F R I S K E R E F I S K - H E L E V E J E N. Gode vaner! - for fangst og håndtering ombord... Ta temperaturen på din fangst og håndtering...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F R I S K E R E F I S K - H E L E V E J E N. Gode vaner! - for fangst og håndtering ombord... Ta temperaturen på din fangst og håndtering..."

Transkript

1 Gode vaner! - for fangst og håndtering ombord...

2 Dit nye værktøj... I Konsumfisk har vi udarbejdet denne kvalitetshåndbog, som vi kalder Gode vaner. Rapporten er lavet i tæt samarbejde med fiskere fra de tre vestkysthavne Thyborøn, Thorsminde og Hvide Sande og har til formål at sætte fokus på, hvordan fiskeren med ganske få ændringer af arbejdsrutiner kan forbedre kvaliteten på den fisk, som fanges og landes her. Det er yderst vigtigt for såvel prisen på fisken som omdømmet ude på det store verdensmarked, at dansk fisk er af høj kvalitet. Kvalitetsfisk opnår man ved, at den behandles med omhu, lige fra den lander på dækket og til den sættes på bordet hos forbrugerne. Fiskeren har her en stor rolle at spille. Det er nemlig vigtigt, at fisken får den rigtige behandling lige fra starten. Målet med denne rapport er således at øge gennemsigtigheden for fiskenes første fase for fangst og håndtering ombord. Ud over rapporten her findes en lille pixi udgave, hvor vi ganske kort beskriver, hvordan du med få gode vaner kan være med til at give kvaliteten af dine fisk et løft og samtidig øge din indtjening. Input til håndbogen har vi samlet hen over efteråret 2010 på fangstrejser med fartøjerne: RI427 Mette Helene - Hvide Sande, L347 Palermo Thorsminde og L426 Anders Nees Thyborøn. Ombord på fartøjerne er kigget på arbejdsgange samt håndteringen af fiskene, derudover er temperaturen på fiskene fra fangst til landing på auktion blevet målt. Tak til alle, der har bidraget med input til Gode Vaner, som vi håber der bliver en del af din fremtidige værktøjskasse. Husk at ændringer af dårlige vaner ofte er omkostningsfrie. Konsumfisk, 2011

3 3 INDHOLD Hvad er god kvalitet? 4 Vigtige faktorer, der påvirker kvaliteten 5 Temperaturens vigtige påvirkning 5 Løftets størrelse 6 Tid i fangstredskabet - Slæbetiden 6 Korrekt håndtering ombord 7 Køling 7 Køling med sluch-ice 7 Rensning 8 Nedkølingshastighed ved brug af sluch ice kontra skælis 8 Skylning 9 Isning og pakning 10 Sø-pakning 10 Hygiejne ombord 11 Temperaturobservationer fra fangstrejserne 12 Temperaturobservationer fra fangstrejserne 12 Der er gode penge i at fokusere på kvalitet 13 Fremadrettet vejledning 14

4 Hvad er god kvalitet? Kvaliteten af fisk afhænger af flere ting: alle de påvirkninger fiskene bliver udsat for, vil nemlig kunne afspejles i fiskenes kvalitet. Fra opkøberne og videre i ledet til forbrugerne bliver stillet krav til fiskens udseende. Derudover er holdbarheden en væsentlig faktor for både forbrugere og opkøbere. Det er af afgørende betydning hvor længe fisken kan holde sin gode kvalitet. 4 Konsumfisks definition på kvalitetsfisk: Fisk med et frisk og flot udseende samt længst mulig holdbarhed. Følgende gode vaner kan give kvaliteten af dine fisk et løft, og samtidig øge din indtjening God hygiejne ombord Hurtig fangst Korte fangstrejser Løftets størrelse Korrekt køling Korrekt rensning Grundig skylning Korrekt isning Meld fiskene til auktion

5 Vigtige faktorer, der påvirker kvaliteten Nedbrydning af fiskens kvalitet starter ved fangsten og kan ikke standses fuldstændigt, men nedbrydningen kan bremses ved en god og skånsom behandling. I den proces er det vigtigt at have skarp fokus på følgende: 5 Temperatur Fangstmærker Mærker efter anden hårdhændet behandling såsom brud på skind og kød Tid i fangstredskabet Blodpletter (Medfører bakterier og giver fiskene et dårligt udseende) Direkte sollys (Fiskene skal undgå direkte sollys, da dette kan medføre udtørring) Temperaturens vigtige påvirkning Temperaturen er fiskenes værste fjende i forhold til påvirkning af kvaliteten. Jo lavere temperatur fiskene bliver opbevaret ved, jo længere tid bevarer fiskene deres gode kvalitet. Fiskene må dog ikke på noget tidspunkt direkte fryses før auktion. Da fisk er koldblodede dyr, der har samme temperatur som omgivelserne, er de bakterier der findes på fisk ofte kuldetolerante. Bakterierne vokser hurtigere jo højere temperatur fiskene bliver opbevaret ved, og nedbrydningen af kvaliteten sker herved hurtigere. At temperaturen har så afgørende en betydning for friskhed og holdbarhed på fisken, ses tydeligt af Fødevaredirektoratets tabel. HELHEDSSYN PÅ FISK Opbevaringstemperatur ( C) Holdbarhed (dage) God kvalitet (dage) ca ca. 3 5 ca. 6 ca. 1-2 Kilde: Fødevaredirektoratet: Helhedsyn på fisk 2003 Mht. holdbarhedsperioden kan der være forskel på fisk af samme art i forhold til årstid. Eksempelvis kan torsk i perioden, hvor der bliver fanget tobis have en kortere holdbarhed, da de fede tobis påvirker torskekødets holdbarhed. I disse perioder skal torskene derfor landes hurtigere end i den øvrige del af året. Den korrekte temperatur for opbevaring af fersk fisk er ifølge lovgivningen 0-2 1, men for at kunne lande den bedste kvalitetsfisk anbefaler vi en temperatur i lasten på 0. Denne temperatur vil give fiskene den længste holdbarhed, og derved bedste kvalitet. 1. Fødevarestyrelsens Hygiejneforordning for animalske fødevarer kap. 59

6 Løftets størrelse Løftestørrelsen har stor indflydelse på fiskenes kvalitet, da fiskene nemt kan blive klemt og få røde mærker i kødet. Er fiskene først blevet klemt, vil der opstå blodudtrækninger i kødet som ikke forsvinder. Skaderne kan iøvrigt ikke sammenlignes med de striber, som fiskene ofte får ved garnfiskeri, da striberne fra garnet forsvinder igen efter et stykke tid. Løftet bør derfor ikke blive fyldt mere end 60-70%. 6 Tid i fangstredskabet - Slæbetiden Inden for trawlfiskeri har slæbetiden stor betydning for fiskenes kvalitet. Bliver der slæbt for længe, bliver fiskenes skæl slidt af, og selve skindet kan også blive slidt. Slæbetiden bør derfor ikke være længere end fire timer, uanset hvor stor eller lille forekomsten af fisk er i området. Foregår fiskeriet i et område, hvor der er mange tærper (ritter), bør slæbetiden reduceres, da tærpernes sylespidse pigge ridser fiskene i trawlet. Ved trawlfiskeri kan fiskene blive stressede ved for lange slæb og det bevirker, at fiskene bliver mere modtagelige for de processer, der nedbryder kødet. Ved for lang slæbetid hvor fiskene stresses, bliver fiskenes holdbarhed afkortet med helt op til 33 procent 2. Den bedste kvalitet opnår du ved at begrænse fiskenes tid i fangstredskabet, uanset fangstredskab. For en skånsomt fanget fisk, der hurtigt er blevet nediset efter fangst, indtræder dødsstivheden først efter flere døgn. 2. Fiskebranchens oplysningsudvalg 2 gange om ugen (Fisk - fra fangst til forbruger)

7 Korrekt håndtering ombord Det er vigtigt med gode arbejdsgange ombord, da korrekt håndtering af fiskene, giver den bedste kvalitet. Arbejdsgangene omfatter bl.a.: Køling Rensning Skylning Isning og pakning 7 Køling Så snart fiskene er ombord, vil det være optimalt, at de køles i kar med is og vand indtil rensning, således at nedkøling ikke først starter efter rensning. Dette er især vigtigt ved fangstrejser, hvor der kan gå et stykke tid fra fiskene er fanget, til alle fiskene er blevet renset. Det er naturligvis særlig vigtigt om sommeren. For mindre dagsfartøjer, der ikke har kasser med på fangstrejserne, er det vigtigt at have en container med is og vand ombord, så fiskene kan blive korrekt nedkølede under rejsen. Køling med sluch-ice Sluch-ice kan også anvendes til køling på fartøjer. Dette er en blanding af små is partikler, luft og vand. Blandingen danner tilsammen konsistensen, som vi kender fra almindeligt sluch-ice. Ved brug af sluch-ice bliver fiskene nedkølet til 0 væsentligt hurtigere end ved normal isning, hvor der bliver iset med skælis i bunden af fiskekassen samt over fiskene. Køling med sluch-ice Ved brug af sluch-ice til køling af rødspætter, fyldes to skovlfulde is i bunden af kassen, hvorefter fiskene pakkes i fiskekassen, og der fyldes sluch-ice mellem og over rødspætterne. Ved torskefiskeri skal to skovlfulde is i bunden af kassen, hvorpå torskene skal ligges med bugen på isen. Der bør kun fyldes meget lidt sluch-ice over torsken, da dette kan lave mærker på skindet. Når fiskene er nedkølede, og der eventuelt skal tilføres mere is i kassen, skal der bruges almindeligt is og ikke sluch-ice, da sluch-ice vil bringe temperaturen for langt ned og fiskene vil kunne fryse. Har fartøjet udelukkede et sluch-ice anlæg ombord, skal isen drænes før det kan anvendes på de nedkølede fisk for at undgå frysning. Undgå frysning af fiskene. Bliver der fisket i temperaturer under 0, skal fiskene under dækket med det samme, ellers skal der en isoleringsmåtte henover fiskene så de ikke fryser. Typiske tegn på at torsk har været frosne, er at øjnene bliver indadvendte og at fiskene fremstår grå uden den blanke overflade. Dette kan også opstå ved for hård køling i lastrummet.

8 Nedkølingshastighed ved brug af sluch ice kontra skælis 3 8 Fiskens temperatur Kølet med skælis forneden og foroven i kassen Kølet med sluch ice Kl Kl Kl Kl Tidspunkt 3. Diagram udarbejdet efter observationer fra fangstrejser i de tre havne På fartøjet RI427 Mette Helene anvendes sluch-ice til køling af rødspætter. Rensning Korrekt rensning af fiskene er vigtigt for at opnå toppris på auktionen. Der bør være skarp fokus på korrekt bugsnit, der skal gå præcist fra struben og til gattet. Ethvert snit forbi gattet skader fiskens filet og dermed kvaliteten. Det er ligeledes af stor betydning, at fiskene er grundigt renset, så der ikke sidder leverog tarmrester i bugen. Så vidt det er muligt, er det en god fremgangsmåde at rense de store fisk først, da de kræver længere skylletid for at afbløde. Her ses et eksempel på en god og fire dårlige afblødte kulmuler, hvor den midterste fisk har det lyse fiskekød pga. korrekt afblødning. Tidligere var det almindeligt at strubeskære alle rundfisk inden rensning. Denne metode er bedre end metoden der bliver anvendt i dag, hvor fiskene bliver strubeskåret og renset samtidig. Fiskene får ved den gamle metode længere tid til at afbløde. Den gamle metode er mere tidskrævende og besværlig, men giver også en bedre kvalitet.

9 9 Her vises et korrekt snit i torsken, hvor der ingen rester af indvolde sidder tilbage. Eksempel på en rødspætte, hvor snittet er lagt korrekt, så fileten ikke ødelægges. Skylning Den bedste skylningsmetode er i tromler, hvor vandet bliver skiftet løbende og hvor en injektor tilfører luft i vandstrålen, da luft i vandet giver en bedre skylning. Fordelen ved skylletromler er ligeledes, at fiskene efter endt skylning vippes ud på en sliske, hvorfra de glider ned i lasten, så pakning kan begynde. En korrekt skylning i tromle bør vare mellem 6 og 12 minutter, afhængig af fiskestørrelse og art. Store fisk skal skylles i længere tid end små fisk. Skylles fiskene i kar, er det vigtigt at vandet i karret skiftes hyppigt, så alle fiskene bliver skyllet i rent vand. Hvis vandet er blodigt og snavset, vil det øge fiskenes bakterielle niveau samt fremskynde nedbrydningshastigheden. Hvis fiskene skylles i pauner er det vigtigt, de ikke ligger og rovser, da det vil slide skæl og slim af fiskene. Paunerne må heller ikke være for fyldte, da fiskene så ikke vil blive skyllet ordentligt. Generelt er det vigtigt at være opmærksom på, at eventuelt sand i gællerne bliver skyllet grundigt ud. Skylning i tromler.

10 Isning og pakning Hvis fiskene bliver pakket i en fiskekasse, er det vigtigt at kassen er afkølet, så afsmeltning ikke sker for hurtigt. 10 For at hindre, at den varme luft om sommeren afsmelter de øverste kasser med fisk, kan der øverst placeres en kasse udelukkende med is. Det samme kan gøres i bunden af lasten, for at undgå hurtig afsmeltning af de nederste kasser. Vejledning for isning i kasser: Der skal cirka to skovlfulde is i bunden af hver kasse fx for at ise torsk. Når det gælder fladfisk, køles fiskene bedst hvis der er 40% is i bunden af kassen, 30% is mellem fiskene samt 30% is over fiskene. Ved isning i rum i lasten, er det vigtigt at indrette lastrummene med hylder, så fiskene ikke bliver trykket. Ved isning af rødspætter er det en god idé at bruge røris i stedet for skælis, da vandet ved brug af røris bedre kan løbe fra rødspætterne. Derudover er det vigtigt, at blanke fisk lægges med bugen nedad, så rygskindet ikke får misfarvninger. Sø-pakning Sø-pakning blev indført for at øge kvaliteten af fiskene, og derved opnå en øget indtjening for fiskerne. Kvaliteten højnes ved sø-pakning, da det er mere skånsomt over for fiskene. Fiskene bliver herved ikke udsat for ompakning og størrelsessortering på samlecentralen. Ved at springe dette led over, kan fartøjets udgifter reduceres med mellem 2% og 5%. En sidegevinst ved sø-pakning er muligheden for at informere om tid, art, farvand, størrelse og fartøjsnummer. For at skabe og bevare et godt omdømme, er det vigtigt at overholde de gældende regler for størrelses-sortering ved sø-pakning. Det er derudover vigtigt at være omhyggelig med at frasortere skadede fisk, da de fisk ellers vil trække kvaliteten ned for de fisk, der er af topkvalitet. Se herudover skema i bilag for gode retningslinjer for sø-pakning. Størrelses-sortering ved sø-pakning Sø-pakning ombord.

11 Hygiejne ombord Hygiejne ombord på fartøjet er et forhold, der altid bør være fokus på. 11 Alt bør rengøres grundigt efter endt rensning, så alle fiskerester og blod er fjernet før næste omgang fisk skal renses. Efter endt fiskeri er det vigtigt, at alt afvaskes med sæbe og spules grundigt på arbejdsdækket. Når lastrummet er tømt, bør det ligeledes spules og vaskes med sæbe. Husk i denne forbindelse brønden, der nemt kan blive en bakteriebombe, hvis den ikke jævnligt rengøres grundigt. Redskaber til fangst samt kasser, kurve mm. til opbevaring bør ligeledes holdes rene, ligesom god hygiejne hos mandskabet spiller en væsentlig rolle (rene handsker, arbejdstøj, knive mm.) Cirka hver 14. dag bør hele arbejdsdækket vaskes i sæbe med desinficerende virkning. Af sæbe hertil kan f.eks. benyttes Foam 32T, der kan købes ved fiskernes indkøbsforeninger. Det giver en øget beskyttelse mod uheldige bakteriedannelser, der kan skade fiskenes kvalitet. Rengjort arbejdsdæk. Vigtigt med velslebne knive: Sløve knive laver et dårligt snit og kan indeholde bakterier som nedsætter kvaliteten af fiskene

12 Temperaturobservationer fra fangstrejserne 12 Grader målt i fisken Uoplyst fartøj RI427 Mette Helene L347 Palermo L426 Anders Nees Timer fra temperaturføler er sat i fisken Temperaturobservationer fra fangstrejserne Ved ovenstående observation var temperaturfølerne sat i halen på fisken fra fartøjet RI427 Mette Helene samt L347 Palermo, mens føleren var sat ind til benet i fisken på fartøjet L426 Anders Nees. Ved at sætte temperaturføleren i halen, tages forbehold for at målingen er mere overfølsom over for omgivelsernes påvirkning på temperaturen. Målingen er foretaget fra fiskene er pakket i fiskekassen, til de er landet og placeret i auktionens kølerum. Den laveste temperatur der blev målt på fartøjerne var henholdsvis -0,3 på RI427 Mette Helene, 0 på L347 Palermo og -0,7 på L426 Anders Nees. I diagrammet er herudover vist en måling fra et uoplyst fartøj, hvor temperaturføleren var sat ind til benet i fisken. På målingen fra det uoplyste fartøj, kan det ses at temperaturen ikke kommer længere ned end 2, hvorefter temperaturen i fisken igen begynder at stige. Ifølge ovenstående observation vil fiskene landet fra det uoplyste fartøj altså have en væsentlig kortere holdbarhed end fiskene landet fra de tre andre fartøjer. På fartøjerne hvor fiskene er opbevaret ved 0, er holdbarheden dage, mens holdbarheden blot er 8-9 dage på fiskene opbevaret ved Jf. tabellen udarbejdet af Fødevaredirektoratet (Se tabellen s. 6)

13 Der er gode penge i at fokusere på kvalitet Der bliver hver dag på Danske Fiskeauktioner solgt flotte kvalitetsfisk, og der er gode penge at hente ved at tænke på kvaliteten. Bliver der ombord på fartøjet indarbejdet gode arbejdsgange mht. nedkøling og god hygiejne, vil der kunne opnås en højere pris for fangsten på auktionen. 13 Enhver fisker ved, at priserne på fiskeauktionen hænger nøje sammen med kvaliteten af den fisk, der bliver landet. Fiskene skal være helt friske for at opnå høje priser, og som det gælder for alle fødevarer, er det også meget vigtigt at fiskene fremstår flotte. Eksempelvis vil en torsk med mærker, opnå en mindre pris end en torsk, der udseendemæssigt er fejlfri at se på. For at opnå den bedste kvalitet på fiskene, er det af afgørende betydning, at fiskene behandles korrekt fra det øjeblik, de bliver fanget uanset fangstredskab og til de landes på auktionen. Ifølge statistikker fra Danske Fiskeauktioner A/S er der er en tydelig forskel på gennemsnitsprisen for fisk i kvalitetsstandarden B til kvalitetsstandarden E. Torsk 1 GENNEMSNITSPRISER PÅ TORSK FOR ÅR 2009 OG 2010 Kvalitetsstandard År B1 A1 A+ E ,11 kr. 14,13 kr. 25,98 kr. 28,44 kr Ca. 9 kr. 20,21 kr. 26,58 kr. 31,87 kr. Kilde: Danske Fiskeauktioner A/S. Der kan være store udsving i priserne inden for samme kvalitetsstandard hen over året, dog vil der altid være en relativ prisforskel på fiskene fra de forskellige kvalitetsstandarder. Det kan derfor altid svare sig at fokusere på kvaliteten. Det er vigtigt at fokusere på kvaliteten af fiskene ved hver fangstrejse, da det udgør varemærket og skaber omdømmet for fartøjet. Bliver der på auktionen en enkelt gang landet fisk af en dårligere kvalitet end sædvanlig, vil det kunne afspejle sig på fremtidige afregninger. En tommelfingerregel siger, at en enkelt rejse med fisk af dårlig kvalitet, vil påvirke de fremtidige fire rejser med dårligere priser på auktionen end fartøjet normalt opnår. Ud over de økonomiske fordele ved at lande fisk af topkvalitet er der også en anden stor fordel, som ikke bør overses: Det giver en stor faglig tilfredsstillelse og stolthed at lande flotte fisk af topkvalitet.

14 Fremadrettet vejledning Er du interesseret i at se om dit fartøj har korrekt temperatur i lastrummet, kan du låne en temperaturmåler hos fiskeriforeningerne i Hvide Sande eller Thyborøn. 14 Ved at holde temperaturmåleren i mavehøjde midt i lastrummet, opnår du en retvisende måling. Temperaturmåleren kan ligeledes sættes i en fisk for at følge nedkølingstiden på din fangstrejse. Kontakt evt. Fiskeriforeningens konsulent for vejledning om eventuelle investeringer og forbedringer ombord vedr. kvalitetsniveauet.

15 BILAG - Håndtering og pakning af fisk 15 Art Størrelse Håndtering kg/kasse Bemærkninger Rødspætter alle Tippes 35 Hvid side opad - øverste lag - øverste kasse Blanke torsk Lægges enkeltvis 30 Blanke torsk 3 Lægges enkeltvis 25 Blanke torsk Lægges enkeltvis 20 Iset torsk alle Lægges enkeltvis 30 Kuller Lægges enkeltvis 30 Kuller Tippes 30 Mørksej Lægges enkeltvis 35 Mørksej 4 Tippes 35 Pighaj alle Lægges enkeltvis 30 Langer alle Lægges enkeltvis 30 Ising alle Tippes 35 Pighvar alle Tippes 35 Hvid side opad - øverste lag - øverste kasse Slethvar alle Tippes 35 Hvid side opad - øverste lag - øverste kasse Søtunger alle Tippes 35 Skærising alle Tippes 35 Rødtunger alle Tippes 35 Hvid side opad - øverste lag - øverste kasse Lyssej alle Lægges enkeltvis 30 Helleflynder alle Tippes 35 Hvid side opad - øverste lag - øverste kasse Helleflynder Over 5 Kg. Tippes 35 Hvid side opad - øverste lag - øverste kasse Hvilling alle Tippes 30 Havtaske Lægges enkeltvis 30 Havtaske Tippes 30 Kulmule alle Lægges enkeltvis 25 Havkat alle Lægges enkeltvis 30 Knurhaner alle Tippes 30 Skadevinger alle Tippes 30 Brosmer alle Lægges enkeltvis 30 Rødfisk alle Lægges enkeltvis 30 Aborre alle Tippes 25 Hummer alle Lægges enkeltvis - Ingen is Kulsøer alle Lægges enkeltvis 10 stk. Ingen is Stenbider alle Tippes 20 stk. Ingen is Kilde: Danske Fiskeauktioner A/S

Gode vaner! - for fangst og håndtering ombord...

Gode vaner! - for fangst og håndtering ombord... Gode vaner! - for fangst og håndtering ombord... P A R T N E R Gode vaner for fangst og håndtering ombord på fartøjer i de tre vestkysthavne Thyborøn, Thorsminde og Hvide Sande. Gode vaner er udarbejdet

Læs mere

Fangstbehandling af konsumfisk

Fangstbehandling af konsumfisk Kapitel 5 side 43 Fangstbehandling af konsumfisk Den rette fangstbehandling handler om at levere en vare, der har en god kvalitet, så man kan opnå en god pris. Dine arbejdsrutiner skal derfor være indrettet,

Læs mere

Langø Kystfisk Et samarbejde mellem garnfiskere på Langø og Fiskerikajen

Langø Kystfisk Et samarbejde mellem garnfiskere på Langø og Fiskerikajen Udvikling af et naturskånsomt fiskeri på Lolland-Falster Langø Kystfisk Et samarbejde mellem garnfiskere på Langø og Fiskerikajen Gennem de sidste 3 år har Fiskerikajen og garnfiskerne på Langø haft et

Læs mere

Fangsten landes. Kapitel 8 side 63

Fangsten landes. Kapitel 8 side 63 Kapitel 8 side 63 Fangsten landes Når fisk, krebs- og bløddyr skal videre på vejen fra hav til bord, kan fangsten enten landes til auktion, samlecentral eller direkte til en fabrik. Ved opbevaring og transport

Læs mere

Friske fisk om kvalitet og holdbarhed

Friske fisk om kvalitet og holdbarhed Kapitel 3 side 31 Friske fisk om kvalitet og holdbarhed I fremtidens fiskeri er der næppe de store muligheder for at øge sin indtjening ved at fange flere fisk. Indtjeningen skal derimod forøges ved at

Læs mere

Fangsten landes. Kapitel 8 side 63

Fangsten landes. Kapitel 8 side 63 Kapitel 8 side 63 Fangsten landes Når fisk, krebs- og bløddyr skal videre på vejen fra hav til bord, kan fangsten enten landes til auktion, samlecentral eller direkte til en fabrik. Ved opbevaring og transport

Læs mere

Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer

Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer Instruksen indeholder oplysninger om: Mærkning (afsnit 1) Fødevarestyrelsens vejledning

Læs mere

Fangstbehandling af krebs- og bløddyr

Fangstbehandling af krebs- og bløddyr Kapitel 6 side 53 Fangstbehandling af krebs- og bløddyr Fangst af krebs- og bløddyr til konsum foregår i specielle fiskerier. De skal på køl hurtigt og opbevares koldt for at holde sig bedst muligt. Muslinger

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden Indholdsfortegnelse Gældende program - del 1 1. Egenkontrol for rejekoger 2. Egenkontrol for frysefartøjer Vejledende program - del 2 1. Egenkontrol

Læs mere

Intro. Vigtigt område. Ren ko og kalv i ren kælvningsboks. Hvorfor er kælvningsboksen vigtig i forhold til smittespredning

Intro. Vigtigt område. Ren ko og kalv i ren kælvningsboks. Hvorfor er kælvningsboksen vigtig i forhold til smittespredning Opgaver ved optagelse Optagedato: 10/10 kl. 8.30 Landmand:xxxx Filmoptagelse og instruktion: Merete Martin Jensen og Kirsten Marstal Speak: Peter Raundal 4126 9171 Titel: Smittebeskyttelse - kælvningsboksen

Læs mere

Esbjerg Havn. Auktionshallen. En af havnens største bygninger er Auktionshallen. Gennem mange år var den rammen om konsumfiskeauktionen.

Esbjerg Havn. Auktionshallen. En af havnens største bygninger er Auktionshallen. Gennem mange år var den rammen om konsumfiskeauktionen. Auktionshallen En af havnens største bygninger er Auktionshallen. Gennem mange år var den rammen om konsumfiskeauktionen. I dag bruges Auktionshallen som lager for forskellige virksomheder på havnen. Den

Læs mere

Landinger / landings 117

Landinger / landings 117 Landinger / landings Tabel.: Samlede af fisk, krebs- og bløddyr i Danmark Total landings in Danish ports by species 00 Samlede Danske fiskeres Øvrige EU's Tredjelandes Konsum anvendt Anden anvendelse 0

Læs mere

Landinger / landings 115

Landinger / landings 115 Landinger / landings Tabel.: Samlede af fisk, krebs- og bløddyr i Danmark Total landings in Danish ports by species 00 Samlede Danske fiskeres Øvrige EU's Tredjelandes Konsum anvendt Anden anvendelse 0

Læs mere

EU's rådigheds- Danmarks mængde TAC. kvote

EU's rådigheds- Danmarks mængde TAC. kvote FISKERI I TAL 216 TAC OG KVOTER 216 De endelige kvoter, der gives til dansk fiskeri, er nu på plads for 216. I oversigten kan du se hvilke mængder der er for de enkelte fiskearter for 215 og 216. Mængderne

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenknive hver dag. SLITBAR knive er fremstillet i høj kvalitet helt ned til den mindste detalje i et

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenknive hver dag. SLITBAR knive er fremstillet i høj kvalitet helt ned til den mindste detalje i et SLITBAR 02_014 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenknive hver dag. SLITBAR knive er fremstillet i høj kvalitet helt ned til den mindste detalje i et design, der giver ethvert køkken en helt speciel

Læs mere

Af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde.

Af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde. 1 Test af laks Af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde. Danskerne spiser for lidt fisk selv om vi er omgivet

Læs mere

stege på panden som koteletter? 1. Hvilken fisk anvender man kæberne fra? 1. Hvilken fisk bruges ofte til at rimme?

stege på panden som koteletter? 1. Hvilken fisk anvender man kæberne fra? 1. Hvilken fisk bruges ofte til at rimme? Opgave 2: Anvendelse af fisk (2) Sushi I denne opgave får du mulighed for, at få viden om nogle af de mange anvendelsesmuligheder 5 som fisk har. Svarene kan du få ved at læse grundteksten om fisk, men

Læs mere

Sorteringsriste reducerer bifangsten af fisk i rejefiskeriet

Sorteringsriste reducerer bifangsten af fisk i rejefiskeriet Niels Madsen Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Havfiskeri Kurt Hansen SINTEF Fiskeri og havbruk Sorteringsriste reducerer bifangsten af fisk i rejefiskeriet Rejer er små. Derfor er man nødt til

Læs mere

fisk ved kyst og hav

fisk ved kyst og hav t o te fisk ved kyst og hav................................................ - skriv om fisk Aborre Almindelig tangnål Almindelig ulk Blåstak Brisling Fjæsing Gedde Grå knurhane Havkarusse Havkat Havlampret

Læs mere

Uoplyst E 4. Uoplyst A 3. Uoplyst A 1. Uoplyst A 2. Uoplyst A 2. Uoplyst A 2. Hel fisk uden hoved eller haler

Uoplyst E 4. Uoplyst A 3. Uoplyst A 1. Uoplyst A 2. Uoplyst A 2. Uoplyst A 2. Hel fisk uden hoved eller haler Blåhvilling Blæksprutte Jomfruhummer Nordjyllands Frederiksborg Nordjyllands Ribe Ringkøbing Viborg Frederiksborg Uoplyst E 4 Uoplyst A 3 Uoplyst Uoplyst A 2 Uoplyst A 2 Uoplyst A 2 Hel fisk uden haler

Læs mere

Kapitel 1 side 2 528.480

Kapitel 1 side 2 528.480 Kapitel 1 side 2 9.035 641.751 528.480 567.350 666.295 653.709 Fiskeri i tal De fleste fiskere ved, hvordan deres eget fiskeri ser ud, og hvordan det har udviklet sig i de seneste år. Modsat har de færreste

Læs mere

Hel fisk SO 4. Hel fisk A B E SO

Hel fisk SO 4. Hel fisk A B E SO Blåhvillin g Blækspr utte Hel fisk SO 4 Hel fisk 1.605 2.675 0 0 2.666 73 0 0 2 1.469 58 0 0 3 75.613 3.025 0 0 B 2 2 2 0 0 4.542 89 0 0 2 37.722 821 0 0 3 82.407 2.352 0 0 SO 3 841 40 0 0 Hel fisk A 3

Læs mere

Danske Fisk. Bars. Bruskhoved

Danske Fisk. Bars. Bruskhoved Bars Barsen har sin hovedudbredelse i Middelhavet, men den fanges undertiden i Nordsøen. Rovfisk, der ofte færdes i stimer. Føden består mest af andre fisk. Den kan opnå en størrelse på 75 cm. Bruskhoved

Læs mere

Huskeregler for god køkkenhygiejne

Huskeregler for god køkkenhygiejne Huskeregler for god køkkenhygiejne 10 huskeregler 1) Tag ringe, ur og armbånd af ved madlavning. 2) Bær forklæde. 3) Vask dine hænder, gerne helt op til albuerne, i 15 sek. 4) Vask hænder ved hvert nyt

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tiårs tabeller / decennium statistics 193

Tiårs tabeller / decennium statistics 193 Tiårs tabeller / decennium statistics 193 Tabel 7.1: Danske fiskerfartøjer fordelt på tonnage-grupper Danish fishing vessels by tonnage-classes Tonnagegrupper: Antal fartøjer / number of vessels Indeks

Læs mere

AKTIVITET 4: OPBEVAR FØDEVARER KORREKT

AKTIVITET 4: OPBEVAR FØDEVARER KORREKT AKTIVITET 4: OPBEVAR FØDEVARER KORREKT Læringsmål Du kan fortælle, hvordan forskellige fødevarer skal opbevares. Du kan tjekke en fødevares friskhed ved at bruge dine sanser. Fødevarer skal opbevares korrekt

Læs mere

Kort FI-009. Skanled Fiskeri 2005 Fangstfordeling i kg efter redskab OVERSIGTSKORT. Legende: Fiskerifangst 2005 (kg) fordelt på redskab 10,000,000

Kort FI-009. Skanled Fiskeri 2005 Fangstfordeling i kg efter redskab OVERSIGTSKORT. Legende: Fiskerifangst 2005 (kg) fordelt på redskab 10,000,000 Fiskerifangst 2005 (kg) fordelt på redskab 10,000,000 5,000,000 Trawl Garn Andet redskab 1,000,000 i Danmark og garn og andet fangstredskab (for arter med fangst > 1000 kg). Ved sum/ Fiskeri 2005 Fangstfordeling

Læs mere

Hel fisk A E SO Hel fisk E 3 SO

Hel fisk A E SO Hel fisk E 3 SO Blækspr utte Hel fisk r r 60 2 0 0 2 10.482 221 0 0 3 6.715 198 0 0 135 4 0 0 2 39.171 804 0 0 3 33.592 638 0 0 SO 3 219 4 0 0 Hel fisk E 3 4.254 118 0 0 SO 3 637 49 0 0 Jomfruh ummer Østsjælland Hel fisk

Læs mere

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn bliver ammet eller får modermælkserstatning, indtil de er 1 år. Fra børnene er 1 år, må de få letmælk.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn bliver ammet eller får modermælkserstatning, indtil de er 1 år. Fra børnene er 1 år, må de få letmælk. September 2015. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn bliver ammet eller får modermælkserstatning, indtil de er 1 år. Fra børnene er 1 år, må de få letmælk. Modermælkserstatning fremstilling og opbevaring:

Læs mere

Cykel vedligeholdelse

Cykel vedligeholdelse Cykel vedligeholdelse Introduktion Du sidder nu med en guide til, hvordan du kan passe og pleje din cykel, så den ikke tager skade af det hårde danske vejr. Guiden her er hurtigt læst, og vil helt sikkert

Læs mere

Vejledning til landings-forpligtelsen for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter

Vejledning til landings-forpligtelsen for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter Vejledning til landings-forpligtelsen for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter Version 1.0 af 22. december 2014 Indledning: Fra den 1. januar 2015 skal alle fangster af bestemte arter fra bestemte

Læs mere

Beskrivelsen omfatter landingsværdi, landingsmængde og antal landinger for perioden 1. halvår 2013.

Beskrivelsen omfatter landingsværdi, landingsmængde og antal landinger for perioden 1. halvår 2013. Fiskeriet i de 10 største havne målt ud fra værdi 2013:01 3. årgang Enhver form for hel eller delvis gengivelse af denne publikation er tilladt med angivelse af NaturErhvervstyrelsen som kilde 9. september

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Regler og generelle oplysninger

Regler og generelle oplysninger Danmarksmesterskab i Fladfiskeri for lyst- og småbåde Regler og generelle oplysninger Regler Konkurrencen afholdes som fire dele: et team, en personlig artskonkurrence, en individuel på tværs af arterne

Læs mere

Udviklingen i håndteringen af levnedsmidler

Udviklingen i håndteringen af levnedsmidler Udviklingen i håndteringen af levnedsmidler Udviklingen i håndteringen af levnedsmidler Fordelene ved at opbevare ferskvarer på køl har været kendt længe. I Kina har man kunnet spore metoden med at bruge

Læs mere

Structure and economy of the Danish coastal fleet. Erling P. Larsen Senior Adviser DTU Aqua National Institute for Aquatic Resources

Structure and economy of the Danish coastal fleet. Erling P. Larsen Senior Adviser DTU Aqua National Institute for Aquatic Resources Structure and economy of the Danish coastal fleet Erling P. Larsen Senior Adviser DTU Aqua National Institute for Aquatic Resources Dansk kystfiskeri: Struktur og økonomi IFRO Udredning 2013/1 Instiut

Læs mere

Fire Fantastiske Fisk

Fire Fantastiske Fisk Opgaveark 1 Opgaven skal løses i Akvariet. BEMÆRK: Akvariet kan ind imellem være lukket for opgaveløsning, spørg hvornår de åbner. Er det slet ikke muligt at komme i akvariet, må I springe opgaven over.

Læs mere

- alene som følge af ændrede kvoter

- alene som følge af ændrede kvoter QGUHGHILVNHULPXOLJKHGHULGDQVNILVNHULL - alene som følge af ændrede kvoter Konsum 329.119 284.780-13 -44.339 - -187.989 Industri 561.166 709.632 26 148.466-159.062 Dansk fiskeri i alt 890.285 994.412 12

Læs mere

Systematisk piratfiskeri i Kattegat

Systematisk piratfiskeri i Kattegat Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 333 Offentligt Systematisk piratfiskeri i Kattegat Greenpeace afslører omfattende piratfiskeri i beskyttet område. Siden marts har

Læs mere

1. Fiskebranchens køleanlæg: Har du grund til bekymring?

1. Fiskebranchens køleanlæg: Har du grund til bekymring? 1. Fiskebranchens køleanlæg: Har du grund til bekymring? Reglerne for kølemidler er ændret på flere områder. For de virksomheder der bruger kunstige kølemidler, kan det medføre problemer med at overholde

Læs mere

Sundhedsplejen Rene hænder gi r raske venner

Sundhedsplejen Rene hænder gi r raske venner Sundhedsplejen Rene hænder gi r raske venner Allerød Kommune Sundhedsplejen Bjarkesvej 2 3450 Allerød www.alleroed.dk/sundhedsplejen ALLERØD KOMMUNE KÆRE FORÆLDRE Undersøgelser viser et meget tydeligt

Læs mere

Udspring. - Inspiration til udspringsaktiviteter (svømmeskolen, tweens og teens)

Udspring. - Inspiration til udspringsaktiviteter (svømmeskolen, tweens og teens) Udspring - Inspiration til udspringsaktiviteter (svømmeskolen, tweens og teens) - Sikkerhed: Det første, man starter med at gøre, når man skal lave udspring med en gruppe, er at definere nogle færdselsregler,

Læs mere

HVALPEKØB. Lidt om avl

HVALPEKØB. Lidt om avl Friis Lara Lidt om avl Vil man begynde at opdrætte schæferhunde, er der nogle ting, som man bør være opmærksom på. Det er meget vigtigt at avle på en tæve, hvor sundheden er i orden. En avlstæve bør være

Læs mere

Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015

Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015 Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er, at belyse danske fartøjers førstegangsomsætning

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Unger bør af hensyn til deres velfærd og udvikling ikke tages fra moderen/kuldet, før de er ca. 6 uger gamle.

Unger bør af hensyn til deres velfærd og udvikling ikke tages fra moderen/kuldet, før de er ca. 6 uger gamle. Pasningsvejledning Rotter Den brune rotte (Rattus norvegicus) er et af de større medlemmer af musefamilien. Den findes også vildtlevende i naturen i Danmark, men er i dag blevet meget almindelig som laboratorieog

Læs mere

Kort FI-001. Skanled Fiskeri 2007 Fangst i kg OVERSIGTSKORT. Legende: Fiskefangst i 2007 (kg) 10,000,000. Sweden. Målestok: 1: 1.750.000.

Kort FI-001. Skanled Fiskeri 2007 Fangst i kg OVERSIGTSKORT. Legende: Fiskefangst i 2007 (kg) 10,000,000. Sweden. Målestok: 1: 1.750.000. Fiskefangst i 2007 (kg) Sild (HER) Tobis (SAN) Brisling (SPR) Reje (PRA) Sej (POK) Jomfruhummer (NEP) Andet i Danmark og Fiskeri 2007 Fangst i kg Kort FI-001 FI_001til015_fiskeri_2005-2007.WOR Fiskefangst

Læs mere

Madens historier. Ruth og Rasmus fanger fisk

Madens historier. Ruth og Rasmus fanger fisk Madens historier Ruth og Rasmus fanger fisk Fisken i frikadellen I dag spiser børnene fiskefrikadeller. Mmmm, det her er bare det bedste, siger Ruth og tager en stor mundfuld. Enig, siger Rasmus. Men hvordan

Læs mere

ET KVOTEFORSLAG FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI 30 MARTS 2016 KONTAKT: INFO@SKAANSOMTKYSTFISKERI.DK

ET KVOTEFORSLAG FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI 30 MARTS 2016 KONTAKT: INFO@SKAANSOMTKYSTFISKERI.DK Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 376 Offentligt ET KVOTEFORSLAG FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI 30 MARTS 2016 KONTAKT: INFO@SKAANSOMTKYSTFISKERI.DK Det danske kystfiskeri er i dag

Læs mere

Vejledning i dragtsyningsteknikker SÆRK

Vejledning i dragtsyningsteknikker SÆRK 1 Syvejledning: Anette K vist Nielsen - Redigering: Dragtgruppen Ideoplæg: H anne Dyhr og K am m a G udm and - H øyer 2 SY-VEJLEDNING TIL SÆRK De gamle særke var alle håndsyede i hvidt hørlærred. En del

Læs mere

Redskabstyper. Fritidsfiskere må fiske med nedgarn, kasteruser og pæleruser.

Redskabstyper. Fritidsfiskere må fiske med nedgarn, kasteruser og pæleruser. Redskabstyper Fritidsfiskere må fiske med nedgarn, kasteruser og pæleruser. Ruser adskiller sig fra nedgarn ved, at fiskene ikke sidder fast i maskerne som de gør i nedgarn, men at de derimod ved hjælp

Læs mere

Information til forældre. Modermælkserstatning. Om flaskeernæring til spædbørn

Information til forældre. Modermælkserstatning. Om flaskeernæring til spædbørn Information til forældre Modermælkserstatning Om flaskeernæring til spædbørn Kvalitet Døgnet Rundt Gynækologisk/obstetrisk afdeling At give mad på flaske Hvorfor flaske? At skulle give sit barn modermælkserstatning

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

NR. 12. Erosioner. syreskader på tænderne. Hvordan opstår syreskader? Kan du se eller mærke syreskader? Hvordan kan du nedsætte. syreskader?

NR. 12. Erosioner. syreskader på tænderne. Hvordan opstår syreskader? Kan du se eller mærke syreskader? Hvordan kan du nedsætte. syreskader? NR. 12 Erosioner syreskader på tænderne Hvordan opstår syreskader? Kan du se eller mærke syreskader? Hvordan kan du nedsætte risikoen for syreskader? Erosioner syreskader på tænderne Tandlæger oplever

Læs mere

Egenkontrolprogram. DGI Landsstævne 2009. inco Danmark A.m.b.a. Flæsketorvet 84 A 1711 København V T +45 3321 1421 F +45 3321 1431 E inco@inco.

Egenkontrolprogram. DGI Landsstævne 2009. inco Danmark A.m.b.a. Flæsketorvet 84 A 1711 København V T +45 3321 1421 F +45 3321 1431 E inco@inco. Egenkontrolprogram DGI Landsstævne 2009 Indhold Rengøring og desinfektion side 2 Personlig hygiejne side 3 Rengøringsplan side 4 Opbevaring side 5 Varmholdt mad side 5 Produktion, adskillelse side 6 Produktion,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr.: 2012-02679 27. september 2012 FVM 071 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Lugter din opvaskemaskine? Er dine glas grimme? Vi giver dig løsningerne på dine problemer i denne guide med tips og tricks til din opvaskemaskine!

Lugter din opvaskemaskine? Er dine glas grimme? Vi giver dig løsningerne på dine problemer i denne guide med tips og tricks til din opvaskemaskine! Lugter din opvaskemaskine? Er dine glas grimme? Vi giver dig løsningerne på dine problemer i denne guide med tips og tricks til din opvaskemaskine! Vi er Danmarks største online hvidevareforhandler. Spørg

Læs mere

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer.

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.1 Formål KOMMANDOER At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.2 Indledning En god styrmand skal kunne give sit mandskab korrekte, præcise og klare kommandoer i

Læs mere

Foderplanen Fokusområde: 1 5 1 2 3 4 5

Foderplanen Fokusområde: 1 5 1 2 3 4 5 Evaluering af fodring og foderområdet i besætning CHR: tilhørende : Foderplanen : Hvilket niveau er planen udarbejdet efter Hvor ofte sker der foderskift (skift af plan) Skiftes brat eller langsom overgang

Læs mere

Alcoa Dura-Bright fælge. Flot udseende - nem vedligeholdelse

Alcoa Dura-Bright fælge. Flot udseende - nem vedligeholdelse Alcoa Dura-Bright fælge Flot udseende - nem vedligeholdelse Alcoa Dura-Bright fælge med XBR -teknologi Den slidstærke overflade, der rengøres med sæbe og vand Nu kan dine fælge tage sig allerbedst ud med

Læs mere

Pelsningsvejledning. Af Dansk Pelsdyravlerforenings Skindudvalg

Pelsningsvejledning. Af Dansk Pelsdyravlerforenings Skindudvalg Pelsningsvejledning Et dårligt pelsningsarbejde kan hurtigt koste mange penge på afregningen. Anslået mister branchen mellem 50 og 100 mio. kr. årligt på dårligt pelsningsarbejde. Af Dansk Pelsdyravlerforenings

Læs mere

SCAN WINCHES FORSIDE. www.scan-winches.dk. Alt i dæksudstyr til garn- og trawlfiskeri

SCAN WINCHES FORSIDE. www.scan-winches.dk. Alt i dæksudstyr til garn- og trawlfiskeri SCAN WINCHES Alt i dæksudstyr til garn- og trawlfiskeri FORSIDE www.scan-winches.dk HLT nethalemaskiner kan leveres i flere varianter: - med bred tromle - med bredt bånd - med vippefod til visse shelterdeck

Læs mere

Vejledning til landings-pligten for Østersøen

Vejledning til landings-pligten for Østersøen Vejledning til landings-pligten for Østersøen Version 2.0 af 23. december 2016 Indledning: Fra den 1. januar 2015 skal alle fangster af bestemte arter landes, uanset om fangsten overholder mindstemålene.

Læs mere

FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI

FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI 2017 FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI TAC OG KVOTER 2017 I oversigten kan du se hvilke mængder der er for de enkelte fiskearter for 2016 og 2017. Mængderne kan i

Læs mere

Fra spildevand... -til til badevand KOMMUNE. Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ

Fra spildevand... -til til badevand KOMMUNE. Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ Fra spildevand... -til til badevand Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Mr. Flush Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Rundt om spildevandet 1. Både boliger og virksomheder

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Drift & Vedligehold. Kviste Kompaniet Vesterbæk. Vedligeholdelsesvejledning (I denne vejledning vil Kviste Kompagniet Vesterbæk være benævnt KKV) Tyndpladebeklædninger Hvis kvisten er beklædt med zink/kobber/aluminium

Læs mere

Klassisk skandinavisk design - med alle fordele

Klassisk skandinavisk design - med alle fordele NEW ClassicLine 2011 Klassisk skandinavisk design - med alle fordele GRAM har gennem generationer været kendt for at udvikle produkter, der gør hverdagen nemmere og bidrager til positive oplevelser i køkkenet.

Læs mere

IT-værktøjer og hygiejneadfærd - i et læringsperspektiv

IT-værktøjer og hygiejneadfærd - i et læringsperspektiv IT-værktøjer og hygiejneadfærd - i et læringsperspektiv Konference 30. maj 2013 på Ankerhus Lektor Pia Højbjerg pih@ucsj.dk Viffos,UCSJ 1 Christian Helms Jørgensen Læring i arbejdslivet Det teknisk-organisatoriske

Læs mere

Planlægning. Planlægning og Håndtering

Planlægning. Planlægning og Håndtering Planlægning og Håndtering Planlægning Inden arbejdet på byggepladsen påbegyndes, kan det betale sig at foretage en detaljeret planlægning. Herved undgås forkerte leverancer, spildtid, for megen flytten

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

Fakta om Fjerkræ. EU handelsnormer for Fjerkrækød 1

Fakta om Fjerkræ. EU handelsnormer for Fjerkrækød 1 EU handelsnormer for Fjerkrækød 1 Senest opdateret: Januar 2009 Siden 1990 har der eksisteret handelsnormer for fjerkrækød, der omsættes indenfor EU. Handelsnormerne er et sæt spilleregler for, hvordan

Læs mere

Betjeningsvejledning. Forhandler:

Betjeningsvejledning. Forhandler: Forhandler: Kunde: Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af Rolko- AIRpad puden forstår produktoplysningerne Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt for at få

Læs mere

Nyt design - med mange fordele

Nyt design - med mange fordele NEW FreshLine 2011 Nyt design - med mange fordele GRAM har igennem generationer været kendt for at udvikle produkter, der gør hverdagen nemmere og bidrager til positive oplevelser i køkkenet. Og det gælder

Læs mere

Sikre fisk - om fødevarehygiejne og egenkontrol

Sikre fisk - om fødevarehygiejne og egenkontrol Kapitel 4 side 37 Sikre fisk - om fødevarehygiejne og egenkontrol Fødevaresikkerhed handler om, at maden ikke må være sundhedsskadelig eller sygdomsfremkaldende. Fisk og skaldyr bør ligesom andre fødevarer

Læs mere

Instruktion i kommandoerne.

Instruktion i kommandoerne. Instruktion i kommandoerne. Velkommen til Risskov Roklub. Roklubben er fra 1935 og har altid ligget på Bellevue Strand. Vi er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under D.I.F. Vores daglige rofarvand

Læs mere

Hygiejne besøg. Deltagere ved besøget: Hanna Magnussen; Ellen Bonde, Dorthe Stollesen; Anna, Merete, Camilla og Birgitte

Hygiejne besøg. Deltagere ved besøget: Hanna Magnussen; Ellen Bonde, Dorthe Stollesen; Anna, Merete, Camilla og Birgitte Hygiejne besøg. Hygiejnebesøget udføres af to sundhedsplejersker der sammen med personale og leder gennemgår nedenstående skema. Skemaet er lavet ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer for hygiejne i

Læs mere

Energieffektivitet i konsumfiskeriet

Energieffektivitet i konsumfiskeriet Energieffektivitet i konsumfiskeriet Indhold Projektdeltagere:... 3 Resumé... 4 Konklusioner og anbefalinger... 6 Indledning... 7 Formål... 7 Forsøgsdesign... 8 Redskaber... 8 Reduktion af påvirkningen

Læs mere

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård SIKKERHEDSDATABLAD 4514 Enviro Sulfaminsyre 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Leverandør: SAMSON-ENVIRO ApS Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård CVR.Nr: 31327164 Telefon: 49 13 97 00 Fax.:

Læs mere

Har du Diabetes så pas på dine fødder

Har du Diabetes så pas på dine fødder DIABETES & FØDDER Har du Diabetes så pas på dine fødder Diabetes mellitus er en kronisk sygdom. Der er mange følgesygdomme i forbindelse med diabetes, bl.a. bindevævsforandringer, neuropati (nedsat følesans)

Læs mere

1. Teak 2. Højtryks kompaktlaminat 3. Vejrbestandig flet 4. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Højtryks kompaktlaminat 3. Vejrbestandig flet 4. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Højtryks kompaktlaminat 3. Vejrbestandig flet 4. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie

Læs mere

Alle emner er illustreret med tegninger og korte tekster, som du kan redigere ud fra forholdene på din bedrift.

Alle emner er illustreret med tegninger og korte tekster, som du kan redigere ud fra forholdene på din bedrift. SOP-Kalve SOP-Kalve beskriver pasningen af kalve lige fra kælvning. Blandt emnerne er Mælk fra råmælksbanken Opvarmning og tildeling af råmælk Overgang til fast føde via sødmælk og fastfoder Sygdomstegn

Læs mere

Nærbutikkernes Landsforening

Nærbutikkernes Landsforening Skabelon for egenkontrolprogram for mindre detailvirksomheder uden tilvirkning. (Kiosker og mindre dagligvarebutikker som er medlem af NBL) Revideret 2009. Bemærk afsnit om tilbagetrækning af fødevarer!

Læs mere

FarmTest nr. 62 2010. Udtagningsteknik. i ensilagestakke KVÆG

FarmTest nr. 62 2010. Udtagningsteknik. i ensilagestakke KVÆG FarmTest nr. 62 2010 i ensilagestakke KVÆG i ensilagestakke Indhold Indledning... 3 Fotos og videosekvenser... 4 Hvilken type skal man vælge?... 4 Skrælleteknik... 4 Enklere udtagningsteknik... 5 Præcision,

Læs mere

Når du har afleveret skælprøver kan du forvente, at få en mail med følgende indhold:

Når du har afleveret skælprøver kan du forvente, at få en mail med følgende indhold: Orientering fra skæludvalget Sæsonen er så småt ved at komme i gang. Vi fortsætter i år med at analysere skæl fra Vejle og Rhoden Å. Men vi skal jo have nogle skæl først! Derfor: Forsyn dig med en prøvepose

Læs mere

Test rapport: Test af hele kyllinger

Test rapport: Test af hele kyllinger Test rapport: Test af hele kyllinger Af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde. Introduktion Helstegt kylling er

Læs mere

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF FTK Oktober 2013 N y h e d s b r e v n r. 3 Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF Sådan narrer du havørrederne!!! Hør om ørredernes biologi den 12. november - og bliv en bedre lystfisker De fleste

Læs mere

Behandling af myelomatose med Revlimid og Dexamethason

Behandling af myelomatose med Revlimid og Dexamethason Behandling af myelomatose med Revlimid og Dexamethason Vi anbefaler dig medicinsk behandling af din kræftsygdom og håber, at denne pjece kan være en hjælp til at få et overblik over behandlingen. Pjecen

Læs mere

Arbejdstitel: Smittebeskyttelse sand i sengebåsen

Arbejdstitel: Smittebeskyttelse sand i sengebåsen Opgaver ved optagelse Ekspert: Lars Pedersen Filmoptagelse/instruktion: Merete Martin Jensen og Kirsten Marstal Optagedato: 1/9 kl. 8..30-2015 Adresse: xx Husk at gøre de enkelte klip meget lange, så vi

Læs mere

Hygiejne 4. Program. Opsamling Mandag d. 3/11. Kan i huske hvad i havde om sidste gang? Opsamling. KP og KKP

Hygiejne 4. Program. Opsamling Mandag d. 3/11. Kan i huske hvad i havde om sidste gang? Opsamling. KP og KKP Hygiejne 4 Mandag d. 3/11 Program Opsamling KP og KKP Opgave Kritiske punkter og kritiske kontrolpunkter Oplæg om egenkontrol Opgave Temperaturer og levnedsmidler Opsamling Kan i huske hvad i havde om

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

Vejledning til landings-pligten for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter

Vejledning til landings-pligten for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter Vejledning til landings-pligten for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter Version 2.0 af 30. december 2016 Indledning: Fra den 1. januar 2015 skal alle fangster i fiskeri efter industriarter og

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til badeværelsesmøbler hver dag. GODMORGON møbler og GODMORGON ben, ODENSVIK og BRÅVIKEN vaske og GODMORGON

Livet i hjemmet stiller store krav til badeværelsesmøbler hver dag. GODMORGON møbler og GODMORGON ben, ODENSVIK og BRÅVIKEN vaske og GODMORGON GODMORGON 02_014 Livet i hjemmet stiller store krav til badeværelsesmøbler hver dag. GODMORGON møbler og GODMORGON ben, ODENSVIK og BRÅVIKEN vaske og GODMORGON opbevaringsløsninger gennemgår skrappe test

Læs mere

Egenkontrolprogrammet beskriver hvordan du holder øje og reagerer

Egenkontrolprogrammet beskriver hvordan du holder øje og reagerer Egenkontrolprogram Hvad er egenkontrolprogram? Egenkontrol er et overvågningsprogram af forskellige procedurer, som du selv udfører i din levnedsmiddelvirksomhed. Overvågningen sker ved at du efter at

Læs mere

Hornfisk og histaminforgiftning årsag og forebyggelse

Hornfisk og histaminforgiftning årsag og forebyggelse PAW DALGAARD (pad@difres.dk) JETTE EMBORG (jem@difres.dk) Danmarks Fiskeriundersøgelser Afdeling for Fiskeindustriel Forskning Hornfisk og histaminforgiftning årsag og forebyggelse I Danmark har hornfisk

Læs mere

Rene ord om Rene hænder

Rene ord om Rene hænder Vaske hænder sange Melodi: Mariehønen evig glad Og hænderne skal skrubbes godt, men husk den frække tommeltot for ellers smitter tussen dig, hvis altså den kan finde vej. Melodi: Bjørnen sover Vaske hænder,

Læs mere

Arbejde med motorkædesave

Arbejde med motorkædesave Arbejde med motorkædesave At-vejledning B.5.1.1 September 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 2.07.2 af november 1983 Arbejde med motorkædesave skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med Atvejledningen

Læs mere

25282 Hæve/Sænke skammel Design synsvinkel: Bruger synsvinkel: Produktion, konstruktion: Andre overvejelser:

25282 Hæve/Sænke skammel Design synsvinkel: Bruger synsvinkel: Produktion, konstruktion: Andre overvejelser: Hæve/Sænke skammel. Vi har valgt at tage fat i den problemstilling, som hedder Faldulykker i hjemmet. Langt de fleste ulykker sker i og omkring hjemmet. Stød og slagskader pga. fald, er på toppen af listen

Læs mere

Patientvejledning. Vandbrok. Hydrocele

Patientvejledning. Vandbrok. Hydrocele Patientvejledning Vandbrok Hydrocele Et vandbrok føles som en glat og rund, gummiboldagtig knude på testiklens plads. Det er ikke farligt og sjældent er der direkte smerter, men hos nogen kan de blive

Læs mere

Nyhedsbrev Februar 2011

Nyhedsbrev Februar 2011 Nyhedsbrev Februar 2011 Første nyhedsbrev i 2011. Vinteren har været lang og kold, hvilket har betydet få dage på vandet, siden isen kom. Midt i januar kom der dog hul på og rigtig mange både benyttede

Læs mere