Vurdering af ulandshjælpens effekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af ulandshjælpens effekt"

Transkript

1 Kapitel 8 Vurdering af ulandshjælpens effekt Ultrakort tilbageblik En vurdering i detaljer er uden for denne bogs rammer og mine muligheder opfat derfor dette som en hjælp til dig ingen prædiken, men oplysning om nogle få af de mange faktorer, der har indflydelse og som bestemmer katastrofehjælpen og ulandsbistandens betydning og virkninger. En vurdering af ulandshjælpens effekt i forhold til dens omkostninger vil være behæftet med mangler og fejl, såfremt den fremsættes generelt. Samspillet mellem de mange faktorer, som har indflydelse på resultaterne er uklare og flere er mere eller mindre bevidst skjult for offentligheden. Debatten om ulandshjælp afspejler politiske, religiøse, moralske holdninger og økonomiske interesser. Sandheden er ikke sort hvid, men oftest i grå nuancer, nar man får afdækket de mange mere eller mindre slet skjulte motiver, der ligger bag. Martin Luther udtalte fra kirketrappen i Worms: «Mennesket er i bund og grund slet, optræder det godt, er det Vorherre Jesus Kristus skyld». I en melemsvær branderts efterdønninger stod jeg i 1945 på trappen til Københavns Rådhus ved solopgang og råbte til duerne: «Hvis mennesket optræder godt, er det nok beruset». 139

2 Lad os slå fast, at menneskehedens børn er en broget skare, hvor nogen: udfører et beundringsværdigt, uselvisk arbejde og kæmper for at hjælpe medmennesker, medens andre, det kan være forskellige landes regeringer korrupte pseudodemokratiske statsoverhoveder; infiltreret og samarbejdende med erhvervsvirksomheder eller privatpersoner i kyniske forsøg pa at score kasse og derfor benytter forhåndenværende sugerør og malkemaskiner. Ekstremisters vurderinger, hvad enten de foreligger fra højrefløjen eller venstrefløjen er ofte følelsesladede og går fra at stoppe ulandshjælpen til at øge den og hjælpe den ganske verden uanset vort lands formåen. Politiske partier og organisationer (fagforeninger) findes i forskellige mere eller mindre moderate udgaver generelt betegnet som venstreorienterede ofte som socialistiske foretagender, der også støtter ulandes oprørsbevægelser, der kæmper for frihed og selvstændighed. Flere af Danmarks største projekter er slået fejl, på trods af enorme investeringer og massiv indsats af danske eksperter. Congo og Noakhaliprojektet i Bangladesh er de mest iøjnefaldende. Sidstnævnte varede 14 år fra 1978 til 1992 og kostede 389 mio. kr. 9 ar efter, at projektet var afsluttet, foretog Center for Udviklingsforskning en evaluering. Denne foreligger i bogen: «Evaluering: I flagskibets Kølvand» udgivet af Udenrigsministeriet Danida. Bogen er pa 80 sider og kan rekvireres gratis fra Udenrigsministeriet: Denne evaluering vender jeg senere tilbage til. Ultrakort historisk tilbageblik Koloniområder som pseudo-demokratier Da Belgien officielt forlod Congo, var det et forholdvist fredeligt og velfungerende land med en rimelig levestandard målt med afrikansk målestok. Den indsatte «demokratiske» regering støttet af belgiske tropper efterlod efter 35 års korruption et udplyndret land splittet mellem forskellige «krigsherrers» indbyrdes krige. Du kan uden større besvær finde andre eksempler. Ulandshjælp under Den kolde Krig Ingen af supermagterne kan sige sig fri for at have ydet ulandshjælp, hvor hovedbestanddelen var våben. Formålet var oprettelse af baser for fly flådefartøjer og hærstyrker. 140 Chittagong 27, 92, 131, 135, 142, 143, 146, 152 Congo 140, 143, 152 Noakhali 135, 146

3 Etiopien er et ganske godt eksempel under borgerkrigene kæmpede hærstyrker med anvendelse af det mest moderne udstyr. I havne stod landbrugsudstyr og rustede op. Uanvendeligt i områder, hvor man endnu anvendte hakker i stedet for plove. Tusinder sultede og tusinder dør stadig af sult. U-landes styrers sikkerhed og beståen er baseret på et politi- og militærapparat ofte med illegale lejesoldater (dødspatruljer den britiske forhenværende premiereminister Thatchers søns lejetropper eksempelvis), der udfører det mest beskidte arbejde. USA har igennem mange år doneret omkr. halvdelen af FNs støtte til ulande, men denne støtte har i de sidste år været aftagende af flere grunde. Efter sovjetstyrets og Murens fald er frygten for en tredje verdenskrig formindsket og Den kolde Krig en saga blot. Tilbage er motivet for USAs vedkommende at yde støtte til kræfter, der bekæmper revolutionære (kommunistiske) bevægelser, således at man bevarer sine økonomiske interesser i områderne. At Danmark er allieret med USA igennem Nato begrænser vor diplomatiske indsats i FN, dog er det værd at bemærke, at Danmark ydede bistandshjælp til Vietnahm på trods af USAs daværende handelsblokade. Interessegrupper motiver metoder Råstoffer Uranium og andre råstoffer af betydning for fremstilling af krigsmateriel har ligesom guld, diamanter haft betydning for krige og dermed behov for katastrofehjælp og ulandshjælp. En påstand måske men foretag selv en analyse Begynd med hvor findes råstofferne. De fleste atlas har kort, der oplyser derom. Søg efter olie krom vanadium molybdæn uranmalm og sidst, men ikke mindst, de råstoffer, der i dag er uundværlige til mobiltelefoner og andet indenfor elektronikfremstillingen. Hvilke råstoffer har man i de områder, hvor man har haft de største hungerkatastrofer inden for de sidste 50 år? Er der sammenhæng mellem den ydede bistand og forekomsten af værdier, der blot venter på at blive røvet? Dernæst kan du undersøge antallet af krige ofte betegnet og maskeret som borgerkrige. 141

4 Såfremt et tilsyneladende demokrati optræder på scenen, kan du uden større besvær fastslå dets levetid, og hvem der har støttet det. Når styret blev for ubehageligt, blev det styrtet af de selvsamme magter, som havde indsat det. Hvis ikke den afsatte præsident (diktator) er snigmyrdet (ofte af drabsmænd betalt af donorlandet) kan han nyde sit otium i udlandet med en anselig formue som baggrund. En progrom, dvs. forfølgelse af etniske og religiøse minoriteter i det nordlige Burma betød flere, hundrede tusinders flugt ind i Chittagong Hills. Her lå de i årevis på den bare mark uden hjælp af nogen art. Den desperate situation fik adskillige flygtninge til at forsøge en flugt tilbage til Burma. Mange satte livet til på floderne. Danmark havde leveret mindre skibe til fiskeri-inspektion. Men nu var disse på trods af aftalen om formplet udstyret med maskinkanoner og maskingeværer, som mejede flygtninge ned for fode, men det taler man ikke om. Hvorfor ikke? I dette område var der som i andre områder, hvor nødhjælp udebliver, intet af interesse for traditionelle donorer. Erhverv økonomiske interesser Nøden og elendigheden i syd - og mellemamerikanske stater har hersket i mange år uden synderlige forbedringer. USA begrunder officielt sin indsats i Syd- og Mellemamerika som en del af narkobekæmpelsen men beskyttelse af råstofinteresser (olie uranium) og verdens største monopol United Fruit Compagni kan ikke udelukkes. Donorpengene er eksempelvis i Honduras gået til vejnettet og er sammenligneligt med Hitlers og Mussolinis autostradaer. Styrets anvendelse af terror i form af vold mord (katolske præster inkluderet) er meget lig med metoderne og rædslerne fra Tysklands Hitler og Sovjets Stalin. Af og til får man en revolution (kup) og i en periode, et diktatorisk, undertrykkende styre, hvilende på donorlandets bajonetter. I denne fase tales med meget store ord om alt det, man nu vil gøre for at råde bod på elendigheden. Men oftest får monopolerne igen indflydelse, og så er vi tilbage, hvor vi begyndte. Da de danske skibsværfter var truet af lukning pga. krise byggedes flere færger til Bangladesh i Danmark. Hjælpen til det betrængte fiskeri i Chittagong blev af flere grunde en fiasko og igen spild af penge. Men danske virksomheder nød godt af leverancer til bådmotorer kølehuse og meget andet. 142 Chittagong 27, 92, 131, 135, 140, 143, 146, 152

5 Det kan således være en god forretning at levere via den danske statskasse, hvilket også gælder for levering af nødhjælp via FN til katastrofeofre. Årsagerne til fiaskoen i Chittagong finder du, hvis du sammenligner Folkekirkens arbejdsmetoder i Lalmonihart med Danidas gentagne svigt med hensyn til oplæring af lokale midler til aflønning af disse og periodevis kontrol med vedligeholdelse af materiellet. Dette kan undre, da det danske hospital i Congo fungerede fint med dansk personel, som gav lokale beboere en uddannelse og sørgede for deres aflønning. Da Danmark på grund af styrets korruption og gentagne overtrædelser af menneskerettighedskonventionen trak støtten tilbage og overlod den videre administration til styret, faldt alt fra hinanden og efter få år var det velfungerende hospital forvandlet til en ruin. Kemiske monopoler incl. olieindustrien har gang pa gang demonstreret deres magt og indflydelse i form af forureningskatastrofer. Erstatningssager ført ved domstole er gode kilder. Katastrofen i Ghopal i Indien er blot et af mange eksempler. Se Greenpeace internetside. Ulandsgæld toldmure gældssanering Umiddelbart må det forekomme inkonsekvent og i strid med intentionerne, når den industrielle verden er mere end modvillig med at eftergive et ulands gæld, som tidligere er stiftet i en periode, hvor korrupte politikere med hjælp fra malkemaskiner og sugerør har anbragt formuer i udenlandske, suspekte banker. Sydafrikas regering nægter i dag at betale gammel gæld. En af danske gymnasieelvers indsamlinger (Dagsværk), som gik direkte til fordel for det sydafrikanske folk blev af vore myndigheder placeret på et sidespor. Toldmure forhindrede i en årrække måske også i dag import af visse varegrupper fortrinsvis landbrugsprodukter produceret i ulande. Virkningerne forstækedes yderligere ved, at EU og andre smed overskudsproduktion pa ulandenes markeder til dumping- eller foræringspriser. Dyrkning af kaffe blev for de fattige bønder i Mellemamerika til en underskudsforretning, som de ikke kunne opretholde selv en kummerlig tiiværelse for. For at råde bod herpå, har organisationen De Havilland garanteret en mindstepris. Havilland kaffe kan købes i nogle supermarkeder, men omsætningen er af et så lidet omfang, at fremstillingen af narkotika fortsætter. Greenpeace 93 Danida 90, 130,

6 Lobbyvirksomhed udføres af alle større grene indenfor erhvervssektorerne i de offentlige organisationer, hvor de politiske beslutninger (bevillinger) skal tages (FN EU med flere). Den blev og bliver fortrinsvis drevet af repræsentanter for rustningsindustrier i samarbejde med våbenhandlere også kaldet dødens købmænd. En offentliggørelse af politikeres personlige økonomiske afhængighed og interesser i form af deres aktiebeholdning i div. olie og rustningsindustrier kunne belyse lidt af baggrunden for det samvittighedsløse spil, der foregår. Smudsige affærer afsløres med jævne mellemrum og vækker forargelse, men når denne efter kort tid har lagt sig for at gøre plads til andre sensationer, fortsætter lobbyvirksomheden som før. Private hjælpeorganisationer kan findes i humanitære organisationer Røde Kors, Læger uden grænser. NGO organisationer eksempelvis Greenpeace, NOAH miljø, Mellemfolkeligt Samvirke og religiøse Folkekirkens Nødhjælp Care. Politiske partier og organisationer (fagforeninger) findes i forskellige mere eller mindre moderate udgaver generelt betegnet som venstreorienterede ofte som socialistiske foretagender, der også støtter ulandes oprørsbevægelser, der kæmper for frihed og selvstændighed. I medierne og af regeringsrepræsentanter bliver disse bevægelser ofte betegnet som terrororganisationer. Andre vil opfatte de venstreorienterede som aktører i en klassekamp, hvor fattige kæmper mod storkapitalen. Organisationernes hjælp ydes med økonomisk støtte fra staten fra fonde og fra indsamlinger. Indsamlingsteknik Bedste eksempel er billederne på TV af skeletterne fra hungerkatastrofer den lille dreng liggende apatisk kraftesløs ude af stand til at jage fluerne væk fra øjnene det gav kasse i millionklassen. Skandale på skandale har efterhånden gjort de fleste af os tonedøve, men generelt må professionelle journalisters udsagn karakteriseres som veldokumenterede. Glem ikke, at injuriesager er kostbare. Menuen har gerne været: Enkeltpersoners ineffektivitet og pleje af egne økonomiske interesser (sugerøret har været for dybt i kassen). Et eksempel er direktøren for Røde Kors, som ved sin fratræden fik et gyldent håndtryk i millionklassen. 144

7 Han blev husket for sin nærmest tårevædede tiggen til staklerne, men han var dog ikke mere medtaget af sit hårde job som humanist, end at han kunne kaste sig ud i endnu et opslidende job som folketingsmand til en årlig løn på ca. en halv million. Man var med rette forarget over hans selvviskhed, gridsk og grådighed. Når vi anskuer de beløb, der indsamles har skandalerne tilsyneladende ingen umiddelbar effekt men man har vel lov at håbe, at de enkelte organisationer er lydhøre og tager den rejste kritik til efterretning og effektiviserer deres indsats. Billeder fra indsamlings-shows viser kendisser, som appellerer til vore ædlere følelser de demonstrerer deres offervilje de bliver set de bliver hørt og er de ikke dejlige? Vi giver en skærv, samvittigheden er nu i orden, og vi tager en bid kage mere til aftenkaffen. Derefter møder vi politikere, som med velvalgte ord lover guld og grønne skove. Tiden går og en ny katastrofe indtræffer og ofrene fra første katastrofe er glemt. Manøvren betegnes som syltekrukke sand på bålet olie på oprørte vande eller feje ind under gulvtæppet. Mediernes indsats må betegnes som positiv men husk lige, de driver primært forretning hvor indtægterne stammer fra sensationer og annoncer. Man skeler til, hvad der kan betale sig begrebet ytringsfrihed kan derfor diskuteres. Personligt forarges jeg, når jeg på gader og stræder opfordres til at støtte et eller andet projekt og beder «idealisten» oplyse, hvad vedkommende får for hvert nyt indtegnede medlem. Noget for noget eller nothing for nothing er for ofte moralkodekset. TV har sendt dokumentar-serier, hvor vi blev konfronteret med indiske og bangalske arbejdere, som blev invalideret ved arbejde, hvor selv de simpleste sikkerhedshensyn var udeladt. Importørerne var vore største varekæder, og da deres talsmænd blev spurgt, bedyrede de deres uskyld. De vidste ikke, de troede ikke, og de havde jo sat betingelser for at fremstillingsprocesserne skulle foregå efter danske normer. Det kneb dog noget, da de blev spurgt om ikke, de var i stand til i lighed med burhøns uden brug af kugleramme, at regne sig frem til, at når varerne kunne købes til en bagatel over materialeprisen, at da må arbejdsomkostningerne udgøre nul og niks. En kinesisk arbejders timeløn på elektronikfabrik skal være 18 øre. 145

8 Hjælpeorganisationers administration Flere kilder hævder at mellem 50 og 85 % af de midler privat organisationerne råder over går til administration. Tilsyneladende råder Parkinsons lov indenfor flere organisationer, hvilket betyder, at en større del af midlerne går til det stadigt voksende antal medarbejdere og ledere med særdeles høje lønninger. (Jørgen Poulsen) Restbeløbet i nogle tilfælde 15 kroner af hvert hundrede skal lige igennem et korrupt system, før den nødlidende får del i kagen. Eksempel: I et arbejdsløshedsprojekt havde man indsamlet skrivemaskiner, duplikatorer og enkelte kopimaskiner. Dertil mængder af papir, tryksværte og hvad man ellers skulle bruge. Med bistand fra Folkekirkens Nødhjælp blev alt sendt til Dhaka, forsvarligt emballeret og med alle papirer udarbejdet i henhold til gældende love i Bangladesh. Efter måneders kamp med toldmyndighederne for at få deres krav ned på et spiseligt niveau opgav man, og sendingen gik retur. Kravene var i en størrelsesorden så det billigste ville være at sende penge og købe nyt grej på stedet. Noakhaliprojektet i bagklogskabens klare lye Danmark havde ydet størsteparten af sin ulandsbistand til et kæmpeprojekt i Noakhali formålet var over en bred front at hæve levestandarden og at mindske antallet af fattige bønder. Men det gik lige modsat der var blevet flere fattige og de fattige var blevet fattigere. Da man fra dansk side luftede sin utilfredshed med de manglende resultater og lod skinne igennem, at fremtidig bistand nok ville blive begrænset, løste Bangladesh s regering problemet. Let og elegant man flyttede simpelthen omkring fattige bønder fra fallitboet Noakhali til Chittagong Hills. Med den traditionelle svindel og humbug tildeltes den bedste jord wet areas, dvs. jord, hvor kunstvanding var en mulighed til dem, der var i stand til at smøre de korrupte embedsmænd. Tilvandringen fortrængte mindretalsgrupper, og de forsøgte derfor meget naturligt med de midler, de havde at forsvare deres rettigheder oversæt til eksistensmuligheder. Den herskende konflikt grænsende til åben krig forstærkedes. 146 Folkekirkens Nødhjælp 12, 34, 50, 51, 54, 57, 114, 119, 131 Chittagong 27, 92, 131, 135, 140, 142, 143, 152 Noakhali 135, 140

9 Indblanding i indenrigspolitiske forhold, Årsagerne til det mislykkede projekt var mange, men den danske regering måtte erkende, at korruption undertrykkelse og retsløshed dvs. krænkelse af menneskerettighedskonventionerne, og de opfattelser, vi har om demokrati blev tilsidesat i et sådant omfang, at den danske regering forlod sit hidtidige standpunkt nemlig: at Indblanding i indenrigspolitiske forhold, ville være en krænkelse af landets integritet = selvstændighed. Denne politik har man nu konsekvent forladt, og her citerer jeg uddrag af ministers udtalelser og påpeger, at Danmark også i andre ulande har indstillet eller nedskåret ulandshjælpen, når menneskerettigheder blev tilsidesat. Under kampene i Chittagong Hills blev to danske ingeniører kidnappet og holdt som gidsler. Værd at vide Derfor kom dette spørgsmål til ministeren: Spørgsmål 38: Ministeren bedes redegøre for, hvordan den danske udviklingsbistand til Bangladesh i relation til det foreliggende udkast til revideret landestrategi for Bangladesh er til gavn for de oprindelige folks situation i Chittagong Hills området. Svar: Efter indgåelsen af fredsaftalen mellem de oprindelige folk i Chittagong Hill Tracts og de bengalske myndigheder i 1997, anmodede den bengalske regering det internationals samfund om bistand til at opbygge området. De tre distrikter i Chittagong Hill Tracts, som i mange år har været negligeret pga. den voldelige konflikt, hører til blandt de fattigste områder i Bangladesh. Den danske regering stillede sig positivt over for at yde bistand til området for at medvirke til at gennemføre fredsaftalen og genopbygge området. Dansk støtte til Chittagong Hill Tracts er således inkluderet i udkastet til revideret strategi i det dansk bangalske udviklingssamarbejde for , som oversendtes til Udenrigsudvalget den 7. februar Som det fremgår af strategiudkastet, forudses der ydet bistand inden for de tre sektorprogrammer vand, transport og landbrug, ligesom der er mulighed for bistand på menneskerettigheds- og demokratiområdet. 147

10 Som uddybning af det i strategiudkastet anførte vedr. den planlagte danske bistand til Chittagong Hill Tracts kan oplyses, at bistanden har været planlagt gennemført med fuld opmærksomhed på den komplicerede situation, der hersker i området. Danmark har løbende kontakt med ledende repræsentanter for den oprindelige befolkning i Chittagong Hill Tracts. Det er også i lyset af Danmarks ønske om at støtte oprindelige folk og Danida-strategi herfor af afgørende betydning, at dansk bistand til Chittagong Hill Tracts bidrager til at sikre den oprindelige befolkning bedre levevilkår og rettigheder Det er et centralt princip i rehabilitering af bivejene, at udvælgelse heraf samt af markedspladser, som i tilknytning hertil også rehabiliteres, vil blive foretaget i samråd med den lokale befolkning. Også her er det forudset, at de første aktiviteter gennemføres på pilotbasis med henblik på at udvikle en model for det videre arbejde, som tager udgangspunkt i de oprindelige folks prioriteter og arbejdsmetoder.... I arbejdet med at forberede indsatserne i Chittagong Hill Tracts har der været foretaget brede konsultationer og informationsudveksling om udviklingsplaner og bistand med de involverede parter, herunder med repræsentanter for de oprindelige folk. Sådanne konsultationer vil blive fortsat, ligesom det vil blive tilstræbt at samarbejde med de oprindelige folks egne NGOer. De fremførte udsagn fra vor minister til spørgelystne folketingsmedlemmer lægger umiddelbart skylden for det tilsyneladende mislykkede projekt ensidigt på de bengalske myndigheder. Men, den foretagne evaluering blev udført af et hold bestående af tre europæiske og otte bengalske forskere samt 15 assistenter, deres konklusion har tre omdrejningspunkter, som jeg vil omtale. Bangladesh var afhængig af bistandshjælp og må derfor gå ind på donorlandenes betingelser og tilsidesætte egne ønsker. Bureaukratiet var præget af topstyring, manglende koordination mellem de mange lokale embedsmænd mangel på korrektion af det planlagte arbejde, efterhånden som fejl konstateredes. Lokale ønsker blev tilsidesat, uanset hvor berettigede de end var. 148 Danida 90, 130, 143

11 25 fattigdomsprojekter hørte under otte forskellige ministerier og blev finansieret af 15 forskellige givere. Forvirringen blev øget af den herskende retsløsheds vilkårligheder og frygten for repressalier lammede embedsmænd med initiativ. Ulla Tørnæs (Udviklingsminister) udtaler: På trods af den økonomiske vækst, de positive resultater og den generelle reduktion af fattigdommen i løbet af 1990.erne er der behov for at styrke kampen mod fattigdommen og fremme dialogen og samarbejdet med regeringen i Bangladesh i forhold til respekt for menneskerettigheder, god regeringsførelse og bekæmpelse af korruption. Kommentar: Det må siges at være klare ord. Når man tænker på diplomaters evne til at uddele skideballer i et modereret sprog må den danske regerings udtalelser siges at være sjældent klare men har de virkning i et samfund, hvor korruption er en naturlig del af kulturen? Har de virkning i vor egen lille andedam? De besluttende politikere har vel selv nogle intentioner hvilke? men har de en reel viden? Umiddelbart kan man ikke fæste større lid til, hvad der siges. Eksempelvis har ovennævnte minister selv måske eller medlemmer af hendes familie sammen med flere venstrepolitikere haft aktieposter i russiske svinefarme. Interesserne er mange og det er nærliggende at forestille sig, at den siddende regering presses og derfor tager videst mulige hensyn til de interesser, som de når alt kommer til alt repræsenterer. Disse interesser er for en borgerlig regering primært erhvervslivet. Dette repræsenteres gennemgående af industrien og storlandbrug. Man er fra dansk side opmærksom pa, at fredsaftalen fra 1997 mellem den oprindelige befolkning i området og den bangalske regering beklageligvis gennemføres i et langsomt tempo. Man er tillige opmærksom på, at indvandringen af bangalere til området har skabt spændinger mellem tilflytterne og den oprindelige befolkning, og at ikke alle grupperinger inden for den oprindelige befolkning i Chittagong Hill Tracts støtter fredsaftalen. 149

12 Danmark lægger derfor afgørende vægt på, at de konkrete danskstøttede aktiviteter planlægges og gennemføres i et formaliseret samarbejde med de oprindelige folks repræsentanter og i overensstemmelse med de beslutninger, der er fastsat i fredsaftalen. Sammen med andre donorer i Bangladesh har Danmark adskillige gange over for den bangalske regering påpeget den langsommelige gennemførelse af fredsaftalen og understreget vigtigheden af overholdelse af menneskerettighederne overalt i Bangladesh. Nedgangen i bistandsniveauet er primært begrundet i den bengalske regerings manglende indsats til opnåelse af et tilfredsstillende niveau af partnerskab og ejerskab sammen med manglende fremskridt i relation til bekæmpelse af den omfattende korruption. En fortsættelse af den nuværende årlige landeramme pa 200 mio. kr. vil muliggøre fastholdelsen af en vis tyngde i samarbejdet inden for de valgte sektorer og i den overordnede politiske dialog med regeringen. Slut på talen Katastrofehjælp - ulandshjælp - evaluering - sammendrag Katastrofehjælp når ikke frem eller udsættes for røverier i afrikanske områder, hvor borgerkrige og samvittighedsløse bander huserer. Årsager Baggrund? 1. Da stormagterne i sin tid koloniserede den tredje verden, skete det for Afrikas vedkommende ved, at man med lineal trak en streg på landkortet uden hensyn til folkenes kulturelle og etniske forskelle. Dette har som resultat medført massakrer, hvor forskellige folkeslag har forsøgt at udrydde hinanden bedst kendt er nedslagtningen henholdsvis af tutsier og hutuer. 2. Kolonier blev efterfølgende «selvstændige» pseudodemokratiske diktaturer med en korrupt præsident og en magtelite, hvilende på den tidligere kolonimagts indflydelse (læs bajonetter). Eksempler: Congo, hvor diktaturet med belgisk assistance på 35 år forvandledes fra en forholdsvis «velfungerende» region til et af Afrikas fattigste lande. Retssagen mod den tidligere engelske premiereminister Thatchers søn og hans lejetropper i Sydafrika er blot et af flere vidensbyrd om, hvorledes vestlige slet skjulte økonomiske interesser tilgodeses. 150

13 3. Under Den kolde Krig ydede Supermagterne «bistandshjælp». Til gengæld for denne oprettedes militære baser for luft- og flådestyrker. En anden interesse kunne være at sikre sig råstoffer, som var nødvendige i det vanvittige rustningskapløb. Råstofferne kunne være Uranium til Atom- og Brintbomber depleted (radioaktiv) ammunition og adgang til de ellers begrænsede forekomster af metaller, som var af største betydning for fremstilling af militært isenkram. Eksempel: Under borgerkrigen i Ethiopien kæmpede militærstyrker med det mest moderne udstyr, medens landbrugsmaskiner rustede op i landets havne. Et udstyr som næppe var anvendeligt i et land, hvor hakken endnu ikke var erstattet af en plov. Med mellemrum opstod ved kup eller revolution afsættelse af diktatorer og styreformen ændredes. Hvis det nye styre ikke var samarbejdsvilligt, men indførte reformer til gavn for befolkningen, blev det likvideret af dødspatruljer eller lejemordere ofte hyret og betalt af udenlandske firmaer eller stater. Hjælpen var således afhængig af modtager og donors politiske status. Lande med et «socialistisk» eller kommunistisk præg modtog ikke hjælp. 4. I vore dage spiller adgang til olie en stadig stigende rolle. Krigen i Irak også kaldet Oliekrigen er godt eksempel herpå. IT industriens behov for sjældne råstoffer har bevirket, at den udøver stadig større indflydelse på bevillinger. Beslutningerne i FN, EU og de nationale parlamenter påvirkes givetvis af lobbyister, som varetager erhvervsøkonomiske interesser for monopoler og andre kapitalistiske foretagender. Omfanget er hyllet i et tæt røgslør ingen saver vel den gren over, som man selv sidder på. Holdninger og motiver for frivilligt hjælpearbejde Yderpunkterne går fra yderst reaktionære opfattelser om, at al hjælp skal ophøre, da hjælpen alligevel ikke har effekt til humanitære organisationer, som ønsker at hjælpe uanset donorlandets økonomiske formåen. Frivillige hjælpeorganisationers indsats er beskrevet og de yder ofte en helhjertet indsats, men kritikken af disse organisationer går på, at for få midler af de indsamlede beløb kommer frem til de nødstedte. Tidligere direktør Jørgen Poulsens gyldne håndtryk ved hans afsked med Dansk Røde Kors har skræmt mange bidragydere. FN s rolle Tilsyneladende er FN om ikke tilbageholdende, så i en lang række tilfælde magtesløs måske pga. supermagternes dominerende indflydelse. 151

14 Eksempler: Mellem de indsatte «fredsbevarende» FN styrker i Congo var Zimbabves. Disse bevogtede de rigeste guld og diamantminer. Hvorfor? Var det en indtægtskilde for Zimbabves diktator Robert Mugabe? Gennemfører FN en effektiv våbenembargo i Somalia? Tilsyneladende ikke. Den første august 2011 trues 11 millioner menesker af sultedøden, medens militære grupper drøner rundt med tanks og benytter det mest sofistikerede militære isenkram mod sagesløse civile. Industrilande dumper farligt kemisk affald i ulande. Foreligger der oplysninger om, at FN har aktioneret? Industrilande rovfisker langs Afrikas kyster. Dermed er mennesker i ulande frataget muligheden for ved egen indsats at sikre sig et vigtigt fødemiddel. Har FN forsøgt, at beskytte folkenes rettigheder? Befolkningseksplosionen udgør en trussel på flere felter ikke mindst med hensyn til klimaændringer. Kan man påvise resultater? Flere påstår, at den nuværende hungerkatastrofe skyldes klimaforværringen. Hvad har man gjort? Kan man overhovedet gøre noget, der kan hjælpe på længere sigt. Jeg har ikke løsningen men hjælp til selvhjælp har dog haft nogen om end beskeden virkning. Paradokser Det kan undre, at rige lande øser milliarder ud, samtidig med at selvsamme lande mere eller mindre indirekte øger katastrofernes omfang. Måske kan Danmark og de øvrige nordiske lande i FN fremsætte krav om ændringer, disse krav og ønsker kan være: Stop dumping af kemisk og andet giftigt affald i og ved u-lande. Stop rovfiskeriet ved de afrikanske kyster. Stop og straf salg af militær udrustning til ulandes korrumperede diktatorer. Medlemmer af FN skal forpligtiges til, at det enkelte land kontrollerer og retsforfølger overtrædelser af FNs våbenembargo. Stop udførsel af overskudslagre fra industrinationer-fjern toldmure. Indfør gældssanering. (Sydafrika vil ikke betale for gæld stiftet under Apatheidstyret). Stop befolkningseksplosionen - en af flere årsager til klimaforværringen. Forsøg på at redde underernærede børn er på længere sigt ikke blot formålsløs, men direkte skadelig da disse børn vil få en eventuel voksentilværelse som underbegavede (åndssvage). De nuværende bestræbelser på at redde liv ved eksempelvis medicin lægehjælp moskitonet er kortsigtede løsninger. Indtil konsekvente og realistiske aftaler er på plads i FN regi, kan man vel kun stønne: Nytter det? 152 Chittagong 27, 92, 131, 135, 140, 142, 143, 146

1Danmark skal markere sig stærkere

1Danmark skal markere sig stærkere FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS BUD PÅ FREMTIDENS DANSKE udviklingspolitik 1Danmark skal markere sig stærkere Mere støtte fra Danmark: hjælpen må atter op på 1% af BNI Mere fattigdomsbistand fra DK: tre fjerdedele

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN 62 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 7: BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN hvordan tobak påvirker børn i ulande www.op-i-røg.dk 63 Kapitel 7: Børn i tobaksproduktionen Meget tobak

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark FU Den Kolde Krig 30 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Gennemgang af de forskellige opfattelser og prioriteringer dengang Man skal forstå,

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Udgivet på Ræson ( http://raeson.dk/ ) Hjem > Flyt fokus: Demokratiske valg løser ikke Afrikas problemer FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Der er for meget fokus på kritisable

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

verden er STØRRE end eu

verden er STØRRE end eu verden er STØRRE end eu Gang på gang sætter EU egne økonomiske og storpolitiske interesser højere end fred og udvikling i verden. Det er et stort problem, især fordi en række af EU s egne politikker er

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort en afgift der ellers tilfalder staten, kan du give videre til verdens fattigste Det vil være en stor støtte for vores arbejde blandt verdens

Læs mere

VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHEDERNE

VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHEDERNE Den 10. december 1948 vedtog og offentliggjorde FNs tredie generalforsamling Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. Erklæringen blev vedtaget med 48 landes ja-stemmer Ingen lande stemte imod. 8 lande

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 944 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner Historie - engelsk Martin Luther King og De Sorte Pantere deres forskellige måder at kæmpe på The Blitz IRA Nordirland Forhold

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på Foto: Jakob Dall for MS Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på 1 2 En anden måde at donere på 2 Vores løfte til dig 3 Om at testamentere 4 Kampen for retfærdighed er

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder:

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder: Koncernøkonomi Indkøb POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 192 Dato: 23. oktober 2012 Stillet af: Susanne Langer (Ø) Besvarelse udsendt den: 1. november 2012 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Den 12. januar 2010 blev Haiti ramt af et voldsomt jordskælv med enorme ødelæggelser til følge. I løbet af få uger efter katastrofen besluttede FrikirkeNets

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10)

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Kære udvalgsmedlemmer,

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

Årsplan for projekt på 9.årgang

Årsplan for projekt på 9.årgang 1 Årsplan for projekt på 9.årgang - Den alternative Skole 2014/15 Årsprojektet på 9. årgang: Danmark i verden - Samfundsopbygning - Rettigheder og pligter i Danmark (ytringsfrihed, religionsfrihed, stemmeret,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2011 om brugen af seksuel vold under konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

Læs mere

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande FATTIGE LANDE P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R FATTIGE LANDE EN DEL AF DIN VERDEN Udsigt til U-lande Fattige lande en del af din verden Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Niels Helveg Petersen 2000: Redegørelse om humanitær intervention

Niels Helveg Petersen 2000: Redegørelse om humanitær intervention KAPITEL 10 Svage stater fejlslagne stater Niels Helveg Petersen 2000: Redegørelse om humanitær intervention Udenrigsminister Niels Helveg Petersen fremlagde i folketinget den 14. marts 2000 en redegørelse

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre!

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! 1 Grundlovstale 2014 Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! Med Junigrundloven fra 1849 startede opbygningen af det moderne Danmark. Diktatur

Læs mere

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien 24. marts 2013 Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at mindst 45 personer er rejst fra Danmark til Syrien for at tilslutte sig oprøret mod al-assad-regimet siden

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling DECEMBER 2008 LANDEANALYSER Bosnien-Hercegovina Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling Den økonomiske udvikling Forventet fald i væksten Dansk Erhverv forventer en økonomisk vækst i Bosniens

Læs mere

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse Z - Kommune 11. marts 2008 Z Kommune har under et møde med direktøren for Statsforvaltningen Nordjylland den 28. februar 2008 spurgt statsforvaltningen, om kommunen lovligt vil kunne betale for sagsomkostninger

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Udviklingsbistanden skal reformeres 4 En mere fokuseret udviklingsbistand

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Skattespekulation og samfundsansvar

Skattespekulation og samfundsansvar Skattespekulation og samfundsansvar Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Metode...3 1.1.1. Dataindsamlingsperiode...3 1.1.2.

Læs mere

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Værktøjskasser til film Værktøjskasse film 1 Danidas undervisningssite: http://udviklingstal.um.dk/da/ F.eks. med ordforklaring: http://udviklingstal.um.dk/da/undervisning/ordforklaring/

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen Maj 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om grænsekontrollen (beretning nr. 4/04) 28. april 2008 RN A307/08

Læs mere

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del LOV nr. 530 af 24/06/2005 Militær straffelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng Jeg hedder Morten Løvschall, er formand for Handicaprådet i Holbæk, formand for LEV i Holbæk og sidder i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for LEV på landsplan. Men vigtigst af alt er jeg far til

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET Knap hver anden arbejdssøgende føler, at det i mere eller mindre grad er deres egen skyld, at de ikke har et arbejde. Hvorfor mig? Var jeg for dyr, for besværlig, for

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

SYV. Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup. Forlaget Vandkunsten

SYV. Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup. Forlaget Vandkunsten SYV Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup Forlaget Vandkunsten Smertegrænsen Kirsten Thorup Der foregår noget uhyggeligt og gruopvækkende

Læs mere

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed.

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed. UPR-FOLKEHØRING I NUUK 2015 OM RETSSIKKERHED 2 2. M A J 2 0 1 5 Grønlands Råd for Menneskerettigheder afholdt i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og Naalakkersuisut (den grønlandske regering)

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003

Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003 Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003 Kodeenheden er et indslag Kodning sker på baggrund af oversigtsrapporter Hvis lottotal, nyhedsoversigter, vejret, etc., ikke har et nummer, skal det ikke

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling

92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling 92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling Hermed fremsendes 92-gruppens kommentarer til regeringens forslag til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling "Udvikling med omtanke

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

BØRN 20 Nr. 14. 1999

BØRN 20 Nr. 14. 1999 BØRN 20 Nr. 14. 1999 Forældremyndighed Af Karsten Larsen En skilsmisse bør defineres først og fremmest som en social begivenhed. har to forældre Er der børn med i spillet, bør der være tvungen rådgivning

Læs mere

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14.

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14. Til Pensionsstyrelsen Høring vedrørende forslag til Lov om ændring af Lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L72 29.11.10 Pensionsstyrelsen har i mail

Læs mere

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. Maj-juni 2009. muslimske verden og Vesten. Du skal besvare én af opgaverne.

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. Maj-juni 2009. muslimske verden og Vesten. Du skal besvare én af opgaverne. Studieprøven Maj-juni 2009 Skriftlig del Skriftlig fremstilling Opgave 1: Samkvem mellem den muslimske verden og Vesten Opgave 2: Sammenhængskraft Opgave 3: Skal skatten ned? Du skal besvare én af opgaverne.

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel!

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel! Operation Bedstehjælp er en landsdækkende aktion for ældre og seniorgrupper i Danmark, der finder sted på FN's internationale ældredag den 1. oktober. Operation Bedstehjælp er arrangeret af Folkekirkens

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling DEN KOLDE KRIG... Krigserklæringen Trumandoktrinen Der var to, der startede Den Kolde Krig: USA og Sovjetunionen (USSR) eller som man sagde: Vesten og Østen, Den kapitalistiske verden og Den kommunistiske.

Læs mere