HUSK: DEADLINE MANDAG KL !!!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!"

Transkript

1 Nr. XII 23. nov. 38. årgang M ISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift SÅ ER SCOREBOGEN HER- SE SIDE 15

2 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Panum Instituttet 9.2.1, TLF: Blegdamsvej 3, 2200 København N. TLF: WWW: Oplag: 1500 MOK Det sker i ugen 2005/2006 Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært!! -Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med! Tekst ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til 2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker) Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-betegnelsen (txt, doc, wpd...)! -Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder: 1) På en IBM/PC-formateret 3½ -diskette afsendt til ovenstående adresse eller afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen om mandagen. 2) Attached to på adressen Spørg evt. på datastudiesalen. OBS: Skriv på disketten eller i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. -Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen mandag eftermiddag. -Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum -Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. -Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl Dette gælder specielt dit forfærdeligt vigtige indlæg! Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal. Onsdag: MOK nr 12, årgang 38 udkommer Torsdag: Fredag: Lørdag: TV2 satsningen: "Dans med de vilde" Søndag: Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2. Forsider honoreres med 200,- kr. Mandag: MOK's DEADLINE MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Panum Instituttet: Kantinen Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 2) På rundbordene foran auditorierne v. kantinen Bispebjerg: Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 (til venstre ned i kælderen.) Gentofte: Ved auditoriet. Herlev: På repoen foran auditoriet Glostrup: På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7. Hvidovre: 1) Ved auditorierne 2) Ved klinikudvalgssekretariatet Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 2) I porten hos vagten Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal Hillerød: Biblioteket Roskilde: Studiesekretæren (Studenterhuset) Køge: Studenterlokalet Helsingør: Med. Amb, plan 3 Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår til Danske Bank Reg# 3156 Konto# Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag. HUSK: DEADLINE MANDAG KL !!! Ansvarshavende redaktør: Gordon Thomas Jehu Denne uges forside:stefan Bach-Frommer Tirsdag: Denne redaktion

3 SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG Studienævnet for medicin Sekretær Mette K. Kristensen, lokale , (sekretær for studienævnet) Sekretær Gitte Birkbøll, lokale (disp. og holdsætning 1+6. semester) Jytte Bjarnholt B (OSVAL II + VKO) Anette Laurvig Nielsen B (OSVAL I) Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH) Teilumbygningen, 1. sal, afsnit tlf Sekretærer: Rita Dalhammer og Lili Hansen Træffetid: Man-tor 9 14 Studentersekretærer: Maja Saabye Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK) Hvidovre Hospital tlf Sekretærer: Fuldmægtig Susan Post Assistent: Hanne Jensen Træffetid: Hver dag fra kl Studentersekretærer På Hvidovre Hospital: Martin Christensen og Mie-Ran Yoon Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA) KAS Herlev, Lægetårnet 101 Ekspeditionssekretær Anna-Lise Lindahl tlf Sekretær Alice Rasmussen tlf Sekretær Lone Grøn Laursen tlf Træffetid Man-fre 8:30-12:30 Studentersekretær Nadia Seestedt Studentersekretær Anne Cathrine Christensen Redaktionelt Stakkels, stakkels, stakkels Amin Jensen. At han kunne gå hen og få den ide, i den grad at bringe sig selv i æteren, med CD en "Amin Jensen i Æteren" er vi her på MOK-redaktionen ganke rystede over. Vi troede ikke det kunne blive værre end det allerede er. På CD ens 40 titler viser det sig hurtigt at manden (Amin Jensen) ikke ejer selv den mindste lille flig af humor eller for den sags skyld opfindsomhed eller kreativitet. Men sine platte, intetsigende og ekstremt kedelige vittgheder sidder vi målløse tilbage og fatter ikke hvad der foregår. Vi kan kun spekulere på hvem i denne verden, der kan finde glæde ved at lytte til sådan en omgang pinligt vås. At DR har svært ved at skaffe sine licenspenge ind kunne meget vel tænkes at skyldes denne mands evindelige dukken-op på "dummeren". Der kan simpelthen ikke siges noget som helst positivt om Amin Jensens gøren og laden i underholdningsbranchen og vi håber, at han snart holder op med at have lyst til at beskæftige sig med noget som helst. Vi vil her på MOK-redaktionen ikke sige hvor man kan købe CD en fordi vi mener ikke at man skal bruge penge på noget med Amin Jensen. Og vi vil i hvert fald heller ikke anbefale vores læsere at gå ind på Amin Jensens hjemmeside for den tør vi nemlig ikke selv gå ind på. Lad os derfor blot slutte med at opremse CD ens 40 titler. Puuhhha... Vi sidder tilbage og er rystede... Far (Mogens Jensen), Amdi, Lokalradioer, Kurt T...ake one, Aktiv ferie, Rolle med King, Fulde læger, Voldborg 1, Shub 18, Hugo og Bamse, MIN SKAT, Gamle, Jul, Peter Den Røde, Kina i Tivoli, Organ massage, PUSH-UP TIME, Tina vs. Susie med Leo, Voldborg & Kurt, Tin tin, Toldere, Bob & Marylin, Anja & BS, Alarm 112, Højtlæsning i DK, Clinton, Hastighed op, SMS, Kollegaerne, Korte Nyheder, Vikaren, Super Brian, Politiet, Religion, Korte Nyheder, Druk & Idræt, Plakflaske, Tak for Nu, VILLE ØNSKE JEG KUNNE SIGE... MOK-redaktionen/David PANUM POSTEN Nr november 2005 (redigeret) FAKULTETET BLIVER RØGFRIT FRA 1. JANUAR 2006 Fakultetets Samarbejdsudvalg, FSU har på et møde den 23. september besluttet, at Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet skal være røgfrit fra 1. januar Forbudet omfatter hele fakultetet, dvs. Panum Instituttet, Teilum bygningen, Museion og Kommunehospitalet og omfatter samtlige lokaler, indre gårde og balkoner men ikke de udenfor liggende arealer. Styrende organer FSUs vedtagelse kan findes i bestyrelsesreferat nr. 114: PROFESSOR DR.MED. ULLA WEWER KONSTITUERET SOM DEKAN PÅ SUND Professor dr.med. Ulla Wewer er per 1. november 2005 konstitueret som dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Konstitueringen af Ulla Wewer er sket i forbindelse med tidligere dekan Ralf Hemmingsens ansættelse som rektor ved Københavns Universitet. Det nye dekanat består ud over Ulla Wewer af prodekan, professor, dr. odont Birgitte Nauntofte, idet 3 der ikke konstitueres ny prodekan fra det kliniske område. BOGLÅN I SVERIGE BLIVER MULIGT EFTER BIBLIOTEKS- FUSION I ØRESUNDSREGIONEN På initiativ fra bl.a. Københavns Universitetsbibliotek har 14 biblioteker i Øresundsregionen slået sig sammen, hvilket giver nye og bedre lånemulighederne for studerende og forskere. Aftalen er indgået for at give studerende og forskere ved 14 uddannelsesinstitutioner mulighed for at benytte de forskningsbiblioteker, der er knyttet til universiteterne. De medvirkende institutioner er: Lund Universitet, Malmö Högskola, Högskolan Kristianstad og Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp i Sverige og Københavns Universitet, Copenhagen Business School, Danmarks Biblioteksskole, Roskilde Universitetscenter, Danmarks Farmaceutiske Universitet, Danmarks Pædagogiske Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, IT Universitetet, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole og Kunstakademiets Arkitektskole i Danmark. Aftalen indebærer, at brugerne kan få udstedt lånerkort til hver af de 14 biblioteker, og at lån kan ske på samme vilkår som for andre lånere. Efter indmeldelsen er det straks muligt at bestille bøger til afhentning på et af bibliotekets betjeningssteder. Ved afhentning af bestilte bøger udstedes lånerkort mod forevisning af gyldigt studiekort, dokumentation for ansættelse samt billedlegitimation. Adgang til de elektroniske ressourcer kan kun ske ved besøg på de enkelte biblioteker. Yderligere information: Det Kongelige Bibliotek, publikumsafdelingen, att. Bodil Koch, eller PanumPosten findes også i elektronisk form på fakultetets hjemmeside på PanumPosten udkommer den 2. og 4. fredag i hver måned undtaget i juli samt mellem jul og nytår. Meddelelser og nyheder til PanumPosten bedes sendt per e- mail til informationsmedarbejder Michael Loua, Deadline er 24 timer før udgivelse.

4 4 GODKENDT REFERAT 08/ 2005 AF MØDE I KLINIK- UDVALGET KBH. AMT MANDAG 3. OKTOBER 2005 KL Tilstede: Formand, overlæge, dr. med., Lars Laursen (LL), overlæge, dr. med. Lene Wallin (LW), overlæge Thomas Lind (TL), overlæge Niels Bækgaard / NB(, stud. med. Bo Westergaard (BW), stud. med. Gitte Kristiansen (GK), stud. med. Mette, stud. med. Line, stud. med. Sarah, sekretær Alice Rasmussen (AR), sekretær Lone Grøn Laursen (LGL), studentersekretær Anne Cathrine Christensen (ACH). Ikke tilstede: Overlæge, dr. med. Niels Bille-Brahe, overlæge Sven Adamsen,, professor dr. med. Arne Høj Nielsen, overlæge dr. med. Per Jess, overlæge dr. med Anders Bødker, overlæge dr. med. Ebbe Eldrup, overlæge, dr. med. Steen Larsen, stud. med. Simon Serbian, stud. med. Malene Ingemann Petersen, stud. med. Anders Skjolding, stud. med. Karen Lind, stud. med. Daniel Fauerholt, stud. med. Mikel Platz Afbud fra: Overlæge Poul Erik Helkjær, sekretariatsleder Anna-Lise Lindahl, studentersekretær Nadia Seestedt (NS). 1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt. 2. Godkendelse af referat nr. 07/2005: Godkendt. 3. Meddelelser fra formanden: a) Der er indført kvalificeret ansættelsesstop fra 1. sept Herefter skal opslag af samtlige stillinger (incl. vikarstillinger) forelægges dekanatet til godkendelse med en begrundet indstilling fra institutlederen om hvorfor det for instituttet/afdelingen er uomgængeligt nødvendigt og afgørende for den fortsatte funktion, at pågældende stilling opslåes og besættes nu. Hermed vil der være mulighed for, at enkelte stillinger på baggrund af en konkret vurdering kan slås op, men under opretholdelse af det overordnede sigte: at antallet af besatte stillinger (i hvert fald på kort sigt) skal nedbringes for at bringe balance i økonomien også i b) Der skal foretages besparelser på 10 % (5 mill.) i den kliniske undervisning. De enkelte klinikudvalgsformænd og semesterudvalgsformænd er hver især kommet med forslag til besparelser. Der var indkaldt til møde d af studieleder Pernille Due for at gennemgå forslagene, mødet blev aflyst, derfor vides det ikke på nuværende tidspunkt hvor besparelserne vil ramme. Desuden ser man på om der kan være besparelser på lektorater, bl. andet tvungen aflevering af selvangivelser for de kliniske lektorer, nedskæringer af timetal, samt færre dage til den enkelte studerende i klinikken. NB mener at grunden til at selvangivelserne ikke afleveres er, at det er for tidskrævende at lave dem. c) Hepatitisvaccinationerne kører nu endelig som planlagt. d) Evalueringerne (PUCS) fra 6., 8. og 9. som. blev uddelt og indsamlet; LL har set resultaterne, og vil sørge for at de respektive afd. får at vide hvordan de studerende har evalueret dem. Generelt har de medicinske afd. scoret højere end de kirurgiske. afd. e) Etableringen af LKF på KAS Herlev er nu planlagt til at gå i gang i starten af 2006 og forventes færdig i efteråret 2006 iflg. Lars Laursen. Pengene til etableringen er på plads. f) Der er generelt store lokaleproblemer på hospitalerne. Vi har fra F 2006 kun råderet over 54N2 a+b+c+d og Lille aud. på Herlev. Store aud. på KAS Herlev kan vi booke på lige fod med andre. Det vil give store problemer da vi ca. 18 gange har forelæsninger på 2 hold samtidigt. Klinikudvalget har netop betalt for nye computere i store aud og lille aud. for at bedre forholdene for underviserne. AL har lavet et oplæg med forklaring til sygehusledelsen, hvor vi understreger det kan blive svært at gennemføre undervisningen efter køreplanerne, hvis det indgreb i lokalerne vil blive gennemført. LL er gået videre med oplægget til sygehusledelsen. LW mener det bliver nemmere at finde lokaler når 12. sem. gl. ordning er overstået, det vil det også med de små aud. men ikke m.h.t. forelæsninger. g) Vi mangler at finde festtaler til 13. sem. reception mandag d. 23. januar, to er foreslået. STUDIET h) Lars Linnet fra Holbæk og Randi Beier fra Helsingør, begge kliniske lektorer, vil vi gerne tilbyde at komme med i KLU, da det er godt at have en repræsentant fra alle de sygehuse vi planlægger på, det ville måske lette beslutninger omkring 7. og 9. sem. LW pointerer at de iflg. vedtægterne kun kan være med som repræsentanter uden stemmeret indtil næste valg til KLU. Mht. fordelingen af 7. og 9. sem. på perifere og. centrale hospitaler gør TL opmærksom på at de er interesserede i at få begge semester s studerende, selvom det tidligere har heddet sig at de perifere hospitaler helst vil have 9. sem. stud. med. da de kan bruges bedst på afd. BW pointerer at det for de studerende vil være mest hensigtsmæssigt at lade 7. sem. komme på de perifere hospitaler, da læsepresset er mindst her, og en lang transporttid derfor ikke vil være så indgribende i forhold til eksamenslæsningen. Det er fra Studinævnets side besluttet vi først tager det op når planlægningen af F 2007 starter. Så man kan evaluere på ordningen. 4. Meddelelser fra studenterne: a) Der er fire nye stud. med. i KLU: Gitte og Mette fra 8. sem., og Line og Sarah fra 6. sem. 5. Universitetssekretariatet (orientering vedr. planlægning F2006): a) Planlægningen af F2006 er påbegyndt, sekretariatet afventer dog indflydelsen af de bebudede besparelser. b) Vi håber at Syllabus plus er oppe at køre F2006; det kommer til at lette planlægningen af semestrene, der vil dog i opstarten blive et stort taste arbejde + man stadig skal tilrette i SIS c) Mandag d. 24/10 skal AL, AR og LGL på kursus i Fønix, som planlægger at klinikudvalgene skal have adgang til. d) Som følge af øget antal af studerende på Herlev, Glostrup og Gentofte 7. og 9. sem. klinisk ophold må vi oprette flere hold når de har Klinikker, det vil ikke blive noget problem i og med at 12. sem gl. udgår fra F 2006 og opsamlingsholdene på 12. gl. vil blive afviklet på RH e) F2006 er sidste gang der kommer til at køre 13. sem. gl. i KKA, der vil dog blive eksamen i E F F 2006 er første gang der bliver 12. sem. ny ordning. 12. sem. ny ordning F2006 er relativt lille, ca. 30 stud. med. i alt i alle 3 klinikudvalg. Det er ikke helt afgjort 3. sem. gl og 12. sem ny. i F 2006, men umiddelbart vil man holde dem adskilt. 12. sem. ny er ikke færdig planlagt på nuværende tidspunkt. f) Et idekatalog er sendt ud til underviserne på 7.sem.; det omhandler forskellige råd og ideer til tilrettelæggelse og forbedringer af undervisningen. 6. Studienævn for medicin: Referaterne findes på 7. Eventuelt: a) Logbog diskuteres: man er i gang med at evaluerer den. LW gør dog opmærksom på at de studerende lige så godt kan vænne sig til, at dokumentere alt hvad de laver, da det vil følge dem i resten af deres tid som læger. Næste møde: mandag d. 7. november 2005 kl i Universitetssekretariatets mødelokale. Referent: Studentersekretær Anne Cathrine Christensen KLU: 2005/referat REFERAT 07/2005 AF MØDE I KLINIK- UDVALGET KBH. AMT MANDAG 5. SEPTEMBER 2005 KL GOD- KENDT Tilstede: Formand, overlæge, dr. med., Lars Laursen (LL), overlæge, dr. med. Carsten Lenstrup, overlæge, ph.d., Anne Haaber, stud. med. Bo Westergaard (BW), stud. med. Louise Nissen (LN), sekretariatsleder Anna-Lise Lindahl (AL), sekretær Alice Rasmussen (AR), sekretær Lone Grøn Laursen (LGL), studentersekretær Anne Cathrine Christensen (ACH). Ikke tilstede: Overlæge Sven Adamsen, overlæge Thomas Lind, professor dr. med. Arne Høj Nielsen, overlæge dr. med. Per Jess, overlæge dr. med Anders Bødker, overlæge dr. med. Ebbe Eldrup, overlæge, dr. med. Steen Larsen, overlæge Poul Erik Helkjær, stud. med. Simon Serbian, stud. med. Malene Ingemann Petersen, stud. med. Anders Skjolding, stud. med. Karen Lind, stud. med. Daniel Fauerholt. Afbud fra: Overlæge, dr. med. N.E. Bille-Brahe, overlæge, dr. med. Lene Wallin, stud. med Mikel Platz, studentersekretær Nadia Seestedt (NS). 1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt. 2. Godkendelse af referat nr. 06/2005: Godkendt. 3. Meddelelser fra formanden: a) Den ny plan for akut pt. eksamen forløb fint, helt uden problemer. b) SAU mødet d. 24/8 var en succes, både undervisere og stud.med. er havde glæde af det, og der var enighed om at undervisningsformen var god, men at den ikke var godt nok implementeret. c) Hepatitisvaccinen er nu endelig på plads; vaccinationerne påbegyndes i uge 40 og man påregner at nå 6 stud.med. pr. dag. 6. sem fra F2005 får vaccinen i F2006 sammen med det nye 6. sem. AL samt afd. spl. Gully Eiriksdottir står for logistikken. d) Der er indkøbt fantomarm til undervisning på kl. biokemisk afd. p.g.a øget antal studerende, 2 PC er til Lone og Anna- Lise, som er klar til brug af Syllabus plus, samt 2 PC er til hhv. store og lille auditorium. Det er blevet diskuteret hvorvidt det er KLU eller KAS Herlev, der skal betale for PC er til auditorierne; nu har KLU betalt dem, så må det være sygehuset der betaler fremover. e) 6. sem. Klage over undervisere er blevet behandlet af Pernille Due, vejledt af LL, så forhåbentlig er det i orden nu. f) Det har været diskuteret om vi kunne sige nej til IMCC studerende, da vi i forvejen mangler plads til vores egne studerende. Der er enighed om i KLU at det kan vi ikke, da vores studerende også rejser til udlandet og man må overholde aftalen. IMCC studerende må bare være indstillet på at følge studieplanen, da det er svært at lave individuelle ophold for dem. g) LKF på KAS Herlev er blevet forsinket; iflg. Svend Hartling godkendes projektet endeligt i sept. 05, påbegyndes i 2006, og skulle være færdigt primo 07. h) Det nye E- læringssystem Blackboard skulle nu virke. Det blev diskuteret på SAU mødet om hvad man kunne lægge derind, og det man nåede frem til var at underviserne selv er ansvarlige for hvad de uploader, f.eks. i forhold til copyright. Der blev uddelt vejledning til Blackboard til de fremmødte. i) Der er fastsat dato for receptionen for 13. sem., det bliver mandag d. 23/ 1-06 kl Meddelelser fra studenterne: a) BW oplyser at han igen vil prøve at hverve studerende til KLU, bl.a. vil han komme til 6. sem. Intro forelæsning 12/ 9 og fortælle dem omkring KLU. 5. Universitetssekretariatet (orientering vedr. planlægning E2005): a) Prognosetal for F2006 er: 7. sem.: 71 stud.med. og 9. sem.: 59 stud.med. tilmeldt klinikudvalget KKA, men da vi holdsætter på universitærerpladser (alle tre klinikudvalg) er tallene ikke relevante, KKA har de flere pladser på med. og kir en de andre Klinikudvalg. b) Det er ikke helt klart hvad der sker med de kliniske lektorer F2006. Når gl. studieordning er færdig, vil Studienævnet se på behovet for lektorater. Evt. mår nogle lektorer påtage sig tutor rollen også.. c) Kompensationsberegningerneer; er udbetalt. d) Der er mulighed for at købe 5 personsøgere til 1000,- kr stykket. Der er enighed om at købe disse til de nye afd. der får stud.med. i kliniskophold. Det diskuteres om man evt. kan få de studerende til kollektivt at skrive under på at de har fået en personsøger udleveret til holdet, men dette betragtes som unødvendigt. Ingen af de tilstedeværende har oplevet at personsøgere er forsvundet. e) Der er for få skabe i studentergarderoberne på KAS Glostrup. Problemet forsøges løst ved at de studerende selv skal have en hængelås med, og at denne vil blive klippet af en uge efter endt klinikophold, såfremt de ikke selv har fjernet den. f) 7. sem. KAS Herlev har nu fået ophold på afd. V (plastkir.afd.)og i det ophold vil de studerende få en uges fokuseret ophold på F (brystkir.afd.), da et ophold på F alene i det kirurgiske ophold vil være for længe. g) Jane Riishøj på KAS Glostrup har tidligere stået for bl.a. bøger samt nøgler til stud.med., imidlertid har klinikudvalget selv overtaget funktionen med nøgler og bøgerne er kommet ud på de relevante afdelinger. Der er sendt en gave i form af vin til hende som tak for hjælpen. h) Der er et lokale problem til næste KLU møde, hvorfor det afholdes i det store konferencerum ved kantinen. i) I de to øvrige Klinikudvalg kører 6. sem. temaerne efter

5 rul, så det ikke altid er de samme temaer der har undervisning i forbindelse med helligdage/ferier osv. LL vil forsøge at undersøge om det kan laves på en måde, der også tilgodeser afdelingernes deltagelse i kongresser m.m. Det er et problem, når en afd. har undervisning mens mange af lægerne er væk. j) Gl. studieordning F2006: 11. sem. bliver på Hvidovre, og 12. sem. på RH. 6. Studienævn for medicin: Referaterne findes på 7. Eventuelt: a) AH haft uv.planen over 4. sem oppe til debat, hun mener at planen er urealistisk at gennemføre. Siden har AH fået en ny plan fra Torben Schrøder til gennemsyn, der virker god. b) AH har været eksaminator på 9. sem. Eksamen, og mener at Studievejledningen STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN & DEN INTERNATIONALE STUDIEVEJLEDNING UGE Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Tirsdag 22/ Johannes H. Poulsen Medicin Onsdag 23/ Malene Esager Medicin Torsdag 24/ Theis P-Skovgaard Medicin Torsdag 24/ Gordon Thomas Jehu Medicin Torsdag 24/ Ulrik Bodholdt Medicin Mandag 28/ Christina Rydahl Lundin Medicin Mandag 28/ Camilla Grønlund Hiul Medicin Tirsdag 29/ Johannes H. Poulsen Medicin Onsdag 30/ Malene Esager Medicin Torsdag 1/ Theis P-Skovgaard Medicin Torsdag 1/ Gordon Thomas Jehu Medicin Torsdag 1/ Ulrik Bodholdt Medicin Personlig samtale kan bestilles via NB: Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale, kan du møde op i starten af vores træffetid - for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider. DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER! Studievejledningen for Medicin: Den Internationale Studievejledning telefonnummer: telefonnummer: træffetidslokale er: a træffetidslokale er: Den Internationale Studievejledning Tlf.tid : Fredag kl Træffetid : Onsdag og Fredag kl Vejledningen er temaopdelt. Du skal IKKE bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det pågældende tema: Kl : Kl : Kl : Kl : STUDIET Ud på 7.semester Ud på 7.semester Ud på 11.semester Ud på 9.semester / andet, herunder selvarrangerede ophold på ALLE semestre 5 farmakologi og patologi burde fylde mere i eksamen. Iflg. AH var der mange studerende, der ikke vidste nok om de fag, men som alligevel bestod. c) Næste møde mandag den 3. oktober kl i det store konferencerum ved kantinen. Referent: Studentersekretær Anne Cathrine Christensen GENERELLE REGLER I FORBIN- DELSE MED HOLDSÆTNING. Du kan kun holdsættes på et givent semester én gang. Såfremt du ønsker gentagelse af undervisningen i et fag eller evt. et helt semester, skal du ansøge studienævnet om dette. Tidsfristen for ansøgning om gentagelse af undervisningen er 10. januar/1.august for henholdsvis forårsog efterårssemesteret. Af hensyn til andre studerende og undervisere bedes man framelde sig ved Studieekspeditionen, hvis man alligevel ikke ønsker at benytte sin holdplads. Afmeldings fristen er inden d. 10. januar/1. august for Fase I/Bachelor, og 10. januar/1.august for Fase II for henholdsvis forårs- og efterårssemesteret. Hvis man framelder sin holdplads inden disse datoer kan man blive holdsat på semesteret igen, uden at skulle søge om gentagelse af undervisningen. Ved rettidig framelding sikrer du at pladsen ikke kommer til at stå tom, men kan bruges til andre studerende eller merit studerende. Hvis du glemmer at framelde dig, eller framelder dig for sent, skal du søge dispensationsudvalget om gentagelse af undervisningen. Studienævnet har besluttet, at man ikke kan forvente at blive tildelt en holdplads, hvis man ikke har tilmeldt sig aktivt til semesteret, idet holdene ikke må overbookes med studenter, der glemmer tilmeldingen. Det er derfor vigtigt FOR DIG, at du husker den obligatoriske tilmelding!!!! Har du spørgsmål i forbindelse med den obligatoriske tilmelding, kan du altid henvende dig i studievejledningen for yderligere informationer. Studievejledningens hjemmeside Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores hjemmeside semester Med venlig hilsen Studievejledningen for medicin VI MINDER OM 1. ÅRSPRØVEN! Senest 2 år efter studiestart skal du have bestået 1.års eksaminer. No mercy Efter 1. studieår skal du indtegne dig og deltage i eksaminerne: Basal humanbiologi, TAS og cellebiologi. Du skal bestå Basal Humanbiologi, TAS og Cellebiologi i løbet af de første 2 studieår Kaj stadig uvidende om sit snarlige endeligt.. Overholder du ikke denne tidsfrist vil konsekvensen være udskrivning fra medicinstudiet. Henvend dig straks til studievejlederne hvis der er risiko for at du kommer ud i sådanne problemer.

6 6 ÅBNINGSTIDER FOR VÅD STUDIESAL I DECEMBER & JANUAR 2005/ Husk selv handsker. - Studiekort skal fremvises. - Ret til ændringer forbeholdes. ugedag Dato Mandag 28/11 Tirsdag 29/11 CB CB CB CB CB Onsdag 30/11 ændret CB CB ændret Torsdag 1/12 LTJ LTJ LTJ Fredag 2/12 JS JS JS JS ugedag Dato Mandag 5/12 CB CB CB Tirsdag 6/12 LTJ LTJ LTJ LTJ Onsdag 7/12 JS JS JS JS Torsdag 8/12 CB CB Fredag 9/12 JS JS ugedag Dato Mandag 12/12 Tirsdag 13/12 CB CB CB Onsdag 14/12 LTJ LTJ LTJ Torsdag 15/12 CB CB CB CB Fredag 16/12 LTJ LTJ LTJ ugedag Dato Mandag 19/12 CB CB CB CB Tirsdag 20/12 LTJ LTJ LTJ Onsdag 21/12 LTJ LTJ LTJ Torsdag 22/12 LTJ LTJ LTJ LTJ Fredag 23/12 ugedag Dato Mandag 26/12 Tirsdag 27/12 Onsdag 28/12 Torsdag 29/12 CB CB CB CB Fredag 30/12 ugedag Dato Mandag 2/1 CB CB CB CB Tirsdag 3/1 JS JS JS Onsdag 4/1 LTJ LTJ LTJ LTJ Torsdag 5/1 JS JS JS Fredag 6/1 ugedag Dato Mandag 9/1 LTJ LTJ LTJ LTJ Tirsdag 10/1 CB CB CB CB CB Onsdag 11/1 JS JS JS JS JS Torsdag Slut på sæsonen held og lykke med eksamen. Fredag Vi ses i kælderen. Mvh studiesalsvagterne semester CENTER FOR KLINISK UDDANNELSE Oplysning om undersøgelse for dig på 9. semester Alle studerende på 9. semester har netop modtaget et brev med tilhørende registreringsskema fra Center for Klinisk Uddannelse (CEKU). I brevet er du blevet bedt om ugentligt at registrere, hvor mange gange du har udført en række kliniske procedurer, give en kort skriftelig evaluering af dit kliniske ophold og give tilladelse til indhentning af dit eksamensresultat ved 9. semesters eksamen. Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt. Formålet med undersøgelsen er at vurdere sammenhængen mellem den træning, de studerende får i klinikopholdet, med det eksamensresultat de opnår.det er derfor afgørende, at vi modtager dine registreringer og får lov til at indhente din karrakter. STUDIET Tidligere undersøgelser har vist, at der er meget stor forskel mellem, hvad nyuddannede læger kan af kliniske færdigheder, og det man i afdelingerne egentlig forventer af dem. Blandt andet på baggrund af dette, er der gennem de senere år lagt mere vægt på kliniske færdigheder i studieordningen. Et af målene er at sikre, at kandidater føler sig bedre fagligt rustet, når de skal påbegynde deres turnus. Undersøgelsen har således også betydning for dig som deltager. Hvis du har nogen spørgsmål om undersøgelsen, er du meget velkommen til at kontakte os. Ring til eller mail: Med håb om din deltagelse og ønske om et spændende klinikophold Mie Skaarup Pædagogisk konsulent Center for Klinisk Uddannelse Charlotte Ringsted Centerleder CEKU/LKF - LABORATO- RIET FOR KLINISKE FÆRDIGHEDER. Hvad er LKF? LKF er et tilbud til ALLE studerende holdsat på semester, som ønsker at forbedre deres kliniske færdigheder, uanset hvilket klinikudvalg man tilhører. Det er en perfekt mulighed til at forberede sig på det kliniske ophold på semester, genopfriske færdighederne inden et lægevikariat, eller at forberede sig praktisk til Akut patient eksamenen på 13. semester. Vi tilbyder følgende GRATIS aftenkurser: IV Adgang Et must inden det kliniske ophold på sem. - Undervisning i teorien bag perifer IV adgang. - Anlæggelse af venflon på realistiske fantomer. - Anlæggelse af venflon på hinanden - Introduktion til blodprøvetagning Sutur Forberedelse til det kirurgiske ophold på semester, genopfriskning af knudeteknik, forberedelse til kirurgisk lægevikariat. - Demonstration af knudebindingsteknik (En hånds og tohåndsknude, suturering i skadestue) - Praktisk knudebinding og suturering på fantomer og knudebræt med instruktion Kateter God forberedelse til sem. Klinik og lægevikariat. - Teoretisk undervisning i steril kateter anlæggelse - Steril anlæggelse af kateter på realistiske fantomer Avanceret Genoplivning Nødvendig forberedelse til lægevikariat, yderst relevant undervisning til akut patient eksamen. En væsentlig udvidelse af FADL kurset. - Teoretisk gennemgang af basal og avanceret genoplivning efter opdaterede danske standarder for læger (Medicinering, hjertemassage, defibrillering). - Case baseret praktisk genoplivning på realistisk genoplivningsdukke, med IV adgang og medicingivning, defibrillering samt hjertemassage. På dette semester holder vi kombinerede aftenkurser hvor de studerende har mulighed for at prøve både sutur, IV-adgang og kateteranlæggelse på samme aften. Dette er blandt andet ideelt for de 7.semester studerende der er startet i klinik eller som genopfriskning inden vikariat. Kurset strækker sig fra og der er plads til 18 studerende. Derudover er der aftenkursus, hvor der kun undervises i et emne, nemlig genoplivning. Center for Klinisk Uddannelse/LKFtilbyder i november 2005 kurser for studerende holdsat på semester i nedenstående færdigheder: DATO EMNE TID ÅBNES Kombi Overtegnet Genoplivning Center for Klinisk Uddannelse/LKF Afsnit 5404 Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Tlf.: TILMELDING TIL OVENSTÅENDE KURSER KAN SKE PÅ TLF.: OG PÅ HVERDAGE KL ELLER VED PERSON- LIGT FREMMØDE I SEKRETARIATET I LKF IN- DEN FOR OVENNÆVNTE TIDSRUM

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr XVI 9 feb 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift OVERENSKOMST '05 BEDRE LØN - BEDRE ARBEJDSVILKÅR IGEN ER DET TID TIL OVERENSKOMSTFORHANDLINGER

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Nr. IX 3. nov. 37. årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift HUSK STEMME! AT Du kan læse FSR's Valgblad på MOK.INFO eller hente det foran MSR's lokaler

Læs mere

69-TIMERS BAR I STUDENTERKLUBBEN

69-TIMERS BAR I STUDENTERKLUBBEN Nr VIII I 27 1 sept okt 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 69-TIMERS BAR I STUDENTERKLUBBEN Torsdag d.28.okt kl. 11:00 til

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr III 15 sept 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift YEAH YEAH YEAH LANG FREDAG I KLUBBEN IGEN IGEN 17/9 11-24 (DØREN LUKKER KL 23:00) 2 Tryk:

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift AUDITION

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift AUDITION Nr. XXX 6. juni 39. årgang 2 0 0 6-2 0 0 7 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift AUDITION Er du det nye Hit på MOK? - det tror vi nok du er! Har du modet, har du evnerne og har du

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr XIV 8 dec 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift OBLIGATORISKE VENSTREHÅNDSNISSER OG EN ENKELT HØJREHÅND GOD JUL FRA MOK-REDAKTIONEN 2 Tryk:

Læs mere

Studiestartsfestival 2007

Studiestartsfestival 2007 Nr. III 12. sep. 40. årgang 2 0 0 7-2 0 0 8 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Nørre Campus Studiestartsfestival 2007 Tid: 14. september 2007 Kl. 16.00 04.00 Sted: På græsplænen

Læs mere

Nr. XXIX. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 28. maj 35. årgang 2002-2003 ISSN 0907-5658

Nr. XXIX. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 28. maj 35. årgang 2002-2003 ISSN 0907-5658 Nr. XXIX 28. maj 35. årgang 2002-2003 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Nr. XV. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 11. feb. 36. årgang 2003-2004 ISSN 0907-5658

Nr. XV. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 11. feb. 36. årgang 2003-2004 ISSN 0907-5658 Nr. XV 11. feb. 36. årgang 2003-2004 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Nr. XXV 20. april 37. årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift DU KAN OGSÅ TJENE 200 KRONER VED AT LAVE EN FORSIDE TIL MOK. VI TAGER OGSÅ IMOD SJOVE

Læs mere

Nr. XI. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 14. nov. 40. årgang

Nr. XI. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 14. nov. 40. årgang Nr. XI 14. nov. 40. årgang 2 0 0 7-2 0 0 8 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Dekanatets forslag om 100 nye pladser debatteres på bagsiden. 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr IV 26 sept 34 årgang 0907-5658 2001-2002M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

ERNÆRINGSFOREDRAG. Nr.X 12. nov. Onsdag d. 12/11 kl. 16:15 19:00 (senest) i Dam Auditoriet 30-1997. Årg.

ERNÆRINGSFOREDRAG. Nr.X 12. nov. Onsdag d. 12/11 kl. 16:15 19:00 (senest) i Dam Auditoriet 30-1997. Årg. Nr.X 12. nov Årg. K 30-1997 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 ERNÆRINGSFOREDRAG SIMS indbyder alle (såvel medlemmer som ikke-medlemmer) til vores halvårlige auditorieforedrag.

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Nr. XII 29. nov. 39. årgang 2 0 0 6-2 0 0 7 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Du kan også blive 200,- spir rigere! Gør som Frederikke og send en hjemmelavet tegning til MOK -

Læs mere

AKUT MEDICIN Den 19. november kl. 16.30

AKUT MEDICIN Den 19. november kl. 16.30 MOK.info MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 9 5. november 41. årgang 2008-2009 Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab præsenterer et foredrag om AKUT MEDICIN Den 19. november

Læs mere

Nr.XXVIII 19. maj ISSN 0907-5658. Årg. 31-1999 I FORM TIL EKSAMEN

Nr.XXVIII 19. maj ISSN 0907-5658. Årg. 31-1999 I FORM TIL EKSAMEN Nr.XXVIII 19. maj Årg. K 31-1999 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 I FORM TIL EKSAMEN 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde

Læs mere

Nr. XXVI. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 9. maj. 33. årgang

Nr. XXVI. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 9. maj. 33. årgang Nr. XXVI 9. maj 33. årgang 0907-5658 2000-2001M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Nr. VIII. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Dette MOK indeholder bl.a.: Temanummer om salt!

Nr. VIII. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Dette MOK indeholder bl.a.: Temanummer om salt! Nr. VIII 24. okt. 40. årgang 2 0 0 7-2 0 0 8 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Dette MOK indeholder bl.a.: Temanummer om salt! 69 -timers bar! Program midt i bladet - lige til

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr XXIX 30 maj 33 årgang 0907-5658 2000-2001M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Det Medicinske Studenterråd præsenterer:

Det Medicinske Studenterråd præsenterer: Det Medicinske Studenterråd præsenterer: BOGMARKED Bogmarkedet afholdes: mandag den 16. september kl. 1400-1630 Numre kan trækkes fra kl. 13 Bøger til salg kan indleveres: onsdag 11/9 kl. 14-16 og torsdag

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 14.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 14.00!!! Nr IIX 1 nov 33 årgang 0907-5658 2000-2001M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

J-DAG ONSDAG DEN 11/11 KL. 11-NÆSTEN11. (vi lukker altså først ca. kl. 04, men vi synes 11-tallene er så sjove...) I STUDENTERKLUBBEN

J-DAG ONSDAG DEN 11/11 KL. 11-NÆSTEN11. (vi lukker altså først ca. kl. 04, men vi synes 11-tallene er så sjove...) I STUDENTERKLUBBEN Nr.X 11. nov Årg. K 31-1998 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift -Mads ISSN 0907-5658 J-DAG ONSDAG DEN 11/11 KL. 11-NÆSTEN11 (vi lukker altså først ca. kl. 04, men vi synes 11-tallene

Læs mere

Kung-Fu Tema-Fest. Filmklubben P8 n præsenterer. På torsdag kl. 20:00. Nr. VI. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 6. okt.

Kung-Fu Tema-Fest. Filmklubben P8 n præsenterer. På torsdag kl. 20:00. Nr. VI. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 6. okt. Nr. VI 6. okt. 32. årgang 0907-5658 1999-2000M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Filmklubben P8 n præsenterer Kung-Fu Tema-Fest På torsdag kl. 20:00 Filmklubben P8'n præsenterer

Læs mere

mok MOK Lommekompendium MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan årg. 39 :: 2006-2007 :: 11. april :: nr. 22 Vejledning:

mok MOK Lommekompendium MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan årg. 39 :: 2006-2007 :: 11. april :: nr. 22 Vejledning: mok MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan årg. 39 :: 2006-2007 :: 11. april :: nr. 22 1 2 3 4 Klippelip! MOK Lommekompendium Advarsel: kan indeholde spor af Jørgen Clevin Vejledning: 1. Klip langs

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 24 15. April 41. årgang 2008-2009. Løgene Udenpå

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 24 15. April 41. årgang 2008-2009. Løgene Udenpå MOK Issn 1903-3400.info MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 24 15. April 41. årgang 2008-2009 Dumt Design Nye beviser på at Gud ikke findes - illustreret ved Lars Løkke... Løgene Udenpå -

Læs mere

VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT

VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT Nr. IV 22. sept. 32. årgang 0907-5658 1999-2000M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT 1. OKTOBER 1999 ER SIDSTE FRIST FOR AFLEVERING

Læs mere

44 årg. 2010/2011 ISSN 1904-3400. Årg. 45 Nr. 5-26. sep.

44 årg. 2010/2011 ISSN 1904-3400. Årg. 45 Nr. 5-26. sep. 44 årg. 2010/2011 ISSN 1904-3400 Årg. 45 Nr. 5-26. sep. Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010 Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010 2 mok 2 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Issn: 1903-3400

Læs mere

.info. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan. Tilgengæld kan du finde opskriften på denne lækkerbisken på side 3

.info. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan. Tilgengæld kan du finde opskriften på denne lækkerbisken på side 3 MOK Issn 1903-3400.info MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Kødbåd Nr. 18 25. februar 41. årgang 2008-2009 Toastbrød med bøf, pommes samt ostesauce E K K I : E R U N E D I R T N Ø N A L A K

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 2 10. september. 41. årgang 2008-2009

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 2 10. september. 41. årgang 2008-2009 ISSN 1903-3400.info MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 2 10. september. 41. årgang 2008-2009 Eventyret er begyndt Find din indre prinsesse, prins eller heks frem og lev lykkeligt til din

Læs mere