BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN"

Transkript

1 62

2 GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 7: BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN hvordan tobak påvirker børn i ulande 63

3 Kapitel 7: Børn i tobaksproduktionen Meget tobak bliver dyrket og lavet til cigaretter i fattige lande i Afrika, Asien og Sydamerika. I dette kapitel hører du om, hvilke konsekvenser tobaksproduktion har i form af børnearbejde, miljøødelæggelse, fattigdom og sundhedsproblemer for mennesker i ulande. FNs Børnekonvention om børnearbejde: Det er Statens forpligtelse at beskytte børn mod at beskæftige sig med arbejde, der udgør en trussel mod deres helbred, undervisning og udvikling, og til at fastsætte en mindstealder for børns arbejde og en sikring af arbejdsforholdene. (fra FNs Konvention om Barnets Rettigheder, artikel 32) Børnearbejde på tobaksplantagerne Mange tobaksproducerende lande har skrevet under på FNs Børnekonvention, og de store tobaksproducenter siger, at de er imod børnearbejde. Alligevel er der masser af børn i verden, der arbejder i tobaksindustrien. Forenede Nationer FN de Forenede Nationer - blev oprettet efter 2. verdenskrig med det formål at forhindre en verdenskrig i at opstå igen. Organisationen spiller en vigtig rolle i international udviklingspolitik, miljøsamarbejde, kampen for menneskerettighederne osv. Børnekonventionen FNs Konvention om Barnets Rettigheder blev vedtaget i Børnekonventionen, som den også kaldes, indeholder 54 artikler om blandt andet børns ret til mad, husly, udvikling, beskyttelse og medbestemmelse. Børnekonventionen er ikke en lov, som lande kan dømmes og straffes efter. Den er snarere et sæt retningslinier. Landenes regeringer har ansvaret for, at disse overholdes, og gør landene ikke det, kan de kritiseres og fordømmes af andre lande og organisationer. Kun to lande i verden USA og Somalia har ikke skrevet under på Børnekonventionen. Børnearbejde i Malawi Omkring børn arbejder gratis med at dyrke tobak i Malawi. De internationale tobaksproducenter tjener cirka 50 millioner kroner i Malawi på børnearbejde hvert år. Ofte ansætter plantageejerne mænd med familie, fordi mændenes koner og børn kan deltage i arbejdet. Tit har bonden ikke andre muligheder end at involvere familien i sit arbejde, hvis der skal være penge nok til mad, tøj, medicin o.l. Tobaksarbejderen får nemlig kun en lille bitte del af fortjenesten, når tobakken bliver solgt. Hvorfor er det en fordel at bruge børnearbejdere Hvilke konsekvenser har det for børnene 64

4 GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse Tobaksbørnenes historier Historierne er inspireret af filmen og materialet Tobakkens Barn, produceret af Plan Sverige. Se William i Malawi William på 12 år bor i Malawi og arbejder på tobaksmarkerne. Han bor sammen med sin mor, far og tre søskende. For det meste består måltiderne af majsgrød, for der er sjældent råd til andet. Jeg er fortvivlet over, at mine børn må arbejde, men hvad skal jeg gøre, siger Williams far. Hvorfor tillader Williams far, at børnene arbejder i marken Hvad tjener tobaksindustrien Tobaksindustrien tjener omkring 400 billioner dollars om året De tjener 400 milliarder dollars om året på tobak, dyrket af børn det er cirka fire gange så meget, som Bill Gates, grundlæggeren af IT-giganten Microsoft og en af verdens rigeste mænd, har i sparebøssen! Davi i Brasilien På en tobaksplantage i Brasilien arbejder Davi på 13 år. Tobaksplanterne bliver sprøjtet med gift, der indeholder tungmetaller som fx kviksølv og krom. Davi har oplevet, hvad giften gør ved kroppen: Da jeg indåndede giften, blev jeg syg, fik ondt i maven, tissede blod og blødte ud af munden og næsen. Jeg ville gerne arbejde med alt andet end tobak. Måske læge eller journalist, fortæller Davi. Hvordan tror du, Davi bliver behandlet for sine sygdomme Tror du, han bliver læge eller journalist Sprøjtegift gør tobaksarbejderne syge På bidisfabrikken Bidis er billige, tynde cigaretter, som bliver fremstillet ved, at tobak bliver rullet ind i et blad. I Indien og Bangladesh arbejder mange børn med at rulle bidis på store fabrikker. Lønnen er lav: 10 øre i timen er ikke ualmindeligt. En Big Mac burger koster cirka 6,5 kroner i Indien. Ikke fordi børnene bruger deres penge på McDonald s, men nu har du en idé om, hvad man kan få for 10 øre nemlig ikke ret meget. En 11-årig pige fra Indien fortæller: Jeg hader det her arbejde. Et hvert andet arbejde ville være bedre. Min krop vokser ikke normalt. Jeg sidder ned hele dagen i samme stilling og indånder tobaksdampe. Der er varmt og ingen luft på fabrikken. Jeg får ikke lov at gå i skole eller lege, men min bror behøver ikke arbejde, fordi han er en dreng. Hvilke konsekvenser har det for børn at arbejde på en fabrik Hvorfor tror du, at pigens bror ikke skal arbejde 65

5 Kapitel 7: Tobak og fattigdom Hassan, der arbejder med at køre rickshaw i Dhaka i Bangladesh, bruger cirka 1 krone om dagen på tobak. Da han bliver spurgt, om hans børn nogensinde får æg at spise, udbryder han Æg Hvor skulle pengene til æg komme fra. For de penge Hassan bruger på at ryge, kunne alle hans børn hver dag spise et æg. Rickshawtaxa med passagerer Hvad synes du om historien om Hassan Hvad kan forklare, at Hassan bruger penge på tobak i stedet for mad til sin familie Hvem er skyld i, at Hassan bruger penge på cigaretter i stedet for mad Hvordan bliver FNs Børnekonvention overtrådt i de eksempler, du hører om her i kapitlet Tobaksindustrien om børnearbejde Som svar på anklagerne om brug af børnearbejde forsøger tobaksfirmaer at opbygge et image som socialt ansvarlige virksomheder. På deres hjemmesider tager de afstand fra børnearbejde, og flere giver penge til organisationer, der skal arbejde med at afskaffe børnearbejde ved bl.a. at bygge skoler, brønde, oprette sundhedscentre o.l. i lande, der dyrker tobak. Kritikerne af tobaksindustrien mener, at det kun er for at få opmærksomheden væk fra de lave lønninger og kritisable arbejdsforhold for tobaksbønderne, og at støtten er en dråbe i havet. ECLT, en sammenslutning af tobaksproducenter imod børnearbejde som bl.a. Skandinavisk Tobakskompagni er medlem af, støtter et projekt i Malawi med cirka 2,5 millioner kr. om året. Samtidig tjener tobaksindustrien hvert år 50 millioner kr. på børnearbejde. Skandinavisk Tobakskompagni om børnearbejde Børnearbejde er en realitet på tobaksfarme og plantager i nogle af de lande, hvorfra Skandinavisk Tobakskompagni importerer råtobak. Børnearbejde har mange årsager, men har først og fremmest rod i fattigdom. En forbedring af børnenes vilkår på sigt går igennem uddannelse. At få børnene i skole er første led i at reducere børnenes arbejde i tobaksdyrkningen i tredjeverdenslande. (fra Hvad gør tobaksindustrien for at bekæmpe børnearbejde Synes du, det er tobaksindustriens ansvar Synes du, tobaksindustrien gør nok Hvordan bekæmper man bedst børnearbejde 66

6 GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse Hvem har ansvaret Fulmakt.se er en svensk kampagne, der skal få rygerne til at tænke over, at de støtter tobaksindustrien, når de køber cigaretter. Fuldmagt Som ryger/snuser godkender og giver jeg med denne fuldmagt mit samtykke til, at den tobaksproducent, som fremstiller og sælger den tobak, jeg bruger: Markedsfører cigaretter til børn i udviklingslande Øger fattigdommen i lande, der i forvejen er fattige Udpiner frugtbar jord og ødelægger miljøet Forårsager sygdom, lidelse og millioner af menneskers død i verdens fattigste lande Fuldmagtskrivers navn Sted og dato Kilde: Plan Sverige/A non smoking generation Tobak ødelægger miljøet Synes du, man skulle lave en lignende kampagne i Danmark Hvorfor/hvorfor ikke Synes du, det er rigtigt, at rygere indirekte støtter tobaksindustriens markedsføring i ulande Hvem har ansvar for børnearbejde Forældrene Tobaksproducenterne De fattige landes regeringer, der tillader tobaksproduktion uden regulering Eller er det de rige lande, der ikke hjælper nok Vis fuldmagten til nogen, du kender og spørg, hvad de synes om kampagnen. Tobaksindustrien og tobaksbønderne Når det er så hårdt at dyrke tobak, når lønnen ikke er særlig god, og når det ødelægger naturen og helbredet, hvorfor er der så mange, der gør det I de fleste ulande indgår bonden en aftale med et tobaksfirma. Bonden får penge for tobakken på forskud, så han kan købe såsæd og gødning. Det lyder måske som en meget god ordning så får bonden mulighed for at tjene penge ved at dyrke tobak på sin jord. Men i virkeligheden er det en form for slaveri: Når tobakken er givet til tobaksfirmaet, har bonden ingen penge dem fik han jo på forskud. Derfor er hans eneste mulighed at fortsætte aftalen med tobaksfirmaet og få en ny forskudsbetaling. Han kan heller ikke sælge sin tobak til en højere pris et andet sted, fordi han har en aftale med et bestemt tobaksfirma, som selvfølgelig ikke betaler bonden ret meget for tobakken. i Malawi arbejder mange børn på tobaksplantagerne i stedet for at gå i skole 67

7 Kapitel 7: Tobak og miljø To tredjedele af al tobak dyrkes i verdens fattige lande i Afrika, Sydamerika og Asien. Tobaksdyrkning medfører, at jorden bliver forurenet af de insektgifte, der bliver brugt til at beskytte tobaksplanterne. Desuden kan balancen i naturen blive forstyrret, hvis markerne bliver tilsat for meget kunstgødning. Skoven fældes for at give brænde til tørring af tobakken. I det sydlige Afrika forsvinder hvert år 1400 kvadratkilometer oprindelig skov til fordel for tobaksproduktion. Det svarer til et område på størrelse med Lolland. Det skaber ubalance i naturen og forårsager i tørke og oversvømmelser. Det har store konsekvenser for de mennesker, som lever af og i naturen. Når der dyrkes tobak på markerne, er der mindre jord til at dyrke afgrøder til befolkningen. Mark med tobaksplanter Hvordan kan tobaksproduktion medvirke til, at befolkningen i ulandene sulter Hvad kan man gøre for at løse problemet (fx forbud, tilskud, lovgivning, afgifter e.l.) Fakta om ulandsbistand Verdensbanken: Støtter fattige lande ved at låne dem penge Danida: Danmark støtter ulande gennem Danida, der er en del af Udenrigsministeriet NGO er: Private ikkestatslige organisationer støtter ulande, fx Folkekirkens Nødhjælp og Mellemfolkeligt Samvirke Læs mere om ulandsbistand på internettet, fx Danidas webside for børn og unge om ulande og ulandsbistand Tobaksproducerende lande, kilde Wikipedia Roser i stedet for tobak På grund af de store problemer tobaksdyrkning medfører for natur og mennesker, forsøger man at finde andre afgrøder end tobak, fx roser, chili og paprika. Roser kan eksporteres og sælges til høj pris i Europa. Dyrkning af roser kræver høje investeringsomkostninger til bl.a. drivhuse, men bønderne får samme eksportindtægter fra 1 ha roser som fra 50 ha tobak. Det betyder, at store arealer kan bruges til at dyrke fødevarer til befolkningen. Projekterne bliver finansieret af ulandsbistand fra vestlige lande. 68

8 GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse Hvorfor begynder bønderne ikke bare at dyrke noget andet end tobak Hvordan kan man hjælpe dem til at lægge produktionen om Rådgiver for en dag Opgaven er inspireret af materialet Tobakkens Barn, produceret af Plan Sverige. Se I landet Mambia lever de fleste mennesker af landbrug. Problemet er, at produktionen ikke giver noget overskud, som kan eksporteres, så landet derved får penge til bl.a. medicin og maskiner, der kan gøre landbruget mere effektivt. I Mambia dyrker de paprika, som ville kunne eksporteres, hvis produktionen var mere effektiv. Pengene fra eksporten kunne Mambia bruge til udvikling i landet. Mambia har ansøgt Verdensbanken om et lån. Men landet har allerede en kæmpe gæld til andre lande, så ingen vil låne dem flere penge. Nu er der sket det, at et stort amerikansk tobaksfirma er villig til at låne Mambia penge til at købe medicin, teknisk udstyr og bygge skoler. Men tobaksfirmaet har nogle betingelser: Mambia skal skrive under på, at mindst 50 % af jorden bliver brugt til tobaksdyrkning Tobaksfirmaets anbefalinger omkring gødning og skadedyrsbekæmpelsesmidler skal følges Tobaksfirmaet har eneret til at købe hele Mambias tobaksproduktion til en fast pris Mambia behøver ikke betale lånet tilbage, så længe aftalen gælder (10 år med mulighed for forlængelse) Derimod skal landet hvert år betale 10 % af lånet i rente Mambias regering skal beslutte, om de siger ja eller nej til tilbuddet fra tobaksfirmaet. Et af argumenterne for at sige ja tak er, at man for pengene fra tobakssalget kan udvikle paprikaproduktionen og få penge til landet gennem eksport. I er blevet indkaldt af Mambias regering som eksperter, der ud fra jeres viden om tobaksproduktion skal give politikerne råd om, hvad de skal overveje, før de beslutter sig. Det ved du nu Tobaksproduktion i den tredje verden indebærer, at vigtige ressourcer, som kunne bruges på at udvikle de fattige lande, ikke bliver udnyttet. Børn kommer ikke i skole, frugtbar jord ødelægges, landbrugsproduktionen bliver ikke udviklet osv. Til gengæld tjener tobaksindustrien en masse penge. 69

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Lærervejledning

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Lærervejledning GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Lærervejledning LÆRERVEJLEDNING Gå op i Røg er Kræftens Bekæmpelses undervisningstilbud om tobak og rygning

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16 Lærervejledning Velkommen til Hele Verden i Skole 2007, som består af tre elementer, der sætter fokus på alle børns ret til en uddannelse af god kvalitet. Læsebogen LæseRaketten fortæller både fantasifulde

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Undervisningsmateriale. Børn og unge skal vide, at verden er skæv

Undervisningsmateriale. Børn og unge skal vide, at verden er skæv IND I EN Undervisningsmateriale Børn og unge skal vide, at verden er skæv anden verden Indhold Indledning... 3 Indien... 6 KFUM og KFUKs projekter i Indien... 7 Dilemmaspil... 8 Fattigdom... 9 Ligestilling

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

MØD VERDEN Mød verden livet i fattige lande www.emu.dk/tema/ulande Om serien Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

MØD VERDEN Mød verden livet i fattige lande www.emu.dk/tema/ulande Om serien Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande MØD VERDEN P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R MØD VERDEN LIVET I FATTIGE LANDE Udsigt til U-lande Mød verden livet i fattige lande Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til U-lande

Læs mere

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG MOVEATHON børn hjælper børn MOVEATHON UNICEF/NYHQ04-0604/Pirozzi UNICEF/Klaus Nedergaard UNICEF/MLIA2010-00655/Asselin UNICEF/Klaus Nedergaard børn hjælper børn

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING Tommy FalkeØje Et socialt samfund. Oplæg til visualisering. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen uden tilladelse

Læs mere

4. Hvor gammel skal man være for at kunne købe alkohol i butikkerne? 1. Kan kvinder og mænd tage lige lang forældreorlov?

4. Hvor gammel skal man være for at kunne købe alkohol i butikkerne? 1. Kan kvinder og mænd tage lige lang forældreorlov? 1. Kan kvinder og mænd tage lige lang forældreorlov? Information: Efter fødslen har moren ret til 14 ugers barselsorlov, mens faren har ret til 2 ugers fædreorlov. Derudover har forældre ret til hver at

Læs mere

Hvad klimaændringerne gør ved verden. af Sissel og Louise, 8.b, Dåstrup skole

Hvad klimaændringerne gør ved verden. af Sissel og Louise, 8.b, Dåstrup skole Hvad klimaændringerne gør ved verden. af Sissel og Louise, 8.b, Dåstrup skole Klimaændringerne i verden ødelægger vores klode. CO2 udslippet er blevet så stort, at der må gøres en forskel, hvis vi vil

Læs mere

Litteraturliste: Nord / Syd relationer

Litteraturliste: Nord / Syd relationer Litteraturliste: Nord / Syd relationer Titel A-Z Omtale Lande A Buyer's Market Hæftet giver en kort og letlæselig indsigt i de komplekse forhold omkring verdenshandel, og forklarer hvorfor det ikke er

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

S P E C I A L. UGANDA en rejse til Nilens udspring

S P E C I A L. UGANDA en rejse til Nilens udspring S P E C I A L UGANDA en rejse til Nilens udspring CARITAS SPECIAL Man sk al bare følge Nil en hel e ve jen Kort om Uganda UGANDA Hvad er fattigdom? 12 ud af 100 børn dør inden deres 5 -års fødselsdag Det

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Marts 2012. Overemne PROJEKTOPGAVE. Af Daniel Powell & Nana Lin 9.D. Underemne [1]

Marts 2012. Overemne PROJEKTOPGAVE. Af Daniel Powell & Nana Lin 9.D. Underemne [1] Marts 2012 PROJEKTOPGAVE Overemne Af Daniel Powell & Nana Lin 9.D Underemne Ø [1] Indledning...Side 2 Problemstilling, problemformulering og arbejdsbeskrivelse... Side 3 Hvad er økologi?... Side 4 Hvad

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

Peter Bejder & Kaare Øster GLOBAL LYKKE. rigdom i fattige lande TURBINE

Peter Bejder & Kaare Øster GLOBAL LYKKE. rigdom i fattige lande TURBINE Peter Bejder & Kaare Øster GLOBAL LYKKE rigdom i fattige lande TURBINE Peter Bejder & Kaare Øster samt Turbine Layout: Søren Kirkemann Tryk: Johnsen, Grenaa Printed in Denmark 2012 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Pilte og væbnere. Alle har ret til mad. Aktiviteter for: FDFs missionsprojekt i 2010-2011

Pilte og væbnere. Alle har ret til mad. Aktiviteter for: FDFs missionsprojekt i 2010-2011 Aktiviteter for: Pilte og væbnere FDFs missionsprojekt i 2010-2011 Alle har ret til mad Dette hætet har modtaget støtte fra Danidas Oplysningsbevilling www.noedhjaelp.dk www.silkeborghojskole.dk FDF.dk/zambia

Læs mere

16 fede. aktiviteter

16 fede. aktiviteter 16 fede aktiviteter Formål Formålet med aktiviteterne om børns rettigheder er at udvide spejdere og lederes viden om og forståelse for Børnekonventionen samt at opfordre dem til at tage et medmenneskeligt

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere