Strategisk handleplan for Krydset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk handleplan for Krydset"

Transkript

1 Strategisk handleplan for Krydset Interessent analyse Vi har følgende interessenter: Værestedet/psykiatrien Brugerne Pårørende Politikere Sagsbehandlere Andre støttecentre Læger Byens butikker Pressen Naboer Generelt alle ansatte i kommunen Analyse af vores tilbud Malkekøer: Stjerner: Spørgsmål: Uddøende: gør vi nu med succes har vi prøvet med succes, der kan blive en malkeko er uprøvet, men som skal have en chance, hvis det er muligt udgår på grund af manglende tilslutning Malkekører Fester/traditioner diverse/festudvalg Ferier/korte ture/ferieudvalg Køkken/indkøb/madlavning/oprydning/opvask Kostkasse adm. Fotos/historier Ledsagerkasse adm. Årshjul Bankospil ved festlige lejligheder Wii spil Socialt samvær Netværk/vedligehold Gåtur i området Brugermøder Oprydning/rengøring af køleskab Cykelhold Stjerner Overnatning 1 døgn

2 Praktisk støtte til computerbrug Alm. rådgivning/adl funktioner Støttende samtaler Spørgsmålstegn Stevnsbadet Ungegruppe Særlig mand/kvinde aktiviteter Uddøende Bakketur Spinding Sådan arbejder vi pædagogisk med tilbuddet: Socialt samvær/anerkendelse og plads til alle. Mulighed for at træne sociale relationer i trygge og forudsigelige rammer. Mulighed for at samle mod og viden til at blive deltager i et større rum lokalområdet. Blive en del af en gruppe, der gør noget i fællesskab Vi arbejder med os selv som rollemodeller, hvor vi er åbne, forstående, selvreflekterende, afgrænsende og kan rumme andre. Vi søger på den måde at vise respekt for den enkelte og skabe respekt om hinanden, - der gør miljøet til et læringsrum, hvor den enkelte får lyst til at være sig selv, udvikle sig og agere selvstændigt, fordi man tror på sig selv. Vi sætter ord på og hjælper med at tolke andres koder, regler og normer, så man forstår og føler sig forstået. Vi arbejder med demokratiske processer, så alle uanset ressourcer får adgang til og indflydelse på beslutninger. Vi introducerer muligheder og viser verden frem. Personalet i fællesskab med brugerne Kontinuerligt

3 Netværk/vedligehold Der tilbydes individuel/ personlig rådgivning og vejledning i forhold til det at være kærester. Der tilbydes rådgivning og vejledning i forhold til det at skabe sociale kontakter og håndtere sociale situationer. Vi sætter ord på andres værdier og følelser og hjælper med forståelse/empati for andre, som redskab til at danne relationer. Vi samarbejder med brugerne omkring naturligt forekommende situationer omkring fælles spisning og andre sociale ting, hvor man kan agere som en god vært. Alle der arbejder i Krydset i samarbejde med brugerne Kontinuerligt og ad hoc. Brugermøder. Ud fra brugernes forudsætninger tilrettelægges møderne således, at brugerne opnår optimal støtte for at kunne være aktivt deltagende og få indflydelse på beslutningerne i det fælles hus. Brugerne oplever at: - Kunne foreslå og vælge forskellige aktiviteter fra små enkle ting til store ferieture. - Blive orienteret om udviklingen i huset og drøfte holdninger - Drøftelser omkring det daglige liv i huset og indgå aftaler om husets drift og regelsæt. - Mulighed for at lære demokratiske processer, - herunder talerække, markering, lytte til hinanden, fremføre sine synspunkter, acceptere og tolerere andres holdninger. - At opleve og få støtte til at udføre bestemte roller i rådet. - Hyggeligt samvær. Ved at gennemføre faste brugermøder med dagsorden, hvor brugerne kan skrive eller få hjælp til at skrive punkter på. At brugerne støttes i at overholde de gængse demokratiske spilleregler i forhold til opgaven. I januar måned vælges ferie udvalget på et brugermøde. Ideer modtages til arrangementer via brugermøder og aktivitetsudvalget koordinerer det med den ansvarlige medarbejder

4 Sammen med brugerne udarbejdes program. Aftaler omkring arrangementer fordeles og gennemgås på teammøder. Der udarbejdes et opslag og tilmeldingsblanket. Personalet støtter i opgaver omkring transport logistik og kontakt til pårørende. Avis artikler om diverse aktiviteter Samler punkter/aktivitetsforslag til brugermøderne.. Personale og brugere. Ad hoc. Årshjul Består af de aktiviteter der tilbydes i Krydset placeret i et hjul og synligt for brugerne i fællesskabet. At medinddrage borgerne så der opnås indblik, overblik, skabes forventninger, oplevelser, glæder og aktivitetsniveauet fastholdes. Fastholde traditioner og skabe tryghed og genkendelighed. Fester diverse: Krydsets sommerfest Solrøds fest Sjællandsfestival Solgårdsparken Køge festuge Traditioner: Julefrokost Påskefrokost Nytårstaffel Jul og sommer i Tivoli Ferietur i Danmark eller til udlandet Sammen med brugerne udarbejdes et års hjul på baggrund af de ønsker, der er kommet på brugermøderne. Borgere og personale. Års hjulet fremstilles i januar, men korrigeres igennem året.

5 Ferier/korte ture Ferier består af flere dage med overnatning, - inden og uden for landets grænser tilpasset borgernes niveau og personaleressourcerne. Ferier er networking, udvikling af sociale kompetencer, fælles historier, udfordre sig selv og gode oplevelser Ferieudvalg vælges ad hoc blandt brugerne Ferieudvalget vælges på et brugermøde. Ideer til ferier og korte ture opstår på brugermøder Forslag diskuteres på teammøde for at kunne vejlede i forhold til reelle muligheder (økonomi, personale mv.) Ønsker overlades til ferieudvalget og sammen med personalet vælges 2 ferier/ture som er realistiske i forhold til tilmeldinger, borgernes økonomi og personaleressourcer. Der udarbejdes et katalog med beskrivelse af 2 ture, priser, datoer og tilmelding. Borgerne tilmelder sig hvorefter det aftales på teammøde, hvilke personaler der deltager. Ture med max 5 borgere og 2 personaler er mulige, - dog gerne større grupper. Borgerne informeres på et brugermøde om hvilke ture der er aktuelle og som kan afvikles. Der er fuld brugerbetaling. Personalet tager de praktiske opgaver omkring ferien/turen, planlægningsmøder med borgerne, økonomiberegning m.v., med løbende information til deltagerne.. Ad hoc og afhængig af arbejdsfordelingen i personalegruppen : Processen starter i januar måned. Køkken/indkøb/madlavning/oprydning/opvask. At give borgerne en forståelse af opgaverne, - herunder hvordan de praktisk kan gennemføres samt støtter og vejleder i processen -, tilpasset borgernes niveau. Samtidig bidrager opgaven til forståelse af sund kost, kunne overføre handlingerne til eget hjem, lære at lave specielle retter, genopleve gamle retter, samarbejde, fælles oplevelser ligesom normer, vaner og rutiner udfordres.

6 Ønsker opstår på brugermøder og koordineres af aktivitetsudvalget. Der udarbejdes 3 mdr. s plan Der søges opskrifter på I pad, indkøbsliste fremstilles, kostkassen tælles op og kontanter medbringes. Borgere og personale køber ind. Borgerne melder sig til køkkentjansen, borddækning, afrydning og opvask og instrueres af personalet. Måltidet indtages i fællesskab. : Ad hoc. Hver onsdag og fredag Kostkasse adm. Ledsagerkasse Kostkassen er borgernes brugerbetaling. Kostkassen har til formål at lære borgerne at tage ansvaret for administration af fælles midler, prioritering af indkøb, økonomisk forståelse, forståelse for kasseregnskab m.v. Ledsagerkassen har til formål at sikre at borgerne har et rådighedsbeløb til ledsagelse til diverse aktiviteter. Borgerne melder sig ad hoc til opgaverne. En af borgerne modtager brugerbetalingen. Indtægten indføres i kassekladden. Kassen tælles op og stemmes af, - borgerkvittering. Efter indkøb tælles kassen op sammen med borger og afstemmes igen. Brugerne med støtte fra personalet. På aktivitetsdage Fotos/historier For at fastholde oplevelser, støtte borgernes sprogudvikling og hukommelse, gengive fælles oplevelser, samtale emner i Krydset, give borgerne en oplevelse af at de kan udfordres, styrke de positive oplevelser af at kunne magte mere end man tror.

7 Fotoapparat er ledsager på alle ture, ferier og ved diverse arrangementer. Fokus på positive oplevelser, udfordringer m. v, som printes ud og arrangeres på diverse opslag til fælles gengivelse, intro for andre, fastholdelse af interessen, styrkelse af selvopfattelsen m.v. Gengives i Krydsets livshistorie (fotoalbum og USB stik), - som specielt er støtte til hukommelsen, styrkelse af sproget, styrke fællesskabet og det sociale samvær. : Alle fotograferer, - også brugere. C. der oplærer resten af teamet i teknikken omkring billedbehandling. : Løbende Oplæring på teammøde Bankospil, Wii og andre spil.. Skabe mulighed for at udvikle: Grov- og finmotorik, reflekser, kognitivt, kreativt, koncentration, øje-håndkrop koordination, osv. Borgere i samarbejde med personalet. Borgerne har meldt sig til indsamling af gevinster i lokalsamfundet. Ad hoc. Generel motion for at indvirke på: - Blodtryk - Åreforkalkning - Øget muskelmasse - Bevaring af koordinationsevne, smidighed og mobilitet - Øgning af energiforbrug og reducering af fedtdepoter

8 Ved at tilbyde gåture, svømning o.lign i det sociale samværstilbud. Alle medarbejdere i handicapteamet i samarbejde med brugerne af Krydset Tirsdage samt ad. hoc eller efter planlagt program. Cykelhold med udgangspunkt i fællesskabet og med det formål at udvikle fællesskabet, udbrede kendskabet til cykling og vejlede brugerne i at cykle og motionere på en god måde. Cykelholdet udarbejder faste planer for turene, - dvs fastlægger ruter og lægger gode oplevelser ind undervejs f.eks. fællesspisning i naturen eller andre steder, besøger seværdigheder og udforsker omgivelserne. Der fotograferes og oplevelserne fastholdes, - ind imellem ved indlæg i lokale aviser og Kridhuset (kommunal hjemmeside) med det formål at skabe synlighed, forståelse, integration og som inspiration for andre. Der samtales og trækkes parallel til personlig mestringsevne og sundhed og en god fritidsbeskæftigelse Fokus på cykling som forebyggende foranstaltning medicinsk og socialt. Personale fra Krydset sammen med de borgere der er motiveret for at cykle Charlotte er koordinator. Hver tirsdag fra kl Praktisk støtte til brug af IT og anden teknik. Lære brugen af og se mulighederne for brugen af - computer, internet, facebook, netbank - mobiltelefon, sms, mms m.v. - Ipad - Tv

9 Ud fra brugernes forudsætninger tilbydes instruktion og forevisning af muligheder. Individuel læring kan praktiseres i særlige situationer. Personalet I krydset Ved behov og ad hoc Alm. rådgivning/adl funktioner At træne daglige færdigheder, så som indkøb, oprydning, køkkenrengøring m.v. for at opnå en personlig mestring I helt særlige tilfælde kan der ledsages og støttes ved personlige indkøb af f.eks. sko, tøj o.lign. De daglige rutiner i Krydset gøres til genstand for træning, - ved at brugerne støttes og vejledes i processen. Alle medarbejdere I alle naturlige situationer i Krydset Støttende samtaler At støtte i at håndtere hverdagen og de personlige udfordringer handicappet giver At fastholde aftaler, træffe valg, tage ansvar At synliggøre egne behov og grænser At opnå egenindsigt At bryde isolation og følelsen af at være ene om udfordringerne som handicappet. V.h.a. relationen opbygges et tillidsforhold, der baner vejen for at kunne coache og kognitivt bearbejde problematikker, - herunder vejlede og skabe synlighed for mestringsstrategier og gerne gøre brug af andre/netværket for at stabilisere og fastholde en udvikling. Personalet i Krydset

10 Kontinuerligt Juli 2013/ personale og teamleder

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

Ansvarlig leder: Anders D. Andersen. Medarbejdere: Ilse og Tommy. DUS II Frejlev Skole Frejlev Skolevej 1 9200 Aalborg SV 99 31 63 68

Ansvarlig leder: Anders D. Andersen. Medarbejdere: Ilse og Tommy. DUS II Frejlev Skole Frejlev Skolevej 1 9200 Aalborg SV 99 31 63 68 Ansvarlig leder: Anders D. Andersen. Medarbejdere: Ilse og Tommy DUS II Frejlev Skole Frejlev Skolevej 1 9200 Aalborg SV 99 31 63 68 Indhold Åbningstider... 2 Hvad er en DUS II... 2 Den voksne som tovholder

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Bakkedal. Fritidsklubbens grundnormering er 75 børn, men har pr. 01.01.08 65 registrerede medlemmer i alderen 10 12 år (4-5 klasse).

Bakkedal. Fritidsklubbens grundnormering er 75 børn, men har pr. 01.01.08 65 registrerede medlemmer i alderen 10 12 år (4-5 klasse). PRÆSENTATION. Denne virksomhedsplan er den første, der er udarbejdet inden for rammerne af den nye virksomhedsplanskabelon, som er udfærdiget til brug for institutionerne i Faxe Kommune. Materialet dækker

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014 Virksomhedsbeskrivelse for SUF Nord Enggården September 2014 Udarbejdet af Enggårdens leder Dorthe Drivsholm i samarbejde med Enggårdens personalegruppe Indledning Denne virksomhedsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Årsplan 2001 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1

Årsplan 2001 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1 Årsplan 2001 Klubben Søborg Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1 Indhold: Forord p. 3 Hvem har udarbejdet planen Hvem er målgruppen Formålet med planen Læsevejledning Fakta om klubben p. 4 Historie Normering,

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Udviklingshæmmede unge, 107 ( midlertidig tilbud)

Udviklingshæmmede unge, 107 ( midlertidig tilbud) PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere