Arbejdsmiljø FORMANDSBLADET TEMA: Tjekker materiel på eget værksted. Frederikshavn har styr på grejet. Sundhedshuse bygges efter nyt pointsystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljø FORMANDSBLADET TEMA: Tjekker materiel på eget værksted. Frederikshavn har styr på grejet. Sundhedshuse bygges efter nyt pointsystem"

Transkript

1 3 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 3 juni 2014 Tjekker materiel på eget værksted Frederikshavn har styr på grejet Sundhedshuse bygges efter nyt pointsystem TEMA: Arbejdsmiljø

2 INDHOLD: KOLOFON: Udgiver: Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Arbejdernes Landsbank Kontonr.: Redaktion: Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.) Journalist Niels Henriksen Tema i næste nummer: ARBEJDSTILSYNET Artikler og stof til nr. 4, 2014 skal være redaktionen i hænde senest den 1. august Næste nummer udkommer den 29. august 2014 Leder Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra Forårsmøde Materiel tjekkes på eget værksted Fritaget for ansvar ved dødsulykke Frederikshavn har styr på grejet Reglementeret tøj ingen garanti Smiley er kun til låns Sundhedshuse bygges efter nyt pointsystem Selektiv sprøjtning Lokalnyt og Nyt fra Hovedkontoret Trimble Site Mobile TRIMBLE formandsrover kampagnepris kr ,- - designet til mandfolk! Layout og produktion: Rosendahls A/S Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg Annoncer: Rosendahls Mediaservice Conny Rita Pallesen Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg Tlf Deadline for annoncebestilling til næste udgave af Formandsbladet er 1. august 2014 Nem afsætning og simpel GPS måling håndholdt controller trådløs datadeling med kontor tel: JUNI 2014

3 leder Optjening af timer til den skattefri præmie Du optjener timer til den skattefri præmie fra dagen efter du opfylder 2-årsreglen. 2-årsreglen opfylder du ved at vente 2 år, med at gå på efterløn, efter du har fået dit efterlønsbevis og i 2-årsperioden skal du arbejde minimum 30 timer om ugen. De timer, din arbejdsgiver indberetter til e Indkomstregisteret, efter du har opfyldt 2-årsreglen, er de timer a-kassen kan bruge til den skattefri præmie. Alle arbejdsgivere er forpligtet til at indberette timer og/ eller arbejdsløn til e Indkomst. For hver gang din arbejdsgiver har indberettet 481 arbejdstimer, optjener du en præmieportion. 481 timer svarer til 3 måneders fuldtidsarbejde. Der er ingen krav om, at du skal have fuldtidsarbejde for at optjene timer til præmien. Timerne skal heller ikke ligge indenfor den samme 3 måneders periode. Du optjener præmietimer af alt arbejde også selvom du er gået på efterløn. Når du når din pensionsalder, vil a-kassen gå ind i indkomstregisteret og se præcis hvor mange timer din arbejdsgiver samlet set har indberettet i hele perioden, efter du har opfyldt 2-årsreglen og udbetale præmien efterfølgende. For yderligere info se hjemmesiden: Dansk Formands Forening har også i år sammensat et kursusprogram til vore offentlige ansatte medlemmer. Det kommunale kursus 2014 handler om, hvordan du kan tage endnu et spadestik dybere i forståelsen af dig selv og andre. Interesserede medlemmer til det kommunale kursus 2014, bedes se vores annonce inde i bladet, ligesom programmet kan findes på vores hjemmeside. Kurset omhandler også i år nogle aktuelle emner, da vi har mange kolleger i den offentlige sektor, som står overfor store udfordringer i dagligdagen. Vi kan ligeledes i år tilbyde medlemmerne at blive introduceret i Enneagrammet mandag aften inden kurset begynder på Hotel Svendborg. Kursusstart er tirsdag den 7. oktober i uge 41. Husk tilmelding til kurset, er efter først til mølle princippet på eller til DFF på tlf. nr Hermed vil jeg ønske alle medlemmerne og vores samarbejdspartnere en god sommer og gøre opmærksom på, at kontoret i København holder ferielukket i ugerne 29, 30 og 31. KIM BØJE MADSEN Landsformand Dansk Formands Forening er en fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet. JUNI

4 Nyt fra foreningen Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet fredag den 4. april 2014 på Prags Boulevard 45, 2300 København S. Kim bød velkommen, særlig velkommen til Bjarne Andersen, der afløser Dan Boye. Til stede var: Landsformand Kim Bøje Madsen Næstformand Lars Hansen Bestyrelsesmedlem Vagn Nordentoft Bestyrelsesmedlem Jens Melgaard Afdelingsformand Bjarne Andersen er konstitueret bestyrelsesmedlem for Dan Boye, som har bedt om orlov i en periode. Bestyrelsesmedlem Finn Kristensen afbud pga. sygdom. Dagsorden Dagsorden blev godkendt. Forhandlingsprotokollen Der var ingen kommentarer til referatet, fra bestyrelsesmødet den 6. februar Herefter blev referatet godkendt og underskrevet. Faglige forhold Bortvisningssag i en kommune er nu afsluttet, og vores medlem er meget tilfreds, som sagen er blevet afsluttet. Kim orienterede om et møde i en kommune, hvor alle formænd havde en masse problemer med ledelsen. Formændene følte sig overvåget. Det har efterfølgende resulteret i, at to formænd er blevet sendt hjem uden noget varsel og begrundelse. DFF har efterfølgende forhandlet en fratrædelsesaftale for begge formænd, som var til fuld tilfredshed efter omstændighederne. De var begge meget tilfredse, og de blev fritstillet. Kim var kaldt til møde i Vestjylland, hvor der er fem teamledere, der nu skal kaldes teamkoordinator og skal overflyttes til en anden overenskomst. Vi afventer, hvad formændene ønsker, der skal ske fremover. De fire af formændene ønsker en fratrædelsesordning bygget på den nye aftale. DFF har 10 formænd ansat i kommunen. Sagen med Karsten Rasmussen vedrørende 2a er berammet til 16. juni 2014 i Højesteret. Årsmøderne er nu overstået. Det var en lidt blandet fornøjelse. Der var nogen forskel på, hvor stor en procentdel af medlemmerne der deltog i møderne. Der var ca. 9 pct. i gennemsnit. Det var lidt mindre end sidste år. Det lave deltagerantal skyldes måske, at nogle af årsmøderne var lagt i vinterferien. Det var i øvrigt noget, vi har modtaget et par klager over. Der var ikke indkommet forslag til vedtægtsændringer på årsmøderne. Der fremkom et forslag fra en afdeling om, at vi skal have prisen på medlemskab af DFF til at stå på forsiden af hjemmesiden sammen med en kort tekst. Det er blevet lavet. Vestjyllands Afdeling nedlagde sig selv med 2/3 flertal på årsmødet. De vil blot have deres 50 års jubilæum med den 6. juni 2014, hvorefter afdelingen kommer ind under Afdeling Syd. Der er lavet en elektronisk indmeldelsesblanket til Dansk Formands Forening, som er lagt på vores hjemmeside. Pr. 1. januar 2014 skal indmeldelsen til A-kassen (Akademikernes) foregå elektronisk. Overflytningen imellem a- kasserne sker automatisk. Lønstatistik for 2013 blev fremlagt. Det var meget sørgeligt. Der var kun kommet 160 skemaer retur til DFF. Der er fremsendt en ansøgning fra Østjyllands Afdeling, om at gøre Svend Åge Wetche til æresmedlem af Dansk Formands Forening. Der er indkommet en ansøgning fra æresmedlemmer til deres forårsmøde i Sønderjylland. Bestyrelsen bevilligede et tilskud pr. æresmedlem, der deltager, efter fremsendelse af bilag. Overenskomsterne Overenskomsterne med Dansk Byggeri er forhandlet. Kim og Lars forestod forhandlingerne. Der kom ikke nogen ændringer til det bestående. Kim er i gang med at få lavet fornyelser til Asfaltindustrien samt Dansk Industri. Organisatoriske forhold KTO Kim har modtaget en redegørelse fra KTO vedrørende den behandling vores sag, angående akut-midlerne, har fået i KTO. DFF er stadig ikke tilfreds med den manglende betaling af akutmidler på vores overenskomst. Regioner Intet nyt fra Regionerne. FR Næste møde i FR er den 12. maj 2014 hos Maskinmestrene. 4 JUNI 2014

5 A-kassen Vi har ikke modtaget de sidste tal endnu så vi har kun tallene fra sidste måned, hvor vores arbejdsløshed var på 22 medlemmer, ca. 2,3 pct. Sammenlægningen med AAK er afsluttet, og DFF har fået udpeget nogle bestemte kontaktpersoner, der skal varetage kontakten til os. Endvidere har vi fået en skrivelse om, at indmeldelse eller overflytning kun kan ske elektronisk fremover. Medlemmerne optjener timer til den skattefri præmie, fra dagen efter de opfylder 2-årsreglen. 2-årsreglen opfylder de ved at vente 2 år efter de har fået deres efterlønsbevis og i 2 årsperioden arbejder minimum 30 timer om ugen. De timer som arbejdsgiveren indberetter til e-indkomstregisteret, efter medlemmet har opfyldt 2-årsreglen, er de timer a-kassen kan bruge til den skattefri præmie. Alle arbejdsgivere er forpligtet til at indberette timer og/eller arbejdsløn til e-indkomst. For hver gang arbejdsgiveren har indberettet 481 arbejdstimer, optjener medlemmet en præmieportion. Budget og regnskab Regnskabet for 2013 blev gennemgået. Regnskabet udkommer desværre med et lille underskud. Budgettet for januar, februar og marts blev gennemgået, og taget til efterretning. Driftsforhold Bladet Næste blad, nr. 2 er på vej, og det er med temaet sikkerhed på vejene, meget apropos med Trafiksikkerhedsmessen. Til blad nr. 3 har vi temaet Arbejdsmiljø. Dagsorden til forårsmødet den 10. maj 2014 i Horsens, blev fremlagt og gennemgået. Der var ligeledes en debat om, hvordan vi skal afvikle turen til Metro-byggeriet i efteråret. Bestyrelsen blev enige om at tage snakken, når alle afdelingsformændene var samlet i maj i Horsens, så kunne den endelige planlægning fastlægges. Det kommunale kursus bliver efter debat i bestyrelsen, igen i 2014 afviklet som et 2 dages seminar i uge 41 på Svendborg Hotel. Landsrådsmødet 2014 Landsrådsmøde 2014 er fastsat til den 11. oktober i Fjelsted på Fyn. Der var forslag om kun at afholde et møde om året, enten Landsrådsmøde eller forårsmødet i maj for at spare penge. Der fremlægges forslag på forårsmødet til vedtægtsændring. Næste møder Bestyrelsesmøde 30. august Bestyrelsesmøde den 11. oktober 2014 sammen med Landsrådsmødet. Bestyrelsesmøde den 12. december Eventuelt Ingen kommentarer Sagen om nu afdøde Karsten Rasmussen skal for Højesteret. JUNI

6 Nyt fra foreningen Beslutningsreferat fra Forårsmødet Beslutningsreferat fra Forårsmødet lør dag den 10. maj 2014 på Jørgensens Hotel, Søndergade 17, 8700 Horsens. Finn Kristensen fra Afdeling Syd, havde meldt afbud, og næstformanden Aksel Nielsen var også syg. I stedet havde vi fornøjelsen af at se Palle Brodersen igen. Ligeledes var Bjarne Knudsen trådt til for Københavns Afdeling, da Dan Boye har orlov, og næstformanden Ole Nyberg havde meldt afbud. Årsmøderne 2014 Vi har nu overstået årsmøderne. Der har deltaget ca. 126 medlemmer, hvilket vil sige ca. næsten 9 pct til vores møder i gennemsnit. Kim påpegede, at afdelingerne skulle huske at få rettet navne på hjemmesiden på eventuelt nye bestyrelsesmedlemmer, når der skiftes ud i bestyrelserne. Desuden skal afdelingerne huske at få aftalt nye datoer for årsmøder 2015 til brug ved landsrådsmødet i oktober. Trafiksikkerhedsmessen Kim og Lars deltog hele dagen. DFF ville godt have set nogle flere medlemmer. Men vi fik vist vores ansigt, og udvidet netværket med nogle gode kontakter. Vi er efterfølgende blevet kontaktet af firmaet Gulpladen. De vil gerne indgå en aftale med henblik på samarbejde omkring annoncering og promovering. Hvervning af nye medlemmer Vi skal være mere aktive i forhold til at hverve nye medlemmer til DFF. Per Davidsen spurgte, hvorfor vi ikke kan få sjakbejdser ind i foreningen, hvilket skyldes, at de ikke er ansat på vores overenskomst. Der var en debat om, hvordan vi får flere medlemmer. Keld Dahl påpegede bl.a., at der var nogle, der havde haft besvær med indmeldelse i Akademikernes, hvilket vi beklagede. Men dette problem er løst nu. Overenskomsten med Dansk Byggeri Vi fik en uændret aftale med Dansk Byggeri, som fortsætter i en ny treårig periode. Vi har ligeledes forlænget aftalen med DI og Asfaltindustrien. Landsrådsmødet 2014 Der var et forslag fra Leo Kristoffersen Afdeling Østjylland.: Afdeling Østjylland havde i enighed på årsmødet 2014 udnævnt Svend Aage Wetche som æresmedlem. Det har de gjort, fordi Svend Aage i langt over 30 år trofast har været en del af DFF. Han Dagsorden: 1. Velkomst og gennemgang af dagsorden 2. Årsmøderne 3. Trafiksikkerhedsmessen 4. Hvervning af nye medlemmer 5. Overenskomsten med Dansk Byggeri 6. Landsrådsmødet Forslag fra Østjyllands afd 8. Forslag til Landsrådsmødet Regnskabet for Sammenlægning af Vestjyllands afd. og Afdeling Syd. 11. Info omkring bustur til efteråret 12. Afslutning, herunder evt. Svend Aage Wetche indstilles som nyt æresmedlem. 6 JUNI 2014

7 har ydermere siddet i bestyrelsen i Aarhus-afdeling i mere end 30 år, heraf de seneste 25 år som kasserer. Leo Kristoffersen påpegede, at han synes en mand som Svend Aage, der har været medlem at foreningen i 40 år og i bestyrelsen 30 år, er et værdigt æresmedlem. Forslag fra Afdeling Østjylland vil blive fremlagt på Landsrådsmødet i oktober. Ligeledes vil et forslag fra bestyrelsen, til vedtægtsændring, blive fremlagt omkring fremtidig afvikling af Landsrådsmøde og Forårsmøde. Kim efterspurgte emner til indlæg. Vi hører gerne forslag til hvilke emner, man ønsker at høre om eller have med til Landsrådsmødet for at gøre det mere attraktivt. Bjarne fra Bornholms Afdeling, kom med forslag omkring vintertjenester med henblik på afspadsering m.m.. Regnskab for 2013 Det viser desværre et mindre underskud for Regnskabet blev debatteret og underskrevet af bestyrelsen. Budgettet for 2014 ser fornuftigt ud. Bustur Kim har indhentet pris på kørsel med bus med to chauffører for en hel dag med opsamling fra Aalborg til København. Kim har kontaktet Metroen, og vi afventer svar fra Metroen, da de kun har åbent en fredag i hver måned kl. 10 og kl og kun må tage begrænset antal personer med ind ad gangen. Metroen vil vende tilbage, men vi kan ikke komme ned til boremaskinen på grund af en ulykke der skete tidligere på året. Hvis turen bliver aktuel, vil Kim prøve, om vi evt. kan komme ud til Nordhavnen samtidig, hvor der i øjeblikket er meget byggeri i gang. Sammenlægning af afdelinger På årsmødet i Vestjyllands Afdeling, blev deltagerne enige om en sammenlægning med Afdeling Syd. Der holdes jubilæumsfest den 13. juni 2014 i Esbjerg, og man vil til Landsrådsmødet den 11. oktober på Fyn 2014, foretage den egentlige sammenlægning. Afslutning Igen kommentarer til evt. VI HAR SKABT NYE VEJE I 75 ÅR kvalitet hele vejen pankas.dk JUNI

8 Brødrene Martin (forrest) og Anders Jensen ejer og driver Sejlstrup Entreprenørforretning og Vrå Mørtelværk sammen med svogeren Leif Sørensen. (Foto: Axel Søgaard) Materiel tjekkes på eget værksted Sejlstrup Entreprenørforretning har de rigtige kompetencer indenhus og står selv for de fleste lovpligtige eftersyn AF NIELS HENRIKSEN Arbejdsmiljø og sikkerhed er ikke kun begreber, der bliver hevet op af inderlommen ved festlige lejligheder hos Sejlstrup Entreprenørafdeling. Alle med arbejdere er således iklædt det karakteristiske og særdeles synlige orange arbejdstøj, og så snart der er flere end 10 medarbejdere på byggepladsen, holdes der hver 14. dag sikkerhedsmøde. Medarbejderne har de relevante kurser, og desuden føres der minutiøst bog over samtlige maskiner, køretøjer og værktøj, som for de flestes vedkommende bliver sikkerhedstjekket på eget værksted. - Hos Sejlstrup har vi etableret en sikkerhedsorganisation med to fra ledelsen og fem fra medarbejderstaben. Desuden har vi suppleret os med en ekstern rådgiver fra Danske Maskinstationer & Entreprenører (DM&E), forklarer Martin Jensen, der er sikker- 8 JUNI 2014 TEMA: ARBEJDSMILJØ

9 hedsleder, og som driver den store entreprenørvirksomhed sammen med sin bror, Anders, og deres svoger Leif. Historien Sejlstrup Entreprenørforretning blev stiftet i 1956 som en traditionel maskinstation af Anders og Martins far, Ejgild Jensen. Da strukturændringerne satte ind i dansk landbrug, fulgte Sejlstrup dygtigt med udviklingen, og i de sidste mange år har opgaverne udelukkende ligget indenfor entreprenørbranchen med jordarbejde, kloakeringer, slamsugning, belægning, støbning af sokler og gulve, ledningsarbejde og meget meget mere. Sejlstrup Entreprenørforretning ejer og driver desuden Vrå Mørtelværk, som er en af landets største producenter af vådmørtel samt leveringsdygtig i materialer til bygge og anlæg. Sejlstrup Entreprenørforretning beskæftiger omkring 100 medarbejdere. Ekstern rådgiver - Sikkerhedsudvalget mødes typisk et par gange om året, hvor vi drøfter firmaets procedurer for sikkerhed, og hvor vi evaluerer perioden fra sidste møde. Hvordan er det gået, og er der behov for at håndtere sikkerheden og arbejdsmiljøet anderledes og mere optimalt. Vi har valgt at supplere os med en rådgiver fra DM&E, således at vi er helt sikre på at være helt up to date med alle de nyeste regler og love, påpeger Martin Jensen, der desuden holder sikkerhedsmøder på byggepladserne. - Hvis vi har flere end 10 medarbejdere på byggepladsen, typisk sammen med underentreprenører, holder vi sikkerhedsmøde i forbindelse med byggemødet. Her drøfter vi selvfølgelig de almindelige sikkerhedsregler, og hvordan de fungerer og praktiseres på den pågældende byggeplads, forklarer Martin Jensen. Fredag den 28. februar var hele medarbejderstyrken samlet til stort fællesmøde, hvor et af punkterne på dagsordenen var sikkerhed og arbejdsmiljø. Sejlstrup Entreprenørforretning har en mangeårig tradition for at uddanne lærlinge indenfor forskellige grene af virksomheden. Derfor bakker virksomheden også op om Arbejdstilsynets kampagne for et godt psykisk arbejdsmiljø.» JUNI

10 Entreprenørmaskiner fra Sejlstrup Entreprenørforretning graver sand ud i havnen i Hirtshals. Sandet transporteres efterfølgende til Lønstrup, hvor det bliver brugt som en del af kystsikringen.» - Vi ved jo godt, at eksempelvis mobning altid vil ramme dem, der er placeret nederst i hierakiet, og det vil typisk sige lærlingene. Vi beskæftiger i øjeblikket ni lærlinge, og vi er derfor meget opmærksomme på det psykiske arbejdsmiljø, tilføjer Anders Jensen, der sammen med en medarbejder på værkstedet har de nødvendige kompetencer og tilladelser til selv at foretage de regelbundne sikkerhedseftersyn af virksomhedens materiel. Sikkerhedstjek - Det vil i første omgang sige, at vi selv sikkerhedstjekker kæder, stropper og løftegrej. Alt vores materiel inklusiv entreprenørmaskinerne - bliver nøje noteret i en bog, således at vi hele tiden har fuldstændigt styr på, hvad der skal synes og hvornår. Teleskoplæssere, gaffeltrucks og lastbilkraner bliver derimod synet af vores leverandører som en del af en serviceaftale, fortæller Anders Jensen. Værktøj bliver brugt så intensivt, at det tit ikke når at blive ét år og dermed sikkerhedstjekket. Til den tid er det som regel bedst tjent med at blive smidt ud. Sejlstrup Entreprenørforretning har tradition for at uddanne mange lærlinge. (Arkivfoto: Axel Søgaard) 10 JUNI 2014 TEMA: ARBEJDSMILJØ

11 Fritaget for ansvar ved dødsulykke Sejlstrup havde ingen andel i medarbejders tragiske død, konkluderer Arbejdstilsynet AF NIELS HENRIKSEN Fredag efter arbejdstid indtræffer enhver virksomhedsleders værste mareridt: En medarbejder kommer alvorligt til skade ved en ulykke og dør efterfølgende af sine kvæstelser. Det skete for Sejlstrup Entreprenørforretning. Efter almindelig arbejdstids ophør ville en medarbejder nedtage nogle tagplader fra en byggeplads. Han benytter Sejlstrups materiel, og da han træder ud på taget, styrter han igennem taget og lander flere meter nede på et betongulv. Medarbejderen kommer alvorligt til skade men er ved bevidsthed. Hans tilstand bliver dog dårligere, og hans liv står desværre ikke til at redde. Anders Jensen var lynhurtigt på pletten, og kort tid efter får han selskab af Arbejdstilsynets udrykningshold, der kommer til fra Aarhus. noget af eksempelvis vores materiel. Hvis en af vores medarbejdere får lov at låne værkstedet en lørdag eftermiddag, fordi han skal lave et eller andet ved sin bil, og noget går galt, så kan vi blive draget til ansvar. Og det er egentlig fair nok, for ellers kan arbejdsgiveren i tilfælde af en ulykke bare komme og sige, at den fandt skam sted i medarbejderens fritid, påpeger Martin Jensen, der som sikkerhedsleder betragter Arbejdstilsynet som en værdifuld samarbejdspartner og ikke en politimyndighed, der kommer farende med bål og brand. - Arbejdsmiljø og sikkerhed handler jo i høj grad om holdninger og om at tænke sig om i hverdagen. Hvis vi har de rigtige holdninger til, at sikkerheden selvfølgelig skal være i orden, og at vi husker at tænke os om og bruger vores sunde fornuft, så kommer vi langt, fastslår Anders Jensen. Forfærdelig oplevelse - Det var en forfærdelig oplevelse. Selv om vi har mange medarbejdere med mange forskellige baggrunde, så er vi hos Sejlstrup i høj grad som én stor familie, så ulykken ramte os selvfølgelig alle utroligt hårdt. Også selv om den pågældende medarbejder på det tidspunkt arbejdede for sig selv og i sin egen fritid, siger Anders Jensen. Noget af det første, der skete, da Arbejdstilsynet kom til stede på ulykkesstedet var at undersøge, om Sejlstrups materiel var behørigt sikkerhedstjekket. Og alle regler var naturligvis overholdt. - Vi kommer ikke for at slå jer oven i hovedet. Vi kommer for at hjælpe jer til, at det ikke sker igen. Det var ordene fra medarbejderne fra Arbejdstilsynet. En tung sten fra hjertet - Selv om jeg godt vidste, at vores materiel er i orden, og at vi ikke kunne bebrejdes noget i den forbindelse, så var det lige som, at luften forsvandt ud af mig. Midt i den forfærdelige ulykke, faldt der alligevel en tung sten fra mit hjerte, for tænk nu hvis vi havde overset et eller andet, og vi har da også efterfølgende uofficielt fået bekræftet, at der ikke vil ske mere i sagen. Vi har ikke noget ansvar for ulykken, understreger Anders Jensen. Samarbejdspartner - Nej, men reglerne er dog sådan, at virksomheden altid kan drages til ansvar, hvis medarbejderne i deres fritid benytter JUNI

12 DANSK FORMANDS FORENING Kommunal kursus 2014 Hotel Svendborg den oktober Enneagrammet - et spadestik dybere? Er du kaptajn på dit eget skib eller sejler du som vinden blæser? Holder du fjernbetjeningen til DIT liv eller har du overladt knapperne til andre? Har du en plan for dit liv eller er du en del af andres plan med deres? Er du under udvikling eller under afvikling? Er du for lækker eller for latterlig? Er du inspirerende eller irriterende? Uanset hvilken af disse spørgsmål du rammes af så handler det kommunale kursus 2014 om, hvordan du kan tage endnu et spadestik dybere i forståelsen af dig selv og andre. Vi går til den med Enneagrammet som omdrejningspunkt og fordyber os i typer, instinkter, vinger, pile, triader mm. Kurset er en invitation til at bruge 2 fantastiske dage i dit eget og ligestilledes selskab og målet er at sende dig hjem fuld af energi og livslyst - og i en endnu bedre udgave af dig, end den du ankom i! Der er rift om pladserne, så tilmeld dig med det samme... Sted: Hotel Svendborg Tidspunkt: Den 7. og 8. oktober Kurset er GRATIS for Dansk Formands Forenings medlemmer og forplejning og overnatning er inkl. OBS: Der er Enneagram introduktions foredrag mandag aften den 6. oktober, hvor både ægtefæller, børn, kolleger og venner er velkomne! Og husk at bestille evt. overnatning på Hotel Svendborg. Er du kaptajn på dit eget skib? Læs mere om programmet i næste nummer af Formands bladet (udkommer 29. august 2014) eller på hjemmesiden

13 Saltsprederne hænger i kraftige kæder, efterset og lige til at blive monteret på lastbilerne. FREDERIKSHAVN har styr på grejet Kommunens Park & Vej indkalder alt løfte- og hejsemateriel til lovpligtigt syn i to uger om efteråret. AF NIELS HENRIKSEN Hejse-, løfte- og transportredskaber, der er mekanisk drevne, skal have foretaget hovedeftersyn mindst hver 12. måned. Sådan skriver Arbejdstilsynet i sin meddelelse fra 1999 om anvendelse af hejse-, løfte- og transportredskaber. Men hvornår var det nu lige, at kranen på lastbilen blev anskaffet, og hvornår købte vi hejset til pickup en? Oplysningerne findes selvfølgelig let i købspapirerne, men med vidt forskellige købstidspunkter hen over året, risikerer man at komme ud for, at materiellet skal synes nærmest hele tiden. Og med så mange eftersyn risikerer man at overse et med i værste fald en forfærdelig ulykke til følge eller i bedste fald en bøde. Samlet eftersyn I Frederikshavn Kommunes Park & Vej har driftsleder Gert Christensen taget konsekvensen og har samlet det lovpligtige eftersyn på alt det materiel, der ifølge reglerne skal ses efter i sømmene mindst hver 12. måned. - Sammen med teknikere fra vores leverandører Certex, HMF Aalborg og Sæby Lastvognsopbygning gennemgår vi alle de relevante enheder i et par uger i efteråret, typisk omkring uge 44 og 45, hvor sommersæsonen er ved at være slut, og hvor vi allerede er gået i vinterberedskab, forklarer Gert Christensen, der for knap syv år siden byttede ansættelse i en privat virksomhed ud med en stilling som driftsleder med ansvar for drift af værkstedet, indkøb og vedligehold af Park & Vejs omkring 170 enheder. Tidligere blev der foretaget lovpligtigt eftersyn senest 12 måneder efter, at materiellet var anskaffet, men det betød, at enten skulle enheder fragtes til leverandøren meget tit, eller også skulle teknikere fra leverandøren ustandseligt på besøg på materielgården på Knivholtvej i Frederikshavn. Ved at samle eftersynene i løbet af to uger kan teknikerne så at sige overstå eftersynene på én gang, og risikoen ved at overse et eftersyn er minimal. Gert Christensen er driftsleder med ansvar for drift af værkstedet, indkøb og vedligehold af Park & Vejs omkring 170 enheder.» JUNI

14 Park & Vej råder over en del påmonterede kraner.» Opsamling - Sammen med mine kolleger blandt driftslederne aftaler vi, hvilke enheder der skal synes hvornår. De medarbejdere, der kører i de forskellige biler, blive adviseret med en sms om, at de skal stille på værkstedet på det og det tidspunkt. Er de forhindret samler vi op i den følgende uge, fortæller Gert Christensen, der desuden påpeger, at alle papirer samt synlige beviser for, at der er gennemført eftersyn, er meget lettere at administrere, fordi der simpelt hen bliver skrevet, at den pågældende enhed sidst er synet i november eksempelvis 2013, og at næste eftersyn således vil være i november Hvis vi f. eks. anskaffer en kran i august, vælger vi at syne den allerede i november, selv om den så bare er tre-fire måneder gammel. På den måde ved vi, at også den skal synes i november året efter akkurat lige som vort øvrige materiel. Eksternt eftersyn Gert Christensen og en af hans fire medarbejdere på værkstedet har uddannelse til, at de i virkeligheden godt selv kunne foretage de lovpligtige eftersyn. Det var således også oppe i overvejelserne om at foretage eftersynene internt, men det endte alligevel med, at Park & Vej valgte at få eksterne teknikere til at foretage eftersynene. - Dels opnår vi, at de teknikere, der kommer på besøg, altid vil være opdateret med den nyeste viden på området, og dels vil vi aldrig i et eventuelt ulykkestilfælde kunne blive skudt i skoene, at vi også selv har foretaget eftersynet underforstået, at det måske ikke havde været grundigt nok eller fagligt korrekt, understreger Gert Christensen. Kraneftersynet er foretaget i 11. måned altså i november 2013, som det ses på mærkaten. 14 JUNI 2014 TEMA: ARBEJDSMILJØ

15 På stroppen fra Certex er markeret, at eftersyn er foretaget i november Kæderne er efterset og 11. måned 2013 er præget ind i metalpladen. Høj prioritet Arbejdsmiljøet og dermed sikkerheden har utrolig høj prioritet hos Park & Vej i Frederikshavn. Fra nytår blev der f. eks. indført en ekstra streng alkoholpolitik, som forbyder medarbejderne at nyde alkohol hverken i arbejdstiden eller på matriklen på Knivholtvej i det hele taget heller ikke efter arbejdstid. Mange medarbejdere har kundekontakt, og én øl lugter lige så meget som flere. Desuden er alkohol naturligvis en risikofaktor, der kan bringe eget og andres liv og lemmer i fare. Hjelme, fodtøj og beklædning er selvfølgelig også i orden og forskriftsmæssigt samme høje niveau forlanges af de underentreprenører, som løser opgaver for afdelingen. Mens materiel som hejs, kraner, tiplad, kæder og stropper efterses i november, så kommer mindre maskiner og andet materiel ind til eftersyn efter sæsonen. Det vil f. eks. sige, at græsklippere, buskryddere og andet værktøj typisk efterses sidst på året, mens f. eks. materiel der indgår i vintertjenesten bliver efterset om foråret og hen over sommeren. - Mange kommuner er presset på økonomien, og Frederikshavn er ingen undtagelse. Det bærer vores indkøbspolitik naturligvis også præg af. Det kan godt være, at bilen eller gravemaskinen får lov at køre et år eller to mere, men til gengæld bruger vi meget energi på at sørge for, at vores materiel altid er i tip top stand, understreger Gert Christensen. Park & Vej råder over en lang række forskellige køretøjer. Bilerne indkaldes til eftersyn i forhold til antal kørte kilometer. JUNI

16 Peter Enevoldsen er salgschef hos det svensk-ejede Procurator med dansk hovedsæde i Esbjerg. Reglementeret tøj ingen garanti Nye standarder dækker kun synlighed og sikkerhed ikke arbejdstøjets kvalitet AF NIELS HENRIKSEN Selv om salgschefen hos en af Skandinaviens største forhandlere og producenter af arbejdstøj glæder sig og kalder den nyeste standard fra 2013 for revolutionerende, så ærgrer det ham, at standarden og de stadigt skrappere regler alene dækker synligheden og sikkerheden og ikke tøjets kvalitet som sådan. - Der er kæmpe forskel på kvaliteten af arbejdstøj. Vi ser stadig billige produkter af meget ringe kvalitet, som ganske vist overholder de nyeste standarder, men hvor selve metervaren er af utrolig dårlig kvalitet. Efterspørgslen efter arbejdstøj af høj kvalitet er proportionel med konjunkturerne, og vi kan tydeligt mærke, at erhvervslivet knap er kommet ud af krisen, og at ikke mindst kommunerne er hårdt ramt på budgetterne, siger salgschef hos Procurator i Esbjerg, Peter Enevoldsen, der oplever, at det væsentligste krav hos kunden er så lav en pris som muligt. Ny standard I foråret 2013 blev der indført en ny standard for arbejdstøj, og den er iføl- 16 JUNI 2014 TEMA: ARBEJDSMILJØ

17 ge Peter Enevoldsen intet mindre end revolutionerende, fordi standarden EN ISO definerer beklædningen i areal i forhold til High Visibility (High Vis høj synlighed) samt hele metervarens egenskaber i forhold til en livscyklus analyse efter minimum fem vaske. Altså stoffets luminans dets flouscerende evne, dets synlighed. Den ny standard betyder f. eks., at den gule vest, som mange bar i stedet for en jakke, ikke længere kan Klasse 3-godkendes. Vesten kan kun godkendes, hvis den bæres med en t-shirt eller trøje indenunder med godkendte reflekser. Synlighed - Synlighed er blevet en markant parameter hos mange af vores kunder, og efterspørgslen efter High Vis-produkter er kraftigt stigende. F. eks. oplever vi, at flere brancher, som ikke tidligere har gået i arbejdstøj med reflekser, nu efterspørger tøj med flouscerende egenskaber. Det gælder bl.a. elektrikere, fortæller Peter Enevoldsen, der bl.a. tilskriver arbejdskraftens bevægelighed og fleksibilitet som en af årsagerne til udviklingen. - Virksomhederne er blevet mere internationale, også de mindre som sender montører eller håndværkere ud på boreplatforme eller til byggepladser i udlandet, påpeger han. Trenden går mod gult Bygge- og anlægsbranchen bliver tit beskyldt for at være en konservativ branche, hvor ordet plejer aldrig er gået af mode. Traditionelt har folk i entreprenørbranchen og i den offentlige sektor gået i orange tøj, måske med sorte kanter, mens folk på vejene og i f. eks. asfaltbranchen altid går i overvejende gult tøj. - Trenden går heldigvis mod gult i øjeblikket, kombineret med en eller et par andre farver. Det glæder dem, der skal have arbejdstøj på lager, fordi forventninger til lageret naturligvis bliver mindre og kun skal omfatte én farve, dybest set, smiler Peter Enevoldsen, der desuden peger på, at mens ønsket om farve muligvis kan snævres ind til en enkelt eller to hen ad vejen, så stiger kravene til sikkerhed hele tiden. Producenter og forhandlere har derfor ansat medarbejdere, som alene har til opgave løbende at holde sig fuldt opdateret med den nyeste viden på området. Høj kvalitet - Generelt er arbejdstøj designet og produceret i Danmark og Skandinavien af en meget høj kvalitet. Det er vi kendt for, men bevæger vi os syd for grænsen, så ser vi en helt anden kvalitet, og ikke mindst tyskerne er meget interesseret i skandinavisk designet og produceret arbejdstøj, hvor der er lagt afgørende vægt på kvalitet og funktionalitet. Men det er også på de udenlandske marked, men bestemt også herhjemme, at vi desværre ser meget billig arbejdstøj af en rigtig ringe kvalitet. Her er det tydligt, at overholdelse af gældende standarder ikke er en garanti for tøjets kvalitet. Vi ser reflekser, der går i stykker efter nogle få vaske, og vi ser tøj med meget ringe slidstyrke. For eksempel er vores eget mærke Work Safe produceret med 350 gram stof pr. kvadratmeter og tåler mindst 40 vaske. Det er ganske meget og indikerer tøj med stor slidstyrke, forklarer Peter Enevoldsen, der selv er begyndt at arbejde på det tyske marked, som Procurator ser et stort potentiale i. Arbejdstøjet kan have mange farver, men trenden går mod gul. JUNI

18 Arbejdstilsynets smiley kun til låns Karakteren fra den offentlige myndighed kan ændres, hvis forholdene på byggepladsen bliver bedre eller dårligere AF NIELS HENRIKSEN En smiley er udtryk for en tilstand i et firma eller på en byggeplads. Et billede af den situation, som de tilsynsførende fra Arbejdstilsynet fandt ved besøg. Den smiley, der efterfølgende tildeles, er det synlige bevis på den karakter, som Arbejdstilsynet giver virksomheden, og den tildelte smiley er kun til låns. Den kan nemlig hurtigt fjernes, hvis der er anledning til at give en bedre eller dårligere karakter. På Arbejdstilsynets hjemmeside er det muligt at tjekke virksomhedernes aktuelle smileys. Akkurat som vi kender det fra eksempelvis fødevarevirksomheder, restauranter eller butikker, så har byggeog anlægsbranchen også sine smileys. Her tildeler Arbejdstilsynet fire forskellige smileys, som hver især er udtryk for det øjebliksbillede, som de tilsynsførende mødte i firmaet eller på byggepladsen. Arbejdstilsynets smileys kan være røde, gule, grønne eller grønne med en krone. Den røde smiley Den røde smiley er også den, som bør give de mest røde ører i en virksomhed. Den viser nemlig, at virksomheden har fået et forbud eller et rådgivningspåbud. Et forbud betyder, at Arbejdstilsynet vurderer, at der er overhængende og betydelig fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed og sundhed. Et forbud indebærer, at arbejdet skal stoppe øjeblikkeligt, og at det ikke må genoptages, før det kan udføres fuldt forsvarligt. Et rådgivningspåbud er et påbud til en virksomhed om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet til at bistå sig med at løse og forebygge det eller de arbejdsmiljøproblemer, som virksomheden har fået påbud om. Den gule smiley Den gule smiley er en mellemfornøjet sag, der viser, at virksomheden har fået et strakspåbud, et påbud med en frist eller en afgørelse uden påbud. Virksomheden kan få et strakspåbud, hvis der er tale om et alvorligt arbejdsmiljøproblem. Et strakspåbud indebærer, at fejlen skal udbedres med det samme. Virksomheder, der får et strakspåbud, kan dog få lov til at løse problemet midlertidigt, indtil det er muligt at løse problemet permanent. Et påbud med frist betyder, at virksomheden kan fortsætte produktionen, men at den skal finde en permanent løsning på problemet inden fristens udløb. Arbejdstilsynet vil fastsætte en frist, der er lang nok til at sikre, at virksomheden får den fornødne tid til at finde en god og holdbar løsning på problemet. Endelig betyder en afgørelse uden påbud, at virksomheden har begået en overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, men at Arbejdstilsynet med sin afgørelse ikke pålægger virksomheden en handlepligt. En afgørelse uden påbud kan gives i flere situationer, bl.a. når Arbejdstilsynet ved en ulykkesundersøgelse konstaterer, at der i forbindelse med ulykken er begået en overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, men der ikke kan afgives forbud, strakspåbud eller påbud med frist, f. eks. fordi virksomheden allere- 18 JUNI 2014 TEMA: ARBEJDSMILJØ

19 de af egen drift har iværksat den relevante forebyggelse, eller fordi det pågældende arbejde ikke længere udføres. Den grønne smiley Den grønne smiley er en flot karakter, der viser, at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet. En virksomhed kan kun få en grøn smiley, hvis den har fået gennemgået sit væsentlige arbejdsmiljø. Det vil sige, at den enten er blevet screenet før den 1. januar 2012 eller har haft et risikobaseret tilsyn efter den 1. januar Den grønne smiley tildeles, hvis Arbejdstilsynet konstaterer, at virksomheden ikke overtræder arbejdsmiljøreglerne, eller hvis virksomheden ikke længere har et udestående med Arbejdstilsynet. Sammen med den grønne smiley offentliggøres en dato, der viser, hvornår virksomheden er blevet screenet, hvornår den har haft et risikobaseret tilsyn eller hvornår virksomheden har afsluttet sit udestående med Arbejdstilsynet. Kronesmiley Kronesmileyen er en elitesmiley, der viser, at virksomheden har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat. Det vil sige, at virksomheden har gjort en ekstraordinær indsats for at sikre en høj arbejdsmiljøstandard. Kronesmileyen tildeles virksomheden som helhed det vil sige den juridiske enhed hvis alle virksomhedens produktionsenheder er certificerede og har en kronesmiley. Hvis det ikke er alle virksomhedens produktionsenheder, der er certificerede, er det kun de certificerede produktionsenheder, der kan få en kronesmiley. Kronesmileyen er en elite-smiley, der viser, at virksomheden har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat. Kun til låns Uanset hvilken smiley, virksomheden bliver tildelt, så er den kun til låns. De røde og de gule smileys vises på Arbejdstilsynets hjemmeside i mindst seks måneder uanset, om virksomheden har efterkommet forbuddet/rådgivningspåbuddet inden da. De røde og gule smiley bliver herefter vist på hjemmesiden, indtil de arbejdsmiljøproblemer, der har udløst den, er blevet løst. Det vil sige, at Arbejdstilsynet har fået en tilbagemelding fra virksomheden om, at problemerne er løst, eller, at de midlertidige foranstaltninger, der blev påbudt, er gennemført, og at der er iværksat en varig løsning af arbejdsmiljøproblemet. Den grønne smiley har en udløbsdato. Det vil sige, at den bliver slukket efter fem år. Grønne smileyer, der er blevet tildelt fra den 1. april 2007 til den 31. december 2011, bliver slukket fem år efter det tilsyn, der udløste smileyen. Herefter påbegyndes en ny femårsperiode efter hvert risikobaseret tilsyn. Den grønne smiley bliver fjernet fra Arbejdstilsynets hjemmeside, hvis virksomheden får påbud om forhold, der udløser en gul eller en rød smiley. Virksomheden får den grønne smiley igen, når den ikke længere har et udestående med Arbejdstilsynet. Klage Smileyen er som sådan kun et symbol på en afgørelse, og det er ikke muligt at klage over smilyen. Det er derimod muligt at klage over den afgørelse, der ligger til grund for tildelingen af den pågældende smiley. Virksomheden kan klage til Arbejdsmiljøklagenævnet. Klagen har opsættende virkning, og det betyder, at virksomheden ikke eksempelvis vil få en rød smiley, før klagefristen er udløbet, og klagen er behandlet. Klagen over et forbud har dog ikke opsættende virkning. Her offentliggøres den røde smiley straks. Kilde: Arbejdstilsynet JUNI

20 SUNDHEDSHUSE opføres efter nyt pointsystem Store glaspartier præger byggeriet i Brønderslev. Region Nordjylland er Danmarks første Klima Region - og det smitter af på nye byggerier og renoveringer AF NIELS HENRIKSEN Region Nordjylland har indgået aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være Danmarks første KlimaRegion. Dermed forpligter regionen sig til at nedbringe CO2-udledningen med to pct. hvert år indtil På den måde bidrager Region Nordjylland til et mere bæredygtigt samfund og tager ansvar i forhold til klimaudfordringen. Helt konkret betyder aftalen bl.a., at energirenoveringen af regionens mange bygninger styrkes, og at nybyggeri af eksempelvis to sundhedshuse, som Region Nordjylland i øjeblikket opfører i henholdsvis Brønderslev og Sæby, bygges efter det relativt nye pointsystem DGNB som er en officiel bæredygtighedscertificering. Kravet til de to byggerier er, at de skal samle så mange point, at de kan blive sølv-certificeret. Et tysk system DGNB er egentlig et tysk system, der af Danish Green Building Council, er blevet valgt som det officielle bæredygtighedscertifikat i Danmark. En DGNB-analyse dækker hele bygningens livscyklus, helt fra planlægningsstadiet til dens 50. leveår. DGNB-kriterierne kan derfor med fordel implementeres allerede i planlægningsfasen. Analysen giver et godt overblik over bygningens ydevene i forhold til miljømæssig-, økonomisk-, social- og teknisk kvalitet, kvalitet i byggeprocessen og kvaliteten af bygningens lokalitet. For at få et byggeri DGNB-certificeret skal bygherre få tilkoblet en uddannet DGNB-konsulent eller auditor, der kan rådgive om alle spørgsmål vedrørende bæredygtigt byggeri, formulere målene og ikke mindst sørge for, at planlægningsgruppen også gennemfører de aftalte kriterier. 20 JUNI 2014

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Forbud I kan få et forbud mod at forsætte arbejdet, hvis

Læs mere

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder 1 Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder Forbud Virksomheden kan få et forbud mod at fortsætte arbejdet, hvis der er overhængende og betydelig fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøcertificering

En styrket arbejdsmiljøcertificering Bilag til aftale om En styrket arbejdsmiljøcertificering November 2016 Initiativ 1: Indsamling af viden om certificeringsorganernes tilsyn med virksomhedernes arbejdsmiljø Virksomheder, der har et anerkendt

Læs mere

Når et påbud er efterkommet, erstattes den gule eller røde smiley af en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den grønne smiley gælder i 5 år.

Når et påbud er efterkommet, erstattes den gule eller røde smiley af en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den grønne smiley gælder i 5 år. Arbejdstilsynets reaktioner overfor Viborg Kommune 4. kvartal 2014 FORORD: Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere,

Læs mere

ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET?

ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET? ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET? 16.1.2014 Arbejdstilsynet afslører dårligt arbejdsmiljø som aldrig før, viser de senest offentliggjorte tal. For virksomheder kan overtrædelser

Læs mere

Arbejdstilsynets - risikobaseret tilsyn og detailtilsyn i Kriminalforsorgen 2012 / 2013

Arbejdstilsynets - risikobaseret tilsyn og detailtilsyn i Kriminalforsorgen 2012 / 2013 Arbejdstilsynets - og detailtilsyn i Kriminalforsorgen 2012 / 2013 Samlet (u. indhold) Tilsynsbesøg V: Varslet G: Gennemført Institution Output Indhold Status Afsl. G 05-09-2012 FÆNGSLER OG KUC: Anstalten

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. Side 209/7 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.04.05 kl. 18.30 21.30

Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.04.05 kl. 18.30 21.30 DIRIGENT: DAVID AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Pia K., Mads, Aase. Afbud fra Per N., Niels, Karin, Klaus. Uden afbud fra Per Chr. Bestyrelsen besluttede, at fremover bliver det ikke

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Arbejdstilsynets - risikobaseret tilsyn og detailtilsyn i Kriminalforsorgen 2012 / 2013

Arbejdstilsynets - risikobaseret tilsyn og detailtilsyn i Kriminalforsorgen 2012 / 2013 Arbejdstilsynets - risikobaseret tilsyn og detailtilsyn i Kriminalforsorgen 2012 / 2013 Tilsynsbesøg V: Varslet G: Gennemført G 05-09-2012 Institution Output Indhold Status Afsl. FÆNGSLER OG KUC: Anstalten

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Arbejdstilsynets reaktioner over for Viborg Kommune 2. kvartal 2016

Arbejdstilsynets reaktioner over for Viborg Kommune 2. kvartal 2016 Arbejdstilsynets reaktioner over for Viborg Kommune 2. kvartal 2016 Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og i afsnit 2 er der en kort redegørelse for den enkelte reaktion

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 9. april 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 9. april 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 9. april 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. marts 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 10 min 2. Efterretningssager

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den enkelte reaktion i afsnit 2.

Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den enkelte reaktion i afsnit 2. Arbejdstilsynets reaktioner overfor Viborg Kommune 4. kvartal 2013 FORORD: Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere,

Læs mere

er en interaktiv test om arbejdsmiljø inden for Kødforædlingsindustrien og Slagteribranchen BAR Jord til Bord

er en interaktiv test om arbejdsmiljø inden for Kødforædlingsindustrien og Slagteribranchen BAR Jord til Bord er en interaktiv test om arbejdsmiljø inden for Kødforædlingsindustrien og Slagteribranchen BAR Jord til Bord Bliv klar til en grøn smiley Arbejdstilsynet screener i disse år arbejdsmiljøet på alle danske

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012 Til stede: Aksel Nissen, Jan Grønbech, Lars Søndergaard, Flemming Hvid Hansen, Tage Sørensen, Torben Madsen og Peter Pedersen. Endvidere deltog Hans Henrik

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Vildrose II Bestyrelsesmøde

Vildrose II Bestyrelsesmøde Vildrose II Bestyrelsesmøde Mandag d 5. oktober 2009. Sted: Mette Referat : Mette Tilstede: Heidi, Camilla, Mette, Line, Rasmus og Anders Dagsorden 1. Godkendelse af referater mv. a. Referat fra Ordinær

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Der var indkaldt til generalforsamling i grundejerforeningen Koglevænget tirsdag den 16. maj 2006 kl. 20:00 hos Helle og Ib i nr. 17 Dagsorden:

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 3. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d kl

Beslutningsreferat af: Referat nr. 3. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d kl DIRIGENT: Pia K. AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Per Nielsen, Freddy, Pia H., Karin, Pia K., Klaus, Mads, Aase. Afbud fra David, Per Chr. AD. 2. Godkendelse af referat nr. 2. Rettelse til pkt.

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 20. august 2015 Mariebo-Møllen Kl. 13:00

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 20. august 2015 Mariebo-Møllen Kl. 13:00 Møde -referat Sted Start 20. august 2015 Mariebo-Møllen Kl. 13:00 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lars Olsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere suppleant Rinda Faurskov og direktør Per

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 07-2015 06.09.2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tirsdag den 25. august 2015. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 26. november 2014, kl. 18.30 i Andelslandsbyen

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 26. november 2014, kl. 18.30 i Andelslandsbyen Afbud: Ingen Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 26. november 2014, Sagsfremstilling 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 2. Godkendelse af referat. Godkendt 3. Meddelelser fra formanden kl. 18.30 i

Læs mere

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 9. april 2015 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 9. april 2015 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Referat Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 9. april 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. marts 2015 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 10 min 2. Efterretningssager

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf.

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Afdelingsmødereferat Dato: 24. marts 2015 76 husstande repræsenteret. Valg af dirigent Ole Davidsen valgt. Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Referent:

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN OPDATERET 09.12.14 FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN Bornholms Regionskommune står for Folkemødets praktiske rammer. Men det politiske indhold selve festivalens substans bliver leveret af partier, organisationer,

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11.

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11. Indkaldelse til Tjur- Tejstgårdens afdelingsbestyrelsesmøde nr. 245 Torsdag den 13. oktober 2016 kl. 18.30 i bestyrelseslokalet, Sendt til: Formand: Svend Aage Larsen (SL) Næstformand: Birgit Elouni (BE)

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads 2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Bliv klar til en grøn smiley Arbejdstilsynet screener i disse år arbejdsmiljøet på alle danske virksomheder. Alle

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 5. marts 2013 kl. 16.00, i gildesalen, Kollegieparken, Nordbovej 20, 9800 Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Status for arbejdsmiljøet og fremtidens arbejdsmiljøindsats Jacob Buch

Status for arbejdsmiljøet og fremtidens arbejdsmiljøindsats Jacob Buch Status for arbejdsmiljøet og fremtidens arbejdsmiljøindsats Jacob Buch Tilsynschef Tilsynscenter Nord www.arbejdstilsynet.dk 1 Det vil jeg komme ind på Det politiske grundlag- Arbejdsmiljøstrategien 2020

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 5-01-2012

Bestyrelsesmøde. 5-01-2012 2012 Bestyrelsesmøde. 5-01-2012 Fremmødte: Per, Stig, Maria, Noer, Martin, Pia, René og Stig S. Christian meldte afbud. Dagsorden. 1) Valg af referant: 2) Bostøtte (besøg af journalist). 3) Billeder +

Læs mere

T H I S T E D S P E J D E R N E

T H I S T E D S P E J D E R N E Bestyrelsesmøde onsdag den 12.10.2016. Tid: onsdag den 12.10.2016 kl. 19-21.30. Til stede: Gitte, Susanne, Jesper, Søren, Bodil, Ole Afbud: Conny, Lind, Anna Dagsorden: Punkt Emne Referat 1 Godkendelse

Læs mere

Evaluering af bæredygtige danske byggerier til best practise

Evaluering af bæredygtige danske byggerier til best practise Evaluering af bæredygtige danske byggerier til best practise Sæby Strand bebyggelsen under Frederikshavn Boligforening vandt i 2014 NBO Boligprisen, der har en vision om økonomisk, økologisk og socialt

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

Orientering fra DM-Uddannelse Tlf.: Fax:

Orientering fra DM-Uddannelse Tlf.: Fax: Tlf.: 3927 0087 Fax: 3917 8955 : dmh@danskmaskinhandel.dk Nr. 2 Februar 2013 TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER OG UDSALGSSTEDER SAMT DM-ARBEJDSGIVER MEDLEMMER Invitation til DM-Arbejdsgiver Informationsmøder

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

SKAL DIT HUS RENOVERES?

SKAL DIT HUS RENOVERES? SKAL DIT HUS RENOVERES? Mange års erfaring har lært os at sætte kunden i centrum. At lytte og kommunikere er en vigtig faktor, når opgaverne skal løses korrekt og til tiden. Kunden i centrum Casadana A/S

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Dagsorden og beslutningsreferat

Dagsorden og beslutningsreferat Bestyrelsesmøde i 3F Bornholm 14-08-2012 Møde indkaldt af: Jens Skovgaard Deltagere: Jens Skovgaard, Merete Koch, Steffen Finne, Ole Kure, Klaus Garberg, Jann Poulsen, Henning B. Pedersen, Søren Kjøller,

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Onsdag d. 6/9 2017 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster næstformand og kasserer Merete Rosenberg bestyrelsesmedlem Flemming

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Velkommen til årets sommerprogram hos Idræt og kultur. Programmet er blevet til ved et fællesmøde i idræt og kulturtilbuddet, hvor der kom mange idéer på banen.

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad har jeg egentlig pligt til? Hvis skyld er det, hvis noget går galt på virksomheden? Og hvem har ansvaret

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Afdeling 42 dagsorden til afdelingsbestyrelsesmødet d. 3. august 2011 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Parterren, Løget

Afdeling 42 dagsorden til afdelingsbestyrelsesmødet d. 3. august 2011 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Parterren, Løget Afdeling 42 dagsorden til afdelingsbestyrelsesmødet d. 3. august 2011 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Parterren, Løget Center 75 A. Deltagere: Afbud: Fraværende: John, Knud Erik, Max, Dorthe, Anita og

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 3 af 17/1-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen -

Læs mere

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Tine Steen Larsen, PhD Konsulent Energi, Indeklima & bæredygtigt byggeri UCN act2learn TEKNOLOGI Hvem er jeg? Uddannelse DGNB konsulent, Green Building

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30 Side 1/5 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30 I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Leo Kristensen Aase

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere