Freja ejendomme A/S Codanhus Gammel Kongevej 60, Frederiksberg C Tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Freja ejendomme A/S Codanhus Gammel Kongevej 60, 6. 1850 Frederiksberg C Tlf. +45 33 73 08 00 freja@freja.biz www.freja.biz"

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 Freja ejendomme A/S Codanhus Gammel Kongevej 60, Frederiksberg C Tlf Eneaktionær Den Danske Stat ved Finansministeriet Hjemstedskommune Frederiksberg Selskabsnavn Statens Ejendomssalg A/S CVR nr Binavne Freja ejendomme A/S Ejendomsselskabet Freja A/S Freja A/S Statens Ejendomme A/S

3 Årsrapport 2012

4

5 Indhold Hoved- og nøgletal 4 Ledelsens beretning Selskabets ledelse Udviklingsprojekter Indskud af ejendomme Salg Vederlagspolitik Risici Selskabsledelse Redegørelse for samfundsansvar Bestyrelse og ledelse Hændelser efter regnskabsårets udløb Forventninger til 2013 Overskudsdisponering og generalforsamling Meddelelser til Erhvervsstyrelsen Finanskalender for resten af 2013 Tema 31 Transformation Regnskab Regnskabsberetning Påtegninger Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter Ejendomsoversigt English summary Financial highlights Howitzvej 30, Frederiksberg Herskabelig ejendom, tidligere politistation, centralt på Frederiksberg 3

6 Hoved- og nøgletal (mio. kr.) Resultatopgørelse Resultat af salg og udvikling af ejendomme 110,6 122,8 134,0 52,5 85,9 Resultat af drift af ejendomme 2,7 1,4-3,6-3,8-1,7 Resultat af ejendomsvirksomhed 113,3 124,2 130,4 48,7 84,2 Administration m.v. -20,5-19,9-22,8-22,2-18,9 Resultat før finansielle poster (EBIT) 92,8 104,3 107,6 26,5 65,3 Finansielle poster, netto 7,5 9,1 11,4 14,0 37,6 Resultat før skat 100,3 113,4 119,0 40,5 102,9 Skat af årets resultat -25,2-28,4-29,6-10,1-25,9 Årets resultat (totalindkomst) 75,1 85,0 89,4 30,4 77,0 Balance pr. 31. december Langfristede aktiver 15,8 23,1 16,9 11,6 9,0 Kortfristede aktiver 1.691, , , , ,4 Aktiver i alt 1.707, , , , ,4 Egenkapital 1.659, , , , ,2 Kortfristede forpligtelser 47,5 59,5 56,3 41,3 117,2 Passiver i alt 1.707, , , , ,4 Nøgletal Afkastgrad 6% 8% 10% 3% 8% Egenkapitalens forrentning efter skat 5% 6% 8% 3% 7% Soliditetsgrad 97% 96% 96% 96% 90% 4

7 Pengestrømsopgørelse Pengestrøm fra driftsaktivitet 100,9 103,8-198,2 102,5 528,5 Pengestrøm til investeringsaktivitet 0,1 0,5-1,2-0,6-0,2 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -25,0-25,0-25,0-75,0-221,2 Pengestrøm i alt 76,0 79,3-224,4 26,9 307,1 Likvider 31. december 265,9 189,9 110,6 335,0 308,1 Aktiekapital Aktiekapital 1. januar 35,5 31,1 27,9 27,2 25,0 Nom. kapitaludvidelser ved apportindskud 2,2 4,4 3,2 0,7 2,2 Aktiekapital 31. december 37,7 35,5 31,1 27,9 27,2 Egenkapitaludvikling Egenkapital 1. januar 1.518, , , , ,2 Kapitaludvidelser ved apportindskud 91,5 175,0 125,0 25,9 11,0 Udloddet udbytte -25,0-25,0-25,0-75,0-200,0 Årets resultat 75,1 85,1 89,4 30,4 77,0 Egenkapital 31. december 1.659, , , , ,2 Årets til- og afgang af ejendomme (antal ejendomme) Beholdning Årets Tilgang Tilgang Beholdning afgang køb/annull. indskud I alt

8 Ledelsens beretning Årets resultat blev på 100,3 mio. kr. før skat, i 2011 var det 113,4. Resultat før skat og værdireguleringer blev på 112,5 mio. kr., i 2011 var det 142,9 mio. kr. I årsregnskabet for 2011 og senest i meddelelse af 30. september 2012 til Erhvervsstyrelsen blev det forventede resultat angivet til et resultat før skat og eventuelle værdireguleringer i størrelsesordenen 100 mio. kr. Avancen ved salg blev 123 mio. kr., i 2011 var avancen 152 mio. kr. Overskuddet blev skabt ved 69 ejendomshandler, heraf salg af 26 ejendomme og 43 delsalg, der tilsammen har en omsætning på 357 mio. kr., hvilket er et tilfredsstillende resultat i det aktuelle ejendomsmarked med en generel lav vækst. Det er stadig en udfordring for købere at finde finansiering til køb af fast ejendom. Investorer har stor fokus på at begrænse deres risiko, hvilket gør, at de i høj grad interesserer sig for ejendommenes drift. Dette gør det vanskeligt at sælge Frejas ejendomme, da de som hovedregel er tomme og dermed uden mulighed for indtægter, før der er foretaget en større investering. Dog giver den historisk lave rente nogle solide investorer mulighed for en meget attraktiv finansiering. Mange investorer gennemfører omfattende teknisk og juridisk due diligence, inden handler bliver endelige. Freja indgik som konsekvens af dette fire suspensive salg i Årets mest markante salg var salget af m² byggeret på den tidligere Forsvarskommando i Vedbæk. Der har været en fin tilgang på 27 ejendomme. 9 af disse ejendomme ligger i hovedstadsområdet, 2 i Aarhus, 11 i resten af Danmark, 2 på Færøerne og 3 på Grønland. Ejendommene er meget forskellige og har tidligere været anvendt til mange forskellige aktiviteter fra laboratorier til politistationer og administrative formål. Frejas portefølje er nu på 91 ejendomme svarende til ca m². Den regnskabsmæssige værdi af Frejas samlede portefølje er ved årets udgang 966 mio. kr., den var i mio. kr har været et godt år for Freja. Salgsfunktionen har udviklet sig støt og roligt, og den synergi, der er skabt mellem udviklingsaktiviteter på de store projekter og salgsarbejdet, er 6

9 Akkumuleret overskud / Egenkapital Mio. kr Overskud før skat Egenkapital Udvikling i ejendomssalget Mio. kr Bruttofortjeneste Antal solgte ejendomme Antal I antal solgte ejendomme indgår kun hele ejendomme. Delsalg indgår i resultatet. 7

10 8

11 Cortex Park, Odense "De Dansende Huse". 102 nye kollegieboliger i Cortex Park blev indviet ved studiestart 2012 blevet forstærket, hvilket har resulteret i nogle meget positive relationer til potentielle investorer. I løbet af 2012 har der været overvejelser om, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at give mulighed for, at regionerne kan afhænde regionernes sygehusejendomme via Freja. Der har været dialog med staten såvel som regionerne herom. Processen var en udfoldning af de redskaber, som Freja har udviklet og anvender i forhold til værdiskabelse, når komplekse opgaver rekvirerer analytisk og kreativ tilgang til samarbejder og projektudvikling. Etablering af et tillidsfuldt samarbejde med myndigheder, prækvalificering af rådgiverteams og gennemførelse af arkitektkonkurrence samt løbende dialog med potentielle investorer førte til et projektforslag, der i 2012 er blevet konstitueret i en vedtaget lokalplan og et gennemført salg. Såfremt regionerne får mulighed for at afhænde sygehusejendomme via Freja, vil det betyde en væsentlig udvidelse af Frejas forretningsgrundlag. Det er fortsat Frejas forretningskoncept at være en smal organisation, der fokuserer på værdiskabende processer gennem samarbejde med eksterne rådgivere. Når samarbejdet med de lokale myndigheder er smidigt, og der skabes synergi med de politiske ønsker i kommuner gennem projektudvikling, skabes der værdi på mange niveauer. Når en kommune har en bevidst strategi for sin erhvervs-, bosætnings- og infrastrukturudvikling, er banen kridtet op for dialog, udvikling og samarbejde. Disse forudsætninger er oftest opfyldt. Udviklingsprojekter Udvikling efter bogen - når "diamanten" skal slibes Alle sejl var sat, da udviklingsprocessen vedrørende Henriksholm, den tidligere Forsvarskommando i Rudersdal Kommune, tog fart. Freja er i stigende grad opmærksom på, at forventningsafstemning og etablering af partnerskaber med investorer og myndigheder er et af de væsentligste succeskriterier. Udvikling - en fælles satsning Cortex Park, Odense Den overordnede styregruppe for Campusområdet i Odense vedtog i 2012 en fælles strategi for tiltrækning af investeringer og virksomheder til Campus Odense og Cortex Park. Strategien er en målrettet satsning fra områdets 9

12 Islevgård Allé 5, Rødovre Idéskitse til fremtidig bebyggelse ved det tidligere Statens Pædagogiske Forsøgscenter Illustrationer lavet af Christensen & Co. Arkitekter A/S interessenter (Odense Kommune, SDU, Region Syddanmark, UCL, Syddanske Forskerparker og Freja) på at skabe synergi mellem parternes aktiviteter og tiltrække investorer til det samlede områdes vidensvirksomheder og institutioner. Til eksekvering af strategien blev Campus Odense Development (COD) etableret i 2012 som en enhed under Bystrategisk Stab i Odense Kommune. Den fælles strategi og etableringen af COD vil for Freja betyde, at der kommer styrket fokus på markedsføring og tiltrækning af potentielle investorer og virksomheder, der vil etablere sig i Cortex Park. skabe en arkitektonisk sammenhængende bydel, hvor det bliver synligt, at der er indarbejdet bæredygtige tiltag såsom naturlig håndtering af overfladevand, biotoper, shared spaces i gaderummene og en umiddelbar tilgængelighed til offentlig transport. Cortex Park bliver fuldt udbygget en bydel på i alt m² bebyggelse. Første lokalplanetape rummer godt m² bebyggelse. Læs mere på I september 2012 blev kollegiet De Dansende Huse indviet i Cortex Park. 102 kollegianere kunne flytte ind i flotte nye omgivelser i hjertet af den nye bydel. Kollegieboligselskabet Odense har ultimo 2012 søgt Odense Kommune om kommunal støtte til en udbygning af kollegiet med 144 nye boliger til et fuldt byggefelt på i alt m². I 2012 har Freja også indgået en betinget købsaftale på etablering af en erhvervsbygning med en integreret dagligvarebutik på i alt m². Syddanske Forskerparker har endvidere forberedt udbud af prækvalificering af rådgiver- og anlægsteams til et m² Forskerhus. Freja har i 2012 byggemodnet første etape af lokalplanen, således at området nu fremstår med samtlige vejudlæg, parkeringsudlæg og forsyningsstruktur. Den ambitiøse hensigt er at Stationsområdet, Hillerød Et partnerskabet, som består af DSB Ejendomsudvikling, Hillerød Kommune og Freja, ejer i fællesskab et areal ved Hillerød Station, som rummer en byggeret på i alt m². Partnerskabet kunne i 2012 deltage i indvielsen af UCC s nye uddannelsesfaciliteter på ejendommen og ved rejsegilde for Lejerbo s nye ungdomsboliger. I alt ca m² bebyggelse. Projektbeliggenheden er optimal i forhold til kollektiv trafik med intens S-togs drift til og fra København, der både bringer studerende og ansatte til studier og arbejde i området og betjener den øvrige intense pendlertrafik, hvilket skaber et solidt grundlag for liberale erhverv og detailhandel i området. Området byggemodnes successivt, og man kan nu se konturerne til de byrum, der skabes i og 10

13 omkring den nye bebyggelse. En lille ny bydel, der kommer til at binde arealerne øst og vest for baneterrænet tættere sammen. Holscher Arkitekter har udviklet såvel masterplan som byggemodningsprojekt. Læs mere på Lågegyde 5, Kokkedal Freja har i 2012 erhvervet et godt m² stort areal ved Kokkedal Station. Der er ligeledes i 2012 blevet vedtaget en lokalplan, der giver mulighed for at bygge godt m² på et samlet areal på ca m², der omfatter Frejas ejendom. Hørsholm Kommune ejer de resterende ca m² af lokalplanområdet. Parterne bygger den videre udviklings- og salgsproces på en samarbejdsaftale og et fælles udbud. Grundlaget for lokalplanen er en større masterplan for Kokkedal vest og nordvest. Den stationsnære beliggenhed umiddelbart øst for perronanlægget er i lokalplanen blevet udpeget som et område for erhverv og detailhandel, der giver stationsområdet en mere markant karakter. Udvikling i tråd med infrastrukturel udbygning Følager, Valby Annoncerede planer for en udbygning af Ny Ellebjerg Station som infrastrukturelt knudepunkt samt centraladministrationens indflytning i området har sat yderligere fokus på Frejas ejendoms potentiale. I 2012 har Freja solgt byggeret til det almene boligselskab DOMEA, der, som det første projekt på ejendommen, opfører ca. 50 familieboliger. I forbindelse hermed vil der blive etableret en dagligvarebutik. Der er derudover udarbejdet et udkast til et tillæg til lokalplanen for området, som bl.a. giver en større fleksibilitet vedrørende mængde og placering af boligbebyggelse, hvilket fremmer muligheden for at videreudvikle Frejas ejendom. Der kan i alt opføres ca m² bebyggelse. Islevgård Allé 5, Rødovre Med en planlagt ny letbanestation i sigte bliver Frejas ejendom stationsnær, og Rødovre Kommunes visioner om at sætte ejendommen i spil i forlængelse af deres engagement i 2011 i Europan (europæisk arkitektkonkurrence for yngre arkitekter) bliver yderligere relevant. Freja har i 2012 udviklet et kombineret erhvervs-, uddannelses- og boligprojekt, som giver mulighed for at etablere mellem m² erhverv, at fastholde uddannelse på ejendommen samt på sigt at udvikle boliger. Aktuelt er ejendommen omfattet af en byplanvedtægt, der foreskriver uddannelsesformål. 11

14 Set i lyset af en kommende letbanebetjening synes det oplagt at udbygge med bæredygtige erhvervs- og boligfaciliteter, der udnytter den kollektive trafikservice. Analysen og skitseprojektet er udarbejdet i samarbejde med Christensen & Co Arkitekter A/S. En anmodning om anvendelse af eksisterende byggeri til uddannelsesformål samt ny lokalplanlægning for ejendommen er forelagt Rødovre Kommune. Ejendommens areal er ca m². salg af de m² byggeret til Kongeegen A/S, og byggemodning er allerede påbegyndt. Samarbejdet med kommunen, rådgivere og køber har været særdeles konstruktivt og målrettet. Således er projektilpasninger indarbejdet i enighed, og tidsplanen og kadencen er fastholdt i hele forløbet. Læs mere på Udvikling fra barmark og byggetomt Henriksholm, Vedbæk Ultimo november måned blev en lokalplan omfattende en byggeret på m² bebyggelse vedtaget i Rudersdal Kommune. Projektet, der er udviklet i samarbejde med Svendborg Architects og LIW Planning, definerer en bebyggelse, der skaber en optimal udnyttelse af de rekreative og landskabelige værdier, der findes i området. Med bygningstyper, der tilgodeser mange segmenter, og en organisering af disse integreret nænsomt i landskabet, sikres maksimal herlighedsværdi for de kommende beboere. Samtidig sikres en bebyggelse, der også åbner området op for offentligheden, således at de fredede rekreative områder, såvel nord som syd for området, knyttes sammen henover udviklingsområdet via naturstier, der kobles til et overordnet stinet i Vedbæk. Med godkendelse af lokalplanen afsluttedes et Rolighedsvej 1, Ballerup Helhedsplanen for området omkring Frejas ejendom, som er udarbejdet af Freja i samarbejde med arkitektfirmaet COBE, blev i 2011 godkendt i Ballerup Kommune. En yderligere detaljering og optimering af helhedsplanen blev vedtaget i byrådet i juni måned 2012 og danner nu forudsætning for den videre lokalplanlægning. Helhedsplanen for Frejas ejendom belyser, hvorledes der på det tomme areal i centrum af Ballerup, der er koblet til både gågade og stationsområde, kan ske en fortætning, som skaber muligheder for såvel boliger som erhverv og detailhandel på ejendommen. Der forventes at kunne opføres ca m². Tilgængeligheden til ejendommen er optimal i forhold til såvel den kollektive trafik som individuel transport med bil og cykel, og det er hen- 12

15 Observator Gyldenkernes Vej, Brorfelde Observatorier, boliger og servicefaciliteter i Brorfelde, nu kendt fra årets DR1 julekalender sigten at skabe en udvikling, der skaber synergi mellem disse muligheder og de faciliteter, bymidten i forvejen besidder. Se yderligere Udvikling af kulturarven Brorfelde Observatorium, Holbæk Brorfelde Observatorium blev i 2012 landskendt som location for årets DR julekalender Julestjerner. Dette har medført en mærkbar øget interesse for ejendommen. Ejendommen, der er beliggende i et ualmindeligt smukt kuperet landskab i Tølløse ved Holbæk, består af fem boliger, en administrationsbygning, en værkstedsbygning, fire observatoriekupler samt 39 ha land. Freja har i et pilotprojekt belyst en række scenarier for anvendelse af ejendommens bygninger og har gennem dialog med Kulturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening sikret en fælles forståelse for og koordinering af parternes respektive udviklings- og fredningsinteresser. Foreningen Brorfelde Centret er interesseret i at udvikle Brorfelde Observatorium til et oplevelsescenter for natur, viden og historie. Holbæk Kommune har i 2012 involveret sig i projektet og har ansøgt en række fonde om tilskud til køb og realisering af Brorfelde Centrets projektidé. Læs mere på Kildegårdsvej 71, Gentofte Med politistationens hovedbygning (der oprindeligt blev opført som landsted i 1919) som arkitektonisk omdrejningspunkt har Holgaard arkitekter for Freja udarbejdet et bebyggelsesforslag, der giver mulighed for etablering af boliger i det attraktive kvarter. Den samlede bebyggelse på ejendommen er i dag godt m². Det synes oplagt at erstatte enkelte eksisterende bygninger med en ny karakterfuld bebyggelse, så bebyggelsen får styrket sin formelle karakter, og den bevaringsværdige hovedbygning får et mere synligt og markant udtryk i bebyggelsen. Freja har solgt ejendommen på betingelse af en godkendt lokalplan, og en offentlig forudgående høringsproces er afsluttet primo Udvikling i Lyngby-Taarbæk Kommune Hummeltoftevej 14, Virum I 2012 gennemførtes et parallelopdrag med deltagelse af tegnestuerne Entasis, Transform, Polyform Arkitekter ApS og PLH Arkitekter A/S og SLA. Programmet for opgaven var udarbejdet i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune, og projekterne, der blev udviklet, bliver aktuelt indarbejdet i dialog med politikere og borgere i forbindelse med en helhedsplan for et område, der inkluderer Frejas ejendom på Skovbrynet - det tidligere Plantedirektorat. 13

16 Hummeltoftevej 14, Virum Idéskitse til fremtidig bebyggelse på ejendommen ved Sorgenfri Station Illustrationer lavet af Polyform Arkitekter ApS Hele området, som er velforsynet med infrastruktur, ikke mindst umiddelbar stations- og motorvejstilknytning, står over for en opgradering i forhold til såvel anvendelse som synlighed, og det giver god mening, at kommunen ønsker at se projekterne i en helhed. Ejendommen er på m² grundareal med en eksisterende bebyggelse på godt m², som forventes nedrevet. Projektforslaget indikerer, at der kan bygges m² på ejendommen. Ejendommen er solgt betinget til MT Højgaard, som Freja udvikler projekterne i samarbejde med. anvendelsesscenarier, der ligeledes vil indgå i dialogen om helhedsplanen for området, der også omfatter Hummeltoftevej 14. Udviklingsprojekter i øvrigt - fra standby til solgt Auderød Kaserne og Mandehoved Kaserne har fortsat i 2012 været udlejet til Udlændingeservice og har således ikke været omfattet af specifikt udviklings-, plan- og salgsarbejde. Stevns Kommune har godkendt et kommuneplantillæg for den tidligere Mandehoved Kaserne, som muliggør en fremtidig lokalplanlægning med henblik på anvendelser til bl.a. feriecenter. Skovbrynet, Lyngby Skovbrynet, hvor Plantedirektoratet tidligere havde til huse, blev i 2012 i to etaper overdraget til Freja. Ejendommen består af tre bygningskomplekser på i alt m² bebyggelse, og grunden er på ca m². Slottet eller Fængslet i Horsens er i 2012 taget i brug til kulturformål. Det er et resultat af et samarbejde mellem Horsens Kommune og Freja med henblik på at skabe en bæredygtig anvendelse og på at optimere ejendommens salgbarhed. Boligbyggeretter ved Fængslet vil blive salgsmodnet i overensstemmelse med kulturprojektet. Den eksisterende bebyggelse er i god stand men i høj grad udformet og projekteret til den specifikke anvendelse, som har krævet etablering af mange installationstunge laboratorier. I 2012 har Freja, bl.a. i forbindelse med parallelopdraget om Hummeltoftevej 14, fået udarbejdet volumenanalyser af ejendommens potentialer, og der er beskrevet bebyggelses- og Frejas ejendom ved Vasbygade er udlejet, men med annoncerede planer for en yderligere udbygning af Metronettet er en sondering vedrørende fremrykning af planlægningshorizonten indledt ved Københavns Kommune. I Hjørring er den tidligere politistation i Brinck Seidelins Gade blevet nabo til et udvik- 14

17 15

18 lingsprojekt, som omfatter et nyt teater støttet af Realdania. Det har været kimen til, at såvel Hjørring Kommune, som Freja har arbejdet med at vurdere ny anvendelse og en udvidet byggeret, der tilpasser sig områdets fremtidige udvikling. En parkbebyggelse i og ved den tidligere Antvorskov Højskole, Liselundvej i Slagelse, er salgsmodnet og markedsføres gennem lokale mæglere. I alt kan der etableres m² bebyggelse. Ved Birkelundsvej i Albertslund pågår lokalplanlægning for et boligprojekt med 17 parcelhusgrunde. Ejendommen er solgt betinget. Endelig er Frejas ejendom Hammersholt Byvej 60, Allerød, i efteråret 2012 solgt som et rent boligprojekt, der består af ca. 70 boligenheder. Indskud af ejendomme Der blev i 2012 indskudt i alt 27 ejendomme fordelt på to indskud og med en samlet værdi på 237,2 mio. kr. Heraf tre ejendomme på Grønland og to på Færøerne. Der er indskudt ejendomme fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet v/bygningsstyrelsen og fra Transportministeriet. Størstedelen af ejendommene har været anvendt til administration, laboratorier eller politistationer. Salg I 2012 blev der gennemført hele 69 salg. De solgte ejendomme har meget forskellige karakterer og vidt forskellige beliggenheder. En del af de solgte ejendomme er beliggende i yderområderne, og har som følge af de seneste års træge markedsvilkår ligget i Frejas portefølje relativt længe. De gennemførte salg bevidner, at der trods alt er et marked i provinsen, og det er af stor betydning for Freja og for de lokale interessenter, at disse typisk velbeliggende ejendomme får ny anvendelse og nyt liv. Andre af de solgte ejendomme nåede kun at være i Frejas portefølje i en relativ kort periode, førend der blev indgået en endelig købsaftale, og ejendommene dermed fik nye ejere. Derudover er der en række ejendomme, som blev solgt efter et langt salgsforløb, hvor teknisk og juridisk due diligence samt købernes tilvejebringelse af finansiering, var de væsentligste elementer. Endelig blev der gennemført salg af en række udviklingsejendomme, som i stor udstrækning fordrer en form for udviklingssamarbejde med køberne, hvor tilfredsstillende planforhold tilvejebringes forud for, at salgene kan betragtes som værende endelige. Af de 69 solgte ejendomme omfatter 24 af salgene ejendomme, som er indskudt i Freja med henblik på udvikling og salg, som en følge af reformer og lokaleoptimeringer indenfor 16

19 Løngangstræde 21, København K Liebhaverejendom i centrum af København, som kan konverteres til boliger blandt andet politiet, retsvæsenet og forsvaret samt universitetet og andre undervisningsinstitutioner. Fire af disse ejendomme blev tidligere anvendt til politimæssige formål. Det drejer sig om ejendommene beliggende på Christian 8.s Vej 2B i Silkeborg, Torvet 1 i Korsør, Slotsvænget 5 i Kalundborg og Jónas Broncksgøta 17 i Torshavn, Færøerne. Andre seks ejendomme har været anvendt af retsvæsenet og er beliggende i Slotsgade 53 i Slagelse, Bjergbygade 3 i Slagelse, Skomagerrækken 3 i Næstved, Nytorv 9 i Grenaa, Bredgade 70 i København K, samt Sanatorievej bygning 1004 i Qaqortoq, Grønland. Herudover har syv af de solgte ejendomme været anvendt til forsknings- og undervisningsformål. Det drejer sig om ejendommene beliggende Harløsevej 234 i Hillerød, Islands Allé 2 i Brønderslev, Vigvejen 17 i Skibby, Gyvelvej 3 i Nakskov, Helsingørsgade 49 m. fl. i Hillerød, Paludan-Müllers Vej 17 i Aarhus samt et større grundstykke på Frederiksborgvej 71 i Allerød. De resterende af de solgte ejendomme varierer i oprindelig anvendelse fra fyrmesterbolig, administration, toldbygning, museum og ubebygget grundstykke til jernbaneareal. Salgene omfatter ejendommene beliggende Fyrvangen 6 i Store Heddinge, Strandgade 108 i København K, Nørredige 20 i Ringkøbing, Toldbodvej 8 i Padborg, Åbenrå i København K, Dalvænget 1A i Assens og Følager 5 i Valby. En af de helt store handler, som blev gennemført i 2012, var salget af m² byggeret og bestående bygninger på den tidligere Forsvarskommando beliggende på Henriksholms Allé i Vedbæk. Der er tale om et delsalg af et større udviklingsprojekt, hvor Freja forud for selve salget i samarbejde med Rudersdal Kommune har gennemført et meget stort planarbejde. I tillæg til de ovenfornævnte endelige salg er der gennemført seks betingede salg. Disse salg er typisk betinget af ændring af de enkelte ejendommes planforhold. Ejendommene omfatter en kontorejendom for Statsforvaltningen på Marselis Boulevard 1 i Aarhus samt et byggefelt i Cortex Park i Odense. Herudover omfatter de betingede handler fire tidligere politistationer på henholdsvis Kildegårdsvej 71 i Gentofte, Hummeltoftevej 14 i Sorgenfri, Absalonsgade 9 i København V og Rådhusgade 4 i Horsens. Endelig blev der i 2012 solgt 44 boliger, beliggende i tilknytning til en række af Kriminalforsorgens fængsler i blandt andet Albertslund, Hvidovre, Nyborg, Årslev, Horsens, Jerup og Skærbæk. Boligerne, der nu er frastykket fængslerne, er efter behørig opfyldelse af eventuelle tilbudspligter m.m. solgt i det fri marked til private boligkøbere. Freja gennemførte selv nogle af de ovennævnte handler, men anvendte igen i 2012 med succes et bredt udvalg af ejendoms- 17

20 mæglere i forbindelse med gennemførelsen af mange af salgene. Disse samarbejdspartnere spænder fra den lokale ejendomsmægler til de lidt større regionale mæglerkæder, samt de store nationale ejendomsmæglerkæder, som også har en international berøringsflade. Et samarbejde, som vil fortsætte og styrkes i Vederlagspolitik Bestyrelsens medlemmer aflønnes med et fast årligt vederlag, der fastsættes af generalforsamlingen. Direktionen aflønnes med en fast årlig bruttogage. Herudover er der etableret en særlig bonusordning baseret på opfyldelsen af en række mål, der fastsættes ved årets begyndelse. Bonus vil normalt ikke kunne overstige 20 % af den faste gage. Ved generalforsamlingen i marts 2008 tiltrådtes de overordnede retningslinjer for selskabets incitamentaflønning jf. Medarbejderne aflønnes ligeledes med en fast årlig bruttogage. Bruttogagen til både direktionsmedlemmet og øvrige medarbejdere indeholder bidraget til den pensionsordning, som den enkelte måtte beslutte. I samråd med bestyrelsens formand har direktionen endvidere mulighed for at tildele medarbejdere et årligt ekstra vederlag, der tildeles på grundlag af en vurdering af individuelle indsatser og opnåede resultater. I 2012 blev der i alt udbetalt sådanne vederlag på kr., svarende til 3,6 % af den samlede lønsum, eks-klusiv direktionens lønninger. Vederlag til bestyrelse og direktion er endvidere omtalt i note 8 i Årsregnskabet. Risici Frejas økonomiske resultat og stilling er tæt knyttet til markedsforholdene på ejendomsmarkedet og udviklingen på kapitalmarkedet. Ejendommene er forsikrede for fysiske skader og ansvar, og det vurderes, at der ikke er tekniske risici. Selskabet er involveret i et beskedent antal retstvister, der ikke vil påvirke resultatet væsentligt, selv hvis de mod forventning ikke skulle falde ud til selskabets fordel. Prisudviklingen for ejendommene påvirkes overordnet af markedsudviklingen, udviklingen i trafikstrukturer og behovet for boliger kombineret med, hvorledes udbuddet af egnede ejendomme er i balance med efterspørgslen. Alle disse forhold påvirkes i betydelig grad af udviklingen i økonomien, herunder ikke mindst udviklingen i investeringsrenten og investorernes afkastkrav. 18

21 Anker Heegaards Gade 3-7, København V Flot klassicistisk ejendom fra 1926 beliggende centralt i København Akkumulerede indskudsværdier Mio. kr. Indskudsværdier Akkumulerede salgsværdier Mio. kr. Salgsværdier

22 Disse påvirkninger er i de sidste par år blevet suppleret af den likviditets- og tillidskrise, der har ramt overalt i den internationale bankverden. Prisdannelsen er også påvirket væsentligt af beliggenheden. Der er meget store regionale forskelle i efterspørgslen på både boliger og erhvervsejendomme. De fleste af Frejas ejendomme skal have ændret planbestemmelser, før et salg kan gennemføres på optimale vilkår. Det sker altid i en tæt dialog med planmyndighederne. Markedsværdien af en ejendom vil nogle gange blive påvirket betydeligt af ændringerne i de fremtidige anvendelsesmuligheder. Det vurderes løbende, om den bogførte værdi af selskabets ejendomme er udtryk for den værdi, som ejendommen mindst kan sælges for. Ved årets afslutning har Freja for 12 ejendomme vurderet, at den forventede netto realisationsværdi er lavere end kostprisen. Det har medført en nedskrivning af disse ejendommes værdi på i alt 12,2 mio. kr. Ved vurderingen af den enkelte ejendoms netto-realisationsværdi er der lagt vægt på alle de påvirkninger, der er nævnt ovenfor. Dog lægges til grund for vurderingen, at handelsværdien opnås ved en sædvanlig handel mellem en villig køber og en villig sælger. Frejas finansielle forhold er sådan, at der ikke er behov for at vurdere afhændelse af ejendommene ved en forceret handel. Nogle af selskabets ejendomme er forurenede. Når en ejendom overtages, indgår forventningerne til fremtidige oprensningsudgifter i værdisætningen. Disse udgifter kan ændre sig efterfølgende, enten fordi forureningen viser sig at have et andet omfang end forventet, eller fordi myndighedernes krav til oprensningens art og omfang skærpes. Alle kendte og forventede miljøudgifter indgår i værdiansættelsen af den enkelte ejendom ved dennes indskud i selskabet. Alle køb og salg af ejendomme foregår i danske kroner. Der er heller ikke knyttet risici til selskabets finansiering, idet behovet for træk på kreditfaciliteter er beskedent. Endvidere sker placering af indlån på vilkår på dag-til-dag-markedet eller aftalemarkedet. Der sker en risikospredning ved at indskud og depoter fordeles på et antal store og mellemstore danske pengeinstitutter. For alle pengeinstitutters vedkommende er der fastlagt maksimumsgrænser. En ejendomshandel indregnes i det år, hvor handlen er indgået, når alle væsentlige risici og fordele ved ejendommen er overgået til køber. Det gælder også i de situationer, hvor overdragelsen først finder sted i det efterfølgende år. På disse handler har Freja ultimo 2012 modtaget kutymemæssig udbetaling, der er deponeret eller sikret ved garanti. Handler for 87,1 mio. kr. af årets samlede omsætning overdrages først i Der er derfor knyttet kreditrisiko til betalingen af restkøbesummen frem til overtagelsesda- 20

Aktstykke nr. 95 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Finansministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 95 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Finansministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 95 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 95 Finansministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder

Læs mere

Dette dokument er afleveret og signeret ved hjælp af Digital Signatur

Dette dokument er afleveret og signeret ved hjælp af Digital Signatur Dette dokument er afleveret og signeret ved hjælp af Digital Signatur Indhold: side Hoved- og nøgletal 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsespåtegning 5 Bilag: Resultatopgørelse og balance 6 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Freja ejendomme A/S Årsrapport 2014

Freja ejendomme A/S Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Freja ejendomme A/S Årsrapport 2014 FREJA EJENDOMME A/S GAMMEL KONGEVEJ 60, 6. SAL 1850 FREDERIKSBERG C TELEFON +45 3373 0800 MAIL FREJA@FREJA.BIZ WEB FREJA.BIZ ENEAKTIONÆR DEN DANSKE STAT

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden Campus Odense Campus Odense I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden CAMPUS ODENSE Campus Odense er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv. Over de næste 10 år

Læs mere

Freja ejendomme A/S Halvårsrapport 30. juni 2009. Indhold: side. Hoved- og nøgletal 3. Ledelsens beretning 4. Ledelsespåtegning 6

Freja ejendomme A/S Halvårsrapport 30. juni 2009. Indhold: side. Hoved- og nøgletal 3. Ledelsens beretning 4. Ledelsespåtegning 6 Indhold: side Hoved- og nøgletal 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsespåtegning 6 Bilag: Resultatopgørelse og balance 7 Pengestrømsopgørelse 11 Egenkapitaludvikling 12 Udvikling i ejendomsporteføljen 13 Specifikation

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Freja ejendomme A/S Codanhus Gammel Kongevej 60, 6. 1850 Frederiksberg C Tlf. +45 33 73 08 00 freja@freja.biz www.freja.biz

Freja ejendomme A/S Codanhus Gammel Kongevej 60, 6. 1850 Frederiksberg C Tlf. +45 33 73 08 00 freja@freja.biz www.freja.biz Årsrapport 2011 Freja ejendomme A/S Codanhus Gammel Kongevej 60, 6. 1850 Frederiksberg C Tlf. +45 33 73 08 00 freja@freja.biz www.freja.biz Eneaktionær Den Danske Stat ved Finansministeriet Hjemstedskommune

Læs mere

Hoved- og nøgletal. Ledelsens beretning. Ledelsespåtegning. Resultatopgørelse. Balance. Pengestrømsopgørelse. Egenkapitaludvikling

Hoved- og nøgletal. Ledelsens beretning. Ledelsespåtegning. Resultatopgørelse. Balance. Pengestrømsopgørelse. Egenkapitaludvikling Indhold Hoved og nøgletal Ledelsens beretning Ledelsespåtegning 3 4 6 Bilag Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitaludvikling Udvikling i ejendomsportefølgen Specifikationer over ejendomme

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a.

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2007 Halvårsrapport Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf.

Læs mere

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 8 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 1 Indberettet til Dansk AMP den 31. august 2006 Bestyrelsen i har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets halvårsrapport blev behandlet. Rapporten er vedlagt.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

Følager 5. Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med?

Følager 5. Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med? Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med? KØBENHAVNS NYE TRAFIKALE HOTSPOT TIL SALG Freja har sat til salg. Ejendommen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Fælles udbud af areal i Toveshøj i samarbejde med Brabrand Boligforening samt anvendelse af salgsindtægt.

Fælles udbud af areal i Toveshøj i samarbejde med Brabrand Boligforening samt anvendelse af salgsindtægt. Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 26. november 2017 Udbud af kommunalt areal i Toveshøj Fælles udbud af areal i Toveshøj i samarbejde med Brabrand Boligforening

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Freja ejendomme A/S Delårsrapport 30. september Indhold: side. Hoved- og nøgletal 3. Ledelsens beretning 4. Ledelsespåtegning 5

Freja ejendomme A/S Delårsrapport 30. september Indhold: side. Hoved- og nøgletal 3. Ledelsens beretning 4. Ledelsespåtegning 5 Indhold: side Hoved- og nøgletal 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsespåtegning 5 Bilag: Resultatopgørelse og balance 6 Pengestrømsopgørelse 10 Egenkapitaludvikling 11 Udvikling i ejendomsporteføljen 12 Specifikation

Læs mere

Følager 5. Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med?

Følager 5. Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med? Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med? KØBENHAVNS NYE TRAFIKALE HOTSPOT TIL SALG Freja har sat til salg. Ejendommen

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

CSR i Freja FREJA EJENDOMME A/S ERHVERVER EJENDOMME FRA STATEN OG REGIONERNE UD FRA EN MÅLSÆTNING OM AT VIDERESÆLGE MED STØRST MULIG AVANCE.

CSR i Freja FREJA EJENDOMME A/S ERHVERVER EJENDOMME FRA STATEN OG REGIONERNE UD FRA EN MÅLSÆTNING OM AT VIDERESÆLGE MED STØRST MULIG AVANCE. CSR i Freja FREJA EJENDOMME A/S ERHVERVER EJENDOMME FRA STATEN OG REGIONERNE UD FRA EN MÅLSÆTNING OM AT VIDERESÆLGE MED STØRST MULIG AVANCE. BESØG FREJA.BIZ Tidligere politistation i Sorgenfri omdannes

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2015 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2015 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

Freja ejendomme A/S Codanhus Gammel Kongevej 60, 6. 1850 Frederiksberg C Tlf. +45 33 73 08 00 freja@freja.biz www.freja.biz

Freja ejendomme A/S Codanhus Gammel Kongevej 60, 6. 1850 Frederiksberg C Tlf. +45 33 73 08 00 freja@freja.biz www.freja.biz Årsrapport 2013 Freja ejendomme A/S Codanhus Gammel Kongevej 60, 6. 1850 Frederiksberg C Tlf. +45 33 73 08 00 freja@freja.biz www.freja.biz Eneaktionær Den Danske Stat ved Finansministeriet Hjemstedskommune

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår)

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår) Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (8. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2006 Side 1 Beretning 2006

Læs mere

Notat. Model for salg af Regionshospitalet i Holstebro.

Notat. Model for salg af Regionshospitalet i Holstebro. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Notat Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Model for salg af Regionshospitalet i Holstebro. Indledning Det er tidligere

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2013 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2013 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

RDS Förlag ApS. Arne Jacobsens Allé 7,5, 2300 København S. Årsrapport for. 17. juni december 2014

RDS Förlag ApS. Arne Jacobsens Allé 7,5, 2300 København S. Årsrapport for. 17. juni december 2014 Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 RDS Förlag ApS Arne Jacobsens Allé 7,5, 2300 København S Årsrapport for 17. juni - 31. december 2014

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Cortex Park salgsprospekt 2014 Fyn er utvivlsomt det strategisk mest udbytterige valg i forbindelse med den nye Forsker & Videnpark. Det gælder

Læs mere

Byudvikling i Lyngby-Taarbæk Kommune

Byudvikling i Lyngby-Taarbæk Kommune Byudvikling i Lyngby-Taarbæk Kommune Trine Tybjerg Afdelingsleder for Plan og Erhverv Netværkskonferencen Kom i dialog med bygherrer, rådgivere og entreprenører i Lyngby, Rudersdal og Furesø den 2/10 2017

Læs mere

Aktstykke nr. 47 Folketinget 2009-10. Afgjort den 10. december 2009. Finansministeriet. København, den 24. november 2009.

Aktstykke nr. 47 Folketinget 2009-10. Afgjort den 10. december 2009. Finansministeriet. København, den 24. november 2009. Aktstykke nr. 47 Folketinget 2009-10 Afgjort den 10. december 2009 47 Finansministeriet. København, den 24. november 2009. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S CVR-nr. 36 39 21 93 Årsrapport 25. september 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen.

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen. Bygningskultur Arkitekturpolitik Hvad er arkitektur? Hvad er kvalitet? Hvad kan kommunen gøre? Handlinger Fredede og bevaringsværdige bygninger Udpegede bevaringsværdige bygninger Kulturhistorie 2 3 4

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Kongsberg. Et team med mange års erfaring inden for projektudvikling og byggeri

Kongsberg. Et team med mange års erfaring inden for projektudvikling og byggeri Søparken, Borup 2006 Kongsberg Et team med mange års erfaring inden for projektudvikling og byggeri Selskabet Kongsberg A/S er et ejendoms- og byggefirma med gode resultater inden for fast ejendom: ejendomsudvikling,

Læs mere

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NYGAARDS VVS ApS Årsrapport 18. april 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Rene Nygaard Jensen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

B A G G R U ND S A L G A F N O R D L I G E B Y G G E F E L T E R I F R A G A D E T I L B Y

B A G G R U ND S A L G A F N O R D L I G E B Y G G E F E L T E R I F R A G A D E T I L B Y B A G G R U ND S A L G A F N O R D L I G E B Y G G E F E L T E R I F R A G A D E T I L B Y PARTNERSKABET BAG BYOMDANNELSESPROJEKTET FRA GADE TIL BY ER NU SÅ LANGT I PLANLÆGNINGEN AF BYGGEPROCESSEN, AT

Læs mere

Ejendomsselskabet Vangede A/S

Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Vangede A/S Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 32 78 71 77 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

NærHeden P/S. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 35 23 48 96 Årsrapporten indeholder 20 sider

NærHeden P/S. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 35 23 48 96 Årsrapporten indeholder 20 sider CVR-nr. 35 23 48 96 Årsrapporten indeholder 20 sider Indhold Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 Selskabsoplysninger... 5 Hoved og nøgletal... 6 Ledelsesberetning...

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Ole Mortensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager

Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager Projektet med at effektivisere lokalplanprocedurer og plansager begyndte i 2011. type: Fagområde For at opnå et flow i arbejdet, så skal implementeringen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere