En friere og rigere verden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En friere og rigere verden"

Transkript

1 En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret. Vi ønsker en friere og rigere verden, hvor menneskers og nationers ret til frihed, demokrati, selvbestemmelse og frihandel står i centrum. Tilgangen er i højere grad baseret på realisme end idealisme. Verden er fuld af komplicerede konflikter og udfordringer, hvoraf en del har dybe historiske rødder. Brændpunkter og magtstrukturer ændrer sig i dag i et hastigt tempo, og det betyder, at den aktuelle verdensorden er blevet mere diffus. I Liberal Alliance støtter vi menneske- og frihedsrettighederne og ser det enkelte menneskes rettigheder som kernen i liberale, demokratiske samfund. En aktiv udenrigspolitik Realisme og eftertænksomhed I Danmark støtter et bredt politisk spektrum en aktivistisk udenrigspolitik. Liberal Alliance taler hellere om en aktiv udenrigspolitik. Det kan i visse situationer være den rigtige beslutning at lade Danmark deltage i internationale aktioner, men man skal holde sig for øje, at udviklingen i retning af en friere verden er slidsom og langsommelig. Det bør altid overvejes nøje, hvordan man hjælper udviklingen i den rigtige retning. Dansk udenrigspolitik må bygge på erkendelsen af, at den internationale politiske verden er i hastig forandring. Lande som Kina, Rusland og Indien vil kræve stadig større international indflydelse, og det vil fundamentalt ændre det gængse spillerum for den danske og vestlige udenrigspolitik. Det ændrer den måde, vi i Vesten bedst kan påvirke udviklingen på. I Liberal Alliance mener vi, at nation building skal have rod i befolkningernes ret til frihed og selvbestemmelse. 1

2 I håndteringen af konflikter i en mere diffus og multipolær verden vil de internationale organisationer spille en endnu mere central rolle, og Danmark skal derfor vælge en åben og deltagende tilgang til disse. Liberal Alliance er stærke tilhængere af dansk deltagelse i EU, FN, NATO og WTO. Dog mener vi, at Danmark bør arbejde for, at disse organisationer besinder sig på deres oprindelige udgangspunkt: fred, sikkerhed og frihandel. Frihandel Bryd toldmurene ned og fjern uretfærdig erhvervsstøtte Frihandel og fri bevægelighed har gennem historien vist sig at være den sikre og stabile vej til mere demokrati og større velstand. Liberal Alliance vil derfor bryde toldmure ned og fjerne øvrige barrierer for det frie marked. Markedet kan løse mange problemer, men overdreven regulering har reelt sat markedskræfterne ud af kraft i mange dele af verden. Udviklingslandenes muligheder for at udvikle sig af egen drift hindres af urimelige toldmure og handelsaftaler. Samtidig betyder forvaltningen af udviklingsbistanden i mange tilfælde, at udviklingslandene reelt bliver forhindret i at agere internationalt på markedsvilkår. EU spiller en vigtig rolle i forhold til frihandel. Både fordi EU er verdens største toldfri område, og fordi EU s landbrugs- og regionalstøtte blokerer for reel frihandel. Særligt eksportstøtten er problematisk, ikke mindst i forhold til udviklingslande, fordi den skaber den absurde situation, at varer bliver produceret i områder, hvor omkostningsniveauet ligger langt over verdensmarkedsprisen. Dette begunstiger udvalgte privilegerede producenter på bekostning af lande uden for EU og på bekostning af europæiske forbrugere. Dygtige og produktive virksomheder er afgørende for den danske samhandel med udlandet. Derfor skal konkurrenceevnen forbedres ved at give danske virksomheder bedre generelle konkurrencevilkår og ikke ved at øge den statslige erhvervsstøtte. Dansk krigsdeltagelse Krige kræver åben debat og klare mandater Krig er et etisk dilemma, da krig er det mest markante indgreb, en stat kan foretage mod en anden stat og dens borgere. Først når alle andre relevante diplomatiske og politiske instrumenter har været i spil, må krig bruges som den sidste udvej. Liberal Alliance er stærke tilhængere af dansk medlemskab af NATO. Hvis Danmark skal deltage i krig, skal det ske på baggrund af en åben politisk debat om krigens potentielle menneskelige og økonomiske omkostninger. Der findes ikke gode krige men der findes ind imellem nødvendige krige. Et klart mandat fra det danske folketing skal sikre danske tropper ordentlige vilkår. 2

3 Internationalt vil et FN-mandat være det optimale udgangspunkt for dansk krigsdeltagelse, men fordi FN i kraft af sin størrelse og sammensætning kan mangle den nødvendige smidighed i forhold til at træffe hurtige og resolutte beslutninger, anerkender Liberal Alliance dog, at en militær intervention undtagelsesvis kan ske legitimt uden om FN. Dansk krigsdeltagelse bør altid bero på enten overhængende fare for en civilbefolkning eller en konkret sikkerhedstrussel imod Danmark eller Danmarks allierede. Der bør desuden foreligge en tilbagetræknings- og genopbygningsplan, inden Danmark påbegynder en militær operation. En sådan plan bør både omhandle den kortsigtede stabilisering og den langsigtede politiske og økonomiske genopbygning. Sikkerhedspolitik Terror og forsyningssikkerhed En verden med færre voldelige konflikter kræver økonomisk integration. Europas historie demonstrerer, at velstand og økonomisk uafhængighed er vejen til en mere fredelig sameksistens. Derfor arbejder Liberal Alliance for et internationalt samfund, der handler mere sammen. Desværre handler sikkerhedspolitik ikke længere blot om forholdet mellem nationer, men også om terror. Angrebene på den japanske metro, på World Trade Center og senest på Utøya illustrerer, hvor vanskeligt det er at beskytte sig mod terrorisme. Når enkeltpersoner og terrorgrupper med selv meget begrænsede midler kan blive så stor en trussel, udfordrer det det åbne demokrati. Frihed og sikkerhed skal balanceres, men vi må aldrig lade frygten for terror underminere det enkelte menneskes frihedsrettigheder. Sikkerhedspolitik handler også om forsyningssikkerheden med hensyn til energi. Hele EU vil i stigende grad være afhængig af energi-import, og en stor del af energien kommer fra uroprægede og udemokratiske regioner. Ikke mindre end 42 procent af EU s nuværende gasforbrug kommer fra Rusland, som allerede har vist, at forsyningssikkerhed kan bruges som udenrigspolitisk pressionsmiddel. Internationale brændpunkter Israel/Palæstina Liberal Alliance går ind for en langsigtet tostats-løsning i Israel/Palæstina. Vi vil imidlertid forholde os kritisk og konstruktivt til ethvert konkret udspil på vejen derhen, for varig fred kun kan opnås gennem en løsning, der fuldt ud støttes og accepteres af de involverede parter. 3

4 Det arabiske forår Liberal Alliance stemte for dansk deltagelse i Libyen-aktionen, og vi ser med store forhåbninger på udviklingen i kølvandet af det arabiske forår. Vi ønsker, at befolkningerne af egen kraft får vedtaget nye forfatninger, der bygger på frihed og demokrati. Danmark skal stille sig til rådighed i forhold til organisationsopbygning, etablering af frie medier med videre. Vi må dog huske, at overgangen til demokrati kan være besværlig og langvarig, og vestlig indblanding vil ikke nødvendigvis skubbe processen i den rigtige retning. Derfor er det vigtigt at finde en fornuftig balance imellem at bidrage til beskyttelsen af civilbefolkningen, og at lade nationalstaterne selv gøre sig de erfaringer, der er nødvendige for at skabe et frit og demokratisk samfund. Afghanistan Liberal Alliance er en del af Afghanistan-forliget. Vi ønsker, at Danmark trækker sig ud af Afghanistan som planlagt. En eventuel efterfølgende civil indsats skal primært handle om frihedsrettigheder, frihandel og sikkerhed. Udviklingsbistand Frihandel, effektivisering og hjælp til selvhjælp Dansk udviklingsbistand skal bidrage til skabe en friere og rigere verden. Omdrejningspunktet er princippet om at yde hjælp til selvhjælp. Grundlæggende vil større privatsektorproduktion, mere frihandel og færre handelsbarrierer være af afgørende betydning for udviklingslandenes fremtidsmuligheder. Danmark bruger i dag godt 15 milliarder kroner om året på ulandsbistand. Liberal Alliance ønsker ikke en fast målsætning for udviklingsbistandens størrelse, men lægger derimod vægt på effektivisering af bistanden. Frihandel er overordnet set vigtigere end støtte. Støtteordninger, der ikke resulterer i reel udvikling, skal udfases. Vi skal til gengæld være tilbageholdende med at kræve, at modtagerlande og projekter deler danske eller vestlige værdier som betingelse for at opnå støtte. Liberal Alliance bidrager gerne til udviklingen af en ny, dansk, fattigdomsorienteret udviklingsstrategi. I denne vil vi prioritere følgende: Bedre udnyttelse af ressourcerne - herunder større gennemskuelighed i forhold til anvendelse og resultater. Vejen til større effektivitet går igennem bedre evaluering. Fokus på udviklingslandenes civilsamfund, markedsudvikling og lokal inddragelse. 4

5 En større del af støtten skal gives som budgetstøtte i de udviklingslande, hvis politiske infrastruktur gør dem i stand til at forvalte midlerne ansvarligt. Kontante krav om overholdelse af menneskerettigheder men tilbageholdenhed i forhold til detaljerede krav til good governance, bæredygtighed, grøn vækst, miljø, sociale forhold, lønforhold med videre. Nødhjælp kan afhjælpe lidelse. Reel og varig fattigdomsbekæmpelse er imidlertid kun mulig gennem øget økonomisk frihed. Fattigdomsbekæmpelse bør ikke være eneste prioritet for ulandsbistanden. Manglen på national sikkerhed er en af de væsentligste forhindringer for udvikling i verdens fattigste lande, og derfor er det under de rette omstændigheder legitimt at bruge ulandsbistand til at garantere denne. 5

Radikal Udenrigspolitik frem mod 2020

Radikal Udenrigspolitik frem mod 2020 Radikal Udenrigspolitik frem mod 2020 Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 21. marts 2015 Ny Udenrigspolitik i en konfliktfyldt verden: Proaktiv, forebyggende, fremadrettet

Læs mere

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 NGO FORUM (sammenslutningen af danske udviklingsorganisationer) gennemførte i marts 2011 en rundspørge til partierne i Folketinget om deres udviklingspolitik.

Læs mere

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Indhold Forord: Kurs mod 2020 - Dansk udenrigspolitik

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Udviklingsbistanden skal reformeres 4 En mere fokuseret udviklingsbistand

Læs mere

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Indledning Folkebevægelsen er den konsekvente EU-modstand. Det gør, at vi har blikket rettet mod vores endemål, der er

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

1Danmark skal markere sig stærkere

1Danmark skal markere sig stærkere FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS BUD PÅ FREMTIDENS DANSKE udviklingspolitik 1Danmark skal markere sig stærkere Mere støtte fra Danmark: hjælpen må atter op på 1% af BNI Mere fattigdomsbistand fra DK: tre fjerdedele

Læs mere

VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA

VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA 2014-2019 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Udfordring 1: Vækst og beskæftigelse 6 Venstres løsninger 7 Slip den globale handel fri 7 Færdiggør det indre marked 7 Topforskning

Læs mere

Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012. Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti

Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012. Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012 SF er et folkeligt socialistisk parti med afsæt i den demokratiske venstrefløj, den danske arbejderbevægelse, selvforvaltningstraditionen

Læs mere

FN-forbundets strategi- og handlingsplan 2011-2012

FN-forbundets strategi- og handlingsplan 2011-2012 FN-forbundets strategi- og handlingsplan 2011-2012 1) Indledning FN-forbundet har til formål på oplysende og tværpolitisk grundlag at arbejde for: Styrkelse af interessen for De Forenede Nationer; Forståelse

Læs mere

Hvor er beviserne for, at udviklingsbistand hjælper Den Tredje Verden?

Hvor er beviserne for, at udviklingsbistand hjælper Den Tredje Verden? Mach vs. Mchangama i : Hvor er beviserne for, at udviklingsbistand hjælper Den Tredje Verden? Der bliver årligt overført 300 milliarder kroner fra den rige til den fattige verden. Afrika er ifølge den

Læs mere

1. Hvad ser Udviklingspolitisk Råd som de vigtigste erfaringer fra Danmarks samtænkte bidrag til internationale stabiliseringsindsatser de seneste år?

1. Hvad ser Udviklingspolitisk Råd som de vigtigste erfaringer fra Danmarks samtænkte bidrag til internationale stabiliseringsindsatser de seneste år? 46.H.1-6. SSP Stabiliserings- og sikkerhedspolitik 3 Til drøftelse Strategisk drøftelse af udkast til Politik for Danmarks samtænkte stabiliseringsindsatser N/A (godkendes af den interministerielle samtænkningsstyregruppe)

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

SAMMEN FOR FREMTIDEN

SAMMEN FOR FREMTIDEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN INDHOLD Sammen for fremtiden...6 Ansvarlig økonomisk

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE Omslagsfotos: Jørgen Schytte ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING

Læs mere

En aktiv og ansvarlig europapolitik. Europapolitisk udspil fra Socialdemokraterne og SF

En aktiv og ansvarlig europapolitik. Europapolitisk udspil fra Socialdemokraterne og SF En aktiv og ansvarlig europapolitik Europapolitisk udspil fra Socialdemokraterne og SF November 2010 1 En aktiv og ansvarlig europapolitik En ny regering skal ikke blot finde fair løsninger på Danmarks

Læs mere

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Politikpapir fra FN-forbundet, 2012 En umistelig menneskerettighed, som giver ethvert menneske og alle folkeslag ret til at deltage i, bidrage til

Læs mere

En verden i forandring nye trusler, nye svar

En verden i forandring nye trusler, nye svar En verden i forandring nye trusler, nye svar Redegørelse fra regeringen om indsatsen mod terrorisme Juni 2004 En verden i forandring nye trusler, nye svar Redegørelse fra regeringen om indsatsen mod terrorisme

Læs mere

Synopsis i studieområdet del 3. Tema: Globalisering. Emne: Afrikas økonomiske udvikling. Fag: Samtidshistorie og international økonomi

Synopsis i studieområdet del 3. Tema: Globalisering. Emne: Afrikas økonomiske udvikling. Fag: Samtidshistorie og international økonomi Synopsis i studieområdet del 3 Tema: Globalisering Emne: Afrikas økonomiske udvikling Fag: Samtidshistorie og international økonomi X-købing Handelsgymnasium 2010 Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering...2

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål DI DEBAT EU på vej mod nye mål vejen til et konkurrencedygtigt eu EU på vej mod nye mål Vejen til et konkurrencedygtigt EU September 2007 Den europæiske udfordring Den 25. marts 2007 fejrede vi 50-året

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Danmark herfra til 2032. Vi bygger fremtidens Danmark. Danmark herfra til 2032 1

Danmark herfra til 2032. Vi bygger fremtidens Danmark. Danmark herfra til 2032 1 Vi bygger fremtidens Danmark 1 DANMARK HERFRA TIL 2032 Forord Hvordan skal Danmark se ud om 20 år i 2032 hvis det står til Socialdemokraterne? Hvordan løser vi vores samfunds langsigtede udfordringer?

Læs mere

NYE GLOBALE MÅL FOR UDVIKLING OG BÆREDYGTIGHED

NYE GLOBALE MÅL FOR UDVIKLING OG BÆREDYGTIGHED POSITIONSPAPIR FRA DE DANSKE CIVILSAMFUNDSORGANISATION- ER I FORBINDELSE MED UDARBEJDELSEN AF DE NYE GLOBALE UD- VIKLINGS- OG BÆREDYGTIGHEDSMÅL (POST-2015 DAGSORDENEN). RESUMÉ Med vedtagelsen af FN s Millennium

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere