Postervejledning. Indhold. Meningen med en poster

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Postervejledning. Indhold. Meningen med en poster"

Transkript

1 Postervejledning Meningen med en poster En plakat, eller det der på engelsk kaldes en poster, bruges i videnskabelige kredse til at præsentere forskningsresultater. I det følgende vil der blive givet en række guidelines til, hvordan du kan lave en god poster til præsentation af din forskning, ide, projekt eller lignende. Posterens vigtigste opgave er at fortælle om din forskning kort og præcist. Posteren fungerer altså som en opsummering af dit arbejde. Den skal kunne læses på 5 min af alle inden for målgruppen. Målgruppen for Drughunter Dysten er gymnasieelever på dit klassetrin, som har haft det samme pensum i klassen som dig. Dog har målgruppen ikke fået den specifikke viden som du har og det er denne viden, du skal fortælle på din poster. Da du vil præsentere ud fra din poster på Finaledagen, er det vigtigt, at du har billeder eller grafer, som du vil kunne fortælle ud fra. Det vil sige, at du gerne må bruge billeder, som kan forklare det samme som du vil skrive i din tekst. Når du skal til at lave din poster, er det i første omgang vigtigt, at du tænker på hvad det er, du gerne vil fortælle med din poster. Du skal altså definere meningen med posteren. I den forbindelse kan det være en god ide at prøve at finde en historie, så der er naturligt fortælleflow i posteren. På den måde vil læseren i høj grad blive guidet fra begyndelse til slutning, hvilket gør dit videnskabelige arbejde lettere fordøjeligt. Indhold Posteren skal i høj grad indeholde de samme elementer som en hver anden præsentation af videnskabeligt arbejde. Det vil sige, at der i stor udstrækning findes de samme afsnit som i f.eks. en rapport eller i en videnskabelig artikel - dog meget kortere. At være kortfattet og præcis i sin formulering er yderst vigtigt, når man arbejder med posteren som præsentationsform, da man let drukner i tekst. Et eksempel på afsnit til din poster kunne være: 1. Titel og navn Overskriften på posteren, må gerne være lidt chatchy, da det er det første læseren ser og bør derfor være spændende for at fange opmærksomhed. Under titlen står oftest navnet på forfatteren(e) samt evt. kontaktinformationer. 2. Introduktion Her gives kort baggrunden for projektet. Det kan ofte være en fordel, hvis introduktionen afsluttes med en problemstilling, da det leder naturligt videre til problemformuleringen. 3. Problemformuleringen eller målet med posteren Hvad er det, der gerne vil undersøges. 4. Materialer og metoder Eller ofte bare metode, bruges til at beskrive hvilke metoder, der er brug til at opnå resultaterne. 5. Resultater Beskriver de opnåede resultater. Her er det igen vigtigt at være meget restriktiv i sin formulering, da dette afsnit ofte bruger meget plads på posteren. Det er vigtigt kun at medtage de vigtigste resultater. Ofte vil du/i selv være til stede ved posterpræsentationen 1/7

2 og kan på den måde forklare om yderligere resultater, hvis det skulle være nødvendigt. 6. Diskussion og konklusion Her diskuteres og konkluderes der på resultaterne. Diskussionen kan også præsenteres i forbindelse med resultaterne, det kommer an på, hvad der giver det bedste overblik, i sådanne tilfælde skal konklusionen selvfølgelig i et afsnit for sig selv. 7. Referencer Stort set alt videnskabelig forskning bygger på anden forskning og det er her vigtigt at kreditere de respektive forskere. Det kan være svært at vide, hvornår man skal referere og hvornår man ikke behøver det. Som tommelfingerregel bør man altid referere til andre hvis det man hævder, ikke er alment kendt. Et simpelt eksempel kunne være: Proteiner har primær, sekundær tertiær og kvartinær struktur hvilket er alment kendt og behøver ingen reference. Mens at Enzymet β-galactsidase i E. coli indeholder 1023 aminosyrer er for specifikt og bør understøttes med en reference. Når der refereres til andres arbejde, er der mange forskellige måder at gøre det på. De tre mest benyttede metoder kaldes alfabetsystemet, rækkefølgesystemet og Harvardsystemet. Hvilken metode der benyttes er ikke så vigtig bare samme metode bruges på hele posteren. Alfabet-nummer systemet I teksten: (1) I Referenceliste: Alfabetisk efter navn Eksempel: I teksten skrives citationen således (2). Den tekst der står umiddelbart før citationen, altså den linje tekst du læser nu, underbygges af det som står i artiklen (1). Litteratur: 1. Brunak S, Engelbrecht J, Knudsen S. Neural network detects errors in the assignment of mrna splice sites. Nucleic Acids Res. 1990; 18 (16): Nielsen H, Engelbrecht J, Brunak S, von HG. Identification of prokaryotic and eukaryotic signal peptides and prediction of their cleavage sites. Protein Eng 1997; 10 (1):1-6 Citations rækkefølge systemet I teksten: (1) I Referenceliste: I den rækkefølge som citationerne kommer i teksten Eksempel: I teksten skrives citationen således (1). Den tekst der står umiddelbart før citationen, altså den linje tekst du læser nu, underbygges af det som står i artiklen (2). Litteratur: 1. Nielsen, H., Engelbrecht, J., Brunak S. & von, H.G. (1997) Identification of prokaryotic and eukaryotic signal peptides and prediction of their cleavage sites. Protein Eng 10: Brunak, S., Engelbrecht, J. & Knudsen, S. (1990) Neural network detects errors in the assignment of mrna splice sites. Nucleic Acids Res. 18: /7

3 Harvard systemet I teksten: (Smith et al. 1950) I Referenceliste: Alfabetisk efter navn Eksempel: I teksten skrives citationen således (Nielsen et al., 1997). Den tekst der står umiddelbart før citationen, altså den linje tekst du læser nu, underbygges af det som står i artiklen (Brunak et al., 1990). Litteratur: Brunak,S., Engelbrecht,J., and Knudsen,S. (1990) Neural network detects errors in the assignment of mrna splice sites. Nucleic Acids Res 18: Nielsen,H., Engelbrecht,J., Brunak,S., and von,h.g. (1997) Identification of prokaryotic and eukaryotic signal peptides and prediction of their cleavage sites. Protein Eng 10: 1-6. Her skrives et al. efter forfatteren, hvis der er mere end to, hvilket er tilfældet her. Hvis der er to forfattere skrives der og i mellem forfatterne og ellers skrives blot forfatterens navn efterfulgt af udgivelsesåret. 8. Kontaktinformation Der bør altid være kontaktinformation på posteren. Hvor du/i vælger at placere det, er mest en smagssag. Enten kan det sættes efter navnet, under titlen, eller også kan det sættes i en boks for sig selv i et af hjørnerne. Opsummerende kan det om indholdet siges, at det skal være koncist! Keep it simple! Undlad hellere noget forklarende tekst eller nogle resultater, idet en overfyldt poster let bliver kedelig og triviel at kigge på. Dette medfører oftest at læseren keder sig og opgiver at komme igennem alt materialet. Tænk derfor posteren som et illustreret resume. Layout En af de vigtigste egenskaber for en poster er et godt layout. Men hvad er et godt layout? Det er et layout, der hjælper med til at forklare, det budskab man gerne vil fortælle med sin poster. Under tilblivelsen af posteren kan det ofte være svært at bevare overblikket, hvorfor det i mange tilfælde kan være en god ide at lave en håndtegnet skitse først. Brug gerne 10 min på at lave nogle hurtige skitser, som kan diskuteres, således at den underliggende struktur for posten er på plads før det faktiske arbejde på computeren starter. Skitsen sikrer også, at alle i gruppen har en ide om, hvor man er på vej hen, så der ikke opstår misforståelser. Skitsen er selvfølgelig ikke universel og ændres næsten med garanti mange gange undervejs i processen, men danner altså et godt udgangspunkt, når man starter på posteren. Da posteren, til forskel fra for eksempel en bog, er helt åben, er det vigtigt at guide læseren i den rækkefølge, man ønsker posteren skal læses. Dette kan gøres med eksempelvis grafiske elementer som billeder eller anden grafik, men en simpel nummerering kan også virke til formålet. 3/7

4 De enkelte elementer Skrifttypen Skrifttypen, eller det der på engelsk kaldes en font, er meget vigtig for hvor let læselig og indbydende posteren bliver. Normalt læses en poster på ca. en meters afstand og brødteksten bør derfor ikke være mindre end punkter. Overskrifter skrives typisk med en skriftstørrelse på mellem punkter. Referencer og kontaktoplysninger kan skrives mindre (14-20 punkter), da de kun er relevante for den meget interesserede læser, som virkelig vil nærstudere posteren. Tekst og farver Det vigtigste ved teksten på en poster er, at den er letlæselig. Dette opnås lettest, hvis der er stor kontrast mellem farven på teksten og baggrunden. Dette betyder oftest i praksis, at brødteksten reelt kun kan have en farve nemlig sort. Dermed ikke sagt, at en mørk blå, eksempelvis, ikke kan bruges på en lys baggrund, men i de fleste tilfælde giver det bedste resultat med sort på hvidt eller lys baggrund. Normalt bruger man skrifttyper med fødder, når man laver brødtekst, men på postere kan andre let læselige skrifttyper også bruges, da teksten er så relativt stor, så behovet for fødder er mindre. På figuren herunder kan du se forskellige skrifttyper. Farvevalget på en poster er også yderst vigtigt, på godt og ondt. Farverne på en poster bør som udgangspunkt være relativt afdæmpede, så de ikke stjæler fokus fra det udførte videnskabelige arbejde som posteren skal formidle. Dog kan der benyttes stærke farver til at ligge særlig vægt på enkelte elementer som fx en særlig vigtig graf eller figur. 4/7

5 Grafik To af de vigtigste elementer i en poster er grafik og billeder. I denne kategori falder illustrationer, grafer, tabeller og billeder, der skal være med til at beskrive din forskning. Det er som med alt andet på en poster vigtigt, at du kun medtager det som er absolut nødvendigt for, at du kan fortælle din historie. Når du laver grafik til din poster er det vigtigt, at du overvejer hvilken kvalitet du skal bruge. Grafikken skal have en høj nok opløsning til at blive skalleret op på eksempelvis en A0 side (841x1189 mm). Dette betyder typisk, at det materiale der findes på nettet ikke altid er i god nok kvalitet, men det er umiddelbart svært at se. Grunden her til er, at computerskærmen ofte kun kan vise 72 dpi (dots per inch) mens et papirprint ofte skal bruge mellem dpi for at se ordentligt ud. Anvender man billeder eller grafik som ikke er i god nok opløsning kommer det til at se således ud: Udsnit af samme billede skaleret til en poster i A0 format: Billedet på nettet: Man får altså billeder som på skærmen kan se fine ud, men som på print når de er skaleret til den rigtige størrelse, bliver helt pixelerede. Når du laver din poster skal du også være opmærksom på, at det grafiske materiale du finder på nettet kan være ophavsrettighedsbeskyttet. Det er derfor en fordel at lave sit grafiske materiale selv eller købe adgang til billeddatabaser, hvilket oftest kan gøres for mellem kr. 5/7

6 Dimensioner Ved Drughunter Dysten er der meget specifikke krav til dimensionerne af jeres poster. Det er vigtigt at bruge landskabsorienteret papir, da det er mere naturligt at kigge på. Desuden skal posteren være 142 cm bred og 83 cm lang. Der ses et eksempel på en poster på billedet til højre. Flere eksempler kan findes på hjemmesiden, Hvis I bruger Microsoft Powerpoint til at udarbejde jeres poster, skal I vælge den højst mulige opløsning. Hvis I bruger andre mere avancerede programmer, vælges en opløsning på max 300 ppi. Alle postere skal afleveres i PDF format, så de kan printes og være klar på finaledagen. Programmer Når en poster skal designes, er det vigtigt, at man bruger de programmer man følger sig godt tilpas i. Det nytter altså ikke noget at bruge programmer, som man skal først skal til at lære at bruge, for så derefter at skulle designe sin poster. Ydermere er det en fordel at bruge programmer som benytter vektorgrafik. Grunden hertil er, at man her kan skalere alt sin grafik fra eksempelvis A4 til A0 uden tab af kvalitet, forudsat at alt er indsat som vektorer selvfølgelig. Eksempler på programmer som benytter vektorgrafik er Powerpoint og Publisher fra Microsoft. Men også mere avancerede programmer som illustrator eller indesign, fra Adobe, kan med fordel bruges til formålet. Har man først lært at bruge eksempelvis illustrator, bruger man aldrig andet da de fleste funktioner fungerer langt bedre end i f.eks. Powerpoint. Et eventuelt skærm billede fra de to programmer kan ses på næste side. 6/7

7 Tips: For at undgå at posteren ændrer sig, når du overføre den til print, kan det være en god ide at konvertere den til pdf. Ydermere er det en god ide, da du skal aflevere din poster i pdf formatet til Finaledagen. Dette kan gøres ved at gemme som pdf i de fleste nyere programmer, men ellers findes der konverteringsværktøjer på nettet. Nedenunder er der links til hjælp. Links: Links opdateret d Microsoft Office Compatibility Pack for Word, Excel, and PowerPoint 2007 File Formats: Det er ofte en fordel at bruge et program som er dedikeret til at lave grafik og billedmateriale, da arbejdsgangen er meget lettere Microsoft Office Add-in: Microsoft Save as PDF or XPS: Gratis online pdf konvertering: Vær opmærksom på, at der kan forekomme kvalitetsforringelser ved denne metode Powerpoint er et udemærket substitut for det mere avancerede illustator, da powerpoint's interface minder meget om Word og Excel. Folder udarbejdet I samarbejde med 7/7

Grundlæggende kursus i webdesign

Grundlæggende kursus i webdesign Webdesign med Frontpage 2003 Undervisning i webdesign Søren "Noah" Nielsen Sept. 2006 Indholdsfortegnelse Webdesign med Microsoft Frontpage...3 Hvad er en hjemmeside?...4 Hvad består websiden af?...5 Opret

Læs mere

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE BRYD RAMMEN GRATIS PRØVE Livet er for kort til kedelige præsentationer Bryd rammen livet er for kort til kedelige præsentationer! Claus Handberg & Visus Publishing 2012 1. udgave, 1. oplag Omslag og illustrationer:

Læs mere

TYPO3 bruger kursus. Sdr. Felding byportal. 2009 Typovizion (www.typovizion.com)

TYPO3 bruger kursus. Sdr. Felding byportal. 2009 Typovizion (www.typovizion.com) TYPO3 bruger kursus Sdr. Felding byportal 2009 Typovizion (www.typovizion.com) TYPO3 bruger kursus Sdr. Felding byportal 2009 Lars Jørgen Hansen, Typovizion Indhold 1 Til kursisten...1 2 Dagsplan...2 3

Læs mere

JB PLASTICS A1 A2. Funktionalitet og kvalitet til bedste pris. Line. Simone. Mathilde. Simon. Emilie. Helena. Sultan. Benjamin

JB PLASTICS A1 A2. Funktionalitet og kvalitet til bedste pris. Line. Simone. Mathilde. Simon. Emilie. Helena. Sultan. Benjamin JB PLASTICS Funktionalitet og kvalitet til bedste pris A1 A2 Line. Simone. Mathilde. Simon. Emilie. Helena. Sultan. Benjamin Produkter Brainstorm Udviklnig af logo/visuel identitet Udvikling af brevpapir

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Portfolio. Afsluttende projekt 1. semester. dec. 2014 jan. 2015. Simone Strecker Carstensen. MulA

Portfolio. Afsluttende projekt 1. semester. dec. 2014 jan. 2015. Simone Strecker Carstensen. MulA Portfolio Afsluttende projekt 1. semester dec. 2014 jan. 2015 Simone Strecker Carstensen MulA Contents Moodboard... 3 Projektplanlægning... 4 PBS og WBS... 4 Dokumentation af udviklingsproces... 5 Wireframe

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Gengivelse af denne bog eller dele heraf uden tilladelse er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret.

Gengivelse af denne bog eller dele heraf uden tilladelse er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Kolofon: Af: Charlotte Cederstrøm & Heidi Bille Forlag: IT-Univers ApS Telefon: 2177 3463 E-mail: info@it-univers.dk & heidi@dolphinconsult.dk Web: www.it-univers.dk & www.dolphinconsult.dk År: 2013 ISBN:

Læs mere

3S brugermanual VERSION 2

3S brugermanual VERSION 2 3S brugermanual VERSION 2 Version 2.2 - Udgivet 20/7 2012 3S brugermanual Kom igang med 3S Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge dine nye eller opdaterede hjemmeside. Det er en trin-for-trin

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Grundforløbsprojekt Mediegrafiker - 2014 Erik David Ahler

Grundforløbsprojekt Mediegrafiker - 2014 Erik David Ahler Grundforløbsprojekt Mediegrafiker - 2014 Indhold Tidsplan... 03 Synopsis.... 04 Interview... 05 Grafisk Design.... 06 Grafisk Workflow.... 12 Typografi og ombrydning... 20 Grafik og billeder.... 28 Konklusion...

Læs mere

Hjemmesidedesign. i CMS systemet SiteEnable. Løgumkloster Højskole. Via Media

Hjemmesidedesign. i CMS systemet SiteEnable. Løgumkloster Højskole. Via Media Hjemmesidedesign i CMS systemet SiteEnable Via Media Løgumkloster Højskole Programmet Du skal til at designe din egen hjemmeside. Til det formål findes der mange forskellige løsninger. Alle løsninger har

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

T a r g e t G r u p p e n Microsoft SharePoint

T a r g e t G r u p p e n  Microsoft SharePoint T a r g e t G r u p p e n Microsoft SharePoint I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Microsoft SharePoint...1 Versioner...1 SharePoints opbygning... 3 Site...3 Indholdselementer...4 Sider...4 Biblioteker...4

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Det vigtigste først. Vores guide til et godt CV

Det vigtigste først. Vores guide til et godt CV Det vigtigste først Vores guide til et godt CV Hos Kelly Services vil vi gerne hjælpe dig til at lykkedes på arbejdsmarkedet. Derfor har vi dedikeret noget tid, til at udarbejde en guide, som skal hjælpe

Læs mere

Responsiv hjemmeside

Responsiv hjemmeside Kom/it niv.a 3.år Responsiv hjemmeside Hospidana Carina Aa Hansen, Mathias Larsen, Peter Lærke 2014 Forord I vores rapport vil man kunne gå ind og læse omkring hvorfor vi har valgt at opbygge vores hjemmeside

Læs mere

Inspiration. til udarbejdelse af abstracts, posters. mundtlig præsentation

Inspiration. til udarbejdelse af abstracts, posters. mundtlig præsentation Inspiration til udarbejdelse af abstracts, posters og mundtlig præsentation FAGLIG SAMMENSLUTNING AF SYGEPLEJERSKER BESKÆFTIGET MED KRÆFTPATIENTER FS13 Indledning Dette materiale er tænkt som inspiration

Læs mere

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... 4 Fase 5: Test... 5 Fase 6: Offentliggørelse... 5 Kanyle-modellen:...

Læs mere

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39 Tabulex Hjemmeside Manual Side 1 af 39 Indholdsfortegnelse 0. Begreber... 3 1. Sådan logger du ind... 5 2. Opret sider og kolonner... 6 2.1 Opsætning... 6 2.2 Opret side og rediger egenskaber... 8 2.3

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

- Vejledning til brug af beregner af læseudvikling

- Vejledning til brug af beregner af læseudvikling Beregneren - progression i de nationale læsetest Læsevejledning og praktiske spørgsmål Vejledning indeholder 3 dele: 1. En indledning, som overordnet giver baggrunden for projektet Øget pædagogisk anvendelighed

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002 Øvelse 3 Interview Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU Januar 2002 Udarbejdet af Gruppe 18 ved Ida Cecilie Willemoes-Wissing og Jonas Rabbe Indhold 1. Fremgangsmåde 3 1.1. Anvendt metode 3 1.2.

Læs mere

SHADE IT markisen IT-arbejdsplads. Sideantal: Værksted: Klasse: Årgang: Vejledere: Karl Bjarnasson Jens Andersen. Udarbejdet af:

SHADE IT markisen IT-arbejdsplads. Sideantal: Værksted: Klasse: Årgang: Vejledere: Karl Bjarnasson Jens Andersen. Udarbejdet af: Titelblad Roskilde Tekniske Gymnasium Titel: Tema: Projektperioden: Sideantal: Fag: SHADE IT markisen IT-arbejdsplads 24. august til d. 30. september 2005 1. Service & Kommunikation Udarbejdet af: Resumé

Læs mere