Vurdering af ulandshjælpens effekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af ulandshjælpens effekt"

Transkript

1 Kapitel 8 Vurdering af ulandshjælpens effekt Ultrakort tilbageblik En vurdering i detaljer er uden for denne bogs rammer og mine muligheder opfat derfor dette som en hjælp til dig ingen prædiken, men oplysning om nogle få af de mange faktorer, der har indflydelse og som bestemmer katastrofehjælpen og ulandsbistandens betydning og virkninger. En vurdering af ulandshjælpens effekt i forhold til dens omkostninger vil være behæftet med mangler og fejl, såfremt den fremsættes generelt. Samspillet mellem de mange faktorer, som har indflydelse på resultaterne er uklare og flere er mere eller mindre bevidst skjult for offentligheden. Debatten om ulandshjælp afspejler politiske, religiøse, moralske holdninger og økonomiske interesser. Sandheden er ikke sort hvid, men oftest i grå nuancer, nar man får afdækket de mange mere eller mindre slet skjulte motiver, der ligger bag. Martin Luther udtalte fra kirketrappen i Worms: «Mennesket er i bund og grund slet, optræder det godt, er det Vorherre Jesus Kristus skyld». I en melemsvær branderts efterdønninger stod jeg i 1945 på trappen til Københavns Rådhus ved solopgang og råbte til duerne: «Hvis mennesket optræder godt, er det nok beruset». 139

2 Lad os slå fast, at menneskehedens børn er en broget skare, hvor nogen: udfører et beundringsværdigt, uselvisk arbejde og kæmper for at hjælpe medmennesker, medens andre, det kan være forskellige landes regeringer korrupte pseudodemokratiske statsoverhoveder; infiltreret og samarbejdende med erhvervsvirksomheder eller privatpersoner i kyniske forsøg pa at score kasse og derfor benytter forhåndenværende sugerør og malkemaskiner. Ekstremisters vurderinger, hvad enten de foreligger fra højrefløjen eller venstrefløjen er ofte følelsesladede og går fra at stoppe ulandshjælpen til at øge den og hjælpe den ganske verden uanset vort lands formåen. Politiske partier og organisationer (fagforeninger) findes i forskellige mere eller mindre moderate udgaver generelt betegnet som venstreorienterede ofte som socialistiske foretagender, der også støtter ulandes oprørsbevægelser, der kæmper for frihed og selvstændighed. Flere af Danmarks største projekter er slået fejl, på trods af enorme investeringer og massiv indsats af danske eksperter. Congo og Noakhaliprojektet i Bangladesh er de mest iøjnefaldende. Sidstnævnte varede 14 år fra 1978 til 1992 og kostede 389 mio. kr. 9 ar efter, at projektet var afsluttet, foretog Center for Udviklingsforskning en evaluering. Denne foreligger i bogen: «Evaluering: I flagskibets Kølvand» udgivet af Udenrigsministeriet Danida. Bogen er pa 80 sider og kan rekvireres gratis fra Udenrigsministeriet: Denne evaluering vender jeg senere tilbage til. Ultrakort historisk tilbageblik Koloniområder som pseudo-demokratier Da Belgien officielt forlod Congo, var det et forholdvist fredeligt og velfungerende land med en rimelig levestandard målt med afrikansk målestok. Den indsatte «demokratiske» regering støttet af belgiske tropper efterlod efter 35 års korruption et udplyndret land splittet mellem forskellige «krigsherrers» indbyrdes krige. Du kan uden større besvær finde andre eksempler. Ulandshjælp under Den kolde Krig Ingen af supermagterne kan sige sig fri for at have ydet ulandshjælp, hvor hovedbestanddelen var våben. Formålet var oprettelse af baser for fly flådefartøjer og hærstyrker. 140 Chittagong 27, 92, 131, 135, 142, 143, 146, 152 Congo 140, 143, 152 Noakhali 135, 146

3 Etiopien er et ganske godt eksempel under borgerkrigene kæmpede hærstyrker med anvendelse af det mest moderne udstyr. I havne stod landbrugsudstyr og rustede op. Uanvendeligt i områder, hvor man endnu anvendte hakker i stedet for plove. Tusinder sultede og tusinder dør stadig af sult. U-landes styrers sikkerhed og beståen er baseret på et politi- og militærapparat ofte med illegale lejesoldater (dødspatruljer den britiske forhenværende premiereminister Thatchers søns lejetropper eksempelvis), der udfører det mest beskidte arbejde. USA har igennem mange år doneret omkr. halvdelen af FNs støtte til ulande, men denne støtte har i de sidste år været aftagende af flere grunde. Efter sovjetstyrets og Murens fald er frygten for en tredje verdenskrig formindsket og Den kolde Krig en saga blot. Tilbage er motivet for USAs vedkommende at yde støtte til kræfter, der bekæmper revolutionære (kommunistiske) bevægelser, således at man bevarer sine økonomiske interesser i områderne. At Danmark er allieret med USA igennem Nato begrænser vor diplomatiske indsats i FN, dog er det værd at bemærke, at Danmark ydede bistandshjælp til Vietnahm på trods af USAs daværende handelsblokade. Interessegrupper motiver metoder Råstoffer Uranium og andre råstoffer af betydning for fremstilling af krigsmateriel har ligesom guld, diamanter haft betydning for krige og dermed behov for katastrofehjælp og ulandshjælp. En påstand måske men foretag selv en analyse Begynd med hvor findes råstofferne. De fleste atlas har kort, der oplyser derom. Søg efter olie krom vanadium molybdæn uranmalm og sidst, men ikke mindst, de råstoffer, der i dag er uundværlige til mobiltelefoner og andet indenfor elektronikfremstillingen. Hvilke råstoffer har man i de områder, hvor man har haft de største hungerkatastrofer inden for de sidste 50 år? Er der sammenhæng mellem den ydede bistand og forekomsten af værdier, der blot venter på at blive røvet? Dernæst kan du undersøge antallet af krige ofte betegnet og maskeret som borgerkrige. 141

4 Såfremt et tilsyneladende demokrati optræder på scenen, kan du uden større besvær fastslå dets levetid, og hvem der har støttet det. Når styret blev for ubehageligt, blev det styrtet af de selvsamme magter, som havde indsat det. Hvis ikke den afsatte præsident (diktator) er snigmyrdet (ofte af drabsmænd betalt af donorlandet) kan han nyde sit otium i udlandet med en anselig formue som baggrund. En progrom, dvs. forfølgelse af etniske og religiøse minoriteter i det nordlige Burma betød flere, hundrede tusinders flugt ind i Chittagong Hills. Her lå de i årevis på den bare mark uden hjælp af nogen art. Den desperate situation fik adskillige flygtninge til at forsøge en flugt tilbage til Burma. Mange satte livet til på floderne. Danmark havde leveret mindre skibe til fiskeri-inspektion. Men nu var disse på trods af aftalen om formplet udstyret med maskinkanoner og maskingeværer, som mejede flygtninge ned for fode, men det taler man ikke om. Hvorfor ikke? I dette område var der som i andre områder, hvor nødhjælp udebliver, intet af interesse for traditionelle donorer. Erhverv økonomiske interesser Nøden og elendigheden i syd - og mellemamerikanske stater har hersket i mange år uden synderlige forbedringer. USA begrunder officielt sin indsats i Syd- og Mellemamerika som en del af narkobekæmpelsen men beskyttelse af råstofinteresser (olie uranium) og verdens største monopol United Fruit Compagni kan ikke udelukkes. Donorpengene er eksempelvis i Honduras gået til vejnettet og er sammenligneligt med Hitlers og Mussolinis autostradaer. Styrets anvendelse af terror i form af vold mord (katolske præster inkluderet) er meget lig med metoderne og rædslerne fra Tysklands Hitler og Sovjets Stalin. Af og til får man en revolution (kup) og i en periode, et diktatorisk, undertrykkende styre, hvilende på donorlandets bajonetter. I denne fase tales med meget store ord om alt det, man nu vil gøre for at råde bod på elendigheden. Men oftest får monopolerne igen indflydelse, og så er vi tilbage, hvor vi begyndte. Da de danske skibsværfter var truet af lukning pga. krise byggedes flere færger til Bangladesh i Danmark. Hjælpen til det betrængte fiskeri i Chittagong blev af flere grunde en fiasko og igen spild af penge. Men danske virksomheder nød godt af leverancer til bådmotorer kølehuse og meget andet. 142 Chittagong 27, 92, 131, 135, 140, 143, 146, 152

5 Det kan således være en god forretning at levere via den danske statskasse, hvilket også gælder for levering af nødhjælp via FN til katastrofeofre. Årsagerne til fiaskoen i Chittagong finder du, hvis du sammenligner Folkekirkens arbejdsmetoder i Lalmonihart med Danidas gentagne svigt med hensyn til oplæring af lokale midler til aflønning af disse og periodevis kontrol med vedligeholdelse af materiellet. Dette kan undre, da det danske hospital i Congo fungerede fint med dansk personel, som gav lokale beboere en uddannelse og sørgede for deres aflønning. Da Danmark på grund af styrets korruption og gentagne overtrædelser af menneskerettighedskonventionen trak støtten tilbage og overlod den videre administration til styret, faldt alt fra hinanden og efter få år var det velfungerende hospital forvandlet til en ruin. Kemiske monopoler incl. olieindustrien har gang pa gang demonstreret deres magt og indflydelse i form af forureningskatastrofer. Erstatningssager ført ved domstole er gode kilder. Katastrofen i Ghopal i Indien er blot et af mange eksempler. Se Greenpeace internetside. Ulandsgæld toldmure gældssanering Umiddelbart må det forekomme inkonsekvent og i strid med intentionerne, når den industrielle verden er mere end modvillig med at eftergive et ulands gæld, som tidligere er stiftet i en periode, hvor korrupte politikere med hjælp fra malkemaskiner og sugerør har anbragt formuer i udenlandske, suspekte banker. Sydafrikas regering nægter i dag at betale gammel gæld. En af danske gymnasieelvers indsamlinger (Dagsværk), som gik direkte til fordel for det sydafrikanske folk blev af vore myndigheder placeret på et sidespor. Toldmure forhindrede i en årrække måske også i dag import af visse varegrupper fortrinsvis landbrugsprodukter produceret i ulande. Virkningerne forstækedes yderligere ved, at EU og andre smed overskudsproduktion pa ulandenes markeder til dumping- eller foræringspriser. Dyrkning af kaffe blev for de fattige bønder i Mellemamerika til en underskudsforretning, som de ikke kunne opretholde selv en kummerlig tiiværelse for. For at råde bod herpå, har organisationen De Havilland garanteret en mindstepris. Havilland kaffe kan købes i nogle supermarkeder, men omsætningen er af et så lidet omfang, at fremstillingen af narkotika fortsætter. Greenpeace 93 Danida 90, 130,

6 Lobbyvirksomhed udføres af alle større grene indenfor erhvervssektorerne i de offentlige organisationer, hvor de politiske beslutninger (bevillinger) skal tages (FN EU med flere). Den blev og bliver fortrinsvis drevet af repræsentanter for rustningsindustrier i samarbejde med våbenhandlere også kaldet dødens købmænd. En offentliggørelse af politikeres personlige økonomiske afhængighed og interesser i form af deres aktiebeholdning i div. olie og rustningsindustrier kunne belyse lidt af baggrunden for det samvittighedsløse spil, der foregår. Smudsige affærer afsløres med jævne mellemrum og vækker forargelse, men når denne efter kort tid har lagt sig for at gøre plads til andre sensationer, fortsætter lobbyvirksomheden som før. Private hjælpeorganisationer kan findes i humanitære organisationer Røde Kors, Læger uden grænser. NGO organisationer eksempelvis Greenpeace, NOAH miljø, Mellemfolkeligt Samvirke og religiøse Folkekirkens Nødhjælp Care. Politiske partier og organisationer (fagforeninger) findes i forskellige mere eller mindre moderate udgaver generelt betegnet som venstreorienterede ofte som socialistiske foretagender, der også støtter ulandes oprørsbevægelser, der kæmper for frihed og selvstændighed. I medierne og af regeringsrepræsentanter bliver disse bevægelser ofte betegnet som terrororganisationer. Andre vil opfatte de venstreorienterede som aktører i en klassekamp, hvor fattige kæmper mod storkapitalen. Organisationernes hjælp ydes med økonomisk støtte fra staten fra fonde og fra indsamlinger. Indsamlingsteknik Bedste eksempel er billederne på TV af skeletterne fra hungerkatastrofer den lille dreng liggende apatisk kraftesløs ude af stand til at jage fluerne væk fra øjnene det gav kasse i millionklassen. Skandale på skandale har efterhånden gjort de fleste af os tonedøve, men generelt må professionelle journalisters udsagn karakteriseres som veldokumenterede. Glem ikke, at injuriesager er kostbare. Menuen har gerne været: Enkeltpersoners ineffektivitet og pleje af egne økonomiske interesser (sugerøret har været for dybt i kassen). Et eksempel er direktøren for Røde Kors, som ved sin fratræden fik et gyldent håndtryk i millionklassen. 144

7 Han blev husket for sin nærmest tårevædede tiggen til staklerne, men han var dog ikke mere medtaget af sit hårde job som humanist, end at han kunne kaste sig ud i endnu et opslidende job som folketingsmand til en årlig løn på ca. en halv million. Man var med rette forarget over hans selvviskhed, gridsk og grådighed. Når vi anskuer de beløb, der indsamles har skandalerne tilsyneladende ingen umiddelbar effekt men man har vel lov at håbe, at de enkelte organisationer er lydhøre og tager den rejste kritik til efterretning og effektiviserer deres indsats. Billeder fra indsamlings-shows viser kendisser, som appellerer til vore ædlere følelser de demonstrerer deres offervilje de bliver set de bliver hørt og er de ikke dejlige? Vi giver en skærv, samvittigheden er nu i orden, og vi tager en bid kage mere til aftenkaffen. Derefter møder vi politikere, som med velvalgte ord lover guld og grønne skove. Tiden går og en ny katastrofe indtræffer og ofrene fra første katastrofe er glemt. Manøvren betegnes som syltekrukke sand på bålet olie på oprørte vande eller feje ind under gulvtæppet. Mediernes indsats må betegnes som positiv men husk lige, de driver primært forretning hvor indtægterne stammer fra sensationer og annoncer. Man skeler til, hvad der kan betale sig begrebet ytringsfrihed kan derfor diskuteres. Personligt forarges jeg, når jeg på gader og stræder opfordres til at støtte et eller andet projekt og beder «idealisten» oplyse, hvad vedkommende får for hvert nyt indtegnede medlem. Noget for noget eller nothing for nothing er for ofte moralkodekset. TV har sendt dokumentar-serier, hvor vi blev konfronteret med indiske og bangalske arbejdere, som blev invalideret ved arbejde, hvor selv de simpleste sikkerhedshensyn var udeladt. Importørerne var vore største varekæder, og da deres talsmænd blev spurgt, bedyrede de deres uskyld. De vidste ikke, de troede ikke, og de havde jo sat betingelser for at fremstillingsprocesserne skulle foregå efter danske normer. Det kneb dog noget, da de blev spurgt om ikke, de var i stand til i lighed med burhøns uden brug af kugleramme, at regne sig frem til, at når varerne kunne købes til en bagatel over materialeprisen, at da må arbejdsomkostningerne udgøre nul og niks. En kinesisk arbejders timeløn på elektronikfabrik skal være 18 øre. 145

8 Hjælpeorganisationers administration Flere kilder hævder at mellem 50 og 85 % af de midler privat organisationerne råder over går til administration. Tilsyneladende råder Parkinsons lov indenfor flere organisationer, hvilket betyder, at en større del af midlerne går til det stadigt voksende antal medarbejdere og ledere med særdeles høje lønninger. (Jørgen Poulsen) Restbeløbet i nogle tilfælde 15 kroner af hvert hundrede skal lige igennem et korrupt system, før den nødlidende får del i kagen. Eksempel: I et arbejdsløshedsprojekt havde man indsamlet skrivemaskiner, duplikatorer og enkelte kopimaskiner. Dertil mængder af papir, tryksværte og hvad man ellers skulle bruge. Med bistand fra Folkekirkens Nødhjælp blev alt sendt til Dhaka, forsvarligt emballeret og med alle papirer udarbejdet i henhold til gældende love i Bangladesh. Efter måneders kamp med toldmyndighederne for at få deres krav ned på et spiseligt niveau opgav man, og sendingen gik retur. Kravene var i en størrelsesorden så det billigste ville være at sende penge og købe nyt grej på stedet. Noakhaliprojektet i bagklogskabens klare lye Danmark havde ydet størsteparten af sin ulandsbistand til et kæmpeprojekt i Noakhali formålet var over en bred front at hæve levestandarden og at mindske antallet af fattige bønder. Men det gik lige modsat der var blevet flere fattige og de fattige var blevet fattigere. Da man fra dansk side luftede sin utilfredshed med de manglende resultater og lod skinne igennem, at fremtidig bistand nok ville blive begrænset, løste Bangladesh s regering problemet. Let og elegant man flyttede simpelthen omkring fattige bønder fra fallitboet Noakhali til Chittagong Hills. Med den traditionelle svindel og humbug tildeltes den bedste jord wet areas, dvs. jord, hvor kunstvanding var en mulighed til dem, der var i stand til at smøre de korrupte embedsmænd. Tilvandringen fortrængte mindretalsgrupper, og de forsøgte derfor meget naturligt med de midler, de havde at forsvare deres rettigheder oversæt til eksistensmuligheder. Den herskende konflikt grænsende til åben krig forstærkedes. 146 Folkekirkens Nødhjælp 12, 34, 50, 51, 54, 57, 114, 119, 131 Chittagong 27, 92, 131, 135, 140, 142, 143, 152 Noakhali 135, 140

9 Indblanding i indenrigspolitiske forhold, Årsagerne til det mislykkede projekt var mange, men den danske regering måtte erkende, at korruption undertrykkelse og retsløshed dvs. krænkelse af menneskerettighedskonventionerne, og de opfattelser, vi har om demokrati blev tilsidesat i et sådant omfang, at den danske regering forlod sit hidtidige standpunkt nemlig: at Indblanding i indenrigspolitiske forhold, ville være en krænkelse af landets integritet = selvstændighed. Denne politik har man nu konsekvent forladt, og her citerer jeg uddrag af ministers udtalelser og påpeger, at Danmark også i andre ulande har indstillet eller nedskåret ulandshjælpen, når menneskerettigheder blev tilsidesat. Under kampene i Chittagong Hills blev to danske ingeniører kidnappet og holdt som gidsler. Værd at vide Derfor kom dette spørgsmål til ministeren: Spørgsmål 38: Ministeren bedes redegøre for, hvordan den danske udviklingsbistand til Bangladesh i relation til det foreliggende udkast til revideret landestrategi for Bangladesh er til gavn for de oprindelige folks situation i Chittagong Hills området. Svar: Efter indgåelsen af fredsaftalen mellem de oprindelige folk i Chittagong Hill Tracts og de bengalske myndigheder i 1997, anmodede den bengalske regering det internationals samfund om bistand til at opbygge området. De tre distrikter i Chittagong Hill Tracts, som i mange år har været negligeret pga. den voldelige konflikt, hører til blandt de fattigste områder i Bangladesh. Den danske regering stillede sig positivt over for at yde bistand til området for at medvirke til at gennemføre fredsaftalen og genopbygge området. Dansk støtte til Chittagong Hill Tracts er således inkluderet i udkastet til revideret strategi i det dansk bangalske udviklingssamarbejde for , som oversendtes til Udenrigsudvalget den 7. februar Som det fremgår af strategiudkastet, forudses der ydet bistand inden for de tre sektorprogrammer vand, transport og landbrug, ligesom der er mulighed for bistand på menneskerettigheds- og demokratiområdet. 147

10 Som uddybning af det i strategiudkastet anførte vedr. den planlagte danske bistand til Chittagong Hill Tracts kan oplyses, at bistanden har været planlagt gennemført med fuld opmærksomhed på den komplicerede situation, der hersker i området. Danmark har løbende kontakt med ledende repræsentanter for den oprindelige befolkning i Chittagong Hill Tracts. Det er også i lyset af Danmarks ønske om at støtte oprindelige folk og Danida-strategi herfor af afgørende betydning, at dansk bistand til Chittagong Hill Tracts bidrager til at sikre den oprindelige befolkning bedre levevilkår og rettigheder Det er et centralt princip i rehabilitering af bivejene, at udvælgelse heraf samt af markedspladser, som i tilknytning hertil også rehabiliteres, vil blive foretaget i samråd med den lokale befolkning. Også her er det forudset, at de første aktiviteter gennemføres på pilotbasis med henblik på at udvikle en model for det videre arbejde, som tager udgangspunkt i de oprindelige folks prioriteter og arbejdsmetoder.... I arbejdet med at forberede indsatserne i Chittagong Hill Tracts har der været foretaget brede konsultationer og informationsudveksling om udviklingsplaner og bistand med de involverede parter, herunder med repræsentanter for de oprindelige folk. Sådanne konsultationer vil blive fortsat, ligesom det vil blive tilstræbt at samarbejde med de oprindelige folks egne NGOer. De fremførte udsagn fra vor minister til spørgelystne folketingsmedlemmer lægger umiddelbart skylden for det tilsyneladende mislykkede projekt ensidigt på de bengalske myndigheder. Men, den foretagne evaluering blev udført af et hold bestående af tre europæiske og otte bengalske forskere samt 15 assistenter, deres konklusion har tre omdrejningspunkter, som jeg vil omtale. Bangladesh var afhængig af bistandshjælp og må derfor gå ind på donorlandenes betingelser og tilsidesætte egne ønsker. Bureaukratiet var præget af topstyring, manglende koordination mellem de mange lokale embedsmænd mangel på korrektion af det planlagte arbejde, efterhånden som fejl konstateredes. Lokale ønsker blev tilsidesat, uanset hvor berettigede de end var. 148 Danida 90, 130, 143

11 25 fattigdomsprojekter hørte under otte forskellige ministerier og blev finansieret af 15 forskellige givere. Forvirringen blev øget af den herskende retsløsheds vilkårligheder og frygten for repressalier lammede embedsmænd med initiativ. Ulla Tørnæs (Udviklingsminister) udtaler: På trods af den økonomiske vækst, de positive resultater og den generelle reduktion af fattigdommen i løbet af 1990.erne er der behov for at styrke kampen mod fattigdommen og fremme dialogen og samarbejdet med regeringen i Bangladesh i forhold til respekt for menneskerettigheder, god regeringsførelse og bekæmpelse af korruption. Kommentar: Det må siges at være klare ord. Når man tænker på diplomaters evne til at uddele skideballer i et modereret sprog må den danske regerings udtalelser siges at være sjældent klare men har de virkning i et samfund, hvor korruption er en naturlig del af kulturen? Har de virkning i vor egen lille andedam? De besluttende politikere har vel selv nogle intentioner hvilke? men har de en reel viden? Umiddelbart kan man ikke fæste større lid til, hvad der siges. Eksempelvis har ovennævnte minister selv måske eller medlemmer af hendes familie sammen med flere venstrepolitikere haft aktieposter i russiske svinefarme. Interesserne er mange og det er nærliggende at forestille sig, at den siddende regering presses og derfor tager videst mulige hensyn til de interesser, som de når alt kommer til alt repræsenterer. Disse interesser er for en borgerlig regering primært erhvervslivet. Dette repræsenteres gennemgående af industrien og storlandbrug. Man er fra dansk side opmærksom pa, at fredsaftalen fra 1997 mellem den oprindelige befolkning i området og den bangalske regering beklageligvis gennemføres i et langsomt tempo. Man er tillige opmærksom på, at indvandringen af bangalere til området har skabt spændinger mellem tilflytterne og den oprindelige befolkning, og at ikke alle grupperinger inden for den oprindelige befolkning i Chittagong Hill Tracts støtter fredsaftalen. 149

12 Danmark lægger derfor afgørende vægt på, at de konkrete danskstøttede aktiviteter planlægges og gennemføres i et formaliseret samarbejde med de oprindelige folks repræsentanter og i overensstemmelse med de beslutninger, der er fastsat i fredsaftalen. Sammen med andre donorer i Bangladesh har Danmark adskillige gange over for den bangalske regering påpeget den langsommelige gennemførelse af fredsaftalen og understreget vigtigheden af overholdelse af menneskerettighederne overalt i Bangladesh. Nedgangen i bistandsniveauet er primært begrundet i den bengalske regerings manglende indsats til opnåelse af et tilfredsstillende niveau af partnerskab og ejerskab sammen med manglende fremskridt i relation til bekæmpelse af den omfattende korruption. En fortsættelse af den nuværende årlige landeramme pa 200 mio. kr. vil muliggøre fastholdelsen af en vis tyngde i samarbejdet inden for de valgte sektorer og i den overordnede politiske dialog med regeringen. Slut på talen Katastrofehjælp - ulandshjælp - evaluering - sammendrag Katastrofehjælp når ikke frem eller udsættes for røverier i afrikanske områder, hvor borgerkrige og samvittighedsløse bander huserer. Årsager Baggrund? 1. Da stormagterne i sin tid koloniserede den tredje verden, skete det for Afrikas vedkommende ved, at man med lineal trak en streg på landkortet uden hensyn til folkenes kulturelle og etniske forskelle. Dette har som resultat medført massakrer, hvor forskellige folkeslag har forsøgt at udrydde hinanden bedst kendt er nedslagtningen henholdsvis af tutsier og hutuer. 2. Kolonier blev efterfølgende «selvstændige» pseudodemokratiske diktaturer med en korrupt præsident og en magtelite, hvilende på den tidligere kolonimagts indflydelse (læs bajonetter). Eksempler: Congo, hvor diktaturet med belgisk assistance på 35 år forvandledes fra en forholdsvis «velfungerende» region til et af Afrikas fattigste lande. Retssagen mod den tidligere engelske premiereminister Thatchers søn og hans lejetropper i Sydafrika er blot et af flere vidensbyrd om, hvorledes vestlige slet skjulte økonomiske interesser tilgodeses. 150

13 3. Under Den kolde Krig ydede Supermagterne «bistandshjælp». Til gengæld for denne oprettedes militære baser for luft- og flådestyrker. En anden interesse kunne være at sikre sig råstoffer, som var nødvendige i det vanvittige rustningskapløb. Råstofferne kunne være Uranium til Atom- og Brintbomber depleted (radioaktiv) ammunition og adgang til de ellers begrænsede forekomster af metaller, som var af største betydning for fremstilling af militært isenkram. Eksempel: Under borgerkrigen i Ethiopien kæmpede militærstyrker med det mest moderne udstyr, medens landbrugsmaskiner rustede op i landets havne. Et udstyr som næppe var anvendeligt i et land, hvor hakken endnu ikke var erstattet af en plov. Med mellemrum opstod ved kup eller revolution afsættelse af diktatorer og styreformen ændredes. Hvis det nye styre ikke var samarbejdsvilligt, men indførte reformer til gavn for befolkningen, blev det likvideret af dødspatruljer eller lejemordere ofte hyret og betalt af udenlandske firmaer eller stater. Hjælpen var således afhængig af modtager og donors politiske status. Lande med et «socialistisk» eller kommunistisk præg modtog ikke hjælp. 4. I vore dage spiller adgang til olie en stadig stigende rolle. Krigen i Irak også kaldet Oliekrigen er godt eksempel herpå. IT industriens behov for sjældne råstoffer har bevirket, at den udøver stadig større indflydelse på bevillinger. Beslutningerne i FN, EU og de nationale parlamenter påvirkes givetvis af lobbyister, som varetager erhvervsøkonomiske interesser for monopoler og andre kapitalistiske foretagender. Omfanget er hyllet i et tæt røgslør ingen saver vel den gren over, som man selv sidder på. Holdninger og motiver for frivilligt hjælpearbejde Yderpunkterne går fra yderst reaktionære opfattelser om, at al hjælp skal ophøre, da hjælpen alligevel ikke har effekt til humanitære organisationer, som ønsker at hjælpe uanset donorlandets økonomiske formåen. Frivillige hjælpeorganisationers indsats er beskrevet og de yder ofte en helhjertet indsats, men kritikken af disse organisationer går på, at for få midler af de indsamlede beløb kommer frem til de nødstedte. Tidligere direktør Jørgen Poulsens gyldne håndtryk ved hans afsked med Dansk Røde Kors har skræmt mange bidragydere. FN s rolle Tilsyneladende er FN om ikke tilbageholdende, så i en lang række tilfælde magtesløs måske pga. supermagternes dominerende indflydelse. 151

14 Eksempler: Mellem de indsatte «fredsbevarende» FN styrker i Congo var Zimbabves. Disse bevogtede de rigeste guld og diamantminer. Hvorfor? Var det en indtægtskilde for Zimbabves diktator Robert Mugabe? Gennemfører FN en effektiv våbenembargo i Somalia? Tilsyneladende ikke. Den første august 2011 trues 11 millioner menesker af sultedøden, medens militære grupper drøner rundt med tanks og benytter det mest sofistikerede militære isenkram mod sagesløse civile. Industrilande dumper farligt kemisk affald i ulande. Foreligger der oplysninger om, at FN har aktioneret? Industrilande rovfisker langs Afrikas kyster. Dermed er mennesker i ulande frataget muligheden for ved egen indsats at sikre sig et vigtigt fødemiddel. Har FN forsøgt, at beskytte folkenes rettigheder? Befolkningseksplosionen udgør en trussel på flere felter ikke mindst med hensyn til klimaændringer. Kan man påvise resultater? Flere påstår, at den nuværende hungerkatastrofe skyldes klimaforværringen. Hvad har man gjort? Kan man overhovedet gøre noget, der kan hjælpe på længere sigt. Jeg har ikke løsningen men hjælp til selvhjælp har dog haft nogen om end beskeden virkning. Paradokser Det kan undre, at rige lande øser milliarder ud, samtidig med at selvsamme lande mere eller mindre indirekte øger katastrofernes omfang. Måske kan Danmark og de øvrige nordiske lande i FN fremsætte krav om ændringer, disse krav og ønsker kan være: Stop dumping af kemisk og andet giftigt affald i og ved u-lande. Stop rovfiskeriet ved de afrikanske kyster. Stop og straf salg af militær udrustning til ulandes korrumperede diktatorer. Medlemmer af FN skal forpligtiges til, at det enkelte land kontrollerer og retsforfølger overtrædelser af FNs våbenembargo. Stop udførsel af overskudslagre fra industrinationer-fjern toldmure. Indfør gældssanering. (Sydafrika vil ikke betale for gæld stiftet under Apatheidstyret). Stop befolkningseksplosionen - en af flere årsager til klimaforværringen. Forsøg på at redde underernærede børn er på længere sigt ikke blot formålsløs, men direkte skadelig da disse børn vil få en eventuel voksentilværelse som underbegavede (åndssvage). De nuværende bestræbelser på at redde liv ved eksempelvis medicin lægehjælp moskitonet er kortsigtede løsninger. Indtil konsekvente og realistiske aftaler er på plads i FN regi, kan man vel kun stønne: Nytter det? 152 Chittagong 27, 92, 131, 135, 140, 142, 143, 146

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER INDHOLD Introduktion 3 Opgaver 4 Tema 1. 4 Hungersnød forårsaget af klimaforandringer og tørke. 4 Tema 2. 5 Udenlandsk indblanding.

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder Uretfærdig middag Befolkning Vand Verdens befolkning har meget forskellige levevilkår. Du mærkede nogle af forskellene på din egen krop ved den uretfærdige

Læs mere

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål.

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 307 Offentligt BUDSKABSNOTITS Til: Udviklingsministeren J.nr.: 104.X.60-29. CC: Økonomi- og erhvervsministeren Bilag:

Læs mere

Befolkningsundersøgelse NGO Forum

Befolkningsundersøgelse NGO Forum Befolkningsundersøgelse NGO Forum 11.-17. september 2011 1 Fire segmenter 1) Vundne er A) alle dem, der allerede er medlem af en u-landsorganisation (16 15 pct.) 2) Motiverede synes det er C) meget vigtigt,

Læs mere

Jeg forstår spørgsmål M på den måde, at svaret især skal fokusere på den

Jeg forstår spørgsmål M på den måde, at svaret især skal fokusere på den Udenrigsudvalget 2008-09 URU alm. del Svar på Spørgsmål 101 Offentligt NOTITS Til: Udviklingsministeren J.nr.: 5.N.660. CC: Bilag: Fra: MENA Dato: 2. februar 2009 Emne: Besvarelse af URU samrådsspørgsmål

Læs mere

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5 USA USA betyder United States of Amerika, på dansk Amerikas Forenede Stater. USA er et demokratisk land, der består af 50 delstater. USA styres af en præsident, som bor i Det hvide Hus, som ligger i regeringsområdet

Læs mere

Udviklingen i og omkring byen Kobani i det nordlige Syrien er. særdeles alvorlig. Store dele af byen er efter flere ugers belejring

Udviklingen i og omkring byen Kobani i det nordlige Syrien er. særdeles alvorlig. Store dele af byen er efter flere ugers belejring Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 11 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Åbent samråd: kort orientering om situationen i Kobani i det nordlige Syrien. Der er tale om et åbent samråd. Udenrigsministerens

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Årsplan for hold E i historie

Årsplan for hold E i historie Årsplan for hold E i historie Emne: Fra to til èn supermagt. 1945 1990 Trinmål historie: Forklare udviklings- og forandringsprocesser fra Danmarks historie, beskrive forhold mellem Danmark og andre områder

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013

Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013 Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013 Tale ved gallamiddag i Silkeborg den. 18.01.13 Kære Rotary-venner og venner af Rotary Kære præsident: Jette Phillipsen

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

Rapport September 2016

Rapport September 2016 Rapport September 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE OM DE FEM SEGMENTER HOVEDKONKLUSIONER FN S VERDENSMÅL VERDENSTIMEN VERDENS BEDSTE NYHEDER UDVIKLINGSBISTAND METODE 3 4 6 18 20 28 44 2 Om de fem segmenter I rapporten

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Rapport September 2014 Om de fem segmenter I rapporten skelnes der mellem følgende fem segmenter: De overbeviste, som synes, de ved meget og er moderate eller

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort en afgift der ellers tilfalder staten, kan du give videre til verdens fattigste Det vil være en stor støtte for vores arbejde blandt verdens

Læs mere

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Da Stauning døde i maj 1942, overtog Vilhelm Buhl statsministerposten. Den 2. september 1942 holdt han en radiotale, hvis indhold kom til at præge resten

Læs mere

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål J: Reformer i FN Åbent Samråd i Udenrigsudvalget den 7. februar 2017 Taletid: 10-12 minutter Samrådsspørgsmål:

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5 Den kolde krig er betegnelsen for den højspændte situation, der var mellem supermagterne USA og Sovjetunionen i perioden efter 2. verdenskrigs ophør i 1945 og frem til Berlinmurens fald i november 1989.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme Danmark på rette kurs et troværdigt og stærkt forsvar danmark

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv.

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. Den 20.04.2010 Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. NGO FORUM har læst det udsendte udkast til en ny udviklingspolitisk

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag. Forsvarsministerens tale den 12. april 2005 ved afslutningen på Folkekirkens Nødhjælps Lars og Lone kampagne. Københavns Rådhus, klokken 14.15 til 14.30. Mine damer og herrer, kære Lars og Lone r. Jeg

Læs mere

verden er STØRRE end eu

verden er STØRRE end eu verden er STØRRE end eu Gang på gang sætter EU egne økonomiske og storpolitiske interesser højere end fred og udvikling i verden. Det er et stort problem, især fordi en række af EU s egne politikker er

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-4. DA Forenet i mangfoldighed DA 21012/2026(INI) Udkast til udtalelse Michèle Striffler, (PE496.

ÆNDRINGSFORSLAG 1-4. DA Forenet i mangfoldighed DA 21012/2026(INI) Udkast til udtalelse Michèle Striffler, (PE496. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 10.10.2012 21012/2026(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-4 Michèle Striffler, (PE496.311v01-00) om EU's strategi for Afrikas Horn (21012/2026(INI)) AM\915399.doc PE497.861v01-00

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Sponsorbidrag reklame eller privatudgift?

Sponsorbidrag reklame eller privatudgift? - 1 Sponsorbidrag reklame eller privatudgift? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Alle erhvervsdrivende har ret til skattemæssigt fradrag for reklameudgifter. Sponsorbidrag kan være en reklameudgift.

Læs mere

Sudans gæld - en lukrativ forretning for Danmark

Sudans gæld - en lukrativ forretning for Danmark IBIS Analyse juli 2011 Sudans gæld - en lukrativ forretning for Danmark Af: Jens Mattias Clausen og Lars Koch Sudans eksterne gæld er på $38 milliarder dollars svarende til 57 % af landets samlede BNP.

Læs mere

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009 retssikkerhed Advokatrådets program 2009 BEHOV FOR ØGET RETSSIKKERHED Balancen mellem hensynet til at beskytte borgerne mod overgreb fra staten og hensynet til terrorbekæmpelse har ændret sig markant.

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede?

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Innleg på Fritt Nordens konferanse under Nordisk Råds sesjon i Oslo 31.10.2007 KOLBRÚN HALLDÓRSDÓTTIR: Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Vil

Læs mere

1Danmark skal markere sig stærkere

1Danmark skal markere sig stærkere FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS BUD PÅ FREMTIDENS DANSKE udviklingspolitik 1Danmark skal markere sig stærkere Mere støtte fra Danmark: hjælpen må atter op på 1% af BNI Mere fattigdomsbistand fra DK: tre fjerdedele

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

Kilde 2 FN-pagten, 1945

Kilde 2 FN-pagten, 1945 Kilde 2 FN-pagten, 1945 Den 26 juni 1945 blev FN-pagten underskrevet i San Francisco af 50 lande. Nedenstående uddrag viser noget om formålet med dannelsen af FN, samt hvorledes de to vigtigste organer,

Læs mere

Bed og mærk fællesskabet!

Bed og mærk fællesskabet! Bed og mærk fællesskabet! Den internationale bede og fællesskabsuge nærmer sig. Fra den 9.-15. november samles YMCA og YWCA over hele kloden til bøn og refleksion. Faktisk har denne uge været afholdt hvert

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

Samråd i KUU om spørgsmål AB vedrørende danske mindesmærker i udlandet

Samråd i KUU om spørgsmål AB vedrørende danske mindesmærker i udlandet Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 196 Offentligt TALE Arrangement: Samråd i KUU om spørgsmål AB vedrørende danske mindesmærker i udlandet Åbent eller lukket: Åbent samråd Dato og klokkeslæt: Tirsdag

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN 62 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 7: BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN hvordan tobak påvirker børn i ulande www.op-i-røg.dk 63 Kapitel 7: Børn i tobaksproduktionen Meget tobak

Læs mere

ARVEN EFTER DIG. giv livet videre. Med et testamente bestemmer du selv, hvem der skal have glæde af det, du har skabt.

ARVEN EFTER DIG. giv livet videre. Med et testamente bestemmer du selv, hvem der skal have glæde af det, du har skabt. ARVEN EFTER DIG giv livet videre Med et testamente bestemmer du selv, hvem der skal have glæde af det, du har skabt 1 2 ET TESTAMENTE ER SUND FORNUFT Når du åbner denne folder, er det nok ikke første gang,

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Den kolde Krig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Den kolde Krig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

BØRNEKONVENTIONEN. FNs Konvention om Barnets Rettigheder GADENS BØRN

BØRNEKONVENTIONEN. FNs Konvention om Barnets Rettigheder GADENS BØRN BØRNEKONVENTIONEN FNs Konvention om Barnets Rettigheder 1 GADENS BØRN Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling De nye verdensmål for bæredygtig udvikling Nu skal I høre om nogle fælles mål for at gøre verden et bedre sted, som ledere fra alle lande har arbejdet med. Først vil nogle måske gerne vide, hvad et mål

Læs mere

6. Politiet militariseret - et police force, der bekæmper befolkningen og beskytter magthavere

6. Politiet militariseret - et police force, der bekæmper befolkningen og beskytter magthavere 1. Velkomst / tak 2. Hvad I brug for, ved jeg jo ikke. Ikke lyde som Radioavisen: 3. Min verden - og så videre til militariseringen: 4. Guatemala - politi - 60-70 % af al tortur - i virkeligheden paramilitære

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 17. november 2014 Dok.: 1349685 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Befolkningsundersøgelse NGO Forum

Befolkningsundersøgelse NGO Forum Befolkningsundersøgelse NGO Forum September 00 FN s 05 Mål Har du hørt om hørt om FN s 05 Mål? Hvad tror du, at FN s 05 Mål drejer sig om? Det er en målsætning for udviklingen i u-lande 85 Ja Sept. 00

Læs mere

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Udgivet på Ræson ( http://raeson.dk/ ) Hjem > Flyt fokus: Demokratiske valg løser ikke Afrikas problemer FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Der er for meget fokus på kritisable

Læs mere

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa 1 Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa Indskrevet d. 20-07-2013. af Michael Augard. http://komtiljesus.dk/profetisk-syn-om-muslimernes-skaebne-i-danmark-og-europa Et profetisk

Læs mere

Den kolde krigs afslutning

Den kolde krigs afslutning Historiefaget.dk: Den kolde krigs afslutning Den kolde krigs afslutning Den kolde krig sluttede i 1989 til 1991. Det er der forskellige forklaringer på. Nogle forklaringer lægger mest vægt på USA's vedvarende

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET. Den 4. oktober Udenrigsudvalgets spørgsmål 100 af 30. september 2005 til skriftlig besvarelse

UDENRIGSMINISTERIET. Den 4. oktober Udenrigsudvalgets spørgsmål 100 af 30. september 2005 til skriftlig besvarelse Udenrigsudvalget (2. samling) URU alm. del - Svar på Spørgsmål 100 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 4. oktober 2005 Udenrigsudvalgets spørgsmål 100 af 30. september 2005 til skriftlig besvarelse Spørgsmål

Læs mere

FNs børnekonvention i forkortet version

FNs børnekonvention i forkortet version FNs børnekonvention i forkortet version ARTIKEL 1 Definitionen på et barn Alle personer under 18 år, medmindre den nationale lovgivning fastsætter en lavere myndighedsalder. ARTIKEL 2 Ligestilling og beskyttelse

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

FAIR TRADE EN FAIR HANDEL FOR VERDENS FATTIGSTE

FAIR TRADE EN FAIR HANDEL FOR VERDENS FATTIGSTE FAIR TRADE EN FAIR HANDEL FOR VERDENS FATTIGSTE Fair trade drejer sig kort og godt om fair handel. Filosofien bag fair trade er at sikre bønder og plan- tagearbejderne en fair pris for deres varer. På

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010

UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010 Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010 Center for Udviklingspolitik HUC, j.nr. 46.Haiti.5.b. Talepunkt til brug for udviklingsministeren

Læs mere

Tak for samrådsspørgsmålene. Jeg vil samlet besvare de dele af. spørgsmålene, som berører vores muligheder og indsats for hjælp og

Tak for samrådsspørgsmålene. Jeg vil samlet besvare de dele af. spørgsmålene, som berører vores muligheder og indsats for hjælp og Udenrigsudvalget 2010-11 URU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 149 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Der er tale om et åbent samråd. DET TALTE ORD GÆLDER Spørgsmål P (stillet 25. februar 2011): Hvad kan

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Resumé Baggrund I slutningen af 1990érne afløstes betalingsbalancebistand og bistand til strukturtilpasning gradvis af budgetstøtte. I de

Læs mere

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark FU Den Kolde Krig 30 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Gennemgang af de forskellige opfattelser og prioriteringer dengang Man skal forstå,

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Ideologier Indhold Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Liberalisme I slutningen af 1600-tallet formulerede englænderen John Locke de idéer, som senere

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Vi har brug for jeres hjælp til at finde nye, opfindsomme og brugbare løsninger...

Vi har brug for jeres hjælp til at finde nye, opfindsomme og brugbare løsninger... Flere børn i skole Vi har brug for jeres hjælp til at finde nye, opfindsomme og brugbare løsninger... Hvem er UNICEF I dag er UNICEF verdens største hjælpeorganisation for børn. Vi arbejder med nødhjælp,

Læs mere

PÅ VEJ FRA RETSSTAT TIL POLITISTAT.

PÅ VEJ FRA RETSSTAT TIL POLITISTAT. PÅ VEJ FRA RETSSTAT TIL POLITISTAT. Da USA s præsident Buch i 2001 erklærede krig mod terror forandrede det verden. Dog ikke til det bedre. Det myldrede frem med navne på personer og organisationer, som

Læs mere

Danskernes opfattelser af og holdninger til VBN og u-landsbistand

Danskernes opfattelser af og holdninger til VBN og u-landsbistand Danskernes opfattelser af og holdninger til VBN og u-landsbistand Startmøde for VBN-kampagnen 2012 15. marts 2012 1. Indtryk og opfattelse af VBN-kampagnen 2. Holdninger til u-lande og fremskridt 3. Segmentering

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29.11.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0079/2012 af foreningen "Victoria Revoluției din decembrie '89", og otte andre foreninger, om

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at oprette en demokratifond samt andre demokratifremmende initiativer

Forslag til folketingsbeslutning om at oprette en demokratifond samt andre demokratifremmende initiativer 2008/1 BSF 38 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 12. november 2008 af Jeppe Kofod (S), Mette Gjerskov (S), Ole Hækkerup (S), Mogens Jensen (S),

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere