Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2014"

Transkript

1 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2014 Tirsdag den 29. april 2014 kl Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Morten L. Nielsen blev valgt som dirigent uden modkandidater. Morten Nielsen erklærede at generalforsamlingen var lovligt varslet. 38 stemmeberettigede var mødt op. B. Formandens beretning. Bestyrelsesformand Per Munch berettede om ABC s virksomhed siden seneste generalforsamling. Hovedpunkterne er: Der bliver afholdt 8 bestyrelsesmøder og et par økonomiudvalgsmøder om året. Desuden afholdes sektionsudvalgsmøder, især i USU og SEU. Ombygningen af hallen er færdig. Klubben har desuden foretaget en stor investering i forbedrede køkkenfaciliteter samt et nyt speakeranlæg. Der har været problemer med ventilationen i omklædningsrummene og med varmen i herreomklædningen, men det skulle fungere nu. Der vil blive sat flere nye bænke op af samme type som bænken til højre for indgangen til hallen. Det vil ske efterhånden som de slidte stole skal udskiftes. Antallet af ledige baner er steget, især i prime time kl Klubben er ved at overgå til et nyt regnskabssystem, hvilket kræver en vis implementering. Klubbens økonomi er under pres efter at vi de sidste to år er kommet ud med underskud. Der er overvejelser i bestyrelsen om at ændre klubbens banestruktur som følge af bl.a. den pressede økonomi og de ledige baner. C. Udvalgenes beretninger Ungdomsafdelingen v. Susan Christensen: Turbulent tid det seneste 1½ år med udskiftning i trænerteamet og i forældregruppen. Ubehageligt at opdage at økonomien ikke var i orden. For at skaffe penge, har man bl.a. tænkt på lotteri og bankospil, og vil derfor meget 1

2 gerne modtage sponsorgaver og lign. USU har desuden søgt og fået kroner fra Nordea Fonden til trøjer. Turnering på Bornholm i efterårsferien med 15 børn/unge og 3 trænere med en medaljehøst på 27 som resultat. Juleafslutning med 65 børn/unge og 2 trænere, og senest et video/overnatningsarrangement. Kommende arrangementer: Klubmesterskab 17. maj, Sæsonafslutning 14. juni, Amager Mesterskaberne i uge 25, Sommer Camp i uge 32, og fra næste sæson ABC Miniton om søndagen. Stor ros, anerkendelse og opbakning til cheftræner Nicklas Jensen for en fantastisk indsats. Flere detaljer kan læses i Susans beretning, som er vedlagt i bilag 1. Seniorafdelingen v. Morten Munch: ABC1 er rykket op i Danmarksserien, og de to øvrige hold har også leveret gode præstationer. Træningen forestås af Mads Hallas og Thomas Alm, og det forventes at de fortsætter i næste sæson. Kasper Nielsen, Jacob D. Christensen, Morten Munch og Lasse Wolsgaard er holdledere. Intern aktivitet har desuden bestået af sæsonstartssamling, julefrokost og klubmesterskaberne. Man har været nødt til at afvise nye spillere, da kapaciteten er udnyttet maksimalt. Der arbejdes derfor med at udvide med en C-træning. Flere detaljer kan læses i Mortens beretning, som er vedlagt i bilag 2. Veteranafdelingen v. Per Reslow Olsen på vegne af Jan Sølyst: Stor tak til holdlederne for et flot stykke arbejde. Kbkr s holdturnering er et vigtigt omdrejningspunkt. Fem hold har deltaget i +40- rækkerne og et i +50-rækkerne. Største udfordring har været Kbkr, som har ændret struktur og er i en harmoniseringsfase. Flere detaljer kan læses i Jans beretning, som er vedlagt i bilag 3. 2

3 Motionistafdelingen v. Thomas Kledal: Ny træner, Andreas Johannsen, blev ansat oktober Han er dygtig og vellidt blandt spillerne, og forhåbentlig tager han en sæson mere. Det bliver afgjort i midten af maj. Deltagelse i Kbkr s serie 30-turnering endte med en sidsteplads, men var en god oplevelse for spillerne. Især på kvindesiden er det et problem at flere gerne vil deltage, men der kun er plads til to pr. gang. Deltagelsen i klubmesterskaberne var begrænset, men større end sidste år. Tegn på en positiv udvikling. Største udfordring er niveauforskellene, og at få opstillet nogle fornuftige kampe med nybegynderne. Så især flere nybegyndere er velkomne. D. Fremlæggelse af revideret årsregnskab Regnskabet blev sendt rundt og gennemgået af økonomiansvarlig Per Reslow Olsen. Årets resultat er et underskud på kr. En væsentlig forklaring på underskuddet er investeringerne. Egenkapitalen nedskrives med kr. og udgør kr. pr. 31/ French Frederiksen gjorde opmærksom på de store underskud to år i træk, og kritiserede formandens dispositioner. Per Munch svarede at han har været formand i 14 år, og i alle årene frem til 2011 har der været overskud på op til kr., samt at underskuddene i 2012 og 2013 skyldes de store investeringer, hvor klubben har betalt kr. over de to år, men samtidig fået over 1 mio. kr. i tilskud fra Københavns Kommune. Regnskabet blev godkendt med 29 stemmer for og ingen imod. 9 undlod at stemme. E. Fremlæggelse af budget til orientering Budgettet for 2014 blev sendt rundt og gennemgået af Per Munch og Per Reslow. Klubbens kontingenter stiger omkring 10 % fra august, hvilket giver en stigning i kontingentindtægterne på ca. 5 % i år i forhold til sidste år. Bespisningen er afskaffet for veteraner og motionister ved efterårets turneringskampe. Grunden er at årets budget allerede er brugt. French Frederiksen foreslog at indføre deltagerbetaling ved kampene. Per Reslow svarede at det var bestyrelsens vurdering at der ikke var stemning for dette blandt spillerne. Anders Bay, forpagter af klubbens restaurant, gjorde opmærksom på at den afskafne bespisning kan betyde at han vil opsige samarbejdet med klubben. Mads Hallas foreslog at kigge på administrationsudgifterne. Per Reslow svarede at dette også 3

4 sker, og at alle bestyrelsesmedlemmer undtagen formanden afstår fra deres bestyrelseshonorar i år. Desuden holdes personalelønningerne i ro, ligesom resten af klubbens økonomi styres stramt. Per Reslow understregede at der i budgettet er indlagt et vist rum til uforudsete udgifter. French Frederiksen var utilfreds med at Per Munchs bestyrelseshonorar er uændret, og mente at det burde sættes ned. Per Munch svarede, at han med det store tidsforbrug han havde i formandsarbejdet ikke synes det var rimeligt, men at det stod medlemmerne frit for at vælge en anden formand. F. Behandling af indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag. G. Valg af bestyrelse Alle på valg blev klappet ind. Per Munch, formand, blev genvalgt. Per Reslow Olsen, økonomiansvarlig, var ikke på valg. Morten Munch, seniorformand, blev genvalgt. Jørgen Bunder, veteranformand, blev valgt ind. Susan Christensen, ungdomsformand, blev valgt ind. Thomas Kledal, motionistformand, var ikke på valg. Lasse Wolsgaard, medlem, var ikke på valg. Sacha Nørsø, medlem, blev valgt ind. H. Valg af revisor og suppleant Interne revisorer: Jørgen Jensen og Steen Bergholdt fortsætter. Suppleant Claus Ishøj fortsætter. Eksterne revisorer: Bille & Buch-Andersen fortsætter. 4

5 I. Evt. Jubilæer: 50 år: Preben Nøies Claus Reimer Niels Bang-Ebbestrup Jens Christensen Steffen Grimm Dyrhauge Kirsten Johanne Hansen 25 år: Suzy Mickelborg Flidspokalen gik til Laura Koch Nielsen. Gentlemanpokalen gik til Helle Lykkeå. Inge Andersen gjorde opmærksom på at klubben opkræver flere kontingenter fra det samme medlem når et medlem lejer flere baner, hvilket skyldes at kontingent er inkluderet i banelejen. Per Reslow Olsen vil undersøge sagen og følge op. Morten Munch orienterede om klubbens Facebookside, hvor der jævnligt udsendes nyheder o. lign. Alle kan modtage det ved at gå ind på Facebook og synes om ABC. Per Munch konstaterede at der på generalforsamlingen havde været en del kritik omkring økonomien og bestyrelsen, og gjorde opmærksom på følgende: - ABC er den eneste klub i København, der har medlemsfremgang, og også på landsplan har badminton tilbagegang. - ABC har en velfungerende ungdomsafdeling, der på bedste vis ledes af Nicklas Jensen med stor opbakning fra Susan Christensen og en række forældre, og hvor der ofte er ventelister for at komme ind. - Seniorafdelingen har stor succes både sportsligt og socialt. Afdelingen har aldrig været større, og en række personer står på venteliste. - Bestyrelsen har lagt et budget, som følges meget nøje, og egenkapitalen forventes at være på plads i indeværende år. Per Munch takkede alle for fremmødet. Morten Nielsen takkede alle for god ro og orden. Tiltrådt af dirigent Morten Nielsen. 5

6 Bilag 1. Til: Fra: GF-referat Susan Christensen, midlertidig USU-formand Dato: 29. april 2014 Vedr.: Ungdomsafdelingens beretning 2013/2014 Tak for ordet jeg skal gøre det kort. Mit navn er Susan Christensen og er mor til Hanne og Mette. Jeg blev indvalgt i ABC s bestyrelse på sidste års generalforsamling. De sidste ca. 1½ år har været en turbulent tid for USU med udskiftning i trænerteamet og i forældregruppen, men vi er kommet stærkt igen synes vi selv! Engagerede trænere og cheftræner, som jeg vil vende tilbage til, og en liste af afholdte og planlagte arrangementer har kendetegnet året. Fx. tur til Bornholm i efterårsferien for 15 børn/unge og 3 trænere med en medaljehøst på 27 som resultat. Og ja, der var andre klubber end ABC der deltog. Juleafslutning med 65 børn/unge og 2 trænere, og senest et video/overnatningsarrangement hvor hallens brandsikkerhed samtidigt blev tjekket og ajourført først. Men den største - og for mit eget vedkommende mest ubehagelige - opdagelse var, at økonomien ikke var i orden. Det har betydet flere ting. USU bruger meget tid og energi på at tænke økonomi, hvor vi meget hellere ville have brugt tid og kræfter tænkt på det sportslige. Det afholder os imidlertid ikke fra at have mange ideer og arrangementer i vente, men det betyder pt. at stort set alt er nødt til at være brugerbetalt, da vi har prioriteret trænerlønninger og bolde som det primære. Af kommende arrangementer kan nævnes: Klubmesterskab den 17. maj, Sæsonafslutning den 14. juni, Amager Mesterskaberne i uge 25, Sommer Camp i uge 32 og fra næste sæson ABC Miniton om søndagen. Vi skal også tænke ind i den nye skolereform og hvad det kan betyde for ABC, men vi kender pt. ikke konsekvensen. For at skaffe penge, har vi bl.a. tænkt ind i lotteri og bankospil, så vi vil meget gerne modtage sponsorgaver og lign. (Salg af LI-NING T-shirts XL). Vi har søgt og fået kroner fra Nordea Fonden til trøjer. 6

7 Ved arrangementerne har vi prioriteret selv at stå for indkøb og evt. madlavning, for at minimere omkostningerne. Det betyder samtidig håber vi at der kan blive lidt ekstra overskud til at lønne vores trænere og fantastiske cheftræner Nicklas Jensen, fx når han og Natasja for egen regning - bruger en hel weekend for at coache, bakke op og vejlede vores deltagere til en Focus Turnering. Eller når Nicklas - uden hjælp - får etableret og gennemført diverse arrangementer, herunder afholdelse af Mads P., som ingen af os i USU har prøvet at arrangere og afholde før. Det fortjener den største ros og anerkendelse! og som jeg sagde indledningsvis, har vi et trænerteam med Nicklas Jensen i spidsen, som er så dedikeret, engageret og vellidt af børn, unge og forældre, at han i øjeblikket er nerven i USU. I hans unge alder, er det beundringsværdigt og som vi bakker op om - alt det vi kan. Det var ordene fra USU. 7

8 Bilag 2 Til: Fra: GF-referat Morten Munch, SEU-formand Dato: 29. april 2014 Vedr.: Seniorafdelingens beretning 2013/2014 Overordnet: Endelig i Danmarksserien God træningsindsats Tæt på oprykning til ABC2 SEU: SEU har i denne sæson haft undertegnede som formand og endvidere har holdlederne deltaget i udvalget. Begrænset mødeaktivitet. Det meste klares i hallen og ikke mindst pr. mail. Træning: I denne sæson har Mads Hallas og Thomas Alm. Træningskonceptet, hvor der inddeles i A/B, herre/dame og single/double-træning, der ruller med tre ugers varighed, så alle får ens træningstider hen over en hel sæson, er videreført. Desværre har single/double opdelingen ikke fungeret. Så denne bliver genovervejet. Vi har nået max. kapaciteten i indeværende sæson og har formået at hæve niveauet. 8

9 Der er som sædvanligt sommertræning fra og med maj måned. Træningen starter op igen i august. Vi regner også med at Mads Hallas og Thomas Alm er trænere til næste sæson. Vi arbejder på at få de sidste ting til at falde på plads. Holdturnering: I år deltog der 3 hold i KBKr s holdturnering. ABC1 blev suveræn vinder af grundspillet i Københavnsseriens pulje 2 med 5 points ned til nr. 2. I slutspillet blev det noget mere spændende. ABC1 kunne afgøre det på hjemmebane i ABC i den næstesidste kamp. Men det glippede desværre. Til gengæld kunne ABC1 på udebane mod DB med en sejr afgøre det selv og det endte med en 4-9 sejr, hvorefter ABC1 rykker op som nr. 2 i Københavnsserien. Holdleder har været Kasper Nielsen og Mads Hallas og Thomas Alm har stået for holdsætningen. ABC2 spiller i serie 1. ABC2 endte på en 3. plads og rykker desværre ikke op. ABC2 kunne selv afgøre det hjemme mod SMASH1, men det var for stærke og det blev til et nederlag. Morten Munch og D.C. har været holdledere for ABC2. ABC2 skal i Københavnsserien efter næste sæson. ABC3 spiller i serie 2. ABC3 endte på en 5. plads i en meget lige pulje, hvor ABC3 fik i alt 14 point, hvilket kun var to points fra at rykke op. ABC3 har i løbet af sæsonen indgivet to protester pga. modstandernes holdsætning og vundet dem begge. Lasse Wolsgaard har været holdleder for ABC3. Næste sæson: Vi skal videre til næste sæson og er allerede i gang med planlægningen. Vi har brug for 9

10 yderligere halkapacitet for at kunne udvide. Derfor arbejder vi med at etablere en C-træning, som skal ligge mandag og fredag aften. Fredag aften skal der være mulighed for øvrige seniorspillere at spille med, så der kan blive etableret en tredje træningsaften og være mulighed for at spille sammen med alle spillere. For øjeblikket er der ikke hold nok til at alle seniorspillere kan komme ud og spille holdkampe. Derfor vil vi gerne etablere et ABC4 bestående af unge spillere og vores C- træningsspillere. Dette arbejdes der på for øjeblikket. Kampjubilarer: Navn Antal kampe Intern aktivitet: Sæsonstartssamling Julefrokost Klubmesterskaber Afslutning: Tak for endnu en god sæson. Vi er i fuld gang med forberedelserne til en endnu bedre sæson 2014/2015, hvor ABC er tilbage i Danmarksserien og der skal vi blive! For beretning 28. april 2014, Morten Munch, SEU-formand 10

11 Bilag 3. Til: Fra: GF-referat Jan Sølyst, VEU-formand Dato: 29. april 2014 Vedr.: Veteranafdelingens beretning 2013/2014 Tirsdag den 29. april kl. 19:30 Beretning for veteranafdelingen. Omdrejningspunktet i veteranafdelingen er forsat holdturneringen. Desværre har den største udfordring i denne sæson været kredsen. Kredsen har ændret deres struktur og er midt i en harmoniseringsfase, hvilket volder problemer. Det er dog sandsynligt at de værste uhensigtsmæssigheder er blevet belyst og rettet frem mod kommende sæson. ABC er kommet med en del kritik punkter og det er opfattelsen at kredsen forsøges at efterleve og udbedre, til alles tilfredshed. Vi har 6 hold tilmeldt kbkr s holdturnering, 5 hold i +40 rækkerne og 1 hold i +50 hold Jeg vil først og fremmest takke de holdledere som udfører et fantastisk stykke arbejde: Og det er: Martin Borch og Claus Christiansen fra vet1 Jimmi Thomassen og Per Reslow fra vet2 Lisbeth Ørslev fra vet3 Alan Ørslev fra vet4 Inge Andersen og Flemming Nielsen fra vet5 Ole Larsen og Jørgen Bunder fra

12 Denne gruppe har fået os sikket gennem sæsonen og minimeret spild af resurser, samt koordineret og planlagt til manges tilfredshed. Resultat for holdende er som følger: Vet1 6 plads, elite rækken Vet2 3 plads, serie 2 Vet3 6 plads, serie 4 Vet4 2 plads, serie 8 Vet5 2 plads, serie plads, serie 2 og derved oprykning til bedste række Planerne for kommende sæson er mange og den orientering overlader jeg til den kommende vetu formand. Kampspiller jubilæum der er igen en håndfuld spillere, i deres bedste alder, som har spillet 100 kampe eller derover og det er som følger: Tak for 15 godt år i bestyrelsen og i diverse udvalg. Det er tid til nye kræfter og energi. God vind til alle Jan Sølyst 12

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Generalforsamling Hundige BK

Generalforsamling Hundige BK Generalforsamling Hundige BK Torsdag 26-02-15 kl 19:00 (22 medlemmer fremmødt.) 1. Valg dirigent : Youssef Lharraki blev valgt som dirigent, uden indvindinger. 2. Josef indleder med at finde en Referent

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr.

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr. 31. årgang nr. 2 Maj 2004 Idrætsbladet Medlemsblad for Sankt Annæ Idrætsforening Formanden - tak for en god sæson Generalforsamlingen - referat fra klubbens øverste myndighed Badminton - supersæson for

Læs mere

Stubbekøbing Badmintonklub. Sæson 2012/2013

Stubbekøbing Badmintonklub. Sæson 2012/2013 Generalforsamling fredag den. 24. maj 2013 i Stubbekøbingshallens cafeteria. Deltagere fra gl. bestyrelsen: Pernille, Susanne, Henrik, Tina, Henriette, Jørgen 10 andre medlemmer deltog Fraværende fra gl.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Tuborgfondet. støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE

Tuborgfondet. støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE Tuborgfondet støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE 250 stk visitkort inkl. levering: 295,- www.lime-coffee.dk..

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16 Helt færdig! Regler Annexhallen Se midtersiderne! Infohæfte sæson 2015-16 Helt færdig! Ja, projektet med at renovere vores dejlige hal er lykkedes. Det har vi kæmpet for i mere end 10 år! Så glæd dig til

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

Himmelev-Veddelev Boldklub.

Himmelev-Veddelev Boldklub. Himmelev-Veddelev Boldklub. Ordinær Generalforsamling : Himmelev den. 31.1.2012. Tid og sted : Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 19,00 Herregårdsvej 46 i klubhuset. Dagsorden : 1. Generalforsamlingen åbnes.

Læs mere

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN LEDER Et lille halvt år er gået, og et nyt nummer af startisten står for døren. Denne version af startisten er i lidt nye rammer, idet Jesper Hede,

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger Generalforsamling onsdag d. 25/3 2014 kl. 19.30 i Voerladegård Skole 1. Valg af dirigent Lars L. er valgt som dirigent Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt jvf. vedtægterne 2. Aflæggelse af formandens

Læs mere

Spil fodbold i Østerbro Idræts-Forening - din lokale fodboldklub

Spil fodbold i Østerbro Idræts-Forening - din lokale fodboldklub Spil fodbold i Østerbro Idræts-Forening - din lokale fodboldklub April 2011 13. årgang Østerbro Idræts-Forening (medlem af K.B.U.) P.H. Lings Allé 10 2100 København Ø Telefon klublokaler: Ryparken 22 59

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union

Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union Medlem af Dansk Firmaidrætsforbund & De Danske Skytteforeninger LTFU NYT Nr. 1 2011 Husk at tilmelde jer til årets Firma Multi Motions løb. Se siderne 4 & 5 inde i bladet

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere