Kapitel 5. Øjet og kikkerten som observationsredskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 5. Øjet og kikkerten som observationsredskaber"

Transkript

1 Astronominoter Lærer: Michael A. D. Møller. Side 5-1 Kapitel 5. Øjet og kikkerten som observationsredskaber 5.1. Øjet Dette lille kapitel skal læses i sammenhæng med kapitel 3 i Allan Hornstrups bog, Mørkt stof i universet hvori kikkerten samt CCD-detektoren er beskrevet. Introduktion Det menneskelige øje er en af de mest fantastiske sanser, mennesket har. Alligevel er mange menneskers syn ikke perfekt. Folk benytter sig ofte af hjælpemidler som for eksempel briller, kontaktlinser, kikkerter osv. Derfor kunne man umiddelbart tro, at øjet ikke er særlig anvendeligt som observationsredskab i astronomi. Dette er dog ikke korrekt. Som det følgende vil vise, er øjet en fremragende lysdetektor, som også er ganske anvendelig i astronom, og derfor vil vi i det følgende kigge lidt på øjet som en observationsredskab. Stave og tappe I et øje findes der to slags lysdetektionsceller. Det ene er ansvarligt for farvesynet, mens det andet er ansvarligt for det sort/hvide syn. Den ene slags celler kaldes for stave, mens den anden type kaldes for tappe. Stavene og tappene ligger placeret i det område af øjet, der kaldes retina se figur 5.1. Når lys rammer disse celler, sker der en fotokemisk reaktion, der danner en elektrisk impuls, som via synsnerven sendes til hjernen, som så kan fortolke de modtagne nerveimpulser. Dvs. det er hjernen, der fortolker synsimpulserne øjet nøjes med at registrere lyset, man kigger på. Blandt andet derfor kan ens øjne bedrage en. Det Figur 5.1. Tværsnit af et øje. (Det højre.) Kilde: Ref. 3.

2 Astronominoter Lærer: Michael A. D. Møller. Side 5-2 sker hvis hjernen på forhånd antager et bestemt synsindtryk og dermed fejlfortolker det, som øjet rent faktisk registrerer. Stavene, som ligger spredt over et relativt bredt område på retina, se figur 5.2, er mere følsomme overfor lys end tappene, som ligger mere koncentreret lige bagved linsen. Stavene giver det sorthvide indtryk af objekter og tappene giver farveindtrykket. Da tappene kræver meget mere lys end stavene for at fungere ordentligt, er tappene fortrinsvist ude af drift om natten. Derfor kan vi kun benytte os af stavene om natten, og derfor kan vi kun se sort/hvidt om natten. Lysstyrkeenheder 2 faktorer bestemmer øjets detektion af lys. Den ene er den totale luminositet (lysstyrke eller effekt) et objekt har. Den anden faktor er objektets overfladeluminositet. Overfladeluminositet er den totale luminositet delt med objektets overfladeareal. Figur 5.2. Graf der viser fordelingen af stave (rods) og tappe (cones.) Kildfe: Ref. 3. En umiddelbart logisk måde at beskrive et objekts luminositet og overfladeluminositet (luminans) på er ved at måle udstrålet effekt samt udstrålet effekt pr. areal, dvs. enheden for luminositet er W(att) og for overfladeluminositet W/m 2. Man har dog alligevel fundet det anvendeligt at benytte andre enheder. Det skyldes, at øjet opfatter lysstyrker logaritmisk for eksempel forekommer to 10W s pærer ikke at lyse dobbelt så kraftigt som en enkelt 10W s pære! Derfor har man indført enhederne candela, cd, og lumen, lm. (Candela ~ candle betyder stearinlys på engelsk.) I gamle dage betragtede man lysstyrken fra en bestemt type stearinlys af en bestemt størrelse. I dag defineres en candela, som den mængde synligt lys et såkaldt absolut sort legeme udstråler vinkelret ud fra et overfladeareal på 1/ m 2 ved 1773 C. (Platins frysetemperatur.) Et sort legeme betyder iøvrigt, at det absorberer alt det lys, som falder ind på det det behøver altså ikke at være sort. Endelig er enheden lm = cd/4π. Ovenstående SI-enheder er lidt akavede at benytte sig af for en astronom, for astronomer har målt med et andet enhedssystem længe før candelaen slog igennem; og da man gerne vil sammenligne nye og gamle observationer, har astronomerne holdt fast ved det gamle system. Desuden er det også umuligt at bestemme overfladeluminositeten pr. areal, da overfladearealet næsten aldrig kan bestemmes. Derfor benyttes normalt et andet logaritmisk mål størrelsesklasser i stedet for candelaenheder; overfladeluminositeten pr. vinkelareal kaldes størrelsesklasser pr. kvadratbuesekund eller

3 Astronominoter Lærer: Michael A. D. Møller. Side 5-3 størrelsesklasser pr. kvadratbueminut. Størrelsesklassebegrebet vil i øvrigt blive behandlet i kapitel 6. Øjets opbygning Betragt figur 5.1. Figuren viser et tværsnit af et højre-øje set ovenfra. Det består af et ydre lag kaldet cornea (hornhinde), som fungerer som en linse. Cornea dækker over et vandfyldt område, aqueous humor (forkammeret.) I aqueous humor ligger iris, som fungerer som en blænde for pupillen, hvor lyset trænger ind i linsen og videre gennem øjeæblet, vitreous humor (glaslegemet.) Vitreous humor er et væskefyldt område, der holder øjeæblet udspilet. Iris fungerer som en blænde, der kan lukke en vis mængde lys ind i pupillen. Den kan have en bredde på mellem 2-3 mm op til 7-8 mm. Lysmængden kan varieres med en faktor ca. 16, hvilket umiddelbart lyder af meget. Det skal dog senere vise sig, at der er en anden effekt, som er meget mere betydningsfuld set fra en astronoms synsvinkel. Linsen fokuserer det indkomne lys på et område bag på indersiden af øjet dette område kaldes for retina (nethinden.) På retina ligger de lysfølsomme celler, som kaldes stave og tappe. Bemærk at stavene og tappene som tidligere nævnt ikke ligger jævnt fordelt på retina. Tappene ligger koncentreret omkring fovea centralis (den gule plet) altså umiddelbart bagved linsen. Tappene er forbundet til nervesystemet via såkaldte ganglier, hvor der omkring fovea centralis er ca. 1 ganglie forbundet med en tap (eller stav.) Længere ude deles mange tappe og stave om en enkelt ganglie. Dermed kan et meget kraftigere signal sendes til hjernen via synsnerven ude fra de yderligt liggende områder af retina. Ganglierne er forbundet med nervesystemet, som via synsnerven sender signalet til hjernen, hvor impulserne analyseres og fortolkes. Da der er mange stave ude i de ydre områder, og da signalerne fra ganglierne er kraftigere herude, er øjet mere følsomt overfor svagt lys i de yderligt liggende områder af retina i forhold til i de inderste områder. Signalet bliver opfattet som sort/hvidt lys da Figur 5.3. Staves (rods) og tappers (cones) evne til at opfange lys som funktion af bølgelængden. Bemærk at jo mindre magnitude (størrelsesklasse), des kraftigere er lyset. (0 svarer til svagt lys og 8 svarer til kraftigt lys.) Kilde: Ref. 3.

4 Astronominoter Lærer: Michael A. D. Møller. Side 5-4 stavene er i overtal langt fra fovea centralis. Stavene er også i sig selv mere lysfølsomme end tappene. Se figur 5.3. Figur 5.4. Luk venstre øje og kig på den venstre plet. Hvis du er ca. 30 cm fra papiret vil den højre plet forsvinde. Effekten skyldes den blinde plet på retina. Kilde: Ref. 1. Dette kan vi udnytte! Hvis et objekt er meget svagt på himmelen, kan man undlade at kigge direkte på objektet. I stedet skal man kigge ca. 8 til højre for objektet hvis man ser med det højre øje. Dermed kan øjet bedre opfatte det svage lys. Man skal dog undlade at kigge til venstre for objektet, da lyset så risikerer at ramme øjets blinde plet. Man kan også kigge 6-12 over eller under objektet. Se figur 5.4. At se i mørke Når man umiddelbart efter at have været i kraftigt lys, kigger på nattehimmelen, kan man ikke rigtigt se noget. Øjet skal først tilvænnes til den svagere lysintensitet. Dette sker blandt andet ved at pupillen udvider sig og derved lukker mere lys ind i øjet. At øjet udvider sig er dog ikke det fuldstændige svar på hvad der sker. Prøv at udføre følgende lille eksperiment: Stå i et mørkt lokale og vent et par minutter, så øjet kan vænne sig til mørket. Lad en makker tænde en lommelygte og lys forsøgspersonen i øjet. Pupillen reagerer inden for et par sekunder! Da det tager mange minutter at vænne sig fuldstændigt til mørket og pupillen reagerer på nogle få sekunder, må der altså være tale om anden effekt, der øger øjets lysfølsomhed. Svaret skal søges i kemikaliet, rhodopsin, som dannes i øjet og akkumuleres i stavene og tappene. Rhodopsin dannes i store mængder, når det er mørkt, og i mindre mængder når det er lyst. Dette stof kan øge stavenes og tappenes lysfølsomhed ganske betragteligt. Det er faktisk dette kemikalie, der gør, at øjet har en følsomhed på ca (!) og ikke en faktor 16, som pupillen bidrager med. Rhodopsin tager ca. 30 minutter om at øges til sit maksimum, men der foregår dog en svag stigning i koncentrationen helt op til 2 timer efter, at mørket er indtruffet. En anden effekt, man kan udnytte, er, at øjet er i stand til at summere (integrere) opfanget lys! Hvis man kigger mod et tilsyneladende usynligt objekt, så kan tålmodighed dvs. ca. 6 sekunders observeren på objektet - gøre, at objektet alligevel kan opfattes. Desværre har træthed en tendens til at få øjet til at flakke, og så ødelægges evnen. Derfor er det vigtigt ikke at være alt for træt, hvis man vil benytte denne mulighed. Alt i alt kan øjet registrere lys med luminanser fra 1, lm/m 2 og helt op til 1, lm/m 2. Det første tal svarer til de mest lyssvage stjerner, vi kan se i buldermørke, og det andet tal svarer til at kigge ind i Solen. (Noget man naturligvis aldrig må gøre, da retina så brænder af!) Med hensyn til farveopfattelsen, så er der nogle enkelte objekter, man godt kan se under de rette observationsbetingelser. Tappene fungerer nemlig stadigvæk ved en luminans på 2, lm/m 2. Enkelte stjerner, Rigel og Betelgeuse i Orion, lyser stærkere end ovenstående grænseværdi, så deres

5 Astronominoter Lærer: Michael A. D. Møller. Side 5-5 blå og røde farver kan godt opfattes. Ligeledes kan Mars røde farve genkendes og Oriontågen M42 s svagt grønne skær kan også med lidt held opfattes. Men da tappene og stavene ikke er lige lysfølsomme, og fordi de ikke har samme bølgelængdeafhængighed, se figur 5.3, er den opfattede farve ikke altid den farve, som objektet rent faktisk lyser med! Denne effekt kaldes Purkinjeeffekten, og den er ret personafhængig. Hvis 2 mennesker kigger på det samme objekt i den samme kikkert er det ikke sikkert, at de opfatter lysstyrken og farven på objektet på samme måde. Synet og helbredet Et øje fungerer bedst, hvis man har tilstrækkeligt med A-vitamin og zink i kroppen. Hvis man tror, man er i underskud for disse stoffer er det en god ide at tage nogle kosttilskud for at afhjælpe manglen. Dog opnåes ingen effekt ved at tage for meget A-vitamin og zink. Faktisk kan for meget A-vitamin være farligt! Et højt blodsukkerniveau styrker også synet, så det er en god ide at have spist, inden man observerer. Bemærk dog, at et abnormt højt blodsukkerindhold, som diabetikere for eksempel kan få, kan give sygdommen grøn stær, som fører til blindhed en uheldig ting for en astronom. Et højt iltindhold i blodet er også synsforbedrende. Således kan tung vejrtrækning forbedre synsevnen en smule, især hvis man befinder sig i bjergegne. Igen er overdrivelse af det onde, og hyperventilering kan lede til besvimelse. Da rygning substituerer O 2 med CO i blodet kommer kroppen i iltmangel og derved formindskes synsevnen en smule. Derfor er det ikke godt at ryge, hvis man vil observere svage objekter. Alkohol formindsker øjets evne til at se kontraster. Det forstyrrer også kontrollen over øjenmusklerne og dermed forstyrres også muligheden for at udnytte øjes evne til at opsummere (integrere) lys. Skarpt UV-lys og sollys kan forsinke dannelsen af rhodopsin med flere dage, hvorfor solbriller med UV-beskyttelse er vigtige redskaber i dagene op til en kompliceret observationsnat. UV-lys kan også gøre øjenlinsen mat og øge ældningsprocessernes hastighed i retina. Derfor er brilleglas med UVbeskyttelse generelt en god ting, hvis man normalt bærer briller. Endelig formindskes pupillens evne til at åbne sig med alderen. Hvis man er teenager eller i 20 erne kan pupillerne åbnes til 7-8 mm, men en 80 årigs pupiller kan kun åbnes mm. Blandt andet derfor ser ældre mennesker generelt ikke så godt som yngre. Dette problem kan dog foreløbig ikke afhjælpes.

6 Astronominoter Lærer: Michael A. D. Møller. Side Kikkerten Foruden de kikkerttyper, som er omtalt i Allan Hornstrups Mørkt Stof, findes der andre typer, som vi kort vil omtale her. Se figur 5.5. Figur 5.5. Forskellige kikkerttyper. Kilde: Ref. 3.

7 Astronominoter Lærer: Michael A. D. Møller. Side 5-7 De forskellige kikkerttyper har hver deres fordele og ulemper - refraktoren kan med nutidens avancerede linser lave et krystalklart billede i forhold til spejlteleskoper af samme størrelse. Desværre er linser meget dyrere at lave end spejle, og de bliver også meget tungere og ganske uhåndterlige, når man vil lave store kikkerter. Derfor bruges praktisk taget kun spejlteleskoper i nutidens observatorier. Newton-kikkerten har et parabolsk hovedspejl og et lille plant spejl stukket ind i toppen af kikkerten, så lyset kan afbøjes ind mod okularet. Kikkerten kan konstrueres til at have en meget lille f-værdi (se næste afsnit), som giver et stort synsfelt. Den største ulempe ved typen er, at der er en billedfejl i optikken, som kaldes coma. Cassegrain-kikkerten har et parabolsk primærspejl og et konvekst hyperbolsk sekundærspejl. Den er mere kompakt end en Newtonsk kikkert; ellers er dens ulemper tilsvarende Newton-kikkerten. Schmidt-Cassegrain-kikkerten. Denne kikkert har en linse forrest, som minimerer optiske fejl, som de 2 foregående spejlkikkerter har - desuden beskyttes primær- og sekundærspejlene for støv, skidt og fugt, fordi det hele er lukket inde. Ulempen er, at kikkerten er dyrere end de 2 foregående. Maksutov-kikkerten har et sfærisk primærspejl samt en korrektionslinse, der minder om Schmidt- Cassegrain ens. (Formen er anderledes.) Kikkerten er endnu mere kompakt end Schmidt- Cassegrain en, og den har endnu færre optiske fejl end de andre spejlkikkerter, men den er sværere at konstruere og derfor er den dyrere end de andre spejlkikkerter. Beregninger af forstørrelse, f-tal og synsfelt Kikkerten har forskellige okularer, og dermed kan man observere områder med forskellige forstørrelser samt forskellige feltstørrelser. Man kan beregne feltstørrelsen/synsfeltet og forstørrelsen af opsætningen ud fra følgende formler: m = f teleskop /f okular og ϕ = ϕ okular /m hvor f erne angiver brændvidderne for hhv. teleskopet og okularerne, m angiver forstørrelsen af teleskopsystemet, ϕ okular er okularets tilsyneladende synsfelt og ϕ er teleskopsystemets feltstørrelse, dvs. den vinkeludstrækning man kan se, når man kigger igennem kikkerten. Foruden at observere visuelt, kan man isætte en såkaldt CCD-detektor. Dens virkemåde er beskrevet i Mørks stof i universet, af Allan Hornstrup. Hvis man påsætter en CCD-detektor i stedet for et okular gælder følgende formel: ϕ = 2 tan -1 (10µm N/(2 f teleskop )) hvor ϕ er CCD-detektorens feltstørrelse målt i radianer og N er antallet af pixler i enten x- eller y- retningen. Tallet 10µm er pixelbredden i enten x- eller y-retningen. Se i øvrigt data for vore okularer og CCD-detektor nedenfor.

8 Astronominoter Lærer: Michael A. D. Møller. Side 5-8 Skolens udstyr Skolen har 2 Celestron-refraktorer, en håndkikkert der forstørrer 20 gange samt en Celestron Schmidt-Cassegrain C8+ spejlkikkert. Refraktorerne har en åbning på 60mm og en brændvidde på 700mm, dvs. de er f\11,6 kikkerter. Begge kikkerter er bedst velegnet til introducerende arbejde. Schmidt-Cassegrain en har en brændvidde på 2000mm/1250mm og en diameter på 8. (Tommer.) Dvs. det er en f\10 eller f\6,3 kikkert. (Brændvidden kan reduceres med en påsat fokalforkorter.) Det giver et rimeligt stort synsfelt og god lysfølsomhed. Kikkerten er monteret med RA-ur, som bevirker, at kikkerten kan placeres på et objekt (stjerner eller lignende) og blive der på trods af, at Jorden roterer. Til kikkerten er der 3 okularer med brændvidder på 25mm, 14mm og 4,7mm. Navn Søgekikkert (m=6) 42 Celestron 25mm okular 25 mm 52 Meade 4,7 mm 4,7 mm 84 Meade 14 mm 14 mm 84 Brændvidde Tilsyneladende synsfelt Teleskopets brændvidde, f teleskop 1250 mm MED fokalforkoter isat. f teleskop = 2000 uden fokalforkorter isatn x =320 N y =240 Øvelse: Beregn kikkertforstørrelserne hvis man bruger de 3 linser til Schmidt-Cassegrain en. Referencer -o- 1. Fysikkens Verden 2. F. Elvekjær & B. D. Nielsen. Gjellerup & Gad, Mørkt stof i Universet. Allan Hornstrup, Fysikforlaget, Visual Astronomy of the Deep Sky. Roger N. Clark, Cambridge University Press & Sky Publishing Corporation, 1990.

9 Astronominoter Lærer: Michael A. D. Møller. Side 5-9 Øvelse 1 Formålet med denne øvelse er at blive fortrolig med lysets afbøjning og refleksion gennem prismer og spejle. Apparatur: Lyskasserne som er fast inventar ved arbejdspladserne i laboratoriet samt en spændingskilde. Fremgangsmåde: Forbind lampen til spændingskilden og sæt spændingsforskellen til 12V. Læg en plastikskive, som er forsynet med nogle ridser, ind foran pæren og betragt det parallelle lysbundt. 1. Læg nu forskellige prismer ind foran og se, hvordan de enten spreder eller samler lyset. Tegn formen af de prismer, der spreder lyset og gør det samme for samlelinserne. 2. Der ligger også nogle krumme spejle i kassen. Forsøg at sprede og samle lyset med disse og tegn hvordan lyset bevæger sig ved de forskellige spejle. 3. Bestem brændvidderne for linserne og benyt dem til først at fokusere lyset, for derefter at gøre strålerne parallelle igen. (Prøv med 1 sprede- og 1samlelinse samt 2 spredelinser.) Hvad kaldes det, du har lavet? Øvelse 2 Formålet med øvelsen er at forstå, hvordan objekter repræsenteres i en kikkert. Apparatur: En refraktorkikkert eller spejlkikkerten, samt et stykke papir. Fremgangsmåde: 1. Tegn en lille figur, som ikke er symmetrisk omkring 2 vinkelrette akser. (F.eks. kan du tegne en person, som vinker med den ene arm, mens den anden arm ligger ned langs siden.) 2. Lad din makker holde tegningen lodret, mens du selv kigger på tegningen gennem kikkerten. Tegn hvad du ser. Lad makkeren prøve det samme. Læg mærke til hvor lidt man skal bevæge tegningen, før tegningen hopper og danser set fra kikkerten. 3. Betragt nu spejlkikkerten. Hvorfor er den mon hængt op på den måde, den er ophængt på? Hvad betyder de skalaer, man kan se på kikkertmotoren samt på gaffelarmene? Prøv forsigtigt at skrue okularet helt af og se ind i kikkerten. Forklar hvad det er, du ser. Øvelse 3 Formålet er at blive fortrolig med at reducere et billede. Et billede, man optager med sit eget udstyr, er ikke umiddelbart sammenligneligt med andre astronomers optagelse af det samme objekt - udstyret og observationsbetingelserne er jo ikke altid de samme. Derfor skal billedet reduceres, dvs. man skal have fjernet udstyrets påvirkning af målingerne, og man skal også gerne have minimeret atmosfærens påvirkning af resultaterne. Det sidste venter vi med til senere, og så vil vi nu nøjes med at undersøge udstyrets påvirkning af målingerne.

10 Astronominoter Lærer: Michael A. D. Møller. Side 5-10 Fremgangsmåde I kataloget E:\MADM ligger 4 filer. Et såkaldt flatfeltbillede, et darkcurrent-billede, et baggrundsbillede, og så et billede af objektet. 1. Start programmet CCDOPS og indlæs et tilfældigt billede fra E:\madm kataloget. 2. Leg lidt med de forskellige funktioner i programmet og se hvad der sker. Skriv evt. et billede ud på printeren. 3. Indlæs nu billedet dio Vis billedet på skærmen under menupunktet IMAGE. 5. Vælg menuen UTILITY og gå ind og vælg DARK SUBTRACT. Vælg dark-current billedet og indlæs det. Vis billedet igen. (Benyt X-HAIR punktet til at tælle pixelværdier forskellige steder på billedet - udvælg for eksempel en bestemt pixel og noter dens pixelværdi efterhånden som punkt 3-5 udføres.) 6. Vælg menuen UTILITY og gå ind og vælg DARK SUBTRACT endnu en gang. Vælg nu baggrund-billedet og indlæs det. Vis billedet igen. 7. Vælg menuen UTILITY og gå ind og vælg FLAT FIELDING. Vis billedet igen. 8. Forklar kort hvad de enkelte punkter skal gøre godt for. Du har nu fjernet de fleste af udstyrets forstyrrelser af det rene billede.

Kapitel 6. Solen og andre stjerner

Kapitel 6. Solen og andre stjerner Astronominoter 2000. Lærer: Michael A.D. Møller. Side 6-1 Kapitel 6. Solen og andre stjerner 6.1. Introduktion Når man observerer en stjerne på himmelen, afhænger det sete i høj grad af det udstyr, man

Læs mere

Materialet retter sig mod 4. til 8. klasse. Dansk bearbejdelse: Anne Værnholt Olesen, Skoleservice, Tycho Brahe Planetarium

Materialet retter sig mod 4. til 8. klasse. Dansk bearbejdelse: Anne Værnholt Olesen, Skoleservice, Tycho Brahe Planetarium Dette skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner er en bearbejdelse af et amerikansk skolemateriale til filmen. Det oprindelige materiale kan findes som pfd-fil på adressen: http://www.dolphinsfilm.com/fslearn.htm

Læs mere

2008 Jesper Sørensen www.astrofoto.dk E mail: jesper@ccd astrofoto.dk

2008 Jesper Sørensen www.astrofoto.dk E mail: jesper@ccd astrofoto.dk Astrofoto 2 Jesper Sørensen 3 2008 Jesper Sørensen www.astrofoto.dk E mail: jesper@ccd astrofoto.dk 2. oplag Forlag: Books on Demand GmbH, København, Danmark Tryk: Books on Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland

Læs mere

Syn og lys. Dansk Blindesamfund Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark

Syn og lys. Dansk Blindesamfund Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark Syn og lys Dansk Blindesamfund Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark Syn og lys Udgivet af: Dansk Blindesamfund Thoravej 35 2400 København NV Tlf.: 38 14 88 44 Fax: 38 14 88 00 E-mail: info@dkblind.dk

Læs mere

Syn og optik. Dansk Blindesamfund Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark

Syn og optik. Dansk Blindesamfund Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark Syn og optik Dansk Blindesamfund Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark Syn og optik Udgivet af: Dansk Blindesamfund Thoravej 35 2400 København NV Tlf.: 38 14 88 44 Fax: 38 14 88 00 E-mail: info@dkblind.dk

Læs mere

STIL SKARPT PÅ ØJETS SUNDHED SYN OG SUNDHED

STIL SKARPT PÅ ØJETS SUNDHED SYN OG SUNDHED STIL SKARPT PÅ ØJETS SUNDHED SYN OG SUNDHED Ser du stadig godt nok? Synet er din vigtigste sans, da ca. 70 % af alle dine sanseindtryk kommer fra øjnene. Hos næsten alle mennesker udvikler synet sig livet

Læs mere

LED-tEknoLogi En introduktion

LED-tEknoLogi En introduktion DEL 2 undervisningsmateriale til ELEvEn undervisningsforløb til fysik b (og A) LED-tEknoLogi En introduktion niels iver Winstrup nielsen & Jens Jacob thomsen indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1 Hvorfor

Læs mere

LED-LYS TIL ÆLDRE LYS OG TRIVSEL. Projektrapport februar 2015. Indhold

LED-LYS TIL ÆLDRE LYS OG TRIVSEL. Projektrapport februar 2015. Indhold LED-LYS TIL ÆLDRE Projektrapport februar 2015 LYS OG TRIVSEL Forskningsprojektet Energieffektivt og sundhedsfremmende lys i ældresektoren har undersøgt mulighederne for at forbedre ældre menneskers trivsel

Læs mere

Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 1 VIL DU VIDE MERE OM. Maculadegeneration. [forandringer i den gule plet]

Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 1 VIL DU VIDE MERE OM. Maculadegeneration. [forandringer i den gule plet] Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 1 VIL DU VIDE MERE OM Maculadegeneration [forandringer i den gule plet] Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 2 Hvad betyder macula og degeneration? Macula

Læs mere

www.matematiksider.dk/perspektiv_down.html

www.matematiksider.dk/perspektiv_down.html Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Centralprojektionsmodellen... 5 3. Kort om rumgeometri... 8 4. Rummet og den perspektiviske plan... 12 5. Den perspektiviske afbildning... 14 6. Perspektivets

Læs mere

At opsætte et foto. Det Gyldende Snit De fleste kender det nok tilbage fra formningstimerne i folkeskolen, det gyldne snit.

At opsætte et foto. Det Gyldende Snit De fleste kender det nok tilbage fra formningstimerne i folkeskolen, det gyldne snit. Billedopbygning 1 Teknikken er ikke alt, men et godt redskab. Nu hvor du kender egenskaberne af dit udstyr (læs begynder og udstyr delen), kan jeg lære dig, hvordan du kan bruge dette til at give dit billede

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

OmTanke. Praktisk viden om tanker og følelser og hjernen

OmTanke. Praktisk viden om tanker og følelser og hjernen OmTanke Praktisk viden om tanker og følelser og hjernen For nogen tid siden snakkede jeg med en teenager og spurgte ham: Hvad er tanker? Efter nogle sekunder, lyste han op i et stort smil og sagde: Jeg

Læs mere

PRODUKT- FOTOGRAFERING

PRODUKT- FOTOGRAFERING PRODUKT- FOTOGRAFERING FOR WEBSHOPS Visual Reporting ApS Version 1.00 Hent den nyeste version på http://www.visualreporting.dk/e-bog Side i INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...2 Kameraets indstillinger...3

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

Vejen til Go 52. Vejen til Go 1. Denne oversættelse af Karl Bakers "The way to Go" giver en introduktion til det Asiatiske brætspil Go.

Vejen til Go 52. Vejen til Go 1. Denne oversættelse af Karl Bakers The way to Go giver en introduktion til det Asiatiske brætspil Go. Vejen til Go 52 Vejen til Go 1 Denne oversættelse af Karl Bakers "The way to Go" giver en introduktion til det Asiatiske brætspil Go. Go blev første gang spillet for mellem 2000-4000 år siden. Det tager

Læs mere

Typografi for håbefulde amatører

Typografi for håbefulde amatører Typografi for håbefulde amatører Ditlev V. Petersen, 2003 Forord Dette er ikke en håndbog i, hvordan man arbejder med PageMaker, Express eller noget andet program. Det er heller ikke en lærebog for professionelle

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

MAKSIMAL ENTROPI. Et rollespil om krig og om universets fjerne fremtid. Skrevet til Fastaval 2006 af Flemming R.P. Rasch

MAKSIMAL ENTROPI. Et rollespil om krig og om universets fjerne fremtid. Skrevet til Fastaval 2006 af Flemming R.P. Rasch MAKSIMAL ENTROPI Et rollespil om krig og om universets fjerne fremtid. Skrevet til Fastaval 2006 af Flemming R.P. Rasch Indhold Dette scenarie består af: En forside Denne side (Som muligvis er bagsiden

Læs mere

EKSPERIMENTELLE BEVISER

EKSPERIMENTELLE BEVISER kapitel 4 EKSPERIMENTELLE BEVISER Der er et væld af, hvad man kunne kalde eksperimentelle beviser for, at relativitetsteorien er korrekt. Når jeg skriver beviser i anførelsestegn, er det i tråd med den

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 0B1. Potenser og potensregler Hvis a R og n er et helt, positivt tal, så er potensen a som bekendt defineret ved: n (1) n

Læs mere

Øjne og diabetes. En vejledning om øjenkomplikationer DIABETESFORENINGEN

Øjne og diabetes. En vejledning om øjenkomplikationer DIABETESFORENINGEN Øjne og diabetes En vejledning om øjenkomplikationer DIABETESFORENINGEN Øjne og diabetes Diabetesforeningen, 2004 1. oplag, april 2004 :: 8.000 stk. Udgivet af Diabetesforeningen Rytterkasernen 1, 5000

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler Matematik på Åbent VUC Trin Indledning til kursister på Trin II Indledning til kursister på Trin II Dette undervisningsmateriale består af 10 moduler med opgaver beregnet til brug på Trin I og 7 moduler

Læs mere

Tillæg til partikelfysik

Tillæg til partikelfysik Tillæg til partikelfysik Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 015 Forsidebillede er fra CERN s Photo Service og viser CMS detektoren hos CERN. CMS står for Compact

Læs mere