4H har fået tilsagn om tilskud til 4 projekter til i alt 2,5 mio.kr. i år. Det drejer sig om følgende projekter:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4H har fået tilsagn om tilskud til 4 projekter til i alt 2,5 mio.kr. i år. Det drejer sig om følgende projekter:"

Transkript

1 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 354 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 11. oktober 2007 Sagsnr.: 3305 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har i skrivelse af 20. september 2007 (FLF alm.del - spørgsmål nr. 354) anmodet om min besvarelse af følgende spørgsmål: Spørgsmål nr. 354: Vil ministeren i forlængelse af ministerens svar på FLF alm. del - samrådsspm. BX den 20. september 2007 om tilskud til børne/ungeaktiviteter til Landboungdom m.fl. nærmere redegøre for indholdet i de projekter, der har fået støtte i 2007 fra børn/ungepuljen under landdistriktsprogrammet? Svar: 4H har fået tilsagn om tilskud til 4 projekter til i alt 2,5 mio.kr. i år. Det drejer sig om følgende projekter: Foreningsaktiviteter og lokal udvikling af foreningslivet i 4H Projektet indeholder en lang række delprojekter, som gennemføres på lokalt og regionalt niveau. Projektet indeholder aktiviteter, som skal sikre tilbud om en attraktiv fritid og fremtid for børn og unge i landdistrikterne. Projektet indeholder desuden aktiviteter under overskriften Ung i 4H, som bl.a. består af: Juniorlederrådgivning, Juniorlederudvalg, 4 yourh kursus og Ungepanelet. En central opgave i 4H er en fortsat udvikling af organisationen på alle niveauer, lokalt, regionalt og på landsplan. Opstart af nye klubber og generel rådgivning i eksisterende klubber, som måske behøver ny gejst. Desuden vil 4H gerne arbejde for at sikre fremtidens ledere og danne en gruppe af unge, der deltager i udvik-lingen af organisationen. Dette gøres ved at afholde aktiviteter og møderækker, der er målrettet de unge og arrangeret af de unge i regionerne. Projektet har fået tilsagn om et tilskud på kr ,00. Frivillig lederuddannelse og kompetenceudvikling i 4H Projektet indeholder en lang række delprojekter, som gennemføres af lokalforeninger og 4Hs regioner. Der gives tilskud til afholdelse af forskellige former for kursus både for foreningsledere, nyvalgte bestyrelsesmedlemmer,

2 instruktører om f.eks. lederens ansvarsområder, håndtering af økonomi, ansøgninger, motivation, samt børnekurser om konkrete, faglige emner. 4H ønsker at tilbyde lederuddannelse til unge i landdistrikterne. Uddannelsen skal give den enkelte mulighed for personlig udvikling og kompetencer indenfor ledelse, projektarbejde, teambuilding, udvikling af en forening på landet samt færdig-heder i forenings- og bestyrelsesarbejde. Endvidere skal 4Hs konsulenter løbende opdateres på ny viden og have mulighed for personlig udvikling. Projektet har fået tilsagn om et tilskud på kr ,00. Information om 4Hs aktiviteter og 4Hs regioner. Målet med projektet er at sørge for information og kommunikation mellem medlemmerne i 4H, samt ude i det omkringliggende land. 4H skal i 2007 udvikle et helt nyt markedsføringsmateriale. 4H vil udvikle en helt ny folder, som skal give alle udenfor organisationen et godt indblik i de fritidstilbud, som 4H har. Pjecen skal udleveres ved udstillinger og lign. Desuden vil der komme ekstraordinære tiltag på 7 af de eksisterende hjemmesider for 4H. Hjemmesiderne skal ligeledes holdes opdateret med nyheder. Projektet har fået tilsagn om et tilskud på kr ,50. Udstillings- og formidlingsaktiviteter i 4H Projektet indeholder en lang række delprojekter, som gennemføres af lokalforeninger og 4Hs regioner. Formålet med projekterne er at formidle viden om livet på landet og 4H s aktiviteter. Dette sker via deltagelse med stande i udstillinger, dyrskuer og messer i landdistrikterne. Projektet har fået tilsagn om et tilskud på kr ,50. LandboUngdom har fået tilsagn om tilskud til 5 projekter til i alt 4,5 mio. kr. Det drejer sig om følgende projekter: Unge i landdistrikternes erhvervsnetværk og LandboUngdoms regioner. Projekterne sigter mod at etablere netværksgrupper for unge danskere og udlændinge under uddannelse og i praktik i erhverv i landdistrikterne. Der etableres tillige ERFA-grupper og klubber for udlændinge i landbrugspraktik i Danmark samt fagkurser og ERFAgrupper for unge, der er i praktik i forbindelse med Modul 2 i landbrugsuddannelsen. LandboUngdoms konsulenter vil desuden give gratis rådgivning til de unge, der er i praktik og under uddannelse. Projektet har fået tilsagn om et tilskud på kr ,00. Udstilling og formidling om livet på landet og LandboUngdoms regioner. Formålet med projekterne er at formidle viden om livet på landet og LandboUngdoms aktiviteter. Dette sker via deltagelse med stande i udstillinger, dyrskuer og messer i landdistrikterne. Projektet har fået tilsagn om et tilskud på kr ,00. 2

3 Foreningsaktiviteter og lokal udvikling af foreningslivet i LandboUngdom. Projektet indeholder en lang række delprojekter, som gennemføres af lokalforeninger og Landboungdoms regioner. Projekterne indeholder en række aktiviteter, der bl.a. skal bevare og udvikle en gammel tradition omkring konkurrencer i landbrugsfaglige aktiviteter. Her skal der arrangeres 10 regionale stævner, fire landsstævner og 1 DM i pløjesporten. Der arbejdes ligeledes med udvikling af LandboUngdoms lokalforeninger, bl.a. med værktøjskasser med ideer og inspiration til fornyelse. Projektet har fået tilsagn om et tilskud på kr ,00. Information om LandboUngdom. og LandboUngdoms regioner. Formålet med projekterne er at informere og kommunikere om tilbud til medlemmer i LandboUngdom og det omkringliggende samfund. Hjemmesiden holdes opdateret, da den fungerer som en vigtig informationskilde og som debattør om relevante emner for unge og andre interesserede i landdistrikterne. Projektet har fået tilsagn om et tilskud på kr ,00. Frivillig lederuddannelse og kompetenceudvikling og LandboUngdoms regioner. Formålet med projekterne er at give unge i landdistrikterne viden inden for ledelse, projektarbejde og udvikling af foreningslivet på landet. Dette sker gennem afholdelse af kurser lokalt, regionalt og på landsplan. Desuden skal lederuddannelsen fornys, og der skal uddannes instruktører og undervisere til denne lederuddannelse. Projektet har fået tilsagn om et tilskud på kr ,50. Der er desuden givet tilsagn til 12 projekter til følgende ansøgere: KFUM spejderne til projektet: Scout Academy version På Houens Odde Spejdercenter Formålet med projektet er, at 60 unge spejdere gennem konkrete projekter skal give andre unge mulighed for at få styrket deres selvværd og kompetencer. Der er særlig fokus på "udfordrede" unge, som omfatter etniske minoriteter, handicappede eller unge med boglige/sociale vanskeligheder. Projekterne kan være en række aktivitetslørdage eller en sommerlejr. For de deltagende spejdere afholdes et personligt udviklingskursus, og der etableres et netværk. Projektet har fået tilsagn om et tilskud på kr ,00. Landsforeningen af Danske Svineproducenter til projektet: Kendskab til livet på landet Formålet med projektet er at øge kendskabet til livet på landet, specifikt hverdagen og arbejdsgangen på en moderne svineproduktion. Via en kombination af gårdbesøg og skolebesøg ønsker ansøger at give et indblik i de beskæftigelsesmuligheder, som landbrugserhvervet kan tilbyde. Projektet er målrettet folkeskolens ældste klasser, fra 7. til 9. klasse. Gårdbesøget indledes med et besøg i klasseværelset, hvor en ekstern konsulent/underviser giver en 3

4 times oplæg og udleverer et opgaveark. Derefter går turen til gården, hvor konsulenten/underviseren giver endnu et oplæg, denne gang om mulighederne for erhvervspraktik, elevpladser og landmandsuddannelsen. Projektet har fået tilsagn om et tilskud på kr ,00. Danmarks Naturfredningsforening til projektet: Hav, kyst og fiskeri ved Nordkysten Projektets formål er, at børn og unge får kendskab til havets natur og miljø og fiskeri i vore dage. Der tilbydes arrangementer, hvor børn og unge kan opleve natur og miljø i hav og kyst langs Nordkysten, Roskilde fjord og den nordlige del af Øresund. Aktivitetstilbud vil være fiskeri, undersøgelser af hav, kyst, fisk, havplanter og -dyr, havn og sejlads. Projektet sigter på at udbrede viden, oplevelser og aktiviteter, skabe netværk og udbrede viden om livet i landdistrikterne med særligt henblik på kystområder. Projektet har fået tilsagn om et tilskud på kr ,00. DGI Nordvest til projektet: Unge uddanner unge Projektet Unge uddanner unge vil gennem uddannelse, udfordringer og fastholdelse af unge, fremme og videreudvikle kultur-, frilufts- og idrætslivet og bosætning i landdistrikterne. Projektet skal give de unge udfordringer og udvikling, der vil bevirke, at de unge vil gå ind i lederarbejdet og derigennem kunne fastholde og udvikle foreningsarbejdet i området. Projektet har fået tilsagn om et tilskud på kr ,00. Dansk Landbrug til projektet: Lokal mad til lokale børn Lokale børn i landdistrikterne har ikke nødvendigvis nærkendskab til landbrugsproduktion. Nogle børn bor på en gård og kender en specialiseret produktion, og andre er ikke hjemmevante med dagliglivet på en gård overhovedet. Formålet er, at 6. og 7. klasser kommer ud til lokale landmænd og ser og hører om, hvordan fødevarerne produceres, og bruger de lokale produkter i hjemkundskabstimerne. Et eksempel er, at klasserne følger produktionen af jordbær, fra de klargøres med kultivering og halm og modningen af bærrene. Børnene plukker bærrene, når de er modne, og de får besøg af en landbokvinde, som har erfaring med, hvordan man får glæde af forråd i fryseren. Der laves f.eks. jordbærgrød og yoghurt med jordbær. Projektet har fået tilsagn om et tilskud på kr ,00. Landsforeningen Natur & Ungdom til projektet: Naturen for alle Natur og Ungdom vil samle familien i naturen. I en travl hverdag ser familien ikke meget til hinanden, og naturen er det oplagte sted, for der er altid plads til alle, og familiens medlemmer kan blive udfordret fysisk på viden, på entusiasme og på nye oplevelser. Samtidig kan der skabes et fællesskab for lokale familier, der kan mødes i naturen og danne sociale netværk. Projektet vil bidrage til at oprette et antal klubber, hvorfra aktiviteterne vil blive koordineret. Samtidig giver det mulighed for at få lokal forankring af projektet. Der uddannes turpiloter, der vil udvikle kompetencer til at planlægge, formidle og afholde aktiviteter for hele familien. Projektet har fået tilsagn om et tilskud på kr ,00. 4

5 Ungdomsringen til projektet: Kulturtræf "On the Rocks" Formålet med projektet er at arrangere et kulturtræf på Bornholm, med aktiviteter som musik, dans, teater, rollespil og diverse former for friluftsliv. Der vil være daglige workshops, der alle indgår i en proces omkring produktion af en fælles multikulturel forestilling. Målet er, at kulturtræffet bliver en årlig tilbagevendende begivenhed på Bornholm. Udover unge fra Bornholm, deltager der også unge fra Region Hovedstadens (som Bornholm hører under) øvrige ungdomsklubber samt Sydsverige. Projektet kan være med til at få betydning for, at familier/børn/unge bliver eller flytter til Bornholm og samtidig engagerer sig lokalt, da kulturelle traditioner, kan være dynamo for et aktivt fritidsliv og følelsen af samhørighed og tilknytning. Projektet har fået tilsagn om et tilskud på kr ,00. Foreningen smagen af Fyn til projektet: Partnerskab med fokus på madkultur I dette projekt skal der arbejdes med madkultur og kendskabet til den lokale fødevareproduktion hos børn og unge i landdistrikterne på Fyn. Målet er at øge børn og unges viden om fødevareproduktionen fra jord til bord og skærpe interessen, kvalitetsbevidstheden og især øge kendskabet til de fødevarer, der produceres lokalt i de unges region. Der skal udarbejdes et katalog af tilbud om forskellige madaktiviteter i samarbejde med forskellige typer af børne- og ungdomsorganisationer. Projektet er inddelt i tre trin, og der søges kun til trin et og to i denne ansøgning. Projektet har fået tilsagn om et tilskud på kr ,00. Landsforeningen Natur & Ungdom til projektet: Nye arenaer for børn og unge i naturen Landsforeningen Natur og Ungdom ønsker at tilrettelægge og gennemføre en række ture og arrangementer i landdistrikterne for at gøre opmærksom på tilbud om sunde fritidsaktiviteter i lokalsamfundene. Det ønskes, at der oprettes selvstændige lokalafdelinger, som kan tilbyde børn og unge lærerige naturaktiviteter. For at kunne være så operationel og mobil som mulig og for at kunne nå ud i randområderne, søges der økonomisk støtte til langtidsleje af en bil og køb af en autotrailer, der skal opbygges som et rullende naturværksted. Projektet har fået tilsagn om et tilskud på kr ,00. Aars Sprotsrideklub til projektet: Aktiv fritid for børn og unge Formålet med projektet er at skabe et attraktivt sted, hvor alle børn og unge i Vesthimmerlands kommune kan dyrke en fritidsinteresse med heste. Deres ansatte instruktører skal tilbydes kurser for at hæve deres faglige niveau samt et førstehjælpskursus. Der er planer om at tilbyde rideklubberne i nabokommunerne at deltage. Når disse ting er opfyldt, vil ansøger lave kampagner med annoncer, brochure og åbenhusarrangement for at fortælle alle i kommunen om deres projekt. Projektet har fået tilsagn om et tilskud på kr ,00. Try Museum til projektet: Natur, kultur og friluftsliv Formålet med projektet er at gøre børn og unge i kommunen interesserede i natur, kultur og friluftsliv gennem aktiviteter som fiskedage (3 dage) og dage 5

6 med bueskydning (2 dage). I forbindelse med disse dage håber ansøger at skabe en interesse hos børnene for den omkringliggende natur og dyrelivet samt kendskab til jagt. Projektet har fået tilsagn om et tilskud på kr ,00. Vestjysk Fortælle Teater til projektet: Børn og unge som fortællere i Vestjylland Med et tilbud om kursus og vejledning af en professionel fortæller inddrages unge fra Vestjylland som aktive fortællere på fortællefestivalen "Vestjyske Fortællespor - en årlig fortællefestival på Herregården Nørre Vosborg. At børn og unge er dem, der skal videreføre den vestjyske kulturarv bl.a. i form af fortællinger er jo logisk, men med de tyndt befolkede områders problemer med at fastholde de unge, skærpes problematikken. Hvis børn og unge oplever et aktivt tilhørsforhold til den kultur, de er vokset op i, styrkes deres identitet og deres kærlighed til sted og kultur. Børn og unge som fortællere i Vestjylland er et pilotprojekt under Vestjyske Fortællespor. Projektet har fået tilsagn om et tilskud på kr ,00. Eva Kjer Hansen / Jens Ernholtz 6

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG BEBOERPROJEKT BISPEBJERG FSB S HELHEDSPLAN FOR DEN BOLIGSOCIALE INDSATS PÅ BISPEBJERG 2013-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 PROBLEMKOMPLEKSET PÅ BISPEBJERG... 3 BØRN, UNGE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Ungeråd i helhedsplaner 2013

Ungeråd i helhedsplaner 2013 Ungeråd i helhedsplaner 2013 - en erfaringsopsamling om ungeråd i Danmark Af Cand.soc. Lene Pfeiffer Petersen For beboerrådgivningen i Høje Gladsaxe Oktober 2013 1. Indledning Denne undersøgelse af ungeråd

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance BYFORNYELSE ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance Rapport fra forsøgsprojekt i Vejle Kommune 2005 2007 ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Juni 2014 1 Indhold FORORD 4 1. INDLEDNING 5 2. METODEKATALOGETS GRUNDLAG 7 3. METODEBESKRIVELSERNES OPBYGNING 11 4. METODERNE

Læs mere

Boligsociale helhedsplaner i Odense

Boligsociale helhedsplaner i Odense Boligsociale helhedsplaner i Odense Status december 2013 Skt. Klemensparken Stærmosegårdsparken/Rødegårdsparken Korsløkkeparken Dianavænget Risingplanen Vollsmose 2020 Indhold Fakta om boligsociale helhedsplaner

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 Tilføjelse til Kulturaftale mellem Kulturring Østjylland og Kulturministeriet. Projektbeskrivelser 2010 12. 21. maj 2010 Indhold SKEMATISK OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER OG MÅL

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere