Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2014"

Transkript

1 s Årsberetning 2014

2

3 Årsberetning

4

5 Indholdsfortegnelse Beretning Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget S. 20 Uddannelsesudvalg, bredde S. 22 Uddannelsesudvalg, elite S. 22 Børn- og Ungeudvalget S. 23 Beach Handball Udvalget S. 25 DIF Udvalget S. 27 Arrangementsudvalget S. 29 Internationalt Udvalg S. 32 Disicplinærudvalget for Liga og 1. division S. 34 Disciplinærudvalget for øvrige rækker S. 38 Appeludvalget S. 39 DHF s Voldgiftsret S. 40 Landshold Herrer S. 41 Damer S. 45 DHF s Turneringer S. 51 Årsrapport 2013/Budget 2014 S. 71

6 Formandens politiske beretning 2014 Pulsen nærmer sig atter normal igen! Ovenpå et år med ikke mindre end 3 slutrunder i Danmark. DU-19 EM blev afholdt i Kolding og Sønderborg, Beach EM blev afholdt i Randers, medens HA EM blev afholdt i Aalborg, Århus, København og Herning. Det har været et fantastisk år, hvor Danmark i den grad har markeret sig som en god vært og garant for arrangementer i topklasse. Beach EM blev afviklet i Randers d juli, medens U-19 delen blev afholdt samme sted d juli. Det blev et fantastisk godt sommervejr. Med det fantastiske setup og en glimrende stemning for de mange tilskuere, blev det et tilløbsstykke. På senior siden var der således fuldt hus til Danmarks kampe, hvilket vil sige op mod 2000 tilskuere. Også TV havde fået øjnene op for denne populære sport, hvorfor der var god TV transmission fra kampene. DU-19 EM blev afviklet i Sønderborg og Kolding i perioden august. En fantastisk god tilskuermæssig opbakning var der til dette stævne. Til Danmarks kampe var der ikke under tilskuere. Det er rigtig flot. HA EM blev afviklet med et enestående setup i perioden januar, hvor Danmark spillede alle sine kampe i Herning og med fuldt hus, godt tilskuere hver gang. Der var rigtig stor bevågenhed også fra mediernes side. Vores fanzone vakte stor begejstring og blev besøgt meget flittigt. De indledende puljer blev ud over Herning afviklet i Aalborg, Århus og København (Brøndby), hvor der var godt fyldt i hallerne alle steder. Vi savnede måske Tyskland som deltager, hvilket ville have betydet endnu flere tilskuere i hallerne. Svenskerne mødte knap så talstærkt op som forventet, men alt i alt en stor succes. Organisatorisk klappede det hele med meget stor succes. Det vækker stor opsigt uden for vore grænser, at så mange frivillige kan indrulleres i et så stort projekt, hvor det så lykkes alligevel. I det forgangne år har der været arbejdet meget med evalueringen af den politiske struktur. Erfaringerne har vist, at vi ikke har ramt helt plet med den nuværende struktur. Vi arbejder stadig på at nå målet om at bestyrelsen skal arbejde mere strategisk funderet. Det har vist sig, at arbejdsbyrden hos de to næstformænd for henholdsvis elite og bredde, har medført så mange primært praktiske opgaver i relation til driften af disse udvalg, at det ikke har været muligt for de to næstformænd i tilstrækkeligt omfang 6

7 at kunne varetage det politiske og strategiske arbejde. Bestyrelsen fremsætter derfor et forslag om nogle ændringer, hvoraf det blandt andet fremgår, at der fremover kun skal være en næstformand, der da skal arbejde politisk og dermed frigøres fra udvalgsrelateret arbejde. Endvidere foreslås det at gøre en del af breddestukturen mere fleksibel med et bredde- og udviklingsudvalg med en række ad hoc baserede projektgrupper. Dette forventer vi os meget af. Det har fremdeles været et punkt til drøftelse, hvorvidt udvalgenes relation til bestyrelsen er tæt nok. Men i og med at det hidtidige mellemled, næstformændene, er fjernet, vil jeg mene, at udvalgene er kommet tættere på igen. Man kan altid diskutere hvorvidt to år er længe nok til at se de reelle virkninger af en strukturændring. Men vi må se i øjnene, at det var nødvendigt at lave en ændring allerede nu. Der har været afholdt en række uformelle møder mellem formand, næstformænd og økonomichef, ligesom jeg har afholdt en række uformelle møder med de tre formænd for distriktsforbund og region. Disse møder har været givende i relation til forventningsafstemninger og erfaringsudvekslinger i forhold til en god og konstruktiv dialog om vore problemstillinger. Såvel Divisionsforeningen Håndbold som Håndboldspillerforeningen er repræsenteret i bestyrelsen. Det fungerer rigtig godt og giver anledning til et særdeles værdifuldt samarbejde, hvor forståelsen for forskellighed også bliver perspektiveret. Så er det glædeligt at konstatere, at vi nu er ved at have vores app kørende på Smartphones og Ipads m.v. Når man om søndagen kommer ud i hallerne, ser man meget ofte folk i gang med at tjekke resultater, indberette resultater eller søge kampprogrammer og mange andre tilgængelige oplysninger via vor app. Der er unægtelig sket en vis udvikling fra da alt blev sendt frem og tilbage med fax og brevpost. Næste skridt i den elektroniske udvikling er kamprapporter og holdkort. Der har i slutspillet været kørt forsøg med elektroniske kamprapporter, hvilket er med. Totalkredit har vanen tro været en super aktiv hovedsponsor. Såvel det store samarbejde på de sociale medier om at brande HA-landsholdet, som den aktive indsats på Danmarks hjemmebane i Herning under EM, har medvirket til at mange mennesker ser DHF og Totalkredit som en symbiose. Vi håber på at det gode samarbejde må fortsætte i lang tid fremover. Vi er i DHF ikke i tvivl om, at vi traf den rigtige beslutning, da vi for snart halvandet år siden underskrev samarbejdsaftalen med Kvik og AL Bank som de største medspillere omkring damelandsholdene. Samarbejdet er i konstant udvikling, og både Kvik og AL Bank har vist sig særdeles aktive ved både landskampafviklinger og i at skabe en tæt relation til damelandsholdet. Vi ser meget frem til de kommende års samarbejde og ikke mindst til den store håndboldfest, vi sammen skal skabe i forbindelse med VM på hjemmebane i I skrivende stund er turneringen ved at nå sin afslutning. Aldrig har der været så stor spænding i medaljeslutspillet. Helt frem til ganske få sekunder før sidste kamp, var der tvivl om hvem der blev semifinaledeltager. Det endte med at KIF Kolding København, Aalborg Håndbold, Skjern Håndbold og Team Tvis Holstebro kvalificerede sig. Flot at GOG som oprykker var så tæt på. Der sker en større udskiftning af herrehold i Ligaen, idet TMS Ringsted rykkede direkte ned, mens Skive FH og Nordsjælland Håndbold rykkede ned efter kvalifikationsspillet. Nye hold bliver HC Midtjylland, Odder Håndbold og enten Lemvig-Thyborøn eller Team Sydhavsøerne, der skal mødes i kvalifikationskampe om den sidste plads. I CL nåede både Aalborg Håndbold og KIF Kolding København videre til 1/8- dels finalerne, hvor Aalborg tabte til FC Barcelona, medens KIF Kolding København tabte til HC Metalurg. Mors-Thy Håndbold debuterede i EHF- Cup, hvor endvidere Århus Håndbold var med. Begge hold tabte i 3. runde. Skjern Håndbold kvalificerede sig til det efterfølgende gruppespil, hvor holdet blev slået ud. På damesiden tog man hul på den nye struktur i slutspillet, idet de 6 deltagere i medaljeslutspillet overgik til at spille kvartfinaler, hvor grundspillets nr. 1 og 2 sad over som kvalificeret direkte til semifinalerne. Finalen står i år vel ikke helt overraskende mellem FCM Håndbold og Viborg HK. Direkte ud rykkede SønderjyskE og efter afvikling af kvalifikationsspillet stod det klart, at ny oprykkeren Nykøbing F HK måtte forlade ligaen igen til fordel for SK Århus. Nykøbing har haft nærmest fuld hal med langt over 1000 larmende tilskuere til alle hjemmekampene. Silkeborg Voel var den direkte oprykker. I de europæiske turneringer er det gået fantastisk godt. FCM Håndbold har kvalificeret sig til Final Four i CL. Det er første gang, at der afvikles Final Four i denne række. Endvidere har Team Esbjerg kvalificeret sig til finalen i EHF-Cup og Viborg HK har kvalificeret sig til finalen i Cup Winners Cup. En dejlig og tiltrængt succes for dansk damehåndbold. Nu må vi håbe, at de alle kan gå hele vejen! København Håndbold var med hele vejen til ¼ finalen i EHF-Cup, hvor holdet blev slået ud. Team Tvis Holstebro og HC Odense var med til 1/8 dels finalerne i Cup Winners Cup, hvor de blev slået ud. I den kommende sæson har vi på herresiden kun 1 plads i CL samt 3 pladser i EHF-Cup. På damesiden har vi 2 pladser i CL, 2 pladser i EHF-Cup samt 1 plads i Cup Winners Cup. Der er dog mulighed for at søge om yderligere pladser i CL og EHF-Cup. Herrernes CL står overfor en ændring i sæson , der dels vil betyde yderligere kampe for de deltagende hold og dels vil det betyde, at holdene deles i 4 rækker, hvor de to rækker populært benævnes 1. division, medens de to andre rækker populært benævnes 2. division. Der er med andre ord en ikke uvæsentlig forskel på disse rækker. Det primære fokus punkt er hvorledes disse pladser besættes af EHF. Men der forestår en endelig vedtagelse af struktur og betingelser i EHF senere på året. Administrationen De afviklede mesterskaber på dansk jord har i høj grad trukket veksler på administrationen, der i perioder har været affolket. Men også de normale opgaver har været løst ved siden af opgaverne ved mesterskabet. Det skyldes at DHF har nogle meget dedikerede medarbejdere. En stor tak for jeres indsats i det forløbne år. Bestyrelsen har truffet beslutning om at DHF s administration fremover skal forblive i Brøndby. Samt om at Udviklingsaf- 7

8 delingen i Nyborg skal lukkes og flyttes sammen med den øvrige administration i Brøndby. Tilbygningen skal dog først politisk godkendes på DIF s Årsmøde i maj måned. Med den forhåbentlig kommende tilbygning, vil DHF have optimale fysiske rammer til at udøve sin virksomhed fra fremover. Og der bliver også mulighed for at skabe håndboldens hus, idet der bliver mulighed for at såvel HRØ, Divisionsforeningen Håndbold og Håndboldspillerforeningen kan leje sig ind, hvis de ønsker dette. Udvalget for Professionel Håndbold Udvalget for Professionel Håndbold har afholdt 5 møder i den forgangne sæson. Debatten har som vanligt været livlig og konstruktiv. Udvalget har aftalt at afholde årligt møde med såvel dommerudvalget som med disciplinærudvalget for at sikre den gode dialog og foretage en forventningsafstemning mellem parterne i relation til disses virke. Som det helt store projekt, er der iværksat et arbejde frem mod en ligalicens. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der på baggrund af det vedtagne kommissorium med følgende rammer: Sportslige krav, krav til arena og træningsfaciliteter, administrative og ledelsesmæssige krav, juridiske krav samt økonomiske krav, skal komme med et forslag til udfyldelse af disse rammer. Samt naturligvis også forslag til en implementeringsplan. Der har også i år været stor fokus på klubbernes økonomi. Fra den kommende sæson er kravene til lønsum skærpet. For første gang indgår nu hovedtrænerens løn (i med 50 %). Der er ved at blive igangsat et arbejde med at kigge på strukturen for de to 1. divisioner med henblik på eventuelle ændringer i sæson Der har i den afsluttende del af turnering været udtalt mange rosende ord om turneringsstrukturen på herresiden. Dette er nye toner fra medierne. Men de mange spændende kampe, hvor betydningen af grundspils placeringen har været bragt i spil, har været godt. 8 Medlemstal De nyeste medlemstal Medlemsregistreringen pr viste et medlemstal på medlemmer. Vi må således desværre konstatere, at medlemstilbagegangen fortsætter. I 2013 blev tilbagegangen på medlemmer. DHF s samlede medlemstal : År Medlemmer Frafaldet sker hos børn og unge i 2013! De tidligere år har vi primært set et frafald af medlemmer i gruppen over 19 år. Nu er det børnene, der bliver færre af. Samlet set valgte hele færre børn i alderen 0 18 år at spille håndbold i 2013, hvilket svarer til en tilbagegang på 2,4 %. Dette faktum stemmer vel meget godt overens med det fald i holdtilmeldinger, som man især oplevede i U-10 og U-12 i Jylland i den forgangne sæson. Der er grund til at tage tallet meget alvorligt, da vi fra DHF s side, som noget nyt, har valgt at sætte fokus på øget rekruttering i 2 5 års alderen. Faktisk har 250 foreninger valgt at udbyde Trille Trolle konceptet i løbet af 2012 og Dette initiativ må uvægerligt betyde, at medlemstallet i de mindste aldersgrupper er øget. Der er således en begrundet frygt for, at frafaldet i U-10 og U-12 er endnu større end tallene viser. Status quo på seniorerne For første gang i lang tid, har vi status quo på antallet af seniormedlemmer. Denne opbremsning i frafald sker efter ti år med et samlet fald på medlemmer, - ja der står medlemmer! Dette sker efter nogle års satsning på Håndboldfitness, som efter 3 års projektperiode holder ca medlemmer aktive i 122 foreninger. Heraf betegner 53 % sig selv som nye medlemmer, hvoraf de resterende 47 % er medlemmer, som er begyndt at træne Håndboldfitness i stedet for at stoppe. Både unge og voksne vil have kvalitet Om ganske få måneder starter de første foreninger i det store Klubbuilding forløb, som er en del af Knæk kurven projektet. Én blandt flere indsatser indenfor Klubbuilding handler om opgradering af det håndboldprodukt, som kunderne møder i foreningerne. For det er jo blevet sådan, at vi ikke længere er medlem pr. tradition, men deltager i de tilbud, som giver mening, og hvor der er kvalitet. Og her er det i forbrugerens øjne ligegyldigt, om dette er i en forening eller i et kommercielt fitnesscenter. Det er således vigtigt at vi i foreningerne tænker på at møde den enkelte person (i dagens samfund = kunde, - tidligere medlem ) og tilbyder den enkelte et kvalitetsprodukt. Så måske skal det altoverskyggende resultatfokus, som koster rigtig mange klubskifter og udmeldelser i jagten på det bedste hold, flyttes lidt i baggrunden, for at give plads til de gode oplevelser for alle. For nogle er det at jagte resultater, - men for de fleste handler det om noget andet og meget meget mere. Forskningen viser at de hyppigste motiver for fx unges idrætsdeltagelse tager udgangspunkt i følgende: At det er sjovt At man udvikler sig At man kan være sammen med vennerne En hver forening, som formår at skabe et produkt, der holder fast i disse tre motiver, hvad enten man har super dygtige spillere eller ej, vil i fremtiden være i stand til både at rekruttere og fastholde medlemmer og dermed skabe en sund og god forening. Dommerne Der er netop indgået en ny dommeraftale gældende for sæsonen Aftalen betyder en uændret økonomi for dommerne, men til gengæld også en aftale om at flere kampe i Ligaen dømmes af 1. divisions dommere, ligesom flere kampe i 1. division, dømmes af 2. divisions dommere. Nærmest vanen tro, har DHF været godt repræsenteret på den internationale scene. Mads Hansen og Martin Gjeding dømte ved EM i DK. Anders Birch og Dennis Stenrand fik debut ved A-VM for damer i december i Serbien samt deltog endvidere ved U-21 VM i Bosnien- Hercegovina i sommer. Mads Herman og Jesper Madsen blev oprykket til ligaen og blev endvidere nyt EHF-par. 3 unge par er indstillet til YRP: Charlotte Luk-Nielsen/Frederikke Elhauge, Nichlas Mark-Pedersen/Daniel Krause-Kjær samt Michael Søegaard og Kasper K. Møller. Landsholdsaktiviteter DA deltog ved VM i Serbien. Holdet lag-

9 de godt ud med 3 sejre over hhv. Kina, Japan og Algeriet. Herefter blev det til nederlag mod Serbien og Brasilien. I 1/8-finalen slog holdet Montenegro og i ¼-finalen gik det ud over Tyskland. I semifinalen ventede de senere verdensmestre, Brasilien, hvor holdet på ny tabte. I kampen om broncemedaljerne vandt Danmark over Polen. Et flot resultat, der ikke var ventet. DU-19 deltog ved EM i Danmark, hvor det blev til en bronze medalje. Her tabte holdet den meget nervepirrende semifinale til Rusland efter 2 gange forlænget spilletid med DU-17 deltog ved ungdoms OL i Holland og vandt en guldmedalje. HA var jo på hjemmebane i Herning, hvor det i indledende runde blev til sejre over Makedonien, Østrig og Tjekkiet. Herefter gik det i mellemrunden ud over Spanien, Ungarn og Island, hvorefter Kroatien blev slået i semifinalen. I finalen var det så endnu engang Frankrig, hvor holdet ganske enkelt mødte en fantastisk modstander. Frankrigs sejr blev på knusende Men et sæt nydelige sølvmedaljer blev det til - glædeligt selvom alle havde forventet en guldmedalje. HU-20 deltog ved VM i Bosnien-Hercegovina, hvor holdet sluttede på 13. pladsen. HU-17 deltog ved VM i Ungarn, hvor holdet kom hjem med en flot guld medalje. Ved EM i Beach Handball, var Danmark repræsenteret med 4 landshold, der alle vandt medaljer. Herreholdet vandt bronze, damerne vandt sølv. HU-19 vandt bronze medens DU-19 vandt sølv. Ganske flot udbytte til beach landsholdene endnu en gang. Håndboldens retssystem Den første sæson, hvor kun visse typer af diskvalifikationer skal indberettes, har naturligt medført et stort fald i indberetninger. Således har Disciplinærudvalget haft meget få sager i indeværende sæson. Der har i det hele taget ikke været mange sager at behandle, hvilket også må tages som et udtryk for dels at systemet virker og dels at der er fundet et godt leje. Også appeludvalget har haft meget få sager at behandle. Der har således i den forgangne sæson ikke været sager, der for alvor har ramt overskrifterne i medierne. Dette må være et godt tegn. Team Danmark En stor tak til Team Danmark og herunder også Sport Event Denmark for særdeles godt og konstruktivt samarbejde i den forgangne sæson. DIF Også en stor tak til DIF for et rigtig godt samarbejde. 9

10 DHF er stadig repræsenteret i DIF s bestyrelse, hvor Christian Pedersen er økonomiansvarlig. EHF og IHF Den danske repræsentation ser således ud: Per Bertelsen, EHF s Eksekutiv Komite Morten Stig Christensen er formand for EHF s Nations Board og dermed har han også en plads i EHF Professional Handball Board. Endvidere er Morten medlem af IHF s Expert Group Henrik Mortensen er repræsenteret i EHF Marketing Women s Club Board. Jens Boesen er repræsenteret i EHF Marketing Men s Club Board. Henrik La Cour er ansvarlig for uddannelsen af Young Referees samt medlem af EHF s dommerkommite. Tina Fensdal er næstformand i Womens Handball Board Mads Hovgaard er repræsenteret i EHF Youth Forum Bjarne Munk Jensen er repræsenteret i IHF s Playing Rules and Referees Commisson (dommerkommiteen). Jens Bertel Rasmussen er vicepræsident i EHF Court of Appeal, Vi har allerede nu taget arbejdshandskerne på i arbejdet frem mod DA VM for Det bliver en meget stor opgave, som jeg med stor fortrøstning ser frem til. For med det i denne sæson præsterede og med det indhøstede erfaringsgrundlag, kan det kun gå godt. Når jeg endvidere tænker på de mange frivillige, som allerede nu har givet tilsagn om at hjælpe til, så føler jeg mig tryg. Held og lykke til alle i den kommende sæson med alt hvad I har af opgaver og udfordringer. I ønskes en rigtig god sommer. Begejstring Udvikling Fællesskab Troværdighed. Per Bertelsen Vi må således fortsat konstatere, at vi er godt og bredt repræsenteret på den internationale scene. Afslutning Et kæmpe stort tak for kampen skal der lyde til alle politikerne i såvel bestyrelse som i de mange udvalg, hvor der har været en rigtig god og stærk indsats. En speciel tak til de mange frivillige, politikere og ansatte, der har ofret rigtig mange timer på de afviklede slutrunder i Danmark. I og vi kan være stolte af slutresultatet, der for alvor har sat Danmark på landkortet som gode og kompetente værter. En særlig tak til bestyrelsens medlemmer, hvor vi nok er kommet endnu tættere på hindenden i løbet af den gode debat om vores struktur. Det lover godt for fremtiden! En stor tak til vore hovedsponsorer, Totalkredit, Arbejdernes Landsbank, KVIK Køkkener og PUMA, samt naturligvis også til alle vore andre gode sponsorer. Det er jeres støtte, der gør det muligt at skabe de sportslige gode resultater, som vi alle er stolte af. 10

11 11

12 Oversigt bestyrelse og udvalg for perioden 15. juni juni 2014 Efter valgene på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2013 på Scandic Bygholm Park havde bestyrelsen følgende udseende, jf. lovenes 16: Formand: Per Bertelsen (valgt i 2012) Næstformand med ansvar for Breddesektionen: Jørgen Rolander (valgt i 2012) Næstformand med ansvar for Elitesektionen: Carsten Grønmann Larsen (valgt i 2013) Økonomiansvarlig: Anker Nielsen (valgt i 2013) Udover ovenstående udpegedes i henhold til lovenes 16 følgende som med lem mer af bestyrelsen: Af Jydsk Håndbold Forbund: Jydsk Håndbold Forbund: Jydsk Håndbold Forbund: Fyns Håndbold Forbund: Håndbold Region Øst: Håndbold Region Øst: Divisionsforeningen: Spillerrepræsentant: Per Sørensen Poul Wrang Kurt Iversen Mogens Mulle Johansen Birger Dahl Tina Fensdal Jens Christensen Michael Sahl-Hansen De stående udvalg har (i beretningsåret i henhold til 18) haft følgende sammensætning: a) Økonomiudvalget: Formand Anker Nielsen (født formand) Birger Dahl (udpeget af bestyrelsen) Flemming Blaabjerg (udpeget af bestyrelsen) Poul Wrang (udpeget af bestyrelsen) b) Eliteudvalget: Formand Christian Hjermind (valgt 2012) John Mikkelsen (udpeget af bestyrelsen) Tina Fensdal (udpeget af bestyrelsen) Peder Rasmussen (udpeget af bestyrelsen) 12

13 Chris Sawaguchi pr. februar 2014 Henrik Larsen (remplacerer Peder Rasmussen) (udpeget af bestyrelsen) c) Dommerudvalget: ELITE Formand Ole F. Petersen (valgt 2012) Bjarne Munk Jensen (udpeget af bestyrelsen) Jørn Møller Nielsen (udpeget af bestyrelsen) Jens Henriksen (udpeget af bestyrelsen) Jens Carl Nielsen (udpeget af bestyrelsen) Jens Nybo (udpeget af bestyrelsen) BREDDE: Jens Henriksen (udpeget af bestyrelsen) d) Uddannelsesudvalget: ELITE Formand Jan Ribe Larsen (valgt 2013) Benny Nielsen (udpeget af bestyrelsen) Jakob Fryd (udpeget af bestyrelsen) BREDDE Lilja Snorradottir (udpeget af bestyrelsen) Michael Svendsen (udpeget af bestyrelsen) Ove Leegaard (udpeget af bestyrelsen) Peder Rasmussen (udpeget af bestyrelsen) Chris Sawaguchi pr. februar 2014 (remplacerer Peder Rasmussen) e) Børne- og Ungeudvalget: Formand Benny Brandt (valgt 2013) Søren Aksglæde (udpeget af bestyrelsen) Klaus Svendsen (udpeget af bestyrelsen) Aleksander Risom Nyrup (udpeget af bestyrelsen) Cathrine Welling (udpeget af bestyrelsen) Leenette Boysen pr. februar 2014 (remplacerer Cathrine Welling) Trine Jepsen (udpeget af bestyrelsen) Maybritt Nielsen (udpeget af bestyrelsen) f) Turneringsudvalget: Formand Lars Paaske (valgt 2012) fratrådt sep Konst. formand Jørgen Rolander (resten af sæsonen ) Troels Hansen (udpeget af bestyrelsen) Bjarne Knudsen (udpeget af bestyrelsen) Lars E.S. Nielsen (udpeget af bestyrelsen) g) Arrangements udvalget: Formand Hans-Jørgen Lythje (valgt 2013) Ivan Marquartsen (udpeget af bestyrelsen) Birgit Hessellund (udpeget af bestyrelsen) Torben Petersen (udpeget af bestyrelsen) Lars Dalsgaard (udpeget af bestyrelsen) Flemming Blaabjerg (udpeget af økonomiudvalget) h) Internationalt Udvalg: Formand Per Bertelsen (født formand) Henrik Mortensen (udpeget af bestyrelsen) Henrik La Cour Laursen (udpeget af bestyrelsen) Jan Kampman (udpeget af bestyrelsen) Hans-Jørgen Lythje (udpeget af Arrangementsudvalget) Bjarne Munk Jensen (udpeget af Dommerudvalget) i) Udvalget for Beach Handball: Dorthe Huge Jonasson (valgt 2013) fratrådt marts 2014 Konst. formand Jørgen Rolander (resten af sæsonen ) Jørgen Christensen (udpeget af bestyrelsen) John Kruse (udpeget af bestyrelsen) Tina Schou (udpeget af bestyrelsen) Jens Henriksen (udpeget af Dommerudvalget) j) DIF Udvalget: Jørgen Rolander (født formand) Sigurd Skovborg (udpeget af bestyrelsen) Benny Damgaard (udpeget af bestyrelsen) Benny Brandt (udpeget af bestyrelsen) 13

14 Udvalget for professionel håndbold: Formand Per Bertelsen Carsten Grønmann Larsen Mogens Mulle Johansen Stig Jakobsen Jens Christensen Christina Nimand Thomas Christensen Frank Lajer (født formand) (født medlem) (udpeget af bestyrelsen) (udpeget af bestyrelsen) (født medlem) (foreningsrepræsentant) (foreningsrepræsentant) (foreningsrepræsentant) Håndboldens retssystem: Disciplinærudvalget i henhold til lovenes 26: Formand Jens Bertel Rasmussen (udpeget af Udvalget for professionel håndbold) Sigurd Slot Jacobsen (udpeget af Udvalget for professionel håndbold) Claus Mundus-Pedersen (udpeget af Udvalget for professionel håndbold) Suppleant Carsten Holm (udpeget af Udvalget for professionel håndbold) Suppleant Morten Søndergaard Olsen (udpeget af Udvalget for professionel håndbold) Disciplinærudvalget for øvrige rækker i henhold til lovenes 26A: DHF s Appeludvalg i henhold til lovenes 28: DHF s Voldgift i henhold til lovenes 29: Formand Jens Risum (valgt 2013) Svend Aage Jensen (udpeget af bestyrelsen) Poul Arne Nielsen (udpeget af bestyrelsen) Jesper Rasmussen (udpeget af bestyrelsen) Jan Richter Henriksen (udpeget af bestyrelsen) Formand Karsten Madsen (valgt 2013) Michael Meyn (valgt 2012) Kurt Habekost (valgt 2012) Formand Thomas Rørdam (udpeget 2010) Revisionen i henhold til 38: Revisorer: KPMG (valgt 2013) Jette Østergaard (valgt 2012) Suppleant: Lene Jørgensen (valgt 2013) 14

15 Eliteudvalget I forlængelse af en turbulent sæson 2012/13, har Eliteudvalget virkelig fundet fodfæste igen og har haft en god sæson, hvor holdet har fået den rigtige sammensætning og, hvor sammensætningen allerede har vist sin berettigelse. Det har hele tiden været et succeskriterie for EU, at skulle opfattes som olie i maskineriet ikke som grus. Det opnår vi ved, at gøre vores arbejdsgange effektive, værdiskabende og troværdige. Derfor har holdets sammensætning været altafgørende. Holdet består nu af vores tre eliteformænd fra vores tre regioner; Tina Fensdal (HRØ), Henrik Larsen (JHF) og Chris Sawaguchi (FHF) samt John Mikkelsen og undertegnende. Dertil er vi stort set altid supporteret af Morten Stig og Anette fra DHF administrationen. Der har været en enkel rokade i EU undervejs, da Peder Rasmussen blev fastansat i FHF som konsulent tillykke med det herfra. Til gengæld fik vi Chris Sawaguchi med om bord, som har været pigeansvarlig i FHFs TC i en længere periode og Chris har allerede vist stort engagement og indsigt. Den store succeshistorie i EU i denne sæson, har været udarbejdelsen og vedtagelsen af en ny og fælles talentstruktur på tværs af kredse, distrikter og regioner. Det har været en fornøjelse at opleve samarbejdet på tværs af eliteformænd i regionerne og DHF talentansvarlige, på en meget løsningsorienteret og holistisk facon. Der har ligget en fælles ambition om, at skabe en ramme, hvor alle landets talenter får mulighed for at træde ind i DHF systemet på lige vilkår. Sådanne løsninger kan ikke gennemføres medmindre vi alle tager et overordnet ansvar, hvilket har været tilfældet. Ovenstående talentstruktur vil samtidig sikre synergi på tværs af distrikter og regioner. Det har dog været vigtigt for alle parter at fastholde lokale initiativer og projekter da hver region har sine udfordringer. Næste store skridt bliver implementeringen af den nye struktur, der starter op januar I den forbindelse kommer vi til at arbejde på et stort KICK OFF for vores talenttrænere. EU arbejder fortsat med det mål for øje, at bygge og styrke sammenspillet på tværs af landstrænerne herunder ungdom og senior samt herrer og damer. Disse møder kalder vi landstrænermøder og de afholdes ca. 3 gange om året. Her deltager Morten Stig også. Her oplever jeg en stor lyst til at vidensdele og erfaringsudveksle, specielt oven på diverse mesterskaber, men også i forhold til talentudvikling, teambuilding (mandskabspleje) og coachingdelen. Alle bidrager og da Morten Stig stort set altid er repræsenteret, har vi en fantastisk mulighed for, at fodre DHF administrationen med relevante overvejelser og udfordringer til gavn for DHF. Med U20 landstræner og talentchef Claus Hansen i spidsen og i godt samspil med John Mikkelsen, har EU også rettet fokus på de muligheder, der ligger ude i TD Elitekommunerne, og været med til at etablere et samarbejdsudvalg bestående af tre elitekommuner og DHF. Baggrunden for dette arbejde ligger i, at styrke samarbejdet mellem DHF og elitekommunerne, både i forhold til talentscreeninger, indhold i træning, træneruddannelse m.m. Der foregår efterhånden meget talenttræning rundt om i landet i skoleregi, hvor udvalgte talenter får mulighed for at træne inden skolegang. Her er det vigtigt, at vi har fingeren på pulsen i forhold til rekrutteringsarbejdet og hvad træningen indeholder. Her skal DHF opleves som en medspiller. Samarbejdsudvalget har i første omgang, på baggrund af tre pilotprojekter, udarbejdet et sæt anbefalinger for talentscreeningen i elitekommunerne, som giver elitekommunerne et godt fundament og indspark til deres videreudvikling af talentmiljøerne. 15

16 DHF har i denne sammenhæng fået stort ros for deres engagement fra Team Danmark mfl., hvilket kun bekræfter værdien i det stykke arbejde der er lagt i det indtil videre. Til sidst har vi også prioriteret at gennemgå og opdatere vores ungdomspolitikker en gang for alle. Dette er sket med små rettelser og politikkerne er nu lagt på DHF s hjemmeside. Jeg har nedenfor i samarbejde med diverse landstrænere beskrevet, hvordan den snart overståede sæson er forløbet for de respektive landshold. Herre A: Sæsonen indledtes med den ny indførte Golden League turnering i Norge. Vi vandt denne turnering efter sejre over Frankrig og Kroatien samt nederlag til Norge. Også i sæsonens anden Golden League blev det til samlet sejr. Denne turnering foregik i Frankrig og fungerede samtidig som optakt til EM i DK. Skader på centrale spillere vanskeliggjorde optakten til EM. Vi måtte blandt andre undvære Nikolaj Markussen og Rasmus Lauge op til og under EM EM i DK (Herning) var naturligvis sæsonens helt store højdepunkt med udsolgt til alle kampe og en helt utrolig stemning. Det lykkedes os at vinde de 7 første kampe ved EM heriblandt en nervepirrende semifinale mod Kroatien. I finalen var vi denne dag oppe imod overmagten i form af de franske olympiske mestre. De spillede deres livs kamp, og vi var mere eller mindre chanceløse, selvom kampen også fra vores side var yderst velspillet. Vi sluttede sæsonen af med at spille Golden League i DK. Her var holdet stærkt svækket af skader og afbud, og vi måtte tage til takke med en enkelt sejr over Slovenien. Sæsonen afsluttes med en træningslejr i juni, hvor den nye landstræner, Gudmundur Gudmundson vil stå for dele af træningen. Herre U20: Årgangen deltog i to mesterskaber sommeren Et hold bestående alene af 1995ere blev nummer tre ud af toogtyve nationer ved European Open i Sverige, mens U19 landsholdet vandt VM i Ungarn, hvor Sebastian Frandsen og Niclas Kirkeløkke blev udtaget til Allstar holdet, mens Simon Hald blev MVP. Der var således 32 spillere, der fik masser af international erfaring. I begyndelsen af april lykkedes det at kvalificere årgangen til EM i Østrig efter sejre over Tjekkiet, Polen og Slovakiet. Generelt må man konstatere, at U20 gruppen er meget bred i toppen og hvis spillernes udvikling fortsætter de kommende år, så skulle det meget gerne sætte sit præg på A - landsholdet. Herre U18: I september samledes vi for første gang med 26 spillere. Første mål var kvalifikationen til EM som allerede lå i januar. I oktober fik vi en god oplevelse med kampe i Polen og i december stod den på stævne i Merzig hvor vi godt kunne se at kvalifikationen små 14 dage senere godt kunne blive en udfordring. Med kun tre samlinger i bagagen mødte 19 spillere ind i januar til træning op til de væsentlige kval- kampe mod Frankrig, Bosnien og Bulgarien hvoraf de to førstnævnte havde været samlet i flere år. Efter en start med nederlag til et meget velspillende fransk hold blev det til sejr over først Bulgarien og efterfølgende en meget tæt kamp mod Bosnien som heldigvis endte med sejr og dermed kvalifikation til EM. En dejlig EM-kval på dansk grund i Skærbæk. Velarrangeret og godt besøgt, ikke uvæsentligt at DHF valgte 16

17 at arrangere kval i stedet for vi var røget til Bosnien og hvem ved om EM pladsen så var kommet i hus Efterfølgende er der blevet åbnet lidt op for posen igen, og flere 97 ere (yngste årgang) har stiftet bekendtskab med landsholdet. Ligesom vi prøver at holde flere typer i spil på hver plads, alle dog med den egenskab at de virkelig vil håndbolden og knokler hårdt herfor. Arbejdet har nu to hovedfokus først og fremmest hovedfokus på at forsøge at udvikle nogle fremtidige A-landsholdsspillere men dernæst selvfølgelig sommerens EM i Polen hvor holdet er seedet 3 er i en pulje med Spanien, Rusland og Makedonien. Så alt tyder på en svær opgave hvor kun nummer 1 og 2 fra puljen skal spille de eftertragtede medalje kampe. Dame A: Juni Oktober 2013: VM kval-kampene mod Tyrkiet, samt EMkval kampene mod Østrig og Litauen var alle kampe hvor vi fik bekræftet at vores niveau er stabilt højt angrebsmæssigt, når vi spiller med stort fokus. Samt at vi til stadighed har udsving i dele af vores forsvarsspil. Dette skulle forbedres op mod VM i Serbien. Forberedelse til VM: Vores kampe i 3-holds turneringen (mod Tjekkiet, Spanien og Udviklingslandsholdet) samt vores 2 kampe mod Rumænien var alle kampe hvor vi virkelig blev matchet og sat under pres. Især kampen mod Spanien og 2 x Rumænien viste at vi mod de store hold med rutinerede profiler, at vores generelt unge landshold til stadighed er udfordret i de dele af spillet som bliver individuelt. Både forsvars- og angrebsmæssigt. Vi ser også at vi får stabiliseret vores 6-0 forsvar op mod VM. Især fysisk viser vi at vi er på rette vej. VM i Serbien 2013: Et VM hvor vi på forhånd vidste at vi var havnet i en meget stærk pulje med hjemmebanefavorit Serbien og Brasilien. 2 af de landshold som har spillere med mest rutine, store individualister og måske vigtigst: som har spillet sammen i en længere årrække. Vi spillede et rigtig fint VM hvor vi som hold udviklede os positivt igennem turneringen. Både forsvar og angrebsmæssigt var det rigtig godt i store perioder. Og så var vores kontraspil endnu engang en af vores store styrker. Vi viste stor moral, når det virkelig pressede på og så var det fantastisk at se at vi fysisk havde flyttet os markant i forhold til EM året før. Vigtigst af alt, var at vi kunne se at vi hele tiden udvikler os, og flytter os fremad spillemæssigt. Og så var det naturligvis fantastisk at vi hentede en bronzemedalje med hjem til Danmark, kun 16 måneder efter Ny start i Efter VM måtte vi igennem en ærgerlig situation, hvor der var nogle uoverensstemmelser og frustrationer fra nogle spillere. Dette blev beklageligvis håndteret delvist med pressen på sidelinjen. Vi har efterfølgende haft en rigtig fin dialog med alle spillere og samlingen ultimo marts blev en fin bekræftelse på at både spillere og ledere arbejder konstruktivt sammen om vores fælles målsætninger. Dame U19 U20: U19 EM på hjemmebane var selvfølgelig sæsonens helt overskyggende begivenhed for årgang I en meget spændende og velspillet semifinale tabte holdet desværre efter 2 omkampe til Rusland. I kampen om bronze vandt holdet meget overbevisende over Norge, og kunne slutte 14 fantastiske dage af med velfortjente bronzemedaljer. Efterfølgende har holdet været på træningslejr i Polen i december måned og i marts 2014 var holdet på en meget udbytterig tur til Rusland. DU 20 går nu ind i forberedelsesfasen frem mod sommerens U20 VM i Kroatien. U17/18 Damer: Sportsligt: I året der er gået har vi primært arbejdet med spillernes individuelle udvikling, der er her tale om basis i alle spillets facetter. Det er foregået i samråd med spilleren selv, men også i samarbejde med spillerens træner / klub. Igennem sæsonen har vi fået indlemmet flere og flere fra årgang 97 i truppen (yngste årgang), så der nu er stort set lige mange fra de to årgange i truppen. Til sommerens to slutrunder (2013), U17 EM og YOUF havde de danske hold et meget fint niveau, og leverede gode resultater. Til U17 EM i Polen vandt pigerne Bronze, og til EYOF i Holland vandt pigerne Guld. Vi fik hen over sommeren set hele 31 piger i aktion, da vi stillede med to forskellige hold til de to mesterskaber. Igennem turneringerne har vi fået erfaringer med de enkelte spillere og herigennem bedre til at vurdere deres potentiale. Det ser ud til at vi har med en bred årgang at gøre, og hvor en del af pigerne vil kunne byde ind på højeste niveau i fremtiden. Mentalt: Vi arbejdede med værdier for holdet og havde 6 nøgleord som skulle kendetegne vores samarbejde og præstationer igennem sommerens slutrunder EM EYOF (sommeren 2013). Spillerne fremlagde hvordan de oplevede netop disse ord, og hvilke handlinger der skulle sættes på. Disciplin, Tolerance, Konkurrence, Vinderattitude, Kreativitet, Sejrsvilje Fra nytår og frem til nu har vi arbejdet med Team Danmarks grundkursus i Sportspsykologi for eliteudøvere. Til sidst skal det siges at pigerne arbejder super godt og målrettet. Talenttræning piger. Talenttræningen på pigesiden har i år været fokuseret på årgang 1996 til Ca. 110 spillere har deltaget i talenttræningen i de 2 centre, og 60 af dem deltager i den afsluttende sommerlejr i maj måned i Hobro. Da vi desværre ikke har haft et pigeprojekt i år, har den helt store opgave været, at få et overblik over årgang 99. Heldigvis har HRØ, FHF og enkelte jyske kredse arbejdet med denne årgang, hvilket har været til stor hjælp og gavn for talentudviklingen. Årgang er påbegyndt deres første TD-samlinger. Der har deltaget 65 spillere i disse samlinger, og de 2 årgange skal fra sommeren 2014 udgøre det nye U16 landshold. Denne beretning er strikket sammen i samarbejde med diverse landstrænere. Jeg håber den giver et godt indblik i, hvor vi står i EU og hvor vi gerne vil hen. Som jeg ser det, er der stadigvæk rigtigt meget at forfølge med EU og jeg ser frem til kommende opgaver og samarbejde. Christian Hjermind 17

18 Turneringsudvalget Den oprindelige formand for DHF s Turneringsudvalg Lars Påske besluttede sig i september måned desværre af forskellige årsager for at stoppe som formand for udvalget. Som overordnet politisk ansvarlig for DHF s TU blev det derfor min opgave at træde ind som formand for udvalget, hvilket jeg har gjort siden. Udvalget består af de respektive formænd fra distrikter og region. Lars Nielsen fra JHF fra september som afløser for Lars Påske, Troels Hansen fra HRØ og Bjarne Knudsen fra FHF. Ligeledes har vi valgt at de administrative chefer fra nævnte distrikter og region ligeledes deltager. Med Søri Haslund som sekretær for udvalget og Frank Smith, chef for DHF s Turneringsafdeling som sparring, er vi godt besat i udvalget. Turneringsplanlægning og afvikling Denne sæsons planlægning har i høj grad været præget af den nye turneringsstruktur, som er blevet indført. Det har medført en del snak og diskussion undervejs, ligesom det er blevet forskelligt udmøntet i distrikter og region. I skrivende stund bliver der evalueret på turneringsstrukturen. Resultatet kendes derfor ikke, men der vil uden tvivl ske visse ændringer specielt i forhold til turneringsstart, ombrydning og pauser i turneringen. Planlægning og samarbejde med de administrative ledere kører fint. På møder- 18

19 ne evalueres der løbende på planlægning og afvikling af sæsonen, ligesom tiltag til reglementer og propositioner arbejdes igennem. Planlægningsfasen for 2. og 3. division er stabil og gennemføres med god fleksibilitet og kvalitet. Administration af selve turneringen forløber godt. Retningslinjer for administrationernes arbejde og koordinering af datoer for de enkelte skridt i planlægningen bliver justeret løbende, så ovenstående kan fortsætte på samme gode måde. DM for U-14 og U-16 og U 18 er i skrivende stund ikke blevet afviklet, men med Fredericia som spillested for U-14, Frederiksberg for U-16 og Gudme for U-18, er vi trygge ved afviklingen og ønsker held og lykke med mesterskaberne samt et tillykke til de respektive danmarksmestre. Reglementer og propositioner I forhold til snitfladen mod Liga og 1. division har udvalget i år arbejdet med at få pausen mellem 1. divisionsholdenes opspil til ligaen gjort kortere. Der er stadig lang pause for holdene, men vi fik dog reduceret pausen markant i forhold til det oprindeligt planlagte. I landspokalturneringen er der indført en seedningsmodel når turneringen bliver landsdækkende. Der har fra udvalg for Professionel Håndbold været et ønske om, at denne seedning blev indført allerede når ligaholdene trådte ind i landspokalturneringen. Det har DHF s TU afvist. Udvalget ønsker i videst muligt omfang den oprindelige ånd med lodtrækning. Afslutning Som nævnt i indledningen, er vi som udvalg forholdsvist nyt i sammensætningen. Vi har skullet finde vores plads i den nye struktur og har haft en stor opgave med det nye turneringsprodukt. Med konstruktivt samarbejde har vi løst de udfordringer vi har haft. En stor tak skal lyde til turneringsafdelingen i DHF (særligt til Søri), og de administrative ledere, som hjælper os med at omsætte vore beslutninger, ønsker og krav. Jørgen Rolander 19

20 Dommerudvalget Vores beretning starter i år med lidt information om status og muligheder i den internationale dommerverden, da der har været rygter om, at vi sagtner bagud i forhold til specielt de østeuropæiske lande. I denne sæson har vi haft danske dommere med til VM for dame A (Dennis Stenrand og Anders Birch), EM for herre A (Mads Hansen og Martin Gjeding), fået et nyt EHF par (Mads Herman og Jesper Madsen), fået 2 nye YRP-dommerpar (Young Referees Projekt) Niklas Pedersen og Daniel Krause Kjær samt Charlotte Luk og Frederikke Elhauge. Herudover har vi 1 IHF damepar, 2 EHF herrepar, 2 YRP dommerpar mere samt 2 internationale Beach dommerpar. På observa-tør/delegeret området har vi 6 mand og 1 Beach delegeret. Hertil kommer, at Bjarne Munk er medlem af IHF PRC og Henrik La Cour af EHF TRC, så vi føler, at vi er godt repræsenteret på alle niveauer i det internationale dommersystem. Alle vore internationale folk har været i aktion rundt om i Europa det sidste års tid i diverse EHF/IHF turneringer, landskampe og træningskampe. I løbet af de kommende par måneder har vi dommere og delegerede med til flere turneringer, ligesom vi har et dansk tidtager/ sekretærpar med til CL Final 4 i Køln, så vi føler, at vi er blandt de førende nationer internationalt set. Vi er opmærksomme på, at specielt de østeuropæiske lande pt. har en del talentpar på vej, og at konkurrencen derfor skærpes. Vi har på den baggrund iværksat et samarbejde med vores nordiske kollegaer, hvor vi i fællesskab vil tage flere nye initiativer på dommerområdet. Senest et tre dages kursus for unge kommende internationale dommere under herre EM her i Danmark. Målet med kurset var at klæde dem på til de internationale kampe, men også at efteruddanne dem i kamp-afvikling og stresshåndtering. Tilbagemeldingen fra deltagerne var meget positive. Vi har i sæsonen også haft fokus på uddannelse af tidtager/sekretærer til det store og flotte herre EM, der blev afholdt i januar måned. Tilbagemeldingerne fra EM har været positive, og der var meget få problemer omkring håndteringen af tidtager/sekretærfunktionen. Ser vi tilbage på sæson , der i skrivende stund er inde i de sidste vigtige runder, hvor både medaljer samt opog nedrykninger skal afgøres, er sæsonen set med dommerøjne forløbet rigtig godt. Der er selvfølgelig altid plads til forbedringer, og vi forsøger hele tiden at påvirke alle landes dommere til at arbejde med deres svage sider gennem efteruddannelsen. Men ligesom det er svært at fastholde spillere, har vi også udfordringer med især de unge dommere. Der er i dag mange fritidsaktivitets muligheder, og derfor stor konkurrence om at tiltrække nye dommere til håndbolden. Det er vigtigt for os at fastholde og videreudvikle vores nuværende status, og derfor har vi her i foråret igangsat et projekt, der skal nytænke og revurdere dommer- og udvikleruddannelsen. Projektet under støt ter Knæk Kurven, hvor målet jo som bekendt er at fastholde og tiltrække flere spillere og officials til håndboldsporten. Det er for at støtte op om det er nødvendigt at medtænke dommer- og udvikleruddannelsen og den efterfølgende efteruddannelse på en ny og mere tidsva-rende metode, herunder E-learning. Det er vores opgave at have en inspirerende og moderne uddannelsesplatform, der gør, at kredse og distriktsforbund kan tiltrække nye dommere samt fastholde de mange gode dommere, der fin-des rundt om i landet. Det er fra det store arbejde, der laves lokalt, at vi henter talenterne og fin-der de kommende internationale dommere. Ole Frydkjær Petersen 20

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

DBU FYN DELEGERETMØDET 2014

DBU FYN DELEGERETMØDET 2014 DBU FYN DELEGERETMØDET 2014 1 DELEGERETMØDE 2014 Søndag, den 19.01.14 kl. 09.30 i Langskov Hallen, Langeskov. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. DBU Fyns formand eller hans stedfortræder aflægger

Læs mere

Divisionsforeningens skriftlige Beretning 2013-2014

Divisionsforeningens skriftlige Beretning 2013-2014 Divisionsforeningens skriftlige Beretning 2013-2014 Fotos: Per Kjærbye Design og tryk: Ellis print, 2605 Brøndby 2 Indhold Kære fodboldvenner... 5 Highlights fra årets turneringer... 11 Historieskrivning

Læs mere

Københavns Boldspil-Union

Københavns Boldspil-Union Københavns Boldspil-Union Årsberetning 2007 FORMANDENS BERETNING 2007 Henrik Ravnild KBU er arealmæssigt den mindste lokalunion, men aktivitetsmæssigt er vi langt fremme i skoen til trods for elendige

Læs mere

DBU Bulletin. Licenssystem skal sikre udvikling og fleksibilitet. Indhold. Indhold. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr.

DBU Bulletin. Licenssystem skal sikre udvikling og fleksibilitet. Indhold. Indhold. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 3 I Marts 2008 Indhold Indhold Honorar til bestyrelse 5 DBU til VM 3 Kvalifikationsrækken erstattet

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab DBU Lolland-Falster Beretninger Konkurrence. Udvikling. Fællesskab 2014 DBU Lolland-Falster årsberetning 2014 Det er midt i december og vi nærmer os årets afslutning. Et år, der igen har været præget af

Læs mere

DBU Bulletin. DBU går efter U/21-slutrunde. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 6/7 I Juni/juli 2008

DBU Bulletin. DBU går efter U/21-slutrunde. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 6/7 I Juni/juli 2008 DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 6/7 I Juni/juli 2008 Indhold Indhold Aldersbegrænsning fjernet 3 DBU til VM 3 Nye retningslinjer

Læs mere

Ajax København takker nedenstående sponsorer blit for de sbog res bidrag til realisering af denne jubilæum

Ajax København takker nedenstående sponsorer blit for de sbog res bidrag til realisering af denne jubilæum 2009 1985 Ajax København takker nedenstående sponsorer blit for deres bidrag til realisering af denne jubilæumsbog 3 Forord Ved formand i Ajax Helge Bruus Jensen Når man fejrer et 75 års jubilæum, er det

Læs mere

DBU Bulletin. Et strejf af noget stort i Århus. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 2 I Februar 2009

DBU Bulletin. Et strejf af noget stort i Århus. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 2 I Februar 2009 DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 2 I Februar 2009 Indhold Indhold Bordinggaard forlænger DBU til VM 3 3 14 millioner i underskud

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

pillernyt // MICHAEL KNUDSEN OM AT LYTTE TIL EN SKADET KROP // SPORTSALUMNI.DK NYT NETVÆRK TIL SPORTSFOLK

pillernyt // MICHAEL KNUDSEN OM AT LYTTE TIL EN SKADET KROP // SPORTSALUMNI.DK NYT NETVÆRK TIL SPORTSFOLK // MICHAEL KNUDSEN OM AT LYTTE TIL EN SKADET KROP // SPORTSALUMNI.DK NYT NETVÆRK TIL SPORTSFOLK // HÅNDBOLDAGENTER HAR DU VIRKELIG BRUG FOR DEM? pillernyt HÅNDBOLDSPILLERNES EGET MAGASIN 13. ÅRGANG MARTS

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 3 1. Valg af dirigent.... 4 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 LØRDAG D. 14. MARTS 2015 KL. 10.00 15.00 SCANDIC HOTEL, HVIDKÆRVEJ 25 5250 ODENSE SV Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens

Læs mere

DAGSORDEN. Forbundsmøde 2015. DLG FAF Hvidkærvej 29 5250 Odense SV. Søndag d. 12. april 2015 kl. 10.00. Denne dagsorden medbringes

DAGSORDEN. Forbundsmøde 2015. DLG FAF Hvidkærvej 29 5250 Odense SV. Søndag d. 12. april 2015 kl. 10.00. Denne dagsorden medbringes Bueskydning Danmark Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK 2605 Brøndby Tlf.: +45 43 26 27 28 Fax: +45 43 26 27 29 Hjemmeside: www.bueskydningdanmark.dk E mail: info@bueskydningdanmark.dk DAGSORDEN Forbundsmøde

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

DBU Bulletin. Fløjten populær. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 4 I April 2009. Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.

DBU Bulletin. Fløjten populær. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 4 I April 2009. Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu. DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 4 I April 2009 Indhold Indhold Det skal være F.U.N. DBU til VM 3 3 Talenter udvikles i fællesskab

Læs mere

SKYTTEBLADET EM I ODENSE EN KÆMPE SUCCES REPRÆSENTANTSKABSMØDE JESPER KRING KÅRET SOM ÅRETS TRÆNER. Nummer 2 :: April 2013 :: Årgang 77

SKYTTEBLADET EM I ODENSE EN KÆMPE SUCCES REPRÆSENTANTSKABSMØDE JESPER KRING KÅRET SOM ÅRETS TRÆNER. Nummer 2 :: April 2013 :: Årgang 77 SKYTTEBLADET Nummer 2 :: April 2013 :: Årgang 77 EM I ODENSE EN KÆMPE SUCCES REPRÆSENTANTSKABSMØDE JESPER KRING KÅRET SOM ÅRETS TRÆNER 36 32 INDHOLD Skyttebladet :: Nummer 2 April 2013 :: Årgang 77 Udgiver

Læs mere

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 3 ÅRGANG NR. 63

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 3 ÅRGANG NR. 63 NR. 3 BOLDKLUBBEN FREM Læs bl.a. om: 2008 Indkaldelse til Generalforsamling Nyt fra udvalg og projekter Hjemmesiden Det nye hit Nyt fra 1. holdet Nyt fra Afdelingerne Årets hold 2. ynglinge Rejsebrev fra

Læs mere

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING TALENTUDVIKLING I ARGENTINA DA SVERIGE VANDT 6-0 FOR 50 ÅR SIDEN BOLDKLUBBEN STJERNEN 2 FYN BOLD 2/2009 FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION KBU1_2006 07/04/06 12:55 Side 1 københavnsk fodbold april 2006 2. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk FREM - MED RØVERHISTORIERNE FORMANDSSKIFTE - RAVNILD AFLØSTE MOGENSEN FA 2000 - DEN BLÅ

Læs mere

Vi skal op igen INDHOLD

Vi skal op igen INDHOLD Vi skal op igen Det er det enkle og klare budskab, som skal lyde fra min side. Det er lykkedes os gennem de sidste tre til fire år at få opbygget alt det, der skal til for at spille som minimum i Betsafe

Læs mere

pillernyt // FORMANDSSKIFTE LEAN BACH-NIELSEN ER NY MAND VED RORET // KÅRINGER SÆSONENS BEDSTE SPILLERE ER HÆDRET

pillernyt // FORMANDSSKIFTE LEAN BACH-NIELSEN ER NY MAND VED RORET // KÅRINGER SÆSONENS BEDSTE SPILLERE ER HÆDRET // FORMANDSSKIFTE LEAN BACH-NIELSEN ER NY MAND VED RORET // KÅRINGER SÆSONENS BEDSTE SPILLERE ER HÆDRET // FORÆLDREHJÆLP NÅR MOR OG FAR HJÆLPER MED KONTRAKTEN // AGENTER HSF FÅR EGEN AGENT pillernyt HÅNDBOLDSPILLERNES

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015, TORSDAG D. 19. MARTS KL. 18.30 I FA 2000 S KLUBLOKALE OG MØDELOKALE 4 I FREDERIKSBERGHALLERNE

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015, TORSDAG D. 19. MARTS KL. 18.30 I FA 2000 S KLUBLOKALE OG MØDELOKALE 4 I FREDERIKSBERGHALLERNE ÅRSRAPPORT SAMT INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015, TORSDAG D. 19. MARTS KL. 18.30 I FA 2000 S KLUBLOKALE OG MØDELOKALE 4 I FREDERIKSBERGHALLERNE Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om klubbens

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

pillernyt LARS CHRISTIANSEN BLEV DEN FØRSTE HERREHÅNDBOLDSPILLER I HALL OF FAME KLAVS BRUUN JØRGENSEN ER NY MAND I SPIDSEN

pillernyt LARS CHRISTIANSEN BLEV DEN FØRSTE HERREHÅNDBOLDSPILLER I HALL OF FAME KLAVS BRUUN JØRGENSEN ER NY MAND I SPIDSEN // HALL OF FAME LARS CHRISTIANSEN BLEV DEN FØRSTE HERREHÅNDBOLDSPILLER I HALL OF FAME // LANDSTRÆNER KLAVS BRUUN JØRGENSEN ER NY MAND I SPIDSEN // KARRIERESTOP SOFIE BLOCH-SØRENSEN VALGTE HÅNDBOLDEN FRA

Læs mere

JYSK FODBOLD DECEMBER 2007. Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin

JYSK FODBOLD DECEMBER 2007. Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin JYSK FODBOLD DECEMBER 2007 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Et vækkeur til kommunal-politikerne Hvor megen værdi er der egentlig i en flok begejstrede ungdomsspillere, der

Læs mere

Bulletin. Nr. 3 - marts 2001. Henning R. Jensen genvalgt

Bulletin. Nr. 3 - marts 2001. Henning R. Jensen genvalgt Bulletin Nr. 3 - marts 2001 Henning R. Jensen genvalgt DBUs næstformand gennem 11 år, Henning R. Jensen, genvalgt efter kampvalg. Kasserer Torben Mogensen også genvalgt men som et ønske om en anden måde

Læs mere