Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne"

Transkript

1 Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne

2 NATIONALPARK THY NATIONALPARK MOLS BJERGE SKJERN Å KONGERNES NORDSJÆLLAND SKJOLDUNGE- LANDET NATIONALPARK VADEHAVET DET SYDFYNSKE ØHAV

3 Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne

4 INDHOLD 1 Formidlingsfaciliteter 4 Formidling via lokale produkter og erhverv Mad og natur 22 Slagter Sørensen 23 Mere inspiration 24 Besøgscentre 8 Formidlingssatellitter 8 Informationstavler 8 Særligt om ny teknologi i formidlingen 9 Korte definitioner 10 Erfaringerne 11 Mere inspiration 12 2 Samarbejde med frivillige Nationalpark Thy thyboernes nationalpark 14 Nationalparkens værter 15 Uddannelse af de frivillige formidlere 15 Uddannelse fremover 16 Frivilligt arbejde har også en pris 16 3 Samarbejde med skoler og daginstitutioner 5 Kan formidling tiltrække turister og flere beboere? Potentialet i Det Sydfynske Øhav 26 1: Øhavsstien 26 2: Guidebog om Øhavsstien 26 3: Havkajakguiden 26 4: Kys Frøen 27 Erfaringerne i forhold til turisterne 27 Mere inspiration 28 Formidling langs stier og ruter Eks 1: Sundhedskorridor Halsnæs 30 Fremtidige perspektiver 31 Eks. 2: Handicapsti ved Esrum 31 Eks. 3: Find Vej til sjovere motion 32 Mere inspiration 33 6 Mit Vadehav 18 Voksende målgruppe 18 Opbygning 18 Sådan fungerer det i praksis 18 Udviklingsmuligheder 19 Hvad er succesen? 19 Mere inspiration 20

5 Brug af tv i formidlingen Hvorfor anvende tv i formidlingen? 40 Formålet med tv-udsendelserne 40 Organisering 40 Erfaringerne 40 Øget efterspørgsel Formidling og friluftsliv Løb og cykling 34 Havkajak 34 Nyere trends 35 Pulsen ned 35 Grejbankerne 35 Mere inspiration 36 8 Naturformidling i øjenhøjde med familien Differentieret formidling 38 En tørstig tudse 38 Jagttegn og jagtmenu 39 Skovzumba 39 På egen hånd Kulturhistorisk formidling Kulturhistoriens skatte 42 Vikingeskibe og royale rundvisere 42 Identitet og forankring 42 Mere inspiration 43

6 Indledning De danske nationalparker har fra den spæde start med pilotfaser og sonderinger bygget på fem søjler: natur, kultur, friluftsliv, erhverv og lokalbefolkning. Forvaltningsmæssigt har nationalparkerne givet udfordringer og muligheder, der på mange måder har været nyskabende i den danske naturforvaltning. Fordi de fem søjler er blevet en integreret del af partnerskaber og samarbejdsrelationer på tværs af kommuner, foreninger, erhverv og andre interesser. Et af hovedformålene med nationalparkerne er at formidle indhold og oplevelsesmuligheder til befolkningen. Der har, også før nationalparkerne kom til, været formidlet i områderne. Denne formidling har været båret af institutioner og organisationer med specifikke formål om at nå fx en målgruppe med særlige interesser, entrébetalende gæster eller skolebørn. Etablering af nationalparkerne, byggende på de fem søjler, giver nye muligheder. Ting tager tid I pilotfasens diskussioner om parkernes etablering var det en udfordring at tænke på, hvordan parkerne kom til at virke. Mange debatter indeholdt et udsagn om, at målsætninger skulle ses i et langvarigt perspektiv, mindst 30 år. Der skal gennemføres en række planperioder, før vi oplever nationalparker og områder, der lever op til de visioner, der blev udtrykt fra mange sider. Sådan er det også med formidlingen. I alle områderne har skoler, naturvejledere, natur- og friluftsorganisationer, turistvirksomheder, museer og naturcentre formidlet i mange år, så der ligger meget materiale og mange erfaringer, der også kan og skal bruges fremover. Der ligger også nogle nye muligheder for at koordinere og samtænke oplevelsestilbuddene til befolkningen, så endnu flere målgrupper og mennesker får glæde af nationalparkerne. Målet må være, at alle formidlere når flere mennesker med deres gode historier. Målet må også være, at historierne bliver bredere, så historien om fx stillehavsøsters ikke kun er biologi, men suppleres af kulturhistorie og endda kan afsluttes med en førstehåndsoplevelse af at høste naturens overskud. Det sidste vil i hvert fald appellere til nye målgrupper, som i den sammenhæng vil få en større forståelse - også for forvaltningen af invasive arter, eller hvad formidleren nu vælger at koble sammen med mad og drikke. Formidlingsmæssigt er der stadig store udfordringer, når det drejer sig om at nå bestemte målgrupper. Her tænkes især på de unge. Børnene har vi godt fat i. Fra vuggestuen til klasse i skolen går det rigtig godt. Tilbuddene står i kø, hvad enten man som pædagog eller forældre vil af sted på egen hånd med sine børn, eller man vil gøre brug af naturvejledernes kyndige hjælp. Hjemmesider, konkurrencer og samarbejde med kommercielle virksomheder: der er rig lejlighed til at lokke de 2-11-årige og deres voksne ud at se, røre, smage og på anden måde opleve naturen. Både i det daglige og nære, og til de større begivenheder, hvor historiefortællingen kobles på. De unge Teenagere er til gengæld meget svære at få i tale. Måske har de fået nok af oplevelsesnatur i børnehaven og de yngre klassetrin. Måske er de bare blaserte og mere optaget af deres egen naturlige udvikling. Netop deri ligger der en udfordring, som nationalparkerne bør tage op. De fleste unge vil gerne være med i et fælles- 6

7 Formidlingsmæssigt er der stadig store udfordringer. Her tænkes især på de unge. skab, hvor engagerede voksne inddrager dem og så at sige åbner deres øjne og skaber fælles oplevelser. De mange nye digitale muligheder er formidling på de unges præmisser, og et felt, hvor deres tekniske kunnen kan matches med den voksnes faglige kunnen. Værtsorganisationerne bag grejbankerne er med det righoldige udvalg og mængden af udstyr særlig forpligtet til at varetage formidling til unge. Gennem action- og adventureprægede aktiviteter kan vejlederne få de unge i tale. Grejbanker er udviklet i regi af en række institutioner specielt for unge, men der vil være en stor gevinst for friluftsliv og naturforståelse ved at overføre begrebet til nationalparkerne. Der er gode erfaringer med udlån af grej og vejledning om fx sikkerhed til institutioner. Udfordringen er at give andre besøgende muligheder for de større oplevelser, der kan fås ved at have grej til overnatning i nationalparken, til sejlads, fiskeri eller andre former for friluftsliv. Forskellighed Friluftsrådet har hele tiden ønsket en mangfoldighed i nationalparker og naturparker, og Rådet ser forskellighed som en styrke. Nationalparkerne rummer fantastiske muligheder for at få de gode historier frem og brugt i formidlingen. Rammerne er givet, og områderne har i flere år arbejdet på at finde den karakteristik, som kan fremhæve det enkelte område. I de udpegede områder er det tydeligt, at der sker et opmærksomhedsskifte hos lokalbefolkningen. Der opstår en fornyet stolthed ikke bare over naturen og nationalparken, men også over områdets produkter og særkende i øvrigt. Det gælder kødkvæg, pølser, håndværk, kunst, ungdomsaktiviteter, museer eller sjældne fugle. Formålet med dette inspirationskatalog er, at områderne kan inspirere og videreudvikle ideerne fra de enkelte parker. Det sydfynske Øhav har fx udnyttet fortællingen om Sixten Sparre og Elvira Madigans kærlighedshistorie til at lave en pakke bestående af en cykeltur på Tåsinge med indlagte teatertableauer undervejs. Oplevelsen kommer ind under huden på publikum, der får både historie, en god og dramatisk fortælling samt naturoplevelser med hjem. Præcis den historie kan kun laves på Tåsinge, men det grundlæggende koncept kan give inspiration til andre områder. Formidlingskoordinatorer fra hele landet har bidraget med tekst og inspirationskilder. Inspiration er et nøgleord. En idé, der virker i Skjoldungelandet, hvor kulturhistorien er central, kan måske også tages i anvendelse i Thy, selv om Thy grundlæggende vægter sine værdier anderledes. Her er naturen det centrale, og Thy har med stor succes og gode samarbejdsrelationer fået opbygget en tv-station. Find inspiration Opfordringen lyder derfor: brug bogen som en erfaren køkkenskriver bruger opskrifter. Læs, bliv inspireret og brug så de råvarer, du har til rådighed til at frembringe din egen version. Lad også de mange eksempler være en indfaldsvinkel til kontakt. Kontaktoplysninger er angivet ved alle inspirationsboksene, og på den måde er de også med til at styrke netværket blandt formidlingskoordinatorerne. Skulle det lykkelige ske, at der opstår nye netværk og uprøvede samarbejdsprojekter, er det måske noget, som Tips- og Lottomidler til Friluftslivet vil støtte. Inspirationskataloget er bygget op for netop at være det: et katalog med artikler og eksempler, der kan inspirere. Læserne vil givet kunne finde mange flere eksempler end dem, der er med her. Det handler netop om at tage de gode ideer og omsætte dem der, hvor man som formidlingsinstitution selv står. Friluftsrådet November

8 1 formidlingsfaciliteter Formidlingsfaciliteter Nationalparker har en særlig position i forhold til formidling. Hvert område er stort, har mange aktører, en særskilt markedsføring og profil, og naturområdet vil alene af den grund tiltrække et større publikum end hver enhed for sig. Nationalparkerne kan med fordel etablere forskellige faciliteter for naturgæsterne, fordi faciliteterne er med til at skabe en overordnet ramme om den naturformidling, man ønsker for området. Det er vigtigt at gøre sig overvejelser om såvel permanente fysiske som mobile faciliteter, herunder anvendelse af teknologi. Natur- og nationalparkernes gæster er et bredt udsnit af befolkningen samt udenlandske turister. Det kan være hensigtsmæssigt at dele formidlingen op, så den henvender sig til specifikke målgrupper. Derved sikrer man, at flest får størst udbytte af oplevelsen og går hjem med en god oplevelse og som en god ambassadør for området. Besøgscentre, formidlingssatellitter og informationstavler er endnu de mest brugte faciliteter. Hvilken form, der passer bedst, afhænger af bl.a. økonomi, områdets infrastruktur og hvilken type besøgende, man henvender sig til. Det er vigtigt, at faciliteterne er brugervenlige og slidstærke, og at der er afsat økonomi til vedligeholdelse. Det er også vigtigt at afsætte ressourcer til at vedligeholde og opdatere selve indholdet af formidlingen. Besøgscentre ubemandet. Det vigtigste er, at stedet fremstår vedligeholdt og rummer toiletter og vand samt har mulighed for bespisning, enten af medbragt mad eller salg på stedet, måske en café. Besøgscenteret skal placeres, hvor de besøgende alligevel kommer. Det skal ikke være en omvej at komme forbi centret, men tværtimod være det naturlige udgangspunkt for deres oplevelse. Formidlingssatellitter Der er sjældent kun én indgang til naturområdet. Derfor kan det være praktisk at opstille formidlingssatellitter på centrale steder. En satellit er et sted, hvor den besøgende kan hente information. Informationen kan gøres tilgængelig via fx fysiske informationstavler, en folderkasse til brochurer eller nyere teknologiske løsninger som mobilguide, podcasts eller lignende. Formidlingssatellitter bør ligesom besøgscentre placeres der, hvor den besøgende alligevel kommer. Placeringen kan være udendørs, men de kan også placeres i eksisterende bygninger, fx hos den lokale købmand. Informationstavler Begrebet besøgscenter dækker over et bredt spekter af fysiske faciliteter, hvor den besøgende kan søge information og hente inspiration til oplevelser i området. Det inkluderer information om, hvordan man kommer til og fra besøgscenteret, forslag til vandreture, tilgængelige naturvejledere, lån af grej til naturoplevelser og formidling om specielle seværdigheder og specifikke områder. Et besøgscenter kan være alt fra et flytbart telt eller tipi, en skurvogn eller nedlagt ejendom, eller et nybygget specialdesignet besøgscenter med interaktiv formidling, auditorium og it-udstyr. Et besøgscenter kan være bemandet eller Informationstavler er nyttige, når der skal informeres om et område, en bygning eller lignende, hvor grafik og kort spiller en særlig interesse. Tavlerne placeres i umiddelbar nærhed af det, som omtales, så den besøgende kan få information på tavlen og samtidig fysisk se det, der bliver omtalt. Med elektroniske platforme har man mulighed for at have en større mængde information tilgængelig for den særligt interesserede gæst, fx i form af en mobilguide. 8

9 Ny teknologi skaber nye formidlingsmuligheder og gør det muligt at målrette formidlingstiltag til nye målgrupper eller til specifikke målgrupper på en ny måde. Særligt om ny teknologi i formidlingen Der er gennem de senere år gjort mange forskellige forsøg med ny teknologi i formidlingen. Det gælder både indenfor i diverse udstillinger, og ude i naturen. I dette afsnit fokuseres på den udendørs formidling. Ny teknologi skaber nye formidlingsmuligheder og gør det muligt at målrette formidlingstiltag til nye målgrupper eller til specifikke målgrupper på en ny måde. Samlet set kan man sige, at de alle er måder at afsende og modtage budskaber på, og at de hver for sig rummer både nye muligheder og også begrænsninger. Mange af de nye formidlingsteknologier er baseret på mobiltelefonnettet. Da det drejer sig om formidling ude i det fri, vil man ofte støde på problemer med tilstrækkelig mobildækning. Et er at ringe op til et telefonnummer, noget andet er at downloade større datamængder som fx kort og billeder inden for en rimelig tidshorisont. Gps, mobiltelefon standere, podcasts, bluetooth servere, Quick Response eller 2D-koder (QR), smartphone applications (apps) er nogle af de mange nye ord, der er kommet til de senere år. De fleste er hurtigt blevet en del af især børn og unges dagligdag. Men hvad betyder de, og hvad kan de? Langt de fleste nye telefoner er smartphones, det vil sige mini computere med telefon og store touch skærme, der er designet til at fungere sammen med internettet. 9

10 1 formidlingsfaciliteter Man downloader små programmer, apps, som sætter telefonen i stand til at udføre bestemte handlinger. Endnu er det ikke alle, der har en smartphone eller kan udnytte teknologien. Selv om det er en svindende gruppe, er man som offentlig formidlingsafsender nødt til at tage forholdet i betragtning. Et andet problem er, at udenlandske gæster sjældent vil benytte mobile onlinetjenester, da roaming (at hente signal ned fra et andet lands teleudbyder) ofte er forbundet med høje afgifter. EU har dog indført ens og væsentlig lavere takster pr. 1. juli Endelig skal man være opmærksom på, at danskere sjældent har tændt for telefonens bluetooth modtager. Publikum skal altså opfordres til at tænde for signalet. Korte definitioner GPS (Global Positioning System) er et system, der med stor nøjagtighed (ca. 5 m) fortæller, hvor modtageren befinder sig. Systemet bygger på satellitter, som udsender bærebølger. Gps en indsamler data fra flere satellitter for at bestemme sin position, og er der mindst fire satellitter, kan højden også beregnes. Små håndholdte gps-modtagere er efterhånden meget brugt i formidlingssammenhæng. Geocaching, skattejagter, opdagelsesruter, undervisningsforløb, byvandringer og meget andet foregår ved hjælp af gps-modtagere eller smartphones. 10

11 Små håndholdte gps-modtagere er efterhånden meget brugt i formidlingssammenhæng. Geocaching, skattejagter, opdagelsesruter, undervisningsforløb, byvandringer og meget andet foregår ved hjælp af gps-modtagere eller smartphones. Telefonstandere: I al enkelthed går det ud på, at man opstiller en pæl med et telefonnummer på dér, hvor man gerne vil fortælle noget. Gæsten ringer nummeret op og en båndoptagelse afspiller de informationer, man ønsker, at gæsten skal have. Systemet kan sprogversioneres. Podcasts er formidling via lydfiler. De kan downloades via diverse medier og mange vil kende dem fra fx Danmarks Radio, der lægger mange af sine udsendelser ud som podcasts og instruerer i, hvordan man som lytter henter dem. Podcasts er gode til dramatiserede fortællinger, men kræver netadgang eller telefondækning. Bluetooth er en bestemt måde at sende informationer på typisk fra en lille sender til en telefon. Mest kendt er de trådløse headset. En bluetooth sender kan fx anbringes nær en seværdighed, og når man kommer tæt nok på serveren, vil ens mobiltelefon bippe, og spørge om tilladelse til at downloade et videoklip, en lydfil eller en tekst. Det forudsætter, at gæsten har aktiveret funktionen på sin telefon. QR-koder (Quick Response) er i virkeligheden bare en genvej til en hjemmeside. Ved hjælp af en scannerapp på smartphonen indlæses koden, hvorefter telefonen downloader den hjemmeside, der henvises til. Hurtigt og sikkert hvis der er dækning. I naturen kan man begrænse faciliteten til blot en lille kodet firkant, og på hjemmesiden kan man så opdatere og forny sin formidling. Fremtidige perspektiver De ovennævnte teknologier kan kombineres og afvikles på et utal af måder, og modtageren vil stadig oftere have en smartphone. Smartphone apps er små programmer, som man downloader til sin smartphone. Der er millioner af dem på markedet. Kun fantasien sætter grænser. De er forholdsvis billige at få fremstillet. Der er forskellige sprog til de forskellige telefoner, hvor Android og iphone er de mest almindelige. Smartphonen kan kombinere gps ens viden om positionen med alverdens kortmateriale, downloade film og lydfiler, afvikle spil og skattejagter, modtage bluetooth signaler og meget, meget mere. Tilbage står de pædagogiske og didaktiske overvejelser hvordan gør vi informationerne spændende og tilgængelige, hvordan kan vi bruge teknikken til at lokke nye målgrupper ud i naturen, hvordan får vi markedsført formidlingen osv. > elektronisk formidling Erfaringerne Det skal virke hver gang og uanset hvor du er. Ellers forvandles en gunstig formidlingssituation til et irritationsmoment. Når man vælger, hvordan man vil tilrettelægge et formidlingsforløb, er det derfor vigtigt, at teknikken er gennemtænkt og velafprøvet. Som tidligere nævnt er dårlig mobildækning ganske normalt, mens gps en altid virker. Så der kan med fordel arbejdes med contained apps dvs. applikationer, der downloades et sted, hvor der er internet adgang (WiFi), og derefter fungerer uden mobildækning. Se også Bilag 1 Tjeklister om formidlinger, bagest i publikationen. 11

12 1 formidlingsfaciliteter GPS Kors i Knægte En to-timers tur med gps rundt i Ribe i reformationstiden. Via 13 poster og spor i byen opnås viden om datidens vilkår for mennesker. Titlen kommer af, at der er skåret kors i mange af knægtene i Ribes bindingsværkshuse. Gps-løbet er udarbejdet som et skoleforløb, men gps er og materiale udlejes også af Ribe Turistbureau til turister og lejrskoler. Mobilapps fortællinger om Danmark Kulturarvsstyrelsen har lavet en interaktiv hjemmeside samt en smartphone-app til alle med lyst til at opleve den danske kulturarv fortællinger om Danmark giver inspiration til at besøge 1001 historiske steder og guider en rundt. Brugeren kan tilføje egne fortællinger, uploade billeder og kommentere direkte fra mobilen. Kulturhistoriske geocaches ved Vadehavet Gps-skattejagt om Vadehavskystens kulturhistorie og blot ét eksempel på, hvordan geocaching kan anvendes i formidlingen. De 5 geocaches er udarbejdet og vedligeholdes af Vadehavets Formidlerforum og indeholder oplysninger om Vadehavets havne og ladepladser, en jernalderboplads samt borgen Vardehus. Danmarksrejsen Friluftsrådet har i samarbejde med ConDidact udviklet en app, der fortæller om 30 af de fineste naturperler i Danmark. App en beskriver stederne, giver mulighed for at uploade egne billeder, anviser aktiviteter i naturen mv. Applikationen er gratis og kan hentes via hjemmesiden. QR koder BestigBjerge.dk BestigBjerge kombinerer bjerg vandringer med en primitiv skattejagt. Find koderne og saml højdemetre på pt. 20 bjerge i Danmark. Der er etableret et mobilt website, så legen nu er designet til mobiltelefoner i kombination med QR-koder. Sitet er åbent for flere bjerge med en højde på mere end 100 meter over havet. Projektejer er Destination Skanderborg. StoRYturen.dk StoRYturen er et udviklingskoncept om brug af QR-koder. 33 lokaliteter i Ry By er formidlet via podcasts og en folder med oversigtskort. Der er opbygget et mobilt website, hvor man kan hente historierne i tekst og billeder, hvis man ikke har en smartphone. Konceptet er under fortsat udvikling. Projektejer er Destination Skanderborg. 12

13 SMS service Bird Alarm Dansk Ornitologisk Forening har i mange år haft en sms-service, så medlemmer kan blive varslet om nye fugleobservationer. Er man medlem af foreningen, kan man tilmelde sig fx netfugl.dk eller den nyeste dofbirdalarm.com. Bird Alarm er lavet for at øge udbredelsen af information og viden om fugle blandt fuglekiggere verden over. Bird Alarm giver mulighed for at udveksle observationer med ligesindede direkte fra mobiltelefonen. Geocaching Aktive geocachere er tilmeldt en sms service, så de modtager en besked, når der er lagt en ny cache ud i nabolaget. Når man opretter sig, definerer man, hvad ens interesseradius er, og man modtager besked, når der er nye skatte. I en ny skat vil cacheejeren som regel lægge en særlig hilsen til den første, der finder den et FFC, førstefinder-certifikat. Derfor kan en sms være af stor betydning. Mere inspiration 1 Telefon til naturen Audioguiden er telefon til naturen en mulighed for at ringe til et telefonnummer og høre information om det sted, man befinder sig. Udstyret er enkelt: en stolpe, et piktogram og et telefonnummer. Audioguiden på Kalø: På Kalø Slotsruin og i Hestehave Skov syd for Rønde er der opsat 10 pæle med hver sin historie. Denne løsning kræver mobildækning på stedet. Opkald koster almindelig takst. Kongernes Nordsjælland: Også i Nordsjælland kan du ringe til fortiden og få en historie om netop det sted, hvor du står. Fx ved den store stjerne i St. Dyrehaves parforce jagtsystem eller ved jættestuen Mor Gribs hule. Fem temafoldere samler nogle af de over 40 steder, der har et telefonnummer. 13

14 2 samarbejde med frivillige Samarbejde med frivillige I alle nationalparker og naturparker er det uhyre vigtigt, at der etableres et godt og stærkt samarbejde med lokale ildsjæle og frivillige, der vil være med til at samarbejde om stedet. De lokale skal føle et ejerskab til området, så de oplever, at nationalparken eller naturparken bidrager positivt til at fremme stedets særlige kvaliteter. Eksemplet her tager udgangspunkt i processen i Nationalpark Thy, som var den første i Danmark. Nationalpark Thy thyboernes nationalpark I Nationalpark Thy har samarbejdet med frivillige høj prioritet. Frivilligkoordinatoren var en af de første, der blev ansat. Forklaringen skal findes tilbage i undersøgelsesprocessen før udnævnelsen af Thys vestkyst som nationalpark. Omkring 250 mennesker var involveret i arbejdsgrupper, der kortlagde muligheder og begrænsninger for en nationalpark i Thy. Det lokale engagement var starten på et bredt samarbejde i Thyboernes nationalpark. Det blev understøttet af en aktiv støtteforening og var helt centralt for bestyrelsen, da den tog fat på realiseringen af parken i Strategien bag den frivillige indsats i Nationalpark Thy er, at mulige frivillige samarbejdspartnere vurderes ligeså væsentlige for et projekt som dets økonomi. Formålet er at fremme det lokale medejerskab og at få inddraget de frivilliges kompetencer i projektet. Samarbejdet og det frivillige arbejde kan handle om alt fra organisatorisk arbejde til formidling og naturplejeprojekter med handsker og grensaks. 14

15 Nationalparkens værter I et gammelt fiskerhus ved det stemningsfulde fiskerleje i Stenbjerg har Nationalpark Thy et informationscenter, som syv måneder af året er bemandet med frivillige formidlere. De er alle lokale borgere, der har et godt kendskab til mennesker og natur i nationalparken, og de har hver især specialviden inden for relevante emner, som fx ravjagt eller kystfiskeri. Ud over at være værter i informationscentret inviterer de frivillige formidlere til offentlige ture og bidrager med gode fortællinger på nationalparkens egen tv-station. I enkelte tilfælde fungerer frivillige som guider på bestilte ture, hvis Naturstyrelsens guider ikke har mulighed for at tage turen. I de tilfælde betaler kunden den samme pris for arrangementet, selv om guiden er ulønnet. Indtægten går direkte i frivillighedskassen. Uddannelse af de frivillige formidlere For at klæde formidlerne på til opgaven får de tilbudt et gratis kursus i formidling og viden om nationalparken. Det første formidlingskursus i 2010 stod det lokale VUC for som almen voksen uddannelse i faget formidling på i alt 30 lektioner. I 2010 og 2011 har Nationalpark Thy og Biologisk Forening Nordvestjylland tilbudt Nationalparkkursus i natur og nationalparkens organisation på 30 lektioner. Interessen for nationalparkkurset har været så stor, at de 30 pladser ikke slog til. Det lokale engagement var starten på et bredt samarbejde i Thyboernes nationalpark. Det blev understøttet af en aktiv støtteforening og var helt centralt for bestyrelsen, da den tog fat på realiseringen af parken i

16 2 samarbejde med frivillige Uddannelse fremover Frivilligt arbejde har også en pris Formidlerne efterspørger stadig kurser, især i afgrænsede specifikke emner, som Kirkerne i Nationalpark Thy, Nationalparkens geologi og sprog. Erfaringerne viser imidlertid, at et 30 timers forløb er for omfattende for de fleste. Kommende kurser planlægges i stedet som kortere emnekurser på 5 til 10 timer. Hermed kan de frivillige få individuelle uddannelsesforløb, som både tager hensyn til timeforbruget og hensyn til de erfaringer og kompetencer, som den enkelte har i forvejen. Mange har allerede erfaring med formidling fra tidligere erhverv, mens andre har stor faglig viden inden for særlige emner. Det vil altid være relevant at tilbyde generelle kurser til nye frivillige. Men det vil blive kortere forløb med høj grad af praksis. Samtidig vil det også altid være relevant at tilbyde de gamle ny og aktuel viden, fordi engagement og nysgerrighed ofte er to sider af samme sag, og fordi kurser og arrangementer også er en kærkommen lejlighed til at mødes og udveksle erfaring. Hver måned er der et møde, som de frivillige formidlere deltager i, og hvor de bliver opdateret på aktiviteter i nationalparken. Frivilligt arbejde handler i nationalparken først og fremmest om at inddrage befolkningen, styrke engagementet og give gæster mulighed for at møde thyboerne. Udgangspunktet er, at det er sådan nogen, vi selv ville nyde at møde på en rejse. Netop dét, at de frivillige formidler ud fra en stærk lokal interesse inden for specifikke emner, gør dem til troværdige formidlere som nationalparkens ansatte så tilbyder den ekstra uddannelse, de har behov for. Erfaringen viser, at den frivillige selv er meget opmærksom på kvaliteten i sin formidling og på at give gæsten en god oplevelse. De frivillige og deres individuelle kompetencer og vidensområder bliver præsenteret på opslag i informationscenteret. Men det er ikke gratis at have frivillige, hverken i kroner eller arbejdstid. Ud over et godt måltid mad på de månedlige møder, får de frivillige en bluse og en fleecetrøje med logo på, de får betalt transportudgifter, og de bliver som nævnt tilbudt gratis undervisning. Derudover kræver det også ansættelse af en frivilligkoordinator for at holde kontinuiteten og samle trådene. 16

17 Frivilligt arbejde handler i nationalparken først og fremmest om at inddrage befolkningen, styrke engagementet og give gæster mulighed for at møde thyboerne. Undervisningen på VUC var tilbudt som almen voksenuddannelse, der i 2010 var gratis, og nationalparkkurset var et low-cost tilbud fra Biologisk Forening Nordjylland, der kostede 670 kr. pr. deltager. De kommende korte kurser bliver typisk dyrere, jo mere specialiserede de er. Nationalpark Thy overvejer også en ERFA-model, hvor de frivillige og ansatte formidlere kan udveksle viden på tværs. Fakta I 2010 var Temacenter Stenbjerg Landingsplads bemandet af frivillige i 60 % af åbningstiden. I 2011 var stedet bemandet af frivillige i mere end 80 % af åbningstiden. 15 mennesker er fast tilknyttet Temacentret, der i 2011 modtog over gæster. 17

18 3 samarbejde med skoler og daginstitutioner Samarbejde med skoler og daginstitutioner Mit Vadehav er et undervisningstilbud og en af grundstenene i formidlingssamarbejdet i Vadehavet. Undervisningstilbuddet er udviklet gennem et samarbejde mellem natur- og kulturinstitutionerne i Vadehavsområdet og Esbjerg kommunale Skolevæsen samt en række andre samarbejdspartnere. Projektet er støttet af Friluftsrådet, mens en række afledte projekter er støttet af private og offentlige fonde. Mit Vadehav Tidligt i Nationalpark Vadehavets pilotfase indså man værdien i at samarbejde og koordinere formidlingsindsatsen i regionen. Som noget af det første ønskede man at starte et konkret og brugbart projekt, der kunne involvere alle natur- og kulturhistoriske formidlere uanset faglig baggrund. I 2006 begyndte formidlerne derfor at udvikle et undervisningstilbud til grundskolens og klasser, koordineret af Pædagogisk Udvikling, Esbjerg Kommune. Formidlerne dannede arbejdsgrupper, der formulerede opgaverne, hvorefter projektkoordinatoren har redigeret og suppleret dem med henblik på at ramme folkeskolens Fælles Mål. De første opgaver blev afprøvet på testklasser i skoleåret 2007/2008 og siden lagt ud på Materialet var således både omfangsrigt, gennemprøvet og velkendt, da Nationalpark Vadehavet blev en realitet i 2010, og Mit Vadehav er i dag nationalparkens officielle undervisningsportal. Voksende målgruppe Mit Vadehavs oprindelige formål var at give eleverne i og klasse i de fire vadehavskommuner kendskab til, viden om og stolthed over at bo i netop dette område. Da Esbjerg Kommunes Dagtilbud og Friluftsrådets projekt Grønne Spirer indgik i samarbejdet, blev projektet forlænget, og i 2011 blev målgruppen udvidet til at inkludere klasse og børnehavebørn. At projektet nu fylder op nedefra, var en naturlig udvikling, eftersom flere af regionens formidlere selv havde taget initiativer over for de mindste. I forbindelse med åbningen af Nationalpark Vadehavet er målgruppen yderligere vokset og omfatter nu børnehavebørn og skoleelever i hele landet. Opbygning Indgangsvinklen til Mit Vadehav er tværfaglig og tematiseret. Det er lærerne glade for. Temaerne er : Tidevand og Landskab, Det store ta selv Bord, Livet ved Vadehavet før, samt Livet ved Vadehavet nu og i fremtiden. Mennesker lærer på mange måder, og det tager hjemmesiden højde for, idet den rummer forslag til mange forskellige typer aktiviteter: at grave i vaden, fotografere huse, male, tegne, lege at man er ryler på træk, digte, synge, skrive, måle, læse og meget mere. Sådan fungerer det i praksis Siden projektets start i 2007 har 200 klasser tilmeldt sig og deltaget i Mit Vadehav. I opstartsfasen har det været væsentligt at fastholde skolerne gennem tilmelding og en forpligtelse til at arbejde med temaet over to år, samt at Læreren/lærerteamet har skullet deltage i et gratis heldagskursus (7,4 timer) arrangeret af Vadehavets formidlere og projektets koordinator At eleverne har arbejdet med opgaverne fra hjemmesiden At klassen mindst en gang hvert af de to år har skullet besøge vaden/marsken eller en natur- /kulturinstitution med en formidler. 18

19 Projektet har oplevet et fald i tilmeldinger, mens hjemmesiden derimod ikke har oplevet samme fald i interesse. Den udvikling tyder på: 1) at de lokale lærere er begyndt at arbejde selvstændigt med Vadehavet og ikke længere finder det nødvendigt at deltage i kurser og 2) at flere lejrskoler formodes at finde ind på projektets hjemmeside og bruge materialet på den. Udviklingsmuligheder Undervisnings- og samarbejdsprojektet Mit Vadehav har på flere måder været skelsættende for samarbejdet i Vadehavet. Dels har projektet formået at skabe netværk blandt de natur- og kulturhistoriske formidlere gennem et arbejdsfællesskab på tværs af faggrænser, dels har det bidraget til en fælles formidleridentitet og forståelsesramme. Mit Vadehav har desuden kastet flere delprojekter af sig, bl.a. en bog og en serie korte film. Sidst men ikke mindst, har Mit Vadehav været en murbrækker i forhold til det politiske niveau. Projektet har været en succes, og hvem vil ikke gerne have del i det? Med Mit Vadehav har Vadehavets Formidlerforum blandt beslutningstagerne i området fået skabt øget forståelse og respekt for deres arbejde. Hvad er succesen? Mit Vadehav er et velfungerende projekt, fordi den faglige kvalitet sikres af de formidlere, der til hverdag beskæftiger sig med at formidle Vadehavets natur og kultur projektkoordinatoren har en baggrund i folkeskolen projektkoordinatoren har projektet som en af sine hovedopgaver og er vedholdende, når formidlerne har travlt de fire overordnede temaer er tværfaglige opgaverne kræver et minimum af forberedelse for læreren eleverne synes, de lærer meget, og at materialet er sjovt formidlerne møder mere velforberedte elever, som derfor deltager på et højere niveau formidlerne oplever at være en del af et forløb og ikke kun underholdning på en udflugt Mit Vadehav er enestående, da der ikke findes andet undervisningsmateriale om emnet til denne målgruppe. 19

20 3 samarbejde med skoler og daginstitutioner Den maritime lejrskole Den Maritime Lejrskole er et nyt tiltag hos Naturturisme I/S og under udvikling i samarbejde med UCL (University College Lillebælt). Lejrskolekonceptet forventes i gang i Lejrskolen består af ca. 50 undervisningsaktiviteter, der lever op til undervisningsministeriets Fælles Mål for klassetrinene. Aktiviteterne udbydes af formidlingsaktører i Det Sydfynske Øhav og kan bookes via en lejrskoleportal, der er opbygget til formålet. ( Din indgang til det sydfynske ørige ) 3 Mere inspiration 20

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF - et natur & kulturformidlingscenter - INTRODUKTION Vadehavets Formidlerforum blev dannet under Nationalpark Vadehavets pilotprojektfase og har siden

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav.

Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Kort/billede Beskrivelse af forslaget hvad går det ud på? Det særlige ved at vandre i undersøgelsesområdet Nationalpark

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 19180 Navn naturvejleder: (formidlingskoordinator) Søren Balle Christiansen Navn arbejdsgiver: Naturturisme I/S Arbejdssted: Det Sydfynske Øhav

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Nationalpark Det Sydfynske Øhav..?

Nationalpark Det Sydfynske Øhav..? Nationalpark Det Sydfynske Øhav..? Sekretariatschef Rico Boye Jensen Ærø, Februar 2009 Meget kort om os! Program Nationalpark Det Sydfynske Øhav.? Hvad er en dansk nationalpark. Hvad skal der ske Hvorfor

Læs mere

Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014

Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014 Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Ansvarlig Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget Turisme Blå Flag information om og markedsføring af rene strande

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Disposition Friluftsliv i nuværende kommuneplaner Friluftsstrategier - hvad er det og hvordan arbejder kommunerne med dem? Hvorfor lave en friluftsstrategi?

Læs mere

KNAP 200 OPGAVER LIGE TIL AT HENTE NED LEG, LÆRING, OPLEVELSER OG FAKTA TIL BØRNEHAVER OG SKOLER

KNAP 200 OPGAVER LIGE TIL AT HENTE NED LEG, LÆRING, OPLEVELSER OG FAKTA TIL BØRNEHAVER OG SKOLER KNAP 200 OPGAVER LIGE TIL AT HENTE NED LEG, LÆRING, OPLEVELSER OG FAKTA TIL BØRNEHAVER OG SKOLER www.mitvadehav.dk HVAD KAN DU MED MITVADEHAV? START MED DET SAMME DU BEHØVER IKKE LOGIN Med Mitvadehav.dk

Læs mere

Fadebursloven Nyborg, april 2013

Fadebursloven Nyborg, april 2013 Fadebursloven Nyborg, april 2013 Kongens Fadebur Kongens Fadebur er et fødevarenetværk etableret af Nyborg Slot for fødevareproducenter, specialiserede fødevareforhandlere og restauranter på Fyn. Mission:

Læs mere

4. NYTTIGE ADRESSER. Nyttige adresser

4. NYTTIGE ADRESSER. Nyttige adresser 4. NYTTIGE ADRESSER Børn og sundhed www.altomkost.dk www.boernemad og bevaegelse.dk www.doktorskrump.dk www.dgi.dk www.eventyrvaerkstedet.dk www.folkesundhed.dk www.folkesundhed.kk.dk www.frugtkvarteret.dk

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Nationalpark Skjern Å formidlingsforum

Nationalpark Skjern Å formidlingsforum Returadresse Kjærgaardsvej 8 6950 Ringkøbing _ Miljø og Natur miljo.natur@rksk.dk Sagsbehandler Jakob Bisgaard 99741546 jakob.bisgaard@rksk.dk Dato 25. februar 2009 Sagsnummer 2007023795A Nationalpark

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

IDEER- friluftsliv. Flere stier Brug nationalparken til at få lavet stien rundt på Ærø helt færdig!

IDEER- friluftsliv. Flere stier Brug nationalparken til at få lavet stien rundt på Ærø helt færdig! IDEER- friluftsliv Ideerne er afleveret i nationalpark-undersøgelsens idevogn, ved borgermøder eller på hjemmesiden www.nationalparksydfyn.dk, og her ligger materialet fortsat. Denne udgave omfatter kategorierne

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans.

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Friluftspolitik Inspiration fra 3 kommuner Herning kommune Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Den nationale friluftspolitik har sat fokus på at styrke vores sundhed og livskvalitet.

Læs mere

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV 2016-2020 21 April 2017 BAGGRUND Med optagelsen af den danske del af Vadehavet på UNESCOs verdensarvsliste i 2014 og etableringen af Nationalpark Vadehavet i 2010

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 21958 Navn naturvejleder: Bo Immersen Navn arbejdsgiver: Nationalpark Thy Arbejdssted: Nationalpark Thy Adresse: Søholtvej 6 Postnummer/By: 7700

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Afklaring omkring eventuel nationalpark i Det Sydfynske Øhav

Afklaring omkring eventuel nationalpark i Det Sydfynske Øhav Naturturisme I/S 8. februar 2008 Afklaring omkring eventuel nationalpark i Det Sydfynske Øhav Bestyrelsen for Sydfyns Udviklingssamarbejde I/S (SUS I/S) har diskuteret, hvorvidt de sydfynske kommuner bør

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

FanøKalender.dk. Fanoekalender.dk BAGGRUND OG GENNEMFØRELSE

FanøKalender.dk. Fanoekalender.dk BAGGRUND OG GENNEMFØRELSE FanøKalender.dk Fanoekalender.dk BAGGRUND OG GENNEMFØRELSE To forskelligere måder den ene er mere online end den anden Fanoekalender.dk Det er et problem, at Fanø ikke har en fælles kalender, der anvendes

Læs mere

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde?

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? De friluftsrelaterede temaer som vi ved at kommunerne i deres planstrategier og kommuneplaner

Læs mere

Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav

Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav Idéen: Den overordnede idé er at bruge Det Sydfynske Øhav som destination for lejrskoler, primært for danske folkeskoler, men sekundært også for andre klassetrin,

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis-

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis- Partnerskabsaftale mellem Danmarks Jægerforbund, Destination Djursland, DGI Karpenhøj, Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen Kronylland, Naturhistorisk Museum, og Syddjurs Kommune om fælles, koordinerende

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

VER-DI. Vern og verdiskaping naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling. Præsentation Nationalpark Mols Bjerge

VER-DI. Vern og verdiskaping naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling. Præsentation Nationalpark Mols Bjerge VER-DI Vern og verdiskaping naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Præsentation Nationalpark Mols Bjerge er resultatet af et netværksarbejde, der blev iværksat med henblik på at

Læs mere

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen Indledning 3 I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen 4 Brændende platform Vækst 6 Brændende platform Faglighed og uddannelsesniveau 8 Brændende platform Sundhed og

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Velkommen State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Helle Momsen Fredslund Project Manager Intelligent Energy Hvem står bag State of Green? State of Green er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

SPEJDERNES LEJR I Holstebro uge

SPEJDERNES LEJR I Holstebro uge SPEJDERNES LEJR 2012 I Holstebro uge 30 2012 VISION Spejdernes Lejr giver intense oplevelser, hvor vi møder hinanden, forandrer verden og udvikler os selv. Fakta om Lejren 37.300 spejdere deltog på Spejdernes

Læs mere

Naturparkbegrebet i Danmark og udlandet

Naturparkbegrebet i Danmark og udlandet Naturparkbegrebet i Danmark og udlandet Anne-Marie C. Bürger, Biomedia Planlagte naturparker i Region Sjælland Naturparker der enten er etablerede, eller er på vej til at blive det Hvad er en naturpark?

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

RudersdalRutens Univers. Aktiviteter og inspiration til motion i naturen

RudersdalRutens Univers. Aktiviteter og inspiration til motion i naturen RudersdalRutens Univers Aktiviteter og inspiration til motion i naturen Naturen som platform for aktivitet og oplevelser for alle Friluftsliv er mange ting for mange forskellige brugere: Naturoplevelser

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Inviter borgerne på NATURENS DAG

Inviter borgerne på NATURENS DAG Inviter borgerne på NATURENS DAG Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 10. september 2017 Naturens Dag er den årlige mærkedag for naturoplevelser over hele landet Naturens Dag for

Læs mere

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier Uddrag af Referat fra Middelfart Kommunes Byrådsmøde d. 24. juni 2014 om Naturpark Lillebælt. 835. Etablering af Naturpark Lillebælt. Ansøgning til Friluftsrådet. Sagsnr.: 2013-007244 Sagsbehandler: Præsentation:

Læs mere

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT AFRAPPORTERING VEDRØRENDE NATURPARKPARTNERSKABSPROCESSEN TIL FRILUFTSRÅDET INDLEDNING Naturpark Vesterhavet er beliggende i et helt særligt landskab

Læs mere

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk Steder med sjæl Idébank til aktiviteter i udstillingen side 1 Indholdsforetegnelse Indledning side 3 Platforme i udstillingen side 4 Samarbejdspartnere og målgrupper side 5 Ideer til brug af kulturarvscruiseren

Læs mere

Er de frivillige naturen og friluftslivets helte?

Er de frivillige naturen og friluftslivets helte? Er de frivillige naturen og friluftslivets helte? Mads Ellegaard, Friluftsrådet For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud,

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Friluftsrådet kort Oprettet af statsministeren i 1942 Paraply for 90 organisationer indenfor

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse

Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse 1. Projektets mål 2. Projektets delmålsætninger 3. Målgruppen 4. Projektets langsigtede mål 5. Geografiske fokusområder 6. Aktiviteter 7. Organisering

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

BLÅVAND NATURCENTER. Kvalitetsturisme ved Blåvandshuk

BLÅVAND NATURCENTER. Kvalitetsturisme ved Blåvandshuk BLÅVAND NATURCENTER Kvalitetsturisme ved Blåvandshuk Blåvandshuk, Danmarks vestligste punkt, er kendt for sit karakteristiske fyrtårn, det fantastiske fugletræk, de spændende klit- og hedelandskaber og

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 21978 Navn naturvejleder: Kristian Herget Navn arbejdsgiver: Formidlingspartnerskabet Natur, Kultur og Friluftsliv Arbejdssted: Syddjurs Kommune

Læs mere

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 LAG Middelfart og projektet Hvem er LAG Middelfart? Forening under Landdistriktsprogrammet 2007-2013 Landdistriktsprogrammets overordnede formål er at skabe attraktive

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION VISION NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND Hillerød, Gribskov, Fredensborg, Halsnæs og Helsingør Kommuner og Naturstyrelsen

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Det maritime Ø samfundene Geologien Ø havet som raste og fouragerings område for vandfuglene.

Det maritime Ø samfundene Geologien Ø havet som raste og fouragerings område for vandfuglene. Formidling i Nationalpark Fyn Vi har valgt, at fokusere på de områder der er helt unikke for Nationalpark Fyn, og som besøgende i Nationalparken efterfølgende vil kunne huske netop denne Nationalpark for.

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/2-15 Version: 2 Projektejer Projektleder Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Høringssvar vedr. Forslag til Nationalparkplan for Nationalpark Mols Bjerge

Høringssvar vedr. Forslag til Nationalparkplan for Nationalpark Mols Bjerge Nationalpark Mols Bjerge Grenåvej 12 8410 Rønde. Fremsendt pr. mail til mols@danmarksnationalparker.dk 6. juni 2017 Høringssvar vedr. Forslag til Nationalparkplan 2018-2024 for Nationalpark Mols Bjerge

Læs mere

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE Indhold Vadehavet / Nationalpark Vadehavet? Historien Loven Geografien Organisationen Økonomien Nationalparkplanen, vision og målsætninger Aktiviteterne

Læs mere

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark.

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark. Nyhedsbrev VER-DI kursus i naturformidling fortsat side 2 Nye cykelruter og kort i Norge og Sverige side 3 Landsbymøde om Skjern Å side 5 Deltagerne fra Norge og Danmark havde et tætpakke skema i Nationalpark

Læs mere

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet + Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet gæster og personale. Nye muligheder for netop din restaurant, cafe + Mandag d. 19 maj. 2014 17.00 20.30 Mønstring på Bramsejlsskonnerten

Læs mere

Skolespor. Træk virkeligheden ind i klasseværelset - og undervisningen ud i det fri. Projekt til udskolingen

Skolespor. Træk virkeligheden ind i klasseværelset - og undervisningen ud i det fri. Projekt til udskolingen Skolespor Træk virkeligheden ind i klasseværelset - og undervisningen ud i det fri Projekt til udskolingen Et Skolespor er en trampesti, som skolen etablerer med henblik på at bruge naturen i undervisningen.

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED. Jungshoved et sving ud i naturen

JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED. Jungshoved et sving ud i naturen JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED Jungshoved et sving ud i naturen Foto Tage Klee Lokal udviklingsplan for Jungshoved, Vordingborg kommune, vedtaget på borgermøde juni 2016 Handlingsplan

Læs mere

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN OPDATERET 09.12.14 FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN Bornholms Regionskommune står for Folkemødets praktiske rammer. Men det politiske indhold selve festivalens substans bliver leveret af partier, organisationer,

Læs mere

Velkommen til. Kløverstiseminar. Friluftsrådet, København, den 24. maj 2012

Velkommen til. Kløverstiseminar. Friluftsrådet, København, den 24. maj 2012 Velkommen til Kløverstiseminar 2012 Friluftsrådet, København, den 24. maj 2012 Velkommen til Kløverstier et projekt der forener oplevelse med motion v. projektleder Johanne Leth Nielsen, Friluftsrådet

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Der er generel tilfredshed og ros til naturparkplanen, ligesom der er opbakning til mærkningen af naturområdet som Dansk Naturpark.

Der er generel tilfredshed og ros til naturparkplanen, ligesom der er opbakning til mærkningen af naturområdet som Dansk Naturpark. Forslag til naturparkplan for Naturpark Mølleåen 2017-2021 Høringssvar med forvaltningens bemærkninger Forslag til naturparkplanen har været i høring i otte uger i perioden 16. juni 12. august 2016. Kommunen

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Oddesund - oplevelser

Oddesund - oplevelser Oddesund - oplevelser Udgangspunkt for natur, kultur og fritid Hvad er særligt ved Oddesund? Uudnyttede potentialer - Et sted fuld af fortællinger og oplevelser - Natur-, kultur- og fritidsoplevelser i

Læs mere

Generationsmøder i plejeboliger. Inspirationskatalog 2014-15

Generationsmøder i plejeboliger. Inspirationskatalog 2014-15 Generationsmøder i plejeboliger Inspirationskatalog 2014-15 I gang med Generationernes By På Frederiksberg vil vi fortsat have tilbud til borgere i alle faser af livet, og vores dejlige by skal indrettes

Læs mere

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept.

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept. Natur- og friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014 Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Fremlagt på s møde d. 23. sept. 2014 Foto: Aksel Leck Larsen Naturpolitik Ringsted Kommune rummer en storslået natur

Læs mere

Referat af det femte møde i friluftsgruppen Nationalpark-undersøgelsen Det Sydfynske Øhav

Referat af det femte møde i friluftsgruppen Nationalpark-undersøgelsen Det Sydfynske Øhav Referat af det femte møde i friluftsgruppen Nationalpark-undersøgelsen Det Sydfynske Øhav TID: Lørdag 20. marts kl. 10-16 Abildvej 5A, 2. sal, Svendborg MØDELEDELSE: Mette Marie Hansen, formand for gruppen

Læs mere

Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S

Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 24.november 2010 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 (efterfølgende let frokost) Sted: Abildvej 5A, Svendborg Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

ANSØGNING TIL FRILUFTSRÅDET. Fra Skjoldungeland til Nationalpark

ANSØGNING TIL FRILUFTSRÅDET. Fra Skjoldungeland til Nationalpark Oktober 2012 ANSØGNING TIL FRILUFTSRÅDET Fra Skjoldungeland til Nationalpark På de sidste bestyrelsesmøder i nationalparkprojekt Skjoldungelandet er det vurderet, at fortsat udviklings- og forankringsarbejde

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Naturpark Åmosen Naturrum - Vejle d. 29. maj 2015

Naturpark Åmosen Naturrum - Vejle d. 29. maj 2015 Naturpark Åmosen Naturrum - Vejle d. 29. maj 2015 Koncept for Friluftsliv i Danske Naturparker Krav til udviklings - projektet Ny arkitektur Tiltrække nye målgrupper Tilpasses naturen Natur/kultur Formidling

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Screening af naturhistorien med henblik på de gode historier. Fortælle om hvorfor Espe skov er lavet og hvorfor der skal laves mere skov i Danmark.

Screening af naturhistorien med henblik på de gode historier. Fortælle om hvorfor Espe skov er lavet og hvorfor der skal laves mere skov i Danmark. Ideer og ønsker til naturstien fra borgerne ved offentlig møde 6. oktober Lokalitet Friluftsliv og motion (herunder faciliteter, som understøtter benyttelsen, samt adgangsforhold) Koordinering med Masterplan

Læs mere