HUSK: DEADLINE MANDAG KL !!!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!"

Transkript

1 Nr. XII 23. nov. 38. årgang M ISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift SÅ ER SCOREBOGEN HER- SE SIDE 15

2 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Panum Instituttet 9.2.1, TLF: Blegdamsvej 3, 2200 København N. TLF: WWW: Oplag: 1500 MOK Det sker i ugen 2005/2006 Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært!! -Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med! Tekst ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til 2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker) Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-betegnelsen (txt, doc, wpd...)! -Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder: 1) På en IBM/PC-formateret 3½ -diskette afsendt til ovenstående adresse eller afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen om mandagen. 2) Attached to på adressen Spørg evt. på datastudiesalen. OBS: Skriv på disketten eller i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. -Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen mandag eftermiddag. -Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum -Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. -Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl Dette gælder specielt dit forfærdeligt vigtige indlæg! Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal. Onsdag: MOK nr 12, årgang 38 udkommer Torsdag: Fredag: Lørdag: TV2 satsningen: "Dans med de vilde" Søndag: Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2. Forsider honoreres med 200,- kr. Mandag: MOK's DEADLINE MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Panum Instituttet: Kantinen Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 2) På rundbordene foran auditorierne v. kantinen Bispebjerg: Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 (til venstre ned i kælderen.) Gentofte: Ved auditoriet. Herlev: På repoen foran auditoriet Glostrup: På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7. Hvidovre: 1) Ved auditorierne 2) Ved klinikudvalgssekretariatet Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 2) I porten hos vagten Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal Hillerød: Biblioteket Roskilde: Studiesekretæren (Studenterhuset) Køge: Studenterlokalet Helsingør: Med. Amb, plan 3 Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår til Danske Bank Reg# 3156 Konto# Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag. HUSK: DEADLINE MANDAG KL !!! Ansvarshavende redaktør: Gordon Thomas Jehu Denne uges forside:stefan Bach-Frommer Tirsdag: Denne redaktion

3 SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG Studienævnet for medicin Sekretær Mette K. Kristensen, lokale , (sekretær for studienævnet) Sekretær Gitte Birkbøll, lokale (disp. og holdsætning 1+6. semester) Jytte Bjarnholt B (OSVAL II + VKO) Anette Laurvig Nielsen B (OSVAL I) Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH) Teilumbygningen, 1. sal, afsnit tlf Sekretærer: Rita Dalhammer og Lili Hansen Træffetid: Man-tor 9 14 Studentersekretærer: Maja Saabye Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK) Hvidovre Hospital tlf Sekretærer: Fuldmægtig Susan Post Assistent: Hanne Jensen Træffetid: Hver dag fra kl Studentersekretærer På Hvidovre Hospital: Martin Christensen og Mie-Ran Yoon Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA) KAS Herlev, Lægetårnet 101 Ekspeditionssekretær Anna-Lise Lindahl tlf Sekretær Alice Rasmussen tlf Sekretær Lone Grøn Laursen tlf Træffetid Man-fre 8:30-12:30 Studentersekretær Nadia Seestedt Studentersekretær Anne Cathrine Christensen Redaktionelt Stakkels, stakkels, stakkels Amin Jensen. At han kunne gå hen og få den ide, i den grad at bringe sig selv i æteren, med CD en "Amin Jensen i Æteren" er vi her på MOK-redaktionen ganke rystede over. Vi troede ikke det kunne blive værre end det allerede er. På CD ens 40 titler viser det sig hurtigt at manden (Amin Jensen) ikke ejer selv den mindste lille flig af humor eller for den sags skyld opfindsomhed eller kreativitet. Men sine platte, intetsigende og ekstremt kedelige vittgheder sidder vi målløse tilbage og fatter ikke hvad der foregår. Vi kan kun spekulere på hvem i denne verden, der kan finde glæde ved at lytte til sådan en omgang pinligt vås. At DR har svært ved at skaffe sine licenspenge ind kunne meget vel tænkes at skyldes denne mands evindelige dukken-op på "dummeren". Der kan simpelthen ikke siges noget som helst positivt om Amin Jensens gøren og laden i underholdningsbranchen og vi håber, at han snart holder op med at have lyst til at beskæftige sig med noget som helst. Vi vil her på MOK-redaktionen ikke sige hvor man kan købe CD en fordi vi mener ikke at man skal bruge penge på noget med Amin Jensen. Og vi vil i hvert fald heller ikke anbefale vores læsere at gå ind på Amin Jensens hjemmeside for den tør vi nemlig ikke selv gå ind på. Lad os derfor blot slutte med at opremse CD ens 40 titler. Puuhhha... Vi sidder tilbage og er rystede... Far (Mogens Jensen), Amdi, Lokalradioer, Kurt T...ake one, Aktiv ferie, Rolle med King, Fulde læger, Voldborg 1, Shub 18, Hugo og Bamse, MIN SKAT, Gamle, Jul, Peter Den Røde, Kina i Tivoli, Organ massage, PUSH-UP TIME, Tina vs. Susie med Leo, Voldborg & Kurt, Tin tin, Toldere, Bob & Marylin, Anja & BS, Alarm 112, Højtlæsning i DK, Clinton, Hastighed op, SMS, Kollegaerne, Korte Nyheder, Vikaren, Super Brian, Politiet, Religion, Korte Nyheder, Druk & Idræt, Plakflaske, Tak for Nu, VILLE ØNSKE JEG KUNNE SIGE... MOK-redaktionen/David PANUM POSTEN Nr november 2005 (redigeret) FAKULTETET BLIVER RØGFRIT FRA 1. JANUAR 2006 Fakultetets Samarbejdsudvalg, FSU har på et møde den 23. september besluttet, at Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet skal være røgfrit fra 1. januar Forbudet omfatter hele fakultetet, dvs. Panum Instituttet, Teilum bygningen, Museion og Kommunehospitalet og omfatter samtlige lokaler, indre gårde og balkoner men ikke de udenfor liggende arealer. Styrende organer FSUs vedtagelse kan findes i bestyrelsesreferat nr. 114: PROFESSOR DR.MED. ULLA WEWER KONSTITUERET SOM DEKAN PÅ SUND Professor dr.med. Ulla Wewer er per 1. november 2005 konstitueret som dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Konstitueringen af Ulla Wewer er sket i forbindelse med tidligere dekan Ralf Hemmingsens ansættelse som rektor ved Københavns Universitet. Det nye dekanat består ud over Ulla Wewer af prodekan, professor, dr. odont Birgitte Nauntofte, idet 3 der ikke konstitueres ny prodekan fra det kliniske område. BOGLÅN I SVERIGE BLIVER MULIGT EFTER BIBLIOTEKS- FUSION I ØRESUNDSREGIONEN På initiativ fra bl.a. Københavns Universitetsbibliotek har 14 biblioteker i Øresundsregionen slået sig sammen, hvilket giver nye og bedre lånemulighederne for studerende og forskere. Aftalen er indgået for at give studerende og forskere ved 14 uddannelsesinstitutioner mulighed for at benytte de forskningsbiblioteker, der er knyttet til universiteterne. De medvirkende institutioner er: Lund Universitet, Malmö Högskola, Högskolan Kristianstad og Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp i Sverige og Københavns Universitet, Copenhagen Business School, Danmarks Biblioteksskole, Roskilde Universitetscenter, Danmarks Farmaceutiske Universitet, Danmarks Pædagogiske Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, IT Universitetet, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole og Kunstakademiets Arkitektskole i Danmark. Aftalen indebærer, at brugerne kan få udstedt lånerkort til hver af de 14 biblioteker, og at lån kan ske på samme vilkår som for andre lånere. Efter indmeldelsen er det straks muligt at bestille bøger til afhentning på et af bibliotekets betjeningssteder. Ved afhentning af bestilte bøger udstedes lånerkort mod forevisning af gyldigt studiekort, dokumentation for ansættelse samt billedlegitimation. Adgang til de elektroniske ressourcer kan kun ske ved besøg på de enkelte biblioteker. Yderligere information: Det Kongelige Bibliotek, publikumsafdelingen, att. Bodil Koch, eller PanumPosten findes også i elektronisk form på fakultetets hjemmeside på PanumPosten udkommer den 2. og 4. fredag i hver måned undtaget i juli samt mellem jul og nytår. Meddelelser og nyheder til PanumPosten bedes sendt per e- mail til informationsmedarbejder Michael Loua, Deadline er 24 timer før udgivelse.

4 4 GODKENDT REFERAT 08/ 2005 AF MØDE I KLINIK- UDVALGET KBH. AMT MANDAG 3. OKTOBER 2005 KL Tilstede: Formand, overlæge, dr. med., Lars Laursen (LL), overlæge, dr. med. Lene Wallin (LW), overlæge Thomas Lind (TL), overlæge Niels Bækgaard / NB(, stud. med. Bo Westergaard (BW), stud. med. Gitte Kristiansen (GK), stud. med. Mette, stud. med. Line, stud. med. Sarah, sekretær Alice Rasmussen (AR), sekretær Lone Grøn Laursen (LGL), studentersekretær Anne Cathrine Christensen (ACH). Ikke tilstede: Overlæge, dr. med. Niels Bille-Brahe, overlæge Sven Adamsen,, professor dr. med. Arne Høj Nielsen, overlæge dr. med. Per Jess, overlæge dr. med Anders Bødker, overlæge dr. med. Ebbe Eldrup, overlæge, dr. med. Steen Larsen, stud. med. Simon Serbian, stud. med. Malene Ingemann Petersen, stud. med. Anders Skjolding, stud. med. Karen Lind, stud. med. Daniel Fauerholt, stud. med. Mikel Platz Afbud fra: Overlæge Poul Erik Helkjær, sekretariatsleder Anna-Lise Lindahl, studentersekretær Nadia Seestedt (NS). 1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt. 2. Godkendelse af referat nr. 07/2005: Godkendt. 3. Meddelelser fra formanden: a) Der er indført kvalificeret ansættelsesstop fra 1. sept Herefter skal opslag af samtlige stillinger (incl. vikarstillinger) forelægges dekanatet til godkendelse med en begrundet indstilling fra institutlederen om hvorfor det for instituttet/afdelingen er uomgængeligt nødvendigt og afgørende for den fortsatte funktion, at pågældende stilling opslåes og besættes nu. Hermed vil der være mulighed for, at enkelte stillinger på baggrund af en konkret vurdering kan slås op, men under opretholdelse af det overordnede sigte: at antallet af besatte stillinger (i hvert fald på kort sigt) skal nedbringes for at bringe balance i økonomien også i b) Der skal foretages besparelser på 10 % (5 mill.) i den kliniske undervisning. De enkelte klinikudvalgsformænd og semesterudvalgsformænd er hver især kommet med forslag til besparelser. Der var indkaldt til møde d af studieleder Pernille Due for at gennemgå forslagene, mødet blev aflyst, derfor vides det ikke på nuværende tidspunkt hvor besparelserne vil ramme. Desuden ser man på om der kan være besparelser på lektorater, bl. andet tvungen aflevering af selvangivelser for de kliniske lektorer, nedskæringer af timetal, samt færre dage til den enkelte studerende i klinikken. NB mener at grunden til at selvangivelserne ikke afleveres er, at det er for tidskrævende at lave dem. c) Hepatitisvaccinationerne kører nu endelig som planlagt. d) Evalueringerne (PUCS) fra 6., 8. og 9. som. blev uddelt og indsamlet; LL har set resultaterne, og vil sørge for at de respektive afd. får at vide hvordan de studerende har evalueret dem. Generelt har de medicinske afd. scoret højere end de kirurgiske. afd. e) Etableringen af LKF på KAS Herlev er nu planlagt til at gå i gang i starten af 2006 og forventes færdig i efteråret 2006 iflg. Lars Laursen. Pengene til etableringen er på plads. f) Der er generelt store lokaleproblemer på hospitalerne. Vi har fra F 2006 kun råderet over 54N2 a+b+c+d og Lille aud. på Herlev. Store aud. på KAS Herlev kan vi booke på lige fod med andre. Det vil give store problemer da vi ca. 18 gange har forelæsninger på 2 hold samtidigt. Klinikudvalget har netop betalt for nye computere i store aud og lille aud. for at bedre forholdene for underviserne. AL har lavet et oplæg med forklaring til sygehusledelsen, hvor vi understreger det kan blive svært at gennemføre undervisningen efter køreplanerne, hvis det indgreb i lokalerne vil blive gennemført. LL er gået videre med oplægget til sygehusledelsen. LW mener det bliver nemmere at finde lokaler når 12. sem. gl. ordning er overstået, det vil det også med de små aud. men ikke m.h.t. forelæsninger. g) Vi mangler at finde festtaler til 13. sem. reception mandag d. 23. januar, to er foreslået. STUDIET h) Lars Linnet fra Holbæk og Randi Beier fra Helsingør, begge kliniske lektorer, vil vi gerne tilbyde at komme med i KLU, da det er godt at have en repræsentant fra alle de sygehuse vi planlægger på, det ville måske lette beslutninger omkring 7. og 9. sem. LW pointerer at de iflg. vedtægterne kun kan være med som repræsentanter uden stemmeret indtil næste valg til KLU. Mht. fordelingen af 7. og 9. sem. på perifere og. centrale hospitaler gør TL opmærksom på at de er interesserede i at få begge semester s studerende, selvom det tidligere har heddet sig at de perifere hospitaler helst vil have 9. sem. stud. med. da de kan bruges bedst på afd. BW pointerer at det for de studerende vil være mest hensigtsmæssigt at lade 7. sem. komme på de perifere hospitaler, da læsepresset er mindst her, og en lang transporttid derfor ikke vil være så indgribende i forhold til eksamenslæsningen. Det er fra Studinævnets side besluttet vi først tager det op når planlægningen af F 2007 starter. Så man kan evaluere på ordningen. 4. Meddelelser fra studenterne: a) Der er fire nye stud. med. i KLU: Gitte og Mette fra 8. sem., og Line og Sarah fra 6. sem. 5. Universitetssekretariatet (orientering vedr. planlægning F2006): a) Planlægningen af F2006 er påbegyndt, sekretariatet afventer dog indflydelsen af de bebudede besparelser. b) Vi håber at Syllabus plus er oppe at køre F2006; det kommer til at lette planlægningen af semestrene, der vil dog i opstarten blive et stort taste arbejde + man stadig skal tilrette i SIS c) Mandag d. 24/10 skal AL, AR og LGL på kursus i Fønix, som planlægger at klinikudvalgene skal have adgang til. d) Som følge af øget antal af studerende på Herlev, Glostrup og Gentofte 7. og 9. sem. klinisk ophold må vi oprette flere hold når de har Klinikker, det vil ikke blive noget problem i og med at 12. sem gl. udgår fra F 2006 og opsamlingsholdene på 12. gl. vil blive afviklet på RH e) F2006 er sidste gang der kommer til at køre 13. sem. gl. i KKA, der vil dog blive eksamen i E F F 2006 er første gang der bliver 12. sem. ny ordning. 12. sem. ny ordning F2006 er relativt lille, ca. 30 stud. med. i alt i alle 3 klinikudvalg. Det er ikke helt afgjort 3. sem. gl og 12. sem ny. i F 2006, men umiddelbart vil man holde dem adskilt. 12. sem. ny er ikke færdig planlagt på nuværende tidspunkt. f) Et idekatalog er sendt ud til underviserne på 7.sem.; det omhandler forskellige råd og ideer til tilrettelæggelse og forbedringer af undervisningen. 6. Studienævn for medicin: Referaterne findes på 7. Eventuelt: a) Logbog diskuteres: man er i gang med at evaluerer den. LW gør dog opmærksom på at de studerende lige så godt kan vænne sig til, at dokumentere alt hvad de laver, da det vil følge dem i resten af deres tid som læger. Næste møde: mandag d. 7. november 2005 kl i Universitetssekretariatets mødelokale. Referent: Studentersekretær Anne Cathrine Christensen KLU: 2005/referat REFERAT 07/2005 AF MØDE I KLINIK- UDVALGET KBH. AMT MANDAG 5. SEPTEMBER 2005 KL GOD- KENDT Tilstede: Formand, overlæge, dr. med., Lars Laursen (LL), overlæge, dr. med. Carsten Lenstrup, overlæge, ph.d., Anne Haaber, stud. med. Bo Westergaard (BW), stud. med. Louise Nissen (LN), sekretariatsleder Anna-Lise Lindahl (AL), sekretær Alice Rasmussen (AR), sekretær Lone Grøn Laursen (LGL), studentersekretær Anne Cathrine Christensen (ACH). Ikke tilstede: Overlæge Sven Adamsen, overlæge Thomas Lind, professor dr. med. Arne Høj Nielsen, overlæge dr. med. Per Jess, overlæge dr. med Anders Bødker, overlæge dr. med. Ebbe Eldrup, overlæge, dr. med. Steen Larsen, overlæge Poul Erik Helkjær, stud. med. Simon Serbian, stud. med. Malene Ingemann Petersen, stud. med. Anders Skjolding, stud. med. Karen Lind, stud. med. Daniel Fauerholt. Afbud fra: Overlæge, dr. med. N.E. Bille-Brahe, overlæge, dr. med. Lene Wallin, stud. med Mikel Platz, studentersekretær Nadia Seestedt (NS). 1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt. 2. Godkendelse af referat nr. 06/2005: Godkendt. 3. Meddelelser fra formanden: a) Den ny plan for akut pt. eksamen forløb fint, helt uden problemer. b) SAU mødet d. 24/8 var en succes, både undervisere og stud.med. er havde glæde af det, og der var enighed om at undervisningsformen var god, men at den ikke var godt nok implementeret. c) Hepatitisvaccinen er nu endelig på plads; vaccinationerne påbegyndes i uge 40 og man påregner at nå 6 stud.med. pr. dag. 6. sem fra F2005 får vaccinen i F2006 sammen med det nye 6. sem. AL samt afd. spl. Gully Eiriksdottir står for logistikken. d) Der er indkøbt fantomarm til undervisning på kl. biokemisk afd. p.g.a øget antal studerende, 2 PC er til Lone og Anna- Lise, som er klar til brug af Syllabus plus, samt 2 PC er til hhv. store og lille auditorium. Det er blevet diskuteret hvorvidt det er KLU eller KAS Herlev, der skal betale for PC er til auditorierne; nu har KLU betalt dem, så må det være sygehuset der betaler fremover. e) 6. sem. Klage over undervisere er blevet behandlet af Pernille Due, vejledt af LL, så forhåbentlig er det i orden nu. f) Det har været diskuteret om vi kunne sige nej til IMCC studerende, da vi i forvejen mangler plads til vores egne studerende. Der er enighed om i KLU at det kan vi ikke, da vores studerende også rejser til udlandet og man må overholde aftalen. IMCC studerende må bare være indstillet på at følge studieplanen, da det er svært at lave individuelle ophold for dem. g) LKF på KAS Herlev er blevet forsinket; iflg. Svend Hartling godkendes projektet endeligt i sept. 05, påbegyndes i 2006, og skulle være færdigt primo 07. h) Det nye E- læringssystem Blackboard skulle nu virke. Det blev diskuteret på SAU mødet om hvad man kunne lægge derind, og det man nåede frem til var at underviserne selv er ansvarlige for hvad de uploader, f.eks. i forhold til copyright. Der blev uddelt vejledning til Blackboard til de fremmødte. i) Der er fastsat dato for receptionen for 13. sem., det bliver mandag d. 23/ 1-06 kl Meddelelser fra studenterne: a) BW oplyser at han igen vil prøve at hverve studerende til KLU, bl.a. vil han komme til 6. sem. Intro forelæsning 12/ 9 og fortælle dem omkring KLU. 5. Universitetssekretariatet (orientering vedr. planlægning E2005): a) Prognosetal for F2006 er: 7. sem.: 71 stud.med. og 9. sem.: 59 stud.med. tilmeldt klinikudvalget KKA, men da vi holdsætter på universitærerpladser (alle tre klinikudvalg) er tallene ikke relevante, KKA har de flere pladser på med. og kir en de andre Klinikudvalg. b) Det er ikke helt klart hvad der sker med de kliniske lektorer F2006. Når gl. studieordning er færdig, vil Studienævnet se på behovet for lektorater. Evt. mår nogle lektorer påtage sig tutor rollen også.. c) Kompensationsberegningerneer; er udbetalt. d) Der er mulighed for at købe 5 personsøgere til 1000,- kr stykket. Der er enighed om at købe disse til de nye afd. der får stud.med. i kliniskophold. Det diskuteres om man evt. kan få de studerende til kollektivt at skrive under på at de har fået en personsøger udleveret til holdet, men dette betragtes som unødvendigt. Ingen af de tilstedeværende har oplevet at personsøgere er forsvundet. e) Der er for få skabe i studentergarderoberne på KAS Glostrup. Problemet forsøges løst ved at de studerende selv skal have en hængelås med, og at denne vil blive klippet af en uge efter endt klinikophold, såfremt de ikke selv har fjernet den. f) 7. sem. KAS Herlev har nu fået ophold på afd. V (plastkir.afd.)og i det ophold vil de studerende få en uges fokuseret ophold på F (brystkir.afd.), da et ophold på F alene i det kirurgiske ophold vil være for længe. g) Jane Riishøj på KAS Glostrup har tidligere stået for bl.a. bøger samt nøgler til stud.med., imidlertid har klinikudvalget selv overtaget funktionen med nøgler og bøgerne er kommet ud på de relevante afdelinger. Der er sendt en gave i form af vin til hende som tak for hjælpen. h) Der er et lokale problem til næste KLU møde, hvorfor det afholdes i det store konferencerum ved kantinen. i) I de to øvrige Klinikudvalg kører 6. sem. temaerne efter

5 rul, så det ikke altid er de samme temaer der har undervisning i forbindelse med helligdage/ferier osv. LL vil forsøge at undersøge om det kan laves på en måde, der også tilgodeser afdelingernes deltagelse i kongresser m.m. Det er et problem, når en afd. har undervisning mens mange af lægerne er væk. j) Gl. studieordning F2006: 11. sem. bliver på Hvidovre, og 12. sem. på RH. 6. Studienævn for medicin: Referaterne findes på 7. Eventuelt: a) AH haft uv.planen over 4. sem oppe til debat, hun mener at planen er urealistisk at gennemføre. Siden har AH fået en ny plan fra Torben Schrøder til gennemsyn, der virker god. b) AH har været eksaminator på 9. sem. Eksamen, og mener at Studievejledningen STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN & DEN INTERNATIONALE STUDIEVEJLEDNING UGE Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Tirsdag 22/ Johannes H. Poulsen Medicin Onsdag 23/ Malene Esager Medicin Torsdag 24/ Theis P-Skovgaard Medicin Torsdag 24/ Gordon Thomas Jehu Medicin Torsdag 24/ Ulrik Bodholdt Medicin Mandag 28/ Christina Rydahl Lundin Medicin Mandag 28/ Camilla Grønlund Hiul Medicin Tirsdag 29/ Johannes H. Poulsen Medicin Onsdag 30/ Malene Esager Medicin Torsdag 1/ Theis P-Skovgaard Medicin Torsdag 1/ Gordon Thomas Jehu Medicin Torsdag 1/ Ulrik Bodholdt Medicin Personlig samtale kan bestilles via NB: Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale, kan du møde op i starten af vores træffetid - for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider. DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER! Studievejledningen for Medicin: Den Internationale Studievejledning telefonnummer: telefonnummer: træffetidslokale er: a træffetidslokale er: Den Internationale Studievejledning Tlf.tid : Fredag kl Træffetid : Onsdag og Fredag kl Vejledningen er temaopdelt. Du skal IKKE bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det pågældende tema: Kl : Kl : Kl : Kl : STUDIET Ud på 7.semester Ud på 7.semester Ud på 11.semester Ud på 9.semester / andet, herunder selvarrangerede ophold på ALLE semestre 5 farmakologi og patologi burde fylde mere i eksamen. Iflg. AH var der mange studerende, der ikke vidste nok om de fag, men som alligevel bestod. c) Næste møde mandag den 3. oktober kl i det store konferencerum ved kantinen. Referent: Studentersekretær Anne Cathrine Christensen GENERELLE REGLER I FORBIN- DELSE MED HOLDSÆTNING. Du kan kun holdsættes på et givent semester én gang. Såfremt du ønsker gentagelse af undervisningen i et fag eller evt. et helt semester, skal du ansøge studienævnet om dette. Tidsfristen for ansøgning om gentagelse af undervisningen er 10. januar/1.august for henholdsvis forårsog efterårssemesteret. Af hensyn til andre studerende og undervisere bedes man framelde sig ved Studieekspeditionen, hvis man alligevel ikke ønsker at benytte sin holdplads. Afmeldings fristen er inden d. 10. januar/1. august for Fase I/Bachelor, og 10. januar/1.august for Fase II for henholdsvis forårs- og efterårssemesteret. Hvis man framelder sin holdplads inden disse datoer kan man blive holdsat på semesteret igen, uden at skulle søge om gentagelse af undervisningen. Ved rettidig framelding sikrer du at pladsen ikke kommer til at stå tom, men kan bruges til andre studerende eller merit studerende. Hvis du glemmer at framelde dig, eller framelder dig for sent, skal du søge dispensationsudvalget om gentagelse af undervisningen. Studienævnet har besluttet, at man ikke kan forvente at blive tildelt en holdplads, hvis man ikke har tilmeldt sig aktivt til semesteret, idet holdene ikke må overbookes med studenter, der glemmer tilmeldingen. Det er derfor vigtigt FOR DIG, at du husker den obligatoriske tilmelding!!!! Har du spørgsmål i forbindelse med den obligatoriske tilmelding, kan du altid henvende dig i studievejledningen for yderligere informationer. Studievejledningens hjemmeside Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores hjemmeside semester Med venlig hilsen Studievejledningen for medicin VI MINDER OM 1. ÅRSPRØVEN! Senest 2 år efter studiestart skal du have bestået 1.års eksaminer. No mercy Efter 1. studieår skal du indtegne dig og deltage i eksaminerne: Basal humanbiologi, TAS og cellebiologi. Du skal bestå Basal Humanbiologi, TAS og Cellebiologi i løbet af de første 2 studieår Kaj stadig uvidende om sit snarlige endeligt.. Overholder du ikke denne tidsfrist vil konsekvensen være udskrivning fra medicinstudiet. Henvend dig straks til studievejlederne hvis der er risiko for at du kommer ud i sådanne problemer.

6 6 ÅBNINGSTIDER FOR VÅD STUDIESAL I DECEMBER & JANUAR 2005/ Husk selv handsker. - Studiekort skal fremvises. - Ret til ændringer forbeholdes. ugedag Dato Mandag 28/11 Tirsdag 29/11 CB CB CB CB CB Onsdag 30/11 ændret CB CB ændret Torsdag 1/12 LTJ LTJ LTJ Fredag 2/12 JS JS JS JS ugedag Dato Mandag 5/12 CB CB CB Tirsdag 6/12 LTJ LTJ LTJ LTJ Onsdag 7/12 JS JS JS JS Torsdag 8/12 CB CB Fredag 9/12 JS JS ugedag Dato Mandag 12/12 Tirsdag 13/12 CB CB CB Onsdag 14/12 LTJ LTJ LTJ Torsdag 15/12 CB CB CB CB Fredag 16/12 LTJ LTJ LTJ ugedag Dato Mandag 19/12 CB CB CB CB Tirsdag 20/12 LTJ LTJ LTJ Onsdag 21/12 LTJ LTJ LTJ Torsdag 22/12 LTJ LTJ LTJ LTJ Fredag 23/12 ugedag Dato Mandag 26/12 Tirsdag 27/12 Onsdag 28/12 Torsdag 29/12 CB CB CB CB Fredag 30/12 ugedag Dato Mandag 2/1 CB CB CB CB Tirsdag 3/1 JS JS JS Onsdag 4/1 LTJ LTJ LTJ LTJ Torsdag 5/1 JS JS JS Fredag 6/1 ugedag Dato Mandag 9/1 LTJ LTJ LTJ LTJ Tirsdag 10/1 CB CB CB CB CB Onsdag 11/1 JS JS JS JS JS Torsdag Slut på sæsonen held og lykke med eksamen. Fredag Vi ses i kælderen. Mvh studiesalsvagterne semester CENTER FOR KLINISK UDDANNELSE Oplysning om undersøgelse for dig på 9. semester Alle studerende på 9. semester har netop modtaget et brev med tilhørende registreringsskema fra Center for Klinisk Uddannelse (CEKU). I brevet er du blevet bedt om ugentligt at registrere, hvor mange gange du har udført en række kliniske procedurer, give en kort skriftelig evaluering af dit kliniske ophold og give tilladelse til indhentning af dit eksamensresultat ved 9. semesters eksamen. Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt. Formålet med undersøgelsen er at vurdere sammenhængen mellem den træning, de studerende får i klinikopholdet, med det eksamensresultat de opnår.det er derfor afgørende, at vi modtager dine registreringer og får lov til at indhente din karrakter. STUDIET Tidligere undersøgelser har vist, at der er meget stor forskel mellem, hvad nyuddannede læger kan af kliniske færdigheder, og det man i afdelingerne egentlig forventer af dem. Blandt andet på baggrund af dette, er der gennem de senere år lagt mere vægt på kliniske færdigheder i studieordningen. Et af målene er at sikre, at kandidater føler sig bedre fagligt rustet, når de skal påbegynde deres turnus. Undersøgelsen har således også betydning for dig som deltager. Hvis du har nogen spørgsmål om undersøgelsen, er du meget velkommen til at kontakte os. Ring til eller mail: Med håb om din deltagelse og ønske om et spændende klinikophold Mie Skaarup Pædagogisk konsulent Center for Klinisk Uddannelse Charlotte Ringsted Centerleder CEKU/LKF - LABORATO- RIET FOR KLINISKE FÆRDIGHEDER. Hvad er LKF? LKF er et tilbud til ALLE studerende holdsat på semester, som ønsker at forbedre deres kliniske færdigheder, uanset hvilket klinikudvalg man tilhører. Det er en perfekt mulighed til at forberede sig på det kliniske ophold på semester, genopfriske færdighederne inden et lægevikariat, eller at forberede sig praktisk til Akut patient eksamenen på 13. semester. Vi tilbyder følgende GRATIS aftenkurser: IV Adgang Et must inden det kliniske ophold på sem. - Undervisning i teorien bag perifer IV adgang. - Anlæggelse af venflon på realistiske fantomer. - Anlæggelse af venflon på hinanden - Introduktion til blodprøvetagning Sutur Forberedelse til det kirurgiske ophold på semester, genopfriskning af knudeteknik, forberedelse til kirurgisk lægevikariat. - Demonstration af knudebindingsteknik (En hånds og tohåndsknude, suturering i skadestue) - Praktisk knudebinding og suturering på fantomer og knudebræt med instruktion Kateter God forberedelse til sem. Klinik og lægevikariat. - Teoretisk undervisning i steril kateter anlæggelse - Steril anlæggelse af kateter på realistiske fantomer Avanceret Genoplivning Nødvendig forberedelse til lægevikariat, yderst relevant undervisning til akut patient eksamen. En væsentlig udvidelse af FADL kurset. - Teoretisk gennemgang af basal og avanceret genoplivning efter opdaterede danske standarder for læger (Medicinering, hjertemassage, defibrillering). - Case baseret praktisk genoplivning på realistisk genoplivningsdukke, med IV adgang og medicingivning, defibrillering samt hjertemassage. På dette semester holder vi kombinerede aftenkurser hvor de studerende har mulighed for at prøve både sutur, IV-adgang og kateteranlæggelse på samme aften. Dette er blandt andet ideelt for de 7.semester studerende der er startet i klinik eller som genopfriskning inden vikariat. Kurset strækker sig fra og der er plads til 18 studerende. Derudover er der aftenkursus, hvor der kun undervises i et emne, nemlig genoplivning. Center for Klinisk Uddannelse/LKFtilbyder i november 2005 kurser for studerende holdsat på semester i nedenstående færdigheder: DATO EMNE TID ÅBNES Kombi Overtegnet Genoplivning Center for Klinisk Uddannelse/LKF Afsnit 5404 Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Tlf.: TILMELDING TIL OVENSTÅENDE KURSER KAN SKE PÅ TLF.: OG PÅ HVERDAGE KL ELLER VED PERSON- LIGT FREMMØDE I SEKRETARIATET I LKF IN- DEN FOR OVENNÆVNTE TIDSRUM

7 VKO - VIDENSKABELIGE KURSER OG MØDER Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kurser og møder? STUDIET/ANNONCER 7 Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber tilknyttet Dansk Medicinsk Selskab, kan godkendes som VKO. Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i rubrikken "Kurser og møder". Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal du have attesteret din deltagelse. Benyt attestationsblanketterne for kurser og ophold, der kan afhentes i skufferne ud for VKO-sekretariatet. KÆRE ALLE KOMMENDE LÆGER! I dag er det kun muligt at tage to gæster med til lægeløftet! Årsagen er at man traditionelt har afholdt lægeløftet i universitets gamle festsal. Her er der ikke plads til mere end 2 gæster per kandidat. Vi er flere studerende der har forsøgt at få dette ændret. Men det har svært at bryde med gamle traditioner. Vi mener at det bør være muligt at tage mere end to gæster med til vores aflæggelse af lægeløftet. De fleste har jo både et forældrepar og en mand/kone/ kæreste på nuværende tidspunkt eller andre kære de gerne vil have med. Hvorfor skal vi lade os binde af traditioner og bare acceptere at der ikke er mere plads. Lad os forsøge at få nogle større lokaler eller om nødvendigt dele afgangen ud over flere omgange end nu. Hvis du er af samme mening så skriv til Med venlig hilsen Mikael Aagaard, Thomas Cotzand og Michael Hejmadi Annoncer

8 8 VIDENSKABELIGT FORSØG VACCINATION MOD HUMANT PAPILLOMAVIRUS Kvinder i alderen 18 til 25 år Humant papillomavirus (HPV) er en kønssygdom, som kan give celleforandringer og livmoderhalskræft. Vi søger kvinder som vil deltage i et forsøg med en vaccine mod HPV. Du skal være rask og mellem 18 og 25 år Hvis du er seksuelt aktiv, skal du an vende p-piller, spiral eller p-stav Du må ikke planlægge at blive gravid i de næste 12 måneder Du skal komme til i alt 5 besøg på Hvidovre Hospital, hvor du skal vaccineres 3 gange og have taget blodprøve 3 gange. Formålet med forsøget er at sammenligne to forskellige metoder til produktion af HPV vaccine. Alle deltagere får aktiv vaccine. Forsøget er godkendt af Lægemiddelstyrelsen, Den Videnskabsetiske Komité og er sponsoreret af firmaet GlaxoSmithKline. Du får en kompensation på 200 kroner per besøg. Er du interesseret i at deltage eller høre mere, så ring mellem kl. 8 og 15 på Telefon eller læg dit navn, fødselsdato og telefonnummer på mail og vi kontakter dig. Med venlig hilsen Mette Sørensen Lisbeth Nilas Pernille Svendsen Pia Brenøe Projektsygeplejerske Overlæge Læge Læge Gynækologisk-obstetrisk afdeling 537, Hvidovre Hospital JULEFEST KUN FOR 1.SEM!! Hvis ikke din åndssvage HR er allerede har fortalt dig det, får du lige en ekstra reminder!! Festen over alle fester (lige indtil du går kold) finder sted lørdag den 10. december i Klubben med indgang fra kl så du må selv sørge for underholdningen indtil da (bare ærgerligt hvis dit hold er røvsygt ) Hvis du stadig er frisk kan du skaffe billetter ved at finde din HolgeR og medbringe 30 kr! Hvis du ikke er den hurtigste knallert på havnen så kontakt din HR er! Jeg er den fede spasmager og vil gerne placeres i den festlige ende af lokalet med alle de andre smukke mennesker? Jeg er røv syg og grim, placer mig ovre i hjørnet med ansigtet ind mod muren eller lad være med at lukke mig ind ANNONCER FORSØGSPERSONER TIL TRÆNINGSSTUDIE SØGES Vi har brug for 20 raske mænd i alderen år, du skal være ikke ryger samt MAX træne 3 gange ugentligt. Hvad er formålet med forsøget? Formålet med forsøget er at undersøge, om en vækstfaktor ved navn Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) frigives fra musklerne under fysisk aktivitet. Man ved, at BDNF bla. frigives i hjernen, og har betydning for vækst og opretholdelse af hjernecellernes funktion. Det er vist, at under fysisk aktivitet stiger koncentrationen af BDNF i hjernen, men om denne koncentrationsøgning skyldes en øget BDNF-produktion i selve hjernen, eller om den skyldes en øget perifer produktion, fx i musklerne, vides ikke. Hvad er din rolle? Du skal komme ind til en forundersøgelse samt møde op i laboratoriet 6 gange over 3 uger, heraf 4 af gangene fastende. Du vil få lavet en helbredsundersøgelse, Du vil få lavet 2 Max tests, dvs. vi måler din maximale iltoptagelse. På selve forsøgsdagen vil du blive sat til enten at cykle i to timer eller du vil få en seng og blot ligge og slappe af. (Fordeling sker ved lodtrækning). Gennem hele forløbet vil du få taget blodprøver, og du vil få taget ialt 8 muskelbiopsier. I alt vil det tage ca. 14 timer. Hvad får du for det? 3000 kr. (cykling) 2700 kr. (sengeliggende) Pengene er skattepligtige. Har du lyst til at deltage samt eventuelt yderligere spørgsmål send da venligst en mail med dit tlf.nr. samt hvilken tid du træffes bedst til: Stud.med Maj-Brit Åstrøm på mailadressen: TURNUSBYTTE Haves: Turnus i Københavns amt, med start på endokrinologisk afd. på Herlev 1. april 2006 og gas-kir på Herlev pr. 1. oktober Praksis findes senere. Ønskes: Turnus i Vestsjællands amt, helst Holbæk sygehus, men også gerne andre og helst med start 1. februar 2006 eller 1. marts 2006 Skriv til mig på eller ring på tlf Mvh. Diana Jensen TURNUS I KØBENHAVN??? Så hjælp en mor (og far) til to med længsel efter det midtjyske Jeg har fået tildelt turnus i Københavns Amt med start sommer 06 (nummer 124). Ønsker dog i stedet turnus i Århus Amt. Jeg havde indgået en aftale, men er desværre blevet brændt af her på målstregen. Så har du et nummer med max. 150 og ikke indsendt dit prioriteringsskema endnu, så giv mig et ring/skriv. Spred budskabet, hvis du kender en med interesse. Mvh Rikke / MEDICINSTUDERENDE TIL HIV/MALARIA FORSKNING SØGES Vi påbegynder i foråret 2006 et studie i Tanzania, hvor hiv-inficerede patienter får intermitterende malaria profylakse i form af artemisin. Vi ønsker i et projekt for en skolarstipendiat særligt at belyse effekten af artemisin malaria behandlingen på produktionen af proinflammatoriske cytokiner. Hypotesen der testes er, at kronisk malariaparasitæmi via forhøjede cytokinniveauer kan virke som en accelererende faktor for hivinfektionen. Herudover undersøges betydningen af genetiske polymorfier for cytokin produktionen. Projektet planlægges gennemført over et år inklusive 4 måneders udstationering i kystbyen Tanga: Februar marts: planlægning. April august: dataindsamling (udstationering). September-januar: data-analyse. Metoder: cytokinmålinger ved hjælp af ELISA/ LUMINEX, DNA SNP analyse ved realtime PCR. Dine opgaver i det skitserede projekt kommer til at udgøre en selvstændig del af et større projekt som udføres i samarbejde med danske og tanzanianske læger, bioanalytikere og sygeplejersker. De danske samarbejdspartnere kommer fra Rigshospitalet, Statens Serum Institut og Center of Parasitology samlet i Cluster of International Health under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Dine kvalifikationer: Du er god til at arbejde i hold også under svære vilkår Du er interesseret i immunologi og molekylærbiologi Du synes statistik er sjovt og ikke for svært Du har lyst til at starte en forskningskarriere tidligt Synes du ovenstående lyder spændende, så skriv lidt om dig selv og mail det sammen med et kort CV til: Venlig hilsen Henrik Ullum Afdelingslæge Ph.D. H:S Blodbank Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø "MSR HAR FÅET NY MAILINGLISTE. MELD DIG IND I GRUPPERUMMET "MSR- AKTIVE" via punkt ku. Mailadressen til MSR er pga. problemer med hjemmesiden ændret midlertidigt til "Sidste MSR-møde inden jul finder sted torsdag d. 3/12 kl 16:15 på MSR's kontor, lokale "

9 MOKs udsendte anmelder kantinen på det gamle kommunehospital Wrap med humus og chilisauce, 12,- kr. (salat, tomat, humus, rødløg, chilisauce) Dejlig cremet og meget frisk. Dog ikke meget chili over dressingen og humus en kunne måske nok være en smule mere krydret. Wrap m. kød og creme-fraiche-lignende dressing, 12,- (Nogenlunde som ovenfor, men med kød i tynde skiver) Også meget frisk idet. Min ledsagers favorit. Begge wraps er særdeles velegnede som kold mad, hvor kyllingen måske er knap så spændene kold. Kartoffelbøf med bønner, løg, kartofler, peberfrugt. Tilstrøet med persille, 12,- kr. Masser af valuta for pengene! Min ledsager mener at den ualmindeligt cremede konsistens måtte skyldes rundhåndet smørtilførsel, men jeg er nu af den opfattelse at det bare er lækre, velkogte kartofler, der er fået et tryk 16. Kyllingespyd marineret med kakao og kaffe, 8,- kr. Interessant valg af marinade. Ret vellykket, men en smule tør hvis man spiser den alene. Men til sølle 8 kr., er det et godt supplement til f.eks. en kartoffelbøf. Mums Filibabba 9 Bagmanden Martin Haugaard er 30 år, uddannet kok fra Restauranten Kong Hans Kælder (fik for nylig 5 kokkehuer i Politiken!) og har drevet firmaet Simply Cooking i 4-5 år. Simply Cooking er firmaet bag Kroghs Køkken (kantinen på August Krogh Instituttet, Naturvidenskab KU) og nu også kantinen på det gamle kommunehospital. Martin og hans 13 ansatte vandt kantinetjansen efter at have set en annonce i Berlingske Tidende, hvor Københavns Universitet søgte nogen til at drive den nye kantine. Efter en prøvespisning i Kroghs Køkken, var opgaven deres. De modtager tilskud fra KU, men beløbet kan Martin desværre ikke afsløre. Martin sammensætter selv ugemenuen og man må love for at der bliver serveret varieret kost. Således blev det til 256 forskellige retter i løbet af det første år Kroghs Køkken eksisterede. Og stilen bliver holdt i Delikantinen, som Martin kalder projektet på Kommunehospitalet. Martin Haugaard, kreativ kok Panumkantinens køkken Da vi spørger Martin om ikke han har lyst til at komme og lave mad til os på Panum, er han ikke fuldstændig afvisende overfor ideen. Han vil dog gerne lige vente et halvt års tid, så Delikantinen ikke længere er i opstartsfasen. Desværre er det ikke MOK-redaktionen, der står for udlicitering af kantinefunktionen på Panuminstituttet, men hvis det var tilfældet, kan der ikke herske tvivl om at Martin og Co. fluks ville få opgaven Martin ser også gode muligheder i Panumkantinens køkken: Der er mulighed for en god dialog med kunderne og han nævner bl.a. flambering i baggrunden som en mulighed. Det ville dog være et krav at det nuværende inventar blev skiftet ud med noget der ikke ligner børnehavemøbler. Nuvel, det er jo ikke lige hvad man forbinder med kantinen i dag, men man har jo lov at håbe på at det en dag kunne blive virkelighed. Pastasalat med brød, 25,- kr. (peberfrugt, oliven, tomatmarinade, pesto, rødløg, squash, revet mozarella) Lækkert lavet. Lidt vel olieret. Brødet lidt syrligt, men godt. Flot og meget indbydende anrettet. Sandwich med kalkun og bacon, 25,- kr. Ikke det helt vilde, men klart over Panumstandard. Meget frisk i det, rart at der er brugt cream cheese (tyndt lag) og ikke mayonaise. En smule dyrt, der bør nok suppleres med en basisenhed. Frikadelle, 6,- kr. Meget standard, en smule industriagtigt. Jeg siger: god energi for pengene, godt supplement til en vegeret. Min ledsager: jeg ville ikke bruge 6 kr. på den!. Kartoffeltærte, 12,- Lækre, sprøde kartoffelbåde på en butterdejslignende bund. Min klare favorit sammen med humus-wrap en, dog nok ikke helt fedtfattig Til maden nød vi hhv. en solbær- og en hyldeblomstsaft til 14,- kr. Ellers et flot drikkevareudvalg med økologisk mælk, Panumkantinen anno 2005 diverse sukkervand, juice og øl til en 10 er! Sådan. Chokoladekage med en fin lille klat limecreme og et stykke glaseret lime, 8,- kr. Kagen i sig selv var dejlig let i det, men det der virkelig løftede den til et helt andet niveau, var kombinationen af den syrlige limecreme og den ikke for kraftige kakaosmag. Lækkert. Den glaserede lime nåede jeg dog aldrig at smage, da min ledsager allerede inden vi havde sat os, havde konsumeret den, med et suk af velbehag til følge! Gullerods-/ græskarkage med div. frugtstykker, meloncreme og melonstykke på toppen, 8,- kr. Smager ikke af så forfærdeligt meget, en smule tung i det. Til kagen nød vi en kop kaffe til en femmer fra en smart maskine. En lidt højere literpris end på Panum, til gengæld Panumkantinen anno 2006? We wish! smager den ikke af mudder, men af udmærket kaffe. Konklusion Rigtig lækkert og meget varieret. Flot anrettet, god skiltning og info om retterne. Troede aldrig jeg skulle sige det, men rigtig mange gode vegetarretter! Rimelige priser, der er dog fare for at man aldrig ville få lavet madpakke og derfor i det lange løb blive totalt ruineret. For slet ikke at tale om at man måske nok også ville tage et par kilo på, for dels smager maden så godt at man spiser til man revner, dels ved alle vel, at hemmeligheden ved god madlavning er ikke at holde alt for meget på fedtstoffet! Og så er der kagerne: dagens udvalg bestod i ikke mindre end chokoladekage, flot, klæg æblekage, drømmekage, romkugler (store til 6,- Kr.), muffins og den nævnte frugtkage. Alle så MEGET indbydende ud, pyntet med diverse frygtstykker og lignende. Min klare favorit var klart de lækre og meget friske wraps til 12,- kr. Skal man holde hele dagen, bør man dog nok regne med noget meat on the side eller lign., så man ender på ca ,- kr. for et godt frokostmåltid. Hvis man da kan lade kagerne være En smule kaotisk i køen pga. manglende plads til selve kødannelsen. Lige ved middagstid var der ikke helt siddepladser nok, hvilket nogle af de studerende også gav udtryk for. Ellers rigtig fine lokaler, med pænt inventar og flere gode indhug med plads til 4-5 personer, hvor flere havde læsegruppe og opgaveskrivning. Bestemt ikke stort og kantine-agtigt MOK-red/Mav Læs mere på

10 10 INDRE ORGANER Københavns Kredsforening Åbningstider man-, tirs- og torsdag fra til samt fra til Telefon Mail Har du spørgsmål, ris, ros eller bare en masse gode ideer til din forening, så kom forbi! Den lille grønne medicin fortegnelse 2005/2006 Når du starter på 4. semester kan du på FADL s sekretariat afhente Medicinfortegnelsen - den lille grønne (lommebog med samtlige indregistrerede lægemidler i Danmark - uundværlig i klinikken). Den lille grønne udkommer en gang om året, normalt medio november og du kan afhente den ny udgave hvert år. Den er i år forsinket ca. 4 uger. Det betyder at du først kan hente den medio december måned her på FADLs sekretariat i åbningstiden. Lægemiddelkataloget 2005/ 2005 Så er Lægemiddelkataloget kommet. Du kan én gang i din studietiden afhente Lægemiddelkatalogetganske gratis på FADLs sekretariat i åbningstiden. Landsseminar i FADL Weekend november blev der afholdt et landsseminar for FADL. Seminaret omhandlede FADLs fremtid og struktur. Derudover var der fokus på et forbedret landssamarbejde. Sekretariat holder lukket tirsdag d. 22. samt torsdag d.24. november på grund af møder

11 INDRE ORGANER 11 FORSIKRING ÅR 2006 Skal din forsikring ændres?!?! Brevet på følgende side er nu udsendt til alle medlemmer som er omfattet af FADL s gruppeforsikring med Codan. Hvis du ikke har modtaget brevet, kan en ny blanket til forsikringsændring afhentes på sekretariatet. Hvis du ønsker at ændre din forsikringsdækning bedes du venligst huske at give besked til sekretariatet senest den den 1. december Det er kun muligt at ændre forsikringsdækningen til et lavere niveau i forbindelse med årsskiftet. Det er altid muligt at ændre forsikringsdækningen til et højere niveau igennem hele året. DE MEDLEMMER, SOM ER I KONTINGENTRESTANCE SIDST NOVEMBER MÅNED 2005 VIL IKKE BLIVE OPKRÆ- VET FORSIKRINGSPRÆMIEN FOR ÅR 2006 Husk at betale dit kontingent til tiden hvis du ønsker at være omfattet af forsikringsordningen for år Husk at give besked til sekretariatet hvis du ikke længere er tilknyttet studiet, da FADL ikke automatisk modtager besked med hensyn til studieophør eller lignende. Hvis du er flyttet vil FADL mægtig gerne have din nye adresse! Rykker nr. 2 for FADL kontingent er udsendt med et gebyr på 150,00 kr. Betalingsfristen var den 21. november 2005 EKG-kurset har ikke flere ledige pladser Det ekstra EKG som vi afholder /11 samt , har ikke flere ledige pladser. Du kan komme på ventelisten,så vil FADL ringe dig op hvis vi får et afbud!

12 12 INDRE ORGANER Vedr. forsikring 2006: FADL har nu forhandlet forsikringsaftale med Codan, gældende for 2006, de nye priser fremgår af vedlagte skema. I forhold til aftalen for 2005 er der sket en udvidelse, således at der nu er mulighed for: at forsikre cykler op til kr ,00 at vælge en sum på ulykkesforsikringen på Kr ,00 at vælge en sum på ulykkesforsikringen på Kr ,00 Selvrisiko på cykler er fortsat på kr. 517,00. Opsigelse, gruppeskift og opkrævning af præmie sker således: : Københavns Kredsforening skal senest denne dato have medfølgende blanket i hænde, med oplysning om du ønsker at skifte gruppe, eller om du ønsker at opsige din forsikring. Hvis du ønsker at fortsætte din forsikring i samme gruppe, skal du ikke foretage dig noget : FADL udsender girokort med de nye præmier, gældende fra Har du tilmeldt forsikringsordningen til PBS vil du ikke modtage noget girokort : Senest denne dato skal du betale din forsikringspræmie. Har du tilmeldt forsikringsordningen til PBS, bliver pengene automatisk trukket på din konto denne dag. HUSK: Har du kun en ulykkesforsikring, og ønsker at ændre denne til en højere sum, skal du oplyse navn og cpr.nr. på den medicinstuderende, medlem af FADL, som du er samboende med. Med venlig hilsen f. FADL s sekretariat Anette Petersen Dækningsskema Normal dækning Nej Ja Sum ,00 Sum: ,00 Normal dækning Max Ja Sum: ,00 Sum: ,00 Normal dækning Max Ja Sum: ,00 Sum: ,00 Normal dækning Max Ja Sum: ,00 Sum: ,00 Udvidet dækning Nej Ja Sum: ,00 Sum: ,00 Udvidet dækning Max Ja Sum: ,00 Sum: ,00 Udvidet dækning Max Ja Sum: ,00 Sum ,00 Udvidet dækning Max Ja Sum: ,00 Sum: ,00 Ulykke/Liv alene Sum ,00 Nej Sum: ,00

13 VAGTBUREAUET 13 VT-HOLD 4402 SØGER AKUT NYE MEDLEMMER TIL THORAXKIRURGISK INTENSIV PÅ RH. Kunne du tænke dig fordele som: 1) at vide, at du skal på arbejde, når du har skrevet dig på til vagt, 2) at det er på samme afdeling hver gang, 3) at du kender dem, du møder på arbejde med, 4) at du bliver tiltroet mere og mere ansvar i takt med, hvad du kan, 5) at have mulighed for at lære mere og vedligeholde, hvad du allerede har lært, 6) at blive fortrolig med nogle og bekendt med andre procedurer inden for observation, pleje og behandling af intensivpatienter, dvs. få trænet 1. de basale kliniske færdigheder, 2. dit kliniske blik og 3. håndteringen af patienter med kredsløbs- og respirationsproblemer. Vi er et hyggeligt, fleksibelt, fast afdelingshold på Rigshospitalets thoraxkirurgiske afdeling, afd. RT 1, afsnit 4141, der er en stor afdeling med mange forskellige spændende patienter, bl.a. lunge- og oesophaguskirurgiske patienter, coronar bypass- og klapopererede patienter, hjerte- og lungetransplanterede patienter og børn opereret for kongenitte hjertefejl. Vi er i alt ca. 25 ventiler og dækker alle AV, alle NV samt DV i week-enden. På vagterne indgår vi 1 eller flere ventiler ad gangen i teamet af intensivsygeplejersker og er med til at passe patienterne. En del ligger i respirator. Vi giver ikke medicin. Oplæring: 4 lønnede følgevagter á 8 timer på afdelingen. Ansøgningskrav: VT-timer. (Der kan dispenseres herfor, hvis vi vurderer at ansøgeren alligevel er kvalificeret. Så søg selv om du har færre timer) 2. Bestået fysiologi eller organkursus 3 (ny ordning). 3. Du skal kunne indsuppleres med følgevagter, således at du kan være vagtaktiv fra december evt. januar Du skal kunne tage 25 vagter inden for de første 3 måneder, og herefter 6 vagter pr. måned. Pga. afdelingens størrelse og de mange forskellige patienter, er det nødvendigt med en grundig indføring. Fordelen er, at man lærer en masse. Efter 1 år på holdet er der mulighed for at gå ned til 4 vagter pr. måned. 5. Vi forventer desuden, at du er ansvarsbevidst, og at du er motiveret for at indgå i et team både som ventil og i forhold til afdelingen. Vi forventer, at nyansatte planlægger at blive på holdet mindst et år. Det sker, at vi dispenserer fra vore ansættelseskrav, hvis vi vurderer, at ansøgeren alligevel er kvalificeret, og man skal således ikke afholde sig fra at søge, hvis man f.eks. ikke har nok VT-timer. Vi forbeholder os ret til at tilgodese ansøgere, der tidligere har haft ansættelse på afdelingen. Yderligere info fås hos holdleder: Nicolai Preisler: È Ansøgningsskema fås på vagtbureauet, og sendes til Kirsten på FADL samt til holdlederen. Ansøgningsfrist: Torsdag d. 24. november NATARBEJDE PÅ VELFUNGERENDE HOLD FRA JANUAR 2006 Vi er et VT hjemmehold 4630 som har flere medlemmer der snart bliver færdige med studiet. Vi ønsker en holdstørrelse på 7-9 medlemmer. Derfor søger vi 2 nye medlemmer der kan tage min 2-4 vagter pr måned. Vi prøver så vidt muligt at tage hensyn til medlemmernes vagtønsker. Vi arbejder centralt på Frederiksberg, og passer en sød, stille dreng på 6 år, der har en cerebral parese. Dette gør at han ikke kan synke tilstrækkeligt og skal afhjælpes med sugning nogle gange i vagten, ligesom han skal sondemades via en MIC-Key-sonde 2 gange i vagten. Han lider ofte af øvre luftvejsinfektioner, men der er hjemmeilt og vi følger ham med SAT måler. Arbejdet består i at observere, suge p.n., (oftest er det nok med olivenknop, nogle gange dybere), sondemade, skifte ble og omsorg. Der stiles mod at han sover mest muligt om natten. Drengen passes i eget værelse og vagtfaciliteterne er særdeles gode. Forældrene er utrolig søde og er glade for holdet. Holdet dækker nattevagter alle dage. Vagttiderne er fra til Desuden dækker vi 1 aftenvagt om måneden fra til Krav til dig: - Du skal have haft over 200 VT-timer (gerne med BVT-kursus, men ikke noget krav) - Du skal kunne tage min 2-4 vagter/måned - Der gives 2 betalte følgevagter, hvis du finder dette nødvendigt. - Du skal være glad for børn og have lyst til at arbejde i et privat hjem. Ansøgningsfrist: Mandag d. 12 december kl 12:00 til vagtbureauet, evt. pr. mail: Næste holdmøde: 15.december kl.17:00 Når I ændrer adresse eller telefonnummer, så HUSK at give os besked enten pr. brev, telefon eller . HÆMODIALYSEHOLD 4202 PÅ AMTSSYGEHUSET I HERLEV SØGER 1 NYT HOLDMEDLEM Vi tilbyder et spændende og klinisk relevant arbejde med en høj grad af selvstændighed og ansvar. Du vil gennem dit arbejde blive fortrolig med alle aspekterne i hæmodialysebehandling og blive i stand til at arbejde selvstændigt på afdelingen som dialyseassistent på lige fod med dialysesygeplejeskerne. Vores hold er meget vellidt på afdelingen, og vi har på den baggrund forhandlet os til et løntillæg på kr. 25,-/ time. Vi dækker ca. 4 vagter hver pr. 4-ugers plan med lidt variation til begge sider. Men som udgangspunkt skal der dækkes 4 vagter pr. måned. Oplæring: Din oplæring vil følge et fastlagt program med mindst 10 følgevagter (normalt mellem 10 og 12), hvor du følges med en af afdelingens rutinerede dialysesygeplejesker. Afdelingen yder fuld løn under din oplæring. Arbejdsplanlægning: Holdet mødes een gang hver måned og aftaler vagter. Arbejdstider: mandag-fredag og lørdag og søndag Krav: Have bestået eller forventer at bestå farmakologi indenfor et år fra ansættelse. 150 VT-timer eller tilsvarende klinisk erfaring. Har ovenstående fanget din interesse eller skulle du have yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig (holdleder Ida Holdgaard) på eller pr. Ansøgningsfrist: Mandag den 5. december 2005 til Vagtbureauet! evt. pr.

14 14 VAGTBUREAUET Vil du være 100% sikker på at få dine SPV-vagter? SPV HOLD 1501 SØGER NYE MEDLEMMER. SPV-holdene dækker døgnet rundt, alle månedens dage i 8 timers vagter. Holdet dækker typisk langtidsvagter, både på psykiatriske og somatiske afdelinger. Hvis holdet ikke er ude, garanteres du en alm. løs SPV- vagt. Løn: SPV-holdløn, pt. ca kr. 150,- pr. time. Hvis holdet ikke er ude, og du tager en løs vagt, afregnes denne som individuel SPV-vagt, (uden holdtillæg). Krav: Min 200 SPV-timer, skal kunne tage min. 4 vagter pr. måned, (også nattevagter). Ansøgningsfrist: Fredag d. 11. november 2005 til Vagtbureauet, Evt. via mail: Yderligere info: Holdleder Louise, tlf.: el. -Børneerfaring er ikke et krav, men en fordel. -BVT-kursus: BVT-kursister foretrækkes. Har du ikke BVT kursus forpligtes du til tage førstkommende BVT kursus (lønnet). - Du må ikke være bleg for at tage nattevagter. (Der er som regel 40% av og 60% nv) - Du forpligter dig til at arbejde 32 vagter, de første 4 måneder du er ansat. Herefter vagtbinding på 4 vagter pr mdr. - Da oplæringen er tidskrævende for både dig og afdelingen, skal du kunne blive på holdet min. 1 år. Oplæring: -5 ulønnede følgevagter med BVT - 2 lønnede med sygeplejerske - ca. 2 timer ulønnet med laborant Løn: Har du BVT-kursus, tilbyder vi dig oven i den vtløn et børnetillæg. Ansøgningsfrist: Torsdag den 15. december 2005 til Vagtbureauet! Skriv gerne hvilket hold du tidligere har arbejdet på. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte holdleder Camilla Groth tlf: KLINISK-BIOKEMISK AFDELING, KAS GENTOFTE, HAR BRUG FOR ASSISTANCE TIL AT FÅ DERES SKRIVEBUNKER BRAGT NED. Der er brug for en person ca. 3 dage ugentligt á 7-8 timer, indtil der er helt bund i bunkerne, (sandsynligvis 2-3 mdr.). Afd. er rimelig fleksibel mht. arbejdstid, d.v.s., at det ej behøver at foregå i almindelig dagarbejdstid - dog skal personen læres op i GS!åben booking og de øvrige systemer, som afdelingen bruger dette vil kunne gøres på ca. 1 arbejdsdag. Løn: SPV dagtimeløn Ansøgningsfrist: Senest onsdag d. 23. november 2005 kl. 17:00 Evt. via mail: BØRNEVENTILATØR SØGES TIL NEONATALHOLD 4301 PÅ RIGSHOSPITALET 2 børneventilatør søges til permanenthold 4301 på Rigshospitalets neonatalafsnit. Vi er et hold på 14 medlemmer, der arbejder selvstændigt i afdelingens tre specialteams (neuro, hjerte og kir-team). Du kommer til som BVT hos os at varetage pasning af typisk 2-4 babyer, (sygepleje, stuegang, blodprøvetagning, forældrekontakt). Du vil især komme til at passe præmature, børn født af mødre med diabetes, samt børn i cpap. Vi arbejder især aften og nat samt enkelte dagvagter alle ugens dage. Kvalifikationskrav: -Min 350 vt-timer

15 VIND 6 FLASKER GOD ITALIENSK RØDVIN! - OG ET GRATIS MEDLEMSKAB. Kom med et bud på SAKS s fremtidige logo læg dit bidrag i postkassen ved siden af MOK s postkasse inden på fredag, så deltager du i konkurrencen om 6 flasker god rødvin og et gratis medlemskab (værdi i alt: 350 kroner). Husk også månedsmøde på mandag kl i FADLs mødelokale, hvor vi skal planlægge aktiviteterne i det kommende semester! Mvh. Studerendes Almene Kirurgiske Selskab, SAKS SEXEKSPRESSENS MÅNEDSMØDE Kom til sexekspressens månedsmøde. Det er alle tiders chance for at se hvad Panum også har at byde på. Du lærer andre at kende på tværs af semestrene. Du lærer en masse både fagligt og personligt. Du får træning i undervisning og formidling. Sexekspressen er Panums hyggeligste basisgruppe! Torsdag den 1. december kl. 17 på FADL s mødelokale. SAKS FOREDRAGS- AFTEN Dato: 6. december Kl.: Sted: Panum lokale (Mini Auditorium 1) Der bliver to foredrag: Karkirugi - Sådan er dette kirurgiske speciale. Den forkromede salgstale om hvorfor du bør vælge at specialisere dig indenfor karkirurgien. Foredragsholder: Prof. Torben V. Schroeder, RH Det andet foredrag er ikke faldet på plads endnu, men det bliver helt sikkert spændende. INDRE ORGANER Basisgrupper TILBUD FRA STUDENTER- PRÆSTEN DEN RØDE TRÅD STRIKKECAFÉ TID: TORSDAGE STED: SANKT HANS TORV 30 Det er strikkesæson og det er skønt og afstressende at sidde inden døre med et håndarbejde mellem hænderne! Strikkecafeen er åben hver torsdag. Alle er velkomne! Spørgsmål om strikkecafeen kan rettes til præstens medarbejder Lise Lotz på Thanksgiving Amerikanerne holder Thanksgiving hvert år den fjerde torsdag i november. De bruger dagen dels til at mindes de første indvandreres ankomst til Amerika i 1620 og dels til at udtrykke taknemmelighed over livets små og store glæder. Vi knytter an til den sidste del og adopterer efter bedste evne dagens kulinariske traditioner. Der vil derfor være en stor stuffed kalkun på bordet og lækkert tilbehør, og hyggeligt samvær vil være i fokus. Begrænset deltagerantal, derfor nødvendig tilmelding senest onsdag til Lise Lotz eller ) eller Carl Fuglsang ( eller Pris: kr. 75,- Tid: torsdag den 24. november kl Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67 - ved Rundetårn Studenterpræsten står til rådighed Præsten står til rådighed som samtalepartner; du kan komme anonymt og tale med præsten om det, der trykker dig, hvad enten det er stort eller småt. Det kan handle om eksamensangst, ensomhed, kærestesorg, studiestress, dårligt humør eller andet, og det behøver altså hverken at handle om tro eller kristendom. Præsten fører ingen journaler og der er som regel ingen ventetid. Du kan komme i studenterpræstens træffetid på Panum (onsdag eller torsdag 12-14) eller du kan bestille en tid på eller Studenterpræsten kan også træde til, hvis du skal giftes eller have dit barn døbt. mobil SÅ ER SCOREBOGEN HER! 15 BOGEN KAN HENTES: mandag d. 28/11 kl i klubben onsdag d. 30/11 kl i klubben torsdag d. 1/12 kl i klubben VIGTIGT: KUN HR-REPRÆSENTANTER KAN HENTE FOR SEME- STER OG VIL MODTAGE ALLE BØGER TIL DET PÅGÆLDENDE HOLD. TILSVARENDE FÅR DEN FØRST OPMØDTE FRA SEM-HOLD ALLE BØGER UDLEVERET. MVH Scorebogsred WORLD AIDS DAY 1. DECEMBER Sexekspressen markerer World Aids dagen med en event i kantinen. Her kan du: Købe kage og aids-sløjfer. Prøve lokkehjulet. Kaste med bue og (Amors) pile. Kaste mønter i raslebøsserne. Prøve din viden af. Høre mere om sexekspressen. Det sker alt sammen i kantinen fra Så hold en pause i læsningen og støt et rigtigt godt formål! Husk Panum-mesterskaberne i amatør-film. Se mere på Alle er velkomne 5 Amins cd kan faktisk bruges til noget fornuftigt

16 16 INDRE ORGANER SÅ ER SCOREBOGEN HER- SE SIDE 15 FILMKLUBBEN P8'N TORSDAG DEN VISER FILMKLUBBEN P8'N PRÆSENTERER PROGRAM 1/12 Bad Santa Til alle 1. sem. studerende Hvis du er medlem af FADL og er på 1. semester er filmkubmedlemsskabet GRATIS! Samarbejdet mellem FADL og P8'n sikrer at alle nye studerende med FADL medlemskab kan se alle semesterets film GRATIS! Til alle medlemmer Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben klokken 19.30, så du kan nå at købe kaffe, pils og guf inden filmen starter kl Den første aften man kommer, betaler man 60 kroner for et medlemskab for resten af sæsonens forstillinger. Hotel Rwanda De interne spændinger i Rwanda bryder ud i regulær borgerkrig, hvor den dominerende Hutu-stamme dræber alle Tutsier på deres vej. Hotelejer Paul Rusesabagina bliver draget ind i konflikten da han væger at give husly til over tusind Tutsier på flygt fra den brutale Hutumilits. En beslutning der får store personlige konsekvenser.

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr XV 2 feb 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr XVI 9 feb 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift OVERENSKOMST '05 BEDRE LØN - BEDRE ARBEJDSVILKÅR IGEN ER DET TID TIL OVERENSKOMSTFORHANDLINGER

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr XI 17 nov 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift JULEÅNDEN HAR LAGT SIN KLAMME HÅND PÅ MOK-REDAKTIONEN FREM MED GUIRLANDERNE! 2 Tryk: Tryk

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

3. Godkendelse af sidste måneds referat v. ordstyrer Godkendt uden indsigelser.

3. Godkendelse af sidste måneds referat v. ordstyrer Godkendt uden indsigelser. 1. Oplæg om MR ved infarkt og blødning v. Overlæge Annika Reynberg Langkilde, Radiologisk klinik Rigshospitalet 2. Formalia Valg af ordstyrer: Marie Louise Valg af referent: Josefine 3. Godkendelse af

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr III 15 sept 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift YEAH YEAH YEAH LANG FREDAG I KLUBBEN IGEN IGEN 17/9 11-24 (DØREN LUKKER KL 23:00) 2 Tryk:

Læs mere

Til stede: Holdrepræsentanter: Farah Abdulkader (hold 5), Annelie Bolldén (hold 7), Christian (hold 9)

Til stede: Holdrepræsentanter: Farah Abdulkader (hold 5), Annelie Bolldén (hold 7), Christian (hold 9) D E P A R T M EN T O F E D U C A T I O N A N D S T U D E N T S E R V I C E S K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 6. JUNI 2014 Forum Semestermøde for 4. sem. KA AFDELING FOR Møde

Læs mere

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang.

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang. Web.referat nr. 40, mandag d. 12. januar 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon Det Spirer i Gadehavegård: Pernille Agerbæk Punkt 1: Gæster Ingen

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Tilstedeværende: Cindy Knudsen Jesper Simonsen Kirsten Ørnsbjerg Jensen Lene Mosegaard Maria Riber-Hansen Markus Klinger Mette Schmøkel Stine Kristensen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1 0. Fotografering af RSV-medlemmer 16-17.15 1. Formalia 17.15 Godkendelse af dagsorden: Godkendt Godkendelse

Læs mere

Tennissommerskole i Odder Tennisklub

Tennissommerskole i Odder Tennisklub Tidspunkt Februar/marts Tilmelding til DTF Aktion og kommentarer Mail fra DTF om tennissommerskole. Klubben skal tilmelde sig en tennisskolepakke inden en bestemt dato (medio april). Gør opmærksom på ved

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr. VII 12. okt. 38. årgang 2005-2006 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Fri Bar Fest i Klubben 31/3 kl. 22-05

Fri Bar Fest i Klubben 31/3 kl. 22-05 Nr. XXII 22. marts. 38. årgang 2005-2006 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift NYT I STUDENTERKLUBBEN: MANDAGSÅBENT 11-15 Ta' en ven med Fri Bar Fest i Klubben 31/3 kl. 22-05 Køb

Læs mere

Tilstedeværende: Emil, Emilie, Mathilde, Pernille, Rasmus, Gitte, Ditte, Anne Mette & Sophia Afbud: Leonie

Tilstedeværende: Emil, Emilie, Mathilde, Pernille, Rasmus, Gitte, Ditte, Anne Mette & Sophia Afbud: Leonie Referat Bestyrelsesmøde Dato: 11 Juni Tilstedeværende: Emil, Emilie, Mathilde, Pernille, Rasmus, Gitte, Ditte, Anne Mette & Sophia Afbud: Leonie 1) Valg af dirigent - Emilie 2) Valg af referent - Sophia

Læs mere

MINISAMFUND. Brosonania. UGE 12 i 12

MINISAMFUND. Brosonania. UGE 12 i 12 MINISAMFUND Brosonania UGE 12 i 12 MINISAMFUND Skolen består af - 692 elever fra 0-9 klasse - Et antal pædagoger - Godt 70 lærere/leder/servicepersonale/kontorpersonale (konsulenter) Disse fordeles på

Læs mere

Handlingsplan 2007/2008 for genopretning af det regnskabsmæssige tilsyn med de almene boligorganisationers regnskaber

Handlingsplan 2007/2008 for genopretning af det regnskabsmæssige tilsyn med de almene boligorganisationers regnskaber Bilag 4: Handleplan fra Center for Bydesign Handlingsplan / for genopretning af det regnskabsmæssige tilsyn med de almene boligorganisationers regnskaber Dato, start 1. 4. 4. Dato, slut Aktivitet Mål Udfører

Læs mere

KØB BILLET I STUDENTERKLUBBEN!

KØB BILLET I STUDENTERKLUBBEN! Nr. XXIV 5. april 38. årgang 2005-2006 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ENDELIG: KØB BILLET I STUDENTERKLUBBEN! 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr.

NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr. NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr. Har du dit eget firma med CVR-nr.? Så kan du få fuldt fradrag for medlemskontingentet, selv om

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26. Blegdamsvej 3, 2200 København N. TLF: 35 32 64 04 E-mail: mok@mok.info

Læs mere

Nr. VI. 11. okt. 39. årgang. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

Nr. VI. 11. okt. 39. årgang. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Nr. VI 11. okt. 39. årgang 2 0 0 6-2 0 0 7 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Panum

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør Studiehåndbog for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH INDHOLD VELKOMMEN... 4 STUDIESERVICE... 5 STUDIEVEJLEDNING... 5 SU-VEJLEDNING... 5 INTERNATIONALT KONTOR... 6 CAREER

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang Spilop en Spilop en 2011 34. årgang Nr. 1/2011 34. årgang Medlemsblad for Medlemsblad for 20 Bestyrelsen for Randers Pigegarde WWW.randerspigegarde.dk Mailadresse: randers.pigegarde@gmail.com Gardergården

Læs mere

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Tids- og projekt styring er mere end planlægning af din tid Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Skabe overblik Have lyst (U)realistisk

Læs mere

Inspiration til dig som bruger

Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer Inspiration til dig som bruger 1 Olivia Danmark Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer En personalehåndbog kan være et godt sted at beskrive

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Gode kliniske ophold Hvordan?

Gode kliniske ophold Hvordan? Gode kliniske ophold Hvordan? Peter Bytzer & Lasse Bremholm Medicinsk afdeling, Køge Sygehus Det er ikke raketvidenskab Hvordan vurderer du overordnet afdelingen som uddannelsessted for tredjesemesterkandidatstuderende

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 5. feb. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes

Læs mere

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3 Beslutningsprotokol bestyrelsesmøde nr. 4-2012. Sted: Gl. Estrup Dyrskue. Randersvej 4, 8963 Auning vi mødes ved den gamle stald Dato: 03.06.2012 Tid. 11.00 Slut : Ca.15.30 Indkaldte Deltagere: Pernille

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Amendment 1 af 10. juli 2009

Amendment 1 af 10. juli 2009 Amendment 1 af 10. juli 2009 1. Der ønskes oprettelse af to nye centre fra 1. september 2009. Begrundelsen er at man derved opnår større sikkerhed for at nå det i protokollen fastsatte antal patienter.

Læs mere

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ)

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ) Dagsorden til bestyrelsesmødee Mødedag...: Tirsdag den 22. marts 2011 Mødetidsp punkt: kl. 18:30 Mødessted d : Ågade 97, 1., 83700 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr XIV 8 dec 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift OBLIGATORISKE VENSTREHÅNDSNISSER OG EN ENKELT HØJREHÅND GOD JUL FRA MOK-REDAKTIONEN 2 Tryk:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

GODT MAN HAR LARS NÅR MAN IKKE HAR EN RYGRAD!

GODT MAN HAR LARS NÅR MAN IKKE HAR EN RYGRAD! Nr. XXVIII 23. maj. 39. årgang 2 0 0 6-2 0 0 7 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift GODT MAN HAR LARS NÅR MAN IKKE HAR EN RYGRAD! 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Underviser-info no. 2 december 2012

Underviser-info no. 2 december 2012 Underviser-info no. 2 december 2012 Kære kollega Hermed december måneds underviser-info. Undervisningen og administrationen deromkring er stadig præget af, at vi arbejder på at finde fornuftige måder at

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Mosehuset Her er info omkring der vedrører institutionen. Hvis der opstår spørgsmål er alle selvfølgelig velkomne til at rette dem til os, så misforståelser

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

Nr. XV. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 11. feb. 36. årgang 2003-2004 ISSN 0907-5658

Nr. XV. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 11. feb. 36. årgang 2003-2004 ISSN 0907-5658 Nr. XV 11. feb. 36. årgang 2003-2004 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når:

1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når: GENERELLE VAGTHOLDSREGLER a. Den enkelte vagtholdsdeltager 1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten.

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Dagsorden Tilstede Rolf, Sune, Sten, Helle, Jens Holmboe, Karen, Ivan, Bjørn, Maria Lemming, Christian, Louise, Boff, Klaus

Læs mere

Nr. 9, november 2007

Nr. 9, november 2007 Nr. 9, november 2007 [4H WEEKEND PÅ SKOVLY] Sang + debat + julefrokost + værksteder = succes på Skovly Der var liv og glade dage på Skovly i weekenden den 9.-11. november, da 90 4Here fra hele landet var

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Information om indkvartering i forbindelse med klinikophold

Information om indkvartering i forbindelse med klinikophold Information om indkvartering i forbindelse med klinikophold Indkvartering Dette er en oversigt over de indkvarteringsmuligheder, der eksisterer i forbindelse med klinikophold uden for pendlermulighed.

Læs mere

Aktiviteter og arrangementer

Aktiviteter og arrangementer Det er forår og derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet vil udkomme hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken, nyt fra Den Sociale Vicevært, Informationer fra Ejendomskontoret,

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

KA i Uddannelsesvidenskab

KA i Uddannelsesvidenskab KA i Uddannelsesvidenskab INSTITUT FOR UDDANNELSES OG PÆDAGOGIK (IUP) ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR INTRODAGENE 2013 UDDANNELSESVI- DENSKAB Pro civitate de humane via litteras - for samfundet, ved

Læs mere

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU Skal du i gang med din egen husholdning for første gang i forbindelse med enten studie, uddannelse eller arbejde? Så har du her den korte lyn guide til, hvordan du let kommer i

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Bestyrelsesmødereferat Dato: 12. maj 2011 Afd. 18 Hornemanns Vænge Sted: bestyrelseslokalet Indkaldte E-mail Deltaget Afbud Ej mødt Ulla Lind (UL) formand ulihn@stofanet.dk X Inge Grønlund (IG) næstformand

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Politrådsmøde 25.02.13. 1.) Valg af referent og ordstyrer Lea er vælges som referent Petra er vælges som ordstyrer

Politrådsmøde 25.02.13. 1.) Valg af referent og ordstyrer Lea er vælges som referent Petra er vælges som ordstyrer Politrådsmøde 25.02.13 1.) Valg af referent og ordstyrer Lea er vælges som referent Petra er vælges som ordstyrer 2.) Godkendelse af dagsorden og referat Begge godkendt uden indsigelser. 3.) Orientering

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP (Billede af tutorteamet 2015) DANMARKS INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK ARTS AARHUS UNIVERSITET VELKOMMEN PÅ

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr XXV 1 maj 34 årgang 2001-2002 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift NU MED BAND! 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende

Foreningen af Danske Lægestuderende Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde (3) Fredag d. 9. December 2011. Kl. 12.00,, 12.00-12.10 1. Formalia 1.1. Valg af dirigent Mads Liisberg valgt 1.2. Valg af referent Marie-Louise

Læs mere

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår)

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Administrationschefens klumme...............................................................................1

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere