MEDLEMSBLAD FOR KREDS VEST / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2014 UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN Erhvervsrådgiverne Jesper Dyekær og Mads Lindskov fra Middelfart Sparekasse bruger i gennemsnit

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere