FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013"

Transkript

1 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller, personalechef John Jensen, direktør Ole Østergaard Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 27. november Sager til drøftelse/beslutning a. Revisionsprotokollat af 25. november 2013 b. Udpegning af medlem til Egtmontgårdens bestyrelse c. Refleksioner over bestyrelsesarbejdet i Byagerparken d. Genopretningsplaner e. Mistet anciennitet (nyt pkt.) f. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb (nyt pkt.) 4. Tema a. Afdelingssammenlægninger b Tema, næste møde 5. Sager til orientering/efterretning a. Opfølgning fra sidste møde b. BL-informerer c. Landsbyggefonden orienterer d. BL landsplan e. BL lokalt f. Kontorudvidelse g. Julefrokost, pensionerede medarbejdere m.fl. h. Styringsdialogmøde Aarhus Kommune i. Møde i Sydsamarbejdet j. Omfordeling af opgaverne i den daglige ledelse pr. 1. januar 2014 k. Personalemæssige forhold 6. Næste møde forhandlingsprotokol nr. 3-70

2 7. Eventuelt Ad pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af nyt pkt. 3e. mistet anciennitet og 3f. afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb. Ad pkt. 2 Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 27. november 2013 Referat blev godkendt efter at direktør havde besvaret spørgsmål vedr. ejendomsfunktionærernes lokalaftale og konfliktmulighed. Ad pkt. 3 Sager til drøftelse/beslutning a) Revisionsprotokollat af 25. november Direktøren gav en kort orientering. Protokollatet blev underskrevet. b) Udpegning af medlem til Egtmontfondens bestyrelse Hvis Connie Nielsen er interesseret kan hun fortsætte. Suppleant, Michael Korsholm. Connie Nielsen kontaktes. c) Refleksioner over bestyrelsesarbejdet i Byagerparken Kjeld Jespersen gav en opsummering. Konklusionen på den efterfølgende debat blev: Troels Munthe tager kontakt til Vibe Damgaard og Louise Muus. Bliver der behov for et møde stiller Niels Skov Nielsen sig til rådighed for deltagelse. d) Genopretningsplaner Direktøren orienterede om ændringerne i forhold til det materiale som blev udleveret og gennemgået på møde den 30. oktober 2013 Genopretningsplanerne for de enkelte afdelinger fremlægges til godkendelse på budgetmøderne med afdelingsbestyrelserne i september Når budgetmøderne er afviklet fremlægges resultatet for ALBOA s bestyrelse. e) Mistet anciennitet Artiklen i ALBOA in-side vedr. mistet anciennitet blev drøftet. Direktøren undersøger sagen. Redegørelse fra udlejningen er lagt på sharepoint. f) Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Udsendt skrivelse vedr. udbetaling af afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb blev drøftet. Det er nødvendigt at ALBOA ved hvorledes, og hvilken model, afdelingsbestyrelsen ønsker. Fremover vil det i forbindelse med budgetmøderne blive fastlagt hvilken model de enkelte afdelingsbestyrelser ønsker. Ad pkt. 4 Tema a) Afdelingssammenlægning Michael Korsholm gav en kort orientering. forhandlingsprotokol nr. 3-71

3 b) Tema, næste møde Besluttet at der på bestyrelsesmødet i januar 2014 samles op på de igangsatte projekter. Der skal udarbejdes en model til sikring af, at der sker opfølgning med udgangspunkt i: - udpegning af tovholder - projektansvarlig - tidsplan Ad pkt. 5 Sager til orientering/efterretning a) Opfølgning fra sidste møde - Opfølgning på udførte vedligeholdelsesarbejder Driftsafdelingen udarbejder en procedurebeskrivelse, som vil blive lagt på sharepoint. - Benchmark 2011 Er erstattet af en Benchmark 2012 fra KPMG. Når ALBOA-tal er lagt ind drøftes den nye Benchmark. Nøgletal for egne afdelinger medtages på bestyrelsesmødet hvor politikker skal behandles - Selskabslokaler Selskabslokaleproblematikken drøftes på et temamøde - Afdeling 9 Saralystparken II, erhvervslejemål Jens Møller forsøger at komme i dialog med Brugsen. - Varnafest Poul Ankersen og Lone Terkildsen har evalueret arrangementet og er nået frem til følgende: alt for mange udeblev maden og betjeningen var god der var lang ventetid på desserten musikken startede for sent alt i alt en god fest med gode, positive tilbagemeldinger hvis festen skal afholdes på Varna skal højtalerdelen optimeres Turbinehallerne overvejes som et alternativ 12. juni 2015 foreslås som dato for næste arrangement Skal overvejes! Lone Terkildsen udarbejder en drejebog til fremtidige arrangementer - Nordbyvænget Direktøren gav en orientering. b) BL informerer nr. 56/2013 medlemskontingent 2014 BL informerer blev taget til efterretning. forhandlingsprotokol nr. 3-72

4 c) Landsbyggefonden orienterer nr. 617 ændringer i indbetalingsregulativet Landsbyggefonden orienterer blev taget til efterretning. d) BL landsplan Bestyrelsesmøde den 21. november 2013 Ingen bemærkninger. Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013 Notat fra møde vil blive udarbejdet. e) BL lokalt Notat fra direktørmøde den 26. november 2013 Spørgsmål vedr. starthjælp blev besvaret. Kommunens svar vedlægges som bilag. Notat fra repræsentantmøde den 26. november 2013 Vigtigt at få noteret den 8. april 2014 i kalenderen. Der er kredsvalgmøde. f) Kontorudvidelse Pågår efter planen. Ros fra et enkelt bestyrelsesmedlem vedr. kontorindretningen. g) Julefrokost, pensionerede medarbejdere m.fl. Godt arrangement. Fint afviklingssted. h) Styringsdialogmøde, Aarhus Kommune Fra ALBOA deltog: - formand - næstformand - Troels Munthe - Peter Hebroe - Kjeld Jespersen - ALBOA s direktør Et fornuftigt møde. Troels Munthe mener at det er vigtigt med politisk deltagelse. Næstformanden var rystet over den interne mudderkastning. Andre mener at det rent faktisk er en styrke at man viser uenighed/forskellig opfattelse. Troels Munthe mener at vi næste gang skal udfordre kommunen. Ved dog ikke på hvilken måde. Der tænkes! i) Møde i Sydsamarbejdet Spørgsmål vedr. den boligsociale medarbejders overtagelse af ledelsesfunktionen i medborgerhuset blev besvaret af Jens Møller. Der skal ansættes en ny boligsocial medarbejder. Ansættelse vil ske i et samarbejde mellem ALBOA og Århus Omegn. forhandlingsprotokol nr. 3-73

5 j) Omfordeling af opgaverne i den daglige ledelse pr. 1. januar 2014 Opgavefordelingsoversigt blev udleveret og blev kort gennemgået af en farveblind direktør. Skulle der være spørgsmål til oversigten kan disse tages med til næste bestyrelsesmøde. k) Personalemæssige forhold Jens Møller orienterede: - Projektafdelingen er spændt hårdt for. Der er en række opgaver som skal løses: - 25 vedligeholdelsesopgaver - 16 landsbyggefondssager Der skal ansættes en ny medarbejder i projektafdelingen. Lønudgiften vil som udgangspunkt bliver dækket over renoveringssagerne. - Der skal ansættes en ny områdeleder i Håndværkerparken. Der er nedsat et ansættelsesudvalg med bl.a. 3 repræsentanter fra afdelingsbestyrelserne i området. - Der vil blive afholdt flere interne kurser: - Ejendomsfunktionærer er tilbudt et kursus i konflikthåndtering over 2 dage. Interessen har været så stor at det bliver nødvendigt med endnu et hold. Brug af IT er et kommende tema. Ad pkt. 6 Næste møde Afholdes onsdag den 29. januar 2014 kl Ad pkt. 7 Eventuelt Lokalaftale, ejendomsfunktionærer Lokalaftale vil blive underskrevet. Salg af Saralyst Allé 55 Salget er godkendt af Aarhus Kommune. Hele provenuet skal overføres til dispositionsfonden. Fastlæggelse af bestyrelsesseminar Dato fastlægges på næste bestyrelsesmøde. Indflytningssyn fraflytningssyn Procesforløb blev drøftet. Er som udgangspunkt et driftsanliggende. Sagsforløbet følger den normale klageprocedure. o inspektør o driftschef o administrationschef o direktør o organisationsbestyrelse Fusion på el-fronten Poul Ankersen orienterede. forhandlingsprotokol nr. 3-74

6 Uheldig opsætning ALBOA in-side Poul Ankersen beklagede at administrationens julelukning var placeret overfor mindeordene om Carl Aage Sørensen. Brugerundersøgelse, afdelingsbestyrelser Vil blive udsendt i januar/februar Der vil være tale om et simpelt spørgeskema. Vårkjærparken, solcelleanlæg Etablering af solcelleanlæg er besluttet på ekstraordinært afdelingsmøde. 18 husstande deltog. 32 stemte for og 4 stemte imod. Sidste bestyrelsesmøde Kjeld Jespersen takkede bestyrelsen for nogle gode og spændende bestyrelsesmøder. Bestyrelsen takkede tilbage. forhandlingsprotokol nr. 3-75

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 29. januar 2014

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 29. januar 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 INDHOLD BERETNING 2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 LIDT OM ALBOA I 2013 6 Pensionistfest

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C Dagsorden: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Organisationsbestyrelsens beretning 2013 4) Organisationsregnskab og afdelingsregnskaber 2013 til godkendelse

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1.

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Organisationsbestyrelsen Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. Deltagere:

Læs mere

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013 almen boligorganisation aarhus BERETNING 2012-2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 ALBOA

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Referat Den 22. januar 2013

Referat Den 22. januar 2013 Glostrup, den 23. januar 2013/LLR Referat Den 22. januar 2013 Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11 1. sal Mødetid kl.

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Bestyrelsen Referat 2012/10. Bestyrelsesmøde, afholdt den 11. december 2012, kl. 15.00

Bestyrelsen Referat 2012/10. Bestyrelsesmøde, afholdt den 11. december 2012, kl. 15.00 Boliger med kvalitet Bo42 St. Torv 2 3700 Rønne www. bo42.dk mail: bo42@bo42.dk tlf.: 5695 1942 Bestyrelsen Referat 2012/10 Bestyrelsesmøde, afholdt den 11. december 2012, kl. 15.00 Tilstede: Formand Helge

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Dagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 29.01. 2015 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 5 af 21/3-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere