Arbejdsmiljø FORMANDSBLADET TEMA: Tjekker materiel på eget værksted. Frederikshavn har styr på grejet. Sundhedshuse bygges efter nyt pointsystem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljø FORMANDSBLADET TEMA: Tjekker materiel på eget værksted. Frederikshavn har styr på grejet. Sundhedshuse bygges efter nyt pointsystem"

Transkript

1 3 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 3 juni 2014 Tjekker materiel på eget værksted Frederikshavn har styr på grejet Sundhedshuse bygges efter nyt pointsystem TEMA: Arbejdsmiljø

2 INDHOLD: KOLOFON: Udgiver: Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Arbejdernes Landsbank Kontonr.: Redaktion: Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.) Journalist Niels Henriksen Tema i næste nummer: ARBEJDSTILSYNET Artikler og stof til nr. 4, 2014 skal være redaktionen i hænde senest den 1. august Næste nummer udkommer den 29. august 2014 Leder Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra Forårsmøde Materiel tjekkes på eget værksted Fritaget for ansvar ved dødsulykke Frederikshavn har styr på grejet Reglementeret tøj ingen garanti Smiley er kun til låns Sundhedshuse bygges efter nyt pointsystem Selektiv sprøjtning Lokalnyt og Nyt fra Hovedkontoret Trimble Site Mobile TRIMBLE formandsrover kampagnepris kr ,- - designet til mandfolk! Layout og produktion: Rosendahls A/S Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg Annoncer: Rosendahls Mediaservice Conny Rita Pallesen Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg Tlf Deadline for annoncebestilling til næste udgave af Formandsbladet er 1. august 2014 Nem afsætning og simpel GPS måling håndholdt controller trådløs datadeling med kontor tel: JUNI 2014

3 leder Optjening af timer til den skattefri præmie Du optjener timer til den skattefri præmie fra dagen efter du opfylder 2-årsreglen. 2-årsreglen opfylder du ved at vente 2 år, med at gå på efterløn, efter du har fået dit efterlønsbevis og i 2-årsperioden skal du arbejde minimum 30 timer om ugen. De timer, din arbejdsgiver indberetter til e Indkomstregisteret, efter du har opfyldt 2-årsreglen, er de timer a-kassen kan bruge til den skattefri præmie. Alle arbejdsgivere er forpligtet til at indberette timer og/ eller arbejdsløn til e Indkomst. For hver gang din arbejdsgiver har indberettet 481 arbejdstimer, optjener du en præmieportion. 481 timer svarer til 3 måneders fuldtidsarbejde. Der er ingen krav om, at du skal have fuldtidsarbejde for at optjene timer til præmien. Timerne skal heller ikke ligge indenfor den samme 3 måneders periode. Du optjener præmietimer af alt arbejde også selvom du er gået på efterløn. Når du når din pensionsalder, vil a-kassen gå ind i indkomstregisteret og se præcis hvor mange timer din arbejdsgiver samlet set har indberettet i hele perioden, efter du har opfyldt 2-årsreglen og udbetale præmien efterfølgende. For yderligere info se hjemmesiden: Dansk Formands Forening har også i år sammensat et kursusprogram til vore offentlige ansatte medlemmer. Det kommunale kursus 2014 handler om, hvordan du kan tage endnu et spadestik dybere i forståelsen af dig selv og andre. Interesserede medlemmer til det kommunale kursus 2014, bedes se vores annonce inde i bladet, ligesom programmet kan findes på vores hjemmeside. Kurset omhandler også i år nogle aktuelle emner, da vi har mange kolleger i den offentlige sektor, som står overfor store udfordringer i dagligdagen. Vi kan ligeledes i år tilbyde medlemmerne at blive introduceret i Enneagrammet mandag aften inden kurset begynder på Hotel Svendborg. Kursusstart er tirsdag den 7. oktober i uge 41. Husk tilmelding til kurset, er efter først til mølle princippet på eller til DFF på tlf. nr Hermed vil jeg ønske alle medlemmerne og vores samarbejdspartnere en god sommer og gøre opmærksom på, at kontoret i København holder ferielukket i ugerne 29, 30 og 31. KIM BØJE MADSEN Landsformand Dansk Formands Forening er en fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet. JUNI

4 Nyt fra foreningen Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet fredag den 4. april 2014 på Prags Boulevard 45, 2300 København S. Kim bød velkommen, særlig velkommen til Bjarne Andersen, der afløser Dan Boye. Til stede var: Landsformand Kim Bøje Madsen Næstformand Lars Hansen Bestyrelsesmedlem Vagn Nordentoft Bestyrelsesmedlem Jens Melgaard Afdelingsformand Bjarne Andersen er konstitueret bestyrelsesmedlem for Dan Boye, som har bedt om orlov i en periode. Bestyrelsesmedlem Finn Kristensen afbud pga. sygdom. Dagsorden Dagsorden blev godkendt. Forhandlingsprotokollen Der var ingen kommentarer til referatet, fra bestyrelsesmødet den 6. februar Herefter blev referatet godkendt og underskrevet. Faglige forhold Bortvisningssag i en kommune er nu afsluttet, og vores medlem er meget tilfreds, som sagen er blevet afsluttet. Kim orienterede om et møde i en kommune, hvor alle formænd havde en masse problemer med ledelsen. Formændene følte sig overvåget. Det har efterfølgende resulteret i, at to formænd er blevet sendt hjem uden noget varsel og begrundelse. DFF har efterfølgende forhandlet en fratrædelsesaftale for begge formænd, som var til fuld tilfredshed efter omstændighederne. De var begge meget tilfredse, og de blev fritstillet. Kim var kaldt til møde i Vestjylland, hvor der er fem teamledere, der nu skal kaldes teamkoordinator og skal overflyttes til en anden overenskomst. Vi afventer, hvad formændene ønsker, der skal ske fremover. De fire af formændene ønsker en fratrædelsesordning bygget på den nye aftale. DFF har 10 formænd ansat i kommunen. Sagen med Karsten Rasmussen vedrørende 2a er berammet til 16. juni 2014 i Højesteret. Årsmøderne er nu overstået. Det var en lidt blandet fornøjelse. Der var nogen forskel på, hvor stor en procentdel af medlemmerne der deltog i møderne. Der var ca. 9 pct. i gennemsnit. Det var lidt mindre end sidste år. Det lave deltagerantal skyldes måske, at nogle af årsmøderne var lagt i vinterferien. Det var i øvrigt noget, vi har modtaget et par klager over. Der var ikke indkommet forslag til vedtægtsændringer på årsmøderne. Der fremkom et forslag fra en afdeling om, at vi skal have prisen på medlemskab af DFF til at stå på forsiden af hjemmesiden sammen med en kort tekst. Det er blevet lavet. Vestjyllands Afdeling nedlagde sig selv med 2/3 flertal på årsmødet. De vil blot have deres 50 års jubilæum med den 6. juni 2014, hvorefter afdelingen kommer ind under Afdeling Syd. Der er lavet en elektronisk indmeldelsesblanket til Dansk Formands Forening, som er lagt på vores hjemmeside. Pr. 1. januar 2014 skal indmeldelsen til A-kassen (Akademikernes) foregå elektronisk. Overflytningen imellem a- kasserne sker automatisk. Lønstatistik for 2013 blev fremlagt. Det var meget sørgeligt. Der var kun kommet 160 skemaer retur til DFF. Der er fremsendt en ansøgning fra Østjyllands Afdeling, om at gøre Svend Åge Wetche til æresmedlem af Dansk Formands Forening. Der er indkommet en ansøgning fra æresmedlemmer til deres forårsmøde i Sønderjylland. Bestyrelsen bevilligede et tilskud pr. æresmedlem, der deltager, efter fremsendelse af bilag. Overenskomsterne Overenskomsterne med Dansk Byggeri er forhandlet. Kim og Lars forestod forhandlingerne. Der kom ikke nogen ændringer til det bestående. Kim er i gang med at få lavet fornyelser til Asfaltindustrien samt Dansk Industri. Organisatoriske forhold KTO Kim har modtaget en redegørelse fra KTO vedrørende den behandling vores sag, angående akut-midlerne, har fået i KTO. DFF er stadig ikke tilfreds med den manglende betaling af akutmidler på vores overenskomst. Regioner Intet nyt fra Regionerne. FR Næste møde i FR er den 12. maj 2014 hos Maskinmestrene. 4 JUNI 2014

5 A-kassen Vi har ikke modtaget de sidste tal endnu så vi har kun tallene fra sidste måned, hvor vores arbejdsløshed var på 22 medlemmer, ca. 2,3 pct. Sammenlægningen med AAK er afsluttet, og DFF har fået udpeget nogle bestemte kontaktpersoner, der skal varetage kontakten til os. Endvidere har vi fået en skrivelse om, at indmeldelse eller overflytning kun kan ske elektronisk fremover. Medlemmerne optjener timer til den skattefri præmie, fra dagen efter de opfylder 2-årsreglen. 2-årsreglen opfylder de ved at vente 2 år efter de har fået deres efterlønsbevis og i 2 årsperioden arbejder minimum 30 timer om ugen. De timer som arbejdsgiveren indberetter til e-indkomstregisteret, efter medlemmet har opfyldt 2-årsreglen, er de timer a-kassen kan bruge til den skattefri præmie. Alle arbejdsgivere er forpligtet til at indberette timer og/eller arbejdsløn til e-indkomst. For hver gang arbejdsgiveren har indberettet 481 arbejdstimer, optjener medlemmet en præmieportion. Budget og regnskab Regnskabet for 2013 blev gennemgået. Regnskabet udkommer desværre med et lille underskud. Budgettet for januar, februar og marts blev gennemgået, og taget til efterretning. Driftsforhold Bladet Næste blad, nr. 2 er på vej, og det er med temaet sikkerhed på vejene, meget apropos med Trafiksikkerhedsmessen. Til blad nr. 3 har vi temaet Arbejdsmiljø. Dagsorden til forårsmødet den 10. maj 2014 i Horsens, blev fremlagt og gennemgået. Der var ligeledes en debat om, hvordan vi skal afvikle turen til Metro-byggeriet i efteråret. Bestyrelsen blev enige om at tage snakken, når alle afdelingsformændene var samlet i maj i Horsens, så kunne den endelige planlægning fastlægges. Det kommunale kursus bliver efter debat i bestyrelsen, igen i 2014 afviklet som et 2 dages seminar i uge 41 på Svendborg Hotel. Landsrådsmødet 2014 Landsrådsmøde 2014 er fastsat til den 11. oktober i Fjelsted på Fyn. Der var forslag om kun at afholde et møde om året, enten Landsrådsmøde eller forårsmødet i maj for at spare penge. Der fremlægges forslag på forårsmødet til vedtægtsændring. Næste møder Bestyrelsesmøde 30. august Bestyrelsesmøde den 11. oktober 2014 sammen med Landsrådsmødet. Bestyrelsesmøde den 12. december Eventuelt Ingen kommentarer Sagen om nu afdøde Karsten Rasmussen skal for Højesteret. JUNI

6 Nyt fra foreningen Beslutningsreferat fra Forårsmødet Beslutningsreferat fra Forårsmødet lør dag den 10. maj 2014 på Jørgensens Hotel, Søndergade 17, 8700 Horsens. Finn Kristensen fra Afdeling Syd, havde meldt afbud, og næstformanden Aksel Nielsen var også syg. I stedet havde vi fornøjelsen af at se Palle Brodersen igen. Ligeledes var Bjarne Knudsen trådt til for Københavns Afdeling, da Dan Boye har orlov, og næstformanden Ole Nyberg havde meldt afbud. Årsmøderne 2014 Vi har nu overstået årsmøderne. Der har deltaget ca. 126 medlemmer, hvilket vil sige ca. næsten 9 pct til vores møder i gennemsnit. Kim påpegede, at afdelingerne skulle huske at få rettet navne på hjemmesiden på eventuelt nye bestyrelsesmedlemmer, når der skiftes ud i bestyrelserne. Desuden skal afdelingerne huske at få aftalt nye datoer for årsmøder 2015 til brug ved landsrådsmødet i oktober. Trafiksikkerhedsmessen Kim og Lars deltog hele dagen. DFF ville godt have set nogle flere medlemmer. Men vi fik vist vores ansigt, og udvidet netværket med nogle gode kontakter. Vi er efterfølgende blevet kontaktet af firmaet Gulpladen. De vil gerne indgå en aftale med henblik på samarbejde omkring annoncering og promovering. Hvervning af nye medlemmer Vi skal være mere aktive i forhold til at hverve nye medlemmer til DFF. Per Davidsen spurgte, hvorfor vi ikke kan få sjakbejdser ind i foreningen, hvilket skyldes, at de ikke er ansat på vores overenskomst. Der var en debat om, hvordan vi får flere medlemmer. Keld Dahl påpegede bl.a., at der var nogle, der havde haft besvær med indmeldelse i Akademikernes, hvilket vi beklagede. Men dette problem er løst nu. Overenskomsten med Dansk Byggeri Vi fik en uændret aftale med Dansk Byggeri, som fortsætter i en ny treårig periode. Vi har ligeledes forlænget aftalen med DI og Asfaltindustrien. Landsrådsmødet 2014 Der var et forslag fra Leo Kristoffersen Afdeling Østjylland.: Afdeling Østjylland havde i enighed på årsmødet 2014 udnævnt Svend Aage Wetche som æresmedlem. Det har de gjort, fordi Svend Aage i langt over 30 år trofast har været en del af DFF. Han Dagsorden: 1. Velkomst og gennemgang af dagsorden 2. Årsmøderne 3. Trafiksikkerhedsmessen 4. Hvervning af nye medlemmer 5. Overenskomsten med Dansk Byggeri 6. Landsrådsmødet Forslag fra Østjyllands afd 8. Forslag til Landsrådsmødet Regnskabet for Sammenlægning af Vestjyllands afd. og Afdeling Syd. 11. Info omkring bustur til efteråret 12. Afslutning, herunder evt. Svend Aage Wetche indstilles som nyt æresmedlem. 6 JUNI 2014

7 har ydermere siddet i bestyrelsen i Aarhus-afdeling i mere end 30 år, heraf de seneste 25 år som kasserer. Leo Kristoffersen påpegede, at han synes en mand som Svend Aage, der har været medlem at foreningen i 40 år og i bestyrelsen 30 år, er et værdigt æresmedlem. Forslag fra Afdeling Østjylland vil blive fremlagt på Landsrådsmødet i oktober. Ligeledes vil et forslag fra bestyrelsen, til vedtægtsændring, blive fremlagt omkring fremtidig afvikling af Landsrådsmøde og Forårsmøde. Kim efterspurgte emner til indlæg. Vi hører gerne forslag til hvilke emner, man ønsker at høre om eller have med til Landsrådsmødet for at gøre det mere attraktivt. Bjarne fra Bornholms Afdeling, kom med forslag omkring vintertjenester med henblik på afspadsering m.m.. Regnskab for 2013 Det viser desværre et mindre underskud for Regnskabet blev debatteret og underskrevet af bestyrelsen. Budgettet for 2014 ser fornuftigt ud. Bustur Kim har indhentet pris på kørsel med bus med to chauffører for en hel dag med opsamling fra Aalborg til København. Kim har kontaktet Metroen, og vi afventer svar fra Metroen, da de kun har åbent en fredag i hver måned kl. 10 og kl og kun må tage begrænset antal personer med ind ad gangen. Metroen vil vende tilbage, men vi kan ikke komme ned til boremaskinen på grund af en ulykke der skete tidligere på året. Hvis turen bliver aktuel, vil Kim prøve, om vi evt. kan komme ud til Nordhavnen samtidig, hvor der i øjeblikket er meget byggeri i gang. Sammenlægning af afdelinger På årsmødet i Vestjyllands Afdeling, blev deltagerne enige om en sammenlægning med Afdeling Syd. Der holdes jubilæumsfest den 13. juni 2014 i Esbjerg, og man vil til Landsrådsmødet den 11. oktober på Fyn 2014, foretage den egentlige sammenlægning. Afslutning Igen kommentarer til evt. VI HAR SKABT NYE VEJE I 75 ÅR kvalitet hele vejen pankas.dk JUNI

8 Brødrene Martin (forrest) og Anders Jensen ejer og driver Sejlstrup Entreprenørforretning og Vrå Mørtelværk sammen med svogeren Leif Sørensen. (Foto: Axel Søgaard) Materiel tjekkes på eget værksted Sejlstrup Entreprenørforretning har de rigtige kompetencer indenhus og står selv for de fleste lovpligtige eftersyn AF NIELS HENRIKSEN Arbejdsmiljø og sikkerhed er ikke kun begreber, der bliver hevet op af inderlommen ved festlige lejligheder hos Sejlstrup Entreprenørafdeling. Alle med arbejdere er således iklædt det karakteristiske og særdeles synlige orange arbejdstøj, og så snart der er flere end 10 medarbejdere på byggepladsen, holdes der hver 14. dag sikkerhedsmøde. Medarbejderne har de relevante kurser, og desuden føres der minutiøst bog over samtlige maskiner, køretøjer og værktøj, som for de flestes vedkommende bliver sikkerhedstjekket på eget værksted. - Hos Sejlstrup har vi etableret en sikkerhedsorganisation med to fra ledelsen og fem fra medarbejderstaben. Desuden har vi suppleret os med en ekstern rådgiver fra Danske Maskinstationer & Entreprenører (DM&E), forklarer Martin Jensen, der er sikker- 8 JUNI 2014 TEMA: ARBEJDSMILJØ

9 hedsleder, og som driver den store entreprenørvirksomhed sammen med sin bror, Anders, og deres svoger Leif. Historien Sejlstrup Entreprenørforretning blev stiftet i 1956 som en traditionel maskinstation af Anders og Martins far, Ejgild Jensen. Da strukturændringerne satte ind i dansk landbrug, fulgte Sejlstrup dygtigt med udviklingen, og i de sidste mange år har opgaverne udelukkende ligget indenfor entreprenørbranchen med jordarbejde, kloakeringer, slamsugning, belægning, støbning af sokler og gulve, ledningsarbejde og meget meget mere. Sejlstrup Entreprenørforretning ejer og driver desuden Vrå Mørtelværk, som er en af landets største producenter af vådmørtel samt leveringsdygtig i materialer til bygge og anlæg. Sejlstrup Entreprenørforretning beskæftiger omkring 100 medarbejdere. Ekstern rådgiver - Sikkerhedsudvalget mødes typisk et par gange om året, hvor vi drøfter firmaets procedurer for sikkerhed, og hvor vi evaluerer perioden fra sidste møde. Hvordan er det gået, og er der behov for at håndtere sikkerheden og arbejdsmiljøet anderledes og mere optimalt. Vi har valgt at supplere os med en rådgiver fra DM&E, således at vi er helt sikre på at være helt up to date med alle de nyeste regler og love, påpeger Martin Jensen, der desuden holder sikkerhedsmøder på byggepladserne. - Hvis vi har flere end 10 medarbejdere på byggepladsen, typisk sammen med underentreprenører, holder vi sikkerhedsmøde i forbindelse med byggemødet. Her drøfter vi selvfølgelig de almindelige sikkerhedsregler, og hvordan de fungerer og praktiseres på den pågældende byggeplads, forklarer Martin Jensen. Fredag den 28. februar var hele medarbejderstyrken samlet til stort fællesmøde, hvor et af punkterne på dagsordenen var sikkerhed og arbejdsmiljø. Sejlstrup Entreprenørforretning har en mangeårig tradition for at uddanne lærlinge indenfor forskellige grene af virksomheden. Derfor bakker virksomheden også op om Arbejdstilsynets kampagne for et godt psykisk arbejdsmiljø.» JUNI

10 Entreprenørmaskiner fra Sejlstrup Entreprenørforretning graver sand ud i havnen i Hirtshals. Sandet transporteres efterfølgende til Lønstrup, hvor det bliver brugt som en del af kystsikringen.» - Vi ved jo godt, at eksempelvis mobning altid vil ramme dem, der er placeret nederst i hierakiet, og det vil typisk sige lærlingene. Vi beskæftiger i øjeblikket ni lærlinge, og vi er derfor meget opmærksomme på det psykiske arbejdsmiljø, tilføjer Anders Jensen, der sammen med en medarbejder på værkstedet har de nødvendige kompetencer og tilladelser til selv at foretage de regelbundne sikkerhedseftersyn af virksomhedens materiel. Sikkerhedstjek - Det vil i første omgang sige, at vi selv sikkerhedstjekker kæder, stropper og løftegrej. Alt vores materiel inklusiv entreprenørmaskinerne - bliver nøje noteret i en bog, således at vi hele tiden har fuldstændigt styr på, hvad der skal synes og hvornår. Teleskoplæssere, gaffeltrucks og lastbilkraner bliver derimod synet af vores leverandører som en del af en serviceaftale, fortæller Anders Jensen. Værktøj bliver brugt så intensivt, at det tit ikke når at blive ét år og dermed sikkerhedstjekket. Til den tid er det som regel bedst tjent med at blive smidt ud. Sejlstrup Entreprenørforretning har tradition for at uddanne mange lærlinge. (Arkivfoto: Axel Søgaard) 10 JUNI 2014 TEMA: ARBEJDSMILJØ

11 Fritaget for ansvar ved dødsulykke Sejlstrup havde ingen andel i medarbejders tragiske død, konkluderer Arbejdstilsynet AF NIELS HENRIKSEN Fredag efter arbejdstid indtræffer enhver virksomhedsleders værste mareridt: En medarbejder kommer alvorligt til skade ved en ulykke og dør efterfølgende af sine kvæstelser. Det skete for Sejlstrup Entreprenørforretning. Efter almindelig arbejdstids ophør ville en medarbejder nedtage nogle tagplader fra en byggeplads. Han benytter Sejlstrups materiel, og da han træder ud på taget, styrter han igennem taget og lander flere meter nede på et betongulv. Medarbejderen kommer alvorligt til skade men er ved bevidsthed. Hans tilstand bliver dog dårligere, og hans liv står desværre ikke til at redde. Anders Jensen var lynhurtigt på pletten, og kort tid efter får han selskab af Arbejdstilsynets udrykningshold, der kommer til fra Aarhus. noget af eksempelvis vores materiel. Hvis en af vores medarbejdere får lov at låne værkstedet en lørdag eftermiddag, fordi han skal lave et eller andet ved sin bil, og noget går galt, så kan vi blive draget til ansvar. Og det er egentlig fair nok, for ellers kan arbejdsgiveren i tilfælde af en ulykke bare komme og sige, at den fandt skam sted i medarbejderens fritid, påpeger Martin Jensen, der som sikkerhedsleder betragter Arbejdstilsynet som en værdifuld samarbejdspartner og ikke en politimyndighed, der kommer farende med bål og brand. - Arbejdsmiljø og sikkerhed handler jo i høj grad om holdninger og om at tænke sig om i hverdagen. Hvis vi har de rigtige holdninger til, at sikkerheden selvfølgelig skal være i orden, og at vi husker at tænke os om og bruger vores sunde fornuft, så kommer vi langt, fastslår Anders Jensen. Forfærdelig oplevelse - Det var en forfærdelig oplevelse. Selv om vi har mange medarbejdere med mange forskellige baggrunde, så er vi hos Sejlstrup i høj grad som én stor familie, så ulykken ramte os selvfølgelig alle utroligt hårdt. Også selv om den pågældende medarbejder på det tidspunkt arbejdede for sig selv og i sin egen fritid, siger Anders Jensen. Noget af det første, der skete, da Arbejdstilsynet kom til stede på ulykkesstedet var at undersøge, om Sejlstrups materiel var behørigt sikkerhedstjekket. Og alle regler var naturligvis overholdt. - Vi kommer ikke for at slå jer oven i hovedet. Vi kommer for at hjælpe jer til, at det ikke sker igen. Det var ordene fra medarbejderne fra Arbejdstilsynet. En tung sten fra hjertet - Selv om jeg godt vidste, at vores materiel er i orden, og at vi ikke kunne bebrejdes noget i den forbindelse, så var det lige som, at luften forsvandt ud af mig. Midt i den forfærdelige ulykke, faldt der alligevel en tung sten fra mit hjerte, for tænk nu hvis vi havde overset et eller andet, og vi har da også efterfølgende uofficielt fået bekræftet, at der ikke vil ske mere i sagen. Vi har ikke noget ansvar for ulykken, understreger Anders Jensen. Samarbejdspartner - Nej, men reglerne er dog sådan, at virksomheden altid kan drages til ansvar, hvis medarbejderne i deres fritid benytter JUNI

12 DANSK FORMANDS FORENING Kommunal kursus 2014 Hotel Svendborg den oktober Enneagrammet - et spadestik dybere? Er du kaptajn på dit eget skib eller sejler du som vinden blæser? Holder du fjernbetjeningen til DIT liv eller har du overladt knapperne til andre? Har du en plan for dit liv eller er du en del af andres plan med deres? Er du under udvikling eller under afvikling? Er du for lækker eller for latterlig? Er du inspirerende eller irriterende? Uanset hvilken af disse spørgsmål du rammes af så handler det kommunale kursus 2014 om, hvordan du kan tage endnu et spadestik dybere i forståelsen af dig selv og andre. Vi går til den med Enneagrammet som omdrejningspunkt og fordyber os i typer, instinkter, vinger, pile, triader mm. Kurset er en invitation til at bruge 2 fantastiske dage i dit eget og ligestilledes selskab og målet er at sende dig hjem fuld af energi og livslyst - og i en endnu bedre udgave af dig, end den du ankom i! Der er rift om pladserne, så tilmeld dig med det samme... Sted: Hotel Svendborg Tidspunkt: Den 7. og 8. oktober Kurset er GRATIS for Dansk Formands Forenings medlemmer og forplejning og overnatning er inkl. OBS: Der er Enneagram introduktions foredrag mandag aften den 6. oktober, hvor både ægtefæller, børn, kolleger og venner er velkomne! Og husk at bestille evt. overnatning på Hotel Svendborg. Er du kaptajn på dit eget skib? Læs mere om programmet i næste nummer af Formands bladet (udkommer 29. august 2014) eller på hjemmesiden

13 Saltsprederne hænger i kraftige kæder, efterset og lige til at blive monteret på lastbilerne. FREDERIKSHAVN har styr på grejet Kommunens Park & Vej indkalder alt løfte- og hejsemateriel til lovpligtigt syn i to uger om efteråret. AF NIELS HENRIKSEN Hejse-, løfte- og transportredskaber, der er mekanisk drevne, skal have foretaget hovedeftersyn mindst hver 12. måned. Sådan skriver Arbejdstilsynet i sin meddelelse fra 1999 om anvendelse af hejse-, løfte- og transportredskaber. Men hvornår var det nu lige, at kranen på lastbilen blev anskaffet, og hvornår købte vi hejset til pickup en? Oplysningerne findes selvfølgelig let i købspapirerne, men med vidt forskellige købstidspunkter hen over året, risikerer man at komme ud for, at materiellet skal synes nærmest hele tiden. Og med så mange eftersyn risikerer man at overse et med i værste fald en forfærdelig ulykke til følge eller i bedste fald en bøde. Samlet eftersyn I Frederikshavn Kommunes Park & Vej har driftsleder Gert Christensen taget konsekvensen og har samlet det lovpligtige eftersyn på alt det materiel, der ifølge reglerne skal ses efter i sømmene mindst hver 12. måned. - Sammen med teknikere fra vores leverandører Certex, HMF Aalborg og Sæby Lastvognsopbygning gennemgår vi alle de relevante enheder i et par uger i efteråret, typisk omkring uge 44 og 45, hvor sommersæsonen er ved at være slut, og hvor vi allerede er gået i vinterberedskab, forklarer Gert Christensen, der for knap syv år siden byttede ansættelse i en privat virksomhed ud med en stilling som driftsleder med ansvar for drift af værkstedet, indkøb og vedligehold af Park & Vejs omkring 170 enheder. Tidligere blev der foretaget lovpligtigt eftersyn senest 12 måneder efter, at materiellet var anskaffet, men det betød, at enten skulle enheder fragtes til leverandøren meget tit, eller også skulle teknikere fra leverandøren ustandseligt på besøg på materielgården på Knivholtvej i Frederikshavn. Ved at samle eftersynene i løbet af to uger kan teknikerne så at sige overstå eftersynene på én gang, og risikoen ved at overse et eftersyn er minimal. Gert Christensen er driftsleder med ansvar for drift af værkstedet, indkøb og vedligehold af Park & Vejs omkring 170 enheder.» JUNI

14 Park & Vej råder over en del påmonterede kraner.» Opsamling - Sammen med mine kolleger blandt driftslederne aftaler vi, hvilke enheder der skal synes hvornår. De medarbejdere, der kører i de forskellige biler, blive adviseret med en sms om, at de skal stille på værkstedet på det og det tidspunkt. Er de forhindret samler vi op i den følgende uge, fortæller Gert Christensen, der desuden påpeger, at alle papirer samt synlige beviser for, at der er gennemført eftersyn, er meget lettere at administrere, fordi der simpelt hen bliver skrevet, at den pågældende enhed sidst er synet i november eksempelvis 2013, og at næste eftersyn således vil være i november Hvis vi f. eks. anskaffer en kran i august, vælger vi at syne den allerede i november, selv om den så bare er tre-fire måneder gammel. På den måde ved vi, at også den skal synes i november året efter akkurat lige som vort øvrige materiel. Eksternt eftersyn Gert Christensen og en af hans fire medarbejdere på værkstedet har uddannelse til, at de i virkeligheden godt selv kunne foretage de lovpligtige eftersyn. Det var således også oppe i overvejelserne om at foretage eftersynene internt, men det endte alligevel med, at Park & Vej valgte at få eksterne teknikere til at foretage eftersynene. - Dels opnår vi, at de teknikere, der kommer på besøg, altid vil være opdateret med den nyeste viden på området, og dels vil vi aldrig i et eventuelt ulykkestilfælde kunne blive skudt i skoene, at vi også selv har foretaget eftersynet underforstået, at det måske ikke havde været grundigt nok eller fagligt korrekt, understreger Gert Christensen. Kraneftersynet er foretaget i 11. måned altså i november 2013, som det ses på mærkaten. 14 JUNI 2014 TEMA: ARBEJDSMILJØ

15 På stroppen fra Certex er markeret, at eftersyn er foretaget i november Kæderne er efterset og 11. måned 2013 er præget ind i metalpladen. Høj prioritet Arbejdsmiljøet og dermed sikkerheden har utrolig høj prioritet hos Park & Vej i Frederikshavn. Fra nytår blev der f. eks. indført en ekstra streng alkoholpolitik, som forbyder medarbejderne at nyde alkohol hverken i arbejdstiden eller på matriklen på Knivholtvej i det hele taget heller ikke efter arbejdstid. Mange medarbejdere har kundekontakt, og én øl lugter lige så meget som flere. Desuden er alkohol naturligvis en risikofaktor, der kan bringe eget og andres liv og lemmer i fare. Hjelme, fodtøj og beklædning er selvfølgelig også i orden og forskriftsmæssigt samme høje niveau forlanges af de underentreprenører, som løser opgaver for afdelingen. Mens materiel som hejs, kraner, tiplad, kæder og stropper efterses i november, så kommer mindre maskiner og andet materiel ind til eftersyn efter sæsonen. Det vil f. eks. sige, at græsklippere, buskryddere og andet værktøj typisk efterses sidst på året, mens f. eks. materiel der indgår i vintertjenesten bliver efterset om foråret og hen over sommeren. - Mange kommuner er presset på økonomien, og Frederikshavn er ingen undtagelse. Det bærer vores indkøbspolitik naturligvis også præg af. Det kan godt være, at bilen eller gravemaskinen får lov at køre et år eller to mere, men til gengæld bruger vi meget energi på at sørge for, at vores materiel altid er i tip top stand, understreger Gert Christensen. Park & Vej råder over en lang række forskellige køretøjer. Bilerne indkaldes til eftersyn i forhold til antal kørte kilometer. JUNI

16 Peter Enevoldsen er salgschef hos det svensk-ejede Procurator med dansk hovedsæde i Esbjerg. Reglementeret tøj ingen garanti Nye standarder dækker kun synlighed og sikkerhed ikke arbejdstøjets kvalitet AF NIELS HENRIKSEN Selv om salgschefen hos en af Skandinaviens største forhandlere og producenter af arbejdstøj glæder sig og kalder den nyeste standard fra 2013 for revolutionerende, så ærgrer det ham, at standarden og de stadigt skrappere regler alene dækker synligheden og sikkerheden og ikke tøjets kvalitet som sådan. - Der er kæmpe forskel på kvaliteten af arbejdstøj. Vi ser stadig billige produkter af meget ringe kvalitet, som ganske vist overholder de nyeste standarder, men hvor selve metervaren er af utrolig dårlig kvalitet. Efterspørgslen efter arbejdstøj af høj kvalitet er proportionel med konjunkturerne, og vi kan tydeligt mærke, at erhvervslivet knap er kommet ud af krisen, og at ikke mindst kommunerne er hårdt ramt på budgetterne, siger salgschef hos Procurator i Esbjerg, Peter Enevoldsen, der oplever, at det væsentligste krav hos kunden er så lav en pris som muligt. Ny standard I foråret 2013 blev der indført en ny standard for arbejdstøj, og den er iføl- 16 JUNI 2014 TEMA: ARBEJDSMILJØ

17 ge Peter Enevoldsen intet mindre end revolutionerende, fordi standarden EN ISO definerer beklædningen i areal i forhold til High Visibility (High Vis høj synlighed) samt hele metervarens egenskaber i forhold til en livscyklus analyse efter minimum fem vaske. Altså stoffets luminans dets flouscerende evne, dets synlighed. Den ny standard betyder f. eks., at den gule vest, som mange bar i stedet for en jakke, ikke længere kan Klasse 3-godkendes. Vesten kan kun godkendes, hvis den bæres med en t-shirt eller trøje indenunder med godkendte reflekser. Synlighed - Synlighed er blevet en markant parameter hos mange af vores kunder, og efterspørgslen efter High Vis-produkter er kraftigt stigende. F. eks. oplever vi, at flere brancher, som ikke tidligere har gået i arbejdstøj med reflekser, nu efterspørger tøj med flouscerende egenskaber. Det gælder bl.a. elektrikere, fortæller Peter Enevoldsen, der bl.a. tilskriver arbejdskraftens bevægelighed og fleksibilitet som en af årsagerne til udviklingen. - Virksomhederne er blevet mere internationale, også de mindre som sender montører eller håndværkere ud på boreplatforme eller til byggepladser i udlandet, påpeger han. Trenden går mod gult Bygge- og anlægsbranchen bliver tit beskyldt for at være en konservativ branche, hvor ordet plejer aldrig er gået af mode. Traditionelt har folk i entreprenørbranchen og i den offentlige sektor gået i orange tøj, måske med sorte kanter, mens folk på vejene og i f. eks. asfaltbranchen altid går i overvejende gult tøj. - Trenden går heldigvis mod gult i øjeblikket, kombineret med en eller et par andre farver. Det glæder dem, der skal have arbejdstøj på lager, fordi forventninger til lageret naturligvis bliver mindre og kun skal omfatte én farve, dybest set, smiler Peter Enevoldsen, der desuden peger på, at mens ønsket om farve muligvis kan snævres ind til en enkelt eller to hen ad vejen, så stiger kravene til sikkerhed hele tiden. Producenter og forhandlere har derfor ansat medarbejdere, som alene har til opgave løbende at holde sig fuldt opdateret med den nyeste viden på området. Høj kvalitet - Generelt er arbejdstøj designet og produceret i Danmark og Skandinavien af en meget høj kvalitet. Det er vi kendt for, men bevæger vi os syd for grænsen, så ser vi en helt anden kvalitet, og ikke mindst tyskerne er meget interesseret i skandinavisk designet og produceret arbejdstøj, hvor der er lagt afgørende vægt på kvalitet og funktionalitet. Men det er også på de udenlandske marked, men bestemt også herhjemme, at vi desværre ser meget billig arbejdstøj af en rigtig ringe kvalitet. Her er det tydligt, at overholdelse af gældende standarder ikke er en garanti for tøjets kvalitet. Vi ser reflekser, der går i stykker efter nogle få vaske, og vi ser tøj med meget ringe slidstyrke. For eksempel er vores eget mærke Work Safe produceret med 350 gram stof pr. kvadratmeter og tåler mindst 40 vaske. Det er ganske meget og indikerer tøj med stor slidstyrke, forklarer Peter Enevoldsen, der selv er begyndt at arbejde på det tyske marked, som Procurator ser et stort potentiale i. Arbejdstøjet kan have mange farver, men trenden går mod gul. JUNI

18 Arbejdstilsynets smiley kun til låns Karakteren fra den offentlige myndighed kan ændres, hvis forholdene på byggepladsen bliver bedre eller dårligere AF NIELS HENRIKSEN En smiley er udtryk for en tilstand i et firma eller på en byggeplads. Et billede af den situation, som de tilsynsførende fra Arbejdstilsynet fandt ved besøg. Den smiley, der efterfølgende tildeles, er det synlige bevis på den karakter, som Arbejdstilsynet giver virksomheden, og den tildelte smiley er kun til låns. Den kan nemlig hurtigt fjernes, hvis der er anledning til at give en bedre eller dårligere karakter. På Arbejdstilsynets hjemmeside er det muligt at tjekke virksomhedernes aktuelle smileys. Akkurat som vi kender det fra eksempelvis fødevarevirksomheder, restauranter eller butikker, så har byggeog anlægsbranchen også sine smileys. Her tildeler Arbejdstilsynet fire forskellige smileys, som hver især er udtryk for det øjebliksbillede, som de tilsynsførende mødte i firmaet eller på byggepladsen. Arbejdstilsynets smileys kan være røde, gule, grønne eller grønne med en krone. Den røde smiley Den røde smiley er også den, som bør give de mest røde ører i en virksomhed. Den viser nemlig, at virksomheden har fået et forbud eller et rådgivningspåbud. Et forbud betyder, at Arbejdstilsynet vurderer, at der er overhængende og betydelig fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed og sundhed. Et forbud indebærer, at arbejdet skal stoppe øjeblikkeligt, og at det ikke må genoptages, før det kan udføres fuldt forsvarligt. Et rådgivningspåbud er et påbud til en virksomhed om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet til at bistå sig med at løse og forebygge det eller de arbejdsmiljøproblemer, som virksomheden har fået påbud om. Den gule smiley Den gule smiley er en mellemfornøjet sag, der viser, at virksomheden har fået et strakspåbud, et påbud med en frist eller en afgørelse uden påbud. Virksomheden kan få et strakspåbud, hvis der er tale om et alvorligt arbejdsmiljøproblem. Et strakspåbud indebærer, at fejlen skal udbedres med det samme. Virksomheder, der får et strakspåbud, kan dog få lov til at løse problemet midlertidigt, indtil det er muligt at løse problemet permanent. Et påbud med frist betyder, at virksomheden kan fortsætte produktionen, men at den skal finde en permanent løsning på problemet inden fristens udløb. Arbejdstilsynet vil fastsætte en frist, der er lang nok til at sikre, at virksomheden får den fornødne tid til at finde en god og holdbar løsning på problemet. Endelig betyder en afgørelse uden påbud, at virksomheden har begået en overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, men at Arbejdstilsynet med sin afgørelse ikke pålægger virksomheden en handlepligt. En afgørelse uden påbud kan gives i flere situationer, bl.a. når Arbejdstilsynet ved en ulykkesundersøgelse konstaterer, at der i forbindelse med ulykken er begået en overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, men der ikke kan afgives forbud, strakspåbud eller påbud med frist, f. eks. fordi virksomheden allere- 18 JUNI 2014 TEMA: ARBEJDSMILJØ

19 de af egen drift har iværksat den relevante forebyggelse, eller fordi det pågældende arbejde ikke længere udføres. Den grønne smiley Den grønne smiley er en flot karakter, der viser, at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet. En virksomhed kan kun få en grøn smiley, hvis den har fået gennemgået sit væsentlige arbejdsmiljø. Det vil sige, at den enten er blevet screenet før den 1. januar 2012 eller har haft et risikobaseret tilsyn efter den 1. januar Den grønne smiley tildeles, hvis Arbejdstilsynet konstaterer, at virksomheden ikke overtræder arbejdsmiljøreglerne, eller hvis virksomheden ikke længere har et udestående med Arbejdstilsynet. Sammen med den grønne smiley offentliggøres en dato, der viser, hvornår virksomheden er blevet screenet, hvornår den har haft et risikobaseret tilsyn eller hvornår virksomheden har afsluttet sit udestående med Arbejdstilsynet. Kronesmiley Kronesmileyen er en elitesmiley, der viser, at virksomheden har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat. Det vil sige, at virksomheden har gjort en ekstraordinær indsats for at sikre en høj arbejdsmiljøstandard. Kronesmileyen tildeles virksomheden som helhed det vil sige den juridiske enhed hvis alle virksomhedens produktionsenheder er certificerede og har en kronesmiley. Hvis det ikke er alle virksomhedens produktionsenheder, der er certificerede, er det kun de certificerede produktionsenheder, der kan få en kronesmiley. Kronesmileyen er en elite-smiley, der viser, at virksomheden har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat. Kun til låns Uanset hvilken smiley, virksomheden bliver tildelt, så er den kun til låns. De røde og de gule smileys vises på Arbejdstilsynets hjemmeside i mindst seks måneder uanset, om virksomheden har efterkommet forbuddet/rådgivningspåbuddet inden da. De røde og gule smiley bliver herefter vist på hjemmesiden, indtil de arbejdsmiljøproblemer, der har udløst den, er blevet løst. Det vil sige, at Arbejdstilsynet har fået en tilbagemelding fra virksomheden om, at problemerne er løst, eller, at de midlertidige foranstaltninger, der blev påbudt, er gennemført, og at der er iværksat en varig løsning af arbejdsmiljøproblemet. Den grønne smiley har en udløbsdato. Det vil sige, at den bliver slukket efter fem år. Grønne smileyer, der er blevet tildelt fra den 1. april 2007 til den 31. december 2011, bliver slukket fem år efter det tilsyn, der udløste smileyen. Herefter påbegyndes en ny femårsperiode efter hvert risikobaseret tilsyn. Den grønne smiley bliver fjernet fra Arbejdstilsynets hjemmeside, hvis virksomheden får påbud om forhold, der udløser en gul eller en rød smiley. Virksomheden får den grønne smiley igen, når den ikke længere har et udestående med Arbejdstilsynet. Klage Smileyen er som sådan kun et symbol på en afgørelse, og det er ikke muligt at klage over smilyen. Det er derimod muligt at klage over den afgørelse, der ligger til grund for tildelingen af den pågældende smiley. Virksomheden kan klage til Arbejdsmiljøklagenævnet. Klagen har opsættende virkning, og det betyder, at virksomheden ikke eksempelvis vil få en rød smiley, før klagefristen er udløbet, og klagen er behandlet. Klagen over et forbud har dog ikke opsættende virkning. Her offentliggøres den røde smiley straks. Kilde: Arbejdstilsynet JUNI

20 SUNDHEDSHUSE opføres efter nyt pointsystem Store glaspartier præger byggeriet i Brønderslev. Region Nordjylland er Danmarks første Klima Region - og det smitter af på nye byggerier og renoveringer AF NIELS HENRIKSEN Region Nordjylland har indgået aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være Danmarks første KlimaRegion. Dermed forpligter regionen sig til at nedbringe CO2-udledningen med to pct. hvert år indtil På den måde bidrager Region Nordjylland til et mere bæredygtigt samfund og tager ansvar i forhold til klimaudfordringen. Helt konkret betyder aftalen bl.a., at energirenoveringen af regionens mange bygninger styrkes, og at nybyggeri af eksempelvis to sundhedshuse, som Region Nordjylland i øjeblikket opfører i henholdsvis Brønderslev og Sæby, bygges efter det relativt nye pointsystem DGNB som er en officiel bæredygtighedscertificering. Kravet til de to byggerier er, at de skal samle så mange point, at de kan blive sølv-certificeret. Et tysk system DGNB er egentlig et tysk system, der af Danish Green Building Council, er blevet valgt som det officielle bæredygtighedscertifikat i Danmark. En DGNB-analyse dækker hele bygningens livscyklus, helt fra planlægningsstadiet til dens 50. leveår. DGNB-kriterierne kan derfor med fordel implementeres allerede i planlægningsfasen. Analysen giver et godt overblik over bygningens ydevene i forhold til miljømæssig-, økonomisk-, social- og teknisk kvalitet, kvalitet i byggeprocessen og kvaliteten af bygningens lokalitet. For at få et byggeri DGNB-certificeret skal bygherre få tilkoblet en uddannet DGNB-konsulent eller auditor, der kan rådgive om alle spørgsmål vedrørende bæredygtigt byggeri, formulere målene og ikke mindst sørge for, at planlægningsgruppen også gennemfører de aftalte kriterier. 20 JUNI 2014

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den enkelte reaktion i afsnit 2.

Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den enkelte reaktion i afsnit 2. Arbejdstilsynets reaktioner overfor Viborg Kommune 4. kvartal 2013 FORORD: Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere,

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 3 af 17/1-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen -

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Arbejdstilsynet FORMANDSBLADET. Formandsbladet med på tilsyn. Private anmelder byggerier. Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet TEMA:

Arbejdstilsynet FORMANDSBLADET. Formandsbladet med på tilsyn. Private anmelder byggerier. Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet TEMA: FORMANDSBLADET 4 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 4 september 2014 TEMA: Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet Private anmelder byggerier Formandsbladet med på tilsyn

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Velkommen til årets sommerprogram hos Idræt og kultur. Programmet er blevet til ved et fællesmøde i idræt og kulturtilbuddet, hvor der kom mange idéer på banen.

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. august 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Gefionvej 50, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn - et tilpasset tilsyn.

Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn - et tilpasset tilsyn. Screening Screening Screening er en hurtig gennemgang af virksomhedens arbejdsmiljø. Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

Sp.: Kan budgettet holde? Sv.: Vi har sat priserne relativt højt.

Sp.: Kan budgettet holde? Sv.: Vi har sat priserne relativt højt. Ekstraordinær generalforsamling i Stoholm Fjernvarmeværk A.M.B.A Blad nr.281 Ekstraordinær generalforsamling Tid og sted Stoholm Fjernvarme A.M.B.A Dag: Onsdag d. 29.01.2014 Kl: 19.00, Stoholm Kultur og

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Tine Steen Larsen, PhD Konsulent Energi, Indeklima & bæredygtigt byggeri UCN act2learn TEKNOLOGI Hvem er jeg? Uddannelse DGNB konsulent, Green Building

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre DAN-CORN A/S Mimersvej 5 DK-8722 Hedensted Tel +45 75 68 53 11 Fax +45 75 68 54 70 www.dancorn.com Dan-Corn giver dig: Sund Investering:

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

referat Reg syd møde Odense 2/3 2015 Dagsorden... Godkendt 4 afbud Referat... Godkendt Orientering Tønder kommune.

referat Reg syd møde Odense 2/3 2015 Dagsorden... Godkendt 4 afbud Referat... Godkendt Orientering Tønder kommune. Reg syd møde Odense 2/3 2015 referat Dagsorden... Godkendt 4 afbud Referat... Godkendt Orientering Tønder kommune. Konkurrenceudsættelse 38 timer arbejdsaftale Flexaftale... Stillepladsaftale Problem med

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december 2013.

Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december 2013. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 4. december 2013 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 17/2013 Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter.

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Ændret 25.9.2014 Ændret 07.2.2013 Ændret 10.5.2012 Ændret 01.9.2011 Pr. December 2007 B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Vedtægter 1.0 Foreningens navn Foreningens

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00.

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. VEDTÆGTER 2015/2016 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Formål 2 Stk. 1. FAPIA er en

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Referat af Generalforsamling, Haveforeningen Hjortespring d. 17.05.2014.

Referat af Generalforsamling, Haveforeningen Hjortespring d. 17.05.2014. Referat af Generalforsamling, Haveforeningen Hjortespring d. 17.05.2014. Til stede: Lenesvej 2, 4, 6, 7,12,17, 32, 41, 57, 65,70, 71, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 85, 87, 90, 95, 103, 109, 111. Alfavej 6, 7,

Læs mere

Vandrådet i Haderslev Kommune

Vandrådet i Haderslev Kommune Vandrådet i Haderslev Kommune Referat nr. 18. Sekretær: Svend Hansen. Repræsentantskabsmøde på Fjelstrup kro, mandag den 19.05.2014. Med følgende dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Tirsdag den 16. december 2014 kl. 13.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Mobile løsninger for logistik og transport

Mobile løsninger for logistik og transport SEMINAR 3. JUNI 2015 INVITATION: Mobile løsninger for logistik og transport Mobilløsning: Overblik over biler og status på leverancer Ruteplanlægning: Spar helt op til 30% af de kørte km! Emballageregnskab:

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere