I et sort hul og tilbage igen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I et sort hul og tilbage igen"

Transkript

1 I et sort hul og tilbage igen Om depression og behandling Af videnskabsjournalist Lise Penter Madsen Jeg forstår ikke, hvorfor nogen har det næsten perfekt, og andre har det forfærdeligt! Jeg er blevet mobbet, kaldt luder, so og bitch. Jeg er blevet svigtet af én, jeg troede, var min bedste veninde. Jeg er lige blevet skilsmissebarn, jeg er grim, dum og ulækker, jeg har verdens dårligste humor og den grimmeste latter. Hvorfor skal det være sådan? Da jeg hørte om en ung pige, der var blevet stukket ned, tænkte jeg: Hvorfor ikke mig?! Hun havde det godt, så vidt man forstod på hendes familie og venner. Hvorfor så ikke én, som ikke har noget at leve for. FOTO: ARSTEN BRODER HANSEN 60 Bioteknologisk Forskning Redigeret indlæg i debatforum for depressive

2 DEPRESSION OG KONSEKVENSER Hvem kender ikke følelsen af at ryge ned i et sort hul, hvor det er svært at finde noget som helst positivt ved tilværelsen? Når det sker, siger vi, at vi er deprimerede, men heldigvis kommer de fleste af os ovenpå igen, og den tunge sindsstemning letter. Det gør den bare ikke hos personer, som har en depression. I stedet suger tilstanden mere og mere energi og livsglæde. Personer, der har en depression, føler sig typisk overvældet af træthed, har svært ved at koncentrere sig og huske, de isolerer sig, mister appetitten og får vægttab. Familie og venner har ofte svært ved at forstå, hvad der sker, og forsøger med alle mulige gode råd og opmuntringer. Men alt preller af en depressionsramt kan ikke se lys for enden af tunnelen, og omgivelserne reagerer måske med irritation over ikke at kunne trænge igennem og opfordrer den depressionsramte til at tage sig sammen. Mange depressionsramte kommer så langt ud, at de forsøger at tage deres eget liv. Hvert år begår mellem 600 og 700 danskere selvmord, men det skønnes, at der er omkring ti gange så mange, der forsøger. En stor del af selvmordene og selvmordsforsøgene tilskrives depressioner. Der findes ingen undersøgelser af, hvor mange danskere, der er depressionsramte, men det skønnes, at der til enhver tid er omkring danskere, der har en depression. Dette kapitel gennemgår nogle af de biokemiske processer, der forløber i hjernen ved en depression. Du kan også læse om udviklingen af antidepressiv medicin og om hjernens genopbygning af det skadede væv, og endelig er der et afsnit om eksempler på de genetiske og miljømæssige forhold, der synes at betinge udviklingen af en depression. De symptomer, der kendetegner en depression, kan også være symptomer på en række andre sygdomme, og det kræver betydelig lægefaglig erfaring at diagnosticere en depression. I Danmark benyttes officielt Verdenssundhedsorganisationen WHO s diagnosesystem ID-10. Der er udviklet flere forskellige spørgeskemaer til WHO s diagnosesystem. Det viste skema er blot et eksempel. Hvis en person afkrydser mindst fem spørgsmål til venstre for den fede lodrette linje, har personen en behandlingskrævende depression. Hvor stor en del af tiden... Hele tiden Det meste af tiden Lidt over halvdelen af tiden Lidt under halvdelen af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt 1 Har du følt dig trist til mode, ked af det? 2 Har du mistet interessen for dine daglige gøremål? 3 Har du mistet energien og kræfterne? 4 Har du haft mindre selvtillid? 5 Har du haft dårlig samvittighed eller skyldfølelse? 6 Har du følt at livet ikke er værd at leve? 7 Har du haft besvær med at koncentrere dig, fx at læse avis eller følge med i fjernsyn? 8 Har du følt dig enten meget rastløs eller mere stille med alting? 9 Har du haft besvær med at sove om natten? 10 Har du haft nedsat appetit eller lagt mærke til at du har tabt dig? Københavns Universitet 61

3 Figur 1 ADRENALIN OH HO O GABA HN H N H H OH N HISTAMIN H H OH N HO HN H 3 H H H H OH NORADRENALIN H H OH H OH HO N H H H N H H H OH DOPAMIN N SEROTONIN N HJERNEN PÅ OVERARBEJDE En depression kan være forårsaget af en følelsesmæssigt stressende livsbegivenhed som for eksempel en skilsmisse, tab af en nær pårørende eller en langvarig periode med arbejdsrelateret stress. I midten af 1950 erne begyndte forskerne at koble depression sammen med forstyrrelser i omsætningen af neurotransmitterstoffer i hjernen, og snart viste det sig, at en depression aftager, når patienten blev behandlet med medicin, der øger mængden af transmitterstoffer mellem hjernens celler. Nogle af de vigtigste transmitterstoffer i hjernen er dopamin, noradrenalin og serotonin (se strukturer i fig. 1), og siden slutningen af 1960 erne har opmærksomheden især været rettet mod serotonin. Langt størstedelen af de antidepressive lægemidler, der findes på markedet i dag, er selektive serotonin genoptagelseshæmmere, de såkaldte SSRI er, der virker ved at hæmme genoptagelsen af serotonin i den præsynaptiske nervecelle og derved øger mæng- 62 Bioteknologisk Forskning

4 rer mængden af den neuronale vækstfaktor BDNF (brain-derived neurotrophic factor), der ellers sørger for at bevare neuronerne sunde og levende. I dyremodeller er det vist, at fortsat tilførsel af cortisol, får nervecellerne til at trække deres forgreninger til sig. Det sker især i hippocampus, som er en del af det limbiske system, der bl.a. styrer følelser, hukommelse og drifter. Nogle af hjernecellerne begynder ligefrem at skrumpe, og scanningsundersøgelser af mennesker peger på, at det samme sker i menneskets hippocampus. den af serotonin mellem cellerne (se efterfølgende afsnit om udviklingen af SSRI er). Den fuldstændige mekanisme bag transmitterstofforstyrrelserne er dog ikke opklaret, og man ved ikke, om forstyrrelserne er symptom eller årsag. Formentlig er de blot en brik i et større kompliceret forløb, for et lavt serotoninindhold disponerer ikke i sig selv for en depression. Undersøgelser, hvor man kunstigt har sænket serotoninindholdet akut og voldsomt hos raske, viser, at ingen af forsøgspersonerne udtrykker tegn på depression. ORTISOL UDTRÆTTER HJERNEELLER Meget tyder på, at serotonin-koncentrationen i hjernen skal ses i sammenhæng med reguleringen af stresshormonet cortisol. Når vi er stressede, frigives cortisol, der hæmmer betændelsestilstande, forstærker immunforsvaret og gør organismen klar til kamp og flugt. ortisols vigtigste funktion er at fremme nedbrydningen af fedtstoffer og omdanne aminosyrer til glucose, hvilket øger tilførslen af fedtsyrer og glucose til blodet og sikrer cellernes energiforsyning. Men ved fortsat frigivelse af cortisol synes hjernecellerne at blive udtrættet af den store aktivitet, og de får sværere ved at transportere glucose over cellemembranen og ind i cellen. Det antages, at en af årsagerne til udtrætningen er, at cortisol reduce- HJERNEAKTIVITET HOS DEPRESSIONSRAMTE I begyndelsen af årtusindet gennemførte den danske professor dr.med. og speciallæge i psykiatri Poul Videbech fra enter for Psykiatrisk Forskning, Aarhus Universitetshospital, verdens største undersøgelse af aktiviteten i hjernen hos depressionsramte. Undersøgelsen viste, at depressionsramte har en stærkt forøget blodgennemstrømning i hippocampus, hvilket i sammenhæng med, at hippocampus er den del af hjernen, der har den tætteste koncentration af cortisolreceptorer, kan forklare udsultningen. Hippocampus har til opgave at styre mængden af cortisol i blodet ved at regulere hypothalamus-hypofyse-binyrebark-aksefunktionen (på engelsk: HPA-axis, se figur 2). Hvis HPA-akse-funktionen øger cortisolaktiviteten uhensigtsmæssigt meget, sætter hippocampus bremsen i, men ved vedvarende stress og depression får hippocampus tilsyneladende sværere ved at følge med. ortisolniveuaet bliver ved med at være højt, og der sker en fortsat udsultning af nervecellerne i hjernen. Det faktum, at nogle patienter beskriver, at de ikke er stand til at huske eller koncentrere sig særlig godt efter en depression, styrker teorien om, at hippocampus har taget skade. Heldigvis ser det ud til, at hjernen også kan genopbygge det skadede væv (se afsnittet om neurogenese). Københavns Universitet 63

5 Figur 2 FIGUR: JENS BØGESKOV PVN - Hippocampus - - RF + Hippocampus Glucocorticoider (fx ortisol) ATH Amygdala Binyrebark ortisol dannes i og frigøres fra binyrebarken. Dannelsen og frigørelsen stimuleres af hypofysens ATH-sekretion (adrenocortikotrope hormon-sekretion). Omvendt sender binyrebarken besked til hypofysen om at hæmme ATH-produktionen, hvis cortisolkoncentrationen i blodet øges. Ved vedvarende stress ses en fortsat øget ATH-sekretion, men forskerne mener ikke, at det er binyrerne, der er ansvarlige for den efterfølgende overproduktion af cortisol og ubalance i HPA-akse-funktionen. HPA-aksen og ATH-sekretionen reguleres generelt af sekretion af det corticotropin-frigørende hormon RF (corticotropin releasing factor) fra især den paraventrikulære nukleus, PVN. Nyere forskning viser, at hippocampus står for den overordnede regulering af HPA-aksen, herunder også reguleringen af RF-sekretionen. Ved en overproduktion af cortisol, er det altså hippocampus opgave at give negativ feedback. Problemet er bare, at hippocampus er den del af hjernen, der har den tætteste koncentration af cortisolreceptorer. Hippocampus er derfor også den del af hjernen, der bliver mest påvirket af en øget cortisolproduktion. ortisolreceptorerne bliver ufølsomme eller deres antal reduceret, og hippocampus evne til at regulere HPA-aksen svækkes. Det bliver dermed sværere og sværere at stoppe udviklingen af stress. 64 Bioteknologisk Forskning

6 UDVIKLINGEN AF ANTIDEPRESSIV MEDIIN Udviklingen af medicin mod depression begyndte med opdagelsen af de to antiskizofrene stoffer, reserpin og chlorpromazin. Reserpin udvindes af slangerods-planten Rauwolfa serpentina, som i århundreder har været anvendt i den traditionelle indiske medicin. I 1931 dokumenterede en indisk læge, at planten virkede mod forhøjet blodtryk, og 20 år senere havde vestlige forskere udviklet en medicin. Det var kendt, at inderne også havde tradition for at bruge planten i behandlingen af mennesker med mentale forstyrrelser, og det fik en amerikansk psykiater til at studere reserpins virkning på skizofrene patienter. De fleste fik det bedre! hlorpromazin blev oprindelig anvendt til behandling af høfeber. Midlet havde imidlertid også en så beroligende effekt, at en fransk neurokirurg i 1950 erne begyndte at give det som afslappende middel til sine patienter, før de skulle opereres. Effekten var god, og han anbefalede sine psykiaterkolleger at bruge det til at dæmpe gemytterne hos ophidsede skizofrene patienter. Det virkede! Senere fandt man ud af, at effekten ikke bare skyldes en generelt sløvende virkning, men at chlorpromazin først og fremmest blokerer de postsynaptiske receptorer for transmitterstoffet dopamin. Den antipsykotiske effekt skyldes denne hæmning af dopamin og dermed ligesom i reser pins tilfælde en specifik hæmmet aktivitet i hjernen. hlorpromazin har også en noradrenalinblokerende virkning, som kan give svimmelhed. I sjældne tilfælde kan chlorpromazin ligesom andre neurolep tika fremkalde depression. Reserpin hæmmer den pumpe, som transporterer transmitterstofferne ind i vesiklerne (små membranbundne bobler i cellens cytoplasma, vesikler er det naturlige opbevaringssted for transmitterstoffer). Det betyder for det første, at stofferne i ringere grad bliver opkoncentreret, og for det andet at transmitterstofferne kan sive fra vesiklerne ud i det præsynaptiske neuron, hvor de hurtigt bliver nedbrudt af enzymet monoaminooxidase, MAO (se boks 1). Hypotesen for reserpins antipsy kotiske effekt var derfor, at reserpin reducerede mængden af transmitterstoffer og derved hæmmede aktiviteten i hjernen. I nogle tilfælde fremkaldte den hæmmede aktivitet dog depression. Mellem 15 og 20 procent af patienterne fik depressioner. Københavns Universitet 65

7 Boks 1: Monoaminooxidase, MAO MAO katalyserer oxidation af transmitterstofferne under fraspaltning af en aminogruppe. Nærmere betegnet bliver transmitterstofferne omformet til aldehyder, HO, ved fraspaltning af den primære amin, -N. Herved bliver der frigivet ammoniak, NH 3, og hydrogenperoxid (brintoverilte), O 2. Blandt de første antidepressive midler var de såkaldte MAO-hæmmere, der hæmmer MAO s nedbrydning af transmitterstofferne i cytoplasmaet. Det vil sige, at mængden af transmitterstoffer forøges, og MAO-hæmmere er derfor effektive antidepressive lægemidler. MAO-hæmmere kan dog gribe forstyrrende ind i de kemiske processer, der sker ved indtagelse af andre lægemidler, og de må kun anvendes med meget omtanke. Især ved de ældre typer MAO-hæmmere er der risiko for alvorlige bivirkninger, og de ældre typer bruges derfor kun som alternativ, hvis andre antidepressiva ikke virker efter hensigten. MONOAMINOOXIDASE H H HN N HN N H H + O + O 2 + NH 3 + O 2 H N O Monoaminooxidase katalyserer oxidationen af en amin til et aldehyd med det generelle reaktionsskema: R N + O 2 + O RHO + NH 3 + O 2 I det viste eksempel er det histamin, der oxideres. 66 Bioteknologisk Forskning

8 OPDAGELSEN AF ANTIDEPRESSIVE STOFFER Opdagelsen af transmitterstoffernes virkning på psyken og hjernen fik forskerne til at lede videre efter andre stoffer, der ligesom reserpin og chlorpromazin påvirkede hjernens kemi. I midten af 1950 erne blev de interesserede i stoffet iproniazid, som blev brugt til behandling af tuberkulose. Selvom patienterne var alvorligt syge, syntes de alligevel at være ved forbavsende godt mod. På baggrund af den observation indledte den amerikanske psykiater Nathan Kline et forsøg, hvor han gennem fem måneder gav både sine skizofrene og depressionsramte patienter iproniazid eller en kombination af reserpin og iproniazid. De skizofrene patienter fik det værre, og de depressionsramte fik det radikalt bedre. Iproniazid blev yderligere testet og undersøgt, og det blev fastslået, at det havde en antidepressiv effekt; Nathan Kline beskrev effekten som en psykisk energiindsprøjtning. Fra tidligere undersøgelser af iproniazid vidste man, at stoffet hæmmede monoaminooxidase og derfor forhindrede, at transmitterstoffer som serotonin og noradrenalin blev nedbrudt. Kombinationen af observation og viden om, hvordan iproniazid virkede, bestyrkede forskerne i deres antagelse af, at mængden af neurotransmitterstoffer som serotonin og noradrenalin var afgørende for sindsstemningen. DE FØRSTE ANTIDEPRESSIVE LÆGEMIDLER Sideløbende med undersøgelserne af iproniazid havde forskere ved et schweizisk medicinalfirma syntetiseret stoffet imipramin, inspireret af chlorpromazins struktur begge stoffer betegnes tricykliske på grund af deres kemiske stuktur. Imipramin viste sig at virke stimulerende og antidepressivt, og man fandt ud af, at det hæmmede transporterne for transmitterstofferne noradrenalin og serotonin. Når transporterne blev hæmmet, blev genoptagelsen af transmitterstofferne forhindret, hvilket medførte en øget koncentration af noradrenalin og serotonin i hjernen. Man antog, at det var årsagen til den antidepressive virkning, og i begyndelsen af 1960 erne blev en række tricykliske antidepressiva udviklet. Men de virker ikke selektivt. Imipramin og andre tricykliske antidepressiva blokerer ikke kun for genoptagelsen af noradrenalin og serotonin, de blokerer også en række postsynaptiske receptorer (se figur 3). Tricykliske antidepressiva giver derfor bivirkninger, bl.a. mundtørhed og vandladningsproblemer. Desuden kan de påvirke hjerte og kredsløb uhensigtsmæssigt. Københavns Universitet 67

9 PRÆSYNAPTISK NERVEELLE Figur 3 Reserpin Forstadie Transmitterstof MAO-hæmmer FIGUR: JENS BØGESKOV Nerveimpuls MAO SYNAPSEKLØFT Tricykliske forbindelser hlorpromazin lonstrøm MAO SSRIpræparater MAO -hæmmer POSTSYNAPTISK NERVEELLE HO N HO HO N N H SEROTONIN (5 HT) DOPAMIN Forskellige stoffers virkning på serotoninsystemet: Reserpin: Hæmmer en opkoncentrering af transmitterstofferne, der hurtigt bliver nedbrudt af enzymet monoaminooxidase, MAO. Reserpin har en antipsykotisk effekt, men kan fremkalde depression. MAO-hæmmer: Hæmmer MAO s nedbrydning af transmitterstofferne. MAO-hæmmere kan virke antidepressivt. hlorpromazin: Blokerer først og fremmest de postsynaptiske receptorer for transmitterstoffet dopamin. hlorpromazin har en antipsykotisk effekt. Kan i sjældne tilfælde fremkalde depression. Tricykliske forbindelser: Virker ikke selektivt. De blokerer genoptagelsen af noradrenalin og serotonin i det præsynaptiske neuron, hvorved serotonin- og noradrenalinniveauet i synapsekløften øges. Tricykliske forbindelser virker derfor antidepressivt. De blokerer dog også en række postsynaptiske receptorer for transmitterstofferne acetylcholin, histamin og (nor)adrenalin og giver derfor en række uønskede bivirkninger. SSRI er: Hæmmer selektivt serotoningenoptagelsen og virker antidepressivt. Serotonin-receptorer: Kan både være G-proteinkoblede receptorer og ionkanalreceptorer. Når en G-proteinkoblet receptor påvirkes af serotonin, frigøres en del af det særlige G-protein og øger dannelsen af cyklisk AMP, der ved aktivering af ionkanaler kan føre til deres åbning. 68 Bioteknologisk Forskning

10 UDVIKLINGEN AF SSRI ER I slutningen af 1960 erne fremsatte flere forskere og klinikere en hypotese om, at den afgørende faktor for udviklingen af depressioner primært var mængden af transmitterstoffet serotonin i synapsespalten. Forskerne mente, at mens nordadrenalin påvirkede en patients fysiske energi, så påvirkede serotonin selve stemningslejet. Den tankegang tog man til sig i det danske medicinalfirma H. Lund beck A/S, hvor man tog udgangspunkt i stofferne talopram og talsupram, der begge er yderst selektive noradrenalin-genoptagelseshæmmere. Talopram og talsupram blev syntetiserede, og man fik nogle stoffer, der også hæmmede serotonin-genoptagelsen. Kemiingeniør Klaus Bøgesø gik i gang med systematisk og efter almindeligt kendte principper at syntetisere flere analoger. Hvert skridt trak i den rigtige retning, og efter at have syntetiseret cirka 60 derivater af stoffet, var det lykkedes at udvikle en selektiv serotonin-genoptagelseshæmmer (selective serotonin reuptake inhibitor SSRI). Stoffet kom til at hedde citalopram (se figur 4 og boks 2). TALOPRAM ITALOPRAM H 3 H 3 N O N H O N H 3 H 3 H 3 F Figur 4 Københavns Universitet 69

11 Boks 2: Store doser kan være farligt På grund af citaloprams og andre andre selektive serotonin-genoptagelseshæmmeres meget afgrænsede virkning på hjernens signalsystemer, er bivirkningerne i princippet også forholdsvis beskedne. Men i efteråret 2011 afdækkede et amerikansk studie, at store doser af citalopram kan øge risikoen for alvorlige hjerterytmeforstyrrelser, hjerteflimmer og i yderste konsekvens hjertestop. Ifølge studiet er ingen døde, men risikoen for, at det kan udvikle sig farligt, har fået den amerikanske sundhedsmyndighed FDA til at sætte den anbefalede maksimale dosis ned. Lægemiddelstyrelsen herhjemme har vurderet, at den amerikanske undersøgelse er af god kvalitet og har også ændret sine anbefalinger. Lægemiddelstyrelsen udsendte sammen med Lundbeck et brev til samtlige læger i Danmark med de nye lavere maksimumgrænser, der gælder både for Lundbecks originale præparat og kopiprodukter. Siden har det europæiske lægemiddelagentur, EMA, set på det antidepressive lægemiddel, der er baseret på stoffet escitalopram, som Lundbeck udviklede efter citalopram. italopram og escitalopram er nært beslægtede, og derfor har Lægemiddelstyrelsen også ændret anbefalingerne for den maksimale dosis escitalopram. Dog kun for ældre patienter. Boks 3: Naturens medicin Udviklingen af antidepressiva frem til SSRI erne begyndte med historisk viden om, at planten Rauwolfa serpentina i århundreder havde været anvendt i traditionel medicin. Eksemplet er ikke ekstraordinært. Historisk viden om planters potentiale som medicin er stadig en væsentlig kilde til udvikling af nye lægemidler. En af de plantefamilier, der i disse år bliver kigget nærmere på i forhold til depression, er Amaryllisfamilien. Familien tæller omkring 850 arter, heriblandt de hjemlige påskeliljer og vintergækker, men ellers findes arterne primært omkring Middelhavet, i det sydlige Afrika og langs med Andesbjergene i Sydamerika. I traditionel medicin, bl.a. i Sydafrika, er nogle af arterne blevet brugt mod mentale lidelser, og en forskergruppe på Institut for Medicinalkemi på Det Farmaceutiske Fakultet ved Københavns Universitet har i samarbejde med forskere fra University of KwaZulu-Natal i Sydafrika kastet deres opmærksomhed på en sydafrikansk gruppe af Amaryllisplanterne. For år siden blev det muligt ved hjælp af DNA-analyser at udarbejde genetiske slægtskabstræer, og med viden om planternes slægtskab og screening af enkelte repræsentanter for biologisk aktivitet har forskerne udvalgt en Amaryllisslægt som den mest lovende for videre studier. Arbejdet har ført til identificering af de to stoffer montanin og coccinin, der i laboratoriet viste aktivitet i forhold til hæmning af genoptagelsen af serotonin. Montanins aktivitet er tidligere blevet påvist i dyremodeller for depression, men coccinin er ikke blevet studeret før. Om det videre arbejde med stofferne fører til et aktivt stof, som et medicinalfirma vil udvikle en antidepressiv medicin på basis af, vil tiden vise. 70 Bioteknologisk Forskning

12 BEHANDLING AF DEPRESSIONER SSRI-præparater er de mest udbredte til medicinsk behandling af depression. I det forrige afsnit er udviklingen af SSRI-stoffet citalopram beskrevet, men der findes flere andre kemisk forskellige stoffer af typen SSRI. Foruden citalopram er SSRI er med indholdsstofferne fluoxetin, paroxetin, sertralin, fluvoxamin og escitalopram godkendt i Danmark. Populært kaldes SSRI er lykkepiller, men det er en uheldig betegnelse. SSRI er giver i mange tilfælde patienterne overskud til at overkomme dagligdagen, men de fremmer på ingen måde en lykkefølelse. Den antidepressive effekt indtræder efter nogle ugers behandling, og SSRI er har en gunstig virkning hos procent af de patienter, der bliver behandlet med dem. Hos procent af patienterne hjælper SSRI erne ikke, eller bivirkningerne er for omfattende. Undersøgelser har vist, at børn og unge især i opstartsfasen har større risiko for selvmordsadfærd end patienter, der bliver behandlet med placebo. I modsætning hertil er risikoen for selvmord, når man behandler, lavere, jo ældre man er. Under alle omstændigheder anbefales det af Sundhedsstyrelsen, at patienterne bliver fulgt tæt i starten af behandlingen. Det er vigtigt, fordi det også er i starten af behandlingen, man har mest brug for støtte pga. bivirkningerne. Ingen SSRI er godkendt til behandling af depression hos børn og unge. Enkelte præparater er dog godkendt til behandling af tvangsneuroser, kaldet OD (obsessive compulsive disorder) hos børn og unge. BIVIRKNINGER VED SSRI ERNE. I modsætning til de klassiske (tricykliske) antidepressive lægemidler har SSRI-præparaterne en afgrænset (selektiv) virkning på hjernens signalsystemer, og bivirkningerne er tilsvarende mere begrænsede. De mest almindelige bivirkninger: Kvalme Appetitløshed Rastløshed Svimmelhed Søvnbesvær Nedsat seksuel lyst Hovedpine. Forøget angst og uro i starten af behandling Ophørssymptomer. De fleste af bivirkningerne fortager sig ved fortsat behandling, men for eksempel er nedsat seksuel lyst ofte vedvarende i hele behandlingens længde. Man bliver ikke fysisk afhængig af SSRI erne på samme måde, som man gør det af for eksempel morfin- og stesolidpræparater, men det er alligevel vigtigt at trappe langsomt ned. Flere undersøgelser viser, at der ved brat ophør, kan opstå en slags abstinenssymptomer hos ca. en tredjedel af patienterne. Københavns Universitet 71

13 Endelig er der nogle vigtige forhold, som en læge altid skal tage højde for, før han eller hun udskriver en recept på et lægemiddel. Indholdsstofferne i en type medicin kan påvirke virkningen af stofferne i en anden type medicin, så hvis en depressionsramt patient får medicin for andre lidelser, kan SSRI påvirke kroppens evne til at omsætte de andre lægemidler, så der opstår uhensigtsmæssige, synergistiske bivirkninger. Desuden er det vigtigt at være forsigtig med at udskrive medicin til gravide, da medicin kan skade det ufødte barn. En ubehandlet svær depression kan dog i sig selv være en risikofaktor for både mor og foster, og lægerne må i hvert enkelt tilfælde afveje for og imod en medicinsk antidepressiv behandling. EN NY VIRKNINGSMEKANISME SSRI er udgør langt størstedelen af markedet for antidepressive lægemidler, men inden for de seneste fire-fem år er der kommet et nyt lægemiddel med en anden virkningsmekanisme end de fleste andre antidepressiva. Det er baseret på stoffet agomelatin, der stimulerer melatoninreceptorerne M1 og M2 og blokerer serotoninreceptoren 5-HT2c. Ligesom SSRI erne indtræder den antidepressive effekt efter nogle uger, og på individuelt niveau har agomelatin givet god effekt. Men ifølge en metaanalyse, der blev publiceret i 2011 og omfattede ni studier med i alt næsten patienter, er den gunstige virkning beskeden. Der er data, der tyder på, at yngre patienter, med hyppigere depressive episoder og kortere sygdomsvarighed, er mere tilbøjelige til at have en god respons på agomelatin", skriver forfatterne i artiklen, der blev publiceret i International Journal of Neuropsychopharmacology. SAMTALETERAPI OG MOTION Medicin dulmer den tunge sindstilstand, men medicin giver ikke i sig selv patienten mulighed for at bearbejde årsagen til depressionen. Det kan samtaleterapi nogle gange gøre, men det er ikke altid muligt at pege på en sikker årsag. I dag ved vi, at bestemte former for samtaleterapi (såkaldt kognitiv terapi og interpersonelterapi) er meget effektive, men fokus i disse terapiformer er ikke nødvendigvis på at bearbejde årsagerne. Derimod forsøger man at korrigere den måde, patienten tænker om sig selv og sine egne muligheder på, samt på, hvordan patienten fortolker aktuelle hændelser (kognitiv terapi), eller problemer i forhold til nærtstående og interpersonelle relationer (interpersonel terapi). Ved lette depressioner er samtaleterapi i mange tilfælde ikke blot en god hjælp men også bedre end medicin. Også ved svære depressioner anbefaler de fleste behandlere, at medicinbehandling kombineres med samtaleterapi, og i foråret 2011 konkluderede en ph.d.-afhandling på Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet, at et skræddersyet behandlingsforløb med medicin i kombination med samtaleterapi er det mest gavnlige. Motion er sundt og godt og frigiver stoffer, der har en forebyggende virkning på en lang række sygdomme. Det er generelt anerkendt, at fysisk aktivitet også giver større psykisk velvære. Undersøgelser viser, at fysisk aktivitet øger niveauet af den neuronale vækstfaktor BDNF (se efterfølgende afsnit om neurogenese), og i dyr har man konstateret, at motion øger dannelsen af nye hjerneceller. Men det er ikke lykkedes videnskabeligt at påvise en gunstig effekt hos mennesker, der har en depression. En del af forklaringen kan være, at det er svært at motivere depressionsramte til at medvirke i forsøg, hvor de flere gange om ugen skal møde op og være aktive. 72 Bioteknologisk Forskning

14 ET ET står for electro-convulsive-therapy og er nutidens mildere version af tidligere tiders elektrochokbehandling. ET mindsker depressive tanker og består i at påføre patienten et svagt strømstød, der aktiverer hjernens nerveceller. Det kan registreres, at behandlingen medfører dannelse af flere synapser mellem nervecellerne, og at der sker en nydannelse af nerveceller, men den nærmere forklaring på, hvorfor og hvordan nydannelsen sker, er ikke opklaret. Til gengæld er det kendt viden, at ET åbner blod-hjernebarrieren i et par minutter, hvorved der er mulighed for en fordobling af blodtransporten til hjernen og dermed også for transport af for eksempel livsvigtige aminosyrer. Ved ET doseres en energimængde, der er 10 procent af den energimængde, der gives med en hjertestarter. En meget lille del af strømmen når frem til hjernen, hvor nervecellerne aktiveres. Danmark er et af de lande, hvor ET er en anbefalet, anerkendt og forholdsvis ofte anvendt behandling af meget svære depressioner. Præcis hvordan ET virker på psyken, vides ikke, men 80-90% af behandlingerne har ifølge professor Poul Videbech fra enter for Psykiatrisk Forskning, Aarhus Universitetshospital, en positiv effekt på svære depressioner. Danske eksperter regner således behandlingen for at være meget effektiv og hurtig, og derfor også en potentiel livreddende behandling af svært selvmordstruede patienter. ET virker ofte meget hurtigt i modsætning til anti depressiv medicin, hvor effekten først indtræder efter flere ugers behandling. Mange patienter oplever, at de husker dårligt de første dage efter behandlingen, men typisk kommer hukommelsen igen efter få uger. I sjældne tilfælde er det sket, at patienter har fået varige huller i hukommelsen, og modstandere af ET mener ikke, at den gavnlige effekt retfærdiggør bivirkningerne. ET FOREGÅR PÅ FØLGENDE MÅDE: 1) Først får patienten et sovemiddel. 2) Dernæst et muskelafslappende middel. 3) Der bliver fremkaldt et krampeanfald ved at give et svagt strømstød over tindingeregionerne eller over issen. Krampeanfaldet ses som små trækninger i musklerne. 4) Herefter hviler patienten og er på benene igen efter en time. HJERNEN GENOPBYGGER SIG SELV NEUROGENESE Indtil for år siden lærte vi, at når hjernevæv var blevet skadet, så var hjernen skadet permanent. De neuroner, vi var blevet født med, var dem, vi havde til rådighed, færdigt arbejde! Men i slutningen af 1990 erne opdagede forskerne, at der enkelte steder i menneskehjernen især i hippocampus synes at kunne dannes nye nerveceller. Hjernen ser simpelthen ud til at kunne genopbygge beskadiget hjernevæv. Den danner nye forbindelser med flere udløbere og synapser, og nervecellernes netværk bliver omstruktureret. Man taler om hjernens plasticitet. Hjernens evne til at genopbygge sig selv og danne nye nerveceller hedder neurogenese. Opdagelsen af denne fantastiske evne er naturligvis meget interessant i forhold til depression, for meget tyder jo på, at de biokemiske processer, der forløber i hjernen under en depression kan ødelægge nervecellerne i hippocampus. Københavns Universitet 73

15 Forskere og behandlere har i årevis diskuteret, hvorfor nogle mennesker udvikler depression og andre ikke, selv om de sociale omstændigheder og de psykisk belastende oplevelser er sammenlignelige. Nye forskningsresultater tyder på, at når særlige kombinationer af bestemte gener optræder samtidig med markante miljøpåvirkninger, kan det påvirke forekomsten af depression FOTO: ARSTEN BRODER HANSEN 74 Bioteknologisk Forskning

16 ARV OG MILJØ Hvorfor udvikler nogle mennesker en depression og andre ikke, selv om de objek tivt set oplever lige belastende hændelser? Er det arveligt betinget, eller er det betinget af familiemæssige og sociale forhold? Behandlere og forskere har været splittede, og nogle gange er bølgerne gået højt. Den nyeste trend er at antage, at adskillige gener skal være til stede, måske endda i en bestemt kombination, og de skal optræde sammen med nogle bestemte miljøfaktorer, før de kan påvirke forekomsten af depression, siger Poul Videbech. Da det humane genom blev kortlagt ved årtusindeskiftet herskede der stor optimisme, for nu var det i teorien muligt at kortlægge alle sygdomsbærende gener. I dag mange tusinde forskningstimer og enorme pengebeløb senere er det ikke lykkedes at finde et eller flere gener, som entydigt kan bære skylden for udvikling af en depression. Der er til gengæld fundet gener, der synes at spille en rolle, men hver især øger de kun risikoen for en depression med ganske få procent. EN KORT, EN LANG En af de genetiske faktorer, der har fået stor opmærksomhed, er en variant af serotonintrans portergenet 5-HTT. 5-HTT koder for det protein, der står for overførslen eller genoptagelsen af serotonin i hjernecellerne. Forskerne har kigget på 5-HTT s to udgaver, de såkaldte alleler. Vi har alle sammen to alleler af hvert gen en fra hver af vores forældre. Allele gener koder for samme egenskab, og de sidder på samme sted på kromosomet, men de kan have en polyformi, hvilket betyder, at et stykke af deres DNA-sekvens er forskelligt. Det kan medføre en forskel i funktionen eller effekten af det protein, de koder for. Den ene variant eller allel af 5-HTT-genet er lang, den anden kort. Undersøgelser har vist, at hos personer med en eller især to korte alleler bliver der ikke kodet lige så effektivt for 5-HTT og dermed heller ikke genoptaget lige så meget serotonin, som hos personer med to lange alleler. Så kunne man tro, at personer, der er bærere af to korte alleler, er mest robuste over for depression, fordi de må have mere serotonin mel lem hjernecellerne. Men flere undersøgelser viser, at de er mindst robuste. GEN X MILJØ Det blev første gang vist i et stort studie, der blev publiceret i Science i Studiet omfattede 847 newzealændere, der var blevet fulgt fra fødslen, til de var 26 år på undersøgelsestidspunktet. 15 procent af personerne havde oplevet fire eller flere alvorlige kriser inden for de seneste fem år. Inden for denne gruppe havde 43 procent af bærerne af to korte alleler udviklet depression. 33 procent af bærerne af en lang og en kort allel havde udviklet depression, mens kun 17 pro cent af bærerne af to lange alleler havde udviklet depression (figur 5) Resultatet peger på, at personer med to korte alleler har betydelig større risiko for at udvikle en depression som reaktion på en stressende livsbegivenhed end personer med to lange alleler. Københavns Universitet 75

17 Forskerne bag studiet var psykologen Avshalom aspi fra Duke Univer sity i USA og hans kolleger. De lancerede begrebet Gen x Miljø interaktion, som kom til at tegne meget af den forskning, der fulgte efter. Det var ikke længere blot en antagelse, at en depres sion opstår i et samspil mellem arv og miljø, nu var det også sandsynliggjort, og man kunne pege på en konkret mekanisme. ANGST DISPONERER FOR DEPRESSION Herhjemme har resultaterne af forskning på enter for Integreret Molekylær Billeddannelse, imbi, Rigshospitalet, peget på, at bærere af en eller to korte alleler måske er mere udsatte for at få en vinterdepression end bærere af to lange alleler. I hvert fald viste undersøgelsen, at hos raske personer med en eller to korte alleler steg mængden af serotonintransporter om vinteren og faldt om sommeren. Og skiftet fulgte dagenes lysmængde. Men hvordan forklarer man det paradoks, at den korte allel giver størst sårbarhed over for depression, når den er mindre effektiv til at producere transportere og derfor må formodes at skabe et større indhold af serotonin mellem hjernecellerne? Det kunne jo være, fordi serotonin ikke er så afgørende, som man hidtil har troet, men endnu har det ikke kunnet forklares biologisk, hvorfor belastende livsbegivenheder i højere grad fører til depression hos bærere af den korte allel. Til gengæld hænger det godt sammen med, at den korte allel er forbundet med et personlighedstræk som høj neuroticisme, dvs. en høj grad af emotionel instabilitet, der for eksempel kan komme til udtryk som en lav irritationstærskel og angst. Denne sammenhæng blev vist første gang allerede i Flere andre undersøgelser har vist, at frygtstimuli medfører en kraftigere aktivering af amygdala hos personer med to korte alleler af 5-HTT-genet end hos personer med to lange alleler. Amygdala er det område i det limbiske system i hjernen, der håndterer frygt og bl.a. virker modsat i forhold til hippocampus. Mekanismerne ved angstlidelser har mange fælles elementer med mekanismerne ved stress og depression, og i sig selv disponerer angst for depression. Angst og depression optræder ofte side om side. 76 Bioteknologisk Forskning

18 SANDSYNLIGHED FOR DEPRESSIONSPERIODE 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 s/s s/l l/l 0, Antal stressende livsbegivenheder SANDSYNLIGHED FOR SELVMORDSFORSØG/-TANKER 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0, Antal stressende livsbegivenheder Figur 5. Stress, genetik og depression. Sammenhæng mellem stressende livsbegivenheder og depression som funktion af 5-HTT polymorfien. Til venstre er vist sandsynligheden for en depressionsperiode inden for det sidste år; til højre sandsynligheden for selvmordsforsøg eller tanker om selvmord. s står for short (kort), l står for long (lang). s/s: to kopier af s-allelen; l/l: to kopier af l-allelen; s/l: én af hver. (Efter data fra aspi et al., Forlæg fra: Genetiske faktorer og stress, Anders Gade og Barbara Ravnkilde: Depression, side , A. Gade,. Gerlach, R. Starrfelt, & P. M. Pedersen (Red.), Klinisk neuropsykologi, Frydenlund 2009 FORSKERNE ER UENIGE I 2009 blev der rejst stor tvivl om aspi og kollegers resultater. I en metanalyse (en samlet analyse af mange enkeltundersøgelser) af 14 studier konkluderede populationsgenetikeren Neil Risch fra University of alifornia i San Francisco, USA, og hans medforfattere, at der var ingen evidens for, at genotypen for serotonin transporter, hverken alene eller i en interaktion med stressende livsbegivenheder er forbundet med en forøget risiko for depression. Risch og kolleger skrev endvidere, at den vidt udbredte accept af aspi-undersøgelsens resultater, formentlig delvist kunne forklares med en ivrighed efter at finde nye tilgange på grund af den frustrerende mangel på fremskridt i at identificere gener for mentale forstyrrelser trods en intensiv indsats i mere end et ti-år. Københavns Universitet 77

19 HVOR STÅR VI I DAG? Siden er bøtten atter blevet vendt. En metaanalyse, publiceret i 2011, af 54 studier viste god evidens for aspis Gen x Miljø interaktion -effekt. Men forskerne bag studiet bliver kritiseret for at have inkluderet nærmest en hvilken som helst population. For eksempel havde de inddraget studier, der omfattede patienter med Parkinsons syge eller hjertesygdomme. Deres data viste, at især sygdomme og traumer fra barndommen var forbundet med depression hos bærere af den korte allele, mens begivenheder som skilsmisse, tab af pårørende og arbejdsløshed viste en svagere evidens. Det var udelukkende den sidste type af livsbegivenheder, som Risch og hans kolleger havde inddraget i deres metaanalyse fra Så hvor står vi i dag? Har bærere af korte alleler større risiko for at udvikle depression, end bærere af lange alleler? Det er på nuværende tidspunkt et spørgsmål om, hvorvidt en alvorlig sygdom kan kategoriseres som en stressende livsbegivenhed. Boks 4: Depression er en folkesygdom Verdenssundhedsorganisationen WHO karakteriserer depression som en folkesygdom og rangerer den for at være den 4. alvorligste sygdom i den vestlige verden, når man ser på livskvalitet og livslængde (mange depressive begår selvmord). WHO anslår, at kun en tredjedel af de mennesker, der har symptomer på depression, søger hjælp. Årligt bliver ca danskere behandlet for depression hos de praktiserende læger. Yderligere ca danskere bliver henvist til speciallæge eller en psykiatrisk afdeling. Nogle mener, at lægerne er blevet alt for rundhåndede med at uddele recepter på antidepressive lægemidler. Det hævdes fra mange sider, at antidepressiva i stigende om fang bliver anvendt til behandling af forbigående nedtrykthed, der ikke har noget med en diagnosticeret depression at gøre. De fleste kan dog blive enige om, at der formentlig finder både en overbehandling og en underbehandling sted, altså at nogle mennesker bliver unødigt behandlet, mens andre slet ikke bliver behandlet, selvom der er be hov for det. Det er dog helt sikkert, at har man ikke gavn af for eksempel SSRI erne, vil de fleste mennesker ophøre med at tage medicinen pga. bivirkningerne. Gennem årene er der sket en udvidelse af indikationsområderne for anvendelse af SSRI-præparaterne. For eksempel anvendes de også til behandling af såkaldt social fobi (som er en slags sygelig ekstrem generthed, der medfører svært handicap). Ikke alle er glade for den udvikling. Skeptikerne er urolige for, at vi begynder at anvende lægemidler til at ændre vores personligheder og adfærd for at leve op til omgivelsernes og egne krav om at være udadvendte og kunne præstere mere og bedre. Undersøgelser viser dog, at raske mennesker hverken ændrer adfærd eller bliver lykkelige af antidepressiv medicin de får bare bivirkninger! 78 Bioteknologisk Forskning

20 FAKTA DEPRESSION OG SELVMORD: En depression varer typisk mellem 6 og 24 måneder. Har man en gang haft en depression, er der stor risiko for at opleve en ny. For at forebygge en tilbagevenden anbefales det, at man fortsætter med behandling et halvt til et helt år efter, at man er blevet erklæret rask. Ældre, syge og ensomme mennesker har størst risiko for at udvikle en depression. Ifølge statistikkerne er der flere kvinder end mænd, der har en depression. Man ved ikke hvor for. Den statistiske forskel kan måske tilskrives, at kvinder er mere tilbøjelige end mænd til at opsøge hjælp, men en række andre forhold spiller også en stor rolle. Der er lige mange drenge og piger under pubertetsalderen, som får depression, mens der hos teenagere er dobbelt så mange piger som drenge, der får en depression. Der er desuden en øget tendens til depression hos nydanske unge. Hvert år begår mellem 600 og 700 danskere selvmord. irka to ud af tre selvmord bliver begået af mænd. Mellem 50 og 60 procent af alle selvmord begås af mennesker, der har en depression. Hvert år begår to til tre danske børn under 15 år selvmord. Tallet er markant større i de sene teenageår. Der er tre selvmord for hver piger og otte for hver drenge. Tre gange så mange piger som drenge forsøger selvmord, men forholdsmæssigt er der flere drenge, der ender med at tage livet af sig. INDIKATIONSOMRÅDER FOR SSRI-PRÆPARATER: 1988: Svær depression 1996: Tvangsneuroser OD, panikangst 1997: Moderat og mild depression, bulimi 2000: Social fobi 2001: Forebyggelse af periodisk depression 2002: Generaliseret angst, post-traumatisk stress syndrom Københavns Universitet 79

Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet

Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet side 119 Så tag dig dog sammen! itat 1 Jeg forstår ikke, hvorfor nogen har det næsten perfekt, og andre har det forfærdeligt! Jeg er blevet mobbet, kaldt luder, so og bitch. Jeg er blevet svigtet af én,

Læs mere

Så tag dig dog sammen!

Så tag dig dog sammen! Så tag dig dog sammen! Citat 1 Jeg forstår ikke, hvorfor nogen har det næsten perfekt, og andre har det forfærdeligt! Jeg er blevet mobbet, kaldt luder, so og bitch. Jeg er blevet svigtet af én, jeg troede,

Læs mere

Information om MEDICIN MOD DEPRESSION

Information om MEDICIN MOD DEPRESSION Til voksne Information om MEDICIN MOD DEPRESSION Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er en depression? 04 Hvad er medicin mod depression? 04 Typer af medicin 06 Hvilken medicin passer til

Læs mere

Sådan virker antidepressiv medicin

Sådan virker antidepressiv medicin Sådan virker antidepressiv medicin Arbejdsmedicin Herning Hospitalsenheden Vest Hvad er antidepressiv medicin? Der findes mange forskellige slags medicin mod depression i daglig tale antidepressiv medicin.

Læs mere

Ny viden om hvordan depressionsmedicin bindes i hjernens nerveceller

Ny viden om hvordan depressionsmedicin bindes i hjernens nerveceller Ny viden om hvordan depressionsmedicin bindes i hjernens nerveceller Med ny præcision kortlægger Århus-forskere hvordan depressionsmedicin virker. Opdagelserne giver håb om at udvikle forbedret depressionsmedicin

Læs mere

Depression brochure Hvorfor diagnosen, bruge bedre depression

Depression brochure Hvorfor diagnosen, bruge bedre depression Depression Denne brochure handler om depression. Hvorfor det er vigtigt at få stillet diagnosen, og hvilken medicin man kan bruge. Men også om, hvordan man kan blive bedre til at undgå en ny depression.

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Løb og styrk din mentale sundhed

Løb og styrk din mentale sundhed Løb og styrk din mentale sundhed Af Fitnews.dk - torsdag 25. oktober, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/lob-og-styrk-din-mentale-sundhed/ Vi kender det alle sammen. At have en rigtig dårlig dag, hvor

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

AT Synopsis. Titel. Kampen for det gode liv

AT Synopsis. Titel. Kampen for det gode liv AT Synopsis Titel Fagkombination Problemformulering Metode Kampen for det gode liv Bioteknologi A og psykologi C Flere og flere får diagnosticeret depression, og man regner med, at hele fem procent af

Læs mere

Professor, ledende overlæge, dr.med. Poul Videbech Center for psykiatrisk forskning, Aarhus Universitetshospital, Risskov

Professor, ledende overlæge, dr.med. Poul Videbech Center for psykiatrisk forskning, Aarhus Universitetshospital, Risskov Professor, ledende overlæge, dr.med. Poul Videbech Center for psykiatrisk forskning, Aarhus Universitetshospital, Risskov videbech@dadlnet.dk www.videbech.com Søgaard HJ. Psykisk sygelighed hos langtidssygemeldte.

Læs mere

Psykiatri. Information om DEPRESSION hos børn og unge

Psykiatri. Information om DEPRESSION hos børn og unge Psykiatri Information om DEPRESSION hos børn og unge 2 HVAD ER DEPRESSION hos børn og unge? Depression er en sygdom, der påvirker både sind og krop. Børn og unge med depression oplever at være triste,

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både

Læs mere

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Patientinformation Depression - en vejledning til patienter og pårørende Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Depression er en folkesygdom Ca. 150.000 danskere har til hver en tid en depression.

Læs mere

Angst og Autisme. Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center

Angst og Autisme. Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center Angst og Autisme Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center Angst i barndommen Er den mest udbredte lidelse i barndommen Lidt mere udbredt blandt piger end drenge 2 4% af børn mellem 5 16 år

Læs mere

Helbredsangst. Patientinformation

Helbredsangst. Patientinformation Helbredsangst Patientinformation Hvad er helbredsangst? Helbredsangst er en relativt ny diagnose, der er karakteriseret ved, at du bekymrer dig i overdreven grad om at blive eller være syg, og dine bekymrende

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Behandling DEPRESSION

Behandling DEPRESSION Behandling & DEPRESSION Dette hæfte er det fjerde i en skriftserie, der udkommer i løbet af 2001, og som behandler forskellige emner med relation til depression. Planlagte udgivelser er: Fakta & depression*

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 23-4 2014

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 23-4 2014 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 23-4 2014 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både ramte

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni?

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? I det danske sundhedsvæsen har man valgt at organisere behandlingen af skizofrene patienter på forskellige måder. Alle steder bestræber man sig

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel testes snart CHDI og Pfizer annoncerer spændende dyreforskning

Læs mere

Depression. Peter Christoffersen, overlæge, Psykiatrien i Distrikt Slagelse

Depression. Peter Christoffersen, overlæge, Psykiatrien i Distrikt Slagelse Depression Peter Christoffersen, overlæge, Psykiatrien i Distrikt Slagelse Hvad er depression Fakta: 200.000 personer i DK har depression En femtedel af befolkningen vil udvikle depression Depression er

Læs mere

Poul Videbech Professor, ledende overlæge, dr.med. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital, Risskov

Poul Videbech Professor, ledende overlæge, dr.med. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital, Risskov Poul Videbech Professor, ledende overlæge, dr.med. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital, Risskov Hvad er neuropsykiatri? py Hvad kan det bidrage med mht. Udredning Behandling Nogle

Læs mere

Stress & Depression. Bedre Psykiatri - Hedensted Tirsdag d. 10. september 2013. PsykInfo Midt

Stress & Depression. Bedre Psykiatri - Hedensted Tirsdag d. 10. september 2013. PsykInfo Midt Stress & Depression Bedre Psykiatri - Hedensted Tirsdag d. 10. september 2013 Stress Når man bliver ramt af arbejdsrelateret stress og bliver sygemeldt, er det som regel ikke udelukkende arbejdet eller

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Mitokondrier og oxidativt stress

Mitokondrier og oxidativt stress Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At gå målrettet mod oxidativ stress i Huntingtons Sygdom Skade på celler skabt af oxidativt stress

Læs mere

Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson

Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson www.socialmedicin.rm.dk De forskellige slags belastningsreaktioner Akut belastningsreaktion En forbigående reaktion på en svær belastning.

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Information om PTSD Posttraumatisk stressforstyrrelse er en relativt langvarig og af og til kronisk tilstand. Den kan opstå efter alvorlige katastrofeagtige psykiske belastninger. Dette kan være ulykker,

Læs mere

Information om BEHANDLING MED ECT

Information om BEHANDLING MED ECT Til voksne Information om BEHANDLING MED ECT Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ECT? 03 Hvem kan behandles med ECT? 05 Hvordan virker ECT? 05 Hvem møder du i ECT-teamet? 06 Forundersøgelse

Læs mere

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Fødselsreaktioner Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Hvad er en fødselsreaktion * Efter en fødsel gennemlever mange forældre både en psykisk og legemlig forandring. * Stiller store krav

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Ekstrakter - rammebevillinger

Ekstrakter - rammebevillinger Ekstrakter - rammebevillinger Professor Bente Vilsen Aarhus Universitet Biokemi 4.736.000 kr. Natrium-kalium pumpen sidder i membranen på alle celler og er livsnødvendig for at opretholde deres funktion.

Læs mere

Stress er ikke i sig selv en sygdom, men langvarig stress kan føre til sygdomme.

Stress er ikke i sig selv en sygdom, men langvarig stress kan føre til sygdomme. Stressens fysiologi En artikel om stress - hvad der fysiologisk sker i kroppen under stresspåvirkning samt symptomer på stress. Der er ingen tvivl om, at emnet kan uddybes meget, men artiklen er begrænset

Læs mere

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf.

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. 39 77 76 00 Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Tlf. 44 88 44 03 Psykoterapeutisk Center Stolpegård Stolpegårdvej

Læs mere

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Færre børn får antidepressiv medicin i 2016

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 1 MEDICINFORBRUG - INDBLIK 2017 Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 Sundhedsdatastyrelsen sætter fokus på den nyeste udvikling i forbrug af antidepressive

Læs mere

Vi ville være langt bedre stillet, hvis alle psykofarmaka blev fjernet fra markedet. Lægerne er ikke i stand til at håndtere dem.

Vi ville være langt bedre stillet, hvis alle psykofarmaka blev fjernet fra markedet. Lægerne er ikke i stand til at håndtere dem. Psykiatri på afveje Vi ville være langt bedre stillet, hvis alle psykofarmaka blev fjernet fra markedet. Lægerne er ikke i stand til at håndtere dem. 60 myterne om psykofarma er skadelige for patienterne.

Læs mere

Information om behandling for Generaliseret angst

Information om behandling for Generaliseret angst Information om behandling for Generaliseret angst sykiatri og Social Regionspsykiatrien Viborg-Skive Team for OCD og Angstlidelser Du er henvist til behandling for generaliseret angst i en af angstklinikkerne

Læs mere

depression Viden og gode råd

depression Viden og gode råd depression Viden og gode råd Hvad er depression? Depression er en langvarig og uforklarlig oplevelse af længerevarende tristhed, træthed, manglende selvværd og lyst til noget som helst. Depression er en

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Træning øger genbrug i museceller. Er det derfor, at motion er

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise, når voksne med psykiske lidelser

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af depression Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Omkring 500.000 danskere tager benzodiazepiner for at sove. Det øger deres risiko for at få demens med 50 pct. Af Torben Bagge, 29. september 2012 03 Sovepiller

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM DEPRESSION DEPRESSION 1 PROGRAM Viden om: Hvad er en depression? Hvor mange har en depression? Hvornår har man egentlig en depression? Film om depression

Læs mere

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Psykisk lidelse og selvmord Forekomsten af psykiske lidelser hos ældre Demografiske forandringer Fremtrædelsesformer

Læs mere

Demens. Onsdag den 18/112015 Ulla Vidkjær Fejerskov, demenskoordinator og udviklingskonsulent

Demens. Onsdag den 18/112015 Ulla Vidkjær Fejerskov, demenskoordinator og udviklingskonsulent Demens Onsdag den 18/112015 Ulla Vidkjær Fejerskov, demenskoordinator og udviklingskonsulent 1 Program Hvad er tegnene på demens? Hvad siger den nyeste forskning om forebyggelse af demens? Hvilken betydning

Læs mere

Kampen for det gode liv

Kampen for det gode liv Titel Fagkombination Problemformulering Problemstillinger Kampen for det gode liv Bioteknologi A og psykologi C Danmark er i dag aktiv, sammen med andre vestlige lande, med udsendelsen af soldater til

Læs mere

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen?

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Nationalt Videnscenter for Demens Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Steen G. Hasselbalch, professor, overlæge, dr.med. Nationalt Videnscenter for Demens, Neurologisk

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Information om behandling for Panikangst og agorafobi

Information om behandling for Panikangst og agorafobi Information om behandling for anikangst og agorafobi sykiatri og Social Regionspsykiatrien Viborg-Skive Team for OCD og Angstlidelser Du er henvist til behandling for panikangst og/eller agorafobi på en

Læs mere

Model for risikovurdering modul 4 og 6

Model for risikovurdering modul 4 og 6 Modul 4 Aktuelt sygeplejeproblem Teoretisk begrundelse for risici Aktuelt sygeplejeproblem Teoretiske begrundelser for risici Epidemiologiske belæg for risici og forhold, der forstærker risici Eksempelvis:

Læs mere

MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER

MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER I løbet af det seneste årti har vi fået langt mere viden om, hvordan kræft udvikler sig. På baggrund af denne viden

Læs mere

Lægemidlerne anvendes til behandling af moderat til svær depression ( major depression ) hos voksne.

Lægemidlerne anvendes til behandling af moderat til svær depression ( major depression ) hos voksne. Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 207 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelser med betingelser for lægemidlerne

Læs mere

Få ro på - guiden til dit nervesystem

Få ro på - guiden til dit nervesystem Få ro på - guiden til dit nervesystem Lavet af Ida Hjorth Karmakøkkenet Indledning - Dit nervesystems fornemmeste opgave Har du oplevet følelsen af at dit hjerte sidder helt oppe i halsen? At du mærker

Læs mere

ECT (Electro-Convulsiv-Terapi)

ECT (Electro-Convulsiv-Terapi) Specialistgangen ECT (Electro-Convulsiv-Terapi) Information til patienter og pårørende Århus Universitetshospital Hospital, Risskov 2010 Hvad er ECT-behandling? ECT-behandlingen er en meget sikker og effektiv

Læs mere

BAGGRUNDSTEKST DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1

BAGGRUNDSTEKST DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1 DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1 INDHOLD DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER 3 ADHD 4 DEPRESSION 5 FÆLLESBETEGNELSEN

Læs mere

Information om STEMNINGSSTABILISERENDE MEDICIN - ved bipolar lidelse

Information om STEMNINGSSTABILISERENDE MEDICIN - ved bipolar lidelse Til voksne Information om STEMNINGSSTABILISERENDE MEDICIN - ved bipolar lidelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er bipolar lidelse? 03 Hvorfor behandle bipolar lidelse? 04 Hvordan behandler

Læs mere

Stress og mindfulness

Stress og mindfulness Stress og mindfulness Hvad er stress? Præsentation af mindfulness principper, åndedrættet og meditation. Værktøjer der kan anvendes i hverdagen. Øget arbejdspres inden for de sidste 5 år Føler sig stresset

Læs mere

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr Af: Sybille Hildebrandt, Journalist 8. november 2010 kl. 12:24 Smertestillende håndkøbsmedicin er blevet brugt af millioner af mennesker. Først

Læs mere

Information om træthed

Information om træthed Information om træthed 1 ERHVERVET HJERNESKADE Hvad menes med? Apopleksi: Blodprop eller blødning i hjernen Kognitiv: Mentale processer vedrørende tænkning. Bl.a. opmærksomhed, koncentration, hukommelse,

Læs mere

Børn født af unge og overvægtige mødre har øget risiko for ADHD

Børn født af unge og overvægtige mødre har øget risiko for ADHD Børn født af unge og overvægtige mødre har øget risiko for ADHD ADHD er den mest udbredte børnepsykiatriske lidelse i Danmark, men vi mangler stadig viden om, hvorfor ADHD opstår. Et ph.d.- projekt har

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Journalnummer: 5-1010-223/1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om behandling af voksne med

Læs mere

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer?

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? Kapitel 15 Hvilken betydning har over v æ g t for helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer? Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? 153 Forekomsten

Læs mere

Depression DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

Depression DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression Depression Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Marts Mona Henningsen Hanne Kousgaard. 2. marts Bipolar lidelse

Marts Mona Henningsen Hanne Kousgaard. 2. marts Bipolar lidelse Marts 2017 Mona Henningsen Hanne Kousgaard 2. marts 2017 Bipolar lidelse 1 Hvad er en bipolar lidelse? Psykisk lidelse, kendetegnet ved unaturlig forandring af stemningslejet samt ændringer af tænkning,

Læs mere

At skrue ned for signalstyrken med dantrolene hjælper HD-mus Calcium og neuroner calcium

At skrue ned for signalstyrken med dantrolene hjælper HD-mus Calcium og neuroner calcium Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At skrue ned for signalstyrken med dantrolene hjælper HD-mus Dantrolene, et muskelafslappende

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Skal søvnløshed behandles med sovemedicin? Hanne Vibe Hansen Overlæge, speciallæge i psykiatri Demensdagene d. 12. maj 2015

Skal søvnløshed behandles med sovemedicin? Hanne Vibe Hansen Overlæge, speciallæge i psykiatri Demensdagene d. 12. maj 2015 Skal søvnløshed behandles med sovemedicin? Hanne Vibe Hansen Overlæge, speciallæge i psykiatri Demensdagene d. 12. maj 2015 Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Medicin Hvorfor ikke bare behandle

Læs mere

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Kolding 16.4.2012 Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Theser: Diagnosesamfundet gavner ikke den svageste, men den mindre syge del af klientellet. Diagnosesamfundet er udtryk for befolkningens

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM ANGST ANGST 1 PROGRAM Viden om: Hvad er angst? Den sygelige angst Hvor mange har angst i Danmark? Hvorfor får man angst? Film Paulinas historie

Læs mere

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Hver morgen er der ca. 200.000 danskere, der går dagen i møde med en depression. Det påvirker

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser bag angst. Fokus på borderline. Barndommens betydning

Personlighedsforstyrrelser bag angst. Fokus på borderline. Barndommens betydning Personlighedsforstyrrelser bag angst. Fokus på borderline. Barndommens betydning Psykiatrifonden 25. september 2013 Henning Jordet Ledende psykolog Daglig leder Ambulatorium for Angst og Personlighedspsykiatri

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Angstens Ansigter. Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014

Angstens Ansigter. Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014 Angstens Ansigter Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014 Edward Munch s : Skriget Angst Angst er en grundlæggende følelse som er en naturlig del af menneskets overlevelsesmekanismer

Læs mere

Forsvundet ved oversættelsen? Ny viden om hvordan proteinet for Huntingtons Sygdom dannes Du siger kartoffel. huntingtingenet

Forsvundet ved oversættelsen? Ny viden om hvordan proteinet for Huntingtons Sygdom dannes Du siger kartoffel. huntingtingenet Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Forsvundet ved oversættelsen? Ny viden om hvordan proteinet for Huntingtons Sygdom dannes Dannelsen

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Den farmakologiske behandling af PTSD Francisco Orengo - García MD Psychiatrist Sociedad Española de Psicotraumatología

Læs mere

Stress Symptomer og årsager

Stress Symptomer og årsager Stress Symptomer og årsager Stress koster penge: Stress koster 10 mia. kr. om året. Ca. 200.000 mennesker på det danske arbejdsmarked har psykiske problemer eller sygdom. Nogle af dem er en direkte følge

Læs mere

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer?

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? Kapitel 15 Hvilken betydning har over v æ g t for helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer? Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? 153 Forekomsten

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

Undersøgelsen definerer dårlig mental sundhed, som de 10 % af befolkningen som scorer lavest på den mentale helbredskomponent.

Undersøgelsen definerer dårlig mental sundhed, som de 10 % af befolkningen som scorer lavest på den mentale helbredskomponent. Mental sundhed blandt voksne danskere 2010. Analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 Sundhedsstyrelsen 2010 (kort sammenfatning af rapporten) Baggrund og formål med undersøgelsen

Læs mere

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende.

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. PSYKISK SELVHJÆLP Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. NORMALE, ALMINDELIGE MÅDER AT REAGERE PÅ EFTER EN VOLDSOM OPLEVELSE. Hvis du ikke kender til

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Bipolar Lidelse. Marianne Borch Anne-Lene Kjeldmann

Bipolar Lidelse. Marianne Borch Anne-Lene Kjeldmann Bipolar Lidelse Marianne Borch Anne-Lene Kjeldmann 1 Forekomst af bipolar lidelse Ca. 40-80.000 danskere har en bipolar lidelse Risikoen for at udvikle en bipolar lidelse i løbet af livet er ca. 2-3 %

Læs mere

Hold styr på dit stamtræ også når det gælder prostatakræft Arv og øvrige dispositioner for prostatakræft

Hold styr på dit stamtræ også når det gælder prostatakræft Arv og øvrige dispositioner for prostatakræft Hold styr på dit stamtræ også når det gælder prostatakræft Arv og øvrige dispositioner for prostatakræft www.propa.dk Fejl i DNA molekylet er årsag til alle former for kræft også prostatakræft. Arvelighed

Læs mere

Medicinsk behandling af depression hos demente

Medicinsk behandling af depression hos demente Medicinsk behandling af depression hos demente patienter Demensdagene 2012 Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge ph.d. Demensklinikken, OUH og psykiatrisk afdeling Odense, Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Alt om. træthed. www.almirall.com. Solutions with you in mind

Alt om. træthed. www.almirall.com. Solutions with you in mind Alt om træthed www.almirall.com Solutions with you in mind Hvad er det? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Information om træthed efter hjerneskade

Information om træthed efter hjerneskade Kommunikationscentret Information om træthed efter hjerneskade 1 2 Træthed er en hyppig følge efter en hjerneskade og kan udgøre et markant usynligt handicap. Træthed ses også efter andre neurologiske

Læs mere

Information om behandling for OCD (Obsessive Compulsive Disorder)

Information om behandling for OCD (Obsessive Compulsive Disorder) Information om behandling for OCD (Obsessive Compulsive Disorder) sykiatri og Social Regionspsykiatrien Viborg-Skive Team for OCD og Angstlidelser Du er henvist til behandling for OCD (Obsessive Compulsive

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

Multipel Endokrin Neoplasi 1 (MEN1) Patientinformation

Multipel Endokrin Neoplasi 1 (MEN1) Patientinformation Multipel Endokrin Neoplasi 1 (MEN1) Patientinformation MEN1 er en arvelig sygdom, hvor der påvises en eller flere knuder (tumorer) i hormonproducerende kirtler. MEN1 er en sjælden lidelse, som rammer mænd

Læs mere

Ti veje til bedre psykiatrisk behandling

Ti veje til bedre psykiatrisk behandling Bragt på Altinget den 5.februar 2014. Ti veje til bedre psykiatrisk behandling I de senere år er vi blevet klogere på mange aspekter inden for psykiatrisk behandling. Men vi kan blive endnu bedre. Dansk

Læs mere

ANGST OG OCD. Horsens 5. februar 2015. Kristian Kastorp autoriseret psykolog Ambulatorium for Angst og OCD Regionspsykiatrien Horsens krikas@rm.

ANGST OG OCD. Horsens 5. februar 2015. Kristian Kastorp autoriseret psykolog Ambulatorium for Angst og OCD Regionspsykiatrien Horsens krikas@rm. ANGST OG OCD Horsens 5. februar 2015 Kristian Kastorp autoriseret psykolog Ambulatorium for Angst og OCD Regionspsykiatrien Horsens krikas@rm.dk PsykInfo Midt Program Hvordan skal vi forstå angst? Angstlidelserne

Læs mere

Fakta om spiseforstyrrelser

Fakta om spiseforstyrrelser SUNDHEDSSTYRELSEN [Næste side] Indholdsfortegnelse: Kolofon Nervøs spisevægring - anorexia nervosa Nervøs overspisning - bulimia nervosa Andre spiseforstyrrelser Udbredelse og årsag Mange faktorer spiller

Læs mere

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien.

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Stress Hvad kan jeg selv gøre? I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Omstrukturering af fejlfortolkninger. 1) Træn din

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere