PIA Nassau Europe Produktbeskyttelseforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PIA Nassau Europe Produktbeskyttelseforsikring"

Transkript

1 PIA Nassau Europe Produktbeskyttelseforsikring Kontaminering/tilbagekaldelse Spørgeskema Virksomheden 1. (a) Navn på virksomheden og de datterselskaber der ønskes omfattet af dækningen (b) Adresse _ (c) Virksomhedens aktiviteter (c) Web site 2. Ønsket dækningssum: (a) Hændelig produktkontaminering DKK (Accidental Product Contamination APC) (b) Produktsabotage (Malicious Product Tampering MPT) DKK CPI spørgeskema - dk

2 3. (a) Angiv forventet årligt salg (indeværende og næste år) (b) Antal produktionsanlæg (c) Angiv venligst følgende: Omsætning pr. land: 200_ 200_ 200_ Land Land Land Forsæt på separat bilag hvis nødvendigt. 4. Udfyld venligst produktliste, jvf. bilag A 5. Angiv venligst de produkter der sælges under en anden virksomheds navn eller mærke (samt % af omsætning) a. b. c. d. Forsæt på separate bilag hvis nødvendigt. 6. Angiv nye produkter, der er sat i produktion eller som er sendt på markedet for første gang indenfor de seneste 12 måneder. 7. Hvor stor en del af virksomhedens produkter fremstilles af andre? 8. Har virksomheden accepteret at skadesløsholde underleverandører af komponenter eller råmaterialer? Ja Hvis ja, beskriv venligst. 9. (a) Antal ansatte: 2

3 (b) Har der været, strejker, arbejdsnedlæggelser eller uroligheder eller nedlukning af produktionsanlæg i de sidste tre år. 10. (a) Har virksomheden været mål for politiske, race eller miljøekstremister eller særlige interessegrupper? Ja. Hvis ja, beskriv venligst. (b) Benytter virksomheden sig af produkter som er testet på dyr, importerer eller eksporterer produkter fra/til ustabile lande (såsom Israel og Sydafrika), eller har virksomheden andre aktiviteter, som kunne blive et mål for ekstremister eller andre interessegrupper.? Ja. Hvis ja beskriv venligst. Kvalitetskontrol 11. (a) Har virksomheden en skriftlig kvalitetssikkerhedsplan i kraft? Ja Vedlæg venligst en kopi af seneste plan. (b) Indeholder den HACCP procedurer for alle produkter? Ja (Hazard Analysis & Critical Control Points System) Vedlæg kopi af HACCP. Dato hvor HACCP plan sidst blev revideret (c) Indeholder kvalitetssikkerhedsplanen alle 7 HACCP principper? Ja (d) Opfylder all produkter registreringsstandarder? Afkryds hvis: ISO 9000 (1994) ISO (e) Hvornår blev der sidst foretaget en inspektion af Levnedsmiddelkontrollen, Sundhedstyrelsen eller lignende? Venligst vedlæg kopi af seneste inspektionsrapport. 12. Opfylder produkterne som ønskes dækket af forsikringen alle krav der stilles af lovgivning? Ja Hvis, nej uddyb venligst. 13. (a) Har virksomheden en kvalitetssikringsafdeling? Ja (b) Hvem har ansvaret for overvågning og implementering af kontrol- og sikkerhedsprocedurer? (c) Har den pågældende andre ansvarsområder? Ja Hvis ja, uddyb venligst. 3

4 (d) Hvilken uddannelse har det overordnede kvalitetssikkerhedspersonale? (e) Har virksomheden en central kontaktperson hos relevante myndigheder? Ja 14. Kræves det at virksomhedens leverandører følger HACCP standarder? Ja Hvorledes sikrer virksomhedens sig at leverandørerne overholder de fastsætte kvalitetsprocedurer? (Ansøgning, spørgeskema, referencer, inspektionsrapporter osv.) 15. Hvordan indsamles og registreres kundereklamationer? Internet site Gratis telefonnummer Elektronisk (i.e. database) Andet Produkttestning 16. Testes produkterne? Ja (a) Beskriv venligst hvilke procedurer der benyttes mikrobiologi røntgen metal detektorer andre:- (b) På hvilke stadier i produktionsprocessen foretages testene? under produktion slutprodukt andet:- (c) Foretages testene på kritiske kontrolpunkter? Ja Beskriv venligst. (d) Har virksomheden et internt laboratorium til brug ved test? Ja (e) Hvis nej, benyttes da eksternt testlaboratorium? Ja I givet fald hvilket? (f) Er der en hold periode før afsendelse? Ja (g) Tester virksomheden råvarerne? Ja Beskriv venligst hvilke procedurer der benyttes mikrobiologi røntgen metal detektorer andre:- (h) Er der en karantæneperiode ved modtagelse af råvarer? Ja 4

5 Revision 17. Foretages revision af kvalitetssikkerheden af uafhængig tredjemand? Ja (a) Af hvem? (b) Hvor ofte? (c) Har der indenfor de sidste to år været nogle store anbefalinger som ikke er blevet implementeret?. 18. Bliver etiketter kontrolleret? Ja Hvis ja, hvornår og af hvem?. 19. (a) Kræver virksomhedens kunder at et vist toleranceniveau for fejl fastholdes? Ja Hvis, ja angiv venligst niveau (b) Er tolerance niveauet nogensinde blevet overskredet? Ja Beskriv venligst Beredskab 20. Vedlæg venligst kopier af seneste tilbagekaldelsesplaner og kriseplaner: (a) Hvornår blev disse planer sidst revideret og/eller opdateret? Dato: (b) Benytter virksomheden serienumre eller andre systemer til at identificere det enkelte produkt? Ja Hvis ja beskriv da venligst. (produktionsanlæg, dato, skift etc.) (c) Hvem har bemyndigelse til at iværksætte en stor tilbagekaldelse? 5

6 21. Hvad er de anslåede omkostninger i forbindelse med tilbagekaldelse af virksomhedens største mærke/brand: Maksimum: Gennemsnit: Minimum: Skadesinformation 22. Har virksomhedens produktionsanlæg eller produkter nogensinde modtaget påtale fra myndighederne? Ja Hvis ja, så beskriv venligst forløbet (hvad, hvem, hvornår) 23. Tidligere skader Har virksomheden inden for de sidste 5 år tilbagekaldt nogen produkter? Ja Hvis ja, beskriv da venligst for hver tilbagekaldelse (produkt, årsag til tilbagekaldelse, hvordan tilbagekaldelse blev foretaget, hvornår tilbagekaldelse startede og sluttede, de samlede omkostninger og om hvad der er gjort for at forhindre gentagelse) 24. Har virksomheden inden for de sidste 12 måneder haft haft viden om aktuelle, truende eller formodede ondsindede produktbeskadigelser eller aktuelle eller formodede kontamineringer der omfatter sikredes produkter? Ja Hvis, ja beskriv da venligst. 25. Har virksomheden, dets bestyrelses eller direktører eller nogen anden person kendskab til nogen hændelse der kan give anledning til tab der vil være dækket under den ansøgte forsikring? Ja Hvis ja beskriv venligst. Tidligere forsikring 26. Har virksomheden på nuværende tidspunkt udtaget forsikringsdækning for tilbagekaldelse af produkter? Ja Hvis ja, så angiv venligst. (a) Udløbsdato: (b) Dækningssum: 6

7 (c) Selvrisiko: (d) Selskab: Erklæring Undertegnede erklærer, efter at have indhentet fuldstændige oplysninger herom, at ovenstående fremstilling og oplysninger er i overensstemmelse med sandheden og de faktiske forhold, og at der ikke er fortiet eller fordrejet nogen kendsgerning som må anses for væsentlig. Undertegnede er indforstået med, at nærværende spørgeskema sammen med andre informationer udgør en integreret del af forsikringsaftalen med selskabet, og at selskabet øjeblikkelig skal informeres om væsentlige ændringer i ovennævnte. Navn og titel Underskrift Dato: 7

8 Bilag A: Oversigt over produkter der ønskes omfattet af dækningen Produkter (1) (2) (3) (4) Daglig produktion Omsætning (pr. år) (DKK 000) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Detajl = D Fremstiling= F en gros = E Færdige produkter = FP Ingrediens = I Hylde tid Type af emballange 8

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSADMINISTRATIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSADMINISTRATIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSADMINISTRATIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA 1. Virksomhedens navn: Virksomhedens adresse: Telefon nummer: CVR-nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Hvornår blev virksomheden

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA 1. Virksomhedens navn: Virksomhedens adresse: Telefon nummer: CVR-nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Hvornår blev virksomheden grundlagt?

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL IT-VIRKSOMHEDER SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL IT-VIRKSOMHEDER SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL IT-VIRKSOMHEDER 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: _ Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

Spørgeskema. Nassau. forsikring. Professionel ansvarsforsikring IT ydelser, software-leverance, databehandling, IT-konsulenter. 1 Virksomhedens navn:

Spørgeskema. Nassau. forsikring. Professionel ansvarsforsikring IT ydelser, software-leverance, databehandling, IT-konsulenter. 1 Virksomhedens navn: Nassau forsikring Spørgeskema Professionel ansvarsforsikring IT ydelser, software-leverance, databehandling, IT-konsulenter 1 Virksomhedens navn: Virksomhedens adresse: Hjemmeside: Telefon: Telefax: Hvornår

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL BOLIGSELSKABER SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL BOLIGSELSKABER SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL BOLIGSELSKABER SPØRGESKEMA Grundlaget for tilbud er oplysningsskema i forbindelse med årsregnskab, samt alle forklarende noter hertil og seneste årsregnskab. 1. Boligselskabets navn:

Læs mere

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA 1 Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: Telefax: Hvornår blev virksomheden grundlagt: Drives der virksomhed som ejendomsformidler:

Læs mere

2 Oplysninger vedrørende samtlige personer, der yder rådgivning (indehavere og ansatte)

2 Oplysninger vedrørende samtlige personer, der yder rådgivning (indehavere og ansatte) Nassau forsikring Spørgeskema Professionel ansvarsforsikring for ingeniører og arkitekter 1 Firmaets navn Adresse Telefon Telefax E-mail adresse Hjemmeside Hvornår er firmaet grundlagt Hvilken virksomhed

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for revisorer

Professionel ansvarsforsikring for revisorer 1. Begæring om forsikringstilbud Professionel ansvarsforsikring for revisorer Virksomhedens navn: Virksomhedens CVR-nr. Telefon nr.: Virksomhedens adresse: Kontakt person: E-mail adresse: 2. Virksomhedsoplysninger:

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: _ Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE DEL I

ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE DEL I ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE For at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan behandle din ansøgning om straflempelse, skal du oplyse dit navn, adresse, telefonnummer etc. jf. del I nedenfor samt komme med

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Ansøgning. Ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino (se vejledningen) Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V

Ansøgning. Ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino (se vejledningen) Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V 1/16 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino (se vejledningen) Ansøgning Ansøger skal betale et gebyr til Spillemyndigheden

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 3 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 4 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.2 Spil, der ikke kan søges

Læs mere

Regler for udstedere af obligationer NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-06-2013

Regler for udstedere af obligationer NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-06-2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-06-2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 5 1.1 REGLERNES GYLDIGHED... 5 1.2 IKRAFTTRÆDELSE OG ÆNDRING AF REGLERNE... 5 2. BETINGELSER FOR

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

PRODUKTSIKKERHED I EUROPA:

PRODUKTSIKKERHED I EUROPA: PRODUKTSIKKERHED I EUROPA: En vejledning i afhjælpende foranstaltninger og tilbagetrækning af produkter - en hjælp til virksomheder med henblik på at beskytte forbrugerne mod farlige produkter Støttet

Læs mere

PRODUKTINFORMATION OM @rating FORSIKRING

PRODUKTINFORMATION OM @rating FORSIKRING PRODUKTINFORMATION OM @rating FORSIKRING Jeres arbejde er fuldført. Fakturaen til debitor er sendt med sædvanlig betalingsfrist. En fin forretning. Og pengene er sikret med @rating FORSIKRING! DER ER TRE

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv

Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv Gebyr- og afregningskonto Cvr/CPR-nr. Kontohaver Adresse Postnr. By indgår aftale med Nykredit Bank om tilslutning til Nykredit

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem 1.0 SIKREDE 1.1 Bestyrelses- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere