HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel"

Transkript

1 Nyhedsbrev Damhusledningen/Hvidovre, oktober/november 2013 HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Straks i det nye år er HOFOR klar til at sende den underjordiske boremaskine af sted, som skal bore ud til den første etape af den nye store kloakledning, Damhusledningen Hvidovre. Fra 2015 vil den nye kloak skybrudsikre boliger i Hvidovre langs Vigerslevparken og sænke risikoen for oversvømmelse i kældrene. Den nye kloakledning kommer til at løbe fra Åmarkens Pumpestation til Hvidovre Station en strækning på i alt 3,5 km, hvor den bliver anlagt i etaper frem til Lige nu er HOFOR ved at være færdig med at bore og grave ud til de første arbejdsskakte ved Åmarken Station. Den 25 meter høje, gule boremaskine, der som det seneste har arbejdet på Næsborgvej, er netop rykket videre til Sydkærsvej ud for Risbjerggårds Allé, hvor der er blevet omlagt kloakrør og vand-, el- og gasledninger, så boremaskinen kan komme til. Dermed er HOFOR nu fem steder i fuld gang med at lave arbejdsskakte til Damhusledningen Hvidovre: På VUCs grund på hjørnet af Åmarksvej og Gammel Køge Landevej, hvor boremaskinen er færdig med at bore ud til skaktens betonvægge. Væggene er støbt og der graves nu ud til den store adgangsskakt. Der skal frem til efteråret 2014 bores tre tunneller fra VUC-skakten: Mod pumpestationen, Asminderødvej og Brostykkevej. På Asminderødvej ud mod Gammel Køge Landevej er der i forsommeren blevet boret ud til skaktvægge. Udgravningen har været dækket sommeren over, så trafikken har kunnet passere normalt. Nu skal skakten tages i brug, og det har derfor været nødvendigt igen at spærre for ind- og udkørsel til og fra Gammel Køge Landevej frem til juli I stedet kan man køre ad Brostykkevej og Tibberupvej. På Næsborgvej er HOFOR gået i gang med at lave den næste skakt, og den gule boremaskine er netop blevet færdig med at bore ud til skaktens vægge. Der retableres i øjeblikket omkring skakten, der lukkes midlertidigt ned, indtil arbejdet med at bore den nordlige del af kloaktunnelen går i gang i sommeren På Sydkærsvej ud for pumpestationen ved Risbjerggårds Allé er der blevet omlagt kloakrør og vand-, el- og gasledninger, så den gule boremaskine kan fortsætte sit arbejde med at bore og støbe vægge til endnu en arbejdsskakt. På grund af arbejderne vil der være afspærret for gennemkørsel af biler på Sydkærsvej ud for pumpestationen helt frem til starten af Der er i området opsat skilte, der viser vejen for omkørsel.

2 Udover de reducerede trafikforhold vil der i den lange arbejdsperiode desuden være en del gener for naboerne i området i form af ekstra meget støj og lastbil trafik i hverdagen: Vi vil derfor være opmærksomme på, at reducere disse gener, så vidt det er muligt, siger projektleder Eva Arler fra HOFOR. På Sydkærsvej ud mod Sønderkær omlægges der i øjeblikket ledninger, så der i det nye år kan laves en adgangsskakt her også. Ind- og udkørsel til og fra Sønderkær er derfor spærret frem til medio november 2013, hvorefter der igen vil blive åbnet for trafikken. Senere på året og i 2014 graver HOFOR ud til flere skakte på Sydkærsvej og en enkelt på Brostykkevej. Går alt som forventet, er den første etape af Damhusledningen Hvidovre på plads mellem Åmarken og Næsborgvej i sensommeren Her starter boremaskinen Til januar 2014 går HOFORs underjordiske boremaskine i gang med at bore tunnelens første etape fra VUC-ska kten på Åmarksvej 1. Maskinen skal først ned under Gammel Køge Landevej og over til skakten på Asminderødvej. Dernæst vender den tilbage til VUC-skakten og forsætter ned til Åmarkens pumpestation i marts, og mellem Asminderødvej og Sydkærsvej ved Risbjerggårds Allé til foråret. - Tidsplanen ligger ikke helt fast endnu: Vi skal først have boremaskinen i jorden og være sikre på, at alt går som forventet, når vi starter den. Vi ved heller ikke, om vi støder på overraskelser i jorden fx store sten eller flintlag, som det taget ekstra tid at fjerne, siger entreprenørens entrepriseleder Michael Knudsen fra Arkil. Nabomøde på Sydkærsvej HOFOR har i sidste måned afholdt nabomøde for naboerne til byggepladsen på Sydkærsvej ud for pumpestationen. På mødet fik beboerne nærmere information om den nye Damhusledning Hvidovre og de gener, de kan opleve, mens den bliver anlagt. Alle berørte beboere omkring byggepladser bliver løbende inviteret til nabomøde efterhånden, som der bliver startet op på de enkelte bygepladser i forbindelse med udførelse af adgangsskaktene.

3 - Vi kan desværre ikke lave den nye kloakledning uden at støje og fylde, men vi gør, hvad vi kan, for at tage hensyn til beboerne i nærheden af vores byggepladser, siger projektleder Eva Arler fra HOFOR. Boremaskine på spil på villavejene Beboerne på Sydkærsvej, I. G. Smiths Allé og Ulfborgsvej kan frem til februar næste år opleve, at en boremaskine holder udenfor deres hus et par dage og borer ned i jorden. - Vi er nødt til at bore ned til grundvandet mange steder på den strækning, hvor vi skal anlægge den nye kloaktunnel, så vi løbende kan holde øje med, hvordan vandstanden er, når vi i korte perioder er nødt til at pumpe vandet væk, så vi kan komme til at arbejde, forklarer projektets byggeleder Ib Winther Hamborg fra Rambøll. Boremaskinen holder 2-3 dage hvert sted og arbejder kun i dagtimerne. Senere vil en stålslange 4 meter oppe i luften transportere vandet til og fra de områder, hvor der arbejdes. Slangen kommer til at løbe langs hele strækningen, ligesom den rørledning, man allerede nu kan se ved Åmarken Station. - Det sviner desværre lidt, når boremaskinen arbejder, men vi gør, hvad vi kan for at rydde pænt op efter os, siger Michael Knudsen. HOFOR passer godt på omgivelserne HOFOR gør en stor indsats for at passe godt på ejendommene, som støder op til de områder, hvor HOFOR arbejder, forklarer projektleder Eva Arler. - I stedet for at grave et 3,5 km. langt hul fra Åmarken til Hvidovre Station og blokere de veje, vi arbejder på, i et par år, har vi valgt at bore en tunnel til kloakledningen under jorden. På den måde generer vi beboere og trafikanter mindst muligt, siger hun. Sammen med Hvidovre Kommune har HOFOR lavet en meget grundig plan for, hvordan grundvandet skal sænkes og kontrolleres, mens der arbejdes, så der ikke sker skade på omgivelserne. Udvalgte ejendomme har også fået tilbudt en faskine, og i en del haver har HOFOR lavet små boringer, så grundvandsstanden nemt kan tjekkes.

4 Mindre støj ved pumpestationen Arbejdsstøjen fra gravearbejdet på Åmarkens pumpestation bliver nu mindre til gengæld vil der være ekstra meget trafik med lastbiler, som kører jord væk fra pumpestationen og ud af Gammel Køge Landevej. - Nu skal vi nemlig grave ud til den nye store pumpestation og sikrer, at den kan håndtere de ekstra store mængder regnvand fra den nye kloakledning, så der ikke opstår en prop i systemet, før vandet kan pumpes videre til Renseanlæg Damhusåen, siger projektleder Torben Kildegaard fra HOFOR. Arbejdet med at udvide pumpestationen forventes at vare frem til december HOFOR graver kun i hverdagene mellem klokken 7-18, medmindre der opstår kritiske situationer, hvor det er nødvendigt at arbejde på andre tidspunkter. Også ny kloakledning i Vigerslevparken I Vigerslevparken nord for Hvidovre Station er HOFORs gravemaskiner i gang med at lave endnu en adgangsskakt til kloakledningen Damhusledningen København, som skal lede københavnernes kloakvand ned til Renseanlæg Damhusåen og mindske risikoen for kælderoversvømmelser og kloakvand i Damhusåen ved skybrud. Frem til december bliver der boret ud til skaktens betonvægge. Om kort tid starter gravemaskinerne også i parken ud for Heldbovej. - Det betyder desværre en del støj i hverdagstimerne mellem kl. 7-18, både nord for Hvidovre Station og ud for Helbovej. Til gengæld er vi ved at være færdige med borearbejdet ved skakten i parken ud for Kirsebærhaven og spejderhytten, siger projektleder Morten E. Jensen fra HOFOR. Kloakledningen i Vigerslevparken er ikke forbundet med Damhusledningen Hvidovre, som løber under villavejene langs parken på Hvidovre-siden. Formålet med ledningen i parken er primært at holde åen ren, mens ledningen på Hvidovre-siden også skal holde husene langs parken tørre. Både Hvidovreledningen og Københavnerledningen skal bores med en underjordisk tunnelboremaskine,

5 Fakta: 6 spørgsmål til HOFOR om Damhusledningen Hvidovre: Hvorfor skal der laves en ny kloakledning i Hvidovre? Projektleder Eva Arler, HOFOR: - Den nye kloak er meget større end den nuværende, så den kan sluge meget mere vand, fx ved skybrud. Derfor bliver risikoen for kælderoversvømmelse i kvarteret meget mindre, når vi tager den i brug i Samtidig er den med til at sikre så rent vand i Damhusåen, at man om få år kan fiske og bade ved åens udløb i Kalveboderne. Hvorfor er HOFOR i gang med at grave flere forskellige steder på én gang? - Tunnelen til den nye kloak borer vi under jorden ved hjælp af en boremaskine. Vi har valgt denne løsning, fordi den generer omgivelserne mindre, end hvis vi gravede vejen op på hele strækningen. Boremaskinen skal sendes af sted mellem de i alt 9 skakte på ruten henover de næste to år. For at der både kan være skakte at sende boremaskinen af sted fra, og skakte hvor den kan modtages, laver HOFOR skakte flere steder på ruten på én gang. Via skaktene bliver der også fjernet udboret jord og sænket nye rør ned. Udover den nye Hvidovreledning, som løber langs villavejene på Hvidovresiden af Vigerslevparken, er HOFOR ved at lave en tvillingeledning inde i selve Vigerslevparken. Den kaldes Damhusledningen København og skal bores på samme måde. Hvorfor laver HOFOR to separate kloakledninger lige ved siden hinanden? - Terrænet skråner nedad fra København mod Hvidovre. Når det regner voldsomt, vil regnvandet fra parken og Københavnersiden derfor løbe ned mod Hvidovre og havne i Hvidovres kældre, hvis København og Hvidovre har fælles kloak. Ved at vælge at give Hvidovre sin egen separate ledning, bliver Hvidovres borgere sikret bedst muligt mod oversvømmelser. Damhusledningen København, som løber inde i selve parken, skal først og fremmest forhindre, at der løber kloakvand ud i Damhusåen. Når der er så voldsomt skybryd, at kloakkerne ikke kan rumme vandmasserne, vil det ekstra vand blive ledt ned i den nye kloakledning under Vigerslevparken og ikke som før til åen. Det giver en renere å. At lave to separate ledninger få meter fra hinanden er samtidig ikke dyrere end at lave ét fælles system.

6 Hvorfor ligger gravearbejdet indimellem stille ved nogle af skaktene? - Fordi vi gerne vil udnytte vores maskiner og arbejdskraft bedst muligt, har vi valgt at lave de ni adgangsskakte i ét samlet forløb. Derfor borer vi ud til adgangsskaktene og støber deres vægge en efter en: Når den 25 meter høje, gule boremaskine er færdig ved en skakt, rykker vi den straks videre til den næste, så den kan komme i gang med at arbejde der. Det betyder, at der vil være perioder, hvor der er stille ved nogle af skaktene. Ved vi, at der vil være stille i længere tid, fylder vi jord i skakten og asfalterer, så trafikken kan glide normalt, til vi skal i gang igen. På den måde gør vi, hvad vi kan, for ikke at genere trafikken mere end højest nødvendigt. Hvorfor indkalder HOFOR ikke alle berørte beboere mellem Åmarken og Hvidovre Station, hver gang HOFOR holder nabomøder? - Damhusledningen Hvidovre er et meget stort projekt, og det er forskelligt fra skakt til skakt, hvordan beboerne bliver berørt. Efterhånden som vi går i gang ved de enkelte arbejdsskakte, indkalder vi derfor beboerne tættest på arbejdsområdet, så vi er sikre på, at de får helt præcis information om, hvad der kommer til at ske i netop deres kvarter. Vi kender ikke alle detaljer og de præcise datoer for vores arbejde i endnu. Men man er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os og høre nærmere om de foreløbige planer for gravearbejdet i ens kvarter. Har du spørgsmål til Damhusledning-projektet? Hvis du har spørgsmål, eller hvis du oplever problemer i forbindelse med gravearbejdet og etableringen af Damhusledningen i Hvidovre, kan du i hele byggeperioden frem til 2016 komme i kontakt med HOFORs Damhusledningteam på og telefon Abonnér på HOFORs nyhedsbrev Du kan abonnere på HOFORs nyhedsbrev om Damhusledningen/Hvidovre og Damhusledningen/København, som vi løbende sender ud med sidste nyt om vores gravearbejder, og hvornår du måske kan opleve gener i dit kvarter på grund af gravearbejderne. Fx trafikomlægninger og støj. På hofor.dk skal du blot søge på Damhusledningen nyhedsbrev og krydse af i feltet for at bekræfte, at du gerne vil modtage nyhedsbrevene. Så får du dem automatisk sendt til din indbakke. Du kan også downloade vores info-folder Nu klimasikrer vi dit kvarter på hofor.dk og læse mere om projekterne.

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Klimaforandringer - en menneskeskabt forandring i den globale vandcyklus Det moderne samfunds industrielle produktion og levevis har igennem

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

10gode eksempler. på offentlig-privat samarbejde

10gode eksempler. på offentlig-privat samarbejde 10 gode eksempler 1 10gode eksempler på offentlig-privat samarbejde 2 10 gode eksempler Udbudsportalen 2013 Design og illustrationer: Mark Gry Christiansen Tryk: PrinfoHolbæk-Hedehusene-Køge A/S 10 gode

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

HELENS BOG OM Børn & Søvn

HELENS BOG OM Børn & Søvn HELENS BOG OM Børn & Søvn Sådan får du dit barn til at sove H e l e n L y n g H a n s e n KAPITEL 3 Du skal lære dit barns søvnrytme at kende Barnets søvn hænger sammen med dets døgnrytme. Derfor er det

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Et vigtigt valg! Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start. FONDEN TAGKÆRGAARD Et behandlingstilbud til unge i misbrug

Et vigtigt valg! Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start. FONDEN TAGKÆRGAARD Et behandlingstilbud til unge i misbrug Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start Et vigtigt valg! I dagligdagen kan det være svært. Sådan er det! Der venter en hård kamp men det hjælper! Jeg vil klart sige; GØR DET! Lige når man

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere